Welk islamdebat?

In Vlaanderen debatteert men nog steeds niet ten gronde over de islam 

Men zegt wel eens dat het in Vlaanderen de goede kant op gaat met het debat over de multiculturele samenleving en de islam. Men vergist zich. Nederland is op dat vlak - onder anderen dankzij Geert Wilders - gidsland. Terwijl Nederlandse islamkritische columnisten - Nahed Selim, Elma Drayer, Nausicaa Marbe, Amanda Kluveld, Michiel Hegener, Afshin Ellian, Sylvain Ephimenco, Hafid Bouazza, Carel Brendel, Machteld Allan, Hans Jansen, etc. - man en paard noemen over de islam, gaat men in Vlaanderen nog steeds een debat ten gronde over dit belligerent en totalitair systeem uit de weg.

NRC Handelsblad publiceerde in juli van dit jaar een opinie van 1500 woorden met als titel: ‘Moslims, bevrijd uzelf en u kunt alles’. Daarin stond geschreven: ‘De islam ontneemt moslims hun vrijheid. Dat is jammer, want vrije mensen zijn in staat tot grote dingen, zoals de geschiedenis heeft geleerd. De Arabische, Turkse, Iraanse, Indiase, Indonesische volkeren hebben een enorm potentieel. Als ze niet de gevangenen van de islam zouden zijn, als ze zich konden bevrijden van het juk van de islam, als ze Mohammed niet meer tot rolmodel zouden nemen en zich zouden ontdoen van de duivelse Koran, dan zouden ze in staat zijn tot grote dingen, niet alleen ten bate van zichzelf, maar van de hele wereld.’ Het zou een citaat kunnen zijn van een groot filosoof, maar het is van de leider van de Nederlandse Partij Voor de Vrijheid, Geert Wilders. De brief verscheen later, licht ingekort, in De Standaard. Arthur Schopenhauer, Gustave Flaubert, Jacob Burckhardt, Winston Churchill, Czesław Miłosz, Aldous Huxley, Michel Houellebecq, Claude Lévi-Strauss en anderen wisten al dat de islam niet deugt, maar ze zouden vandaag zoals Geert Wilders op een schandelijke wijze worden berecht. En ze zouden door mensen als Jean-Luc Dehaene en Rob Riemen - een fascist vermomd als antifascist - “een gevaar voor de democratie” worden genoemd. Men vergist zich helaas van vijand. Er zijn immers gutmenschliche politici die verklaren dat de sharia bij een twee derde meerderheid moet kunnen worden ingevoerd (de Nederlandse Minister van Justitie Piet Hein Donner in 2006). Ook zijn er domme en/of opportunistische arabisten die, gesponsord door bepaalde olielanden, op geruststellende toon opperen dat de sharia voor 98 procent overeenkomt met het Nederlandse recht (de Nederlandse arabist Maurits Berger in 2007). De verschrikkelijke beelden van de geseling van een vrouw die ons pas bereikten uit Soedan, laten zien wat er zoal in dat verschil van ‘slechts 2 procent’ zit.

Het feit dat er naast de VN een Organization of the Islamic Conference (OIC) bestaat, die 57 (islam)landen telt met inbegrip van de Palestijnse Autoriteit, en inclusief landen zoals Mozambique en Togo waar moslims niet eens een meerderheid vormen, zou al

voldoende achterdocht moeten wekken bij westerse leiders en opiniemakers. Het feit dat de OIC in blok de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens afwijst en in zijn islamitische tegenhanger, de ‘Caïroverklaring van de Mensenrechten in de Islam’, stelt dat de ‘mensenrechten in de islam’ steeds in overeenstemming moeten zijn met de sharia, zou bij ons moeten hebben geleid tot het diepe besef dat de clash of civilizations een onafwendbaar feit is. Sharia en jihad staan immers diametraal tegenover vrijheid en vrede, en ze zijn onmogelijk los te koppelen van de essentie van de islam.

Echter, hoe duidelijker de islamwereld zijn afkeer - inherent aan de leer van Mohammed - van de westerse waarden uit, hoe stiller het blijft in de Vlaamse media. Nadat Angela Merkel het wereldnieuws haalde - maar menig straathoekwerker, politieagent en onderwijzer wist dat natuurlijk al lang - door te stellen dat de multiculturele samenleving totaal is mislukt, en Yves Leterme zei dat ze gelijk heeft ‘in die zin dat het integratiebeleid niet steeds de heilzame effecten heeft gehad die men ervan verwachtte’, volgde in De Standaard een reeks opinies waarin het woord ‘islam’ niet één keer voorkomt. Behalve af en toe Mia Doornaert - gelukkig nog steeds een vaste waarde bij De Standaard - mag niemand de vinger op de wonde leggen. Gesubsidieerde Kifkiffers en CGKR-adepten, gluiperige sociologen à la Nadia Fadil, naïeve ‘stafmedewerkers intercultureel management’, ngo-gutmenschen en de Jan Blommaertsen van deze wereld zetten nog steeds de toon in onze media en leveren hun opinies op bestelling: dé islam bestaat niet, culturen zijn gelijkwaardig. Dat (men in) de islamitische wereld voortdurend het absolute tegengestelde zegt, schrijft en predikt, wordt genegeerd. En de islamkritische opinies van moedige mensen zoals ex-straathoekwerker Peter Calluy, hoogleraar Ronald Commers en hindoloog Koenraad Elst, worden niet of nauwelijks geplaatst.

Sam van Rooy  

Samen met Wim van Rooy samensteller van ‘De islam. Kritische essays over een politieke religie’ (ASP, 2010).

Bestellen?


[Deze tekst verscheen begin januari in het Vlaamse magazine Doorbraak.]

12 opmerkingen:

 1. ik zag ooit dat in het programma "fara" er werd ingegaan op sharia4belgium maar alleen nadat er bedreigingen waren geuit aan het adres van Bernard. Sindsdien bemoeit men zich liever met de regeringsvorming, en lijken de moslim problemen vooral voorbehouden te zijn aan de deelstaat "brussel"-waarover dus weinig gemeld wordt op de vlaamse tv.
  De vlaamse kranten volg ik niet.

  Dat is het nadeel van gebrek aan vrije meningsuiting, dat men problemen niet durft te benoemen. En dat heeft Belgie meer dan Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Over het feit dat de Holocaust daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, bestaat evenmin een serieus debat. Meer nog: in Nederland en België is het ontkennen van de holocaust wettelijk verboden!!
  Waarom wordt het niet verboden om te beweren dat de aarde plat is? Omdat het onloochenbaar is dat de aarde NIET plat is. Moest de Holocaust in even sterke mate onloochenbaar zijn, dan zou het ontkennen ervan evenmin verboden zijn. Niet soms ?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. The Armenian Holocaust engineered by the ruling Jews of The Young Turks, leaves 1.5 million Armenian Christians starved, tortured, and murdered.
  http://nwo-satanismus.blogspot.com/2009/09/jews-plotted-armenian-holocaust.html.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Moslimextremisten zoals sharia4belgium bedreigen al een tijdje de Belgische democratie ongestraft. Op 25 mei 2010 stond er in een "kwaliteitskrant" dat België gewaarschuwd is. Het bewuste artikel stond vol met dreigementen gericht tegen België: moslims zullen zich met geweld verdedigen tegen het boerkaverbod, de islam is hier om te domineren en wie dat niet aanvaardt kan vertrekken of branden in de hel, democratie is de hel en de islam is het paradijs. De Britse moslimextremist Anjem Choudary (sharia4uk) kan zonder problemen hier komen vertellen dat Allah elke vorm van verdediging rechtvaardigt. Moslims zijn immers geen Christenen en bieden hun andere kaak niet aan als iemand hen slaat. Een dialoog is hen niet bekend want zij gaan liever de confrontatie aan. Hun eer is immers meer waard dan hun leven. Het omverwerpen van de huidige leiders en het installeren van de islam als heerser over Europa is hun enigste doel. En het politiek correct denkend clubje politici blijft er vanuit gaan dat het slechts over een klein aantal marginalen gaat terwijl er al 40 miljoen Europese moslims zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Marine Le Pen: Islamism and Globalism are both Totalitarian - Vive La France!

  http://www.youtube.com/watch?v=JYzaW21IlKg&feature=recentlik

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste landgenoten en redactieleden,

  Lange tijd schreef ik regelmatig op jullie en andere websites onder het pseudoniem 'CC' (mogelijk herinneren sommigen van jullie deze reaguurder nog). De puinhopen die door de drie I's is veroorzaakt, heb ik regelmatig vanuit allerlei invalshoeken bekritiseerd.
  Vanwege persoonlijke redenen heb ik mij echter, eind 2010 teruggetrokken uit het digitale debatcircuit, om e.e.a te overdenken.

  Helaas is de Islamisering van Nederland ook onder dit kabinet nog niet gestopt, laat staan teruggedrongen. Redenen genoeg - naast zorgwekkende ontwikkelingen in het buitenland - mijn opinies en meningen wederom in het Islamkritische (digitale) debat te berde te brengen.

  Een ontwikkeling die zorgen baart, is de zogenaamde 'culturele Jihad' als omschreven door de bekende Amerikaanse Islamdeskundige Robert Spencer; u allen hoef ik dit begrip niet nader toe te lichten.
  Een aspect van de culturele Jihad is het voeren van Islampropaganda in de MSM, inclusief televisie.

  Van die Islamiserings-variant krijgt Nederland m.i. deze week een ongekend staaltje te zien, en wel donderdag 20 januari 2011. bij de publieke omroep.
  zie ondermeer onderstaande links voor informatie:

  * http://www.avro.nl/tv/programmas_a-z/zooomoslim.aspx  * http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/nieuws/zooomoslim.html en  * http://www.swigle.nl/Media/Publieke-omroep-maakt-thema-avond-over-moslims/1863850


  wordt vervolgd

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Eerlijk gezegd ben ik onaangenaam verrast, dat ik hierover niets heb gelezen op uw en uw bevriende Islamkritische weblogs.
  Me dunkt, dat een Islamofiel programma als wij m.i. komende donderdag krijgen opgedrongen op velerlei wijze en door diverse, uitmuntende columnisten kan worden ge-analyseerd en becommentarieerd.-)

  Even 'googelen' leverde talloze verwijzingen op. Vaak wordt geleurd geleurd met (bijna) gratis busreisjes vanuit diverse steden en georganiseerd door uiteenlopende organisaties
  Het betreft de AVRO-show Zóóó Islam.
  Wat ik weet, is dat één echte Islamcriticus is uitgenodigd, Eysan Jami. De rest van de aanwezigen zijn:
  - Maurits Berger - ik noem hem bewust geen 'professor' - treedt in het programma op als 'Islamdeskundige'. Dat doet het ergste vrezen voor het Islamkritische gehalte van het programma, vandaar ook mijn dringende verzoek hier z.s.m. grootscheepse aandacht aan te schenken -)

  - Sebastiaan Labrie: een bekende acteur en presentator, tevens bekend van het spelprogramma 'Expeditie Robinson' . Een lange jonge man met tattoos. Gezien zijn opvattingen - hij presenteerde een 'groen' programma voor de KRO, behoort hij m.i. tot de vele Islam-onwetende Gutmenschen met ingebouwede PVV-aversie en stevige multiculti-oogkleppen;

  - Mimoum Ouled Radia: een jonge, Marokkaanse acteur die ondermeer speelde in de bekende serie 'Shouf Shouf. Tevens actief op allerlei cultureel vlak zoals o.a. presentator van het Ramadan-journaal in Amsterdam (zie http://www.at5.nl/tv/ramadan-journaal) en met WorldConnector Ruud Lubbers (http://www.worldconnectors.nl/index.php?id=114
  Ik zie geen info m.b.t. extremistische opvattingen over Israël, Joden etc. Mogelijk weten jullie meer over deze Bekende Marokkaan.

  - Abdellah Dami: Een voormalige NMO-presentator , nu werkzaam voor de Avro. M.i. een (verhulde) moslimpropagandist, gelet op deze onthullende uitspraken http://www.youtube.com/user/NMO2007#p/a/u/2/43kMzngHLHo . Ook helemaal thuis in het multiculti-beleidcircuit
  http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/abdellah-dami-versterkt-mtnl/51921/ .
  Naar mijn inschatting een Een modern-ogende wolf in schaapskleren, van wie geen Islamkritiek mag worden verwacht.

  - Soumia Abalhaya: voormalig muy-thai wereldkampioene en ambassadrice voor Warchild. Mogelijk een kritische noot naast Eysan Jami?? zie
  http://www.tehranlasik.com/view.php?video=_2BUALz5F40&feature=youtube_gdata_player&title=Ontopic+-+Afl.+2.1+-+Als+maagd+tel+je+niet+mee
  - Ik heb geen schokkende onthullingen gevonden m.b.t. extremistische, anti-westerse opvattingen etc. Mogelijk kunnen jullie meer info achterhalen.

  - Eysan Jami, behoeft m.i. geen nadere toelichting.

  Al met al een zie ik een overwegend pro-Islam panel en vooral dhr. Berger een kwalijke rol zal spelen. Er is bijvoorbeeld geen collega als prof. H. Jansen uitgenodigd, wat op zich al boekdelen spreekt m.b.t. mogelijke inhoudelijke 'discussie' over de Islam.
  Het programma wordt ondermeer met de volgende uitspraak beschreven: "De bedoeling van Zóóó Moslim is dat de kijker leert over de islamitische cultuur."

  Zouden jullie hierover meer kunnen/willen uitzoeken? Het onderwerp is er belangwekkend genoeg voor, en aangezien het ons land betreft, waar nog steeds veel Nederlanders hun nieuws uitsluitend via de tv betrekken, ben ik zo vrij deze mail aan diverse Islamkritische websites ineens te sturen.

  Alvast hartelijk dank voor jullie aandacht en bereidwillige medewerking.

  Met vriendelijke groet,

  CC

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @CC
  Ik begrijp jouw verontrusting volkomen over de islamofiele houding van de AVRO.
  Zeker wat betreft hun personeelsbeleid.
  Abdellah Dami v/d NMO nu werkzaam bij de AVRO?
  Een erger voorbeeld v/e Marokkaanse, islamitische leugenaar kan ik niet verzinnen.
  De Ziekte in de publieke omroep is nog verder uitgezaaid dan verwacht.
  Die links van jou verdienen 'n betere aanklikbaarheid.
  Zeer waardevol.

  Hou je taai, @CC.
  (Ik ben niet zo verbaasd over dat, tot nu toe, slappe regeringetje dat niet de kop tegen de krib wil gooien.
  Weet wat je stemt, in maart)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. In zijn boek De tragedie van de duivel, stelt Sadik Al-Azm men de islam niet mag voostellen als zijnde "een monolithische unieke oosterse totaliteit die in haar wezen volkomen verschilt van Europa, het Westen en de rest van de mensheid”.

  Hij beweert dat de islamitische wereld stilaan moderniseert en seculariseert, dus Westerse waarden absorbeert.

  De islam, zegt hij,is geen hardomlijnde statische cultuur, maar een “levend, zich dynamisch ontwikkelend geloof, dat zich aan zeer verschillende omgevingen en veranderende historische omstandigheden kan aanpassen. [De islam] heeft onweerlegbaar bewezen dat hij zeer goed te verenigen is met de belangrijkste bestuursvormen en met een scala van sociale en economische organisaties van allerlei volken en maatschappijen in de geschiedenis van de mensheid: van koninkrijk tot republiek, van slavernij tot vrijheid, van stam tot keizerrijk, van oude stadstaat tot moderne natie-staat.”

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ Bruce Graeme: "Hij beweert dat de islamitische wereld stilaan moderniseert en seculariseert, dus Westerse waarden absorbeert."

  Ik zie daar niet veel van, behalve wat technologische zaken die inderdaad van het Westen afkomstig zijn.
  Gisteren in de Volkskrant:
  "Geen enkel Arabisch land levert afgestudeerden die het kunnen opnemen tegen hun Aziatische tegenhangers. (...) Het enige islamitische land waar afgestudeerden aan internationale normen voldoen is Turkije."
  Er werden bijvoorbeeld in de hele Arabische wereld gedurende de laatste 1000 jaar minder boeken vertaald dan in 1 jaar in Spanje.
  Maar nog veelzeggender: in 1991 ondertekende de OIC de Caïroverklaring waarin ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verwerpt en de sharia in de plaats stelt. Dat is nu net het tegendeel van seculariseren en het overnemen van westerse waarden!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Volgens Sadik Al-Azm is een ‘verzoening’ van de ‘historische islam’ met de westerse traditie van seculier humanisme, zoals die tot uiting komt in de doctrine van de scheiding tussen kerk en staat, ‘niet zomaar een keuze, of een terloopse optie, of een gezichtspunt, maar een vitale noodzaak’.

  Sadik Al-Azm is er van overtuigd dat de ontwikkeling van islamitische landen naar een democratie de jure onvermijdelijk is. Hoewel de grondbeginselen van de democratie buiten de wereld van de islam werden ontwikkeld, zoals de doctrine van de trias politica en de mensenrechten, hebben deze een universele geldigheid. De lokaalculturele oorsprong van ideeën is immers irrelevant voor het beoordelen van hun waarde. Al-Azm aanvaardt deze universele geldigheid van democratische beginselen, net zoals onze westerse voorvaderen in de Middeleeuwen de universele geldigheid accepteerden van ..... vele vruchtbare ideeën van moslimgeleerden, moslimwetenschappers en moslimwiskundigen !

  BeantwoordenVerwijderen