Gelul op twitter: Secularisme is ook een geloof

Gelul_op_twitter_small


Bron

28 opmerkingen:

 1. Deze had ik nog niet gehoord, wel dat atheisme ook een geloof is. Allebei natuurlijk onzinnige beweringen. Schamen die mensen zich soms dat ze zelf wel een geloof aan hangen, denk ik dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nou, het ligt anders nogal voor de hand: zeggen dat God niet bestaat is minstens net zo onzinnig als zeggen dat hij wel bestaat. Je kunt daar namelijk geen zinnig woord over zeggen, dus je kunt er beter het zwijgen toe doen..

  Er is trouwens nog een opvallende overeenkomst tussen religieuzen en atheisten: ze lopen altijd zieltjes te winnen. Na gelovigen zijn ongelovigen de vervelendste drammers en zeurpieten waar je de pech kunt hebben per ongeluk naast te gaam zitten, met u aller welnemen..
  Mag het gedrens en geleuter nu eindelijk eens afgelopen zijn, wat ik u bidden mag??! Wilt u dat voortaan in uw eigen huiskamer doen, in uw eigen alternatiefje?!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Rutenfrans heeft gewoon gelijk. Bedankt voor deze verwijzing.

  (een trouwe Hoeiboeilezer)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ter aanvulling, inclusief filmpje!

  GOUDA – Secularisme is een vorm van religie, stelt dr. M. J. Kater. Prof. dr. Paul Cliteur reageert fel als hij voor agressief secularist wordt uitgemaakt. „Ik wil niet de samenleving, maar de stáát losmaken van religie. De staat moet religieus neutraal zijn, juist om de geloofsvrijheid optimaal te kunnen waarborgen.”

  Dr. Kater, christelijk gereformeerd predikant en docent dogmatiek en apologetiek aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn (TUA), en rechtsfilosoof prof. Cliteur gingen gisteravond in Gouda in debat over het thema ”Secularisme: sterk verhaal of ijdel kabaal?”. De avond was georganiseerd door de Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk instituut van de SGP.

  Cliteurs standpunt heeft niets te maken met atheïsme, zegt hij. „Atheïsme is een geloofspositie, een kritiek op het theïsme. Secularisme is een speciale opvatting over de staat.” Hij zegt ook geen negatieve houding tegenover religie in het algemeen te hebben. „Wel probeer ik te laten zien dat er in de drie monotheïstische godsdiensten aanknopingspunten liggen voor geweld, die je kunt terugvoeren op verhalen uit de heilige traditie.”

  SGP-debat ds. Kater en Paul Cliteur: Ook secularisme is vorm van religie

  BeantwoordenVerwijderen
 5. P.S. Alert voor onwetenden. Vandaag kijken, morgen (zondag) is de site uit de lucht!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vreemd dat atheïsme en secularisme gelijk worden gesteld met een geloof. Geloof in een hogere macht is toch vooral het gevolg van het willen opvullen van het onbekende. Reeds lang voor het christendom, islamendom, jodendom etc waren er godsdiensten die hun volgelingen vertelden wat ze wel en niet konden of mochten geloven, doen en laten. Al veel eerder dan de huidige aarde zou bestaan volgens sommige van de nu aangehangen doctrines (de aarde is niet ouder dan pakweg 12000 jaar en de zon draait om de aarde en de aarde is het centrum van het heelal en godsdienstige zaken hangen af van de stand van de maan. Dat laatste zou in Nederland nooit bedacht zijn, immers de maan is hier maar al te vaak onzichtbaar!).

  Ik begrijp wel de behoefte van gelovigen ook ongelovigen te betichten van een geloof, het is uit een soort eigen belang, maar het slaat nergens op. Opvallend bij gelovigen is ook dat de bronnen onduidelijk zijn en in een ver verleden liggen. Hun godheid of profeet heeft daarna niks meer van zich laten horen, niet bij mij, niet bij de paus en niet bij de opper anmehullah uit Ironistan.

  Ik ontvang graag een mailtje van een opperwezen, uit welke hoek ook, als het anders is!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Filosofie is een moeilijk vak en onzin uitkramen is heel gemakkelijk.
  Voor wie meer wil dan een goedkoop antwoord:
  http://www.arsdisputandi.org/publish/
  articles/000339/article.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Secularisme is geen geloof, maar gaat over hoe je een maatschappij runt. Het gaat daarbij om religie te beperken tot achter de voordeur.
  Atheïsme gaat over de onbewezen aaname dat er geen god zou bestaan. Een onhoudbare positie, daar men de grenzen van het universum nog niet heeft bereikt.

  Agnosticisme is het ware, daar deze bewijsmateriaal verlangt.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @sirik

  “Atheïsme gaat over de onbewezen aaname dat er geen god zou bestaan.”

  Nee, atheïsme is het verwerpen van de aanname van de gelovige dat er een god bestaat.

  “Een onhoudbare positie, daar men de grenzen van het universum nog niet heeft bereikt.”

  Ah, we hoeven slechts de grenzen van het universum te vinden (of misschien zelfs daar overheen) om een god te vinden?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @sirik

  "Agnosticisme is het ware, daar deze bewijsmateriaal verlangt."

  Nee, de agnost zegt slechts 'Ik weet het niet'

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Iedereen heeft een religie, ook wie dat ontkent.

  "Religie valt samen met de vraag ‘Waarvoor leef ik, wat is de zin van alles?’ en met welk antwoord dan ook op deze vraag. Elk mens heeft deze vragen, ook wie ze theoretisch ontkent.
  Meer nog, ieder mens heeft een antwoord op deze vraag – ook al kan dit antwoord zuiver praktisch zijn, niet overdacht. Iedereen leeft ergens voor, iedereen heeft een ‘god’. Dat kan een grote religieuze voorstelling zijn, maar dikwijls is het iets dagelijksers: een relatie, het werk, de carrière, geld, macht, politiek, wetenschap, roem. Ook voor wie er nooit bij stil staat, is een ‘god’ de motor van zijn handelen, een god voor een uur, voor een tijd. Bewijs van deze onuitroeibare en universele religiositeit is dat iedereen, ook de grootste theoretische atheïst, een besef heeft van zonde: het in de praktijk niet navolgen van wat men als de uiteindelijke zin van het bestaan beschouwt – een inconsequentie die vermeden moet worden."

  http://www.nd.nl/artikelen/2011/juni/01/vage-religie-bevordert-fanatisme

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Als atheïst zeg ik dat beweren dat secularisme een geloof is .. dit gelijk is aan ontkennen dat de mens het recht heeft zijn eigen wetten te maken of te schrappen ..
  Een geloof is per definitie non-argumentatief
  Het is tot dusver een intellectuele zwakheid van het hedendaags atheïsme (Philipse, Cliteur, Hirsi Ali, Dawkins, Pat Condell etc.) met het dialectische morele relativisme van Aristoteles de confessionele moraal van genesis 22 (nog) niet kan weerleggen of een bewijs van het niet bestaan van een opperwezen kan opstellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wel een leuk debat tussen dominee Kater en Paul Cliteur. 't zijn aardige mensen die SGP'ers, dat zeker maar wat worstelen ze toch met zaken die niet noodzakelijk door God zijn ingegeven!

  [Over de invloed van de SGP:

  Dat valt niet uit te leggen ]

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @M.Peeters

  "Iedereen heeft een religie, ook wie dat ontkent."

  Onzin, als je 'religie' relateert aan 'leven' (op de manier van: Ik ben me ervan bewust dat ik leef, dus ik heb een religie) , schiet je de definitie van religie voorbij.

  Van Dale definieert religie als godsdienst en dat is toch iets anders dan je hierboven beweert.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Hecatonchir: De kern van wat Peeters zegt is: Wie het begrip 'zonde' kent, is een religieus mens. Ik begrijp dat heel goed. Want het kennen van 'zonde' betekent dat je een idee hebt over goed en kwaad. En zulke ideeën zijn nooit, maar dan ook werkelijk absoluut nooit te motiveren vanuit de ratio of de logica. Deze ideeën zijn altijd en per definitie religieus. Zo heet dat niet-rationeel motiveren van ethische keuzen nu eenmaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @roel U schaatst wel een hele scheve schaats!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Willem: vertel me hoe ik die schaats weer recht krijg.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @Roel

  Ik weet donders goed het verschil tussen goed en kwaad, dat hebben mijn ouders mij ooit geleerd.
  Daar is geen religie of god aan te pas gekomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Hier mag het wel afgehaald worden hoor, want net zo goed lezen als jullie kan ik ook al niet (oftewel. op het verkeerde bericht geplaatst)

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @roel. Ik leef volgens het principe "wat u niet wil dat u geschiedt .....", en weet daarmee wat ik goed en kwaad vind. Maar om dat nou religie te noemen. Nee, daar heeft u het volgens mij mis.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @Jos en Hecatonchir en Willem: Eng he, religieuze gevoelens. Als u mij een rationele fundering kunt bieden van uw ideeën over goed en kwaad dan overtuigt u mij. Ik denk dat u zult merken dat dit niet kan. En dat het daarom terecht is dat ik u allen religieus noem.
  Zo gaat aan het principe "wat u niet wil dat u geschiedt" een aanname vooraf over de gelijkwaardigheid van de mens. Zonder die aanname is het hele principe niks waard. Kunt u die aanname rationeel motiveren? Nee, dat kan u niet want dat kan niemand.
  En daarom is ethiek het terrein van de religie. U weet alleen niet hoe uw religie heet.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @Roel (15 juni 2011 18:37)

  "...ethiek het terrein van de religie"

  Religie is ook een rationalisatie.
  Ethiek is echter ook maar gewoon ge-evolueerd.
  Zitten we alleen nog met de uitdaging van het "is/ought problem"
  (zie : http://en.wikipedia.org/wiki/Is%E2%80%93ought_problem)
  ...dan wel de "naturalistic fallacy"
  (zie : http://www.fallacyfiles.org/adnature.html)

  Over die gelijkwaardigheid v.d. mens, kun je natuurlijk zeggen dat we met z'n allen ook maar gelijk van aard zijn (bijv. wandelende DNA overdragers). En dat elk onderscheid a-priori boven-genoemde (of andere) problemen heeft en dus onacceptabel zijn.

  Klinkt dit rationeel genoeg?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Eenieder die wil beweren dat secularisme niets te maken heeft met het historische verschijnsel "politieke religie", raad ik aan om eens een schuin oog te werpen op het werk van politiek filosoof Eric Voegelin, m.n. zijn lezingen over politieke religies, o.a. gebundeld in: "The New Science of Politics".

  Omtrent de fundamentele drijfveer die bij alle politieke religies een rol speelt, het volgende

  [citaat]:
  "The phenomenon of a dream world, based on definite principles, requires some explanation. It could hardly be possible as a historical mass phenomenon unless it were rooted in a fundamental experiential drive. Gnosticism as a counter-existential dream world can perhaps be made intelligible as the extreme expression of an experience that is universally human, that is, of a horror of existence and a desire to escape from it."

  Een ander werk dat ik zou willen aanbevelen, betreft de studie van prof. Linda Raeder. Haar boek, "John Stuart Mill and the Religion of Humanity" werpt een interessant licht op deze filosoof die het klassiek liberalisme van koers deed veranderen tot de paradoxale leer die beoogt het individu vrij te maken middels interventie door de staat.
  Hier een hoofdstuk in essay-vorm (pdf).

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Als je niet (zelf) kunt bedenken dat secularisme geen geloof/religie is, hoe diep ben je dan wel niet gezonken?

  Ben je dan misschien een moslim? Want moslims denken vrijwel altijd dat secularisme een religie is.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @ roel

  “Eng he, religieuze gevoelens.”

  Ik zou het niet weten , ik heb ze niet.

  “Als u mij een rationele fundering kunt bieden van uw ideeën over goed en kwaad dan overtuigt u mij.”

  Kijk dan even naar deze posting van mij.

  “@Roel

  Ik weet donders goed het verschil tussen goed en kwaad, dat hebben mijn ouders mij ooit geleerd.
  Daar is geen religie of god aan te pas gekomen.
  13 juni 2011 20:58``

  `` Ik denk dat u zult merken dat dit niet kan. En dat het daarom terecht is dat ik u allen religieus noem.``

  Ik merk nog niets.

  ``Zo gaat aan het principe "wat u niet wil dat u geschiedt" een aanname vooraf over de gelijkwaardigheid van de mens.``

  Een aanname vooraf?

  Vertel eens wat je hiermee bedoelt, ik snap er niets van.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Hecatonchir: Als jouw ouders jou leren over goed en kwaad, dan zullen die lessen toch ergens in gegrond moeten zijn. Mijn stelling is dat dat fundament, die grond, nooit rationeel kan zijn. Jij bevestigt dat impliciet.
  De uitspraak: "Wat u niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet", verliest zijn werking als je niet eerst bent overeengekomen dat mensen gelijkwaardig zijn.
  Wat is daar nu zo moeilijk aan? Mijn verzoek is aan mij een rationele onderbouwing te bieden die die gelijkwaardigheid onontkenbaar vaststelt. Dat kan niet. En daarom ben jij religieus. Al weet je niet hoe dat geloof heet dat je aanhangt. Maar dat had ik al gezegd.
  Misschien is deze uitspraak nog behulpzaam: "God is de naam die we geven aan ons geweten." Je mag het van mij ook "Plop" noemen maar dat geeft veel spraakverwarring.

  BeantwoordenVerwijderen