SGP mag vrouwen niet weren van de kieslijst

Afbeelding_36

17 opmerkingen:

 1. Voor een gefundeerd oordeel in deze kwestie zou ik me moeten verdiepen in de détails van de motivering van de Hoge Raad. Als ik er met zekerheid van uit zou gaan dat de motivering voorbeeldig zou zijn qua logica en consequent denken, dan zou ik naar de détails van die motivering erg nieuwsgierig zijn. Wellicht kon mij dan eens en voor goed duidelijk worden hoe het nou uiteindelijk zit met dat beginsel van de godsdienstvrijheid; wat op grond daarvan wél en wat niet is toegestaan, gegeven andere (grond-) wetsartikelen in relatie tot discriminatie. Helaas moet ik bekennen niet al te nieuwsgierig te zijn. De eerste impressie van willekeur, meten met twee maten en troebel denken is te sterk. 't Is maar een eerste impressie, nog vóór ik me grondig heb verdiept, en ik blijf dus voor correctie vatbaar, alleen heb ik in dat mij grondig verdiepen nog even niet zo veel zin.
  Ach, waar moet het heen als gestudeerde burgers zoals ik (ahum), geen a priori vertrouwen hebben in ons hoogste rechtscollege? Gelukkig zal de meerderheid van gestudeerde burgers (die op dezelfde progressieve partijen stemt als waarop leden van de Hoge raad, zonder daar een geheim van te maken, op stemmen) zeggen: de Hoge Raad heeft gesproken en in zijn wijsheid beslist en daarmee is de zaak afgedaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het 'begon' allemaal in 2005, toen verschillende vrouwenorganisaties partij en staat aanklaagden wegens vrouwendiscriminatie. (Nederland is namelijk het enige land in het westen dat een politieke partij kent die vrouwen als volwaardig lid weigert. Tijd om dit recht te zetten want wij gedogen niet alleen deze partij maar de staat subsidieert haar ook nog eens.)

  de SGP

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Rudolf

  Alles draait om het VN-vrouwenverdrag. Het uitsluiten van vrouwen (ook in passief kiesrecht) zo meent de Hoge Raad, levert een onaanvaardbare inbreuk op met onze democratische beginselen. Daar is wel wat bij voor te stellen. Vervolgens beslist de Hoge Raad dat dit echter een politieke keuze vergt die zij niet kan maken en al helemaal niet als het gaat om de vrijheid van godsdienst. Ze beslist dus eigenlijk niets, maar heeft een mening. De politiek is dus nu aan zet. En zolang die niets doen blijft alles bij het oude, inclusief de subsidie.

  Maar hier is al veel over geschreven en men zal zien dat de SGP wel haar statuten zal wijzigen, maar niet haar interne standpunt. Daarbij kleeft er ook geen quota aan de kieslijst. Als een SGP-vrouw graag op de kieslijst wil dan blijft ze een probleem houden met de interne druk om er toch vooral van af te zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goed stuk van AVe uit 2005, waarnaar boven werd verwezen. Ik lees daar:
  "Een moslimpartij kan een grote partij worden waarbij de SGP (2 zetels) niets voorstelt. Is dat de reden dat men nu in 2005 kritischer gaat kijken naar het vrouwenstandpunt van de staatkundig gereformeerden?
  Cynisch genoeg lijkt het daar op en ik ben erg benieuwd of de vrijheid van godsdienst weer gaat prevaleren boven discriminatie."
  Zo bezien moeten we blij zijn dat, gezien deze uitspraak van de Hoge Raad, de vrijheid van godsdienst dus níet gaat prevaleren boven discriminatie. Maar gaat dat gebeuren? Een uitspraak, al dan niet gevolgd door stappen tegen een handjevol ongevaarlijke ouderwetse christenen, is makkelijker gedaan dan uitspraken doen -laat staan stappen nemen- die de godsdienstvrijheid van moslims enigermate zouden beperken. Goed, als een uitspraak tegen dat handjevol christenen de weg vrijmaakt voor beperking van de godsdienstvrijheid van moslims, dan ben ik daar natuurlijk niet op tegen. De toekomstige moslimpartij zal dan voorzeker ook geen homo's van de kieslijst mogen weren. Nou ja, dat mogen ze niet in hun statuten zetten. Maar uiteraard zal het lang wachten zijn op de eerste verklaarde homo, hoog op de kieslijst van de nog op te richten moslimpartij.
  Wat de SGP betreft -de oudste partij van Nederland- zit me in de weg dat ik het met veel van hun standpunten domweg eens ben, terwijl ik niet precies overzie hoeveel vrouwenleed er wordt aangericht doordat zij er die 'vrouwonvriendelijke' statuten op na houden. Ik vind het geen mooi onderdeel in het geheel van hun opvattingen, maar wanneer ik het opvattingengeheel van sommige andere politieke partijen in ogenschouw neem vind ik die per saldo vaak meer verwerpelijk, zodat ik korting op de subsidie van die partijen met meer enthousiasme zou begroeten. Goed, gelukkig ga ik niet over die subsidies. Zelfs de Hoge Raad niet.
  Ik heb wat moeite om in deze kwestie een principiële stellingname te omarmen. Ergens vind ik dat ik dat wel zou moeten, maar mij stoort de selectieve verontwaardiging over wat restjes ongevaarlijke achterlijkheid bij christenen. Als de verontwaardiging over (lang niet alleen ongevaarlijke) achterlijkheid bij veel grotere groepen moslims qua verbreidheid en intensiteit daarmee in proportie zou zijn, oei oei oei...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. En gaat de SGP nu dreigen met aanslagen en zo? !

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Net nog gelezen: voorzitter Proefprocessenfonds Clara Wichmann is oud-europarlementariër voor Groen Links Kathalijne Buitenweg. Krachten achter de aanklacht zijn o.m. organisaties als FNV vrouwenbond en de Vereniging Nederlandse Vrouwenraad. Moeilijk voor mij. Natuurlijk is het mogelijk dat je het eens een keertje helemaal eens bent met mensen met wie je het op nogal veel andere punten oneens bent. En natuurlijk kan de terechtheid van een aanklacht niet worden beoordeeld op grond van wie hem indienen en wat hun motieven zijn.
  Maar toch... ik heb al verscheidene keren stemwijzers ingevuld, waarbij ik aan de hand van stellingen mijn mening moest geven. En telkens was er voor een niet onaanzienlijk percentage overeenkomst met de stellingnamen van de SGP, tegenover een zeer gering percentage overeenkomst met stellingnamen van Groen Links. Nee, die stemwijzers zijn zo gek nog niet! Maar goed, het moet me natuurlijk niet zó ver brengen dat ik vrouwendiscriminatie door een gesubsidieerde politieke partij goed ga praten.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik denk niet dat de beperking voor de SGP vooralsnog gevolgen zal hebben voor moslims, omdat moslims in principe vrouwen niet uitsluiten om ergens lid van te worden. Sterker nog ze weten vrouwen juist heel handig te gebruiken om de meest conservatieve en vrouwonvriendelijke standpunten te propageren. Wel kan sharia-achtige regels via deze wetgeving worden bestreden en misschien ook wel het feit dat vrouwen niet via de hoofdingang een moskee in mogen. Dat laatste is misschien wel een heel leuk vervolgje voor al die zogenaamde progressieven die het proces tegen SGP in gang hebben gezet. Hoe stralend zat die K. Buitenweg van Groenlinks erbij na die uitspraak en waar is diezelfde Buitenweg als het gaat om vrouwenonderdrukking in de islam. Nergens. Gek is ook dat VN-wetgeving nooit van invloed is op islamitische landen. Maar nogmaals, het lijkt mij voor die bestrijders van de SGP-vrouwenuitsluiting een heel leuk vervolg om nu door te gaan en de discriminerende moskeeën te verplichten om vrouwen dezelfde toegangsrechten, hoofdingang en hoofdzaal, als mannen te geven. Want een vrouw die via de zijingang in een zijvertrek moet bidden, terwijl mannen de hoofdingang en hoofdzaal gebruiken, alleen maar omdat het vrouwen zijn, dat is toch ook discriminatie die erg lijkt op het SGP-standpunt, aleen in andere vorm. Dus kom op en toon eens dat je echt progressief bent en niet alleen maar politiek correct!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Rudolf,

  Dat apart bidden van vrouwen en mannen is niet omdat het vrouwen zijn, maar omdat het zgn. cultureel bepaald is dat vrouwen en mannen zich niet samen in één vertrek kunnen bevinden! Bovendien zijn er in principe niet zo veel vrouwelijke moskeegangers als mannelijke, dan ligt het voor de hand om voor deze 'minderheid' de zijingang te reserveren.

  Aangezien cultuur en geloof twee dingen zijn, hecht ik niet zo gek veel waarde aan culturen, en heb dus geen moeite met 1 moskeeingang, je kan de Islam niet verantwoordelijk houden voor deze apartheid, (uiteraard wel de moslims) want ja, het valt misschien tegen, maar ten tijde van Mohamed baden vrouwen en mannen wel samen en was daar nooit iets op tegen. Kijk maar naar Mekka, daar bidden tot de dag van vandaag vrouwen en mannen samen. Apartheden, geboden, en verboden zijn cultureel- en streekgebonden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Je kan wel meerdere moskeeingangen verbieden, zullen een paar het misschien niet leuk vinden en gaan dan moord en brand schreeuwen, maar de islam waar het hier omgaat zal daarmee beslist niets tekort komen.

  Dat is de reden waarom de VN-wetgeving nooit van invloed is op Islamitische landen.
  De VN zou zich meer moeten richten op lokale en regionale culturen en gewoontes, want daar komen de schade en schande vandaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nou de manier hoe in islamitische landen met een beroep op de islam andersdenkenden en minderheden worden behandeld, is een grove schending van de mensenrechten, zo ook de onthoofding van een helderziende in Saoedi-Arabië en zeg nou niet dat dit niets met de islam te maken heeft. De islam is een product van de cultuur.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik citeer nog eens AVe 2005:
  "Een moslimpartij kan een grote partij worden waarbij de SGP (2 zetels) niets voorstelt. Is dat de reden dat men nu in 2005 kritischer gaat kijken naar het vrouwenstandpunt van de staatkundig gereformeerden?"
  Ik kom op grond van wat ik er nu over hoor met vrij grote zekerheid tot de conclusie dat bezorgdheid om het mogelijke karakter van een mogelijke moslimpartij geen enkele rol heeft gespeeld.
  Het blijkt dat de drijvende krachten achter deze aanklacht in de Groen-Linkse hoek moeten worden gesitueerd. Groen links, dat is dus die partij van ene Grashof, de Rotterdamse wethouder die zich zo voor Tariq Ramadan heeft ingezet. Rudolf slaat weer eens de spijker op de kop:
  "Hoe stralend zat die K. Buitenweg van Groenlinks erbij na die uitspraak en waar is diezelfde Buitenweg als het gaat om vrouwenonderdrukking in de islam. Nergens."
  Ik wil trouwens ook betwisten dat er binnen de SGP sprake is van vrouwen'onderdrukking'. Zeker, binnen die partij leeft de opvatting -gedeeld door mannen én vrouwen- dat mannen en vrouwen verschillend zijn, tengevolge waarvan aktieve deelname aan de politiek blijkbaar mannenwerk wordt geacht te zijn. Maar dit vergelijken met de zeer reële vrouwenonderdrukking -die je niet anders dan onderdrukking kan noemen- zoals in zwang in bepaalde streng islamitische milieu's, dat is liederlijke onzin.
  Soms pakken afvalligen uit het streng gereformeerde milieu wel eens uit met een literair werkje waarin ons wordt verhaald over de verschrikkingen van dat milieu. Ik heb voor deze bestsellers niet zo veel belangstelling, maar uit wat mij er door vluchtig lezen van recensies van gewordt maak ik op dat die verschrikkingen niet te vergelijken zijn met de verschrikkingen van het leven als vrouw in bepaalde islamitische milieu's.
  Mijn sympathie voor Kathalijne Buitenweg en haar trawanten is derhalve nul.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik zou het niet kunnen verkroppen als een partij als de SGP regeringsverantwoordelijkheid zou krijgen, niet alleen vanwege de vrouwendiscriminaie maar vanwege hun idiote denkbeelden in het algemeen.

  Het is al erg genoeg dat ze in de Tweede Kamer zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Waar het om gaat is de vrijheid van vereniging en vergadering, die is er blijkbaar niet meer. En dat is niet alleen voor de SGP vervelend, maar voor ons allemaal.

  In dat licht is het des te vreemder dat bijvoorbeeld wel islamonderwijs gesubsidieerd wordt, onderwijs waar meisjes gedurig hun tweederangsheid wordt ingepeperd.

  Kortom, ik denk niet dat dit arrest (maar heb het niet bestudeerd) op enigerlei wijze een strobreed in de weg legt aan de werkelijke discriminatie van vrouwen onder de islam.

  Afgezien daarvan: de SGP en het daar aangehangen geloof maakt deel uit van het weefsel van onze samenleving zoals dat in eeuwen is gewezen. Hen de vrijheid ontzeggen zichzelf te zijn en zich te organiseren zoals zij dat zelf willen, dat is de zoveelste scheur in dat weefsel, een weefsel dat om de een of de andere reden hoe dan ook kapot moet.

  Op het wegblog van Joost Niemoller heb ik een stukje geschreven over mijn jeugd in Slotervaart, dat daar ook over gaat, niet over de SGP maar over het stuk maken van het weefsel, en welke gevolgen dat heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Caroline,
  Zo voel ik het ook. De oudste partij van Nederland, deze groep mensen met deze opvattingen, ze horen er bij; ik ben er aan gewend dat ze er zijn; ze maken deel uit van het Nederland, het kleurrijke Nederland om zo te zeggen, waar ik aan gehecht ben. Maar ja, dat komt misschien neer op dezelfde soort sentimentele redenen waarom anderen dan ik erg aan het koningshuis zijn gehecht. Dat is er al vanaf 1815, maar daarvan denk ik wel eens: is het niet al lang genoeg geweest?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ik ben aan geen enkel fundamentalisme gehecht, dus voor een SGP voel ik niets. Wel vind ik het bizar dat al die voorvechters voor vrouwenemancipatie in een partijtje van 2 zetels ten aanzien van de vrouwonvriendelijke islam een tegenovergestelde positie innemen. Kortom de vrouwenbeweging mis duidelijk een ideologisch kompas.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Rudolf,
  Liefhebbers van biodiversiteit betreuren ook de vermindering van soortenrijkdom. Een bedreigde plantensoort, al zou het een lichtelijk giftig plantje zijn, of een plantje met stekeltjes, maar die altijd deel van onze omgeving uitmaakte, zou je graag willen behouden. Ongeveer op die wijze kun je ook aan de SGP gehecht zijn.
  Bij mij gaat de gehechtheid -laat ik het maar ruiterlijk bekennen- iets verder. Het zou me echt verdriet doen als in die leuke zeeuwse plaatsjes, en plaatsjes elders in de Bible-belt, met die karakteristiek sobere gereformeerde kerkgebouwtjes, niet meer regelmatig een flinke stroom in het zwart gestoken gelovigen, de dames met mooie zwarte hoeden en linten en zwarte kousen, ter kerke ging. Zo'n kerkje plus de daarbij horende entourage is mij liever dan een wiethandel zoals in Terneuzen met de massale toeloop van heinde en verre van geestverruiming zoekende druiloren.
  Zelf een dienst bijwonen hoef ik natuurlijk niet. Net zo min hoef ik in Limburg kruisjes te slaan bij de talloze christus- of Mariabeeldjes langs de wandelweggetjes. Maar het zou mij zéér spijten als deze karakteristieke landschapselementen in de versukkeling raken en verdwijnen. Er moeten dus een stuk of wat devote katholieken blijven bestaan, dankzij wie dit soort dingen, als ook fraaie kerkgebouwtjes, in hun oorspronkelijke staat behouden kunnen blijven. Dus als ik ergens nog kennelijk devote katholieken zie dan denk ik: goed zo! Fijn dat jullie er nog zijn.
  Toen ik lang geleden bij Vlodrop ooit zag hoe een enorm groot 19de eeuws katholiek complex in bezit bleek te zijn gekomen van Bhagwan aanhangers was ik daar héél chagrijnig van. Die Bhagwan, dat is zoiets als de springbalsamine of de halsbandparkiet, een exoot die hier niet hoort en de inheemse flora of fauna verdringt. Je kunt daar onverschillig onder zijn, maar ik ben dat niet.
  Ik ben dus bijna geneigd te zeggen: laten we de weinige overgebleven 'fundamentalisten' van eigen bodem koesteren!

  BeantwoordenVerwijderen