Lijstduwer Ahmed Marcouch is stemmentrekker én splijtzwam

Plus Update!: 21.11.2009 Afdeling Nieuw West wil Marcouch niet als lijstduwer in Amsterdam

Het conflict in de PvdA-afdeling Nieuw West laait op, zo meldt het Parool. Een meerderheid van het afdelingsbestuur wil niet dat Ahmed Marcouch als lijstduwer optreedt bij de verkiezingen voor de stedelijke gemeenteraad. Andere kandidaten kregen eerder te horen dat ze geen kandidaat mochten zijn voor zowel de stadsdeelraad als de gemeenteraad. (Zoals al gemeld in bijgaand weblog). Het Parool meldt verder, dat concurrent Achmed Baâdoud zich in een nieuwsbrief aan de leden heeft gekeerd tegen de religieuze agenda van Marcouch.

Overigens heeft de Amsterdamse PvdA-voorzitter Michiel Geuzinge nog niet geantwoord op vragen, die ik hem gistermorgen (20 november) heb gesteld. De vragen luiden als volgt: "Geachte heer Geuzinge. Naar aanleiding van het lijstduwerschap van Ahmed Marcouch heb ik de volgende vragen. Heeft Marcouch zich vóór 25 juni aangemeld als kandidaat? Heeft hij het in de kandidaatstellingsprocedure beschreven selectietraject voor externe kandidaten doorlopen? Indien het antwoord op één van beide vragen nee is, waarom is er dan voor hem een uitzondering gemaakt? Met vriendelijke groet, Carel Brendel, schrijver van weblog Het verraad van links."

Carel Brendel

Splijtzwam
De verbazing is groot over het lijstduwerschap van Ahmed Marcouch bij de komende raadsverkiezingen. Andere PvdA-leden kregen te horen, dat ze niet kandidaat konden staan voor stadsdeelraad en gemeenteraad tegelijk. Marcouch heeft bovendien niet meegedaan aan een groepsassessment voor kandidaat-raadsleden. Hoe zit dat? Ondertussen brengt een huis-aan-huiskrant in Amsterdam-West een serie van twintig juichverhalen over de burgemeester van Slotervaart.

Verrassing troef bij de presentatie van de PvdA-kandidatenlijst voor de Amsterdamse gemeenteraad. Daar was allereerst de slachting binnen de huidige fractie. Van de twintig zittende raadsleden komen er hooguit vijf terug in de volgende periode. Opvallend was ook de plaatsing op de lijst van Luud Schimmelpennink, voormalig provo en witkarfetisjist, en Cox Habbema, de vroegere directeur van de Stadsschouwburg.

De grootste verrassing was echter de inzet van Ahmed Marcouch, door de partijtop beoogd lijsttrekker in stadsdeel Nieuw West, als lijstduwer voor de PvdA in heel Amsterdam. Vooral de partijgenoten uit het verre westen van de hoofdstad reageerden verbaasd.

De kandidatencommissie in Nieuw West, die Marcouch op één had voorgedragen, bleek niet op de hoogte van zijn lijstduwerschap in de centrale stad, meldde het Parool. Afdelingsvoorzitter Hans Aertsen, in zijn stadsdeel de voornaamste steunpilaar van Marcouch, zei dat de zaak nog door zijn bestuur zal worden besproken.

Ongetwijfeld waren er meer betrokkenen verrast in de westelijke tuinsteden. Tijdens de selectieprocedure van de PvdA waren er namelijk kandidaten, die zowel in het stadsdeel als in de centrale stad een plaats op de lijst ambieerden. In Nieuw West kregen ze te horen dat ze zich moesten terugtrekken voor de centrale gemeenteraad. Zo niet, dan zou de adviescommissie hen in het eigen stadsdeel op een onverkiesbare plaats zetten. De betrokkenen kozen voor Nieuw West. Ze ontdekken nu, dat er voor Marcouch wel een uitzondering wordt gemaakt.

Margreet Elings, voorzitter van de kandidatencommissie in Nieuw West vertelde tegen het Parool dat Marcouch aanvankelijk was gevraagd om tweede te worden op de lijst voor de gemeenteraad. Dat had hij volgens haar afgewezen. Volgens de door de PvdA Amsterdam opgestelde kandidaatstellingsprocedure had hij zich vóór 25 juni moeten opgeven als kandidaat-raadslid. Daarna doorliepen de kandidaten, ook de (ex-)bestuurders van de stadsdelen, een intensief selectietraject.

Volgens een goed ingevoerde bron was Marcouch niet aanwezig op een groepsassessment, waaraan veertig mededingers naar een plaats op de PvdA-lijst zich begin november moesten onderwerpen. Daarbij ging het er om of de kandidaten goed met elkaar konden samenwerken. Op het programma stonden korte vergaderingen. Verder het gezamenlijk knippen en plakken van posters onder het wakend oog van de externe deskundigen. Wie niet zonder goede reden wegbleef bij dit groepsproces, zou niet op de kandidatenlijst belanden.

In de kandidaatstellingsprocedure is in elk geval geen uitzonderingsbepaling opgenomen voor lijstduwers. Ook het huishoudelijk reglement zegt niets daarover. Heeft Marcouch zich destijds aangemeld? Of is hij op het laatst aan de lijst toegevoegd? Elings van de adviescommissie Nieuw-West wekte in elk geval (misschien onbedoeld) de suggestie in het Parool: “Ik neem aan dat dit een strategische move is. Mijn inschatting is dat het te maken heeft met Nieuw West.”

Kort na 9.00 uur vanmorgen (20 november) heb ik een mail gestuurd naar de Amsterdamse PvdA-voorzitter Michiel Geuzinge met de vragen of Marcouch zich voor 25 juni heeft aangemeld als kandidaat en of er voor hem een uitzondering is gemaakt bij de selectieprocedure. Vanmiddag om 15.00 uur was er nog geen reactie. Mocht ik alsnog antwoord krijgen, dan zal ik u via een update op de hoogte houden. Hopelijk komt er helderheid. Anders verwacht ik kritische vragen tijdens de algemene ledenvergadering, die op 1 december de definitieve kandidatenlijst zal vaststellen.

In een eerder weblog vestigde ik de aandacht op de pogingen van partijvoorzitter Lilianne Ploumen (ook wel bekend als de politiek buurtregisseur van Slotervaart) en de Amsterdamse partijchef Lodewijk Asscher om de hand te lichten met de PvdA-statuten. De twee steunden een onreglementair voorstel in verband met de kandidatenlijst in Nieuw West. In strijd met de huisregels werd geprobeerd Achmed Baâdoud en andere mogelijke concurrenten van Marcouch bij voorbaat uit te schakelen.

Marcouch-fans zullen dit geschrijf over statuten en reglementen wellicht als muggenzifterij omschrijven. De lastige regeltjes zijn echter ooit opgesteld om willekeur en vriendjespolitiek te voorkomen. Wie uitzonderingen toelaat voor favorieten van de partijtop, zet de deur wijd open voor ondermijning van de interne partijdemocratie.

Ongewenst is ook de enorme invloed van de machtige PvdA op de lokale media. In mijn vorige artikel meldde ik dat Clyde Moerlie van Tulpen voor Amsterdam (een links-seculiere afsplitsing van de PvdA) vlak voor de uitzending werd afgebeld door tv-zender AT5. Moerlie was uitgenodigd om in debat te gaan met wethouder Asscher. Op de valreep bleek de voorman van de Tulpen niet welkom als sparringpartner van de Amsterdamse partijbaas.

Terwijl opponenten worden geweerd bij de gemeentelijke zender AT5, staat de Westerpost - de huis-aan-huis-krant voor Amsterdam-Nieuw West - vol met lovende artikelen over Marcouch. Het weekblad is bezig met ‘een serie van twintig verhalen over de effecten van beleidsmaatregelen in Slotervaart’.

Het tiende deel van de serie meldde op 21 oktober (pagina 22) een ‘halvering van straatcriminaliteit en overlastgroepen’. In het niet ondertekende artikel kwamen alleen stadsdeelvoorzitter Marcouch en coördinator Houssain Mouhmouh aan het woord. Onduidelijk bleef of ook gewone stervelingen in Slotervaart een verbetering bespeurden.

Ook het elfde deel van de serie (4 november, pagina 22) was niet ondertekend. Vier jaar na de moord op Theo van Gogh ging het over de aanpak van de radicalisering. Heel Amsterdam-Nieuw West kon kennis nemen van de positieve ontwikkelingen als gevolg van de vele inspanningen van Marcouch.

De Westerpost is, zoals zo veel huis-aan-huisbladen, sterk afhankelijk van de inkomsten uit gemeentelijke mededelingen. De redactie verkeert dan ook niet in de positie om een 20-delige serie vol overheidspropaganda te weigeren. Het is een ander vleugje Berlusconi in een stad, waar één politieke partij al vele jaren een zeer dominante positie inneemt.

Terug naar lijstduwer Marcouch. De Amsterdamse PvdA-leiding ziet hem ongetwijfeld als een geweldige stemmentrekker, ondanks de afsplitsing in Slotervaart en de partijcrisis in Nieuw West. Ongetwijfeld zal Marcouch het goed doen bij zich progressief voelende bewoners van de Binnenstad en Oud Zuid.

‘Door de ‘koning van Slotervaart’ in te schakelen zorgt de partijleiding tegelijkertijd voor de uitbreiding van het in de westelijke tuinsteden uitgebroken conflict tussen seculieren en religieuzen naar de rest van de stad.

De komende verkiezingsstrijd in Amsterdam zal ook gaan over thema’s als handenweigerende ambtenaren en koranonderwijs op de openbare school. De VVD heeft nog meer munitie gekregen voor haar campagne tegen ‘de religiepolitiek’ van burgemeester Job Cohen en partijleider Asscher; tegen ‘het idee dat religie (lees: de islam) door de overheid ondersteund kan en moet worden omdat het zo’n belangrijk bindend element in de samenleving is’.

Zo zal blijken dat Marcouch behalve stemmentrekker ook splijtzwam is voor de PvdA.

Carel Brendel

6 opmerkingen:

 1. Inderdaad viel mij deze week ook al op dat die stadsbladen een grote hoezee voor Marcouch waren. Daar komt nog bij dat bibliotheken in het Marcouch gebied enige tienduizenden euro's gaan besteden aan boeken over de islam, alles natuurlijk in het kader van de deradicalisering. En maar zeggen dat het met Berlusconi zo erg is, maar is het nog veel erger.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. U ziet het.
  Een nieuwe invulling van "de Maakbare maatschappij"

  Marcouch en Elatik, de grootste stemmentrekkers voor de PVV.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Harry Groen kwam in strijd met de regels op de kandidatenlijst van de gemeenteraad voor de VVD. Dat zijn opname op de lijst in strijd met de statuten en regels was werd door mij uitvoerig aan de orde gesteld tijdens de kandidaatsstellingsvergadering. Op de een of andere manier werd dat nogal flauw gevonden, en men stapte vrolijk over de regels heen. En zoiets leidt natuurlijk altijd tot ellende (als je al niet eerlijk begint, dan ga je natuurlijk ook niet eerlijk door) en Groen kon al vrij vlot als wethouder vertrekken. Iets dergelijks kan je natuurlijk ook hier verwachten, temeer daar één keer iemand in strijd met de regels bij onwilligen door de strot drukken al te veel is, en dat twee keer doen natuurlijk al helemaal niet zou moeten mogen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Rudolf:
  Marcouch houdt blijkbaar reeds gereserveerde centjes over omdat zijn gewenste seksegescheiden in/uitgangen van de openbare bibliotheken in Nw.west niet doorgaan.
  Dus, om toch in lijn met zijn islamiseringsagenda te blijven worden er nu voor tienduizenden Euro's boeken over de 'zegeningen' van de islam ingekocht.
  Zo kunnen de ongelovige honden en hun kinderen alsnog het gif door de strot geduwd krijgen dat Marcouch' grote voorbeeld en hoop in bange dagen, Yussuf al Qaradawi, over ons uitspuugt.

  Overigens de update van CB doet een mens goed. Het net sluit zich rond Marcouch en trawanten.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De Amsterdamse PvdA-voorzitter heeft geantwoord. Zie Update

  BeantwoordenVerwijderen