Handjeklap met seksisme

Jolande Withuis
Vanavond is schrijfster en sociologe Jolande Withuis te gast bij Zomergasten, Ned. 2, 20.15 uur.

Handjeklap met seksisme

Zo'n tien jaar geleden vroeg in Almere een islamitisch schoolbestuur subsidie aan bij een wethouder die men te onrein vond om aan te raken. Geen hand, geen subsidie, leek mij, maar tot mijn ontsteltenis nam nauwelijks iemand er aanstoot aan. Inmiddels is De Hand een Kwestie, maar toen was het nog bon ton dergelijke seksistische gebruiken zogenaamd respectvol, maar in feite laf en onverschillig, 'hun cultuur' te noemen, stilletjes implicerend dat moslima's het gepast vinden om geen hand te krijgen.

Dat is grievend. De meeste Nederlandse moslima's streven ernaar om een identiteit als gelovige te
combineren met een identiteit als geëmancipeerde moderne westerse vrouw. Zij verdienen steun, maar worden in de steek gelaten. Volgens politici en publicisten met uiteenlopende achtergronden had de toenmalige minister Rita Verdonk (VVD) in 2004 de Tilburgse imam Ahmad Salam (die sprak: 'ik heb nog liever een ijzeren pen door mijn hoofd dan dat ik een vrouw een hand geef') geen hand moeten toesteken. Zou ook maar een van hen in het Zuid-Afrika van de apartheid belerend tegen een zwarte die het verbod op omgang tussen blank en zwart als racisme beschouwde, hebben gezegd: je mag wel eens wat meer gevoeligheid aan de dag leggen voor de blanke cultuur; die vinden dat nou eenmaal onaangenaam, een zwarte te moeten aanraken; dat moet je respecteren? De Almeerder fundamentalisten wisten met behulp van nota bene de Commissie Gelijke Behandeling af te dwingen, dat zij de wethouder van Onderwijs inderdaad geen hand hoeven te geven. Als doekje voor het bloeden zouden de heren bij het gemeentelijke scholenoverleg de vrouwen niet langer negeren.

Mijzelf overkwam De Geweigerde Hand na een forumdebat over een door moslima's gemaakte film over seksueel geweld. Toen een jongeman uit het publiek mij na afloop aansprak, en ik hem naïevelijk mijn hand toestak, toonde hij zich beledigd en verongelijkt: mijn gebaar bewees maar weer dat Nederlanders weigeren zich in de islam te verdiepen. Andere jongens gaven me wel een hand. Hen zou ik hebben beledigd door ze dit normale gebaar te onthouden. Zo zou ook de minister als ze er geen punt van had gemaakt, verlichte moslims hebben gefrustreerd in hun integratiestreven: 'Zie je wel, de minister verwacht al niet eens dat wij een hand geven.'

In een van zijn verkiezingsprogramma's van najaar 2006 interviewde cabaretier Freek de Jonge een stralend meisje. Van allochtone oorsprong en zo te zien geheel geïntegreerd, raakte ze in haar prima Nederlands niettemin enigszins verstrikt in haar redeneringen. Ze droeg geen hoofddoek, 'nee, gelukkig hoefde dat nog niet', maar het moest wel mogen en ze snapte heel goed waarom anderen het wel deden, ze zou het zelf misschien ook wel ooit doen. 'Waarom dan?' vroeg Freek. 'Nou, omdat, omdat....,' en daar kwam het, na diep nadenken, 'mannen... hyena's zijn.' Andrea Dworkin uit het graf herrezen.

Je zou willen dat de Commissie Gelijke Behandeling eens over dit soort uitspraken nadacht. Ik ben al jaren geleden tot de sombere conclusie gekomen dat de Commissie beter niet kon bestaan. Ooit bedoeld om vrouwen te steunen tegen discriminerende behandelingen als ontslag bij zwangerschap, steunt ze inmiddels praktijken die het tegendeel bewerkstelligen. Een recente misgreep (december 2006) betrof een lerares die eiste dat ze op haar school mannen een hand mocht weigeren. De Commissie reduceerde het handen geven tot een omgangsvorm en steunde de lerares: Waarom zou je voor zoiets futiels gelovigen kwetsen in de uitoefening van hun godsdienst? Je doet toch ook je schoenen uit in de moskee? Men kan elkaar toch een beleefd knikje geven? Het gaat er immers om dat je respect betuigt? In haar conceptuele armoede deed de Commissie of sekse er niets mee te maken heeft. Gaat het inderdaad om respect? Natuurlijk niet. Als het om respect ging, zouden mannen ook mannen en vrouwen ook vrouwen vriendelijk kunnen toeknikken.

Het probleem waarmee de Commissie worstelt is artikel 1, het even hooggeprezen als problematische grondwetsartikel dat discriminatie verbiedt op een hele rij gronden, waaronder godsdienst, sekse en seksuele voorkeur. Dat die verboden onderling op gespannen voet kunnen staan werd in de blijmoedige jaren zeventig, toen de grondwet werd gemaakt en alleen de SGP de bijbelse vrouwenhaat nog voluit praktiseerde, even vergeten. Religie leek onschuldig geworden. In het conflict tussen de grondrechten kiest de Commissie de laatste jaren vrij consequent ten voordele van religie, waarbij men al zijn juridische vernuft gebruikt om met formalistische redeneringen de godsdienst te beschermen en sekse buiten beschouwing te laten. Maar waarom zou religie zwaarder wegen dan alle andere identiteiten en waarom zou het erger zijn iemand te kwetsen als gelovige dan als vrouw?

Er is in dezen geen andere gedragslijn mogelijk dan de confrontatie, aangezien het nu eenmaal een onaantastbaar uitgangspunt is én moet blijven, dat mannen en vrouwen zich gezamenlijk in de openbare ruimte kunnen begeven. Geen hand is de eerste stap naar een boerka. Als een hand al niet wordt geweigerd omdat een neger vies, pardon, een vrouw 'onrein' kan zijn, dan is het omdat de handdruk wordt beschouwd als de kiem van 'ontucht'. Het verbod de andere sekse aan te raken komt voort uit een visie op mannen en vrouwen als tikkende hormoontijdbommen. Vrouwen verleiden, mannen verkrachten - zo zou je dit mensbeeld kunnen samenvatten. Mensen beschikken in deze optiek niet over enige ratio en empathie. Vriendschap tussen mannen en vrouwen is ondenkbaar. Daarom is het gevaarlijk als de seksen elkaar zien, aanraken, in één ruimte verkeren of samen werken. De weigering de andere sekse een hand te geven getuigt (net als boerka's en hoofddoeken) van het grootst mogelijke disrespect. 'Mannen zijn hyena's.' Categorisch. Zuiver seksisme.

De logische consequentie van dit obscene mensbeeld is dat vrouwen en mannen niet allebei in vrijheid kunnen leven. Daarvoor bestaat een simpele oplossing: als moslimmannen inderdaad zo'n gevaar zijn, omdat zij vrouwen louter als seksobject zien en het hun ontbreekt aan de beheersing die het begin vormt van alle beschaving, dan zouden zij omwille van onze veiligheid uit het openbare leven moeten worden gebannen.

Het handdruktaboe is geen onschuldig, betekenisloos gebruik. Geen hand geven hoort bij verboden op zwemmen, werken, over straat gaan en zelfstandig leven. Verboden voor vrouwen welteverstaan.

Jolande Withuis

Uit: De vrouw als mens - Jolande Withuis
(pag. 194-198)
De Bezige Bij
Amsterdam
2007

[De tekst is met toestemming van de auteur geplaatst.]

18 opmerkingen:

 1. Die waardeloze Commissie van "gelijkebehandeling" maakt zichzelf tot een instrument van vrouwenonderdrukking op religieuze grondslag.

  Het handdruktaboe is geen onschuldig, betekenisloos gebruik. Geen hand geven hoort bij verboden op zwemmen, werken, over straat gaan en zelfstandig leven. Verboden voor vrouwen welteverstaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een onzin allemaal. De Koran is juist heel vrouwvriendelijk!

  http://www.ad.nl/binnenland/2559245/Koran_vrouwvriendelijker_dan_gedacht.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nog meer over de Commissie Gelijke Behandeling. Uit het AD van oktober 2006.

  http://home.hetnet.nl/~c.brendel/cgb-artikel.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 4. dan zouden zij omwille van onze veiligheid uit het openbare leven moeten worden gebannen.

  En een pin door het hoofd, ook niet gek!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De doorzichtige pogingen van die club om de koran positief neer te zetten met vergelijking met de bijbel is gebaseerd op halve waarheden en hele leugens. Het past in het kader dat er met de islam zelfs niets mis zou zijn, terwijl juist de islam een bron van onderdrukking is. Die club vertelt bijv. niets over de overleveringen die samen met de koran het geloofssysteem vormen en juist in die combinatie zit de intolerantie, In de overleveringen, en daardoor in de islamitische wet, wordt de vrouw achtergsteld en krijgen afvalligen de doodstraf en daarom is er in geen enkel islamitisch land godsdienstvrijheid.

  Geen paradijs voor Rania

  http://www.depers.nl/buitenland/237905/Geen-paradijs-voor-Rania.html

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Mohammed Enait solliciteerde drie jaar geleden bij de gemeente Rotterdam voor een functie bij de Sociale Dienst.

  Hij werd geweigerd. Aan zijn kwalificaties lag het niet, maar Enait wil om religieuze redenen vrouwen geen hand geven. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) oordeelde eerder dat de man ten onrechte is afgewezen, en dat de dienst Sociale Zaken andere manieren had moeten onderzoeken om mensen respectvol te groeten.

  Maar de rechter heeft Rotterdam nu gelijk gegeven; Eniat noemt het een 'boerenvonnis' en 'handenschudfundamentalisme' van een 'witte rechter'.


  http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=6283&selectArchiveDay=5

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Opnieuw die vermaledijde Commissie Gelijke Behandeling maar eveneens opnieuw het al even discutabele Artikel 1 van de Grondwet. Ik word niet moe te benadrukken dat:
  - eerstens de Grondwet een verticale werking heeft en derhalve toeziet op de verhouding tussen overheid en burgers, NIET op die van burgers onderling,
  ten tweede het artikel dient te worden ingeperkt in die zin dat het uitsluitend zou moeten gaan om een verbod op discriminatie wegens onveranderlijke want aangeboren eigenschappen ergo, sekse, ras, handicaps. AL die andere zaken (religie, levensovertuiging) zijn een keuze en zoals we allen weten hebben keuzes consequenties. Dan kan je ook een andere keuze maken. It's that simple.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Deze Faizel Enait won dus wel de hoofdprijs in een essaywedstrijd van de Wiardi Beckman Stichting (PvdA). Wouter Bos prees hem voor zijn stijl en argumentatie.

  http://home.hetnet.nl/~c.brendel/FaizelEnait.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Jom snel een boze moslim op tv


  Die ziet ze vliegen, denk je dan, voortaan de balkondeuren goed dichthouden. Maar omdat we allen jarenlang opgevoed zijn door Marcel van Dam, komt het besef: zo iemand mág je niet opgeven. Dat zou een verschrikkelijk verlies zijn voor de samenleving. Een deuk in ons vertrouwen in de mens.

  Dus bel je aan en informeer je omzichtig, na zo’n respectvolle buiging die de Amsterdamse burgervader aanbeveelt, of hij soms hulp belieft. Is er een zorgzame verwant die wil inspringen? Anders kan de buurt hem misschien zachtjes richting huisarts dirigeren. Medicijnen helpen weleens.

  Het laatste wat je verwacht is dat zo’n gekwelde kamerbreed op televisie verschijnt, uitgedost als salafistisch strijder. Daar mag hij helemaal los gaan, met gebalde vuisten; niemand grijpt in. Ach ja, kijkcijfers. Zo iemand wordt niet uitgenodigd omdat hij wat zinnigs te melden heeft of omdat hij de stem van de islamitische gemeenschap is. Wat telt is dat hij niet moeders mooiste is, nors kijkt en agressief wordt als je hem tegenspreekt. Een pratende Bokito – altijd prijs.

  Sjeffe duiver

  Gierende hilariteit bij Knevel & Van den Brink afgelopen dinsdag toen de grofgebekte handweigeraar Mohammed Enait, door de gemeente Rotterdam geweigerd voor een baan, hakkelend wartaal uitsloeg. Voer voor taalkundigen. Met ‘de maatschappij in een bipolaire conceptualisatie indelen’, bedoelt hij waarschijnlijk ‘polarisatie’. Een boek schrijven wordt bij hem: ‘Ik heb een sjeffe duiver uitgescheiden’. Een meesterwerk, hij zegt het.

  Je zult maar een níet smetvrezige moslim zijn en zo’n vuurspuwende zeloot namens jou zien optreden. Iedereen was erg happy, bij de EO. Enait mocht oproepen tot een strijd tegen ‘het witte machtsdenken’, het gereformeerde gastduo glunderde bij zulke ‘spraakmakende’ televisie zonder inspanning.

  En Rita Verdonk beloofde een wet die handen schudden verplicht stelt. Brood en spelen zijn van alle tijden. Vroeger waren dat gladiatoren, nu is bekvechterij met opgefokte moslimfundamentalisten hét kijkbuisvermaak.

  Hoeveel onaangepastheid kan een samenleving aan?
  Serieus gesprek

  Arm integratiedebat. Waar zie je in televisieland nog een rustig en serieus gesprek over controversiële multiculturele onderwerpen, gevoerd door niet-freaks?

  Tenslotte stemt die handweigering van Enait en consorten wel tot nadenken: hoeveel onaangepastheid kan een samenleving aan? Je kunt daar heel chic over doen en het onderwerp wegzetten als een futiele preoccupatie van mensen die zich niet willen aanpassen aan andere culturen. Een non-onderwerp, zogezegd.

  Maar dat is een lui standpunt. Zolang handweigeraars instanties voor de rechter slepen en sympathieke omgangsvormen onderwerp van juridische strijd zijn, is er iets grondig mis. De een geeft de ander een hand, da’s alles. Het gaat níet om een por in andermans achterwerk, ik zeg ‘t er maar bij. Niets rechtvaardigt die idiote, ‘principiële’ afkeer.

  Permanent ontvlambaar

  Job Cohen denkt daar anders over. Ostentatief nam hij het begin dit jaar in de media op voor zijn protegé: een handweigerende Amsterdamse gezinscoach. Andere begroetingen zijn ook respectvol, doceerde hij daarbij. Dat zal best, maar daar gaat het niet om. Het is juist de weigering die onkies is. In alles is zij een afwijzing van onze samenleving.

  Je moet alle nuances negeren om, zoals Cohen, te stellen dat dit wangedrag respectvol voor vrouwen is. Een man die een vrouw niet aanraakt omdat hij opwinding wil voorkomen, koestert een beroerd mensbeeld. Permanent ontvlambaar zouden we zijn.

  Zulks mag niet van het opperwezen van dienst. Gelijk kinderen kunnen we ons niet beheersen. Met als dieptepunt der bouwvallige schepping de vrouw: te zwak, te dom, te emotioneel. Het is de man die haar dient te beteugelen: door haar niet aan te raken, haar uit dezelfde ruimte te verbannen, uit zijn werksfeer én vrije tijd.

  Erogene zones

  Handweigering is het topje van de ijsberg. Alleen naïevelingen zijn blind voor de vrouwonvriendelijke en discriminatoire context waarin zo’n handweigering thuishoort.

  Gelukkig zijn ze niet gek bij de gemeente Rotterdam. Terecht stelde de rechter ze in het gelijk om Enait te weren als ambtenaar op de afdeling Sociale Zaken. Stel je hem daar voor: in parate stand om - zoals hij bij Verdonk deed - zijn vrouwelijke collega’s en klanten over hun ‘negen erogene zones’ te onderwijzen.

  Op die afdeling had hij zich bezig moeten houden met uitkeringen en inburgeringbeleid. Zou zo’n anti-westerse salafist daar zinnig werk doen? Jawel, oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling, in haar onwaarschijnlijke wijsheid.

  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1291/Kom_snel%2C_een_boze_moslim_op_tv%21

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Mijn moeder is lerares op de betreffende school. Wist u dat deze lerares (op een school met div. culturen waar duidelijke regels omtrent geloofsuitingen gelden)
  na haar zomervakantie getrouwd terugkwam en weigerde handen te schudden. Ze liet dit weten d.m.v. een brief in de postvakjes van haar collega's op dag een. Vanzelfsprekend werd zij direct door de directie op non-actief gesteld. Niet veel later zou blijken dat haar bruidegom de (zoon? in ieder geval familie) is van die baard van de commissie gelijke behandeling.
  Haar actie was goed voorbereidt en duidt op een vooropgezet plan/proefproces. Haar idee???
  Commissie gelijke behandeling, laat me niet lachen!!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Kijken jullie allemaal maar voor mij. Ik heb helemaal niets met Zomergasten. Om over de presentator(en) nog maar te zwijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Aan de basis van veel van het gedrag van moslims ligt de haat ten opzichte van de westerse samenleving. Dat recht mogen ze van mij hebben maar dan moeten ze ook niet willen profiteren van de voordelen van deze samenleving en zich (weer) moeten begeven naar de landen waar deze haat wel normaal is.
  Helaas trekken ze deze conclusie zelden tot nooit maar eisen juist dat jij je schikt in hun haat en het voor hun volstrekt logisch is dat jij de underdog positie moet innemen.
  En in dit worden ze nog gesteund ook door politici en clubjes zoals de Commissie (On)Gelijke Hehandeling.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Islam is slechts Apartheid en heeft 'rein zijn' hoog in het vaandel, d.w.z. fysiek tot in het lachwekkende - zoals Hitler, en ook die bepaalde dat Joden, homo's en dat soort 'onkruid', untouchables zijn, die hij niet alleen nooit aan wilde raken, maar gigantisch opruimde.

  Ook Koran haat Joden, en homo's waardoor die 'niet bestaan in onze Islamitische landen', waar christenen danig gediscrimineerd, vervolgd t/m de doodstraf krijgen.

  Uit dezelfde landen kwamen moslims massaal naar Europa, waar niemand zich meer veilig kan voelen door de aanwezigheid van die 'religion of peace' die niet ophoudt ook elkaar te vermoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Al dat bedekken, reinheid, Apartheid tussen mannen en vrouwen, die 'niet alleen mogen reizen', 'liever thuis bidden' dan in de moskee, en gehoorzaam moeten zijn ... wijst direct naar angst van moslim mannen voor de power of sex van moslim vrouwen. Waarover in Europa boekdelen geschreven zijn.

  De 'profeet' zeg alles: 'Lust is duizend maal sterker dan de duivel' - uit ervaring met minstens 12 vrouwen tot zijn beschikking, door een gevangen genomen Joods meisje te verkrachten, dit deed met zijn christen slavin Maria, en overspel pleegde uit lust voor de vrouw van (?) die hij opeiste dus cadeau kreeg.

  Hoofddoeken e.d. kunnen wel degelijk vergeleken worden met de kuisheidsgordel die vrouwen als bezit van de man aantekende en nog gebruikt worden in Egypte, waar ook massaal vrouwenbesnijdenis plaatsvindt want 'dat maakt vrouwen [seksueel] kalmer' zoals een teef dat wordt van castratie.

  Vier vrouwen voor de moslim man, geeft toe aan de Lust van
  moslim mannen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Al dat bedekken, reinheid, Apartheid tussen mannen en vrouwen, die 'niet alleen mogen reizen', 'liever thuis bidden' dan in de moskee, en gehoorzaam moeten zijn ... wijst direct naar angst van moslim mannen voor de power of sex van moslim vrouwen. Waarover in Europa boekdelen geschreven zijn.

  De 'profeet' zeg alles: 'Lust is duizend maal sterker dan de duivel' - uit ervaring met minstens 12 vrouwen tot zijn beschikking, door een gevangen genomen Joods meisje te verkrachten, dit deed met zijn christen slavin Maria, en overspel pleegde uit lust voor de vrouw van (?) die hij opeiste dus cadeau kreeg.

  Hoofddoeken e.d. kunnen wel degelijk vergeleken worden met de kuisheidsgordel die vrouwen als bezit van de man aantekende en nog gebruikt worden in Egypte, waar ook massaal vrouwenbesnijdenis plaatsvindt want 'dat maakt vrouwen [seksueel] kalmer' zoals een teef dat wordt van castratie.

  Vier vrouwen voor de moslim man, geeft toe aan de Lust van
  moslim mannen.

  8 augustus 2012 12:18
  (weet niet of dit eerder aankwam bij de webmaster)

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op dezelfde blogwebsite op mijn werkkantoor, een opmerking geplaatst door een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit Africana-land, Dr.Oduduwa, in staat was om haar ex-vriend terug te brengen na een verbroken periode van 12 maanden. ik was gemotiveerd, ik probeerde het om dezelfde Oduduwa te contacteren via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  voor een dringende oplossing om ex-man terug te krijgen om meer dan ooit van me te houden, zijn we ongeveer 2 jaar getrouwd, ik ben van hem gescheiden vanwege ontrouw. Direct stuurde ik een e-mailbericht naar Dr. Oduduwa, ik kreeg onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kan helpen, hij zei dat mijn zaak te eenvoudig voor hem is om te behandelen omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik probeerde het, omdat ik niets te verliezen heb om te proberen. hij eiste foto's en ik kocht kaarsen en ander spellingsmateriaal dat nodig is voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdespreukgedeelte geactiveerd was, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-man, praatte hij zo vriendelijk met me en verontschuldigde me voor het uit elkaar gaan, dat het duivelshandwerk was en dat hij zich heel erg voelde sorry, ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. het was schokkend en een grote verrassing. ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterenochtend mijn man man thuiskwam om mij te ontmoeten en onze twee lieve kinderen zijn we allemaal gelukkig als één familie.
  Dr.Oduduwa heeft geweldige krachten om de betovering op te lossen
   1) liefdespreuk om liefde en vertrouwen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)

  Opmerking: Ik was wanhopig om mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, het werkt sneller sneller dan wanhopige mensen die op zoek zijn naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in een huwelijksrelatie te herstellen en onmiddellijk contact op te nemen met Dr.Oduduwa. WhatsApp-nummer: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen