Praten of gehoorzamen

Arabist_jansen

De vrienden en de vriendinnen van de islam beschouwen islamkritiek als een eigentijds soort fascisme, en dat zullen we weten ook. Er zijn columnisten die wat dit aangaat hun lezers echt niets meer besparen.

Fascisme is politiek, islam is volgens velen een godsdienst. Als dat laatste klopt, is het een grove schending van de scheiding tussen kerk en staat en de scheiding tussen godsdienst en politiek om islamkritiek fascisme te noemen.

Of zou hier juist de schoen wringen, en is de islam ook volgens de vrienden en vriendinnen van de islam ten diepste een politiek-maatschappelijk systeem? Jammer dat alleen God in de harten kan kijken.

Iemand die over een godsdienst spreekt, of zijn verhaal nu in positieve of negatieve termen is gesteld, maakt gebruik van twee grondrechten: de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.

Door kritiek op de islam te verbieden, maakt de verbieder duidelijk dat de islam inderdaad geen gewone godsdienst is waar over te praten valt, maar een politiek systeem dat gehoorzaamd moet worden – indien ten minste die verbieder de normale westerse regels van godsdienstvrijheid onderschrijft, of hoort te onderschrijven omdat hij, bijvoorbeeld, politiecommissaris is.

Wie de islam bespreekt, of hij nu wel of niet om de drie regels in gejubel uitbarst, moet natuurlijk laten zien dat de islam inderdaad leert wat hij (over de schouders van moslims meelezend of meeluisterend) beweert dat de islam leert.

Daartoe citeert hij of zij uit een zo breed mogelijk scala van oude en recente teksten, inscripties, preken, shariahandboeken, fatwa’s, de koran, artikelen in islamitische opiniebladen, korancommentaren, leuzen op muren geschilderd, wat hij maar te pakken kan krijgen.

Als volleerde judoka’s reageren de vrienden en vriendinnen van de islam daarop door te zeggen dat ‘de meeste moslims die preek/dat koranvers/dat shariahandboek/die fatwa niet kennen’. Zo weten ze de kracht van hun tegenstander te gebruiken voor een mooie heupworp. De ‘pedante’ tegenstander gaat toch maar mooi onderuit met zijn knipselboek vol citaten!

Het is natuurlijk waar dat de meeste moslims die citaten niet kennen. Daar is weinig of niets tegen in te brengen. Maar wie de islamitische ideologie wil beschrijven, moet steeds naar bronnen verwijzen, anders is zijn beschrijving niet precies genoeg. Voor elk citaat hadden er in principe tien andere kunnen staan.

De gelovigen kennen, als het goed is, de inhoud en de strekking van zo’n citaat uit de mondelinge overlevering aan tafel in het theehuis, uit gesprekken binnen de familie, uit andere preken dan de toevallig geciteerde, en zo voort.

Niet alle protestanten in Nederland weten wat er afgelopen zondag in de kerk in Harderwijk gezegd is. Toch is wat er daar en toen gezegd is, wel zeker representatief voor protestants Nederland en het christendom in het algemeen. Wie iets over het protestantisme wil zeggen, mag die preek uit Harderwijk voor de voetnoten gebruiken.

Wanneer een dominee in Harderwijk iets raars zegt, kan hij er bovendien op rekenen dat de weldenkende columnisten van het koninkrijk der Nederlanden hem con brio aan het kruis van de publiciteit zullen nagelen.

Het zou goed zijn als de islamitische predikanten in binnen- en buitenland wat dit aangaat niet langer gediscrimineerd zouden worden, ook niet door de vrienden en vriendinnen van de islam.

HansJansen

23 opmerkingen:

 1. De vrienden en de vriendinnen van de islam hebben geen kennis genomen van de islam. Men houdt van de islam omdat men daar een misplaatst moreel verheven gevoel aan weet te ontlenen. Men kan laten merken open te staan voor andere culturen en dat is in de doctrine waarin men is grootgebracht een teken van ruimdenkendheid, tolerantie en kosmopolitisme. En ruimdenkendheid, tolerantie en kosmopolitisme wordt, net zoals het haten van vrijwel alles wat westers is (behalve de westerse zelfhaat), als heel erg verheven gezien. Mensen die in deze doctrine zijn grootgebracht en alle onzin, leugens, zelfhaat, zelfverloochening, relativisme, nihilisme en het meten met twee maten die er mee gepaard gaan nooit achter zich hebben gelaten zullen zich vast blijven bijten in de verdediging van schadelijke en destructieve onzin tot het bittere einde. Dat maakt hen gevaarlijk. De beste methode is om de vrienden en vriendinnen van de islam een affiniteit toe te dichten met de moraal die zij verdedigen. Als er een linksmens het dus opneemt voor de islam, dan doe je er goed aan de suggestie te wekken dat deze linksmens het stenigen van overspeligen, het van de berg of de flat gooien van homoseksuelen, het doden van afvalligen en het discrimineren en vervolgen van joden en christenen moreel verheven zaken vindt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het veel aangevoerde argument dat "de meeste moslims" de religieuze geschriften niet kennen, of dat "de meeste moslims" niet radicaal zijn, is een verbluffende drogreden.
  De islam is namelijk geen democratische instelling.
  Dus maakt het geen klap uit wat "de meeste moslims" denken, weten, vinden of voelen.
  .
  We hebben daarom voornamelijk te maken met degenen die de lakens uitdelen binnen de islam.
  Mullahs, ayatollahs, imams, presidenten, koningen, madrassa's, "wijze mannenraden" (bijv, Loya Jirga in Afghanistan), politici, gouverneurs, "Hoeders", "Raden", "Universiteiten", "Broederschappoen" etc.
  En natuurlijk extremistische- en terreurgroeperingen, waarvan er honderden zijn.
  .
  Zij weten, in tegenstelling tot de "gewone moslims", bliksemsgoed wat er in de koran en hadith staat.
  Deze islamitische kopstukken zijn gewoonlijk op zijn best zeer conservatief islamitisch - soms ook nog erger.
  En zeer imperialistisch zijn ze ook.
  .
  Islamitisch en imperialistisch zijn trouwens bijna synoniemen.
  Het streven naar wereldheerschappij, het veroveren van nieuwe gebieden voor de islam(-itische heersers!) en oorlog voeren tegen andersdenkenden zijn zo goed als geloofsplicht.
  Zowel koran als hadith staan prop-, maar dan ook propvol met uitdrukkelijke bevelen en geboden in deze richting.
  .
  Dat deze teksten wel degelijk een rol spelen in het dagelijks leven van moslims, blijkt uit de realiteit.
  De islam is overal op de wereld in koude of hete oorlogen met niet-islamieten verwikkeld.
  En niet alleen vandaag: dat gaat al zo sinds krijgsheer Mohammed zélf met zijn bendes ten strijde trok om land, geld, slaven, politieke macht en andere buit te veroveren op de "ongelovigen".
  .
  Dus als er weer eens opduikt dat er vanuit de Marokkaanse regering, radicale imams, radicale groeperingen of door bijvoorbeeld een Erdogan druk wordt uitgeoefend op de in Nederland wonende moslims: dát is nou "de" islam aan het woord.
  Mensen als zij delen de lakens uit.
  Mensen als zij bepalen de richting.
  Al 1400 jaar.
  Helaas.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het vrijhouden van de islam voor kritiek gaat inderdaad met veel belachelijke drogredeneringen gepaard. En Hans Jansen zegt het goed, wanneer hij stelt dat wanneer er geen kritiek op de islam mogelijk is, dat wel degelijk laat zien dat de islam ook een politiek systeem is. Zo lang de leiders, de imams enz. in de islam wel de intolerante en benepen regels van dat geloof kennen, uitdragen en opleggen, zijn die dogma's wel degelijk van belang. Dat kan iedereen je vertellen die de intolerantie vanuit de reëel bestaande islam in landen met een islamitische meerderheid met al zijn beperkingen dagelijks ervaart, zoals o.a. Kopten in Egypte die 2de-rangs burgers zijn en zwaar worden tegengewerkt door de Egyptische overheid om over de dagelijkse discriminatie en geweld door moslims maar te zwijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Vrienden en vriendinnen van de islam babbelen maar een beetje in de ruimte. Ze praten zichzelf makkelijk klem. De moslims mogen zich geen vrienden zoeken bij de niet-moslims. Het is daarom toch maar liefde van een kant. Men komt er nog wel eens achter.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ja, "moslims" moeten eens ophouden om zichzelf te discrimineren en de eigen vereniging van gelovigen als achterlijke analfabeten weg te zetten. Ga eens lezen en leer hoe de vork in de steel zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik getuig dat niets of niemand satanischer is, behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De islamitische conferentie (OIC) heeft duidelijk gemaakt aan de niet-moslims wereldwijd wat de islam is . Sharia is het gevolg van de islam en koran . De hele maatschappij moet geregeerd worden door sharia wetgeving . Elk vriendje of vriendinnetje van de islam is dan ook altijd een sharialover . Wat de sharia allemaal voor regels , wetten en gebruiken heeft . Een kleine greep : lijfstraffen , slavernij niks mis mee , afschaffing godsdienstvrijheid , kinderhuwelijk , polygamie , amputatie ( misschien wel een ideetje om uitsluitend toe te passen op moslims ) , het fysiek corrigeren van slecht luisterende vrouwen , etc.etc. U ziet wel , die sharia wetgeving komt voor meer dan 95 % met onze grondwet overeen . Gelukkig maar . Het valt allemaal nog wel mee . Tevens wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken een open sollicitatie te doen voor een leerstoel in " onfrisse islamitische zaken " bij voorkeur met een bijpassend salaris van minimaal een ton + en betaald door een genereuze sharia olieboer arabier .
  Er is voor zover ik weet geen enkel land wat in meerderheid of bijna helemaal islamitisch is , dat op principieele democratische gronden niet getekend heeft voor de zogenaamde universele islamitische verklaring van de rechten van de mens , dus de uitkomst is altijd onvermijdelijk sharia . (art.45 en 25 v.d. verkl.)
  Islam zonder sharia is een farce , een luchtspiegeling . Elke promotor van islam is altijd een sharialover.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. In de katholieke kerk die ik als kind bezocht ging de collecteschaal rond om geld in te zamelen voor José María Sison en spraken (bij gebrek aan priesters) Zuidafrikaanse dominees over hun strijd tegen apartheid. Tot op heden heb ik echter nog nooit gehoord dat de kerk van Rome communisme verkondigt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Lucas,

  De kerk van Rome niet. Maar helaas zijn en waren er nogal wat moderne geestelijken (Huub Oosterhuis stond en staat beslist niet alleen) die werkelijk alles wat hip was in de jaren '60 hebben verdedigd en uitgedragen. Van marxisme tot pedofilie.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het ongrijpbare fenomeen van de "gematigde moslim". Het is zowat de heilige graal van elke islam-apologeet. Je zou er een goede satirische film over kunnen maken: "The Quest for the Moderate Muslim"

  Keep on searching..

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ecceuomo

  Over pedofilie en katholicisme gesproken: Ook Annelies van der Veer steekt haar voorliefde voor sadomasochistische pedofilie niet onder stoelen of banken. Hoei Boei, de enige site met zowel Gerard Reve
  als Harry Potter aan haar zijde.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Lucas,

  Ik heb het niet over het katholicisme, maar over 'progressieve priesters' die juist het katholicisme hebben ondergraven met een moderne nieuwlichterijen. Daarbinnen past ook de kerk die u als kind bezocht. Waarschijnlijk zo'n hele moderne parochie waar iedereen ter handcommunie gaat, de pastoor wordt aangesproken met Joop, en posters van Che Guevara en Gandhi in het parochiehuis. Toen Gerard Reve tegenover twee jezuieten aangaf toe te willen treden tot de katholieke kerk waren de twee geestelijken erg in hun nopjes. Ze gingen van de verkeerde veronderstelling uit dat ze nu het communisme binnen de kerk konden halen, terwijl Reve juist alles wat naar communisme riekte van zich af wou schudden. Tegenwoordig is er (gelukkig) sprake van een enorme vergrijzing onder die 'hippe' priesters.

  Gerard Reve had gelijk: de Kerk zal conservatief zijn of niet zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. En wat is er conservatiever dan het seksueel misbruik van kinderen?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Lucas,

  Ja, tegenwoordig is dat zo. Maar ik versta onder conservatief iets anders. Niet een toenmalige tijdsgeest of wat vroeger progressief werd gevonden en nu niet meer. Pedofilie was in de jaren '60 en '70 heel erg progressief.

  Dankzij de Franse televisie die de banden niet gewist heeft is men erachter gekomen dat de communist, studentenleider en EU-parlamentslid Daniel Cohn-Bendit gelogen heeft toen hij zijn pedofilie karakteriseerde als behorend tot de toenmalige tijdsgeest. Deze opnamen zijn uit 1982!
  http://www.youtube.com/watch?v=M0qvkg2nzg8

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Lucas,

  Met conservatief bedoel ik ook: conservatief, in theorie en in praxis, in de rooms-katholieke leer. En de geestelijken die conservatief zijn in de leer leven celibatair*, zijn niet marxistisch, streven geen liturgische vernieuwing na.

  * wie celibatair leeft misbruikt per definitie geen kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Maar net als Annette van der Veer geniet je van de verhalen Gerard Reve waarin padvinders met riemen worden bewerkt?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ Lucas,

  Nee, ik vind Reve zijn brievenboeken het meest interessant.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Je liet onderwerp zo duidelijk links liggen dat het leek alsof je je ergens voor schaamt.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ Lucas,

  Nee, ik heb niets met pederastie. Ook niet een heel klein beetje. Een vrouw moet geheel volgroeid zijn wil ze mij kunnen bekoren. Ik moet de laatste tijd nogal vaak uitleggen dat kindermisbruik niet iets is dat de Katholieke Kerk, de katholieke leer, goed keurt.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Gewoon ouderwets gemeenschap met een ezel in de kerk, in plaats van al die moderniteiten als uitwisseling van bloed en sperma. Daarmee wordt een verkeerde indruk gewekt van de Heilige Communie.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Socialisten hebben nooit erg tedere gevoelens voor religies gekoesterd en zich nooit hard gemaakt om welke godsdienst dan ook politiek en maatschappelijk te ondersteunen. In tegendeel zelfs, zich progressief noemende socialisten namen elke gelegenheid te baat om kerken en gelovigen af te zeiken.
  In dit licht bezien is het op zijn minst verwonderlijk, meer nog ongelofelijk, dat ze dan toch eindelijk een religie gekozen hebben die hun waardering heeft en die zij hun steun betuigen.

  Of zien die socialisten de religie die zij steunen helemaal niet als een religie maar toch als een echte politieke ideologie?

  Socialisten leverden altijd al gefundeerde maar meestal ongefundeerde kritiek op religies. Er mocht op alle godsdiensten met scherp worden geschoten. Nu dat laatste niet meer geldt voor één bepaalde 'religie' is de zaak wel duidelijk.

  Als de islamitische conferentie (OIC) ons (niet-moslims) duidelijk maakt wat de islam is: "Sharia is het gevolg van de islam en koran en de hele maatschappij moet geregeerd worden door sharia wetgeving." Wil je dan nog meer bewijs?

  Islam is geen religie maar een verderfelijke totalitaire fascistische ideologie.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ Maurits Dekker,

  Socialisten zijn in pricipe nog steeds uit op de wereldrevolutie. Ook de sociaal-democraten. Daarom willen zij de burgerlijke kapitalistische samenleving en het (cultuur-)christendom vernietigen. De islam wordt gezien als een medestander. Als een imam oproept homo's van flatgebouwen te gooien dan zwijgt de PVDA, maar als een katholiek priester een homo-activist wel de zegen wil geven maar niet de Heilige Communie, dan trommelt de PVDA ineens wekenlang leden op om actie te voeren. Een sterk christendom zal de gehate westerse burgerlijke maatschappij alleen maar versterken, terwijl een sterke islam de westerse burgerlijke maatschappij alleen maar verzwakt. En dus is men bij de PVDA meer verontwaardigd over een dorpspastoor die bereid is een homo-activist te zegenen, maar niet te communie laat gaan, dan over een imam die homo's van het hoogste gebouw van de stad zou willen gooien. Een kwestie van prioriteiten stellen. The enemy of my enemy is my friend. Vraag maar aan de marxisten in de jaren na de Iraanse revolutie.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ik lees en hoor net dat Jansen wordt bedreigd en in in het buitenland vertoeft. Het schijnt al veel langer aan de hand te zijn. Klaarblijkelijk hebben de 'vrienden en vriendinnen van de islam' in medialand iets 'gemist'. E.e.a. komt nu (zijdelings) naar buiten omdat het bandje waarop een interview met Jansen is opgenomen in een NL'dse Ambassade door het OM per ongeluk is blijven liggen in het vliegtuig. Wat een treurnis...

  BeantwoordenVerwijderen