PVV-backbencher slaat aan het Godwinnen over vakbonden

Carel_small
Het stakingsrecht en het recht om vrije vakverenigingen te stichten zijn twee essentiële onderdelen van de democratische rechtsstaat. Niet voor niets schaffen aankomende dictators als eerste deze vrijheidsrechten af. Het stakingsrecht is een zwaar bevochten vrijheid. Deze strijd heeft langer geduurd en misschien wel meer opofferingen geëist dan de vrouwen- en homorechten, waarvoor de PVV van Geert Wilders in de bres zegt
te staan.
 
Het stakingsrecht is overigens niet onbegrensd. In Nederland is het door jurisprudentie redelijk ingeperkt. Rechters staan veel acties toe, maar ze verbieden ook stakingen, als andere belangen in het gedrang dreigen te komen of als het stakingswapen buiten proporties wordt ingezet door de vakbeweging. Stakingen waar niemand last van heeft zijn zinloos en komen weinig voor. De acties in het stadsvervoer van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam wekken daarom weerstand. Extra bron van ergernis is dat ze zijn gericht tegen het kabinetsbeleid. Het is echter niet de geïrriteerde burger, maar de rechter die uiteindelijk bepaalt of een staking wel of niet te ver gaat.

Dergelijke nuances gaan allemaal voorbij aan PVV-senator Marcel de Graaff. De nieuwkomer aan het Binnenhof las gisteren een artikel op website De Dagelijkse Standaard – ‘Vakbond is gevaar voor democratie’ – en twitterde dat rond met de toevoeging ‘SP roep om buitenparlementaire actie herinnert aan nazisme 30er jaren’.

Niet zo slim allemaal. PVV’ers klagen dat hun partij bij het minste of geringste ten onrechte met Hitler en de nazi’s wordt vergeleken. En dan begint een onbekend Eerste-Kamerlid opeens te Godwinnen tegen SP en vakbeweging. Is dat een indirect gevolg van de vanuit de partij aangezwengelde, altijd weer oeverloze Hitler-was-een-socialist-discussie?

Als het om nazisme en vakbeweging gaat heb ik totaal andere herinneringen dan De Graaff. Kort na hun machtsgreep annexeerden de nazi’s de traditionele 1-meivieringen van de socialisten. De Dag van de Arbeid werd tot nationale vrije dag uitgeroepen. Overal hielden de nazi’s grote manifestaties. Daarmee strooiden ze zand in de ogen van de vakbondsleden. De volgende dag trokken SA-eenheden op naar de gebouwen van de vakbeweging om de ‘gelijkschakeling’ van het laatste linkse bolwerk te voltrekken. De belangrijkste vakbondsleiders werden in ‘Schutzhaft’ genomen. De overgebleven functionarissen capituleerden snel – niet zo verwonderlijk gezien de enorme druk en terreur waaraan de laatste openlijke tegenstanders van Hitler inmiddels waren onderworpen. Niet de vakbond was in 1933 een gevaar voor de democratie. Het nazisme draaide de vrije vakbeweging de nek om.
Stakingen, al dan niet georganiseerd door onafhankelijke vakbonden, spelen juist een rol bij het herstel van de democratie en het verdrijven van dictators. Denk aan de linkse vakbondscommissies in Spanje tijdens de Franco-tijd en aan de Poolse massabeweging Solidarnosc onder het communisme. De arbeidersopstand in de Roemeense industriestad Brasov (1987) was een voorgalm van de omverwerping van het totalitaire regime van Nicolae Ceausescu (1989). Vakbonden droegen het hunne bij aan de recente verdrijving van tirannen in Tunesië en Egypte.

Dergelijke zaken ontgaan aan gemakzuchtige vakbondsbashers als Marcel de Graaff. Weet hij wel dat de onderdrukking van vakbondsrechten het ergste is in het door Geert Wilders altijd als afschrikwekkend voorbeeld aangehaalde Noord-Korea? Islamitische dictaturen als Iran en Saoedi-Arabië staan vooraan bij het verbieden van vrije vakorganisaties. Dat is toch niet het gezelschap waarin PVV-backbencher De Graaff zich lekker zal voelen.

20 opmerkingen:

 1. De allereerste estafettestaking dit jaar in het OV werd omgeven met anti-PVV pamfletten. Welliswaar regeren CDA/VVD, maar volgens de vakbonden en het actiemateriaal van de Internationale Socialisten –jawel, die werkten op de achtergrond vrolijk mee aan de manifestaties van de bonden- was het vooral de PVV die de vermeende kaalslag van het OV in gang had gezet. En inderdaad de PVV is tegen de openbare aanbestedingen van het OV in de grote steden, maar steunt de regering op dit punt toch. Het is in de politiek nu eenmaal geven en nemen (De PVV een strenger migratiebeleid de VVD z’n privatiseringen). Opmerkelijk genoeg was Jacques Monasch (PvdA) een prominent spreker bij de stakingsbijeenkomsten. Zijn partij heeft de aanbestedingen van het OV tijdens Paars evenzeer gesteund en zonder noemenswaardig protest van de bonden (De VVD z’n privatiseringen de PvdA de bevordering van de massamigratie). Ik snap die lichtelijk gefrustreerde PVV reactie wel…

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dient de vakbond het hoofd te buigen voor democratische beslissingen of staat zij er boven ?
  Hoeveel leden kennen de nederlandse vakbonden ?
  Zijn de onderhandelingen transparant verlopen of is het weer handje klap in de achterkamertjes ?

  De vraag is dus: Passen de huidige vakbonden, gezien het geringe ledenaantal, nog wel in een democratische samenleving ?

  Waarom zijn vakbonden links ? Er zijn toch ook 'rechtse' arbeiders ?
  Opkomen voor een stabiel inkomen is toch geen links-rechts spanningsveld maar dialoog van werkgever en werknemer ?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Er wordt door de auteur gedaan alsof Hitler geen socialist was omdat hij de vakbonden monddood maakte cq. afschafte.Er wordt gemakshalve aan voorbij gegaan dat ook in de Sovjet Unie geen vakbonden waren.Nooit gehoord van stakingen in de Sovjet Unie.Het socialisme is net als het communisme een totalitaire ideologie, en daar is dus automatisch geen ruimte voor andersdenkenden.Kijk echter naar de verkiezingsposters van het Nationaal-Socialisme in de dertiger jaren waaruit wel degelijk bleek dat het socialisme en het fascisme als broer en zus waren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het grote bezwaar tegen vakbonden is dat de vakbonden de arbeid monopoliseren. Dat schaadt de vrije competitie. En dat schaadt iedereen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. In Amerika heeft George Soros de voor de handliggende conclusie getrokken dat een zo grote maatschappelijke organisatie natuurlijk een uitgelezen middel is om een belangengroep te 'organizen'
  In ruil voor een royale greep uit de algemene middelen en de belofte van nog wat privileges, baantjes en prijsafspraken kan bijvoorbeeld een presidentskandidaat zijn campagnefonds aanmerkelijk aanzuiveren..

  Gezien het feit dat ook in de VS de sociaal-democraten rond de zeventiger jaren vervangen zijn door nieuw-linkse 'progressives' - die ook daar een weldadige change in petto hebben voor het brave, domme volk - kan een kind begrijpen dat de vakbond is verworden tot een onderafdeling van de zelfbenoemde elite die welingelicht baantjes en emolumenten verdeelt, en voor de eenvoudige ploeteraar bepaalt waar het met de onderklasse naar toe moet.

  Die arme PVVer vergat even dat u dat allemaal niet weet; hij vergat dat u nog steeds gelooft dat de schier ongebreidelde beschikking over uw geld van politici géen onbetrouwbare, corrupte en laffe zetbazen maakt die niet verder kijken dan de volgende verkiezingen.

  Hij vergat dat ook Nederlanders nog steeds geloven dat ze goed opgeleid en welingelicht zijn..en dat u bovendien bijna allemaal nog half gelooft aan 'de rechtvaardige maatschappij' - en dat u denkt dat u een hekel hebt aan 'het kapitalisme' :-)

  Allemaal liefdevollen met een links hart..

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Even voor de duidelijkheid, het artikel van mijn hand, 'Vakbond is gevaar voor de democratie', rept nergens over het verbieden van de vakbeweging of stakingen. Het stelt slechts dat de huidige gedragingen van de vakbonden eerder communistisch dan democratisch van aard zijn.

  Het zou fijn zijn als daar niet de foutieve conclusie werd getrokken dat ik de vakbeweging zou willen verbieden: dat ik de stakingen moreel verwerpelijk vind betekent nog niet dat ik vind dat we dan maar van alles moeten gaan verbieden.

  Ik ga liever de dialoog aan dan mijn moraal aan anderen op te leggen.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/06/vakbond-is-gevaar-voor-de-democratie

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Even voor de duidelijkheid: het artikel 'Vakbond is gevaar voor de democratie' van mijn hand rept nergens over het verbieden van de vakbeweging of stakingen.

  Het stelt slechts dat het huidige gedrag van de vakbonden eerder communistisch dan democratisch van aard is. Dat ik daartegen protest aanteken omdat ik het moreel verwerpelijk vind betekent niet dat ik het meteen wil verbieden: ik ga liever op liberale wijze de dialoog aan.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/06/vakbond-is-gevaar-voor-de-democratie

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Inderdaad geen slimme vergelijking van die pvv-er. De beslissing inzake de privatisering is vanuit de EU opgelegd en al lang geleden hebben de partijen vvd, cda en pvda ermee ingestemd dat de zeggenschap hierover naar Brussel ging. Ook Groen-links en de vakbonden bleven stil. De uitvoering van dat besluit laat vaak een paar jaar op zich wachten, maar gebeurt uiteindelijk wel op last van de EU en is het gevolg van de besluitvorming over weggeven van bevoegdheden door meer partijen dan die nu in de regering zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Is de vakbond, zoals FNV,CNV nog wel van deze tijd ?
  De vakbonden hebben in ieder geval na decennia lang niet in staat om het salaris van vrouwen, dat 20% onder dat van mannen ligt, gelijk te trekken.

  Zegt iets over de vakbonden en zegt iets over het onvermogen van de nederlandse vrouw. Klagen over een glazenplafond en vervolgens op de handen blijven zitten.
  En dat is dan de moderne [kuch] geemancipeerde vrouw ? [proest]

  De vakbonden hebben de macht om CAO's af te sluiten. Die gelden per bedrijfstak en voor iedereen.
  Ook als je geen lid bent gelden de afspraken gemaakt in de achterkamertjes en uit het daglicht.

  Zelfs beslissingen over pensioengelden, bijelkaar gewerkt ook door arbeiders die geen lid zijn, gelden voor iedereen !!

  Dat riekt toch al aardig naar maffia praktijken en minder naar een open vrije samenleving, niet waar ?

  Ik denk dat ik maar eens soliciteren ga bij het AD.
  Wie weet.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Stel je nu eens voor dat niet mijnheer Roemer, maar Greet Wilders tot buitenparlementaire acties zou oproepen...
  Wat dan ?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wordt het geen tijd om deze dropneus van een Dhimmi Brendel zijn mond te laten houden. Zijn slappe stukjes hangen mij vreselijk de keel uit.

  Hij staat nergens voor, behalve zijn hang naar zijn verleden bij zijn vrienden op links.

  Een slapjanus eerste klas die als het erop aankomt iedereen aangeeft.

  Een echte links mensch dus.

  Begrijp niet wat deze kwast op deze website doet.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Jàren lid geweest v/d bond.
  In mijn geval wat later de bouw- en houtbond FNV moest heten.

  Sinds de jaren '70 braaf meegedaan aan stakingsoproepen, if any.
  In de 80-er, 90-er jaren kwam 't 'r van.
  Want we moesten o.a. pàl staan tegen de aanpassing van, bijv. , de toenmalige ziektewet.
  Zoals voorgesteld door Joop den Uyl.
  Ik herinner mij de stickertjes, flyers, whatever, die uitgedeeld werden.
  "Ik pik het niet meer" stond 'r op.
  Wim Kok, de supreme vakbondsbons, had die spreuk ook om z'n nek bungelen.
  En hij sloeg zelfs met 'n vuistje op 't katheder, in de Jaarbeurs, toen ie die rebelsche woorden uitsprak.
  (ik ben 'r gelukkig niet bij geweest, toen ie die "Famous Last Words" uitsprak.
  Maar de plaatsvervangende schaamte over die populistische kretologie van onze latere Premier des Vaderlands, achteraf, kwam evengoed wel hard aan.)
  Affijn, nog wat verder gestruggel meegemaakt over 'n half of driekwart procent loonsverhoging.
  Of de verantwoordelijkheid voor 't in de WAO geraken van werknemers volledig leggen bij de werkgevers?
  Ik weet 't niet meer.
  De vakbond vond 't achteraf prima
  Kijk, zo'n vakbond is 'n mooi iets.
  Geweest.
  Ooit, o.a. geschoeid op de gedachte van verheffing des'arbeiders' lot .
  Bevrijding van het juk van Uitbuitend Kapitalisme.
  Een menswaardig, arbeidszaam bestaan.
  De socialistische vakbondsboys hadden 'r ooit nog 'n schepje bovenop gegooid.
  Bevrijding van Vuig Kapitalisme, en de Kerk.
  Daar kon ik mij zeer wel in vinden.
  Dus,
  vol idealisme aan de slag, in bouwkeet en aan borreltafel.
  (Maar ik had al 't een en ander meegemaakt van Bouw-en Houtbond FNV vakbondsgenoten die 's morgens vrolijk hun stakings-uitkering incasseerden en even daarna, even vrolijk, naar hun zwarte privé-klus togen, of zich gewoon door hun werkgever naar 'n "stakingsvrije" werkplek lieten manouvreren)

  Maar toen ik van jongere, autochtone, vakbondsgenoten mocht vernemen dat Theo van Gogh z'n slachting eigen schuld, dikke bult was en via de Bouw-en Houtbond FNV mocht vernemen dat ik respect moest tonen aan het islamitische kopvod-gedrein , was voor mij de maat vol.


  @Carel Brendel
  Het recht op vrije vakbonden is 'n grondrecht.
  Als ik zie dat mijn vakbond diep door de knieën gaat voor de moskee is het niet meer mijn vakbond.
  Dus zeg ik mijn lidmaatschap op bij de bouw en houtbond-FNV.
  (heb ik al 'n aantal jaren geleden gedaan)
  Zo'n bond heeft geen bestaansrecht meer, wat mij betreft.
  Niet dat ik 'm zou willen verbieden.
  Ik wil niets meer met dat sooitje te maken hebben.
  Te vies om nog enig fysiek contact mee te hebben

  Let'm rot.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Plus aanvulling:

  Marcel de Graaff neemt afstand van Godwin

  Aanvulling (14 juni): In de Twitterdiscussie direct na de publicatie van dit blog werd duidelijk dat Marcel de Graaff spijt had van zijn wilde getwitter, waarin hij de SP en de stakende vakbonden associeerde met het nazisme van de jaren 30. Nadat Bas Paternotte op Geen Stijl aandacht had geschonken aan de mistweet, nam de PVV-senator zondag officieel afstand van zijn Godwin. Waarvan akte. Het siert De Graaff dat hij zijn fout openlijk erkent.

  Marcel de Graaff neemt afstand van Godwin

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hitler was zeer goed bevriend met Lenin die daarover een boek schreef.Ook was Hitler goed bevriend met Stalin.Zo goed zelfs dat het Duitse leger van 1933 tot 1941 mocht oefenen in Rusland.Beiden zagen in de opdeling van Europa een ideale mogelijkheid voor goede samenwerking tot Hitler bij de paranoide Stalin in ongenade viel.Het Ribbentrop-verdrag viel daardoor in duigen waarop de Duitsers Rusland binnenvielen door Lebensraum dat op Engeland niet was gelukt.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Iemand riep ...Hitler

  Google Eens Hitler +haplogroup

  BeantwoordenVerwijderen
 16. 14 juni 2011 21:26 dat Marcel de Graaff spijt had van zijn wilde getwitter, waarin hij de SP en de stakende vakbonden associeerde met het nazisme van de jaren 30. ##

  Dát kómt Óm Dát de joden en joodse media VOORTDUREND De PVV En De Nederlandse Bevolking Door het slijk en de kwade accosiaties trekken en uiteindelijk De Ander Dan ÒOK Wel Eens gemeen wil Zijn.

  DÀT IS Het Gevolg Van Het Voortdurende bedreigings en vernederingsbombardementen van joden en hun Wereldwijde media en dé honderdduizenden joodse Criminelen alias activisten Van Terrorist avigdor lieberman ér boven op Die betaald Van uit rechtstreeks israel Ons bestoken en manipuleren desinformerenen bedreigen 24\7


  Hoé VAÀK Men "Blond is bruin" Van ze Moet Horen Als Blond Iemand Zal U Maar Mij Niét Ontgaan ÉN AL Helemaal Niét Om Dat ze Ons op schoolreisjes ónder hún faecalien smeerden en dwongen Dát te slikken.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Nog Wél Wat Klachten Over hun internationáál manipulatie Van Volken Terrorisme Tót Móórdaanslagen via Forumdata En lokforums Aan toé!

  Òók IN Néderland!

  http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war/

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Dat getwitter zou verboden moeten worden voor politici... het is gevaarlijk om dit soort one-liners de wereld in te sturen. Veel te gemakkelijk om ze buiten context ergens te plaatsen waar ze veel schade kunnen aanrichten!

  Laat ze eerst maar eens leren e-mails te beantwoorden.
  BTW... waarom hebben kabinetsleden geen publiekelijk bekende e-mailadressen zoals de twee kamerleden.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen