De Godwin van het jaar 2014

 
In Nederland lijkt niets interessanter dan een provocerende uitspraak van Geert Wilders. De afgelopen week was zijn vraag aan zijn achterban of ze meer of minder Marokkanen wilden het sein voor een nationaal debat. Ingeklemd tussen de gemeenteraadsverkiezingen en de nucleaire top in Den Haag kreeg het een media-exposure die de indruk wekte dat ontwakende nationaal-socialistische gevoelens weer bestreden moesten worden alsof het een besmettelijk virus was. ‘Goede vaderlanders’, waaronder veel Marokkanen haastten zich naar het dichtstbijzijnde politiebureau om aangifte te doen als bewijs van goed gedrag.

Ik heb me zowel geërgerd als geamuseerd bij deze Godwin van het jaar. Die werd al voor Wilders zijn uitspraak deed ingeleid door Fouad Sidali die op facebook liet weten dat Hitler onder ons was in de gedaante van Geert Wilders. Natuurlijk had hij daarna spijt van die vergelijking, zoals ik nu ook al spijt heb van mijn bewering dat Fouad Sidali de Marokkaanse Joseph Goebbels is. Van een mug een olifant maken is nog wel even wat anders dan van een kraai een levensgevaarlijk monster maken dat zelfs een bekende Nederlander zich liet afvragen waar Volkert van der G. was als je hem nodig had. De halve natie roept daartoe aangespoord ‘minder Wilders’, alsof haatzaaien goedgekeurd kan worden als het object abject genoeg wordt afgeschilderd.

Ik zag het als een opleving van de nationaal levende polarisatie rond een vraagstuk dat een negatieve reactie oproept, zodra het benoemd wordt. Dezer dagen schoot me het lot weer te binnen dat Paul Scheffer trof nadat hij op een integer te noemen wijze het debat over het ‘multiculturele drama’ op de agenda had gezet en daarmee een taboe doorbrak. In het eerste hoofdstuk van zijn boek: ‘Het land van aankomst’ (2007), kijkt hij daar met pijn op terug. In het eerste hoofdstuk noteert hij: ‘Het onbevangen idee dat de vrijheid van spreken alom gewaardeerd wordt, behoort ineens bij een ver en onwaarschijnlijk verleden.

Er is selectieve verontwaardiging te vinden in de wijze waarop verschillend wordt geoordeeld over de uitspraken van Fouad Sidali en Wilders. Spekman liet als voorzitter van de PvdA weten de uitspraak van Sidali ongepast te vinden, maar voorkwam daarmee niet dat het halve land aan de haal ging met ‘holocaust-retoriek’ om Wilders aan de kaak te stellen.

Fouad Sidali kan bepaald geen heilige worden genoemd, naast anderen als Mohammed Rabbae meldt hij zich regelmatig aan het front om Nederlanders de les te lezen over discriminatie en racisme. Ik kan daar geen bezwaar tegen hebben, het hoort bij de discussie die blijvend gevoerd moet worden. Maar een discussie voeren is wat anders dan het aanzetten tot polarisatie en het verketteren van tegenstanders. Polarisatie levert niets anders op dan onbeweeglijke fronten die elkaar gevangen houden. De scheuring loopt zelfs door het koninklijk huis. Terwijl Maxima ooit beweerde dat de Nederlandse identiteit niet bestaat, benoemde Willem-Alexander in zijn aanvaardingsrede dat we in de geschiedenis die we delen de verankering vinden van de waarden die we delen. Het is nog steeds een geschiedenis om trots op te zijn. Een geschiedenis die in belangrijke mate heeft bij gedragen aan tolerantie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie. Het is nog geen ‘ver en onwaarschijnlijk verleden’ geworden zoals Paul Scheffer in zijn moeilijkste dagen noteerde. Er is echter wel sinds inmiddels tientallen jaren een schaduw over gevallen die signalen van gevaar in zich draagt. Slechts weinigen maken zich druk om de meest lawaaiige Godwin ooit. Terwijl je zou verwachten dat veel mensen zich te weer zouden stellen tegen een in alle opzichten ongepaste en oneerbiedige vergelijking, wordt de indruk gewekt alsof de WA al klaar staat om een nieuwe ‘Kristallnacht’ aan te richten. De nazi’s riepen helemaal niet ‘minder joden’. Ze wilden de wereld middels genocide, te beginnen bij Europa, ontdoen van joden, zigeuners, gehandicapten en homo’s. Het vergelijken van Wilders met Hitler en zijn aanhang met nationaal-socialisten is een eersteklas geschiedvervalsing. Het is bedoeld om de mond te snoeren van mensen die iets ten nadele van de islam of Marokkanen willen zeggen. Het is opvallend. In dit land kun je van alles en nog wat roepen over katholieken, Limburgers of Twenten, gereformeerden, over beroepsgroepen als medisch specialisten of bankiers, zonder dat het woord discriminatie valt. Zo hoort het in Nederland waar het elkaar de spiegel voorhouden een zwaar bevochten vrijheid is en waar Nederland van in beweging blijft. Dat geldt niet voor de Marokkaanse voormannen waarvan Sidali en Rabbae de bekendste boegbeelden zijn. Er is terechte kritiek op de Marokkaanse gemeenschap. Met afstand zijn Marokkanen aanvoerders van alle verkeerde lijstjes. Kritiek die in feite uitgelegd kan worden als ‘doe es normaal’, wordt vanuit de Marokkaanse gemeenschap al decennia lang beantwoord met een oproep aan vooral de overheid om zulke kritiek af te wijzen als onbehoorlijk en de slechte cijfers zo veel als mogelijk aan het zicht te onttrekken. Het moet iets te maken hebben met de Marokkaanse cultuur en met een wijze van denken die ik wel on-Nederlands durf te noemen. In een NRC-artikel ‘Polderende Moslims’ (5-4-2008) geeft psycholoog Hicham Rhezouani een vorm van verklaring. “Marokkanen zijn kwetsbaarder dan de Turken, zegt Rhezouani. „Je bent eerst Turk, en dan pas moslim. Van Marokkanen hoor je altijd alleen: ik ben een moslim. Het moslim zijn ís hun identiteit.”

Die analyse kan ons een stap verder brengen. In de eer-gerelateerde islamitische cultuur is de schijn belangrijker dan de werkelijkheid. Wat niet gezien is, is niet gebeurd. Nergens is de hypocrisie groter dan in die cultuur. Het werkt twee kanten uit. Een vrouw die zich niet decent kleedt is een hoer, ondanks dat ze verder van een onberispelijk moreel gehalte kan zijn. Maar als je prostituee bent, niemand dat officieel weet en je decent kleedt, kun je een prima moslima zijn. De schijn houdt de werkelijkheid gevangen. De oproepen van Sidali en Rabbae leiden er toe dat goedwillende mensen bewogen worden de schijn te aanvaarden. Ze willen niet als racist bekend staan. Het betekent dat heel wat mensen die de mond zouden moeten roeren, uit angst zwijgen. Marokkanen hebben een kwetsbare identiteit en die uit zich onder meer in onverdraagzaamheid als er met een vinger naar ze gewezen wordt. Het verhindert ze kennelijk ook om eindelijk eens orde op zaken te stellen in eigen huis.

Peter Louter

37 opmerkingen:

 1. Wie wel eens van de loyaliteitsverklaring heeft gehoord ziet een soortelijk proces op dit moment voor zijn ogen voltrekken.
  Hele volksstammen begeven zich naar de politiebureaus om hun handtekening onder een voorgedrukt formulier te zetten, waarin men zich solidair verklaard met; ja met wie en wat eigenlijk!!
  In 1943 verklaarde men zich loyaal met de Duitse bezetter.
  Nu verklaard men zich blind en doof te willen zijn voor de onaangename waarheid die Wilders hun op onorthodoxe wijze meent te moeten vertellen.
  In 1945 bleek, dat de ondertekenaars op het verkeerde paard hadden gewed.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jan, het deed me eigenlijk meer denken aan 1993 toen half Nederland een kaart naar Duitsland stuurde met de tekst; Ik ben boos". Als je wilde laten zien dat je een goed mens was deed je daar aan mee. Al die mensen die nu aangifte doen, laten niets anders zien dan dat ze tot de 'goede mensen' horen.

   Verwijderen
 2. Een inburgeringscursus is een onderwijspakket dat wordt aangeboden aan immigranten. Het heeft als doel om hen het nieuwe thuisland beter te leren kennen en beter te kunnen participeren aan de samenleving. Een inburgeringscursus is een onderdeel van inburgering. http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Inburgeringscursus

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Sinds 1 januari 2007 bestaat de wettelijke plicht tot het afleggen van een inburgeringsexamen. De cursus is bedoeld voor nieuwe immigranten van buiten de Europese Unie, de Europese economische zone, Zwitserland en Turkije, die verplicht zijn in te burgeren. De lesstof bevat onder andere de taal en andere sociale, economische en juridische vaardigheden van het land waar men zich wil vestigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ook introduceerde Lieberman een "loyaliteitsverklaring". Inwoners van Israël die geen volledige trouw aan de staat Israël betuigen zouden staatsburgerschap verliezen, alhoewel zij wel permanente verblijfstatus behouden en aldus hun actief en passief stemrecht verliezen. nl.m.wikipedia.org/wiki/Avigdor_Lieberman

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het assimilatiecontract is een oud idee van Wilders waarin moslims verklaren niet na te denken over bijvoorbeeld de sharia.Het contract botst met een ander idee van Wilders. Volgens hem mogen moslims onder een niet-islamitisch bewind liegen en bedriegen van hun geloof. Het contract zou dan dus geen betekenis hebben. hgoei.wordpress.com/2009/06/17/assimilatie-contract-loyaliteitsverklaring/

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Up to 1933, a number of members from the national-messianist wing of Revisionism were inspired by the fascist movement of Benito Mussolini. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Revisionist_Zionism

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Loyaal aan terreur Wilders dineert met Lieberman: http://youtu.be/axQTGNbV4qc

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Lucas, je redenering zou bij mijn docent logica, geen voldoende halen. Maar dat terzijde. Als je zorgvuldig hebt gelezen, pleit ik voor nuchterheid. Die lijkt wel een beetje zoek geraakt door alle sociale druk. Vanmorgen las ik met instemming het betoog van David Pinto in de Volkskrant. Hij noemt het massa-hysterie.

   Verwijderen
 8. ==Maar als je prostituee bent, niemand dat officieel weet en je decent kleedt, kun je een prima moslima zijn. De schijn houdt de werkelijkheid gevangen.==

  Dat geloof ik graag, maar zou daar meer over willen weten.

  (Groet, van Katja, je weet wel van vroeger de volkskrant).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Graaf, graaf en de herinnering kwam weer boven :).
   Ik heb het voorbeeld 'hoer' versus prostituee gebruikt om duidelijk te maken hoe het zit met de hypocrisie in de Arabisch georiënteerde culturen. Alles mag zolang de eer van de familie maar niet in het geding komt. Wat formeel niet geweten wordt of onder de pet kan worden gehouden, bestaat niet. Het leidt letterlijk tot schijn-heiligheid. Die wordt opgedrongen door de eercultuur en daarmee samenhangende sociale controle. Dezelfde jongemannen die langs de kant van de weg staan om 'hoer' te sissen, weten ook de weg naar prostituees uit eigen kring. Zo maken ze deel uit van de agressieve sociale controle die ze in het geniep ontduiken. .

   Verwijderen
 9. Voel u niet bezwaard door sociale druk of massahysterie. Zing gezellig mee. Belgische Rechtsextremisten machen sich über den …: http://youtu.be/utOdVIJCqPQ

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nuchtere politiek wil hele en geen halve maatregelen. Geert Wilders: Ik ben geen halve nazi - Pechtold …: http://youtu.be/wkPlvjjzM-c

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat formeel niet geweten wordt of onder de pet kan worden gehouden, bestaat niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Daar is geen woord 'Spaans bij. Het is Arabisch.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. PVV'ers hebben een kwetsbare identiteit en die uit zich onder meer in onverdraagzaamheid als er met een vinger naar ze gewezen wordt. Het verhindert ze kennelijk ook om eindelijk eens orde op zaken te stellen in eigen huis.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat mezelf betreft dacht ik: ‘Natuurlijk, zo zou ik ook reageren als mijn dorp zo in de krant zou staan.’ http://www.groot-waterland.nl/2013/12/03/recatie-geert-mak-op-recensie-peter-louter-enclave-volendam-volendam-is-zeker-geen-leugen/

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Volendam en de PVV: http://youtu.be/3JWsXDkvlIw

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Toevalloig schreef ik vanmorgen een paar aantekeningen op voor een interview met een Duits weekblad over de relatie Volendam-PVV. Daar wordt veel onzin over verteld door amateuristische antropologen. Ik heb het op een rijtje gezet en deel het graag met je:   Waarom in Volendam op de PVV gestemd wordt
   1. De betekenis die daar aan wordt gegeven is nogal eens gemakzuchtig en doet bepaald geen recht aan de motieven van de Volendamse kiezers. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van etnische vooringenomenheid, terwijl dat wel vaak als verklaring wordt gepresenteerd.
   2. Op Volendam bestaan er andere redenen om op de PVV te stemmen dan voor mensen uit oude stadswijken in grote steden.
   3. Volendam kent vanouds een egalitaire, republikeinse en harde cultuur. De twee belangrijkste eisen zijn dat je voor je eigen inkomen zorg draagt en dat je geen andere dan algemeen geaccepteerde eisen aan je omgeving stelt. Het grootste verwijt dat Volendammers elkaar kunnen maken is dat iemand een uitkering heeft. Dat wordt niet geaccepteerd. Je werkt zolang je kunt werken en je stelt geen eisen aan het werk als er geen keuze is. Op Volendam is het heel gewoon als een gepromoveerde academicus die nog geen werk heeft aan de lopende band staat om vis te fileren of als stukadoor aan het werk gaat.
   In Volendam accepteert men ook niet van elkaar dat men zichzelf bijzonder vindt. Doe gewoon is de omgangsregel.
   4. Volendam kent als vanouds een betrekkelijk grote groep zwevende kiezers die wellicht sterker dan elders met trends meegaat. Het is de eerste verklaring voor het grote aantal PVV stemmers bij de verkiezingen van 2010. In 2012 was het alweer een stuk lager.
   5. De populariteit van Wilders kan voor een deel worden verklaard uit het feit dat deze geen blad voor de mond neemt. Dat komt overeen met de Volendamse omgangscultuur die nogal direct is
   6. De afkeer van ‘uitkeringstrekkers’ is mede een zeer voor de hand liggende verklaring voor de populariteit van de PVV. Men accepteert het niet van elkaar en men accepteert het niet van anderen. Het is een van de redenen waarop er op Volendam nauwelijks links wordt gestemd. Men vindt links te gemakkelijk bij het verstrekken van uitkeringen en subsidies.
   7. Een verklaring kan mede gevonden worden in de gegroeide afkeer van etnische groepen waar het aantal verstrekte uitkeringen hoog is. Deze afkeer is niet gebaseerd op etniciteit. Er zijn voorbeelden genoeg van allochtonen die goed vallen binnen de Volendamse gemeenschap. Dat zijn dan ook zonder uitzondering mensen die net als Volendammers hard werken en gewoon doen.
   8. Dat er van oudsher geen tot nauwelijks etnische vooroordelen bestaan kan onder meer worden aangetoond vanuit de nauwe banden die er altijd met de joodse gemeenschap uit Amsterdam hebben bestaan. Joodse marskramers waren populair, daaruit zijn zelfs familiebanden ontstaan. Verschillende Volendamse families hebben joodse voorouders in hun stamboom. Volendamse vissers hebben tijdens de tweede wereldoorlog een grote rol gespeeld bij het overzetten van joden naar Friesland. Ze konden dat omdat ze ook tijdens de oorlogsjaren vergunning hadden om op het IJsselmeer te vissen.
   9. Vanuit Volendam bestaan ook van oudsher sterke banden met etnische gemeenschappen elders. Aanvankelijk verliep dit via de vele missionarissen uit Volendam. Voor de gemeenschappen waar deze werkten werd en wordt veel geld en goederen ingezameld. Uit deze beweging is er ook een hulpverleningsstroom richting de voormalige Oostbloklanden ontstaan. Nog bijna wekelijks vertrekken er transporten in de richting tot in de Oekraïne aan toe.
   10. In Volendam als volledig katholieke gemeenschap zijn er zeker ook tendensen aan te wijzen die men kan uitleggen als een zekere behoedzaamheid ten opzichte van andere religies. Dat geldt zeker ook voor de islam. Een moslim die normaal doet (je moet op Volendam als moslim bijvoorbeeld niet verlangen dat er geen alcohol wordt geschonken waar ze bij zijn) en werkt, zal op Volendam in de gemeenschap worden opgenomen.

   Verwijderen
 16. Zelfhaat www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1814496/2010/10/28/Nieuwe-Nederlander-heeft-bruine-ogen-getinte-huid.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Lucas,

  Tot nu toe was alles wat je hier hebt gespamd zowel irrelevant als onjuist.

  Irrelevant omdat de eigenlijke discussie gaat over de vraag of een opmerking over "minder Marokkanen" (Wilders, PVV), "minder Polen" (Aboutaleb, Norder; beiden PvdA) of "teveel joden" (Benali PvdA, Duisenberg SP)werkelijk racistisch is.
  Het juiste antwoord is natuurlijk "nee".
  Het streven naar een Nederland met minder Polen (PvdA, SP), minder joden (PvdA, SP, GL), minder Nederlanders (PvdA, SP, GL, D'66) of minder Marokkanen in Nederland is smakeloos, maar geen racisme. Zolang mensen die hier al wonen en werken niet zomaar worden uitgezet. Ieder land mag zelf bepalen wie het wel of niet binnenlaat, zolang voor mensen die hier wonen maar geldt dat ze in gelijke gevallen gelijk behandeld worden; en dus ook niet zomaar kunnen worden uitgezet

  Minstens zo relevant is de voortdurend genegeerde vraag waarom politici wel om minder Polen mogen vragen, maar niet om vermindering van een bevolkingsgroep die alle negatieve lijstjes van schooluitval tot gewelddadige criminaliteit aanvoert. Jij zult daar ook geen goede reden voor hebben, gok ik.
  Dit heet "hypocrisie", en hypocrisie is na censuur, dictatuur, intimidatie en geweld het belangrijkste argument van de politiek correcte Linkse Kerk.

  Dan over de ontelbare onjuistheden in je betoog, ik ga dat niet eens weerleggen. Ik raad je aan dat zelf te doen; lees eens een boek of artikel dat niet over politiek gaat en ook niet door een politicus is geschreven. De werkelijkheid ziet er namelijk altijd heel anders uit dan politici en actiegroepen ons willen laten geloven.
  Voorbeeld; om Israël te begrijpen kun je talloze boeken lezen die uitgaan van de inferioriteit van de joden, de democratie en het vrije Westen.
  Maar je kunt ook iets lezen over eerwraak dat in Israël verboden is en in de omringende landen legaal dan wel gedoogd wordt; of over "blijf-van-mijn-lijfhuizen" in Israël waar ook Arabische vrouwen uit Gaza en Westbank onderduiken.
  Of je kunt iets lezen over terroristen die in Israëlische gevangenissen mogen studeren; en in hun vrije tijd vanuit die gevangenis ook nog eens het "Israëlische systeem" aanklagen. Probeer dat maar eens in een islamitisch land naar keuze; weet je hoe hamas en fatah onderlinge conflicten bespraken?
  Zij vermoorden niet alleen elkaar, maar ook elkaars familieleden, zelfs kleine kinderen. Precies zoals regeringen en oppositiepartijen in elk islamitisch land met elkaar en met minderheden omgaan.

  De mensenrechten, dat is waar het uiteindelijk om draait.
  Daarom proberen moslims uit Gaza, Libanon en zelfs Somalië naar Israël te vluchten; er is geen moslim die vanuit Israël naar welk islamitisch land dan ook vlucht.
  Dat ene gegeven zegt veel meer dan alle demagogische antisemitische propaganda ter wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Toch een beetje naïef, om types als Lucas aandacht te geven, want dat is precies wat hij met zijn spam actie wil bereiken. Lucas is een Trol, en die moet je gewoon negeren.

   Verwijderen
  2. Peter Louter citeert ene Ridwani uit een opstel in de nieuwe Rotterdamsche Courant van 2008.
   Deze Ridwani beweert dat een Moghrebijn immer zegt;
   Ik ben muzelman.
   Zulks is niet gans waar:
   franse vrienden van de jaren '60 maakten zich gaarne vrolijk over moghrebijnen.
   Zij citeerden zo een moghrebijn als volgt:
   Je suis Marocain, je suis musulman , monsieur.
   Met andere woorden: hij vermeldde zekerlijk zijn dzjinsîyya, ofwel zijn nationalteit.
   Zulks is voor Moghrebijnen net zo belangrijk als voor andere volkeren.
   Met dit verschil dat de Moghrebijn aan deze nationaliteit geen gevoelens van superieuriteit ontleent.
   een Turk doet zulks wel.

   Verwijderen
  3. @Dandruff, plezierig als iemand de andere kant van de munt weer eens zichtbaar maakt.
   @Jan, het zou me plezier doen als Lucas alles in één reactie samenvat.
   @Jëhan, interessant, maar niet overtuigend wat mij betreft. Los van Rhezouani had ik zelf ook al geconstateerd dat Marokkanen (en ik generaliseer) een kwetsbare identiteit hebben. Hun koning is meer een religieus symbool dan een nationaal symbool.

   Verwijderen
  4. @Jan,

   Inderdaad een trol.

   @Peter,

   Ik ben vooral verbaasd dat Wilders dit zelf niet doet, hij lijkt vaak zelf zijn grootste vijand.
   Zijn vele godwinnende, racistische en tot blinde haat en geweld oproepende tegenstanders zijn weliswaar fysiek gevaarlijk, maar stellen intellectueel gezien niks voor. Niet voor niets is het allersterkste argument van de fascistische lobby dat de beveiliging van Wilders moet worden weggenomen.
   Alleen een kogel kan de argumenten van Wilders "weerleggen".

   Verwijderen
 18. De aangiftehype tegen Wilders lijkt verdacht veel op het medeplichtig maken aan een foute keuze, die door de massaliteit het gevoel dat het goed is moet geven.
  Degenen die zich daarvoor laten gebruiken, moeten beseffen dat hun gegevens voor decennia bewaard blijven.

  Vele grootvaders zullen nu wel hun kinderen en kleinkinderen herinneren aan hun keuze toen voor de NSB.
  Ook toen werden ze geregistreerd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jan, we hebben ongeveer dezelfde gedachte. Een goede propagandistische aanpak die op het juiste knopje drukt roept op tot groepsgevoelens. Je wilt er bij horen.
   Het is tijd dat onze sociaal-psychologen van zich laten horen omdat proces te beschrijven. Maar het is de vraag of ze dat durven. Dezelfde meute zal waarschijnlijk hun hoofd eisen.

   Verwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. 1945 Mussolini Hanged: http://youtu.be/Z9AAnXo0F5c

  BeantwoordenVerwijderen
 21. The American Way: http://youtu.be/7eEP39z3jjc

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Wilders heeft recht op een eerlijk proces MP Rutte over no-flyzone Libië: http://youtu.be/yXhZIGqAvm0

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Wilders heeft recht op een eerlijk proces
  Voorpost herdenkt te Kedichem 25 jaar antifascist…: http://youtu.be/VFIwAS98Bh8

  BeantwoordenVerwijderen
 24. AMSTERDAM - Onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en de Universiteit van Keulen hebben nieuwe genmutaties gevonden die aan de basis staan van de zeldzame hersenaandoening, die in Nederland bekend is als de Volendamse ziekte.
  Volgens de moleculair geneticus maakt de nu gepubliceerde vondst een vroegere diagnose mogelijk. "Dit kan bijvoorbeeld via een vlokkentest, waardoor ouders tijdig voor een abortus kunnen kiezen", aldus Baas. "Bovendien kunnen we nu screenen of mensen drager zijn van de aandoening."

  Volendam is van oudsher een besloten gemeenschap, waar relatief weinig gehuwd wordt met families van buiten. "Wat dat betreft bracht onze studie nog bijzondere historische informatie boven water", zegt Baas.

  "De genetische afwijkingen die we aantroffen bij patiënten blijken identiek aan die van de meeste Europese patiënten met de aandoening. Zij hebben hoogstwaarschijnlijk één en dezelfde voorouder. Wij denken dat die ergens vóór 1700 geleefd moet hebben. De genetische afwijking is namelijk al zeker tien tot twaalf generaties oud."

  (c) ANP

  http://partyflock.nl/topic/1025374:Volendam-en-inteelt-wetenschappelijk-bewezen

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Overigens zouden Mesika en Dagan weleens deels gelijk kunnen hebben Ultra-rechtse Europese partijen als het Vlaams Belang, de Oostenrijkse FPÖ, het Front National in Frankrijk, Jobbik in Hongarije en dergelijke, steunen voor hun electoraat zeker op oud-nazi's, neo-nazi's en andere antisemitische elementen. Maar in een tijd waarin de vijand toch vooral als ''de islam'' wordt gedefinieerd, is het bij al deze partijen bon ton om het antisemitisme een beetje onder het tapijt te vegen en aansluiting te zoeken bij de meest rechtse en meest-anti-islamitische elementen in Israel. Dat staat in hun ogen immers pal tegen de ''islamitische vloedgolf''. Het heeft als bijkomend voordeel dat die partijen door identificatie met ''de slachtoffers van de Holocaust'' wat worden witgewassen en gelegitimeerd. En nu de meest rechte elementen in Israel om pragmatische redenen op die toenadering ingaan - zoals ook de geblondeerde leider van de PVV, Geert Wilders dat in Nederland doet - is de cirkel rond. Velen zullen er helaas uit opmaken dat het Europese fascisme zo kwaad nog niet is. Veel anderen zullen er de conclusie uit trekken dat de rechterzijde in Israel steeds openlijker fascistisch wordt.
  http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2014/03/de-maskers-vallen-een-leider-van-likud.html?m=1

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hoera, hoera!
  Het is de Nederlandse Politie gelukt om binnen 1 week ruim 5000 aangiftes tegen Wilders te verwerken.
  Mij kostte het, enkele jaren geleden, maar liefst 2 weken om bij dezelfde politie 1 aangifte wegens beroving te mogen doen.
  Voorwaar een zeer bijzondere prestatieverbetering van 10.000 %

  Ik roep onze dienders op om de dezelfde prestatieverhoging nu toe te passen bij de opsporing en aanhouding van de echte criminelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Twee redenen van alle door allochtone incl. Marokkaanse criminelen veroorzaakte ellende:
  http://tinyurl.com/nsac3oo

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Beste klant,
  Wat zijn uw financiële behoeften?
  Wij bieden grote en kleine franchise-investeringsleningen en persoonlijke leningen enz. Van 2.000 tot 250.000 euro of meer. Geen boetes voor vervroegde of te late aflossing. Krijg direct een korte en lange termijn lening om uw eigen bedrijf op te zetten en te genieten van de voordelen van uw eigen baas zijn.

  Hieronder staan enkele zakelijke ideeën met een lage investering en een hoge winst Supermarkt, fastfoodrestaurant en kledingwinkel etc.

  met een betaalbare rente van 2%
  Flexibel aflossen 1 tot 15 jaar looptijd
  Neem contact met ons op via e-mail: franchisecapitalcorps@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen