Anne Frank Stichting krijgt subsidie voor partijdig onderzoek

De Anne Frank Stichting krijgt ruim twee ton per jaar van de overheid om de herleving van het nationaal-socialistische gedachtegoed tegen te gaan. Het geld wordt niet alleen gebruikt tegen de neonazi’s, maar ook voor het zwartmaken van de partij van Geert Wilders.

In een eerder weblog nam ik het werk van de Anne Frank Stichting (AFS) kritisch onder de loep. De kern van mijn betoog was dat de stichting ver is afgedwaald van haar oorspronkelijke doelstelling, het in ere houden van het onderduikadres van het vermoorde Joodse schoolmeisje Anne Frank. De AFS bestrijdt niet alleen de oude en nieuwe nazi’s in ons land. Ze heeft zich in het kamp geschaard van degenen, die kritische geluiden over de islam tot zwijgen willen brengen. In navolging van de salafistische sjeik Fawaz Jneid en de extreemlinkse activist René Danen vindt ook AFS-onderzoeker Peter Rodrigues dat Geert Wilders moet worden vervolgd; hij vindt islamkritiek namelijk racisme, met het bizarre argument dat iemand moslim wordt bij de geboorte, met andere woorden met een vastgestelde religieuze overtuiging in de wieg wordt gelegd.

Een aardige vraag is: past deze opstelling wel in de voorwaarden waaronder de Anne Frank Stichting subsidie ontvangt van de Nederlandse overheid? Een bezoeker van deze site heeft de desbetreffende stukken ontvangen via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en was zo vriendelijk kopieën toe te sturen. Aan de hand van deze gegevens zet ik grote vraagtekens bij de manier, waarop de AFS deze subsidies heeft aangewend.

De discussie gaat over het Expertise Centrum Extreem Rechts (ECER), een onderdeel van de afdeling Onderzoek en Documentatie van de Anne Frank Stichting (AFS). Hier zetelen de experts die, aangevoerd door de Leidse onderzoeker Jaap van Donselaar en AFS-jurist Rodrigues, verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse Monitor Racisme & Extremisme.

Het ECER werkte in 2008 met een begroting van 563.000 euro. Ruim 60 procent van dit geld was afkomstig van de bezoekers van het Anne Frank Huis. Uit de opbrengsten van het museum droeg de AFS 346.000 euro bij aan het Expertise Centrum.

Zonder de steun van de overheid zou het werk van Van Donselaar onmogelijk zijn. Het ECER krijgt daarom al vele jaren een ‘instellingssubsidie’, gericht op het in stand houden van de bewuste afdeling. Volgens een meerjarige afspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontving de AFS ook in 2008 een bijdrage van 217.000 euro.

Het hoe en waarom van dit alles wordt opgesomd in de jaarlijkse subsidieaanvraag van het ECER. “Met het ministerie van VWS is overeengekomen de financiële bijdrage aan te wenden voor werkzaamheden die direct in het teken staan van het bevorderen van waakzaamheid voor de herleving van het ‘nationaal socialistische’gedachtegoed.” Na deze gebruikelijke openingszin volgt een kort overzicht van de geplande activiteiten en onderzoeken.

De formulering lijkt me duidelijk genoeg. Houd de kleine groepjes in de gaten, die in bruine of zwarte uniformeren marcheren, met nazi-vlaggen rondlopen, de Hitler-groet brengen, antisemitische leuzen schreeuwen en de moord op zes miljoen Joden ontkennen. Volgens het jongste jaarverslag van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (over 2007) is dit wereldje overigens sterk verdeeld en versnipperd. In wezen stelt het weinig voor. “Met in totaal ongeveer 600 actieve aanhangers is het rechts extremisme in Nederland nog steeds relatief klein van omvang… Van een ontwikkeling naar rechts-extremistisch terrorisme is geen sprake… In het Nederlandse neonazistische spectrum zijn ongeveer 400 personen actief.”

Geen wonder dat de Anne Frank Stichting het kleine werkterrein steeds verder heeft opgerekt. Elk jaar rapporteert de leiding, directeur drs. K.P.D. Broekhuizen, en algemeen directeur drs. J.F. Westra, keurig welke zijpaden de onderzoekers dit keer zullen inslaan. Daarom is het opvallend dat één opmerkelijk onderzoek ontbreekt in de op 1 oktober 2007 verzonden subsidieaanvraag voor 2008. In deze brief wordt de (achtste) Monitor Racisme & Extremisme voor 2008 aangekondigd. Er staat geen woord over het onderzoek naar de Partij voor de Vrijheid (PVV), waarmee de buitenwereld eind vorig jaar werd verrast.

Hoewel ze hun onderzoek niet vooraf hadden aangekondigd, en hoewel de opkomst van Geert Wilders niets te maken heeft met de herleving van het nationaal-socialistische gedachtegoed, is de PVV onderworpen aan een multidisciplinair onderzoek. Bij gebrek aan laarzen, nazi-vlaggen, deportatietreinen en Wilders-groet haalde Van Donselaar zijn hele scala aan pseudo-wetenschappelijke methodes weer eens te voorschijn: de ideologie, de sociale genealogie en de magneetfunctie.

Van Donselaar c.s. stellen wel vast dat bij de PVV van antisemitisme - zoals bekend het allerbelangrijkste en gevaarlijkste bestanddeel van het nationaal-socialisme - geen spoortje valt te bekennen. “Karakteristieken van neonazisme, zoals antisemitisme, zijn bij de PVV niet aangetroffen.” Hier had het multidisciplinaire onderzoek moeten stoppen.

Maar wacht eens! De Kamerleden Geert Wilders en Martin Bosma hebben ooit in een artikel in De Volkskrant gepleit voor het samengaan van Nederland en Vlaanderen. Zie daar de Heelnederlandse Gedachte, waarmee tussen 1933 en 1945 hele jaargangen van Dietse fascistische blaadjes werden gevuld!

Nog iets verdachts: de PVV heeft in feite maar één lid, Geert Wilders. Ziet u wel! Het ‘fascistische leidersprincipe’. Hitler en Mussolini waren overigens geen eenzame partijleiders zonder leden. Ze hadden miljoenen geüniformeerde en gewelddadige volgelingen. ‘FührerWilders kan niet eens vergaderingen beleggen - en als hij ze eens een keertje wil beleggen, staan ‘geüniformeerde’ extreemlinkse tegenstanders klaar om de boel te verstoren.

Ondanks alle wezenlijke verschillen wordt de rechtse ‘populist’ of ‘conservatief’ Wilders in de extreemrechtse fascistoïde hoek geduwd. De PVV zou namelijk voldoen aan ‘karakteristieke ideologische kenmerken van extreemrechts’, zoals daar zijn: een positieve oriëntatie op ‘het eigene’, een afkeer van ‘het vreemde’, van politieke tegenstanders, van de gevestigde politiek in het algemeen, en een hang naar het autoritaire.

Het wonderlijke is dat deze kenmerken van toepassing zijn op bijna alle andere politieke partijen. Zo heeft ook de SP een positieve oriëntatie op ‘het eigene’ (de vakbonden, de mensen aan de onderkant), een afkeer van ‘het vreemde’ (Israël, het Amerikaanse imperialisme, Poolse gastarbeiders), van politieke tegenstanders (VVD, PVV), van de gevestigde politiek in het algemeen (kabinet-Balkenende), en een hang naar het autoritaire (de partijleiding deelt de lakens uit).

Vervolgens de ChristenUnie. Die heeft ook al een positieve oriëntatie op ‘het eigene’ (de kerken, de christenen), een afkeer van ‘het vreemde’ (atheïsten, zondaars), van politieke tegenstanders (de PVV, seculiere partijen), en een hang naar het autoritaire (dominees en theologen hebben veel gezag).

De Partij van de Dieren soms? Deze heeft al weer een positieve oriëntatie op ‘het eigene’ (dieren, dierenvrienden), een afkeer van ‘het vreemde’ (jagers, dierenbeulen), van politieke tegenstanders (alle partijen die voorstander zijn van de bio-industrie) en van de gevestigde politiek in het algemeen (dieronvriendelijk). Over ‘magneetfunctie’ gesproken: een voormalige medestrijder van Volkert van der Graaf bekleedt een belangrijke functie binnen de partij. Volgens de methode-Van Donselaar is zoiets een kenmerk van extremisme.

De PvdA dan? Heeft ook al een positieve oriëntatie op ‘het eigene’ (beschaafd nationalisme), een afkeer van ‘het vreemde’ (criminele allochtone straatjongeren), van politieke tegenstanders (PVV, VVD), van de gevestigde politiek in het algemeen (althans als de partij in de oppositie zit) en een hang naar het autoritaire (leiders als Den Uyl en Kok werden als heiligen vereerd).

En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Flauw? Nee, net zo vergezocht als de redeneringen in de jongste Monitor. Leest u het bewuste hoofdstuk 8. U zult zelf zien met wat voor kunstgrepen de PVV door de etikettendienst van de Anne Frank Stichting in het extreemrechtse kamp is gemanoeuvreerd.

Is dat dan erg? Heeft Wilders dit zelf niet uitgelokt met zijn verwerpelijke uitspraken over een verbod om moskeeën te bouwen, het schieten met scherp op de benen van relschoppers, het inzetten van het leger in Gouda, het verbieden van de Koran, en ga zo maar door? Ja, dat is erg. De wetenschap moet zich serieus en vrij van vooroordelen opstellen, ook als het gaat om Wilders en de PVV. Anders is het eind zoek, en worden straks ook de liberale en vrijzinnige critici van de islam het doelwit van een dergelijke inquisitie.

Zal de politiek optreden tegen Van Donselaars oneigenlijk gebruik van subsidies? Te vrezen valt van niet. In de strijd tegen de PVV is namelijk alles geoorloofd. Daarom juist geven bange politici subsidies aan partijdige pseudo-wetenschappers.

Carel Brendel

6 opmerkingen:

 1. Liberale en vrijzinnige islamcritici zullen niet snel het slachtoffer worden van een “AFS-behandeling”, zij zijn namelijk volledig ingebed in de Nederlandse politieke en journalistieke structuur waardoor hun invloed sowieso marginaal zal blijven. Er schijnt tegenwoordig zoiets te bestaan als een “fatsoenlijk rechts”. Ze weten precies waar de grens ligt tussen een geaccepteerde signaalfunctie en het brandmerk van een toonverstorende querulant. Ongenuanceerdheid is tegenwoordig het ergst denkbare pejoratief. Dat indachtig worden zij pas doelwit als zij de confronterende weg kiezen in het ideologische debat en openlijk opteren voor verstrekkende maatregelen (bijvoorbeeld een immigratiestop). Het Nederlandse corporatistische coalitiebestel heeft teveel ingebouwde mechanismen die louter tot doel hebben dit systeem in stand te houden, het heeft bewezen niet opgewassen te zijn tegen de problemen die de sterk wijzigende cultureel-religieuze verhoudingen en de massa-immigratie met zich meebrengen; het is niet eens opgewassen tegen de nadelige (natuurlijk weer onvoorziene) neveneffecten van Europese integratie. Hoewel het de zaken graag anderszins voorstelt, maakt “fatsoenlijk rechts” gewoon deel uit van de risico-mijdende gevestigde orde en heeft feitelijk geen ander korte-termijn doel dan het pareren van flankaanvallen en het ten koste van alles verhoeden van een nationalistische schijn. Het verschilt in dat opzicht op geen enkele wijze van de eveneens voortdurend het hoofd afwendende sociaal-democratie. Het poldermodel is verworden tot een inschikkelijk moeras van grijze, eenvormige pseudo-volksvertegenwoordiging. De voile van eerzaamheid die “fatsoenlijk rechts” over zich heen heeft gedrapeerd noopt hen hun pijlen op Wilders te richten en geeft hen tevens de gelegenheid de dreigingen die door Wilders worden gesignaleerd niet onder ogen te hoeven zien, net als de rest van het politieke midden. Zonder Wilders zou het hele centrum in grote paniek raken. De hele toestand doet welbeschouwd enigszins absurd en decadent aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Terwijl ik het stuk las kon ik bij elke alinea een imaginair groen vinkje zetten: "helemaal mee eens"; "briljant gedetermineerd", "kon het niet beter verwoorden".
  Maar toen ik aankwam bij de alinea over PvdA keek ik toch wat vreemd op.
  Beschaafd nationalisme? Ik ken haast geen partij die haar eigen cultuur zo erg haat en minacht als de PvdA. Elke cultuur is beter dan de westerse.
  Afkeer van criminele allochtone straatjongeren? Niets, maar dan ook niets wijst erop dat deze partij alleen maar wil inzien dat er een probleem is. Ik zie alleen maar ontkenning en vergoelijking.

  Maar goed, het zal een soort heimwee zijn naar de PvdA zoals die ooit geweest is, voordat ze uitgehold, gecorrumpeerd en overgenomen werd door haar nieuwe niet-westerse achterban.

  Verder vind ik de column van deze schrijver, zoals gewoonlijk, briljant.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Ria,

  Beschaafd nationalisme wordt al enige tijd bepleit door Wouter Bos, die ook vindt dat we trots mogen zijn op Nederland.

  PvdA'ers als Hans Spekman willen een hard optreden tegen criminele straatjongeren.

  Volgens de onzinmethode-Van Donselaar wijzen deze twee zaken op een extreemrechtse gezindheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Het ECER werkte in 2008 met een begroting van 563.000 euro. Ruim 60 procent van dit geld was afkomstig van de bezoekers van het Anne Frank Huis."
  Ben ik even blij dat ik daar part noch deel aan heb; want ik heb, als één van de autochtoonste aller autochtone Amsterdammers, nog nooit een voet binnen het Anne Frankhuis gezet en daar ook nooit de geringste neiging toe gevoeld. (Afgezien van dat de massa's toeristen -als betrof het een kermisattractie- mij afschrikken, hoef ik niet per se met eigen ogen te zien wat ik mij lezend heel goed kan voorstellen; maar ach, hoe zou ik anderen met een wat minder levendig voorstellingsvermogen hun lollige uitjes misgunnen?)
  Intussen geeft het wel te denken dat het dit dus is (het ECER) waar bezoekers met hun entreegelden aan bijdragen. Hoeveel bezoekers zouden dat beseffen? En hoeveel van de hoogstwaarschijnlijk zeer weinig bezoekers die het beseffen, vinden het een reuze fijn idee dat een deel van hun entreegeld besteed wordt aan dit bijzonder nobele en maatschappelijk hoogst relevante doel, dit onderzoek door Van Donselaar?

  Dat onderzoek van die Van Donselaar zou een parodie op wetenschap moeten heten, ware het niet zo dat er, althans binnen de sociale-, politieke- en geschiedwetenschappen, wel meer nonsens en oppervlakkig als wetenschap vermomde troebele ideologie doorgaat voor wetenschap. Er worden aan universiteiten colleges in gegeven, studenten doen er tentamens in en 'onderzoekers' krijgen er subsidies voor, dit alles met het stempel van goedkeuring door commissies waarin potsapperloot niet de minsten zitting hebben.

  Wie niets met het financieren van de Van Donselaars te maken wil hebben, kan besluiten om, als hij weet wat er met de opbrengsten van de entreegelden gebeurt, het Anne Frankhuis niet te bezoeken. Maar niemand die belasting betaalt kan er aan ontkomen dat het ministerie van VWS of een ander ministerie met een deel dat belastinggeld aan de Van Donselaars ruimhartig subsidies verstrekt.

  Het is wel buitengewoon opmerkelijk hoe allerlei organisaties, die op één of andere manier betrokken zijn bij het levend houden van de herinnering aan de 2de wereldoorlog en de jodenvervolgingen, hiermee al dan niet heimelijk politiek stelling nemen, dit op een manier dat ik aan hun organisaties geen enkele behoefte heb, gesteld dat ik hulp nodig zou hebben bij herinneringen aan en/of nadenken over de 2de wereldoorlog en de jodenvervolgingen. Je denkt bij "Anne Frank Stichting" aan een stichting met als doel de herinnering levend te houden aan Anne Frank en via Anne Frank aan de deportaties van joodse Amsterdammers. Je denkt: hoe zou er aan zo'n stichting iets verkeerds kunnen zijn?
  Maar dat kan. Er kan aan een Anne Frank Stichting veel verkeerds zijn, en de Anne Frank Stichting laat zien hoe.
  Je denkt bij het horen van het woord "Auschwitzherdenking": wat zou er verkeerd kunnen zijn aan het herdenken van Auschwitz -behalve dat het nog steeds ontzettend moeilijk en verdrietig kan zijn? En toch kan het iets heel verkeerds zijn. De Auschwitzherdenkingen, met van die leuke toespraakjes van onze zelf immers joodse burgemeesters met interessante bruggetjes naar de actualiteit -want dán is herdenken pas zinvol!- bewijzen het. En ook al zal Van Bommel er zich niet laten zien (hij zou wel willen, was het eerst van plan, maar ja, het veroorzaakt zo veel commotie, ten onrechte natuurlijk, maar dan wil hij wel de wijste zijn en eens een keertje geen Auschwitz herdenken), ik heb bij die herdenkingen niets maar dan ook niets te zoeken. Eigenlijk mag Van Bommel wat mij betreft best naar die Auschwitzherdenking. Zo erg zal hij toch wel niet détoneren tussen het publiek dat op dat soort herdenkingen af komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Voor meer informatie over politiek en Anne Frank Stichting,bezoek criminal-database.

  http://criminal-database.page.tl

  BeantwoordenVerwijderen