Bloedbad onder christenen. En Europa zwijgt


CHRISTUS ONDER HET BLOED
Een afbeelding van Jezus Christus bespat met het bloed van de slachtoffers van de aanslag op de koptische kerk in Alexandrië in Egypte

il Giornale van 2 januari 2011
Door: Ida Magli

Het zwijgen van Europa is dodelijker dan de bommen

Een bloedbad onder Christenen, bij de uitgang van een van de belangrijkste kerken van Alexandrië, op nieuwjaarsnacht, noopt tot een overdenking die zich niet tot dit éne enkele voorval, hoe treurig ook, beperkt. Een overdenking die wij, geloof ik, allemaal in ons hart bewaren: moeten wij ons neerleggen bij het feit dat het christendom aan het verdwijnen is?

Wij mogen namelijk de ogen voor de werkelijkheid niet sluiten: het is waar dat de christenen zijn vermoord door extremistische groepen van verschillende nationaliteit en sociale afkomst, maar de christelijke wereld, vooral de politieke en religieuze leiders, door zich jarenlang alsmaar illusies te maken en de gelovigen tot de illusie te drijven dat het altijd en uitsluitend om weinige fanatiekelingen gaat, heeft het mogelijk gemaakt dat er een sfeer ontstond waarin een «zwakheid» van het christendom algemeen waargenomen werd. Sterker nog, als wij de werkelijkheid echt onder ogen willen zien, dan moeten wij zowel het gedrag van de christenen als wat de muzelmannen ervan denken, bij de juiste naam noemen: het is onderhand meer een culturele traditie dan een werkelijk religieus geloof. Het zijn de duizenden toeristen op het Sint Pietersplein niet die kracht aan het christelijk geloof verlenen; het zijn de stampvolle kerkdiensten tijdens de kerstdagen niet, die de godsdienstigheid van Europa verkondigen.


Wat telt is de dagelijkse belevenis en deze belevenis ligt zeer ver weg van het Evangelie, tenminste op het niveau van de wetgeving en de leidinggevende klassen. Wie verdedigt er werkelijk het christendom? Door het alsmaar «dialogiseren» weet men niet meer wat Jezus gezegd heeft; en zonder Jezus —dat weten de muzelmannen heel goed— zal hier en daar een goede schouderstoot voldoende zijn om het christendom in een hoek te drijven. Een mooie hoek met goede manieren, waarin iedereen van iedereen houdt, maar niets meer dan een hoek.

Deze toestand waarin «iedereen van iedereen houdt» is wat de leiders denken en willen, allen strevend naar globalisering en derhalve naar het homogeniseren van zeden en gewoonten, van religies en van volkeren. Maar de gelovigen denken dit niet. Ze denken dit niet, want ze willen geen afstand doen van het zich «mens» voelen en zijn, met hun eigen intelligentie, hun eigen geschiedenis, hun eigen geloof, hun eigen wil.

Moeten wij werkelijk onze mond houden en zien hoe onschuldige christenen verraderlijk vermoord worden terwijl ze uit een kerk komen? De Egyptische regering beweert dat het om buitenlandse extremisten gaat. Dat zal misschien wel waar zijn, maar is er geen controle aan de grenzen van Egypte? In ieder geval wat is zij vanaf heden van plan te doen om de veiligheid van de christenen te behartigen? Het probleem bestaat eigenlijk al in ieder land waar de islamitische meerderheid de aanwezigheid van christenen niet duldt: in Afrika zowel als in het Oosten…

De bakermat van het christendom is Europa. Ook al zijn er christenen in alle werelddelen, is het in Europa dat men een strategie moet bedenken en een duidelijk overzicht moet geven van de middelen die de christenen de gelegenheid geven hun geloof, zonder fysieke angst te beleven, maar ook met de intellectuele en morele veiligheid die dat geloof biedt. Op welke manier? De politici kunnen, als zij willen, zeker adequate oplossingen vinden, zowel op diplomatiek als op militair niveau, voor de verschillende contexten, maar wij kunnen hen die niet aan de hand doen.

Maar er is een aspect, misschien wel het belangrijkste, waarin de publieke opinie van werkelijk belang is. De publieke opinie moet geholpen worden zich zonder de minste remmingen, zonder politiek correcte censuur verstaanbaar te maken, aangezien voor de christenen het gebod geldt «Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; (wat daar bovenuit gaat, is uit den boze)» [Mattheüs 5:37]. Wij moeten over Jezus van Nazareth praten, over wat hij gezegd en gedaan heeft, niet over het Oude Testament, Pater Pius of de Pauzen, om te weten of wij de christelijke religie in haar essentie en haar actualiteit willen verdedigen.

Alleen als er een sterk standpunt zal worden ingenomen ten opzichte van het christendom door de Europese en wereldwijde publieke opinie, zal het mogelijk zijn de politieke middelen op gang te brengen om de christenen die in gevaar verkeren te beschermen. Wij weten al dat Europa tegen deze strategie is (enkele dagen geleden hebben wij commentaar geleverd op de Europese agenda waaruit Kerstmis verdwenen is), maar deze houding heeft voet aan de grond kunnen krijgen omdat de «onderwerping» aan andermans waarheid al zo vaak door de strot geduwd werd dat men er misselijk van werd. Anderen gelijk geven is veel te gemakkelijk.

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961

LINK: http://www.ilgiornale.it/interni/strage_cristiani_leuropa_tace/02-01-2011/articolo-id=497075-page=0-comments=1

Vertaling: Hans den Hollander

11 opmerkingen:

 1. Het zijn helemaal geen buitenlanders die achter deze aanslagen zitten, het is gewoon de haat in de islam zelf tegen alle niet-moslims, gelegitimeerd door tal van koranteksten.
  Dat is al 1400 jaar gaan, Egypte was voor Mohammed een christelijk land, net als heel Noord Afrika.
  En allemaal "door buitenlandse krachten" islamlanden geworden, inderdaad, moslimlegers.

  Verder: "we moeten over Jezus praten zoals Hij het bedoelde".
  Helemaal waar en dan heb je het over Yeshua ha Mashiach, waar op vele plaatsen in de Tenach (OT) gesproken wordt.
  De opmerking " niet over het OT praten" getuigt helaas weer van de grootste kerkelijke dwaling ooit.
  Yeshua is het evenbeeld van God de Vader, in de Zoon zie je de Vader.
  Nog al heel stom, om te redeneren als of God in het OT geheel anders is dan in Yehsua, het NT.

  En ja, trek es aan de bel, ingeslapen politiek correcte "gristenen", oftewel
  "christen -lijken"
  Waak op gij die slaapt en Christus zal over u lichten, Ef. 5:14
  Kom op , zouteloze bende, want zout wat niet zoutend is, kan op de vuilnishoop, aldus Yeshua in Matth.5:13
  We zijn geroepen om zout der aarde te zijn en het lijkt er niet op in veel gevallen.
  Lauw, koud nog heet, om van te kotsen, aldus Yeshua in Opb. 3:16
  Betuig je steun aan de inmiddels ook hier bedreigde Koptische kerk en ook aan de Joden, die"maar beter kunnen emigreren"
  Wat een gotspe.
  Shalom, welkom op onze website www.tora-yeshua.nl voor een vervolg.
  Ben

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ave Sharia, gratia plena
  Dominus tecum,
  benedicta tu in mulieribus,
  et benedictus fructus ventris tui, discriminatio.
  Sancta Sharia, Mater Pacis,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc et in hora mortis nostrae.
  Amen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ter aanvulling:
  Islamitische organisaties willen Koptische kerken beschermen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Gaan er nu bontkraagjongeren rond de Koptische kerk in Amsterdam surveilleren?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Willem,

  Yep, soort PR-stunt: bescherming a.k.a. "protection". Zoals in the Godfather.

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nog een aanvulling:

  http://www.amsterdampost.nl/de-aanslag-van-alexandrie-–-en-alles-wat-de-media-verzwijgen/

  http://www.amsterdampost.nl/wordt-egypte-de-volgende-moslim-heksenketel/

  BeantwoordenVerwijderen
 7. M.i. waren de middeleeuwse monniken bewapend en de kloosters zwaar verdedigd.
  Een van de regels van Benedictus, de grondlegger van alle katholieke kloosterorden luidt, dat monniken hun mes/zwaard moesten afdoen als ze naar bed gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het staat geschreven in de Bijbel dat als iemand een klap krijgt,deze ook zijn/haar andere wang moet toekeren.Maar daar kan men vele invullingen aan geven.Dat kan gaan om geduld,overleg,weglopen,vluchten etc.Maar de beste verdediging is nog altijd de aanval om daarmee ook het recht op leven te verdedigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Als Wilders en de PVV niet bestonden,hadden de moslims geen bescherming aangeboden aan onze Koptische medeburgers.De statenverkiezingen zijn in aantocht en dan is wat reclame voor de islam wel zo verstandig in die kringen om de PVV de wind uit de zeilen te nemen.....

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Europa kijkt weer net dezelfde kant op wat betreft de islam als wat men deed tegen de nazi's.Die lachten zich in hun vuistje toen ze ongebreideld hun gang konden gaan met het Saarland,Sudetenland,Tsjechoslowijkije tot aan Polen aan toe.Toen men eindelijk was wakker geschud,was het te laat met alleen al 6 miljoen vermoorde joden met medewerking van Al Husseini,Groot-Moefti van Jeruzalem, en 5 miljoen doden van andere minderheden tot gevolg na 6 lange oorlogsjaren.Zo gaat het ook met de islamisering van Europa.Dan herhaalt de geschiedenis van de nazi's zich.

  BeantwoordenVerwijderen