VOORKENNIS

Hans_small
In de jaren tachtig circuleerde er een grappig verhaal in Caïro dat misschien ook nog wel waar is geweest. Het was de Egyptische geheime dienst in de dagen van President Nasser met veel inspanning gelukt binnen Israel een spion te installeren. Die rapporteerde getrouw wat hij waarnam, en maakte ook melding van de vlijt, inzet, werklust en moed van de Israëli’s.

Zijn bazen bij de Egyptische geheime dienst waren niet zo gelukkig met die rapportage. Goed, die details over allerlei Israëlische strategische plekken, dat was mooi meegenomen, maar met zijn berichten over de vlijt en moed van de Israëli’s wisten de spy masters niet zo veel raad. Er staan in de Koran (bv. 5:60, 2:65, 7:166) en in de overgeleverde uitspraken van Mohammed immers nog al wat negatieve uitspraken over Joden, om nog maar te zwijgen van 

De Protocollen van de Oudsten van Zion en Mein Kampf van Adolf Hitler, allebei gezaghebbende boekwerken die in zo goed als elke boekwinkel in de Arabische wereld te koop liggen, in het Arabisch vertaald en in zware prachtband ingebonden. Deze boeken behoren tot de culture générale van de meeste leden van de Egyptische intelligentsia.

Uiteindelijk kwam het tot een conflict tussen de spion en zijn meesters. De Egyptische James Bond werd bij zijn bazen geroepen en geconfronteerd met zijn berichtgeving over het karakter van de Joden. Het verhaal wil dat een van zijn chefs hem toebeet: ‘Waaraan denk jij dat wij meer geloof hechten? Aan het woord van God in de Koran of aan het woord van een spion zoals jij?’.

Voordat Nederlanders te hard lachen om deze anekdote: wij doen in Nederland hetzelfde. De Egyptische spy masters wisten van te voren al, op grond van hun kennis van de islam, dat Joden onbetrouwbare apen en varkens zijn. Ze hadden geen behoefte aan spionnen die op grond van waarneming iets anders kwamen vertellen. Zij beschikten over religieuze voorkennis. Betere kennis is er niet.

De lidmaten van de Nederlandse Linkse Kerk veronderstellen op grond van hun kennis van een aantal varianten van het Joden- en Christendom dat andere godsdiensten wel ongeveer net zo in elkaar zullen zitten, compleet met de Tien Geboden (is niet zo), het gebod ‘Hebt uw naaste lief als uzelf’ (is niet zo), afwijzing van geweld en dat vanaf de preekstoel (is niet zo), en scheiding van politiek en godsdienst dan wel kerk en staat (is niet zo).

Er bestaat bij de Linkse Kerk géén behoefte aan praatjesmakers die op grond van waarneming iets komen vertellen dat in strijd is met de religieuze voorkennis van de Linkse kerk. Net als de Egyptische spy masters hoef je de Linkse Kerk niets te vertellen. They know. Eigen waarneming is overbodig. Politici die toch zelf zouden willen kijken of er donkere kanten aan de islam zijn, worden door de Linkse Kerk zelfs als misdadigers voor de strafrechter gebracht. De Linkse Kerk en Justitie weten daar een goed geweten bij te bewaren, want er is geen beter kennis dan religieuze kennis.

Ach, nu mag u toch even lachen. Dat doen ze in de islamitische wereld uiteindelijk ook: om ons. Voorkennis zoals die van de Egyptische spy masters is ontzettend koddig, maar wreekt zich wel. Zie de militaire geschiedenis van Egypte en Israël. Wanneer zulke religieuze voorkennis over het Jodendom tot dwaasheden in Caïro leidt, zien we dat scherp, en we maken ons gepast vrolijk. Wanneer daarentegen ongetoetste voorkennis over de islam tot dwaasheden leidt aan het Binnenhof vinden we dat normaal. Bij extreme dwaasheden aan de Parnassusweg staan we zelfs beleefd op voor de rechtbank.

Het spreekwoord over de splinter en de balk komt uit het Nieuwe Testament: ‘We zien wel de splinter bij de buren, maar niet de balk bij onszelf’. (In dit spreekwoord gaat het om de verontreiniging van een bron of een cisterne, niet om een oog. Het Aramees-Arabisch-Hebreeuwse woord 3ain betekent zowel ‘oog’ als ‘bron’. De moedertaal van Jezus was het Aramees). Maar de Linkse Kerk heeft het niet zo op het Nieuwe Testament. Dat is een achterlijk boek, dat weet de Linkse Kerk heel goed. ‘Onze voorkennis van de islam’, meent Links, ‘is heilig, en wie die voorkennis als onjuist beschouwt of wil toetsen, die laten we oppakken en berechten’. Het verschil tussen ons en de losers in Cairo valt in de orde van balk en splinter. Behalve dan dat ze in Caïro wél oprecht zijn als ze zeggen dat ze respect voor de koran hebben.

34 opmerkingen:

 1. Sneu voor mij, maar ik realiseer me nu dat de linkse kerk dus echt bestaat en dat is niet zo mooi.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ooit dacht ik dat u een verstandig mens was mijnheer Jansen, nadat ik u kritiek op de islam had gelezen. Maar nu begin ik aan u verstand te twijfelen, uw artikelen worden steeds idioter.
  Legt u mij nu eens uit wat de "linkse kerk": is.
  Bedoeld u de PvdA, die in handen is van de Cohen's en de Wouter Bossen (overigens een kapitalistenverheerlijker net als u), of D66, in handen van de Pechtoldjes, of de door de AIVD overgenomen SP, of Groen Links dat in handen is van de Rosenmullertjes en de Halsematjes?
  Als u dat bedoeld, legt u mij dan eens uit wat er "links" is aan deze partijen zodra ze niet meer in de oppositie zitten.
  Nee mijnheer Jansen, houd u zich bij hetgeen waar u verstand van heeft, de islam.
  U maakt u zelf anders steeds maar weer belachelijk, ook al krijgt u steun op dit weblog van uw eigen :"kerkgenoten".

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Gerrit: we weten toch allemaal dat de Linkse Kerk noch links, noch kerk is? Ik begrijp wel wat Jansen bedoelt, ook al zijn wij niet van dezelfde kerk.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Weer geen speld tussen te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. KCB, houd nou eens op met dat slappe geklets. als je geen antwoord weet komt er automatisch uit jullie mond: "Ik begrijp hem wel"
  Jansen is een verheerlijker van het misdadige, uitbuitende, hersenspoelende (gelijkgeschakelde pers) massamoordende verrotte kapitalistische systeem.
  Ik de ogen van deze mensen is alles wat zich maar een heel klein beetje afzet tegen het systeem, meteen "links". Een of andere minkukel op dit weblig noemde de VVD zelfs links.
  In hun ogen bestaat de linkse kerk dus wel degelijk.
  Als Jansen het ironisch bedoeld hoor ik dat graag van hem. Wedden dat hij daar niet mee komt?
  Hij is bij mij volledig door de mand gevallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Die Gerrit is een aanwinst op deze weblog.
  Is dat even lachen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Lekker inhoudelijke reactie besserwessie (betekent dit: beter weten?). Getuigt van een hoge intelligentie. Veel studieboeken uit het hoofd geleerd zeker? (sorry, ik bedoel: lang gestudeerd?)
  Legt u mij de "linkse kerk" nou eens uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Sommigen menen te moeten reageren op mijn berichtje aan Hans Jansen. Dat is hun goed recht natuurlijk. Maar waarom legt Jansen mij zelf niet uit wat hij met de "linkse kerk" bedoelt. Voelt hij zich daar te goed voor?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hans Jansen:

  'Er staan in de Koran (bv. 5:60, 2:65, 7:166) en in de overgeleverde uitspraken van Mohammed immers nog al wat negatieve uitspraken over Joden'
  ---------------------------------

  U noemt een paar versnummers, daarmee suggereert u dat er wat in zit. Maar een echte vent schrijft meteen alles op, zo kunnen de lezers zelf oordelen wat er allemaal zo negatief aan is.

  Wat zit er allemaal in de door u genoemde verzen voor negatiefs over de Joden?

  5:60
  "Zeg: "Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij God erger is dan dit? Dezen zijn het, die God heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald."

  Waaruit blijkt dat dit over de Joden moet gaan? (Ik hoor u nu denken: Ja, dat staat in een andere vers) Dat is ook zo, maar waarom noemt u dat vers niet? Bent u soms bang dat uw lezers achter zullen komen wat voor een vervalser u bent?


  2:65 en 7:166
  "Je hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zegden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

  En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."


  Vindt u dat deze verzen alle Joden over één kam scheren?
  Waar zijn de negatieve oordelen van deze verzen over de Joden?Begrijpt u wel wat er werkelijk staat?
  In een eerdere draad schreef u:

  "Wanneer El-H begeert dat wij in het Arabisch met elkaar corresponderen, dan kan dat"
  Want, zoals u schreef:
  "Een verwijzing naar de Wikipedia geef ik niet omdat ik het door El-H gevraagde materiaal niet bij de hand heb, maar dient alleen omdat daar plaatsen uit de gezaghebbende teksten bijelkaar gezet staan. En heel vaak vertaald. Dan kan iedereen meelezen en meegenieten"


  Waarna ik schreef:

  "Arabische boeken heb ik al, dus laten we hier maar in het Nederlands blijven schrijven, dat is wel zo leesbaar voor de rest van de lezers en schrijvers. Althans, als u dat bedoelt tenminste"
  --------------------------------------------

  Maar helaas, ik heb er nooit meer iets van vernomen!
  Dus ik zou zeggen: Kom maar op met het materiaal, u heeft het toch bij de hand? Dus maak er gebruik van, citeer, en noem boektitel en bladzijde, dat zijn pas bronnen.
  Ik wacht nog altijd op uw onderbouwing, ik daag u uit meneer Jansen.

  Zonder het opnoemen van complete verzen en voor uitleg en commentaar, naar degelijke bronnen verwijzen zoals de tafsirs, Bukhari en muslim, Al-nasikh wa al-mansookh en voorwaarden, fiqh al-sunnah, asbab al-nuzuul, fiqh al-seerah enz, (wat u beweert moet er wel in staan natuurlijk) zijn uw betogen, wanneer het de islam betreft, volkomen waardeloos.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. El_Houssain, wat betreft zijn visie op de islam en de koran (niet het hoofdletter), waardeer ik Jansen buitengewoon. Hij heeft tientallen complete verzen uit de koran opgeschreven die de Joden in kwaad daglicht stellen en oproepen tot geweld tegen hen. U daagt Jansen uit? Begint u nu eerst maar eens zijn artikelen terug te lezen. Als u daarna nog behoefte heeft om hem uit te dagen moet u eerst de door hem opgeschreven verzen aanhalen.
  En nog wat, die apen, zwijnen enz. als daar de Joden niet mee bedoeld worden, word ik daar dan mee bedoeld? Ik veracht namelijk iedere godsdienst en vooral de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Hij heeft tientallen complete verzen uit de koran opgeschreven die de Joden in kwaad daglicht stellen en oproepen tot geweld tegen hen"
  --------------------------

  Oh ja? Welke verzen zijn dat dan? Die nog wel oproepen tot geweld?


  "En nog wat, die apen, zwijnen enz. als daar de Joden niet mee bedoeld worden, word ik daar dan mee bedoeld?"
  ----------------------------

  Ja, maar worden daar ALLE Joden mee bedoelt, is de vraag.
  Jansen zwijgt namelijk in alle talen om over die vraag een antwoord te geven, terwijl het duidelijk is:

  "Je hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zegden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

  "En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

  Worden hiermee ALLE Joden weggezet als apen en zwijnen?
  Zo ja, waar blijkt dat uit?
  Zo nee, wie worden er wel bedoelt en waarom?
  Dat staat allemaal in enkele verzen in de koran te lezen.

  Hans Jansen verdraait hier de feiten (ik zeg niet dat je er in MOET geloven, maar wat er feitelijk staat, want daar heeft Jansen het over) en haalt verdwijntruucjes uit, leest alles uit z'n verband om onwetenden te misleiden, ik trap er niet in, daarom nogmaals: Ik daag Jansen uit op de bovenstaande een antwoord te geven.
  Daarbij hoef ik niet al z'n 'artikelen' te lezen, want dat is allemaal van hetzelfde geleuter, gebaseerd op de eigen geponeerde stellingen met als bron, Fallaci, Bat Ye'or, jihadwatch en dat soort gespuis, logisch, want de meningen mogen niet afwijken van de rest van zijn kringen, totaal niet serieus te nemen dus.

  De bronnen die er toedoen zijn de koran en de sunnah, niet anders. Althans, wanneer het over de islam gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. El_Houssain, ik ga niet met een godsdienstwaanzinnige in discussie, zeker niet met iemand die een kinderverkrachter (9 jarige bruid) aanhangt en verdedigd.
  Ik zal je wat vertellen. Ik ken veel moslims. Een aantal zijn zelfs vrienden van mij. Over 1 ding zijn ze het allemaal eens: ze haten de Joden en vinden dat die allemaal uitgeroeid moeten worden. Waarom ik dan toch nog bevriend met ze blijf? Omdat ze in aanleg bijzonder aardige jongens (en 1 meisje) zijn. Om de goede vrede ga ik maar niet meer over dat onderwerp met ze in discussie.
  En ik wil je nog wat zeggen, ik weet niet of jij bereid bent daar aan mee te doen als je daartoe opgeroepen word, maar wij doorzien dat de islam bezig is met geweld de wereld te veroveren. Ze moeten hoe dan ook gestopt worden.
  http://www.liveleak.com/view?i=479_1191018785

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Gerrit, ik pak de handschoen toch nog even op. Als je het niet erg vindt ga ik niet in op je anti-kapitalisme, waar namelijk zowel wat voor als iets tegen te zeggen is.

  Volgens mij zit het zo, met die Linkse Kerk. Linkse partijen (voor het gemak denk ik dan vooral aan de PvdA) neigen ernaar de blik te richten op de minder bedeelden in de samenleving. Oorspronkelijk waren dat de arbeiders, dus niet de middenstand en de elite. De Pvd Arbeid stond vroeger ook voor volksverheffing, een nobel streven om de arbeiders een beter leven te laten krijgen door ze onder meer beter opgeleid te laten zijn.

  Tot zover niets dan lof. Echter in de afgelopen decennia is de aandacht van de arbeiders wat verschoven naar een andere groepen minder bedeelden, zoals werkelozen, arbeidsongeschikten en allochtonen. Daarbij heeft de PvdA het streven naar volksverheffing losgelaten en gaat het alleen nog om zaken als inkomen. Waar rechtse partijen de neiging hebben de minst bedeelden hun eigen boontjes te laten doppen (dat wil zeggen: ze in de derrie te laten zakken) denken linkse partijen deze groepen te dienen door ze te pamperen. Door aan deze groep meer geld te beloven, meent men op dagen van verkiezingen voordeel boven andere partijen te behalen. En daar gaat het mis.

  Een belangrijk deel van de minst bedeelden zijn namelijk allochtonen, en daarvan is een groot deel moslim. Nu is de islam niet erg behulpzaam bij het vinden van een plekje in de Nederlandse samenleving, laat staan bij het vinden van goed werk, zodat de linkse partijen er dus goed aan zouden doen de islam te bestrijden. Om electorale redenen besluiten ze dat echter niet te doen, maar integendeel islamkritiek te bestrijden.

  Dus alhoewel het een bij uitstek links thema zou moeten zijn om de onderdrukkende en kansloos makende islam te bestrijden, doen linkse partijen doorgaans het tegenovergestelde. De enige linkse (!) partij die het hart wat dat betreft op de juiste plaats blijkt te hebben zitten is nota bene de PVV.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Je hoeft met mij niet in discussie.

  "zeker niet met iemand die een kinderverkrachter...."

  "Over 1 ding zijn ze het allemaal eens: ze haten de Joden en vinden dat die allemaal uitgeroeid moeten worden"
  -----------------------------

  Dat vinden zij!
  Daarom nogmaals, dit staat niet in de bron, en dat is de koran en de sunnah, heeft niets te maken met wel of niet verdedigen. Zoals verwacht, islamhaters kunnen hun beweringen niet onderbouwen met de koran en de sunnah, en grijpen daarbij naar mensen die bewust of onbewust de islam zwart maken, dat zijn mensen die de islam aanhangen maar er geen verstand van hebben.

  Ik ga het niet ineens ergens anders over hebben, zoals jij dat doet, maar ik blijf bij mijn punt en dat is wat ik hierboven schreef (10 juni 2011 23:15)

  Jij beweerde dat de koran Joden uitmaakt voor apen en zwijnen, ik toonde aan dat dat niet zo is, toen je er niet meer omheen kon, verklaarde je me voor een ggodsdienstwaanzinnige waar je mee niet in discussie wilde! Als je toch niet in discussie wil, waarom begon je met dat leuteren over die apen en zwijnen dan?
  Discussie is niet verplicht, maar het is wel goedkoop wanneer je er niet meer uitkomt met je verzinsels dat je dan maar 'de hoorn er op gooit'.

  Ik haal jouw verzinsels keer op keer onderuit, inclusief Hans Jansen, wat voor leugens je ook schrijft.

  Wedden dat je nu niet meer 'opneemt'?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. El_Houssain, ik heb al gezegd dat ik niet in discussie ga met godsdienstwaanzinnigen.
  Ik kijk om mij heen en zie in de praktijk dat de fascistische islam overal in de wereld geweld tegen onschuldige mensen gebruikt.
  Alleen een blinde ziet niet dat dat tuig bezig is de wereld met geweld te veroveren.
  Nogmaals het door mij aangehaalde filmpje/bewijs.

  http://www.liveleak.com/view?i=479_1191018785

  En verder reageer ik niet meer op jouw schrijfsels

  BeantwoordenVerwijderen
 16. KCB, voor een groot deel ben ik het met je analyse eens. Een paar kritiekpunten:

  Laten we het dus op Nederland en de PvdA houden.

  Ooit stond Sociaal democratie gelijk aan communisme, dat was hetzelfde begrip. De parlementariërs (laat ik de mensen die dachten en nog steeds geloven dat je via de parlementaire weg de kapitalistische maatschappij kunt omverwerpen) claimden de term sociaal democratie. Deze keerden zich steeds meer van de werkende massa af en gingen steeds meer voor hun eigen portemonnee. De Kok'jes en de Bos'jes grepen de macht in de PvdA.
  Iedere keer als ze ergens aan de macht kwamen kozen ze de kant van het kapitalisme en verslechterden ze de positie van de gewone man.
  Einde Links dus. Daarover zijn we het geloof ik eens.

  Het is niet waar dat Links, niet de PvdA dus, niet opkomt voor de "middenstand", beter gezegd, de hardwerkende kleine zelfstandigen. Links heeft vele acties gevoerd om juist deze middenstanders te ondersteunen (hierbij spreek ik uit eigen ervaring).

  Je noemt in een adem: werkelozen, arbeidsongeschikten en allochtonen, die door Links worden gepamperd.

  Ik neem aan dat je het niet zo bedoeld, maar dit is wel erg degenererend voor de mensen die buiten hun schuld ontslagen zijn of niet KUNNEN werken. Beide groepen verdienen alle bescherming om een menswaardig leven te kunnen leiden.

  Met de "allochtonen" ligt het niet zo eenvoudig. Gaat het hier om de eerste groep immigranten die hier jarenlang keihard gewerkt hebben, dan verdienen ze ook alle bescherming.
  Helaas is het overgrote deel import, dat teert op onze zuur verdiende voorzieningen.
  En DAT is de groep die "Links" pampert, uitsluitend omdat het stemvee is waardoor ze aan de macht kunnen blijven en hun zakken kunnen vullen.

  Overigens is er een groot aantal onder hen die de werkelijkheid niet ziet en het uit overtuiging, met goede bedoelingen doet.
  We zijn het dus voor het grootste deel eens.

  Anders ligt het met Hans Jansen.
  In een eerder artikel noemde hij alle inwoners van derde wereld landen rovers en dieven. Je moet maar durven.

  Hier gooit hij alle Links op een hoop, om te suggereren dat Links slecht is en Rechts goed.
  Ik zeg jou en Jansen dat dit juist anders om is. Kijk naar de praktijk van uitbuiting, onderdrukking en volkerenmoord door de westerse kapitalistische landen.
  En nou weet ik wel dat de "half of klein beetje" Linkse landen ook veel op hun geweten hebben, maar dat staat in geen verhouding met de misdaden gepleegd door het kapitalisme.

  Ik begrijp nu jouw verklaring van de “Linkse Kerk”, maar ik zou graag de verklaring van Jansen willen horen, maar die zwijgt in alle talen.
  Een heel verhaal alweer, laat ik het hier voorlopig maar op houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ El Houssain,

  In Sahih Bukhari staat meerdere malen iets over de pre-tiener A'isha waar de zichzelf profeet noemende rover en massamoordenaar Mohammed seks mee heeft. In een van de passages staat dat haar poppen bij haar waren toen zij bij de zichzelf profeet noemende verkrachter, slavendrijver en terrorist Mohammed in trok. Meisjes die nog met poppen spelen zijn nog niet toe aan seks, laat staan aan seks met een man die ongeveer 45 jaar ouder is. Schaam u diep dat u de waanzin die het mohammedanisme is loopt te verdedigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Gerrit zei...

  "Alleen een blinde ziet niet dat dat tuig bezig is de wereld met geweld te veroveren.
  Nogmaals het door mij aangehaalde filmpje/bewijs.

  http://www.liveleak.com/view?i=479_1191018785"
  ----------------------------

  Sinds wanneer dienen filmpjes als bewijs?

  Staat dat in de kitaab wa sunnah?
  Daaruit moet je citeren, maar dat kunnen de figuranten in die filmpjes ook niet, dus roepen ze maar wat. Geen hond die enige waarde hecht aan You tube filmpjes, snap dat dan ook eens, je lijkt Google-arabist Hans Jansen wel.


  "En verder reageer ik niet meer op jouw schrijfsels"
  ------------------------

  Nee, je had toch al niets in te brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Uit de bevindingen van de Frank Church congressional committee (1975-76) bleek dat naast het louter informatie inwinnende er een sectie executie is binnen de CIA dat een protocol van toenm. min. van Defensie Charles Wilson (onder Eisenhower) dat de CIA geen onderzoek mocht doen naar informatie inwinnende technieken (eufemisme voor marteling) zonder consent toestemming van de proefpersoon ... aan hun laars lapten.
  In dat kader werd het mogelijk dat toenm. pres. Kennedy (gebruik makend van een andere wet of order) om buitenlandse staatshoofden te vermoorden (Fidel Castro en later Patrice Lumumba) ... er op uit draaiden dat Kennedy zelf en zijn broer werden vermoord door die gedegenereerde kringen binnen de CIA.

  Dit betekent dat de internationale rechtsorde in zijn politieke bedrijf en handelen werd en nog steeds wordt gestuurd door moordenaars en willekeur.

  In 1995 getuigde Claudia Mullen voor de pres. advisory board waaruit bleek dat het gewoon op nog meer perverse wijze door ging zoals de moord op ex-CIA directeur William Colby 2 weken voor zijn vehoor ... en zoals nadien bleek uit de in 1996 gehouden verhoren van Regina Louf e.a. in de Dutroux zaak
  https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm
  Ook nu spelen zieke kringen binnen het executieve department van de CIA een vuile oorlog stokende rol in hun relatie met al-Qaeda en de Muslim Brotherhood in de Arab Uprise.
  De Arabische internet jongeren worden voorgelogen in een vuil Psy Ops spel om ze voor het karretje van het CIA, MI6, Al-Qaeda, Muslim Brotherhood fundamentalisme te spannen en in een Ayatolla regime te verzeilen

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Gerrit,

  Nu kom ik toch nog een keer terug op je anti-kapitalisme. Dat komt hierdoor: "uitbuiting, onderdrukking en volkerenmoord door de westerse kapitalistische landen". Pardon? De grootste volkerenmoorden uit de geschiedenis werden gepleegd door respectievelijk de communist Stalin (rond 30 miljoen) en de nationaal-socialist Hitler.

  Er is natuurlijk wel enig verband tussen kapitalisme aan de ene kant en kolonialisme en militair geweld aan de andere kant. Dat komt doordat kapitalistische landen het beter doen dan socialistische, zodat ze zich meer kunnen veroorloven.

  Kapitalisme levert nu eenmaal meer welvaart op: sinds het communistische China op micro-schaal kapitalisme (dwz. eigen landbezit en dergelijke) toestond is de productie er in enkele jaren tijd vertienvoudigd. Dat hadden de chinezen al eerder kunnen weten, want ook in de USSR was de opbrengst van volkstuintjes veel hoger dan die van de collectieve boerderijen (per eenheid van oppervlak uiteraard).

  Dit soort cijfers zouden ons moeten leren dat mensen niet zo sociaal zijn als je misschien zou willen dat ze waren: ze werken harder voor zichzelf en hun eigen gezin dan voor het collectief.

  Bij de islam speelt er nog iets anders mee, namelijk het gebrek aan positief recht: individuen hebben wel plichten maar geen rechten. Ook in de islam is er een nadruk op de gemeenschap, zoals je in het communisme en het nationaal-socialisme ziet, wat uiteindelijk tot economische achterstand leidt. Bij de islam komt er nog eens (een destructieve vorm van) groepsdenken bij: iedereen die niet bij de moslims hoort is slecht en verdient dus een slecht leven. De Koran sluit geweld tegen die anderen bepaald niet uit, en het behalen van buit op die groepen - dat is in onze ogen diefstal - wordt daar als een Goddelijke gunst gezien. Hoe word je als moslim dus rijk? Door anderen (dwz. niet-moslims) te bestelen. Voor socialisten is er zelfs geen enkele mogelijkheid rijk te worden zonder kapitalist te worden.

  Wat overtuigde socialisten niet schijnen te begrijpen is dat hun theorieën niet in overeenstemming zijn met de menselijke aard. Mensen stellen namelijk zelden of nooit het collectieve belang boven hun persoonlijke belang. Wil een staat dat het collectieve belang wordt gediend, dan moet die ervoor zorgen dat mensen voor zichzelf rijkdom kunnen vergaren, zodat de staat belasting kan heffen om de zaken te realiseren die individuen laten liggen.

  Er is een spreekwoord dat de tegenstelling tussen ons romantische wereldbeeld en de realiteit aardig onder woorden brengt: Wie op zijn dertigste nog geen socialist is, heeft geen hart. Wie op zijn veertigste nog steeds een socialist is, heeft geen verstand.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Nou ja, het is ook nooit goed. Als Jansen dan een koranvers noemt, met het nummer van het vers erbij, moet hij ook het vorige of het volgende noemen.

  Ga eens elders trollen El H.!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. KCB, ik heb geen zin om je hele verhaaltje te lezen gezien de eerste onzinnige zinnen. Voor dat je je gehersenspoelde onzin weer spuit, lees eerst het boek van de helaas overleden Ludo Martens "Stalin" nou maar eens. Een boek vol met gedocumenteerde feiten. Reageer dan nog maar eens en dan kunnen we pas discussiëren.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. KCB, ik heb je stukje toch maar even gelezen, ik vond het zelf eigenlijk onsportief van me.
  Ten eerste: lees eerst dat boek voor we verder praten over de "misdaden" Stalin en de voormalige SU.
  Ten tweede: niet iedereen en alles is socialist als deze term door iemand of een beweging gebruikt wordt.
  Ik vind het een beetje dom om te beweren dat Hitler een socialist was. Deze persoon en zijn beweging is op het paard geholpen door de oude Bush en andere Amerikaanse kapitalisten. De VS weigerde niet voor niets aan de oorlog tegen de moffen deel te nemen, tot dat ze er niet meer onder uit konden. Niet voor niet werden de Duitse oorlogsmisdadigers, nog voor de oorlog was afgelopen, massaal maar de VS vervoerd. Het verhaal dat Hitler niet dood was, maar ook door de VS verstopt was, is zeer geloofwaardig.
  Dat het koloniale uitbuitende kapitalistische systeem economisch beter zou zijn is ook al niet waar. In de paar jaar dat de SU bestond was de VS economisch bijna ingehaald. Op sommige punten als gezondheidszorg en ruimtevaart waren ze die zelfs voorbij gestreefd.
  Lees uit mijn woorden nou niet dat ik de SU een ideale maatschappij vond, er waren vele misstanden. Maar vergeet niet dat de SU nooit normaal heeft kunnen functioneren. Eerst de burgeroorlog wat eigenlijk een oorlog tegen 19(? hoeveel kan ik mij zo niet herinneren, maar precies is eenvoudig op te zoeken) westerse(kapitalistische) landen was {lees DAAR maar eens wat over), toen de 2e wereld oorlog en toen de Koude Oorlog.
  Ik had het wel eens willen zien als deze maatschappij zich in alle rust had kunnen ontwikkelen. Maar het is zeker dat dat ooit ergens gebeurd.
  Ten slotte nog eens: lees nou eens wat meer neutrale boeken en boeken van de andere kant, dan zou je geweten hebben dat honderdduizenden russen(e.d) vrijwillig, tegen de kosten van levensonderhoud hebben meegewerkt aan grote projecten en nog meer als vrijwilliger aan plaatselijke objecten als landbouw, woningbouw enz. "De mens" is niet zo egoïstisch als u denkt, die wordt egoïstisch gemaakt door de verrotte kapitalistische maatschappij. Na de machtsovername door de CIA man Chroetsov ging de SU inderdaad bergafwaarts.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. April 1968

  Bij een Koptische kerk in de plaats Zeitun waren duizenden mensen aanwezig en getuige van de verschijning. De kerk is gebouwd op de plaats waar volgens de overlevering Maria, Jozef en Jezus naar toe waren gevlucht kort voor de kindermoord, in Betlehem, door Herodus(Mattheus 2 vers 13 t/m 16).

  Deze wonderbaarlijke en "massa" verschijning veranderde het leven van duizenden. De Heilige Maagd was zichtbaar voor miljoenen omdat de Egyptische televisie hierbij aanwezig was. Ook werd de verschijning door meerdere fotografen vastgelegd. Een van de getuigen was de toenmalige president van Egypte (de marxist) Abdul Nasser In de daarop volgende tijd verscheen "Maria" nog vaker. Totaal hebben de verschijningen gedurende een periode van 3 jaar plaatsgevonden.In deze periode hebben ontelbare wonderbaarlijke genezingen plaats. Deze zijn vastgelegd door verschillende medici en professoren. Ook werd door de politie direct een onderzoek ingesteld. Deze had het vermoeden dat het fenomeen was opgezet en ondersteund door een technisch apparaat (een projector of iets dergelijks) dat deze verschijning moest doen plaatsvinden. In een straal van 15 kilometer rond de plaats van de verschijningen werd alles uitgekamd om te zoeken naar iets dat wees op een truc. De zoektocht was compleet vruchteloos, er werd niets gevonden. Moslims die getuigen waren van de verschijningen, reciteerden uit de Koran.

  "Maria, God heeft U gekozen en gelouterd. Hij heeft u verkozen boven alle vrouwen."

  http://www.bedevaartweb.com/zeitun.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Wordt ik nog steeds gecensureerd?

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @Gerrit: De kans van plaatsing van je reacties wordt ietsjes vergroot als je je reacties foutloos kunt schrijven.

  Zie ook:

  Taallesje

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Wat koranverzen maar ook de hadiths over niet-moslims zeggen, is uitvoerig te zien op de islamitische satellietzenders en ook op het internet zal veel te vinden zijn. De geloofwaardigheid van moslims zou kunnen toenemen als ze dat gewoon erkenden en vervolgens zich daar tegen zouden uitspreken. Proberen zieltjes te winnen en critici te belasteren die met feiten komen, is zinloos.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @Gerrit: De “Linkse Kerk” is een duiding die bedacht is door Pim Fortuyn en hij bedoelde daar de politieke partijen en maatschappelijke bewegingen mee die met een vrijwel blinde loyaliteit en zonder enige toetsing aan de werkelijkheid het multiculturalisme en de islam verdedigen. Dat linkse partijen – eenmaal in het pluche – met name economische gezien nogal eens rechtse trekken vertonen doet daar niets aan af en is in deze context hoegenaamd irrelevant.

  Het punt dat Jansen maakt staat als een huis. ‘Islam is een religie, net als alle andere religies’ is een mantra van die linkse kerk. Zet voor de lol even de analogie ‘het fascisme is een levensovertuiging... net als alle andere’ er naast en je realiseert je meteen hoe onzinnig dat mantra is..

  Iedere (al dan niet religieuze) levensovertuiging dient op zijn specifieke kenmerken te worden beoordeeld. Het gaat niet om eventuele overeenkomsten, maar juist om de verschillen (iets wat Maurits Berger met zijn variant op dat mantra: ‘de sharia is voor 95% gelijk aan het westers recht’ ook hardnekkig blijft negeren).

  Leestip: http://www.meforum.org/2931/american-mosques

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @El_Houssain
  Je vroeg je af waaruit op te maken viel, dat er in bijv. 5:60 Joden bedoeld worden.

  Iedere academicus, dus ook Jansen, weet dat dergelijke verzen en citaten natuurlijk altijd binnen de context waarbinnen ze staan moeten worden gelezen. Wat staat ervoor en wat staat erna. Door naar de specifieke vindplaats te verwijzen, kan er dus vanuit worden gegaan, dat de lezer ten minste in staat is de context van het citaat te vinden. Dat is Daar zul je het ongetwijfeld mee eens zijn.

  Kijken we vervolgens naar 5:59, dan staat daar dat de verhandeling gaat over de 'mensen van het Boek'.

  Het is algemeen bekend, dat daarmee in dit verband religies van 'eerdere openbaringen' worden bedoeld, oftewel Joden en Christenen.

  Kijken we nog iets verder, naar 5:64, dan staat er heel specifiek'de Joden'.

  Deze hele passage gaat duidelijk over 'mensen van het Boek' in het algemeen en Joden in het bijzonder. dat is waar Jansen naar verwijst.

  Op de vraag of er naar alle Joden wordt verwezen, lijkt het antwoord mij ook duidelijk. Zeker is, dat alle Joden onder de definitie van de 'mensen van het Boek' vallen. Nergens wordt naar een specifieke groep Joden verwezen, nee, na het in 5:64 over 'de Joden' wordt gesproken, wordt deze groep in 5:65 nogmaals onder de algemene noemer 'mensen van het Boek' geschaard. Niets wijst er dus op, dat het om een specifieke groep Joden gaat.

  Dus ondanks dat Jansen naar één vers (i.c. 5:60) verwijst, geeft hij middels de bronvermelding teens de contect aan waarin dat vers gelezen dient te worden. En daaruit blijkt echt heel duidelijk dat er in 5:60 in ieder geval Joden bedoeld worden.

  ik zou zeggen, lees het er nog eens op na.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Jous,

  Het gaat zeer zeker om een specifieke groep Joden, dus echt niet allemaal. Die 7:166 die Jansen aanhaalt, verwijst ook naar dezelfde groep mensen, Als je de 7:166 dezelfde tekst en uitleg geeft zoals je bij de 5:60 hebt gedaan, zul je daar vanzelf achter komen.

  Het is natuurlijk goed dat je opmerkt dat we dus terug, maar ook verder moeten lezen dan het aangegeven vers, echter, wanneer ik datzelfde betoog houd, zoals ik tientallen malen heb gedaan, word ik voor gek verklaard en weggezet als een Godsdienstwaanzinnige.

  Hans Jansen noemt vaker, wanneer het hem goed uitkomt, maar één vers op, om zijn lezers op het verkeerde been te zetten, probeer dan deze lezers wijs te maken dat je alles in context moet lezen, je word gewoon als een antisemiet weggezet! Men ontkent dan dat er maar enig verband zou bestaan tussen het ene vers en het andere.

  Nu deed ik alsof ik me afvroeg waaruit op te maken viel, dat er in bijv. 5:60 Joden bedoeld worden, dat deed ik, om de lezers hier er toe te bewegen andere verzen te lezen die om de 5:60 heen staan. Dat doen ze natuurlijk niet, Jansen zeker niet, want dan ondergraaft hij zelf zijn boude stellingen. In zo'n geval wil hij dan helemaal niets van een context weten.

  De bewuste verzen vertellen over een transformatiegebeurtenis, waarbij God ten tijde van Mozes een groep Joden in apen liet veranderen, vandaar het vers: "Weest verachte apen" soms varkens.
  Of je nu wel of niet gelooft dat er vroeger een stel mensen in apen zijn veranderd, dat mag je zelf invullen, daar gaat het in deze niet om, het gaat erom wat er in het vers staat.
  Bovendien verwijst Jansen naar de bewuste verzen niet om aan te tonen dat alle Joden ooit in varkens en apen zijn veranderd, nee nee, hij beweert dat de koran de Joden uitmaakt voor varkens en apen! Dat heeft hij vaker beweert. En dat is helemaal een verkeerde voorstelling van zaken.

  BeantwoordenVerwijderen