Het Nederlands recht is zeer ontoereikend geworden

Gerard_small_2
2 Julij 1987 (...) Het Nederlands recht is zeer ontoereikend geworden. Je kunt straffeloos een hotel in brand steken en een onschuldig meisje een been doen verliezen, als je maar als groep optreedt. De groep blijft straffeloos, omdat elke misdadige handeling aan individuele personen ten laste gelegd moet worden. Ook is 'samenzwering' niet strafbaar. Bankrovers kunnen pas vervolgd worden, als ze in de bank zijn binnengedrongen, en niet onderweg, al hebben ze
de apparatuur en een plattegrond bij zich. In Engeland is dat anders. In The Times las ik een bericht van de volgende inhoud: er was een motorgang, die zich al ronkend naar het hoofdkwartier van een rivaliserende gang begaf en daar klappen uitdeelde en met benzinebommen brand probeerde te stichten. Allen krgen een flinke douw, de aanvoerder 10 (tien) jaar, wegens conspiracy to cause grievous bodily harm. Maar ik dwaal af. (...)

Uit: Gerard Reve - Moedig Voorwaarts, brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997, bezorgd door Nop Maas, pag. 404. Uitgeverij L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen, 2007. Bestellen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten