Paul Cliteur durft vooruit te kijken waar christenen als Bart Jan Spruyt slechts achteruit kijken

Aan helden doe ik niet. Nooit gedaan ook. Ik zou niet weten hoe maar als ik toch iets met helden moet dan ben ik, so to speak, wel m'n eigen held, dat zouden meer mensen moeten doen, wat meer in jezelf geloven.

Toch kreeg ik kortelings twee keer 'helden' in de schoenen geschoven, helden die ik zou vereren. Via de sociale media natuurlijk, om precies te zijn op Twitter, dé openbare plek om van je hart geen moordkuil te maken. Dus diep onder de indruk geraken van dergelijke ontboezemingen, nou nee. Edoch, kon ik de eerste heldtoedichting nog gemakkelijk van me af laten glijden, bij de tweede heldtoedichting lukte dat niet. Nu moet het maar eens afgelopen zijn met die onzindelijke en kleinerende praatjes, dacht ik grimmig en ik slingerde heldhaftig een welgemikte tweet de openbare ruimte in richting Bart Jan Spruyt want om hem gaat het. Met twitter schiet je zelden mis maar dit terzijde.

Bart Jan Spruyt
Bart Jan Spruyt (historicus, journalist, columnist, rechts-conservatief denker en christen) had namelijk een artikel op de veelgelezen rechts-conservatieve - soort zoekt soort - weblog De Dagelijkse Standaard gepubliceerd met de prikkelende kop: 'Paul Cliteur, waar is hij toch bang voor?'

Spruyt, die op radio en tv bij velen een gevoelige, sympathieke indruk
weet te wekken, 't is zo iemand van wie je meteen gelooft dat hij een eerzaam leven leidt, en die evengoed verstandige dingen debiteert, die zegt zoiets niet voor niets over rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur, dacht ik, daar moet de goede man een goede reden voor hebben en dus klikte ik nieuwsgierig op z'n tweetlink. Ja, ik blijf er bij dat 140 tekens met name geschikt zijn als doorgeefluik naar inhoudelijk wetenswaardige teksten.

Dat viel tegen. Ik kreeg sterk de indruk dat de toch niet van de straat zijnde Spruyt weinig van het werk van Paul Cliteur had begrepen en zelfs het recente boek ‘Dirk Verhofdstadt in gesprek met Paul Cliteur. Een zoektocht naar harmonie' niet had gelezen.

B.J. Spruyt: "Maar je vraagt je niet alleen af waar Cliteur zich mee bemoeit, je vraagt je ook af waar hij nou precies bang voor is. Het vervelende, en ergerlijke, aan zijn uitlatingen is, dat zij worden gedaan door iemand die in 2003 heel erg geschrokken is omdat enkele vrienden vanuit islamitische hoek werden bedreigd, die daarna jarenlang heeft gezwegen, en nu de wind van een seculiere meerderheid in zijn rug voelt en zich daarom aan de voorhoede durft te stellen van een spraakmakende factie die zich tegen álle religie als zodanig keert. Terwijl het hem natuurlijk om de islam gaat. Maar dát durft hij nog steeds niet te zeggen."

Wat sloeg die Spruyt wild om zich heen. Ik schrok er van en meende mijn verbazing kenbaar te moeten maken.

Toen ging het vlak voor kerst even los op #twitter. Ik zou me vergist hebben, zo twitterde Spruyt: ik was al te dienstbaar aan mijn held geweest, Spruyt had het boek wel degelijk gelezen en zelfs als eerste in Elsevier besproken.

Alles goed en wel maar dan was het des te opmerkelijker dat Spruyt in zijn DDS-blog zo weinig blijk gaf, te begrijpen wat Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap, in zijn boek(en) beschrijft en wat hij beoogt. Mijn verbazing sloeg om in ontsteltenis.

Niet Paul Cliteur is bang, dacht ik, maar Bart Jan Spruyt, Chris Rutenfrans e tutti quanti.

Maar waarvoor? En hoe komt dat toch? Is het erg dat Bart Jan Spruyt bang is? Moet er iets aan gedaan worden? Of is er sprake van aanstelleritis?

Allemaal vraagjes die me tijdens de donkere dagen voor kerst 'n beetje bezighielden terwijl ik in de druilerige regen op de binnendijk van Schiermonnikoog liep en m'n mobieltje nat liet worden. Maar ja, ik ben een held in het diepst van mijn gedachten en kwam al snel tot de volgende vaststelling. Zo zat het. Het was zoals vrijwel altijd tamelijk eenvoudig.

Paul Cliteur durft vooruit te kijken waar christenen als Bart Jan Spruyt slechts achteruit kijken.

Paul Cliteur
Christenen als Bart Jan Spruyt zijn bang religieuze privileges op te moeten geven om de problemen met de komst van grote groepen mohammedanen in Nederland het hoofd te bieden. Bij die privileges, die zij hardnekkig als 'vrijheid van godsdienst' betitelen en waar volgens hen niks mis mee is, denke men aan: rituele slachting, jongensbesnijdenis, vrouwen weren van de kansel, homo's uit de kerk, uit het huwelijk en nog zo het een en ander. Heilige zaken voor Spruyt en de zijnen waar niet aan getornd mag worden. Probeer je de onredelijkheid hiervan aan te tonen dan heet 't tegenwoordig dat je aan 'religiestress' lijdt of totalitaire ideeën hebt.

Nee, Spruyt wil eerder méér christendom en zeker niet inleveren, met als gevolg dat hij daarmee de tegenstelling tussen enerzijds christendom/jodendom en anderzijds islam vergroot.

Polarisatie!

Op zich kan polarisatie wel eens nodig zijn (als je bijvoorbeeld eerwraak wilt voorkomen, zie recente voorbeeld van moeder die haar dochter (16) vermoordt omdat die dochter te 'westers' zou leven) maar in dit geval is die onwenselijk tenzij je aan wilt sturen op een nieuwe godsdienstoorlog.

Ja, een nieuwe godsdienstoorlog!

Paul Cliteur is niet bang in z'n boeken en artikelen, integendeel, hij durft het aan een nieuwe maatschappelijke richting te bepleiten waarmee de problemen hanteerbaar blijven. De ondertitel van z'n laatste boek zegt het al: een zoektocht naar harmonie.

Cliteur wil ver blijven van religieuze polarisering. Hij staat een gemeenschappelijke oplossing voor zonder voorkeur te geven aan de een of de andere religie. Dat kan alleen, hoe moeilijk is 't om dat te begrijpen, als er met de achterhaalde rites/privileges en opvattingen uit de joods/christelijke cultuur/religie ook afgerekend wordt.

Gelijke monniken gelijke kappen.

Is dat zo erg? Is dat zo pijnlijk? Bart Jan Spruyt, Peter Stijnen e tutti quanti worden hierdoor toch niet van hun geloof beroofd? Als zoiets al bestaat. De grondwettelijke vrijheid van godsdienst blijft gewoon bestaan maar hier en daar moet paal en perk gesteld worden.

Heus, ik kan me net als Bart Jan Spruyt ergeren aan het gretig eenzijdig bashen van de twee oudste religies ter wereld door cabaretiers en andere linkse simpele zielen, beslist geen helden, maar dát doet Paul Cliteur niet. Cliteur komt met een betoog dat veel mensen zal aanspreken om in harmonie te leven in een multireligieuze samenleving.  Eigenlijk wel een heel fijn idee.

Dus kom nou Bart Jan Spruyt, ga me niet vertellen dat zaken als jongensbesnijdenis, rituele slacht en vrouwendiscriminatie de parels van het christendom en jodendom zijn die koste wat het kost behouden moeten blijven. Ik geloof er niets van dat die twee religies het daar van moeten hebben.

53 opmerkingen:

 1. Dwaas verhaal: Spruyt wil méér christendom, hij wil nieuwe godsdienstoorlog. Onzin! Het gaat slechts om zaken die binnen kerk en synagoge zijn voorgeschreven en waar niemand door gekwetst of benadeeld wordt. Ongelovigen zullen het er, logisch, niet mee eens zijn, maar de vraag is hoe tolerant ze kunnen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eh, pardon? Niemand wordt gekwetst? Of benadeeld? Is u helemaal nuchter? Waarom moeten bij voorkeur weerloze babies besneden worden? Zou dat mogelijk, heel misschien, te maken kunnen hebben dat jongemannen van 18 jaar iets meer problemen maken dan een baby?

   Verwijderen
  2. Toch wacht ik nog steeds op de verhalen over besnijdings trauma's bij jongens. Maar misschien moet ik beter zoeken hoor.

   Verwijderen
  3. http://hoeiboei.blogspot.nl/2012/08/joden-tegen-besnijdenis.html

   Verwijderen
  4. Helaas ook via deze link weer geen verhalen van jongens die er problemen mee hebben. Misschien zijn de jongens nu wel de ondrukte sekse geworden na zoveel emanicipatie en moet de mannelijke Joodse / Islamitische Hirsi Ali nog opstaan...

   Verwijderen
  5. ", pardon? Niemand wordt gekwetst? Of benadeeld? Is u helemaal nuchter? Waarom moeten bij voorkeur weerloze babies besneden worden? Zou dat mogelijk, heel misschien, te maken kunnen hebben dat jongemannen van 18 jaar iets meer problemen maken dan een baby?"

   Draagt u verantwoordelijkheid voor de kinderen van een ander, heeft u een betere mening dan degenen die afwijken van de uwe ?
   Hoe zit het met uw opvattingen betreffende privaat bezit en vrijheid van expressie ? En waar kegt u de grens tussen privaat en publiek ?

   Verwijderen
 2. @Sleijster,

  Annelies heeft het terecht over "privileges".
  Want daar gaat het om;
  - Een ongelovige mag zijn kind niet verminken, een gelovige mag dat wel.
  - Een ongelovige mag vrouwen en homo's geen baan weigeren, een gelovige mag dat wel.
  - Elke slager moet aan bepaalde voorwaarden vwb diervriendelijkheid voldoen; behalve de religieuze slager.

  Helemaal los van de vraag of je ergens nu voor of tegen bent, er is duidelijk sprake van rechtsongelijkheid.
  En zoals gelovigen altijd direct ernstig gekwetst zijn als ze tegengesproken worden, zo zullen veel vrouwen en homo's gekwetst zijn als ze als minderwaardig worden behandeld.
  Over tolerantie gesproken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Annelies stelt zich weer eens aan met palen en perken die zouden moeten worden gesteld aan "vrouwen weren van de kansel, homo's uit de kerk, uit het huwelijk...". Laten we ze nog eens stuk voor stuk doornemen:
  1. "Vrouwen weren van de kansel": is de kansel tegenwoordig ook al een publieke plek? Iedere club/vereniging/kerk mag zelf bepalen wie spreekrecht krijgt. De Overheid behoort zich daar niet mee te bemoeien.
  2. Vergelijkbaar met (1): elke club/vereniging/kerk mag zijn eigen toelatingscriteria vaststellen. Al is het op de lengte van iemands linkerduimnagel.
  3. Het huwelijk stond altijd al open voor twee (bijna-) volwassenen van ongelijke kunne; nooit werd daarbij geselecteerd op eventuele seksuele voorkeur. Dat twee mannen of twee vrouwen nu ook met elkaar kunnen trouwen is belachelijk, maar goed, dat willen we kennelijk samen dus dan moet het maar kunnen. Of je ook zo voor de kerk kunt trouwen is echter geen zaak van de Overheid, zie (1) en (2).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goed gezegd! Ik wordt niet goed van dat Marxistische collectivisme wat overal op borelt als het over religie gaat.

   Verwijderen
 4. Je kunt geen paal en perk stellen aan de eisen van moslims in Nederland als je geen paal en perk stelt aan de extreme privileges van de joden en de christenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zo is het. Maar de politieke elite heeft het begrip 'compenserende neutraliteit' uitgevonden, waarbij de Islam dezelfde privileges krijgen als de Christelijke kerken.

  Herbij verzwijgen ze dus, dat deze privileges al een rechtsongelijkheid inhouden t.o.v. andere verenigingen, genootschappen en organisaties, zoals vrijheid van een aantal belastingen.

  Met compenserende neutraliteit wil men dus een wettelijke misstand uitbreiden naar de Islam.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heel goed en zeer scherp verwoord!

   Verwijderen
  2. Dat kan je alleen maar zo stellen als je er van uit gaat dat het Christendom en haar voorganget het Jodendom even veel of zo je wilt even weinig heeft bijgedragen aan wie wij nu zijn, gelovig of ongelovig, als het Mohamedanisme. Een toch wel heel historisch naief standpunt zou ik denken na bijna 1800 jaar Christendom. De Marxisten zien het geloof als tegenhanger van de wetenschap, maar een redelijk ontwikkeld mens kan dat toch niet meer volhouden? Is de globalwarming traditie van zelf verloochening nu werkelijk een verbetering van de Christelijke variant?

   Verwijderen
 6. Op een gegeven moment ben ik ook gaan denken dat Paul Cliteur ergens bang voor was geworden en dan met name voor reacties uit islamitische kringen. Helaas weet ik niet meer het moment, maar de scherpte was weg en het directe ook. De beestjes werden niet meer duidelijk bij de naam genoemd.
  Er zijn natuurlijk vervelende overeenkomsten tussen joden en moslims: de aarde bestaat slechts een beperkt aantal jaren, de besnijdenis, de achterstelling van de vrouw, het ritueel slachten, zaken die rein en onrein zijn, het overvloedige aantal rituelen teneinde de volgelingen bij de les te houden, het claimen van een bevoorrechte superieure positie tegenover anderen.

  Er zijn gelukkig ook verschillen: het ter dood willen brengen van mensen die de islam de rug toekeren bijvoorbeeld, het volledig ontbreken van afstand kunnen nemen tot wat er geschreven staat of hoe dat uitgelegd moet worden. Een verwaarloosbaar verschil is al voldoende om iemand hel en verdoemenis, dan wel een kankergezwel te wensen of te vermoorden.

  Niettemin maakt gelijkschakeling van al die geloven voor velen het leven onmogelijk. Vooral de islam is een slechte daar in. In de islam is vrijwel alles strijdig met de rest van de wereld, tot de universele rechten van de mens aan toe. En dat moet toch iedere moslim en niet-moslim te denken geven....

  En weer laten God, Jahweh en Allah niks van zich horen en vooruit kijkend: dat zal altijd zo blijven, wat hun volgelingen ook mogen beweren, doen en laten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Cliteur heeft dat indertijd ook aangekondigd, hij had geen zin meer in bedrijgingen en schreef dat hij stopte met het Islam debat of i.d.

   Verwijderen
 7. In Nederland zijn er 1. het Christendom, 2. de Joodse religie en nu ook (o.a.) 3. de Islam. De eerste twee godsdiensten zijn nauw geparenteerd, hier vanouds en hebben historische rechten,de derde niet.

  Als er ook nog aan het Christendom enz. wat moet worden gerepareerd, wat ik wel geloof, dient dat geheel gescheiden van de derde = Islam te gebeuren.

  In dit tijdsgewricht lijkt nu primair concentratie op de Islam op NL bodem geboden. Die moet aangepakt worden en inbinden; nu kan het misschien nog, dralen geen optie.

  In vergelijkbare discussies valt mij steeds weer op dat het Historische argument zelden of nooit aan bod komt. Kent men het niet? Zijn wij zo a-historisch geworden? Dat is gevaarlijk!  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Historische rechten? leg dat eens uit. Iets met oude gebouwen?

   Klinkt een beetje als 'wij waren hier het eerst!'

   Verwijderen

  2. 'Klinkt een beetje als 'wij waren hier het eerst!'
   '
   Klinkt niet gek.

   Verwijderen
 8. Om de islam te stoppen is juist een beroep op de godsdienstvrijheid erg effectief want de islam erkent de vrijheid van godsdienst niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoe zou je de islam willen stoppen? In de open Nederlandse samenleving gaat dat tegen alle wetten en regelgeving in.

   Dit vraagt om een andere aanpak, eentje waarbij we de staat beschermen tegen religieuze invloeden maar dan moeten wel alle religies gelijk behandeld worden.

   Verwijderen
  2. De islam is gemakkelijk te stoppen. Tenminste als onze volksvertegenwoordigers daarvoor genieg lef zouden hebben. Het is juist de islam die tegen al onze wetten indruist en gegeven de gedragingen van zijn aanhangers zonder meer als een criminele organisatie beschouwd kan worden.

   Verwijderen
  3. "Hoe zou je de islam willen stoppen? In de open Nederlandse samenleving gaat dat tegen alle wetten en regelgeving in"

   Als de bevolking dat wilt, verander je gewoon de wetten, zodat, bijvoorbeeld, de islam verboden wordt.
   De eis tot consequentie is vaak gehoord, maar is onzinnig. Vooral als het gaan om een ondergang te voorkomen.

   Verwijderen
 9. Niet alle godsdiensten zijn evenwaardig. Er is goede kunst en slechte kunst, zelfs indien de scheidingslijn niet scherp te trekken is. De ene godsdienst is gevaarlijker dan de andere; en de islam is wel de akeligste uitvinding die de mensheid ooit heeft gedaan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Drie voor de handliggende voorwaarden in een nieuwe godsdienst-wet en het is duidelijk dat de Islam geen (vreedzame) godsdienst is maar een ( geweldadig ) geloof. Het ministerie van Justitie is echter niet onder de indruk van de voorgestelde "lex carolus", vernoemd naar de grootvader van Karel de Grote. Zie hiervoor mijn artikel op de website keizers en kleren en het antwoord van de minister.

   Verwijderen
 10. Zoals anderen al schreven: het christendom is in 2013 van een wezenlijk andere orde dan de islam. Ze over één kam scheren onder het motto "gelijke monniken gelijke kappen" is niet alleen onrechtvaardig ten opzichte van christenen, maar vooral ook een strategische blunder van de eerste orde in de strijd tegen de islamisering van het Westen. Christenen zijn, net als atheïsten, in overgrote meerderheid voorstanders van een vrije, open, democratische rechtsstaat. De twee groepen zijn dus natuurlijke bondgenoten tegen de gevaarlijke invloed van (uit de islamitische wereld aangestuurde) moslims en hun "weldenkende" bondgenoten op onze vrijheden.
  Ik schrijf dat als iemand die, behalve als toerist, nooit een kerk van binnen heeft gezien.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het bovenstaande stuk gaat helemaal niet over het vergelijken van religies.

   Gezien #Lezer z'n reactie gelooft deze blijkbaar in nieuwe religieuze polarisering om de problemen met de islam aan te pakken. Dat lijkt me helemaal geen wenselijke ontwikkeling, zo'n nieuwe religie-strijd. Een bredere visie lijkt me wenselijker om de huidige en komende problemen met de islam het hoofd te bieden. Zoals o.a. Paul Cliteur bepleit.

   Gelijke monniken gelijke kappen slaat in het artikel op de extreme en achterhaalde privileges van de 2 grote religies (Christendom/Jodendom). Ook #Lezer gaat daar niet op in.

   We doen geen religie te kort door jongetjesbesnijdenis te verbieden.

   Verwijderen
  2. Maar het christendom in Nederland kent helemaal geen jongensbesnijdenis en ritueel slachten...
   En ik heb nooit gehoord van Nederlandse Joden (orthodox, seculier, of iets ertussenin) die problemen hebben met de besnijdenis. Zelfs bij de een-ander-Joods-geluid-types is dit bij mijn weten geen issue. Wettelijk ingrijpen zal daarom door Joden terecht als een inbreuk op hun persoonlijke rechten worden ervaren. Er is pas reden tot ingrijpen als besneden Joden dit zelf als een probleem ervaren.
   Blijft over het onverdoofd slachten. Je zou wensen dat de wrede letterlijkheid van deze praktijk in de 21ste eeuw kon worden omgezet in een meer symbolisch ritueel. Of misschien moet men Jesaja 1:11 nog eens lezen: " Wat moet ik met al jullie offers? – zegt de HEER.
   Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer."

   Verwijderen
  3. hoeiboei 5 januari 2013 17:17
   "We doen geen religie te kort door jongetjesbesnijdenis te verbieden."
   ----------------------------
   Jawel!

   Uitspraak moet zijn:
   'We doen geen religie te kort door meisjesjesbesnijdenis niet alleen te verbieden, maar de daders ervan ook genadeloos te straffen.'

   Verwijderen
  4. Begrijp niet waarom er een onderscheid moet worden gemaakt tussen jongens/meisjesbesnijdenis. Beide tasten de lichamelijke integriteit aan. Indien een volwassene van zijn besneden godsdienst af wil, zit hij of zij wel met een besneden probleem. En daar geraak je niet zomaar van af. Een christen eerbiedigt het lichaam zoals hij het van zijn god gekregen heeft; andere goden houden er blijkbaar andere opvattingen op na. Abu Kassem was blijkbaar niet besneden, en dus vertelt de traditie dat hij als besneden was bij zijn geboorte. Haha dat is de oplossing.

   Verwijderen
  5. Het vergelijken van Jongens en meisjes besnijdenissen doet de vrouwelijke slachtoffers en hun ellende natuurlijk enorm te kort. Het is vooral een theoretische verhaal over de integriteits aantasting, waarbij we misschien voor de duidelijkheid de gaatjes in de oren schieten voor oorbellen bij minderjarige meisjes zouden moeten betrekken. Het is eigenlijk beschamend dat men zulke bijna onvergelijkbare zaken als het zelfde wenst voor te stellen, je praat toch ook zo niet over verkrachtingen en een vechtpartij, toch zijn allebij gewelds dilicten...

   Verwijderen
  6. @ Anoniem
   Indien de moedergodin zo op besneden mannen gesteld is, waarom schept ze hen dan niet zonder dat 'overbodig' stukje? Abu Kassem (zoals hij destijds heette) was niet besneden. Overigens ontken ik helemaal niet dat meisjes besnijden nog barbaarser is (maar ook jongensbesnijdenis kan tot erge misvormingen aanleiding geven en niemand, ook onze bloeddorstige krijgsgodin niet, heeft er iets aan). Gaatjes in de oren schieten is een reversibel gebeuren; afgesneden stukjes kan je moeilijk terug aannaaien. Of hoe je appels en peren kan vergelijken.

   Verwijderen
  7. Omdat ze ons dan ook wel slim had gemaakt zonder boeken te hoeven lezen. Wist je trouwens dat je van een prikje bij de dokter ook dood kan gaan? Dus ook maar niet meer doen, er gaan jaarlijks vele kinderen aan dood. En gaatjes in je oren gaan dus echt nooit meet weg en is volgens die rigide en bekrompe mening dus ook een aantasting van de integriteit van het vereerde "natuurlijke" lichaam. Maar waarom hebben we eigenlijk een blinde darm als ikmhet vragen mag?

   Verwijderen
  8. Een blinde darm snij je ook niet nodeloos weg. Overigens staat in dat verschrikkelijke rommelboek geen woord over besnijdenis.

   Verwijderen
  9. Het draaid allemaal om het woord traditie en respect voor wie je zelf bent en waar je vandaan komt. Dan zal je jezelf ook niet meer beschimpen met termen als rommelboek, tenslotte wel een van de oudste boeken die we hebben.

   Verwijderen
 11. Juist door het christendom/jodendom onbekritiseerd te laten lopen we rechtstreeks de islamisering van Nederland tegemoet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 1.‘Juist door het christendom/jodendom onbekritiseerd te laten lopen we rechtstreeks de islamisering van Nederland tegemoet’

   Integendeel. Het is die kritiek die de Islam in de kaart speelt. Alsof de Islam in een gezuiverd Christendom of Jodendom geïnteresseerd is, tenzij als dan voorwendsel om toe te slaan. Neem Lafontaine’s fabel van de wolf en het schaap.

   Tegen de Islam heb je geallieerden nodig. Dat ze niet smetteloos zijn en de vijand niet pikzwart, deze reële bevinding kan slechts dienen als excuus om je niet te committeren. Met de tijd en de moeite die je neemt om je vrienden zo zuiver te krijgen als je zelf kennelijk al bent, verschaf je je echte tegenstander kans en gelegenheid je te overrompelen.

   Eens moet je kiezen, onbedingd. Aan het verzet tegen de Duitsers in WO II namen ook mensen deel die politiek en anderszins zeer antagoniek waren. Maar eerst samen tegen de Duitsers!

   2. We doen geen religie te kort door jongetjesbesnijdenis te verbieden.’

   Wat mij betreft doen wij religie wel tekort, waarom niet? Er zijn goede, gemene, walgelijke religies. En theoretisch kan er maar de ware zijn, de rest is noodzakelijkerwijs bocht.

   Wat die besnijdenis van jongens op Nederlands territoir betreft, dat had nooit mogen worden gedoogd. Maar we gedoogden het eeuwenlang wél en konden er mee leven, en laten we het voorlopig nog maar even zo. We hebben wel wat beters te doen.

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. hoeiboei 5 januari 2013 18:09
   "Juist door het christendom/jodendom onbekritiseerd te laten lopen we rechtstreeks de islamisering van Nederland tegemoet."
   ----------------------------
   Onzin.
   Dus om problemen, veroorzaakt door mensen met islamitische achtergrond aan te pakken, moet je eerst maar met het christendom/jodendom afrekenen? Gaat natuurlijk niet werken!.
   Begin maar gewoon met het uitwijzen van buitenlanders die een moord op hun geweten hebben. Er mag veel te veel hier!. Pak dieven, moordenaars, criminelen en ander gespuis snoeihard aan, Scheidt het kaf zich vanzelf van het koren. Niks, geen islam, het zijn verachtte culturen die dit soort mensen op na houden. Geen mens, gelovig of niet, zal moeite hebben met deze aanpak.
   Alle religies willen bekritiseren helpt niet om misdaad tegen te gaan. Daders hard straffen wel.

   Verwijderen
  4. @El Houssain,

   Het gaat hier niet zozeer over criminaliteit.
   Het gaat over de problemen die alle religies maar vooral de islam hier creëren.

   Het uitzetten van een moordenaar als Mohammed B zal niet helpen tegen de vele tientallen gesubsidiëerde organisaties/individuen die islamcritici consequent belasteren en aanklagen. Daarbij overigens bijgestaan door vele tientallen andere niet-islamitische maar wel gesubsidiëerde (vooral linkse)organisaties/individuen.
   Uitzetting van Mohammed B zal ook niet helpen tegen de toenemende druk van het OIC, de VN en de EU om onze oude vrijheden af te schaffen, omdat de islam vrijheden verbiedt. En nu moslims 5 % van onze bevolking uitmaken "moeten" we daar dus maar aan toegeven, schijnt. Om met het OIC te spreken; kritiek op genocide is altijd veel verwerpelijker dan genocide.

   Cliteur wil minder privileges voor religie, omdat de islam daar misbruik van maakt.
   Spruyt wil de privileges voor religie behouden, omdat zijn eigen religie dan ook zijn privileges behoudt.
   Ik vind het verlenen van privileges aan mensen vanwege hun religie een beetje achterhaald.
   En zeker nu al onze vrijheden op het spel staan mag daar best even bij worden stilgestaan.
   Cliteur durft dat, Spruyt niet.

   Verwijderen
  5. Dokter Bob !


   http://www.geenstijl.nl/archives/images/bobbobobobdef534.html

   Ies koeltoer.
   Zie ook de soera's "meisje, het scheermesje en de afgesneden lippen en neus" en "het meisje en het zuur". Soera nummertje vier, denk ik.

   "Dus om problemen, veroorzaakt door mensen met islamitische achtergrond aan te pakken, moet je eerst maar met het christendom/jodendom afrekenen?"

   Neen, vanwege !

   Verwijderen
  6. Onzin, wij zijn allemaal Christenen, Kruisvaarders, Romeinen, Grieken. Deze dingen zijn al zo lang bij ons, dat zijn tradities waarvan wij ons niet wezenlijk kunnen losmaken.

   Verwijderen
 12. (Er ging geloof misschien iets mis met e.o.a. knopje...)

  Ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Maar wie hebben/hadden nou toch zo'n verschrikkelijke last van de joodse en christelijke privileges? Tot de Islam hier met veel geweld binnen kwam kraaide geen haan daarnaar, waren er weinig vuiltjes aan de lucht, was het christen- en jodendom vrijwel immuun geworden voor welke kritiek dan ook.


  En als atheïst/humanist heb ik voorlopig altijd toch nog liever met een jood of christen te maken dan met islamieten. De kloof is mij nog flink te groot, en niet in de laatste plaats ingegeven en veroorzaakt door de tot nu toe zich in alle opzichten immens ergerlijk intolerant opererende Islam.

  Het is bovendien een illusie godsdiensten en andere ideologiëen, evenals wapens, de wereld uit te helpen.

  Cliteur mag wat mij betreft zijn veilige weg vervolgen; hij zoekt het tenminste wel uit. Hij is niet de enige die pas op de plaats heeft gemaakt, eieren voor zijn geld heeft gekozen. De hele humor-industrie, inclusief Maarten van Rossum, schijt in zijn broek voor de Islam. Als de laffe media (Buitenhof) destijds hem, Cliteur, niet zo had laten zakken was e.e.a. wellicht anders gelopen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. de religie uit het openbare wettelijke leven, Als je in sprookjes wil geloven: prima!
  Maar niet met privileges, subsidie en andere flauwekul.
  Geen privileges, geen voorrechten, geen wettelijke bescherming.
  Kijken wat er dan nog overblijft.
  En ja : fors bestraffen van wetsovertredingen, zoals slachten, vrouwenonderdrukking, eerwrasak, kindermisbruik etc.
  Gellof in eidere vorm zorgt alleen maar voor oorlog, kindermisbruik, vrouwenonderdrukking en volksverlakkerij.
  Niets wat ons geleerd is heeft ooit werkelijk plaatsgevonden en toch....hele volksstammen geloven???????

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Indien het christendom uit het openbaar leven verdreven wordt zet men de deur wagenwijd open voor de islamisering. De mensheid kan nu eenmaal niet zonder religie; "Sie ist das Opium des Volkes" beweerde het links boegbeeld Karel Marx. Er bestaan echter vele graden van opiumverslaafdheid en de islam is wel de ergste. Nogmaals het is de akeligste uitvinding die de mensheid ooit heeft gedaan, een uitvinding waaraan de mensheid ten onder gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Zijn de reacties van El_Houssain niet HET bewijs dat Paul Cliteur gelijk heeft en B.J. Spruyt niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. --Anoniem 6 januari 2013 11:25
  Indien het christendom uit het openbaar leven verdreven wordt zet men de deur wagenwijd open voor de islamisering.--

  Dat is al ruimschoots gaande.....Als buffer doen de christenen het nog best goed. Alleen de joden lopen hier, net als in WOII weer wat meer gevaar.

  --De mensheid kan nu eenmaal niet zonder religie.--

  Als ik eens tijd en energie heb Cliteur intensief te lezen zal ik ongetwijfeld tot de conclusie komen dat hij op de goede weg zit, daar heb ik weinig twijfel over. Maar dan NOG blijft het theorie en is de leer harder.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ter aanvulling: De nobele leugen van de cultuurchristen door Sebastien Valkenberg

  De nobele leugen van de cultuurchristen

  "Deze pijnlijke spagaat is kenmerkend voor het cultuurchristendom als zodanig. Ook Critchley valt er aan ten prooi. Zijn klacht is dat cynisme en pragmatisme welig tieren. Maar de vraag dringt zich op of hij niet juist dichterbij brengt wat hij hoopt te vermijden. Hij pleit voor het geloof zonder zelf oprecht te geloven. Die benadering is in het gunstigste geval pragmatisch en in het ergste geval cynisch. Het is dan ook een onwaarschijnlijk recept voor een rustige jaarwisseling."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar je hoeft natuurlijk niet te geloven, of te doen als of, om te erkennen dat wij een Christelijk verleden hebben en dat onze geschiedenis een Christelijke is en deze traditie dus met enig respect te bejegenen, net zoals we dat doen met onze Romeinse en Griekse geschiedenis, hoewel deze laatste twee natuurlijk veel verder van ons afstaan natuurljk.

   Verwijderen
 18. Elk -isme en -tie kan tot geloof en uiteindelijk tot het daarbij behorende fanatisme leiden. Ook Atheïsme. En democratie.

  Jede Konsequenz führt zum Teufel immers?

  Dat is mijn antwoord op "De nobele leugen van de cultuurchristen door Sebastien Valkenberg".

  BeantwoordenVerwijderen
 19. "Juist door het christendom/jodendom onbekritiseerd te laten lopen we rechtstreeks de islamisering van Nederland tegemoet."

  neen, neen, dat is niet waar. Religie gaat juist achteruit ipv dat het een bedreiging vormt voor de openbare orde. De kerken zijn leeg.
  Cliteur c.s. voeren dus een reeds gestreden strijd. Hoewel waakzaamheid geboden is.
  De islam opgevat is, door de ogen van het westen gezien, als een religie weinig overtuigend en dus als religieuze dreiging niet belangrijk.
  Het probleem, ten aanzien van de islam, is eerder dat dit niet als een politieke of militaire beweging wordt opgevat.
  Cliteur heeft ogkleppen op. Ok, hij kijkt vooruit, maar helaas niet opzij.
  Vervang het woordje "religie" met "levensovertuiging" of "levensfilosofie" en het probleem wordt duidelijk breder.
  Het is de staat die het Ware Woord verkondigt, het is de politiek die zegt "volg mij, Ik Ben Het Licht"
  Onze grootste bedreiging is momenteel onze eigen staat der Nederlanden.
  Zij heeft het monopolie op geweld toegeeigend, het monopolie op het drukken van geld, is de enige ondersteuner van onze universiteiten en aldus drukt zij een stempel op de doctrine, de schoolboekjes van peuterklas tot buluitreiking. Alle (hoog)leraren worden betaald uit de staatsruif. maar ook instellingen zoals ziekenhuizen, bejaardenoorden, buurthuizen, gemeentelijke besturen, politie, bouwondernemingen, olie en Gaswinningen, dijkbewaking, banken (abnamro),Radio, TV en Kranten, brandweer, grensbewaking, pensioenvoorzieningen, verzekeringen, enz, enz, Dit alles wordt centraal( europees) aangestuurd. ( en gecontroleerd door 150 Jongens en Meisjes der tweede Kamer)
  Het gemak waarmee de burgers instemmen met die enorme rol die de overheid zichzelf toegeeigend heeft, is toch beangstigend. Zij laten zich door de overheid geld afpersen waardoor de overheid, en niet de burger, de samenleving runt.
  De nieuwe religie is nu die van de statisten, van de totalitairen, de benepen burgermannetjes en vrouwtjes die denken dat "als de staat het doet zal het wel goed zijn".
  De gevolgen zijn ernstig.
  De overheid bepaalt dat homo-huwelijk ok is, dat het fout is dat jongeren met een fles wijn over straat gaan, dat het fout is dat men rookt, verslaafd is, men wél abortus plegen mag, onder voorwaarden euthanasie plegen mag, of de kinderen niet uit huis geplaatst dienen te worden, wanneer de winkels in de Dorpsstraat open mogen en hoe ze ingericht zijn.
  De overheid vind het juist wij assistentie verlenen in het bombarderen van Libie, Irak.
  De overheid vindt dat de aarde opgewarmd wordt, arme mensen op de andere kant van de aarde gered dienen te worden, dat duurzaamheid een noodzaak is en samenleven met mensen met een vreemde cultuur een toekomstige opdracht is.
  Één van de gevolgen van buitensporig gedrag van de overheid heeft geleid tot de huidige "krediet"crisis. Een ander gevolg is de sociale chaos. De "haves not" worden steeds groter in aantal, niet bereid hun rechten af te staan, wormen ze een steeds groter wordende last voor de "haves", Diegenen die wél een bijdrage aan de samenleving hebben gebracht !

  Deze crisis is, net als de opwarming van de aarde, man made. Of beter State made.

  De nederlandse staat is veroorzaker van de banken/EU- crisis en van de komende sociale chaos.

  De dreiging van religieuze dwingelandij is vele malen geringer dan die veroorzaakt door de staat. Cliteur is goed bezig door een opgelost probleem aan te pakken, maar het ware beter de blik naar Den haag te richten, want voordat je het in de gaten heb, staan ook wij stenen te gooien.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Staatse religie ?

  http://dailyreckoning.com/the-state-is-doomed-and-other-reasons-to-be-optimistic/

  BeantwoordenVerwijderen

 21. De hogepriester van het eigengelijk, multimiljonair Rosenmuller, van de categorie "fatsoen moet je doen" en "de maatschappij, dat ben jij", maar nu met verse staatsmacht wil verkaufverbot van politiek niet correcte snacks bij sgolen !

  Trui Spekman (PvdA) vond dat emails soms iets te pittig zijn en pleit voor een email-pliessie. De soosjaal democraat !
  Dat wordt mouwen opstropen voor de Jongens en Meisjes van de Tweede Kamer die over ons heerschen. Die mensen weten alles over het leven en hoe het heurt. De nieuwe adel met newspeak.

  http://thegodthatfailed.org/2012/05/31/professor-hoppes-new-book-der-wettbewerb-der-gauner-the-competition-of-crooks/  http://thegodthatfailed.org/2012/05/31/professor-hoppes-new-book-der-wettbewerb-der-gauner-the-competition-of-crooks/

  BeantwoordenVerwijderen