De uitgaven van Hamas

In 2005 was Hamas nog een betrekkelijk kleine organisatie van 4.000 tot 7.000 personen aan militair personeel, met een klein liefdadigheids- en onderwijsnetwerk en een partijbureaucratie in wording. Maar van 2006 tot 2010 groeiden de middelen die de organisatie tot haar beschikking had, naar verluidt van 40 tot 540 miljoen USD. Tegelijkertijd kreeg Hamas de volledige controle over alle ministeries en de gemeenteraden in de Gazastrook, evenals over vele civiele agentschappen. De organisatie heeft ook een machtsmonopolie over alle veiligheids- en inlichtingendiensten in Gaza, zoals de 10.000-sterke "blauwe" politie. In totaal betaalt Hamas de salarissen van minstens 35.000 werknemers, onder wie veel van de ruim 20.000 man aan gewapend personeel. Op grond van deze loonlijst en een geschat gemiddeld maandsalaris van NIS 1500 ($ 425), betaalt de organisatie - volgens premier Ismail Haniyah - maar liefst $ 300 miljoen per jaar aan salarissen, een bedrag dat groter is dan de gehele loonlijst van de Palestijnse Autoriteit. Hamas beweert ook dat zij 30 miljoen dollar per jaar aan activiteiten in de Westelijke Jordaanoever besteedt, zonder dat zij duidelijkheid verschaft over de wijze hoe het geld daar aankomt.

Lees hierr verder.

1 opmerking: