Wel of geen excuses?

Op 4 januari 2012 stuurde Geert Wilders de volgende tweet de wereld in: "Excuses NL regering over slappe houding regering in ballingschap tav jodenvervolging tijdens WO II is op zijn plaats". Directe aanleiding was het artikel in De Pers "Excuses voor wegkijken". In het boek Judging the Netherlands van Manfred Gerstenfeld leggen
oud-ministers Gerrit Zalm en Els Borst uit waarom het volgens hen gepast is dat de Nederlandse regering (alsnog) excuses aanbiedt voor het falen van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de oorlog.

Het kabinet ziet echter geen aanleiding voor excuses voor de houding van de Nederlandse regering ten tijde van de Holocaust in de 2e W.O. Rutte: 'er ligt geen ,,breed gedragen advies'' uit de kring van betrokkenen of informatie die zou moeten leiden tot excuses. Hij verwijst naar het standpunt van het kabinet-Kok uit 2000, dat wel excuses aanbood voor de ,,kille ontvangst'' na de oorlog van Joden die de Holocaust hadden overleefd.' (bron)

Uitgeverij Groen - Heerenveen Bestellen?
In zijn boek Verwrongen beelden van de holocaust wijdt Manfred Gerstenfeld een hoofdstuk aan het belang van verontschuldigingen en aan de landen die wel hun excuses aanboden voor hun houding tijdens de oorlog en waarom zij dat alsnog deden. Uit dit hoofdstuk 'Het belang van verontschuldigingen' komt het volgende fragment:

Het debat over verontschuldigingen
Naarmate de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust verder achter ons liggen, wordt het een steeds belangrijkere uitdaging om de herinnering van de mensen op één lijn te brengen met de geschiedenis. In dit kader zijn verontschuldigingen zoals die van de Nederlandse Spoorwegen van groot belang. Het zijn ondubbelzinnige verklaringen van falen en schuld jegens Joodse landgenoten. Zulke verontschuldigingen zetten geen punt achter het historisch debat, maar sturen de voortgang daarvan binnen een geaccepteerd normatief kader.i
Sommig critici zeggen dat Joden niet om spijtbetuigingen mogen vragen omdat zo’n beslissing een gewetenszaak is. Anderen zeggen dat zij die hun verontschuldigingen aanbieden niet zelf de schuldigen zijn. Dat is waar, maar zij vertegenwoordigen wel dezelfde organisaties. Weer andere critici zeggen dat veel verontschuldigingen die gedaan zijn – bijvoorbeeld tijdens restitutieonderhandelingen – niet moreel gemotiveerd waren, maar meer een gevolg van politieke druk of angst voor economische boycotten in de Verenigde Staten.
Een zo’n criticus is Bauer, die zei:

De verontschuldigingen van Oost-Europese regeringen zijn onbeduidende symbolische daden die vooral bedoeld zijn om lid te worden van de NAVO. De machthebbers van vandaag zijn niet de mensen die 6 miljoen Joden vermoord hebben. Zij kunnen geen vergeving vragen voor een generatie waar zij niet toe behoren en die hun niet gemachtigd heeft om vergeving te vragen. Wie is er schuldig? Niet zij, maar de mensen die toen de Joden vermoord hebben. Wat voor prijs moet een Oostenrijkse kanselier betalen als hij tenslotte zijn excuses aanbiedt namens Oostenrijk? Hij is niet de woordvoerder van de Oostenrijkse massamoordenaars, want hij is tegen hun massamoorden.

Hoewel er wat te zeggen is voor deze argumenten, zeggen zij niets over de rol die zulke verontschuldigingen spelen als mogelijke ‘ankers’ in het collectieve geheugen. Officiële nationale verontschuldigingen zullen bewaard worden in archieven en belangrijke bronnen worden voor historici. Ze zullen goed gedocumenteerd blijven voor toekomstige generaties. Dat is ook de reden waarom ontkenners, ultranationalisten en anderen in de landen namens welke zulke excuses worden aangeboden, zich er vaak tegen verzetten.

11 opmerkingen:

 1. Het is helemaal geen overdreven handeling van de regering om daar een officieel standpunt over in te nemen. Als er in de geschiedenis weer iets fout gaat, dan kan er naar die excuses worden verwezen.

  Geen excuses, niets gebeurd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geert is Dom bezig.Die heeft totaal geen Verstand van wat er werkelijk af is gespeeld met de oorlogen en de beweringen van de joodse gemeen zijn ze wel schap er om. Dat er excuses > Onterecht < af geperst lijken te willen worden is om Gelden los te wrikken en druk uitoefenen en politiek voordeel.

  Tegelijkertijd is Nederland helemaal al niet meer Nederland en hebben we 2,1 miljoen Autochtone Nederlanders nog maar Waar Van enkele honderduizenden Volwassenen en 4,4 allochtonen en 10 miljoen JODEN. DUS joden zouden joden excuus moeten geven om wat ze zelf deden en aan zich zelf excuses en dan vast nog eens gelden moeten gaan betalen?

  Politie Nederland in oorlog WAS joods en joodse raden bepaalden de transporten inclusief van meer dan een miljoen Nederlanders de dood in.Alle bestuur en gezag in oorlog van alle partijen was joods.Incluis het Duitse.

  Studeer Uw Geschiedenis VOOR U Fouten gaat staan brallen! Er liggen ook nog 3.000.000 Aangiften Van Nederlanders TEGEN JODEN Wegens oorlogsmisdaden IN OORLOGTIJD te Wachten op Behandeling. Daar zullen die raden Ook Wel Tussen Zitten!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is lastig, eerlijke geschiedschrijving ok, maar altijd en overal maar excuses voor aanbieden, dat gaat me te ver. Je kunt het wel erkennen.
  Westerse landen moeten niet te veel knievallen maken in een wereld met
  landen die zelfs vaak hun eigen verleden ontkennen en dus niet willen erkennen. Laat staan excuses maken. Want veel landen die van het westen excuses eisen schenden zelf de mensenrechten en zijn zelfs niet eens bereid om dat feit te erkennen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is absurd om na 72 jaar na het begin van de oorlog nog excuus te vragen.Beatrix draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beschamende gedrag van haar oma.
  Je kunt het ook niet goedmaken met een simpel excuus.De Nederlandse bevolking wist net zo min van vernietigingskampen als de joden zelf, die zonder morren de 'badhuizen' ingingen.Het was voor hen noch voor de achterblijvers te overzien of te geloven dat de mensheid tot zulke dingen in staat zou kunnen zijn.
  Een mens kan geen excuus aanbieden voor iets waar je part nog deel aan hebt gehad.Wat zou dan het volgende zijn? Excuus vragen aan de Spanjaarden vanwege de gruwelijkheden in de 80 jarige oorlog?De Hoekse en Kabeljauwse twisten? Het is net zo absurd als geld betalen aan nabestaanden in Indonesië, hebben de Indonesiërs ooit excuus aangeboden wegens het afslachten van overlevenden uit de jappenkampen?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is absurd om na 72 jaar na het begin van de oorlog nog excuus te vragen.Beatrix draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beschamende gedrag van haar oma.
  Je kunt het ook niet goedmaken met een simpel excuus.De Nederlandse bevolking wist net zo min van vernietigingskampen als de joden zelf, die zonder morren de 'badhuizen' ingingen.Het was voor hen noch voor de achterblijvers te overzien of te geloven dat de mensheid tot zulke dingen in staat zou kunnen zijn.
  Een mens kan geen excuus aanbieden voor iets waar je part nog deel aan hebt gehad.Wat zou dan het volgende zijn? Excuus vragen aan de Spanjaarden vanwege de gruwelijkheden in de 80 jarige oorlog?De Hoekse en Kabeljauwse twisten? Het is net zo absurd als geld betalen aan nabestaanden in Indonesië, hebben de Indonesiërs ooit excuus aangeboden wegens het afslachten van overlevenden uit de jappenkampen?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Al een paar jaar geleden vroeg Kees van Setten aandacht voor het probleem van wel of geen excuses, in de brochure Mea Culpa? Daarin zegt hij bijzonder zinnige dingen herinner ik mij.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Rudolf, het gaat hier niet om excuses naar landen toe maar om excuses voor de slappe houdi g van de Ned regering in oorlogstijd tegen joden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De anti-Joodse theologie legde de basis voor een gematigd maar algemeen anti-semitisme in Europa. Zonder dat 'milieu' was de moord op het Europese jodendom niet mogelijk geweest, betoogt Van Setten.

  De grootste zonde van de christenheid is gelegen in het 'wegkijken', de passieve schuld van miljoenen die de waarheid niet wilden zien omdat het lot van de joden hen niet genoeg kon schelen. “Niet het kwaad maar onverschilligheid is het plaveisel van de hel.”

  Fundamentalisme

  Van Setten trekt de draad door naar het heden en constateert dat anti-semitisme in het arsenaal van opkomende autoritaire bewegingen en bij nationalistische leiders zelden ontbreekt. Zelfs in de VS groeit het aantal anti-semitische incidenten. Van Setten brengt dit in verband met de opkomst van 'fundamentalistisch christendom', de moral majority.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2543773/1995/02/02/Protestanten-gaan-schuld-belijden-tegenover-Joden.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Rabbijn Lody B. van de Kamp schrijft over het al dan niet excuses maken naar Israël toe in Israëlaktueel van deze maand:

  Zwijgen is ook een gebaar.

  “Zwijgend zaten de drie Duitse predikanten tegenover mij.
  Voor deze jonge mensen was het de eerste keer dat zij een bezoek brachten aan Amsterdam.
  Net een paar jaar afgestudeerd en nu op een congres in onze hoofdstad.
  Na een bezoek aan het Anne Frankhuis wilden zij niet eerder naar huis gaan voordat zij hun excuses hadden aangeboden aan Joods Nederland voor wat hun volk ons had aangedaan.
  Ik legde hun uit dat zij om twee redenen bij mij aan het verkeerde adres waren.
  Als het om excuses gaat…. deze jonge geestelijke leiders hadden zelf geen aandeel aan de misdaden, begaan door nazi-Duitsland.
  Zij zijn lang na de oorlog geboren.
  Zij dragen de last van het verleden met zich mee.
  Excuses gaan over schuld… en zij dragen deze schuld niet.
  Dat was één reden.
  De andere reden is, dat ik zelf ook van die naoorlogse generatie ben.
  Zelf voel ik mij niet gemachtigd excuses te aanvaarden in de naam van hen, die er niet meer zijn.
  In de naam van hen, die er na afloop van de verschrikkingen niet meer waren.

  Er klinkt een roep aan het adres van de Nederlandse overheid om excuses aan te bieden voor het feit, dat de toenmalige regering in ballingschap tussen de jaren 1940 en 1945 nauwelijks of geen aandacht schonk aan de voortgaande vernietiging van haar Joodse burgers.
  Excuses over het feit dat zij in Londen met geen woord repte over de deportatie en de vernietiging van de 1100 psychiatrische patiënten en hun begeleiders van het Apeldoornsche Bosch hier in het bezette Nederland.
  Excuses, dat de regering zich niet uitsprak over de grijze overvalwagens, die avond aan avond de Amsterdamse Rivierenbuurt inreden om Joden op te pakken.
  Excuses, over het stilzwijgen over de rol van de politie en andere overheidsdiensten hierin, dat zij kort voor de overhaaste vlucht van de regering naar het veilige Engeland zelf nog hadden aangestuurd.
  Excuses voor de moord op de meer dan honderdduizend Joodse burgers, zij die geen plekje konden vinden op de agenda van de in Londen vergaderende ministerraad.

  Onze regeringsvertegenwoordigers staan ook dit jaar weer bij dat monument, vanwege de jaarlijkse Auschwitzherdenking.
  Keurig het hoofd gebogen, nadat zij nog even de linten van de krans, die zij net hebben gelegd, glad hebben gestreken.
  Het zijn dezelfde regeringsvertegenwoordigers die , behoudens enkelen, nog heel recent hebben gezwegen toen ons parlement de elementaire rechten op godsdienstvrijheid van de Joodse gemeenschap dreigde te beknotten, bij het debat over het ritueel slachten.
  Geen woord van zorg of compassie toen… naar de Joodse gemeenschap.
  Deze zwijgende, kille overheid zou dus nu haar mond moeten openen over het onrecht van toen?

  De jongste van de drie theologen tegenover mij wiste zijn tranen.
  Gebogen onder de schuldenlast, mede veroorzaakt door zijn grootouders, ging hij weer naar huis.
  Wij gaven elkaar een hand.
  Excuses waren niet uitgesproken.
  Excuses konden niet aanvaard worden.
  Maar wij begrepen elkaar.
  Geen excuses.
  Alleen maar zwijgen weegt zwaarder.
  Dat is tenminste geen loos gebaar.

  Laten wij dit zwijgen er maar toe doen”.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Zou Sam wel helemaal goed bij z'n hoofd zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Excuses slappe houding..
  Stennis PC sluier Trix..

  Symboolpolitiek als schaamlap voor reële anti-islamisering.

  BeantwoordenVerwijderen