Uitgetreden katholiek onder politiebescherming

De Italiaanse journalist Magdi Allam (spreek uit: Alláám) is een prominente ex-moslim die katholiek geworden is. Maar in maart 2013 heeft hij de katholieke kerk verlaten omdat hij de houding van de kerk ten opzichte van de islam verkeerd vindt.
Hij kan in geweten niet langer accepteren dat de katholieke kerk er onduidelijkheid over laat bestaan of de God van de islam en de God van de christenen dezelfde zijn, en hij acht de houding van onderwerping die de katholiek kerk tegenover de islam zijnsinziens te vaak aanneemt, in strijd met alles wat goed is.

Magdi Allam, geboren in Cairo in 1952, weet waar hij het over heeft als het om de islam gaat. Hij is als moslim opgevoed. In 1972 emigreerde hij naar Italië, in 1986 is hij genaturaliseerd. Toen in 2004 Theo van Gogh werd vermoord, heeft hij Nederland bezocht en daarover in zijn krant uitgebreid verslag gedaan.

De uittreding uit de islam van Magdi Allam was spectaculair. Pasen 2008 is hij door de toenmalige Paus, Benedictus, in de St. Pieter tijdens de paaswake gedoopt. Sindsdien staat hij onder politiebescherming om te voorkomen dat overvrome moslims de regels van de islamitische wet, de sharia, op hem toepassen.

Het komt goed uit dat hij al onder politiebescherming staat, want zo is hij tegelijkertijd ook beschermd tegen katholieken die hem vanwege zijn uittreding uit de rooms-katholieke kerk willen vermoorden.

189 opmerkingen:

 1. Overstappen van de ene religie naar de andere is 'van de regen in de drup'.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Magdi Allam is dat niet met u eens. Ik trouwens ook niet.

   Verwijderen
  2. Prima, maar het is zoals ik het zie.

   Verwijderen
  3. Voor welke andere godsdienst heb je dan politiebescherming nodig? Toch alleen als de islam in het spel is? (Niet tegen katholieken; grapje van Hans Jansen!) Er lijkt me dus toch wel een groot verschil tussen de godsdiensten te bestaan! Je ziet het duidelijk heel verkeerd!

   Verwijderen
 2. Hij bevestigd wel een veel gehoorde mening, dat bekeerlingen roomser zijn dan de Paus.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat ook!

   Maar ik wil zeggen: welke religie is nu beter dan een andere?

   Verwijderen
  2. Een kwalitatieve gradatie van religies lijkt mij mogelijk.

   Buddhisme is principieel pacifiek en doet er in de praktijk ook wat aan. Zijn monniken steken zichzelf in brand, niet de ander.

   Hinduisme is wreder, maar heeft zijn charme en is ook verder met zijn Varnastelsel interessant.
   Het heeft onnoemlijk onder de Islam geleden

   Confucianisme maakt minstens geen agressieve indruk.

   Voodoo is walgelijk.

   Enz.

   Verwijderen
  3. Aan HPax 21: 50

   De Buddhist Hulagu verwoestte bagdâd in 1256 en liet een pyramide van schedels oprichten.
   Het buddhisme is verdwenen uit India waar het ontstond om de religieuse gevoels der mensen te doden.

   Verwijderen
  4. Ja, maar dat mag hier op hoeiboei niet gezegd worden.

   Verwijderen
  5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  6. Het boeddhisme is grotendeels verdwenen uit India door de moslim-invasies vanaf de elfde eeuw. Die hebben ook vele honderden hindoetempels verwoest (V.S. Naipaul heeft daar uitvoerig over geschreven in zijn 'India, een gewonde beschaving') en in India één van de grootste genocides uit de geschiedenis aangericht... "waar het ontstond om de religieuse gevoels der mensen te doden." Dat slaat nergens op afgezien van het feit dat het fout geschreven is. Hulagu was overigens een Sjamanist zoals de meeste Mongolen in die tijd...

   Verwijderen
  7. Aan Peter Kuypers 21:26

   Het buddhisme verdween reeds uit India voor de komst der muzelmannen.
   In de jaren '90 stond in De Telegraaf een reportage over Chinezen in Peking die katholiek waren geworden.
   Een vrouw zei: "het christendom is als godsdienst veel schoner dan het buddhisme; het buddhisme is zo stoffig en zo saai".
   Excuses voor het feit dat ik gevoelens fout schreef.
   Mijn nederlands laat soms te wensen over.
   Nochtans waag ik het om te beweren dat het buddhisme daarop uit was om de religieuse gevoelens der mensen te doden.
   Het buddhisme is namelijk geen godsdienst maar een levensleer.
   Wat betreft Hulagu:
   Zijn grootvader was een volgeling van het sjamanisme maar hij zelf had zich tot het buddhisme gewend.

   Verwijderen
  8. Het Boeddhisme was in India al op de terugweg maar het was zeker nog niet verdwenen. De Pala-dynastie die heerste over een groot deel van India tot in de 12e eeuw was uitgesproken Boeddhistisch. Daar kwam een einde aan met de komst van de moslimlegers die duizenden pagodes en kloosters verwoestten en miljoenen Boeddhisten -en hindoes- over de kling joegen.
   Wat er in de jaren negentig in De Telegraaf stond zal wel ongemeen boeiend zijn maar lijkt we weinig relevant.
   De Mongolen waren nogal eclectisch op religieus vlak; Hulagu was een sjamanist die getrouwd was met een Nestoriaanse christen. Een van zijn zonen was wel Boeddistisch en getrouwd met een Orthodoxe prinses. En zijn neef -en tegenstander- Berke was een moslim. Hulagu zou zich wel bekeerd hebben tot het Boeddhisme toen hij zijn einde voelde naderen. (Een beetje dus zoals Constantijn de Grote die zich bekeerde tot het christendom op zijn sterfbed.)

   Verwijderen
  9. Aan Peter Kuypers 14:11

   U schrijft dat de muzelmannen miljoenen hindoe's en buddhisten firent passer sur le fil de l'épée.
   U kunt gelijk hebben, maar aan welke bronnen ontleent u deze informatie?
   In 1990 las ik in de Frankfurter Allgemeine een opstel over het optreden van Tamerlan in Türkistan.
   Daarin stond dat deze wreedaard miljoenen nestoriaanse christenen liet ombrengen.
   De anecdote uit De Telegraaf citeer daarom, vermits in het Westen, dus ook in Nederland, sommige ex-christenen zich aangetrokken voelen tot de leer van Gautama.
   Volgens De Telegraaf is het in Peking precies andersom.

   Verwijderen
  10. Dat de moslim-invasies in India vanaf de elfde eeuw een enorme ravage hebben aangericht is algemeen bekend. Of het ook de grootste genocide is uit de geschiedenis -zoals Will Durant o.a. meende - is nu natuurlijk nog moeilijk te bewijzen. Prof. K. S. Lal schatte dat er tijdens de islamitische invasies 50 miljoen mensen zijn afgemaakt. (En ook nog vele miljoenen afgevoerd naar de slavenmarkten in Bagdad en Samarkand). Dat is moeilijk hard te maken maar miljoenen zijn er zeker omgekomen.
   Timoer Lenk was inderdaad zelfs voor de normen van die tijd een onvoorstelbaar wrede man die er prat op ging dat hij 'bergen van schedels' achterliet. Overigens was hij ook een moslim...

   Verwijderen
  11. Aan Peter Kuypers 19:08

   De naam Will Durant ken ik slechts als die van een noord-amerikaanse filosoof.
   Van K.S. Lal vernam ik nimmer.
   Lal is hindi/urdu en betekent rood.
   U citeert de omschrijving "grootste genocide".
   Door de verregaande beperking van het vrije woord van de laatste decennia is het mij onmogelijk om in deze rubriek daarop in te gaan.
   Zulks omdat les sadiques rouges belangrijke plaatsen bezetten in het apparaat van Justitie.
   A la rigueur kunt ge mijn e-post adres vervoegen om genoemd thema verder te behandelen.
   johanvandermeulen64@gmail.com

   Verwijderen
 3. Ook voor katholieken geldt: Je haat of Je haat niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Voor moslims geld dat toch nog iets meer vind ik. Die religie lijkt wel bijna volledig gebaseerd op haat...

   Verwijderen
 4. Je kunt hier op twee manieren tegen aan kijken.

  God en/of Allah is onze schepper, dat geloven Christenen en Moslims. Je kunt maar door één entiteit geschapen worden omdat je daarna al bestaat, en dat is dan God of Allah. God en Allah zijn dan andere benamingen voor dezelfde creërende entiteit.

  Nu gooit Mohammed roet in het eten door te verklaren dat God geen zoon heeft en dat mensen die geloven dat God een zoon heeft gedood moeten worden omdat dat ongelovigen zijn. Beetje vage redenering als je dit zo leest omdat volgens Mohammed beide groepen in dezelfde God geloven, maar het is in ieder geval genoeg voor gelovige Moslims om massaal Christenen uit te roeien. Voor Zover ik het begrijp zegt de Koran dus dat Allah en God dezelfde zijn, maar dat je niet mag geloven dat God/Allah een zoon heeft.

  Aan de andere kant kun je als almachtige entiteit niet tegelijkertijd wel en geen zoon hebben. Dus volgens die logica hebben we het over twee entiteiten, één Allah en één God.

  Welke redenering moet je nu volgen? Ik vind dat als je een entiteit benoemt die hemel en aarde schept dat verreweg de belangrijkste eigenschap is. Deze entiteit heeft ons allen geschapen, en volgens deze redenering zijn we allemaal kinderen van God. Of Jezus dan nog extra als inspirerend persoon genoemd wordt als zoon of niet vind ik in het niet vallen bij het creëren van alles wat er is.

  God en Allah zijn dan dezelfde entiteit, en dan hebben Moslims en Christen een dispuut over het wel of niet bestaan hebben van Christus.

  Mensen die in dezelfde God geloven zouden elkaar niet af moeten maken.

  Ik wens iedereen een inspirerende Witte donderdag toe.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste IJstengel, hartelijk bedankt voor uw uiteenzetting. Als katholiek heb ik ook heel veel moeite met de houding van de Kerk ten opzichte van de islam. En ik geloof dat die houding inderdaad veel mensen zand in de ogen strooit omtrent de ware aard van de islam. En dat speelt al sinds het Tweede Vaticaans Concilie (document Lumen Gentium). Volgens mij heeft daardoor zelfs de massaimmigratie van islamieten naar Europa kunnen plaatsvinden, men had geen argwaan meer.
   We hebben als christenen en islamieten misschien wel de bedoeling om dezelfde God (de Schepper) te aanbidden. De problemen komen pas met de Koran! De Christelijke God heeft ons niet opgezadeld met de Koran waar alle ellende uit voortkomt! Als de Kerk daarover ook duidelijk was had ik geen probleem met dat we dezelfde God zouden aanbidden!
   Overigens mogen mensen elkaar nooit afmaken, ook al zouden ze inderdaad niet dezelfde God aanbidden, zeg ik als hedendaagse christen!!!! U bent zelf al geïnfecteerd met Koran-virus zonder dat u het in de gaten heeft!

   Verwijderen
 5. Onze God is toch de allerbeste
  Onze God is kampioen...

  Aldus de Positivo's in hun opwekkende lied van destijds.

  Beste mensen, wie weet nu of God en Allah dezelfde dan wel verschillend zijn?? Ooit God of Allah gezien en gesproken? En.....? , wat vonden Ze er zelf van.

  Laat een ieder op z'n eigen manier zalig worden, als hij/zij mij er maar niet mee lastig valt , laat staan dat hij/zij de overtuiging heeft dat er een recht bestaat om mijn geweten te bezitten en/of mijn leven te beperken en te bedreigen omdat ik de denkbeelden ( want dat zijn die overtuigingen; niet meer en niet minder) niet deel.

  hans

  BeantwoordenVerwijderen
 6. God wordt door de bijbel anders voorgesteld dan door de Koran. Het is uitgesloten dat beide boeken het over Dezelfde hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik weet niet of je dat zonder meer kunt zeggen. Het lijkt me in ieder geval meer een religieuze dan een wetenschappelijke stelling. Volgens de moslims is Allah dezelfde als God (heb ik nog van u geleerd overigens, althans dat je 'Allah' moet vertalen met 'God'). Natuurlijk zijn er verschillen in voorstellingen, maar binnen het OT zijn er yoch ook verschillende voorstellingen van God? De God van Genesis is een beetje anders dan de God van Exodus (zelfs binnen Genesis zijn er verschillen). Dus of het om dezelfde God gaat is natuurlijk een kwestie van geloof (maar dat geldt sowieso voor 'God', zeg ik vanuit het perspectief van een ongelovige). Maar ik zit er toch niet naast als de Koran stelt dat Allah ook de God is van de Christenen en de Joden?

   Verwijderen
  2. Is er dan overeenstemming over het beeld van de God uit het christendom? Is God: liefhebbend , wrekend , jaloers (naijverig).
   Laten we het er maar op houden dat alle opvattingen over een/de God opvattingen zijn en niet DE WAARHEID. Waar het om gaat is de pretentie van het voetvolk van God om te weten wat of wie HIJ/ZIJ is en wat dientengevolge psychisch en fysiek geboden is t.a.v. andersdenkenden. En juist dit is voor mij volstrekt onverteerbaar. Voor de rest neem ik alle opvattingen voor wat ze zijn nl ( zoals al eerderder gezegd) als niet weer dan meningen die altijd tegen het licht gehouden moeten worden en waarvan de betrekkelijkheid altijd een uitgangspunt is.

   Verwijderen
  3. Floris Schreve28 maart 2013 18:54

   Dat weet Jansen dondersgoed. Maar hij wil niet dat jij dat weet!.
   Uit één van zijn boekjes begreep ik dat Jansen liever niet heeft dat jan- en alleman de originele koran, al dan niet vertaald gingen lezen, want het zou geen leesboek zijn!. Hij heeft liever dat jij zijn losse flodders van aaneengeknoopte tekstvervalsing leest. Alleen zo kan hij doorgaan met zijn gezwets.
   De originele tekst. Nee, daar wil hij natuurlijk niets van weten. raar hé? Nou, niet!. Want dat ondermijnt zijn stellingen, vandaar.
   Ik ken de koran, dus mij belazert hij niet, daarom blijft hij vaag en reageert het liefst niet op mijn commentaren.

   Verwijderen
 7. De Koran laat God zeggen: ‘Doodt hen waar ge ze maar vinden kunt’. De bijbel laat God zeggen: ‘Ik begeer niet de dood van de ongelovigen’, in het Latijn vertaald als nolo mortem impii dan wel nolo mortem peccatoris. Zou, als het een roman was, een auteur hetzelfde denkbeeldige personage beide uitspraken kunnen laten doen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het zijn hier vooral linkse mensen die de inhoud en geest van de bijbel en de koran als één en dezelfde opvatting trachten neer te zetten.

   Verwijderen
  2. Met mijn redenerig heb ik zeker niet de bedoeling om te stellen dat de Bijbel en de Koran dezelfde opvattingen hebben.

   Ik zeg dat als twee groepen geloven dat er een alles creërende entiteit is dat dat logischerwijs dezelfde entiteit moet zijn.

   Helaas legt de Koran bij deze entiteit de eigenschap neer dat zijn volgelingen anders denkenden moeten bestrijden, dat kwam Mohammed ook goed uit bij zijn krijgstochten.

   Verwijderen
  3. HansJansen29 maart 2013 08:44
   De Koran laat God zeggen: ‘Doodt hen waar ge ze maar vinden kunt’.
   ------------------------------------------------------------
   Ja, wie moet wie doden? Waarom? Waar blijkt dat uit? Wat zeggen de verzen ervoor en erna?

   Mij kunt u niet wijs maken dat dit 'opdracht tot het doden' volslagen onverwacht en volkomen uit het niets naar beneden is komen zeilen!. Zo van: Doodt hen, doodt hen...! Dat gelooft toch niemand!? Ook u niet overigens.
   Zolang men hier niet zelf onderzoek doet naar de teksten van de koran en welke teksten bij welke horen, kunnen uw leugens nog stand houden, dus wees een vent en geef antwoord op mijn vragen:
   Ja, wie moet wie doden? Waarom? Waar blijkt dat uit? Wat zeggen de verzen ervoor en erna?

   Maar zoals eerder is aangetoond, bent u te laf om daarop in te gaan. En dat vind ik nog steeds jammer!.

   Verwijderen
  4. Noem mij een gezaghebbende islamitische korancommentaar, geschreven door een moslimgeleerde voor andere moslims, uitgegeven in een islamitsch land, waar 'ze' in fa-qtuluu-hum, 'doodt ze', niet wordt uitgelegd als te slaan op mensen die geen moslim zijn. En zelfs als zou zo'n commentaar er zijn, dan nog gebruiken sharia-fundamentalisten dit vers als 'jachtacte', als 'license to kill'. Maar ik ben blij dat uw geloof u laat weten dat dit vers tot op heden door zo veel moslims zo verkeerd begrepen is.

   Verwijderen
  5. Ik heb nergens ontkent dat het woord: ' fa-qtuluu-hum', ' doodt ze' betekent. Het woordje ' fa-qtuluu-hum' betekent wel degelijk ' doodt ze'.

   Zo'n commentaar is misschien wel voldoende voor de gemiddelde hoeiboei-er, maar niet voor mij.

   Mijn vraag is en blijft:
   Wie moet wie doden? Waarom? Waar blijkt dat uit? Wat zeggen de verzen ervoor en erna?
   Stap aub uit dat vage gedoe van u en noem me die verzen die ten eerste uitleggen wie wie moet doden en ten tweede in welke omstandigheid. Het staat precies beschreven vanaf het eerste citaat van soera 9.
   Het is moeilijk, u wilt er niet aan beginnen, ik weet dat dit uw stellingen ondermijnt, maar dit is de enige manier om niet als een lafaard uit de bus te komen.

   Verwijderen
  6. @El_Houssain, zoek ik op Koran online Soera 9 op, staat er:

   "Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol."

   Dat lijkt toch wel heel erg op wat Hans Jansen schrijft. Kijk ik op sites als http://www.politicalislam.com/tears/pages/tears-of-jihad/ of http://www.thereligionofpeace.com/ dan zie ik dat deze tekst door Moslims ook zo uitgevoerd wordt, met gedurende de hele jihad 270 miljoen doden, en sinds 9/11 dik 20.000 doden.

   Zowel de Koran tekst als de praktijk geven Hans Jansen gelijk. Waar wilt u precies heen met uw argumentatie?

   Als ik Moslim zou zijn zou ik gaan twijfelen of ik wel bij zo een geweldadige beweging zou willen horen. Heeft U daar geen twijfels over?

   Verwijderen

  7. Als u enkel van 9:5 uit gaat wel.
   Lees eens vanaf het begin van dit hoofdstuk. Dus vanaf 9:1 , dan 9:2, daarna 9:3, vervolgens 9:4 enzovoorts.

   270 miljoen doden? Als dat al waar is? Gezien uw bronnen vrees ik het ergste. Maar laat ik veronderstellen dat die bronnen geen kwade woorden over de moslims willen praten, dan nog hebben de zichzelf christenen en katholieken noemende mensen nog altijd een paar doden meer op hun geweten. Maar voeren die de teksten van de bijbel uit? Dacht 't niet he?

   Wie een beetje logisch nadenkt ziet meteen dat de bovenstaande korantekst niet compleet is. Als een tekst met: ' Wanneer de heilige maanden....' begint, dan weet je toch dat er meer aan de hand is? Dat er al iets gebeurt moet zijn?

   Geldt ook voor : "Doodt hen" !
   Komt ook zo uit het niets. Niet? Wie zijn 'Hen' ?
   Deze citaten zijn volkomen uit hun tekstuele verbanden gerukt. En dat is tegenwoordig core business voor Jansen. Daarom mag niemand over contexten en verbanden beginnen.

   In plaats van dat Jansen zelf reageert en zijn verantwoordelijkheid neemt, zit ik hier op andere reageerders te reageren. En dat neem ik hem kwalijk. Waar is Jansen met zijn ' kennis' ? Waar zijn zijn bronnen? Waarom is hij muisstil als hem wordt gevraagd complete teksten te noemen?

   Verwijderen
  8. @El_Houssain, de bronnen die ik noem over het moslim geweld refereren naar verifieerbaare andere bronnen. U doet daar lichtjes over maar deze bronnen tonen toch echt aan dat of de Koran en de Hadith aanzetten tot geweld of dat miljoenen Moslims de Koran en de Hadith fout begrepen hebben en per ongeluk 270 miljoen mensen vermoord hebben. Geen enkele andere religie heeft zoveel doden op zijn geweten als de Islam.

   Als U aan de hand van Koran teksten aan wilt tonen dat de voor mij overduidelijke oproep om ongelovigen te vermoorden helemaal geen oproep om omgelovigen te doden is zult u toch meer argumenten aan moeten dragen dan iets vaags met heilige maanden.

   Als Mohammed beveelt wacht tot na de heilige maanden Muharrram, Dhu al-Qi'dah, Dhu al-Hijjah en Rajabi voordat je begint met moorden staat er nog steeds een oproep tot geweld in de Koran.

   Mohammed heeft de Koran zelf geschreven en daar ingezet wat hem uitkwam bij zijn krijgstochten. Iedereen die hem niet volgde is een ongelovige en die moeten dood.

   Heeft U echt geen twijfels om een dergelijke ideologie aanhangen?

   Sjiieten en Soennieten vermoorden elkaar hoewel beide groepen Moslim zijn, Moslims proberen Christenen uit te roeien hoewel beide groepen in dezelfde God geloven. Moslims vermoorden Hindoes en Buddhisten omdat ook dat voor Moslims ongelovigen zijn. In vrijwel alle oorlogen op de wereld is de Islam één van de partijen die oorlog voert.

   Gelooft U werkelijk dat er pas vrede zal zijn als iedereen tot de Islam bekeerd is, en dat tot die tijd oorlog gevoerd moet worden? Dat is namelijk wat de Koran en de Hadith bewerkstelligen met 270 miljoen doden tot gevolg, en dat aantal loopt dagelijks op.

   Verwijderen
  9. zult u toch meer argumenten aan moeten dragen dan iets vaags met heilige maanden.
   --------------------------------------------------------
   Kijk eens aan toch!.
   Het is uw reactie van 30 maart 2013 23:10 die iets vaags roept over de heilige maanden! Niet de mijne.
   Kijk het nog eens maar na. U begint zelf meteen over die heilige maanden en verwijt mij vervolgens dat ik iets meer had moeten aandragen dan iets vaags??

   Begrijpt u nu dat een tekst die zo begint weinig duidelijkheid schept?
   Ziet u nu wel dat de tekst bij lange na niet compleet is?

   Ik heb al geschreven dat het hoofdstuk vanaf het begin gelezen dient te worden, dus vanaf 9:1 en niet zoals Jansen graag ziet vanaf 9:5!. Maar dat wilt u niet zien!.

   Vlak voor 9:5 bevindt zich 9:4 en daarin staat:
   4 behalve hun onder de veelgodendienaars met wie jullie een verbond gesloten hebben en die daarna jullie in niets tekort gedaan hebben en die niemand tegen jullie hebben geholpen. Voert dan het verbond met hen volledig uit tot aan de met hen vastgestelde tijd. God bemint de godvrezenden.

   Hierna pas kwamen die heilige maanden.

   Uit de tekst blijkt dat er ook nog mensen gespaard werden, en dat waren geen moslims, er was sprake van een verbond dat niet geschonden mocht worden. En dit kan alleen in een oorlogssituatie.
   Het hele hoofdstuk 9 handelt over diezelfde oorlog. Laat u niet oplichten door bedrieger Jansen.

   Het is dus geen totale oproep tot moord, hier verteld de koran over bepaalde gebeurtenissen.
   Ik ga niet alle teksten hier neerzetten, wie niet ziende blind is kan zelf de hele tekst lezen en ze zelf in context plaatsen en zien dat dit geen algemene oproepen zijn tot moord zoals allerlei haat- en nijdsite's beweren. En daar put natuurlijk de koekwous Hans Jansen zijn ' kennis' uit!.

   Verwijderen
  10. Ah, nu snap ik U bedoeling. Mohammed wilde degenen die de (Dhimmi) slaaf status aannemen t.o.v hem en Zakaat betalen (de helft van hun inkomsten) best ontzien. Dat stond ook al in de soera met de oproep om ongelovigen te doden. Dat is het verbond waar Mohammed op doelt.

   Mensen gedwongen tot slaaf maken of ze anders vermoorden is nog steeds een oproep tot geweld. Het is dan inderdaad geen totale oproep tot moord meer, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

   En zo te horen heeft U geen enkel probleem met het vele geweld dat de Islam veroorzaakt. U ontkent gewoon de vele bronnen binnen en buiten de Islam die dit geweld bevestigen.

   U bent bezig een ideologie te verdedigen die verantwoordelijk is voor tientallen mijoenen doden.

   Verwijderen
  11. Die oorlog kwam niet omdat iedereen de zakat moest betalen, want anders.........

   Die oorlog is een gevolg van het uit hun huizen drijven van Mekkaanse moslims terwijl deze niet bij machte waren zich te verdedigen, vervolgens werden hun achtergelaten bezittingen geplunderd.
   Eenmaal in Medina werd er besloten om die bezittingen eventueel met geweld terug te nemen, wanneer de Mekkaanse heidenen met hun karavanen met gestolen goederen richting Syrië vertrokken.

   Koran:
   Aan hen die bestreden worden is de strijd toegestaan omdat hun onrecht is aangedaan; God heeft de macht hen te helpen, die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn, alleen maar omdat zij zeggen: "Onze Heer is God"

   Hier is de oorlog van soera 9 mee begonnen, soera 8 gaat er overigens ook over.

   Toen kwam het vers van het zwaard, en als je toen tot krijgsgevangene werd gemaakt dan moest je de djizya betalen alvorens je vrijgelaten werd.

   Het is dus niet: Mensen gedwongen tot slaaf maken of ze anders vermoorden!

   Nogmaals: In zo'n oorlog, moesten krijgsgevangenen de djzya betalen, voordat ze vrijgelaten werden.

   Het verbond waar Mohamed op doelt is dus niet het betalen van de zakat anders oorlog, dan heb je de teksten niet gelezen. Sorry.

   Het verbond waar Mohamed op doelt is de overeenkomst tussen hem en de heidenen om elkaar tien jaar lang met rust te laten, dus geen zending, en geen wederzijdse aanvallen.
   Heidenen hielden zich niet aan het verbond, vandaar die opzegging in 9:1.
   Dat resulteerde dus in oorlog behalve tegen hen die zich wel aan de afspraken hebben gehouden, die hoefden dus ook geen zakat en djzya te betalen. Dus niet : Behalve tegen hen die de zakat wel betaalden, zo werkte het niet.

   Ik vind het jammer dat ik steeds alles voor moet zeggen, terwijl als men zelf de moeite neemt alle teksten te lezen, men al een heel eind komt.

   Voordat roeptoeters en bliksemafleiders, zoals vaak, komen vertellen dat ze niet overtuigd zijn zeg ik: het gaat niet om wel of niet overtuigen, wat er staat kan je zelf ook wel lezen, het gaat om de tekst, die men voortdurend probeert te verdraaien, te verdoezelen, weg te laten of te vervalsen.


   Verwijderen
  12. @El Houssain,

   Zowel Hans Jansen als ik hebben jou al honderden malen gevraagd of je een invloedrijke moslimgeestelijke kunt noemen die een "gematigde islam" predikt.
   Jij hebt die vraag nooit beantwooord; je weet dat die er niet is.

   Het is dus onzin Jansen te verwijten dat hij de koran net zo interpreteert als alle gerespecteerde islamitische geestelijken, korankenners en shariawetenschappers. Als jij al gelijk zou hebben dat jij als enige moslim ter wereld de koran goed begrepen hebt (wat ik ernstig betwijfel) dan is jouw koraninterpretatie irrelevant zolang de gehele islamitische wereld de koraninterpretatie van de islamitische korankenners (en van Hans Jansen) hanteert.

   Verder had ik al eens uitgelegd dat Mohammed volgens zijn aanhangers zelf alle plundertochten begon, en ze ook bijna allemaal won. Vaak waren zijn slachtoffers slecht of helemaal niet bewapend. Iedereen met een IQ boven de 0,3 zal snappen dat 40 gewonnen plundertochten niet als "zelfverdediging" gezien kunnen worden. Als ik naar de politie stap om aan te geven dat ik uit zelfverdediging 40 verschillende mensen heb beroofd dan gelooft geen mens mij en ben ik strafbaar; niet mijn slachtoffers.

   Nog los van alle logica die jij om religieuze redenen verwerpt.
   Zelfs als mensen vanwege hun ongeloof een bedreiging vormden voor het leger van Mohammed dan is het vermoorden van alle mannen (zoals de Serven deden in Srebrenica) een oorlogsmisdaad. Hetzelfde geldt voor het tot slaaf maken van hun vrouwen en kinderen (Mladic was gelukkig niet zo kwaadaardig als Mohammed).

   Je kunt dergelijke oorlogsmisdaden op geen enkele manier goedpraten; tenzij je eigenlijk ook gewoon dezelfde koraninterpretaties hanteert als alle islamitische geestelijken (en Hans Jansen).

   Verwijderen
  13. Dandruff,
   Jansen weet donders goed dat hij korancitaten uit hun verbanden leest (Het is voor bepaald volk bestemd. Heeft hij zelf gezegd).
   Site's als memri tv, jihadwatch van gespuis als pipes en luxenberg zijn zijn bronnen van ' kennis'.
   Jij gaat mij niet over de tekst van de koran vertellen.
   Jansen interpreteert de koran nooit net zo als alle gerespecteerde islamitische geestelijken, die gerespecteerde islamitische geestelijken bestrijden hem.

   Je enige houvast in deze is dat je ' vraagt' of ik een invloedrijke moslimgeestelijke kan noemen die een "gematigde islam" predikt. Nou, dat zijn er heel veel, ik heb ze niet allemaal op een bandje staan voor je.
   Wordt tijd dat jij eentje noemt die Jansen en ander gespuis gelijk geeft. Zou ik zeggen.

   Wat ik daar schrijf, komt rechtstreeks uit het islamitische literatuur, waarover men liegt dat men barst, dat weet Jansen heel goed, daarom hoor je 'm niet meer, anders had ie wel ' ingegrepen'.

   wat jij schrijft over die teksten, komt rechtstreeks uit je dikke duim. Je kletst uit je nek.
   Ik wens geen communicatie meer met jouw!.

   Verwijderen
  14. @El Houssain,

   Je draait en je liegt.

   1. Feit is dat jij nooit een invloedrijke gematigde moslimgeestelijke kon noemen.

   2. Feit is dat duizenden moslimgeestelijken op film aanzetten tot haat en geweld, regelmatig zelfs tot genocide. Jij zegt dat de vertalers niet deugen, maar dat is gelogen. Ik heb jou meermaals gevraagd één voorbeeld te geven van een foute vertaling door memri, en ook dat is je nooit gelukt.

   3. Waarom zou Jansen in debat blijven gaan met iemand die stelselmatig geen simpele vragen beantwoord, en dan steeds roept "iedereen die iets aantoont is een leugenaar"?

   4. Het gelijk van Jansen blijkt oa weer in de column uit het feit dat afvalligheid uit het christendom overal mogelijk is; zelfs in de conservatieve VS. Uittreding uit de islam is echter in alle moslimlanden een probleem, en ook hier steeds gevaarlijker. De sharia gaat immers uit van de doodstraf; dat zegt Jansen maar dat zal ook elke islamitische rechtsgeleerde beamen.

   Ik haal niks uit mijn duim. De hele islamitische rechtsspraak (inclusief de artikelen over slavenhandel, pedofilie en oorlogsmisdaden) is gebaseerd op de koran en de uitspraken en de gedragingen van de proleet. Elke islamitische rechtsgeleerde zal dat weer beamen.

   Ik ben het met je eens dat ik jouw ongelijk al veel te vaak heb aangetoond. Ik denk alleen niet dat dat ietsje minder wordt als je je voortaan als een nòg kleiner kind opstelt ("ik praat lekker niet meer met jou").

   Verwijderen
  15. Feit is dat jij nooit een invloedrijke gematigde moslimgeestelijke kon noemen.
   ---------------------------------------------------------------
   Ik leg het nog één keer uit:
   Ik liet je eerder veel video's beluisteren, harder bewijs dan dat bestaat denk ik niet.
   Maar je bent natuurlijk een irritante klier die alles vaak herhaald zodat het lijkt alsof je nooit antwoord krijgt.
   Vaak leugens herhalen dan worden het vanzelf feiten! Hé, sukkeltje?

   Imams en andere voorzitters komen alleen in het nieuws als ze een domme uitspraak hebben gedaan, dan zijn ze ineens 'invloedrijke moslimgeestelijke ' .
   Bijvoorbeeld als ze geen handje willen geven aan Verdonk. (Van een Rabbijn krijg je als vrouw ook geen hand, maar dat is natuurlijk geen nieuws in de fascistenwereld!)

   Maar dat wil niet zeggen dat ik er geen één kan vinden, integendeel: Ik heb er veel voor je:

   http://www.youtube.com/watch?v=zIW3IOLNl6E

   http://www.youtube.com/watch?v=L8ObhpxC8kE


   Vertaling vanaf 38:50
   http://www.youtube.com/watch?v=qQpctmPl4zA&list=PL46DBE987B39F18E3&index=10


   vertaling vanaf 33:20
   http://www.youtube.com/watch?v=ZGu15TdQ36I&list=PL46DBE987B39F18E3


   BELUISTER ALLES EN KOM NIET AAN M'N HOOFD ZANIKEN VOORDAT JE 'EEN OPROEP TOT GEWELD' VINDT!.

   Morgen stel je natuurlijk weer dezelfde vraag!! Zie jouw terugkerende opmerking:

   'Feit is dat jij nooit een invloedrijke gematigde moslimgeestelijke kon noemen.'

   Dat komt niet omdat jij een papegaai bent, dat heb ik weleens gedacht, maar dat was een belediging richting de papegaaien.
   Weet je waarom ik niet meer met jouw wil praten?
   Dat komt omdat jij een stoorzender bent!
   Je bent niet op één of een andere discussie uit.
   Je duikt telkens op alleen wanneer ik hier aanwezig ben!
   Dat is me een paar keer opgevallen, als ik hoeiboei een tijdje niet bezoek, ben jij ook nergens te bekennen!
   Kom ik hier een keer: Duikt dandruff meteen op om mij 'in de wielen te rijden'!. Daar kom jij voor. Want ik toon telkens weer de andere kant van de medaille aan, in tegenstelling tot wat hier elke keer weer gebraakt wordt!.
   Niet dat alle andere reageerders het altijd met me eens zijn; dat hoeft ook niet, daarvoor heet 't 'een discussie'. Men komt hier langs, doet z'n zegje, als ik 't er niet mee eens bent, zeg ik er wat van, misschien wordt daar ook nog eens commentaar op geleverd, en klaar!. Geen ellenlange non-discussies.

   Maar dat is voor jouw een brug te ver!. Niemand mag 't wagen om aan de meningen komende uit je bekrompen brein te twijfelen, niemand mag je tegenspreken! Want dan blijf je eindeloos en tot in den treuren zaniken, klieren en vervelen!
   Dat is waarom ik mijn tijd niet aan jouw wil besteden.
   Die bovenstaande 'vraag en roep om antwoord' van jouw, interesseert je natuurlijk geen zak!. Je enige doel hier is om mij, omdat ik een andere mening heb, te dwarsbomen! Dat is waarom je die stomme opmerkingen van jouw eindeloos herhaalt!. Want: Waar blijft mijn oorspronkelijke reactie hier? Juist ja! Niemand weet meer waar het overging !. Is allang ondergesneeuwd door jouw gebral en 'feiten'! Dat komt omdat je als een stoorzender fungeert. Dat is waarom ik geen behoefte heb jou aan te horen.


   Verwijderen
  16. @El Houssain,

   Ik had je destijds al uitgelegd dat die preken van jou die ik beluisterde niet eens echt gematigd waren; zelfs vrij intolerant. Maar geen directe oproepen tot geweld nee. Dat deden Hitler en Stalin ook niet in elke preek trouwens; oproepen tot geweld.
   Maakt dat hen "gematigde socialisten"?

   Een gematigde geestelijke is dus iets heel anders dan een gematigde preek. Elke extremist vergeet wel eens om tot haat op te roepen. Een echt gematigde persoon roept stelselmatig op tot vrede en verdraagzaamheid, zelfs als hij daardooor door de "eigen" gemeenschap bedreigd wordt.

   Verder schat je jezelf véél te hoog in. Ik ben meermaals met Sirik heftig in discussie gegaan en ook met anderen. Ik bezoek Hoeiboei niet dagelijks, en als ik hier ben negeer ik al jouw blunders vaker dan dat ik er op reageer. Ik reageer alleen als je blunders al te storend zijn, bijvoorbeeld als je mensen van "leugenarij" beschuldigt omdat ze meer weten en beter beargumenteren dan jij.

   Hoe je verder ook over Jansen denkt, op "zijn" koranuitleg zijn de sharia en de jihad gebaseerd.
   Vandaar de column; afvalligheid uit het christendom kan wel, afvalligheid uit de islam niet.
   Volgende column; kritiek op het christendom en kritiek op de islam; of satire over het christendom en satire over de islam; steniging in christelijke landen en steniging in islamitische landen; etc.
   Ideeën genoeg.

   Verwijderen
  17. Ten eerste alleen radicalen stenigen nog. steniging is geabrogeerd. Heeft ooit in de koran gestaan en is ten tijde van Mohamed nog verwijderd.

   Ten tweede:
   Jij verdenkt steeds imams van het oproepen tot geweld, komt zelf niet met een voorbeeld, in plaats daarvan verwacht je van mij dat ik moet aantonen dat ze niet gewelddadig zijn! Zoiets heet: "Schuldig tot het tegendeel is bewezen". Terwijl ik dacht dat men de regel hanteert: Onschuldig tot het tegendeel is bewezen".
   Alleen imams en predikanten die een domme uitspraak doen, komen in het nieuws, iemand zei bijvoorbeeld dat homo's van een hoge berg afgedonderd moesten worden!. Zo'n uitspraak is nergens in het literatuur terug te vinden, heeft totaal geen grond. Maar nee, de imam is plots 'invloedrijk', en zijn uitspraken, die tellen!. Ik zou nog niet eens wie dat was, maar goed, zoiets haalt wel het nieuws, al dat andere, daar hoor je niets over, snap je 'm nu??
   Ik liet je zoveel video's horen, maar aan de fascistenwereld valt niets uit te leggen!.
   Dat jij iedere moslim bij voorbaat verdenkt van geweldoproepen, tot daar aan toe, maar na zo'n uitspraak van jouw:
   'Elke extremist vergeet wel eens om tot haat op te roepen'
   Heb ik definitief vastgesteld dat gesprekken met jouw volkomen kansloos en volkomen overbodig zijn.
   Ieder bron die ik zou aanhalen is voor jouw onvoldoende, want het zijn allemaal extremisten die wel eens vergeten om tot haat op te roepen'! Eikel!. Blijf voortaan uit m'n buurt!.   Verwijderen
  18. @El Houssain,

   Dankzij de Westerse kolonisatie van de islamitische wereld was steniging inderdaad uit veel islamitische landen verdwenen, alleen in het onafhankelijk gebleven Saoedie Arabië bleef die straf gehandhaafd. De afgelopen decennia is steniging echter weer geïntroduceerd in oa Iran, Pakistan, Afghanistan, Somalië en Nigeria. Er zijn bij mijn weten geen korankenners die steniging willen afschaffen; ook de als "gematigd" bekendstaande genocideverdediger Tariq Ramadan niet. Dankzij de "Arabische lente" en de opleving van de islam in het algemeen zit steniging de komende jaren in de lift.

   Niks "schuldig tot het tegendeel bewezen is". Deze discussie over gematigde islamitische geestelijken begon doorgaans met filmpjes waarin islamitische geestelijken opriepen tot (grootschalig) geweld. Vandaar mijn vraag, steeds opnieuw. Tientallen van dat soort filmpjes zijn hier op hoeiboei voorbijgekomen. Ook heb ik je al meermaals een lijstje haatzaaiende geestelijken gegeven; ik beantwoord jouw vragen namelijk wel.

   Maar zelfs als je vandaag voor het eerst op hoeiboei komt zou je toch moeten weten hoe Nederlandse imams als Salam sr en jr, El-moumni, Fawaz, etc in het nieuws gekomen zijn.
   Je zegt dat alleen domme uitspraken het nieuws halen, maar dat geldt voor elke ideologie. Toen een onbekende Wilders-aanhanger in de krant zei "alle allochtonen het land uit" werd dat door Wilders zelf veroordeeld. Alleen in de islam is er geen enkele tegenreactie van moslims tegen onbekende moslims of hooggeplaatste geestelijken die aanzetten tot haat of geweld.
   Integendeel.
   Moslims gaan woedend de straat op vanwege ongeziene cartoons, ongelezen boeken, onbekende films, geruchten over blasfemie, teddyberen en legohuisjes. Maar is er al eens gedemonstreerd tegen bijvoorbeeld de holocaust-promotie van TV-imam Amin al-Ansari?
   http://www.youtube.com/watch?v=FWqibeUn8mU

   Je gaat zoals verwacht niet in op het feit dat jouw preekjes helemaal geen verdraagzaamheid propageerden. Er werd alleen even niet opgeroepen tot haat en geweld.
   Je probeert de aandacht van dat feit af te leiden door te doen alsof je niet weet wat logica inhoudt.
   Maar wat ik zeg over extremisten die niet dagelijks tot geweld oproepen is een waarheid als een koe, en dat weet je. Ook de antisemiet Al-qaradawi heeft wel eens gezegd de Joden te willen respecteren, om vervolgens ergens anders het verkrachten en vermoorden van Joodse vrouwen en kinderen weer te verdedigen. Het hangt er vaak vanaf of er wel of geen islamitische luisteraars in de zaal zitten.
   Daarom vraag ik jou naar namen; om te kunnen googelen wat jouw "gematigde imams" nog meer gezegd hebben. Of ze, zoals veel imams, banden met terroristische organisaties.

   En jij weet dat; daarom geef je alleen enkele preken, en geen namen van imams die consequent tolerantie prediken.
   Die heb je niet.

   Verwijderen
  19. Dan is stenigen een probleem van Iran, Pakistan, Afghanistan, Somalië en Nigeria. Ik ontken nergens dat er gestenigd wordt, integendeel: De barbaristen stenigen nog steeds, alleen zijn ze niet geïnspireerd door de koran, want daarin heeft stenigingsregel in navolging van de Torah eerst wel gestaan, maar korte tijd later is dat weer verwijderd. Kennelijk is dat in die landen blijven hangen.

   En dacht je dat de Saoedische koninklijke familie wel zo fris is? Mocht de VS ooit het M-O verlaten, zijn die drankorgels de eersten die erachter aan gaan! Komt goed uit, want geen plaats voor de Al-Saoodse goorlappen in het Arabische schiereiland. Maar dit terzijde.

   Hoe kan je nou de discutabele memeri-tv aanhalen als zelfs Israël heeft geconstateerd dat deze tv selectief te werk gaat?
   Als iemand de kans krijgt moslims zwart te maken dan zal hij of zij dat niet laten! Zo ook memri-tv. Deze tv knipt en plakt in toespraken, maar wat ze wel laten horen, vertalen ze wel goed, want zo achterlijk zijn ze nou ook weer niet.

   Mijn bronnen zet je weg als ' nazi's'! Ja. Een tijd geleden citeerde ik de Volkskrant om jouw stellingen te weerleggen, waarop jij weer beweerde dat het ' nazisite's' zijn.
   Als ik je predikanten laat horen roep jij dat 'elke extremist wel eens vergeet om tot haat op te roepen!'. Maar ik moet natuurlijk wel jouw memri-tv geloven!. Want die zijn pas onpartijdig!

   Lees jouw uitspraken nog maar eens.

   Alles wat ik citeer, is of een nazi of een extremist die wel eens vergeet om tot haat op te roepen!. Ik ken zat imams die daadwerkelijk oproepen tot vrede. Maar die zijn niet online, ik kan wel namen gaan noemen maar wat heb ik daar aan? Allemaal extremisten die wel eens vergeten om tot haat op te roepen. Toch?

   Besef je nu dat een gesprek met je aangaan volkomen nutteloos is? Wat moet ik nog tegen je zeggen?. Je kan wel door blijven etteren in je functie als stoorzender, maar van nu af probeer ik je zoveel mogelijk te negeren. Dan weet je dat.

   Oh, en als andere reageerders zich storen aan het feit dat ik je negeer, zal ik ze naar jouw bovenstaande uitspraken verwijzen, hebben ze meteen door waarom ik je voortaan links laat.

   Verwijderen
  20. @El Houssain,

   Als Iran joods, christelijk, zoroastristisch of boeddistisch zou zijn geweest dan zou er in Iran niet gestenigd worden.
   Punt.

   Steniging is ook niet "blijven hangen" door de torah, het wordt actief ingevoerd door aanhangers van de koran.
   Steniging is een islamitisch probleem omdat er geen enkele islamitische rechtsschool of korangeleerde is die steniging openlijk veroordeelt, integendeel:
   - Hoe islamitischer een land is, des te groter de kans dat daar gestenigd wordt.
   - Hoe islamitischer een organisatie is, des te groter de kans dat zij steniging willen invoeren.

   Je draait weer om de feiten heen:
   - Jij kunt geen invloedrijke korangeleerde noemen die steniging openlijk afwijst.
   - Jij kunt geen invloedrijke korangeleerde noemen die het doden van afvalligen openlijk afwijst.
   - Jij kunt dus geen enkele invloedrijke, en werkelijk gematigde islamitische korangeleerde noemen.
   - Daarover gaat deze discussie al een paar jaar.

   Je draait en je liegt:
   Jij beweert dat een miniem promillage van vele duizenden Memri-vertalingen mogelijk niet 100% betrouwbaar is. Je zei dat al vaker, maar je kon daar nooit 1 concreet voorbeeld van geven.
   Gaan we weer:
   - Welke Memri-vertaling klopt niet, en waarom niet?
   - Stel dat die ene Memri-vertaling inderdaad niet helemaal klopt, maakt dat dan alle overige Memri-vertalingen ongedaan?
   - Hoe zit dat met de vele duizenden extremistische uitspraken die niet door Memri maar door anderen zijn vertaald?
   - Is het je niet bekend dat ook heel wat Nederlandse imams, moslimpolitici, moslimclubjes, moskeeën, scholen, etc in het Nederlands hele foute dingen hebben gezegd en gedaan?
   Ik noem een Jahjah, Elmaslouhi, vdVen, Cheppih, etc?
   - Waarom kan jij nooit dit soort simpele vraagjes beantwoorden?

   Je verwijst naar een eerdere discussie waarin jij Wilders verkeerd begreep. Je verwijt mij dat ik toen dacht dat jouw denkfouten van nazi-sites afkomstig was waar jij beweerde dat je je denkfouten baseerde op de Volkskrant. Erg interessant (gaap) en on-topic (zucht), maar waar het ècht om ging was natuurlijk dat jij Wilders verkeerd begreep, en hem verweet net zo radicaal te zijn als jouw profeet.
   Jij zat ernaast, ongeacht je bron.

   Jij hoeft Memri niet te geloven; maar laat zien waar Memri liegt. Dat doe je niet want dat kun je niet.

   En als jij een werkelijk gematigde imam kunt noemen dan moet je dat doen, juist omdat een enkele preek van Al-qaradawi of Hitler niks zegt. Het gaat om het totaalplaatje van wat zij prediken. Iedereen ter wereld snapt dat, maar jij niet zeg je; dat zegt toch echt veel meer over jou dan over iedereen ter wereld. Ik zou daar niet zo mee te koop lopen.

   Een imam die altijd oproept tot vrede, vrijheid en tolerantie voor iedereen zou dusdanig opvallen dat daar zat over terug te vinden zou zijn; ook online.
   In werkelijkheid gaat het om een handvol, vaak bedreigd of reeds vermoord. Jij kent hun namen niet eens; je bent helemaal niet in een gematigde islam geïnteresseerd.

   Ondertussen blijkt de ene na de andere "gematigde moslim" buiten bereik van de camera ineens een extremist. Google eens "undercover mosque" als je je afvraagt waarom ik mij niet in de maling laat nemen door een enkele preek van een onbekende imam.
   Waarbij ik nogmaals herhaal dat de preken die jij gaf helemaal niet zo tolerant zijn als jij beweert; kennelijk snap je te weinig van de Westerse samenleving om te begrijpen wat "tolerantie" werkelijk inhoudt.

   Verwijderen
  21. - Jij kunt geen invloedrijke korangeleerde noemen die steniging openlijk afwijst.
   -----------------------------------------------------
   Stenigen IS door de koran afgewezen. Waar eerst stenigen stond, staat nu 100 zweepslagen voor bewezen overspel en 80 slagen voor valselijk beschuldigen van overspel. Dit zijn ook lijfstraffen, je hoeft ze niet leuk te vinden, maar het staat er wel.
   Maar stenigen is door hypocrieten in stand gehouden, meer niet. Wie naar de maatstaven van de koran leeft stenigt niet, klaar. Want het staat er nergens. Maar dit feit komt jouw niet goed uit, daarom bazel je maar wat over Iran, Alsof het sji'ietische bolwerk representatief staat voor de soenitische overgrote deel van de islamitische wereld.
   Waarom denk je dat steniging in de meeste islamitische landen niet voor komt?


   Ik noem een Jahjah, Elmaslouhi, vdVen, Cheppih, etc?
   - Waarom kan jij nooit dit soort simpele vraagjes beantwoorden?
   ----------------------------------------------
   Die wel, ja. Maar vertegenwoordigen zij de meerderheid van de Nederlandse moslims? Daar gaat 't om. Maar dat is niet aan jouw besteedt, jij zult nooit begrijpen dat die meerderheid niets van die figuren wil weten.
   Vd Ven heeft gezegd het niet erg te vinden als Wilders dood is.
   Okay, is een foute uitspraak. Maar ene Waba satan pleit voor een atoombom op de islamitische wereld. Heb ik je daar over gehoord? Is dat door ook maar iemand veroordeeld? Stuk ongeluk dat je bent!.

   Verder kraamde je uit:
   Jij beweert dat een miniem promillage van vele duizenden Memri-vertalingen mogelijk niet 100% betrouwbaar is

   - Welke Memri-vertaling klopt niet, en waarom niet?

   - Stel dat die ene Memri-vertaling inderdaad niet helemaal klopt...
   ------------------------------------------------------------
   Zo vaak het woord ' vertaling' herhalen he?
   Als dit geen opzet is weet ik 't ook niet meer.
   Wat ik zeker NIET weet, is: Waar heb ik dit aan verdient? Om met jouw in je gebazel, gebral en zigzag-discussie verzeild te raken?

   Luister zeikzeug!

   Lees mijn reactie nog eens!

   " Zo ook memri-tv. Deze tv knipt en plakt in toespraken, maar wat ze wel laten horen, vertalen ze wel goed".

   "Vertalen ze WEL goed" !
   Gezien??

   Ik zeg niet dat vertaling niet goed is, ik heb wel iets over knippen en plakken gezegd!. En juist daar ben je niet op ingegaan!.... Ziekelijk!.

   Over draaien en liegen gesproken.....


   Verwijderen
  22. @El Houssein,

   - Als steniging door de koran wordt afgewezen, waarom zijn er dan geen islamitische korangeleerden die dat hardop durven zeggen?
   - Zijn Soedie-Arabië, Pakistan, Somalië en Afghanistan ook sji'ietisch?
   - Ben jij de enige "korankenner" ter wereld die niet weet dat de sharia ook op overleveringen en uitspraken is gebaseerd?

   Je weet dat je liegt.

   Maar je moet wel liegen om de hamvraag te kunnen ontwijken.
   - Kun je een invloedrijke islamitische geestelijke noemen die mensenrechten, tolerantie, vrede en vrijheid predikt?
   - Die dus ook steniging afwijst?
   - En natuurlijk ook zweepslagen?
   - Nee?
   Dat bedoel ik.

   Jij loog dat Memri aanzet tot haat door Arabische teksten te vertalen. Of het dan om vertaalfouten, onvolledige vertalingen of plak-en-knipwerk gaat doet niet ter zake; punt is dat je die leugen niet hard kunt maken.
   Jij kunt geen voorbeeld geven van een vertaling van Memri die een ander (haatzaaiender) beeld geeft van wat de spreker in kwestie zegt.
   Daar gaat het om.

   Jij deed vaak aan knip-en-plakwerk om anderen in een kwaad daglicht te stellen, ik en anderen toonden dat al vaak aan. Als Memri dezelfde methoden gebruikt als jij dan zie jij dat vast veel sneller dan ik.
   een van beide een voorbeeld kunt noemen.

   Wafa Sultan (die bedoel je neem ik aan) is zelf afkomstig uit Syrië (een Arabisch land) en heeft daar hoogstwaarschijnlijk gewoon nog familie en vrienden zitten. Ik geloof niet dat zij dergelijke uitspraken doet die je alleen van islamitische leiders zou verwachten. Graag een bron.

   Verwijderen
  23. @El Houssain,

   Dus nog even kort zodat je er niet omheen kunt draaien;

   - Kun je een invloedrijke, gematigde islamitische korankenner noemen?

   - Kun je een voorbeeld geven van "moslims zwartmaken" door Memri op wat voor manier dan ook?

   Verwijderen
  24. - Ben jij de enige "korankenner" ter wereld die niet weet dat de sharia ook op overleveringen en uitspraken is gebaseerd?
   ----------------------------------------
   Natuurlijk weet ik dat. Ik heb vaak genoeg de soennah geciteerd. (Voordat jij voor spraakverwarring zorgt: Soenna = overlevering). Daar staan 4 hadiths in die over steniging handelen. Volgens de soennah, MAG steniging toegepast worden, moet niet. Bovendien moet het aan zoveel voorwaarden voldoen dat 't vrijwel onmogelijk is dit lijfstraf toe te passen. Vandaar dat ik zeg: Al die stenigingspraktijken in Iran en dergelijke, is sowieso fouteboel!. Kan nooit aan al die voorwaarden hebben voldaan!. (corruptie en valselijk beschuldigen en vaak gebaseerd op familievetes.) Dus het staat wel in de hadith, maar als je die mogelijkheid misbruikt, ben je in de ogen van de islam nog steeds verkeerd bezig.
   Nog een voorbeeld:
   Saoedie Arabie zegt nog een lijfstraf toe te passen voor diefstal, namelijk het afhakken van handen. Allemaal fouteboel!. Waarom wordt dat gezegd? Niet omdat dit niet in de sharia staat, het staat er wel degelijk, probleem is alleen: Het straf wordt alleen toegepast indien de 'dief' niet bij machte is het regime om te kopen! Maw. de kruimeldief wordt gepakt, de werkelijke maffiabende aan de top, die gaat vrijuit na het leegzuigen van eigen volk!. Ze blijken lijfstrafbestendig te zijn!!.

   Ik citeerde uit de soennah, toen het jouw niet goed uitkwam, dus toen de overleveringen je tegenspraken ontkende je die hele soennah, want daar deed je niets mee, niet relevant, want je keek alleen naar de praktijk, enz!. Nu gaat het over dat stenigen en blijken overleveringen toch relevant te zijn?!. Overleveringen zijn altijd relevant, maar je moet wel consequent zijn. Dus als ik je dmv een overlevering tegenspreek moet je niet opeens zeggen dat dit niet 'relevant' is!.

   - Kun je een invloedrijke islamitische geestelijke noemen die mensenrechten, tolerantie, vrede en vrijheid predikt?
   ----------------------------------------------
   Dandruff presenteert:

   ....De dagelijkse grammofoonplaat, met steeds diepere groeven!...

   Wie moet ik noemen dan? Waren het niet allemaal extremisten die wel eens vergeten om tot haat op te roepen?
   Laat je nakijken, je vervalt wel erg vaak in herhaling!.


   Jouw memri-kwibussen:

   http://www.guardian.co.uk/world/2002/aug/12/worlddispatch.brianwhitaker

   http://www.haaretz.com/weekend/weekend-opinions/selective-memri-1.455676


   Waba'e is Arabisch voor 'ziekte', Wat satan betekent is bekend. Dus: De ziekte van satan.

   Waba satan wil de islam hervormen met een atoombom.

   'Een atoombom?' vroeg een man in het publiek.
   Satan: 'Ja. Uiteindelijk zal het Westen dat moeten doen.'

   " Ze citeert Geert Wilders vaak, en hij refereert vaak aan haar."
   Lekker toch? Fascisten onder elkaar, heerlijk!.

   De satanistische ziekte wil praten, dus muilen dicht, anders vallen er klappen!:

   http://spencerwatch.com/2010/08/11/robert-spencer-calls-nuke-the-muslims-crazy-lady-a-heroine/

   http://www.vn.nl/Archief/Justitie/Artikel-Justitie/Getuige-Wilders-zware-pressie-om-de-islam-te-hervormen.htm

   Waba'e satan ontmaskert:

   http://wltrrr.wordpress.com/2011/02/05/vrienden-van-geert-wilders-wafa-sultan/

   Verwijderen
  25. @El Houssain,

   Waar zorg ik voor spraakverwarring?
   Is dat weer je zoveelste losse flodder?

   Mijn mening is altijd dezelfde;
   - Inhoud van koran en soennah boeien mij niet zolang die boekjes niet worden toegepast. Ze worden echter WEL toegepast door diverse islamitische landen en organisaties.
   - Sterker nog; de landen en organisaties die de meeste nadruk op de islam leggen, zijn eveneens de felste voorstanders van de sharia.
   - Geen islamist ter wereld veroordeelt steniging of andere lijfstraffen.

   Tot zover de praktijk, nu de theorie.

   - Je doet alsof *mogen stenigen* ongeveer hetzelfde is als *niet mogen stenigen*. Maar er mag dus gewoon gestenigd worden, daar ging het om. Dat er volgens jou niet altijd aan de voorwaarden is voldaan doet daar niks aan af; er mag gestenigd worden.
   - En zo zijn er nog een paar duizend sharia-regeltjes waar niet-hufters allerlei bezwaren tegen hebben. Het doden van afvalligen bijvoorbeeld, zie column.

   Jij blijft roepen dat Jansen de koran opzettelijk verkeerd interpreteert; die plaat bleef als eerste hangen.
   Dus blijf ik vragen welke islamitische korankenners de koran anders interpreteren dan Jansen. Een hele redelijke vraag gezien je beschuldiging, die jou alleen maar irriteert omdat je weet dat je dat antwoord niet kunt geven zonder Jansen gelijk te moeten geven. Jansens interpretaties zijn de gangbare interpretaties in de islamitische wereld.

   Dan Memri.
   Je geeft wat columns (meningen) die nergens ontkennen dat er gigantisch veel islamitische haatpraat circuleert in de islamitische wereld. Ze doen alleen alsof die haatpraat "selectief" wordt uitgezocht door Memri, dat te weinig aandacht voor positieve geluiden zou hebben. Kennelijk hebben de columnisten in kwestie niet de moeite genomen Memri zelf even te bezoeken; daar staan ook regelmatig filmpjes van gematigde, seculiere moslims, wetenschappers, vrouwenactivisten, mensenrechtenactivisten, etc.

   De bewering dat Memri selectief is, is dus al onjuist.
   Maar bovenal hypocriet. Als er ergens ter wereld een land zou zijn dat regelmatig zou oproepen tot geweld tegen moslims dan zou niemand er bezwaar tegen maken als een bepaalde website al die oproepen "selectief" zou vertalen.
   Integendeel; voorstanders van het aanklagen, ontslaan en vermoorden van islamcritici herhalen voortdurend heel selectief bepaalde woorden van bedreigde islamcritici (woorden die doorgaans ook nog worden verdraaid).

   In een vorige discussie gaf je aan een bepaalde Nederlandse uitdrukking niet te begrijpen, en daaruit concludeerde je dat Wilders net zo fascistisch was als jouw profeet. Nu geef je aan de context van een uitspraak van Sultan niet te kennen, en daar blijf je op hameren.

   Je beseft helaas niet hoezeer dit je hypocrisie onderstreept.
   - Als Memri en tientallen andere organisaties tienduizenden islamitische oproepen tot geweld vertalen vind je dat "selectief".
   - Als Wilders en Sultan elk één keer een uitspraak doen die jij niet begrijpt, mag jij wèl die ene uitspraak tot in de eeuwigheid herhalen om "aan te tonen" dat tegenstanders van islamitisch geweld fascisten zijn.

   Verwijderen
  26. @El Houssain,

   Sultan pleitte overigens nergens voor een atoombom op de islamitische wereld, zoals jij beweerde.

   Even de context. Sultan wordt zoals veel islamcritici bedreigd. In de bewuste toespraak zij ze terecht dat moslims de enigen zijn die voortdurend geweld gebruiken tegen alles en iedereen. Meestal om niks, maar heel af en toe ook wel omdat ze zeggen dat ze op hun tenen (gemiddeld 3.400 meter lang) zijn getrapt. Vervolgens stelde Sultan dat de islamitische machthebbers (met name het Saoedisch koningshuis) de islam vandaag nog zouden kunnen hervormen, als ze dat zouden willen.
   Maar ze willen dat niet.

   Daarom zou het Westen de druk op moeten voeren, net als destijds met Japan. Japan kreeg destijds vanwege de moordpartijen in China eerst met economische sancties te maken. Later kregen de militaire tegenstanders van Japan wapens van de VS.
   Na de Japanse aanval op Pearl Harbour vochten de VS zelf jarenlang een "conventionele" oorlog tegen Japan.

   De atoombommen tegen Japan waren een laatste redmiddel dat ontelbare andere levens heeft gered. Japan was vooraf gewaarschuwd, maar gaf zich pas over toen duidelijk was dat zij deze oorlog niet zouden kunnen winnen.

   Zover moet het met de voortdurend tot haat en geweld oproepende islamitische wereld niet komen. We kunnen weer beginnen met economische sancties, en met militair ingrijpen tegen de vele aanstichters van islamitische moordpartijen (helaas ook onze "bondgenoten"; Saoedie Arabië, Pakistan, Turkije, etc).

   Gebruik van een atoombom (gesuggereerd vanuit het publiek) is dus zeker niet de eerste optie van Sultan die zelf uit die regio afkomstig is. Maar als alle andere opties hebben gefaald dan zou het dreigen met een atoombom misschien voldoende zijn om de aanstichters van wereldwijde aanslagen, pogroms en genocides tot bedaren te brengen.

   Daar kun je het wel of niet mee eens zijn (een geweldloze islam is natuurlijk ook geen echte islam), maar het is geen oproep om lukraak met atoombommen te smijten. En gezien het toenemende geweld in veel islamitische landen en vrijwel alle landen met kleine of grote moslimminderheden zou die dreiging een hoop levens kunnen redden.

   Verwijderen
  27. Waar zorg ik voor spraakverwarring?
   Is dat weer je zoveelste losse flodder?
   ------------------------
   Dit is JOUW zoveelste losse flodder!
   Lees eens goed wat er staat:

   " (Voordat jij voor spraakverwarring zorgt:.."

   Ik zeg niet dat jij voor spraakverwarring zorgt, nee, VOORDAT jij voor spraakverwarring zorgt!

   Wil jij in het vervolg de uitspraken van mij of van een ander citeren? Dus, als je me ergens op aan wil spreken, citeer dan aub de uitspraak waar het om gaat. Ja? Hoef ik 'm niet te herhalen. Goed zo!.

   Verwijderen
  28. Sultan pleitte overigens nergens voor een atoombom op de islamitische wereld, zoals jij beweerde.
   -----------------------------
   Oh nee? Toen een man uit het publiek ' een atoombom?' vroeg, waarom was haar antwoord dan helder en bevestigend ?
   “Yes. At some point the West will need to do it.”

   Waarom ontkende ze niet?

   Nee vriend! Een luider en duidelijker antwoord als dit bestaat niet!

   Hier kun je je er nooit meer uitlullen, dus probeer 't ook niet!

   Verwijderen
  29. - Je doet alsof *mogen stenigen* ongeveer hetzelfde is als *niet mogen stenigen*.
   -------------------------------------
   Nee, Dat doe ik niet!
   De hadith handelt ook over steniging. Klaar!. Ik zei: 'moet niet', en dat is iets anders dan 'niet mogen'!. Begrepen?
   Waar deed ik alsof *mogen stenigen* ongeveer hetzelfde is als *niet mogen stenigen*?

   Zou je in het vervolg mijn uitspraken, waar je me op wil aanspreken, zou je die willen citeren? Dus kopiëren en plakken, en dan je commentaar eronder zetten?

   Verwijderen
  30. Dus blijf ik vragen welke islamitische korankenners de koran anders interpreteren dan Jansen.
   --------------------------------------
   Maak Jansen niet belangrijker dan die is! Zoveel organisaties of korankenners kennen 'm nou ook weer niet!.
   Eentje die hem wel kent is fawaz. Helaas zijn de preken van de voormalige Haagse Imam van de site gehaald na diens ontslag, maar hij haalde hard uit naar Jansen.
   Jansen propageert dezelfde opvatting over de islam als terroristen. Die zijn van mening dat je als moslim voor eigen rechter moet spelen en het heft in eigen handen moet nemen!. Vandaar hun beslissing 9/11 te organiseren.
   Op een paar na die op straat stonden te dansen, is de overgrote meerderheid het daar niet mee eens. Jansens opvatting in deze is dezelfde opvatting als die minderheid die in staat is slachtoffers te maken.

   Zou je in het vervolg mijn uitspraken, waar je me op wil aanspreken, zou je die willen citeren? Dus kopiëren en plakken, en dan je commentaar eronder zetten?

   Verwijderen
  31. Jij blijft roepen dat Jansen de koran opzettelijk verkeerd interpreteert;
   -------------------------------------
   Hij interpreteert hem niet verkeerd, koranteksten kent hij donders goed, hij leest ze wel opzettelijk uit hun verband, en dat is iets anders dan verkeerd interpreteren!.
   Dat heet: Naar de pijpen dansen van de doelgroep.
   Op de vraag waarom Jansen de citaten opzettelijk verdraaid en uit hun context rukt, antwoordde Jansen: "Het is bestemd voor een bepaalde groep lezers".
   Heb ik van een bekende van Jansen vernomen. Ik ga geen namen noemen, maar bij aandringen van jouw kant doe ik dat wel, uiteraard met toestemming van die bekende. En toestemming krijg ik waarschijnlijk wel, want die uitspraken zijn allemaal online te vinden, daar is niets geheims aan. Maar toch.
   Voorzichtigheid is geboden.

   Zou je in het vervolg mijn uitspraken, waar je me op wil aanspreken, zou je die willen citeren? Dus kopiëren en plakken, en dan je commentaar eronder zetten?

   Verwijderen
  32. De bewering dat Memri selectief is, is dus al onjuist.
   ------------------------------------
   Mermri is niet alleen selectief, maar past ook het trucje knippen en plakken toe. Wanneer er een imam, predikant of één of een andere 'leider' op die tv te zien is, verspringt zijn toespraak plotseling van het ene onderwerp naar het andere, zonder het eerste af te ronden, of begint zo'n toespraak ergens halverwege. En dat is kwalijk!. Want zo weet niemand waar het over gaat.
   Ik beweer niets, het staat allemaal op de site van Haaretz te lezen.

   Verwijderen
  33. In een vorige discussie gaf je aan een bepaalde Nederlandse uitdrukking niet te begrijpen, en daaruit concludeerde je dat Wilders net zo fascistisch was als jouw profeet.
   ----------------------------------
   Begin je nou weer over Wilders?
   Okee.
   Citaat:
   "Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten."
   Geert Wilders, NRC, 24 mei 2008

   Hier ging 't om.

   Wat bedoelt hij dan met:
   "Als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten."

   Een Nederlandse uitdrukking is het niet!.

   Als dit geen oproep is tot het preventief ruimen van een bepaalde bevolkingsgroep is, wat dan wel?

   Volgens dit citaat hoeft die 'ander' niets verkeerds gedaan te hebben om geruimd te worden, alleen het vermoeden al is voldoende!.

   Als jij zegt dat dit een Nederlandse uitdrukking is die ik niet begrijp, en je kan dit aantonen, leg ik me daar bij neer en hoor je me niet meer over dit citaat. Maar dan moet je wel uitleggen wat dit 'gezegde' dan wel betekent.
   Dus geen eindeloze verhalen over Wilders, maar een duidelijk en helder antwoord op dit citaat.

   Verwijderen
  34. @El Houssain,

   Als je zegt "voordat je voor spraakverwarring zorgt" bedoel je daar natuurlijk iets mee. Je zegt ook niet tegen een geheelonthouder "voordat je dronken bent", of tegen een vegetariër "voordat je je vlees opeet".
   Gewoon logisch nadenken.

   "At some point" betekent hier "uiteindelijk, op een bepaald moment, als er geen andere optie meer is". Een laatste redmiddel dus voor wie islamitische moordpartijen wil tegengaan. Die context wordt nòg duidelijker als je weet wat er in de 2e wereldoorlog is gebeurd, iets dat ik jou pas 1 x heb uitgelegd.

   Rond 1936 was Japan bijna net zo moorddadig bezig als de islam nu, en zij hadden nog niet eens een atoombom (zoals Iran en Pakistan nu). In de jaren na 1936 ging Japan steeds moorddadiger tekeer, vandaar de economische en later militaire sancties tegen Japan. Toen volgde er nog een conventionele oorlog en uiteindelijk als laatste redmiddel kwam het dreigen met en uiteindelijk het gebruik van de atoombom.
   Een laatste redmiddel.

   Die bom heeft ontelbare mensen het leven gered, precies zoals een minder haatzaaiende islam ontelbare mensen het leven zou kunnen redden. Als dreigen met een atoombom de enige manier is om een minder haatzaaiende islam te krijgen is dat jammer, maar dat is niet de schuld van Wafa Sultan.
   En natuurlijk zullen de voorstanders van islamitisch geweld moeite hebben met economische sancties, militaire acties en elk ander middel om islamitisch geweld te beteugelen. Maar Sultan is geen voorstander van islamitisch geweld, vandaar.

   We kunnen wachten tot de islam honderden miljoenen mensen heeft vermoord (zoals diverse islamitische leiders en organisaties zelf aankondigen), of we kunnen beginnen met een economische boycot en beperkte militaire maatregelen. Maar wat als dat niet helpt, en de islamitische moordpartijen zich blijven uitbreiden?

   Zoals gezegd hoeft dreigen met een atoombom geen mensenlevens te kosten. Misschien is de dreiging genoeg om de islamitische elite te overtuigen, en anders zal de waarschuwing vooraf mensen de gelegenheid geven te vluchten. Slachtoffers van islamitische moordpartijen krijgen die gelegenheid trouwens vrijwel nooit, en gezien de komst van miljoenen moslims naar het Westen wordt het ook steeds moeilijker om plaatsen te vinden waar niet-moslims veilig zijn.

   Verwijderen
  35. @El Houssain,

   Copy-pasten maakt mijn reacties veel langer dan ze al zijn. Ik wil best geloven dat je je eigen schrijfsels niet goed leest, maar scroll dan gewoon zelf even terug naar boven.

   - Jij zegt nadrukkelijk "er MAG gestenigd worden".
   - Vervolgens zeg je "maar in de ogen van de islam ben je dan verkeerd bezig"; dus mag het eigenlijk NIET, toch?
   Dus stenigen mag wel en mag niet; dat zei ik dus. Ik vermoed dat de context sterk afhankelijk is van de toehoorders; westerlingen moeten denken dat het NIET mag, moslims moeten weten dat het WEL mag.

   Daar kunnen we uren over doorgaan, maar de praktijk kort samengevat:
   - Jij kunt geen invloedrijke islamitische rechtsgeleerde noemen die steniging afwijst.
   - Evenmin kun je er een noemen die andere lijfstraffen afwijst.
   - Of anders een die de doodstraf voor afvalligheid afwijst.

   Geruchten over wat Hans Jansen wel of niet tegen die-en-die gezegd zou kunnen hebben boeien me niet.
   Want inderdaad, we moeten Jansen niet belangrijker maken dan hij is. Zonder islamitische sharia en zonder islamitische jihad en zonder islamitische geestelijkheid die sharia en jihad propageren zou misschien wel niemand ooit van Jansen gehoord hebben.

   Maar sharia en jihad bestaan wel en worden gepromoot door de islamitische geestelijkheid. Of die wel of niet van Jansen gehoord hebben is irrelevant; zij gebruiken echter wel dezelfde citaten, vertalingen, interpretaties, verbanden en contexten als die Jansen steeds aandraagt. Daar gaat het om.
   Hoe je daar ook omheen blijft draaien, jij kunt nog steeds geen invloedrijke islamitische geestelijken noemen die de koran en aanverwante boekjes anders leest dan Jansen.
   Punt.

   Ook Fawaz niet. Fawaz was niet voor niets de huisimam van de terroristische hofstadgroep. Hij is op een hoop foute opmerkingen betrapt, en Marcouch was als de dood voor hem toen Fawaz suggereerde dat Marcouch afvallig is. Zoals je weet staat daarop in de islam de doodstraf, en de vriendenkring van Fawaz werd daartoe in staat geacht.

   De aanslagen van 11-9 werden hier en daar veroordeeld vanwege de vele gigantische subsidies die islamitische landen en organisaties van de VS en de EU krijgen. Het dagelijkse geweld tegen niet-moslims in islamitische landen wordt echter vrijwel nooit veroordeeld; dat geweld brengt immers geen subsidies in gevaar.
   Pas als al die aanslagen en pogroms tot een cartoon leiden schrikt de islamitische wereld wakker en veroordeelt die blinde haat.
   Die blinde haat in die cartoon, natuurlijk; niet die van de aanslagen en de pogroms.


   Verwijderen
  36. @El Houssain,

   Jouw bewering over selectiviteit is zoals gezegd onjuist en irrelevant, ga zelf op Memri kijken in plaats van je te baseren op een mening in een column die je waaarschijnlijk niet eens gelezen hebt (ik ken je langer dan vandaag).

   Ook je bewering over plak-en-knip-werk is onjuist en irrelevant zolang je daar geen voorbeeld van hebt. Het is heel normaal dat interviews, preken, toespraken en lezingen worden ingekort. Zolang de betekenis en de context daarbij niet verandert is daar niks mis mee.

   Ik zie bovendien dat je niet ingaat op het feit dat je zelf niks anders doet dan wat je Memri ten onrechte verwijt.
   - Jij verwijt Memri dat zij op grond van slechts enkele tienduizenden islamitische oproepen tot haat en geweld "moslims zwartmaken".
   - Tegelijkertijd zeg je dat een enkele uitspraak van Wilders jou doen denken aan de haatzaaiende leer van je profeet. Je vind daarom dat je je heel selectief niet meer hoeft te richten op de vele andere uitspraken die Wilders deed in het voordeel van moslims.

   Als Wilders echt net zo haatzaaiend zou zijn als de islamitische media dan zou je een goed punt hebben; een vriendelijke opmerking rechts maakt een genocide-oproep links niet ongedaan.

   Punt is echter dat je kennelijk niet door hebt wat Wilders bedoelde.
   De uitdrukking "eten of gegeten worden" gaat niet over preventief ruimen. Die uitdrukking wordt bijvoorbeeld gebruikt als het gaat om de concurrentiepositie van bedrijven, voetbalclubs of landen. Ook in de supermarktbranche is het "eten of gegeten worden" maar van geweld van C1000 tegen Jumbo-medewerkers is mij niks bekend.

   We hoeven dus geen moslims op te eten om de islamisering van Nederland te stoppen. We kunnen ook de islamitische cultuur onschadelijk maken. Bijvoorbeeld door geweld tegen Joden aan te pakken, vrouwenrechten en homofilie bespreekbaar te maken en haatzaaiende imams en terroristen uit ons land te zetten.

   Dat je geen informatie aanneemt van volwassenen is één ding. Maar je weet waarschijnlijk wel dat er in dit land honderden gesubsidiëerde personen en organisaties rondlopen die islamcritici zoals Wilders voor de rechter slepen. Bijna een procent van hen snapt de Nederlandse taal wel degelijk; en toch is Wilders hiervoor niet veroordeeld.
   Dat zegt toch genoeg lijkt me.

   Verwijderen
  37. @El Houssain,

   Toch maar weer even naar de kern van de zaak zodat je er niet omheen kunt draaien;

   1. Kun je een invloedrijke, gematigde islamitische korankenner noemen?
   2. Die zelfs principiëel tegen steniging is?

   3. Kun je een voorbeeld geven van "moslims zwartmaken" door Memri op wat voor manier dan ook?

   Verwijderen
  38. Die context wordt nòg duidelijker als je weet wat er in de 2e wereldoorlog is gebeurd,
   --------------------------------------------------------
   Nee, niks, geen tweede oorlog. Niemand had 't daar over.
   Punt is dat die satanist pleit voor een atoombom op de islamitische wereld. Klaar! Of het nu een laatste of een eerste redmiddel is.
   Lees haar uitspraak nog maar eens:
   “I believe King Abdullah can change Islam overnight"

   ' s nachts!! Dat is wel heel erg snel! En dat kan alleen met een atoombom, dan is inderdaad alles verandert, dan is er namelijk niemand meer!

   Verwijderen
  39. We kunnen wachten tot de islam honderden miljoenen mensen heeft vermoord (zoals diverse islamitische leiders en organisaties zelf aankondigen),
   ---------------------------------------------------------
   Welke leiders en organisaties zijn dat?

   Verwijderen
  40. - Jij zegt nadrukkelijk "er MAG gestenigd worden".
   - Vervolgens zeg je "maar in de ogen van de islam ben je dan verkeerd bezig"; dus mag het eigenlijk NIET, toch?
   Dus stenigen mag wel en mag niet;
   --------------------------------------------------------------
   Eerst zeg je:
   " Copy-pasten maakt mijn reacties veel langer dan ze al zijn."
   Om vervolgens meteen het nut ervan te bewijzen!

   Dat heet nu spraakverwarring!.

   Kopieer en plak mijn uitspraken maar, want nu moet ik dat doen!

   Moeite met lezen?
   Ik schreef:
   "Daar staan 4 hadiths in die over steniging handelen. Volgens de soennah, MAG steniging toegepast worden"

   Wanneer ben je dan verkeerd bezig volgens de islam?

   Daarover schreef ik:
   " Bovendien moet het aan zoveel voorwaarden voldoen dat 't vrijwel onmogelijk is dit lijfstraf toe te passen. Vandaar dat ik zeg: Al die stenigingspraktijken in Iran en dergelijke, is sowieso foute boel!. Kan nooit aan al die voorwaarden hebben voldaan!. (corruptie en valselijk beschuldigen en vaak gebaseerd op familievetes.) Dus het staat wel in de hadith, maar als je die mogelijkheid misbruikt, ben je in de ogen van de islam nog steeds verkeerd bezig. "

   Begrepen?

   Dus wie op basis van valse beschuldigingen en allerlei vetes iemand laat stenigen is wel degelijk ook in de ogen van de islam verkeerd bezig, want: Voldoet niet aan de voorwaarden om te stenigen.

   Dus ik zeg nergens: 'Mag wel en mag niet' Dat verzin je er zelf bij!.

   Verwijderen
  41. . Kun je een invloedrijke, gematigde islamitische korankenner noemen?
   2. Die zelfs principiëel tegen steniging is?
   --------------------------------------------------------------
   Nee. Kan ik niet! Waarom?
   Omdat zo'n ' invloedrijke, gematigde islamitische korankenner' niet tegen steniging kan zijn, want het staat in de hadith. je hoeft 't niet toe te passen, want het is niet verplicht, maar ze kunnen er ook niet tegen zijn, want het staat er.

   Verwijderen
  42. 3. Kun je een voorbeeld geven van "moslims zwartmaken" door Memri op wat voor manier dan ook?
   ---------------------------------------------------------
   Ik heb je twee links gegeven.

   Maar waarom moeten we memri geloven? Het zijn toch geen moslims die ons iets komen vertellen over de islam? En zo onpartijdig zijn ze nou ook weer niet?1

   Verwijderen
  43. Shit... was die opmerking van Wilders figuurlijk bedoelt ??

   Jammer nou.... verheugde mij al een beetje op een El-Houssain-karbonaatje, met wat allahsaus. Als dat tenminste wel halal is natuurlijk ?

   Verwijderen
  44. Vraag jij maar naar paardenvlees waar rundvlees in verwerkt is, heb je meer kans dat je daadwerkelijk rundvlees krijgt.

   Verwijderen
  45. El Houssain,

   De moslimbroederschap van de gekozen nazi Morsi is gebaseerd op het uitroeien van de ongelovigen, vandaar dat zoveel terroristische organisaties (en moskeeën in Nederland) banden hebben met die moslimbroederschap. Hierboven maar ook in eerdere discussies gaf ik al namen en linkjes naar genocidepredikende moslimgeestelijken.
   Ik beantwoord jouw vragen namelijk wel, gemiddeld zo'n 23 keer.

   En ja, het Saoedisch koningshuis is in staat om de islam in hele korte tijd te veranderen. Dat Saoedisch koningshuis sponsort namelijk wereldwijd talloze moskeeën, scholen, media etc. Niet voor niets zien veel geheime diensten die buitenlandse investeringen als een gevaar voor de vrede, stabiliteit en democratie. Het zou geen kwaad kunnen de haatpraat te verminderen; al snap ik dat jij daar anders over denkt.

   Alle bijzaken waarmee je de werkelijke discussie probeert te omzeilen heb ik al veel te vaak uitgelegd.
   Terug naar de hoofdzaken.

   1. De column; de islam bestraft afvalligheid met de doodstraf.
   Punt.
   Jij kunt geen invloedrijke imam noemen die daar anders over denkt.

   2. En op homofilie en overspel staat in de islam doodstraf door steniging.
   Punt.
   Jij kunt geen imam noemen die daar anders over denkt, sterker nog; je zegt zelf dat steniging MAG al l*l je daar tegelijkertijd strak omheen.

   3. De meningen over Memri in die columns zijn geen feiten; de meningen kloppen niet.
   Punt.
   Ik heb je gevraagd dat te controleren maar je doet dat niet omdat je weet dat ik gelijk heb.

   4. Die meningen over Memri zijn naast onjuist bovendien irrelevant.
   Punt.
   Als Al-Qaradawi zegt te hopen op een islamitische holocaust op alle Joden is dat niet de schuld van Memri, maar de schuld van Al-Qaradawi. Dat heeft niks met selectiviteit of plak-en-knipwerk te maken.

   Samenvattend, je kunt dus geen invloedrijke korankenner noemen die de koran en alles daar omheen anders uitlegt dan Jansen.
   Dat maakt al jouw beschuldigingen naar Jansen (en Memri, en Jhaidwatch, en piper, en Luxemburg) tot laster.

   Verwijderen
  46. 1. De column; de islam bestraft afvalligheid met de doodstraf.
   Punt.
   Jij kunt geen invloedrijke imam noemen die daar anders over denkt.
   ----------------------------------------------------------
   Volgens de islam staat op afvalligheid de doodstraf, ja. Ik kan er niets aan doen, zo staat het er eenmaal.
   Heb ik weleens anders beweerd dan? Zo ja, waar en wanneer?

   Verwijderen
  47. 3. De meningen over Memri in die columns zijn geen feiten; de meningen kloppen niet.
   Punt.
   ----------------------------------------------------------
   Maar je meent wel iedere keer aan mij te moeten ' vragen' of ik een iemand ken die daar anders over denkt, vervolgens roep je : Geen feiten en meningen kloppen niet?!
   Wat moet ik met jou?!

   Verwijderen
  48. 2. En op homofilie en overspel staat in de islam doodstraf door steniging.
   Punt.
   -----------------------------------------------------
   Dan weet jij over de koran en de soennah meer dan ik! maar niet heus.
   Homofilie is verboden in de islam. Dat wel. Maar er staat daar geen straf op!.

   http://www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=720

   Ja, iemand riep ooit op om homo's voortaan van een berg te gooien, maar dat is zijn eigen verzinsel en mening, heeft hij niet van de boeken.

   Verwijderen
  49. je zegt zelf dat steniging MAG al l*l je daar tegelijkertijd strak omheen.
   -------------------------------------------
   Weer niet gelezen?
   Ik l*l nergens strak omheen, ik zeg alleen: Om deze lijfstraf uit te voeren moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Ik wil die voorwaarden wel noemen, maar dat zal ik het volgens jou weer van een ' nazisite' hebben geplukt.

   Hier in het Westen wordt toch ook geen straf uitgevoerd als de voorwaarden niet in orde zijn?

   Noem nu waar, en hoe ik er ' strak omheen l*l dan!.

   Verwijderen
  50. Jij kunt geen imam noemen die daar anders over denkt, sterker nog; je zegt zelf dat steniging MAG
   -------------------------------------------------------------------
   En dit is het bewijs dat jij mijn reacties dus niet leest, maar meteen als een bezetene je toetsenbord vastgrijpt om wat tekst erin te kloppen.

   Terwijl jij dit op 17 april 2013 22:28 schrijft, heb ik reeds op 16 april 2013 15:27 het volgende schreef:
   "Nee. Kan ik niet! Waarom?
   Omdat zo'n ' invloedrijke, gematigde islamitische korankenner' niet tegen steniging kan zijn, want het staat in de hadith. je hoeft 't niet toe te passen, want het is niet verplicht, maar ze kunnen er ook niet tegen zijn, want het staat er."

   Dit als antwoord op jouw 'vraag':
   "Kun je een invloedrijke, gematigde islamitische korankenner noemen?
   2. Die zelfs principiëel tegen steniging is?"

   Of je leest niet, of je herhaald bewust steeds alles! (Als je maar vaak genoeg herhaald, dan worden het vanzelf feiten, wordt er weleens gezegd)

   Mag ik je vragen van waar al die herhalingen?


   Verwijderen
  51. @El Houssain,

   1. Onze discussie gaat steeds over de vraag of er een "tolerante islam" bestaat. Het doden van afvalligen heeft niks met tolerantie te maken.
   Dit alleen al bewijst dat de islam niet tolerant is, en zo zijn er nog vele duizenden dingetjes.

   2. Steniging bijvoorbeeld, is altijd en overal barbaars. Of er nu aan 1 voorwaarde of aan 1 miljard voorwaarden moet worden voldaan is volkomen irrelevant voor degene die vroeg of laat toch de sjaak is.
   Dat is het feit waar jij als een draaimolen omheen l*lt; steniging is barbaars en de islamitische wetgeving die dat toestaat dus ook. Als er in Nederland een wet zou zijn die het doodschieten van moslims toestaat "mits er aan heel veel voorwaarden is voldaan" dan zou je waarschijnlijk wèl precies snappen wat daar mis mee is.

   Feit is dat zowel homofielen als overspeligen in diverse landen het risico lopen te worden gestenigd. En ook in het Westen wordt steniging door diverse islamisten verdedigd (in Nederland oa Ruhulessin en Haselhoef); buitenlandse voorstanders van steniging worden uitgenodigd door onze "gematigde poldermoskee" (oa Khalid Yasin) en een clubje "hoogopgeleide moslimstudenten" (oa Haitham al Haddad).

   3. Wat je "moet" is gewoon leren om logisch na te denken:
   - Meningen zijn geen feiten, dus als iemand zegt "El Houssain is een idioot" is dat niet per se een feit. Meningen van derden zul je altijd zelf moeten controleren op feitelijke juistheid.
   - Maar meningen van derden kunnen wel ter zake doen; als alle invloedrijke nazi's zeggen dat ze vanwege het nazisme joden haten, wordt het aannemelijk dat het nazisme ook iets anti-joods heeft. Als jij echter 1 invloedrijke nazi zou kunnen noemen die geen joden haat dan kan dat betekenen dat het nazisme niet perse anti-joods is. Misschien begrijpen heel veel nazi's het nazisme gewoon niet zo goed.

   Concreet:
   - Het is een feit dat Memri óók gematigde moslims aan het woord laat, ongeacht wat er in die columnpjes beweerd wordt.
   - Het is een feit dat dat niet eens ter zake doet; het zijn de haatpreken die haatzaaien, niet de vertalingen daarvan door Memri.
   - Als jij Memri, Jihadwatch, Piper en Jansen van van alles beschuldigt zul jij dat moeten bewijzen.

   Deze lagere-school materie heb ik overigens al heel vaak uitgelegd. Vandaar dus mijn herhalingen; ik ga door tot je dit begrijpt.

   Verwijderen
  52. Onze discussie gaat steeds over de vraag of er een "tolerante islam" bestaat.
   ---------------------------------------------------------
   Je liegt! Daar heb ik 't nooit overgehad.
   Jij mag denken dat de islam intolerant is als de pest, dat recht heb je, dat is namelijk een ander verhaal, dat is je mening, daar kan ik niet tussen zitten.
   Dit heb ik altijd al gezegd.

   Verwijderen
  53. Feit is dat zowel homofielen als overspeligen in diverse landen het risico lopen te worden gestenigd.
   ----------------------------------------------------------
   Dat kunnen wel feiten zijn, dat overspeligen in diverse landen het risico lopen te worden gestenigd heb ik nooit ontkent, omdat stenigen in de hadith voor komt, dus dat kan.
   Op homofilie staat volgens dezelfde papieren geen straf, wel verboden, maar nergens is er een straf geformuleerd. Dat er landen zijn die homofilie wel straffen, ja, ook dat ontken ik niet, dat is dan hun probleem.

   Verwijderen
  54. Nu schijn ik 'freds' te heten, maar dat is natuurlijk niet waar.

   Verwijderen
  55. 2. Steniging bijvoorbeeld, is altijd en overal barbaars. Of er nu aan 1 voorwaarde of aan 1 miljard voorwaarden moet worden voldaan is volkomen irrelevant voor degene die vroeg of laat toch de sjaak is.
   --------------------------------------------------
   Uiteraard ben je de sjaak als gestenigd wordt! Dat valt toch niet te ontkennen? Maar daar gaat 't niet om he!

   Je bleef '' stenigen'' '' stenigen'' roepen en deed alsof moslims maar lukraak stenigen, vandaar dat ik zei: ho even, dat stenigen gaat niet zomaar, er moet aan veel voorwaarden voldaan worden, zo veel dat stenigen zo goed als onmogelijk is!
   Ik kan er niets aan doen dat stenigingsregel bestaat, ik zou onder geen beding gestenigd willen worden. Maar nogmaals: Het bestaat, punt.

   Al die stenigingspraktijken in Iran en dergelijke, zijn sowieso foute boel!. Kan nooit aan al die voorwaarden hebben voldaan!. (corruptie en valselijk beschuldigen en vaak gebaseerd op familievetes.)
   Staat wel degelijk in de hadith, maar als iedereen in de genoemde landen zich ook aan de hadith houdt, zou het 99% van stenigingsgevallen schelen. (1% zou ook niet nodig moeten zijn, ben ik met je eens) Nu wordt er te lukraak gestenigd, zoals gezegd: Op basis van valse beschuldigingen en vooral op basis van allerlei vetes. Er wordt op grote schaal misbruik gemaakt van deze regel.
   Dat is de reden waarom steniging in veel landen verboden is, het valt niet te handhaven, mensen zijn te oneerlijk om geen valse verklaringen af te leggen.

   Verwijderen
  56. Mensen zijn dus niet eerlijk genoeg om geen valse verklaringen af te leggen.

   Verwijderen
  57. @El Houssain,

   1. Je haalt feiten en meningen weer door elkaar. Of de islam wel of niet tolerant is is niet mijn of jouw mening; je kunt dat objectief en feitelijk controleren aan de hand van islamitische regelgeving over bijvoorbeeld "omgaan met afvalligen".
   Doden of niet doden?

   Jij roept steeds dat islamcritici liegen, plakken/knippen, uit de context citeren etc om de islam een slechte naam te bezorgen. In werkelijkheid is het steeds de islam die de islam een slechte naam bezorgt; de jihad, de sharia, het terrorisme, de genocides; maar vooral al die geestelijken die dat verdedigen of zelfs promoten. Zonder daarom bekritiseerd te worden vanuit de eigen kring.
   Ook jij bekritiseert de vertalers, niet de haatpredikers.

   Jij zegt dat islamitische geestelijken de koran anders lezen dan islamcritici zoals Jansen (oa hierboven 2 april, 13:17), maar een concrete naam heb je nooit kunnen geven. Dat bewijst niet alleen dat er geen tolerante islam bestaat; het bewijst vooral dat jij dat heel goed weet.

   2. Gestenigd worden lijkt me vooral het probleem van de gestenigde. En daar gaat het natuurlijk wel om, want een barbaarse wetgeving is altijd barbaars, of die nu heel veel of heel weinig slachtoffers maakt.
   Ga maar na:
   - Kun jij aangeven hoe jij zou denken over een hypothetisch Nederlands wetje dat het doden van moslims ("onder strenge voorwaarden", uiteraard) bepleit?
   - Zou jij zo'n wetje minder barbaars vinden als de voorwaarden net zo strict zouden zijn dan de voorwaarden voor steniging in de islam?

   Zolang er geen islamitische rechtsgeleerde is die steniging verwerpt heeft die barbarij alles met de islam te maken. Dat steniging in veel moslimlanden verboden werd was niet omdat de regels niet gehandhaafd werden, maar omdat de Europese kolonisatoren steniging verboden. De fascistische en socialistische dictaturen van na de dekolonisatie handhaafden dat verbod.

   Maar met de opkomst van de islam groeit ook weer het aantal landen waar gestenigd wordt. Het enige aspect dat nòg meer sharia voorlopig tegenhoudt is de Westerse ontwikkelingshulp waar de meeste islamitische regeringen en organisaties van afhankelijk zijn. Maar als het OIC slaagt in haar pogingen om islamkritiek wereldwijd te verbieden dan zal niemand meer het lef hebben om voorwaarden zoals mensenrechten aan die miljardenhulp te verbinden. Dat proces is nu al gaande, ik voorspel je dat het aantal landen waar gestenigd wordt zal toenemen. Niet in de laatste plaats dankzij de "Arabische lente".


   Verwijderen
  58. islamitische regelgeving over bijvoorbeeld "omgaan met afvalligen".
   Doden of niet doden?
   --------------------------------------------------------------------
   Ha. Islamitische regelgeving !
   Dat zeg je nu zelf he?

   Aan de hand van Christelijke regelgeving staat ook de doodstraf op afvalligheid. Staat in de Bijbel.

   Maar goed. Op afvalligheid staat de doodstraf ja.

   Volgens de bijbel dus ook.

   Maar geen mens op deze aardbol is vandaag de dag bevoegd die straf uit te voeren.
   Helaas menen wat schavuiten voor eigen rechter te spelen en moorden hier en daar wie ze op afvalligheid verdenken. Vaak zijn de slachtoffers nooit moslim geweest ook!.

   Verwijderen
  59. Jij zegt dat islamitische geestelijken de koran anders lezen dan islamcritici zoals Jansen (oa hierboven 2 april, 13:17), maar een concrete naam heb je nooit kunnen geven.
   -----------------------------------------------------------------

   Maf!
   Heb ik nooit een concrete naam kunnen geven?

   Nu moet ik weer mijn eigen teksten gaan aanhalen:

   "Maak Jansen niet belangrijker dan die is! Zoveel organisaties of korankenners kennen 'm nou ook weer niet!.
   Eentje die hem wel kent is fawaz. Helaas zijn de preken van de voormalige Haagse Imam van de site gehaald na diens ontslag, maar hij haalde hard uit naar Jansen."
   14 april 2013 21:22

   Heb je weer op jouw manier over het hoofd gezien natuurlijk!

   Verwijderen
  60. - Kun jij aangeven hoe jij zou denken over een hypothetisch Nederlands wetje dat het doden van moslims ("onder strenge voorwaarden", uiteraard) bepleit?
   -----------------------------------------------------
   Genoeg landen die de doodstraf toepassen!.

   Verwijderen
  61. Zolang er geen islamitische rechtsgeleerde is die steniging verwerpt heeft die barbarij alles met de islam te maken.
   -------------------------------------------------------------------
   Ik heb eerder gezegd: Je kan ervoor of ertegen zijn, maar stenigen staat gewoon twee maal in de hadith. Daar kan ik ook niets aan doen.

   Steniging staat ook in de bijbel, en wel voor de volgende zaken:

   -Voor afgoderij, en het aanzetten tot afgoderij
   -Voor godslastering en majesteitsschennis
   -Voor 'hekserij'
   -Voor een vrouw die op haar huwelijksnacht geen maagd blijkt te zijn.
   -Voor het rebelleren tegen de ouders
   -Voor overspel
   -Voor het schenden van de sabbat

   Noem mij maar een Joodse rechtsgeleerde die steniging verwerpt!.

   Verwijderen
  62. @El Houssain,

   Zoals altijd negeer je de essentie.
   Ik heb meermaals gezegd dat de koran, de torah en de bijbel mij niet interesseren.
   Het gaat mij om de praktijk.

   - Wat er ook in de bijbel staat, er is geen enkel joods of christelijk land dat steniging toepast.
   - Er is ook geen enkele joodse of christelijke organisatie die steniging promoot.
   - Of kun jij één uitzondering op die regel noemen?

   - Steniging wordt wel in diverse landen met islamitische wetgeving toegepast.
   - Steniging wordt bovendien door talloze islamitische organisaties, media, leiders etc gepromoot.
   - Kun jij een islamitische rechtsgeleerde noemen die steniging afwijst?

   Dat is het verschil; de praktijk.

   En precies hetzelfde geldt voor wat je zegt over blasfemie, overspel, etc:
   - Er is geen joods of christelijk land waar dat strafbaar is, en er is geen invloedrijke joodse of christelijke organisatie die streeft naar het strafbaar stellen van al deze zaken.
   - In islamitische landen zijn al deze zaken wèl strafbaar, en talloze islamitische organisaties (oa het OIC) streven er naar deze zaken ook strafbaar te stellen in alle landen waar dit nu nog niet strafbaar is.

   Dat is de praktijk, en dat weet je best.

   Er zijn nu geen joodse rechtsgeleerden die steniging verwerpen omdat steniging niet wordt toegepast in de joodse wetgeving, ook niet in Israël.
   Het verwerpen van iets dat niet wordt toegepast is overbodig; er zijn tegenwoordig ook geen Romeinen die kruisiging veroordelen. Dat betekent niet dat alle Romeinen "dus" voorstanders van kruisiging zijn; het onderwerp is in het tegenwoordige Rome gewoon niet zo relevant.

   De praktijk, Hosje, de praktijk.

   Verwijderen
  63. Zoals altijd negeer je de essentie.
   Ik heb meermaals gezegd dat de koran, de torah en de bijbel mij niet interesseren.
   Het gaat mij om de praktijk.
   --------------------------------------------------------------------------
   Op 27 april 2013 22:07 had je het zelf over ' islamitische wetgeving'. En nu gaat 't jouw weer om de praktijk! Wat wil je nou eigenlijk? Druiloor!


   En precies hetzelfde geldt voor wat je zegt over blasfemie, overspel, etc:
   - In islamitische landen zijn al deze zaken wèl strafbaar
   ------------------------------------------------------------
   Ja, dus??
   Waar heb ik dat ontkent?


   Kun jij een islamitische rechtsgeleerde noemen die steniging afwijst?

   ---------------------------------------------------------------------------
   En weer herhalen he!? En weer herhalen!

   Lees mijn reacties nog maar eens. Hier komen ze:

   16 april 2013 15:27
   Nee. Kan ik niet! Waarom?
   Omdat zo'n ' invloedrijke, gematigde islamitische korankenner' niet tegen steniging kan zijn, want het staat in de hadith. je hoeft 't niet toe te passen, want het is niet verplicht, maar ze kunnen er ook niet tegen zijn, want het staat er.


   27 april 2013 22:40
   Ik heb eerder gezegd: Je kan ervoor of ertegen zijn, maar stenigen staat gewoon twee maal in de hadith. Daar kan ik ook niets aan doen.


   In islamitische landen zijn al deze zaken wèl strafbaar
   -------------------------------------------------------------------
   Als die mensen daar steeds op leiders stemmen die blasfemie en overspel strafbaar stellen, dan doen ze 't toch zelf!? Die mensen vragen er toch zelf om? Kan jij er mee zitten dan?   Verwijderen
  64. @El Houssain,

   Over druiloren gesproken.

   - De theorie is wat er in die sprookjesboekjes staat.
   - De praktijk is in hoeverre die sprookjesboeken echt worden toegepast.
   - De islamitische wetgeving is dus praktijk; omdat die echt wordt toegepast.

   Ik geef toe, wereldwijd zijn er vast nòg honderden 8-jarigen die dit niet snappen. Omdat het verschil tussen theorie en praktijk hen nog nooit eerder was uitgelegd. Maar jou heb ik dit nu toch vaak zat uitgelegd. Bovendien weet ik heel zeker dat jij dit principe wèl zou snappen als er één land op deze planeet zou zijn waar christelijke wetgeving wèl werd toegepast. Je bent lang zo dom niet als je steeds beweert.

   Jij ontkende aanvankelijk wel degelijk dat er in de sharia gestenigd wordt, scroll maar even terug naar 5 april (en je reacties daarna).
   Jij ontkent sowieso steeds alle intolerante, wrede en moorddadige aspecten van de islam. Nu je er niet meer onderuit kan doe je alsof je dat altijd al zei, maar daar trap ik niet in.

   Je bent een leugenaar. Je doet steeds alsof je denkt dat er ergens ter wereld een islam bestaat die niet onrechtvaardig, wreed en moorddadig is. Vertegenwoordigers noem je uiteraard nooit; en je vind het heel vervelend dat ik daar steeds naar blijf vragen.
   Maar de islam is wat de islamitische geestelijken daar van maken. Je kunt de islam niet beoordelen zonder reële aspecten zoals steniging te beoordelen, en zonder de opinie van de islamitische geestelijkheid daarover te beoordelen.
   En voordat je weer gaat roepen dat je pas 6 bent:
   - De koran is theorie.
   - De sharia is praktijk.
   - De islam zoals die nu wordt gepredikt en toegepast is de praktijk.
   - Die islam is in de praktijk barbaars.
   - Een beschaafde islam is dus slechts theorie.
   - Pas als er een meerderheid van geestelijken opstaat die vrede, vrijheid, rechtvaardigheid en tolerantie predikt kun je stellen dat er in de praktijk een gematigde islam ontstaat.

   Steniging is altijd barbaars, of daar nu over gestemd is of niet. Elk beschaafd mens zit daarmee. Of moslims op een beschaafd regime zitten te wachten is dus irrelevant. Moslims stemmen uit angst en onwetendheid op barbaarse leiders, omdat hun imams hen leren dat ze anders naar de hel gaan.

   Democratie en beschaving hebben niks met "meeste stemmen gelden" te maken. Als een meerderheid van de Nederlanders morgen kiest op een partij die alle moslims wil vergassen dan is dat democratisch noch beschaafd.


   Verwijderen
  65. Jij ontkende aanvankelijk wel degelijk dat er in de sharia gestenigd wordt, scroll maar even terug naar 5 april
   --------------------------
   En weer moet ik mijn eigen eerdere reactie opnieuw plaatsen!

   5 april 2013 13:22
   Ten eerste alleen radicalen stenigen nog. steniging is geabrogeerd. Heeft ooit in de koran gestaan en is ten tijde van Mohamed nog verwijderd.


   Wilde je zeggen dat stenigen nog steeds in de koran staat dan??!!


   (en je reacties daarna).
   ---------------------------------------------
   Ja, die van 10 april 2013 19:35:
   Volgens de soennah, MAG steniging toegepast worden, moet niet. Bovendien moet het aan zoveel voorwaarden voldoen dat 't vrijwel onmogelijk is dit lijfstraf toe te passen.

   Stenigen komt niet voor in de koran, anders zou dat een verplichting zijn. In de soenah staat dat wel, dan is dat aanbevolen maar niet verplicht. Zo werkt de sharia.
   Maar als ze in bepaalde landen blijven stenigen, en dan ook nog na uitspraken gebaseerd op valselijke beschuldigingen, dan is dat hun stomme probleem. Neemt natuurlijk niet weg dat daar wel iets aan gedaan moet worden.

   Verwijderen
  66. Terug naar 30 maart 2013 19:362. Terug naar mijn reactie op Hans Jansen waar ik nog steeds geen antwoord op heb. Dat is voordat Dandruff als een stoorzender optrad om andere lezers af te leiden van waar ik 't over heb!.

   Jansen beweerd dat het woord: ....doodt ze..... uit de koran voldoende is om te concluderen dat dit boek oproept tot geweld!. Dat is natuurlijk niet waar.

   Ik heb al geschreven dat het hoofdstuk vanaf het begin gelezen dient te worden, dus vanaf 9:1 en niet vanaf 9:5, zoals Jansen graag ziet !.

   Vlak voor 9:5 bevindt zich 9:4 en daarin staat:
   4 behalve hun onder de veelgodendienaars met wie jullie een verbond gesloten hebben en die daarna jullie in niets tekort gedaan hebben en die niemand tegen jullie hebben geholpen. Voert dan het verbond met hen volledig uit tot aan de met hen vastgestelde tijd. God bemint de godvrezenden.

   Uit de tekst blijkt dat er ook nog mensen gespaard werden, en dat waren geen moslims, er was sprake van een verbond dat niet geschonden mocht worden. En dit kan alleen in een oorlogssituatie.
   Het hele hoofdstuk 9 handelt over diezelfde oorlog.

   Het is dus geen totale oproep tot moord, hier verteld de koran over bepaalde gebeurtenissen.
   Ik ga niet alle teksten hier neerzetten, wie niet ziende blind is kan zelf de hele tekst lezen en ze zelf in context plaatsen en zien dat dit geen algemene oproepen zijn tot moord zoals allerlei haat- en nijdsite's beweren.

   Die oorlog is een gevolg van het uit hun huizen drijven van Mekkaanse moslims terwijl deze niet bij machte waren zich te verdedigen.

   Koran:
   Aan hen die bestreden worden is de strijd toegestaan omdat hun onrecht is aangedaan; God heeft de macht hen te helpen, die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn, alleen maar omdat zij zeggen: "Onze Heer is God"

   Hier is de oorlog van soera 9 mee begonnen, soera 8 gaat er overigens ook over.

   Toen kwam het vers van het zwaard, en als je toen tot krijgsgevangene werd gemaakt dan moest je de djizya betalen alvorens je vrijgelaten werd.

   Het verbond wat hier bedoelt wordt is de overeenkomst tussen hem en de heidenen om elkaar tien jaar lang met rust te laten, dus geen zending, en geen wederzijdse aanvallen.
   Heidenen hielden zich niet aan het verbond, vandaar die opzegging in 9:1.
   Dat resulteerde dus in oorlog behalve tegen hen die zich wel aan de afspraken hebben gehouden.

   Dus de woorden " Doodt hen" zijn geweldig uit hun zinsverband gerukt!.

   Van Jansen heb ik hier nog steeds niets over gehoord.

   Bovenstaande is uiteraard de theorie. Dat er mensen zijn die zich daar niets van aantrekken en er op los moorden, zie mohamed B en andere moordenaars en 11/9 en dergelijke, dat is de praktijk, maar zegt niets over de theorie, dus niets over hoe het volgens het boekje moet.

   We zeggen toch ook niet: Er wordt zo veel misbruik gemaakt van de weg, laten we verkeersregels maar afschaffen, die deugen namelijk niet. Nee. Het ligt niet aan de regels, het ligt aan de mensen.

   Verwijderen
  67. @El Houssain,

   Je bent de boel weer aan het belazeren.
   - Het gaat niet over de vraag of steniging in de koran staat; het gaat over de vraag of er gestenigd wordt in de sharia. En er wordt gestenigd in de sharia.
   - Het zijn niet "alleen de radicalen" die nog stenigen; er is geen invloedrijke islamitische geestelijke of rechtsgeleerde die steniging afwijst.
   - Integendeel; overal ter wereld pleiten islamitische organisaties en geleerden voor invoering van sharia, inclusief steniging.

   Daar draait het om. Alles wat je daar omheen zegt is irrelevant, zelfs die enkele keer dat je niet liegt. Samenvatting:
   - In landen met sharia wordt gestenigd.

   Daar gaat het om.

   Verwijderen
  68. @El Houssain,

   Het klopt dat Mohammed soms verbonden aanging met andere Arabische stammen als hem dat uitkwam. Vandaar de "duivelsverzen" waarin de lepe "monotheïst" ineens eventjes de godinnen van een bondgenoot erkent. Toen dat niet meer nodig was, werden de duivelsverzen in de ban gedaan ("ik werd misleid door de duivel, ja heus").

   Maar een keertje samenwerken met andersgelovigen om een dorp te plunderen is natuurlijk geen echte godsdienstvrijheid. Moslimextremisten werken nu ook samen met socialisten om joden en islamcritici zwart te maken. Dat betekent niet de socialisten ooit als gelijkwaardig zullen worden gezien; zogauw ze niet meer nodig zijn zullen ze zich moeten aanpassen, of anders.
   Kijk maar naar Iran, waar de samenwerking eindigde in grootschalige hangpartijen met grote hijskranen waaraan socialisten met tientallen tegelijk werden opgehangen.

   Mohammed verdiende zijn geld met het overvallen van dorpen en karavanen, waarbij de mannen (gewapend of niet) soms met honderden tegelijk werden vermoord en hun vrouwen en kinderen tot slaaf werden gemaakt. Dat zijn naar alle huidige maatstaven oorlogsmisdaden die die van bijvoorbeeld Mladic overtreffen. Jij verdedigt dat door te melden dat Mohammed eerst uit de multiculturele stad Mekka was gezet.
   Hamvraag is; waarom eigenlijk?

   Natuurlijk speelde Mohammed het slachtoffer, net als zijn aanhang nu. In werkelijkheid echter werd Mohammed lange tijd getolereerd in Mekka, net als polytheïsten, christenen, joden, zelfs hindoes. Het vreedzame Mekka kende namelijk godsdienstvrijheid.
   Pas toen Mohammed een gevaar werd voor de vrede moest hij weg. Kortom, de gespannen situatie zoals we die nu zien in elk moslimland, en in vrijwel elk land met een moslimminderheid is dus niet iets van de laatste 1400 jaar.

   Dat de heersers van Mekka feitelijk gelijk hadden blijkt uit het simpele feit dat Mekka later toen het door Mohammed werd veroverd inderdaad alle religies in de ban deed, behalve die van de proleet. Mekka is nog steeds verboden voor niet-moslims, net als de ooit joodse stad Medina waar Mohammed vriendelijk werd opgevangen (vandaar zijn haat tegen joden).

   De jizya werd overigens niet eenmalig aan overwonnen soldaten opgelegd, maar moest jaarlijks door alle niet-moslims worden betaald.

   Mohammed was in de praktijk een gewelddadig mens, en om die reden is de islam in de praktijk een gewelddadige religie. Jij zegt dat de koran in theorie eigenlijk niet gewelddadig is, en dat alle islamitische korankenners dus eigenlijk de theorie niet snappen. Los van de vraag of dat waar zou kunnen zijn (nee), het verandert niks aan de praktijk.
   We hebben het niet over stoplichten, maar over onthoofdingen en verbrandingen van mensen, zelfs kinderen.

   Als de theorie van de koran door geen enkele korankenner wordt begrepen, hapert er iets aan de theorie.

   Verwijderen
  69. Veel woorden ter misleiding en ten behoeve van verwarring. je probeert mij te overrompelen met veel woorden.

   Jij begint steeds eerst over de koranische tekst, dus over theorie, wanneer ik dat ontkracht, aan de hand van diezelfde theorie, zeg je opeens: nee, het gaat mij om de praktijk!. wat wil je dan?

   (Praktijk is bagger, weet ik, maar daar heb ik 't niet over. )

   Je vervalt in herhaling wat betreft steniging. Ik heb zo vaak een helder antwoord gegeven, zo vaak dat ik er een boek over kan schrijven!.   Verwijderen
  70. Probeer eerst hier een antwoord op te formuleren voordat je doorgaat met piepen, woorden verdraaien en stoelendansen.

   Verwijderen
  71. @El Houssain,

   Waar ben ik over de theorie achter koranische teksten begonnen?
   Ik begin juist steeds over de praktijk:

   1. Ik heb jou meermaals uitgelegd dat de koran niet het enige boekje is waar de islam en de sharia op zijn gebaseerd.

   2. Ik heb jou ook meermaals uitgelegd dat de bijbel of de koran mij niet boeien zolang niemand daar last van heeft.

   3. Maar omdat alle korankenners ter wereld de koran heel anders lezen dan jij, zit de hele wereld met een probleem.

   Daarom moet ik veel woorden gebruiken; omdat jij om religieuze redenen weigert te begrijpen wat er staat.

   Verwijderen
  72. Dandruff28 mei 2013 21:47
   Waar ben ik over de theorie achter koranische teksten begonnen?
   --------------------------------------------------------------

   Nou, hier:

   Dandruff1 april 2013 17:42
   Het is dus onzin Jansen te verwijten dat hij de koran net zo interpreteert als alle gerespecteerde islamitische geestelijken, korankenners en shariawetenschappers.

   -Koraninterpretatie is theorie. (Toepassen ervan is praktijk)

   En hier:
   Dandruff2 april 2013 22:16
   De hele islamitische rechtsspraak (inclusief de artikelen over slavenhandel, pedofilie en oorlogsmisdaden) is gebaseerd op de koran en de uitspraken en de gedragingen van de proleet.

   -Vermeende theorie!.

   En hier:
   Dandruff3 april 2013 21:57
   Hoe je verder ook over Jansen denkt, op "zijn" koranuitleg zijn de sharia en de jihad gebaseerd.

   -Je beweert de inhoud van de koran te kennen!.

   En hier
   Dandruff11 april 2013 22:28
   Jansens interpretaties zijn de gangbare interpretaties in de islamitische wereld.

   Wederom theorie!.
   Als ik verder zoek, vind ik vast wel meer.

   Probleem is met jou: Wanneer je 't over teksten hebt, en ik je naar de inhoud van die teksten vraag, of vraag waar die teksten zouden staan, is je antwoord altijd:

   ' Teksten boeien me niet, want kijk maar naar filmpjes, kijk maar naar die en gene, enz enz!.'

   Als 't om de dagelijkse praktijken gaat ben ik 't graag met je eens, niemand kan ontkennen wat voor bagger het is op de wereld. Dit heb ik vaker gezegd. De grote MAAR is: Komt dat uit de koran?
   Je beweert vervolgens van wel, dus ik vraag je naar citaten, waarna je zegt: Teksten boeien me niet, het gaat om de praktijk!? Terwijl je 't net nog over de theorie had?

   Dus ja. Je maakt 't voor je gesprekspartner knap lastig zo.

   Lees aub goed wat hier staat voor je reageert en voorkom dat ik mijn eigen reactie moet herhalen, en leg me aub uit waar je 't over wil hebben: Is dat nu theorie of praktijk?.

   Praktijk is bagger, kan ik je wel vertellen. Ze moorden er op los, ze maken er een pestzooi van. Men is daar zelfs zo ver in gegaan, dat er inmiddels ' Sjeiks' zijn opgestaan die hun wandaden goedkeuren!. Denk maar aan de vergoeilijkers van 9/11 en de goedpraters van geweld en dergelijke .

   Maar theorie is puur wat er in de boeken te vinden is, en die spreken je nogal eens tegen.


   Verwijderen
  73. @El Houssain,

   Als je die 4 citaten goed bekijkt zie je dat ik woorden als islam, sharia, koran en korankenners strikt gescheiden hou.

   Eerst je 2e citaat. Daarin noemde ik de koran EN de uitlatingen EN de gedragingen van de profeet als bronnen van de sharia. Meerdere bronnen dus naast de koran. Maar de koran wordt wel als belangrijke bron van de sharia gezien, ook door jou (vandaar je gedraai over steniging).
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia#Fiqh

   In je andere 3 citaten herhaal ik (voor de 1034e, 1035e en 1036e keer geloof ik) dat jij Jansen niet van leugenarij kan beschuldigen zolang zijn koraninterpretatie de meest gangbare is onder de islamitische geestelijkheid.
   Er zijn maar 2 mogelijkheden;
   1. Jij hebt ongelijk.
   2. Jansen heeft ongelijk. Maar dan zit ook de islamitische geestelijkheid ernaast, en heeft Jansen ineens tòch weer gelijk, misschien niet in theorie maar dan toch zeker wel in de praktijk.

   Ik ga voor optie 1, omdat ik vermoed dat zowel Jansen als de islamitische geestelijkheid iets meer van de theorie van de koran afweten dan jij. Daarbij vermoed ik ook dat je soms een beetje jokt, zoals hierboven over jizya en de betekenis van het zwaardvers.

   Ik begin nooit zomaar over koranteksten en ik zal jou zeker niet antwoorden met "kijk maar naar dit filmpje". Jokkebrok!
   Ik constateer wel dat de ene na de andere islamitische korankenner koranteksten gebruikt om terrorisme en massamoord te verdedigen; en niet pas sinds 11-9. In al onze discussies over zulke haatpredikers viel je de boodschappers aan, nooit de haatpredikers zelf.
   Kennelijk weet je dat die haatpredikers de koran goed hebben begrepen. Dat verklaart ook waarom jij geen invloedrijke islamitische geestelijken kunt noemen die vrede en vrijheid prediken op basis van de koran. Ook imam Jneid"afvalligen krijg alle vormen van kanker" Fawaz niet.

   Ik heb geen religieuze bezwaren tegen goed lezen. Zoals ik al een paar honderd keer zei, de koran interesseert me niet. De koran is slechts een ongeloofwaardig boekje, geciteerd door een man die door zijn aanhang als een perverse oorlogsmisdadiger werd (en wordt) omschreven.

   Maar op jouw verzoek toch maar een stukje theorie. Ik lees bijvoorbeeld in "het berouw" toch duidelijk oproepen tot haat en geweld tegen ongelovigen, tenzij ze zich als bondgenoot opstellen (aya 4), of als onderworpene (aya 5). In aya 14 zal allah de ongelovigen door de handen van moslims straffen en vernederen; en in aya 23 mogen ongelovigen niet tot vriend genomen worden; ook niet als ze familie zijn. Verderop (28, 29, 30) wordt het er niet beter op.

   De theorie in de koran spreekt mij dus óók niet tegen, al geeft de praktijk mij inderdaad wel nòg veel meer gelijk dan de theorie mij gelijkgeeft.
   http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093385&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL

   Verwijderen
  74. Aya 4 en 5 dan 14 daarna 23 vervolgens 28, 29, 30 ? Waarom een groot deel overslaan?

   Kopieer hoofdstuk Het berouw vanaf vers 1 tot en met 7, (de rest is meestal een herhaling) en schrijf eronder of je er een algemene en spontane oproep tot geweld in ziet, en aan de hand van welk vers.

   Verwijderen
  75. al geeft de praktijk mij inderdaad wel nòg veel meer gelijk dan de theorie mij gelijkgeeft.
   ------------------------------------------------------

   Dat bedoel ik!.

   Ik heb 't niet over de praktijk, dat kan iedereen zelf wel zien, dat is namelijk bagger!. Dat kan niemand ontkennen.

   Ik heb het puur over de literatuur over de islam. Dat niet iedereen zich daar aan houdt, is natuurlijk spijtig. Dat is immens slecht.
   Maar wat ze allemaal uitvreten, dat hebben ze dus niet in de boeken gelezen. Daar gaat 't mij om.

   Verwijderen
  76. @El Houssain,

   Ik sla grote gedeelten over omdat de teksten in de koran niet alleen maar achterlijk en intolerant zijn; ze zijn meestal ook volstrekt overbodig. Vage en nietszeggende kretologie die keer op keer op keer op keer herhaald wordt. Om het toch boeiend te houden klopt de volgorde voor geen meter.

   In de passages die ik noemde wordt gezegd dat je ongelovigen niet tot vriend mag maken; zelfs niet als ze familie zijn (23). Meermaals wordt herhaald dat ongelovigen niet deugen, onrein zijn (28).
   => Kortom van tolerantie is geen sprake.

   Wie niet in allah gelooft moet bestreden worden tot hij zich onderdanig opstelt en net als slachtoffers van de maffia "beschermgeld" betaalt (5, 29).
   => Dat zijn oproepen tot geweld.

   Keer op keer wordt herhaalt dat allah de ongelovigen haat, en ze zal straffen en vernederen (26). Er staat dat de moslims "de handen van allah" zijn die de ongelovigen zullen straffen en vernederen (14). Moslims die daar niet aan mee doen zijn geen echte moslims (13).
   => Ook dat zijn oproepen tot geweld.

   Duidelijke taal allemaal. Al met al is het niet zo raar dat de gehele islamitische geestelijkheid al 1400 jaar gelooft dat allah net zo intolerant is als zijn "profeet" Mohammed. Niet zo raar dat veel van deze dingetjes zijn terug te vinden in de sharia (zoals dat beschermgeld).

   Ongelovigen worden alleen getolereerd als ze zich als onderdanige of als bondgenoot opstellen, bondgenoten krijgen zelfs tijdelijk (4) een "ontheffing" (1) van de haat.
   Maar gewoon elkaar met rust laten en accepteren dat meningen kunnen verschillen zit er in een islamitische samenleving dus niet in.

   Verwijderen

  77. Dat de rest herhaling was zei ik al.
   Daarbij heb je alles flink door elkaar gehusseld.
   Daarom verzocht ik je naar 1 tot en met 7 te kijken.

   Wat lees je in 1 tot en met 7?

   Verwijderen
  78. @El Houssain,

   In 1 t/m 7 lees ik precies wat ik al zei; haat tegen de ongelovigen, tenzij ze meedoen met Mohammed òf zich onderdanig opstellen. Maar van echte tolerantie zonder meer is dus geen sprake.

   Daarbij, was jij het niet die zei dat we de hele context moesten lezen?
   Dus ook de haatpassages verderop?

   Dat ik het door elkaar hussel is omdat ik het jou duidelijk moet maken, jij gaf ongewild zelf al aan de betekenis van deze passages nu nog niet te begrijpen. Vast ook vanwege de vreemde volgorde van die verzen. Ik hoopte dat een logischer volgorde dat probleem zou verhelpen.

   Aan de betekenis van die verzen verandert echter niets als de volgorde verandert.

   Verwijderen
  79. Door elkaar husselen is vals spelen!.
   Wie de koran leest hanteert de bestaande volgorde.

   Wat lees jij in citaat 9:1 en vanwaar die opzegging?

   Daarna ga ik verder met 9:2, 9:3 met tafsir ibn katheer erbij enzovoorts, zolang je wilt, desnoods tot het einde van dit hoofdstuk. Reken maar!

   Verwijderen
  80. Of de betekenis van de verzen verandert als de volgorde verandert komen we nog wel een keer achter.
   Ik kan je alvast vertellen dat de bestaande volgorde wel de volgorde is waar islamitische geleerden van uitgaan.

   Eerst dit:
   Wat lees je in 9:1? Over wat voor een verbond gaat 't? En wat is de inhoud van dit verbond?

   Pas daarna ga ik verder met 9:2, 9:3, 9:4 enzovoorts. Zolang je wilt, desnoods tot het einde van de hoofdstukken 8 en 9. (Deze horen bij elkaar). Maar nu eerst 9:1.   Verwijderen
  81. @El Houssain,

   Een oproep tot geweld wordt geen oproep tot vrede alleen omdat hij van plaats verandert. Geen zinnig mens gelooft dat.
   Islamitische geleerden wèl zeg jij, en ik geloof je direct. Zoals jij nog nooit één tolerante korangeleerde kon noemen, zo zul je ook geen één belezen korangeleerde kunnen noemen.
   Of wel?

   Zoals nu een tiental keren gezegd gaat 9.1 over een "ontheffing" voor ongelovigen die zich als bondgenoot opstellen. De oproepen tot geweld tegen ongelovigen verderop in de tekst gelden dus niet voor de ongelovigen die Mohammed helpen met zijn plundertochten.

   De religie van een bondgenoot tolereren heeft echter niks met "tolerantie" naar ongelovigen te maken. Elke massamoordenaar "tolereert" de eigenaardigheden van zijn bondgenoten; zolang ze bondgenoten zijn. Mohammed was misschien wreder en perverser dan veel andere oorlogsmisdadigers, hij was zeker niet veel dommer. Zolang je je bondgenoten nodig hebt hou je ze te vriend. Mohammed bedacht voor dat doel zelfs de "duivelsverzen".

   Verwijderen
  82. @El Houssain,

   PS. Ik heb je nu vaak uitgelegd wat er staat in de koran. Jij weerlegde niks, vroeg steeds om méér uitleg, en je doet nu alsof ik het niet snap. Je verwijt me dat ik de koran net zo lees als alle korangeleerden.

   Ik denk niet dat het probleem is dat jij de enige ter wereld bent die snapt dat de bedenker van de koran altijd het tegenovergestelde bedoelde van wat hij liet opschrijven.

   Het probleem is veel meer dat je (zoals veel moslims) niet weet wat respect, tolerantie, godsdienstvrijheid etc inhouden.
   Mohammed verdeelde de ongelovigen in 2 groepen.
   - Zij die bestreden moeten worden tot ze hun minderwaardigheid erkennen, en net als slachtoffers van de maffia "beschermgeld" betalen.
   - Zij die Mohammed helpen met het onderwerpen van de "andere" ongelovigen, en waarvan het ongeloof getolereerd wordt zolang zij nodig zijn.

   Dat heeft allemaal niks met respect, tolerantie of godsdienstvrijheid te maken. Echte tolerantie betekent dat je andere mensen respecteert ongeacht hun religie.
   - Ook als ze géén beschermgeld betalen.
   - Ook als ze géén bondgenoot zijn.

   Verwijderen


  83. ......gaat 9.1 over een "ontheffing" voor ongelovigen die zich als bondgenoot opstellen.
   ----------------------------------------------------

   Oh?!
   Waar blijkt dat uit?
   Waarom durf je die 9:1 niet gewoon te kopiëren en te plakken?

   Verwijderen
  84. @El Houssain,

   Dat blijkt uit de tekst.

   Waarom zou ik een tekst copy-pasten die we allebei zelf kunnen lezen?

   Als jij denkt dat ik, jouw profeet Mohammed en alle islamitische korangeleerden van de afgelopen 1400 jaar 9.1 niet goed snappen dan moet jij maar uitleggen waarom jij dat denkt.
   Dat kun je niet.

   Ik denk namelijk dat jouw profeet Mohammed, die de koran immers zelf heeft bedacht, zelf heel goed wist wat hij ermee bedoelde. Daarom moordde en plunderde hij er op los; hij had immers bepaald dat hij recht had op alle eigendommen, vrouwen en kinderen van ongelovigen.
   Als Mohammed iets heel anders bedoelde dan dat hij zei dan had hij dat vast wel gezegd. Of er misschien zelfs wel naar geleefd.

   Verwijderen
  85. In 9:1 staat:
   "Een opzegging door God en Zijn gezant aan hen onder de veelgodendienaars met wie jullie een verbond gesloten hebben"

   En dat is heel wat anders dan een "ontheffing" voor ongelovigen die zich als bondgenoot opstellen", waar jij 't over hebt!. Dit komt nergens voor in de tekst.   Nu mag je uitzoeken WAAROM het verbond is opgezegd, en WAT er in het verbond heeft gestaan.
   Uiteraard met hoofdstukken 8 en 9 en de tafseer als bron!
   Ik ga je daarbij niet helpen, dit kun je zeker zelf!.


   Verwijderen
  86. @El Houssain,


   1.
   Koran online heeft het echt over een ontheffing:
   "Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten".

   http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093385&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL


   2.
   Dat kan, want "opzegging" is in dit geval hetzelfde als "ontheffing". Waar het om gaat is dat de daaropvolgende haatpreken niet van toepassing zijn op bepaalde ongelovigen. Tijdelijk althans (zie 9.4).
   En die haatteksten zijn het probleem, niet de eventuele ontheffingen.


   3.
   Veelgodendienaars is hier ook hetzelfde als ongelovigen; namelijk iedereen die niet in Mohammed geloofde. Met monotheïsme of polytheïsme heeft het niks te maken. Mohammed moordde destijds ook de monotheïstische joden uit, en tegelijkertijd bedacht hij de duivelsverzen waarin naast hemzelf ook maangod allah en zijn goddelijke dochters al-Lat, al-Uzzah en Manat meespeelden. Dat maakt zijn eigen aanhang dus ook veelgodendienaren.


   4.
   Een verdrag of verbond sluiten is ook hetzelfde als een bondgenootschap aangaan. Jezelf als bondgenoot opstellen geeft een mindere positie aan, geheel conform de overtuiging van Mohammed dat hij superieur was.


   Zo, dat is duidelijk.
   Wil je nog meer woordspelletjes spelen, of ga je nu eindelijk je best doen om uit te leggen waarom Mohammed en alle korangeleerden de koran altijd verkeerd begrepen hebben?

   Verwijderen
  87. 1
   2
   3
   4
   ??

   Zelfbedachte versjes?!

   In 9:1 wordt het verbond opgezegd.

   "Dit is de verklaring van ontheffing" (Fred Leemhuis)
   Hiermee wordt bedoelt dat moslims zich niet meer aan het verbond hoeven te houden.

   Daarom staat er ook:

   "tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten".

   Dus zeker niet:
   "ontheffing" voor ongelovigen die zich als bondgenoot opstellen."

   Arabisch: 'Bara'ah'
   In een andere vertaling wordt dit als "Opzegging" vertaald, en dit is veel directer.

   Leemhuis vertaling is ook goed, hoewel hij meer woorden nodig heeft.


   Wie de tafseer er op naslaat, weet ook wat er in dat verbond heeft gestaan.

   Zoek dat eens uit, daarna pas ga ik verder met alle andere citaten. Maar wel 1 voor 1 !

   Verwijderen
  88. @El Houssain,

   Er staat gewoon wat er staat.
   9.1 is duidelijk een aankondiging op wat volgt.
   9.4 herhaalt zelfs wat er staat in 9.1.

   Kortom, er staat echt letterlijk wat er staat.

   Jij zegt nu dat we niet moeten kijken naar wat er letterlijk staat, maar naar de tafseer.
   Jouw zoveelste afleidingsmanoeuvre.

   Het was niet mijn idee om de koran er op na te slaan; ik heb steeds gezegd dat de praktijk van de islam veel belangrijker is dan de theorie.
   Maar omdat de praktijk van de islam zo misdadig is wilde jij het liever hebben over de theorie.

   Nu die theorie net zo misdadig blijkt begin je ineens over de tafseer. Ook die tafseer is echter gewoon weer gebaseerd op het leven van een misdadiger.

   Het grootste probleem van de islam is de zelfbenoemde profeet Mohammed; volgens zijn aanhangers een wrede, perverse, moorddadige plunderaar. Die zijn zogenaamde gelijk haalde door stelselmatig andersdenkenden te laten vermoorden.

   Alle theorie en alle praktijk van de islam is uiteindelijk terug te voeren op het leven van die zogenaamde profeet Mohammed.

   Verwijderen
  89. Natuurlijk staat er in de koran wat er staat.
   Ook dat wil je niet lezen!.

   Ik heb nergens gezegd 'dat we niet moeten kijken naar wat er letterlijk staat, maar naar de tafseer.'

   Bewijst 't maar!

   Wat ik zeg is:
   Tafseer heb je nodig om er achter te komen wat er in dat verbond heeft gestaan, dit staat namelijk niet in de koran. Alleen zo kom je erachter waarom er gevochten moest worden.


   En fiets vooral niet te snel hé!
   Een voor één tot het einde.

   Verwijderen
  90. @El Houssain,

   Je kunt wel steeds van onderwerp veranderen, maar zolang je daarbij zelf niks inhoudelijks inbrengt ga ik niet alles voor je uitzoeken.

   Ik heb nu vaak genoeg uitgelegd wat er letterlijk staat in dat koranvers. Er wordt in dat vers nergens naar een ander verbond verwezen.
   Als jij denkt dat dat wel zo is; brand los.

   Maar ook die tafseer zal het misdadige gedrag van je zogenaamde profeet niet goed kunnen praten. En op dat misdadige gedrag is de hele islam, inclusief sharia en jihad, gebaseerd. Daar stelselmatig niet op ingaan verandert niks aan die realiteit.

   Verwijderen
  91. Er is in hoofdstuk 9 ook geen sprake van een ander verbond.

   Wat jij niet weet en wat jouw nooit wordt verteld is dat er in het korancommentaar van Ibn Kathier staat dat Mohamed een verbond had gesloten met de mushrikeen (polyethisten) (9:1) dat die niet meer naakt op bedevaart mochten, zo spraken ze met elkaar af, alleen veranderde er niets, polyethisten bleven in hun blootje rondlopen. Tot Mohamed zelf besloot richting Mekka te gaan, toen werd dat verbond opgezegd en besloot men om na de 4 heilige maanden een confrontatie aan te gaan.
   Dit, in het kort, staat in 9:1 tot en met 9:4

   Dit zijn geen oproepen tot tolerantie en vrede, heb ik ook nooit beweerd. Integendeel, hoofdstuk 9 is een oorlogsverklaring aan de polyethisten. Maar dat was al duidelijk, wat nooit wordt verteld door onze 'islamcritici', is dat die oorlogsverklaring er kwam .....na het schenden van het verdrag!.

   Verwijderen
  92. @El Houssain,

   Slecht excuus, om 3 redenen.

   Ten eerste zagen we al dat er verderop in dat hoofdstuk ook haat gezaaid wordt tegen alle anderen die Mohammed niet geloven, christenen en joden bijvoorbeeld (oa 29, 30, 31). Die doen niet aan naaktlopen.

   In 23 wordt zelfs haat gezaaid tegen de niet-mohammedaanse familieleden van moslims. En tegen moslims die hun niet-mohammedaanse vrienden en familie belangrijker vinden dan Mohammeds haat. Over naaktlopen wordt niks gezegd.

   Ten tweede is het natuurlijk belachelijk dat Mohammed bepaalt hoe anderen er bij moeten lopen. Dat hij dat destijds deed voor zijn eigen volgelingen daarover kunnen we nog discussiëren. Maar mensen die niet in Mohammed geloofden hadden het volste recht om hun eigen geloof op hun eigen manier te belijden, inclusief naakte processies.

   Als ze een verdrag hadden gesloten waarin ze hun eigen gewoonten hadden afgezworen dan was dat vast geen vrijwillig verdrag; en dat klopt wel een beetje met de verdere tekst die haat en geweld belooft aan eenieder die Mohammed zijn zin niet geeft.

   Ten derde, zo komen we dus weer bij de uitleg die niet alleen ik en alle islamcritici, maar ook alle islamitische geestelijken van de afgelopen 1400 jaar aan deze koranverzen geven of gaven. Kortweg:

   "Iedereen moet Mohammed en zijn fanclub gehoorzamen en/of betalen, anders volgt geweld".

   Alleen het aangaan van al dan niet vrijwillige "verdragen" en het betalen van maffioos "beschermgeld" kunnen het islamitische geweld voor kortere of langere tijd uitstellen.

   Dat is wat er letterlijk staat, en dat is wat er nog steeds staat als we jouw verdrag in de uitleg meenemen.

   Verwijderen
  93. Nog even los van alles is het idioot om een oorlog te beginnen omdat mensen naaktlopen. Maar goed, ik snap natuurlijk wel dat Mohammed voor zijn inkomsten afhankelijk was van oorlogen en slavenhandel.

   Wat dat betreft is er nog niks veranderd; de islamitische economiën draaien nog steeds op slavernij, oorlogen en "beschermgeld" dat het Westen de meeste islamitische landen en organisaties betaalt in de hoop iets minder vaak met terroristisch geweld te maken te krijgen.

   Verwijderen
  94. Wat een woorden!
   Niet zo snel, zei ik nog! Heb je haast of zo!?


   Hoofdstuk 9
   Je kan het belachelijk vinden, maar de strijd uit hoofdstuk 9 is echt begonnen om een einde te maken aan naaktloperij tijdens de bedevaart. Daar gaan alle moslimgeleerden van uit. Staat in de korancommentaren van Ibn Kathir en anderen. Tussen de 7 en de 10 eeuwen oude boeken!.

   Verwijderen
  95. @El Houssain,

   Ik wil best geloven dat Mohammed wel eens een oorlog is begonnen vanwege naaktlopen. Tenslotte zocht Mohammed voortdurend redenen om oorlogen te beginnen.

   Maar dat weerlegt dat niet de tekst van hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9 roept op tot haat en geweld tegen ALLE niet-mohammedanen, naaktlopend of niet. Zo wordt dat hoofdstuk ook gelezen door moslimgeleerden; de haat is gericht tegen ALLE niet-mohammedanen, niet specifiek tegen naaktlopers. Die worden niet eens genoemd.

   En verder zou het je sieren om tussen alle olijk bedoelde kreetjes door gewoon eens iets zinnigs te zeggen.
   Hoe denk jij zelf bijvoorbeeld over naaktlopen; is dat een excuus om oorlogen te beginnen en oorlogsmisdaden te plegen?
   En wat versta jij onder "naakt", is het niet dragen van een hoofddoekje ook al "naaktlopen"?

   Verwijderen
  96. Tafsir spreekt van: العراة
   Dat wil zeggen: Naakten, dus mensen zonder kleren.

   Naaktloperij op zich, is zeker geen excuus om een oorlog te beginnen, in deze tekst wordt slechts duidelijk gemaakt dat naakt zijn op de bedevaart verboden werd en met geweld is afgestraft.

   Zo staat het in de tafseer.

   De rest van hoofdstuk 9 geeft instructies hoe geweld te gebruiken tegen hen die zich niet aan het verdrag hielden.


   Dat het geen naaktlopers meer waren, dat klopt. Immers, de strijd begon na de 4 heilige maanden, dan is de bedevaart al een tijdje achter de rug.


   Ik wil niet teveel schrijven, dus 9:29, 30 en 31 komen een andere keer aan bod.

   Verwijderen
  97. @El Houssain,

   Nogal wat moslims vinden ongesluierde westerse vrouwen ook "naakt", zoals in "zonder kleren". Je vriend Fawaz en vele anderen zien daarin zelfs de oorzaak van verkrachting in het Westen. In islamitische landen speelt dat probleem volgens deze moralisten niet zo omdat slachtoffers van verkrachting daar opgesloten, gegeseld of gestenigd kunnen worden en dus liever geen aangifte doen.

   Wie was Mohammed om anderen te verbieden naakt te lopen op hun eigen bedevaart?
   Of die mensen nu dagelijks of eens in de 50 jaar naaktliepen is irrelevant; het is geen excuus voor oorlog.
   Tenzij je natuurlijk je geld verdiende met oorlogsmisdaden, zoals Mohammed.

   Maar dan nog, met of zonder die tafsir blijft de boodschap van hoofdstuk 9 gelijk. Er wordt opgeroepen tot haat en geweld tegen alle niet-mohammedanen, het gaat nergens over naaktlopers.
   Hoofdstuk 9 roept mohammedanen ook op om hun eigen vrienden en familie te haten, als die zich niet aansluiten bij de religie van de haat.

   Die tafsir benadrukt dus alleen maar mijn gelijk. Het vermoorden van (mogelijke) naaktlopers sluit het vermoorden van niet-naaktlopers niet uit. Intolerantie blijft intolerant.

   Verwijderen
  98. Je probeert in dit draadje het maar al te graag over Fawaz en hoofddoekjes te hebben, om zo over te gaan op andere onderwerpen.
   Kun je blijven proberen tot je een ons weegt. Van onderwerp zal ik niet veranderen.
   Hoofdstuk 9 heeft 't niet over het wel of niet dragen van hoofddoekjes.

   Hoofdstuk 9 handelt over een strijd tegen hardnekkige naakte BEDEVAARTGANGERS!. Klaar.

   9:23 roept op familieleden niet als medestanders te nemen wanneer zij in deze strijd (soera 9) de kant van de polyethisten kiezen, en niet om ze te haten omdat ze geen moslim zijn.


   9:29
   In het kader van dezelfde strijd moeten polyethisten betalen omdat ze liever de strijd aangingen dan dat ze zich aan het verdrag hielden.

   9:30
   God zal zelf de Joden en de Christenen bestrijden die kinderen aan hem toeschrijven.

   9:31
   Dezelfde Joden en Christenen van 9:30 aanbaden hun schriftgeleerden en monniken aan.

   Nogmaals hoofdstuk 9 handelt niet over tolerantie.

   Je kan blijven proberen hoofdstuk 9 te veralgemeniseren en te reduceren tot ' haat tegen ALLE anderen', maar hoofdstuk 9 spreekt je daarin tegen. Het is een verhaal.
   Sneu voor je.


   Verwijderen
  99. @El Houssain,

   Naaktlopen is geen excuus voor oorlog, klaar.

   Los daarvan is er geen enkel bewijs dat sommige van die mensen inderdaad 1 of 2 of misschien wel 5 x per jaar "hardnekkig" naaktliepen tijdens hun bedevaart.

   Het gaat mij niet om Fawaz, het gaat mij er om dat nogal wat moslims elke vorm van vrijheid als naaktloperij zien. Uiteindelijk heb je alleen het woord van een slavenjager die excuses zocht voor zijn plundertochten. Diezelfde slavenjager zoekt verderop excuses voor oorlogen tegen anderen.

   Pak de koran er even bij:
   http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093385&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL

   9.23 gaat het helemaal niet over strijd, maar over "vaders en broeders die ongeloof boven geloof verkiezen".

   9.28 zegt alleen dat polytheïsten onrein zijn. Er staat nergens dat ze liever de strijd aan wilden gaan dan zich aan Mohammeds dwangbevelen te hoeven houden.

   9.29 gaat niet over polytheïsten maar over "de mensen van het boek"; zolang joden en christenen zich niet bekeren tot Mohammeds "ware godsdienst" moeten zij worden bestreden. Tenzij ze zich onderdanig opstellen, en net als slachtoffers van de maffia "beschermgeld" betalen.

   9.30 is inderdaad alleen een oproep tot haat, niet tot geweld.

   9.31 stelt joden en christenen de verkeerde mensen aanbaden, maar is daar enig bewijs van?

   En zo ja, maakt dat uit?
   Vooral dat laatste is elementair.

   Helemaal los van het feit dat er geen enkele aanwijzing is dat de niet-mohammedanen hun eigen religie anders invulden dan hen door Mohammed werd verplicht. Wie is Mohammed om niet-mohammedanen te vertellen hoe zij hun geloof moeten belijden?

   Verwijderen
  100. @El Houssain,

   Nog even samenvattend:

   1. In hoofdstuk 9 wordt nergens over naaktloperij gesproken. Er wordt ook niet naar een bepaalde oorlog verwezen.
   Er wordt wel keer op keer gehamerd op haat tegen alle ongelovigen, en er wordt opgeroepen om met hen allemaal de strijd aan te gaan tot zij zich onderdanig opstellen en zich laten afpersen.

   2. Naaktloperij is geen excuus voor oorlog, net zo min als schriftgeleerden aanbidden dat is. Iedereen heeft het recht zijn eigen religie op zijn eigen manier te belijden.

   3. Er is bovendien geen enkele aanwijzing dat niet-mohammedanen de door Mohammed opgelegde leefregels overtraden.
   Jouw enige aanwijzingen zijn afkomstig van de koran en die tafsir, allebei bedacht door degenen die geld verdienden aan plundertochten, slavenhandel en "beschermgelden". Natuurlijk zochten zij redenen om oorlogen te beginnen.

   Verwijderen
  101. Je kan er van vinden wat je wilt, maar die versjes kan je niet los van elkaar zien, dat is onmogelijk, aangezien heel hoofdstuk 9 over het annuleren van het verdrag gaat ,en de strijd die erop volgde.

   9:23 gaat WEL over strijd!

   "Neemt jullie vaders en broeders niet als MEDESTANDERS als zij het ongeloof liever hebben dan het geloof"

   Als ze voor het ongeloof kiezen betekent 't dat ze aan de kant van de strijd staan, want waarom zouden het MEDESTANDERS zijn dan?

   In 9:28 staat dat de polytheïsten onrein zijn, dus na dit jaar mogen zij de heilige moskee dan ook niet meer naderen. Dit in het kader van het opgezegde verdrag.
   En waarom zouden die onrein zijn geweest? Omdat ze naakt de bedevaart houden!

   In 9:29 kreeg je plotseling veel last van dyslexie!
   Jij beweerd dus dat 9:29 niet over polytheïsten gaat maar over "de mensen van het boek"!
   Terwijl in 9:29 staat:
   "Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen"

   Lees dit nog eens!

   kijk Dandruff, je kan het blijven proberen, maar mij zul je dus nooit in verwarring brengen wat de koranische tekst betreft. Hoe veel woorden je ook gebruikt.


   Ten slotte:
   Hoezo wordt er nergens over naaktloperij gesproken?


   Verwijderen
  102. @El Houssain,

   In en rond 9.23 wordt niet over strijd gesproken, en koranonline zegt "vrienden" in plaats van "medestanders".

   In 9.28 staat niks over naakt de bedevaart houden of over een opgezegd verdrag.

   In 9.29 staat letterlijk; "bestrijd diegenen onder de mensen van het boek...etc".
   Het gaat dus wel degelijk om joden en christenen.

   Goed, je liegt dus over wat er letterlijk in de koran staat; dat zou ik ook doen als ik oorlogsmisdaden zou willen promoten. Maar hou er voortaan rekening mee dat ik het gewoon zelf even opzoek en dat je mij niet in de maling neemt.

   Er staat niks in hoofdstuk 9 over naaktlopen of over een bepaalde oorlog of een bepaald verdrag. In het hele hoofdstuk wordt haat gezaaid tegen ongeloof en tegen ongelovigen. Pak 9.3, 9.5, 9.10, 9.12, 9.13, 9.14, 9.26, 9.33, 9.36, 9.39 of 9.40 er anders even bij.

   Jij stelde dat de slavenjager Mohammed hoofdstuk 9 bedacht vanwege enkele mensen die mogelijk eens per jaar naaktliepen.
   Vandaar mijn vragen;
   - Waarom staat er niks over naaktloperij in die koranverzen die daar over zouden gaan?
   - Zijn er naast slavenjagers die een oorlog wilden beginnen, ook anderen die die naaktlopers hebben gezien?

   Zelfs voor jou geen moeilijke vragen toch?

   Verwijderen
  103. Ik ben er juist blij mee dat je het gewoon zelf even opzoekt. Daar pleitte ik altijd al voor.

   -----------------------------------------
   9.23
   De een heeft 't over vrienden, de ander over medestanders. Maar hoe het ook zij, het Arabische woord 'Awliaa'e' betekent niet direct medestanders, maar is toch iets meer dan ' vrienden'! Waarom het iets meer dan vrienden is, blijkt uit het volgende vers dat daar op doorgaat. In 9:24 staat dat wie z'n familie en bezittingen boven deze strijd stelt, hij tot de verdorvenen behoort. Nog altijd in het kader van dezelfde strijd.
   -------------------------------------


   ------------------------------------
   9;28
   " Jullie die geloven! De veelgodendienaars zijn een verontreiniging; na dit jaar mogen zij de heilige moskee dan ook niet meer naderen"

   de islam kent maar 1 bedevaartsoord en dat is heilige moskee in Mekka. Omdat die veelgodendienaars een verontreiniging (Naaktloperij) waren mochten ze, naar aanleiding van het opgezegde verdrag in 9:1 er niet meer komen.
   -----------------------------------

   ----------------------------------
   9:29
   Dat is een slordigheidsfout van mij!
   Maar het gaat uiteraard niet om ALLE Joden en christenen, er staat ook ' diegenen onder de mensen van het boek..'
   Een gedeelte daarvan behoorde wel tot de gelovigen, maar geloofde zelf eigenlijk nergens in, bovendien koos die groep mensen de kant van de polyethisten in de strijd, in plaats van zich neutraal op te stellen. En dat werd ze niet in dank afgenomen zoals is gebleken.

   Staat allemaal in Ibn Katheer.


   Verwijderen
  104. El Houssain die bij mij pleit voor het zelf opzoeken van informatie; dat klinkt als Ma Flodder die mode- en make up tips geeft aan Doutzen Kroes.

   Tot nu toe sta ik jou steeds te verbeteren als het om de letterlijke korantekst gaat, en weer zit je er naast:
   - 9.29 gaat over mensen van het boek die;
   1 niet in allah geloven;
   2 niet voor onwettig verklaren wat Mohammed onwettig verklaart.
   3 niet de "ware godsdienst" belijden.

   Maar een jood of een christen die wèl aan die 3 voorwaarden voldoet (in allah, Mohammed en de islam geloven) is geen jood of christen meer. Dit versje is dus gericht tegen alle joden en christenen.

   Ik vind het vreemd dat ik jou steeds moet verbeteren met koranversjes van 2, 3, soms 4 regeltjes. Die versjes zijn niet moeilijker dan de Avonturen van Dikkie Dik.

   De discussie over de interpretatie van het geheel is nòg vreemder; jij blijft hameren op zaken die nergens in dat hoofdstuk genoemd worden zoals naaktloperij. Tegelijkertijd negeer je stelselmatig wat wèl in de helft van alle versjes gepredikt wordt; haat en/of geweld tegen alle ongelovigen. Jij beweert dat daar heel soms een goede reden voor is.

   Maar op die "goede reden" valt zoals nu een tiental keren uitgelegd, nogal wat aan te merken.
   - Die goede reden wordt in die versjes niet genoemd.
   - Er is ook geen andere aanwijzing dat sommige polytheïsten eens per jaar naakt of ongesluierd rondliepen.
   - Af en toe of zelfs dagelijks naaktlopen is geen excuus voor oorlog.

   Naaktloperij is geen "verontreiniging", zeker niet vergeleken met de vele oorlogsmisdaden van Mohammed.
   Veel belangrijker; het ooit multiculturele Mekka was al een heilige stad lang voordat Mohammed was geboren. Wie is Mohammed dat hij denkt de oorspronkelijke Mekkanen van alles te kunnen verbieden?

   Verwijderen
  105. Hoogmoed komt voor de val.

   Van 9;29 gaf ik toe dat dit mijn fout is heb 't meteen hersteld.
   En nee, het gaat niet om ALLE Joden en Christenen, dat lieg je er zelf bij elkaar.

   9:29
   "Strijdt tegen hen ...........uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is".

   Dus slechts een gedeelte van hen werd bestreden. Namelijk diegenen die niet voor onwettig verklaren wat GOD EN Mohammed onwettig verklaren. En dat is niet meer naakt op bedevaart gaan.
   Er staat wat er staat, en dat is oorlog na het schenden van het verdrag.
   Tegenwoordig is dit een slechte reden om een oorlog te voeren, toen niet. En dat is wat er staat.

   Ik heb 't nergens en nooit over 'goede reden'. Anders moet je aanwijzen waar.


   "Maar een jood of een christen die wèl aan die 3 voorwaarden voldoet (in allah, Mohammed en de islam geloven) is geen jood of christen meer."
   ----------------------
   Correct!
   Hoe komt dat?
   Als Joden of Christenen of wie dan ook in een strijd betrokken raken met moslims, dan verteld de koran dat die mensen dan net zo lang bevochten moeten worden tot ze moslim worden of de djizyah betalen. Staat er duidelijk.   "Ik vind het vreemd dat ik jou steeds moet verbeteren met koranversjes van 2, 3, soms 4 regeltjes"
   -------------------
   Je betrapte mij enkel op een fout mbt 9:29. Dus hoezo 'steeds'? Waar heb je me nog meer mee verbeterd dan? Wijs eens aan!


   Ten slotte:
   " jij blijft hameren op zaken die nergens in dat hoofdstuk genoemd worden zoals naaktloperij. "
   -------------
   Euh......Ben jij de enige "korankenner" ter wereld die niet weet dat de sharia ook op overleveringen en uitspraken is gebaseerd?

   Verwijderen
  106. @El Houssain,

   Je hebt die fout nog niet hersteld, want je doet nog steeds alsof Mohammed sommige joden en christenen respecteerde. Maar Mohammed draagt moslims duidelijk op om de joden en christenen te bestrijden die niet in Mohammed, allah en de islam geloven. En een jood of christen die in Mohammed, allah en de islam gelooft is geen jood of christen meer. Dus gaat het om *alle* joden en christenen, tenzij ze zich bekeren tot de islam.

   Dit is echt basaal; een atheïst die in god gelooft is ook geen atheïst meer. Dus een oorlogsverklaring aan atheïsten behalve als zij in god geloven, is automatisch een oorlogsverklaring aan alle atheïsten.

   Ik heb nog steeds geen aanwijzing gezien dat sommige polytheïsten naakt op bedevaart gingen, maar van joden en christenen weet ik vrij zeker dat die niet naakt op bedevaart gingen. Het is dus ook onzin wat je zegt dat Mohammed het in 9.29 over naaktlopende joden en christenen heeft.

   Polytheïsten, joden en christenen raakten ook niet "zomaar" in strijd met de moslims. Van strijd was vaak geen sprake; veel karavanen, dorpen en stammen gaven zich zonder slag of stoot over aan de slavenjagers omdat zij simpelweg niet (voldoende) bewapend waren om zich te beschermen. Het was Mohammed die keer op keer oorlogen begon omdat hem dat geld en slaven opleverde, en beschermgeld van derden die bang van hem waren.

   Jij verdedigt dat met gebabbel over naaktloperij. Maar naaktloperij is en was nooit een excuus voor oorlog, ook niet als daar een verdrag over zou zijn gesloten. Je moet je bovendien afvragen waarom polytheïsten die menen dat naaktloperij een wezenlijk onderdeel is van hun religie, vrijwillig een verdrag zouden tekenen waarin ze dat onderdeel van hun religie beloven af te zweren. Zo'n verdrag is onder dwang getekend.

   Iedereen die met Mohammed in aanraking kwam kreeg de keus; meedoen met de slavenjagers of slachtoffer worden van de slavenjagers.
   Mohammed verdedigde dat door te doen alsof joden, christenen en polytheïsten allerlei islamitische regels overtraden, maar het is onzin dat iedereen die regeltjes van Mohammed had moeten opvolgen. Sterker nog, ook als iedereen dat had gedaan dan had Mohammed gewoon andere redenen bedacht om oorlogen te beginnen.

   Zowel op 4 juli als op 8 juli geef ik enkele voorbeelden van "foutjes" in jouw korancitaten.

   Een tijdje geleden (9 april) loog jij dat steniging niet bij de islam hoort omdat dat niet in de koran staat. Ik heb je er toen (en veel vaker) op gewezen dat zowel de sharia als de islam om veel meer draaien dan de koran alleen. Het is dus onzin dat ik mij blindstaar op de koran.
   Maar jij wilde het nu per se over de koran hebben, en dus hebben we het nu over de koran. Dan lezen we de koran, en dan staat daar niks over naaktloperij of een geschonden verdrag. Er staat alleen heel vaak dat de moslims de niet-moslims moeten haten en bestrijden tenzij ze onderdanig zijn en zich laten afpersen door moslims.

   Dat is wat er letterlijk staat, en dat is ook wat elke korankenner ter wereld er van maakt. Vandaar het dagelijkse islamitische geweld tegen niet-moslims overal ter wereld. En vandaar ook dat er nauwelijks een korankenner ter wereld te vinden is die dat islamitische geweld afwijst, integendeel.

   Ik zal mezelf geen korankenner noemen, maar ik kan wel lezen wat er staat. Dat de sharia wordt beïnvloed door overleveringen en uitspraken betekent niet dat de koran geen enkele invloed heeft op sharia; hetzelfde geldt voor de hele islam.

   Verwijderen
  107. Volgens mij ben jij uitgeluld, en is die hele woordenbrij om je zelf een beetje bezig te houden. Maar op mij maakt 't geen indruk.

   Het grootste manco van je verhaal hierboven is dat het niet ondersteund wordt door de koran, soennah en de tafseer.

   Voor de islam liepen ze naakt om de zwarte kubus heen.
   Na de komst van de islam werd dat verboden.
   Degenen die geen moslim waren mochten ook niet naakt zijn.
   Daarvoor tekenden ze een verdrag.
   Dat verdrag schonden ze vervolgens.
   Toen was 't over en uit met de vrede.
   Een deel van de monotheïstische gelovigen sloot zich bij de polyethisten aan. Deze werden ook bevochten.
   Met als gevolg dat ze zich moesten bekeren tot de islam of de djizya betalen.

   Het boek waar steniging in voorkomt, is hetzelfde boek waar nudistische bedevaartgangers in voorkomen.

   Ik wilde het eerst inderdaad per se over de koran hebben, maar toen koos jij er voor om andere literatuur erbij te betrekken, dat is dan prima, maar dan moet je niet zeuren als vervolgens blijkt dat daar ook dingen in staan die jouw niet goed uitkomen. dat is namelijk laf!.

   Ik ken de koran en aanverwanten, dus voor mij is het een makkie om jouw een strategische fout te laten maken.

   Het voordeel van jouw is, is dat je altijd trouw blijft reageren. Zo kan ik je op m'n dooie gemak beetje bij beetje aanpakken.

   Anderen reageren niet. Wil je ze net in een valletje laten lopen zijn ze in geen wegen of velden te bekennen!. Dat vind ik wel jammer.

   Verwijderen
  108. @El Houssain,

   Als je echt denkt dat ik "in een valletje ben gelopen" dan heb je onze discussie niet gevolgd.

   - Alles wat ik zei over de praktijk van de islam klopt.
   - Alles wat ik zei over de theorie van de islam (koran + overleveringen + uitspraken + jurisprudentie) klopt.
   - Alles wat ik zei over de koran zelf klopt ook.

   Als jij één uitzondering weet hoor ik het graag.

   Jouw tafseer weerlegt nergens wat er letterlijk in de koran staat. Integendeel.
   Je doet alsof ik het niet snap, maar jij herhaalt nu puntsgewijs letterlijk mijn bezwaren tegen de slavenjagers;
   - De slavenjagers legden niet-moslims allerlei regels op.
   - De slavenjagers begonnen oorlogen tegen niet-moslims die die regels overtraden.

   Hamvraag blijft natuurlijk; hadden de slavenjagers het recht om anderen allerlei regels op te leggen. Jij vind van wel, omdat jij denkt dat Mohammed gelijk had toen hij de maangod allah omschreef als extreem wreed, pervers en moorddadig. Ik denk echter dat er geen bewijs is dat allah bestaat, laat staan dat hij net zo wreed, pervers en moorddadig is als Mohammed.
   Daarom denk ik dus ook heel anders over de vraag of slavenjagers het recht hebben om iedereen allerlei regels op te leggen.

   Los van het feit dat ik niet geloof dat Mohammed zou stoppen met oorlog voeren als iedereen hem zou gehoorzamen; daarvoor waren die oorlogen veel te winstgevend.

   De haat die in de koran tegen monotheïsten wordt gepredikt had ook niks met een eventueel bondgenootschap met naaktlopers te maken. Zoals gezegd, de meeste Arabische stammen waren destijds slecht bewapend en helemaal niet uit op oorlog; ze gaven zich vaak zonder slag of stoot over.

   Mohammed werd door niemand bedreigd; hij was het die alle anderen bedreigde, afperste, tot slaaf maakte of vermoordde. En in de 1400 jaar daarna is dat beleid de norm geweest in de islamitische wereld.

   Verwijderen
  109. Dandruff,

   In een val ben je al een tijdje gelopen, je ligt er onderin te spartelen.

   "(koran + overleveringen + uitspraken + jurisprudentie)"
   -------------
   Goed zo gozer! Goed gezien!

   In die overleveringen + uitspraken + jurisprudentie staat oa: Steniging. Is jouw favoriete onderwerp, weet je nog?

   In diezelfde overleveringen + uitspraken + jurisprudentie staat ook: De nudistische vorm van bedevaart. De aanleiding van de strijd in soera 9 ! Komt jouw ver-schrik-ke-lijk slecht uit! Aangezien je spencer, jihadwatch, Jansen en gespuis en co napapegaaide over 'algemene oproepen' in soera 9.


   "Jouw tafseer weerlegt nergens............."
   ---------------
   Grote woorden!
   Je hebt wel een probleem, want islamitische geleerden gaan daar WEL vanuit! Want: koran + overleveringen + uitspraken + jurisprudentie! Weet je nog?


   "Hamvraag blijft natuurlijk; hadden de slavenjagers het recht om......."
   --------------
   Nou, dat was de hamvraag niet hoor.

   De hamvraag was of soera 9 een algemene oproep is tot geweld. Nu blijkt dat men daar 1400 jaar geleden eigen redenen voor had om dat geweld te gebruiken, sla je wartaal uit.

   Dus het gaat mij niet om het gelijk, het ongelijk of het recht van Mohamed, nee nee!

   Het gaat mij om, Wat er in... jawel: koran + overleveringen + uitspraken + jurisprudentie staat! En daar is de tafseer 1 van.
   En al die geschriften bij elkaar spreken jouw tegen.

   Ik weet 't, 't is moeilijk voor je, om tegengesproken te worden. Maar het zij zo.
   Maar goed, jij wil 't, dus ik wacht geduldig je reacties af. Kost wat tijd (die ik niet heb), maar eens in de paar dagen komen kijken is ook geen ramp.

   Verwijderen
  110. @El Houssain,

   Je weerlegt niks van wat ik zeg.

   1. In de praktijk wordt er dus in veel islamitische landen gestenigd, en er zijn géén invloedrijke islamitische geestelijken die daar van af willen. Integendeel.

   2. In de praktijk worden er overal ter wereld niet-moslims vermoord, en er zijn nauwelijks korangeleerden die dat principieel veroordelen. Integendeel.

   Of al die gruwelijkheden nu worden veroorzaakt door koran, jurisprudentie, overleveringen of uitspraken of een combinatie daarvan is feitelijk irrelevant.

   Maar als je de koran in de discussie wilt betrekken dan zal je die moeten lezen. Dan moet je lezen wat daar letterlijk staat.

   Jij zegt dat we de letterlijke oproepen tot haat en geweld niet moeten zien als oproepen tot haat en geweld. Jij denkt dat de letterlijke oproepen tot haat en geweld tegen bijvoorbeeld joden eigenlijk waren bedoeld voor enkele niet-joodse polytheïsten die eens per jaar naaktliepen. Het lijkt een absurdistische grap.

   Maar je meent het, en je negeert de feiten die steeds genoemd zijn:
   1. Naaktlopers worden nergens in dat hoofdstuk genoemd.
   2. Naaktloperij is geen excuus voor oorlog.
   3. Het aanzetten tot haat en geweld tegen naaktlopers maakt het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-naaktlopers niet ongedaan.

   Vooral dat laatste is belangrijk. Ik weet niet of Hitler ooit eens ergens tot haat tegen naaktlopers heeft opgeroepen, maar dat zou nooit zijn antisemitische passages in mein kampf weerleggen. Het zou juist bevestigen dat Hitler geobsedeerd was door haat. Jouw tafseer bevestigt de ideologie van de koran aan in plaats van die te weerleggen.

   De koran is niet bedacht door een mediterende monnik die diep nadacht over het leven. De koran is bedacht door een slavenjager die excuses zocht om oorlogen te beginnen. Ook dat is de praktijk van de islam, althans volgens de islamitische geestelijkheid.

   Ik ben het dus niet met je eens dat de islamitische geestelijkheid zich al 1400 jaar vergist; de korancitaten die we hebben behandeld waren overduidelijk.

   Verwijderen
  111. Dandruff,

   Niet terugvallen op je oude grammofoonplaten! Ik ga daar niet in mee.

   Over steniging is hier genoeg gepraat. Staat niet in koran maar wel in overleveringen + uitspraken + jurisprudentie! (Ik blijf je woorden gebruiken)

   Nudistische bedevaartgangers staan ook niet in koran, maar wel in overleveringen + uitspraken + jurisprudentie!


   Mijn vraag is aan jouw:
   Voor steniging wist jij de overleveringen + uitspraken + jurisprudentie aan te halen. (terecht overigens, want daar staat 't in)
   Maar voor de voormalige nudistische bedevaartgangers moeten we plotseling alleen naar de koran kijken!?

   Hoezo voor het ene onderwerp wel overleveringen + uitspraken + jurisprudentie raadplegen en voor het andere onderwerp niet?


   Ik wacht met spanning je antwoord af.

   Verwijderen
  112. @El Houssain,

   Het antwoord is hierboven al meermaals gegeven. Het is ook extreem simpel:

   - Ik beoordeel de sharia op wat de sharia daadwerkelijk inhoudt. Ongeacht of die sharia nu op de koran, op de overleveringen, op de uitspraken of op wat dan ook is gebaseerd.

   - Ik beoordeel de koran op wat de koran daadwerkelijk inhoudt, dus op de inhoud van de koran; op wat er letterlijk in de koran staat.

   Dat is eigenlijk heel logisch:

   - We beoordelen het nazisme op het beleid van de nazi's, ongeacht waar dat precies op was gebaseerd (op mein kampf, op uitspraken of op overleveringen van Hitler).

   - We beoordelen mein kampf op wat er in mein kampf staat; en niet op de overleveringen en de uitspraken van Hitler of de jurisprudentie van nazi-leiders na zijn dood.

   Echt extreem simpel dus, ook jij snapt dit principe. Want ook jij wilt niet dat mensen de koran beoordelen op de misdaden van Ahmadineyad, Bin Laden of Hitler (ook een bewonderaar van de koran).

   Je kunt het vervelend vinden dat ik steeds als een grammofoonplaat de mensenrechten blijf verdedigen terwijl jouw religie alle mensenrechten verbiedt. Kennelijk snap je niet het idee achter een discussie; zoals jij de slavenjachten en de massamoorden van Mohammed en zijn volgelingen mag verdedigen, zo mag ik zijn wrede en perverse misdaden bekritiseren. Als je alleen in gesprek wilt gaan met mensen die intolerantie, wreedheid en massamoord verheerlijken moet je naar maroc.nl gaan.

   Verwijderen
  113. Dandruff,

   Inderdaad. We beoordelen de koran en koran en overleveringen + uitspraken + jurisprudentie op wat de koran en overleveringen + uitspraken + jurisprudentie inhouden.

   Mijn laatste reactie hier dateert uit 25 juli 2013 21:25. Ik ga graag door waar ik gebleven was.

   Jij haalde steniging aan als een islamitisch gebruik, staat niet de koran, maar jouw argument is dat dit wel in de overleveringen + uitspraken + jurisprudentie staat.
   Mijn antwoord daarop is: TERECHT, DAAR HEB JE GELIJK IN!.

   Maar nu komt het volgende:
   Volgens diezelfde overleveringen + uitspraken + jurisprudentie ontstond de strijd in hoofdstuk 9 van de koran naar aanleiding van acties van nudistische bedevaartgangers.

   Maar nu moeten we plotseling alleen naar de koran kijken, en daar staat het niet in, volgens jouw!

   De vraag blijft:

   Waarom voor het ene onderwerp wel overleveringen + uitspraken + jurisprudentie raadplegen en voor het andere onderwerp niet?

   Dat wilde ik, en wil ik nog steeds, graag van je weten!.

   Verwijderen
  114. @El Houssain,

   En toch is het heel simpel.

   1.
   - Sharia is sharia.
   - Koran is koran.
   - Dat zijn 2 verschillende dingen.
   2.
   - Sharia is gebaseerd op meerdere bronnen, oa de koran maar niet alleen de koran.
   - De koran is zelf 1 bron, namelijk de koran.
   - De koran is niet gebaseerd op sharia, overleveringen, uitspraken of jurispredentie.
   4.
   - Steniging is gebaseerd op de sharia, en niet per se op de koran. Maar steniging is echter wel degelijk een islamitische aangelegenheid omdat de sharia een islamitische aangelegenheid is.
   - Er is geen islamitische jurist die dit ontkent.

   Oftewel een koe is een dier met 4 poten; maar een dier met 4 poten is niet per se een koe.

   Nederlandse kinderen begrijpen dit uit zichzelf rond hun 8e jaar, dus zou jij dit na 16 keer uitgebreid uitleggen ook moeten kunnen begrijpen.
   Maar ik was inderdaad pas bij 7 keer uitleggen, dus ik waag gelijk een 8e poging.

   Een tekst bestaat normaliter uit meerdere leestekens. Het idee daarachter is dat die leestekens samen een grap, een bevel, een uitleg of bijvoorbeeld gewoon een verhaaltje symboliseren. Die tekst is dus ter vervanging van een gesproken grap, bevel, uitleg, verhaal of iets anders dat iemand belangrijk genoeg vond om op te schrijven. Bijvoorbeeld omdat de bedenker van die tekst niet het eeuwige leven had.

   Om een tekst te begrijpen zul je dus moeten lezen wat er staat. Als er ergens staat "verboden toegang" dan betekent dat "verboden toegang", en niet "welkom". Anders had er namelijk "welkom" gestaan.

   De tekst "verboden toegang" betekent ook niet "verboden toegang voor mensen die mogelijk ooit eens hebben naaktgelopen, maar alle anderen zijn wel welkom, tenzij ze zich mogelijk ooit eens met naaktlopers hebben ingelaten".
   Want dan had dat er wel gestaan, toch?

   Dus als er ergens staat "dood de ongelovigen" dan betekent dat "dood de ongelovigen", niet "respecteer de ongelovigen". En evenmin "dood de ongelovigen omdat sommigen van hen mogelijk een keer hebben naaktgelopen".
   Want als dat de bedoeling was dan had dat er wel gestaan.

   De tekst is dus volkomen duidelijk, daarom zijn islamitische geleerden het er al 1400 jaar over eens wat "dood de ongelovigen" betekent. Alleen als ongelovigen zich laten afpersen of slavernij accepteren mogen ze blijven leven; want zo staat het ook in de koran.
   Islamitische korankenners nemen de koran kennelijk net zo serieus als islamcritici.

   Dat de koran zichzelf tegenspreekt omdat de bedenker leed aan hallucinaties doet daar niks aan af; korankenners hebben al eeuwen geleden besloten dat bij tegenspraak de latere teksten de eerdere teksten vervangen. Helaas is het zo dat Mohammed aan het eind van zijn leven steeds moorddadiger werd, en dat geldt dus ook voor de teksten in de koran hij aan het eind van zijn leven bedacht.
   Vandaar dat er nergens ter wereld een korankenner is die geweld tegen ongelovigen op basis van de koran af kan wijzen; het is de koran zelf die geweld tegen ongelovigen op diverse plaatsen promoot.

   Alleen het minder serieus nemen van de koran (zoals joden en christenen al eeuwen doen met gewelddadige passages uit het oude testament) kan tot een nieuwe, tolerantere islam leiden. Het is niet voor niets dat juist mensen die zich in de koran verdiepen doorgaans radicaliseren.

   Verwijderen
  115. Dandruff,

   Veel woorden! Wederom heel veel woorden. Allemaal ter afleiding!.

   Mensen die radicaliseren, doen dat niet omdat ze zich in de koran verdiepen, maar omdat ze zich in de, uit hun zinsverband gerukte citaten verdiepen. Daarbij gaan deze mensen er vanuit dat het oorlog is!. Want dat is wat ze willen.


   Terug naar waar het mij hier om draait:
   In de overleveringen, uitspraken, jurispredentie en de tafseer staat o.a.: Steniging. Dat is duidelijk.

   In diezelfde overleveringen, uitspraken, jurispredentie en de tafseer staan ook de nudistische acties!.

   Mee eens of niet?
   1 antwoord mogelijk.

   Verwijderen
  116. @El Houssain,

   Het kan veel korter, maar dan zeg jij steeds dat je het niet begrijpt. Ik vind het ook best lastig om zo iets simpels zo vaak en op zo veel verschillende manieren uit te leggen.

   Poging 9:

   Het enige goede antwoord; die nudisten worden in de koran niet genoemd. In de talloze haatpassages in de koran worden wel vaak joden en christenen genoemd, maar dat zijn geen naaktlopers. Polytheïsten trouwens ook niet, dat zei alleen die ene slavenhandelaar die in de tafseer een excuus voor oorlog zocht.

   En naaktlopen is geen excuus voor oorlog, hoe lekker de vrouwen en kinderen van die mogelijke naaktlopers er ook uitzien.

   Tot zover de feiten, nu de islam; poging 10:

   - Elke islamitische shariakenner zal per shariawetje kunnen uitleggen waar dat wetje precies op is gebaseerd; op de koran, of op de overlevering, jurispredentie, etc.
   - Elke islamitische korankenner zal zeggen dat de koran het woord van allah is.
   - De koran is dus niet gebaseerd op de sharia, of op de overleveringen, tafseer etc.

   Over naar pure logica in poging 11:

   Mohammeds moordpartijen op mogelijke nudisten maken zijn oproepen tot geweld tegen mogelijke nudisten EN tegen niet-nudisten niet ongedaan. Net zo min als Hitlers moordpartijen op joden zijn oproepen tot geweld tegen joden EN tegen niet-joden niet ongedaan maken.
   Integendeel; elke islamitische geleerde zal je vertellen dat Mohammeds werkelijke moordpartijen de oproepen tot moord van mohammed in de koran alleen maar bevestigen. Practice what you preach.

   Of kun jij invloedrijke islamitische geestelijken noemen die na het lezen en bestuderen van de koran NIET radicaliseerden?
   Nee?
   Nog steeds niet, na honderden verzoekjes?

   Dat bedoel ik; moslimradicalen staan echt niet alleen in het "uit hun verband rukken" van de echte koran.
   Jij bent degene die korancitaten uit hun verband rukt door van oproepen tot geweld tegen polytheïsten, joden en christenen oproepen tot geweld tegen "naaktlopers" te maken, hoewel die nergens genoemd worden.

   De koran, de uitspraken, de overleveringen, de tafseer; ze roepen allemaal op tot haat, geweld, onrecht, wreedheid, slavenhandel en massamoord.
   Als de islam één bron kende die niet tot al die ellende opriep dan zouden er allang islamitische geestelijken zijn opgestaan die openlijk voor vrede, vrijheid en tolerantie op zouden durven komen.
   Ik ken ze niet; en jij ook niet.

   Verwijderen
  117. Dandruff,

   Dat was geen kort antwoord, en al helemaal niet het antwoord op mijn vraag aan jouw!

   Ik begrijp precies wat jouw probleem is, namelijk, die overleveringen, uitspraken, jurispredentie en de tafseer komen je bijzonder slecht uit. Die haalde je alleen aan omdat daar steniging in staat, dat is best, nu blijkt dat daar ook dingen in staan die jij liever ontkent.

   Niet alle conflicten die de koran noemt draaiden om naaktloperij, alleen hoofdstuk 9.

   in de 'talloze haatpassages' worden meestal 'mushrikien' genoemd. ( Polytheïsten ).

   Er zijn er meer zaken die niet de koran staan, maar in overleveringen, uitspraken, jurispredentie en de tafseer wel!.

   Herinnering:
   Ik heb 't hier puur over de inhoud van de geschriften.

   Een goede debater zal zijn gesprekspartner om bewijzen vragen, als jij nu dat zou doen, ipv het ontkennen...stel je voor dat ik mijn uitspraken over de overleveringen, uitspraken, jurispredentie en de tafseer er ook in die geschriften blijken te staan.....


   Kan jij niet weten, dus ik help je wel.

   Dit is het boek waar steniging is staat, en ook waar in staat dat de oorlog uit hoofdstuk 9 is ontstaan naar aanleiding van de nudistische bedevaartgangers:

   http://www.quran4u.com/Tafsir%20Ibn%20Kathir/009%20Taubah.htm

   Commentaar staat onder het blauwe vak.

   Lees het goed, je hebt alleen de eerste verzen nodig, dus niet alles. Kom daarna terug om te vertellen wat deze tafsier, die ook steniging vermeld, zegt over het conflict uit hoofdstuk 9..

   Verwijderen
  118. @El Houssain,

   Ik gaf 3 x een kort antwoord op jouw vraag, plus wat extra reacties op andere foutjes in jouw reactie. Zoals over moslims die zich in de koran verdiepen zonder te radicaliseren; kun je een paar bekende voorbeelden noemen?
   Nee?
   Je gaat daar niet op in, omdat je nooit ergens inhoudelijk op ingaat. En dat tekent de eenzijdigheid van deze discussie.

   - Jij eist dat ik jouw vraag 10, 20 of 30 keer beantwoord, net zo lang tot ik het fout heb.
   Maar als ik jou 300 x vraag om 1 invloedrijke gematigde moslimgeestelijke te noemen zwijg je 299 x, en slechts 1 x geef je het verkeerde antwoord.
   En dat terwijl jij steeds beweert dat er ergens ter wereld een gematigde islamitische geestelijke bestaat.

   - Jij vraagt mij de koran te lezen hoewel die mij niet interesseert, ik doe dat voor je. Nu vraag je mij een website "koranuitleg voor kuffar" te lezen, oké dan.
   Maar zelf neem je nooit de moeite mijn antwoorden te lezen, die ik op jouw verzoek zo vaak en zo duidelijk mogelijk herhaal. Je bent op geen enkel antwoord inhoudelijk ingegaan om uit te leggen wat daar goed aan was, en waarom dat niet jouw bedoeling is.

   Ook wat er op die website met "koranuitleg voor dhimmies" staat had ik al meermaals weerlegd.
   Maar veel belangrijker is het feit dat die uitleg door geen enkele invloedrijke islamitische geestelijke wordt gebruikt; het is alleen bedoeld om ongelovige honden zoals mij in de maling te nemen.

   De moslims die vorige week tientallen niet-moslims doodmartelden in Westgate (Kenia) deden dat niet vanwege naaktlopen, maar vanwege haat- en geweld-predikende korancitaten over ongelovigen. Ook de honderden andere mensen die sindsdien namens allah zijn vermoord in oa Irak, Pakistan, Nigeria en India werden vermoord vanwege korancitaten die geen enkele imam ter discussie stelt.

   Die citaten gaan niet over het feit dat Mohammed een dictator was die oorlogen begon tegen halsstarrige naaktlopers; die citaten gaan over geweld tegen alle ongelovigen, naakt of niet.
   Joden en christenen bijvoorbeeld zouden volgens hoofdstuk 9 hun heilige boeken vervalst hebben, aldus de analfabeet die joodse en christelijke slaven wilde buitmaken.
   Niks naaktlopen, slavenhandel.
   Daar gaat het om.

   Je hebt wel gelijk dat oproepen tot haat en geweld mij nooit uitkomen, of die nu uit de koran, de overleveringen of uit wat dan ook afkomstig zijn. Jij zegt dat omdat alle islamitische bronnen oproepen tot haat en geweld, sommige haatoproepen niet meer gelden, of zoiets.
   Ik geloof daar niet in, deels omdat dat totaal onlogisch is, maar vooral ook omdat islamitische geestelijken juist steeds zeggen dat de ene oproep tot geweld de andere oproep tot geweld juist bevestigt.
   Jij bent bij mijn weten de enige mens ter wereld die zegt dat een oproep tot geweld teniet gedaan kan worden door daadwerkelijk geweld te plegen.

   Verwijderen
  119. Dandruff,

   Zwam zwam....

   Als jij de tafsir kon weerleggen, dan had je het stenigen ook niet kunnen aanhalen, want dat staat in dezelfde tafsir!.

   Alle moslims die de koran kennen en zich erin verdiept hebben met in acht neming van overleveringen, uitspraken, jurisprudentie en de tafseer zijn niet geradicaliseerd.

   Wereldwijd zijn er tientallen miljoenen mensen die de hele koran uit hun hoofd kunnen reciteren.

   Radicalen komen niet verder dan uit hun zinsverband gerukte losse woorden zoals: 'doodt hen'!. Het is niet voor niets dat juist radicalen en 'islamcritici' elkaar altijd gelijk geven.


   Mij moet je niet geloven, maar Hans Jansen geloof je toch wel?!

   Die heeft in zijn boek geschreven:
   "De belangrijke boeken naast de koran worden verdeeld in vier genre's: (1) traditieverzamelingen (het Arabische woord voor een traditie is Hadith); (2) sharia-handboeken; (3) fatwa-verzamelingen; en (4) Korancommentaren (Tafsir)."

   Nou, daar heeft hij gelijk in!.

   De link die ik je gaf is dan ook geen "koranuitleg voor kuffar" en kan je ook niet weerlegt hebben. Dat is de tafsir, geschreven door Ibn Kathir in, geboren in 1300. Dat is de tafsir waar Hans Jansen het overheeft.

   Kun je niet weerleggen, want daarin staat:

   "He proclaimed to them in their camping areas, `No Mushrik will be allowed to perform Hajj after this year, nor a naked person to perform Tawaf around the House.''

   Dit is waarom het conflict in hoofdstuk 9 is ontstaan.

   Als zelfs Jansen niet om het feit heen kan dat de tafsir 1 van de belangrijkste genre's is naast de koran, wie ben jij dan om het te ontkennen?

   En nee. Mijn vraag hoef je geen 10, 20 keer te beantwoorden, slechts 1 keer!. En dat heb je nog steeds niet gedaan.

   En die vraag is nog steeds:
   Waarom die tafsir wel voor het ene gebruiken, maar niet voor het andere?

   Dus, waarom de tafsir WEL aanhalen omdat daar stenigen erin voorkomt, maar tegelijkertijd de tafsir ONTKENNEN omdat daar ook de nudistische actie in staan!?

   Zowel stenigen als de naakte bedevaartgangers staan in de tafsir.
   Waarom het eerste wel aanhalen en het hardst roepen dat het er is, en het tweede toch maar ontkennen, terwijl dat allemaal uit dezelfde geschriften komt?

   Ga niet roepen dat ik 20 keer een antwoord van je eis, want dat is niet waar!
   Het enige antwoord wat ik van je wil, is op de enige bovenstaande vraag.

   Verwijderen
  120. @El Houssain,

   Zwam zwam, maar ondertussen bestaat er dus geen gematigde islam, nergens ter wereld.
   Opnieuw kun jij geen enkele invloedrijke gematigde islamitische geestelijke noemen.

   Dan kun jij wel roepen dat de islamitische geestelijkheid de islam gewoon 1400 jaar lang verkeerd begrepen heeft, maar dit is wel de islam waar de wereld al 1400 jaar mee te maken heeft. Dat miljoenen onbekende moslims de koran heel anders lezen dan alle invloedrijke korangeleerden is irrelevant zolang die miljoenen moslims hun geestelijk leiders niet (kunnen) aanspreken op het te letterlijk nemen van de koran.

   Daarom weiger ik het foute antwoord te geven. Natuurlijk is de koran niet bedacht is door een god, maar door een oorlogsmisdadiger. Maar ik heb altijd al gezegd dat het mij gaat om de praktijk, en niet om de vraag of die praktijk nu door de koran of door de tafsir wordt bepaald. De praktijk van de islam is dat er èn gestenigd wordt èn gemoord wordt namens allah.

   En bij die islamitische moordpartijen wordt door de daders steevast de koran geciteerd. Ook de ene na de andere hoge islamitische (geestelijk) leider haalt de krant met oproepen tot haat en geweld, daarbij ook weer verwijzend naar de koran. Die haatpraat wordt vrijwel nooit door andere geestelijken tegengesproken, tenzij er commotie over ontstaat bij Westerse donorlanden.

   Kortom, het is onzin dat hoofdstuk 9 alleen aanzet tot haat en geweld tegen naaktlopers zoals joden, christenen, niet-islamitische familieleden van moslims en moslims die hun familie meer respecteren dan hun geloof (ook een vorm van naaktlopen, begrijp ik).
   Overigens bevat de koran meer hoofdstukken dan alleen hoofdstuk 9, en ook weer vol haatpassages, maar dat terzijde.

   Geen enkele islamitische jurist of geestelijke, en geen enkel islamitisch land en geen enkele islamitische organisatie erkent godsdienstvrijheid.
   Dat heeft niks met naaktlopen te maken.

   Ondertussen weet ik ook nog steeds niet waarom jij vindt dat naaktlopers, meer dan slavenjagers die met kleine kinderen trouwen, het verdienen te worden gedood.

   Verwijderen
  121. Dandruff,

   Ik heb nergens gezegd dat naaktlopers de dood verdienen. Ik heb alleen gezegd dat dit lang geleden is gebeurt, en dat dit in de tafsir staat.

   Oorlog vanwege nudistische acties komt alleen in soura 9 voor.

   Die andere 'haatpassages' hebben weer andere oorzaken, die ik later met je wil bespreken.   Nu eerst dit:
   Hans Jansen beschouwd de tafsir als 1 van de belangrijkste bronnen voor de islamtische leer, en haalt deze ook regelmatig aan.

   In geval van steniging haalde je hem ook aan. En terecht.

   Maar in dezelfde tafsir staat ook dat strijd in hoofdstuk 9 voortgekomen is uit het feit dat de afgodendienaars zich niet aan het verbond hebben gehouden en weer naakt op bedevaart gingen!.

   Bovendien is het duidelijk geworden dat de teksten uit hoofdstuk 9 volledig uit hun zinsverband zijn gerukt.

   De vraag is:
   Waarom de tafsir ontkennen als het om hoofdstuk 9 gaat en juist aanhalen als het om steniging gaat!?

   Alleen als je deze vraag beantwoordt ben ik bereid op andere onderwerpen in te gaan.

   Alleen roepen dat je de tafsir niet erkent (omdat die je niet goed uitkomt, bovendien stom, omdat je hem eerder WEL aanhaalde) is niet voldoende.

   Vertel gewoon wat je vind van het feit dat de tafsir verteld over nudistische acties, en motiveer ook waarom jij vind dat de tafsir het bij het verkeerde eind heeft en waarom jij het dus beter weet op het gebied van de islam dan de overleveringen, uitspraken, jurisprudentie, (1) traditieverzamelingen (het Arabische woord voor een traditie is Hadith); (2) sharia-handboeken; (3) fatwa-verzamelingen; en (4) Korancommentaren (Tafsir).

   Ik wacht met spanning je antwoord af!.

   Verwijderen
  122. @El Houssain,

   Nogmaals, de antwoorden zijn al meermaals gegeven.

   1.
   Het gaat mij vooral om de praktijk.

   - De tafsir is van belang als de tafsir gebruikt wordt om steniging te promoten.

   - De koran is van belang als de koran gebruikt wordt om geweld tegen ongelovigen te promoten.

   - De tafsir over hoofdstuk 9 wordt pas belangrijk als islamitische korangeleerden de oproepen tot geweld in hoofdstuk 9 gaan verwerpen vanwege die tafsir.
   Dat is dus niet het geval.

   2.
   De praktijk komt ook niet uit de lucht vallen. Er staat gewoon wat er staat; ongelovigen moeten worden gedood, tenzij ze zich minderwaardig opstellen en "beschermgeld" betalen, een principe dat de maffia later overnam van de islam.

   De tafsir over hoofdstuk 9 werd dus nog nooit gebruikt om afpersing, slavernij en massamoord te verbieden, integendeel; Mohammeds gewelddelicten bevestigen juist de "echtheid" van die geweld verheerlijkende korancitaten.

   3.
   Die tafsir gaat in op een enkel oorlogje maar weerlegt niet de algemene tendens in hoofdstuk 9.

   - De tafsir weerlegt bijvoorbeeld niks van wat er gezegd wordt over joden die hun boeken vervalst zouden hebben.

   - Dat heeft niks met nudisme te maken, nudisme wordt ook nergens genoemd.


   Je vindt niet dat naaktlopers de dood verdienen zeg je, maar je verdedigde wel dat dat gebeurde. Ook zei je al eerder dat je het jammer vond dat er in de sharia gestenigd wordt en dat afvalligen de doodstraf krijgen. Ik kan zo nog wel een paar duizend islamdingetjes noemen die je vast niet durft toejuichen.
   De ene keer vanwege de koran, de andere keer vanwege fatwa-verzamelingen, korancommentaren of wat dan ook.

   Het probleem gaat dus veel dieper dan alleen wat islamcritici die de koran te letterlijk nemen omdat ze die "niet begrijpen". Daarom kun jij geen gematigde islamitische geestelijken noemen; er is geen gematigde islam.
   Deze discussie die wij voeren waarin jij de haatpassages in de koran probeert te weerleggen zou je waarschijnlijk niet met andere moslims aan durven gaan. In islamitische landen is dat strafbaar, maar ook in Westerse landen kan een dergelijke discussie tot dreigementen of erger leiden. De discussie met islamcritici is veilig.

   Maar er komt geen gematigde islam zolang "gematigde moslims" zoals jij de islamdiscussie alleen met niet-moslims durven aangaan.

   Verwijderen
  123. Dandruff,
   En weer probeer je het onderwerp te laten ondersneeuwen door er gewoon overheen te kletsen!

   Ik heb eerder hierboven geschreven dat de praktijk geen discussie behoeft, de hedendaagse praktijk is bagger, dat ben ik met je eens.

   Jij haalt de koran aan om het aanzetten tot geweld 'aan te tonen', dus ga nu niet roepen dat het jouw niet om de theorie te doen is!.

   Op de volgende data koos je er zelf voor om over de geschriften te praten:
   1 april 2013 17:42
   2 april 2013 22:16
   3 april 2013 21:57
   11 april 2013 22:28

   Nogmaals: Praktijk is idioot!.
   Wil je alleen over de praktijk praten, geef ik je alle gelijk van de wereld, zijn we snel klaar.

   Maar nee. Jij meent de geschriften te kennen en haalt iedere keer verdraaide citaten aan, dan is het logisch dat ik daar op reageer!. Vervolgens zeg je: Het gaat mij vooral om de praktijk!

   Dus wat is het nou?!

   Nog 1 keer over die islamitische geestelijken:
   Ik zie dat je je geliefde stokpaardje weer berijdt!.

   Als ik daadwerkelijk geestelijken aanhaal, zeg jij:
   'iedere extremist vergeet weleens tot haat op te roepen'!.

   Dus met dat onderwerp ben ik klaar!.


   Terug naar mijn vraag:
   -Het stenigen dat jij aanhaalde komt uit de tafsir. Duidelijk?
   -De naakte bedevaartgangers, waar de strijd uit soura 9 om begon, staan ook in dezelfde tafsir.

   Waarom tafsir WEL aanhalen als het om steniging gaat, en tafsir ONTKENNEN als het om die bedevaartgangers gaat!?

   Dit is de enige vraag die ik nu aan jouw stel.
   En wees eerlijk in het beantwoorden daarvan!.

   Hans Jansen zegt zelf:
   "De belangrijke boeken naast de koran worden verdeeld in vier genre's: (1) traditieverzamelingen (het Arabische woord voor een traditie is Hadith); (2) sharia-handboeken; (3) fatwa-verzamelingen; en (4) Korancommentaren (Tafsir)."

   Dus ook jij kan niet om de tafsir heen. Juist jij niet!

   Verwijderen
  124. @El Houssain,

   Ik klets nergens overheen, het kost mij alleen heel veel woorden om steeds al jouw leugens en blunders te weerleggen. Daarnaast moet ik alles wat ik zeg enkele tientallen keren herhalen, omdat jij alles weigert te lezen dat naar "feitelijk juist" of "volkomen logisch" riekt.

   Eerst weer een leugentje weerleggen; ook in mijn eerste reactie op 1 april koos ik er niet voor om over de koran te praten. Ik vroeg jou juist of jij in de praktijk één (1) invloedrijke islamitische korangeleerde kon noemen die "dood de ongelovigen" anders opvatte dan "dood de ongelovigen".
   Dat kon je niet.
   Dat is de praktijk van de islam.
   Daar ging het mij dus om.

   Jij weigert die reeds 300 x gestelde vraag te beantwoorden omdat je vindt dat je al 1 x het verkeerde antwoord hebt gegeven. Het ging mij echter om het goede antwoord; bestaat er 1 invloedrijke islamitische geestelijke die vrede, vrijheid en tolerantie predikt?
   Jij kwam 1 x met een soort antwoord, een reeks preken waarin vrijheid en tolerantie werden gehekeld of verboden. Maar er werd toevallig even niet opgeroepen tot geweld en dus waren die volkomen onbekende predikers volgens jou "gematigd".
   Ik heb meermaals uitgelegd waarom 1 x niet tot geweld oproepen nog geen vrede oplevert.
   Waar het uiteindelijk om gaat is de vele keren dat er wèl tot geweld wordt opgeroepen, dat geldt zowel voor Hitler, voor jouw onbekende predikers als voor de koran.

   Zo komen we bij jouw eis dat ik ook het foute antwoord moet geven. Je ergert je er aan dat ik nu al tientallen keren uitgebreid heb uitgelegd waarom "dood de ongelovigen" waarschijnlijk moet worden opgevat als "dood de ongelovigen".
   - Ik noemde bijvoorbeeld het feit dat vrijwel alle islamitische korankenners "dood de ongelovigen" al 1400 jaar als "dood de ongelovigen" opvatten. Jij wil het daar niet over hebben want dat is de praktijk en die is bagger en idioot zeg je. Maar de praktijk is wel mijn stokpaardje, ik woon namelijk op Aarde en niet op de planeet Fantasia waar een gematigde islam schijnt te bestaan.
   - Ik gaf bovendien ook tientallen keren aan wat er werkelijk staat in dat koranhoofdstuk. Ook daar wil je niet op ingaan, maar dat is wel waar die idiote islamitische geestelijken zich al 1400 jaar op baseren. Want misschien hebben die islamitische geestelijken al 1400 jaar toch wel een punt.

   Bijvoorbeeld dat de bedenker van de koran, Mohammed, óók dacht dat hij met "dood de ongelovigen" inderdaad "dood de ongelovigen" bedoelde. Dat blijkt namelijk uit de manier waarop Mohammed met ongelovigen omging.
   - Klopt het dat Mohammed naast die mogelijke naaktlopers ook vele honderden ongewapende niet-naaktlopers liet vermoorden?
   - Klopt het dat Mohammed daar vaak hele andere redenen voor bedacht, zoals dat "vervalsen van boeken" in hoofdstuk 9?
   - Klopt het dat "boeken vervalsen" iets heel anders is dan "naaktlopen"?
   - Klopt het dat het in slavernij brengen van vele honderden vrouwen en kinderen dusdanig lucratief is, dat dat een veel waarschijnlijker motief is voor Mohammeds plundertochten dan die niet-bewezen beschuldiging van "1 keer per jaar naaktlopen"?

   Daar zal je dus weer niet op ingegaan, want dat kan het goede antwoord opleveren en daar wil je niet aan beginnen.

   Probleem is dat het mohammedanisme gebaseerd is op de persoon Mohammed. Alle misdaden van Mohammed zijn vastgelegd in de mohammedaanse godsdienst, in de mohammedaanse wetgeving, de mohammedaanse oorlogsretoriek, etc.
   - Omdat Mohammed pedofiel was, is pedofilie legaal in de sharia.
   - Omdat Mohammed slaven verhandelde, is slavernij legaal in de sharia.
   - Omdat Mohammed zijn critici liet vermoorden worden islamcritici wereldwijd vermoord.
   - Omdat Mohammed zijn geld verdiende met de jihad, organiseren moslimleiders al 1400 jaar jihad.

   De leefwijze van Mohammed is het echte probleem, en daarom ga jij ook daar nooit op in.

   Verwijderen
  125. Dandruff,

   Wie zegt dat ik nergens op in wil gaan, behalve jijzelf?

   Op 7 oktober 2013 om 10:13 schreef ik:
   "Alleen als je deze vraag beantwoordt ben ik bereid op andere onderwerpen in te gaan".

   En:
   "Die andere 'haatpassages' hebben weer andere oorzaken, die ik later met je wil bespreken".

   Zoals je ziet, ben ik wel bereid te praten, dus geen onzin svp!. Heb geduld. Alles komt aan bod.

   ----------------------

   Alleen, ik wil eerst dit kwijt:
   Het conflict uit hoofdstuk 9 (alleen 9!) komt voort uit het feit dat de polyethisten zich niet aan het verbond hielden waarin staat dat het afgelopen moet zijn met de naakte bedevaartgang.
   Dat staat in de tefsir - waar je niet omheen kan ivm Jansen - (dank heer Jansen!), dus die verzen hebben allemaal betrekking op hetzelfde conflict, en zijn geen losse oproepen tot geweld, zijn wel oproepen tot geweld, maar dan in het kader van dit conflict. (Alleen hoofdstuk 9).
   Dit staat in de tafsir.

   Mee eens of niet?
   Zo nee, dan moet je uitleggen waarom we wel de tafsir moeten hebben voor steniging en dezelfde tafsir moeten verwerpen voor de verklaring van dit conflict.

   Ik wacht 't rustig af.


   P.S.
   Je kan wel eindeloos hetzelfde herhalen zonder op mijn vraag in te gaan - die ik toch echt n.a.v. jouw opmerkingen heb gesteld - daarmee laat je alleen zien wat voor een slechte debater jij bent!.
   Mij heb je er niet mee, ik heb wel geduld (had ik eerst niet!), dus eens per 4 of 5 dagen hierlangs komen is ook geen ramp.
   Verwijderen
  126. Nog iets:

   Bij het beantwoorden van mijn vraag, mag je zelf het volgende onderwerp uitkiezen om met mij te bespreken. En of het over theorie moet gaan of over praktijk.

   Verwijderen
  127. @El Houssain,

   Jij bent niet bereid in te gaan op de feiten die ik noem.

   Je zegt wederom dat je pas inhoudelijk op al mijn reacties in wil gaan als ik het antwoord geef dat jij wil horen:
   "De moordpartijen van Mohammed in de tafsir maken de oproepen tot moord van Mohammed in de koran ongedaan".
   Dat antwoord is echter dermate idioot dat het zelfs in geen enkele moskee gepredikt wordt. Integendeel; islamitische geestelijken zeggen juist dat de moordpartijen van Mohammed bewijzen dat zijn oproepen tot moord gemeend zijn.

   De feiten blijven onveranderd;
   - "naaktlopen" wordt niet genoemd in hoofdstuk 9;
   - "boeken vervalsen" wel;
   - "naaktlopen" is bovendien ook geen excuus voor oorlog;
   - ook niet als Mohammed een "verdrag" had afgedwongen.

   En natuurlijk was Mohammed destijds de wreedste en gevaarlijkste slavenjager op het Arabisch schiereiland. Dan lijkt het inderdaad verstandig om aan de vele onredelijke eisen van zo'n man te voldoen.

   Aan de andere kant weten we ook allebei dat Mohammed zijn geld verdiende met plundertochten, hij vond altijd wel een excuus, is het niet het naaktlopen dan wel het "boeken vervalsen", of desnoods het "ongeoorloofd ademen". Er is geen enkel bewijs dat er werd naaktgelopen of dat er boeken werden vervalst. Het enige dat ik zeker weet is dat geen van beiden een excuus kan zijn voor oorlog.

   Nog maar een duizendste keer het goede antwoord:
   - In de koran wordt steniging niet verboden, maar ook niet gepredikt. Maar omdat er in de tafsir gestenigd wordt, wordt er dus óók gestenigd in de islam.
   - In de koran wordt haat en geweld gepredikt, en in de tafsir wordt haat en geweld gepredikt. Jij zegt dat dat elkaar opheft (?!?). Maar islamitische geestelijken zien dat anders en in werkelijkheid predikt de islam al 1400 jaar haat en geweld.
   - Overigens is het raar dat je mij verwijt dat ik naar de realiteit kijk en mij daarbij op zowel de koran als de tafsir baseer. Jij doet met het negeren van de realiteit echter precies hetzelfde; ook jij baseert je de ene keer op de koran (als die steniging negeert) en de andere keer op de tafsir (als een moordpartij een oproep tot moord "ongedaan" maakt).

   Allemaal lood om oud ijzer, want elke vorm van kwaadaardig gedrag wordt wel ergens in de islamitische geschriften verdedigd. De ene keer in de koran, de andere keer in de tafsir, de overleveringen of wat ook. Vandaar dus dat de islamitische wereld er uitziet zoals hij er uitziet.

   En dat praktijkgegeven is voor mij veel belangrijker dan de theoretische vraag of een bepaald walgelijkheidje nu door de koran of door de tafsir of door wat dan ook wordt gerechtvaardigd.

   Dus nog maar eens mijn al ruim 300 keer gestelde vraag.
   Kun je een invloedrijke islamitische geestelijke noemen die vrede, vrijheid en tolerantie predikt?

   Verwijderen
  128. Dandruff,

   Hoe meer je schrijft, hoe meer ik je plannetje doorheb!

   Om te beginnen heb ik nooit gezegd dat "De moordpartijen van Mohammed in de tafsir, de oproepen tot moord van Mohammed in de koran ongedaan maken"

   Anders moet je maar aanwijzen waar.

   Wel heb ik hierboven op 14 oktober 2013 11:22 geschreven:
   "zijn wel oproepen tot geweld, maar dan in het kader van dit conflict. (In dit geval hoofdstuk 9).
   Dit staat in de tafsir.


   Als jij zegt:
   "naaktlopen" wordt niet genoemd in hoofdstuk 9"

   Dan zeg ik:
   O.K!. En waar wordt 'stenigen' genoemd?

   Zonder veel tekst erom heen, wat is je antwoord hierop?

   Verwijderen
 8. De aangehaalde tekst uit de Koran is afschuwelijk en volslagen idioot, maar het schoot me zomaar te binnen dat het verhaal over de vernietiging van Sodom en Gomorra ( een klein aantal direct schuldigen en de rest 'collateral damage?) zoals te vinden in Gen 19: 24-29 toch bepaald niet strookt met het door de heer Jansen aangehaalde bijbelgedeelte. Ik heb er ook helemaal geen zin in om bijbelteksten tegenover koran teksten te zetten of bijbelteksten tegenover bijbelteksten. Veel meer voel ik ervoor om, in navolging van Kuitert, te herhalen dat alles wat over 'Boven' wordt gezegd van 'Beneden'.komt. Kortom elk beeld van God is door mensen bedacht evenals elk 'spreken' van God en dientengevolge vatbaar voor kritiek door ( andere) mensen. Dat de Islam nog in de duisternis verkeert als het over de menselijke rede gaat is uitermate betreurenswaardig . Daar zullen we onze pijlen op moeten blijven richten en zullen we tegen moeten blijven fulmineren. En geen letterknechterij van welke zijde dan ook svp.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De aangehaalde tekst uit de Koran is afschuwelijk en volslagen idioot, maar het schoot me zomaar te binnen dat het verhaal over de vernietiging van Sodom en Gomorra ( een klein aantal direct schuldigen en de rest 'collateral damage?) zoals te vinden in Gen 19: 24-29 toch bepaald niet strookt met het door de heer Jansen aangehaalde bijbelgedeelte. Ik heb er ook helemaal geen zin in om bijbelteksten tegenover koran teksten te zetten of bijbelteksten tegenover bijbelteksten. Veel meer voel ik ervoor om, in navolging van Kuitert, te herhalen dat alles wat over 'Boven' wordt gezegd van 'Beneden'.komt. Kortom elk beeld van God is door mensen bedacht evenals elk 'spreken' van God en dientengevolge vatbaar voor kritiek door ( andere) mensen. Dat de Islam nog in de duisternis verkeert als het over de menselijke rede gaat is uitermate betreurenswaardig . Daar zullen we onze pijlen op moeten blijven richten en zullen we tegen moeten blijven fulmineren. En geen letterknechterij van welke zijde dan ook svp.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Hans Als leek op het gebied van religie, begrijp zelfs ik dat Genesis 19:24-29 ons uitlegt wat er met sodom en Gomorra is gebeurt, nadat ze god boos hebben gemaakt.
  Maar waar is de opdracht in de bijbel om dat beleid van god ten aanzien van Sodom en Gomorra aan het volk op te leggen. Waar staat in de bijbel dat god de mens opdracht geeft om voor hem en in zijn naam anderen moet vermoorden.

  Dit soort voorbeelden krijg je dus als mensen trachten om wat voor reden dan ook hun gelijk willen halen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Jan. Dat je een leek bent is niet erg, maar wel vervelend is dat je me van gelijkhebberij beticht. Hoewel ik er een hekel aan heb: lees eens Jozua 5. En laat dan nog eens wat van je horen of huld je in een gepaste bescheidenheid passend bij de lekenstatus wat betreft je bijbelkennis.

   Verwijderen
  2. @Hans, Ik heb je raad opgevolgd, en de inhoud van Jozua 5 gelezen, en dat gaat dus over het Joodse volk, dat na veertig jaar in de woestijn heeft rondgezworven een geheel nieuwe generatie heeft voortgebracht, die moet worden besneden.
   Maar nergens de opdracht om god te dienen door mensen te vermoorden.

   Verwijderen
  3. Kennelijk moet ik specifieker zijn: Jozua 5:13-15 maar ook het daarop volgende deel van Jozua 6: 1-27. Het gaat om het uitmoorden van de bevolking van Jericho in opdracht van God. En wat hadden die mensen/slachtoffers nu anders (fout??)gedaan dan daar toevallig te wonen.

   Excuus voor de onvolledige referentie.

   Verwijderen
  4. @Hans, Het uitmoorden van een de bevolking van Jericho is geschiedenis uit de Bijbelse tijd. In die tijd werden ook mensen gestenigd Deuteronomium 22:20-24.
   Het verschil tussen de koran en de Bijbel is dat steniging als straf al zeker honderd jaar in het christelijke geloof wordt beschouwd als een dode letter.
   (Een maatregel die niet meer wordt uitgevoerd)

   In het islamitische geloof is alles wat in de koran staat geschreven hedendaags en moet letterlijk worden genomen.

   Verwijderen
  5. @Jan. Ja jan eindelijk zijn we het eens , maar wat je hierboven opmerkt had ik al eerder geschreven in mijn reactie van 13:56 nl dat het gebruik van de menselijke rede het verschil maakt tussen de Islam en het huidige Christendom en NIET de teksten uit de diverse boeken waarop Hans Jansen aanstuurde!

   Verwijderen
 11. Houssain schreef,

  -"Zolang men hier niet zelf onderzoek doet naar de teksten van de koran en welke teksten bij welke horen, kunnen uw leugens nog stand houden, dus wees een vent en geef antwoord op mijn vragen: Ja, wie moet wie doden? Waarom? Waar blijkt dat uit? Wat zeggen de verzen ervoor en erna?"-

  Houd toch op. Of wat geschreven is, inderdaad geschreven is, is niet relevant. Het is allemaal gebaseerd op mondeling overgeleverde verhalen over een man die 'stemmen' hoorde in een grot. Dan ben je volkomen van de pot gerukt als je daar veertienhonderd jaar later over gaat letterneuken. Ik ben zelf overigens ook een tijd van de pot gerukt geweest en strooide gul met koranteksten om anderen mee van repliek te dienen.

  Maar het kan nog zotter. Nog zotter wordt het als je hetgeen uiteindelijk opgeschreven is van wat die vent in die grot in zijn kop zou hebben gehoord als (ijzeren) grote waarheid, levensleidraad of basis van wetgeving ziet. God, om het even welke(n) bestaat niet. Bewijs voor bestaan ontbreekt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is allemaal gebaseerd op mondeling overgeleverde verhalen
   --------------------------------------------------------
   Daar gaat 't niet om, waar het op gebaseerd is, en dat weet u donders goed!.
   Jansen probeert keer op keer de boel op te lichten door er een woordje uit het boek te isoleren en de zinsverband totaal te negeren, en dat is volgens u wel relevant!
   Als ik opmerk dat de tekstuele verband zoek is, dan is die tekst niet meer relevant!?
   Ik heb nergens gezegd dat je er in moet geloven, dat is een ander verhaal. Maar één ding staat vast: Die koranteksten zijn al heel lang hetzelfde gebleven, en het ziet er naar uit dat ze ook niet snel zullen veranderen. Jansen probeert dat te verdoezelen, te verdraaien en te vervalsen. Als puntje bij paaltje komt en Jansen moet voorbeelden geven zegt Jansen: Ja, maar, hoeveel moslims, zus en zo...! NEE JANSEN! Net meende je nog dat je uit de koran citeerde? Nou, waar blijven je citaten dan??
   Ik mag daar toch wat van zeggen?

   Verwijderen
  2. De tweede helft van soera 18 van de koran vertelt een verhaal over een profeet die een jongen op straat ziet lopen, en die die jongen ogenschijnlijk zonder enige aanleiding doodslaat. Op de verbaasde vragen waarom hij dat gedaan heeft, zegt de profeet dat de jongen bezig was tot een zondaar op te groeien. Onverklaarbaar gewelddadig gedrag, wil dit verhaal ons leren, kan wel degelijk Gods instemming hebben. Ook Mohammed B., de moordenaar
   van Theo van Gogh, vond dit een mooi verhaal dat hij aan de rechtbank heeft willen vertellen.

   18:74 Zij reisden dus verder tot dat zij een knaap ontmoetten en hij deze doodsloeg. Mozes zeide: "Hebt gij
   een onschuldige gedood die niemand had vermoord? Voorwaar, gij hebt een afkeurenswaardige daad begaan."

   18:80. "En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof."
   81. "Derhalve wensten wij dat hun Heer hun in zijn plaats een ander kind zou schenken dat reiner en
   zachtmoediger zou zijn (dan hij)."

   Verwijderen
  3. U bent een interessante!. Eentje die de koran uitpluist. Verzen 75 tot en met 79 heeft u weggelaten, maar dat vergeef ik u dit maal.
   Zal ik u uit de droom helpen? Alkhadir (geen profeet) leefde ten tijde van Mozes en heeft onder meer deze jongen vermoordt!. Staat er letterlijk. Al Khadir gold op dat moment als ' de hand van God', en geheel in lijn met religies is God degene die levens schenkt en weer levens neemt. Verder staat nergens een opdracht tot het navolgen van die daden. Dit is slechts een vertelling zoals vele anderen over de tijd van voor de islam.

   Hieruit kan ik concluderen dat u het een en ander over de verhalen uit de koran weet.
   Ongetwijfeld weet u ook wat volgens de koran met de Joden is gebeurt die zich niet aan de Sabbat hielden. Wilt u er iets over vertellen?

   Verwijderen
  4. Mijnheer El_Houssain, Het verhaal over een profeet, die een jongen zomaar doodsloeg, is niet meer dan een verzonnen verhaal in de koran, bedoelt om de religie absolute macht over de bevolking te geven.

   Ik behoor tot die mensen, die van mening is dat de koran voor een groot deel gekopieerd is uit de Thora, en deels uit het nieuwe Testament.
   De enige bijdrage van de stichters van dit geloof aan de inhoud van de Koran bestaat uit haat jegens anderen, en het oproepen om die andersdenkenden te onderdrukken en te vermoorden.

   God schept geen behagen in bloed. Onredelijk gedrag is in strijd met
   Gods aard. Geloof wordt geboren uit de ziel, niet uit het lichaam.’ En: ‘Laat me zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht. Dat zijn alleen boze en onmenselijke zaken zoals zijn bevel het geloof dat hij predikte met het zwaard te verspreiden.’ Keizer Manuel II Paleologus omstreeks 1400.

   De Islam in een notendop !

   Verwijderen
  5. Er staat nergens dat die man een profeet is. verzonnen of niet, uit die teksten kunt u dit niet opmaken.

   Wilt u, zoals u iets vertelde over die Khadir, ook iets vertellen over wat er volgens de koran met de Joden is gebeurt die zich niet aan de sabbatregels hielden?
   Of durft u nu niet meer?.

   Verwijderen
  6. @El_Houssani, met uw laatste citaat bewijst u dat het verschil tussen de islam en het jodendom is, dat de Joden in onze hedendaagse tijd ongestraft de sabbatregels kunnen negeren, waar in de islamitische gemeenschappen dergelijk gedrag met de dood wordt bedreigt, uit naam van de profeet.
   Het is het verschil tussen beschaving en achterlijkheid.

   Verwijderen
  7. De islam straft het overtreden van de sabbatregels niet, dat is een gore leugen.
   Maar ik wist wel dat u daar niets over mag zeggen. mag namelijk niet van Jansen.
   In de koran staat een verhaal over een paar Joden in de tijd van Mozes, die gingen vissen op de zaterdag terwijl het niet mocht van de Torah. Volgens de koran zijn ze voor straf door God getransformeerd in apen en varkens.

   Voordat roeptoeters en allerlei bliksemafleiders komen vertellen dat je wel niet goed bij je hoofd moet zijn op dit te geloven, zeg ik: Bespaar je de moeite, daar gaat 't hier niet om, het gaat nu om de tekst.
   Hans Jansen loog daarover en maakte van dit verhaaltje dat de koran alle Joden en Christenen uitscheldt voor apen en varkens!. De kwakzalver. De schaamteloze leugenaar.

   Verwijderen
 12. Tjeetje...El Housani weer uit de bocht, pretendeert nu dat hij, zogenaamd omdat hij een goeie versie van de koran heeft gelezen, andere de les kan lezen. Zielig hoor !!!!!
  Met hem nog honderdduizenden islamitische "schriftgeleerden" die allemaal menen de wijsheid in pacht te hebben.
  ("Onze" verwaande Hoeiboei-moslim, El Houssain zou ons nog steeds een naam noemen van een groot islamitische denker, die niet uit zijn nek lult en de mensenrechten al in zijn eerste zin schoffeert)

  Grappig ook dat hij "een antwoord eist"... Zelf geeft onze snobistische brulmoslim nooit antwoorden, gewone stervelingen en ongelovigen staan niet hoog genoeg op de ladder.
  Maar meer waarschijnlijk is "El Houssain" zich dan vastlult, en logisch nadenken mag niet van zijn profeet.

  En NEE ! ga de koran niet lezen en bestuderen, (volkomen achterlijk en verzonnen boek) om mij een mening te vormen. Is één grote en achterhaalde islamitische veinzerij, van moslims om de discussie te ontlopen.
  En weetje, ik hecht meer geloof aan de epistels van Prof. H. Jansen en andere kenners, dan zelfbenoemde `haatbaarden` in een jurk.

  Leg jij nu eens uit ``waarom`` de Professor zou liegen ?? Toe, wees een vent !!!
  (`Dat gelooft toch niemand!?`)

  ‘Doodt hen waar ge ze maar vinden kunt’ El Houssain: `Dat gelooft toch niemand!?`

  O nee joh !!! En goh... wat raar toch ? Overal waar moslims zijn, en een rechtelijke (westerse) macht ontbreekt, is het een krankzinnige klerezooi, met scholen en kerken in de fik.
  Lees of kijk het nieuws en Internet, (en huiver) en voor het eerst in de geschiedenis kan de mensheid, overal ter wereld, "LIVE" meegenieten met het slachten en vermoorden van andere mensen onder het uitroepen van kreten "God Is Groot"
  O en met die `God` wordt de Islamitische God bedoelt en niet de Christelijke of Joodse God.
  (Oja...natuurlijk, dit zijn verkeerde moslims, die de koran verkeerd begrijpen)

  Waarom maak je je toch zo druk om Professor H. Jansen ? In opdracht van Sjeik Fawaz Nijd ?

  Ga toch lekker je `moslimbroeders` herbekeren, die van de `juiste` islam zijn afgedwaald.
  Eindelijk vrede op aard.... spaart het Westen een hoop geld uit, waarvan `wij` weer scholen (en kerken) kunnen bouwen in moslimgebied...(heb jij vast geen bezwaar tegen)
  Leve de vooruitgang!!!! (en voortschrijdend inzicht)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "God Is Groot"
   O en met die `God` wordt de Islamitische God bedoelt en niet de Christelijke of Joodse God.

   Waarom maak je je toch zo druk om Professor H. Jansen ? In opdracht van Sjeik Fawaz Nijd ?
   -------------------------------------------------------------------------------

   Je bent psychisch en geestelijk niet in staat om wat voor discussie dan ook te voeren!.

   Verwijderen
  2. "God Is Groot"
   oftewel "Allahu Akbar"
   "Live" TV beelden liegen niet..

   En "waarom" zou de Professor bewust liegen??

   Wederom antwoord schuldig ?

   Verwijderen
 13. "Aan de vruchten ken men de boom" Ik ken geen goede vruchten van de islam. Woorden zeggen mij verder niets, of ze nou wel of niet in de koran staan. Een vrouw opgesloten als een huisdier (slavin) dat zie ik bij de buren gebeuren, dat zegt mij meer dan woorden. Of begrijpen zij de islam ook niet goed? Wat goed is in de islam daarvan walgt een normaal mens, dan kan je verder zeggen wat je wilt El Houssain! Handen en voeten afhakken bijvoorbeeld, islamieten doen het hedentendage, en daar gaat het om. Vrouwenbesnijdenis, het gebeurt bij de islamieten, etc... en de feiten daar gaat het om El Houssain, en ex-katholieken hebben geen politiebescherming nodig.......

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Weer iemand die over de vruchten van een boom begint!. Kan ik ook.
   Grootschalige kindermisbruik in RKK. Aan de vruchten herkent men de boom. Toch?
   In Joegoslavië werden duizenden moslims afgeslacht door Orthodox-christelijke Serviërs. Vrouwen werden massaal verkracht. Aan de vruchten herkent men de boom. Toch?
   Dolf de holocaustpleger liet zich inspireren de kerkhervormer Maarten Luther. Aan de vruchten herkent men de boom. Toch?

   Zeg nu dat ik het Christendom onrecht aandoe door die foute mensen aan te halen en ze af te schilderen als de ' voorbeeldige Christenen'!. Ik geef u gelijk!. Deze mensen noemen zich wel Christen, maar handelden volkomen in strijd met de bijbel.

   Geldt ook voor diegenen die zich moslim noemen, en vervolgens vol in de fout gaan. Handelen ook niet naar de islam, want die vertelt iets heel anders....Oh, nu zeggen de woorden u ineens niets!..
   Ziet u wel hoe moeilijk het communiceren is met hoeiboei-ers?

   Verwijderen
  2. @El_Houssain. Er ontbreekt telkens iets in uw ijver jegens de Islam haar cultuur en dat is kritische distantie.
   Enige afstand zou u kunnen leren dat in alle islamitische landen ter wereld 'stront aan de knikker is' ongeacht de culturele achtergrond; hetzij tegen andersgelovigen hetzij tegen islambroeders maar dan van de verkeerde soort. Immers Indonesie verschilt wel wat van Soedan en dat weer van Tunesië nen de Boko Haram gekken. Dit kan niet anders dan met de Islam te maken hebben of tenminste met de , zoals u telkens beweert, misvattingen die blijkbaar wel erg gemakkelijk post vatten in al die verhitte koppen. Legt u nu eens uit hoe dat gedonder, dat statistisch gezien onmogelijk toevallig kan zijn, toch overal zo te bespeuren is. En ook in ons Westen vinden we baardapen die vinden dat Spanje weer terug gevoerd moet worden in de islamitische invloedsfeer. Kijk, daar krijgen de meest mensen hier een geweldige sik ( geen baard!) van

   Verwijderen
  3. @El_Houssain. Er ontbreekt telkens iets in uw ijver jegens de Islam haar cultuur en dat is kritische distantie.
   Enige afstand zou u kunnen leren dat in alle islamitische landen ter wereld 'stront aan de knikker is' ongeacht de culturele achtergrond; hetzij tegen andersgelovigen hetzij tegen islambroeders maar dan van de verkeerde soort. Immers Indonesie verschilt wel wat van Soedan en dat weer van Tunesië nen de Boko Haram gekken. Dit kan niet anders dan met de Islam te maken hebben of tenminste met de , zoals u telkens beweert, misvattingen die blijkbaar wel erg gemakkelijk post vatten in al die verhitte koppen. Legt u nu eens uit hoe dat gedonder, dat statistisch gezien onmogelijk toevallig kan zijn, toch overal zo te bespeuren is. En ook in ons Westen vinden we baardapen die vinden dat Spanje weer terug gevoerd moet worden in de islamitische invloedsfeer. Kijk, daar krijgen de meest mensen hier een geweldige sik ( geen baard!) van

   Verwijderen
  4. Aan Hans 23:23

   U schrijft: "De Islam haar cultuur".
   Moet zulks niet zijn: "de Islam zijn cultuur"?
   U schrijft van baardapen die vinden dat men Spanje moet terug leiden in de muzelmaanse invloedsfeer.

   Zulks is een harde uitspraak.
   Mag ik u daarop wijzen dat Andalousië een arabisch woord is?
   El - Andalous wil zeggen het land der Vandalen.
   Veel aardrijkskundige namen in Spanje zijn van arabische oorsprong.
   El - Husseini heeft gelijk waar hij schrijft dat het servisch-orthodoxe "christenen" waren die begonnen met moordpartijen tegen muzelmannen.
   Zulks was reeds het geval tijdens de Derde Balkanoorlog van 41 tot 45.

   Verwijderen
  5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  6. @Jëhan1 april 2013 10:45

   El - Husseini heeft gelijk waar hij schrijft dat het servisch-orthodoxe "christenen" waren die begonnen met moordpartijen tegen muzelmannen.

   Gewoon maar een vraag?(offtopic)
   Begonnen die Serven zomaar onschuldige muzelmannen te vermoorden ?? Of was het een reaktie op moordpartijen van "de andere kant" die gek genoeg alleen maar onbeschermde vrouwen, babies, kinderen en ouderen vermoorden ! (heb ik ergens gelezen) Verlicht mij AUB...U schijnt er veel van af te weten...

   Verwijderen
 14. @jehan. Grappig dat inderdaad 'Islam' een mannelijk woord is terwijl religie een vrouwelijk woord is. Excuus dus dat ik eventjes teveel de nadruk heb gelegd op de religie.
  Wat betref de uitspraak over Spanje: het is me niet duidelijk of u ook van mening bent dat Spanje eigenlijk tot de Dar-al-Islam behoort. Spreek u daar eens eenduidig over uit. Verder ga ik geen wandaden met wandaden vergelijken en 'wie-er-begonnen-is', we zitten hier niet op een schoolplein. Ik constateer enkel de puinhoop die men er thans in Islamitische landen van maakt t.a.v. de andersdenkenden ( tegen de 'eigen soort' en tegen andersgelovigen). Spreek u daar ook eens duidelijk over uit.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Hans 11: 33

   U zult mij niet horen zeggen dat Spanje behoort tot de Dar al Islam.
   Maar Spanje heeft gans lang behoord tot de Dar al Islam.
   Nog in 1612 wees de spaanse koning morisco's uit.
   Talloze spaanse woorden zijn van arabische oorsprong.
   Enige nostalgie van Moghrebijnen is derhalve verstaanbaar.
   Zoals wij Nederlanders nostalgie koesteren naar de tijd dat de Nederlanden één staatkundig geheel vormden.
   En de nederlandse taal weerklonk tot Bonen en Monsterjoel.

   Verwijderen
  2. @jehan. Laat ik nu helemaal geen nostalgie hebben naar een situatie van 500-600 jaar geleden zoals u wellicht wel hebt of zoals, naar u zelf schrijft, een aantal Moghrebijnen wel heeft. Maar u heeft nog steeds mijn vragen niet eenduidig beantwoord wellicht omdat mijn vragen niet ondubbelzinnig waren. Vindt u dat Spanje, omdat het ooit Dar al Islam was, dient teruggevoerd te worden vanuit de huidige situatie naar de Dar al Islam. En zo u dat vindt is dan gewapenderhand ingrijpen van uw geloofsgenoten gerechtvaardigd om dat doel te bereiken?
   En graag wil ik ook nog op een antwoord op mijn laatste vraag van 11:31

   Verwijderen
  3. Ten overvloede en ter aanvulling zij nog opgemerkt dat de nostalgie naar een islamitisch Spanje zich ook nestelt in de koppen van bekeerlingen met pluisbaarden, weliswaar vermomd als 'Moghebijnen', uit Nederland. Snapt u dat nou?

   En mijn vraag additionele vraag is gesteld om 11: 33 (ipv 11:31)

   Verwijderen
 15. Zal ik het nog een keer uitleggen beste El Houssain !

  De Professor pretendeert helemaal niet dat hij losstaande teksten als één tekst ziet.
  Maar geeft aan dat IQ30 figuren aan moslimse zijde,(jouw broeders toch) deze (kuch..losstaande) tekst wel gebruiken om hun slacht en moordpartijen te rechtvaardigen .
  En geeft verder aan dat dit (teksten en versen uit de koran) één van de oorzaken is van, ach.. wereldwijde onrust...

  In plaats dat jij hem gelijk geeft, en boos wordt op je moslimbroeders die het allemaal schijnbaar niet kunnen bevatten, richt jij je gespeelde woede op de (ongelovige) boodschapper. De zogenaamde "vijand" van de islam !! De dhimmi die iets meer begrijpt van islam dan de polderkneuters in Holland.

  En dit speel je Bewust !!!!! Smeerpijp die je bent.
  Je weet, als IQ50 moslim, drommels goed hoe de vork in de steel zit, beter dan al die Hoei Boei-ers hier, die dit hier lezen., en jij zogenaamd moet beschermen tegen al die leugens..

  De vraag is waarom doe je dat ??

  Was benieuwd tot hoever je zou gaan, maar weer een prachtig voorbeeld van het etaleren van "blind islamitisch fanatisme", niet met een zwaard, maar met een toetsenbord, gespeelde zieligheid en verontwaardiging.

  Fanatieke islamwoede..

  De oorzaak van alle islamitische ellende in de wereld, is niet de Koran, maar de Professor, of Wilders en ander vijanden van de isslam..

  De opvoeding tot psychopaat is bij moslims tot in de perfectie geregeld.
  En helaas lopen de kriebels over mijn rug, bij zoveel onechtheid, de neurotische kenmerken spatten er van af.

  Een greep uit onbeleefdheden door jouw gespuwd hier op Hoei Boei.(alleen al hier in dit toppic)

  De schaamteloze leugenaar Jansen..
  Kwakzalver Jansen..
  Jansen is een oplichter..
  Koekwous Jansen..
  Bedrieger Jansen...

  Zullen we maar ipv de naam Jansen, jouw naam invullen.. El Houssain.

  (Vind het sterk dat de Professor nog de moeite neemt om op jouw te reageren)

  En laat je nakijken kerel..lees: "kleuterpsychologie voor dummies" Een goed begin.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Volgens de opvatting van E.H. is het midden-Oosten voor 95% bevolkt met extremisten die geen goede moslim zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Aan Sirik 12:12

  U bezigt de term "Midden-Oosten".
  Omtrent het gebruik van de geografische aanduidingen Nabije Oosten en Midden-Oosten bestaat verwarring.
  Daar en is een gazet dewelke heet Asj- Sjarq al Mutawassit, Het Midden Oosten.
  Deze gazet verschijnt in Saoedi-Arabië.
  En inderdaad, men kan dit land rekenen tot het Midden-Oosten, evenals Iran, Baloetjistan en Afghanistan.
  Het Nabije Oosten evenwel omvat landen als Egypte, Jordanië, Syrië en Iraq.
  Onder Saddam Hussain genoten de nestoriaanse christenen in Iraq een goede behandeling.
  Tariq 'Aziz, minister van buitenlandse zaken, was een nestoriaanse christen.
  De Anglo-amerikanen met hun krankzinnige opvattingen over democratie hebben van het land een bende gemaakt.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ jëhan. Mag ik u vragen mijn vragen alsnog te beantwoorden( zie 2 april 11.30 ev).
   Dictators hebben er altijd al een handje van gehad om groepen mensen uit elkaar te spelen en deze of gene groep te bevoordelen net omdat deze groep mensen hen aanstaat vanwege hun geloof b.v. maar vooral vanwege binnenlands politieke overtuigingen/bruikbaarheid. Dat Sadam de Nestoriaanse christenen kon gebruiken zegt meer over het strategisch handelen van hem dan over zijn 'tolerantie' t.a.v. andersdenkenden,hetzij op ideologisch hetzij op religieus terrein.

   Verwijderen
  2. Aan Hans 21:29

   In deze rubriek kunt u mijn e-post adres lezen en wel in een antwoord aan Peter Kuypers.
   Wanneer u mij op dat adres vervoegt zo wil ik uw vraag van 2 april beantwoorden.
   Een land als Iraq behoeft een autoritair régime om het volk te besturen.
   Wist u dat Saddam Hussain naast staatsman ook romanschrijver was?
   Een van zijn romans is in het frans vertaald geworden.

   Verwijderen