Herhaling van zetten

Arabist_jansen

Het islamdebat is sinds Janmaat een herhaling van zetten. Dit betoogt Joost Niemöller in een column op Het Vrije Volk van 18 oktober 2009. De ene partij, legt hij uit, wijst op de dreigende inhoud van de Koran (of een willekeurig ander islamitisch document), de andere partij wijst er op dat het in de praktijk wel meevalt, en trekt de interpretatie dan wel de relevantie van de geciteerde islamitische tekst in twijfel. Ook over de integriteit van de brenger van het slechte bericht worden gewoonlijk suggesties gedaan die niet gepast zijn. Vervolgens Da Capo al Fine, de tweede keer bij voorkeur Fortissimo.

Onbedoelde, niet-gezochte herhaling van zetten overkomt bij het schaken alleen amateurs. De deelnemers aan het islamdebat zijn dat dan ook. Ze gaan uit van de veronderstelling dat bij de koran en de islam, net als bij de Bijbel en het christendom, het probleem ligt in wat de teksten betekenen, en dat de een de tekst anders uitlegt dan de ander. Dat is een amateuristische vooronderstelling.

Ten eerste, de islam kent veel meer gezaghebbende teksten dan alleen de koran. De uitspraken toegeschreven aan de profeet van de islam, Mohammed (570?-632?) en de regels in de sharia-handboeken tellen in de praktijk even hard mee.

Ten tweede, er bestaat onder de moslims weinig of geen meningsverschil over de vraag wat die teksten en die voorschriften in concreto betekenen. Gezien de eenvoudige aard van die opdrachten is dat ook niet verwonderlijk. Wat valt er uit te leggen aan ‘Doodt hen’? Of ‘Neem hen niet tot vriend’? Het meningsverschil betreft uitsluitend de vraag onder welke omstandigheden die opdrachten vervuld dienen te worden.

Wie, waar en wanneer. Dezelfde vragen zijn even zo goed aan de orde wanneer het gaat over de plicht om te vasten, de plicht om op bedevaart naar de Heilige Kubus in Mekka te gaan, zelfs als het gaat over de plicht om vijfmaal per dag het gebed te verrichten. En, gezien de gevaren, uiteraard ook als het gaat om de plicht tot strijd tegen de ongelovigen.

De moslims die wij ‘radicalen’ of ‘fundamentalisten’ noemen, zijn van mening dat de vervulling van al die opdrachten een lang verwaarloosde plicht is, die nu onverwijld ter hand moet worden genomen, de plicht tot jihaad inbegrepen. Vandaar de titel van mijn boek uit New York in 1986: The Neglected Duty, dat handelde over de opvattingen van de moordenaars van Sadat.

Om de oude grootmeester Bernard Lewis maar weer eens te citeren: Er zijn wel gematigde moslims, maar er is geen gematigde islam. De meeste moslims stellen zich afzijdig op, als burgers in oorlogstijd, en laten het plegen van de vijandelijkheden over aan de professionals. Dat schept bij een van de twee partijen in het islamdebat de illusie dat het wel meevalt. Da Capo al Fine. Naar keuze Staccato of Fortissimo.

HansJansen

38 opmerkingen:

 1. - Herhaling van zetten overkomt bij het schaken alleen amateurs. -
  Dat is echt onzin. Beter is: Een schaker speelt pas op zetherhaling (remise), als hij weet dat hij verloren staat.
  Klinkt ook beter!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Cornelis: Dank voor uw comment, de tekst is verbeterd. HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Pittige prijzen overigens voor uw boek The neglected Duty:

  from $249.94

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @cornelis

  En zo is het maar net: De politiek correcte kliek verdedigt een verloren positie.

  Scherp commentaar!!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bernard Lewis ontkent niet alleen dat er een gematigde Islam bestaat maar ook een Armeense genocide. Diezelfde Bernard Lewis toch ?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De grote uitdaging is om na de terechte constatering dat er wel een grote zwijgende meerderheid van moslims bestaat die misschien ook nog wel eens gematigd zijn, de islam absoluut niet gematigd is. De uitdaging is nu om hoe die grote zwijgende, vaak nu nog instemmende, meerderheid zo ver te krijgen dat ze kritisch naar de eigen tradities gaat kijken en de rechten van het individu voorop gaan stellen. Dat mensenrechten, zoals godsdienstvrijheid, belangrijker worden dan de islamitische dogma's en de dogma's van de groepsdruk. Een moeilijke opgave.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Kort en krachtig Hans, bedankt! Je was de absoluut een gemis op 14 okt. in Leiden, toen Lucis werd opgericht met sprekers als Job Cohen,Dalia Mogahed (namens Mohbama), divers professoren als Maurits Berger etc..
  Zie mijn verslag op www.tora-yeshua.nl onder de naam "via multicul naar NWO eenheidsworst, democratisch gemanipuleerd naar een wereldregering"
  http://torayeshua.nl/cms/?p=482#comments

  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr.pastor)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wellicht wordt het herhalen van de zetten ook veroorzaakt doordat er niet goed wordt uitgelegd hoe deze Koran precies werkt? Wie weet bijvoorbeeld dat de klassieke Korancommentatoren zeggen dat later geopenbaarde Koranverzen eerder geopenbaarde Koranverzen annuleren als ze elkaar tegenspreken?
  Allereerst is de Koran niet in chronologische volgorde geschreven, maar in de volgorde van de lengte van de hoofdstukken (behalve hoofdstuk 1). Als deze in de juiste volgorde worden geplaatst, wat wordt gedaan door deze Korancommentatoren, dan zul je het volgende zien:
  De Koranverzen die op het begin zijn geopenbaard zijn de vreedzame verzen die stammen uit de tijd dat Mohammed nog een preker in Mekka was, de gewelddadige Koranverzen werden geopenbaard toen Mohammed in Medina militaire macht had verworven en hij zich geen zorgen meer hoefde te maken dat hij door zijn uitspraken en zijn "goddelijke" boodschap in de problemen zou raken met de autoriteiten. M.a.w.: de vreedzame Koranverzen worden geannuleerd door de gewelddadige Koranverzen.

  Dat wil uiteraard niet zeggen dat elke moslim dit principe zal opvolgen of ervan afweet. De meeste radicale moslims zullen de gewelddadige verzen pas gaan opvolgen als zij een sterke positie hebben verworven. Je zou kunnen zeggen dat ze, zolang ze niet sterk genoeg zijn, de "Mekka-islam" zullen volgen, en als zij eenmaal een sterke positie hebben verworven zullen zij de "Medina-islam" volgen.

  Ik weet dat dit heel eng en ongelovelijk klinkt, maar ik ben bang dat dit "the inconvenient truth" is.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Nog een aanvullinkje wat betreft de volgorde van de Koran: afgezien van hoofdstuk 1 zijn de hoofdstukken in de Koran gesorteerd van langst naar kortst.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Rudolf,

  Dat is vooral moeilijk omdat moslims helemaal niet hoeven te veranderen. Ze mogen alle aspecten van hun cultuur en religie behouden én genieten van alle voordelen die onze cultuur biedt. Als ik een moslim wat zou ik absoluut geen haast hebben om te veranderen. Het is een ongekend luxe positie en ik kan me voorstellen dat ze daarom gaan denken dat ze superieur zijn. Anders zouden ze niet zoveel privileges hebben.

  Toch zit er hier een enorme leugen in. Niemand van de originele Nederlanders denkt namelijk écht dat de islam een verheven cultuur is. Praktisch 100% van de Nederlanders vindt de islamcultuur achterlijk en verwerpelijk. Ze zeggen het niet uit beleefdheid en piëteit. Het is namelijk moreel hoogstaand om ieder het zijne te gunnen en dat wordt tot in het absurde doorgevoerd en als wapen onderling gebruikt.

  De vergelijking met verwende kinderen die alles krijgen ook al schelden ze hun ouders uit en slaan ze ze verrot, gaat hier op. De ouders zijn uitsluitend bezig met hun eigen schuldgevoel en de kinderen met hun onbeheerste verlangens en de laatsten wanen zich de baas zolang ze niet effectief gecorrigeerd worden. Zolang de ouders zich niet vermannen en zich leiders tonen zal deze wanstaltige vertoning doorgaan. Gewoon een kwestie van niet langer liegen, en (hoewel velen dit niet zo willen zien) liefhebben in de goede betekenis.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Islam voor varkens, apen en ezels"
  van Prof H. Jansen besteld.

  Komt binnenkort binnen.
  Niet alleen interessant leesvoer voor de komende dagen/weken maar ook nog eens een ondersteuning van het goede noodzakelijke werk van mensen als Dhr Jansen.

  Dank daarvoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Ria,

  Ja, daar heb je gelijk in.

  Interview met Mark Steyn over dit onderwerp dat goed aansluit bij de opgeworpen vragen:

  Mark Steyn

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Hans Jansen schreef
  Opdrachten
  Ten tweede, er bestaat onder de moslims weinig of geen meningsverschil over de vraag wat die teksten en die voorschriften in concreto betekenen. Gezien de eenvoudige aard van die opdrachten is dat ook niet verwonderlijk. Wat valt er uit te leggen aan ‘Doodt hen’? Of ‘Neem hen niet tot vriend’? Het meningsverschil betreft uitsluitend de vraag onder welke omstandigheden die opdrachten vervuld dienen te worden.
  -----------------------------------

  Welke opdrachten? U dacht zeker slim te zijn?

  'Doodt hen'
  Wel, meneer Jansen u bent een ster in alles uit zijn context halen!
  Waarom doet u dat meneer Jansen? Waarschijnlijk dacht u: Er zijn niet veel mensen die de Koran ooit hebben gelezen, dus die zullen nu denken: zie wel, staat er toch? Doodt hen!

  Er was een oorlog aan de gang met een staakt het vuren tussendoor ivm. de vastenmaand Rammadan, vandaar : Doodt hen.

  Hier volgen de bewuste verzen uit soerah 9

  3. En dit is een verklaring van Allah en Zijn boodschapper aan de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah alsmede Zijn boodschapper niets uitstaande hebben met de afgodendienaren. Als gij daarom berouw toont zal het beter voor u zijn, maar indien gij u afwendt, weet dan, dat gij Allah niet kunt ontsnappen. En geeft tijding van een pijnlijke straf aan de ongelovigen.

  4. Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen. Vervult daarom aan dezen het verbond tot hun bepaalde termijn. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief.

  5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

  6. En als één der afgodendienaren u om bescherming vraagt, schenk hem dan bescherming dat hij het woord van Allah moge horen; voer hem dan naar de plaats, waar hij veilig is. Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet.

  7. Hoe kan er een verbond bestaan voor de afgodendienaren met Allah en Zijn boodschapper, met uitzondering van hen, met wie gij in de heilige Moskee een verbond hebt gesloten? Zolang zij daarom getrouw jegens u zijn, weest getrouw jegens hen. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief.
  ----------------------------
  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Vervolg van bovenstaande:
  Als u het niet kunt volgen: Er moet oorlog zijn in een Islamitisch land, waarbij buitenlandse troepen als vijanden binnen zijn gevallen, wil je pas die opdrachten vervullen! Goed lezen: ALS VIJANDEN.
  -----------------------------------

  voor: 'Neem hen niet tot vriend' geldt precies hetzelfde verhaal, Gigantisch uit z'n verband gerukt.

  Hier soerah 60 vers 1, 8 en 9

  1. O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap aan, hoewel zij de Waarheid die tot u is gekomen hebben verworpen en de boodschapper en uzelf verdrijven, omdat gij in Allah uw Heer gelooft? Indien gij optreedt om voor Mijn zaak te strijden en Mijn welbehagen te zoeken, zoudt gij hun dan in het geheim vriendschap betuigen? En Ik weet het beste wat gij verbergt en wat gij openbaar maakt. En wie van u zo handelt, is zeker van de rechte weg afgedwaald.


  En:

  8. Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.

  9. Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven. En wie hun ook vriendschap aanbiedt, dezen zijn de boosdoeners.
  -----------------------------------

  Maar deze 2 laatste verzen zegt meneer Jansen (om strategische redenen) er niet bij!

  Ook hier in geval van oorlog en uit huis verjaging!

  Je hoeft niet in de Koran/Islam te geloven, daar gaat't niet om, maar als u toch over de Islam begint wees dan ook mans genoeg om de rest van het verhaal ook er bij te noemen, dat komt veel intelligenter over, ipv een paar woordjes eruit te pikken. Met de zinnetjes: ' Doodt hen en neem hen niet tot vriend' kan niemand wat mee en slaan nergens op.
  Iedereen kan nu zien dat u hier de boel bedriegt door met enkele losse woordjes te proberen aan te tonen hoe slecht de Islam wel niet is, tot ik er langs liep en zag dat u knipt en plakt.

  Conclusie: Jammer meneer Jansen, u bent gezakt als een baksteen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Wat enorm jammer. Ik had hier een lange en oprechte vraag aan meneer Jansen geschreven, druk op "reactie publiceren", en foetsie is het! Ik ga het nu ook niet nog eens reproduceren.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten

  Soms heb ik ook dat mijn reactie foetsie is. Ligt denk ik aan het systeem, niet aan Hoeiboei. Wat ik daarom altijd doe als ik iets heb getypt is mijn hele tekst selecteren en CTRL+C indrukken om het in mijn computergeheugen op te slaan. Als mijn reactie niet vervolgens niet wordt gepubliceerd, dan plaats ik met CTRL+V mijn tekst opnieuw en klik ik nogmaals op "Reactie publiceren". Meestal verschijnt de reactie dan wel.

  Vriendelijke groeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. We begrijpen je wel hoor, @ Doegewoon.
  Wilders zijn ontvangst in de UK door de islam valt natuurlijk onder soerah 60 vers 9.
  Net zoals de 'Britse' moellah Mr. Anjem Choudary zegt: " .. when we say innocent people, we mean muslims .. etc."
  http://www.youtube.com/watch?v=maHSOB2RFm4&feature=related
  Nog niet iedereen heeft door dat in Engeland de sharia al is ingevoerd, @ Doegewoon en het enige dat wij hoeven te doen is luisteren naar jullie hoogstaande verzinsels (Kill the Juice) tav de mensenrechten beschreven in de Koran.
  Hier, speciaal voor jou
  http://www.youtube.com/watch?v=c-Nm3C7LFTc
  Lang leve de Apartheid!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Let op! Lange reacties kunnen helaas niet in 1 keer op blogspot.com worden weergegeven. Werk dus altijd met copy/paste, houd het kort of knip langere reacties in stukjes.

  (Wil je een complete tekst insturen? van harte welkom! hoeiboei@gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @doegewoon,
  Uit het feit dat u hier wat teksten uit de Koran in Nederlandse vertaling deponeert mag ik afleiden dat u soms of wellicht geregeld tijd doorbrengt met Koranstudie. Wat mij opvalt is dat u heel goed schijnt begrepen te hebben wat de opdrachten in de Koran zijn en hoe deze, gezien de u bekende context, geïnterpreteerd moeten worden.
  Wat u minder goed begrepen lijkt te hebben is de passage in het stuk van de heer Jansen waarop u reageert, want, terwijl u de heer Jansen in krasse bewoordingen bedoelt te bestrijden, bevestigt u wat hij zegt, nl. dat de teksten in de koran, de aan Mohammed toegeschreven uitspraken en de regels in de sharia-handboeken niet van dien aard zijn dat ze tot grote meningsverschillen onder moslims aanleiding geven over wat die teksten en voorschriften in concreto betekenen.
  Ongewild, wellicht, bevestigt u daarmee op nog een tweede manier wat Jansen zegt. U bent namelijk een voorbeeld van iemand die voor het begrip van een tekst van de heer Jansen qua leesvaardigheid te kort schiet, terwijl u anderzijds, klaarblijkelijk, heel goed de Koran kunt lezen en begrijpen. Mij dunkt dat daaruit volgt hoe relatief eenvoudig het lezen en begrijpen van de Koran is.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. "De meeste moslims stellen zich afzijdig op, als burgers in oorlogstijd, en laten het plegen van de vijandelijkheden over aan de professionals."
  Dit beeld suggereert dat de meeste moslims ook zouden instemmen met de door professionals verrichte vijandelijkheden, of althans met het door die professionals beoogde doel. Zo ongeveer zoals Engelse burgers tijdens de 1ste of 2de wereldoorlog er in meerderheid achter stonden dat hun soldaten tegen de Duitsers vochten en dat het een goede zaak was dat er door professionals tegen de Duitsers werd gevochten, zo zouden de meeste moslims achter de doelstellingen van Bin Laden staan. Ja? En zoals sommige Engelsen het platbombarderen van Duitse stadjes als middel om de Duitsers te verslaan misschien te ver vonden gaan, zonder het doel (de Duitsers verslaan) af te wijzen, zo zouden sommige moslims de terreurdaden van Bin Laden en consorten wellicht van de hand wijzen, zonder nochtans zijn doelstellingen te verwerpen.

  Ik heb wat moeite met deze parallel. Ik zou namelijk moeilijk moslims gematigd kunnen noemen die, al is het maar op afstand, met de doelstellingen van Bin Laden sympathiseren. Gematigd zou ik een moslim kunnen noemen voor wie de strijd tegen ongelovigen, in de zin van niet in de Islam gelovigen, geen belangrijk doel is, die er tevreden mee is om vreedzaam tussen andersgelovigen of ongelovigen te wonen en die niet sympathiseert, zelfs niet op afstand, met professionals die de strijd tegen ongelovigen of andersgelovigen met gewelddadige middelen, laat staan met terreur, ter hand nemen. Ik mag hopen dat zulke moslims bestaan.
  Maar hoe zou je Engelsen noemen voor wie in oorlogstijd de strijd tegen de Duitsers geen belangrijk doel was, die zelfs niet op afstand sympathiseerden met hun soldaten die de strijd tegen de Duitsers met gewelddadige middelen ter hand namen en die er tevreden mee zouden zijn om vreedzaam en zonder strijd met of tussen de Duitsers te leven? Zulke Engelsen zouden temidden van hun landgenoten wegens het ten enenmale ontbreken van normaal patriottisme op zijn minst verdacht zijn; maar "gematigd" zouden ze zeker niet heten.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. De gematigde islam, zo deze al bestaat, heeft in ieder geval een paar kernwaarden waarop zij zich laat voorstaan: vrede, tolerantie en liefde. Nu was er begin dit jaar een onderzoek naar de vrijgevigheid van moslims (NCDO). De resultaten gaven aanleiding tot nogal wat controverse omdat ook het geld sturen naar het land van herkomst als ‘giften’ of toch op zijn minst als ‘goede doelen’ werden gezien. Maar daar gaat het nu niet om. Het rapport constateert zelf andere en meer betekenisvolle feiten. Eén daar van, zoals Bekkers het stelt, is dat moslims niet eerder geven dan dat men het aan ze vraagt. Dat geldt dan in zijn algemeenheid voor zowel de hoog als laag opgeleide moslim. Daarnaast geven moslims geen geld bij internationale rampen tenzij dit aan ze gevraagd wordt én de ramp zich heeft voltrokken in een land met een moslimsignatuur. Voor acties die de hongersnood in Afrika moeten lenigen, dan wel voor medicijnen en overige hulpgoederen, is ook de gematigde moslim niet te porren.

  In dit licht gezien kan men rustig stellen dat van die vrede of liefde bij de gematigde moslims niets overblijft. Het is wellicht een te snelle conclusie, maar het lijkt er verdacht veel op dat er in ieder geval naar de kernwaarden géén gematigde islam bestaat of het moet voor de eigen parochie zijn en dan nog zouden ze zelf, ondanks hun aanspraak op vrede en liefde, niet op het idee gekomen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ Doegewoon,

  Allereerst hartelijk dank voor uw wijze kennis en uw intelligentie.
  Mag ik u er echter wijzen op het volgende:

  Namelijk soera 1313 (De soera van alle dag), Vers 11 en vers 13.

  Daar zijn uitermate verheven teksten te vinden waarop men nog dagen op mediteren en/of bezinnen kan.

  Subliem en van een wonderbaarlijke schoonheid van de hoogste plank.

  vers 11 vertelt namelijk iets over Afvalligen en dat zij kanker moge krijgen op hunne tong.

  Vers 13 Handelt hoe men de uitverkorene als brievenbus gebruiken kan en hoe daartoe men de dolk in iemands borst drijven moet. Mag ook midden op straat en overdag.


  Geweldig stukje denkwerk bevat die koran !
  Hulde.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Nog een aanvullinkje:
  Het annuleren van eerder geopenbaarde koranverzen door later geopenbaarde koranverzen dat ik ergens hierboven heb beschreven, wordt ook wel subrogatie genoemd, ofwel (in het Arabisch) het concept van "naskh".

  @R.H.
  Ik heb begrepen dat voor zover moslims aan liefdadigheid mogen (en willen) doen, dit alleen mag worden gedaan voor hun medemoslim.

  Zie deze discussie

  BeantwoordenVerwijderen
 24. kees rudolf,
  Ik neem het meneer Jansen nog steeds kwalijk dat hij enkele woordjes uit een hele verhaal vist om daarmee e.e.a. aan te willen tonen. En dit getuigt zeker wel van leesvaardigheid en begrijpend lezen?
  Ik ben ook geen meester in begrijpend lezen, maar waar het omgaat is: Om een verhaal te begrijpen dient het hele verhaal gelezen te worden, en niet maar een paar woordjes of een zin.
  En ja, de Koran is inderdaad helemaal niet moeilijk te lezen of te begrijpen, en uiteraard hoef je er niet in te geloven, maar een beetje brabbelen heeft totaal geen nut.
  -------------------------
  Wat Bin Laden betreft:
  Zoals er tokkies zijn die achter Wilders aan hollen,(met z'n deportatieverhaal) Zijn er helaas tokkies die achter Bin Laden aanhollen! (als die al bestaat)
  Bin Laden is geen Held, als hij daadwerkelijk achter 9/11 zou zitten, dan is dat geheel in strijd met de Koran en de Islamitische leer. En als hij het niet is geweest, ga ik niet speculeren over wie dat wel is geweest. om een simpele reden, nl. daar zullen we nooit achter komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. dirk,
  Er gaat iets niet goed, soerah 1313?
  Ik heb me rot gezocht in alle verzen 11 en 13 en heb niets gevonden wat daar op lijkt.

  Gaarne een terugkoppeling daarover, dan ben ik bereid daar op in te gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. kees rudolf nog even,
  Ik breng niet al teveel tijd door met Koranstudie, integendeel, er moet ook brood op de plank komen, ik werk 38 uur p/w. De Koran heb ik vroeger geleerd, vandaar dat ik het meteen herken als mensen onzin uitkramen, bovendien stoort het mij, omdat ik weet dat dat niet de waarheid is.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Evert Dessing,
  In het begin werden hier en daar Koranverzen geannuleerd, maar daar heeft niemand wat aan, want niemand weet wat er geannuleerd is. Wij gaan uit van de bestaande Koran die niet meer geannuleerd of veranderd kan worden, zie de volgende vers:
  Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.
  ----------------
  En dat is maar goed ook, anders had iedereen een eigen Koran, en dan was de leed niet te overzien.
  Dus de 'naskhverhaal'aanhalen heeft geen toegevoegde waarde.
  ------------------------------

  @R.H.
  Ik heb begrepen dat voor zover moslims aan liefdadigheid mogen (en willen) doen, dit alleen mag worden gedaan voor hun medemoslim.
  --------
  Nee, zie hier:
  60. De aalmoezen zijn alleen voor de armen en de behoeftigen en voor degenen die daarbij werkzaam zijn en voor degenen wier hart verzoend is en voor de slaven en voor degenen die schuld hebben en voor de zaak van Allah en voor de reiziger: dit is een gebod van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.
  Soerah 9 vers 60

  Het woordje moslim komt hier niet voor, het kan gelden voor moslims, niet moslims en alle soorten volk, en die waren er toendertijd veel.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Doegewoon: Het naskh-verhaal heeft geen toegevoegde waarde? Denkt u dat we niet alleen gek maar ook dom zijn, en niet kunnen lezen? Wat denkt u van Koran 2:106? Taqiyya mag, maar de heidenen kralen en spiegeltjes aanbieden is dacht ik niet zo verstandig.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @Doegewoon.

  Je haalt me verkeerd aan. Wat ik zei was dat het er sterk op leek dat liefddadigheid alleen bedoeld lijkt te zijn voor de eigen parochie. Ibn Kathir is het daar volgens mij wel mee eens. Maar wat natuurlijk in dit verband telt en wezenlijk is is het onderzoek van het NCDO. Dat is de praktijk en die praktijk laat zien dat de ongelovige arme (behalve die van geest) niet hoeft te rekenen op de moslim, de gematigde incluis.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. R.H.,
  Aalmoes valt ook onder liefdadigheid, en in de Koran staat nergens dat niet-moslims daar geen beroep op kunnen doen.
  Wat men in de praktijk uitvreet, moet men zelf weten, maar dat heeft dan niks van doen met de Islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. ik vind uw reactie nogal agressief.
  Hier is 2:106

  106. Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?
  ---------
  We weten nog steeds niet wat er opgeheven of vergeten is, ik zeg niet dat naskh niet heeft bestaan, maar dat we daar niks aan hebben, er is wat opgeheven, maar wat? Dat zullen we nooit weten, hoeven toch niet moeilijk over te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Deze is grappig:

  "106. Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?"

  Wat we wel weten is dat het nog altijd zeer beroerd is gesteld met de volksgezondheid in islamitische landen. Om maar te zwijgen over bedrijfshygiene.

  Dus, massaal, vijfmaal daags je knieen buigen ( met je kont naar het westen) gedurende 14 eeuwen heeft toch niet alteveel succes opgeleverd.

  En wat betreft die almachtigheid... nemen we wel met met een korreltje zout, hoor.
  En knijpen we een oogje toe.
  Tenslotte lukt niet alles van de eerste keer perfect.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @Doegewoon

  Allereerst hartelijk dank voor uw bijdrage. U brengt hier op dit forum wat leven in de brouwerij ;)

  Wat betreft het al dan niet weten wat er door middel van naskh is opgeheven: er zijn klassieke (soennitische) korancommentatoren zoals Ibn Kathir, Al-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Jalalayn etc. die wel degelijk denken te weten welke koranverzen zijn opgeheven en welke niet, en hebben ons enorme boekencollecties nagelaten waarin ze ons precies vertellen hoe je de verzen moet interpreteren, en welke verzen door welke verzen worden geannuleerd.

  Ik heb van Robert Spencer van Jihad Watch begrepen dat Ibn Ishaq, de eerste autobiograaf van de profeet, ook heeft opgemerkt dat de vreedzame koranverzen werden geopenbaard op het begin, daarna de koranverzen die spraken over defensieve oorlogvoering, en ten slotte de verzen die offensieve oorlogvoering promoten. Verder zou Ishaq hebben gezegd dat omdat de moslims tot de beste aller volkeren behoren ze oorlog moeten voeren zodat de rest van de wereld onderworpen wordt aan de islam.

  Wellicht dat HansJansen ons kan vertellen of dit klopt of niet?

  Vriendelijke groeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Is bovengenoemde uitspraak niet van Ibn Warraq afkomstig in plaats van Bernard Lewis?

  http://www.freerepublic.com/focus/f-news/542844/posts

  "There may be moderate Muslims, but Islam itself is not moderate. There is no difference between Islam and Islamic fundamentalism: at most there is a difference of degree but not of kind."

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Beste Ingenieur DG,

  We weten nog steeds niet wat er opgeheven of vergeten is, ik zeg niet dat naskh niet heeft bestaan, maar dat we daar niks aan hebben, er is wat opgeheven, maar wat? Dat zullen we nooit weten, hoeven toch niet moeilijk over te doen.


  Ik dacht dat het boek ingefluisterd zou zijn door de grooote Baas himself ?
  Immers de Koran is toch een perfect boek ?
  Hoe kan een perfect boek nu nalaten wat een doorsnee boek doen moet. Namelijk het verklaren van het onbegrepene.

  Toch wel teleurstellend te moeten vernemen dat "Dat zullen we nooit weten"

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ave's YouTube filmpje bevat een interview van Hard Talk met de overbekende volksidioot Andy Chaudary. Die is zo gek dat zelfs radicale Moslims hem niet moeten.
  Luister naar Pat Condell over "Andy you crazy bastard".Erg vermakelijk.

  BeantwoordenVerwijderen