De nieuwe nepjuwelen van D66

Art_large_765_2

Hans Gruijters, de in 2005 overleden medeoprichter van D66, deed nogal opzienbarende uitspraken tijdens de verkiezingscampagne van 1972. “Bij de confessionelen blijf ik mijn vingers natellen, nadat ik handen heb geschud”, zei hij in een interview. Voor hem stonden de confessionelen voor ‘twee millennia van onbetrouwbaarheid.”

Wat jammer dat de huidige D66-leider Alexander Pechtold toen niet in de Tweede Kamer zat. Ik stel het me al voor: Pechtold parmantig bij de microfoon, als aanvoerder van het verzet tegen Gruijters. “Meneer de voorzitter, hier worden christenen onnodig geschoffeerd en beledigd. Waar dat toe kan leiden hoef ik u niet te vertellen. U weet toch wel dat Anton Mussert zijn vingers altijd natelde als hij Joden de hand had geschud.”

Wat zou de huidige partijvoorzitter Ingrid van Engelshoven hebben gezegd van de christianofobe uitingen van Gruijters? Als ze even consequent is over moslims als over christenen waarschijnlijk zoiets: “De discussie alsmaar voeren over de band van het christendom, helpt de participatie niet. Als je mensen alsmaar op het culturele en geloofsaspect aanspreekt, zullen ze zich eerder terugtrekken, omdat je ze in een hoek zet. Probeer er nou eens weg van te komen dat we van het verbod op het gebruik van de pil en de roomse index van verboden boeken allemaal ideologische kwesties maken. Daar werpen we barrières mee op.” Met andere woorden: Laat het christendom met rust.

Mijn boek Het verraad van links gaat over het verraad van de linkse partijen aan vrijzinnige seculiere waarden. De meeste aandacht, zowel in het boek als op mijn weblog, gaat uit naar de Partij van de Arbeid. De PvdA is de grootste linkse partij in de Tweede Kamer, heeft de afgelopen decennia regelmatig deel uitgemaakt van het kabinet, en drukt een groot stempel op het lokale bestuur in de grote en middelgrote steden. Bovendien heeft de PvdA de langste traditie, die teruggaat op de vooroorlogse SDAP en zelfs op de Sociaal-Democratische Bond van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de negentiende-eeuwse grondlegger van de sociaaldemocratie.

D66 bestaat nog slechts 43 jaar. Maar de roots van deze partij liggen in dezelfde periode als die van de SDAP. In 1892, twee jaar voordat Pieter Jelles Troelstra c.s. de Sociaal Democratische Arbeiders Partij oprichten, splitsen progressieve liberalen in Amsterdam zich af van de Liberale Unie en vormen de Radicale Bond. Rond deze lokale partij ontstaat in 1901 op landelijk niveau de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). Breekpunt is het algemeen kiesrecht, waar de unieliberalen zich niet aan willen binden. Een van de prominente leden en tevens voorvechtster van het vrouwenkiesrecht is Aletta Jacobs, de moeder van het Nederlandse feminisme.

Links-liberalen en sociaaldemocraten trekken in de jaren daarna samen op in grote kwesties, zoals het kiesrecht en de sociale zekerheid. Als het gaat om seculiere en vrijzinnige waarden strijden socialisten en links-liberalen zij aan zij. Na de Tweede Wereldoorlog besluit de VDB om samen met de SDAP en progressief gezinde christenen op te gaan in de PvdA.

Niet alle vrijzinnig-liberalen zijn blij met deze stap, want in veel opzichten blijft de vernieuwde PvdA een oude SDAP in nieuwe verpakking. De rechtervleugel scheidt zich af. Ze sluit zich aan bij de rechts-liberale Partij van de Vrijheid (PvdV), wat in 1948 leidt tot de vorming van de VVD.

In de roerige jaren 60 herhaalt zich een beetje de partijscheuring van 1892-1901. Linkse liberalen herkennen zich niet meer in de te rechtse VVD. Ze richten samen met anderen een beweging op (Democraten 66), die een politieke plek halverwege PvdA en VVD inneemt. D66 wordt daarom beschouwd als een herleving van de VDB.

Opvallend is dat de twee gangmakers, Gruijters en Hans van Mierlo, afvallige in Brabant geboren katholieken zijn. Hun droom, een einde maken aan de confessionele hegemonie, komt uit in 1994. D66 vormt het cement van twee door Wim Kok geleide paarse kabinetten met PvdA en VVD.

De partij staat vanaf de oprichting voor geestelijke vrijheid en individuele ontplooiing. Dat maakt haar populair bij intellectuelen, die zich losmaken van de kerken - de vroegere vijanden van vrijheid en ontplooiing. Het anticonfessionele sentiment is een van de drijfveren van D66.

Inmiddels heeft zich een nieuwe religie in Nederland gevestigd, die de geestelijke vrijheid en individuele ontplooiing van haar aanhangers en ook die van niet-gelovigen probeert in te perken. Je zou verwachten dat juist D66 op de bres zou staan tegen de aantasting van die vrijheden. De trieste waarheid is dat van alle linkse partijen D66 het meest heeft gecapituleerd voor de intolerantie van de islam.

D66 ging ooit prat op haar kroonjuwelen, waarmee ze de democratisering wilde bevorderen: gekozen burgemeester, gekozen premier, districtenstelsel en referendum. Deze erfstukken zijn naar de lommerd gebracht en ingeruild voor nepjuwelen, die niet de democratisering maar de islamisering bevorderen. Kroonjuweel één is het ontwijken van een oordeel over de Turkse massamoord op Armeense christenen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Aan dit gedraai heeft D66 haar derde Kamerzetel te danken. Fatma Koser Kaya werd met voorkeursstemmen naar het Binnenhof gestuurd dankzij een campagne onder Turkse Nederlanders.

Kroonjuweel twee is de boerka, die zo goed is voor de geestelijke vrijheid en individuele ontplooiing van miljoenen vrouwen in Afghanistan en Pakistan. De geestelijke erfgenamen van Aletta Jacobs zijn tegen een verbod van deze mensonterende wandelende vrouwengevangenis. Bij hun tolerantie voor het intolerante baseren ze zich op de mensenrechten en de individuele vrijheid. Het is de omkering van alle waarden.

Ondertussen moeten de verdedigers van het kroonjuweel boerka erkennen dat het met de individuele vrijheid van de draagsters slecht is gesteld, ook in Nederland. Zo schreven Ton Monasso en Jan Wouter Langenberg (destijds voorzitter en secretaris van de Jonge Democraten) op 28 februari 2007 op de opiniepagina van Trouw: “Veel van de vrouwen in kwestie zouden echter zonder gezichtsbedekking van hun streng gelovige echtgenoten helemaal niet over straat mogen.”

“Als politiek moet je een boerka niet willen afrukken”, zei Pechtold eerder in een lijsttrekkersdebat met partijgenote Lousewies van der Laan: “Je moet ervoor zorgen dat je die vrouwen zo emancipeert dat ze geen boerka meer willen dragen.”

Helaas hebben we van de D66-fractieleider niets meer vernomen over die emancipatie van deze opgesloten vrouwen. Pechtold heeft zijn partij omgebouwd tot een soort Wildersbestrijdingsdienst. Als grote bestrijder van Het Kwaad heeft hij D66 tot grote hoogte opgestuwd in de politieke peilingen. D66 is populair in de Grachtengordel, maar ook onder salafisten (zij gaven in 2006 een positief stemadvies omdat Pechtold de islam het minst vijandig was gezind) en bij de semitrotskisten en Hamas-vrienden van Nederland Bekent Kleur, het antiracismecomité van beroepsactivist René Danen.

Reageert D66 dan niet meer kritisch op religieuze onderdrukking? Zeker wel. De partij stelt vragen als minister Rouvoet van de ChristenUnie gaat spreken op een fundamentalisch gezinscongres. D66 komt, samen met GroenLinks, in actie als gemeentebesturen strooien met subsidies voor evangelische organisaties als Het Scharlaken Koord of Youth for Christ. Maar D66 laat de islam met rust, conform de opvattingen van partijvoorzitter Van Engelshoven.

Mohammed Mohandis van de Jonge Socialisten gaf in een AD-interview een rake typering. “D66 is voor mij een grachtengordelpartij met het hoofd in de wolken. Met mensen die begaan zijn met de multiculturele samenleving en ondertussen ervoor zorgen dat hun kind naar een witte school gaat.”

Deze nikspartij van de droeve ridder Alexander Pechtold staat nu in de peilingen op 24 zetels. Voor Joshua Livestro, de conservatieve webmaster van De Dagelijkse Standaard, is die virtuele score aanleiding om alarm te slaan. Hij begon vorige week ‘de grote sloop D66-campagne’ om te voorkomen dat we ooit worden opgezadeld met een premier Pechtold.

Nou heb ik het persoonlijk niet zo op dergelijke campagnes. Columnisten en bloggers moeten doen wat hun hand te doen vindt en onafhankelijk de artikelen schrijven, die ze nuttig of prettig vinden. In mijn boek schreef ik in 2007 al over de boerka als kroonjuweel van D66. Begin dit jaar pleitte ik in een webartikel voor wat minder Pechtold (en wat meer Rutte).

Als Pechtold en de zijnen iets doen wat me bevalt, zal ik dat net zo goed melden. In oktober 2007 signaleerde ik dat D66 als een van de weinigen Femke Halsema van GroenLinks steunde bij haar pleidooi voor de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali (een kwestie waarin haar oude partij de VVD maar ook Geert Wilders het totaal lieten afweten).

Helaas valt er maar zelden iets positiefs te melden over de rol van D66 in het islamdebat. Ondertussen stel ik verbijsterd vast dat een deel van de kiezers is verblind door de nieuwe nepjuwelen van D66.

Carel Brendel

10 opmerkingen:

 1. D66 ging ooit prat op haar kroonjuwelen, waarmee ze de democratisering wilde bevorderen: gekozen burgemeester, gekozen premier, districtenstelsel en referendum. Deze erfstukken zijn naar de lommerd gebracht en....

  Tja, en door wie ? Hans van Mierlo himself. Na veertig jaar in het bos verdwaald te zijn geraakt om te constateren dat we hier al eens eerder voorbij zijn gekomen.
  Einde van een experiment.

  Opmerkelijk is het volgende:
  “Als politiek moet je een boerka niet willen afrukken”, zei Pechtold eerder in een lijsttrekkersdebat met partijgenote Lousewies van der Laan: “Je moet ervoor zorgen dat je die vrouwen zo emancipeert dat ze geen boerka meer willen dragen.” Helaas hebben we van de D66-fractieleider niets meer vernomen over die emancipatie van deze opgesloten vrouwen. Pechtold heeft zijn partij omgebouwd tot...enz..

  Het opmerkelijke hier is dat Brendel (mensen, mensen koop mijn boek nou toch !!) Het totalitarisme wat hier verscholen is niet ziet: "..We ( de bovenonsgestelden) moeten ervoor zorgen dat je die vrouwen zo emancipeert.." D66 ziet de burgers als vee dat je moet hoeden ?

  D66 ging zich in haar loop teveel wennen aan het pluche en teveel te willen behoren tot de Elite (Hans van Mier leest boeken, dames !).
  Niet één keer heeft D66 zich warm gemaakt om tot zelf of mede-bestuur te komen. Voorwaar een misser door een partij dat zich Democratisch noemt.

  Ondertussen stel ik verbijsterd vast dat een deel van de kiezers is verblind door de nieuwe nepjuwelen van D66 .

  Dat is toch niet zo raar. Kijk maar eens naar de uitzending "Boeken" van de VPRO met marc chavannes ( herhaling Zat. a.s. ? of uitzending gemist),op het einde trekt men net de verkeerde conclusie). Wilders parasiteert en de burger is te blind om dat te zien...

  Men kiest d66 omdat men niet de pvda,vvd of cda kiezen wil. Zo ver is men al wel.
  Maar om nu op de PVV te gaan stemmen is het(nog) iets te vroeg.
  Men durft nog niet goed, het water is nog te koud.

  Nu nog wel, straks niet meer.
  kwestie van tijd......
  PVV 70+

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bijna was D66 finito geweest. Na de laatste teloorgang. Vroeger waren ze middelgroot, maar nu wil dat wangedrocht van een politieke partij maar niet dood! Helaas is er onder Pechtold een soort opleving. De mensen hebben nog niet door dat D66 niets is, nooit iets geweest is en nooit iets zal worden. De oude stokpaardjes zijn verschrikkelijke anti-democratische experimenten. De gekozen burgemeester is nog tot daar aan toe. Maar een districtenstelsel kennen wij uit het Verenigd Koninkrijk en dit maakt dat twee partijen beurtelings de macht hebben. De derde partij zal nooit iets bereiken. Tenslotte hebben de Britse liberalen ongeveer nooit iets betekend terwijl er wel een electoraat is. De macht is steeds bij de partij die de helft plus één heeft. Dat is zeer ondemocratisch naar de andere groepen die bijna de helft hebben. Bijna de helft, en democratisch gezien niet bestaand.
  Was D66 maar alvast opgeruimd. Ooit moet het eens een keer gebeuren, want als men in de uitgangspunten structureel verkeerd zit kan er nooit iets goeds van komen. Ook al gaat men weer in een kabinet zitten, dit maal met PVV en SP, dan mag men mee konkelefoezen. D66 hoopt natuurlijk dat zij vanwege hun nietszeggendheid telkens net even dat tekort aan zetels van de grotere partijen mag aanvullen in ruil voor medezeggenschap. Dat is geen beleid, dat is geen visie, maar dat opportunisme.
  Dat D66 nu dan plotseling ineens erg voorstander is van het islamisme komt alleen maar voort uit de jarenlange lust voor macht. Men heeft gezien hoe de PvdA de moslims heeft omarmt, niet uit overtuiging maar omdat in een vrijdagmiddag in de moskee meer kiesvee wordt geronseld dan op alle 364 andere dagen van het jaar op politieke bijeenkomsten.
  Er zou een manier moeten bestaan om partijen en organisaties die 180 graden zijn gedraaid te verplichten zich op te heffen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. D66 is een karikatuur van zichzelf geworden en bestaat nu vooral bij de gratie van de anti-wilders kiezer en wat rechts-extreme turkse stemmetje vanwege een genocide-ontkenster. Als er een partij verraad heeft gepleegd en pleegt dan is het D66 wel. De meest reactionnaire en intolerante moslims voelen zich prima thuis bij Pechtold. Pechtold is niet meer dan een hoop lucht zonder inhoud.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. PVV samen met D66 in een kabinet ?
  Van welke planeet is u afkomstig, vanhetgoor ?
  Waarom zou de PVV consessies moeten doen denkt u ?

  Eerst nog even het CDA (=cristenen Dienen Allah) slopen en dan zien we wel verder.
  Mozart tikt nu de 28 zetels weer aan ; CDA blijft op 27.(www.peil.nl)
  Overigens hoop ik wel dat D66 samen met alle anderen dan de PVV in het eerstvolgend kabinet plaatsnemen gaat.
  Dan behoeft Mr peroxide voor een kabinetvorming dáárna (2015 ?) geen andere partij uit te nodigen om te formeren. Dan is het wellicht PVV 75+

  BeantwoordenVerwijderen
 5. “Je moet ervoor zorgen dat je die vrouwen (die een boerka dragen)zo emancipeert dat ze geen boerka meer willen dragen.” Aldus Pechtold. Maar hoe zou die emacipatie eruit moeten zien? Ik ken de familie- en gezinsverhoudingen niet achter de boerka-dragende vrouwen, maar vraag me toch af of die paar vrouwen die hier in Nederland een boerka dragen dat inderdaad doen omdat ze anders van hun streng gelovige echtgenoten niet over straat mogen en niet de vrijheid hebben om zonder boerka de straat op te gaan. Misschien is het omdat ik me die complete onderworpenheid zo moeilijk kan voorstellen als reëel fenomeen in ons land, en heb ik het daarom mis, maar ik heb de indruk dat boerka dragende vrouwen in Nederland er bewust en vrij voor kiezen en het fijn vinden om lekker te provoceren. Het is mede daarom dat ik ze zo weerzinwekkend en antipathiek vind. Zou ik ze voor sneue slachtoffers van hun tyrannieke echtgenoten houden, dan zou ik bij het zien passeren van een boerka tranen in mijn ogen van medelijden met het arme daarin opgesloten schepsel moeten krijgen. Maar die tranen van medelijden, nee, die willen maar niet komen. 't Is dat ik bang ben dat die leuke familieleden van haar mij zullen weten te vinden en mijn auto komen bekrassen, mijn fiets vernielen of eventueel een mes door mijn ribben steken, of dat ik wordt gedaagd voor de anti-discriminatieraad en als racist bekend kom te staan en met dat stigma verder door het leven zou moeten, anders zou ik zo'n schepsel iets naroepen, niet al te grof hoor, want zo ben ik niet, maar toch iets om lucht te geven aan mijn walging, bijv. "is het lekker warm in die tent?", of "wilt u me doen geloven dat spoken echt bestaan? U wilt me toch niet aan het schikken maken?" of "gunst, mevrouw of meneer, bent u niet abuis? We zijn hier boven de grote rivieren en het is nog lang geen carnaval."

  Is het mogelijk dat deze vrouwen nou juist geweldig geëmancipeerd zijn, d.w.z. geweldig zelfstandig en vrij kiezen voor het provoceren d.m.v. van deze akelige klederdracht? Is het mogelijk dat ze er plezier in hebben om anderen te doen walgen en meer lol van hun boerkadracht hebben naarmate ze meer walging merken bij wie ze er op straat mee confronteren?
  Het is wat moeilijk met het gissen naar de ware motieven. Vraag je zulke vrouwen naar hun eigen motief (als dat mogelijk was), dan zou je zeker niet te horen krijgen dat zij zo zuchten onder het juk van hun echtgenoten en dat zij de boerka liever vandaag dan morgen zouden afdoen. Ze zouden evenmin zeggen dat ze de boerka dragen om zo veel mogelijk niet-moslims eens lekker op stang te jagen. Ze zouden natuurlijk geen boe of ba zeggen, of je een boze blik toewerpen, en als ze iets zouden zeggen zouden ze zeggen dat ze het vanwege hun geloof doen. En kun je dan zeggen dat hun ware motief een ander motief is dan wat ze zelf desgevraagd als hun motief opgeven?
  Een soortgelijke vraag doet zich ook voor in verband met een heel ander soort vrouwen: zij die zich prostitueren of in allerlei poses naakt laten fotograferen. Zij doen dat in ultieme vrijheid, zeggen sommigen, zeggen sommigen van henzelf ook; en er valt dus niets aan hen te emanciperen, integendeel, zij zijn de vleesgeworden ultieme emancipatie. En is dat ook zo, vragen sommigen zich af. Zijn ze niet, ook als ze dat zelf krachtig ontkennen, de weerloze slachtoffers van gewetenloze mannen? Zijn het zielepieten, of zijn het geweldig vrijgevochten meiden die een makkelijke broodwinning hebben gevonden met werk dat ze nog zelf leuk vinden ook? Wie zal het zeggen?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Pechtold houdt in elk geval de boerka-draagsters voor ongeëmancipeerd, dus in zekere zin voor zielepieten die bevrijd moeten worden. Dan is het natuurlijk ook aan hem om iets aan die emancipatie te doen.
  Maar ik weet niet zeker of boerka dragen in Nederland een symptoom van ongeëmancipeerdheid is. Ik denk eerder aan een vrij gekozen manifestatie van troebele gedachten over zoiets als eigen identiteit, net als het hoofddoekje dat is bij veel zogeheten mondige moslima's, meiden van Halal e.d., maar dan alleen een graadje extremer. Een hoofddoek gaat ze gewoon niet ver genoeg als middel om te provoceren of je identiteit te veruiterlijken, vandaar een boerka.
  En als ik voor een stukje gelijk heb in mijn veronderstelling dat die vrouwen uit vrije keus doen wat zíj willen, dan zal die boerka dus niet verdwijnen door "emancipatie".

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Roep gewoon overal: u wordt gedold door Pechtold.

  D66 is VOOR apartheid. Wil aparte loketten voor moslims. Is daarmee de nieuwe PvdA. PvdA light, want nog softer. Mensen: pas op uw zaak. Er wordt met Nederland gesold door Pechtold.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Meer slogans:

  D66: islam is een verrijking.

  D66: na de PvdA zijn wij de nieuwe moslimknuffelaars.

  Pechtold: zonder Geert Wilders had ik geen tekst.

  Pechtold: eigenlijk best een eng mannetje.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Waarschijnlijk is er iets aan de hand met de 'opmars' van D(himmi)66. Voor een partij met, ik geloof, 2 hele zetels is hun leider wel erg vaak aanwezig in het nieuws...Het lijkt er bijna op dat een geheime media orde (select gezelschap) al partij gekozen heeft. Het gaat vast lukken met behulp van tv, radio ect. ect. om er iets moois van de maken voor D66. D66 is de nieuwe PvdA. PvdA light, want nog softer, dat klinkt niet best...

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De media hebben zeker iets van doen met de opkomst van D66, zoals ze ook wel hun rol hadden in de neergang van de LPF. Toch blijft het dan raadselachtig waarom journalisten net nu D66 omhoog zouden schrijven en vroeger niet, of, als vroeger ook al geprobeerd werd D66 omhoog te schrijven, waarom dat vroeger niet lukte en nu wel.
  Raadselachtig blijft voor mij ook wat zovelen die eerder PvdA stemden beweegt om nu op D66 te gaan stemmen. Het schijnt toch dat het grootste deel van de nieuwe D66-kiezers van de PvdA afkomstig is en dat het grootste deel van de weglopers uit de PvdA naar D66 loopt. Maar als de houding van de PvdA inzake Islam, immigratie en integratie de belangrijkste factor is waarom kiezers niet meer PvdA stemmen (zoals ik mij goed kan voorstellen), hoe kunnen diezelfde kiezers dan naar D66 overlopen? Ik kan alleen maar concluderen dat veel kiezers zich helemaal niet door de rede laten leiden, in het bijzonder niet die kiezers die D66 voor het redelijke alternatief houden.

  BeantwoordenVerwijderen