Keihard liegen


Het enige dat je deze protestanten kan verwijten is dat zij er echt niet voor voelen om op een boot in de rondte te springen tijdens de Gay Parade in Amsterdam. Ik vind ze meteen erg prettig. Ik ben op bezoek bij de protestantse gemeente van de Pauluskerk in Gouda. Zij hebben Hans Jansen uitgenodigd om in hun kerk een lezing te houden. Ik schat dat er driehonderd mensen verzameld zijn. Vele grijsaards en enkele jongeren. Opvallend verzorgde en beleefde mensen. Maar ja, ik kom uit de grachtengordel. Net voor de dienst, want het is ook een kerkdienst, arriveert een handvol axxivoerders van het type beroepsmoslim. De kledingcode voor enkelen van hen is het bekende middeleeuwse model. Zij worden begeleid door een hele wolk mensen die in alles uitdragen dat zij hele goede mensen zijn die de zwakken door dik en door dun zullen steunen.

Jansen_697977hNa gebed en gezang, onder begeleiding van een zwaar dreunend orgel steekt Hans van wal. De lezing duurt een uur. Ik haal er enkele koranpassages uit die Hans bespreekt.

Een belangrijke passage voor christenen die de dialoog zoeken is koran 9:30: Over mensen die geloven dat Christus de zoon van God is staat daar: ‘qaatala-hum-u-llaah, 'moge God hen in de strijd doen sneuvelen'.

In koran 2:65, 5:60, 7:166 zet Allah het op een partijtje schelden. Ongelovigen en joden krijgen van Allah te horen dat zij apen, ezels en rotbeesten zijn. Dat is dus God aan het woord. Dit is levende religie, wie door Israel reist ziet in de omgeving waar veel ‘Palestijnen’ komen op de muren grafiti die spreekt van apen en ezels. Dat is dus het woord van God.

In koran 65:4 bevestigt Allah zijn volgelingen dat meisjes die nog te jong zijn om te menstrueren toch al heel geschikt zijn om mee in het huwelijk te treden. In deze passage gaat het over de scheidingsprocedure als je weer van zo’n jong meisje af wil. Het is dus een indirecte bevestiging van het goedkeuren van een huwelijk met een kind.

Rond deze laatste koranaanhaling ontspint zich een discussie. Die een ware ontmaskering wordt, zij het pas als ik een dag later thuis de kans krijg wat teksten na te lopen. De middeleeuwer, de man in Talibanpakje krijgt de microfoon, zo goedig zijn die christenen, en begint op de meest zachte en aangename toon, zijn gelaat een en al glimlach, hoofdschuddend over zoveel domheid, aan de aanval. Hij doet eerst zijn beklag erover dat in een kerk waar hij dacht dat altijd van liefde werd uitgegaan nu zo sterk werd gepolariseerd. Door, opzettelijk of niet, onjuiste mededelingen te doen over de inhoud van de koran. Want, in 65:4 wordt niet gesproken, zo stelt de jongeman, van jonge meisjes maar juist van oude vrouwen. Het gaat niet om nog-niet-menstrueren maar om niet-meer-menstrueren.

Even ben ik perpleks, ja, wat als dat waar is? Ik weet niet wat er staat in al die koranpassages en in al die vertalingen. Hoe kan een mens dat ooit allemaal weten?

Het antwoord van Jansen begint met een vraag: kent u de tafsir, de korancommentaren? Ja, knikt onze strijder voor moslimemancipatie. Dan wijst Jansen er op dat in Tafsir al-Jalalayn heel duidelijk wordt gesteld dat het in koran 65:4 gaat om te-jong-om-te-menstrueren. Om kinderen dus, die niettegenstaande hun leeftijd al getrouwd zijn. De moslim glimlacht er alleen om. Wat is nu waar? Ik vrees dat veel van de kerkgangers de moslim het voordeel van de twijfel zullen gunnen. Wij zijn in Nederland er nog niet aan gewend om keihard voorgelogen te worden. Zelfs ik word ter plaatse overvallen door twijfel. Hoe zit het nu? Zou er een vergissing in het spel kunnen zijn. Thuis zoek ik het op:

Tafsir al-Jalalayn:

And [as for] those of your women who (read allā’ī or allā’i in both instances) no longer expect to menstruate, if you have any doubts, about their waiting period, their prescribed [waiting] period shall be three months, and [also for] those who have not yet menstruated, because of their young age, their period shall [also] be three months — both cases apply to other than those whose spouses have died; for these [latter] their period is prescribed in the verse: they shall wait by themselves for four months and ten [days] [Q. 2:234]. And those who are pregnant, their term, the conclusion of their prescribed [waiting] period if divorced or if their spouses be dead, shall be when they deliver. And whoever fears God, He will make matters ease for him, in this world and in the Hereafter.

Hier staat het glashelder. Dit betekent dat de jonge moslim in die protestantse kerk werkelijk gewoonweg glashard stond te liegen. Onthoud dit als u met moslims spreekt.

Dit brengt mij terug bij de Gay Parade. Daar was namelijk op een van de boten een prominente moslim te zien: homovriend Marcouch, de voorzitter van stadsdeel Slotervaart. Zou Marcouch ook zo’n keiharde leugenaar kunnen zijn? Zou hij als het ware het touw om de homo’s mee op te knopen al in zijn achterzak hebben zitten terwijl hij daar vrolijk op dat bootje staat te zwaaien naar zijn electoraat?

In de kerk zijn meer vragenstellers. Ik vrees dat onder hen er maar weinig zijn die de moeite zullen nemen zo’n tafsir na te lopen. Hun vragen zijn namelijk bepaald niet kritisch ten aanzien van het mohammedanisme. De vragen richten zich juist op ‘ons’. ‘Moeten wij niet meer naar ons zelf kijken?’, vraagt een vriendelijke grijsaard. Waarmee hij blijk geeft serieus te menen dat Nederland de mohammedanen niet vanaf de eerst aankomende gastarbeider ongelofelijk goed heeft behandeld. Zou zo’n man nu echt niet weten dat iedere moslim hier is ontvangen met een baan of een uitkering, met gezondheidszorg en gratis onderwijs? En huisvesting en huursubsidie en cursussen eigen taal en nog veel meer. Wist u dat huisartsen beloond worden op basis van het aantal patiënten in hun ‘wijk’? En dat deze beloning in een wijk met veel moslims hoger is omdat deze nu eenmaal een groter beroep doen op de gezondheidszorg?

Dan komt een klein dik moslim-vrouwtje aan het woord. Zij heeft haar Nederlandse vriendin meegenomen. Die zich tot haar verhoudt als een oud vrouwtje tot een ziek hondje. Een en al overstromend hart en medelijden straalt de Nederlandse, type kunstenares, uit. Zij slaat beschermend haar arm om moslimvrouwtje heen. Moslimvrouwtje krijst intussend de hele kerk bij elkaar, veel te hard in de microfoon blèrend zonder de geringste verlegenheid of schaamte over haar afgrijselijk slechte Nederlands. Wat ze zegt komt neer op: ‘Wij hebben een heel leuke christen-moslim praatgroep en wij hebben heel veel begrip voor elkaar. Waarom kan dat niet altijd overal zo zijn?’

Ik vrees dat er in het publiek nog steeds harten opengaan bij dit soort oproepen tot ‘dialoog’. Al heeft iedereen net koran 9:30 gehoord.

Tijdends de pauze spreek ik een vrouw. Keurige vrouw. Ze vertelt hoe ze tien jaar lang werd getreiterd door moslims. Voornamelijk door de kinderen van moslims. Tot ze vertrok naar een andere buurt. Treffend vond ik deze anecdote. Zij liep met een vriendin over straat. Voor haar liepen drie hele kleine moslimmeisjes. Nog geen acht jaar oud. Twee van de meisjes draaien zich om en spugen op de grond in de richting van mevrouw en haar vriendin. Ze zijn ontsteld. Wat is dit? Wat nu? Ze doen niets. Geen draai om de oren, zelfs geen reprimande. Dan ziet zij dat vlak achter hen ‘twee hele grote Marokkanen’ lopen. Ja, wat maakt u nu van zo’n verhaal? Ik herken er de instructies van de profeet in. Moeiteloos.


Roelf-Jan Wentholt

34 opmerkingen:

 1. Het is heel goed dat Hans Jansen de moeite neemt om juist in dat soort kerken met al die lieve naïeve mensen toch de waarheid te vertellen. Geen verrassing is het dat moslims keihard liegen en zelfs hun eigen koranteksten ontkennen als hem dat zo uitkomt. Dat heb ik al vaker gemerkt. Probleem is dat de naïeve westerling toch zo graag het goede wil geloven, helaas tegen beter weten in. Maar laat mensen als Hans Jansen vooral doorgaan, want elk paar ogen dat geopend wordt is meegenomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Debat: Is Wilders staatsgevaarlijk?  Dinsdag 24 november 2009 l 20.00 uur

  Amsterdam Hoofdgebouw VU

  Kosten: Euro 7,50; studenten gratie


  Voor meer informatie zie:


  http://www.vuconnected.nl/agenda/842/_groot_gelijk_is_wilders_staatsgevaarlijk.html  Ingezonden door Ronald Reuderink

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hier staat ook nog een leerzaam stukje over Koran 65:4:

  http://www.wikiislam.com/wiki/Pedophilia_in_the_Quran

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat me opvalt is dat de kritische vragenstellers (althans de hier aangehaalden) niet ingingen op de boodschap van Hans Jansen, maar zich beperkten tot "we moeten vooral lief vooral elkaar zijn" en "kritiek op de islam mag niet".
  Op feiten kon men blijkbaar de discussie niet aan. Triest en zorgelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tevens viel me nog iets op.
  Betty Mahmoody heeft een boek gescrhreven, In een Sluier gevangen, over haar gedwongen tijd in Iran. En in dat boek zegt een Iraanse geestelijke dat wie liegt zich buiten de islam stelt.
  De moslim die het met Hans Jansen oneens was heeft zich met zijn leugen dus buiten de islam gesteld. maar of die persoon dat zelf beseft?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ Gerard

  Er is een -toch eigenlijk heel bekend- leerstuk dat ontheffing aangeeft voor die ter bescherming van de islam liegt.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dat Hans Jansen zijn leven in de waagschaal stelt om een hoger doel te dienen is hem wel zeer aan te prijzen.
  Immers je weet nooit wie je binnen krijgt als je een intellectueel en modern/kritisch feestje geeft. Slordig met je levenslicht omgaan is echter onverstandig en dat is het indien je in dialoog gaat mensen die niet naar je luisteren wil. Aanhoren lukt soms nog net, maar gedachtevruchten in overweging nemen om tot een verstandiger besluit te komen dan dat er in het instructieboekje, de Koran, opgedragen wordt is een ander ding. Het is een gesprek met minstens twee paar dovemansoren. Nutteloos dus.
  Gelukkig is Jansen een wijs man en hield hij een lezing. Met daarna de gelegenheid om overgebleven vraagtekens weg te werken.
  De plaats van Handeling was een Nederlandse kerk.
  Toch knap van Roelf om met een bokkensprongetje het woord 'Israel' te vernoemen en Palestijnen te degraderen tot ‘Palestijnen’, alsof de kersvers ingevlogen joden uit Ethiopië of Rusland zo weggemoffeld kunnen worden. Mensen ontmenselijken ? Keihard liegen is dan minder erg.

  Het getuigt van weinig smaak en is naar mijn mening gevaarlijk voor Hans Jansen om als onafhankelijk en vrij wetenschapper in een oorlogszuchtig conflict te worden getrokken. De man is analyticus en braaf en rustig Nederlands burger. En slechts als Nederlands cultuurdrager heeft hij zo zijn politieke standpunten en eigenbelang, denk ik dan zo maar. Dus maak hem niet tot kanonnenvoer en werp jezelf in de strijd als je het niet laten kunt.

  Het vervelende wel is dat Jansen dus bezoek krijgt van strijders van het in vroom- en braafheid gedoekte leger van Allah, in plaats van mensen die zich willen verrijken door de aangereikte kennis aan te horen en door ontmoeting met andersdenkenden.

  Kwestie van tijd misschien dat hem de vrijheid tot openbaar optreden ontnomen wordt, wegens onruststokerij door anderen.


  Nou Annabeth, het soera-citeren kan beginnen.
  Niet dringen, wie eerst ?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Elders reikt Jansen ons al een oplossing aan:  Vrijheid van meningsuiting, en de wet- en regelgeving uitsluitend in handen van mensen die gekozen zijn. Meer is er niet nodig om de opmars van de vrienden en de vriendinnen van de islam tot staan te brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Sjeik Yusuf al Qaradawi ziet helemaal niets in de dialoog tussen christenen en moslims. Bij een preek voor Qatar TV had hij weer eens last van stemmingswisselingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Je denkt hier een discussie te kunnen voeren volgens Westerse begrippen maar de nieuwe Nederlander denkt daar heel anders over.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Bij RADAR, het Rotterdamse anti-discriminatie bureau, blijkt in de statuten ene "Tlaitmas Aboutaleb" van 27-11-1970 bevoegd bestuurder te zijn.

  RADAR is een organisatie die met politie en politiek samenwerkt om "discriminatie te bestrijden".

  Het heeft een aantal jaren geleden actief geholpen om Rotterdammer Jan Teijn veroordeeld te krijgen. Dat was de voorzitter van de Nationale Alliantie. Verder terug heeft hij namens de CD en CP'86 in de Rotterdamse gemeenteraad gezeten.

  Het (na de veroordeling van Teijn) door het MDI bejubelde RADAR dus.

  Die organisatie werkt al jaren aan het "multiculturaliseren" van Rotterdam.

  Bekend was ook het eveneens op het Grote Kerkplein gevestigde Anti Racisme Informatie Centrum (ARIC). Dertien jaar geleden was er bij een demonstratie (bij het stadhuis) van CP'86 een gewapende man opgepakt, die vanuit een auto stiekem foto's van de demonstranten maakte. Het bleek een medewerker van ARIC. Er is verder nooit meer wat over gepubliceerd.

  De grenzen tussen politiek, politie en linkse extremisten zijn onduidelijk. Blijkbaar is ook de afstand tussen ene familie Aboutaleb , politie, linkse extremisten en terroristen niet zo groot.

  Ik wil er wel meer over publiceren, maar ben enigszins terughoudend als het gaat over adressen en dergelijke.

  De betreffende informatie is in ieder geval vrijelijk te verkrijgen via de site van de Kamer van Koophandel.

  Misschien handig als je nog eens wordt lastig gevallen door de politie, Annelies.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Zoals gezegd op conservatieforever.blogspot.com:

  Dat Hans Jansen harde noten kraakt over de Islam is bekend. Het is niet onbelangrijk dat dergelijke kritische en ongezouten meningen gehoord mogen worden. Wat echter wel problematisch aan de avond was, was dat Hans Jansen in het debat met de aanwezigen tijdens het tweede deel van de avond, een aanzienlijk deel van zijn toehoorders aan de lopende band schoffeerde, en de voorzittende dominee Abma zich probleemloos voor Jansens' kar liet spannen (al zal dat in uw ogen ongetwijfeld de kar van de moslim zijn).

  In een emotioneel debat, waarin enkele aanwezigen Hans Jansen een gebrek aan respect en oplossingsgerichtheid verweten, bevestigde de Arabist dit beeld door de kritische toehoorders op ongekende wijze te schofferen. Iemand van de PKN (wellicht de grijsaard uit de blog), die pleitte voor een meer dialogische houding tegenover de Islam en zich afvroeg of het Christendom niet ook zelfkritisch diende te zijn werd verweten 'uit zijn nek te kletsen' en 'nog nooit een woord uit de Bijbel of de Koran gelezen te hebben.' De moslim waarover u in uw blog spreekt wees Jansen er fijntjes op dat hij een soera onterecht en verkeerd citeerde en werd vervolgens vanaf het katheder toegeschreeuwd dat het 'infaam van hem was het onwetende publiek op deze wijze te bedriegen over de aard van de Islam.' Als klap op de vuurpijl wilde ook de organiserende dominee Abma, die het voorzitterschap van het debat eerde op ruwe wijze opgeëist had, zich niet onbetuigd laten door de aanwezige moslims erop te wijzen dat het antisemitisme zich sinds de Tweede Wereldoorlog toch vooral onder hen gemanifesteerd had.

  Nogmaals wil ik er op wijzen dat het in mijn ogen belangrijk is dat er ook kritische en afwijkende geluiden geventileerd kunnen worden in het integratiedebat. Aan de inhoud van Jansens' lezing wil ik daarom ook niets afdoen (ik kan me er zelfs in grote lijnen in vinden), aan zijn houding echter wel. De onbeschofte wijze waarop hij het kritische deel van zijn publiek van respons diende was beschamend, evenals de manier waarop de voorzitter van de avond, dominee Abma, zich in dit gedrag liet meeslepen. Het resultaat was niet alleen dat er na afloop onder enkele aanwezigen tranen vloeiden maar ook dat hun inhoudelijke boodschap door hun abjecte gebrek aan respect ernstig tekort werd gedaan. Het gedrag van beide heren was vaak net zo beneden peil, als hun argumenten onder de gordel waren.

  Bovenstaande blog is al even respectloos als de avond in de Pauluskerk. Kritiek leveren op de Islam kan prima zonder respectloos te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Josef,


  Kritiek leveren op de Islam kan prima zonder respectloos te worden.


  Leg mij eens uit waarom de islam enig respect zou moeten verdienen, vanuit het westers gedachtegoed gezien welteverstaan.
  Welk onderwerp zou hier voor in aanmerking kunnen komen ?
  Op welk punt scoren onze islamitische vrienden hoger dan wij ?


  Toch een eenvoudige vraag......voor een aanhanger van het superieure geloof.
  (Eventueel bijgestaan door de Almachtige)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Goh Jozef komt nu weer met het standaard verwijt dat je reespectloos bent als je gewoon wijst op het feit dat de islam een intolerant geloof is. Een andere drogreden van Jozef is het feit dat hij geen oplossing zou hebben. Ik geloof niet in respect voor een intolerant en achterlijk geloofssysteem dat totaal geen respect heeft voor niet-moslims.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Kan iemand dit verhaal van Jozef bevestigen of kan ik verstaan dat ene Yusuf Abdel poogt daw'a puntjes te sprokkelen? Ik ben wel benieuwd naar een transcript van de avond.

  Overigens lijkt het me geen slecht idee dat ook kerkmensen meer weten van de profeet die aan de Zoon voorbijgaat om zichzelf te profileren. Het volk mocht eens aan gebrek aan kennis ten gronde gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Soera 9:30 van de koran: qaatala-hum-u-llaah, 'moge God hen in de strijd doen sneuvelen'.

  Dit is een onjuiste vertaling van "qaatala-hum Allah".
  qaatala (derde stam van het werkwoord QTL)= strijden tegen, bestrijden
  qatala (eerste stam van het werkwoord QTL)= doden

  Het lijkt een nuance, maar het verschil is dus groot. Bij qaatala (stam III, lange eerste -a-) gaat het om het verslaan en overwinnen van de vijand, niet om het doden.

  De in het blog gegeven vertaling is tendentieus en dus ook dubieus... jammer.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Goh, wat geleerd. Hoe zou God dat eigenlijk doen, dat bestrijden? Door moslims pamfletjes te laten uitdelen?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @J. van den Berg

  De betekenis lijkt inderdaad strijden te zijn:
  http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/009.qmt.html#009.029

  Maar het verschil is uiteraard miniem.

  Het is een uitspraak die onmogelijk van bijvoorbeeld Christus of Boeddha zou kunnen komen.

  Die Kader Abdolah mocht gisteren bij P&W zeggen dat Islam en Katholicisme gelijk zijn, maar ik zie zelf toch grote verschillen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Er valt nog heel wat nieuwspraak en omkering ten gunste van islam kritisch te belichten. Zo trof ik onlangs de vertellingen van Linda Boogaert. http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/index.htm

  Die worden tegenwoordig zelfs al door Gutmenschen al dan niet voorzien van bronvermelding gereciteerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ik vrees dat Josef de benen genomen heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. In de Koranvertaling, o.a. bewerkt door Hans Jansen, lees ik bij 65.4:
  En diegenen onder uw
  vrouwen die niet meer de
  bloeding verwachten indien
  gij in twijfel zijt dan is haar
  dagental drie maanden.
  En zij die geen bloeding meer
  gehad
  hebben en de zwangeren haar
  termijn ... etc.

  ???
  Hier staat eigenlijk wat die islamitische liegende meneer beweerde.
  (Rainbow Pocket 795 blz.672)
  Is dit een drukfout, meneer Jansen?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ik heb nu geen tijd voor een uitgebreide reactie. Een ding wil ik u niet onthouden: het woord 'infaam' werd door Jansen gebezigd toen een van de vragenstellers zonder blikken of blozen stelde dat de Nationaal Socialisten van Hitler christenen waren. Dat de christenen zodoende de holocaust op hun geweten hadden. Aldus in grote haast en geheel naar waarheid neergepend.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ik heb nu geen tijd voor een uitgebreide reactie. Een ding wil ik u niet onthouden: het woord 'infaam' werd door Jansen gebezigd toen een van de vragenstellers zonder blikken of blozen stelde dat de Nationaal Socialisten van Hitler christenen waren. Dat de christenen zodoende de holocaust op hun geweten hadden. Aldus in grote haast en geheel naar waarheid neergepend.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Graag zou ik een antwoord van professor Jansen lezen op de vraag van Koranlezer hierboven. Het gaat namelijk over een koranvertaling die een aantal jaren geleden met duizenden gratis in Vlaanderen is uitgedeeld (vermoedelijk om het 'wederzijdse begrip' te dienen).
  Ook ik heb veel respect voor de inzet van professor Jansen, en ik neem aan dat er een plausibele verklaring is.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Het feit dat zo'n baardman zo extreem lang aan het woord was en niemand de gelegenheid gaf iets te zeggen bij die lezing, is iets wat moslim-activisten heel vaak doen. De criticus komt er gewoon niet tussen. Er wordt een muur van woorden opgetrokken om het kritische geluid te verstikken.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. -De vertaling van Kramers-Jaber-Jansen van 65:4 is gewoon fout, het is geen drukfout. Fred Leemhuis, een groot vriend van de islam, heeft het wel goed. Vertrouw geen vertalingen maar blader wat rond. De koran geeft hier zijn zegen aan wat wij pedofilie noemen.
  -De beschouwing hierboven dat qaatala niet 'dood maken' betekent, maar qatala wel, is onzin. De tekst is tot stand gekomen in een tijd dat 'beoorlogen' nog gewoon 'doodmaken' betekende.
  -Het is ondenkbaar dat een Nederlands hoogleraar in het openbaar over zijn eigen vak liegt, en dat wordt mij bij herhaling door de axivoerders verweten. Ik lieg niet, en heb niet gelogen.
  -Ik betreur dat ik de organisatie niet gevraagd heb het schorem van de microfoon weg te houden. Ieder moet zelf maar bedenken of hij onder 'schorem' valt.
  -Een aantal reageerders heeft goed gezien dat de reputatie van de islam en de moslims door de gang van zaken op deze avond weer ernstig geschaad is. Maar aan mij heeft dat niet gelegen.
  -Wanneer een boodschapper (zoals ik) een bericht overbrengt, en de inhoud daarvan is niet gunstig voor de islam, dan komt dat oordeel voor rekening van degenen die het bericht ontvangen, niet van degene die het bericht brengt.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @ geachte heer Jansen,

  Ik ben blij met uw tegengeluid en dat u het op kunt brengen om juist bij dat soort bijeenkomsten te spreken. Ondanks de mogelijke indruk dat het zinloos is, lijkt me het juist toch zinvol, want er zal wel op zijn minst een enkeling zijn die wel zijn/haar hersens gebruikt. U zult inmiddels wel ervaring hebben met de vele standaardreacties en -antwoorden van moslims en dat zo’n moslim zo lang aan het woord blijft en een muur van woorden optrekt, is daar één van. Uiteraard zijn de meningen van de weg-met-onzers ook gemakkelijk te herkennen. Wanneer u weer bij zo’n bijeenkomst spreekt, kunt u misschien wat aankaarten hoe slecht de positie van christenen en andere niet-moslims is onder de islam en hoe zich dit dan verhoudt met het zogenaamd gezellig zoeken naar wat “bindt”. Ik geloof sowieso niet in een gezellig “samenzijn”, terwijl andersdenkenden in de reëel bestaande islam genadeloos worden onderdrukt, vaak gerechtvaardigd door de koran en de hadiths.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Geachte heer Jansen,

  U heeft het natuurlijk al vaak over wat de koran en hadiths allemaal in petto hebben met niet-moslims, maar veel mensen denken dan dat het allemaal theorie is, terwijl juist in veel islamitische landen, maar ook hier in Nederland in islamitische gemeenschappen, de vrijheid van geweten en de vrijheid van het individu heel erg worden beperkt. Dan zie je dat al die lelijke soera's niet alleen theorie zijn, maar ook een vertaling hebben in de alledaagse praktijk.

  U doet het trouwens fantastisch en ik lees uw wetenswaardigheden graag.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Zie ook dit verslag:

  http://conservatieforever.blogspot.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Islam is goed ZIEK!

  " XI: Can a woman pray in the clothes in which she has menstruated?

  306. It is related that 'A'isha said, "None of us had more than a single garment and we menstruated while wearing it. When a drop blood fell on it, we would spit on it and scratch it off with our nails."

  en meer waanzin in deze 'religie' over menstrueren:

  http://www.sunnipath.com/Library/Hadith/H0002P0006.aspx

  BeantwoordenVerwijderen
 31. het woord 'infaam' werd door Jansen gebezigd toen een van de vragenstellers zonder blikken of blozen stelde dat de Nationaal Socialisten van Hitler christenen waren. Dat de christenen zodoende de holocaust op hun geweten hadden.

  Nou ken ik niet iedereen die met bussen zyklon heeft zitten gooien persoonlijk, maar dat er een hoop christenen tussen hebben gezeten zit er dik in.
  Het is namelijk niet zo dat, indien men het ware boek gelezen heeft, niet meer door het rood rijdt of nooit meer over eigen voeten struikelt.

  Het verschil is dat zoiets niet bij de christenen gepredikt wordt maar wel in de moskee (Carel !!).
  Bij de ene groep schaamt men zich kapot, terwijl bij die andere een feestje gehouden wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @Dirk:
  Daar had Jansen het ook over. In een gemeenschap die op hol slaat zie je de volgende normaal curve verdeling: 10 - 20% misdadigers, 80-90% mensen die het te druk hebben om zich met ideologie bezig te houden ('het zal mijn tijd wel duren, ik bemoei me er niet mee') en 10-20% helden.
  Zo was het onder Hitler in Duitsland, zo is het onder islamieten. Als de grote middengroep zich afzijdig blijft houden ziet de toekomst er beroerd uit.
  Hoe dit alles ook zij: Hitler was een door en door anti-christelijk fenomeen.

  BeantwoordenVerwijderen