Update! The Prophet Muhammed could not have been a prophet


Zie ook Faits divers.

Toen ik de Koran, de hadith en de islamitische boeken nauwkeurig onderzocht, kwam ik tot de stellige overtuiging, dat het voor een menselijk wezen onmogelijk is om de biografie van Mohammed te lezen en erin te geloven, en tegelijkertijd toch een psychisch en mentaal gezond persoon te zijn

Weet u nog hoe de profeet Mohammed Asmaa bint Marwan doodde? Zijn volgelingen scheurden haar lichaam uiteen, terwijl ze haar kind de borst gaf. Toen ze bij hem terugkeerden – schreeuwende “Allah Akbar”, zei hij: “Over die vrouw zullen nog geen twee geiten met elkaar op de hoornen gaan.” Zoals u weet stoten geiten elkaar om het minste en geringste aan. Maar voor Mohammed was de moord op een vrouw die bezig was met borstvoeding net zo triviaal als de aanleiding voor geiten om elkaar aan te stoten. Is zo iemand een profeet van God?

Ik word er heel treurig van wanneer Al-JazeeraTV een krankzinnig en terroristisch creatuur als Al-Qaradhawi de gelegenheid geeft om zijn gif te verspreiden, zijn terroristische fatwa’s af te kondigen en z’n praatjes te verkopen. De woorden die hij tegen mij heeft gebruikt hebben vele jonge moslims – die zijn gehersenspoeld en verblind, en geprogrammerd om te haten – opgehitst om vervloekingen en bedreigingen over mij uit te storten, meteen na de TV-show waarin hij mijn optreden op Al-Jazeera ter discussie stelde.

Wanneer de islam zegt dat vrouwen dommer zijn dan mannen, en ik weerleg deze bewering – in dat geval valt de islam mij aan, en dan doe ik niet anders dan mij verdedigen. Wanneer de islam oproept om ongelovigen te doden, en wanneer ik daar tegen in ga, ook in dat geval valt de islam mij aan, en kan ik niet anders dan mij verdedigen. Ik val de islam niet aan. Ik heb er kritiek op, maar helaas, wij, als slachtoffers van een islamitische opvoeding, beschouwen elke kritiek als een aanval.

Ik concentreer me altijd op de taal – de taal van de islam. De taal van de islam is een negatieve dode taal, vol geweld, woede, haat en racisme. De mens is het product van z’n taal, het resultaat van de negatieve en positieve taal waaraan hij tijdens zijn leven is blootgesteld. Wanneer zijn leven wordt gedomineerd door negatieve taal, wordt hij zelf ook een negatief, roekeloos en onproductief persoon, die alles verwerpt. Anderzijds, indien positieve taal zijn leven domineert, zal hij uitgroeien tot een positief, gelukkig en productief persoon. Dit is de reden waarom de negatieve taal van de islam te kort schiet. Deze taal kan geen mensen voortbrengen met een spontane en positieve kijk op het leven. Het heeft negatieve mensen gevormd. Wanneer we kijken naar islamitsche samenlevingen, kunnen we zien wat die negatieve mensen hebben gedaan.

Ik beschouw de islam niet als een religie – in de betekenis die ik aan het woord godsdienst hecht. De islam is een politieke doctrine, die zichzelf met geweld wil opleggen. Elke doctrine die er toe oproept om ongelovigen te doden is geen godsdienst. Het is een totalitaire doctrine die zichzelf met geweld wil opleggen. Wanneer ik bijvoorbeeld het volgende vers lees: “

Gesel iedere echtbreker en echtbreekster met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan God niet afhouden”(24:2) – bespeur ik geen enkele spiritualiteit in dit vers. Wanneer een geloof in staat is om de gelovigen van het laatste beetje medelijden te af te helpen, ontdoet dat geloof hen ook van hun spiritualiteit.

Jezus Christus is een symbool van vrede. Hij droeg geen zwaard, Hij hakte geen hoofden af en beschuldigde niemand van ketterij. Het probleem met de islam is, dat wanneer wij hetzelfde zouden doen als de christenen in de Middeleeuwen, en wanneer wij dus ons leven zouden modelleren naar het voorbeeld van het leven, de handelingen en de woorden van Mohammed, dat we ons dan in een nog veel grotere chaos zouden bevinden dan die waarin we nu leven, en we zouden eindigen als Osama Bin Laden en zijn maten. Lees maar eens over het leven van Mohammed.* Wat vind je daar? Niets dan zijn rooftochten en zijn vele vrouwen, en zijn hadith (=overgeleverde uitspraken) waarvan sommige echt huiveringwekkend zijn. Ik huiver als ik de volgende hadith hoor: “Het paradijs van de vrouw is onder de voet van haar echtgenoot.”

De islamitische leer is vreselijk geworden in de hoofden van de moslims. Ik zie geen ander alternatief dan het openen van die hoofden, en die hersenen te zuiveren van de levensgevaarlijke kankercellen.

Toen het Syrische volk de Deense ambassade bestormde en afbrandde, brandde mijn hart ook. Waarom? Het Syrische volk sterft van de honger. De Syriërs moeten ploeteren voor hun dagelijks brood, ondanks hun oude beschaving. Waarom bestormen ze niet het paleis van hun president, die 40 miljard dollars op Europese bankrekeningen heeft staan, en waarom zetten ze het paleis niet in brand? Ze bestormden de Deense ambassade, en daarmee gaven ze het Westen een verkeerd beeld van het beschaafde Syrische volk. Daarom vind ik hun handelen barbaars en achterlijk.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is een religieus conflict. Ik steun de Palestijnse zaak. Ik steun de Palestijnse kinderen. Ik lig wakker van het lijden van Palestijnse vrouwen. Ik doe nog geen vlieg kwaad, dus hoe zou ik ooit tégen hen kunnen zijn? Dat is ondenkbaar. Het is ook een politiek conflict, en ze zouden hun leiders moeten vragen wat ze hebben gedaan om het probleem op te lossen. Maar het probleem heeft z’n wortels in de godsdienst. Een paar weken geleden las ik een verhaal in een islamitisch boek, waarin Mohammed onderweg is met zijn volgelingen en dan horen ze rumoer. Zij vroegen hem: “Wat is dit, Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Dit zijn de Joden die gefolterd worden in hun graven.” Afgezien van de conflicten die Mohammed toen al met de Joden had, geeft zijn antwoord aan dat de graven van de voorouders van de Joden zich in Saudi-Arabië bevonden, correct? [Interviewer: Ja] De Joden horen in deze regio thuis, dat blijkt wel uit de islamitische boeken en de koran zelf.

Het probleem met de moslims is dat ze het verschil niet zien tussen de profeet en hun eigen neus. Wanneer je kritiek hebt op Mohammed, zijn daden en zijn leven, is het net alsof je hun neus hebt afgehakt.

Wafa Sultan

Vertaling: Henk


*Noot vertaler: b.v.: H. Jansen: De historische Mohammed


Wafa Sultan is een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst, die de relaties tussen de religies becommentarieert. Wafa Sultan en haar man David Sultan emigreerden in 1989 naar de VS. Ze heeft te kennen gegeven dat ze vreest voor de veiligheid van haar familieleden die in Syrië zijn achtergebeleven. Op 29 mei 2008 werd zij geinterviewd door de Cypriotische televisiezender Al-Hayat.

16 opmerkingen:

 1. Waarom niet deze heldin naar Nederland halen voor een paar spreekbeurten? Als die zandbaknazi van een Cheppih van de Polder- (ik bedoel Woestijn)moskee haatimam Sjeik Yashin hieerheen kan halen, moet dit toch ook kunnen? Wat een evenement zou dat zijn. Lees vooral haar boek: A god that hates.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat vingertje van haar! Oei, oei oei!

  Meer info over haar jongste boek:

  A God who hates

  En deze:

  Gerard Reve en Schopenhauer over de islam

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het verbaast me nog steeds hoe vaak deze sekteleider aangeduid wordt met profeet. Volgens mij weten die personen niet wat "profeet" moet inhouden

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wafa Sultan is perfect voor een Arabisch publiek. Het zou fantastisch zijn als zij vooral op de Arabische televisie te zien zou zijn. Helaas is dat niet zo, maar zij is nodig om een Arabisch publiek te bewerken en dat kan ze goed. Ze beheerst het discussieritme, de benodigde reactiesnelheid voor een Arabische discussie enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Elsevier heeft deze week een interview met Wafa Satan. Op hun site staat ook de befaamde discussie op Al-Jazeera, waarbij ze fel van leer trok tegen een islamgeleerde. Tijdens een van zijn stemmingswisselingen kondigde Yusuf al-Qaradawi vervolgens een fatwa af tegen Wafa Sultan.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een warm pleidooi om de echt gematigde moslims te steunen:


  Breed islamdebat is contraproductief

  Door arabist Johan Pieter Verwey,

  BeantwoordenVerwijderen
 7. en hoor deze maar eens een paar maal aan:

  http://www.youtube.com/watch?v=oWHDIGUlfm0

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat een prachtige, onverzettelijke en heldere vrouw. Eindelijk iemand die " haat " begrijpt, en er geen doekjes om windt.
  Heel tekenend dat bij het afspelen van dit filmpje er een tekst over de ondertiteling verschijnt : Als u zich gediscrimineerd voelt , etc, etc. Moet je wegklikken om de ondertiteling te kunnen lezen. Welk gedachtenpolitie- instituut breekt hier in, en geeft alvast een voorzetje om de onwelkome waarheid aan te vallen ?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Breed islam debat is contra productief.
  Verwey schrijft: "Een discussie zal de kennis over de islam bij de autochtone niet-moslim vergroten. Anders dan veel ‘experts’ denken, zal dit niet leiden tot een toename van begrip, maar juist tot een grotere antipathie jegens de islam. Een open discussie zal immers ook de donkere kanten van het geloof belichten. Hoewel er al veel gezegd en geschreven is over de islam zullen velen toch geschokt zijn over de fundamentele aard van deze religie."
  Hij wenst dus in het geheel geen open debat want als de waarheid over het mohammedanisme voor iedereen duidelijk wordt, dan volgt er juist een enorme verwijdering en afwijzing op.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Erg mooie naam voor een afvallige: Wafa betekent trouw, loyaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat zou ik dolgraag deze vrouw eens live horen spreken.
  Zelden een ‘afvallige’ gehoord die met zowel kennis én passie de waanzin en> bloeddorst waarmee Mohammed de wereld via introductie van de Islam> opzadelde, stap voor stap blootlegt.
  De politieke microchirurg Sultan breekt in haar betoog een hartstochtelijke lans voor zelfstandig, kritisch denken. Zij maakt duidelijk dat inhumaniteit in geïnstutionaliseerde vorm zoals de Islam kenmerkt geen verheerlijking, maar hartgrondige verwerping vraagt.
  En passant wijst ze fijntjes op het wezenlijke verschil tussen Christendom en Islam; de eerste vraagt van haar volgelingen compassie met andersdenkenden, waar de laatste onmenselijkheid voor de niet-islamitische medemens als een deugd presenteert.
  Zie in dat verband haar bijtende afkeuring van Mohammed’s Jodenhaat, die tot op heden moslims obsedeert. http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/249566/Israel-als-obsessie-voor-mensenrechtenclubs.htm

  Als ze over haar vaderland Syrië spreekt, zie je haar vechten tegen haar> emoties. Geen goed woord heeft ze over voor het lemmingengedrag van haar landgenoten. Terecht verwijt ze hen, hun agressie tegen de verkeerden(Deense ambassades en haar inwoners) te richten: hun dictatoriale heersers verdienen het onderwerp van hun volkswoede te zijn.

  Aangezien dit jaar ’integere intenties’ voldoende zijn voor toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede, vind ik dat Wafa Sultan deze prijs heeft verdiend.
  Goede bedoelingen heeft deze Syrische psychiater tenslotte in overvloed met haar vlijmscherpe Islamkritiek. Zij hoopt via haar interviews, boeken etc het (zelf)kritische denken over de structurele intolerantie en geweldsverheerlijking, onder moslims te bevorderen.
  Heel wat constructiever voor de wereldvrede dan het kinderlijk-naïeve, Islamofiele gevlei van president Obama sinds zijn aantreden. http://frontpagemag.com/2009/10/28/the-lefts-world-of-fairy-tales-by-dennis-prager/

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Excuses dat beide links niet (direct) aanklikbaar zijn, ben niet zo goed in effectief plaatsen url's in commentaren. -(

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Toen het Syrische volk de Deense ambassade bestormde en afbrandde, brandde mijn hart ook. Waarom? Het Syrische volk sterft van de honger. De Syriërs moeten ploeteren voor hun dagelijks brood, ondanks hun oude beschaving. Waarom bestormen ze niet het paleis van hun president, die 40 miljard dollars op Europese bankrekeningen heeft staan, en waarom zetten ze het paleis niet in brand? Ze bestormden de Deense ambassade, en daarmee gaven ze het Westen een verkeerd beeld van het beschaafde Syrische volk. Daarom vind ik hun handelen barbaars en achterlijk.


  Een verkeerd beeld ?

  Hmmm, als je een Deense ambassade bestormt dan bestorm je toch een Deense ambassade en dan ben je toch niet in je tuin aan het schoffelen ?
  En geef je geen verkeerd beeld, maar juist een goed beeld.
  Het gebeurt namelijk echt. En dus geen beeld. Die mensen doen hetgeen hen beweegt.
  Om dan dat stelletje lafaards een beschaafd volk te noemen, dat zoeven brand heeft gesticht, is toch erg raar.

  Je steekt een ambassade in de fik, je hebt honger en de grote Leider heeft 40 Miljard op de bank staan,.. ben je dan een beschaafde bevolking ?
  Eerder een laffe bevolking als je je zo laat terroriseren en onderdrukken.
  Zou dat niet het werkelijke probleem zijn ?
  Elkaar dom houden en bedreigen, geen ambities tonen. Dan ontstaat de gekte vanzelf wel.


  Maar om deze Amerikaanse vrouw tot heldin te promoveren is toch echt belachelijk.
  Mevrouwtje heeft kritiek op, laat ik zeggen, de samenleving die ze twintig jaar geleden juist heeft verlaten !
  Ze laat haar vroegere landgenoten in de steek, maar bekritiseert ze vanuit een veilige luxe omgeving. Ben je dan een heldin ?

  Ze jammert over de veiligheid van haar achtergebleven familieleden, maar maakt het, door haar publiekelijk optreden, voor hen het leven juist veel moeilijker.
  Wat is daar zo moedig aan ?

  Ik trek soms ook fel van leer tegen een islamgeleerde, maar ben ik dan een heldin ? Één telefoontje naar de pliessie en mijn veiligheid is gewaarborgd.
  En wat doet een Amerikaan in Syrie ? Syrie is een ander land met andere problemen dan Amerika. Mevrouwtje heeft gekozen voor een Amerikaanse toekomst met Amerikaans geld, Amerikaanse levensstijl, Amerikaanse auto, Amerikaanse buren en vrienden, Amerikaanse kinderen, enz.. enz.... geen Syrische !

  Het zal wel iets spiegisch zijn wat haar drijft, denk ik dan. Een soort schuldgevoel vrees ik. Of verveling, dat ziet men ook vaak in de spreekkamers. Onder de beter betaalden welteverstaan.

  Deze is ook grappig:

  Wanneer de islam zegt dat vrouwen dommer zijn dan mannen, en ik weerleg deze bewering – in dat geval valt de islam mij aan, en dan doe ik niet anders dan mij verdedigen. Wanneer de islam oproept om ongelovigen te doden, en wanneer ik daar tegen in ga, ook in dat geval valt de islam mij aan, en kan ik niet anders dan mij verdedigen. enz enz...

  De islam zegt....
  ..valt de islam mij aan....
  en
  ..de islam oproept.....
  Is de islam nu ineens een meneer geworden ? Hoe zit dat met deze personificatie ? Psychologisch gezien dan.

  De onderdrukking gebeurt toch altijd door medeburgers, hoor.
  Landgenoten, buurtbewoners, moskeegangers, de slager, de groenteboer, de verpleegster, enz enz.
  Echte mensen van vlees en bloed.
  Die doen het. Boekjes niet, die kunnen namelijk niet spreken.

  Het zijn eerder zombies, gedachteloze maloten of gewetenloze schurken die zich laten bepalen door de inhoud van een boekje.
  Dat heeft weinig te maken met de islam en eerder met een slechte inborst.

  Rijp voor de psycholoog !

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Dirk,

  Waarom heb jij zo'n hekel aan deze vrouw? Waarom spendeer je lappen tekst die je uitkotst om haar volledig trachten af te branden? Welke misdaad pleegt zij dat je je zo opwindt?

  Er is een fatwa over deze dame uitgesproken vanwege haar openheid en gedrevenheid.
  Deze doodnormale vrouw leeft samen met haar man en kinderen beveiligd en ondergedoken vanwege het uitspreken van haar mening.
  (Ik heb nog steeds het woordje niet gebruikt @ Dirk.)

  Ik vind haar erg Ok. Daarbij heeft zij ook recht op een normaal bestaan.
  En ik vind die muzelmannen erg vermoeiend met hun fatwa's.
  Vrouwen, oude mensen (denk Kurt Westengaard en zijn vrouw, 72 jaar) niets is ze te min om naar het leven te staan.
  Volkomen waardeloze mentaliteit vind ik dat en iedereen die daar kritisch op is, steun ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Nou pleeg ik hier niet te kotsen noch een hekel te hebben aan iemand. Een goed lezertje heeft opgemerkt dat ik haar niet aanval, maar diegenen die haar zo op handen dragen.

  Daarnaast maakt deze mevrouw toch een behoorlijke islamitische (?) denkfout.
  Ze geeft de Islam de schuld, alsof die Syriers met al hun ( zogenaamde) beschaving niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuze. Zij kiezen voor de islam ( of komen onvoldoende daartegen in verzet), zij verraden zichzelf en onderdrukken elkaar, dat doet de islam niet.

  Men zou ook kunnen stellen dat niet voor niets het zo is dat de islam hen zo aardig past.
  De russen en chinezen hebben hun communistisch juk al afgeworpen of zijn er mee bezig, idem wat het nationaal-socialisme betreft hebben de Duitsers gedaan.
  De Engelsen hebben jaren geleden al het nationalisme afgezworen.

  Is de Islam dan het probleem ?
  Hebben die Syriers, Libanezen. Egyptenaren, libiers, Marokkanen, enze, enz


  NO GUTS ?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ Dirk,

  Je spreekt jezelf tegen.

  "Is de Islam dan het probleem ?
  Hebben die Syriers, Libanezen. Egyptenaren, libiers, Marokkanen, enze, enz


  NO GUTS ?"

  Wafa Sultan heeft kritiek op de islam. De volgers van Mohammed bedreigen haar daarom met de dood. En ondanks deze bedreigingen blijft zij haar kritiek uiten.
  Ik vind dat stoer.

  Jij noemt haar gedrag psiegies (grappig!) gestoord. En op een zieke manier heb je daar gelijk in..

  Blaiming the victim heet het wat je doet.

  BeantwoordenVerwijderen