Scheidslijn

Rushdie

De derde maart 1989 was een belangrijke dag in mijn leven, een van die dagen die zorgde voor een waterscheiding. Op die dag was ik via het nieuws getuige van de anti-Rushdie demonstratie in Den Haag. Ik zag voor de camera een met slechts drie woorden Nederlands behepte waanzinnige schreeuwen ‘man moet dood!’ Met stijgende verbazing en onsteltenis keek ik verder naar het nieuwsbericht. Tot die dag was ik een aanhanger geweest van wat ik later – in navolging van velen - de ‘multikul’ zou gaan noemen en had het me alleen maar gestoord, al dat gezeur over de groeiende aantallen immigranten. Waar maakte men zich in godsnaam druk over? De omslag in mijn denken zou pas in de loop der jaren zijn volle bestendigheid krijgen, maar de kiem werd absoluut gevormd door die beelden uit Den Haag, toen ik me langzaamaan begon te beseffen dat Nederland met zijn immigratiebeleid een enorm paard van Troje had binnengehaald.

Op 14 februari 1989 sprak ayatollah Khomeini de fatwa uit over Salman Rushdie en eenieder die meehielp aan de verspreiding en distributie van De Duivelsverzen. We zijn twintig jaar verder. Als normaal – dat wil zeggen logisch en rationeel denkend - mens zou je verwachten dat de fatwa en alles wat daarop volgde de ogen zou hebben geopend van iedereen die pal staat voor de in decennia, zo niet eeuwen opgebouwde westerse waarden betreffende persoonlijke vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Je zou graag zien dat deze periode werd afgesloten met een overtuigende daad die een definitief einde maakt aan de waanzin die twintig jaar geleden begon. Niets is minder waar. We worden deze dagen in Nederland geconfronteerd met de aanklacht tegen Geert Wilders en met de weigering van de Britse autoriteiten hem toe te laten in Groot-Brittannië. En dat is bepaald niet het enige. Terugkijkend op de afgelopen twintig jaar kan ik alleen maar constateren dat het steeds erger is geworden. Opera’s en toneelstukken die niet mogen worden opgevoerd, een toenemend aantal schrijvers en politici dat wordt bedreigd. Wie destijds had aangekondigd dat sharia-wetgeving voet aan de grond had gekregen in Europa zou waarschijnlijk voor gek zijn versleten. Helaas, de waarheid is ernstiger dan we ooit hadden kunnen vermoeden.

Een van de ernstigste facetten van die waarheid is dat we duidelijk hebben moeten inboeten op het gebied van de vrijheid van meningsuiting. Wie zou er in godsnaam een tweede Rushdie willen worden? Natuurlijk, godzijdank (men vergeve mij mijn woordgebruik) zijn er nog steeds genoeg mensen die hun nek uitsteken, maar over de breedte genomen kun je toch niet anders dan vaststellen dat de zelfcensuur langzaamaan om zich heen heeft gegrepen, misschien niet altijd even manifest, maar zeker aanwezig. Daarbij wordt kritiek op de islam alleen maar moeilijker nu vanuit de islamistische wereld steeds meer wordt aangedrongen op strengere maatregelen tegen zogenaamde uitingen van dat uitermate vage en tegelijkertijd vreselijke begrip ‘islamofobie’, waarbij westerse regeringen – met Nederland uiteraard in de voorste gelederen – maar al te bereid blijken in te gaan op de eisen en water bij de wijn te doen. Dat dat zonder enige tegenzet gepaard gaat zal niemand verbazen.

Het voorbeeld is al vaak aangehaald; in 1979 verscheen de Monthy Pyhton film The life of Brian, gebaseerd op het leven van Jezus. Geen mens die er werkelijk wakker van lag. Een minder aangehaald maar even treffend voorbeeld is de roman Het Evangelie volgens Jezus Christus van de Portugese schrijver José Saramago, verschenen in 1991, dus drie jaar na De Duivelsverzen. Ik ga hier niet in op de persoon en vooral de vaak dubieuze denkbeelden van Saramago. Ik probeer zijn schrijven daar – voorzover mogelijk – los van te zien en volgens mij heeft hij naast een aantal teleurstellende ook enkele zeer goede en interessante boeken geschreven, waarvan dit er een is. In Het Evangelie volgens Jezus Christus geeft Saramago zijn eigen draai aan het verhaal van Jezus dat we uit de Bijbel kennen. Jezus wordt een mens van vlees en bloed, met twijfels en zwakheden en met Maria Magdalena als zijn geliefde. Een interessante invalshoek, goed geschreven en helaas door de laffe Portugese autoriteiten teruggetrokken als kandidaat voor een belangrijke Europese literatuurprijs omdat het kwetsend zou zijn voor de katholieken. Maar daar bleef het bij. Saramago heeft zich altijd vrij en blij kunnen bewegen en hij heeft nooit bang hoeven te zijn dat zijn kop eraf zou gaan, noch heeft enige boekverkoper ooit hoeven vrezen voor zijn zaak als hij het boek in de etalage uitstalde.

Het geeft precies weer waar de scheidslijn ligt. In de westerse wereld, maar eigenlijk in de wereld als geheel. Er zijn landen en culturen die de vrijheid van meningsuiting willen inperken en er zijn landen waar die vrijheid – terecht – als een fundamenteel en onvervreemdbaar recht wordt gezien. En het is van het grootste belang dat iedereen die wil dat er op geen enkele wijze aan dat recht wordt getornd dat duidelijk laat zien, opdat we niet in de gaten krijgen dat we iets voorgoed kwijt zijn als het al te laat is. En het wordt ook een keer tijd dat iedereen die wil vechten voor dat recht het predikaat ‘progressief’ of ‘vooruitstrevend’ terugvordert op de zelfbenoemde ‘weldenkende’ elite, die uit naam van een heilig geloof in het multiculturalisme maar vooral in een daar direct uit voortvloeiend cultuurrelativisme toestaat dat er voortdurend iets van dit recht wordt afgenomen en die daarom wel de laatsten zijn die we dit predikaat kunnen geven.

Kees Bakhuyzen

13 opmerkingen:

 1. Links heeft Rusdie snel laten vallen toen rechts ermee vandoor ging. Dat is het wrange; politiek wordt niet bedreven op basis van gezonde argumenten maar is gestoeld op ressentiment en wantrouwen. Paard van Troye met dus heel veel vazallen binnen de muren. Nu met een depressie voor de deur is het zaak om op europees niveau partijpolitieke allianties te smeden. Vooral in de voormalige Oostbloklanden zie ik veel anti islam kiezerspotentieel. Ik voorspel dat er de komende jaren een wel heel charismatische figuur gaat opduiken. Mark my words.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goed artikel. Hierbij wat kanttekeningen:
  - Het toepassen van een eigen rechtsstelsel is niet voorbehouden aan de Moslimgemeenschap in Europa. Ook de Chinese en christenfundamentalistische gemeenschappen, om maar twee voorbeelden te noemen,hebben eigen rechtssystemen voor intern gebruik. Zolang geen van de betrokkenen naar buiten treedt kan hieraan niets worden gedaan;
  - Censuur van christenzijde was in Nederland geen onbekend fenomeen, waaraan nog niet zolang geleden een einde is gekomen. Gerard Kornelis van het Reve werd in de jaren zetsig nog vervolgd wegens godslastering;
  - in het boek: "Dr. Vlimmen" door A. Roothaert en de boeken van Herman de Man valt nog te lezen hoe grote delen van Nederland nog in de eerste helft van de twintigste eeuw bedekt werden door een deken van religieus geinspireerde dwang en intolerantie.

  De overgrote meerderheid van migranten overal ter wereld wil gaan deelnemen aan en een positie verwerven in hun nieuwe land. Velen komen tot het inzicht dat dit niet gaat zonder afscheid te nemen van een deel van de oude identiteit en aanpassing van een deel van de oude normen en waarden aan die van het nieuwe land, terwijl het nieuwe land zich maar in geringe mate aanpast aan de normen en gebruiken van de nieuwkomers Dit is een pijnlijk proces, dat tijd kost. Gun de Moslimmigranten de tijd om dit proces door te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "valt nog te lezen hoe grote delen van Nederland nog in de eerste helft van de twintigste eeuw bedekt werden door een deken van religieus geinspireerde dwang en intolerantie.."

  Wat een onzin.
  Als je in de 20-ste eeuw van geloof veranderde of iemand van een andere religieuze stroming trouwde, werd er geen mes in je rug geplant of je keel doorgesneden. Als je naar de rechter toestapte,werd je conform de wet behandeld, in tegenstelling tot islamitische chaos.

  Nu worden, meestal vrouwen, naar Turkenland ontvoerd om door hun eigen vader te worden vermoord, vanwege de familie eer.
  Of wat dacht je van de overvolle blijf van mijn lijf huizen ?

  Of die peuters die eerst arabisch leren moeten en desnoods, om een gegarandeerde goed opvoeding te krijgen, de eerste vier levensjaren door familie in Marokko worden opgevoed ?
  En apart zwemmen ? gemaskerde vrouwen op straat ?

  "...dat tijd kost. Gun de Moslimmigranten de tijd om dit proces door te maken."
  tot we een ons wegen zeker ?
  Al veertig jaar worden we door achterlijken geteisterd. En het aantal hoofddoekjes en het gesis wordt enkel erger.
  Alsmede de agressieviteit en roofovervallen.

  Waarom blijven we die mensen nog onderhouden ?
  Uit solidariteit ?

  "terwijl het nieuwe land zich maar in geringe mate aanpast aan de normen en gebruiken .."

  gelukkig is die onveranderlijkheid nog een grondrecht.  "Zolang geen van de betrokkenen naar buiten treedt kan hieraan niets worden gedaan"
  Onzin !
  Die "interne" recht is volledig ondergeschikt aan de nationale wetgeving.

  "Gerard Kornelis van het Reve werd in de jaren zetsig nog vervolgd wegens godslastering;"

  Zoveelste kolder.
  Gerard is rustig oud geworden.
  Salman Rushdie moet nog steeds vrezen voor zijn leven.
  En er is geen godsdient zo bedreigend als de islam voor Wilders.
  Ook weer zo'n unieke eigenschap van onze nieuwe nederlanders tov alle voorafgaanden die tot ons gekomen zijn.  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Gun de Moslimmigranten de tijd om dit proces door te maken."

  Uitstekend idee !


  Maar dan wel op eigen rekening.
  geen subsidie.  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ anoniem zei " Gun de Moslimmigranten de tijd om dit proces door te maken."

  Maar die tijd is er helemaal niet meer. Het zou gewerkt kunnen hebben als het om honderdtallen ging, niet om miljoenen. En als behalve de introductie tot vrijheden ook een dwingende eis tot plichten duidelijk was gemaakt.

  In de goedbedoelde grenzenloosheid is er nooit bedacht dat de geestelijke bagage van de nieuwkomers wel eens helemaal tegen de vrijheid van geest gericht zou kunnen zijn.
  Die houding is zo lang getolereerd dat zelfs de derde generatie verongelijkt meent te moeten fulmineren tegen de kwellingen die hen worden aangedaan in het land van beloften.
  Zie dat nog maar eens recht te breien. Daar helpt de rede niet aan, en geen lievemoederen.
  Het zal een hard ontwaken worden uit de illusies, van beide kanten.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik denk dat het te laat is. De mensen die denken dat je met liefde (lees: gemakzucht en angst) alles overwint hebben getalsmatig de overhand en zullen om de lieve vrede steeds meer concessies doen. Ze zullen met verve de rol van weldoener spelen totdat ze alles van waarde hebben weggegeven en er geen weg meer terug is.
  Hoe kon dit toch mogelijk zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het lijkt wel of jullie allemaal buitenlanders zijn.

  Nederland is gestart op 1/4/1572, bij de inname van Den Brielle door de Watergeusen.
  (Weet niemand bijna)
  In 1566 was er een beeldenstorm in dit gedeelte van Spanje, wat nu Nederland heet. Die Beeldenstorm was niet gericht tegen een Spaans overheidsgebouw, maar tegen de Rooms Katholieke Kerk. Het Europese verband was de tijd van de Reformatie, welke volgens historici begon met de 95 stellingen op de deur van Wittemberg door Maarten Luther in 1517.

  Als reactie op de Beeldenstorm, werd Hertog Alva gestuurd. Hertog Alva was hier al voordat Nederland begonnen was. Hertog Alva de Toledo had 250 000 mensen vermoord, Nederlanders, waarvan velen gefolterd, omdat ze zich niet wilden kerstenen naar het Rooms Katholicisme. De opstand was succesvol, waardoor Nederland ontstond, maar ook de Heilige Inquisitie minder gemakkelijk voltrokken kon worden door de Rooms Katholieke Kerk, omdat het Katholicisme verboden was in Nederland. Deze Reformatie ging door geheel Europa, in de Reformatie is onze vrijheid, geletterdheid, beschaving, persvrijheid, religieuze vrijheid begonnen.

  Als reactie op de Reformatie, startte de Rooms Katholieke Kerk de Contra Reformatie, welke begon met oprichting van de Jezuïeten Orde in 1536. In 1563 eindigde het Concilie van Trente, waarin de Paus alle Protestanten en Liberalen vervloekte. Deze Reformatie en Contrareformatie zijn nog steeds bezig, de vrijheid die we hebben, komt van de Reformatie.

  Zowel Europeanen als Arabieren noemen de Reformatie "Westers". Ik begrijp nog steeds niet waarom, maar iedereen doet mee met die gemakkelijke woorden, die geen grond hebben in enige realiteit. Propaganda ondersteunt met onverschilligheid? Jij mag het zeggen. Gezien de realiteit van Reformatorische landen, zou ik het eerder de "Noordelijke" cultuur noemen als "Westers". Nouja.

  Wat jullie niet weten, maar waar ik en intellectuelen met mij regelmatig over debatteren, is dat de Islam is opgezet door de Rooms Katholieke Kerk. Samen met Arabische Cults die actief waren in Arabische landen. De Islam begonnen als zwaard van de Kerk, moordde de Christenen uit in Noord Africa en begon met uitmoorden van de intellectuelen van Arabië door Mohammed, die gefinacierd werd door zijn eerste vrouw, Kadija, die werkte voor de Rooms Katholiek Kerk.

  Dit wordt uitgelegd door Alberto Rivera in The Prophet

  Samengavat voor de minder snelle van begrip: Omdat de kerken leegliepen in Nederland in de jaren 1960, dreigde de Rooms Katholieke Contrareformatie haar greep op Nederland te verliezen en importeerde Islam. Met Propaganda wordt het Nederlandse Volk de Multikutarele Propaganda geleerd, Drs. Janmaat werd gesaboteerd en vermoord, zijn vrouw kreeg een bomaanslag, Pim Fortuyn vermoord, Theo van Gogh vermoord. De opdrachtgevers voor die moorden zijn dus de Jezuïeten.

  Als je me niet gelooft: Ik waarschuw je, dat ik priesterstudent ben geweest en dat mijn familie Katholiek is, ik weet waar ik over praat. Alberto Rivera is een Jezuïet die overliep naar het Protestantisme, is later vermoord. Zijn levensverhaal op de gelinkte site met ook een onhullende film over het vuile werk van de Jezuïeten, waarmee ze hier in Nederland ook bezig zijn. Ik kom ze zelf als infiltranten tegen in protestante kerken en andere gemeenschappen waar mensen bij elkaar zijn. Ik tracht het land te informeren hier;
  http://schooiers.actieforum.com/
  En op commentaren als deze natuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. In de goedbedoelde grenzenloosheid is er nooit bedacht dat de geestelijke bagage van de nieuwkomers wel eens helemaal tegen de vrijheid van geest gericht zou kunnen zijn.De SP wist dit wel.Deze partij bracht in 1983 de brochure Gastarbeid en Kapitaal uit.Anton Constandse geeft hierbij een reactie op deze brochure.Ook de SP werd als racistisch weggezet. Hoe kon dit toch mogelijk zijn? Carel Brendel heeft hier een boek over geschreven. Appie

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "De overgrote meerderheid van migranten overal ter wereld wil gaan deelnemen aan en een positie verwerven in hun nieuwe land. Velen komen tot het inzicht dat dit niet gaat zonder afscheid te nemen van een deel van de oude identiteit en aanpassing van een deel van de oude normen en waarden aan die van het nieuwe land, terwijl het nieuwe land zich maar in geringe mate aanpast aan de normen en gebruiken van de nieuwkomers Dit is een pijnlijk proces, dat tijd kost. Gun de Moslimmigranten de tijd om dit proces door te maken."

  Ik herhaal dit nog maar eens omdat dit de grootste misvatting van de eeuw is. Wellicht gaat het bovenstaande op voor Chinezen en Polen die zich hier gevestigd hebben, maar religieuzen, en zeker moslims, hebben geen enkele behoefte om zich aan ons - lees ongelovigen - te conformeren.

  Moslimse normen en waarden staan haaks op de Westerse moraal. Daaraan tegemoet komen staat zo ongeveer gelijk aan afvalligheid. En hoe daar over wordt gedacht binnen islam, hoef ik hopelijk niet uit te leggen.

  Vergeet die integratie dus maar, moslims zullen de hen gegunde tijd om 'tot ons te komen', alleen maar gebruiken om de oemmah te verstevigen. Dat zie je hier, dat zie je in België en Denemarken, at zie je overal waar islam zich als nieuwkomer vestigt.

  Overal in de Westen wereld wordt de maatschappij opgescheept met dezelfde problemen die we in ons land zien. Moslims zijn er bezig met een segregatieproces, dat naarmate de oemmah groeit, exponentieel versnelt.

  Willen we dus met z'n allen verder, dan zullen de Westelingen het ontstaan van een parallelle islamitische samenleving gewoon moeten slikken. Anders wordt het moord en doodslag.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Excses oor de typ outjes, mar dat is het lot van en irder die zojuis een minilapt0p he ft a ngeschaf5.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ter aanvulling:

  „De schaamteloosheid van ’De duivelsverzen’ doet je vandaag de dag versteld staan”, schrijft de Duitse publicist Thierry Chervel. Sinds de fatwa is het toverwoord ’respect’ erg in zwang als het gaat om een westerse benadering van de islam. En we zijn er langzaam aan gewend geraakt.

  Lees hier verder:

  Ten diepste blasfemisch

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hoe meer islam hoe minder vrijheid. De islam is als onkruid dat alles verstikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Bij mij geen echte scheidslijn. Als ik nu terugkijk op wat er in de laatste 20 jaar is gebeurd zie ik wel dat er een ramp heeft plaatsgevonden, maar het is in mijn beleving geleidelijk gegaan. Ik kan niet een bepaald moment aanwijzen waarin een omslag in mijn denken plaatsvond, en nóg is soms de wens vader van de gedachte dat het allemaal uiteindelijk misschien wel mee zal vallen.
  ("Gun die moslims de tijd om zich hier aan te passen" schrijft hier een anonieme reageerder met de beste bedoelingen. Het is een bekend geluid, nog steeds, 20 jaar terug had ik het misschien zelf nog gezegd kunnen hebben, en ja, nog steeds zou ik graag willen geloven dat het dan allemaal wel goed komt. Beetje meegeven, niet te veel aandacht, Wilders een beetje dimmen, dan zullen ze ook minder snel 'radicaliseren'; veel moslim-meisjes doen het tegenwoordig fantastisch, laat zo'n Marcouch maar schuiven en -héél hoopgevend- we hebben in Aboutaleb nu onze Obama aan de Maas, kortom, straks zal je nog eens zien hoe goed die moslims hier straks allemaal integreren en opgaan in onze westerse maatschappij, ja, want dát is wat zij uiteindelijk óók het liefste willen...Zou het?)

  In mijn herinnering was de verontwaardiging over de fatwa van Komeini, en over daaruit voortvloeiend gedrag van grote aantallen moslims, hier in 1989 tamelijk wijd verbreid. De teneur van de berichtgeving in onze toonaangevende kranten was navenant. Maar als ik afgelopen zaterdag Volkskrant of Parool opensla dan zie ik n.a.v. de weigering van Groot Brittannië om Wilders binnen te laten niet de verontwaardiging domineren over deze weigering. Nee, het is "circus Wilders" (Volkskrant) of hoe Wilders er weer eens een leuk publicitair slaatje uit slaat, zodat hij in de peilingen stijgt. In een artikel in "Het Parool" van de hand van Patrick Meershoek en Bart van Zoelen, met de kop "Wilders heeft z'n retourtje Londen er alweer dik uit", passeert een stoet van door deze wakkere journalisten met instemming geciteerde, althans op geen enkele manier tegengesproken commentatoren, die niet zozeer opgewonden raken van de Britse weigering om Wilders toe te laten, als wel van de media-aandacht die Wilders tengevolge van dat feit weet te krijgen en hoe hij dat zou uitbuiten. Een interessant rijtje namen overigens, die commentatoren, echt mensen van gezag, die dan ook met overeenkomstig ontzag door onze Parool-journalisten worden geciteerd: massapsycholoog Jaap van Ginneken van de Universiteit van Amsterdam (een massapsycholoog, dus die kan het weten, te meer als hij van de Universiteit van Amsterdam is...), Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, René Danen van Nederland Bekent Kleur (dan zou je toch zo maar denken dat dat een heel mooie organisatie is en dat die René Danen een bij uitstek nette man is) en tenslotte Kees Aarts, hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente(nee, niet gewoon leraar, hóógleraar, aan de U-ni-ver-si-teit), in de dagen na 11/9 veelvuldig op teevee om geduldig uit te leggen dat de VS de aanslagen op de Twin Towers aan zichzelf te wijten hadden door hun arrogante opstelling in het Midden oosten en hun steun aan Israël. Zulke bijzondere opvattingen zijn kennelijk bevorderlijk geweest voor het verkrijgen van een hoogleraarschap in de politicologie aan de Universiteit van Twente, zodat nu alle jongeren die in het oosten van ons land zó politiek geïnteresseerd en geëngageerd zijn dat ze politicologie gaan studeren aan de Universiteit van Twente, daar hun vorming ontvangen van deze Kees Aarts. Hij zal er vast wel een populaire docent zijn.

  BeantwoordenVerwijderen