Fuck the Holocaust!

Nu is de boodschap, die professor Wolfgang Benz vanuit Berlijn verbreidt, ook in de provincie aangekomen: de moslims zijn de Joden van tegenwoordig. Toegegeven, bij Benz klinkt dat een beetje gedifferentieerder, wanneer men echter de lucht laat ontsnappen uit zijn gemompel en gekreun, dan blijft deze uitspraak gewoon over. ”Inhoudelijk zei de voorzitter van de adviescommissie buitenlanders en integratie: in de media en op straat in Duitsland zou op dit moment eenzelfde stemming tegen moslims en de islam gemaakt worden als tijdens de nazitijd met zijn geplande haat, ja, vernietigingskampen tegen Joden.”

Wie zoiets zegt, is een idioot, die niets afweet van geschiedenis, maar een neus heeft voor wat mensen willen horen: wanneer datgene, wat de moslims nu moeten doorstaan, lijkt op datgene wat de Joden ”tijdens de nazitijd” moesten doorstaan, dan kan het Jodenprogramma van de nazi’s niet zo erg geweest zijn. Dan moeten de joden eindelijk eens ophouden met dat gejammer. Of heeft er tijdens de nazitijd misschien een ”Jodendomconferentie” bij de minister van binnenlandse zaken bestaan, waarbij de belangrijkste vertegenwoordigers van de Duitse Joden waren uitgenodigd, die er van hun kant mee dreigden niet te komen opdagen? Nee, die bestond niet, er was alleen de Wannsee conferentie, maar daar mochten de Joden niet aan meedoen, in ieder geval niet als deelnemer.

De idiotie van de bewering, dat de in Duitsland wonende moslims de Joden van nu zouden zijn, is niet gelegen in het feitelijke, maar in het pathologische. Het is de ”Holocaustafgunst” van de mislukkelingen, die ervan overtuigd zijn, dat het tegenwoordig beter met hen zou gaan als ze vroeger net als de Joden zo vervolgd zouden zijn. De moslims kijken machteloos naar hun eigen machteloosheid en verbazen zich erover dat een vlooiencircus genaamd Israël meer aandacht krijgt en succesvoller is dan hun hele onderneming. Wat hebben de Joden wat wij niet hebben? De Holocaust!

De Joden van hun kant zijn zo stom om de Holocaustafgunst op te vatten als nog een drijfveer van het moderne antisemitisme en staan als koppige kinderen op de ”zeldzaamheid” van de gebeurtenis, alsof ze in een tombola het winnende lot zouden hebben getrokken. Dat is koren op de molen van de Holocaust-afgunstelingen, die in professor Benz eindelijk iemand hebben gevonden, die hen verlost van hun complexen. Wat mij betreft: jullie kunnen de Holocaust cadeau krijgen. En die Benz als gratis extraatje erbij.

Henryk M. Broder


Bron: http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/fuck_the_holocaust/

Vertaald
uit het Duits door: E.J. Bron

20 opmerkingen:

 1. Ach broedertje Broder toch! Wat een broddelreactie toch weer Uwer vileinerzijds.

  Uiteraard kunnen de joden en de moslims niet in historische zin - hoezeer zij ook allen semieten zijn - zomaar en geheel en al worden geïdentificeerd: de geschiedenis herhaalt zich dan wel immer, maar nimmer in exact dezelfde gedaante. Een Groot-Intellectueel als U zou dat toch moeten weten. Evenwel zijn er voldoende parallellen aan te wijzen die de vergelijking weergaloos schragen.

  Net als de joden toen worden de moslims nu door de zogenaamde islamcritici, islambashers en hun meelopers categorisch beschouwd en aangesproken, zonder onderscheid en nuance in de verschillende achtergronden, stromingen, tradities, herkomst, sociale en economische status, ideeën en individuele uniciteit en verantwoordelijkheid.
  Zij worden volstrekt gefixeerd in generalisaties, stereotiepen en vooroordelen. Wat bijvoorbeeld een aantal procent of promille van moslims doen wordt de hele groep of subgroep (Marokkanen) aangewreven.

  Net als de joden toen worden de moslims nu gereduceerd tot hun geloof of religieuze cultuur en chronisch slechts vanuit dat aspect bekeken. Ze worden bijvoorbeeld niet benoemd als 'islamitische Duitser' of 'Nederlander met een Turks-islamitische achtergrond' of gewoon 'Nederlander'.

  Net als de joden toen worden de moslims nu 'gedemoniseerd': zij worden identiek neergezet als de onbetrouwbare en barbaarse vijanden van het autochtone volk, wachtend op hun silent of hostile take-over ('islamisering') van de in eeuwen met bloed, zweet en tranen opgebouwde democratische rechtsstaat en de kwetsbare 'free and open society'.

  Net als de joden toen worden de moslims nu als leden van een (ver)achterlijke en levensgevaarlijke groep geacht dat als klinkklare Fremdkörper niet thuishoort in het beschaafde en Verlichte Westen met haar joods-christelijk-humanistische wortels. Alle historische clichés van 'De Eeuwige Muzelman' met zijn baard, kromzwaard en kromneus worden daartoe van stal gehaald. De bewust beledigende cartoons en persiflages van religieuze figuren en symbolen vormen een net als in de jaren '30 van de vorige eeuw een beproefde strategie tot democratische immunisering, religieuze ridiculisering en culturele demonisering.

  Net als de joden toen worden de moslims nu in toenemende mate maatschappelijk en ook steeds meer beleidsmatig en politiek gediscrimineerd en beknot of geboycot in hun beleving en expressie van hun religieuze en culturele eigenheid. De glijdende schaal van normalisering van de problematisering ('Het Moslimvraagstuk', 'Het Islamiseringsprobleem') en de uitsluiting tiert alom welig.

  Net als de joden toen worden de moslims nu enerzijds monddood gemaakt door alle schofferingen, monologische debatten en strategieën van ontmoediging en ontmondiging, en anderzijds verweten zich niet te kunnen of willen uitspreken over van alles dat hen aangaat. Een psychologisch-tactisch beproefde spagaat.

  Net als de joden toen worden de moslims nu gebruikt als zondebok voor de eigen existentiële, sociale en culturele identeitscrisis van 'De Westerling' of 'De Nederlander' of 'De Duitser'.

  De geschiedenis herhaalt zich immer, maar nimmer in dezelfde gedaante.

  En wij zullen tot het bittere einde blijven volharden in het 'Wir haben es nicht gewusst'...

  Of opent U wél Uw ogen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ Erlkönig

  Een heel mooi verhaal uwerzijds. Toch hoop ik dat u de moeite neemt om het probleem van meerdere kanten te bekijken. Bijvoorbeeld door de volgende artikelen te lezen:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10899

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10508

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10362

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10146

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10124

  Enz., enz., enz., enz., .......

  Ik wens u veel leesplezier!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ Erlkönig

  Arabische Liga: nóóit erkenning van Israel, ook niet bij vredesverdrag!!:

  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/136776

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ E.J.

  Dus? Het is volkenrechtelijk gans niet buitengewoon dat sommige staten andere staten niet erkennen - om welke redenen dan ook. Daar zijn legio voorbeelden van.

  Wat is uw punt percies?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ E.J.

  Erlkönig volgt nimmer links.

  Doet U eens een poging om in Uw eigen woorden een steekhoudende redenering op te tuigen. Uw simplistische linkplemperij getuigt vooralsnog slechts van een ontluisterend gemakzuchtige en luihartige geest.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Erlkonig

  De vergelijking verliest zijn steekhoudendheid naar de omstandigheid van een totale redeloosheid waarmee de Joden werden geconfronteerd. Zelfs Alfred Rosenberg, die toch voor intelectueel moest doorgaan, heeft nooit maar een enig zinnig argument kunnen bedenken wat er nu precies op Joden of hun religie tegen was. Die aperte onberedeneerde haat is eenvoudigweg niet gelijk te stellen met de kritiek op een vorm van islam die geen handen geeft aan vrouwen in een westerse maatschappij waar omgangsvormen van een andere orde zijn. Zo zijn er talloze voorbeelden van een orthodoxe islam die zich op gespanne voet begeeft met universele waarden die zich niet afhankelijk of onderworpen weten aan een opperwezen. Dat is niet willekeurig en gespeend van redelijke argumenten. Wat dat wel is is de verdediging van de 'liberale' islam om die specifieke kritiek te generaliseren. Daarmee doe je heel wat moslims te kort.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ R.H.

  "De vergelijking verliest zijn steekhoudendheid naar de omstandigheid van een totale redeloosheid waarmee de Joden werden geconfronteerd. Zelfs Alfred Rosenberg, die toch voor intelectueel moest doorgaan, heeft nooit maar een enig zinnig argument kunnen bedenken wat er nu precies op Joden of hun religie tegen was. Die aperte onberedeneerde haat (...)"

  U weet vast ook wel dat er historisch-religieuze, culturele en sociaal-economische redenen waren om de joden beredeneerd te haten:

  - Het vermeende verraad en de doodswens 2000 jaar geleden jegens een andere jood, ook wel bekend geworden als Jezus Christus.

  - De (overige) theologische spanningen tussen christendom en jodendom.

  - De daaropvolgende in de maatschappij diepgewortelde en in de traditie ingebedde (daarom voor velen niet meer als beredeneerbaar gezien of ervaren) weerzin tegen joden in het christelijk Europa met discriminatie, uitsluiting (onder heel veel meer middels ghetto's, beperking tot bepaalde beroepsvelden), vreselijke pogroms (bijvoorbeeld als zondebok voor de slachtoffers van builenpest en gewoon ter plundering en roverij).

  - Roofzucht en afgunst. De nazi's zagen de rijkdom, macht en hegemonie van een aantal joden op een aantal gebieden en wilden hun bezit domweg ordinair inpikken vanuit een vermeende inverse raciale en culturele superioriteit en hun invloed op economie, maatschappij, cultuur en wetenschap volledig ausradieren.

  - De verderfelijke racistische ideologie en het liederlijk perverse systeem van de Nazi's, geënt op voornoemde historische en sociaal-economische gronden.

  - Het anders-zijn van veel joden in verschijning en geloofsbeleving.

  Ga zo maar door...

  Bij de moslims kunnen we mutatis mutandis bepaalde parallellieën zien met bovengenoemde.

  You do the math.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. "Wat dat wel is is de verdediging van de 'liberale' islam om die specifieke kritiek te generaliseren. Daarmee doe je heel wat moslims te kort."


  Een liberale islam is er nog nergens, ook niet in Nederland, wel liberale moslims en die moeten gesteund worden maar veel 'liberale' moslims steunen toch ook de orthodoxe islam en zijn dus niet echt liberaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Blijkbaar heb ik geen recht op vrijheid van meningsuiting, want mijn reactie is om onduidelijke redenen verwijderd.

  Ik heb alleen mijn bewondering kenbaar gemaakt voor de wijze waarop Erlkönig zijn mening verkondigd en kritiek geuit op de meeste reageerders hier en hen verweten geringeloord te zijn door hun 'bazen' waardoor ze niet zelfstandig mogen denken en wild om zich heen slaan wanneer er een andere mening voorbij komt.

  Erlkönig ga zo door met schrijven, want de aanhouder wint, hoewel het daar niet om gaat, maar meer om het meedoen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Discussie met types als Erlkönig is verloren tijd. Het feit dat hij geen links wil lezen, is een antwoord dat ik al vaker heb gezien bij dat soort ontkenners en wegkijkers. Echt een gemakzuchtige standaardreactie. Het vervolgens schoolmeesteractige vraagje om het dan in eigen bewoordingen te formuleren, wat in die artikelen al heel duidelijk staat, is niet meer dan een al vaker geziene standaardreactie om niet op de inhoud te hoeven ingaan.

  En als we dan toch zo nodig een vergelijking met de nazi's willen maken dan zie ik die agressieve zich als joden beschouwende groepen, zijnde intolerante moslims en domme multiculti's die misbruik maken van Europees schuldgevoel, eerder als de nazi's dan als zielige en zwakke joden.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Rudolf

  U vindt het plempen van een vuistvol linkjes niét gemakzuchtig en de uitgebreide vertogen van Erl wèl? Bijzonder. Wederom blijkt, geheel in de steeds zelfonkritischer wordende tijdsgeest, de wereld op zijn kop te worden gezet.

  Geeft Ú dan een inhoudelijk weerwoord. Erl belooft U serieus te antwoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Erlkonig,

  Proficiat! U heeft zojuist een aantal volstrekt bizarre redenen gegeven om de periode '33-'45 (in Duitsland) te verklaren. Zet dat nu eens af tegen bomaanslagen van fundamentalisten, de sharia die niets moet hebben van de UDHR en de vervelende gewoonte om democratie ondergeschikt te achten aan een opperwezen.
  Zeker, dit betreft niet alle moslims en daarom zou u die kritiek ook niet moeten generaliseren.

  @Willem,

  Moslims inplaats van islam ware inderdaad beter geweest. De strekking lijkt me niettemin helder.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. roficiat! U heeft zojuist aantal volstrekt bizarre redenen gegeven om de periode '33-'45 (in Duitsland) te verklaren. Zet dat nu eens af tegen bomaanslagen van fundamentalisten, de sharia die niets moet hebben van de UDHR en de vervelende gewoonte om democratie ondergeschikt te achten aan democratie.
  Zeker, dit betreft niet alle moslims en daarom zou u die kritiek ook niet moeten generaliseren.

  @ R.H.

  Wiezo zijn de Erlgegeven redenen bizar? Erl vindt het eerder bizar dan Ú het bizar vindt! Reeds Goldhagen liet zien hoezeer het wijd en zijd verbreide en ook door U aangevoerde idee van 'de banaliteit van het kwaad' en 'de absolute redeloosheid' (van de Nazi's) absoluut gelul is. Leest U zijn "Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust" eerst maar eens.

  Zucht, pfff...

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Erlkonig,

  Laat die Goldhagen nu net de zware jongens in de islam (o.a. Salafisten, en dat zijn er betrekkelijk veel in Europa) vergelijken met het nationaalsocialisme.

  Zelf had ik een andere schrijver als voorbeeld genomen, maar ach, u weet ongetwijfeld wat u doet.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ R.H.

  Juist: Goldhagen heeft het over de salafisten en niet 'de' moslims!

  Het aantal radicale salafisten in Nederland wordt geschat op 2500 tot 3000. Slechts een klein deel daarvan propageren geweld. Verder, hoe mal, malicieus en abject ook in hun denkbeelden, mogen de non-militante gebruik maken van hun grondwettelijk gewaarborgde vrijheden. Daar moeten we met zijn allen tegen kunnen en alternatieve verhalen tegenover zetten zodat leden en vooral kinderen uit salafistische gezinnen niet continu aan die onzin worden blootgesteld en alternatieve wereld- en mensbeelden tot hun beschikking hebben. Daarnaast kan de overheid via beleidskeuzes en strengere of geen subsidieverstrekking de salafisten ontmoedigen en decimeren. Erlkönig is aldus absoluut geen fan van het salafisme - a contrario! - en beseft de gevaren ervan, maar bepleit gelijktijdig een genuanceerde en geproportioneerde aanpak. Salafisten vormen slechts één van de vele stromingen en tradities in de islamitische wereld, net als er naast progressieve en liberale gelovigen ook onverbeterlijk rabiate scherpslijpers zijn in de christelijke, joodse, hindoeïstische en (zen)boeddhistische wereld.

  We moeten goed beseffen dat het het salafisme een exportproduct en een doelbewust machtsprogramma behelst van kapitaalkrachtige gederangeerde Saoedische scherpslijpers. Zij pogen met al hun oliegeld een ontwrichtende religieus- en cultuurpolitieke tweestrijd tussen moslims en westerlingen te stichten. Het is aan ons om daar niet in mee te gaan en genuanceerd te blijven kijken naar 'de moslims'. anders spelen we de Saoedi's majeur in de kaart.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. http://video.google.com/videoplay?docid=-6229070629122885245#

  Je hoeft de eerste tien minuten van de bovenstaande nazi filmpje te zien om deze man gelijk te geven. Identieke argumenten worden tegenwoordig tegen de moslims gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen