Jihad

Arabist_jansen

[Arabist Hans Jansen is een van de drie getuige-deskundigen in het Wildersproces. Hij wordt vandaag, 6 mei 2010, gehoord over de vraag 'Wil de islam overheersen?'.]


De islam levert over dat Mohammed (570-632) gezegd heeft: ‘Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar’.1 Er is op de ganse planeet geen bevoegde imam of een andere beroepsmoslim te vinden die zal tegenspreken dat Mohammed dit daadwerkelijk gezegd heeft.


Nu leert de islam bovendien dat de beroepsmoslims, de mannen die in Nederland ‘imam’ genoemd worden, de ‘erfgenamen van de profeten’ zijn. Zij hebben de taken geërfd die de profeet van de islam, Mohammed, te vervullen had. Een van die taken is het beoorlogen van wie geen moslim is. Een andere taak is wet- en regelgeving. Mohammeds taak ten aanzien van het doorgeven van de Koran hebben zij niet geërfd.


Wat zegt de Koran zelf over deze taak tot beoorloging? De islam leert dat Mohammed heeft verklaard dat de engel Gabriel tegen hem heeft gezegd dat God gezegd heeft (Koran 9:29):


Beoorloogt hen die niet geloven in God

Noch in de Laatste Dag

En die niet verbieden wat God en Zijn Gezant verbieden

En die zich niet voegen naar de wezenlijke Godsdienst.


Het vers is langer dan hierboven geciteerd. Het slot van het vers luidt ‘totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid’. Deze woorden worden algemeen begrepen als een mogelijkheid voor christenen en Joden om, nadat zij door de moslims verslagen zijn, tegen betaling vrijgesteld te kunnen worden van de universele plicht om tot de islam over te gaan.


De hoogte van de tarieven die voor deze vrijstelling gevraagd zullen worden, blijven in de koran zelf ongenoemd, en vrijstelling wegens onvermogen wordt uiteraard niet verleend. Deze afkoop is bovendien geen recht van de overwonnenen maar kan door de overwinnaar goedgunstiglijk tijdelijk aan hen verleend worden. Deze mogelijkheid van afkoop wordt nog al eens genoemd als bewijs voor de tolerantie van de islam.


Archiefmateriaal over de toepassingen van deze regeling bevestigt niet dat deze regeling iets met tolerantie te maken heeft. De schatting die moslimse veroveraars plachten op te leggen aan Joden en christenen heeft de bloeiende christelijke en Joodse gemeenschappen in het MiddenOosten in de loop van de tijd tot de bedelstaf gebracht, en verwoest2.


In discussies over de vraag of de islam nu wel of niet tolerant is, speelt deze schatting desalniettemin een voorname rol. Critici van de islam menen dat dit tribuut een voortzetting van de Jihad is, maar met andere middelen. Vrienden en vriendinnen van de islam zien in de mogelijkheid van het opleggen van dit tribuut een bewijs voor de wezenlijke tolerantie van de islam. Verdedigers van de islam geven er dan de voorkeur aan vooral te kijken naar de theologisch-dogmatische theorieën ter zake, critici vragen om aandacht voor de harde praktijk van het dagelijks leven.


Deze discussie, hoe interessant ook, wordt al te vaak gevoerd, en doet weinig af aan de betekenis van het koranvers 9:29. Dit vers begint met een bevel, ‘beoorloogt’. Het vers is in de gebiedende wijs gesteld, en het bevat een helder geformuleerde opdracht. De korancommentaren die door moslims voor moslims geschreven zijn, hebben er weinig moeite mee dit vers op te vatten als een opdracht aan de moslims oorlog te voeren tegen de ongelovigen. Het is de bedoeling van oorlogen de macht te verwerven om te overheersen, om ‘te verbieden wat God en Zijn Gezant verbieden’ zoals de koran het in dit vers formuleert. Ook stelt het vers dat mensen zich hebben te ‘voegen naar de wezenlijke Godsdienst’, in de Koran een gewone uitdrukking voor ‘de islam’.


Wie in de schaduw van het christendom is opgegroeid, verbaast zich er misschien over dat het bevel tot beoorloging niet alleen gericht is tegen mensen die afwijkende geloofsovertuigingen koesteren (ten aanzien van God en de Laatste Dag) maar ook tegen mensen die gedragswijzen voor geoorloofd houden die niet in overeenstemming zijn met de door God gegeven regelgeving van de islam, bijvoorbeeld ten aanzien van alcohol, rente, sexualiteit, kleding of haardracht. Wat dit punt aangaat, wordt er overigens geen verschil gemaakt tussen moslims en anderen. Zoals buiten de westerse cultuur vaak het geval is, zijn geloofsleer en gedragsleer beide even belangrijk. Zowel gedrag als geloof kunnen wanneer ze afwijken van wat de islam oplegt, beoorloging uitlokken.


Mogelijk zouden westerse geleerden die zich opwerpen als zaakwaarnemer van de islam dit koranvers en parallelpassages graag anders en minder militant willen uitleggen. Koranexegese en de inhoud van de islam is evenwel een zaak van de moslims zelf, niet van doctorandussen en professoren in hun studeerkamers in Delfzijl en Heemstede. De meest belanghebbenden, de beroepsmoslims, de ‘imams’, leggen het geciteerde vers en de aangehaalde overlevering uit als een universele opdracht tot permanente Jihad.


In de begintijd van de islam hebben, blijkens de gebeurtenissen, de moslims dit ook zo begrepen, en hebben onbekommerd de hen omringende wereld veroverd en onderworpen.


HansJansen1 Te vinden zowel in de Traditieverzameling gemaakt door Muslim als die van de hand van Buchari (Beiden 9de eeuw AD). De islam beschouwt deze verzamelingen als canoniek. Zie verder Nuh H.M. Keller, Reliance, 599; Th.W. Juynboll, Handleiding, 342; M. Bonner, Jihad, 49; Maulana Muhammad Ali, A Manual of Hadith, Lahore 1941, vele drukken en herdrukken, p. 215; Andy Bostom, The Legacy of Jihad, 127-135; en zo voort.

2 Zie bijvoorbeeld Bat Ye’or, The Decline of Eastern Christianity under Islam, 1996.

65 opmerkingen:

 1. Het blijft een eeuwige zonde dat iemand als Fawaz Jneid niet als getuige toegelaten is in het proces. En dat de verklaring niet voor publiek mag worden afgelegd. Want hij had het niet anders kunnen uitleggen zonder door de mand te vallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Islam zal overwinnen, jullie kunnen de islam haten en blijven een oorlog tegen voeren, maar dat zal jou op de dag des oordeels niet baten!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Islam voor Nederland6 mei 2010 17:52...ha,ha,grappig...

   Verwijderen
 3. @ Islam voor Nederland, Tot op heden hebben hebben de moslims alle oorlogen verloren.Dit is de wil van Allah. Dit zal in de toekomst eveneens zo zijn daar de daadwerkelijk intenties door internet steeds duidelijker worden. Een dubbeltje zal nooit een kwartje worden in het geval van de Islam. " het verzet groeit"

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "beoorlogen"

  be OOR logen...

  Spreken

  Doden bekennen Noch ontkennen ooit Nog Iets !

  En @cavallo21 , de moslims hebben geen oorlog verloren , enkel zij strijden deze op een Wél ZÈÈR smerige manier en voor Jou onzichtbare manier , via Jouw Kinderen!

  Hebben ze van de is##eliet geleerd , die dát wéér massaal op de lagere scholen aandoet!

  EN Ons zó tegen Elkander de Dood inhetzt , eeuwen al !

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat het gehele process tegen Geert Wilders Aangaat , dat is een Staats en Democratie ondermijnende , omzeilende terreurdaad der j#den

  Die willen in hun parasietennestjes blijven , Ons uitwonen !

  Tevens vóór komen dat ze zélf Vervolgt Worden voor de Gruwelijkste Schanddaden in de geschiedenis van de Mensheid !

  De semieten zijn dóór dezen zélf in de zestiger jaren ingevoerd en collaboreren met die j#den op Alle gebied der misdaden Tegen Onze Volken !

  Dat heet eugenetische Genocide , uitwassen met aantallen en vreemd dna , doen ze al eeuwen bij ÈLK Volk !

  Van Dáár dat er van de vijf Miljoen Naoorlogse Nederlanders Nog Maar 2,2 Miljoen Óver Zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ said

  "Islam zal overwinnen, jullie kunnen de islam haten en blijven een oorlog tegen voeren, maar dat zal jou op de dag des oordeels niet baten!"

  Jouw 'Allah' is SATAIN die Mohammed gebruikte om zijn Satanische doeleinden te bereiken 0- ENSLAVEMENT of Muslims!

  Hitler op zijn 'Dag des Oordeels' ontmoette CHURCHILL: 'WE SHALL NEVER SURRENDER, WE SHALL FIGHT THEM ON OUR STREETS, ON OUR BEACHES ...'

  FREEDOM CAME! FREEDOM WE WILL FIGHT FOR FOREVER!

  Koranfascisme, the Satanic forces of EVIL ALLAH/MUHAMMED shall be defeated!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ kop van Janus, Je naam doet me denken aan de Eftelng, waar ik vroeger als kind veel plezier heb beleeft en er nog geen tasjes-rovers van bejaarden , loverboys en potenrammers waren, maar dat even ter zijde.

  Ik begrijp uit je bewoording dat je anti-Israel bent, wat overigens je goed recht is. Je kunt stellingen op bepaalden manieren verwoorden.

  Daaruit kan je direct afleiden of iemand innerlijke beschaving heeft of niet. Innerlijke beschaving kun je namelijk niet te leren via een curcus bij bijvoorbeeld LOI.. Dat krijg je of dat heb je niet. Mijn visie over jouw beschaving wil ik liever in het midden laten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Yep j#dengehalte Hoog , innerlijke beschaving 0 !
  Beschaving Kán men Niet beoordelen meneer ,als men Deze zélf niét heeft!

  Ook Schiet uw ontwikkeling Vérder Óók Schadelijk Ernstig té Kort , Wé Léven in úw beschaving én álles wát ú brácht , Àl 2800 jaar!

  Dús u Hád Béter naar School Kunnen gaan in plaats van naar de ... eftelng ?

  Òòk hééft uw volkje de Tasjesrovers , de loverboys en de potenrammers gebracht menéér !

  Òf IS cohen Bij Voorbeeld Dán Niét ván uw soort ?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Anus, Wat u niet wil wat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Alles komt altijd terug. Hier wil ik het bij laten. Prettige avond verder.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Vandaag op 6 mei 2010, precies 8 jaar na de moord op Pim Fortuyn heeft de verdediging van de klagers tegen Geert Wilders Hans Jansen als getuige gewraakt.Hun advocaten zijn van mening dat de gedaagde geen recht heeft op getuigen die de versie van Wilders ondersteunen.Na de zee van getuigen betreft Wilders die door de "rechtbank" zijn afgewezen,moeten ook deze het veld ruimen want de "rechtbank" zal de wrakingsverzoeken ongetwijfeld graag honoreren.De verschuiving van het politieke proces van juni naar oktober 2010 is ook niet toevallig.In heel politiek Nederland en bij de rechterlijke macht zijn ze als de dood voor een enorme zetelwinst voor de PVV als het proces voor 9 juni a.s.hervat zou worden.Met een verschuiving naar oktober hoopt de "rechter" dat te beinvloeden.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Als de olie op is,komen we ook van de islam af.De islam staat voor dood en verderf.Landen als Irak en Afghanistan kunnen erover meepraten.Als de islam geen onschuldig bloed kan vergieten,slachten ze desnoods elkaar wel af om hun quota te halen.Ze zijn net vampieren.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Met Henk en Ingrid naar 67 jaar om Ali en Fatima te onderhouden.Die islamitische parasieten komen in groten getale om hun hand op te houden en ons van bomaanslagen en andere terreurdaden te voorzien.De grootste fout die Europa heeft gemaakt,is dat ze de kolonies hebben opgegeven om ze daar te houden in plaats van nu bij ons.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. De moslims komen als strontvliegen op de ellende af.Overal waar stront aan de knikker is en waar ze niet hoeven te werken,zijn ze te vinden.Hele steden ( Rabat aan de Maas en Islamsterdam) zijn in vuilnisbelten veranderd.Dus voor hen ligt het goud daar op straat.........

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Aha cavallo21, Aan de aanduiding te Zien Bent u snel op het Nivo waar u Tóch Ál te graag toeft áán gekómen !

  Héláás Komt "wat u niet Wilt dat U Geschiedt ,Doet Dat ook een Ander Niet , in de Praktijk Té Weinig Vóór!

  Heden zijn Nét een Stel parasiterende j#den met misbruik ván Stáát Èn Ambt Dé Democratie Aan het Néér branden , Dóor de Déze om zeep te helpen , dáár méé zij hun parasietenbaantjes en Crimineel metier niet verliezen , dezen oa. pechthold , ernst hirsch ballin en verdere j#denbende van bedrog en daad van mis , in Onze Kindermondjes pis !

  Dié Kúnnen Niét Èén Stém winnen via de Door het Democratisch Bestel Aangegeven Wegen !

  Dát wéten ze , Óm Dát ze Géén Oplossing hébben , ÈN Zélfs HÈT PRÒBLÈÈM ZIJN !

  Dán máár de goede oude oplossing , moord ,terreur en besmeur , j#dengeur!

  Pim Fortuyn , Ayaan Hirsi Ali , Theo van Gogh , Wichert Wedzinga , C.W Porter , Germar Rudolf , Finkelstein , JFK , ÈN Véle Véle Anderen .......

  Hét Wordt Inderdaad Hoogste Tijd Dát wát zij zaaien en zaaiden DUBBEL en DWARS Térug Kómt , RÈCHT in hún s#oel !

  Hiér Bij Wil Ik Het Laten !

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Janus, naarmate er meer schroefjes in je hoofd lostrillen schijnen er ook meer toetsjes op je toetsenbord van plaats te verwisselen...

  Joden schrijf je gewoon met een o, hoor... Verder ben je niet interessant. Typisch het soort nest-bevuiler dat de (een) anti-Jihad beweging niet aan haar kant wil hebben staan...

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Het is een zonde dat de ogen van niet meer mensen opengaan over de echte intenties van "de religie van vrede". Maar ik heb hoop en ik weet dat onze aantallen toenemen. We zullen de islam met wortel en al uit ons midden wegtrekken, zoals het nazisme eens in ons midden woonde. Islam zal niet over Nederland, Europa en de wereld heersen. De spierbundeltaal en de dreigingen zijn de eerste tekenen van het einde. Zoals ooit iemand vertelde: ,,als er in mohammeds tijd, er foto's en televisie en internet was, dan was het mohammedasme snel doodgebloed, zoals bij de nazis". En nu zien we dat deze tijd de afbreuk zal inzetten, want de afvalligen zijn te horen. Ook horen we over de gruwelen van slavernij, moorden, incest en andere dingen die worden gehoord. Overal wordt de oorlog gevoerd. Op de straten, in de bedrijven en scholen of internet. Islam zal verliezen en verliezen keer op keer. Ik ben positief gesteld en het een vast overtuigt dat het goede het kwade zal overwinnen. Rede zal winnen boven dwaze volgzaamheid. Wijsheid boven bruutheid. Laten we de 14 eeuwen durende oorlog beeindigen en de religie van de oorlog terugbrengen naar de vruchteloze woestijn waaruit zij vandaan komt. Laten we daarvoor vechten.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Die advocaten die Hans Jansen willen wraken kunnen met hun argumentatie wel iedereen wraken, want al die zogenaamde "wetenschappers" die anti-Wilders zijn, zijn vaak gelieerd aan multicul-organisaties en zijn absoluut niet objectief. Erg hypocriet om islam-critici te verwijten dat ze partijdig zijn. De andere kant is nog veel partijdiger. Leemhuis is niet alleen arabist, maar ook moslim, de arabist Maurits-Berger wordt door de Verenigde Arabische Emiraten betaald, de arabist Peeters, is erg islam-vriendelijk enz.

  Aswords,

  Ik zie ook het aantal afvalligen wat toenemen en dat lijkt mij erg positief.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Tja @threewing "nest bevuilers" is een opmerking die sekteleden nog al eens bezigen Tegen Kritische Opgroeiende leden , om Ze met zulke bedreigingen van Kritiek te doen af Zien !

  De jo#dse sekte doet dát !

  de moslims ook , spreken dan van verrader etc , als Men Kritisch is tegen eigen totalitaire kring , de vastenmaanden zijn ook al om onderdanige volgzaamheid af te dwingen , houdt Men dat niet vol is "Men" een slechte islamiet !

  Liever een slechte islamiet , Dán zwarte piet !

  En er Zijn Zéker Criminele wetenschappers , zelfs een uni Utrecht die fake onderzoeken publiceerd in samenwerking met het NCTb om de Misselijke Schanddaden Tegen Kinderen op lagere scholen en Peuterschooltjes af te dekken !

  De NCTb die Diverse Websites bevolen had , oa. klokkenluideronline om Data van Massale Schandaden van de j#den en collaborerende semieten wég te doen !

  Van de gehele Media en Journalistiek Bange schoothondjes gemaakt die demmink na zijn avondmaal pijpen en zijn poepbillen afveegt met Hun Kinderen ...etc !

  Dát zijn Ónze Huidige staatsliederlijken en leijders , partijen en politiek van de afgelopen decennia !

  èn Géen Woord over het Feit dat ze , de j#den , massaal de Gehele Westerse Wereld geplunderd hebben , Mét staatsterreur geholpen , beginnende met de privatiseringen!

  Kosten ...Onmetelijk...mét Nóg eens 365 miljard , Nóg mááls té betálen ...áán dé zélfde daders !

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Hans Jansen schrijft hier kolder.

  "Mij is bevolen de mensen te beoorlogen..."


  Jansen kan hoog en laag springen met z'n bewust verkeerd vertaalde hadith Nawawi. Beoorlogen is niet de betekenis van "uqaatilu" van "Qaatala"

  Beoorlogen is "uhaaribu" van "Haaraba"

  In de hadith staat "Uqaatilu" en dat is een Arabisch woord voor "Terug slaan" vaak vertaald als "Bestrijden"

  Beoorlogen is "Haaraba" "Yuhaaribu" van "Harb" en dat is wel oorlog, maar deze woorden komen in de hadith niet voor. Wel "Qaatala" en dat houdt in : Wanneer je bevochten wordt, vecht je terug, van daar "Uqaatilu" In de islam is het wel zo dat wanneer er oorlog is, de moslims voor God strijden, dus net zolang door vechten tot de vijand (Ivm. de oorlog) zich bekeerd of de oorlog wil laten stoppen, dan hoeft die zich ook niet te bekeren. dat is in meerdere koranverzen en hadith duidelijk gemaakt.

  Moslims hebben nooit de opdracht gekregen een oorlog te starten, zoals Jansen ons probeert wijs te maken.

  Vervolgens probeert hij Koran 9:29 te vervalsen door te schrijven : "Beoorloogt hen die niet geloven in God..."
  Nee leugenaar! Er staat niet: "Haaribu" van "Harb" wat oorlog betekent. Er staat "Qaatilu" van "Qaatala" wat bestrijden betekent. Logisch, want heel soera 9 doet verslag van slag van Uhud. Als "Haaribu" zou staan wat "Beoorloogt" betekent, dan zou dit vers de wetten van de islam overtreden, want de moslims beginnen nooit een oorlog uit zichzelf. Bovendien had soera 9 er heel anders uitgezien, er zijn nl. talloze verzen die bevestigen dat het hier gaat om een vergeldingsaktie, en niet om een algemene oproep tot oorlog. Maar daar had Jansen geen rekening mee gehouden, over korankennis gesproken.

  Ik daag Jansen uit om zijn kolderieke schrijfsels, uit de koran en hadith te onderbouwen en te verklaren.

  Dit is wederom een stukje valsheid in geschrifte, gepleegt door googlearabist Hans Jansen in één van zijn vele kansloze aanvallen op de islam.

  Deze onruststoker presteert het ook om Nuh H.M. Keller, Th.W. Juynboll, M. Bonner, Andy Bostom, en Bat Ye’or als bronnen te gebruiken!! En zet zichzelf hiermee grandioos voor paal, Ipv. De hadith en koran te nemen, hij heeft het hier immers over dé islam. (Niet over dé moslims) Dan ben je nl. geloofwaardiger als je uitsluitend uit de koran en hadith citeerd. Maar dat doet Hans Jansen niet, hij leest liever alles uit zijn verband, en waar nodig vervalst hij wel even, anders snijdt hij zichzelf in de vinger als hij alles noemt en niets weglaat, zo slim is hij wel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Houssain van 7 mei ; Je hebt zo`n islamitisch boek gelezen dat gemanipuleerd is.Zo`n boek die de islam mooier voordoet dan het in werkelijkheid is,waar de woorden verandert en verdraait zijn.
   Je boeken zijn sugar-coated. Koop de echte van 40 jaar gelden ,die zijn nog redelijk orgineel en niet gemanipuleerd.

   Verwijderen
 20. Nou godsdienst dit , godsdienst dát!

  Als een Volk Niét Gelukkig Is , is de godsdienst Vals...Kláár !

  Uw godsdienst die in de 9de eeuw in de handen van het judaisme viel en dáár mee in duivels hand , verkracht , Nét als die j#den en fake christenen...Kinderen...Én Dáár Méé Bent u Vijandig Aan GOD Zélf!

  Uw islamieten verkrachten massaal Onze Kinderen in collaboratie met de j#od , u importeert heroine om Ons te overweldigen , samen mét die j#od!

  Via de religie organiseert u dát !

  U Bent Een Schande Vóór Èlk Geloof en Geluk !
  Maakt Zélfs uw eigen Vrouwen en Kinderen Stuk!

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ik ga bovenstaande kolder en geheimschrift van sommigen niet helemaal ontcijferen en hoop dat het volgende nog onvermeld was:
  Vandaag, of gisteren op dit uur, werden de getuigenissen (Van alle drie? Of alleen de heer Jansen?) gehoord door de rechtbank.
  Achter gesloten deuren. Volslagen belachelijk! De rechtspraak in dit land is in dienst van het volk. Althans zo moet het zijn volgens de wet.
  Gezien de reputatie en de media activiteiten van de betrokken getuigen in deze kwestie kan ik me niet voorstellen dat ze bezwaar zouden maken tegen openheid over de aard en de inhoud van de ondervraging.
  En toch lezen we er nergens over. Slechts de aankondiging hier, op Hoeiboei, dat er gehoord zou worden en een verdwaalde Tweet van Wilders(1).
  Gaat de letterlijke tekst worden vrijgegeven door de griffier? Mogen de getuigen er verslag van doen? Wat waren de vragen? Wat was de teneur?
  Ik wil dat heel erg graag weten. Ik wil weten hoe de vlag hangt in dit land wat dit betreft!

  (1)Bericht van maximaal 140 leestekens op de website Twitter.com waar de deelnemers aan deze activiteit zich kennelijk met fluitende vogels identificeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Nou Prof. de wetgevers hebben Ons in 1991 buiten de wet gesteld en vogelvrij verklaard voor elke plunderaar ,dát deed ernst hirsch ballin nog even vóór zijn ontslag wegens de IRT herionehandelsaffaire die hij had met maatje donner , beiden Trouwens , Ben Ik Getuige van Geweest , fervent Kinder porno fotografen ter afpersing en chantage van Politici !

  Dat de media zó stil zijn komt omdat ze sinds 1991 rap uitgeroeid zijn en vervangen door j#den en j#denhorigen , te Weten slaven , afgepersten , gechanteerden en semieten , de Rest werd en wordt met misbruik van justitie en wetgevingen bedreigd van uit de staat en politiek !

  Ook laten zij zich bedienen door terreurorgs zo als de jdl die in israel zelf verboden is na een massamoord aanslag op de Bevolking Daar en Sinds kort de AFA waar leon de winter , cohen en pechthold de hand ook al aan en in hebben !

  Voor manipulatie van de Democratie en het Volk , bedreigen en saboteren!

  Tot Kort geleden misbruikten ze daar zelfs de Overheden voor in hun onwetendheid!

  Ook komen j#odse ovjs aan Hoofdredacteuren zeggen om de haverklap van "U mág niets publiceren want hét is in onderzoek en als U Wat Zegt krijgt U zeven jaar"...Zó saboteren ze Élk Onderzoek dat naar hén Wijst en hun Misdaden Vindt!

  Dát Heb Ik Midden jaren tachtig al moeten Ervaren!

  Òòk Nú wordt de wetgeving en Staat Èrger Nóg dan voorheen misbruikt door die Zéér Criminele sekte die ook ene demmink al 15 jaar beschermd tegen rechtsvervolging wegens Zéér Ernstige misdrijven en verraad aan Land Staat en Volk!

  Als U Verstand van j#den Zou Hebben , Zou U Ook Zien dat er van begin af aan Alleen en uitsluitend j#den van de staat en wetgeving zich om de Geert Wilders zaak bemoeien !

  Zélfs de aangiftedoenster waar al dit op gebaseerd is , IS een jo#dse !
  De media berichten dáar over enkel ten favoure van die j#den en hun specifieke partijen , want die willen hu machts en uitzuigbasis hélemaal niet kwijt en omzeilen zó de Democratie en Èlk Beleid Dat Ooit Eens Opgebouwd Was na de oorlog!

  Zélf Weet Ik Al Sinds 1962 dat ze Alle Politici en Cruciale Maatschappijfiguren in de hand hebben , voor al met Kinder prostitutie!

  Toen Ik Drie Was , Stonden j#den zo als bolkestein en zijn senatoren en rechters van het Land die hij toen al in de zak had Mij en Mijn Moeder in de sanuna in elkaar te trappen en te molesteren!

  Ook hadden ze Joop den Uyl al van Vóór zijn Eerste Dag als Premier te pakken , de ruud lubbers , van agt , pechthold , van mierlo , bolkesteinbende , Van Zijn Beleid is Nooit Een Regel Ontstaan !

  Ik Ken bovenstaanden Allen van Mijn Kindertijd en de Pijn in Mijn Kont , pechthold Ook !

  Is een Beetje een j#densport , Onze Kinderen zo massaal Mogelijk verkrachten van ze!

  Doen ze samen met die semieten ook , en hoé!

  De Vlag ?

  Inktzwart , En het Bloed van het Verraad en het Bedrog Druipt er Van af!

  Deez zaak tegen Geert Wilders is in opdracht van alexander pechthold door ballin opgedragen aan de rechters om de Democratie uit te schakelen en hún eigenbelang op te dringen ...Wéér!

  Zó onderdrukken ze het Volk Steeds , met moord en bedrog !

  Dézen hebben Nét het Land geplunderd enkele decennia lang , Inclusief privatiseringen!

  En nu willen ze méér ?

  BeantwoordenVerwijderen
 23. El Houssain:
  Dat schelden staat u goed. Het past u als een handschoen.
  Om El Houssain goed te begrijpen moet je weten dat de moslim die de islamitische teksten kent meent al aangevallen te worden als iemand de euvele moed heeft de islam niet te willen omarmen. Enfin, het ongelijk van El Houssain blijkt natuurlijk zonneklaar uit de dagelijkse werkelijkheid; waar de islam heerst, heerst de ellende, de armoede, de wreedheid en de willekeur.
  Nu gaat Houssain zeggen: Maar de islam heerst nergens, in geen enkel land heerst 'de ware islam'. Ze fluiten altijd en eeuwig hetzelfde liedje in de hoop u in verwarring te brengen.

  Ten slotte: Mevrouw Hoeiboei, moeten hier niet een paar reacties verwijderd worden? Er wordt wat rare taal uitgeslagen.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. LS...

  Het zielige van de Islamieten is inderdaad dat zij de geboren verliezers zijn. Vanaf dag een zijn zij de woestijn ingestuurd waar zij ondanks de oliemiljarden nog niet in staat zijn om hun eigen broek op te houden. Daar in tegen lopen de stakkers verwrongen van haat en onmacht in het westen de boel te verzieken en mogen zelfs op de dag des oordeels de plee niet eens meer schoonmaken. Ze worden direct doorgetrokken.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @ EL_hOUSSAIN

  Haal uw hart op 164 JIHAD VERZEN in Koran:

  http://www.yoel.info/koranwarpassages.htm#Fulltext

  Introduction

  A. Jihad Verse Selection Criteria
  Each of the 164 Jihad verses in this list was selected based on how clearly and directly it spoke about Jihad, at least when considered in its immediate context. Most of the listed passages mention a military expedition, fighting, or distributing war spoils. Verses NOT generally listed are those that speak about aspects of Jihad other than the raiding, fighting and looting, such as:


  Muhammad's poor opinion of those who did not go on Jihad, even though they were able-bodied and able financially (for instance, some verses in K 009:081-096),
  The heavenly rewards for Jihadists, and
  The many generic mentions of "victory" found in the Koran.
  Such omitted verses can readily be found in proximity to the Jihad verses listed below.

  B. Related Issues

  Abrogation is a reoccurring topic whenever verses of the Koran are discussed. As a rule, later verses counseling Holy War, such the Sword Verse (K 009:005), abrogate earlier verses counseling tolerance and peace, such as K 002:256. The Sword Verse is just one of the 164 Jihad verses listed below. It follows that not many, if any, of the Holy War verses in this list are abrogated.
  The list gives the verses in the order they occur in the Koran, but this is not the chronological order the verses were written. To gain a deeper understanding of the verses, one can study these verses in chronological order, and also consult articles and commentaries for the historical context. A good place to start is Rev. Richard P. Bailey’s article, "Jihad: The Teaching of Islam From Its Primary Sources—The Quran and Hadith," www.Answering-Islam.org/Bailey/jihad.html.

  II. Horizontal List of Verses

  BeantwoordenVerwijderen
 27. El Houssain,

  U schrijft zelf kolder. qaatala is derde vorm van qatala (q-t-l), hetgeen 'doden' betekent; qaatala betekent '(be)strijden'(met impliciet dodelijke afloop). 'Terugslaan?' Laat me niet lachen.Het gebeurt wel vaker dat de semantiek wordt kromgetrokken om de agressieve teksten in de koran te verzachten.
  En qaatala in de betekenis van bestrijden is heel goed te vertalen met beoorlogen.

  Zelfstandig naamwoord van qaatala is muqaatala, i.e. qitaal, i.e. (dodelijke) strijd en ja, oorlog (steeds de stam q-t-l indachtig). Zie een gezaghebbend woordenboek als lisaan al-'arab.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. aan Islaam voor Nederland:

  Lieve jongen, je bent een klein beetje dom. De islaam (let op dat het het voortaan altijd met twee AA's schrijft!) kan niet overwinnen, want op het moment dat de islaam overwint is de islaam dood. Dan is er niets meer om te overwinnen. De verhaaltjes in de Nobele Koran zijn door Heiligste Profeet van Allah (Vrede zij met Hem) verzonnen om mensen te onderdrukken en tot slaaf te maken. Maar als alle mensen tot slaaf zijn gemaakt en iedereen is onderdrukt dan is er geen mogelijkheid meer om geld te verdienen aan het dingen stuk maken, het roven en het uitleven van de boel. Je weet zelf ook wel hoe de islaam werkt, een troep hongerige sprinkhanen overvalt een land en vreet dat volkomen kaal. Maar als alle landen onder het Heilige Barmhartige Bestuur van de islaaam (drie AAA's zijn ook goed) staan dan zijn er geen nieuwe gebieden meer te overwinnen en te onderdrukken en leeg te vreten. Dan is het einde verhaal voor de islam. Dan is er geen nieuwe buit meer. Dan moet er gewerkt worden. Dan moet er worden aangepakt. En dat is nu juist wat moslims niet kunnen. Ze kunnen naar de sociale dienst lopen, of ze kunnen leven van een uitkering die ze krijgen omdat ze psychische niet in staat zijn om te werken. Maar zelfstandig werken als vakman is onmogelijk. In moslim-landen is geen industrie en de nijverheid is beperkt tot de meest verschrikkelijke kitsch.

  De islam bestaat voornamelijk uit een stelsel van leugens om te verhullen dat het alleen is opgezet als verbond van rovers en dieven, slavenhandelaren en verkrachters. Naar buiten toe wordt er volgehouden dat de islam een religie is. Maar dat is het niet, want het begin van de islam is een cirkel redenering, en een leugen. Alles wat er na die éérste leugen is bedacht en geschreven is niet waar. En ik kan dat bewijzen ook! Hier komt het bewijs:

  Allah bestaat niet! ودود الله

  Omdat ik dit heb geschreven is het waar, omdat Allah alles weet en alles heeft voorzien en alles heeft gestuurd, is mijn bewering juist en volkomen correct en met medeweten en met goedkeuring van de Barmhartige Erbarmer, de Heer van de Jongste Dag, de Razende Rechter en de Schimpscheutende Schepper geschreven. Maar omdat ik geschreven heb dat Allah niet bestaat, daarom hebben we nu een paradox. En die eerder genoemde oorspronkelijke leugen die ten grondslag ligt aan de hele islaaaam, (vier AAAA's is ook goed, nog beter zelfs!) staat hieraan gelijk. Omdat er een engeltje op de schouder van de Heilige Profeet is gaan zitten, en die engel heeft de Heilige Profeet van Allah (God zij met Hem) verteld dat er nòg een God is, en dat die andere god de naam Allah heeft. En ook heeft die engel verteld aan de Profeet Mohammed dat de Heilige Profeet Mohammed de enigste boodschapper van de Bovenste Beste Allah is. Kortom; een grote boel bullshit, de ene leugen is nog erger dan de andere leugen. En de troep die de islam achterlaat is erger dan een stel varkens. Varkens laten een stank achter en stront, maar de islam laat ziekte en ellende achter, troosteloosheid en wanhoop. Onderdrukking en geen hoop op verlossing!

  Ik haat de islam niet, ik weet dat de islam onzin in en alleen bedacht is om domme mensen te onderdrukken. Jij moet jezelf bevrijden. Als je dat niet doet dan heb je een ellendig leven en na dat leven kom je er achter dat jouw god een waardeloos gedrocht is. Allah heeft een stinkende domme varkenskop en de hersens van een pinda, de mentaliteit van een teek. En over die Dag des Oordeels maak ik mij niet druk, als er een echte god is dan heeft zijn zoon voor mij al een plaatsje in het Paradijs geregeld. En één ding is zeker, wij zullen elkaar daar nooit aantreffen!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Helder stuk van Hans Jansen.

  @ Islam voor Nederland, een ongelovige zal niet begrijpen wie je met 'jullie' bedoelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Hafid,

  Het komt weldegelijk neer op terugslaan, dit is soera 9 Toubah, weet u nog? Die begon met :
  "Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten"

  Afgodendienaren hebben bepaalde afspraken geschonden, waarna het verdrag ongeldig werd verklaard, en het op een strijd is uitgelopen.

  Alles wat in soera 9 is te lezen is terug te voeren op vers 1, dan nog werden de moslims niet opgedragen een oorlog te ontketenen, maar slechts te strijden voor hetgeen wat hun is afgenomen. Daar gaat heel soera 9 over, en ja, als de moslims in een strijd verwikkeld raken, strijden ze altijd voor de zaak van allah, totdat hun vijand zich bekeert of de oorlog ophoudt, buiten een strijd om, mag een moslim niets beginnen tegen een ander.

  'Beoorloogt' suggereert dat je uit het niets een oorlog moet beginnen.  Precies hetzelfde geldt voor hadith Qudsi nr 8 :

  Umirtu an 'uqaatila'
  Dus niet : 'Uhaariba' wat wel beoorlogen betekent.

  U ontkent het verschil tussen Qaatilu en Haaribu! Er is geen koranvers te vinden dat begint met : Haarib, dus 'Beoorloogt' Dit is een leugen van Hans Jansen en u steunt hem daarin!
  Het is altijd: Vecht terug, en nooit : 'begin met vechten'

  En dit hele verhaal is hiermee begonnen:

  "Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan.

  Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: "Onze Heer is Allah." - En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht, afgebroken zijn. Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt - Allah is inderdaad Sterk, Almachtig"

  Ik zie hier geen opdrachten om uit het niets een oorlog te beginnen, maar eerder zelfverdediging.

  U kunt Jansen niet verdedigen in zijn kruistocht tegen de islam, gebaseerd op leugenachtige uitleggen, geschiedvervalsing, en zelf in elkaar geflanste koranverzen, die totaal geen samenhang meer vormen.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Janus,

  U heeft het constant over j#den dit, j#den dat.

  Dat is een foute formulering, want met het jodendom is niks mis, het zijn de mensen die menen joods te zijn, om er vervolgens een bende van te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. roelf-jan:
  "Om El Houssain goed te begrijpen moet je weten dat de moslim die de islamitische teksten kent meent al aangevallen te worden als iemand de euvele moed heeft de islam niet te willen omarmen"

  Kunt u mij vertellen in welke schrijven ik dit gesuggereerd heb?
  Of blért u zomaar wat in de rondte?


  Bovendien heeft u weinig met vrijheid van meningsuiting.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. El_Housssain


  CHRISTENMOORDENAARS!

  JODENMOORDENAARS!

  Nog steeds!

  DONDER OP NAAR ARABIE - waar je wel thuishoort El_Houssain!

  Je hebt gelijk in Zuid Thailand vermoorden MOSLIMS zelfs Buddhistische monikken - gruwelijk:

  http://barenakedislam.wordpress.com/200 ... to-images/

  http://www.google.nl/search?sourceid=na ... and+photos

  Christenen worden overal door moslims vermoord b.v.:

  http://www.google.nl/search?sourceid=na ... s+in+Egypt

  Pakistan: http://www.google.nl/search?sourceid=na ... n+Pakistan

  Fillipijnen: http://www.google.nl/search?sourceid=na ... philipines

  Indonesië: http://www.google.nl/search?sourceid=na ... +Indonesia

  Afghanistan waar moslims het alleenrecht op claimen, waar Joden, christenen, hindoes vervolgd vermoord verdreven werden: http://www.google.nl/search?sourceid=na ... BY+MUSLIMS

  Saoedie-Arabia: http://www.jihadwatch.org/2010/01/saudi ... islam.html

  http://www.bloggernews.net/16261

  toch durven moslims hier te komen wonen met die VERDOMDE MEIN KAMP KORAN!

  HAAT EN MOORDLUST - wereldwijd zoekt en gij zult vinden MOSLIMS!

  BeantwoordenVerwijderen
 34. el houssain

  j#den héél Vaak doen zich voor als semieten , PVVers , links , rechts , communist , Hollanders , etc , uitgeven op Internet...én stoken met bedreigende , rascistische talen , olie op het Rassenhaatvuur ...

  Zijn de vaders en moeders van de False Flag ...zij de daad en een ander de schuld !

  Identiteitsrovers ook , israeliet , jood , onschuldig , slachtoffer ,martelaar , held , Alles benamingen Gestolen van de Slachtofferpopulaties op Deze Planeet!

  Ook uw schrijfstijl is j#ods !

  En Zo te Zien gaat het stoken u goed af ?

  Wat hebben Wij u gedaan dat u dit doet ?

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Janus,

  U zet daar een raar verhaal neer.

  Ik kan daar echt geen chocola van maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Leuk geprobeerd, El Houssain, maar de soera begint met Allah die zelf de moslims ontheft van het verdrag. Er staat niet dat de afgodendienaren als eerste sloegen en dat de moslims terug moesten slaan (zoals dat gedrocht van een film ar-risaalah ons wijs wil maken). Geen enkele vergoelijkende hadith (en die hadiths zijn allemaal verzonnen om een context te geven voor de koranverzen) kan de semantiek van het woord qaatala veranderen. Waarom staat er niet wa daafi'u 'ankum - en verdedigt uzelf? De koran is toch in het pure Arabisch gesteld, waarom zou Allah zich zo moeilijk uitdrukken?

  Uw interpretaties kan ik wel dromen, want ik ken de teksten waarop u zich baseert en uw interpretatie komt simpelweg hierop neer: de islam heeft nooit een foute stap begaan en de koran is een wonder van logica. Ik zeg: de koran is pas een wonder van logica wanneer mensen hun kromme logica erop los laten.

  En wie kritiek uit op de islam en wijst op euvele aspecten van de koran (aspecten die door mensen als Ibn Taymiyyah en zelfs Ibn Khaldun juist onderstreept werden en nog steeds onderstreept worden door zgn vooraanstaande 'geestelijken'), is niet bezig met een kruistocht tegen de islam. Het komt op mij over alsof u bezig bent met een kruistocht tegen elke kritische noot die tegen de islam wordt gekraakt. En ik verdedig Hans Jansen omdat u hem ten onrechte van 'leugenachtige uitleg' beschuldigd: waarom zouden de Arabische bronnen die hij in zijn teksten aanhaalt en in zijn boeken minder legitiem zijn dan de uwe? En u blijft zich maar vastbijten op het feit dat hij Westerse wetenschappers noemt. Waarom zou dat niet mogen? Omdat ze een dubbele agenda zouden hebben om de islam in een kwaad daglicht te stellen? Zouden de moslimgeleerden niet een dubbele agenda hebben om de islam zo liefelijk mogelijk af te schilderen? (Dit zijn, overigens, retorische vragen.)

  Hafid Bouazza

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Mohammed in HEL:

  "A cask by losing centre-piece or cant
  Was never shattered so, as I saw one
  Rent from the chin to where one breaketh wind.

  Between his legs were hanging down his entrails;
  His heart was visible, and the dismal sack
  That maketh excrement of what is eaten.

  While I was all absorbed in seeing him,
  He looked at me, and opened with his hands
  His bosom, saying: "See now how I rend me;

  How mutilated, see, is Mahomet;
  In front of me doth Ali weeping go,
  Cleft in the face from forelock unto chin;

  And all the others whom thou here beholdest,
  Disseminators of scandal and of schism
  While living were, and therefore are cleft thus.

  A devil is behind here, who doth cleave us
  Thus cruelly, unto the falchion's edge
  Putting again each one of all this ream,

  When we have gone around the doleful road;
  By reason that our wounds are closed again
  Ere any one in front of him repass."

  - Dante's Inferno, Canto 28

  Vergif Koran/Mohammed in Duitsland:

  'Koran on my mind'

  http://www.youtube.com/watch?v=FhZ6DPDd-vg&feature=player_embedded

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Nr.1

  'Wat de islam betekent voor een gewone moslim in India MIRZA GHALIB'

  "Hoe mijn ervaringen in Saoedi-Arabië en het lezen van de Koran en de levensbeschrijving van Mohammed mijn ogen openden voor de barbaarse sekte, die de islam is.

  Over mijzelf
  Ik ben een gewone moslim uit India. Ik ben vijftig jaar oud en mijn bijnaam is Mirza Ghalib. Vanaf mijn zevende jaar moest ik van mijn ouders vijf keer per dag bidden. Het is de gewoonte onder de moslims in India dat elk kind de ‘Arabische’ Koran geheel moet lezen, of het die nu begrijpt of niet. Ik ben één van die kinderen.

  De lokale Arabische onderwijzer, een mullah die ons Arabisch leerde, snapte niets van de betekenis. Geen van ons had de mogelijkheid om de islam te lezen en te bestuderen in onze eigen taal. Wat wij van de islam wisten is het gevolg van het doen alsof van onze imams en mullahs. Wij waren bang om deze mullahs vragen te stellen. Gewoonlijk worden onze moskeeën bestuurd door oude, ongeletterde, onwetende en luie mensen en diegenen, die in hun wereldse leven geen vooruitgang willen bereiken.

  Verkeerde denkbeelden over de islam in India
  Het is voor de zeer jonge kinderen van de vrome moslimfamilies verplicht om vijf keer per dag te bidden. Ik behoor daar ook toe. Tijdens de preken op vrijdag werden wij gehersenspoeld en liet men ons geloven dat Mohammed een vriendelijke, barmhartige, grootmoedige en goddelijke persoon was. Met deze gedachten heb ik dertig jaar geleefd als een echte en onschuldige moslim.

  De enige gelukkige gebeurtenis die in die dertig jaar van mijn leven heeft plaatsgevonden is dat ik met succes mijn technische studie heb afgerond. Maar dit heeft niets met de islam te maken. Dit had veel meer te maken met het feit dat onze buren hindoes en christenen waren. Zij inspireerden mij bij mijn studie. De moslims uit India geven er meestal de voorkeur aan om binnen hun gesloten moslimgemeenschap te leven. De meesten van hen zijn analfabeet. Bewust of onbewust maakten mijn ouders de ‘fout’ om te midden van de ‘ongelovigen’ te leven. Dit bood mij de mogelijkheid om mijn studie af te ronden en, in een later stadium, over het geloof na te denken.

  Saoedi-Arabië: een uniek werelddeel
  In 1990, op dertigjarige leeftijd, ging ik met mijn gezin naar het heilige islamitische land, Saoedi-Arabië, om als ingenieur te gaan werken. In dit land werden mijn ogen geopend. Mijn sterke geloof in de islam en mijn diepe respect ten opzichte van dit islamitische heilige land namen met de dag af. Door ruimtegebrek is het voor mij onmogelijk om hier de verschrikkelijke ervaringen uit te leggen die ik en mijn mede-emigranten hier hebben opgedaan. Dit kost mij honderden pagina’s om uit te leggen. Ik zal beslist in de toekomst een boek schrijven over mijn ervaringen in Saoedi-Arabië.

  Mijn verlichting: met dank aan mijn collega’s in Saoedi-Arabië
  Vóór mijn bezoek aan Saoedi-Arabië vond ik mijzelf een perfecte moslim. Ik bad vijf keer per dag en vastte dertig dagen tijdens de ramadan. In werkelijkheid had ik ongelijk. Dit werd mij verteld door mijn Saoedische manager, een muthawwa ofwel een religieuze persoon, en enige van mijn Saoedische collega’s. Mijn activiteiten waren niet islamitisch omdat ik contact onderhield met met hindoe en christelijke collega’s. Ik toonde mijn sympathie voor hen en lunchte gezamenlijk met hen. Ik nodigde hun gezinnen bij mij thuis uit en kwam bij hen over de vloer. Dat deed ik ook in India als een normaal menselijk wezen. Ik werd door de Saoedi’s gepest als gevolg van dit zeer menselijke gedrag. Zij vonden dat on-islamitisch en zij raadden mij aan om de Koran en de Hadith te lezen.

  Zoals ik al heb gezegd onderwezen mijn ouders mij de Koran in het Arabisch toen ik zeven jaar oud was. Maar ik begreep er geen woord van. Zo zeggen alle moslims in India dat ze de Koran ‘kennen’. Ik besefte dat ik niet op de hoogte was van de betekenis van de Koran. Tijdens mijn eerste vakantie in India kocht ik de vertalingen van de Koran in het Engels, Urdu, Hindi en Tamil. Dit zijn de talen die ik ken....

  BeantwoordenVerwijderen
 39. vervolg nr. 2 'Gewone moslim in India'

  "..Het begrijpen van de islam door de vertalingen te lezen
  Na mijn terugkeer uit Saoedi-Arabië nam ik deze vertalingen serieus door. Aan het begin van de tweede sura, Al-Baqra, wordt ons het volgende verteld. Een perfecte moslim is diegene, die alles gelooft wat in de Koran staat. Hierom moest ik lachen. Ik vond dat deze Koran niet bestemd is voor normale mensen.

  Toen las ik de levensgeschiedenis van Mohammed. Ik schaamde mij ervoor dat ik gedurende de afgelopen dertig jaar een volgeling van hem was geweest zonder de waarheid over hem te weten. We hadden geen les gehad in de complete levensbeschrijving van hem. In India kennen we alleen het positieve deel van zijn ‘verzonnen’ mooie verhalen. Alle negatieve aspecten, zoals zijn leven als piraat en over zijn aantal vrouwen (ongeveer vijftien), waren weggelaten. Hij had ook seks met vele gevangen genomen meisjes en met Maria, de dienstmeid van zijn vrouw. Hij eiste ook het recht op om seks te hebben met gehuwde moslimvrouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. nr.3 'Gewone moslim in India'

  Hij verwierp het grootmoedige Arabische gebruik van adoptie en trouwde met de vrouw van zijn geadopteerde zoon Zayd. Ook zijn oorlogen tegen onschuldige stammen en het meedogenloos doden van zijn tegenstanders werd gecensureerd.
  Onschuldige en onwetende moslims
  Toen ik weer in India terug was, legde ik de ware Koran en de ware levensbeschrijving van Mohammed aan mijn familie uit. Niemand hoort graag iets vreemds over zijn heilige boek of zijn geliefde profeet. Zij zijn bang dat hun geloof wordt vernietigd als zijn dit horen. Niemand heeft de moed of belangstelling om de levensbeschrijving van Mohammed of de Koran te lezen in vertalingen die zij begrijpen. Toch zeggen zij dagelijks de Arabische Koran aan Mohammed op. Drukkers zijn niet bang om de levensbeschrijving van deze Arabische bandiet te drukken. Hoe komt het dan dat zijn volgelingen in deze moderne tijd bang zijn om de waarheid over hem te weten te komen? Is er enige hoop om deze mensen te bevrijden van de onderworpenheid van Mohammeds gevaarlijke sekte?

  Onze taak moet doorgaan tot elke moslim bevrijd is
  Ik ben van mening dat elke geestelijk gezonde moslim, die de ware levensbeschrijving van Mohammed heeft gelezen – zonder de hulp in te roepen van een mullah – de islam onmiddellijk de rug zal toekeren. Er zijn heel veel levensbeschrijvingen van Mohammed in India verkrijgbaar. Ik geef de voorkeur aan ‘Al-Raheeq Al-Maqdoom’, omdat dit boek in 1979 in Mekka de eerste prijs won van alle levensbeschrijvingen. Het is geschreven door de Indiase schrijver As-Shaikh Safiur Rahmaan in het Arabisch. Het is vertaald in de meeste van de Indiase talen en verkrijgbaar in alle islamitische boekhandels. Het is geschreven door een moslimwetenschapper en goedgekeurd door zeer gerespecteerde wetenschappers in Mekka. Dit zal ons doel ondersteunen. Als onderdeel van mijn opdracht heb ik een groot aantal exemplaren van dit boek gekocht om aan te bieden aan vele van mijn medemoslims. Ik dring er bij hen op aan het te lezen. Ik zal dit blijven doen om de ergste en overigens onschuldige en onwetende slachtoffers van de islam, de moslims, te redden.

  http://www.islam-watch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=316

  BeantwoordenVerwijderen
 41. El-Houssain

  'Koran niet perfect':

  Moslims die zich perr de miljoenen tot Christendom bekeren:

  http://www.youtube.com/watch?v=F-lcVxoD-wc&feature=related

  ontroerende man:

  http://www.youtube.com/watch?v=5Zkb5nK5x3Q&feature=related

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Nou AnnaBeth , dát Klinkt Naar Zeer Intensieve sekte Hersenspoelingen !

  Over "programmeren" en "dé" "programmeren" is op Internet Wel Een en Ander te Vinden !

  Het is Helaas té gemakkelijk om de Ziel van Babies , Kinderen en Mensen te slopen voor kwade werken !

  Bovendien zijn ook deze kwaden al eeuwen verdwaald ...in hun standpunten en in hun verhalen ook !

  Èlke religie , filosofie , Òók democratie , , vrijheid , communisme , kapitalisme , marxisme , opleidingen , EU , UN , NAVO , NATO ,overheden , wetgevingen , opvoedingen , goede bedoelingen ...ALLES kán in handen van Slechte mensen tot werktuig van het kwaad Óf parasiterende bedoelingen "Òm gekeerd" worden !

  Èn dát gebeurd AL VELE eeuwen , Stéeds , Mét Alles ÉN Ieder Een , òver Ál!

  Christus , Mohammed , Ghandi , Kahlil Gibran , Lao Tse , En Nog Vele Naamloze Facetten van GOD Méér Waren Zélf Authentiek !

  Hélaas Duurden de Invloeden van Hun Werken Nooit Lang Òf het werd "Òver en Àf genomen door de israelieten , zo als ze zich sinds 400 jaar noemen , Óf joden sinds 600 jaar , Èn dié gingen Hét dán vertegenwoordigen , Maár ALtijd Wél ten kwade , parasiteren en in slavernij en hoererij , Armoeden en oorlogen , Ondergang gooien , plunderen , roven en verkrachten ér méé !

  òók de Leren van Mohammed Wáren Ooit eens "Ten Goede" , maar Òók Dát Viel in de 9de eeuw in jodenklauw en werd getransformeerd om hét , hun kwaad te dienen !

  Wáre Woorden ,, Wáre Godsdienst Zie Je Zó , Die Woorden Ráken Je , Die Doen Je Opstaan , Wakker Worden , Wéér Zin Hebben , Herkenning !

  De Boven Beschreven instanties en religien zijn dermatig dé vijand omdat ze het bolwerk van de joden zijn , Wereldwijd , van dáár uit heersen ze over Ons , één Sléchter mens om te leiden Bestaan er Niét , Vanwege hun kernwezen dat is ontwikkeld in een Mensen eterbeschaving , Zélfs Véel Heden nog bestaande joden hebben het Bloed van Onze Kinderen gedronken , een israelieten ritueel der macht !

  israeliet en jood zijn hun Ware namen Niét !
  Dát Waren tot 600 jaar geleden Ònze Namen , Van de Gentiles !
  Van Origine asiatische Mensen eters Zijn zij !

  Al Méér dán 15.000 jaar Zéér bedreven in het Hersenspoelen , bedriegen en verkrachten van Onze Zielen en Volken , ter dienst en slavernij , in eerste instantie voor de faraos , Maar het is Nóg Ouder...een zielstoestand van verkrachtte ,misbruikte volken...Kinderen... `Mét dit soort emanaties !

  Óver Àl waar dezen kwamen vervielen de Volken en Mensheid tot kwaad , verkrachting , Kinder verkrachtingen als culturen , roven , plunderen in jodendienst , oorlog op oorlog , mutileren en initiaties , dopen en gebrek !

  En Wilt U GOD Dienen , Gá Aan de Kant van de Kinderen Staan , Én Ànders Niét , Wéét U gelijk Hoé Klein We Zijn Én Hoé gróót het kwaad !

  Hoé Bang We Zijn en Hoé groot de haat !

  Dáár Naast op Niéts met Ook Maar Èén semiet Óf jood Ér In Stemmen Zou Ook Helpen !

  Niét Veel ,want als ze de direchte macht Niét hadden , deden ze het via , buiten om wél !

  Al Was het enkel maar mediaterreur , aantijgingen , ophitsen , Rassenhaat kweken en Maatschappelijke sabotages , Financiele afpersingen , en de Kinderen massaal op Peuter en lagere scholen verkrachten en drogeren om zich zó Òók boven Élke Verdenking en Aanzien te verheffen ( doen ze al Vele eeuwen Zó)!

  Er Zullen op het Moment Weinig Kinderen te Vinden Zijn Zónder heroine , ghb en ander spul in Hun Lichaampjes !

  http://www.argusoog.org/2010/03/verklaring-argusoog-team-betreffende-antisemitismediscussie/comment-page-1/#comment-7237

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Ik sta helemáál niet achter dit soort videos, maar laat el-Houssain zien waarom 'Allah' opzettelijk zei 'ik heb mensen BLIND gemaakt voor Koran'

  sure 'blind' omdat Mohammed/wie ook dondersgoed wist dat niet iedereen 'moslim' wilde worden ondanks 'perfecte religie' - daar moest een excuus voor gevonden worden = 'blind gemaakt'.

  Islam is in paniek omdat internet moslims aan het denken zet.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Hafid zei...
  Leuk geprobeerd, El Houssain, maar de soera begint met Allah die zelf de moslims ontheft van het verdrag.
  ---------------------------------

  Leuk geprobeerd??
  Lezen is niet uw vak. Ik heb eerder gezegd dat de koran alleen met sunnah en koran te begrijpen is, sunnah, die u ontkent, om uw eigen visie erop los te laten. Uit vers 1 blijkt dat Allah de moslims ontheft van een verdrag. In vers 4 lees ik:

  "Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen"

  Hieruit blijkt dat er een gedeelte van de afgodendienaren zich wel netjes aan de afspraken heeft gehouden, en dus voor hen het verdrag intact is gebleven.

  Uit dit vers blijkt ook dat door anderen er weldegelijk afspraken zijn geschonden, waarna het verdrag ongeldig is verklaard met als gevolg een militaire confrontatie.

  Dat blijkt uit vers 5! Een zeer geliefde koranvers bij uw heer Jansen, zo geliefd, dat hij beweerd dat dit vers zowat de rest van de koran abrogeerd!! Terwijl het hier overduidelijk is, dat het met de voorgaande verzen te maken heeft.

  "Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag"

  De soera begint wel met die ontheffing, maar dat wil niet zeggen dat ik niet door mag lezen om erachter te komen wat er ontheven is en waarom.

  Alle verzen van soera 9 vormen samen één geheel.
  Ik verzin het niet, het blijkt uit de soera dat het een hevige slgveld geweest moet zijn na het schenden van de afspraken die gemaakt waren tussen moslims en afgodendienaren.
  Het is nog steeds "Terugslaan" Het blijkt maar weer.

  U kunt niet volhouden dat het nergens uit blijkt dat de moslims ergens op gereageerd hadden in hun strijd.
  -------------------------------------------------

  Het komt op mij over alsof u bezig bent met een kruistocht tegen elke kritische noot die tegen de islam wordt gekraakt.
  -------------------------

  Ik ben het niet eens met mensen die bewust verkeerd citeren, onvolledige teksten aanhalen, en teksten uit hun verband lezen, zoals betreft soera 9 waarbij men alleen vers 5 citeert om te proberen aan te tonen hoe geweldadig de koran wel niet is, terwijl die verzen zoals hierboven is gebleken allemaal met elkaar verbonden zijn.
  Eigen mening mag altijd, daar ben ik ook blij mee, maar veel leugens op elkaar stapelen heeft niets met meningsuiting te maken, maar zoals in dit geval heeft het alleen te maken met mensen wegzetten als terroristen etc.
  -----------------------------------------------------
  En ik verdedig Hans Jansen omdat u hem ten onrechte van 'leugenachtige uitleg' beschuldigd
  ------------------------

  Ik wist niet dat Hans Jansen patent heeft op iemand ergens van beschuldigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. El_houssain

  Uw uit het N.T. en Thora GECORRUMPEERDE Koran/Mohammed zijn sléchts beledigend, gevaarlijke MOORDENAARS voor ons.

  Wat doet u op Hoeiboei met dat stuk vergif Koran/Mohammed?

  Ook ik lust ELKE HOOFDDOEK RAUW!

  U geeft de intellectuele zwakte van 'Allah'aan:

  "Ik heb eerder gezegd dat de koran alleen [!!!] met sunnah en koran te begrijpen is, sunnah, die u ontkent, om uw eigen visie erop los te laten."

  'Sunnah' die 'Allah' vermeend 'God' uit moet leggen? GODGEKLAAGD! 'Allah' die SHIRK samenwerkt met Mohammed!

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Tja , Nog Maals , u verzuipt zich zélf in de details van gemi#ren+uk ín die teksten , die truck doen ze het Blanke Volk Ook aan met die bijbel van ze , Óns Aan gedaan !

  Feit is , hét zijn extreem gevaarlijke Kinder verkrachters godsdiensten , oorlogsgoddiensten!

  Ook Mohammed was "Ìn Zijn Leven Zélf Àl verraden" en ZÌJN Imago ÉN ZÌJN Woord gemáákt tot gif tégen de Mensheid , de Gentiles , Die de jood al 8000 jaar uitroeide

  U Zult Nergens op Aarde een Geschrift tegen komen dat Niét door j#den vergiftigd zou zijn , inclusief de wetteksten !

  Òók de dienaren van uw geloof bedienen zich van Kinder verkrachting , en ZÍJN dáár méé GODS moordenaars , antichristen , afvalligen , ongelovige honden etc!

  U gedraagt zich nét als die j#denrabbis , als of uw woord heilig en onschendbaar is , Terwijl u het Óók maar aan gepraat is en u uw status en boterham er aan verdient , Máár Dát Is GOD´s Dienst Niét !

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Toen wij Calvinisten) nog alleen heersden, hebben wij tegen de hele wereld gevochten, dat hoofdzakelijk uit Katholieken bestond. Spanje Portugal Frankrijk DuitslandItalie en als in Engeland een katholiek op de troon zat hebben wij ze megenomen.Wij hebben ze allemaal geslagen, en niet alleen dat maar wij hebben ook onze goudeneeuw kunnen beleven.In het verre Oosten hebben wij onze handels postem tegen de jihad aanfallen van Mataram, en Ternatee zonder veel moeite kunnen verdedigen en de overwinning was zo totaal dat Mataram ophoudt te bestaan, en in zijn plaats de sultanaten van Solo en Jogjakarta bestaan waar wij kunnen beslissen wie de opvolgers waren zo dat we heel lang vrede heerst Ergo met de sultanen van Ternatee. Na de reparatie echter worden wij ergens bedonderd, en wij zijn een koninkrijk der Nederlanden waar de Katholieken meeregeerden; toen ging het mis, oorlogen heeft ergveel slachtoffers gekost,de laatste zelfs verloren.En Indie was een kollonie geworden.Met ons al colloniale heren.(tegen de leer van Calvin, dus Jezus Christus in)
  Hoe komen julie er bij dat wij met Jezus Christus als supreem comander bang zijn voor wie dan ook?
  Matthéüs 28,16-20
  De opdracht aan de discipelen
  16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.

  17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.

  18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

  19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

  20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. El Houssain,

  U kunt hoog en laag springen: qaatala betekent zelfs in deze context niet terugslaan: een verbond verbreken is niet automatisch een strijd beginnen. En ik heb onder andere lisaan al-'arab, taadj al-'arús, al-qaamus al-muhít, al-mukhassas geraadpleegd en geen van deze woordenboeken geven 'terugslaan' als betekenis voor wat 'bestrijden' betekent. Zelfs de conventionele korancommentaren niet.

  En dat is het verschil tussen u en mij: u bent geconditioneerd door de sunna; ik geloof, net zoals Zamakhshari in zijn commentaar, dat de koran een tekst is die met de rede te bevatten is. Dat is het verschil tussen zelf denken en lezen en interpreteren en lezen wat anderen hebben gedacht en gelezen en geïnterpreteerd en dat herkauwen. Dit laatste noemden wij op de middelbare school 'stampen'. En dat is wat mensen als u doen. Dit heet conditionering.

  Uiteraard laat ik mij niet leiden door de sunna en hadith (ik neem aan dat u dat bedoelde ipv de 2de 'koran') , die gevormd is door de koran en niet andersom. Het is alsof ik eerst de voetnoten zou lezen en dan pas de hoofdtekst en mijn begrip van de tekst laat afhangen van die voetnoten. Voetnoten die minstens een eeuw na de brontekst kwamen. Bewijs maar dat het om die bepaalde slag ging. Het enige 'bewijs' dat u kunt aandragen is: dat staat in de sunna. Zo lust ik er nog wel een paar.

  En Hans Jansen heeft abrogatie echt niet zelf verzonnen: zij wordt in de koran vermeld!Hij baseert zich daarnaast ook op Arabische commentaren. Zelfs wanneer hij een exegese van Al-Djalaalayn aanhaalt, staat u al te briesen (niet op deze draad).

  En los daarvan: wat is er zo nobel aan de islam als hij voorschrijft direct ten strijde te trekken bij een verbroken verbond ipv aan te manen het geschil in vrede op te lossen? Ik neem aan dat de dichters die Mo hadden beschimpt en die hij liet vermoorden of de tong afsnijden, de zwangere vrouw die hij in stukken liet hakken ook een verbond hadden verbroken? (Staat allemaal in de sira - heb ik niet van Hans Jansen.)

  De moeite die u zich getroost om ons te overtuigen, getuigt niet van de onfeilbaarheid van de koran.

  Ik laat het hierbij.

  Hafid Bouazza

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Correctie: ik bedoel: 'dat staat in de hadith' (voordat u gaat denken dat ik het verschil tussen sunna en hadith niet ken).

  BeantwoordenVerwijderen
 50. AnnaBeth...

  ""Zoals ik al heb gezegd onderwezen mijn ouders mij de Koran in het Arabisch toen ik zeven jaar oud was. Maar ik begreep er geen woord van. Zo zeggen alle moslims in India dat ze de Koran ‘kennen’. Ik besefte dat ik niet op de hoogte was van de betekenis van de Koran. Tijdens mijn eerste vakantie in India kocht ik de vertalingen van de Koran in het Engels, Urdu, Hindi en Tamil. Dit zijn de talen die ik ken....""


  Ooit Op het Idee Gekomen dat het Preciés dé bedoeling is dat Men deze leren Nóóit Zál Begrijpen ...Én Zich enkel máár "dom" Voelt?

  Dóm , onwetend , acherlijk en "leiding behoevend"?

  Deze leren zijn al méér dán 1000 jaar omgebouwd door kwaden , parasieten in Eigen Maatschappijen!


  Òók de bijbel van de Christenen is voor Júist déze bedoeling ...Dom en Onwetend houden , geschreven , verwarring en onzekerheid scheppende !

  Ook Wij hebben die Ervaringen met Dús Wéér een ander geloof Òok , Òók Ik Voelde Me als Kind Én als Volwassene Altijd dom , onwetend , Nóóit geléerd genóég !

  Dat is een Psychologisch truckje om Ons onder de duim te houden en te kunnen uitvreten en misbruiken , "Onze?" "goede?" leiders !

  Zó trappen We Stééds in die "het is altijd Nét Wéér even anders" show!

  Ze komen Hiér om de tien jaar op tv Zélfs even zeggen dat We de bijbel "anders" moeten Zien!

  Héle kudden theologen , de Domsten Niét , verbijten Zich al eeuwen de Kop in Pogingen iets te Begrijpen van de wartalen der j#den!


  Ook de Misleiding ze zoúden GOD dienen op enigerlei wijze is dáár méé geinsinueerd , Heláás ZÌJN ZÌJ Júist diegenen ALTIJD Gewéést die Hém , Èn Háár aan het kruis nagelden !

  Zó veranderd ALLES ten kwade al waar de j#od komt en zich Ons Leven en Bezittingen eigen maakt!

  Eb Vergis U Niét , de j#od was lang Vóór ze bij Ons ,de Blanke Westerse Mensen , kwamen al héél lang bij Uw Rassen en schiepen ondergang én ondergang Alléén!

  Ze zitten nú over ál en hebben Alle Volken bij de strot en in eeuwige dwalingen gebracht ten eigen geriefe !

  Van Origine een asiatisch heersersras dat Allen onderwierp en in slavernij bracht voor eigen doeleinden!

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Ach, het is nog veel erger dan u denkt - de meeste moslims kunnen niet eens in hun eigen taal lezen - nog minder Arabische begrijpen en zijn daarom makkelijk te manipuleen door mullahs en hun Islamitische regeringen - met het shariastrafrecht als INQUISITIE achter de hand om hen klein te houden.

  Koran/Mohammed zijn sléchts misdadig, en dit terwijl de Satanische Verzen uit Koran gelaten werden, blijft Koran grúwelijk Satanisch - een seculier cum theologisch Fascistoide Totaalsysteem met Uebermenschen 'moslims' en Untermenschen iedere niet moslim, met uiterst uitgesproken haat en geweld - vooral voor christenen en Joden. Koran is MEIN KAMPF.

  Ik voel mij niet dom - en niemand kan mij belazeren betreffende zogenaamde 'mooie Koran' totaal doorzichtig een Grote Oorlogsverklaring aan iedereen die geen 'moslim' is. Die Koran hoort niet thuis onder ons, d.w.z. Wilders heeft groot gelijk.

  Echter gelegenheid voor verkapte Nederlandse Jodenhaters - de nieuwe bruinhemden - zoals SP Meulenbelt die letterlijk (!) in bed ligt met HAMAS; en Volkskrant 'Thomas von der Dunk' om samen te werken met regelrechte Jodenhaters - moslims vanuit Koran - die echter ook Christenhaters zijn en ontelbare duizenden christenen vermoordden - dit nog steeds doen.

  Koran is slechts een Ketterij gestolen en verdraaid uit N.T. en Oude Testament/Thora. Terwijl moslims bogen dat dit 'de woorden van God zijn' heeft die 'god' van hen, zoals El-Houssain bevestigd MENSEN nodig waardoor 'de woorden van de god van moslims' veelal de woorden van mensen zijn. 'Interpretaties' zijn per definitie subjectief.

  Waarom de WAARHEID KORAN verborgen kon blijven is door dreigen en geweld van moslims:

  Al Razi the great Persian scientist and philosoper around 700 AD wrote:

  "Wanneer de mensen in deze religie [Islam] gevraagd worden bewijzen te leveren voor wat zij zeggen de waarheid is betreffende hun religie, worden zij emotioneel, kwaad en vergieten het bloed van hen die hen confronteren met deze vragen. Zij [moslims] verbieden rationeel denken; en proberen hun opponenten te vermoorden. Dit is waarom de waarheid volledig doodgezwegen en verborgen bleef.

  Al Razi over 'het mirakel de Koran':

  'Jullie moslims zeggen dat er bewijs aanwezig is en te zien van een mirakel, de Koran. Jullie zeggen: 'Wie ook dit kan ontkennen, laat hem eenzelfde schrijven'. Inderdaad, wij zullen duizend vergelijkwaardige boeken schrijven van de hand van eloquente sprekers, schrijvers en dichters, beter gefraseerd and die de zaken veel duidelijker beschrijven. Deze geven de betekenis beter weer en het rhythmisch proza is beter in meter.... Bij God wat jullie zeggen verbaasd ons!..

  http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Razi

  Sorry - ik heb GROTE bewondering voor de Joden.

  Uw Jodenhaat is irrationeel:

  "Ook de Misleiding ze zoúden GOD dienen op enigerlei wijze is dáár méé geinsinueerd , Heláás ZÌJN ZÌJ Júist diegenen ALTIJD Gewéést die Hém , Èn Háár aan het kruis nagelden !

  Zonder "Kruisiging" van Christus - geen Nieuwe Testament - geen christenen - geen Christendom.

  U een 'beetje dom' - zoals al die andere christenen. Nota bene Christus verloochenen die zei: 'VERGEEF het hen [de Joden] want zij weten niet wat zij doen' . U stelt zich bóven de woorden van Christus - die nog altijd volgens christenen 'de vervulling is van de Messias beloofd in Thora' - Christus tenminste aan JODEN te danken.

  "Ze zitten nú over ál en hebben Alle Volken bij de strot en in eeuwige dwalingen gebracht ten eigen geriefe !"

  Oh ja? Dat zei Hitler ook! Een zogenaamde 'Edelgermaan' een 'Nobele Ariër' Pfff!

  Ik hoop dat ik u verkeerd begrijp.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. @ Hafid Bouazza

  E-_Houssain begrijpt Koran niet, blijft ontkennen dat Koran sléchts christen- en Jodenhaat predikt; Christendom en Judaisme totaal RESPECTLOOS en vol met haat en geweld áfschaft worden in Koran - onder GODLASTERING van Jezus-CHRISTUS - waarom Wilders terecht zegt 'Koran kan niet onder christenen en Joden - Mein Kampf voor hen'.

  'het verbreken van afspraken'van El-Houssain geldt niet 'heidenen' maar christenen en Joden, met als gevolg deze Bekentenis van Moord, Doodslag en Onteigening door 'Allah':

  Koran 033.026 "Allah heeft de Mensen van het Boek [Joden en christenen] verslagen. Hij heeft terreur in hun harten gezaaid. Sommigen van hen hebben jullie [moslims] vermoord, en anderen gevangen genomen. En Hij heeft jullie erfgenamen gemaakt van hun landen, hun huizen, hun goederen, en jullie land gegeven waar jullie eerder niet waren. En Allah heeft macht over alles".

  En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen [Joden] vervloekt en hun hart verhard. Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten. En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en wend u van hen af. Voorzeker, Allah heeft degenen die goeddoen, lief.

  En met degenen die zeggen : » Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden.’ Koran 5 :14-15

  Koran Surah 5: De Tafel Gespreid:

  Christenen zullen branden in het Vuur. 72

  11. De ongelovigen van de Scripturen zijn leugenaars.

  34: Geef de boodschap aan Christenen en Joden dat hen een pijnvolle verdoemenis wacht.

  Koran Surah 9: Boetedoening:
  Zeg tegen Christenen en Joden dat hen een pijnlijk verdoemenis wacht. 34

  Koran Surah 30: De Romeinen:
  "Allah zal Christenen uiteenrijten ...". 13-14

  Godlastering: ".... maar zij kruisigden hem [Christus] niet".

  Godlastering van CHRISTUS Koran 5:117; Koran, surah 9:30; Koran 5:74.

  JODEN:

  Tabari VIII:130; Tabari VII:97/Ishaq:369 ; Bukhari:V1B1N6 “Geef order elke Jood in het land te vermoorden".Ishaq:463/Tabari VIII:34: 'Muhammed zei daarna: 'Oordeel hen (de Joden). Sa'd antwoordde: 'Ik oordeel dat hun mannen gedood zullen worden, hun vrouwen en kinderen gevangen genomen, en hun bezittingen opgedeeld. Allah's apostel zei:'Je hebt de Joden geoordeeld met het oordeel van Allah en dat van zijn Boodschapper'. Tabari VII:97/Ishaq:369 “.... waarna de Profeet zei: ‘Kill every Jew.”.

  'Maak geen vrienden met christenen en Joden'.

  Ishaq:463/Tabari VIII:34; Tabari VIII:35/Ishaq:464; Tabari VIII:40 “De Boodschapper van Allah gaf opdracht dat kuilen gegraven moesten worden voor de Qurayza (stam van Joden). Hij ging zitten. Ali en Zubayr begonnen met hun hoofden af te snijden in zijn (Mohammed's) aanwezigheid.700 Joodse mannen uit één stam ..

  Sahih Muslim 19.4364: De Joden van Nadir en Quraizi verzetten zich tegen Mohammed ... werden gekeeld.

  Koran 59:2 "Het was Hij die de [Joden] van hun [Medina] huizen verdreef en uit het land verbandde. Zij weigerden te geloven. Jullie dachten dat zij niet weg zouden gaan. En zij verwachtten dat hun vestiging hun zou beschermen tegen Allah. Maar Allah's torment kwam waar die zij niet verwachtten en terroriseerde hen. verwoest..... Dit is mijn waarschuwing. Had Allah de verbanning van de Joden niet geboden, hen in de woestijn verbannen, dan zou Hij hen in deze wereld straffen en zullen zij het vuur van de Hel ondervinden'.

  SHAME ON KORAN/MOHAMMED!

  BeantwoordenVerwijderen
 53. AnnaBeth , Sorry , Ik Wilde U Niet Beledigen of in het Harnas Jagen , Echter Enkel Bevestigen dat die religien , Állemáál zó een werking op de Mensen Hebben , en het zich niet enkel tot de koran of wat dan ook beperkt !

  U Schrijft Verder...

  ""Zonder "Kruisiging" van Christus - geen Nieuwe Testament - geen christenen - geen Christendom.""

  Heeft U Wel eens Bedacht dat Dáár méé , de Kruizigingen , het Christendom ophield te Bestaan ?

  Nét Als Met de moord , Dood Gestoken , op Mohammed het Èchte Mohammedanisme ophield te Bestaan?

  In joodse hand kwamen en Van af toén enkel nog máár "politieke machtspartijen van parasieten in de staten en regeringen cq koningshuizen en religien die de poet verdeelden en Ons de soldaat,slaaf en hoer lieten spelen , de "host" Volken !


  Grote bewondering voor joden had Ik ook , Tot Ik er Achter Kwam dat dit door Hersenspoelingen op lagere scholen , martelingen , drogeringen en massieve rituele verkrachtingen kwam , Én Géén Enkele Rationeel Aanwijsbare Oorzaak Vérder !

  Tót Ik er Àchter Kwam dat zíj massaal Kinderen op scholen Hersenspoelen , martelen en drogeren !

  Tja , Zó iets ÍS Míjn Vriend Nou Nét Niét !

  De loyaliteit aan joden , zo als ze zich nú sinds 600 jaar met de van Òns gestolen Naam sieren , is Goed Verklaarbaar uit Helsinki en Stockholmsyndromen , Je gijzelnemer Lief hebben uit Doodsangst voor die gene van Kinds af aan !

  Uw idee dat er Iemand Dood zou moeten om wat dan ook van een religie , geloof of godsdienst te bekrachtigen of te authenticeren is Mij Niét Aangenaam , Ook Zie Ik Dát Niet als Zijnde Nodig !

  Doet Me ietwat aan de heksenproeven Denken die altijd Tóch de Dood bewerkstelligden !

  Ik Weet Niet of die "bruinhemden" voor Mij Bedoeld was , maar om gelijk zulkse dingen aan te halen tegen Mensen Die Niét Gedient zijn van wat zulkse joden doen , is wel kort door de bocht!

  Die naam , Zou Gezien wat ze Onze Kinderen flikken , Véél Béter bij joden Passen , Zó al!

  Ook Uw Bewondering Zou Toch Niet Moeten Toestaan dat zulks dan maar gedaan wordt ?


  Het " Vergeef ze stukje " is Mischien voor Uitleg Vatbaar ?
  Wát is Uw Bezwaar Dáár Precies?


  U Zegt ...

  ""Oh ja? Dat zei Hitler ook! Een zogenaamde 'Edelgermaan' een 'Nobele Ariër' Pfff! ""

  Hééft U Wél Èéns Èén Kéér Goéd Náár Fotos van Hitler Gekéken ?

  HIJ WÀS Jóóds !!!

  Tévens Hád , Òók Toén , Híj Òòk Gelíjk en Waren Zijn Woorden Waar!


  Het is met de israelieten Zélfs Zó dat zij hun gelijken en broeders in het kwaad Zélfs geen eens meer kennen en elkaar in israel ook al massaal ombrengen , Genociden plegen op Elkanders Kinderen!

  Zélfs Hitler hérkennen zij niet als eigen ras , cousescu , karadzics , stalin ,churchill ,rooseveldt , trotski , bilderberg van Duitse defensie heden , mark rutte , maxim verhagen , naut wellink , de wit , tang , pechthold , wim kok , cohen , marriete hamer , ruud lubbers ...jóden !

  Één kliek , Één sekte , èén Criminele organisatie !
  Dwars dóór Alles en Èlke Wet Héén!

  Ze zitten Inderdáád Òver Àl !
  Zélfs in de turkse regering en als wetsdienaren verwoesten zij van daar uit het gehele Land en het Volk!

  BeantwoordenVerwijderen
 54. @ Hotstuff

  "Zonder "Kruisiging" van Christus - geen Nieuwe Testament - geen christenen - geen Christendom.""

  Heeft U Wel eens Bedacht dat Dáár méé , de Kruizigingen , het Christendom ophield te Bestaan ?

  Integendeel.

  "Nét Als Met de moord , Dood Gestoken , op Mohammed het Èchte Mohammedanisme ophield te Bestaan?"

  Mohammed werd niet doodgestoken hij was en blijft een moordenaar, vrouwen- en kindverkrachter, hater van christenen en Joden.

  "Het " Vergeef ze stukje " is Mischien voor Uitleg Vatbaar ?
  Wát is Uw Bezwaar Dáár Precies?"

  'Vergeef hen want zij weten niet wat zij doen' betekent dat Jezus-Christus zijn beulen vergaf; en waarom christenen die de Joden verwijten
  'Christus vermoord te hebben' - deze woorden van Christus verloochenen dóór hun antimemitisme. Anti-semitisme bovendien tegen Jezus
  zelf gericht - uiteindelijk JOOD in Judaisme.


  "In joodse hand kwamen en Van af toén enkel nog máár "politieke machtspartijen van parasieten in de staten en regeringen cq koningshuizen en religien die de poet verdeelden en Ons de soldaat,slaaf en hoer lieten spelen , de "host" Volken !"

  Wát kwam in 'Joodse handen'? Toch niet de Kerk - die heeft inderdaad een potje gemaakt van de Leer van Christus w.o. seculiere macht, moord, doodslag en anti-semitisme.

  "Uw idee dat er Iemand Dood zou moeten om wat dan ook van een religie , geloof of godsdienst te bekrachtigen of te authenticeren is Mij Niét Aangenaam , Ook Zie Ik Dát Niet als Zijnde Nodig !"

  Voorspelling van de komst van de Messias staat in Torah/O.T.; en de Kruisiging hét centrale spirituele thema van Christus Dood, Herrijsenis uit het Graf' .....

  "Grote bewondering voor joden had Ik ook , Tot Ik er Achter Kwam dat dit door Hersenspoelingen op lagere scholen , martelingen , drogeringen en massieve rituele verkrachtingen kwam , Én Géén Enkele Rationeel Aanwijsbare Oorzaak Vérder !Tót Ik er Àchter Kwam dat zíj massaal Kinderen op scholen Hersenspoelen , martelen en drogeren !"

  ?

  "De loyaliteit aan joden , zo als ze zich nú sinds 600 jaar met de van Òns gestolen Naam sieren , is Goed Verklaarbaar uit Helsinki en Stockholmsyndromen , Je gijzelnemer Lief hebben uit Doodsangst voor die gene van Kinds af aan !"

  ?

  'Bruinhemden' waren Nederlanders die met de nazis meewerkten; tegenwoordig Nederlanders die met Koran/islamisering van Nederland meewerken.

  Sorry, heb geen tijd voor Jodenhaters.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Hafid zei...
  "wat is er zo nobel aan de islam als hij voorschrijft direct ten strijde te trekken bij een verbroken verbond ipv aan te manen het geschil in vrede op te lossen?"
  --------------------------

  Sneu voor u. Het verdrag is in het leven geroepen, juist om te voorkomen dat men na elk geschilletje militair in moest grijpen. Maar als de tegenpartij maar niet aan zijn afspraken houdt, zit er weinig op dan een militaire actie.

  De toon van uw vraagstelling toont bovendien aan dat u niet weet wat de reden is van die verdragen en confrontaties of wat hier aan de hand is, maar ondertussen wel bijdehand te zijn om een oordeel te vellen over iets waar u totaal geen notie van heeft.
  --------------------------------------------


  Hafid zei...
  "Uiteraard laat ik mij niet leiden door de sunna"
  ----------------------

  Tuurlijk hafid, door het ontkennen dat de sunnah de helft is van de islam, kunt u namelijk uw eigen interpretaties aan geven, ja, zo kan ik ook tot die schrikbarende conclusies komen.

  Koran en hadith spreken elkaar niet tegen, en vormen samen één geheel, u kunt niet de helft weglaten en vervolgens beweren dat u het kunt uitleggen! Dacht u soms dat het zo simpel lag?

  het is niet voor niets dat deze 2 met elkaar verbonden zijn.
  ----------------------------------------------------


  "De moeite die u zich getroost om ons te overtuigen, getuigt niet van de onfeilbaarheid van de koran"
  ------------------

  Mis, u kunt niet aantonen dat ik dmv. mijn schrijven iemand ergens van wil overtuigen. Het gaat erom dat ik niet wil zien dat mensen opzettelijk onwaarheden vertellen over de islam, terwijl ik kan zien dat het niet het geval is.
  U hoeft het niet te geloven, daar gaat het niet om, maar wees gewoon mans genoeg om neutraal te zijn in uw vertellingen, is het nodig om onzin uit te kramen?

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Kunt U Zich de "grijze wolven " Nog Herinneren ?


  Een Terreurgroep van de islam die in Europa de Semieten met geweld bedreigden Zich weer aan de islaam dienstig te maken , en ze wilden Geld !

  Nét Nog Stonden er Artikelen in de Kranten over de islaam die zelfs hun eigen Kinderen molesteren in die moskeeen !


  De uitgebreidde sexuele misdaden en vernederingen waren dan wel niet Beschreven , Maar Ook dát bedrijven ze vol op in naam van allah ook nog eens , als óf Dié dát opgedragen zou hebben !

  Ook Kinderen van Niét semieten verkrachten ze en masse , inclusief heroine en massale samenwerking met israelieten op scholen , schoolreisjes , in bordelen en in Buurten !

  Totaal Geestelijk Verworden is Nog het Minste als Wat Men dit Kan Betitelen !

  Onder Naam van Goed , Hoog , Heilig ...de Méést Weerzinwekkende Schanddaden bedrijven as buziness as usual ... áls geloof !


  islaam is niet méér dan een terreurwapen om te koloniseren , te onderwerpen , dáár was dat christendom der joden ook voor !

  Onder de Naam van "Goeden" ( false flag operations through the centuries ) "Sleche daden" plegen ...én Mensen Slecht Maken !

  Zó doen ze dat bij die semieten ook weer , andere rassen invoeren , de Eenheid verpulveren en als enige de baas en plunderaar , de winstnemer en klant van de hoer spelende !

  Nú doén ze dát via wetgevingen gijzelen , financieel gijzelen , via overheden gijzelen , politiek gijzelen , met "hoogstaand gedachtengoed?" ( EU , NAVO , NATO , G20 , GW , etc ) Òòk nóg ééns , al waar de jood in hoog tempo de semitische collaborateur aan het invoeren is , Zo Als ze dat in de zestiger jaren het Land ín deden !

  Het maakt joden niet uit wat en Wie hun kar vol verderf trekt , communisme ,kapitalisme , global warming , islaam , christendom , criminaliteit , oorlog of vrede ...als ze maar aan Ons Leed , Ons geld en Onze Kinderen kunnen komen !

  Al deze stromingen en termen zijn toch maar ontstaan als gevolg van hun verdeel en heers politiek van de misdaad op Aarde die zij Zijn !

  Ze verspreiden Leed en Ongeluk ... op Èlk Mógelijke maniér ... en verdienen Dáár Àán !

  Ik Hoop dat dit deel van hun "Volkomen Perfecte" psychopatische sekteziel Wil Dóór Dringen !

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Tja Ter Onderstreping Nog wat er bij , Maar dit soort Kán Niét in de Landsbessturen of Zélfs Niét als Burgemeester Ook !

  Verdienen aan Ons Leed en Ongeluk !

  http://aart-liberty.blogspot.com/2010/05/ratten-in-wolfskleren.html

  BeantwoordenVerwijderen
 58. AMSTERDAM - De rechter-commissaris in het proces-Wilders heeft Michiel Pestman, samen met Ties Prakken advocaat van door Wilders benadeelde partijen, een tik op de vingers gegeven.

  Pestman betwistte in een brief de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de opgeroepen getuige-deskundigen Hans Jansen en Wafa Sultan. Volgens rechter-commissaris Martens deed hij dat in zake Jansen met onjuiste informatie.

  Lees verder:

  Advocaat Wilders-proces in de fout

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Tjemig de Pemig ... Wát Lees Ik Noú ...""onafhankelijkheid ???"" ""onpartijdigheid???""

  Een rechter die ""géén??? ""ónjuiste informatie???"" wil ???

  Dát IS opeens géwenst dóor rechtbanken ???

  Dié zélf per 1991 terrorisme , plunderingen , Genocide , aanzetten tot Rassen haat hebben bedreven ???

  Élk Geluidje van Waarheden , Getuigenissen en Mensen verpletteren ,
  vernietigen , afmaken ?

  Zélf Élk jaar massaal en in meineed Kinderen verkrachten ,misbruiken en drogeren ?
  Zíjn zúlke gedrochten zélf Wél ""onafhankelijk"" , ""onpartijdig"" ?

  Zoúden dié Wél aan Waarheidsvinding willen doén ?

  Zélfs dié gehele rechtzaak tégen Geert Wilders IS een terreurdaad tégen de Democratie,

  en door ernst ...
  ( IRTheroine en Kinder PORNO fotograaf ÉN Kinder misbruiker , én Notair Obstructie van Rechtsgangpleger ÉN Volksverlakker ( ÉN Kinder moordenaars en Kinder misbruikers Én Kinder PORNO UPloaders...DÙS producenten , beschermende ) ,...

  ...ÉN Bevolking per 1991 vogelvrij verklarende , Zwáártste Crimineel )
  ... hirsch ballin ...
  ... in opdracht en in samenzwering met alexander ( massa Kinder drogeerder , misbruiker en Kinder moordenaar , Kinder pooier , Volksverlakker en Verrader van Staat en Democratie ) pechthold ...

  ... óm ÉLk Verweer van het Volk Tegen de terreur en misdaden van de joden in de overheden wég te vagen !!!

  De misdaad tégen Hero Brinkman in die bar Wás Òók Ál een Terreurdaad van déze twéé !!!

  De zaak is zó al gebaseerd op een aangifte die reeds geseponeerd Wás , en enkele maanden láter Pas uit de prullemand werd gevist om de Democratie en het Kiesrecht om Zéép te hélpen , dáár méé déze terreurmafia aan de Fascistische mácht blíjft IN STÀÀT , WÈT ÈN POLITIEK ... Kinder verkrachters , Kinder en Volks pooiers , plunderaars , ÉN Criminelen van Zwáárst Kaliber !!!

  Zélfs twan huys is een reeds door de Mand gevallen Volksverlakker en manipulator die het Volk wijs wil maken dat er Òòk ÁL géén ritueel Kinder misbruik zoú zijn , samen met een professor Zélfs kort geleden Nóg , Térwijl dát Zélf één Kinder misbruiker IS , en Héél Goéd Wéét van massaal Kinder misbruik Én drogeringen dáár bij !!!

  BIJ VÒÒRBÀÀT ...Ér IS GÈÈN ONAFHANKELIJKHEID ...ÈR ÌS GÈÈN ÒNPARTIJDIGHEID ...Èr IS GÈÈN WÌL TÒT WÀÀRHÉÌDSVÌNDING , MÀÀR LOÚTER TERRORISME ... ÉN TÈRRÒRÌSME ÀLLÈÈN !!!

  DÌT WÀS ... ÍS ... ÈN ZÁL ÈNKEL ÉN ÙITSLÙITEND ZÌJN ... ÈÉN ... ZÒ VÈÈLSTE ... TÈRRÈÙRDÀÀD !!!

  DÈZÈ zÀÀK ZÈLF ÍS HÈT TÈRRÒRÌSMÈ !!!

  Hét is dat die hónden ér voor gezorgd hebben dat de Nederlandse Bevolking GÉÈN Cént Heeft vóór Aangiften en Aanklachten Èn pér 1991 Definitief buiten de Rechtsbescherming is Geplaatst , Anders zouden ze zélf er Al honderdduizend Tégen zich Hébben , Èn Térécht Dán , ...

  ...Wáár Bij Genocide Én Massa Moord Nóg Máár de Minste terreurdaden Zíjn !!!

  Dít Béhóórt in hét Cachot , Én Niét Óns Land , Òns Volk ÉN Ònze Kinderen te besturen !!!

  We Mógen Géén Èéns Zéggen dat dat islamuitschot , Òók via hun religien , massaal collaboreert met de joden van die zelfde staat in het massaal verkrachten , prostitueren , drogeren en tot hoér maken van ònze Kinderen !!!

  Èén Geert Wilders Mág Nóg Géén Èéns in Méést Eufemistische Bewoordingen Protesteren Tégen de Aanwezigheid Én Chronische invoer van Verworden Béésten !!!

  ÉN die pestman IS een jood !

  Zó Àls ALLE personen om , in Én áán het schijnprocess tegen Geert Wilders , Zélfs die journailistik , JÒÒÒDEN ZIJN !!!

  BeantwoordenVerwijderen
 60. @ Janus

  Bezoek zo snel mogelijk een psychiater - om nog gered te kunnen van uw volledig waanzin.

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Jihad in Zweden:


  http://dailyradar.com/beltwayblips/video/lars-vilks-attacked-by-muslims-in-sweden-2010/

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Ja Annabeth

  Èn Dán Hébben We het Nog Geen Eens Óver wat die massaal met Onze Kinderen en Vrouwen doén !

  Wáár ÍS dé waanzin NÚ ?

  http://wrongthings.yolasite.com/moslim.php
  http://www.hpdetijd.nl/2010-05-12/bram-moszkowicz-wilders-is-geen-oorlogsmisdadiger#notselfmadelowlife-1005161754

  BeantwoordenVerwijderen