De wapenfeiten van Marianne Thieme en de PVV

Barry_small
1 ons rundergehakt kost bij de enige kosjere slagerij van Nederland € 1,15 dat is duurder dan bij de biologische slager (€ 0,90 a 1,10 per ons). Alleen al op basis van dit gegeven zou in naam van de diervriendelijkheid kosjer slachten de norm moeten zijn. Bij dergelijke prijzen zullen vleesconsumenten vlees vaker laten staan. Qua slacht weet ik niet zo snel iets te bedenken dat meer diervriendelijker is dan de vleesprijs door kwaliteit te verhogen. Maar toch is het verbieden van kosjer slachten de sjechita topprioriteit van de partij voor de dieren. Want Thieme schept er genoegen in om met name de Joodse
rituele slacht als uiterst wreed te omschrijven, terwijl dat niet gestaafd wordt door de feiten. Hoewel alle Godwins in deze discussie hun doel ver voorbij schieten, rechtvaardigt de opstelling van Thieme verwijzingen naar duistere tijden.

Jaarlijks gaat het om hooguit 1500 tot 3000 dieren die kosjer geslacht worden. Dat vergeleken met de 1,2 miljoen dieren die dagelijks in Nederland worden geslacht. Dan hebben wij het nog niet over de erbarmelijke omstandigheden waaronder de dieren levend worden gehouden of in dieronterende veetransporten over heel Europa worden geëxporteerd.

De vraag is wat er onder diervriendelijk wordt verstaan als het om slachten gaat. Ondanks het feit dat iedereen weet dat een kippetje nog een paar rondjes door blijft rennen als het de strot is doorgesneden, wil niemand er mee geconfronteerd worden.
Daarom wordt over het algemeen een glanzend kipfiletje diervriendelijker gevonden dan een geplukt kippetje met bleek stoppelhuidje waaruit naargeestig twee roodomrande botjes steken. Wij willen nu eenmaal niet met de smurrie geconfronteerd worden die ons bestaan oplevert. In dezelfde trant vindt Marianne Thieme een masker met een pin vele malen humaner en diervriendelijker dan de zichtbare resultaten van de slacht, Maar het is in de eerste plaats ‘humaan’ en vriendelijk voor de arbeiders in de vleesindustrie. Zonder die “verdoving” is het onmogelijk om dagelijks met weinig personeel dergelijke hoeveelheden vlees er door heen te draaien.

Kosjer slachten is één op één. Uitgevoerd volgens de voorschriften door een Sjochet met een langdurige opleiding die bovendien jaarlijks door het rabbinaat in zijn werkzaamheden gekeurd moet worden. Dat is arbeidsintensief en daarom bijzonder kostbaar. Onmogelijk te combineren met de kwantiteiten die dagelijks in onze industrie geslacht worden. Rabbijn Lody van der Kamp is Sjochet geweest net als de vader van Jacob Israel de Haan en Carry van Bruggen. Traditiegetrouw een veeleisende functie voor geleerde mensen die zich vaak ook op andere gebieden hebben onderscheiden. Niet gek voor een instituut van meer dan duizend jaar oud. Wat ik over de sjechita hoor klinkt mij lang niet zo schijnheilig in de oren als de Nederlandse vleesindustrie die voor een paar centen een lillend stuk filet van het een of ander voorschotelt. Tot de laatste cent bezuinigd op al het diervriendelijke dat het leven van het geslachte wezentje had kunnen veraangenamen.
Bij Halalslachten zijn de voorschriften van de slacht nauwelijks omschreven behalve dan de keel doorsnijden met een scherp voorwerp onder het uitroepen van bismillah. Na het zien van de beelden uit Indonesië lijkt het mij een onmogelijke opgave om die dieren ook nog in een positie richting Mekka te schoppen, waarover in veel handboeken over het islamitisch recht niet eens gerept wordt. De slacht kan zelfs door Joden en Christenen uitgevoerd worden als zijnde de “ware” volkeren van het boek. Dat verzin ik niet zelf maar staat in Handleiding der Mohammedaansche Wet van Juynboll uit 1930. Juynboll voegt daaraan toe dat de rechtsscholen van de soenitische islam, zoals de Sjafi’itische, de huidige Joden en Christenen, niet langer als de ware volkeren van het boek beschouwen, omdat zij volgens de Koran hun openbaringen hebben vervalst. In de praktijk betekent dat eventuele Joodse en Christelijke slachters gedoogd mogen worden maar dat het iedere moslim vrij staat om daar op elk willekeurig moment problemen over te maken.
Door de vrijblijvende voorschriften is Halalvlees aanmerkelijk goedkoper. Het blijkt dat in de abattoirs van de grote steden in feite al het schapen-, kippen- en geitenvlees halal geslacht wordt. Hoeven zij niet moeilijk te doen. De belangen zijn zo groot dat er ondanks een verbod hoe dan ook een mouw aan gepast gaat worden voor moslims. De Shari’a is namelijk zo flexibel en modern dat ook verdoofd Halal slachten tot de mogelijkheden behoort. Dus het verbod raakt alleen maar een handjevol religieuze Joden. Qua bestrijding van dierenleed zal het niet eens een druppel op de gloeiende plaat zijn. Maar Thieme en de Nederlandse politiek stelt er kennelijk belang in om ten koste van een marginaal groepje religieuze Joden haar wapenfeiten te behalen.
De rol van de PVV in deze is meer dan dubieus. Mocht er toch een kleine meerderheid ontstaan tegen een verbod op ritueel slachten dan kun je concluderen dat Nederlandse religieuze Joden mede dankzij de PVV in de positie van een dhimma geduwd zijn, aangezien zij in hun zeden en gewoonten beschermd zullen worden door de moslimachterban van de PvdA. En voor wat hoort wat. Mocht het verbod er toch komen zal er een way out voor moslims zijn en dan kun je concluderen dat wij dankzij de PVV niet langer Halalvlees eten maar verdoofd Halalvlees. Het zal een verdere islamisering van de vleesindustrie alleen maar ten goede zal komen. Uiteindelijk bereiken zowel de partij voor de dieren als de PVV hiermee alleen maar het tegendeel van wat zij beweren na te streven.
Ik zou zeggen stel uit het oogpunt van dier en hygiëne, kwaliteitseisen aan de onverdoofde rituele slacht, zoals die voor de Sjechita al bestaan. Laat alleen halalslachters die op basis van deze voorschriften gecertificeerd zijn, hun werk uitvoeren. Is niet tegen hun geloof en het zal de prijs doen stijgen, waardoor de vleesconsumptie zal afnemen. Maar daar is het Thieme en de PVV duidelijk niet om te doen.

29 opmerkingen:

 1. Verongelijkt, slachtofferrol[proest], dàt druipt er van af Barry.

  Maar wat echt eng is, is het volgende:
  "Ik weet niet zo snel iets dat diervriendelijker is dan de vleesprijs door kwaliteit te verhogen."

  Om zijn zin door te drijven heeft Barry het er zelfs voor over om VRIJHEID in te perken.
  Namelijk. De vrijheid van de marktregulatie. De vrijheid om te bepalen wat men gaarne kopen wil.

  Een soort Groen-links gedachte. Stoute mensen moeten meer wegenbelasting betalen, dan mensen die volgens onze ideologie leven en een "groen" vervoersmiddel aanschaffen.

  Opkomen voor het eigen belang ten koste van het gemeenschappelijke belang van de samenleving, werkt verscheurend, ontwrikt de gemeenschap.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Onverdoofd slachten is dierenleed, dat is wetenschappelijk een feit ( het meest gevoelige zijn de halsslagaders en andee organen in hals/nek gedeelte.

  Rituelen hetzij vanuit geloof of anderszinds passen zich maar aan aan de door de wetenschap en onderzoek weergegeven mogelijkheden als verdoven. Dieren hebben ook gevoel!
  U heeft een punt denk ik als u de barre omstandigheden van huidige slacht weergeeft/aanhaalt, dat is ook vaak dierenleed en vind ook dat daar iets aan gedaan moet worden.
  Neemt niet weg dat ik terecht vind dat wat voor een partij dan ook, tegen onverdoofd slachten is.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Barry geeft terecht aan dat het totale dierenleed met de nieuwe wet nauwelijks vermindert, zodat je je moet afvragen of de prijs die hiervoor wordt betaald (door Nederlandse Joden met name) niet wat te hoog is. Het duurder worden van vlees helpt veel beter, en als die prijsstijging het gevolg is van strengere eisen aan het houden en slachten van dieren dan snijdt het mes zelfs aan twee kanten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Sirik "gemeenschappelijk belang". Vlees voor een paar centen dankzij de bioindustrie met al haar misstanden?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Onverdoofd slachten of dat dierenleed is ?
  Nou en of.
  Sterker nog. Een dier opeten is nog erger, tevoren verdoofd of niet.
  Dat is de vraag niet.
  Ik vind het dierenleed, iemand anders, een medeburger, niet.

  Het verschil van mening is het probleem.
  Abortus, euthanasie, onverdoofd slachten, je zit er de ander niet mee in de weg.
  Verbod erop maakt het dagelijks leven van je medeburger, waarmee je een samenleving vormt, enkel lastiger.

  Jowitteroos, dat jij er zo over denkt, is jouw goed recht. Gun svp iemand anders zijn recht en ruimte om er anders over te denken.
  Stop met elkaar in de wielen te rijden.

  KCB is het met Barry eens. Een opmerkelijk fenomeen, zelden iemand horen pleiten voor prijsverhogingen. Zoiets komt in zuinig nederland weinig voor, maar ik vrees dat een gelegenheidsargument is.
  Indien serieus dan is het een aantasting van de vrije markt.
  Hij is dus net zo erg als Barry. Prijsfixatie door de staat bewedijveren om zo je eigen zin door te drijven. Poeh.
  Of iemand nu halal slacht of niet, daar heb jij toch geen last van, KCB ?
  Als ik nu als vegetarier eens alle slachtpartijen verbiedt, ben ik dan een groot democraat of zit ik jullie te jennen ?
  Krijgen we dan een betere of een slechtere samenleving ? Meer of minder vrijheid ?
  Barry, KCB JWR conservatief, totalitair ingesteld en vrijheidsberovend.
  Jullie moesten je schamen !

  "Vlees voor een paar centen dankzij de bioindustrie met al haar misstanden?"

  Het ging toch niet om geld, maar om de aantasting van joodse tradities ?
  Goedkoop vlees wordt gemaakt in fabrieken die door de staat, samenleving, zijn goedgekeurd.
  Mensen hebben het recht om te kiezen volgens hun geweten of gewetenloos te zijn.
  Daarmee schaden ze de maatschappij niet.
  Als er misstanden zijn, heb je de volledige vrijheid om een politieke partij op te richten.

  Maar zit iemand anders niet dwars !

  Ik verbied jou toch ook niet dat je je vrouw kaalscheert en vervolgens een pruik op zet ? Of een hoofddoek ? Of een bommetje leg bij IKEA vanwege kapitalisties siesteem of regenwoud ?

  Neen, ik was het deze keer niet eens met de PVV. Ik ben voor het vrijlaten van slachtwijze, mits volksgezondheid e.d.

  Maar dan ben ik het met Wilders weer van harte eens als hij wil dat art. 137 geschrapt wordt.

  Ik ben een eerzaam mens en ik eet fatsoenlijk vlees. Iemand anders mag van mij tofu eten.
  Ik heb geen last van de ander en de ander heeft geen last van mij....


  Stelletje SGP-ers !

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Neen, ik was het deze keer niet eens met de PVV. Ik ben voor het vrijlaten van slachtwijze, mits volksgezondheid e.d.

  Maar dan ben ik het met Wilders weer van harte eens als hij wil dat art. 137 geschrapt wordt."

  Daar kan ik alleen maar mee instemmen

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dit is wat Jezus Christus hier over heeft gezegd.
  Lukas 10,1-20
  Uitzending der zeventig
  3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.

  4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg.

  5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize!

  6 En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren.

  7 En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dit heeft Jezus Christus hier over gezegd.
  lukas 10 vers 1-20.De Uitzending der 70.
  3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.

  4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg.

  5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize!

  6 En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren.

  7 En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Daar kan ik alleen maar mee instemmen"

  Maar op verkeerde gronden vrees ik.
  Vrijheid onvriendelijkheid, onverdraagzaamheid blijft een probleem. En dat is nu net de kern van deze discussie, niet de godsdienstvrijheid. Dat laatste is enkel een knuppel om mee te kunnen slaan.

  Zeer hoog SGP-gehalte.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik ben niet met alles wat in Marianne Thieme's program eens. Wij mensen zijn Omnivoren (Alles vreters), wordt een van onze voedsel onthouden, dan kunnen we ziek worden; wij zijn nog niet tot herbivoren geevolueerd, wij kunnen niet alles verteren wat voor voedsels in de planten bevinden.Onze maagden kunnen celluloze niet ontleden en onze darmen zijn nog steeds veels te kort, ook als wij onze voedsel koken.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Om je van dienst te zijn heb ik nog een tip voor je.
  Waarom gebruik je het aloude veelbeproefde en zeer effectief middel van discriminatie niet eens ?

  Gewoon een flinke portie discriminatie plegen.

  Overal waar halal-vlees te koop ligt (of als het niet gegarandeerd wordt dat het niet halal geslacht is) en je voelt je unheimisch, boycot je de hele vleesafdeling, desnoods de hele winkel, bijvoorbeeld Albert de Gein.
  Niks geen vervelende dingen doen, gewoon niet kopen.
  Als je een roepende in de woestijn bent, heb je pech. Krijg je de hele meute mee, is het probleem zo opgelost.

  Voor de Marianne Thieme -aanhangers, de ecofielen, geldt hetzelfde.

  En nou niet meer zeuren of rare dingen denken.
  Gewoon een oproep doen in een landelijk dagblad. zo werkt democratie.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Beste Sirik dat heb ik niet nodig, bij Albert Heyn koop ik alleen varkensvlees die is zo ver ik het weet nooit halal geslacht.En voor joden; volgens God mogen ze het ook eten.Bij ons is het voor ze kosher.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @luckybee: het spijt me je dit te moeten meedelen maar ik raad je aan geen woorden van Jezus aan te halen om te laten zien dat 'alles geoorloofd' zou zijn; dat is het namelijk niet (althans, dit heeft Jezus niet bedoelt zoals jij het uitlegt). Joden die varkensvlees eten is absoluut ónbijbels en anti-Torah! Zeg dit alsjeblieft nooit meer! Jezus/Yeshua is de 'Levende Torah' en zou nímmer íets tégen Torah inbrengen!! (NB: besef dat Jezus (maar ook Paulus) fél streden tegen hypocrisie van sommigen maar nímmer tegen Gods Woord/Torah zélf; anders zouden zij zelfs dwaalleraren zijn).
  Leestip ter inleiding op Bijbels verantwoord eten: 'Het Genesis Dieet' door Gordon S. Tessler.
  Bidt om wijsheid en inzicht bij het lezen en verdiep je in de Joodse wortels van het chr. geloof; zéér de moeite waard en mijns inziens zelfs éssentieel om een begín te maken met het begrijpen van het NT in juiste context.
  God Bless!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Beste ohehmbytheway Maar het staat wel zwart op wit in de bijbel;Ik heb het niet gezegd maar Jezus Christus via Paulus; dat Jezus persoonlijk beroepen heeft.Hij zei:"Alles terug laten behalve de Evangelien.alles eten dat wij aan ze serveren.Duidelijker kan het niet.MAW zelfs de Thora of/en de Talmud gelden hier niet meer alleen het Nieuwe testament.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @luckybee:
  Ik begrijp je beredeneringen omdat ik ze eens zelf ook bijna agressief de wereld inslingerde naar mensen die anders beweerden. Álle Bijbelteksten die LIJKEN te beweren wat jij zegt beweren tóch anders dan je op eerste gezicht zou denken maar daarvoor is het noodzakelijk om je te verdiepen in het Joodse gedachtegoed wat de grondslag is van zowél het Oude ALS het Nieuwe Testament. Als Jezus ook maar íets beweerd of geleerd zou hebben aan anderen wat tégen de Torah zou zijn dan kan Hij de Messias niet echt zijn. Torah = Gods Woord met Eeuwigheidswaarde. Jezus = Gods Levende Woord en handelt ALTIJD vollédig overeenkomstig Gods Geest. Gods Geest en het Woord/Torah zijn één en ze zijn ónveranderlijk. Gods Woord is, net als God zélf, ónveranderlijk! Ieder die er ook maar íets aan veranderd/afhaalt/toevoegt is dwaalleraar. Let op Jezus' eigen woorden in de Bergrede, specifiek doel ik op Matt.5:17-20.
  Aangezien ik wél geloof dat Jezus de door God gezonden Redder en Messias is ben ik ervan overtuigd dat alles wat het NT over Hem zegt dient te worden gelezen met als toetssteen de Torah en (dus ook) met de 'Joodse bril' op.
  Bijvoorbeeld: 'alles' kan voor een Jood iets heel anders betekenen dan voor een niet-Jood.
  Handelingen 15 is bij uitstek een tekst waar ondermeer gesproken wordt over wat wel/niet gegeten mag worden, in dit geval zelfs specifiek gericht aan de niet-Joden(!). Men was het er (op het Jeruzalem-convent) over eens dat men de niet-Joden die zich bij de gemeente wilden voegen (ofwel, die óók gingen geloven) niet al teveel zware lasten op mocht leggen door hen gelijk al met álle voorschriften 'op te zadelen'. Omdat dit voor hen (in hun prille geloofsleven) te zwaar zou zijn besloten ze dat het voor dat moment voldoende zou zijn om, als 'beginnetje', alleen de belangrijkste voorschriften voor dat moment mee te geven en dat waren (1) dat ze zich moesten onthouden van alles wat met de afgodendienst bezoedeld is, (2) zich onthouden van ontucht, (3) zich onthouden van vlees waar nog bloed in zit [ofwel verstikt; niet-kosher geslacht], en (4) zich onthouden van het bloed zélf. Bloed, waarin het leven/ de ziel zit, is voor íedereen (ofwel Jood én niet-Jood) strikt verboden te consumeren. Kosher slachten blijkt dus niet alleen voor Joden bedoelt te zijn maar óók voor de gelovige niet-Joden (ofwel christenen). Aangezien de koshere slacht automatisch alléén betrekking heeft op de door God rein-verklaarde dieren weet je dat je dan gelijk geen varkensvlees, e.d. meer zult eten. Denk daar maar eens over na.

  (1/2)

  BeantwoordenVerwijderen
 16. De teksten waarin Jezus 'alle spijzen rein' heeft verklaard (Marcus 7, Matt. 15) worden in deze discussie bijna altijd aangehaald om vervolgens te zeggen: "Zie je nou wel?! Ik kan gewoon varkensvlees eten." Waar men dan echter volledig overheen kijkt is de Joodse context waar vanuit Jezus spreekt. In de context(!) van het verhaal gaat het in eerste plaats überhaupt niet over vlees maar over brood. Daarnaast ontstond de discussie n.a.v. een soort twist waarbij sommigen Jezus' leerlingen erop aanspraken dat zij hun handen niet hadden gewassen voor het eten (volgens de traditie; 'netilat yadayim'). Jezus gaf toen aan (Matt.15:20) dat de leerlingen als mens daarmee nog niet onrein waren omdat onreinheid voortkwam uit o.a. boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, vals getuigenis en laster en dus níet uit het eten met ongewassen handen (vs.20). 'Alle spijzen rein' verklaren staat in de gegeven context dus vollédig lós van welke soorten vléés al of niet gegeten mochten worden (die discussie was er onder Joden überhaupt niet; ímmers de Torah was en is hierin duidelijk genoeg!).
  Ook het bekende, hierbij veelvuldig aangehaalde, verhaal over het visioen van Petrus (waar het laken uit de hemel wordt neergelaten) pleit níet voor eten van niet-kosher vlees! Behalve dat Petrus er ook niet op ingaat (...) is hij wel verbijsterd over wat er nu mee werd bedoelt (Hand.10:17) maar vervolgens komt hij erachter wat God nou eigenlijk écht bedoelde te zeggen (Hand.10:28), námelijk dat hij, Petrus, als Jood ook met niet-Joden om mocht gaan om de Boodschap van het (van oorsprong gewoon Joodse) geloof en van Yeshua/Jezus als Messias met hen te delen. Dít verhaal staat in die zin dus ook lós van het etensverhaal (ook al doet het visioen daar, logischerwijs, in eerste instantie wel aan denken). Dit visioen gaat in feite dus niet over wat we wel of niet moeten eten maar is notabene(!) een gedenkwaardig moment wat het begin betekende van de verspreiding van het geloof in de God van Israël en de Joodse Messias Yeshua. Wat in eerste plaats voor de Jood was, was/is nu óók voor de niet-Jood!

  Ik hou het hierbij voor dit moment.
  We moeten áltijd blijven bidden om wijsheid en inzicht bij het lezen van Gods Woord in een geloofsleven waarbij we ons levenlang blijven leren en groeien!
  God Bless! Amen!

  (2/2)

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Wat ik bedoeld is niet in Marcus maar in de evangelie van Lukas
  Lukas 10,1-20
  Uitzending der zeventig
  Brood ? eten bestaat uit brood en vlees en groenten; hij heeft zelfs gezegd:" een mens leef niet van brood alleen?"Ook in het MO.ohehmbytheway
  Ik ben Calvinist ik volg de leer van Jezus Christsu nauwkeurig dat betekent ik gebruik ook tegen Joden geen geweld.Hoe julie willen leven, is niet mijn zaak; ik waarschuw alleen hoe God hier over denk.Alleen als je leef in overeenstemming met de wil van God kan het leven aangenaam en gemakkelijk worden, net als op rolletjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @luckybee:
  Wat je zegt is heel juist: leef volgens de wil van God!
  Wees voorzichtig met het zeggen dat wat jij zegt de wil van God is. Zowel OT als NT leren ons dat de wil van God (daarmee ook die van Jezus; vollédig overeenkomstig Gods Geest/het Woord) terug te zien is in Torah. Alles wat daarvan wég wijst valt onder dwaalleer dan wel wetteloosheid. Dus nogmaals: be careful!
  Je moet het NT in context zien van het OT anders is het einde zoek. Niet voor niets ook worden we gewaarschuwd voor de moeilijk te begrijpen stof die Paulus ons aanreikt. We verdraaien het zomaar naar onze eígen inzichten, mógelijk zelfs tot de dwaalwegen van de wettelozen (2 Petrus 3). Als we argumenten aanvoeren moeten we die durven zien in het licht van andere Bijbelteksten, áltijd met (uiteíndelijk) Torah (Gods Eeuwige Woord) als toetssteen. Ook moeten we zeer voorzichtig zijn met eigen aannames.

  Als Jezus spreekt over 'een mens leeft niet van brood alleen', doelt hij m.i. niet op broodbeleg/vulling maar op een groots geestelijk aspect in ons leven; we zijn niet alleen lichaam maar ook geest.

  Doe hiermee je/uw voordeel en wees gezegend, bidt 'onophoudelijk'!

  Mvrgr

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het consumeren van vlees van kosher en halal geslacht vee is niet alleen een slechte zaak voor dat vee, maar ook, gezien de artikelen en reacties mbt het door de PVDD voorgestelde verbod, voor het menselijke brein.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. ohehmbytheway schrijf :" Let op Jezus' eigen woorden in de Bergrede, specifiek doel ik op Matt.5:17-20.


  Jezus in Galiléa (4,12-17)
  De eerste discipelen (4,18-25)
  De bergrede: de Zaligsprekingen (5,1-12)
  De roeping der discipelen (5,13-16)
  De vervulling der Wet en der profeten (5,17-48)

  Alles wat Jezus tijdens zijn tijd in Gallilea zeg en predikte was aan de nieuw beroepene Apostelen bedoeld De vervulling der Wet en profeten is als het ware de handleiding voor de apostelen in de freemde. hoe ze te verhouden hebben.Dat kan onmogelijk voor alle Christenen gelden, alleen mensen die door God geinspireerd zijn kunnen zo leven als wat Jezus hier gezegd heeft.Dat moet je geloof ik wel toegeven.En dat hebben alle 12 Apostelen van Jezus gekregen, ik bedoel de eigenschappen die Jezus Christsu hier op aarde heeft gekregen.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. theo1610 schrijf :" Het consumeren van vlees van kosher en halal geslacht vee is niet alleen een slechte zaak voor dat vee, maar ook, gezien de artikelen en reacties mbt het door de PVDD voorgestelde verbod, voor het menselijke brein.

  Hier ben ik het helemaal met je eens Theo.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. beste ohehmbytheway denk aan de reprimande van Jezus aan Petrus toen hij de oren van een van de wachters afsloeg met een zwaard en weer aan kleefde, en zei:" Wie met de zwaard hanteerd zal door het zwaard omkomen of zo iets.Waarschijnlijk ter herrinnering wat Jezus in De vervulling der Wet en der profeten (5,17-48)tegen de Apostelen gezegd heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @luckybee: het zal vast in eerste instantie bedoelt zijn voor de apostelen maar, zoals je al zegt, door God geïnspireerde mensen kúnnen zo leven.
  Het gedeelte in de Bergrede wat ik noemde (Matt.5:17-20) is een beschrijving van feiten, ongeacht wie er voor Hem zou hebben gezeten zou Hij hetzelfde gezegd moeten hebben. Zou zijn doel op aarde (en zijn opvatting) immers plotseling anders zijn bij ander publiek? Ik denk bijv. aan "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen." (hier zien we gelijk dat 'vervulling' dus níet hetzelfde is als afschaffing).
  Ik denk dat iedere gelovige geroepen is om een 'Godewelgevallig' leven te leiden.

  "Neem mijn juk op je en leer van mij" en ".., want mijn juk is zacht en mijn last is licht" (Matt.11:28-30)

  En in 2 Petrus 3 wordt opgeroepen om ons in te spannen om 'smetteloos' te worden aangetroffen (vers 14-17)

  Ook de Jakobus brief laat duidelijk zien dat geloof níet alleen dénken maar ook dóen is...

  Verder laat ik het nu rusten. Gezien de reactie van Theo en jouw reactie daar weer op weet ik niet of we hier wel een zinvolle discussie voeren, of mijn 'pennevruchten' überhaupt wel echt 'landen'. Ik ben bang van niet.

  Hoe dan ook, ik wens jullie Gods zegen toe en een fijn weekend verder!

  Mvrgr,
  ohehmbytheway

  BeantwoordenVerwijderen
 24. 2 Petrus 3:14-17 moest zijn t/m vers 18.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Beste ohehmbytheway je moet toch wel toe geven dat De vervulling der Wet en der profeten Voor getrouwde Christenen een kathastrophe is? Hij zal dan nooit zijn famile en gezin kunnen onderhouden,en zijn kinderen een behoorlijke opvoeding geven die ze voor het leven in deze wereld bewapend zijn?In 1 Korinthe 7 OVER HET HUWELIJK heeft Jezus dit gezegd.
  33 Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. ohehmbytheway zei...2 Petrus 3:14-17 moest zijn t/m vers 18

  2 Petrus 3,8-18
  Waardige voorbereiding
  8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

  9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

  10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

  11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

  12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

  13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

  14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

  15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

  16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

  17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

  18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Barry heeft zich goed ingelezen over dit onderwerp maar ik geloof er niets van dat het de partij van de dieren vooral te doen is om de joden in Nederland te pesten, waarom zou ze? Het is wel zo dat de joden van deze maatregel de meeste hinder kunnen ondervinden. Dat is gewoon pech.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Het viel mij op, bij alle interviews die er gemaakt werden over halal en kosher slachten, dat deze slachters of voorvechters daarvan steeds in de mond namen: "Als het goed is/gedaan wordt/gaat, dan ..".
  Het kán dus ook niet goed gaan. En daarvan hebben we de n.pierson filmpjes gezien ( http://www.ngpf.nl/2011/06/14/nicolaas-g-pierson-foundation-niet-welkom-bij-joodse-slachterij-nederland/ ), beesten met doorgesneden hals die gewoon na de snee uit de kantelbak gegooid worden en met zo´n hals rondlopen...

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen