8%

Procent_comic_strip_786x768
Even over het polletje rechtsboven op de site: Joden werden tijdens de Bezetting vervolgd: a. vanwege hun godsdienst, b. vanwege hun afkomst, c. weet niet en d. ze werden niet vervolgd. De poll staat er een week of twee en heeft tot vandaag (zondag 29.11) 545 stemmen opgeleverd.

Aanleiding voor deze poll was het recente radio-interview met o.a. filmregisseur Karim Traidia (hier en hier) die geen grapje maakte maar in alle ernst meende dat Joden vanwege hun godsdienst werden vervolgd, en die over de rampenfilm 2012, waarin de Ka'aba van Mekka niet wordt opgeblazen maar andere religieuze bolwerken wél, zei 'Als je doel is iemand te beledigen, is het heel anders'.
Wat dan weer mooi aansluit bij cultuurhistoricus Thomas von der Dunk die in zijn jongste column 'Kamer capituleert voor knuffelautochtoon' - intrigerende titel dat wel - op de Volkskrant Opiniesite de lezer een spiegel voorhoudt en vraagt "Wordt U graag permanent diep beledigd?". Dat gaat dan over Geert Wilders en niet, zoals U wellicht onmiddellijk dacht, over de islam en haar vele intolerante en agressieve uitingsvormen en vooral over de verdedigers daarvan, want even later haalt Von der Dunk uit met:

"In Nederland geldt momenteel ongemanierdheid als de hoogste vorm van democrati­sche zelfexpressie. Vandaar dat een overjarige puber als Theo van Gogh hier postuum tot een geloofsmartelaar kon worden omgestileerd. In het buiten­land geldt ongemanierd­heid echter gewoon als ongema­nierd­heid."

Zo is dat, als je doel is iemand te beledigen en als je jezelf alleen maar ongemanierd kunt uitdrukken dan heb je erom gevraagd, dan is eigenlijk alles geoorloofd.

Maar terug naar de poll. 'Joden werden tijdens de Bezetting vervolgd'. Van de 545 stemmen, wisten er 477 (87%) het juiste antwoord aan te tikken: 'vanwege hun afkomst'. 8% (48 stemmen) zat er met het antwoord 'vanwege hun godsdienst' naast. 1% (6 stemmen) weet het echt niet, en 2% (14 stemmen) denkt dat ze niet vervolgd werden.

Die 14 zijn natuurlijk grappenmakers want die zijn er ook op internet. Het valt niet helemaal uit te sluiten dat daar toch nog een enkele Holocaust-ontkenner bij zit. Moet allemaal kunnen. Maar dat het aantal mensen dat denkt dat Joden tijdens de Bezetting vervolgd werden vanwege hun godsdienst in plaats vanwege hun afkomst tegen de vijftig loopt, is toch wel een opzienbarend gegeven van algemene onwetendheid.

Hebben deze kiezers geen opleiding genoten? Of zijn ze (met opzet) verkeerd voorgelicht? Toevallig de inburgeringstoets gemist?

Als U nou zegt, ja maar er zijn ook hele vervelende om niet te zeggen onuitstaanbare mensen van Joodse afkomst, die zeg maar, koketteren met hun (half) Joodse afkomst en die continu Uw meelij proberen te wekken, of op Uw geld belust zijn, dan heeft U een punt, dat soort Joden daar ben ik eerlijk gezegd ook niet dol op, maar daar hebben we het nu niet over.

Want zijn dat nou redenen om aan geschiedvervalsing te doen?

Over permanent diep beledigd worden gesproken...

Lees hierbij ook: Doe liever een petje over je keppeltje: hierr.
En, vers van de pers (geen goede titel maar toch): Kristallnacht Buitenveldert: hierr

48 opmerkingen:

 1. Die 48 kunnen natuurlijk op het verkeerde been gezet zijn door de vele vergelijkingen waar we heden ten dage mee om de oren geslagen worden om een club als de PVV maar zo zwart mogelijk te maken. Zoals dat de moslims die nieuwe Joden zouden zijn. Of dat Wilders "de moslims" zou willen "deporteren".
  Zelfs op de herdenking van de kristallnacht dit jaar werd met dit gif gespoten door jodenhaat te vergelijken met de kopvoddentax. Wie niet zelf kan nadenken zal niet in zien dat blinde jodenhaat iets totaal anders is dan het verafschuwen van de hoofddoek als symbool van intolerantie. Het meest vreselijke is dat zelfs Joden er in blijken te trappen door niet massaal te protesteren tegen deze waarheidsvervalsing en hun herdenkingen laten kapen door de linkse kerk. Ontwaakt!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is al negen procent geworden: 50 stemmers.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Vanwege hun afkomst" Dit is een bedenkelijk antwoord, waar een diepe nazi-indoctrinatie uit spreekt. Dit antwoord is feitelijk het meest treurige. Een jood is niet het kind van een joodse moeder en / of het kind van een joodse vader. Er is geen joods ras. Joden zijn geen negers of chinezen. Een jood is iemand die er voor gekozen heeft om de leer van Mozes te volgen. Daardoor is een jood als hij wordt vervolgt alleen vervolgd vanwege zijn geloof, en niet vanwege zijn afkomst omdat het "joodse ras" een Nazi-doctrine was. En dat wat de Nazi's vertelden was toch niet zo heel erg goed, dat mag niet opgevolgd worden. Het is onaanvaardbaar om Nazi-doctrines nu in 2009 nog als richtsnoer te gebruiken!

  Men kan misleid worden door "vanwege hun afkomst" omdat kinderen ook werden vervolgd, kinderen die nog niet een verstandelijke keuze hebben kunnen maken of zij uit overtuiging de leer van Mozes volgden, of dat het alleen hun ouders waren die vonden dat ook zij jood waren.

  Hieruit volgt een correct antwoord op de meerkeuze vraag. De joodse kinderen werden vervolg door de Nazi's vanwege hun afkomst en bovenal vanwege de foute veronderstelling van de Nazi's dat deze kinderen jood zouden zijn. De volwassenen werden door de Nazi's vervolgd vanwege hun (veronderstelde) geloof.

  Bij nader inzien heb ik de vorige keer politiek correct geantwoord, ik hoop bij deze mijn dwaling te hebben hersteld.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Moet zeggen dat ik de poll voorbij heb laten gaan omdat ik het antwoord niet wist. Ik denk dat Joden gehaat werd omdat ze tot een bepaalde groep behoorden die geassocieerd werd met een dreiging, hoe dan ook. Een wij-zij denken, en "zij", de Joden dus, zouden weleens sterker en beter uit de strijd om het leven kunnen komen en "ons" kunnen verdringen.

  "Afkomst" doelt meer op een afstamming, een verleden (bijvoorbeeld: je ouders waren NSB-ers dus jij bent ook slecht).
  Ik weet er eerlijk gezegd het fijne ook niet van en het is erg lang geleden.

  Tegenwoordig lijkt de Islam een hoofdrol te spelen: Islam haat Joden. Dat was gisteren nog eens duidelijk te zien in een schokkende bloederige TV documentaire over een jihad aanval in Mumbai. Voor het doden van een Jood kreeg je een 50 maal hogere beloning in het hiernamaals dan voor het doden van een gewone burger. Je was live getuige van de gesprekken tussen de opdrachtgevers en de domme goedgelovige jihadisten.

  Opmerkelijk vond ik dat in de hele documentaire zelden het woord Islam werd genoemd.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als ik het goed heb werden ook niet praktiserende joden vervolgt. Een ieder die joodse ouders of voorouders had was een volgens de nazi leer een jood. Dus de veronderstelling gaat niet op.Sterker nog, veel van de opgepakte wisten niet eens wat het geloof inhield en hadden hier ook geen interesse in. Waarom moet het vraagstuk over de islam altijd met de Jodenvervolging worden vergeleken. Dit heeft niets met elkaar te maken. De jood was al eeuwen lang onderdeel van de westerse cultuur maar stond ook constant bloot aan een vergaande discriminatie. Dit kunnen we toch niet zeggen over de gedwongen integratie (eenzijdig) van de islam. Zolang de islam zich blijft profileren zoals heden ten dage zullen ook zij zich meer en meer buiten de maatschappij gaan staan met alle gevolgen van dien. Het is niet het westen wat deze situatie creëert maar de islam zelf is hier schuldig aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik zal nooit deze vergelijking vergeten die Ach-med Marcouch maakte op een voorlichtingsdag op het Calvijncollege:


  "We zien ook in Amsterdam bijvoorbeeld heel veel mensen klagen, meisjes met een hoofddoek die zeggen ik kom heel vaak mensen tegen die gewoon bang zijn voor moslims, die anti-islam zijn. Nou dat zijn de dingen, waar we dus ook op 4 mei vooral bij stil moeten staan en zeggen toen is het ook zo begonnen."

  zo is het begonnen

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik ben het toch oneens met Annelies. Ik blijf erbij dat het vanwege hun geloof was, daar de afkomst van de Joden te divers is om te vervolgen.

  Dus een vraag aan Annelies, hoe kom je erbij dat het vanwege hun afkomst was?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Toen ik op de lagere school zat (jaren '60) kregen we een hoorspel (Exodus) te horen over de vergeefse poging van joden om per schip Palestina te bereiken.

  Nog niet al te lang geleden werd er in (als ik me goed herinner) het Gemeentelijk Museum van Amsterdam met belastinggeld een tentoonstelling georganiseerd over de Naqba.

  De mentaliteitsverandering in Nederland in een notendop. Met alle disinformatie die de burger tegenwoordig over zich heen krijgt zal heter niet beter op worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Gerard: de Jehova's Getuigen werden ook vervolgd maar zij hadden de mogelijkheid om aan vervolging te ontkomen door hun godsdienstige overtuiging op te geven. Joden (en ook bijv. de Roma) hadden die kans niet, al waren ze nog zo ongelovig.

  Atheistische Joden werden dus ook uitgemoord. Zeggen dat ze niet gelovig waren, hielp deze mensen echt niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ vanhetgoor said...

  De polvraag was: "Joden werden tijdens de Bezetting vervolgd vanwege..." en het énig juiste antwoord daarop is: "hun afkomst".

  Het ging de Nazi's alleen maar om de "zuivering" van het "Arische ras" (en natuurlijk om het inpikken van Joods bezit en vermogen, maar daar hebben we het nu ff niet over)!

  Bij de selecties voor de gaskamer vroegen Mengele & co. heus niet of meneer, mevrouw wel in de Tora geloofde en elke vrijdagavond naar sjoel wenste te gaan.

  Er bestaat idd geen Joods ras (na lehavdiel: ook geen "Arisch ras" trouwens!), maar zeer zeker wèl een Joods volk waarvan iemand sowieso lid is als zijn/haar moeder Joods is/was en je kunt je met heel veel moeite (en pijn voor mannen!) ook tot het Judaïsme bekeren.

  "Joods zijn" heeft dus zowel met afkomst als met geloof te maken, maar wat betreft de specifieke polvraag over de Jodenvervolging door de Nazi's was het juiste antwoord dus alleen maar: vanwege hun afkomst.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Alleen maar ?

  Het ging de Nazi's alleen maar om de "zuivering" van het "Arische ras"
  Het ging de Nazi's alleen maar om bezetting. Omver werping van de Nederlndse staat en allen die daar verblijven rechteloos te maken.

  De smerigheden beperkten zich dus niet tot een makkelijke prooi, maar was gericht op een totale bevolking...én haar geschiedenis.
  Dat men een smoes nodig had voor iets vreselijks, is er slechts om een beginnetje te maken.

  Een minaret past hier ook prachtig bij. Slechts de volgorde is anders. De huisvrouw en het meisje zijn het allereerste doel, de vrije opinievroming, publieke ruimtes en de rest volgt al snel. De volgorde is niet belangrijk, maar wel het uiteindelijke resultaat en de opzet.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Een andere 'permanente' belediging is die van het veralgemeniseren, of beter: vervagen, van de Nationale doden Herdenking op de Dam.
  Het nationale moment van bezinning, waarvan de kern gevormd wordt door:

  1 de bezetting van een vreemde mogendheid,
  2 Uitroeiing van Nederlanders met een joodse afkomst, geen geloofskwestie dus,(103.000),alsmede burgers met een bepaalde sexuele geaardheid, zigeuners, psychisch onvolmaakten en mensen met afwijkende opvattingen.
  3 Het tot slavernij dwingen van Nederlanders in Duitsland (400.000)
  4 De onnodige verwoesting van Rotterdam.

  De herinnering aan deze tragedie wordt vervangen door iets vaags zoals "al diegenen die gevallen zijn na deze inval", waaronder ook politiek getinte "vredes"-acties van het Nederlandse leger, zoals in Irak en Afghanistan.

  Tijd voor Nederlanders om eens op ski-les te gaan in Zwitserland ?

  De Zwitssers hebben gebruik gemaakt van hun recht op hun plaats in de wereld.
  Door middel van de vrijheid van meningsuiting hebben de Zwitsers hun persoonlijke opvattingen tot wetgeving gemaakt en in gezamelijkheid beloofd zich hier aan te houden om zo het algemeen belang (de gemeenschap, niet de staat) te dienen.
  Iets wat wij verloren hebben.

  Men dient te beseffen dat wetgeving voor en door, maar bovenal VAN het volk zijn. Rechtspraak is vloeit voort uit culturele opvattingen, niet andersom !

  Hoogste tijd om Vier Mei in ere te herstellen.


  Overigens is de geschiedsvervalsing in Wiki ook al begonnen. Het getal 1961 is vals en moet ongeveer 1990 zijn.

  Bezemtijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. waarom lees je vander dunk nog Annelie?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Lüther streefde in 1543 ook al de "Endlösung" van de joden na.
  Zie daarvoor de dissertatie van René Süss:"Luthers Theologisch Testament,Over de joden en hun leugens/inleiding,vertaling,commentaar",2006.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @AVe, dank voor je respons, maar ik deel ook deze mening niet. Het komt erop neer dat Joden vervolgd werden omdat ze Joods zijn (dus het Joodse geloof aanhingen).
  Afkomst duidt bij mij veelal op geografische dan etnische afkomst. En deze is bij Joden in Europa niet anders dan die van Europeanen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Joden werden door het christendom inderdaad eeuwenlang van tijd tot tijd vervolgd, zoals ook eeuwenlang in de islam, en dat is vanwege het geloof en het niet aanvaarden van de latere godsdiensten christendom en islam. Met sytematische achterstelling en soms vervolging tot gevolg. Hitler had wel degelijk ook een rassenwaan en was de vervolging vooral racistisch van aard geworden met begrippen als kwartjoden en halve joden. Kortom door Hitler was er geen vervolging vanwege het geloof, die er dus wel was in christendom en was en is in islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Voor de Jip en Janneke rubriek?

  "op 30 11 2009 at 12:27 schreef hassnae:


  Je zou denken dat als Marokkaanse jongens een statement willen maken, ze dit gewoon in het Nederlands doen, wat heeft het anders voor zin als anderen het niet eens kunnen verstaan."

  (N.a.v. het stuk van Stan de Jong)

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Oh ?

  Thomas von der Dunk

  Een cultuur historicus ? Volgens mij heeft deze man meer met foute aardappelen van doen

  Tja , gepijpt worden door Loor kan kan ook ..
  Of de rechtvaardigheden van Breedveld..

  Groet,

  George van Kralingen

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Oh ?

  Thomas von der Dunk

  Een cultuur historicus ? Volgens mij heeft deze man meer met foute aardappelen van doen

  Tja , gepijpt worden door Loor kan kan ook ..
  Of de rechtvaardigheden van Breedveld..

  Groet,

  George van Kralingen

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Heden ochtend stond op NOS teletekst het bericht dat John Demnanjuk voor de rechter komt wegens de moord op 27900 joden. Vanmiddag zijn het, in een geactualiseerd bericht, in eens weer 27.900 Joden geworden. De linkse pers schrijft zo veel mogelijk "jodenvervolging door de nazi's". Dat ze daarmee Wilders en aanhang als toekomstige Auchwich-beulen kunnen wegzetten is voor hen mooi meegenomen. En het blijkt ook redelijk effectief te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Lieve Roma, ik heb er moeite mee om mee te gaan in de foute doctrine van de Nazi's om de joden een ras te noemen. We weten allemaal wat er van deze foute veronderstelling gekomen is. Door deze foute aanname (60 jaar te laat) te corrigeren is er niets te winnen. Het kwaad is al geschied. Misschien is het mogelijk om latere problemen en volgende misverstanden te voorkomen door het nu correct te behandelen. Wellicht moeten we dan voor nu het zo gaan zien dat de joden werden vervolgd (tijdens de bezetting) vanwege hun door de Nazi's vermeende afkomst. Geloof en inzichten zijn niet erfelijk, en je kunt alleen lid van een volk zijn als je daar zelf voor kiest. Je kan overigens wel gewoon jood worden, en dat is makkelijk want je hoeft alleen te verklaren dat je jood bent. Of dat erkend wordt door de andere joden is nog maar de vraag, maar dat terzijde. Besneden worden is ook geen echte absolute must, ben even kwijt hoe die sekte heet, maar die zijn ook niet besneden.
  Er uit stappen, geen jood meer willen zijn, is ook mogelijk. Maar hier is ook weer het probleem; wat de ander er van denkt.
  Maar dat was al bekend, het echte probleem is niet of men zich wel of niet jood voelt, maar wat de ander er van vindt!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Gerardje,

  Ik ben het toch oneens met Annelies. Ik blijf erbij dat het vanwege hun geloof was, daar de afkomst van de Joden te divers is om te vervolgen.

  De Tweede wereld oorlog was nooit uitgebroken indien er geen ww1 was geweest.
  Dit feldt eigenlijk ook voor het hoge aantal vermoorde joden.
  Het percentage van vermoorde joden was in NL 75% (!) tegen het Duitse cijfer van 25 %.
  Op merkelijk dus.

  T4en tijde van ww1 kende Nederland veel vluchteling , veel belgen. Veel vreemdeling op eigen grondgebied ten tijde van oorlog betekende veel onrust.
  Na ww1 stelde de regering de heerLenz aan als hoofd burgeregisters.
  De man deed helaas zijn werk zeer goed. En de registratie bevatte veel info die later door de Duitsers zeer geschikt werden geacht. waaronder geloof en etniciteit en nationaliteit.
  Het systeemwas zo degelijk daar een kopie ervan apart en centraal in een bunker te Den Haag bewaard werd en geregeld werd bijgewerkt.
  De Engelsen hebben tevergeefs dit gebouw nog proberen te vernietigen.
  Vandaar de onthutsende cijfers 75% en 25%.
  Komt nog er bij dat vele Duitse joden dachten dat ze in Nederland, vanwege ww1, veilig zaten. Ze werden opgevangen in dezelfde barakken die daarvoor door Belgen werden bevolkt.
  De Duitsers moesten slechts een prikkeldraad er omheen leggen en klaar is kees: 35.000 stuks in één klap.


  Nu werd je als jood vrijgesteld van vervoer als je getrouwd was met een Duitser... vooralsnog.
  En cultuurjoden..die mochten nog even blijven.

  Verder ken ik geen verhalen van uit, bijvoorbeeld Auswitsch,teruggestuurde joden omdat ze bij aankomst Protestant bleken te zijn.
  Ook ken ik geen voorbeeld van joden die ineens van geloof veranderden en "katholiek" in hun ausweiss hadden staan.
  Had niet geholpen.

  Dus Gerardje.... doe es geschiedenisboeken lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Lüther streefde in 1543 ook al de "Endlösung" van de joden na.


  Een klassieke fout dus.

  Zo rond 1680 leefde een zekere Newton.
  Die man was zo slim dat hij de eerste was die richting relativiteittheorie dreigde op te gaan. Helaas iets te vroeg nog.
  Maar Newton, in tegenstelling tot vrijwel elke belangrijke knappe kop van vandaag de dag, geloofde nog in de Schepper.
  Nu bijna niemand meer.

  Dus geschiedenis is niet zomaar cut & paste.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ vanhetgoor

  Hoe weet je nou eigenlijk of die Roma zo lief is?
  H/zij heeft je toch maar mooi op je nummer gezet.

  En dat hele verhaal dat je in je tweede post zet, heeft met die pol-vraag, waar het hier om gaat helemaal niets te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Denk nog steeds dat het vanwege hun geloof was. Hitler was een representant van de duivel. De duivel haat joden vanwege hun geloof. Verder lagen de naziplannen al klaar om ook Christenen te gaan vervolgen, zoals het goede socialisten betaamd.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. water said.

  Waar baseer je dit op. Hier is een totaal onzinnige opmerking die nergens op gestoeld is.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Hitler had een pest aan Joden omdat hij zag dat het veelal sociaal-democraten waren die hem uitsloten als hij zich niet bij hun bond aansloot en hij daardoor baantjes miste en het maar moest zien uit te zoeken in zijn geflopte carrière na de dood van zijn geliefde moeder. Het beste kon je maar ambtenaar worden zei z'n vader altijd. En "Dat nooit!" vond Adolf. Hij heeft een rot periode in armoede meegemaakt als kladschilder en zag al die Joden maar hun schaapjes op het droge hebben. Hitler had gewoon pech zoals zovelen in die armoedige tijd. Hij koos er voor om de misère door de herstelbetalingen na WOI en het effect van de beurskrach in de VS, hetgeen inhield dat Duitsland het toen pas echt voor de kaken kreeg, in de schoenen te schuiven van die sociaal-democraten, die zoals gezegd vaak Joden waren en hem in zijn beleving buiten sloten. Want Hitler voelde zich miskent. Voortdurend. Als mens en als schilder. En dat is zeker voorstelbaar.
  Hitler was iemand die zijn moeder miste en niet veel geluk had in het leven na haar dood. Daar heeft de halve wereld voor moeten boeten. Niks religie. Het was hem er zuiver om te doen met de Joden af te rekenen die hij verantwoordelijk stelde voor de ellende. Hetgeen ook aangeeft dat Adolf het historisch besef en het analytisch vermogen had van een gaar gekookte slak. Die onvolkomenheid brak hem pas op in Rusland. Helaas.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. De discutabele uitkomst van deze poll pleit voor een verbod op het verbieden van boeken.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Ik denk dat Joden gehaat werd omdat ze tot een bepaalde groep behoorden die geassocieerd werd met een dreiging, hoe dan ook...Het fijne weet ik er niet van, en het is erg lang geleden..

  Goh. Sjongejonge...
  Nog tien jaar en er kraait geen haan meer naar

  En dan deze...:"Ik blijf erbij dat het vanwege hun geloof was

  Vàlt er uberhaupt nog wel te praten, zo vraag je je soms af..en waar moet je dan in godsnaam beginnen?

  Afijn - ik hoop niet dat er vandaag of morgen nog een poll geplaatst wordt over het gewicht van een kilo veren, of de bolvorm van de aarde of zo, want ik wou wel graag wat illusies overhouden..

  Hier dan - een leuk puzzeltje dat misschien jullie twistpunt een beetje helpt oplossen: wie zei: "Wer Jude ist, entscheide ich!"??
  't Is allemaal heel simpel hoor, voor een antisemiet..!

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Die Thomas van de Dunk is een enge vent, niet te vertrouwen, met zijn haatgeschriften tegen Wilders; en volledig Pro Islam.

  Dat die vent een schoft is blijkt over wat hij zegt over Theo van Gogh; én in contrast verklaren: 'in het buitenland mag Vrijheid van Meningsuiting gelukking niet, daar zijn ze nog fatsoenlijk'!

  KNETTERGEK!

  Zoals Guusje ter Horst dat is; en gevaarlijk dictatuur voorstaat (als niet de eerste keer) met in Trouw: 'Vreselijk dat minaretten niet mogen, gelukkig maar dat referenda in Nederland NIET BINDEND ZIJN' (zo ongeveer haar woorden)

  Knettergek? KRANKZINNIG!

  'Verbetering op de PvdAllah Vogelaar'?

  Hahaha!

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Dat juist Hammerstein & Spong, hoogst intelligente juristen (!) Wilders voor de rechtbank vervolgen is NIET te geloven beschamend voor hen!

  Het Joods Museum idem dito. JODEN die moslims verdedigen?

  Ik stel voor dat iedereen die Jood is Hammerstein & Spong per e-mail uitlegt dat Wilders juist Joden verdedigd. Heb ik al gedaan, met een lijstje Koran Jodenhaat en Mohammed Jodenhaat, waar ieder fatsoenlijk mens rood van aanloopt; e gezegd: 'Koran is Mein Kapf voor Joden'.

  Hun vergelijkingen met de Jodenvervolging gaan mank omdat Hitler geen christen was:

  http://answers.org/apologetics/hitquote.html

  Jodenvervolgingen vanuit de R.K. Church en Spaanse Inquisitie/christendom gebeurde (denk ik) door: 'Zij [Joden] hebben Jezus-Christus vermoord'.

  dat verspreid werd door Christendom en effect had. Maar idiotie want Christus moest sterven - anders geen 'Messias' voor christenen.

  Jodenvervolgingen kan niets te maken hebben met de Leer van Jezus-Christus omdat Hij als 'Jezus van Nazareth', zelf Jood was

  Echter, Jodenhaat in christendom mogelijk door in het N.T. omdat Jezus door de Joden gezien werd:

  a) Blasfemisch te zijn t.o. YHW,
  voor Joden, die in Hem niet de beloofde Joodse 'Messias' zagen.

  b) Jezus bedreigend was voor Joodse schriftgeleerden omdat Hij, revolutionair, bepaalde Joodse wetten afwees w.o. 'stenigen voor overspel'.

  (In vergelijking met 'analfabete Mohammed; gaf Jezus al les in de tempel in Jeruzalem toen hij 12 jaar was)

  c) Jezus werd door Joden verdacht gemaakt voor de Romeinen met: 'Hij zei Koning over heel Israel te willen zijn', werd daarover ondervraagt door Pilatus, met als antwoord: 'Wat aan de keizer toekomt is aan de keizer,
  mijn Rijk is niet van deze wereld'.

  Waaruit de intense spiritualiteit van Jezus-Christus blijkt, die geen wereldse macht zocht.

  (in tegenstelling met Mohammed die wel wereldse macht wilde - en er voor ging.)

  Pilatus, kennelijk gerustgesteld zei: 'Wat heeft deze man gedaan, dat jullie hem willen kruisigen?'.

  Volgens N.T. een koor van Joden riep: 'Kruisig hem, kruisig hem; en laat zijn bloed over ons en onze kinderen komen! (indien Hij de Joodse Messias zou blijken te zijn).

  Pilatus zei: 'jullie mogen hem kruisigen, maar ik was mijn handen af van schuldig zijn'.

  Maar wat, denk ik, denk gruwelijke gevolgen gehad heeft in christendom.

  Echter christendom schaamt zich voor wat er gebeurd is; en ook het Vaticaan heeft verontschuldigingen aangeboden - maar ja gedane zaken nemen geen keer.

  Er nu zelfs Zionistenchristenen en die zeggen: 'Koran uit Israel'!!

  'Het kan verkeren' denk ik daarom.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @dirk 30 november 2009 22:43,

  Wat een trieste reactie van jou. Blijkbaar moet het weer vernederend worden, gewoon iemands naam is schijnbaar te moeilijk voor je.
  En dan je respons zelf. Waaruit blijkt daar mijn ongelijk? Heb je ook nog bronnen?

  Trouwens, aangaande het lezen van geschiedenisboeken, Geert Mak zeker? Mijn eindexamen geschiedenis spreekt voor zichzelf.

  Nogmaals, ik blijf het met Annelies oneens. Dat jij daar op zo'n wijze op reageert is alleen maar tekenend voor jou.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @Annelies wat een raar stukje
  Maakt het eigenlijk wat uit of Joden vanwege hun afkomst of vanwege hun geloof vervolgd worden? Fijn dat wij nu weten op welk soort Joden jij niet zo dol bent. Wat vervelend van die Joden die belust zijn op jouw geld.
  Vertel eens wat meer over "dat soort Joden."

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @ Barry,

  Ik denk dat je Annelies nu onrecht aandoet door haar verkeerd te interpreteren. Je ziet dingen die er niet zijn. Voor een goede analyse is het altijd van belang om te weten waarom je wordt vervolgd en dat heeft niets te maken met het feit dat het ene minder erg zou zijn dan het andere. Ja, ik moet zeggen dat bepaalde joden die zo blindelings de islam verdedigen tegen beter weten in, die vind ik ook niet erg fijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @ Annabeth

  Jezus is niet door de Joden maar door de heidense Romeinen die indertijd Eretz Israel bezetten, gekruisigd. Kruisiging was een Romeinse straf.

  Daar schaamden ze zich later voor toen ze Christenen waren geworden en wat is er gemakkelijker om dan de Joden de schuld te geven?

  Ik weet niet wie het volgende heeft gezegd, maar er zit waarheid in: "We never forgive those we have wronged!"

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Het maakt niet uit of ze vanwege hun afkomst of religie werden vervolgd. Ze werden vervolgd en moslims vandaag de dag niet. Over Joden, geld en macht werd destijds net als nu ook het nodige beweerd. Plus ça change, plus la reste la même.

  Wie meer wilt weten over het antisemitisme van Hitler en antisemitisme in het algemeen raad ik deze link aan:

  http://international.aish.com/seminars/whythejews/

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Joden werden vervolgd om dat het Joden waren, misschien ??

  IK weet het echt niet, kan me ook niet herinneren dat er op school antwoord werd gegeven, maar heb me wel altijd afgevraagd wat de reden was.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. "Joden werden vervolgd om dat het Joden waren, misschien ??"

  Wat betekend dat?

  Er zijn altijd redenen, naar die redenen moet je kijken en als je naar die redenen kijkt zie je geen verschil tussen nu en toen.

  Maar eerlijk gezegd kan ik tussen Climategate en 573.000 US national text pager intercepts gemaakt op 9/11 2001 (die de samenzweringstheorieen weerleggen) weinig opwinding voelen over joden.

  Ik denk dat het conflict in het Midden Oosten en het gedoe met de Islam ons afleiden waar het werkelijk om gaat: Het gevaar uit de linkse hoek.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @Barry,

  Maakt het eigenlijk wat uit of Joden vanwege hun afkomst of vanwege hun geloof vervolgd worden?

  JA !

  Omdat de geschiedenis het ons zo leert.
  En, ook aan Gerard, ik ken geen jood die vrijgesteld van de gaskamers werd vanwege zijn protestantse overtuiging.
  Maar misschien kun je dat aan tonen dat dat wel het geval was.

  Ook psychiatrische patienten werden niet vervolgd vanwege hun levensopvattingen.
  De term untermensch verwijst toch echt niet naar het hebben van bepaalde opvattingen.

  Je begrijpt je geschiedenis niet eens, ga je schamen.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Ik ben het toch oneens met Annelies. Ik blijf erbij dat het vanwege hun geloof was, daar de afkomst van de Joden te divers is om te vervolgen.


  Nou, Gerard, hoe kom je erbij.
  Leg uit:

  Joden zijn vervolgd vanwege hun geloof, omdat......


  (Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes.)

  BeantwoordenVerwijderen
 42. De vraag van Barry is legitiem. Wie zijn de joden die continu Uw meelij proberen te wekken of op Uw geld belust zijn? Voorbeelden graag.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. @ AJ Raalte,
  ik weet zeker dat Roma heel lief is, ik voel mij niet op mijn nummer gezet. We verschillen alleen een heel klein beetje op details van mening, maar we kunnen heel goed met elkaar door een deur. Dan hou ik mijn buik een beetje in, en zeg dan bij die gelegenheid dat ik helemaal niet dik ben.
  Wat Friks zegt is ook zeer goed onderbouwd, toch is ook hij/zij (?) van mening dat die 48 fout zijn. Terwijl ik mijn mening van het gros van de stemmen, bij herziening heb moeten voegen bij die 48 dwarsliggers die van mening zijn dat de jodenvervolging het gevolg van van het geloof. MAAR ALLEEN omdat ik mij niet wenst te schikken in de manier in de Nazi manier van denken van afkomst en ras. Er is geen joods ras, zoals de Nazi's willen doen geloven. Het joodse geloof (en cultuur) was de bindende factor van het joodse volk. Dat is mijn enige argument.

  Feitelijk werden ze vervolgd omdat de Nazi's achter de joodse bezittingen aan zaten, maar dat was geen optie in de meerkeuzevragen!

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Sorry Annelies,

  Is dat nu zo slim om over foute Joden te spreken ?

  De gierige of inhalige joden dus.. ! Want dat verhaal gaat al eeuwen te ronde

  Nog voordat de jaartelling begonnen was ... Echt je kunt het gewoon via Google opzoeken !

  Groet,

  George van Kralingen

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Goed stuk van Ellian gisteren in Elsevier:

  "Joden
  Wat is islamofobie? Is er ook ‘christofobie’? Het antisemitisme was gericht niet zo zeer op het Jodendom als een religie, maar het was gericht op de joden en ook niet andere Semieten. Het christendom zelf is een afsplitsing van het Jodendom.

  Daarom bleef de Tora het heilige boek voor christenen. Maar ze begonnen zich te keren tegen de onschuldige joden. Eeuwenlang hebben ze systematisch joden gepest, vervolgd, verband en uiteindelijk ook massaal gedood. Wie deze misdaden vergelijkt met de zogenaamde islamofobie, wat ik nog steeds een duister begrip vind, wil alleen maar het antisemitisme bagatelliseren. Christofobie en islamofobie zijn onzinnige begrippen. Want men mag best een hekel hebben aan die religies. Men mag ook erg bevreesd zijn voor die wereldreligies."

  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 46. @Rudolf
  In je gedienstige verdediging van AVE verander je van onderwerp. AVE noemt namelijk niet de types waar jij een hekel aan hebt, maar blijkt er enkele klassieke stereotypen op na te houden.
  Zodat de lezer uiteindelijk zeer gemengde gevoelens aan de poll overhoudt. Lees maar eens wat er nu eigenlijk staat.

  >> Als U nou zegt, ja maar er zijn ook hele vervelende om niet te zeggen onuitstaanbare mensen van Joodse afkomst, (...) dan heeft u een punt, >>

  Want? Uitgemoord omdat ze zo vervelend waren?

  >> die zeg maar, koketteren met hun (half) Joodse afkomst (...), dan heeft u een punt, >>

  Ja, irritant he, ze liepen in de oorlog allemaal met een ster op.

  >> en die continu Uw meelij proberen te wekken, (...) dan heeft u een punt, >>

  Hoezo een punt, wat is het verband met de poll?

  >> of op Uw geld belust zijn, dan heeft U een punt, dat soort Joden daar ben ik eerlijk gezegd ook niet dol op, >>

  Ja, en? Vroeg er iemand naar de persoonlijke voorkeuren van AVE?

  >> maar daar hebben we het nu niet over. >>

  Maar het is toch effe lekker gezegd, ziezo. Laten we een nieuwe poll doen (in de serie The World According to AV):

  Joden werden tijdens de Bezetting vervolgd: a. vanwege hun onuitstaanbaarheid, b. om hun schuldmanipulatie, c. omdat ze geldbelust waren en d. ze werden niet vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Ik ken ook een onuitstaanbare Jood (of is het jood)? mag dat?

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Einduitslag poll, 10.12.2009:

  Joden werden tijdens de Bezetting vervolgd:

  a. vanwege hun godsdienst: 97 stemmen (10 procent)


  b. vanwege hun afkomst: 826 stemmen (86 procent)


  c. weet niet: 12 stemmen (1 %)


  d. ze werden niet vervolgd: 29 stemmen (3 procent)

  BeantwoordenVerwijderen