Begraven onder de islam

Hans_small
De islam verbiedt het om rituelen en symbolen van andere godsdiensten dan de islam in het openbaar te tonen. De islam is goed, en dus is niet-islam niet goed. Niet-islam moet bestreden en weggewerkt worden. Wie dat wil kan op de leesplank in de moskee boeken vinden waarin dat rustig wordt uitgelegd. Google eventueel zelf ook eens op bookshelf en mosque en radical als u het niet gelooft, dat scheelt voetnoten.

Dat ‘radical’ moet erbij omdat u anders te veel treffers krijgt, niet omdat het alleen om de radicale islam zou gaan. Het gaat om de gewone standaard sharia-handboeken, die
voortdurend opnieuw gedrukt en herdrukt worden. U weet wel, die sharia die volgens hooggeleerden van de Leidse universiteit voor 95% identiek is aan het Nederlands recht.

Dit verbod op openbare manifestaties van andere godsdiensten dan de islam gaat terug op een oud edict waarvan moslims geloven dat een van de eerste kaliefen, Kalief Umar, het heeft uitgevaardigd. Het edict heet dan ook ‘de Voorwaarden van Umar’, in het Arabisch shuruuT 3umar. De vrienden van de islam noemen het meestal ‘het pact van Umar’, maar het is geen pact, het is een eenzijdig stuk. Het is een dictaat, geen overeenkomst.

Onder de bepalingen van dit edict vallen onder meer kerktorens, kerkgebouwen, kerkmuziek, en het zichtbaar dragen van het christelijke symbool van het kruis, bijvoorbeeld door een Amsterdamse trambestuurder, of Sinterklaas. Zelfs het groot onderhoud aan een kerkgebouw wordt bij dit edict verboden. Daar is de Zwitserse minarettenwet echt helemaal niks bij.

Uiteraard vallen ook begrafenissen onder dit edict. Begrafenissen worden in het edict zelfs expliciet genoemd. Het is vanuit de islamitische cultuur gezien natuurlijk ondenkbaar dat een begrafenis of crematie geen religieus ritueel zou zijn. Begrafenissen zijn ook inderdaad zelfs in het seculiere Nederland vaak een religieus ritueel.

Wie naar een begrafenis toekomt, geeft aan dat hij met de overledene verbonden is. Dat is hij juist niet, want hij leeft en de overledene is dood. Het ritueel van de begrafenis wil die tegenstelling opheffen door de dode aan de aarde en de gemeenschap terug te geven. Dat is een vorm van religie. Religie die concurreert met de islam is volgens de islam verboten, Arabisch Haraam.

De rotjongetjes in Amersfoort zullen die boeken op de leesplank in de moskee toch wel niet gelezen hebben? Nee, dat klopt, lezen is hun hobby niet. Maar de inhoud van die boeken wordt naverteld, herverteld en doorverteld, thuis en op school. De meeste christenen hebben ook de eerste vijf Bijbelboeken van Genesis tot Deuteronomium niet gelezen. Toch weten ze meestal wel wie Kaïn en Abel zijn, en zijn ze vertrouwd met het gebod ‘Hebt uw naaste lief als u zelf’, en dat gebod komt daar vandaan.

Het zou mooi zijn als er een oplossing voor dit soort ordeverstoringen gevonden zou kunnen worden. Schoolkinderen streng straffen? Dat gaat in Nederland niet gebeuren, het is hier Syrië niet. Meer dan dit signaleren is voorlopig niet mogelijk. Maar als het waardig begraven onder de islam nu al zo moeilijk is, zou het geen kwaad kunnen enige bezinning te plegen op de vraag wat of er gebeurt als de islam nog meer macht en invloed krijgt dan op dit moment het geval is.

24 opmerkingen:

 1. Schooldirecteur Walma van de school in Amersfoort twijfelt of zijn leerlingen wel schuldig zijn.
  Waarom twijfelt hij? Omdat ze het ontkennen. De goede man kent de achtergrond van zijn leerlingen wel heel erg slecht. De kinderen hebben thuis geleerd te liegen. Als je liegt is het niet gebeurd. Simpel toch?
  Eigenlijk kan je het die kinderen niet eens kwalijk nemen dat ze dit soort walgelijke dingen doen. Ze zijn slechts het product van hun opvoeding. Een opvoeding die nauw samenhangt met de cultuur en godsdienst van hun ouders.
  Maar daar mag je dan weer niets van zeggen, want dat ben je een racist.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Het zou mooi zijn als er een oplossing voor dit soort ordeverstoringen gevonden zou kunnen worden. Schoolkinderen streng straffen? Dat gaat in Nederland niet gebeuren, het is hier Syrië niet. Meer dan dit signaleren is voorlopig niet mogelijk."

  Maar die oplossing is toch al gevonden ? (even goed nadenken) De ontwikkelingen gaan toch precies de goede kant op ?
  Van één zetel, bij de VVD eruit gegooid, naar 9 en nu 24.
  En bij de volgende ronde 40+ ?
  Het aantal naïevelingetjes en wegkijkertjes daalt door die begrafenisstoeten.

  Groot nieuws in Belgie met uitzending Terzake. Marrokaan probeert homo te wurgen, in de buurt van het beursgebouw, op klaarlichte dag.

  Ze vallen in hun eigen mes.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Je wordt toch moedeloos van die incompatabiliteit van de westerse en de islamitische cultuur en de uitzichtloosheid van het niet kunnen oplossen... want er is maar 1 islam. Daar krijg je toch haast ter plekke een depressie van.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ El Houssain,

  Jansen verwijst naar Google zodat iedereen het na zou kunnen gaan. Net zoals je via Google alle hadieth-verzamelingen kunt vinden en kunt lezen over de perverse gebruiken en voorschriften van het satanische geloof dat u durft te verdedigen. Nee, El Houssain, u kunt Hans Jansen niet in diskrediet brengen. En uw suikerzoete leugens over uw barbaarse moordenaarscultus slik ik niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. El_Houssain is een schriftgeleerde, die alleen uit is op exegese, maar die niet de kern vat.

  Het christendom staat voor een liefhebbende god en naastenliefde.
  Bij de islam ontbreekt dat.

  En dat is te zien: de norse, arrogante, contactmijdende blikken van moslims zijn echt opvallend! Zuur, chagrijnig volk.

  Pas als ze afstand van hun "geloof" hebben genomen neemt dat af.
  Zoals bij mijn buren.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het spijt me dat ik 'El_Houssain' de lust tot verder lezen ontnomen heb door aan te geven hoe een buitenstaander mijn beweringen snel zou kunnen controleren. Peccavi.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "Demente Google-arabist."
  Islam = vrede.

  alea iacta est

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "....Als dat niet gebeurt, als dit soort incidenten voortduren, zal niet alleen de multiculturele samenleving zijn mislukt maar ook de multi-etnische."

  Rouw en verdriet

  BeantwoordenVerwijderen
 10. at el houssain .
  Kom op nou kerel niet zo emotioneel vanuit je onderbuik reageren . Probeer maar even door de zure appel heen te bijten , lees het maar even uit . Hans Jansen legt gewoon een aspect van de Islam uit , het is maar een voetnoot van die vele duizenden voetnoten . Hans Jansen heeft nou eenmaal een zodanige expertise op dat gebied dat hij best geïnteresseerde mensen het een ander mag uitleggen . Ook jij kunt er nog van leren en wel omdat je het ook eens een keer niet van zo'n gehersenspoelde imam hoort . Jij kunt er ook veel van leren hoor . Knoop dat nou eens goed in je oren . Het doet me overigens denken aan Gouda . Dat akkefietje je weet het misschien wel , dat van die kleine mohammedaanse moslim jongetjes christelijke vrouwen die op zondag naar de kerk gingen uitscholden voor hoeren . Die kleine jongetjes die in menig gezin te horen krijgen dat ongesluierde vrouwen eigenlijk allemaal hoeren zijn . Het is toch logisch te begrijpen dat zulk gedachtegoed in de besloten huiskamer wordt opgedaan . Misschien nog leuk voor jou een Nederlands spreekwoord zegt " Zo de ouden zongen zo piepen de jongen " . Ik wil er met nadruk op wijzen dat natuurlijk niet in elk mohammedaans moslim gezin dit soort "liedjes" gezongen (mogen) worden . lol.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Bij mijn weten komt 'Heb uw naaste lief zoals uzelf' niet uit Deuteronomium of Genesis, maar de Bergrede uit het Nieuwe Testament.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Diefstal, aantasten van iemands goede naam en faam, moord, door rood licht rijden, kinderen verkrachten, parfums jatten, mishandelen, begrafenis verstoren enzovoorts?

  Het is allemaal mis, onder wat voor rationeel of irrationeel gesternte het ook plaatsvindt. En het is met het wetboek van strafrecht en dat van strafvervolging in de hand vatbaar voor vervolging.

  Vraag is dus: So What?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Chielie

  "Heb je naaste lief als jezelf" komt toch heus uit de Joodse bijbel (onder christenen bekend als het Oude Testament), weliswaar niet uit Genesis of Deuteronomium, maar Leviticus 19 vers 18: we'ahavta lere`akha kamokha. En daar heeft Jezus het ook vandaan. Alle ethiek in het Nieuwe Testament is al te vinden in het Oude.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Christus heeft wel een aanvulling gegeven op het gebod van de liefde namelijk 'hebt elkander lief zoals ik u heb liefgehad' (namelijk tot eventueel de dood er op volgt!!)

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Het is een weldaad om tussen alle dommigheid,onnozelheid en boosaardigheid af en toe
  iets substantieels te lezen.('je neemt er wat van mee')
  Ik dank Hans Jansen (en Mw Hoeiboei!) van harte.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ik ben in het bezit van het reglement van een niet nader te noemen Islamitische basisschool.
  Daar staat onder andere in dat er kruisjes mogen worden gedragen, mits niet zichtbaar!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Sam Harris (The End of Faith pag 202)

  Here we come upon a terrible fact of asymmetric warfare: when your enemy has no scrupules, your own scrupules become another weapon in his hand.

  Hard terugslaan lijkt het enige antwoord dat verstandig is. Dit geldt ook vanwege het feit dat de tribale cultuur er een van oog om oog en tand om tand is.

  Die jongetjes moeten dus een behandeling krijgen die door hun achterban wordt begrepen. Dus geen pedagogen en psychologen maar een verstoring van een islamitische begrafenis.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @Peter Louter. Ja begrijpen zullen ze het wel maar jouw 'voorstel' is nou typisch iets wat we niet willen in onze maatschappij!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Naschrift Hans Jansen:

  Om de geloofwaardigheid van een en ander niet te schaden heb ik bij dit stuk maar geen verwijzing opgenomen naar:

  Norman A. Stillman. 1978. ‘The Moroccan Jewish experience: a revisionist view’, Jerusalem Quarterly 9: 111-123. Herdrukt in Andrew G. Bostom, ed., (2007), The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History, 549-555.

  Norman Stillman schrijft daar o.a.:
  The harassment of Jewish funeral processions was also a widespread Muslim tradition.

  Een Joodse rouwstoet in Marokko placht zich in looppas naar de begraafplaats te begeven.

  Met dank en verontschuldigingen aan degenen die mij daarop gewezen hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. at Hans Jansen .
  Het gedrag van bepaalde Mohammedanen ( kinderen wat een geval in Nederland betreft ) bij begrafenissen is toch eigenlijk vreemd en niet volgens een hadith die ik opgeduikeld heb uit Sahih Buhkari . Volume 2, Book 23, Number 398:
  Narrated Jabir bin 'Abdullah :
  A funeral procession passed in front of us and the Prophet stood up and we too stood up. We said, 'O Allah's Apostle! This is the funeral procession of a Jew." He said, "Whenever you see a funeral procession, you should stand up."
  Ik vind dit toch wel uitermate grappig . Mohammedanen volgen dus de hadith of te wel het " lichtende voorbeeld " van hun profeet niet . Het komt er op neer dat wanner een begrafenisstoet voorbij rijdt(loopt) en er zijn mohammedanen die gezeten zijn bijvoorbeeld op een terras verplicht zijn op te staan en op deze manier respect te betuigen aan de overledene ongeacht het geloof dat de overledene heeft gehad . Schitterend toch , vlug allemaal gaan doceren op de islamitische scholen . Prachtig toch !!!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ Aisha,
  Dus als ik het goed begrijp waren het wel moslims, maar slechte moslims...
  Een kleine groep die het voor de meerderheid verprutsen.

  Hè, wat vervelend.

  Zou de sharia-politie in Antwerpen, oude mannetjes die je aanspreken en eventueel een seintje aan een groepje hangjongeren geven, nu goede of ook slechte moslims zijn ?

  BeantwoordenVerwijderen