Karen Armstrong: “Wilders is een soort van fascist”

Gevonden_voorwerpen_3
Karen Armstrong: “Wilders is een soort van fascist”

“Het handvest gaat uit van de gouden regel die in het hart van elke moraal en alle religies te vinden is: behandel de ander zoals jezelf behandeld wenst te worden. Ik geloof ernstig dat we Ka2_2
een zeer gewelddadige toekomst tegemoet gaan als we die gouden regel niet toepassen, op mensen om ons heen, maar ook op volken en naties. We leven in een eeuw waarin kleine, ontevreden groepen over een vernietigingskracht beschikken die voorheen was voorbehouden aan natiestaten. Nine eleven zal met terugwerkende kracht een ruzie tijdens een zondagsschoolpicknick zijn vergeleken met datgene wat zal komen. Tenzij we gaan handelen volgens de gouden regel. We zullen ons moeten verdiepen in elkaar, wereldwijd. We moeten een intellectuele inspanning leveren. En dus niet alleen maar vertrouwen op een krantenartikel of tv-programma en daarna meteen zeggen: dit is mijn kijk op de islam.”

Lees hierbij: Islam and the Golden Rule.

Volledige tekst Armstrong hierr.

13 opmerkingen:

 1. Mevrouw Armstrong, noem een ander dan ook geen fascist zonder deugdelijke argumenten.
  Houd u zelf er dan ook aan ...
  En de religie Islam behandelt vanouds anderen wel degelijk zoals hij zelf beslist niet behandeld wil worden.
  Net als veel andere religies.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Gouden Regel draagt ons op de zwakken en onderdrukten te hulp te schieten; dat betekent dat we de islamitische ideologie moeten bestrijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Armstrong vergeet, gemakshalve, dat er een (1) religie is waarin de Gouden Regel niet wordt erkend en dat is de islam. In de islam geldt de Gouden Regel alleen voor mede-moslims. In de islam is de moslim de Uebermensch en de niet-moslim een Untermensch. Het is aan islamieten verboden vriendschap te sluiten met niet-moslims. Armstrong verbeeldt zich op te komen voor de zwakken maar ze komt op voor de islamo-fascisten. Armstrong verbeeldt zich tegen geweld te zijn maar ze roept op deze manier het meest vreselijke geweld op.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De paradox van de multiculturaliteit, door weldenkend links gecultiveerd, bestaat erin dat zij geen grenzen en geen scheidingslijnen meer kan trekken. Ze is normenloos en formalistisch. Tolerantie tegenover de islam is even onzinnig als tolerantie tegenover het fascisme. De hoofddoek – of godbetert, de boerka- toelaten in het straatbeeld, is even naïef als de swastika gedogen.
  Karel Martel
  http://malsikcuf.blogspot.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hee, dat is grappig:

  ......Omgekeerd krijgen allerlei liberale moslims hier in het Westen nauwelijks perstijd. De groot-moefti van Egypte, een van de belangrijkste hervormers in de islam, werkt hard aan de emancipatie van vrouwen – je hoort hem nooit! Ook andere hervormers, uit Iran, Pakistan, de Verenigde Staten – geen enkele steun. ....

  De groot-moefti van Egypte is een hervormer ?

  Is de Koran dan niet het enige perfecte boek ter wereld, rechtstreeks gedicteerd door God himself en slecht(s) opgeschreven door Profeet(vsop) ?

  Het is te hopen voor die Moefti zijn vrouw dat 'ze' in Epypte er niet achter komen dat hij twijfelt aan het heilige schrift en zich op een alternatief bezint. Voor dat je het weet heb je een levensgrote Fatwa aan je kont hangen.
  En weduwe en wezen uitkeringen kennen ze daar niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat is hier een fascist?
  Zolang er in moskee-en haat wordt gepredikt,westerlingen als ongelovige honden worden neergezet,lijkt mij dat Mevr.Armstrong niet geheel"bij de tijd"is.Jammer gezien het demoniseren het GEVAARLIJKSE losmaakt bij figuren die labiel zijn en denken als RECHTER ten mogen optreden-zie Fortuyn,van Gogh en nu WILDERS!Helaas,ik ben dan ook zelf een Fascist,Nsber of Nazi!
  Beb

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Karin Armstrong is niet naïef, maar hoe ik het wel moet omschrijven is lastig. Ooit kocht ik een paar van haar boeken, pas later besefte ik waar zij de fout in is gegaan. Karin Armstrong projecteert haar beeld van o.a. het christendom op de islam. De islam verandert hierdoor niet, maar haar beeld is vertekend. Daardoor is de waarneming fout.
  Heel veel jaren geleden was ik eens thuis bij iemand die ik kende van de computerclub. Toen het gesprek op de islam kwam stelde ik dat ik mij niet kon voorstellen dat mensen nog geloven in dat soort onzin, hij pakte de koran en las mij een stuk voor. Exact het goede stuk, het waren woorden van 1300 jaar geleden, maar poëtisch en recht tot het hart. Ik moest mij even bijkomen, het sloeg in als een mokerslag. Prachtige woorden, melodieus en to-the-point.
  Pas heel veel later toen ik zelf de koran ging lezen kwam ik er achter dat die mooie zoete woorden niet het enige is dat in de koran staat. Er staat ook vullis is, en leugens en troep en rotzooi. Maar dat valt niet op als men de roze bril opheeft die men krijgt uitgedeeld bij de eerste stukken die men voorgelezen krijgt.
  Elke mongool trapt er in. Werkelijk elke imbeciel smelt voor de mooie woorden en dan neemt hij de bloederige stukken voor lief. Karin Armstrong is geen erg bijster besje. Ooit in een heel heel heel ver verleden was zij een nonnetje. En als men zijn eigen leven wil vergooien door de hele dag alleen maar met gebed bezig te zijn dan is dat al een beetje wereldvreemd, maar het is een keuze. Zij trad uit, en werd theologe en alsof het christendom niet voldoende larie en bombarie heeft nam ze alle andere geloven er ook nog eens bij. Ze gooide alles op een hoop en kwam met een boek waarin die cocktail van religies vrolijk door elkaar gehutst aan de man wordt gebracht. Karin Armstrong is volkomen van god los. Sprookjes uit Duizend-en-Een-Nacht die ook in de koran staan, die stonden vervolgens gelijk aan bijbelverhalen. Dat is niet naïef, dat is schandalig! Iemand die in de godgeleerdheid een studie heeft gedaan en die dan nog durft vol te houden dat de koran en de bijbel met elkaar te vergelijken zijn die is niets waard in de godgeleerdheid. Eerder in de godverde-gloeiende-godgeleerdheid!
  Overigens is een fascist een aanhanger van een regeringsvorm die met macht en kracht regeert. Ik zie Wilders nog niet snel een militaire parade afnemen. Volgens Wikipedia is het fascisme een soort recht om staf uit te delen. Nu heb ik persoonlijk ook de koran gelezen, en daar wordt veelvuldig met staf gestrooid. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de islam daarom ook fascistisch is, en bestreden dient te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Weet iemand waar "behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden" in de koran staat ?
  "Gij zult niet liegen" zal wel geen "onderdeel zijn van alle wereldreligies".

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze mevrouw heeft met haar gouden regel gelijk maar geen idee. Het is *juist* die gouden regel die gevaar loopt wanneer 'naties' of religie als Islam hier voet aan de grond krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Karen Amstrong kun je toch nauwelijks nog serieus nemen na al haar slechte oppervlakkige boeken die ze over godsdienst schreef. Totaal niet kritisch ten aanzien van de islam, wel trouwens t.a.v. christendom en jodendom. Ze noemt de groot-moefte een liberaal, nou dat is dan een kwestie van een geheel eigen definitie. Daarnaast heeft ze het vooral altijd maar over het respect dat niet-moslims, vooral westerlingen, steeds maar voor moslims moeten opbrengen, maar hoe zit het nou andersom. Hoe stelt ze haar wereld voor, waar in de islamitische wereld niet-islamitische minderheden schaamteloos onderdrukt worden, ja zelfs respectloos worden behandeld. Hoe kan er vrede zijn als in islamitische landen de intolerantie voor niet-moslims de norm is, waar bv in Maleisië afvalligen in heropvoedingsgestichten terechtkomen. Waar dus begrippen als vrijheid van godsdienst en geweten helemaal niet erkend worden. En als alleen maar het geluid van Wilders in de islamitische wereld zou worden gehoord, dan betekent dat ook dat men in die landen nogal selectief te werk gaat en heel vaak worden die geluiden vooral misbruikt om daarmee de eigen intolerantie te rechtvaardigen. Nee, als men wil kan men natuurlijk ook in die landen laten zien hoe veel vrijheid van godsdienst en geweten er in het westen is, maar dat wil men daar niet graag, want dan steken de eigen onvrijheden nogal schril af. Nee, men grijpt liever elk incident in het westen aan om de eigen intolerantie te voeden en dat is niet alleen hypocriet en verwerpelijk, maar ook gevaarlijk en het is nou juist dat gebrek aan respect dat die betere wereld van Karen Armstrong blokkeert.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @vanhetgoor,
  "woorden van 1300 jaar geleden, maar poëtisch en recht tot het hart, prachtige woorden, melodieus en to-the-point."
  Als ik u niet met een ander verwar manifesteert u zich meestal niet als islamofiel. Te meer waardeer ik uw openstaan voor het poëtisch gehalte van woorden uit de Koran. Hoewel ik niet betwijfel dat er in de Koran hier en daar mooie passages staan, maakt u me toch nieuwsgierig welke passage u nu in het bijzonder zo getroffen heeft.

  Overigens, wanneer u zegt: "woorden van 1300 jaar geleden, maar poëtisch enz.", dan wilt u met dat "maar" toch niet suggereren dat het poëtisch gehalte van bepaalde Koranteksten zo verbazend is vanwege de ouderdom van die teksten. Ik wil natuurlijk de prestaties van de schrijvers van de Koran (wie het ook geweest mogen zijn) niet kleineren, maar ik neem aan dat ook u weet heeft van vele teksten, nog veel meer dan 1300 jaar oud, die qua poëtisch gehalte in vergelijking tot die Koranteksten geen slecht figuur slaan -en dan doel ik nog niet eens alleen op de veel oudere Bijbelteksten.

  In uw beoordeling van Karen Armstrong kan ik mij geheel vinden.
  Wat betreft de termen "fascist", "fascisme" en "fascistisch" constateer ik dat gebruikers van zulke termen zelden het verstrekken van zakelijke informatie als eerste oogmerk hebben en ook zelden precies weten wat ooit het zakelijk gehalte van die termen was. Wanneer ik mensen zulke termen hoor gebruiken ervaar ik dat dan ook vrijwel altijd als een brevet van hun onnozelheid ofwel kwade trouw. Daarom zou ik zelf die termen liever geheel vermijden, dus ook niet toepassen op de Islam. Kritiek op de Islam kan efficiënter worden geleverd dan door er de term "fascistisch" op te plakken. Zonder een kunstmatig precieze definiëring van die term (kunstmatig, omdat in het dagelijkse gebruik de precizie steevast ontbreekt) brengt iemand die de Islam fascistisch noemt in de eerste plaats tot uitdrukking dat hij een geweldige afkeer van de Islam heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Mohammed is een soort fascist. Ook goed ?

  Jammer dat Armstrongs fans niet door hebben dat "haar" gouden regel het duidelijkst is terug te vinden in het humanisme / atheisme.

  BeantwoordenVerwijderen