Obama: Vermijd ‘al te haastige conclusies te trekken’, vermijd ‘anti-moslim reactie’


De Ft Hood Palestijnse jihadist is altijd het slachtoffer.

Nieuwsflash: Zie eind artikel: FBI gelooft dat Hasan mogelijk banden onderhield met drie van de 11e September terroristen.


Onze president wordt geciteerd in de New York Times met het advies om ‘geen haastige conlcusies te trekken’. Volgens CNN heeft President Obama ook gewaarschuwd voor een ‘reactie’ tegen moslims in het leger en in het hele land. Dit van de charmeur die boog voor de Saoedische koning en die moslimvrouwen in de steek liet in zijn Cairo-speech.

In de meeste gevallen zou ik het eens zijn met zulk advies betreffende het te snel conclusies trekken. Het leger dient de zaak eerst grondig te onderzoeken. Je kunt niet altijd geloven wat je leest in de media, enz. Maar of majoor Hasan alleen handelde of niet, bondgenoten had, werd geïnspireerd door religieus en politiek islamisme, psychiatrische problemen had – feit blijft dat hij een terroristische daad beging. Hij terroriseerde andere soldaten precies daar waar ze zich veilig waanden. Zo veel waarheid is inmiddels al te duidelijk dat het krankzinnig en een belediging voor de intelligentie zou zijn om dit te ontkennen.

In een snelle reflex en zonder te wachten tot er meer feiten boven tafel komen, heeft de mainstream media al besloten dat majoor Hasan een gekwelde ‘onschuldige’ is bij wie de stoppen moeten zijn doorgeslagen ten gevolge van veronderstelde voorvallen van extreme provocatie en vernedering. De mainstream media verzekeren het publiek dat er niet zoiets is als jihad; dat de slachting in Ft. Hood niets te maken heeft met islam of met gewelddadige jihad; dat in geval er hier sprake is van slachtoffers, dit niet refereert aan de dode en gewonde soldaten (wier jonge en mooie gezichten me beginnen te achtervolgen) – maar dat dit betrekking heeft op de man die wordt beschuldigd van deze massamoord.

Het portret van majoor Hasan dat opdoemt uit de New York Times is dat van een eenzaam en gekweld man, iemand die werd gedwongen te vechten in een oorlog waar hij om religieuze redneen tegen was, een onterechte oorlog, een man die Amerika als de agressor zag en moslims - in het bijzonder moslims die zelfmoordaanslagen plegen - als onschuldig, rechtvaardig en zelfs heldhaftig.

Wat dat betreft lijkt hij op een typsiche New York Times lezer.

Ik ben een psycholoog, een gepensioneerde Professor in de Psychologie en een psycho-analytisch georiënteerde psychotherapeut. Maar ik volg ook de huidige gang van zaken en bestudeer deze zelfs grondig. Gebaseerd op de bewijzen die tot dusver zijn verzameld, lijkt het erop dat majoor Hasans bloederige razernij gepland was. De dag voor de moorden gaf hij zijn meubels en exemplaren van de Koran weg. Op die dag had majoor Hasan ook een mysterieuze, korte ontmoeting met een andere in islamitische kleding gehulde man. En hij gebruikte de computer van zijn buren.

Hasans daad was dus een geplande executie. Het was niet de handeling van een man bij wie plotseling ‘de stoppen doorsloegen’. Ja, zoals ik al schreef in mijn eerder stuk, kunnen we Hasans actie karakteriseren als een geval van Plotseling Jihad Syndroom maar dat betekent nog niet dat ik een werkelijk psychiatrische diagnose stel. De zin is beschrijvend, misschien zelfs wel sarcastisch. Ja, we kunnen dit de daad van een eenzame schutter noemen – als blijkt dat hij alleeen handelde – maar dan nog: deze eenzame schutter was iemand die werd geïnspireerd door een radicale islamistische ideologie die zulke moorddadige handelingen beschouwt als religieus heldhaftig en niet als ‘psychiatrisch ontspoord’.

In Gaza of op de West Bank zou majoor Hasan een heldenontvangst wachten. De aanhangers van Osama Bin Laden zullen posters en vlaggen maken met zijn gezicht.

Sommigen kunnen ervoor kiezen hem te zien als dysfunctioneel, met psychiatrische problemen, sociaal onaangepast, geïsoleerd, onbuigzaam en fanatiek – maar dat rechtvaardigt of vergoedt zijn jihadistische misdaad nog niet. Veel religieuze fanatici zijn ook ‘geestesziek’. Het is de religieuze ideologie die crimineel en – in het geval van Hasan – verraderlijk gedrag aanmoedigt. Hasan beging geen jihadistische massamoord omdat hij ‘geestesziek’ is maar omdat hij een jihadist is.

En nu belanden we bij een paradox waar we een antwoord op moeten vinden. Evenmin als we eermoorden in het Westen kunnen vergoelijken omdat ze worden goedgepraat of geaccepteerd in andere culturen, evenzozeer is het niet aan te raden om cultureel ‘afwijkend’ gedrag een psychiatrische diagnose te verlenen als zou dit type gedrag onderdeel zijn van het Westen. De alleen handelende schutters van Colombine en de alleen handelende Oklahoma City Bomber werden niet gedreven, geïnspireerd en aangemoedigd of gesteund door een grote, groeiende, fundamentalistisch religieuze beweging die de zegen had van een bepaalde godsdienst.

Dit is niet het geval met gewelddadige jihad in naam van de radicale islam.

Het maakt niet uit dat er vroege passages in de Koran zijn aan te wijzen waarin vredelievendheid wordt gepredikt; latere passages wissen dit weg of doen dit teniet. Het maakt niet uit dat veel moslims vreedzame mensen zijn of oprecht vrede willen. Het soort Islam dat de wereld nu in haar greep houdt is de wrede en haatdragende soort, wier ideeën ook in de Koran gevonden kunnen worden. (Zie Barry Rubins column.)

Maar er is nog een ander punt dat onze aandacht verdient, iets waar de media zich nog niet op hebben geworpen. Hasan, geboren en getogen in de VS, ziet zichzelf als een Palestijn. Een van mijn lezers, Deborah Weisman, heeft opgemerkt dat Palestijnen absoluut niet welkom zijn in Irak. Palestijnen steunden Saddam Hoessein en als zodanig werden zij gevreesd en gehaat. Palestijnen worden bedreigd en leven in tenten in Irak. Amerika heeft zelfs sommige Palestijnen toegelaten op deze gronden.

Misschien dat de zeer Palestijnse majoor Hassan ook bang was om naar Irak te gaan vanwege deze reden – als hij daar al zou worden ingezet. (Hij dacht wellicht dat hij zou worden aangesteld in Afghanistan, de informatie die ik hieromtrent heb is niet geheel duidelijk). Het is echter interessant dat volgens de New York Times Hasans broer Anas, een jurist, onlangs verhuisde naar Ramallah waar de familie enige neven heeft wonen. (Hizb ut Tahir en enkele andere terroristische groeperingen zijn actief op de West Bank).

Ik wil iedereen er graag aan herinneren: De hele wereld, dus niet alleen de Amerikaanse media en het Amerikaanse leger, hebben de Palestijnen geïdentificeerd als de meest nobele slachtoffers, als de bij herhaling meest onschuldige en slecht behandelde slachtoffers. Zelfs diegenen die wapens Gaza binnensmokkelen, raketaanvallen uitvoeren op Israelische burgers, bij herhaling de westerse media bedonderen, hun eigen mensen vermoorden en eermoorden plegen op hun eigen vrouwen – ook zij worden nog steeds gezien als in wezen onschuldig.

Ondanks het feit dat Palestijnse leiders en hun Iraanse bondgenoten hun volkerenmoordintenties richting Israel (symbool voor het Westen en haar eerste verdedigingslinie) duidelijk hebben gemaakt, worden Palestijnen nog steeds gezien als de slachtoffers van Israelische ‘Nazi’ agressie als Israel terugvecht uit zelfbescherming.

Inderdaad, Palestijnse burgers lijden vreselijk… maar vooral door toedoen van hun terroristische, reactionaire en vrouwenhatende leiderschap, en door toedoen van de Arabische liga. Lang geleden had welk Arabisch land dan ook de Palestijnen burgerrechten kunnen verlenen, net als Israel heeft gedaan met de 800,000 Arabische Joden die werden gedwongen te vluchten uit Arabische moslimlanden. De Arabische landen weigerden echter dit te doen.

Dus: Majoor Hasan identificeert zichzelf met de Palestijnen. Hij voelt hun pijn. Het knaagt aan hem, hij ervaart het als zijn eigen pijn. Hij geeft Amerika de schuld. Hij volgt de islam in haar meest radicale gedaante en rechtvaardigt islamistische zelfmoordterroristen. Inderdaad, dit was een van zijn problemen bij het Walter Reed Ziekenhuis: Hij onderwees precies dit terwijl hij vakken als gedragsleer en maatschappelijke gezondheid had moeten onderwijzen.

Ik denk dat Amerika zojuist de bittere pil heeft geslikt die Israel al jaren dagelijks gedwongen is te slikken.

Ik stel verder voor dat het Amerikaanse leger haar beleid van politieke correctheid beëindigt en die personeelsleden moet ontslaan die bij voortduring verkeerd vertalen vanuit het Arabisch. Daarbij horen sociale onaangepasten met extreme denkbeelden, met name en in het bijzonder met een islamistisch karakter, geen plaats te hebben in het Amerikaanse leger.

Dat is wel het minste wat we verschuldigd zijn aan hen die zijn afgeslacht in Ft Wood en op de 11e September.

Naschrift: Jeffrey Imm heeft mij zojuist op het volgende geattendeerd. Volgens de Telegraph

“Bezocht Hasan, de enige verdachte in de massamoord op 13 collega’s uit het Amerikaanse leger in Texas, de controversiële moskee in Great Falls, Virginia, in 2001 in dezelfde periode waarin deze moskee werd bezocht door twee van de 11e september terroristen, Aldus de Sunday Telegraph. De begrafenis van zijn moeder vond aldaar plaaats in mei van dat jaar.

Destijds was de prediker Anwar al-Awlaki, een Amerikaans-Jemenitisch geleerde die in augustus niet werd toegestaan een toespraak via videolink te houden voor een bijeenkomst in Londen omdat hij ervan wordt beschuldigd aanvallen op Britse militairen te steunen en een aanhanger te zijn van terroristische organisaties.

Met een onderzoek dat zich richt op Hasans motieven en geestesgesteldheid kan zijn bezoek aan de moskee een belangrijk stuk vn de legpuzzel vormen. Al-Awlaki verhuisde als imam van de westkust naar Dar al-Hijrah in januari 2001 en drie maanden later begonnen de 11e september terroristen Nawaf al-Hamzi en Hani Hanjour zijn diensten te bezoeken. Een derde terrorist bezocht zijn diensten in Californië.

Hasan bezocht ongeveer tegelijkertijd gebedsdiensten in Dar al-Hijrah en de FBI wil nu onderzoeken of hij de twee terroristen heeft ontmoet.

Als een dergelijke – en een mogelijke andere - band bestaat kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Is er sprake van ‘slaapcellen’? Nee, we moeten omzichtig praten over mogelijke hooggeplaatste personen die geprogrammeerd/gestuurd/geïnspireerd zijn om anderen ofwel zichzelf op te blazen, of anderen overhoop te schieten. Een voor een.

Verschillende militaire officieren hebben Hasan gekarakteriseerd als een ‘waardevol bezit’, wellicht te waardevol om op te geven zelfs als hij merkwaardig gedrag vertoonde en niet uitgezonden wilde worden. Ik vraag me af hoveel meer ‘waardevol bezit’ het Amerikaanse leger, prive-ondernemingen en de verschillende takken van de Amerikaanse regering werkelijk hebben.

Vraagt u het zich ook af?

Phyllis Chesler


Bron: Obama: Avoid "Jumping to Conclusions, Avoid Anti-Muslim "Backlash." hierr.

Vertaling: Kees Bakhuyzen (Hoeiboei)

9 opmerkingen:

 1. Het lijkt de mexicaanse griep wel.

  Blijkt er een probleem te zijn met loyaliteiten en dubbele paspoorten en HUP... we zitten weer in het Midden-Oosten, niet alleen in Palestina, maar ook in Israel !
  Het probleem heeft niets met Israel te maken, maar goed.

  Dat een simpele inburgeringscursus of een pledge to the flag danwel ïntegratie" alles oplost blijkt nu weer niet waar te zijn.
  We wisten het al, maar nogmaals die steen opzoeken en een put dempen.

  http://buchanan.org/blog/faces-of-major-hasan-2937

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zie ook Daniel Pipes: 'No excuse for Ft Hood' - http://www.smh.com.au/opinion/society-and-culture/when-excuses-are-just-plain-inexcusable-20091110-i7i9.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Iets soortgelijks is van toepassing op de schutter van Boston. NOS journaal maakte melding van zijn executie wegens 10 moorden, maar zei helemaal niets van zijn islamitische achtergrond en motivatie. In schoot als sluipschutter eind 2001 zo'n 10 mensen, geheel willekeurig, dood. Niet tegelijk, maar gedurende een periode van een paar weken. Ook toen werd erover bericht in Nederland, maar zijn motief werd en wordt weggemoffeld in de Nederlandse media.

  sniper

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Waarom krijgt die kerel zo achteloos de kwalificatie " psychiater " ? Ik lees nergens iets over een medische studie, en daarna een ellenlange specialisatie. Niet dat dat alle mafkezen eruitfiltert, maar ik heb zo'n bar vermoeden dat het leger een debriefing opleiding gelijk stelt aan wat wij nodig vinden voor een half degelijke shrink.
  En dan zonder de zelfanalyse, waarbij hij in no time door de mand gevallen zou zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Irshad Manji on "Morning Joe": 'let's analyze Ft Hood, not sanitze it."

  Irshad Manji

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Vermijd anti-moslim reactie."
  Die reactie, voor zover die er op neer zou komen dat je zonder verder onderscheid geen moslim meer zou vertrouwen, moet zeker vermeden worden. Maar of dat het beste vermeden wordt wanneer eerst in de berichtgeving de identiteit en de motieven van de dader weg worden gemoffeld en vervolgens wordt geroepen dat een anti-moslim reactie vermeden moet worden, dat is zeer de vraag.

  BeantwoordenVerwijderen