Het sultanaat van Amsterdam-West

Arabist_jansen

Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 wonen de Palestijnen verspreid over Jordanië, Syrië, Libanon, Egypte en Israël zelf. Hoewel de afstand van Palestina tot die landen gering is, zowel cultureel als religieus als in kilometers, zijn de Palestijnen in hun gastlanden niet-geïntegreerde, duidelijk onderscheiden groepen gebleven, en dat al meer dan zestig jaar lang, zonder dat er uitzicht is op verandering.

Als migranten in het Midden-Oosten die een zo klein reisje achter de rug hebben nog in geen zestig jaar hebben kunnen of willen integreren, wat verwachten we dan van migranten die uit Marokko en Turkije naar Nederland zijn gekomen, en die zowel in kilometers als cultureel een zo veel langere reis hebben moeten afleggen? En die ook nog afkomstig waren uit delen van hun land die door hun eigen centrale regering als problematisch werden gezien?

Zo goed als iedereen in Nederland is er ondertussen van overtuigd dat de integratie van de migranten uit Turkije en Marokko mislukt is, misschien met uitzondering van enkele hooggeplaatsten die het te druk hebben om over straat te lopen. Ook de elite van de Marokkanen in Nederland is daar rotsvast van overtuigd. Zo werd ik onlangs uitgenodigd voor een congres van een gezelschap van dubbele-paspoorthouders, die ook na enig aandringen niet bereid waren zichzelf ‘Nederlander’ te noemen. Ik heb geweigerd te komen, hoewel ik diep in mijn hart ervan overtuigd ben dat het slechts om kinderachtige gesubsidieerde studentikoze folklore ging.

Geen folklore, en ook niet kinderachtig, is daarentegen het plan van Ahmad Marcouch om een islamitisch Sultanaat op te richten in Amsterdam-West. Drie maal raden: Wie zou daar de eerste Sultan worden? Maar afgezien van zulke persoonlijke grappen en grollen, het vormen van zulke islamitische enclaves in een verder vrij land dient ten koste van elke prijs bestreden te worden. Any price, zoals Kennedy in zijn inauguratierede zei.

Probeer maar eens een paar gedachte-experimenten met zo’n enclave. Uiteraard wordt het geldend recht in zo’n enclave de sharia, anders kon je net zo goed geen enclave stichten. Helaas zijn maar weinig mensen in Nederland ervan op de hoogte hoe gevaarlijk en kwalijk de sharia is. Maar dat de sharia lijfstraffen en doodstraffen kent, dat is toch wel enigszins tot de rest van de wereld doorgedrongen. Wekelijks executies op het August Allebéplein? Ach, als de Wallen eenmaal zijn afgeschaft heeft Amsterdam als toeristenstad een andere publiekstrekker nodig, dus vooruit maar.

Kan een vrouw in zo’n enclave zich onttrekken aan het onduidelijke en warrige maar altijd consequent vrouwonvriendelijke huwelijksrecht van de sharia? ‘Ach, dat zal toch wel’, denkt een buitenstaander misschien, maar dat is niet zo. Een man of vrouw die aan ander recht dan dat van de islam de voorkeur geeft, heeft volgens de sharia afval van de islam gepleegd. Daarop staat de doodstraf.

In de enclave zal zeker de sharia-belastingheffing gelden. Dat betekent, bijvoorbeeld, geen BTW en geen loonbelasting, maar alleen de sharia-vermogensbelasting. Het is een makkelijk documenteerbare eis van de islamitische activisten dat de belastingheffing op moslims beperkt moet worden tot de belastingen die de sharia oplegt. Elke andere belasting is even erg als varkensvlees. Mooi zo. Maar houden bewoners van de enclave desondanks wel recht op hun Nederlandse uitkeringen? Kinderbijslag, AOW, huursubsidie, WAO, zorgtoeslag, studiefinanciering? Dan wordt het geldverkeer tussen het Sultanaat en het Koninkrijk wel heel erg één-richting. Trouwens, een uitkering gewonnen uit zulk onrein geld, mag dat wel van de islam?

Dan zijn er tussen de enclave en het omringende land nog details te regelen over de rioolwaterafvoer, electriciteitstoevoer, en schoon kraanwater. Het is op deze details dat de islamitische enclave in Cairo, in de wandeling ‘de onafhankelijk islamitische republiek Embaba’, in de jaren negentig ten onder is gegaan. Beschrijving van de bijbehorende geuren is niet geschikt voor wie rustig achter het beeldscherm zit. Maar de zijden kunstkwasten die Europa regeren, zijn evenmin geschikt om de impopulaire maatregelen te treffen die de Egyptische machthebbers destijds wel getroffen hebben.

Europa zal een steeds groter aantal islamitische enclaves gaan tellen, uiteindelijk gaan die enclaves zich verenigen, en dat is dan het begin van een wel heel erg nieuw Europa. Voorlopig heeft dat Nieuwe Europa het Oude Europa nog wel nodig om geld te verdienen, de dijken op te hogen en overige werkzaamheden te verrichten, dus uitroeiing hoeven de Oude Europeanen niet direct te vrezen, als ze binnen het nieuwe Islamitische bestel hun plaats maar weten, en niet te hard protesteren. Elke dag even aan Theo van Gogh denken, dat is goed voor het lijfsbehoud. Met de Joden staat het natuurlijk anders, er wordt nu al tijdens demonstraties overal in stad en land ‘Hitler, Hitler’, en ‘De Joden aan het gas’ gescandeerd. Zeg eens eerlijk, denkt u dat dat minder wordt als die enclaves er komen?

Het verbazingwekkende is dat er door moslimse ‘leiders’ openlijk over deze taktiek wordt geschreven en gepraat, maar dat rapporteurs zoals Patrick Sookhdeo1 die daarover berichten, niet voor geloofwaardig worden gehouden. Moslims en crypto-moslims helpen soms een handje om een rapporteur als een ongeloofwaardig en slecht mens af te schilderen die zelfs met de beginselen der islamografie niet vertrouwd is, maar eigenlijk is zulke zwartmakerij overbodige moeite.

Zelfs Nederlanders die hebben ingezien dat het met de integratie nooit wat zal worden, blijven optimistisch, hopen op een wonder en wensen geen geloof te hechten aan het ergste. Rapporten over kwade plannen worden nu eenmaal door niemand graag geloofd. Onze cultuur heeft ons volledig geconditioneerd te geloven dat mensen uiteindelijk redelijk en eerlijk zullen blijken te zijn. Nu, dat is niet zo. In het jaar van Calvijn mag het misschien wel weer eens gezegd worden: De mens is boosaardig, geneigd tot alle kwaad, en onmachtig tot enig goed. Wanneer hij straffeloos zijn medemens iets kan ontnemen, neemt hij.

Een van de moslimse ideologen die er geen geheim van maakt dat wat hem betreft ‘de tweede ronde’ in de match tussen Islam en Christendom is begonnen, is de veelgelezen Egyptenaar Sayyid Qutb (1906-1966). De eerste ronde zou dan geëindigd zijn met het ontzet van Wenen in 1683.

De populaire Ahmad Marcouch laat zich door de krant fotograferen met de in het Arabisch geschreven meesterwerken van deze schrijver opengeslagen op zijn schoot. Het gaat hier om boeken van een auteur die in de jaren vijftig en zestig precies even positief over de democratie, parlementen, verkiezingen en de joden geschreven heeft als Lenin, Hitler en Stalin dat gedaan hebben. Kan Marcouch die boeken van Sayyid Qutb lezen? Is Marcouch het eens met wat er in die boeken betoogd wordt?

Zo ja, dan hoort hij, op zijn gunstigst, in het kamp van Hasan al-Banna (1906-1948), de stichter van de Moslimse Broederschap, de gedisciplineerde massaorganisatie waaruit ook de Palestijnse organisatie Hamas is voortgekomen. Andere prominenten uit deze hoek zijn gelukkig meestal nog onbekend in Nederland, maar een ding hebben ze gemeen: zij zijn allen voorstander van jihad tegen het Westen. En ja, het is niet voor niets dat ‘jihad’ rijmt op ‘landverraad’.

De Nederlandse politiek wil dit soort problemen maar liever niet onder de ogen zien. Het is veel leuker om handenwringend de aandacht te vragen voor het ellendig lot van de uiteengejaagde Palestijnen en het onbehouwen disproportionele gedrag van de Israëli’s. Want hemeltje, wat zijn Nederlandse politici veel netter, fatsoenlijker en proportioneler dan hun Israëlische collega’s.

Hans Jansen

(website)


1. Dr Patrick Sookhdeo is vooral bekend van zijn Global Jihad: The Future in the Face of Militant Islam, MacLean (VA) 2007, 670 pp., ISBN 09787141-2-1 978-0-9787141-2-3.

18 opmerkingen:

 1. Wat een eerlijk stuk. Als mensen het nu niet willen geloven, dan waarschijnlijk wel over 20 jaar...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mensen willen het niet zien. Met hun mond (of verkiezingsprogramma) worden ideele babbels verkondigt. Ondertussen laat men zich inpakken door islamisten. Zelfs die naieve dwazen van Groen Links en D66.
  Tegen dit soort afscheidingen moet oorlog worden gevoerd.
  I.p. daarvan wordt alles maar doodgezwegen en hoopt men op een wonder ofzo.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een heel goed stuk met het nodige vleugje humor.

  Ter aanvulling:

  Wilders achterban

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De oppositie in Amsterdam-Slotervaart heeft deze week een motie van wantrouwen tegen Ahmed Marcouch ingediend. Voor deze motie stemden de VVD, de lokale SLT en de drie onafhankelijke, vrijzinnige ex-PvdA'ers. Marcouch houdt de steun van zijn eigen PvdA en van GroenLinks.

  Aanleiding voor de motie is het schokkende feit, dat Marcouch subsidies aan salafistische organisaties niet wil uitsluiten.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dat is een huiveringwekkend feit. Wij zijn 'onder gelovigen' en we zullen het weten ook. De zichtbaarheid van de orthodoxie wort steeds erger. De publieke ruimte is er mee vergeven. Waarom denken mensen dat zoiets inpasbaar is in onze samenleving? Alsof de hoofddoek ooit went. Alsof het mogelijk is om orthodoxie te integreren in een moderne samenleving. Die linkse idioten hebben toch allemaal gereisd vroeger. In India bijvoorbeeld leven moslims en Hindoes volstrekt langs elkaar heen. Sharia en democratie zijn toch niet mengbare stoffen. Ik begrijp het echt niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het moge ook meer dan duidelijk zijn dat in islamitische landen geen sprake is en zal zijn van multiculturele cultuurrelativistische experimenten. Wat het Westen te veel heeft, hebben ze in islamitische landen te weinig. En juist dit vervelende feit zal leiden tot toenemende spanningen. Het is in het belang van de vrede wereldwijd dat de islamitische landen, vooral op godsdienstig gebied, wat minder harde en intolerante monoculturen zijn, maar juist wat multicultureler.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Interessante vergelijking tussen Palestijnen en migranten uit Marokko en Turkije. (De Palestijnen zijn in hun gastlanden niet geïntegreerde, duidelijk onderscheiden groepen gebleven. En dat terwijl de afstand van Palestina tot die gastlanden, zowel cultureel als religieus als in kilometers, gering is. Dus wat verwachten we dan van migranten die uit Marokko en Turkije naar Nederland zijn gekomen, en die zowel in kilometers als cultureel een zo veel langere reis hebben moeten afleggen?)
  Maar er is nog een verschil: die Marokkanen en Turken kwamen uit resp. Marokko en Turkije naar Nederland. Ze zijn dus uit een eigen land in een gastland gekomen. De Palestijnen kwamen niet uit zoiets als van oudsher een eigen land met de naam Palestina. Palestina is de naam van een Turkse provincie geweest, vervolgens van een Brits mandaatgebied, maar nooit van een land met de naam Palestina, bewoond door Palestijnen in de zin van mensen met de Palestijnse nationaliteit. Een analogon van Palestijnen in de Arabische wereld zou zoiets kunnen zijn als Friezen in Nederland, maar dan wel Friezen in de zin van Fries sprekende Friezen met Fries voorgeslacht, die dus behalve in de provincie Friesland ook wel in de rest van Nederland kunnen wonen, terwijl in de provincie Friesland ook wel anderen wonen dan alleen Friezen. Zouden wij de constructie "Palestijnen" hanteren op de manier van "de inwoners van het gebied (maar niet het land in de zin van de natie) dat Palestina heette of nog wordt geheten" (op dezelfde wijze dus als je van "Friezen" spreekt en daar niets anders mee zou bedoelen dan "inwoners van de provincie Friesland, ongeacht komaf en taal") dan zijn de facto niet alleen de Arabische en andere groepen niet-Joodse inwoners van dat gebied Palestijnen, maar ook de joodse inwoners. Het als "Palestina" aangeduide gebied had reeds lang voor de stichting van de staat Israël een behoorlijk percentage joodse inwoners.
  Van hen die zich Palestijnen noemen hebben inderdaad de voorouders meestal in een gebied gewoond dat Palestina heette (en een deel woont daar nog steeds, alleen heet dat gebied nu Israël). Een deel van hen heeft daar overigens helemaal niet van oudsher gewoond, dat wil zeggen vele geslachten terug in de tijd, terwijl anderzijds in dat gebied genaamd Palestina wel degelijk al langere tijd, ver voor de stichting van de staat Israël, joden woonden. Het is eigenlijk vreemd dat alleen de nazaten van de niet-joodse bewoners van het gebied, dat ooit, zij het nimmer als zelfstandig land, Palestina heette, tegenwoordig Palestijnen heten. De gedachte daarachter is natuurlijk dat de nu zich zo noemende Palestijnen, te onderscheiden van de joodse bewoners van het gebied dat ooit Palestina heette, de eigenlijke rechthebbenden zijn op het grondgebied dat zij Palestina verkiezen te blijven noemen, maar waarvan nu dus het grootste deel wordt ingenomen door de staat Israël. "Palestijnen" wil zeggen: "de eigenlijke rechthebbenden op het hele gebied waarin nu Israël ligt en dat eigenlijk Palestina hoort te heten.

  Om terug te komen op het verschil tussen Marokkanen of Turken in Nederland en Palestijnen in de landen rondom het huidige Israël: die Marokkanen en Turken komen uit een land dat hun eigen land is, en waarvan ze in het gastland ook hun paspoort mogen of moeten behouden. Palestijnen zijn nooit uit een eigen land gekomen; het grondgebied waar hun voorouders woonden was nimmer onder beheer van een land dat de naam Palestina droeg; het was onder Turks, later Brits en nog later, tot 1967, voor een deeltje ook onder Egyptisch en Jordaans beheer. (Een gangbaar misverstand, wanneer over "de bezette gebieden" wordt gesproken, is dat die gebieden oorspronkelijk Palestijns waren, in de zin van deel uitmakend van een land met de naam Palestina; in feite maakten die gebieden deel uit van resp. Egypte en Jordanië (eerder van Turkije); wanneer die gebieden voor 1967 even Palestijns waren als daarna kun je alleen maar zeggen dat die gebieden ook voor 1967 al bezet waren, nooit anders dan bezet waren, en in 1967 van bezetter wisselden.)

  Marokkanen en Turken in Nederland heten nog Marokkanen en Turken omdat ze uit die landen afkomstig zijn en daarvan soms zelfs nog het paspoort behouden. Palestijnen buiten het gebied dat ooit met de naam "Palestina" werd aangeduid heten of noemen zich Palestijnen omdat ze graag zouden zien dat het land waar zij of hun voorouders ooit woonden Palestina zou heten, en dat zij dan de rechthebbenden op dat land zouden zijn. Dat is geen onbeduidend verschil.

  Een ander verschil, ook niet onbelangrijk: Van de nu buiten Israël en buiten voormalig Palestina levende Palestijnen zijn de voorouders verdreven van of weggevlucht uit het grondgebied waar ze woonden, en dat is dan de reden waarom hun nazaten zich in gebieden rondom en niet ver van Israël bevinden. Bij de voorouders van de migranten uit Turkije en Marokko naar Nederland is er meestal geen sprake van dat ze verdreven of gevlucht zijn uit de gebieden waar ze van oudsher woonden. De reden waarom ze in Nederland terecht kwamen is een hele andere geweest.

  Wat we precies voor conclusies kunnen trekken over migranten uit Turkije en Marokko in Nederland door de vergelijking met Palestijnen, verspreid over Jordanië, Syrië, Libanon, Egypte en Israël zelf, zou ik niet zo heel goed weten. Inderdaad, die Palestijnen zijn in zekere zin Arabieren die zich in Arabische landen bevinden; ze wonen niet ver van waar hun voorouders ooit woonden, in cultureel en religieus opzicht is het niet zo heel anders. Zo is het dus niet met de Turken en Marokkanen in Nederland; die wonen hier behoorlijk ver van hun eigen land en zijn terechtgekomen in een echt andere cultuur. Zo beschouwd zou je zeggen: die integratie voor die Turken en Marokkanen in Nederland moet nog veel moeilijker zijn dan de integratie van Palestijnen in bijv. Libanon of Syrië. Logisch dus dat het maar niet lukken wil, als het met die Palestijnen ook al niet lukt. Maar met die Palestijnen is dus meer aan de hand.
  Vergelijk ook eens Palestijnen in Libanon of Syrië met Duitsers in Nederland of België. In beide gevallen: weinig kilometers, weinig cultuurverschil. Maar het is duidelijk dat de meeste Duitsers die zich in België of Nederland vestigen geen of vrijwel geen integratieprobleem hebben.
  En verder zijn er ook wel migranten uit verre landen, met een heel andere cultuur en religie, in afstand op deze punten dus vergelijkbaar met Turken en Marokkanen in Nederland, die nochtans, althans ogenschijnlijk, weinig problemen met integreren hebben.

  Je zou kunnen denken dat Marokkanen en Turken zo moeizaam in Nederland integreren omdat moslims moeilijk tussen niet-moslims integreren. Maar hoe zit het dan met de moeizame integratie van Palestijnen, voor zover die moslims zijn, in landen waar ze veelal toch lekker moslims onder de moslims kunnen zijn?

  Het moeizame tot in het geheel niet integreren van zowel Palestijnen rondom Israël als Turken en Marokkanen in Nederland is een niet betwistbaar feit, maar wat de verklaring van dit feit, deze feiten, is, dat is wel voor discussie vatbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Rudolf,
  Ik keek even naar dat stukje over Wilders' achterban waar je naar verwees. Dat komt op mij een beetje eigenaardig over. Men heeft gemeend zich een beeld van die achterban te kunnen vormen door te kijken van wie de haatmails aan het adres van Spong afkomstig waren. Dan konden alleen de haatmails met afzender die zich bekend maakte in het onderzoek worden betrokken en vervolgens alleen conclusies worden getrokken op basis van die afzenders die bereid waren aan het onderzoek mee te werken. Lijkt me wel een hele smalle en tamelijk atypische selectie. Of is hier ook sprake van een vleugje humor?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Kees Rudolf,

  Nee, hier is geen sprake van humor maar van de bekende gemakzucht van het linksgeoriënteerde journaille. Het is dan ook een basaal onderzoekje geweest. Dat neemt niet weg dat ook uit dit onderzoekje blijkt dat er wel degelijk hoger opgeleiden op Wilders kunnen stemmen, Dat was mij uit mijn eigen omgeving ook al opgevallen. Echt leuk zullen de gevestigde media dit niet vinden, omdat ze de aanhang van Wilders graag als domme tokkies neerzetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Rudolf,
  Vandaag dat Volkskrantstukje in de gedrukte krant gezien. Het wordt als iets verontrustends gebracht: óók hoger opgeleiden kunnen op Wilders stemmen.

  Dat hoger opgeleiden Wilders zouden kunnen stemmen, daar schrikken Volkskrant- of NRC-lezers van, want die zijn immers zelf reuze hoog opgeleid; je kunt je wel voorstellen in wat voor hoogst wetenschappelijke vakken en gedegen beroepen al die linkse lezers geweldig hoog zijn opgeleid. En dan denken ze, zelf reuze hoog opgeleid zijnde, dat een politicus toch wel een tikje serieuzer moet worden genomen als er ook hoog opgeleiden op hem stemmen. Zo moeten bijvoorbeeld ook Van Bommel en Agnes Kant erg serieus genomen worden, want op hen stemmen allerlei reuze hoog opgeleide mensen, en dan komt daar nog eens bij dat Van Bommel en Kant zelf enorm hoog opgeleid zijn, wat dan weer anders is dan Wilders, want die is zelf maar een HAVO-klantje, zoals ik eens in onze Volkskrant las (als ik me goed herinner in een beschouwing van ene Cuperus of Kuperus, uiteraard zelf ook weer zo'n geweldig hoog opgeleide schrijver, door de Volkskrant speciaal ingehuurd om haar talloze buitengewoon hoog opgeleide lezers een plezier te doen met bijzonder intelligente bespiegelingen.) Ze vragen zich nu verbijsterd af hoe dát nou kan: hoog opgeleid zijn, net als zij, maar dan tóch Wilders stemmen, en niet, zoals zij, dankzij hun hoge opleiding, tot het juiste linkse inzicht te zijn gekomen.

  Maar dit is dus een elitaire en niet egalitaire gedachtengang, dat een politicus serieuzer moet worden genomen als er meer hoog opgeleiden op hem stemmen en niet serieus zou hoeven worden genomen wanneer hij voornamelijk laag opgeleide kiezers trekt. In een democratie telt een stem als een stem, of die nu van een hoger- of van een lager opgeleide afkomstig is, en wanneer een politicus bijzonder veel stemmen van laag opgeleiden zou krijgen, zal hij naar de mate van het gewicht van het aantal stemmen dat hij op zich verzameld heeft serieus moeten worden genomen.

  Verder is het een ijdele gedachte van hoogopgeleiden om te menen dat het feit van hun eigen hoge opleiding in één of ander schertsvak als vanzelf superieur politiek inzicht garandeert en dat hun mening dan dus ietsje meer waard is dan de mening van een laagopgeleide.

  Er is ook een relatie tussen opleidingsniveau en inkomen, en daarnaast tussen inkomen en de kwaliteit van de wijk waar je woont, de school waar je je kinderen naar toe kan sturen enz.enz. Als een proportioneel groot aantal laag opgeleiden op Wilders zou stemmen, dan zou dat wellicht kunnen komen omdat die eerder en meer last ondervinden van de niet of moeizaam integrerende minderheden, want zij komen daarmee meer in contact dan de hoogopgeleiden die in hun fijne buurten wonen en hun kinderen naar fijne scholen kunnen sturen. Socialisten zouden het als een zeer serieus signaal moeten opvatten als vooral laagopgeleiden op Wilders zouden stemmen. Maar als ik de teneur van het Volkskrant stukje goed versta,dan begrijp ik dat de nep-socialisten van tegenwoordig zich pas achter hun oren krabben als er meer hoog opgeleiden op Wilders stemmen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Gooi er nog een economische depressie overheen, en dan krijgt de bijdrage van Jansen een heel nieuwe lading.

  Rampen laten zich helaas niet tegenhouden door het beperkte bevattingsvermogen van de mens. Dat is waarschijnlijk de reden dat de geschiedenis keer op keer de kans krijgt zich te herhalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Soms hebben iets lager opgeleiden een veel heldere kijk op de dingen dan hoger opgeleiden. Daarnaast heb ik van veel hoger opgeleiden niet zo'n hele hoge pet op. Ik vond ze toch vaak erg beperkt qua ontwikkeling en helemaal niet zo belezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Zo, Jansen lijkt (ook) te radicaliseren. Wat een nare dingen schrijft hij allemaal. Heeft hij al post gehad van het MDI?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hans Jansen verwijst naar de Calvinistische opvatting dat "wij onbekwaam zijn tot enig goed, maar geneigd zijn tot alle kwaad" Dit komt uit de Heidelberger Cathechismus, een soort van subbijbel in het protestantisme uit de 16e eeuw, geschreven door Ursinus en Olivianus toen zij vanwege hun geloof in de gevangenis zaten. Ook toen al de aanleg tot depressie dus, bij de afvalligen van de katholieke kerk: de protestanten.
  Hans Jansen zou beter moeten weten als theoloog. De mens is inderdaad geneigd tot alle kwaad, maar in tegenstelling tot wat de heren U&O beweerden, ook geneigd tot alle goed. Als je het scheppingsverhaal uit Genesis (in overdrachtelijke zin) wilt geloven heeft de mens zich ontwikkeld (waarschijnlijk door evolutie)tot de keuze tussen goed en kwaad. Mensen hebben een brein en kunnen kiezen tussen goed en kwaad, het overkomt ons niet, we kiezen.

  Wim van Halm

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Homo homini lupus (de mens is voor zijn medemens een wolf)

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Theodor Holman over Marcouch en het salafisme.

  Weer Marcouch

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Hans, ik ben het voor 99% met je eens. En niet voor het eerst. Blijf zo doorgaan. Ook de Profeten werden niet geloofd in eigen land, maar ze hadden wel gelijk. Als ik je op enige manier kan helpen: door te schrijven, te publiceren, geld, of wat dan ook: let me know.
  Waar ik het niet met je eens ben is "dat de mens onbekwaam is tot enig goed" Dat komt uit de Heidelberger Cathechismus, maar het is niet waar. We zijn uitgerust om te kiezen tussen goed en kwaad; wij kunnen ons schandalig en wreed gedrag aan niemand verwijten dan aan onszelf.
  Wil dat svp inzien en spreek de wereld daar op aan. Je bent een profeet.

  Wim van Halm

  BeantwoordenVerwijderen