De drie onderzoekers zijn gevaarlijker dan Geert Wilders

Let op! Nu ook in de Volkskrant en op de Volkskrant Opiniesite.

Drie door de minister van Binnenlandse Zaken aangestelde wetenschappers noemen de PVV een gevaar voor de staatsveiligheid. Legitiem en democratisch verzet tegen de overheid wordt als staatsgevaarlijk bestempeld. Het zijn de methodes waarmee in landen als Wit-Rusland de oppositie monddood wordt gemaakt. Hopelijk beseft minister Guusje ter Horst dat ze zich met dit onderzoek op zeer glad ijs begeeft.

Geert Wilders voert het debat over islam en integratie op scherpe toon. Zijn voorstel om de koran te verbieden vind ik onliberaal. Zijn plan om criminelen met een Nederlands paspoort uit te zetten lijken me onhaalbaar en verwerpelijk. Bijzonder denigrerend is zijn ideetje over de invoering van een ‘kopvoddentax’.

Met zijn optreden zal hij geen bondgenoten vinden onder de vele goedwillende allochtonen. De kleine, toch al in het nauw gedreven groep vooruitstrevende moslims zal zich evenmin aangesproken voelen door Wilders en zijn PVV.

In de Tweede Kamer en daarbuiten wordt terecht volop gedebatteerd over Wilders en zijn ideeën. Helaas gebeurt dit vaak niet met feiten en argumenten. Net als eerder met Pim Fortuyn gebeurde, wordt Wilders voortdurend gedemoniseerd door onterechte vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Een van de jongste voorbeelden hiervan is de recente Nieuwe Flessenpost van de in ‘weldenkend Nederland’ immens populaire schrijver Geert Mak.

De opkomst van de PVV heeft alles te maken met de aanhoudende zorgen van talloze Nederlanders over het optreden van de politieke islam in binnen- en buitenland. Door deze kwesties te negeren heeft de gevestigde politiek eerst Pim Fortuyn en daarna Geert Wilders juist groot gemaakt.

Wilders wordt door onder anderen Geert Mak, Fatima Elatik (PvdA) en Alexander Pechtold (D66) in verband gebracht met Hitler en/of het nationaal-socialisme. Als de PVV-leider premier zou worden, is alles mogelijk, meent Mak.

Maar is Wilders dan van plan om de Nederlandse democratie omver te werpen? In zijn partijprogramma staat er niets over. Ook in zijn politieke optreden bestaat daar geen enkele aanwijzing voor. Er trekken geen gewapende en geüniformeerde Wilders-milities door de straten.

Is de PVV dan misschien ondergronds bezig om ons staatsbestel te ondermijnen? Daarvoor bestaan evenmin aanwijzingen. Hiervoor hebben we trouwens de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), opvolger van de BVD. Deze inlichtingendienst hield vroeger de CPN en de communistische vakbond EVC in de gaten. Tegenwoordig houden de gleufhoeden zich bezig met mogelijk terrorisme van extremistische moslims. Verder houden ze in de peiling wat er speelt in diverse extremistische milieus, bijvoorbeeld het dierenactivisme, de kraakbeweging, het trotskisme, het salafisme of de Moslimbroederschap.

Zijn er aanwijzingen dat Wilders en zijn partij niet langs democratische weg oppositie voeren en in plaats daarvan de maatschappij ondermijnen, bijvoorbeeld brandstichtingen plegen, eigendommen vernielen of personen bedreigen. Daar is niets over bekend. We weten alleen dat Wilders zelf al vijf jaar ernstig wordt bedreigd, en dat de Nederlandse overheid dankzij de noodzakelijke permanente bewaking van elke stap op de hoogte is. Van subversieve acties kan geen sprake zijn.

Desondanks stellen drie wetenschappers - als ik moet afgaan op de berichtgeving van de Volkskrant - dat de PVV (negen Kamerzetels en grootste partij in sommige peilingen) een extreem-rechtse partij is die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert. Daarmee ondermijnt ze de sociale cohesie en de democratie in het land. Ergo: Wilders vormt een gevaar voor de staatsveiligheid.

Als het ging om de stelling van drie zelfbenoemde wetenschappers, konden we hier onze schouders over ophalen. Op onze universiteiten lopen meer rare vogels rond. De drie geleerden werken echter in opdracht van minister Guusje ter Horst (PvdA) van Binnenlandse Zaken. Ze moeten een onderzoek doen naar radicalisering. Met andere woorden: de politiek voor de AIVD verantwoordelijke bewindsvrouw stelt drie wetenschappers aan om het werk van de AIVD te doen.

Een van die wetenschappers is Jaap van Donselaar, cultureel antropoloog in Leiden. Hij geldt als de grote expert op het gebied van rechts-extremisme. Hij werkt, gefinancierd door Binnenlandse Zaken, mee aan de Monitor Racisme en Extremisme.

Bij gebrek aan echte nationaal-socialisten heeft Van Donselaar eigen criteria bedacht om een partij als extreem-rechts te duiden. Een partij zit in die hoek als ze het eigene benadrukt, hard wil optreden tegen criminaliteit en de immigratie wil inperken. Volgens deze methode zijn in 2009 zo’n beetje alle politieke partijen in Nederland extreem-rechts. Onder meer om deze reden is de methode-Van Donselaar een vorm van politiek gerichte pseudo-wetenschap. De Leidse onderzoeker plakt het etiket extreem namelijk alleen op door hem ongewenste politieke partijen. In de Monitor 2008 zette hij de PVV in de rechts-extremistische hoek.

Van Donselaar doet zijn onderzoek mede namens de Anne Frank Stichting, de beheerders van het Achterhuis, het onderduikadres van de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde schrijfster van het wereldberoemde oorlogsdagboek. Helaas misbruikt deze stichting Anne Frank in haar pogingen om de vrijheid van meningsuiting in Nederland in te perken.

Directeur Hans Westra, zo schreef René Marres in Vermoord en verbannen, vindt dat moslims beschermd moeten worden tegen aanvallen op de islam. Peter Rodrigues, jurist van de stichting, beschouwt kritiek op de islam als racisme, omdat je nu eenmaal moslim zou zijn door geboorte. In de jongste Monitor van de Anne Frank Stichting staat een pleidooi voor registratie van islamofobie, vergelijkbaar met de registratie van antisemitische en racistische incidenten. Hiermee wordt dus elke vorm van kritiek op de islam in de racistische hoek geduwd.

Maakt u bezwaar tegen het feit dat sommige kinderen van acht jaar in sluiers moeten lopen? Vindt u het ongepast dat Elatik als voorzitter van een stadsdeelbestuur een hoofddoek draagt? Vindt u dat Tariq Ramadan nooit benoemd had mogen worden als ‘bruggenbouwer’ in Rotterdam? Maakt u bezwaar tegen gescheiden loketten voor mannen en vrouwen in een door de overheid gesubsidieerd informatiepunt? Pas straks goed op uw woorden, want Van Donselaar en de Anne Frank Stichting gaan u registreren.

Minister Ter Horst heeft deze onderzoeker, die eind 2008 al beweerde dat de PVV extreem-rechts is, nu dus ingeschakeld voor een onderzoek, waarvan de niet verrassende uitkomst is dat de PVV een extreem-rechtse partij is. Wilders is daarom terecht ziedend.

Het meest verontrustende vind ik de formulering van de drie onderzoekers. Ze bombarderen een legale en democratische oppositiepartij tot een gevaar voor de staatsveiligheid. Ze doen dit onder auspiciën van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit zijn de methodes waarmee regimes in Iran, Venezuela en Wit-Rusland de oppositie monddood maken.

Legitiem verzet tegen het beleid van de overheid wordt door de onderzoekers vertaald in systeemhaat tegen de overheid. Wie zich verzet tegen plannen van de regering ondermijnt de democratie. Of verstoort de sociale cohesie, die overigens al tientallen jaren is verstoord als gevolg van het multiculturalisme.

Als Ter Horst haar zegen aan dit soort onderzoek geeft, wordt ze zelf de grootste ondermijner van de democratie. Ze zal, mag ik hopen, toch zo verstandig zijn om niet in de voetsporen van een autocraat als Aleksandr Loekasjenko te willen treden. Hopelijk beseft ook de Tweede Kamer wat voor gevaarlijke weg hier mogelijk wordt ingeslagen. De drie onderzoekers zijn voor het functioneren van onze democratie veel bedreigender dan Geert Wilders.

Carel Brendel

22 opmerkingen:

 1. Zie ook DE PERS van vandaag, Van der Laan verklaart nu ook pvv
  tot gevaar, echt misbruik van herdenking van Van Gogh:

  http://www.depers.nl/binnenland/349616/Snotdorie-we-kijken-naar-de-herhaling.html

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Met zijn optreden zal hij geen bondgenoten vinden onder de vele goedwillende allochtonen. De kleine, toch al in het nauw gedreven groep vooruitstrevende moslims zal zich evenmin aangesproken voelen door Wilders en zijn PVV."

  Graag een linkje of iets dergelijks voor bovenstaande ter onderbouwing Carel.

  Want, je weet toch dat een aantal 'beroemde' ex-moslims Wilders steunen.
  En dat een aantal van Wilders zijn medewerkers ex-moslim zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Is het eigenlijk legaal om als minister belastinggeld uit te geven aan een onderzoek naar de oppositie.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Eigenlijk zou je er om moeten lachen... dit is een grap. Volop humor daar in DenHaag.

  Maar anno 2009 in Nederland, gebeurt dit echt. Helaas.. dit is omte janken. Waar is mijn Nederland gebleven ?
  Afentoe bedenk ik dat dit bewust gebeurd, om over de ruggen van dat zogenaamde klootjesvolk nog meer macht te vergaren.

  (En ongelovelijk misbruik van overheidsgeld, om het eigen gelijk te promoten)
  Strafbaar ??

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De drie rapporteurs zijn helemaal geen wetenschappelijke onderzoekers,maar ideologen!Zij maken een schandelijk misbruik van het predikaat "wetenschap" ,als zijnde een garantie voor onpartijdigheid.
  Eens temeer manifesteren de sociale "wetenschappen" zich als schoothondje van een politiek correcte idelogie.Een idelogie die alles ondermijnend is voor de vrijheid van meningsuiting.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Weer een meevaller geschonken door de linxe kerk.
  Benieuwd naar de onderbouwing van de conclusie.
  Dat worden vast weer extra zetels voor Wilders.


  Meneertje "Anti-Wilders" in de volkskrant:

  Volgens diverse bronnen van de Volkskrant wil minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken dat de onderzoekers deze conclusies afzwakken ‘wegens politieke gevoeligheid’. In de reactie van de minister schuilt het gelijk van de wetenschappers, vindt Pechtold. ‘Wilders is kennelijk zo’n gevaar dat de conclusies moeten worden aangepast. Dan dreigt de democratie inderdaad instabiel te worden.’

  Het is, zegt Pechtold, de spagaat waar de politiek al geruime tijd in zit. ‘Benoem je het beestje, dan maak je hem groter. We moeten niets verhullen, maar er alternatieven tegenover zetten.’


  Tussen nu en de TK-verkiezingen ligt er nog een procesgang met uitspraak dat door de politiek tegen Wilders is aangespannen.
  Das al één.


  Dhimmi's 66 is de sterkst groeiende partij in de peilingen. Van drie naar 26, dat is een sterkere stijging dan de PVV.
  CDA, PVV, Domoren66 zijn naar het zich laat aanzien de drie partijen die het met elkaar moeten gaan doen.
  D66 heeft de PVV hierbij al uitgesloten via het niet bestaande "Cordon Sanitaire" en heeft zich aldus uitgeleverd aan Cristenen Dienen Allah. ( met of zonder wat aanhangend flutwerk in de vorm van SP, restant PVDA, cu...)

  Dhimmi's 66 gaat dus van drie naar 26. Dan zijn er meer dan twintig (!) uiterst betrouwbare en competente nieuwe tk-leden nodig om LPF-achtige toestanden te voorkomen èn om de problemen die de zeven jaar geleden omgebrachte Fortuyn reeds aanstipte nu eens eindelijk op te lossen.

  Wie gelooft er in sprookjes ?

  Verkiezingen, volgende week of over een paar jaar ? PVV 70+

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De PvdA minister ter Horst,hoofd van de PvdA fatsoens-politie,dient eindelijk eens afgerekend te worden op haar alles ondermijnende strijd tegen de vrijheid van meningsuiting!Socale "wetenschappen" zijn in feite helemaal geen wetenschappen, maar ideologiën.
  Bij gebrek aan behoorlijke financiële staats-ondersteuning van universiteiten, zijn de sociale faculteiten als slaaf van elke opdrachtgever en functioneren als zodanig als moderne inquisiteurs!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Fred
  Inderdaad sociologie in Nederland is gedoceerde ideologie. VU "onderzoekers" die werken voor staatsagentschappen en via glossy folders het beleid moeten gaan verkopen. Kijk maar eens naar het NICIS bijvoorbeeld dat geruime tijd fungeerde als propaganda makers van Vogelaar. Hoogbetaalde "integere" mensen van de regering. Na verloop van tijd gaan zie je ze vaak via de positie "prominent partijlid" een baan als staatssecretaris tegemoet of worden zij ergens burgemeester.
  Met wetenschap heeft het inderdaad erg weinig te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wetenschap is een hol en leeg begrip bij dit soort politieke functionarissen. Het zou echter wel eens de opmaat kunnen zijn tot een vorm van uitschakeling van Wilders en in het verlengde daarvan van de als hinderlijk ervaren islamkritiek.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nederland is op alle fronten haar heldere visie aan het verliezen.
  Nu men bang is voor chaos en onrust gaat de regering de touwtjes strakker aantrekken, maar meestal is geweld het gevolg. Blijkbaar heeft men niets van de geschiedenis geleerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Links speelt met vuur met dit soort lachwekkende pseudo wetenschappelijke onderzoeken, die worden uitgevoerd door figuren met een linkse achtergrond..
  Een uitgelokte aanslag op Wilders, zal ongetwijfeld een vervolg krijgen middels wraakacties tegen bepaalde linkse politici.
  Na Fortuyn en van Gogh zal er niet veel meer worden geaccepteerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. ik vind dat Guusje zelf nog gevaarlijker is.Niet vanwege haar drankzucht en lonkend naar jonge mannen.Alleen haar idee om een zogenaamde "weterschapper',verbonden aan de Anne Frankstichting,in te zetten is haar grootste fout!Daarbij,Wilders is op een normale manier verkozen,zonder "stoottroepen"!Maar de stoottroepen vanuit de duistere,ondemokratiesche landen daar ZWIJGT men over!Gewoon lafheid,slapend en bang.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik las dat de hooggeleerden nog niet helemaal klaar waren met hun onderzoek. Dat wil zeggen: hun onderzoek was al wel klaar, maar ze moesten het nog eens worden over wat definities...
  Vreemde berichten. Ik heb het alleen maar uit de krant, maar als dit waar is dan is hier met zekerheid van pseudo-wetenschap sprake. Je moet het natuurlijk eerst eens zijn over definities alvorens je onderzoek doet. Lijkt mij methodologisch gezien elementair.

  Je hoort steeds spreken van onderzoekers en van wetenschap.
  Het moet voor echte, serieuze wetenschappelijke onderzoekers toch niet leuk zijn als lieden als Van Donselaar ook voor wetenschappelijke onderzoekers kunnen doorgaan en het publiek dientengevolge bij het predikaat 'wetenschappelijk onderzoeker' onmiddellijk denkt aan gewichtig doenerige ideologen, bedriegers en charlatans. Wil je er eer mee in leggen door te vertellen dat je wetenschappelijk onderzoeker bent en dan is hoongelach je deel. Zo verliest wetenschappelijk onderzoek wel een deel van zijn attractiviteit, terwijl degelijk wetenschappelijk onderzoek zo nuttig en nodig kan zijn.
  Ik zou voor openbaar making van dit onderzoek zijn waarna het vervolgens gefileerd kan worden door wetenschappers die bewezen hebben wél te weten wat wetenschappelijk onderzoek is.
  Wat ik er tot dusver van begrijp is dat deze drie onderzoekers niet alleen een gevaar voor het functioneren van onze democratie zijn, maar ook voor het prestige van de wetenschap.
  Hoe kan een vak als culturele anthropologie, wanneer we dat als tak van wetenschap willen kunnen zien, aantrekkelijk zijn voor intelligente studenten wanneer in Leiden ene Van Donselaar in dat vak hoogleraar is? (is-ie dat echt? nou ja, wat hij ook moge zijn). Met dergelijk halve garen in de top van de onderwijspyramide kun je niet verwachten dat jongeren met de ambitie om serieus wetenschappelijk onderzoek te doen voor zoiets als culturele anthropologie kiezen. Dan wordt het nooit wat met de culturele anthropologie, althans niet als serieuze wetenschap.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ahmed Marcouch is over deze kwestie verstandiger dan zijn partijgenoot Eberhard van der Laan, zo bleek gisteravond aan tafel bij Pauw en Witteman.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. GEVAARLIJKE ONTWIKKELINGEN:

  'Five Years After Van Gogh's Murder, Free Speech Is Under Attack'

  http://www.islamist-watch.org/blog/2009/11/five-years-after-van-goghs-murder-free-speech-is
  by David J. Rusin • Nov 2, 2009 at 9:26 pm

  "On November 2, 2004, Dutch columnist, filmmaker, and all-around provocateur Theo van Gogh was shot and stabbed to death as he biked to work on an Amsterdam street. The killer, Mohammed Bouyeri, insisted that Islam "compels me to chop off the head of anyone who insults Allah and the prophet." He targeted the anti-Islam van Gogh because of his movie Submission, which graphically highlights Koranic verses often used to justify the mistreatment of women.

  A half decade later, Islamists still answer free speech with violence. Two Chicago-area Muslims were charged last week with plotting attacks against those involved in publishing the Danish Muhammad cartoons. Shortly before that, Dutch MP Geert Wilders was welcomed to the UK by Islamist thugs who warned him — and everyone else — to "take lessons from people like Theo van Gogh," because "whoever insults the prophet, kill him."

  Yet the greatest threat to free speech does not come from homegrown jihadists who wish to make examples of rabble-rousing Westerners. It arises from governments and related entities blinded by the fanciful notion that radicals will leave us alone if we only stop saying things that offend them. Some recent happenings:

  Last month the UN Human Rights Council passed yet another resolution — this time, with support from the U.S. and Europe — urging governments "to take all necessary measures" to combat "religious stereotyping" and "hatred." While noting a few improvements over previous years' text, law professor Eugene Volokh called it "a step backward" for the constitutional rights of Americans. The resolution will be considered in November by the General Assembly, where the Islamic bloc hopes to use it as a springboard for banning criticism of Islam and enacting global blasphemy statutes.
  Paul Belien reports that "if all goes as planned, the 27 member states of the European Union will soon have a common hate crime legislation, which will turn disapproval for Islamic practices … into crimes." The text names an "intimidating, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment" as one (extremely subjective) facet of discrimination. No doubt Bouyeri would be pleased. It passed the European Parliament and will be debated by the Council of Ministers this month.
  Geert Wilders continues to serve as a lightning rod for those who wish to stifle Islam's critics. First, a court order was needed to convince the British government to let him set foot on UK soil last month. Second, Pennsylvania's Temple University, which accepts state funds, pressured students to cancel an October appearance by the legislator; they refused. Third, in what may be the trial of the century, at least in the Netherlands, Wilders is preparing to defend himself against speech crime charges; the start date is January 20.
  Daniel Pipes referred to the van Gogh slaying as "education by murder," part of the "slow and painful way people wake up to the problem of radical Islam." Unfortunately, for many of our drowsy leaders, the only lessons learned are the wrong ones.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Toen indertijd het schandalige en zo te zien identieke onderzoek voor de Anne Frank stichting uitkwam heb ik geprobeerd
  "De kogel kwam van links" in de VK te krijgen. Het was toen al bekend welk deuntje van Donselaar speelt als je er een muntje in gooit. Met zijn geblaat heeft Pechtold zich definitief gediskwalificeerd als Wilders-bestrijder.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Een verkorte versie van dit artikel staat vandaag in De Volkskrant.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Aardig stukje van Simon Rozendaal op zijn elsevier weblog:
  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Simon-Rozendaal/249890/Wilders-wetenschappelijk-extreemrechts.htm

  Hij gaat iets verder dan ik en beweert dat alleen natuurwetenschap eigenlijk serieuze wetenschap is; dat we in Nederland in de war raken omdat onder het begrip wetenschap het hele spectrum van alfa-, bèta- en gammawetenschappen valt, waarna wij denken dat al die soorten wetenschappen in gelijke mate wetenschappelijk zijn, een misverstand waar de engelstaligen niet zo gemakkelijk slachtoffer van zouden zijn, want daar betekent 'science' altijd natuurwetenschap.
  Simon heeft gelijk dat er een fundamenteel verschil is tussen bèta-wetenschappen en anderzijds alfa- en gammawetenschappen. Maar dat alfa- en gammawetenschappen altijd alleen maar praatjes voor de vaak voortbrengen gaat natuurlijk te ver. Het zijn vakken die wel degelijk meer of minder serieus wetenschappelijk kunnen worden beoefend.
  De ellende is dat die vakken door de beoefenaren met het hoogste professionele prestige, tot en met hoogleraren, veelvuldig op volstrekt niet serieus te nemen wijze worden beoefend. Zo'n Van Donselaar die in Leiden culturele anthropologie doceert (als hoogleraar? ik kan het nog steeds niet geloven) heeft twee effecten: 1) slimme studenten zullen het niet in hun hoofd halen in Leiden culturele anthropologie te gaan studeren; wel worden wat dommere studenten door dat vak aangetrokken; resultaat: een legertje door Van Donselaar mede opgeleide domoren studeert af en daarmee kan het met het wetenschappelijk niveau van de culturele anthropologie nooit wat worden.
  2) onnozelaars die redeneren dat wat een hoogleraar in de culturele anthropologie uit Leiden te berde brengt wel hoogst wetenschappelijk en serieus te nemen moet zijn, verwarren praatjes voor de vaak met wetenschappelijk inzicht. En als die praatjes voor de vaak toevallig overeen komen met hun mening dan denken ze dat de juistheid van hun mening wetenschappelijk is aangetoond.

  Hoeveel studenten zo suf zijn om in Leiden culturele anthropologie te gaan studeren weet ik niet. Maar dat er erg veel onnozelaars zijn die types als Van Donselaar als wetenschapsbeoefenaar serieus nemen, dat heb ik dezer dagen wel kunnen zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Nog wat gezocht op internet. Misschien ben ik met dat zoeken niet handig genoeg, maar ik kon niet vinden dat Van Donselaar ergens hoogleraar in is; 'associate professor' vond ik wel, ook dat hij gepromoveerd is en zowel in rechten als culturele anthropologie afstudeerde, maar niet dat hij in Leiden de hoogleraar is in de culturele anthropologie. Of hij überhaupt studenten opleidt, en zo ja waar en waarin, dat kon ik niet vinden. Dus misschien valt het nog mee met die culturele anthropologie. Goed, er mag af en toe eens een bewezen gek in dat vak afstuderen, zelfs promoveren, maar als we daaruit alleen afleidden dat de hele culturele anthropologie niet veel zaaks kan zijn, dan is bijna geen enkel vak veel zaaks.
  Al is vD dan geen hoogleraar, hij heeft toch het prestige van serieuze wetenschapper. In de wat? Extreem rechts deskundige, zo moet ik begrijpen. Wat moet je dáár nou van denken?

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Inderdaad.

  Gelukkig voor de Natuurkunde-student ligt de natuur buiten bereik van de mens. En dus moet er gemeten worden. Oftewel objectieve waarneming en vaststelling is de enige weg.
  Naast natuurkunde is er wiskunde, maar ook... Geologie.
  Even boren in de grond en vaststellen wat je allemaal naarboven haalt. Hee, tropische planten in de bodem van Limburg en
  Keltisch servies op de bodem van de Noordzee ? Kunnen Mammoeten dan toch zwemmen ?

  Zou Al Gore dan toch ongelijk hebben ?
  Objectief vast te stellen !

  BeantwoordenVerwijderen