Slavernij

We boffen dat politie- en beveiligingsambtenaren redelijk betaald worden, want slavernij ontstaat zodra de kosten van knechting en bewaking lager zijn dan de opbrengst van het werk van een slaaf. Dat is in de geschiedenis van de mens altijd en overal het geval geweest. Een slaaf moet, uiteraard, meer opbrengen dan de moeite die het kost hem als slaaf er onder en aan het werk te houden.

Zo kostte het vasthouden van de tienduizenden Amerikaanse krijgsgevangenen die de Sovjet-Unie op de Duitsers buit had gemaakt, eigenlijk niets extra’s, en de Sovjet-Unie heeft dan ook jarenlang dankbaar gebruik gemaakt van deze goedopgeleide werkkrachten die geen kant uitkonden. Voor de honderdduizenden andere gevangenen in de Gulag-concentratiekampen van de Sovjet-Unie gold ongeveer hetzelfde.

Alle culturen en maatschappijvormen waarin dat mogelijk was, hebben slavernij gekend, met één uitzondering, het negentiende-eeuwse christendom. Slavernij was trouwens grotendeels allang uit Europa verdwenen doordat de Romeinen op een gegeven moment geen expansieoorlogen meer voerden, en dus geen krijgsgevangen maakten, zodat er nog maar weinig of geen slaven werden aangeboden.

Voortbordurend op het bijbelfragment dat ‘wat ge de geringste uwer broeders hebt aangedaan, hebt ge Mij aangedaan’, redeneerden de christelijke voorstanders van afschaffing van de slavernij dat wanneer je iemand tot slaaf maakte, dan had je Jezus zelf tot slaaf gemaakt. Verdwijning van het christendom zou dan ook mogelijkerwijs op den duur kunnen leiden tot herinvoering van de slavernij.

Om te beginnen werd de slavenhandel en het –transport rond 1800 verboden, en dat verbod werd ook daadwerkelijk afgedwongen, wat een kostbare zaak was; daarna werd, maar niet in alle landen tegelijk, de juridische status van ‘slaaf’ afgeschaft. Een grote rol daarbij heeft het boek De Negerhut van Oom Tom uit 1851-1852 gespeeld. Dat boek was geschreven door Harriet Beecher Stowe, de dochter van een dominee die een prominente rol gespeeld heeft in de beweging om de slavernij af te schaffen.

In de islamitische wereld stonden de zaken er anders voor. Volgens de islamitische bronnen zelf was Mohammed eigenaar van slaven, kocht en verkocht hij slaven, en maakte hij in zijn grote en kleine oorlogen in Arabië en Syrië vele krijgsgevangenen – die hij vervolgens als slaven verkocht, een lucratieve bron van inkomsten.

Moslimse slavenhalers zijn eeuwenlang langs alle kusten van de Middellandse Zee actief geweest, en in de Noordzee tot aan IJsland toe. Ook de Vikingen die Europa geteisterd hebben, versleepten hun Europese krijgsgevangen vanuit Scandinavië door Rusland heen naar Constantinopel/Istanbul, waar ze op de slavenmarkt aangeboden werden. Er is een aantal memoires beschikbaar van slaven die uit zulke islamitische gevangenschap en slavernij ontvlucht zijn.

Slaven uit West-Afrika werden door andere Afrikanen aan Europeanen verkocht, en kwamen daarvandaan in Amerika terecht. In Europa was er geen markt voor. Slaven uit Oost-Afrika werden door andere Afrikanen aan Arabieren verkocht, en kwamen in de Arabische wereld terecht. Het verhaal waarom er dan wel Afro-Amerikanen maar nauwelijks Afro-Arabieren bestaan, is niet geschikt voor een blog dat mogelijk ook door minderjarigen gelezen wordt. Of voor volwassenen die last kunnen krijgen van nachtmerries.

Omdat Mohammed (570-632?) zelf in slaven deed, en omdat alles wat Mohammed deed, een bindend voorbeeld voor moslims hoort te zijn, ligt afschaffing van de slavernij moeilijk in de islamitische wereld. Toch zijn regeringen daar in theorie in zo verre meegegaan met de gedachte dat slavernij onwenselijk is, dat de juridische status van ‘slaaf’, die natuurlijk wel in de sharia voorkomt, in het geldende (‘vigerende’) recht van Arabische en islamitische landen daarentegen eigenlijk niet bestaat. 

Islamitische veroveraars kenden vier mogelijkheden om de mensen die zij in een jihad-oorlog overwonnen te behandelen: (1) de overwonnene kon moslim worden en zich bij de overwinnaars aansluiten, of hij kon (2) gedood worden, (3) als slaaf verkocht worden, of (4) als belastingslaaf voor de moslims werken maar wel met behoud van het eigen geloof. In dat laatste geval dienden ze een speciale gizya-belasting te gaan betalen. Er zijn talloze kwitanties gevonden waaruit historici hebben kunnen reconstrueren hoe dat onder de islam nu precies ging, het leven van een belastingslaaf, ook wel dhimmi genoemd. Het is dan ook lachwekkend brutaal dat het bestaan van de status van dhimmi door vrienden en vriendinnen van de islam wordt aangevoerd als bewijs voor het wezenlijk tolerante karakter van de islam.

Grote delen van Europa lopen risico op herinvoering van de slavernij want de slavernij zou in de EU gemakkelijk en goedkoop kunnen worden ingevoerd. Via geleidelijke verdere verhoging van de gewone belastingen zouden de kosten van die invoering gering dan wel nihil zijn, en de opbrengst heel behoorlijk. Maar hopelijk blijven de salarissen bij de politie hoog, zodat het te duur zal blijven de slavernij ook echt volledig in te voeren en om de weggelopen belastingslaven op te pakken.

Erg aardig trouwens om dezer dagen op de tv de populaire Amsterdamse politiecommissaris Joop van Riessen, bekend van zijn bij Pauw en Witteman uitgesproken wens om Geert Wilders te ‘mollen’ en zijn aanhang het land uit te zetten – erg aardig om die bekwame en openhartige politieman voorop te zien lopen bij de optocht ter herdenking van de plaatselijke afschaffing van de slavernij in een minuscuul uithoekje van Zuid-Amerika.

Benieuwd wat de politiecommissaris van Riessen van plan is te gaan doen als die aanhangers van de PVV eenmaal het land uit gezet zijn. Gaat hij behulpzaam zijn bij het introduceren van dit nieuwe product op de slavenmarkt?

28 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Van Riessen in Pauw en Witteman over Geert Wilders:
  "... we mollen hem, hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen."
  Over degenen die op de PVV gestemd hebben:
  "die mensen moeten het land uit, gewoon."

  Omdat het Openbaar Ministerie in deze zaak nooit tot vervolging is overgegaan, mogen wij concluderen dat voor de paladijnen van de linkse kerk de vrijheid van meningsuiting in ons land wel heel erg groot is, m.i. te groot.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Carel van Herstal 14:03

   't Is waar, de Partij van de Arbeid is in ons land, of om in sociaal-democratisch jargon te spreken, in dit land zeer machtig.
   En parlant de herdenkingen, we kunnen de slag bij Saucourt in 881 herdenken.
   Daar versloeg de frankische koning Lodewijk III de Saracenen.
   Deze gebeurtenis kan men lezen in een oud-frans gedicht: Gormond en Ysembart.

   Verwijderen
  2. Jëhan, er zijn in de generaties voor ons vele dappere mannen gesneuveld in de strijd tegen de door de koran geïnspireerde Moren, Arabieren en Ottomanen. Ook onze voorouders, de Franken, Saksen en Friezen hebben bij Poitiers (*) voor de vrijheid van Europa gestreden. Dezelfde vrijheid die de Europese regeringsleiders liever vandaag dan morgen willen inruilen voor een multiculturele superstaat. Kennelijk ziet onze slecht opgeleide bestuurselite niet dat deze multiculturele heilstaat vroeg of laat ontaardt in een multiculturele chaos waarin de meest gewelddadige cultuur rücksichtslos de macht zal grijpen. In landen als Saudie Arabië, Pakistan en Iran kunnen we nu al kennis nemen van het resultaat van dit proces. Voor kennisname van het proces zelf kunnen we kijken naar de gewelddadigheden in landen als Irak, Egypte, Libië en Syrië. Het lijkt mij dat we hier niet aan moeten beginnen, en omdat "we" er al mee begonnen zijn, doen wij er m.i. verstandig aan om er weer zo snel mogelijk mee te stoppen: we kennen in onze taal niet voor niets een spreekwoord dat zegt "beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald".

   (*) Deze historische slag in het jaar des Heren 732 waarin Karel Martel en zijn manschappen de Moren versloegen, is om de Nieuwe Nederlanders niet voor het hoofd te stoten inmiddels uit de Nederlandse canon geschrapt.

   Verwijderen
  3. In mijn artikel op de website "Keizers en Kleren" pleit ik voor een nieuwe godsdienst-wet om een bescheiden begin te maken met het tegengaan van de islamisering van Nederland. Deze wet, "lex carolus", is vernoemd naar Karel Martel en toegestuurd aan de vorige minister van Justitie. We laten ons door de motie van mevr. drs. Halsema niet uit het veld slaan!

   Verwijderen
  4. De naam van de website is "Keizers & Kleren".

   Verwijderen
 3. Zie ook:
  http://www.storme.be/Rechtsvergelijking5.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Christenen hebben nooit slaven gehouden, geheel overeenkomstig de Christelijke moraal. Het idee alleen al. Slavernij in de Christelijke wereld? Hoe kom je erbij ;)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoe sneu het ook is voor al diegenen die het christendom haten: inderdaad, het christendom heeft als enige de slavernij afgeschaft, met het hierboven beschreven argument. De kerken zouden dan ook eerder daarop trots moeten zijn dan zich willen verontschuldigen. Maar uiteraard zijn er wel christenen geweest die slavenhouder enz. geweest zijn.

   De voorgeschiedenis van De Negerhut van Oom Tom geeft eigenlijk alle informatie die iemand als Floris Schreve nodig heeft.

   En ja, M was slavenhaler, slavenhandelaar en slavenhouder.

   Verwijderen
  2. rodneystark.com
   en http://www.gordon.edu/ace/pdf/F06F&E4748BR3Grinols.pdf
   Ik heb een weerzin iets over religie te lezen, maar Stark lijkt mij een pittig mannetje. En er is een hiaat op te lossen.

   "The victory of reason" is een goede start ?

   Verwijderen
 5. Door steeds verdere uitbreidingen rondom stadswachten, BOA's en dergelijke, vrees ik dat de kosten van knechting en bewaking steeds verder dalen.

  De Overheid lijkt zowaar wel bezig voorwaarden voor nieuwe slavernij te creëren!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. ".....vrees ik dat de kosten van knechting en bewaking steeds verder dalen."
  "De Overheid lijkt zowaar wel bezig voorwaarden voor nieuwe slavernij te creëren!"

  Nieuwe slavernij ?

  Als je "solidariteit" en "hulp aan alleenstaande gezinnetjes" roept, zijn louter bureaucratische handelingen verder nodig om slavernij stevig in het zadel te helpen.
  Geld ontvangen terwijl je wel in staat bent om te werken ? Of ondersteuning vragen voor vrouwtje met kroost, terwijl manlief ongemoeid gelaten wordt.

  Waar komt dat geld dan vandaan ? Uit de lucht ?
  Een voedselbankje en nog wat hoersubsidie en de samenleving wordt een flinke duurzame rekening gepresenteerd.
  Als dat geen slavernij met lage kosten is....

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Indië verloren, rampspoed geboren.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ozewiezewoze wiezewalla kristalla
  kristoze wiezewoze wiezewieswieswieswies.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ozewiezewoze

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hallelujah
  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Laogai

  BeantwoordenVerwijderen
 10. http://trends.knack.be/economie/opinie/columns/johan-van-overtveldt/ierse-bankhooligans/opinie-4000342902671.htm

  "(...)
  De topmanagers van bankinstellingen als AIB weten maar al te goed dat ze politici in een wurggreep kunnen houden, en handelen daar ook naar. De wanstaltige houding van de AIB-toplui is het gevolg. De heren (want op de tapes zijn inderdaad alleen maar mannen te horen) voelen zich dermate gedekt dat ze er rustig een spelletje kunnen van maken. De verspilling van miljarden aan belastinggeld en het verlies van duizenden jobs zijn niet meer dan a joke. (...)"


  Oftewel, de Jongens en meisjes van de Tweede Kamer hebben, via wetgeving, ons overgeleverd aan deze gasten. Dit was nooit gebeurd als de marionetten van de TK naar het volk hadden geluisterd, het laatse referendum en geen centrale bank hadden toegestaan.

  Geen EU en volledige vrijheid voor banken, net zoals dat voor de rest van het bedrijfsleven geldt, zijn een zegen.
  Aangezien het CDA, PVDA en VVD de laatste tientallen jaren de regeringen hebben gevormd, kun je de Wildersen daar niet de schuld van geven. Het is maar zeer de vraag of de politieke boevenbende vanwege lands belang uit eigen beweging het roer omgooit.

  Van dat ‘wat ge de geringste uwer broeders hebt aangedaan, hebt ge Mij aangedaan’, heeft voor o.a. joden, protestanten en katharen, niet altijd geleid tot een vegetarische christelijke behandeling. Alva en zijn Bloedraad ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit laatste: klopt, het argument 'wat ge de geringste mijner broeders hebt aangedaan..' is pas in de 18de/19de eeuw populair geworden, vooral ter wille van de afschaffing van de slavernij. O.a. Rodney Stark heeft daarover geschreven.

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen

  3. Ik wil niet doorzeuren, maar vrouwen en homo's, inboorlingen die zonodig bekeerd moeten worden,..... zijn toch actuele Vaticaanse gespreksonderwerpen anno domino 2000+. Ondersteuning voor wetgeving over euthanasie, abortus, waarbij grotendeels niet- gelovige burgers belast worden met vrijheid beperkende Vaticaanse leef opvattingen, wordt door het vaticaan ook niet versmaad. Daarnaast is het verdoezelen van gebeurtenissen met kinderen een ander recent voorbeeld.
   Het meest actuele is toch wel hetgene dat handelt over een Gods creatie dat voordeel ziet in het verstieren van een menseleven. Van zo'n geschenk wordt gemeend dat het een teken Gods is, zeg maar een nederdalende engel Gabriel-verhaal. (Kabouter Plob is nét even iets anders).

   Ik ben in het bezit van een bijbel, maar het volgende niet gevonden: "Laat u uitsluitend door uw gezond verstand leiden en in voorkomende gevallen het op uw klompen aanvoelen, koopt niets aan de deur, en koester de vrijheid van uw medemens gelijk het uwe !" of "Laat elkander zoveel mogelijk met rust !
   Althans ik heb er weinig van gemerkt.

   Verwijderen
  4. Toets alles en behoud het goede, 1 Thess. 5:21

   Doe de mensen zoals gij wilt dat zij u doen, Lucas 6:31

   En de parallelplaatsen.

   Verwijderen
  5. "21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede."

   Tja, dat moet je maar eens gaan vertellen aan de dochter van Galilei. Die heeft het ondervonden wat de gevolgen zijn van een boek in praktijk. Zelfs tot vandaag is het Vaticaan drukdoende met het lijk van de aanhanger van Copernicus. Alsof, zo veinst men tot op heden, de kerk altijd een kerk is van liefde en wetenschap is geweest.
   Aan mijn hoela !

   "Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld aan doen.
   Dengene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen.
   Maar geeft een iegelijk, die van u begeert; en van dengene, die het uwe neemt, eist niet weder.
   En gelijk gij wilt, dat u de mensen zullen doen, doet gij hun ook dagelijks
   enz enz."
   (Bijbel genootschap 1988, blz 970)

   Inderdaad mooie tekst, lukas 6, mede omdat deze al duizenden jaren meegaat. Een prachtig geschiedkundig geschenk van mensen door mensen, meer niet.
   En nu maar hopen dat ze dat in het Vaticaan ooit ook eens gaan lezen en zelf in praktijk brengen, ipv naar Lampedusa te gaan en te verkondigen, zodat wij nog harder moeten arbeiden om de qat-eters van uitkering en spullen te voorzien. En dat wij, succesvollen, verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van luiheid van de armen. Immers na een slag op de eerste wang is er nog plaats voor een volgende.
   U moet toch wel toegeven dat een Lukas 7: 14 in de loop der jaren toch veel indruk en dus klantjes heeft opgeleverd.
   De bijbel en kerkelijke authoriteiten.... twee werelden. En dat was mijn insteek.

   Wens ik u een 1 Thess. 5:16 en 19 toe.

   Verwijderen
 11. www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2013/07/53185/

  "Als Gegenleistung für die erbetenen Darlehen müssen staatliche Garantien abgegeben werden. Auch diese will Finanzminister Dijsselbloem jedoch so niedrig wie möglich halten, weil ansonsten Herabstufungen in der Kreditwürdigkeit des Landes zu befürchten wären. Die Niederlande sitzen jetzt schon auf Garantien in Höhe von mindestens 500 Milliarden Euro. Trotzdem behält der Staat vorerst sein Triple A-Rating auf den Märkten.
  Ob der niederländischen Regierung der geplante Schachzug gelingt, ist aufgrund der Lage bei den Pensionsfonds und den Banken stark zu bezweifeln. Die Pensionsfonds stecken selber tief im Minus
  ...."

  Dat zou dan betekenen dat meerdere generaties na ons zullen moeten werken ten dienste van de schuldeisers, een vorm van slavernij.

  Ook dat is een CO2-vrije duurzame ontwikkeling.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Held voor vrijheid:
  http://www.youtube.com/watch?v=pEewCS9exzI&feature=player_embedded

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Kerkelijke leer verbood knechting al voor gouden eeuw van de slavernij. Rassenleer stond moraal en economie terzijde. Hans Jansen, uit de generatie van het marxistisch-leninisme, prijst de moraal als de economie verandert.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. http://webarchive.yolasite.com/vrije-landen.php

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Tja, al zijn wij het op het Islam-punt in veel gevallen niet eens met de PVV, maar hetgeen hiervoor geschreven is een zeer inzichtgevend artikel , waarvoor dank

  Zie: http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/10/13/isis-abattoir-magazine-het-snelgroeienden-blad-voor-de-echte-mannen-met-baard/

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Naam: ....... Zalina Diato
  Beroep ....... Directeur
  Leningbedrag Ontvangen ... € 6,4 miljoen
  Rentevoet ..... 1%
  Lening bedrijf ...... AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM
  E-mail ..... aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  Mijn naam is Zalina uit Azië, ik woon hier in Linz, ik ben een grote vastgoedinvesteerder, ik ben getrouwd met een slechte man die alles heeft vernietigd dat ik heb gewerkt en voor 31 jaar heb gebouwd. Hij bracht me bankschuld en ik kon niet betalen, mijn eigendommen aan zee werden gesiez ik benaderde veel banken en geen bank stond klaar om me een lening te geven omdat ik een slechte krediet kreeg, ik dank ALLAH voor het beëindigen van mijn verdriet door AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM.Ik las een paar dagen geleden een zakelijk tijdschrift toen ik veel getuigenissen tegenkwam over het gerenommeerde kredietbedrijf dat mensen in schulden helpt en leningen verstrekt voor investeringen zonder stress zoals de commerciële banken. Ik nam de e-mail en solliciteerde, hoewel ik een grapje vond toen ik mijn lening op mijn rekening kreeg. AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM gaf me (€ 6,4 miljoen), tegen een rentetarief van 1%, ik wil iedereen die een legitieme leningfirma wil, adviseren om contact op te nemen met AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM die 100% Geniue biedt en lening garandeert. Ik heb begon mijn schuld te betalen en mijn bedrijf nieuw leven in te blazen. moge God je zegenen.

  Solliciteer op: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen