Met Geert Wilders en zijn thema's is het nog lang niet gedaan


Al vijf jaar lang is het negatieve vergrootglas gericht op Geert Wilders. De PVV groeide alleen maar. Nu loopt de partij terug. Dat komt dus niet door de ‘linkse hetze’, maar door de eigen fouten. De gevestigde politiek maakt echter een grote blunder als ze Wilders voorbarig afschrijft en de door de PVV aangekaarte thema’s blijft verwaarlozen.

‘Kopvoddentax startsein voor de neergang van Wilders’ was de kop van een weblog, dat ik schreef na zijn tegenvallende optreden tijdens de algemene politieke beschouwingen. Hiermee pleegde ik volgens sommige PVV-aanhangers bijna heiligschennis, want in hun ogen had Geert een geniaal voorstel gelanceerd.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat ik weer eens helemaal verkeerd in de glazen bol had getuurd. Ik verloor er zelfs een weddenschap door. De PVV handhaafde zich met glans boven de 25 zetels en kwam regelmatig als grootste partij naar voren in de peilingen van Maurice de Hond.

Sinds de kabinetscrisis en de gemeenteraadsverkiezingen zit de klad er in. De PVV in Den Haag en Almere streefde naar een hoofddoekverbod bij gemeentelijke en gesubsidieerde instellingen. Maar juist door de troebele voorgeschiedenis met de kopvoddentax kregen de lokale PVV-chefs Sietse Fritsma en Raymond de Roon geen enkele steun hiervoor.

Afshin Ellian bracht de PVV-misgreep exact onder woorden: “Een hoofddoekbelasting! Als de hoofddoek een onderdrukkingssymbool is, dan moet het nooit op een statelijke wijze, ook niet door belastingheffing worden erkend… Vanuit het perspectief van de staat bezien, gaat het niet om het dragen van een hoofddoek als zodanig, maar om de plaats waar een hoofddoek wordt gedragen: openbare scholen, politiebureaus, gemeentes etcetera. Het dragen van een hoofddoek kan de neutraliteit van de staat aantasten. Daar begint het probleem.”

Wilders beging vervolgens de fout om het onduidelijk geformuleerde en beargumenteerde hoofddoekverbod tot breekpunt van coalitiebesprekingen te maken, of toch weer niet. De PVV zette zichzelf buitenspel zonder dat de andere partijen doorzichtige manoeuvres hoefden te maken. Inmiddels zou uit NRC-onderzoek blijken dat zelfs de PVV-aanhang verdeeld is over de grote aandacht voor de hoofddoek.

Dan is er nu de misère rond de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Het was voorspelbaar dat de media de PVV-wannabes onder een negatief vergrootglas zouden leggen. Wilders verzuimde om dit zelf van tevoren goed te doen met twee fatale gevolgen. Op nummer 9 stond de klankschaaltherapeute en misbruikfantaste Mellony van Hemert. Ze trok zich weldra terug wegens een ernstige ziekte. Tot en met deze ziekte doet het allemaal heel erg denken aan het ‘terminale’ ex-Kamerlid Tara Singh Varma. Het multiculturele boegbeeld kon er 20 jaar lang op los liegen voor de CPN en GroenLinks. Ze kwam zelfs weg met het graaien in de kas van twee landencomités zonder dat de media haar optreden onder een negatief vergrootglas legden. Wilders heeft zich aanzienlijk sneller ontdaan van de rotte appels in de mand.

In een eerder blog heb ik al uitgelegd wat er mis was Gidi Markuszower. Als het alleen bij een lichte overtreding van de wapenwet was gebleven, was de nummer 5 er nog wel mee weggekomen. Markuszower bleek echter ook voorstander van een cherem, een religieuze ban voor Joden, die achter het Goldstone-rapport staan. Deze cherem werd door de Portugees-joodse gemeente in de 17de eeuw toegepast tegen vrijdenkers als Uriel da Costa en Baruch Spinoza. Bij de bestrijding van het religieuze fundamentalisme van de islam heeft Wilders dus een religieuze fundamentalist in de arm genomen, een duidelijke misgreep.

Bij de jongste peiling van Maurice de Hond staat de PVV nu op 18 zetels, nog altijd een verdubbeling van het huidige zeteltal. Ondanks het ovationele applaus voor de Nieuwe Leider staat de PvdA nog steeds niet op winst, maar op 33 zetels - even veel als het schamele resultaat dat Wouter Bos in 2006 behaalde. In de peilingen zijn PVV en D66 nog steeds de grote winnaars, staat de VVD er steeds beter voor, en mag ook GroenLinks op een lichte vooruitgang hopen. Het CDA en de SP verkeren in zwaar weer.

Op enkele websites, zoals De Dagelijkse Standaard en Contradicere, wordt nu beweerd dat de PVV het slachtoffer is van linkse lastercampagnes. Merkwaardig. Vanaf zijn vertrek bij de VVD is Wilders voortdurend het mikpunt van lasterjournalistiek, doodsbedreigingen, juridische campagnes en onterechte vergelijkingen met de NSB, Hitler en de Tweede Wereldoorlog.

Al die tijd kreeg de negatieve publiciteit geen enkele vat op hem. De aanhang van Wilders groeide alleen maar dankzij de linkse hetze. Tegenstanders werden wanhopig van zijn ‘briljante strategie’. Nu blijkt dat Wilders wel degelijk fouten kan maken. Het zijn dan ook vooral de fouten en niet de hetzes die voor de teruggang zorgen. Het gevolg is dat de VVD van Mark Rutte zich kan aandienen als ‘het redelijk alternatief’ voor mensen, die zich zorgen maken over de drie i’s (islam, immigratie en integratie), maar niet willen meegaan met de drie k’s (knieschot, koranverbod en kopvoddentax).

Door het linkse kamp gaat een zucht van verlichting. Zembla brengt vanavond (25 april) nog een documentaire waarin Wilders wordt weggezet als ‘profeet van de angst’. “Wilders heeft het land in de greep van de angst”, beweert de Vara-rubriek, die in de herinnering blijft door haar leugenachtige documentaire over Ayaan Hirsi Ali.

Het is mosterd na de maaltijd. De vrees voor Wilders is verdampt. Uit de ‘angstgreep’ is nu ook Vara-prominent Francisco van Jole. De geestelijke vader van opiniesite Joop begint zelfs bang te worden dat de PVV te ver weg zakt in de peilingen. Hij noemt dat ’verontrustend’, want daardoor stemmen mensen niet meer op Job Cohen om te voorkomen dat Wilders in de regering komt. Als ik ’Jolo’ goed begrijp, is het dus juist goed dat mensen bang zijn voor Wilders, want dan stemmen ze PvdA. Over profeten van de angst gesproken.

Het is al met al voorbarig om Wilders nu al af te schrijven. Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van De Hond komt naar voren dat de kiezers diverse programmapunten van de PVV steunen. Daarbij gaat het niet alleen om 10.000 extra banen in de zorg of het schrappen van de JSF, maar ook om typische Wilders-onderwerpen. Het stoppen van kinderbijslag voor kinderen in het buitenland krijgt bijvoorbeeld ruime steun van VVD- en CDA-kiezers. Alleen de GroenLinks-aanhang is hier tegen.

VVD-kiezers willen ook pas na 10 jaar de Nederlandse nationaliteit verlenen aan immigranten, zijn tegen de bouw van moskeeën, en steunen met een minieme meerderheid een hoofddoekverbod bij gemeentelijke instanties.

TNS Nipo ziet een soortgelijke trend in een onderzoek voor de Volkskrant. Ondanks de teruglopende steun wordt de PVV gezien als de partij die de beste oplossingen biedt op het terrein van immigratie. “Liefst 80 procent van de ondervraagden is van mening dat allochtonen en etnische minderheden zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. In de verkiezingsprogramma’s van andere partijen wordt dat denken maar ten dele weerspiegeld.”

De VVD staat er veel beter voor dan vier jaar geleden, maar kan zich niet weer de fout veroorloven om deze thema’s buiten de campagne te houden. Rutte moet de weglopende PVV’ers voor zich winnen, en tegelijk de Dijkstal-achtige, naar D66 lonkende linker vleugel te vriend houden.

Het wordt een moeilijke spagaat voor Rutte, die vanaf nu het negatieve vergrootglas op zich weet gericht.

Carel Brendel

5 opmerkingen:

 1. Een mooie en heldere analyse van Brendel. Ter aanvulling hierop het volgende: Het kan inderdaad heel goed zijn dat PVV terugloopt door fouten. Maar een hetze is er natuurlijk ook, zie inderdaad die zeer tendentieuze zembla-reportage waarin alle kritiek op de intolerantie vanuit de islam wordt weggewuifd en daardoor elke geloofwaardigheid uit die zembla-reportage wordt gehaald, waardoor die wordt gereduceerd tot een ordinaire hetze met smakeloze vergelijkingen. Kortom alleen leuk voor het linkse publiek. Jammer dat al die publieke omroepen, met veel belastinggeld gesubsidieerd, allemaal zo eenzijdig zijn. Ik vind de drie k's zoals Brendel die noemt ook geen succes, integendeel. Verbieden heeft absoluut geen zin en tegenstrijdig aan waarvoor je staat. Bekritiseer de totalaire en intolerante islam op slimme en goede wijze, niet met te veel simplisme. Minder alleen maar verwijzen naar intolerante koranteksten, maar vooral naar de intolerantie van de islam in de praktijk en zeker ook daar waar de islam de staatsgodsdienst is. Markuszower kon het negatieve en selectieve vergrootglas door de linkse media niet doorstaan. Jammer, maar ook terecht, want iemand die met religieuze ban aankomt, begint wel heel erg op de islam te lijken. Niet het juiste antwoord op degenen met wie je het niet eens bent. Ondanks alle minpuntjes blijft er toch niet veel anders over dan pvv als je werkelijk je stem wilt verheffen tegen die verstikkende multicul en die eenzijdige knievallen voor een intolerant geloof. De vvd mag dan wel voor de verkiezingen wat van die taal overnemen, maar het is al meerdere keren gebleken dat ze wel de stem van de pvv-er wil, maar niets doet met de standpunten, hooguit als lokkertje voor verkiezinen. Dat kunstje is al zo vaak vertoond. De vvd is dus geen alternatief voor de islam-critici, maar een vals lokmiddel om de kritische stem te ontkrachten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi, de drie i's en de drie k's. Auteursrecht voor Carel?

  Inderdaad, de drie k's vind je niet bij de VVD, en dat is een pluspunt, maar of je voor de drie i's wél bij deze partij moet zijn blijft enigszins onzeker. De partij lijkt grotendeels andere/hogere prioriteiten te hebben, en dat zijn bovendien niet de prioriteiten van de meeste mensen die van immigratie en gebrekkige integratie van islamitische nieuwkomers het meest direct last hebben. De PVV, met op sommige punten uitgesproken linkse standpunten, zit daar, naar het lijkt, dichter bij, in weerwil van die drie k's.

  Verder hoef je natuurlijk niet de hele standpuntenmix van een politieke partij te onderschrijven om er op te willen stemmen. Een stem op de PVV kan een manier zijn om de onvrede met betrekking tot de drie i's tot uitdrukking te brengen, niet opdat de PVV zelf rechtstreeks alle politieke macht krijgt, maar wél opdat minstens andere partijen uit het feit dat zovelen PVV stemmen begrijpen dat de drie i's voldoende serieus moeten worden genomen.

  Het is denkbaar dat op dit moment de aanhang voor de PVV ook een beetje slinkt doordat andere partijen de indruk wekken op dit punt vooruit te zijn gegaan. En als die andere partijen op dit punt vooruit zijn gegaan, dan kon dat wel eens gekomen zijn omdat de PVV in de peilingen zo hoog stond. Zo was, wat de PvdA betreft, de vervanging van Vogelaar door Van der Laan een duidelijke stap vooruit. Daar staat weer tegenover dat de opvolging van Bos door Cohen een fikse stap terug is.

  Eerlijk gezegd snap ik heel weinig van fluctuaties in de kiezersgunst. Als ik lees dat de PvdA in de peilingen heel laag staat denk ik het te kunnen begrijpen uit het feit dat een deel van degenen die tot dusver PvdA stemden tot inzicht zijn gekomen en daarom nu afhaken. Nu de PvdA in de peilingen stijgt nadat Cohen de lijst trekt, kan ik dat wat moeilijker met toegenomen inzicht van kiezers in verband brengen.

  Gesteld dat de PVV zou verschrompelen, ongeveer zoals TON verschrompeld is, dan is niet ondenkbaar dat bij andere partijen de urgentie van de problematiek, aangeduid als de drie i's, minder sterk gevoeld wordt. Die vrees alleen zou voor iemand die ook wel de fouten van de PVV heeft opgemerkt (inbegrepen de drie k's) voldoende kunnen zijn om desondanks PVV te stemmen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Vergeef mij dat ik welhaast bijna off-topic ben. Ik moest plotseling denken aan Francisco van Jole, die naam klinkt niet erg Nederlands! Ik heb het vermoeden dat de voorvaderen van Francisco Hugenoten zijn geweest of misschien wel Sefardische Joden uit het Iberische schiereiland. Is het niet cynisch dan dat de voorvaderen van Van Jole nu juist hebben moeten vluchten naar Nederland omdat zij vervolgd werden vanwege hun geloof, en die vervolging er in Nederland weer aan zit te komen als gevolg van islamitische belhamels die o.a. joden en homo's of blanken de buurt uit plagen.

  Was zo maar even een losse gedachte. Wie schreef ook al weer dat als men geen goed geheugen heeft, men steeds weer opnieuw alle gemaakte fouten uit het verleden moet herhalen? Ik ben kennelijk niet de enige met een slecht geheugen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zie voor dit onderwerp tevens:

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11154

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Kees Rudolf,

  "Eerlijk gezegd snap ik heel weinig van fluctuaties in de kiezersgunst"

  Als je ervan uitgaat dat kiezers allemaal rationele en goed onderlegde kiezers zijn, dan zul je het ook niet begrijpen, maar veel kiezers zijn niet zo rationeel en hun kennis is ook erg oppervlakkig. Zelfs veel kiezers van de pvv kunnen vrij weinig notie hebben van de urgentie van islamkritiek, gewoon omdat ze te weinig onderlegd zijn. Nee, veel kiezers zijn niet onderlegd en daardoor manipuleerbaar. Een leuk smoeltje of kontje bij partij X en die partij kan zelfs verkiezingen winnen, terwijl de inhoud hetzelfde is.

  BeantwoordenVerwijderen