'willen we recht doen aan vrouwen of willen we de islam van alle kritiek vrijwaren?'


De koran verordent ongelijkwaardigheid voor de wet en die komt in praktisch elk islamitisch land voor. Dit komt door het feit dat de koran verklaart dat de getuigenis van twee vrouwen voor de rechtbank gelijk is aan die van één man. Ongelijkwaardigheid voor de wet voor 50% van de bevolking kan nooit leiden tot sociale gelijkheid of rechtvaardigheid in de samenleving.

We weten allemaal dat dit alles geen dode letter is, het zijn geen lang verdwenen regels en praktijken, evenmin als het afhakken van handen en voeten, het stenigen van vrouwen en mannen. Integendeel, in sommige moslimlanden zijn dit de officiële rechtsregels. Sterker, de familieregels zijn wetten die in alle islamitische landen (behalve Turkije) worden toegepast. Zelfs in het Westen gelden onder de islamitische gemeenschap familieregels die strijdig zijn met de officiële nationale wetten. Polygamie komt in Europa voor en moslimvrouwen erven maar de helft van wat hun broers krijgen. Bij het overlijden van een man heeft zijn weduwe recht op slechts een achtste van zijn nalatenschap. Zo bepaalt de sharia (de Islamitische wetgeving) het en zo gebeurt het meestal ook.

Daarom is het van belang om de positie van de vrouw in de islam kritsch te analyseren. Daarbij moeten we ons afvragen wat ons doel is: willen we recht doen aan vrouwen of willen we de islam van alle kritiek vrijwaren?

Ik heb sterk de indruk dat veel moslims (en islamologen) de tweede positie verkiezen boven een eerlijke, moedige en intellectueel integere positie ten opzichte van de islam.

Het lijkt er haast op dat men bang is dat de islam een kritische, eerlijke analyse niet kan doorstaan. Daarom gebruikt men bepaalde teksten en verzwijgt men andere of wringt men zich in allerlei bochten om tot de gewenste conclusie te komen. Dit is een houding die men apologetisch noemt. Ze getuigt van weinig vertrouwen in de weerbaarheid van de islam als godsdienst.

Ik weet ook niet waar we uitkomen wanneer we op een eerlijke, integere manier met deze materie omgaan. Ik weet alleen dat er zonder kritiek weinig vernieuwingen mogelijk zijn.

We moeten af van de vijandige reactie tegenover religiekritiek. Sterker, we moeten criticasters waarderen omdat bij een hervorming hoort dat men standpunten inneemt en dat dit automatisch leidt tot onenigheid met de orthodoxe officiële stroming in de islam. Tenslotte moet men in alle openheid kunnen zeggen wat er hervormd dient te worden en waarom. Dit vereist een zekere moed binnen een cultuur die niet open staat voor kritiek en waar verschil van mening kan leiden tot verkettering en uitsluiting, zo niet tot bedreiging en erger. Deze kritiekloze houding kan alleen veranderen indien er genoeg mensen zijn die hun mening openlijk durven te uiten. Uiteindelijk leidt kritiek tot het weerbaar maken van het individu en zal het de weg vrij maken voor een humane en rechtvaardige samenleving.

Waarom nog een boek over vrouwen en islam?

Vroeg of laat krijgt iedereen die kritiek op de islam heeft van moslims het advies te horen zich eerst in de islam te verdiepen. Moslims zijn er blijkbaar heilig van overtuigd dat zodra men de koran leest, alle kritiek uit zichzelf zal verdwijnen en dat men er achter zal komen dat de kritiek onterecht is.

Mijn ervaring is juist het omgekeerde: hoe meer ik me in de islam verdiep, hoe sterker de bezwaren ertegen worden! Sinds een aantal jaren ben ik intensief bezig met het bestuderen van de authentieke bronnen van de islam. Ook de gschiedenis van de islam en de praktijk van moslims vroeger en nu zijn zaken die mij bezighouden. Mijn kennis van de islam is niet alleen theoretisch. Naaast het feit dat ik tot mijn twintigste in een islamitisch land, Egypte, heb gewoond, ben ik professioneel betrokken bij de ervaringen van moslims in Nederland. Ik ben namelijk tolk in de Arabische taal, een beroep dat mij in de gelegenheid stelt om van dichtbij getuige te zijn van de belevenis van duizenden moslims en de conflicten die ontstaan in het dagelijks leven door de botsing tussen de islamitische en de westerse opvattingen. Door dit alles groeit mijn overtuiging dat de manvrouw-relatie in de islam aan de wortel ligt van de crisis die de islam doormaakt. het is bovendien een van de belangrijkste tekortkomingen van de islam als denk- en leefsysteem. Ik voel de behoefte mijn bezwaren over de genderverhouding en de positie van de vrouw in de islam te delen met anderen en dit vormt dan ook de rode draad in dit boek. (...)

Nahed Selim

Uit: Allah houdt niet van vrouwen - Nahed Selim
pag. 9/10 (voorwoord)
Houtekiet 2007
info@houtekiet.com
www.houtekiet.com

6 opmerkingen:

 1. Lees hierbij 'Polygamie? Leuk!'

  door Nausicaa Marbe op de Volskrantopiniesite:

  Polygamie? Leuk!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kritiek op de islam is noodzakelijk, omdat net als in het westen kritiek op de verstikkende greep van een godsdienst, het individu kan bevrijden. Als het individu in de islam vrij is, dan zullen de spanningen ook minder worden. De islam als systeem verdient geen enkele bescherming en dat is wel waar de islamitische landen en de politieke correctheid in het westen op uit zijn. Veel moslims hebben angst om kritisch naar hun eigen godsdienst te kijken en komen dan vervolgens met allerlei standaardreacties, zoals dat men niets van de islam zou weten. Degenen in het westen die de islam willen vrijwaren van kritiek en isam-critici aanvallen, spelen een hele kwalijke rol.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De vraag of de islam recht wil doen aan vrouwen moet met "NEE" worden beantwoord. En de vraag of moslims de islam wil vrijwaren van terechtwijzing moet met "JA" worden beantwoord. En zo heel erg vreemd is dit niet. Allah is een denkbeeldig figuur en elke interactie met de werkelijke wereld heeft tot gevolg dat de illusie wordt verstoord. Dat de hele islam over het algemeen niet zo heel goed om kan gaan met ook maar de lichtste vorm van kritiek is het gevolg van de grote fouten die men gemaakt heeft bij het bedenken van de dogma's. Het enige dat werkt is bij elke gelegenheid kenbaar maken dat Allah een fantasie figuur is. Het bewijs is eenvoudig geleverd, Vanhetgoor kan zeggen dat Allah een sprookjesfiguur is, Allah daarentegen kan dit niet over Vanhetgoor zeggen. Hieruit volgt dat Vanhetgoor machtiger dan Allah is.
  Elk betoog, elk verhaal en elke keer dat men refereert aan de islam als zijnde een godsdienst, of dat Allah een werkelijk bestaande god zou zien heeft tot gevolg dat de werkelijkheid oneecht wordt aangedaan. Hierdoor worden hele volksstammen moslims de dupe. Elke dag dat die onzin blijft voortkankeren blijft ook onrecht aan vrouwen voortduren. De islam heeft een tegenstander nodig, men moet zich kunnen afzetten. Onder andere is het verketteren van anderen hier een gevolg van. Iedereen die hier in mee gaat is mede verantwoordelijk voor het racisme, het seksisme en de jodenhaat die door de islam wordt gepropageerd.
  Zolang Nahed Selim deze werkelijkheid niet onder ogen wil zien blijft de voedingsbodem voor al dit soort onzin bestaan. Tegen de islam aan blijven schulken èn rechtvaardig leven is niet mogelijk. Kleine beetjes onrecht aanvechten is net zo effectief als een laaiende bosbrand willen uit tuffen. Dit lukt niet.
  Waarom in 's-hemelsnaam nog een boek over vrouwen en islam? Waarom een boek over geluidsoverlast door blaffende honden van de buurman? Die veel te luid blaffende honden kunnen toch niet lezen. Op de muur bonzen heeft ook geen zin, eerder is het een aanmoediging om door te gaan. Vroeg of laat verstomt iedere kritiek op de islam. Het ware te hopen dat de moslims zich eens echt in islam gaan verdiepen. Moslims zijn er blijkbaar heilig van overtuigd dat zodra men de koran leest, alle kritiek uit zichzelf zal verdwijnen en men doet alsof de kritiek onterecht is. Feitelijk geeft men het op! De blaffende honden bij de buurman horen het bonzen op de muur en zien dat als een aanmoediging. Elke kritiek op de islam wordt gezien als het werk van "de anderen", noem het de duivel, de ongelovigen en de joden en de smerige christenhonden. (En die blijven maar doorgaan met blaffen!) Mijn enige advies aan Nahed Selim is om eens naar de dogma's van de islam te kijken, prik die leugens eens door, en dan volgt die rechtvaardige behandeling van vrouwen automatisch als bijverschijnsel als de bevrijding van de moslims van Allah een feit is. Wakker worden, het sprookje is uit!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is niet best gesteld met de bewustwording van veel meisjes. Onbegrijpelijk:

  meisjes laten zich aftuigen

  BeantwoordenVerwijderen