Luikenaar leert Nederlands in Friesland

Het Nederlands Dagblad van woensdag 4 januari 2012 voerde een bijzonder interessante bijlage "Reizen".
Daarin opstellen over de Sinai en nazareense kerken in Constantinopel.
De kers op de taart was een opstel over een Luikenaar genaamd Bart Destrée, een jonkman van 18 jaren.
Hij is afkomstig uit Hoei, soms geschreven als Hoey, halfweg Luik en Namen.
Hij is het zoveelste bewijs dat vele zogenoemde "Walen" in feite Vlamingen zijn.
Nemen wij reeds de naam van zijn woonplaats Hoei.
Dit foneem ontmoeten wij in de gekende roman "De Avonden" van Simon van het Reve.
Hoei-boei is een interjectie, geslaakt door de moeder van Frits Egters, de held van het verhaal.
Daar en bestaat zelfs een webstek, genaamd Hoeiboei.
Bart Destrée is ondergebracht bij een gastvrouwgezin in Hoorn, Westfriesland. Daar leert hij Nederlands in de praktijk.
De naam Hoorn zal den Bart zeer gekend zijn.
Elk diets kind, ongeacht  hij of zij fries, hollands, vlaams, waals of henegouws is leert reeds op de Lagere School omtrent de onthoofding van de beide zuidnederlandse edelen Egmont en Hoorne op de Grote Markt te Brussel, kort na de intocht van Alva. Het is één van de sterre-uren van de geschiedenis der Nederlanden.
Deze Hoorne had overigens niets te maken met Hoorn in Westfriesland, maar met het graafschap Hoorne bij Roermond.
Hopen wij dat meer Walen en Henegouwers het voorbeeld van den Bart zullen volgen.

Johan van der Meulen

1 opmerking: