Nourdin Belhadi, docent Hogeschool van Amsterdam, mag vrouwen discrimineren

Update, 9.3.2011 Twee ton subsidie voor handenweigeraar Nourdin Belhadi (foto) : hierr.

Leuk nieuwtje op 'Internationale Vrouwendag'.
Nieuwe fase in zelfislamisering? Islamitische docent Nourdin Belhadi die vrouwen geen hand wil schudden sinds hij in Mekka is geweest, gaat volgende maand weer aan de slag op de Hogeschool van Amsterdam. (Bron) Kosten noch moeite worden gespaard om de terugkeer van de religieuze fanaat Belhadi zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.  (Bron) Hoeveel geld en moeite mag onze aanpassing aan de islam Nederland gaan kosten?

Lees hieronder de brief over de 'heraanstelling' van Nourdin:

"Leden van het team BE Leeuwenburg Vt.

Amsterdam 1 maart 2011,

In het verlengde van het gesprek dat op 1 februari j.l. is gevoerd tussen het BE Team en CvB breng ik jullie bij deze op de hoogte van de verdere gang van zaken rondom Nourdin.
Zoals bekend, is Nourdin’s besluit om vanuit religieuze overtuigingen vrouwen niet langer de hand te willen schudden voor het CvB geen grond om over te gaan tot ontslag. Bij de afronding van het genoemde gesprek is de afspraak gemaakt dat op CvB/MT niveau een besluit genomen wordt over de uitvoering van dit door het CvB geformuleerde standpunt. Dit besluit is afgelopen week gevallen.
Alles afwegend hebben we de conclusie getrokken dat we onze inspanning in eerste instantie gaan richten op het vormgeven van een traject met als doel “herplaatsing” van Nourdin in hetteam BE als docent en als collega.
Het op zoek gaan naar en vinden van een werkbare oplossing achten wij op dit moment binnen dit team het meest kansrijk. Het feit dat Nourdin een positieve historie heeft binnen het team hebben wij zwaar mee laten wegen. Wij beseffen ons vervolgens ook terdege dat dit besluit inspanning vergt van alle betrokkenen en dat we het gesprek moeten voeren met elkaar over wat dit betekent voor de professionele werkrelaties binnen het team en voor de klas. We doen de toezegging dat de hierbij gewenste en mogelijk noodzakelijke ondersteuning vanzelfsprekend gegeven wordt.
In de afgelopen weken is op DEM MT niveau een tweetal gesprekken gevoerd met Nourdin. In deze gesprekken is uitgebreid stil gestaan bij het feit dat het traject van terugkeer een stevige inspanning van direct betrokkenen verlangt en met grote zorgvuldigheid door lopen moet worden. Nourdin is zich daar van bewust en heeft aangegeven de benodigde energie en inspanning hiervoor te willen leveren.
Op woensdag 2 maart praten we (Gebrand de Lange en ondergetekende) verder met Nourdin in kamer LWB B.10.04. In dit gesprek worden naast een aantal inhoudelijke punten ook de mogelijke vervolgstappen verder besproken. In dat vervolgtraject willen we stapsgewijs vorm en inhoud geven aan gesprekken tussen Nourdin en teamleden. De exacte uitwerking hiervan wordt na het gesprek van de 2e maart vastgesteld. Hierover worden jullie op de hoogte gesteld.
Gedurende de reeds gevoerde gesprekken en mogelijke toekomstige gesprekken is Febe Deug vanuit de HvA als extern adviseur aanwezig. Zij is adviseur bij het bureau “de Beuk” dat veel ervaring en kennis heeft met betrekking tot vergelijkbare casuïstiek.
Het streven is eind maart een definitief vormgeving van het uitvoeringsbesluit geformuleerd te hebben en dit vanaf dat moment ook ten uitvoer te brengen.
Ik hoop jullie bij deze, voor nu voldoende op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond dit “dossier” en spreek de wens uit dat een ieder de benodigde wijsheid en het onderlinge begrip en geduld op kan brengen om de vervolgstappen verder vorm te geven .

Florus Roelofsen
Afdelingsmanager Leeuwenburg Voltijd DEM"

16 opmerkingen:

 1. Op de heugescheul van Amsterdam heerst klaarblijkelijk een weggeefcultuur, dat is wat de islam graag ziet, niet ik.
  Geef die islamgek en het gepeupel. dat meeheult een draai om de oren, daar kun je in alle oprechtheid je handen ook voor gebruiken, dames.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. God god, wat een dievetaal, zo'n welzijnswerker/gogologisch schrijfsel - om misselijk van te worden; die zeverende omhaal van woorden! Die zinsconstructies waar je houdini bij nodig hebt..!
  Veel "het doen van dingen" geworstel natuurlijk, en dan als klap op de vuurpijl: "wij beseffen ons"...!!

  Aan misselijke daden gaan altijd eerst misselijke denksels vooraf, en die zijn onvermijdelijk als je je taal niet beheerst.
  Wat een ellende..!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Vrouwelijke docenten aan de HVA zouden moeten weigeren nog verder met Nourdin Belhadi te communiceren vanuit hun geloof en respect voor het vrouw zijn. Hij geeft vreemde vrouwen geen hand, maar hij verblijft wel met ze in 1 ruimte, kijkt ze aan, probeert angstvallig hun vrouwelijke vormen te vermijden? Waarom geeft hij vrouwen eigenlijk geen hand? Als het gaat om lust, dan zou hij ze ook niet moeten zien toch? Dit alles is ernstig verwarrend.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hij moet wel consequent blijven, onze leraar. Vrouwen niet de hand schudden en homo's wel? En joden? En wat te denken christenhonden? Heeft de hogeschool dat eigenlijk wel uitgezocht en zich, als ze consequent zijn, ermee accoord verklaard? Of zijn dat de volgende stappen van meneer Nourdin?
  Zou het bestuur van die school nou zo blind zijn, zo dom of zo weinig ruggegraat hebben?
  Of is het een vroege 1-aprilgrap? Dat zou goedbeschouwd de beste optie zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dat retourtje van die knakker naar Mekka gaat de belastingbetaler al naar gelang het verdere verloop van de in gang gezette procedurele ontwikkeling van deze casus tienduizenden , honderdduizenden of misschien wel miljoenen kosten . Toe maar mensen beleg maar vergaderingen met 10 , 20 mensen rond de ronde tafel a x-eurootjes per uur , vooral in gesprek blijven en lang vergaderen vergaderen vergaderen . zzzzzzzz.pfffff.zzzzzzzzz.pffffffff.zzzzzzzz.pffffff.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Als onderwijs nu een bedrijfstak zou zijn, met scholen en universiteiten in een markt vol met concurrenten. Werken voor kwaliteit en winstmarges.
  Zou dan zulke lui zichzelf niet allang hebben uitgeroeid?
  Zou de klant dan voor zijn/haar eigenbelang kunnen gaan en eisen stellen ipv deze ellende ?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Laat hem nou gewoon, hij krijgt €200.000 subsidie om de integratie te bevorderen en is een liefhebber van de situatie op Kanaleneiland (één van de vele achterstandswijken van Utrecht) waar vrijwel uitsluitend nog hoofdoeken het winkelcentrum vullen. Als je die allemaal een hand moet gaan geven heb je daar een dagtaak aan.

  In navolging van Nourdin en zijn talrijke geestverwanten geef ik moslims geen hand meer en negeer ik moslimvrouwen in alle opzichten. Daarnaast probeer ik zo halal-vrij mogelijk te leven, ook wat het eten betreft. En dat moet gewoon kunnen vind ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. AMSTERDAM - De Amsterdamse HvA-docent Nourdin Belhadi, die na een bedevaart naar Mekka nog langer weigert zijn vrouwelijke collega's de hand te schudden, blijkt voorzitter te zijn van een stichting die 200.000 euro ontvangt van de gemeente Utrecht.

  Twee ton subsidie voor handenweigeraar

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Vrouwen hebben binnen de islam alleen de vrijheidskeuze tussen een hoofddoekje en een burka. Vooral geen eigen keuze en ook geen non-islam handen schudden, kortom geheel passend binnen het individualistisch Aletta Jacobs- streven van de PvdA, alleen jammer van die subsidie.

  - Aldus een foute PVV-er.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ieder zijn eigen recht!!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het is belachelijk dat het kan gebeuren dat een voorzitter van een jongeren organisatie geld in eigen zaken steekt.
  Geld dat door de gemeente beschikbaar is gesteld voor jongeren. Een strafrechtelijke kwestie lijkt mij.
  De situatie rondom Behadi zijn beschuldigingen die niet zijn bewezen. Je kan mensen niet gaan straffen daar hebben wij een strafrechtelijk systeem voor.
  En aangezien behaldi niet (nog niet)schuldig is bevonden. Is hij onschuldig ! In de zin van artikel 11. UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

  Artikel 11
  Je bent onschuldig totdat je schuld bewezen is; je hebt het recht je te verdedigen tegen beschuldigingen.
  UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS.


  Nu is het wetenschappelijk bewezen dat vrouwen zich laten lijden door emoties maar dit is toch wel belachelijk.
  Het niet schudden van handen past niet echt bij ons nederlandse waarden en normen van nu.
  Echter zou niet snel iemand de hand van een junky willen schudden , uit hygienisch reden lijkt mij ?
  En iemand de hand niet schudden uit geloofovertuiging is toch wel iets anders. Als men zich zou verdiepen in de islam of elk ander geloof.
  Zou je er achter komen dat het schudden van een vrouwenhand niet gepast is, uit RESPPECT voor de vrouw.
  Dat het 2012 is en dat alles om ons heen is gemoderniseerd en dat de waarden en normen verschillen met vroeger,dat is duidelijk.
  Maar besef wel dat een geloof niet is onstaan in 2012, en dat de normen en waarden van een geloof verschillen met de moderene nederland van nu.
  Zoals elke geloof verbied lichamelijk contact en of sex te hebben voor de huwelijk.

  Dus dames als het niet erg genoeg is, iemand te beschuldigen van daden waarvan niet is bewezen dat hij schuldig is.
  Is een ding, maar dat je vervolgens een hele geloof belachelijk probeerd te maken ?
  Dat is toch van de zotte !!! Het niet respecteren van iemands geloof, kom op mensen.
  Het belachelijk maken van een geloof zorgt er niet voor dat mensen stoppen geloven.
  Echter zorgt het wel voor een gespannen sfeer in ons land en dat wil niemand lijkt mij.
  Anders zouden wij allemaal kunnen beginnen met geweren kopen en de boel in fix steken als en stel wilden.
  Laat strafrechtelijke kwesties over aan de rechter. En stop met haat zaaien!!!
  Wees voor wereld vreden !! , is dat ver gezocht.
  Zorg dan voor een leefbaar nederland ook als er mensen zijn die daar niet naar handelen.
  GRtz :)

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het is belachelijk dat het kan gebeuren dat een voorzitter van een jongeren organisatie geld in eigen zaken steekt.
  Geld dat door de gemeente beschikbaar is gesteld voor jongeren. Een strafrechtelijke kwestie lijkt mij.
  De situatie rondom Behadi zijn beschuldigingen die niet zijn bewezen. Je kan mensen niet gaan straffen daar hebben wij een strafrechtelijk systeem voor.
  En aangezien behaldi niet (nog niet)schuldig is bevonden. Is hij onschuldig ! In de zin van artikel 11. UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

  Artikel 11
  Je bent onschuldig totdat je schuld bewezen is; je hebt het recht je te verdedigen tegen beschuldigingen.
  UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS.


  Nu is het wetenschappelijk bewezen dat vrouwen zich laten lijden door emoties maar dit is toch wel belachelijk.
  Het niet schudden van handen past niet echt bij ons nederlandse waarden en normen van nu.
  Echter zou niet snel iemand de hand van een junky willen schudden , uit hygienisch reden lijkt mij ?
  En iemand de hand niet schudden uit geloofovertuiging is toch wel iets anders. Als men zich zou verdiepen in de islam of elk ander geloof.
  Zou je er achter komen dat het schudden van een vrouwenhand niet gepast is, uit RESPPECT voor de vrouw.
  Dat het 2012 is en dat alles om ons heen is gemoderniseerd en dat de waarden en normen verschillen met vroeger,dat is duidelijk.
  Maar besef wel dat een geloof niet is onstaan in 2012, en dat de normen en waarden van een geloof verschillen met de moderene nederland van nu.
  Zoals elke geloof verbied lichamelijk contact en of sex te hebben voor de huwelijk.

  Dus dames als het niet erg genoeg is, iemand te beschuldigen van daden waarvan niet is bewezen dat hij schuldig is.
  Is een ding, maar dat je vervolgens een hele geloof belachelijk probeerd te maken ?
  Dat is toch van de zotte !!! Het niet respecteren van iemands geloof, kom op mensen.
  Het belachelijk maken van een geloof zorgt er niet voor dat mensen stoppen geloven.
  Echter zorgt het wel voor een gespannen sfeer in ons land en dat wil niemand lijkt mij.
  Anders zouden wij allemaal kunnen beginnen met geweren kopen en de boel in fix steken als en stel wilden.
  Laat strafrechtelijke kwesties over aan de rechter. En stop met haat zaaien!!!
  Wees voor wereld vreden !! , is dat ver gezocht.
  Zorg dan voor een leefbaar nederland ook als er mensen zijn die daar niet naar handelen.
  GRtz :)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Het is belachelijk dat het kan gebeuren dat een voorzitter van een jongeren organisatie geld in eigen zaken steekt.
  Geld dat door de gemeente beschikbaar is gesteld voor jongeren. Een strafrechtelijke kwestie lijkt mij.
  De situatie rondom Behadi zijn beschuldigingen die niet zijn bewezen. Je kan mensen niet gaan straffen daar hebben wij een strafrechtelijk systeem voor.
  En aangezien behaldi niet (nog niet)schuldig is bevonden. Is hij onschuldig ! In de zin van artikel 11. UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

  Artikel 11
  Je bent onschuldig totdat je schuld bewezen is; je hebt het recht je te verdedigen tegen beschuldigingen.
  UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS.


  Nu is het wetenschappelijk bewezen dat vrouwen zich laten lijden door emoties maar dit is toch wel belachelijk.
  Het niet schudden van handen past niet echt bij ons nederlandse waarden en normen van nu.
  Echter zou niet snel iemand de hand van een junky willen schudden , uit hygienisch reden lijkt mij ?
  En iemand de hand niet schudden uit geloofovertuiging is toch wel iets anders. Als men zich zou verdiepen in de islam of elk ander geloof.
  Zou je er achter komen dat het schudden van een vrouwenhand niet gepast is, uit RESPPECT voor de vrouw.
  Dat het 2012 is en dat alles om ons heen is gemoderniseerd en dat de waarden en normen verschillen met vroeger,dat is duidelijk.
  Maar besef wel dat een geloof niet is onstaan in 2012, en dat de normen en waarden van een geloof verschillen met de moderene nederland van nu.
  Zoals elke geloof verbied lichamelijk contact en of sex te hebben voor de huwelijk.

  Dus dames als het niet erg genoeg is, iemand te beschuldigen van daden waarvan niet is bewezen dat hij schuldig is.
  Is een ding, maar dat je vervolgens een hele geloof belachelijk probeerd te maken ?
  Dat is toch van de zotte !!! Het niet respecteren van iemands geloof, kom op mensen.
  Het belachelijk maken van een geloof zorgt er niet voor dat mensen stoppen geloven.
  Echter zorgt het wel voor een gespannen sfeer in ons land en dat wil niemand lijkt mij.
  Anders zouden wij allemaal kunnen beginnen met geweren kopen en de boel in fix steken als en stel wilden.
  Laat strafrechtelijke kwesties over aan de rechter. En stop met haat zaaien!!!
  Wees voor wereld vreden !! , is dat ver gezocht.
  Zorg dan voor een leefbaar nederland ook als er mensen zijn die daar niet naar handelen.
  GRtz :)

  BeantwoordenVerwijderen