Compassie is niet lief

‘Com-passie’ komt uit het Latijn en betekent ‘mede-lijden’, daar helpt geen lieve moeder aan. Compassion is het Engelse woord waarmee het Arabische woord raHma wordt vertaald. In de Koran staat het begrip raHma centraal. De Nederlandse vertaling van raHma is meestal ‘barmhartigheid’, als in ‘Heer, erbarm u’, in het Grieks Kyrie eleison, vandaar ‘Kyrie-eleis’ in de kerstliedjes. ‘Heer erbarm u’ is een gebed dat in de meeste christelijke godsdienstoefeningen een aantal malen voorkomt.

Het is altijd moeilijk te zeggen wat een woord ‘eigenlijk’ betekent, omdat het de gebruikers zijn die aan een woord een betekenis toekennen, ongeacht de afkomst van het woord. Maar hoe je het Nederlands ook gebruikt, er is een verschil tussen ‘liefde’ en ‘barmhartigheid’, en ook tussen ‘medelijden’ en ‘liefde’. Een verpleegster heeft ongetwijfeld medelijden met een stervende patiënt, maar dat is geen liefde of barmhartigheid.

De beul die een man onthoofdt, kan daarbij barmhartigheid of compassie betrachten door zijn zwaard scherp te slijpen en in één keer raak te slaan, de alternatieven overdenken stemt niet vrolijk. Maar dat is geen liefde of medelijden.

Een man die met een vrouw naar bed gaat, doet dat niet uit barmhartigheid of medelijden, maar uit liefde. Liefde tussen mensen is iets dat in principe op gelijke hoogte blijft; barmhartigheid, medelijden en compassie gaan daarentegen van boven naar beneden. Wie medelijden of barmhartigheid koestert, weet zich hoger dan de gekoesterde.

Er is nog iets aan de hand met liefde: de fysieke voorwaarde voor geslachtsgemeenschap (we hebben het hier over de erexie) is een teken van liefde, desnoods van lust, maar nooit, echt helemaal nooit, van medelijden of barmhartigheid. Een erectie uit erbarmen of compassie, het komt niet voor.

Wanneer de mens over God spreekt, moet hij beelden gebruiken die bij zijn toehoorder bekend zijn. De verhouding tussen God en mens wordt dan ook steeds onder woorden gebracht met behulp van beelden die ontleend zijn aan gewone duidelijke dagelijkse situaties als vader en kind; man en vrouw; slaaf en eigenaar; leerling en leraar; feestganger en gastheer; Reve en ezel; romanschrijver en romanpersonage; en er is meer, veel meer, soms heel bizar.

In de bijbel, in het Jodendom en in het christendom, zijn de twee beelden die het meest gebruikt worden ‘vader en kind’ en ‘man en vrouw’. De band tussen die twee wordt normaal gesproken ‘liefde’ genoemd, en niet ‘medelijden’ of ‘barmhartigheid’. Bijbel en de godsdiensten die op de bijbel steunen, vragen de gelovigen een vorm van liefde te betrachten die ‘naastenliefde’ genoemd wordt. Ook moderne hedendaagse ongelovigen uit de post-christelijke traditie menen ondanks hun geloofsafval nog steeds dat naastenliefde een superieure levenshouding is.

Kan het woord ‘naastenliefde’ vertaald worden in de taal van de politiek? Het antieke Athene van Socrates kende eigenlijk geen democratie in onze moderne betekenis van het woord, maar wel isonomie, ‘gelijkheid [van een ieder] voor de wet’. De politieke vertaling van naastenliefde is dan ook isonomie: behandel de mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Derdewereldlanden, ontwikkelingslanden en islamitische landen kennen geen isonomie, zelfs als er af en toe verkiezingen worden gehouden.

Eerlijke verkiezingen zijn de kroon op de isonomie, net zoals de stichting van een staat de kroon is op het opgebouwd hebben van de instellingen die een staat nodig heeft om te kunnen functioneren. (Daarom is een Palestijnse staat, hoe vaak hij ook wordt uitgeroepen, geen staat maar een wensdroom). Isonomie wordt bedreigd door die politieke partijen die er naar streven om sommige burgers wel, en andere burgers niet, hun vrijheden, hun verantwoordelijkheden en hun loon en spaargeld te laten afpakken door de overheid, onder welk idealistisch mom dat ook gebeurt.

In de koran en de islam is het meest gebruikte beeld voor de band tussen God en mens dat van eigenaar en slaaf, en in dat beeld gaat de ideale verhouding tussen die twee al snel ‘barmhartigheid’ of ‘rechtvaardigheid’ genoemd worden, en dat is dan ook precies wat de Koran en de islam van gelovigen vragen, in de behandeling van elkaar. (Rechtvaardigheid is ‘handelen volgens de sharia’, dan weet u dat ook weer). Het beeld van ‘vader en kind’ of ‘man en vrouw’ wordt door islamitische theologen als godslasterlijk en ongepast beschouwd.

Wanneer het CDA, tot voor kort maar misschien nog steeds een van de belangrijkste politieke organisaties van het Nederlandse christendom, de ‘naastenliefde’ inruilt voor ‘barmhartigheid’, dan zal daar door de Wijzen van Mekka heftig op geproost worden. Het is te veel eer voor Nederland om te denken dat het een echte feestdag wordt in Mekka en Medina, maar vrolijkheid zal er zeker zijn. Professor Tariq Ramadan als de Barmhartige Partijleider wordt dan een reëel toekomstbeeld. We zullen nog met veel heimwee naar de Rattus Catholicus terugverlangen. Het zal een erenaam worden die onze kleinkinderen met liefde zullen fluisteren als ze het over vroeger hebben.

13 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ook wel een. Toen ze de aanleg van de kunstmatige reccesie begonnen kregen we ook zender rtl7 op de buis waar een heer om de haverklap riep "de reccesie komt er aan".

  Sja zo schermen ze hun metier af en zeggen "kijk we waarschuwden steeds had je maar moeten luisteren eigen schuld dikke bult"!
  Dé onverdachte onverdenkbare goeierikken!

  Btw PAS WEKEN NA de uitspraak van balkenende begin 2009 Begon Bedrijfsleven en Consumentenvertrouwen lagere Cijfers te leveren.Een Maatschappijen Bevolking en Economie Schadende selffullfilling Terreurdaad!

  Zo deden ze WTC ook.De mossad briefde de FBI over terroristen met die plannen maar wel ZO dat de betrokken FBI Ambtenaar dat briefje kreeg vóor de aanslag en het PAS Kon Lezen NA die aanslag.

  Mooiste excuus en alibi voor israel immers ze hadden gewaarschuwd.

  Moslimterrorismen idem.Jaren al. Onmiddelijk Mét de val van het ijzeren gordijn riep bendelid doctors van leeuwen dat het moslimterrorisme er aan zat te komen die ziener met zijn glazen bol die echter als directeur afm dé grootste en ergste Major fraudes en Delichten NIET ziet en zag!

  EN NÒG IS het Zo Dat bij elke aanslag en bericht er om israel of een mossad toch wel erg dicht in de Buurt was al weer incluis de Bosbranden in Rusland.

  Utoya Ook waar een polanski en een mitterand ook gesignaleerd waren en volkomen uit alle nieuws gehouden...hoé zó?...in de weken voor die aanslag vroeg israeliet lieberman vriendelijk aan handlangers google facebook en wellicht meer als mogelijk twitter ook om wat Accounst van dwarsliggers te sluiten terwijl ze met 2009 al 200.000 cybersaboteurs op internet hebben gezet om Ons pro te heropvoeden.Google sloot er tien miljoen facebook zeven miljoen Accounts in de weken voor die aanslag.

  Facebook zuckerman.Rond 1900 was er ook een zuckerman die met maatjes als een cohen en goldman een na ander Russische keizer poogden te doden.Een zal vast bij goldman sucks horen en de ander cohen bij bankiers kohn of koehn?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. gelijkheid is na de ontzuiling ingeruild voor barmhartigheid. het CDA heeft wel compassie en barmhartigheid met homosexuelen en anderen die anders zijn, maar liefde? Nee liefde niet.

  Het cda is een coalitiehoer geworden om linkse en rechtse regeringen in het zadel te houden, in de hoop dat het 'çda geluid'' gehoord blijft worden.

  Echter ze zien niet dat nieuwe stromingen als de lpf's en pvv's en diens achterbannen deze prostitué gebruiken om de werkelijke gelijkwaardigheid te behouden, ook voor diegene die enkel barmhartigheid tonen naar andersdenkenden zoals islam bijvoorbeeld.

  Het christhendom heeft in die context zeker een functie voor het behouden van gelijkwaardigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Oei telefoontje van Onze katoenlords gekregen hier dat Sirik en Sam weg zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Op zich heeft jahsen gelijk met dat compassie wel een heel ongepaste leidraad voor een westerse politieke partij is.

  Maar misschien is het CDA daarmee wel een uiterst moderne voorloper in deze tijd, waarin de overheid beslist voor haar burgers, europese insituties belangrijker zijn dan de inwoners, en burgers alleen maar goed zijn voor het betalen van belasting en het toekijken naar ontwikkelingshulp verstrekking in eigen land.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik snap niet waarom mijn bijdrage is verwijderd. Er stond geen onvertogen woord in.
  Belachelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De koran lezend heb ik begrepen dat onder "barmhartigheid" wordt bedoeld dat als je je bekeerd je eerdere ongeloof door de Grote Baas wordt vergeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De koran lezend heb ik begrepen dat onder "barmhartigheid" wordt bedoeld dat wanneer je je bekeert de Grote Baas je eerdere ongeloof vergeeft. (...)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Donner heeft ook geen bezwaar tegen invoering van de sharia..... het is steeds duidelijker: de islamisering wordt voorbereid en doorgevoerd van bovenaf door onze eigen leiders "met de islam kan je het volk goed onder de duim houden" heet het!!
  Hartelijk dank voor het duidelijke artikel.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De Novus Ordo die de VS aan het creëren zijn sinds de jaren-30 (sindsdien vermeld op het dollarbiljet) moet een islamitische ordo worden. Was niet Saoudi Arabië een creatie van de VS? Sindsdien is de politiek volstekt duidelijk: alle conservatief islamitische regimes worden door het Westen gesteund en in het zadel geholpen Helaas hebben de islamieten dat zelf niet in de gaten en grijpen ze naar geweld en terrorisme, en laten zo (gelukkig voor ons) hun ware gelaat zien. Daarop was niet gerekend! Maar het opent gelukkig de ogen van velen, hopelijk voordat het echt te laat is.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Op Wikipedia staan 6 bezwaren van Nietzsche tegen medelijden, waaronder:

  Medelijden tast de waardigheid aan van degene die lijdt, en ook van degene die zogenaamd lijdt met anderen.

  De totale hoeveelheid lijden neemt toe als je lijdt met anderen: het medelijden is een vermenigvuldiger van ellende die als bewaarder van ellendigheid een drijvende kracht is achter de vermeerdering van decadentie

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche

  BeantwoordenVerwijderen
 13. compassie is niet egalitair maar onderscheidend.
  Naastenliefde is dat niet, maar vormt voor mij ook een woord waar ik problemen mee heb.
  Geef mij maar 'wederkerigheid'

  BeantwoordenVerwijderen