Beste Freek,


vanaf 4:10

Freek was bij Pauw&Witteman. Freek zei min of meer dat bange, klagende burgers over de onveiligheid, zeikerds zijn. Het is hier helemaal niet onveilig. Het gaat zelfs fantastisch, dus waar zeuren jullie nou over? Moet je eens naar het buitenland kijken. Dáár heb je pas reden tot klagen. Aldus Freek.

Gelukkig kun je bij Freek terugzeiken. Dus dat deed ik dan ook.

Beste Freek,


We hebben het inderdaad erg goed vergeleken met veel andere landen. Zo bekeken hebben we zelfs een grandioze premier. Als je hem bijvoorbeeld met Robert Mugabe vergelijkt, heeft Balkenende een zoentje op zijn plasser verdiend. Vergeleken bij Sadam indertijd, mag hij heilig verklaard worden. Om met je eigen, oude woorden te spreken, "ik zou uren dóóór kunnen gaan".

Andere landen opvoeren als reden om niet te (mogen) klagen, is natuurlijk te zot voor woorden. Dat goede willen we namelijk verdomd graag zo houden. Dus moet je er vroeg bij zijn als je ziet dat mis aan het gaan is. En het gaat mis op veel gebieden. Dat jij dat niet wilt zien, of niet wilt weten, betekent niet dat anderen daarom hun mond maar moeten houden. Of zullen houden.

Trouwens, waarom deze kritische mensen zo overvloedig als 'bange mensen' of anderszins negatief wegzetten -wat 'correcte' mediavoorgangers en politici veelvuldig doen- als er eigenlijk niets aan de hand is en het allemaal zo verdomde goed gaat? Zeker vergeleken met het buitenland. Ik weet waarom ik zeik, maar waarom zeik jij dan?

Vergeleken bij de Taliban, zijn 'wij' incorrecte polderse dwarsliggers, PVV tokkies en ander gespuis, een toonbeeld van goede manieren en nette omgangsvormen. We zeiken en schelden alleen met woorden en nooit met IED's of AK's. Vergeleken met de Hutu's zijn wij xeno-islamofobisch 'rechts tuig', Moeder Teresa's tegen ander volk. Zelfs erkende Hollandse racisten en neonazi's als 'strijder' Constant Kusters, zijn een Martin Luther King vergeleken bij de strijders van de Janjaweed in Soedan. Ik zou u-r-e-n door kunnen gaan.

Michiel Mans

Surf ook eens naar Nekklachten (Michiel Mans).

19 opmerkingen:

 1. Het bedroevende optreden van de elitaire nepprogressief Freek de Jonge die zo dom en wereldvreemd zat te raaskallen, is duidelijk meerderen opgevallen. Deze man is een duidelijk voorbeeld van de leegheid en de beperkte en naïeve kijk op de wereld van elitaire politiek correcten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Freek de Jonge is altijd al onsportief geweest, geef hem de bal en je weet dat je geflikt wordt door deze oude volleyballer of was het basketbal?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Freek de Jonge plaatst de huidige 'problematiek' met haar veiligheidsneurose gekoppeld aan integratiefetisjisme in een broodnodig ruimer verband. Zowel in de tijd, vanuit een generationeel sociaal-psychologisch dynamisch perspectief, als in de ruimte, vanuit een comparatief mondiaal perspectief.

  Dat brengt de koldereske polderproblemen wel degelijk node terug tot subhysterische en productievere proporties.

  Uiteindelijk hebben we het niet over moslims, Marokkanen, links of rechts, maar over: mensen. Behandel hen dan ook met menselijkheid, sensibiliteit en waardigheid. Ook al vindt U zelf dat de ander hier of elders dat niet doet, dan hoeft Ú dat nog niet te doen.

  Zo een benadering is niet links, niet rechts, niet 'politiek correct', maar gewoon fatsoenlijk, integer en beschaafd én veel heilzamer en praktisch. Bovendien doet het recht aan de joods-christelijk-humanistische wortels van Nederland. Wortels van medemenselijkheid, inzicht, begrip, respect, waardigheid, dialoog én boerenverstand.

  Het is individueel en collectief domweg dom om op z'n PeeVeeVee's Uw modus operandi te cultiveren. Freek wijst zeer wijs op de veelal vergeten causaliteit en dialectiek van terreur en strijd, met zijn Russische en Molukse voorbeelden.

  De geschiedenis poogt ons met sadistisch geduld telkenmale weer deze lessen te leren: hoelang blijven wij willens en wetens volharden in ons hardnekkige onbegrip en monomanie van oorzaken en gevolgen?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Erlkönig, met een puddingbuks raak je de kern nooit en te nimmer, het blijven losse flodders.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ flopsporter

  Quod errat demonstrandum door U.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dat 'joods-christelijk-humanistische' is verre van compleet. Daar moet op zijn minst nog Grieks-Romeins en Keltisch-Germaans bij. Maar ja, het gristendom heeft na de kerstening de geschiedenis herschreven.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Erlkoning,

  Samengevat komt uw betoog er op neer dat indien wij fatsoenlijk tegenover elkaar zijn er geen reden tot angst hoeft te bestaan. Een angst die dan kennelijk zijn voedigsbodem vindt in een soort nare fixatie op punten daar waar we de verhouding oorzaak en gevolg niet begrijpen.

  Nu is causaliteit per definitie in de praktijk niet makkelijk te begrijpen, laat staan dat fatsoen daar iets aan toe zou voegen. Maar afgezien daarvan hebben fatsoen en angst niets met elkaar van doen. U koppelt hier een pluriforme emotie aan een zelfstandige handeling. Dat kan niet goed gaan en dat doet het ook niet. Ἀριστοφάνης maakte op dit soort redeneringen de mooiste blijspelen en bracht Thomas Hobbes tot 'homo homini lupus est'. Ik denk dat het verder niet nodig is uw stelling nog verder uit te pluizen om aan te tonen dat u enigszins onvoorbereid in het leven staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Michiel

  U heeft volstrekt gelijk. En daarbij moeten ook nog meer wortels worden herkend en erkend: uit de hele wereld welbeschouwd, zelfs islamitische.

  Al was het maar omdat het 'christelijke' Europa sedert circa de elfde eeuw zichzelf deels in een zelfoppositie ten opzichte van 'de islamitische wereld' heeft gemanoeuvreerd en gedefinieerd. Het westerse oriëntalisme heeft datzelfde Westen grotendeels haar zelfconcept, zelfbeeld en zelfwaarde geschonken.

  Daarmee is ook 'de islam' een der wortelen van Europa, misschien nog wel meer dan het christendom, het humanisme en het jodendom bij elkaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ R.H.

  U bezondigt zich aan diverse drogredenen, waaronder die van de klassieke stroman. U schiet Uw botte pijlen op een niet-gelegd pervers verband.

  Leest U eens het artikel van Robert Putnam: 'E Pluribus Unum
  : Diversity and
  Community in the Twenty-first Century'.

  Verdiept U eens zich in de wereldschiedenis. In de geschiedenissen van migratie en diaspora. Maak eens wat lange reizen door andere werelddelen.

  Spreekt U eens met open vizier, lege geest en olijk gemoed met wat moslims en moslima's.

  Het zal Uw inzicht in de mensen, menselijkheid en de wereld meer dan goed doen!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Erlkonig,

  "Spreekt U eens met open vizier, lege geest en olijk gemoed met wat moslims en moslima's. Het zal Uw inzicht in de mensen, menselijkheid en de wereld meer dan goed doen!"

  Wat een vreemde oproep. Om inzicht te krijgen in mensen, menselijkheid en de wereld zou men met moslims van gedachte dienen te wisselen? Ik was er al bang voor dat uw adoratie voor de islam uw malapropisme niet in de weg zou zitten. Maar goed, van mij mag u de wereldgeschiedenis opnieuw kleuren ten faveure van de islam en de mensheid ontzeggen daartegen oppositie te voeren, maar dat maakt u nu juist tot datgene waar u tegen ageert. Wel, ik had toch meer verwacht van iemand die niettemin boektitels even makkelijk uit zijn mouw weet te schudden als vreemde gevolgtrekkingen maakt en bedenkelijke aanbevelingen doet. Die combinatie is echter te benauwend voor mij om serieus te nemen.

  Leest u gerust verder in uw boeken, maar zwijg er over eer u begrepen heeft wat er nu eigenlijk staat. Maar ik ben de beroerdste niet en doe u een voorstel om eens een boek te lezen wat nog niet op uw lijstje staat: Utopia van Thomas Moore. Nu wil ik u alvast verklappen dat al uw stellingen aangaande wereldvrede, leven en laten leven, ieder zijn godsdienst, fatsoen en tolerantie door Moore al werden beschouwd als satire. Het is daarom jammer dat u zo hardnekkig als idealist zich afkeerd van de feiten. Voor die houding is ook een naam bedacht, maar die zal ik u besparen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ R.H.

  Erlkönig is geen wereldvreemde idealist, maar een humane realist.

  En, Jawohl: om meer inzicht te krijgen in mensen, menselijkheid en de wereld zou men met moslims - met hen wiens ideeën en wereld U niet deelt of wenst te delen - van gedachten dienen te wisselen.

  U hoeft hen niet te overtuigen en zij hoeven U niet te overtuigen. Maar luíster eens vanuit enige openheid naar De Ander, verdiep U eens in De Ander, in welke-godesnaam-dan-ook!

  Ten slotte, U perverteert op groteske wijze de dubbele betekenis van Utopia. Erl beveelt U nogmaals lezing ervan aan, eventualiter onder Erls strenge begeleiding.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Erlkönig schreef,

  -"Al was het maar omdat het 'christelijke' Europa sedert circa de elfde eeuw zichzelf deels in een zelfoppositie ten opzichte van 'de islamitische wereld' heeft gemanoeuvreerd en gedefinieerd."

  Ik betwist dat het Westen zichzelf in je beschreven zelfoppositie heeft gemanoeuvreerd. Toen het Westen (voor zover je na de val van het Westelijk Romeinse rijk nog -of weer- van een politiek-cultureel blok kon spreken, werd het Westen in en via Spanje in de achtste eeuw aangevallen door de mohammedanen. De islam werd in 732 bij Poitiers een halt toe geroepen. Overigens was Europa toen nog verre van volledig christelijk. Ter illustratie, de missionaris Bonifacius werd in 754 door de heidense Friezen vermoord volgens de christelijke geschiedenis. De mohammedanen veroverden en claimden Jeruzalem als heilige plaats in 638. Jeruzalem was een belangrijk symbool voor de toen bestaande christelijke (en Joodse) wereld. Vreemd genoeg wordt deze verovering altijd overgeslagen door mohammedanen die over de christenkruistochten klagen.

  Het Westen werd dus in oppositie gedwongen Erlkönig. Vreemd je dat niet weet ondanks je propaganda voor geschiedeniskennis. Ter nuance. Gezien het expansionistische gedrag van alle grote rijken (blank, zwart of geel), had het wel net zo makkelijk kunnen gebeuren dat de Byzantijnen in een politiek-militaire bloeiperiode de mohammedaanse gebieden als eerste massaal zouden zijn binnengevallen. Dat was echter niet het geval.

  -"Daarmee is ook 'de islam' een der wortelen van Europa, misschien nog wel meer dan het christendom, het humanisme en het jodendom bij elkaar."-

  Toe maar, 'meer dan het christendom, het humanisme en het jodendom bij elkaar'. Absoluut niet mee eens. Heeft de islam invloed gehad? Ja. Is het een wortel? Nee. Wel een doorn, om het maar plantkundig te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Voor Erlkönig:
  "Freek de Jonge plaatst de huidige 'problematiek' met haar veiligheidsneurose gekoppeld aan integratiefetisjisme in een broodnodig ruimer verband"

  Zie de ontnuchtering hier:
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/Home/all/marokkaanse-troebelen.153773.lynkx

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dezelfde Freek de Jonge die met de grootste mond in Nederland Maxima haar vader verweet 'fout' te zijn geweest, ziet niet in hoe FOUT Koran/Mohammed is die per definitie Mein Kampf betekent voor vooral christenen en Joden die Freek de Jonge in de goot van Islam schopt 'hahahaha! zou mij een rotzorg zijn hoe christenen en Joden zich bedreigd en beledigd voelen door moslims Hahahaha! Ik haal mijn gelijk over hun lijken. Hahaha!' - toch!

  Zijn vader was dominee, zijn vrouw Joodse - beiden krijgen een Korantrap na van Freek de Jonge der Koran moslimlover.

  Wij wachten op Freek die Mohammed de 'heilige profeet' op t.v. een veeg uit zijn lolbroek geeft voor het verkrachten van Aisha Mohammed's kindvrouwtje van 9 jaar die deze pervert verkrachtte met als gevolg dat nog steeds ontelbare moslimmeisjes door Koran/Mohammed verkracht mogen worden.

  Ik zie het voor mij Freek gekleed in Mohammedbaard en jellah-bah met op zijn schoot het kind Aisha met bloed besmeurd broekje!

  Mijn gal over deze FOUTE Nederlander die ons land opdoekt t.b.v. Arabië en meewerkt aan de propagandamachine Koran/Mohammed!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Earlkoenig

  Freek de Jonge is een huichelaar want laat hem die schoft Mohammed aan de kaak stellen als rover,een massamoordenaar, die zijn kindvrouwtje Aisha en slavinnen verkrachtte ....

  U zegt in feite 'Nazi Duitsers waren maar mensen' door 'Marokkanen zijn maar mensen' maar niet voor óns voor wie alle Marokkanen MOSLIMS zijn die direct of indirect schuldig zijn aan christenvervolging in Marokko; en Joden en christenhaters zijn vanuit hun Koran.

  'Mondialisering' betekent ook dat o.a. christenen zien en lezen hoe MOSLIMS christenen haten en vermoorden, hoe MOSLIMS Joden haten - bevestigd in hun Haatkoran!

  Dezelfde MOSLIMS zijn die in Europa komen wonen. Vertel mij wat dóen moslims onder ons? Wat denken moslims te kunnen bereiken anders dan afkeer, afwijzing en haat voor hen doordat zij 'heilig' in Mein Kampf Koran voor ons geloven?

  Marokkannen mógen geen christenen worden áls belediging voor alle christenen. Wat doen die Marokkanen hier anders dan christenen beledigen? Christenen worden in alle Islamitische landen gediscrimineerd t/m vervolgd en vermoord door MOSLIMS omdat zijn christenen zijn.

  "Freek de Jonge plaatst de huidige 'problematiek' met haar veiligheidsneurose gekoppeld aan integratiefetisjisme in een broodnodig ruimer verband."

  Oh ja? Ook Freek de Jonge kan op zijn narrenkop gaan staan en aan al zijn bellen tegelijk trekken en zichzelf opdoeken als nog een moslimgek, maar miljoenen Europeanen kunnen moslims nooit accepteren.

  " Zowel in de tijd, vanuit een generationeel sociaal-psychologisch dynamisch perspectief, als in de ruimte, vanuit een comparatief mondiaal perspectief."

  'Mondiaal perspectief van Islam? Grapje? Je bedoelt 'Islam zal overwinnen' ten koste van inheemse bevolkingen? MOSLIMS 'MONDIAAL'? VANDAAR HUN VLAGGEN EN EMBASSADEN VERBRANDINGEN, HUN ONTELBARE AANSLAGEN? Hun moorden op christenen, Joden en 'de infidel'? Hahaha! Betekent slechts uw aanmatigend "in de ruimte' gezwets! Moslims bewijzen MOORDENAARS te zijn van christenen o.a. in Somalië, Iran, Marokko, Algerije, Egypte, Pakistan, Afghanistan, Indonesië, Afrika, Soedan, U.K., Spanje ... MOORDENAARS van Hindoes en Buddhisten, vol met HAAT voor alles en iedereen niet moslim ...
  zijn dezelfde MOSLIMS die in EU zijn komen wonen! In hún landen zouden zij ONS vermoorden en discrimineren - hand op Koran/Mohammed!

  "Al was het maar omdat het 'christelijke' Europa sedert circa de elfde eeuw zichzelf deels in een zelfoppositie ten opzichte van 'de islamitische wereld' heeft gemanoeuvreerd en gedefinieerd."

  Niet 'sinds het begin van de 11e eeuw' maar vanaf het BEGIN van de gewelddadige KETTER Mohammed, de ANTICHRIST.

  "Het westerse oriëntalisme heeft datzelfde Westen grotendeels haar zelfconcept, zelfbeeld en zelfwaarde geschonken."

  U loopt achter: Edward Said 'Orientalisme' werd door hem voorgesteld als 'Westerse fantasie over de Orient' maar, herlezen, blijkt waar te zijn zoals wij zien en ervaren door moslims - deze keer helaas in Europa - de Korancult waarin de cultleden zichzelf "slaven' noemen, waarin zij zich als breinloze papagaaien gedragen, waarin vrouwen in APARTHEID leven en opgedoekt worden ...

  "Daarmee is ook 'de islam' een der wortelen van Europa, misschien nog wel meer dan het christendom, het humanisme en het jodendom bij elkaar."

  Hahaha! Integendeel ISLAM (!) had vervalsing van Christendom/N.T. en Judaisme/Thora nodig óm tot Koran te komen! Zonder christendom en Judaisme géén Koran maar slechts die 'suras' die ook doordrenkt zijn van vervalsingen uit N.T. en O.T. Het Grote Oude Egypte, Grieken, Romeinse Rijk, Persië, christen Bijzantium en Rome waren Grote religies en Culturen die lang voor Islam bestonden! Islam had die invloeden en wetenschap slechts voor het opscheppen. Europa was al lang gericht op ROME ver voor Islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ erlkoenig

  "Bovendien doet het recht aan de joods-christelijk-humanistische wortels van Nederland. Wortels van medemenselijkheid, inzicht, begrip, respect, waardigheid, dialoog én boerenverstand."

  Haha! Juist de beste redenen waarom wij uiterst zorgelijk zijn door de aanwezigheid van moslims/Koran/Mohammed die geen mensenlijkheid, respect, waardigheid, dialoog toestaan, noch 'boerenverstand gebruiken'.

  Moslims zijn vollédig respectloos in navolging van Koran/Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ curvedwater

  Diverse sociologische studies tonen aan dat dit gedrag van Marokkaanse jongens niets met islam maar alles met street culture en sociaal-economische deprivatie te maken hebben. Met problemen in de opvoeding, schooluitval, identificatie met Amerikaanse gangstarap- en ghettocultuur met de annexe criminele verleidingen.

  Uiteraard zijn deze jongens zelf volledig verantwoordelijk voor hun daden en moeten zij passend gestraft en gecorrigeerd worden, echter evenzo geldt nog immer: 'it takes a whole village to raise a child.'

  Veel scholen leveren geen of onvoldoende kwaliteit (krijgt een leraar ooit een functionerings- en beoordelingsgesprek? Neen!), de gemeentelijke aandacht en de wijkzorg voor probleemgezinnen faalt of komt veel te laat (gedempte-put-verdronken-kalf-scenario's), over het jongerenwerk zullen we het maar niet hebben, toezicht en handhaving (grensstelling) door de politie schiet evenzo structureel tekort en de justitionele aanpak is te traag en inadequaat.

  Nogmaals, de jongeren en hun ouders zijn de eerstverantwoordelijken, maar het probleem ligt uiteindelijk toch echt bij het gehele systeem waarin dit kan gebeuren (opkomst gangster street culture versus burgerlijke cultuur en moraal) en niet bij de eventuele religieuze of etnische achtergrond van deze jongeren - hoezeer het nu ook om mensen uit één groep gaat.

  De problematiek is van een sociaal-economische, pedagogische en organisatorische (in de civil society en in het sanctionele overheidsapparaat) en niet van een religieuze aard.

  We moeten alles wel in de juiste proporties en contexten en met de juiste verklaringen en brillen blijven bekijken, anders maken we de problemen nog groter en de oplossingen onbereikbaarder dan ze zijn en gooien we rüksichtslos de rotte appels en de toffe peren in één mand.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ annabeth

  Zal Erlkönig dan maar weer een flesje zuurstof voor je ontkurken?

  Harharhar!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Volgens Freek 'hebben we van allochtone kinderen niets te vrezen', hij heeft die morgen met 'allochtone kinderen' gepraat op een middelbare school in Amsterdam.

  Uiteraard niet op het Islamitisch College Amsterdam of op het Calvijn Junior College, maar op het Amsterdams Lyceum.

  BeantwoordenVerwijderen