Dubbele nationaliteiten

 
Geachte Mevrouw, 

Naar aanleiding van het artikel dat u heeft geschreven over het afstand doen van de Marokkaanse nationaliteit, heb ik een e-mail naar de Rijksoverheid gestuurd en daarin gevraagd of zij de informatie kunnen aan passen. ik heb daarop de volgende mails teruggekregen. Men is dus wel op de hoogte van artikel 19 van de Code de la Nationalité Marocaine, maar daar doet men dus niets mee.
Ik vind het nog steeds raar dat Marokkaanse Nederlanders in overheidsdienst geen afstand doen van hun tweede nationaliteit en heb een bloemlezing toegevoegd van voorbeelden waarin de tweede nationaliteit van Turken en Marokkanen in het geding is. Ik hoop dat u hier wat aan heeft.

M.v.g.

Chris Houthuijsen
--------------------------------Geachte heer of mevrouw,


Uw kenmerk is E3115755

Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie.

Met vriendelijke groet,

Informatie Rijksoverheid


Dear Sir/Madam,

Your reference is E3115755

Unfortunately, we do not have enough information to answer your question.

We have forwarded your question to the Ministry of Security and Justice. This Ministry has thorough information on the rules and guidelines for this subject.

Kind regards,

Public Information Service, Government of the Netherlands
Geachte heer Houthuijsen,

Dank voor uw e-mail. Volgens artikel 19 van de Code de la Nationalité Marocaine uit 1958 kunnen Marokkanen met een buitenlandse nationaliteit inderdaad via een beschikking
toestemming krijgen voor het opgeven van hun Marokkaanse nationaliteit. Dit is echter eerder een uitzondering dan een regel en weten ook niet of dit eenvoudig te bewerkstellingen is.
Wij zullen dit er dan ook niet bij vermelden.

Met vriendelijke groet,


Directie Voorlichting
Ministerie van Veiligheid en Justitie

————————————————————————————————
Bijlage 1:

Geachte heer Houthuijsen, 

Dank voor uw e-mail. Volgens artikel 19 van de Code de la Nationalité Marocaine uit 1958 kunnen Marokkanen met een buitenlandse nationaliteit inderdaad via een beschikking toestemming krijgen voor het opgeven van hun Marokkaanse nationaliteit. Dit is echter eerder een uitzondering dan een regel en weten ook niet of dit eenvoudig te bewerkstellingen is. Wij zullen dit er dan ook niet bij vermelden.

Met vriendelijke groet,


Directie Voorlichting
Ministerie van Veiligheid en Justitie


--- Original Message ---
From: houtje24@upcmail.nl
Received: 9-3-2014 21:17:15 uur CET
To: Informatie Rijksoverheid
Subject: dubbele nationaliteit

Referring website: http://www.rijksoverheid.nl/contact/een-klacht-indienen

Aard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: De heer
Naam: C Houthuijsen

Telefoonnummer: 0641938423

E-mailadres: houtje24@upcmail.nl

Organisatie:

Onderwerp: dubbele nationaliteit

Vraag:
Er staat op uw website geschreven dat Marokkanen geen
afstand kunnen doen van hun Marokkaanse nationaliteit.
Dat klopt niet! Volgens het volgende document kan dat dus wel.

http://www.ambmaroc.fr/Presence_marocaine/Code_Nationalite_st.pdf

Gaarne een correctie. Bij voorbaat mijn dank.

m.v.g.

Chris Houthuijsen 
--------------------------
Bijlage 2: bloemlezing
Dubbele Nationaliteit dubbele agenda, ach wel nee hoe komen mensen daar toch bij.
Gepost door:  Sfred+   ()
Datum: 20 maart 2013 08:16
Ruzie binnen PvdA over asiel 
Van onze parlementaire redactie 
 DEN HAAG - 
 Binnen de PvdA-fractie in de Tweede Kamer is ruzie uitgebroken over de koers rond asiel en migratie. 

 Kamerlid Khadija Arib, die tot nu toe het woord voerde over het partijstandpunt, weigert zich na een botsing met de fractietop hier nog langer mee bezig te houden. 
 Ze kwam vorige week in aanvaring met het fractiebestuur, nadat ze publiekelijk had gepleit voor het opnieuw oprekken van het kinderpardon. Daarmee werd de toorn gewekt van VVD-staatssecretaris Teeven (Justitie). Die had eerder al een harde confrontatie met de PvdA-fractie gehad over een verruiming van het pardon en had geen trek in een verdere uitbreiding. 
 De eenmansactie van Arib overviel het fractiebestuur volledig, waarna Arib naar verluidt onder uit de zak kreeg. Daarmee was voor haar de maat vol, ook omdat ze al eerder intern flink gebotst was op het onderwerp migratie. Ze vertrok op een geplande reis naar Marokko en liet de woordvoering over het onderwerp over aan haar collega Recourt. 
Dubbele Nationaliteit dubbele agenda, ach wel nee hoe komen mensen daar toch bij. 
Nadat Khadija Arib in november 2006 niet was herkozen in de Kamer werd Arib lid van een werkgroep die het Conseil Consultatif des Droits de líHomme, een raad voor de mensenrechten in Marokko, moet adviseren over een nieuw Marokkaans migratiebeleid. Bij haar rentree in de Kamer ontstonden er vragen over deze nevenfunctie, omdat deze mogelijk te nauwe banden met de Marokkaanse koning of regering zou inhouden.
Albayrak

Voornaamste is dat lieden in de politiek beslist geen dubbele pas mogen hebben.Bewezen dat men meestal ook een dubbele agenda heeft.Albayrak in haar vorige functie.Zij moest beslissen over minstens 24000 asielzoeker enz,die vrijwel allemaal de zelfde religie hebben als Albayrak.Nu kan je me niet wijs maken dat je dan niet met dubbele agenda werkt.Daarom het Generaal Pardon.2400 honderd uitgeprocedeerden die zij aan de achterdeur,zonder medeweten van mensen die daar over gingen,ook Ned pas en verblijfsverg schonken
Koekie Toe, rotterdam | 13:05 | 02.05.11 

Je kunt maar 1 heer dienen en met meerdere paspoorten ben gemakkelijker chantabel. Mensen met meerdere paspoorten zwaaien dan ook met het paspoort wat hen op dat moment het beste uit komt. Een zeer ongewenste situatie, want wat heb je op dat moment te verbergen?
Janny, Emmen | 11:52 | 02.05.11 Een Marokkaanse agent van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond is ontslagen omdat hij zou spioneren voor de geheime dienst van Marokko. Hij zou politie-informatie hebben doorgespeeld. 2008


Geen opmerkingen:

Een reactie posten