Moskee zonder minaretten: in Zwitserland reactionair, in Slotervaart progressief

Een Zwitsers referendum over minaretten zorgt voor veel deining. In Amsterdam-Slotervaart bouwt de Nederlandse afdeling van de fundamentalistische Moslimbroederschap juist een moskee zonder minaret. Deze moskee wordt ‘gematigd’, ‘progressief’ en ‘homovriendelijk’. Verwarrend allemaal.

De Zwitserse bevolking spreekt zich zondag (29 november) per referendum uit over een verbod op de bouw van minaretten. De conservatieve SVP wil een bouwverbod opnemen in de Zwitserse Grondwet. De partij ziet de torens als ‘een religieus machtssymbool’.

Als de Zwitsers dit voorstel aannemen, werpen ze hun land meer dan twee eeuwen terug in de tijd, om precies te zijn naar de periode voor de Franse Revolutie. Tot omstreeks 1800 gingen lokale heersers over het geloof van hun onderdanen. Ze bepaalden welke gelovigen wel en welke niet een godshuis mochten bouwen.

In de Republiek der Verenigde Nederlanden mochten alleen de gereformeerden overal onbelemmerd kerken neerzetten. De lutheranen, doopsgezinden en katholieken waren aangewezen op schuilkerken. Zolang deze kerken niet zichtbaar waren langs de openbare weg, werden ze gedoogd door de autoriteiten. Synagogen waren verborgen in zijsteegjes. Met dit gedoogbeleid was Nederland overigens nog een eiland van tolerantie vergeleken met omringende landen.

Krijgen we straks in Zwitserland de schuilmoskee als moderne tegenhanger van de 18de-eeuwse schuilkerk? Dat lijkt me niet de methode om onze moderne samenleving weerbaar te houden tegen religieuze intolerantie.

Dat christenen in veel islamitische landen nauwelijks of geen vrijheid hebben om kerken te bouwen of hun geloof uit te oefenen, is geen serieus argument. De religieuze dictaturen van Iran of Saoedi-Arabië geven toch niet het voorbeeld dat wij moeten navolgen?

Om die reden ben ik ook niet gecharmeerd van Geert Wilders’ voorstel om de bouw van nieuwe moskeeën te verbieden. De vrijheid verdedig je niet door de vrijheid in te perken, maar door hem uit te breiden. Door onverkort steun te verlenen aan afvallige moslims, die voor hun leven moeten vrezen. Door op de bres te staan voor het recht om de islam te bekritiseren. Door alle aanslagen op de vrijheid van meningsuiting te bestrijden, of ze nu komen van de Anne Frank Stichting, die islamkritiek als islamofobie wegzet, of van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) - een club van meestal dictatoriaal geregeerde landen, die via de Verenigde Naties een einde wil maken aan het elementaire grondrecht om godsdienstkritiek uit te oefenen. Als het OIC-voorstel wordt aangenomen gaan we niet twee maar zes eeuwen terug in de tijd, rechtstreeks naar de duistere Middeleeuwen en de religieuze inquisitie.

De vrijheid om moskeeën met minaretten te bouwen mag natuurlijk geen vrijbrief zijn om buiten de moskee de sharia toe te passen. De wetten van ons land staan in het Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van Strafrecht, niet in de Koran of de Hadith, de overleveringen van de profeet. Tot de verdediging van onze vrijheid hoort daarom ook het consequent tegengaan van pogingen om de regels en gebruiken van de fundamentalistische islam op te dringen en op te leggen aan medegelovigen en andersdenkenden.

Vanuit het binnen- en buitenland stromen de protesten tegen het Zwitserse referendum binnen. Amnesty International is bezorgd over de vrijheid van godsdienst. Uiteraard ageren islamitische organisaties ook fel tegen het referendum.

Zo gaf de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), de Europese tak van de Moslimbroederschap, op 10 novembereen felle verklaring uit. De initiatiefnemers van de volksraadpleging hebben een racistische en extremistische agenda, aldus de FIOE, en zaaien haat en verdeeldheid in het vroeger zo tolerante Zwitserland.

Het is even wennen om de Europese supporters van de haatprediker Yusuf al-Qaradawi op de barricaden te zien voor de vrijheid van godsdienst en de sociale harmonie. Maar dat is nu eenmaal het lot van de democratie. Antidemocraten zijn altijd voorstanders van democratische verworvenheden zolang ze in de minderheid zijn. Het is een uitdaging voor de echte democraten om de vijanden van de vrijheid en de democratie in toom te houden zonder zelf deze verworvenheden uit te hollen.

Over minaretten gesproken. Hechten de Moslimbroeders van de FIOE echt zo veel aan deze torens? Bij de Nederlandse afdeling lijkt dat niet zo zeker. Een dezer dagen wordt in de Amsterdamse wijk Slotervaart een nieuwe moskee in ruwbouw opgeleverd. De bouw gebeurde in opdracht van de Federatie Islamitische Organisaties Nederland (FION).

In mei 2008, bij de presentatie van de bouwplannen, vertelde FION-voorzitter Yahia Bouyafa, dat het een moskee zonder minaretten zou worden. Bij het ontwerp was gekozen voor een mix van modern en traditioneel. Bouyafa: “De minaretten laten we weg, want die hebben alleen een symbolische functie. Op die manier houden we meer geld over voor het islamitische onderwijs dat er gegeven gaat worden.”

De moskee van de Moslimbroeders zal om meer redenen bijzonder zijn. In de eerste berichtgeving werd deze FION-moskee als ’gematigd’ en ’progressief’ omschreven. Stadszender AT5 berichtte op 24 mei 2008 bijvoorbeeld: “Zaterdag is na het afsteken van veel vuurwerk het startsein gegeven voor de bouw van een gematigde moskee, een school en nieuwbouwwoningen in de Staalmanbuurt in Slotervaart. De moskee moet niet alleen plaats bieden aan moslims, maar ook beschikbaar zijn voor de dialoog tussen mensen, ongeacht kleur of levensovertuiging. De moskee wordt daarom progressief en gematigd genoemd. De bedoeling is dat het een volledig Nederlandstalige moskee wordt. Hiermee hoopt de moskee radicalisering tegen te gaan en de jongeren een moderne versie van de islam bij te brengen.”

Voor de goede orde: AT5 had het hier niet over de Poldermoskee van Mohammed Cheppih, die rond die tijd in vrijwel dezelfde bewoordingen werd aangeprezen, maar over het bouwplan aan het Staalmanplein.

De nieuwe moskee haalde ook het nieuws vanwege haar ruimhartigheid tegenover homo’s. Een jaar voor stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (PvdA) school maakte met zijn homonota, demonstreerde FION-voorzitter Bouyafa al zijn homovriendelijkheid.

De GayKrant berichtte er enthousiast over. “Als over twee jaar de nieuwe moskee in de Amsterdamse wijk Slotervaart wordt geopend, zijn homo’s van harte welkom. Dat stelt moslimvoorman Yahia Bouyafa die van de moskee een vooruitstrevend centrum wil maken zonder minaretten. De moskee wordt gebouwd aan de Wilhelmina Druckerstraat. Bouyafa wil vanaf die lokatie straks zaken als vrouwenemancipatie en homoseksualiteit bespreekbaar maken… Hij vindt dat er in de moskee ruimte moet komen voor iedereen, ook homo’s. “Homoseksualiteit is een keuze van de persoon zelf”, aldus Bouyafa in Het Parool. “We gaan niet specifieke bordjes met namen van minderheidsgroepen ophangen waarvoor de moskee wel of niet is bedoeld. Iedereen is gewoon welkom.”

Wat zou Yusuf al-Qaradawi hiervan vinden? Hij is de voorman van de Moslimbroederschap, die begin 2005 naar Amsterdam zou zijn gekomen, als het aan zijn discipelen Bouyafa en Marcouch (toen nog moskeebestuurder) had gelegen. Op 6 december 2003 gaf de islamgeleerde uitleg over homoseksualiteit op Islamonline, de website van de European Council for Fatwa and Research (ECFR), onderdeel van de federatie FIOE, waarbij ook Bouyafa’s FION is aangesloten. “Homoseksualiteit is een hoofdzonde”, zei al-Qaradawi, met een verwijzing naar Lot, de Bijbelse figuur die nog net kon vluchten toen God de zondige stad Sodom verwoestte; zijn vrouw keek om en veranderde in een zoutpilaar. In de Koran geldt Lot als een van de profeten.

Al-Qaradawi: “De verspreiding van deze verdorven praktijk in een samenleving verstoort haar natuurlijke leefpatroon en maakt degenen die hem in praktijk brengen tot slaaf van hun lusten, ontneemt hen fatsoenlijke smaak, fatsoenlijke moraal en een fatsoenlijke levenswijze. Het verhaal van het volk van profeet Lot (vrede zij met hem) zoals verteld in de Koran moet afdoende zijn. Het volk van profeet Lot was verslaafd aan deze schaamteloze ontaarding. Het gaf natuurlijke, zuivere en wettige relaties met vrouwen op voor deze onnatuurlijke, smerige en onwettige praktijken.”

Tot slot zegt al-Qaradawi dat moslimjuristen verschillende opvattingen hebben over de juiste straf voor homoseksueel gedrag, dat gelijkstaat aan overspel. Hij wijst de doodstraf echter niet af. “Zulke straffen lijken wreed, maar ze worden ingegeven door het streven om de zuiverheid van de islamitische samenleving te handhaven en deze vrij te houden van perverse elementen.” Het Bijbelse verhaal over Lot en de verwoesting van Sodom is ook populair bij fundamentalistische christenen die homoseksualiteit afwijzen. Daar is men meestal geduldiger en laat men het eindoordeel over de zondaars over aan God.

Al-Qaradawi had beslist geen last van stemmingswisselingen toen hij hel en verdoemenis uitsprak over homoseksuele gedragingen. In andere fatwa’s over dit onderwerp gaan zijn geleerde collega‘s even hard te keer tegen deze ‘zondige en schandelijke handeling’, die een verschrikkelijke straf verdient in dit leven en daarna.

De fatwaraad ECFR en Bouyafa’s FION zijn beide aangesloten bij de Europese moslimfederatie FIOE, waar al-Qaradawi nog steeds als de grote spirituele leider wordt gezien. Hoe komt het toch dat de Nederlandse afdeling van deze fundamentalistische beweging zo homovriendelijk en vooruitstrevend is, maar geen afscheid neemt van de FIOE en evenmin wordt geroyeerd? Eerlijk gezegd heb ik geen enkel idee.

Carel Brendel

63 opmerkingen:

 1. De Moslimbroederschap. Alleen al bij de associatie van organisatie met deze Moslimclub zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Waarom? Omdat ze zeer waarschijnlijk niet al te vriendelijke bedoelingen hebben voor onze Westerse beschaving.
  Een tijdje terug tijdens de Holy Land Foundation-rechtszaak in de VS kwam er een document boven water waarin de strategie van de Moslimbroederschap voor in Noord-Amerika werd beschreven:

  An Explanatory Memorandum on the General Strategic Goal for the Brotherhood in North America

  Op de site vindt je naast de samenvatting een link naar het volledige document. Op ongeveer de helft daarvan vind je de Engelse vertaling.
  Als de Moslimbroederschap in N-Amerika de Westerse beschaving van binnenuit wil vernietigen, denk ik niet dat deze hier in Europa veel van deze strategie zal afwijken. Alle reden dus om organisaties die aan de MB verbonden zijn geen enkele medewerking te verlenen en waar mogelijk tegen te werken, zonder onze Westerse vrijheden daarvoor af te schaffen natuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In mijn vorige post zei ik o.a.:
  "...associatie van organisatie..."

  "organisatie" moest "organisaties" zijn.

  Foutje.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ondanks zijn rake analyses van het socialisme is Carel Brendel wat de islam betreft te betitelen als een halve gare die uit zijn nek kletst als een kip zonder kop. Een moskee is voor een moslim een kazerne, een minaret is zijn wachttoren. Een moslim is een soldaat, een ongelovige is een vijand. Zo ziet elke moslim dat als puntje bij paaltje komt. De minaret moet hoog zijn, alles wat met islam te maken heeft moet zichtbaar zijn overheersen. IN Egypte moeten de minaretten hoger zijn dan de torens van de Koptische kerken. Terecht zegt Wilders dat er een moskeeverbod moet komen. Brendel draait de zaak om, dus hoewel hij uiterst scherpzinning is in "Het verraad van Links" is Brendel verder gewoon een dwaas, die beter zijn mond houdt want wat hij over de islam uitkraamt is je reinste volksverlakkerij. Het is niet zo dat er vrijheid van godsdienst moet bestaan, islam is geen godsdienst. Het is een onderdrukkende alles overheersende politieke beweging, die zelf geen andere godsdiensten toestaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Meestal ben ik het met Carel B eens. In dit geval niet en wel om de volgende redenen:

  De islam is geen godsdienst. Het is een levensgevaarlijke ideologie.

  Geen tolerantie voor een ideologie die als kerndoel heeft om de vrijheid van anderen maximaal in te perken. Desnoods met dood en verderf.
  Of..Ik vertrouw meer op de ideeen van Winston C dan op die van Carel B. Sorry Carel.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Jaan,

  Ik vind niet dat Brendel zulke kwalificaties verdient.

  @ Carel Brendel,

  Het lijkt aardig, maar het vennijn zit in de staart:

  "Bouyafa wil vanaf die lokatie straks zaken als vrouwenemancipatie en homoseksualiteit bespreekbaar maken… Hij vindt dat er in de moskee ruimte moet komen voor iedereen, ook homo’s. “Homoseksualiteit is een keuze van de persoon zelf”, aldus Bouyafa in Het Parool."


  Het venijn zit hem in het zinnetje “Homoseksualiteit is een keuze van de persoon zelf”. Dat is een dogma van de islam. Moslims zullen nooit willen toegeven dat het een aangeboren geaardheid is en juist daarin zit het gemene venijn. Zolang ze blijven zeggen dat het een keuze is, blijft men het ook binnen de eigen kring onderdrukken en afkeuren. De moslim-homo is helemaal niet gebaat bij zinnetjes "“Homoseksualiteit is een keuze van de persoon zelf” Het is geen keuze. Ook in Iran en Saoedi-Arabië vindt men het een keuze en wel zo'n verkeerde keuze dat men daar de doodstraf opzet. Pas wanneer men begrijpt dat het geen keuze is, is de weg van acceptatie vrij. Zolang ze blijven zeggen dat het een keuze is, is er slechts de weg van de onderdrukking en in het beste geval het negeren, maar dat is niet progressief of liberaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Rudolf,
  Natuurlijk zit het venijn in de staart van Bouyafa's uitspraken. De man geeft of gaf de werken uit van leiders van de Moslimbroederschap, die de doodstraf voor homoseksueel gedrag goedkeuren. Het is toch wel vreemd dat zijn organisatie zich opeens opwerpt als homovriendelijk, gematigd en progressief. De Poldermoskee presenteerde zich in bijna exact dezelfde bewoordingen. In beide gevallen zou de moskee radicalisering tegengaan, onder leiding dus van Mohammed Cheppih en de Moslimbroeders. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

  @Jaan
  Bedankt voor het compliment. Bij kritiek op Wilders komt altijd het mooiste in de medemens boven. Deze halve gare heeft overigens wel in andere artikelen met nieuwe feiten de precieze achtergronden van de FION-moskee en de banden met de Moslimbroederschap uit de doeken gedaan. Bouyafa heeft eerder De Telegraaf en Nova tot rectificaties gedwongen, maar inmiddels heeft minister Ter Horst erkend dat de FION wel degelijk de Nederlandse afdeling is van de Moslimbroederschap.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In de Republiek der Verenigde Nederlanden mochten alleen de gereformeerden overal onbelemmerd kerken neerzetten. De lutheranen, doopsgezinden en katholieken waren aangewezen op schuilkerken. Zolang deze kerken niet zichtbaar waren langs de openbare weg, werden ze gedoogd door de autoriteiten. Synagogen waren verborgen in zijsteegjes. Met dit gedoogbeleid was Nederland overigens nog een eiland van tolerantie vergeleken met omringende landen. enz, enz


  Waarmee Brendel, heel slim, wil suggereren als zou de Islam te vergelijken zijn met christelijke godsdiensten of met modern fatsoen.

  Kennelijk heeft Carel niet de moeite genomen zich in de praktijken en idealen van de Enige Echte Ware God te verdiepen.

  Wellicht in een volgend artikel vinden we Carel terug met zijn novum dat er "In mein kampf best wel goeie dingen staan"
  Tja, als je nooit eens een ernstig en kalm boek leest, heeft dat zo'n zijn gevolgen.


  Als het OIC-voorstel wordt aangenomen gaan we niet twee maar zes eeuwen terug in de tijd, rechtstreeks naar de duistere Middeleeuwen en de religieuze inquisitie.


  "We" ? Is Carel nu ook al Zwitsers staatsburger of maken wij dáár ook al de dienst uit ?

  Leuk is ook deze:
  De vrijheid om moskeeën met minaretten te bouwen mag natuurlijk geen vrijbrief zijn om buiten de moskee de sharia toe te passen. De wetten van ons land staan in het Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van Strafrecht, niet in de Koran of de Hadith, de overleveringen van de profeet

  Tja, maar het is toch zo dat de Islam er naar streeft om het licht uit te doen ?
  Waarom zou je een NSB op willen richten om vervolgens geen SS-peleton in werking te stellen ?
  Waarom een doos lucifers kopen om vervolgens niet de hens er in te steken ?
  Dat lijkt me nogal raar.

  Ook erg grappig is het feit dat Amnesty International zich er tegenaan bemoeien gaat. Onder het motto "Internationale mensenrechten".

  Het is aardig om te zien hoe men vanuit Londens hoofdkantoor van de wereld Zwitserse staatsburgers voor immoreel houdt en hun soevereiniteit ontnemen wil ten gunste van internationale "wetten" en fatsoen.
  Amnesty International vind democratie in Zwitserland prima, maar het moet niet te gek worden.

  Ook Amnesty International wil gaarne de Zwitsers hun recht op hun eigen toekomst onthouden.

  In het volgende ziet men dat Carel zich al aan de islam overgeleverd heeft:
  De vrijheid verdedig je niet door de vrijheid in te perken, maar door hem uit te breiden. Door onverkort steun te verlenen aan afvallige moslims, die voor hun leven moeten vrezen. Door op de bres te staan voor het recht om de islam te bekritiseren.


  Carel doet uitverkoop en wil gaarne op de bres staan, iets afdwingen, wat hij al jaren in handen heeft.

  Zo verliest hij dus alles.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Bij kritiek op Wilders komt altijd het mooiste in de medemens boven. Deze halve gare heeft overigens wel in ....enz

  Tja, dat Wilders zomaar in het wilde weg Moskeen wil sluiten kan in de wereld van Carel enkel op onbegrip stuiten.

  Gebouwen waarin opgeroepen wordt om zich niet te mengen en zich verre te houden van de Nederlandse samenleving en waar de omverwerping van de Nederlandse samenleving als een feest wordt gezien, en waar nooit wordt afgeraden om homo's in elkaar te slaan, dienen door iedere weldenkende Nederlander gesloten te worden.

  Zo niet Carel.
  Die vindt het belangrijk om vrijheid uit te breiden.

  Die vindt het prima dat er in Nederland gebouwen staan met twee aparte ingangen: Een mooie grote voor de mannetjes en een kleine onbeduidende aan de zijkant voor de vrouwtjes.
  Is dat vooruitgang of middeleeuws ?


  Brendel en apartheid... twee goede vrienden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. In principe een goed artikel van Carel Brendel, mits.....Hij ziet de islam nog steeds als een religie i.p.v. een levensgevaarlijke ideologie die onder de dekmantel van religie opereert.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Lezen is ook zo moeilijk. De vrijheid om kritiek te leveren op de islam staat zwaar onder druk. Als het aan de Organisatie van de Islamitische Conferentie ligt, mag er straks zelfs helemaal geen kritiek meer worden geleverd op de islam. Alleen kwaadwillenden leggen een pleidooi om meer kritiek te leveren (en de mensen die dat doen beter te beschermen en meer te steunen) op als een oproep tot steun aan de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Mag ik alleen op één punt reageren: “Homoseksualiteit is een hoofdzonde”, zei al-Qaradawi, met een verwijzing naar Lot, de Bijbelse figuur die nog net kon vluchten toen God de zondige stad Sodom verwoestte; zijn vrouw keek om en veranderde in een zoutpilaar. In de Koran geldt Lot als een van de profeten.

  Kennelijk heeft geen van die zogenaamde korankenners en schriftgeleerden het verhaal van Lot ook echt gelezen, er staat heeeeeeel iets anders! Niet de homoseksualiteit wordt veroordeeld, maar het afwijzen van heteroseksuele diensten wordt bestraft. Omdat de mannen van het dorp Sodom, geen seksualiteit wensten met de maagdelijke dochters van Lot dacht men dat deze mannen wel homoseksueel zouden moeten zijn. In Sodom en Gomorra werd niet de herenliefde bedreven, dit staat nergens!!! (regel volmaken met uitroeptekens)

  Als iemand verwijst naar Sodom en Gomorra i.v.m. de onwenselijkheid van homoseksualiteit dan is dat lariekoek, maar wat kun je verwachten van mensen die alle onzin uit de koran en de bijbel voor waar nemen. Laat die mensen eens gaan leren lezen!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Niet er omheen draaien, Carel.

  Jij vindt Wilders een halvegare omdat hij Moskeeen sluiten wil.

  Ik denk dat hij daar goede redenen voor heeft, maar dat het nu niet verstandig is om zo te doen.

  Het is frappant dat jij dergelijke instituten niet uitermate ongewenst en tegen onze grondwet gericht vindt. Zoals ik al eerder zei:


  Je hebt al ingeleverd.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Vanhetgoor
  Het is natuurlijk totale lariekoek om homoseksualiteit te veroordelen op grond van zogenaamde heilige boeken. Al-Qaradawi pakt zijn Koran of Ahadith en vindt vervolgens de doodstraf voor homoseksueel gedrag gerechtvaardigd. Ondertussen verkondigt zijn Nederlandse volgeling Bouyafa dat zijn moskee homovriendelijk zal zijn. Daar komt hij alleen maar mee weg omdat niemand zich heeft verdiept in de achtergronden van zijn moskee-organisatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. “Homoseksualiteit is een keuze van de persoon zelf”.

  Haha! Dat 'keuze'; maar een 'verbetering' want, zeiden moslims eerder: 'er zijn geen homosexuele moslims'.

  Islamitische landen barsten van homo's maar onder het tapijt geschoven 'bestaan die niet'.

  Hij kan 'taqiyya' liegen of niet, het blijft een waardeloze uitspraak als geen verbetering in Koran=sharia waarin de doodstraf of geselen de straf is voor homosexualiteit.

  Juist de 'sharia' betekent de Islamitische Inquisitie; want fundi christenen en anderen die tegen homo's zijn kunnen hen niet 'van het dak smijten' zonder zelf voor het gerecht voor moord veroordeeld te worden; en homo's niet kunnen laten vermoorden door middel van rechtbanken - zoals moslims dit wel kunnen in hun 'onze Islamitische landen' w.o. het zootje S.A., Iran, Afghanistan, Yemen, Noord Nigeria ...

  Een van de gruwelijkste video's die ik zag over 'de mooie Islam' is onderstaande van een jonge homo net voordat hij opgehangen wordt in Iran. Ik denk aan zijn gezicht en begin weer te huilen over de verachtelijke Koran die ook deze misdaad veroorzaakte:

  http://www.youtube.com/watch?v=kByRUQgFgUE

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Respect voor Carel dat hij hier af en toe een afwijkend geluid laat horen. Af en toe moeten de verstopte kanalen eens doorgelucht worden, anders gaat het stinken.

  De argumenten om moskeen, minaretten en dat soort zaken te verbieden zijn bekend. DE minaret IS een religieus machtssymbool, DE moskee IS een karzerne van DE vijand, DE hoofdoek IS de vlag van Allah, etcetera.

  Maar is dat ook zo? Natuurlijk niet. Het zijn interpretaties, geen feiten. Interpretaties door wellicht door de wat minder frisse elementen onder de moslimgemeenschap worden gedeeld, dat kan, maar het blijven interpretaties.

  Na de reformatie waren katholieke kerken in Nederland ook verboden, want tja, DE Katholiek IS eerst trouw aan de paus en dan pas aan het vaderland.

  Ik zeg: HET geblondeerde kapsel uit het pruikentijdperk IS een symbool van vijandschap tegen de Nederlandse natie. Dat zou verboden moeten worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hoe treurig dat Carel Brendel, die als geen ander het innerlijk bederf van de Partij van de Arbeid én de dubbelhartigheid van veel zogenaamd "gematigde" of zelfs "progressieve" moslims aan het licht heeft gebracht, door sommige eendimensionale reageerders wordt uitgescholden omdat hij niet de simplistische leuzen toetert die deze reageerders graag willen horen.

  Carel Brendel is een man van feiten, niet van leuzen. Zijn bijdrage aan het debat is waardevoller dan die van honderdduizend schreeuwers.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Na de reformatie waren katholieke kerken in Nederland ook verboden, want tja, DE Katholiek IS eerst trouw aan de paus en dan pas aan het vaderland.

  Daar gaan we weer ! Christelijke levensovertuigingen vergelijken met de islam.
  Je vergelijkt de opvatting: "gestolen ? Hand eraf!"
  met " gestolen, tweede kans."

  Oftewel mededogen is gelijk aan mededogenloosheid.


  Maar is dat ook zo? Natuurlijk niet. Het zijn interpretaties, geen feiten. Interpretaties door wellicht door de wat minder frisse elementen onder de moslimgemeenschap worden gedeeld, dat kan, maar het blijven interpretaties.

  Nou, dat Ayaan kanker aan haar tong gewenst kreeg omdat ze slechts, met woorden dus, kritisch tegen de islam aankeek, lijkt me toch een aardig feit.

  En dat was echt wel in een moskee gezegd, met een heleboel toehoorders...die de volgende dag gewoon wéér om een portie kwamen.

  Sommigen zijn blind en anderen weer stekeblind.

  Ik zeg: HET geblondeerde kapsel uit het pruikentijdperk IS een symbool van vijandschap tegen de Nederlandse natie.

  Dat gescheld mag je verduidelijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Oz, nou niet doen of de gedachte dat minaretten hoger moeten zijn dan alles er om heem bedoeld zijn om de dominantie van de islam uit te drukken, voor het eerst bij 'onfrisse' Nederlanders zijn opgekomen. Zelfs 'onfrisse' Nederlanders hadden namelijk wel iets anders te doen dan zich over de in de islam opgeld doende ideeën te bekreunen. Kortom, die ideeen over minaretten en hun functie komenm gewoon van al dan niet frisse mohammedanen. Het zal wel om die reden zijn dat andere godshuizen in islamlanden nimmer groter/hoger mogen zijn dan die van andere denominaties. Onfris? Uiteraard, maar wel islamonfris.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Opvallend dat stilzwijgen van Carel.


  Misschien kan Carel zijn belofte, dat Wilders een halvegare is, eens toelichten hoezeer hij gelijk heeft ?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. 21 November a successful day against Sharia and religious laws‏

  Several hundred joined a rally in London’s Hyde Park organised by One Law for All to show their opposition to Sharia and religious-based laws in Britain and elsewhere and to demand universal rights and secularism.

  At the rally, over 20 speakers and performers exposed the discriminatory and brutal nature of religious laws.

  On the day, many others took part in simultaneous acts of solidarity with the rally and its demands in 23 countries across the globe.

  Photos and video footage of the rally speeches and performances can be seen here.

  http://www.onelawforall.org.uk/successful-rally-against-sharia-law-in-uk-21-nov-2009/

  The protest was covered by several media outlets including on BBC Radio 4's Sunday programme and in an article entitled Just say no to Sharia by Peter Tatchell in Guardian's Comment is Free.

  One Law for All will continue to push for an end to Sharia and religious laws in Britain. In the coming year, the campaign aims to conduct a survey of women who have been to Sharia courts here, will hold a fundraiser dinner on January 28, 2010 to raise money for the campaign; will host a March 8, 2010 seminar with legislators, lawyers and campaigners to recommend the legal and legislative avenues to ban Sharia and religious courts in Britain; will organise a June 20, 2010 rally against Sharia law; and will hold an October 10, 2010 conference on Sharia Law and Apostasy amongst other activities.

  To support the campaign, please send a cheque made payable to One Law for All or donate via Paypal.

  For more information, to sign on to our petition, or to volunteer visit our website or contact:
  One Law for All
  BM Box 2387
  London WC1N 3XX, UK
  Tel: +44 [0] 7719166731
  onelawforall@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @Dirk

  Probeer de reactie van Carel (25/11, 23:58) eens "begrijpend" te lezen, zoals dat heet, en vraag je dan nog eens af op wie de woorden "Deze halve gare" betrekking hebben.

  Als je je vervolgens mocht afvragen waarom Carel zichzelf in vredesnaam (ironisch) als halve gare zou betitelen, moet je nog eens de reactie van Jaan lezen (25/11, 22:56).

  Lezen blijft een kunst!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. De vrijheidsopvatting van Carel Brendel is zo verheven dat deze op gespannen voet staat met de pijnlijke werkelijkheid waarin de islam oprukt, mede aangezet door de grootscheepse moslimimmigratie en hun verontrustende voortplantingspatroon (wellicht kan ik beter zeggen dat ons minimale voortplantingsgedag verontrustend is).

  Hoezo volgen wij het voorbeeld van Saoedie-Arabie als we geen nieuwe moskeeen toestaan of minaretten verbieden?
  Ik zou zeggen: dit is een koekje van eigen deeg.

  Aldus gaan we de uitdaging van Brendel aan, want we trekken een grens bij misbruik maken van onze verworvenheden.

  Brendel is zich wel degelijk bewust van het gevaar: moslims (en echt niet alleen Qaradawi, maar de meerderheid), schrijft hij, verdedigen de vrijheid alleen zolang ze nog niet de meerderheid hebben.

  Voilà.
  En om korte metten te maken van de oprisping van linkse vroomheid waar Brendel even last van had: hoe kun je afvallige moslims nou beter steunen dan door uitbreiding van moskeeen te verbieden. Show, don't tell.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Yep, met "deze halve gare" verwees de heer Brendel naar zichzelf.

  Ik las zojuist dat Carel Brendel samen met Joost Niemöller een artikel heeft geschreven over Markouch en heeft getracht dit geplaatst te krijgen in de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en het Parool. Helaas heeft geen van deze kranten het artikel geplaatst.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Afshin Ellian is goed vandaag!

  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Rudolf
  Wat doet het ertoe of homoseksualiteit nu een keuze is of niet? Het gaat erom dat volwassen mensen hun leven naar eigen inzicht en wens mogen inrichten in een open samenleving zonder bemoeienis en inmenging van derden, of dat nu de staat is, de buurman of een religie. Seksualiteit is net als religie een privé-zaak - zolang het zich voegt naar de wet, althans.

  Dus wat moslims of andere gelovigen ervan vinden: Who Cares? Het enige wat mij kan schelen is dat zij zich net als alle andere burgers houden aan de regels zoals die gelden binnen onze rechtsstaat. Maar dat we het alsjeblieft niet met zijn allen overal over eens hoeven te zijn! Pluriformiteit, olé!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. PS Voor de mierenneukers onder ons:

  Dus wat [sommige/veel] moslims of [sommige/veel] andere gelovigen ervan vinden: Who Cares?

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Jaan,
  Ja, ik moet toegeven dat die 'halvegare' anders bedoeld is.
  Foutje mijnerzijds.

  Maar zijn verweer blijft zwak en
  blijft mijn vraag aan Carel staan, maar dan zonder halvegare.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Als islamitische landen het recht hebben om kerken te verbieden en dat is niet in alleen Saoedi-Arabië, dan mag Zwitserland beslissen om geen minaretten te willen. Nog steeds kunnen moslims onbeperkt moskeeën bouwen en geloof uitdragen, dus ze hebben ook nog steeds veel meer vrijheden dan niet-moslims
  in islamitische landen.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. De minaret heeft als functie dat de muezzin er luidkeels de azan doet, de oproep tot het gebed. Tijdens de veldtochten van Mohammed en zijn opvolgers gold als regel dat bij de inname van een stad eerst geluisterd werd of er zo’n publieke oproep gegeven werd. Was dat niet het geval, dan werd de stad zonder scrupules gebrandschat. De minaret heeft dus een bij uitstek politieke functie en een signaalfunctie in de islamitische veroveringsstrategie. Dat is met zoveel woorden nog bevestigd door de huidige Turkse premier Recep Tayyip Erdogan: “De minaretten zijn onze bajonetten.” Dat is een radicaal verschil met kerktorens of pagoden.
  Het is volkomen terecht dat de Zwitsers grenzen stellen aan de vrijheid van godsdienst. Zouden wij ook moeten doen.Genoeg minaretten in Nederland[450???].

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @ anoniem: ik vind het nogal vreemd om de betekenis die minaretten vroeger onder andere hadden in de Islamitische wereld, te betrekken bij de beslissing die nu in Zwitserland genomen is. Die betekenis is in deze tijden totaal niet meer aan de orde. Ook nogal vreemd dat je er in Nederland nooit iets over hoort, tot de minaretten in het nieuws komen mbt Zwitserland, en ze dan ineens een 'politiek instrument' zijn, een 'veroveringswapen/bajonet' enz. Dat je moskeeën in zijn geheel zou willen verbieden als mogelijke bolwerken van fundamentalisme of wat dan ook, vind ik dan nog een logischere redenatie (waar ik het overigens niet mee eens ben)

  Bovendien heb ik het idee dat in bovenstaande reacties grotendeels vergeten wordt dat 'de Islam' niet zo makkelijk als 1 entiteit te omschrijven is, en 'moslims' nog minder. Net als andere religies heeft de Islam een grote spreiding aan interpretaties en aanhangers, en is zeker niet iedere moslim een Islamitische fundamentalist. De islam is wél een religie, en als je dit wil interprateren als een 'levensgevaarlijke ideologie', dan zou elke godsdienst hier toe kunnen uitgroeien. Ook de Koran predikt gelijkheid en vrede, echter worden nu de meest controversiële passages er telkens weer uitgepikt en letterlijk geinterpreteerd, waarbij men vergeet dat dit boek eeuwenoud is en dus (groten)deels niet meer in de context van deze tijd past (bijvoorbeeld mbt de rol van vrouwen, net als het oude testament!). Ik ben zeker voor een kritische kijk hierop, en het Islamitische geloof moet zeker compromissen sluiten waar het in strijd is met de Nederlandse cultuur, maar de Islam dan meteen als geheel veroordelen, vind ik niet de oplossing. Dat veel mensen zo generaliseren (zo ook de regering, waarom niet een wat positievere aanpak?) leidt mijns inziens grotendeels tot de haat jegens en angst voor Islam die, ook weer in bovenstaande reacties, recent zo erg te voelen is.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Als de islam al als geheel wordt veroordeeld, dan komt dat door het enorme gebrek aan zelfkritiek en gebrek aan solidariteit voor door islam vertrapte minderheden bij moslims. Er is binnen de islamitische wereld en gemeenschappen helemaal geen ruimte voor kritiek. Dus alle kritiek op de islam is meer dan recht. Waarom is er nooit een discussie binnen moslim-gemeenschap over de schaamteloze onderdrukking en discriminatie van niet-moslim in de islam?

  iskam-niet-monolitisch

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Dit is weer generalisatie ten top.. Er zijn genoeg Islamitische geleerden die (zonder hun religie af te wijzen), hun godsdienst en bijvoorbeeld de interpretatie van de Koran en houding jegens andere bevolkingsgroepen kritisch bekijken, en in lang niet alle islamitische landen vindt oppressie van 'anderen' plaats. (Bijv Egypte, Turkije).
  Ik probeer geen excuus te verzinnen voor de groepen die zich wél oppressief en gewelddadig gedragen, ik zeg alleen dat 'ze' niet allemaal zo zijn..

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Egypte en Turkije worden genoemd als landen waar geen onderdrukking is van niet-moslims. Helaas niets is minder waar.

  Egypte
  Kopten worden zwaar gediscrimineerd en worden op alle fronten tegengewerkt. Regelmatig plegen moslims geweld tegen Kopen.

  Voorbeeld Turkije: officieel heerst daar weliswaar vrijheid van godsdienst. Maar in de praktijk worden christenen aan de Bosporus gehinderd, bespioneerd, vervolgd, in sommige gevallen zelfs met de dood bedreigd!

  In 2007 vermoordden jongeren drie missionarissen in de stad Malatya, boeiden hun slachtoffers en sneden hen de kelen door. Op het hoogtepunt van de strijd om de in 2006 in Deense kranten gepubliceerde Mohammed-cartoons werd de katholieke priester Andrea Santaro (60) doodgeschoten.  Christelijke kerken mogen in Turkije geen huizen of grondstukken kopen, geen scholen of kloosters oprichten. ”Bestaande instellingen worden systematisch overgegeven aan verval”, aldus professor Schirrmacher. Gevolg: de Duitse Evangelische gemeente in Ankara houdt haar godsdiensten op het terrein van de Duitse ambassade.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. flvto-youtube-downloader-crack is an accessible and usable app that makes it easy for you to block all pet videos from the Internet and save them to your computer in one of the accessible formats.
  freeprokeys

  BeantwoordenVerwijderen
 36. navicat premium crack Thanks for this post, I really found this very helpful. And blog about best time to post on cuber law is very useful.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. wise folder hider pro crack Thanks for sharing such great information, I highly appreciate your hard-working skills which are quite beneficial for me.

  BeantwoordenVerwijderen

 38. final-cut-pro-x-crack is quite a reasonable price. Even when you're on a budget, it's easily affordable. Nord VPN now offers the best price in the current market, especially if you are looking for extended-lasting help using premium features.
  new crack

  BeantwoordenVerwijderen
 39. windows-7-pro-crack is Ultimate downloading 32-64 little most current. It is probably one among the long-lasting and absolute most stable installations within the Windows OS sequence, maybe your Windows 7 OS.
  new crack

  BeantwoordenVerwijderen

 40. driver-booster-pro-crack is usually a significant progression to avoid equipment disappointment, tire instability, and hidden security vulnerabilities. Routinely updating drivers is also a successful way to upgrade your computer's general implementation and expand your gaming knowledge.
  freeprokeys

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Amazing blog! I really like the way you explained such information about this post with us. And blog is really helpful for us. minitool-power-data-recovery-crack

  BeantwoordenVerwijderen
 42. https://hoeiboei.blogspot.com/2009/11/moskee-zonder-minaretten-in-zwitserland.html?showComment=1537665453286#c8431843856555135847

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Excellent post.I was looking for this certain information for a very long time.
  I was checking constantly this blog and I am impressed!
  ZBrush Crack provides an arsenal of tools to help with this task, ensuring that no matter what you have in mind, there is a way to get the perfect foundation and then move on to the next level. The best known of these systems is explained here.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thanks for sharing!
  aiseesoft registration code
  duplicate cleaner license key
  deskscapes free download full version
  gihosoft free iphone recovery download
  total av antivirus crack latest
  Crack Like

  BeantwoordenVerwijderen
 45. My cousin recommended this website to me. I'm not certain if
  He wrote this post since no one else knows as much about my condition as he does.
  You're incredible! Thanks!
  foobar crack full version
  easy file renamer crack
  appcool edit pro crack
  grammarly crack

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Your hard work has not gone unnoticed. I and the entire senior management would like to congratulate you on doing a great job
  norton power eraser crack
  roguekiller crack
  sweet-home crack
  trojan killer crack

  BeantwoordenVerwijderen
 47. I really appreciate your clever writing as a design for your blog.
  Is it a payment problem or did you receive it yourself?
  In any case, it is best to stay in writing.
  It's rare to see a webpage as beautiful as this one.
  nordvpn crack
  navicat premium crack
  solidcam crack
  re loader crack

  BeantwoordenVerwijderen
 48. eM Client Pro Crack creates more unequivocal photographs and makes games, video web based, and media altering smoother. You can likewise appreciate more clear, more excellent sound through the refreshed sound driver.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. My first choice seems like a useful program at first glance.
  In short, depending on the location of the user, loading and storing your information is supported.
  I really appreciate your smart writing, like the design of your blog.
  Problems with payment or did you pick it up yourself?
  Either way, it's best to keep a record.
  easy file renamer with crack
  filemenu tools crack
  microsoft office 2016 crack
  xilisoft video converter ultimate crack

  BeantwoordenVerwijderen
 50. I like this article.I was searching over search engines and found your blog and its really helps thank you very much…
  ant download manager pro crack Full Version has a user-friendly interface that is easy to use. ant download manager pro crack has browser integration with various browser support such as Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, etc. Built-in video grabber allows you to download videos from any video sites and services. ant download manager pro crack has a link analyzer that analyzes any video content published in the provided links and previews the video or audio available in the link. ant download manager pro crack has a drag and drops functionality for ease and reliability.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. This is my lucky chance to call a friend because I see important information shared on your site.
  It's a good idea to read the blog posts.
  Thank you very much for thinking of readeI saw your writing skills. Your writing skills are amazing.
  I also really like your ability to write. Your writing skills have given me a lot of perspective on this subject. I think you're an old blogger.
  trend micro antivirus crack
  auslogics disk defrag ultimate crack
  screenhunter pro crack
  foxit reader crack

  BeantwoordenVerwijderen


 52. I am very happy to read this article. Thanks for giving us Amazing info. Fantastic post.
  Thanks For Sharing such an informative article, Im taking your feed also, Thanks.photopia director torrent

  BeantwoordenVerwijderen