Niets nieuws

Cohen

Bovenaan gezet voor Job Cohen, die zich onlangs zo vol overtuiging kandidaat heeft gesteld als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid.

Job Cohen: "Het is een teken van beschaving om mensen met minder talent of minder mogelijkheden net zo goed bij de samenleving te houden als mensen die het in dat opzicht gemakkelijker hebben, zoals het een teken van beschaving is om mensen met andere opvattingen te respecteren en niet uit te sluiten, zolang zij zich maar binnen onze rechtsstaat bewegen. Dat is werkelijke vrijheid." (de Volkskrant)

Niets nieuws

Elke keer als ik de atheïst Job Cohen, de kwalificatie is van hemzelf, een debat over religie hoor voeren, overvalt me een moedeloosheid die zijn weerga niet kent. Atheïsme garandeert natuurlijk niets maar is het echt te veel gevraagd om van een man, een bestuurder nota bene, die zich niet laat leiden door welke religie dan ook, verstandiger woorden en gevolgtrekkingen te verwachten dan die hij tijdens zo'n debatje uitkraamt? Die debatjes schijnen in onze moderne tijd zeer noodzakelijk te zijn, noodzakelijk om de cohesie in ons land te bewaren. Telkenmale worden die verwachtingen om zeep geholpen, alsof de tijden van weleer herleven. Tijden waarvan niemand zou moeten wensen dat die terugkomen.
De zondag voor kerst 2006 is het wederom raak. De timing is helemaal in orde want de stemming onder het volk (moslims gaan op uitnodiging van christenen massaal naar de nachtmis) zit er dan goed in. Cohen treedt in het discussieprogramma Buitenhof aan, samen met christin Mirjam Sterk (CDA), Fouad Laroui (schrijver, publicist en 'seculier moslim') en Frits Bolkestein (erelid VVD, tevens voorstander van de seculiere maatschappij). Onder leiding van Clairy Polak buigen de dame en heren zich over het belangrijkste vraagstuk van onze tijd, namelijk of, en zo ja, hoe dat dan komt, religie weer helemaal terug is in de politiek en in onze seculiere samenleving.

Behalve Bolkestein, geeft iedereen toe - de een wat minder schoorvoetend dan de ander - dat de populariteit van religie te maken heeft met de komst van de islam naar ons land. Hear hear! Zonder de komst van de islam naar Nederland ("wij blijven hier.nl"), geen herwaardering, geen hernieuwde belangstelling voor religie. Wat mogen we de islam dankbaar zijn! Was die niet gekomen, dan bevonden we ons nog in de duistere middeleeuwen! Decennialang zijn er in ons waterige, seculiere landje verworvenheden tot stand gekomen als 'gelijkheid van man en vrouw', 'homorechten', 'vrouwenemancipatie' en 'geen sekse-gescheiden maatschappij meer', maar nu staat ons nog iets veel mooiers te wachten, want de islam is hier. Om te blijven. En, dat zou iedereen moeten weten, de religie/ideologie de islam heeft over dergelijke onderwerpen, geheel andere ideeën, vastgelegd in een leer, een systeem met een politiek/religieus sausje waaraan niet valt te tornen, voor iedereen toegankelijk. Voor iedereen te begrijpen.

Die andere ideeën, meent burgemeester Cohen, verdienen respect, ze hoeven niet ter discussie te worden gesteld. Beter van niet. Ze moeten alleen nog geïntegreerd worden in onze samenleving, die ideeën dus. Zodat de cohesie behouden blijft. "En kijk nu eens naar onze jeugd," zegt Cohen vlak voor de kerst, "het alcoholgebruik onder jongeren is schrikbarend hoog, daar kunnen we nog wat van de islam leren!". Cohen, die in hoog aanzien staat bij Polak, krijgt, zoals gewoonlijk, alle tijd om zijn punt (af) te maken, waarna hij, zoals gewoonlijk, charmant glimlachend de anderen triomfantelijk aankijkt.

Cohen_01_1Het zijn deze redeneringen van de man die mij moedeloos maken, om niet te zeggen cynisch. De islam verbiedt zijn aanhangers-vanaf-geboorte alcohol te nuttigen; een glaasje of een hele fles, ook niet op oudejaarsavond. De islam verbiedt het en daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen! De postbus 51-spotjes die wij in het leven hebben geroepen om onze losgeslagen jeugd op het rechte pad te brengen, misschien wel inclusief hun ouders, wat stellen die voor bij het onovertroffen systeem van de islam? (De islam, die hep gelijk!) Zou het daarom zijn dat ik Cohen nooit het christendom als goede voorbeeld heb horen gebruiken voor onze losgeslagen jeugd? Maar dat zal christin Mirjam Sterk hem wel niet kwalijk nemen.

De tien geboden komen terloops ter sprake. Met de integratie van de tien geboden uit het christendom is niet zoveel mis, daar kunnen humanisten en anderen die niet zo veel talent hebben voor goden en religies best naar leven (al hebben we al de wet). Laroui liet Bolkestein, die dit beaamde, beleefd uitspreken en interrumpeerde het erelid van de VVD niet toen die veronderstelde dat deze tien geboden vast ook in enigerlei vorm in de koran terug te vinden zijn. Bolkestein zal lang zoeken hebben in de koran naar het gebod 'Gij zult niet doden', maar dit terzijde. Jammer dat de 'mensenrechten' onaangeroerd bleven...

'2007, zonder zorgen'; westerse denkers als Cohen die het overal in Europa voor het zeggen hebben, waken over ons. Zij zullen ervoor zorgen dat moslims - we weten dondersgoed dat die er zijn, we kennen ze bij naam - die snakken naar 'verlichting', die als individu benaderd willen worden, die onze ondersteuning en bescherming nodig hebben om los te geraken van een totalitair systeem, níet van het rechte pad geraken. De Cohennen en de zijnen blijven doof voor hun schreeuw. Ze zullen wel moeten, om 'de cohesie' te bewaren. Daar geloven zij heilig in. Individuele vrijheid offeren ze daarbij op, want kun je nog van vrijheid spreken - ik noem een klein, mij misselijk makend voorbeeld - als in de Brusselse gemeente Molenbeek het sinds 2006 verboden is dat politie-agenten tijdens de ramadan koffie drinken of op straat een broodje eten?

Welke (nog) onopgemerkte regelgevingen heeft de Amsterdamse burgemeester al genomen om de boel bij elkaar te houden, en welke kunnen we nog van hem verwachten? De boel bij elkaar houden? De boel aan elkaar ketenen, zal hij bedoelen! De mensen aan elkaar ketenen, dat is wat hij doet! Waarom hoor ik Cohen toch nooit het woord vrijheid gebruiken? Naar vrijheid streven is toch veel mooier dan de boel aan elkaar te ketenen? Wat is er zo vies aan het woord vrijheid? Verwart Cohen 'vrijheid' niet met de negatieve term 'vrijblijvendheid' en gebruikt hij het woord vrijheid daarom niet? Of is het gebruik van het begrip 'vrijheid' alleen aan Geert Wilders voorbehouden?

Cohen zal oude tijden nog doen herleven.

AnneliesvanderVeer

(8.1.2007)

Eerdere reacties

2 opmerkingen:

 1. Koning Cohen is regent van de oude stempel

  Job Cohen is een regent van de oude stempel
  De politieke heiligverklaring van Job Cohen is een feit. Sint Job zal ons land redden. Hij is de verzoener.

  Maar wat moet hij met elkaar verzoenen? Is hier sprake van een etnisch conflict? Moet hij strijdende partijen nader tot elkaar brengen? Gaat hij een eind maken aan de politieke polarisatie?

  Wie een eind maakt aan de politieke polarisatie, heft daarmee ook de democratie en zelfs de politiek op.

  Absorberen
  Maar kan hij de polarisatie beëindigen? Is hij van plan om de Wildersaanhang te verzoenen met de PvdA? Nee.
  Dat laatste is niet het geval. Hij zal de polarisatie juist verder verdiepen, door een front te vormen tegen de ontevreden burgers.
  Hij zal pas succesvol zijn als hij een machtsblok kan vormen dat tot uitsluiting van de ontevreden burgers leidt. Maar zal hij deze burgers niet kunnen absorberen? Nee.

  Toeverlaat
  De ontevreden burgers laten zich niet absorberen zolang hun zorg en bezwaren niet worden overgenomen. Dat is Job Cohen geenszins van plan om te doen. Hij wil moslims zelfs via de islam laten integreren. Ook was hij de steun en toeverlaat van oud-minister Ella Vogelaar.

  Dus luidt de conclusie dat Job Cohen geen aardse, laat staan hemelse verzoener is. In 2003, na het debacle met LPF, stemden veel burgers op PvdA. Omdat de nieuwe leider na openbare en democratische competitie was verkozen. Ook ging deze nieuwe leider naar de burgers toe om hun zorgen aan te horen.

  Wouter Bos presenteerde zich in 2003 als tegenpool van twee elementen die ook Pim Fortuyn had bestreden: de regentencultuur en de vernedering van de burgers.

  Charme
  Bos was een zoekende politicus. Dat is ook zijn charme. Hij was geen multicultifiguur. Dat is Cohen wel.

  Wat gebeurt er nu in de PvdA? De sociaaldemocraten gaan terug in de tijd. De nieuwe leider werd op een monarchale wijze geïnstalleerd. De democratische openheid en competitie in de PvdA wordt daarmee teruggedraaid.

  De multiculturele ideologie wordt opnieuw de heersende opvatting. Ik wil hier mijn sociaaldemocratische vrienden condoleren met deze historische achteruitgang. De modernisering van de sociaaldemocratie is helaas mislukt. De oude regenten zijn terug. Job Cohen is een regent van de oude stempel.

  Benoemd
  Waarom zou door Cohen de polarisatie toenemen? Cohen is door niemand gekozen, maar werd als monarch benoemd.

  Koning Cohen moet in de eerste plaats rekening houden met de belangen van degenen die hem hebben benoemd. Dat zijn niet de burgers maar de regenten.

  Wat willen de regenten? Zij willen aan de macht komen en de macht van de ontevreden burgers beperken. Daarvoor is Job Cohen aangesteld. En dit leidt uiteraard tot verdere verscherping van de polarisatie. Cohen zelf zal in de komende maanden het symbool van de polarisatie worden. Daarbij zal hij datgene vertegenwoordigen, wat juist een doorn in de ogen van de ontevreden burgers is.

  Debatteren
  Job Cohen was nooit parlementariër (in de Tweede Kamer). Debatteren kan hij niet. Dat kunnen overigens de meeste regenten niet.
  Besturen? Tja, we kunnen hier een lange lijst presenteren van tragische toestanden die Cohen in Amsterdam heeft veroorzaakt.
  De monarchale wijze waarop Cohen aan de macht is gekomen, laat zien hoe hij wil gaan regeren: geen democratische verantwoordelijkheid.

  Vriendelijk advies
  Toch nog een vriendelijke advies aan Sint Job: begin in godsnaam je toespraken niet meer met 'mijn moeder', 'mijn vader' et cetera. Dit soort wollige termen werken niet meer in een radicaal gedemocratiseerde wereld.

  Cohen moet vertellen waarom juist hij de geschikte persoon is om twee grote crises te bestrijden: de economische crisis en de crisis van de multiculturele samenleving. Dat en niets anders willen we als burger horen van Cohen.

  Afshin Ellian

  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/260578/Koning-Cohen-is-regent-van-de-oude-stempel.htm#

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik krijg net hetzelfde gevoel.... Zuchten, hoofd schudden, moedeloosheid....

  Ik begrijp zelfs niet dat die politieke kaste en journalisten, het "fenomeen" Wilders niet willen of kunnen (juist) plaatsen....
  Bravo Nederland met verkiezingsaffiches in talen die jullie niet eens begrijpen, Turks, Marokkaans, Berbers enz... (bij ons in Vlaanderen is het niet beter hoor !)

  BeantwoordenVerwijderen