Godsdienstkritiek: twee soorten reacties

Tijdens het inmiddels al half klassieke programma waarin Ebru Umar eens flink los gaat op de Nederturken en de storende nachtelijke oproep tot het gebed in Turkije, laat de theoloog en presentator Andries Knevel zich ontvallen dat het christendom al drie eeuwen gewend is aan kritiek, wat kennelijk impliceert dat de islam zo ver nog niet is, en dat we het de moslims voorlopig nog niet kunnen aandoen om de islam te bekritiseren. Bovendien zou het bij de islam en de moslims gaan om een achterstand van maar een paar eeuwen.

Is dat wel zo, van die drie eeuwen gewenning? In de begintijd wordt toch elke godsdienst bekritiseerd,
zo niet uitgejouwd of erger? Denk aan de geschiedenis van de Mormonen of desnoods Scientology. Ook het christendom heeft het in de beginperiode flink voor de kiezen gekregen, de beroemdste en waarschijnlijk venijnigste criticus van het Christendom was ene Celsus, ± 170 van onze jaartelling. 

Celsus is niet vermoord door een militante christelijke terrorist, integendeel, de kerkvader Origines heeft zijn betoog weerlegd in een beroemd boek, ‘Tegen Celsus’. Als Origenes dat boek niet geschreven zou hebben, zou vandaag de dag niemand enig idee hebben wat Celsus van mening is geweest.

Lang nadat Keizer Constantijn (± 330) het christendom tot de dominante godsdienst van het Romeinse rijk had gemaakt, al was het alleen maar omdat de meerderheid van zijn onderdanen inmiddels vrijwillig christen was geworden, is er nog even een heidense keizer aan de macht geweest, Julianus de Afvallige, die van 361 tot 363 geregeerd heeft.

Hij noemde de christenen ‘Galileeërs’, om te benadrukken dat het christendom niet meer voorstelde dan het geloof van een sekte van primitieve lokale vissers, die het aan elke verfijning en geletterdheid ontbrak. Hij nam een reeks van antichristelijke maatregelen. Ook Julianus is niet door een christen vermoord, maar gesneuveld op het slagveld in een oorlog tegen de Perzen. Veel van wat hij geschreven heeft, is bewaard gebleven, dankzij het werk van christelijke kopiisten en bibliothecarissen.

Mohammed (570-632?) en zijn volgelingen hebben anders op kritiek gereageerd. Nadat ze Mekka veroverd hadden (630?) hebben ze de daar aanwezige islamcritici vermoord. Van een enkeling is de naam nog wel bekend: de bejaarde Aboe Afak, de zwangere Asmaa bint Marwaan.

Met de jodenman Ka’b ibn al-Ashraf en de mannen van de joodse stam Qurayza had Mohammed al eerder bloedig afgerekend. Ze zijn onthoofd. De oudste islamitische bronnen berichten het allemaal zonder enige schaamte. Het wordt nog steeds naverteld, en tot voorbeeld gesteld—alles wat Mohammed deed is een voorbeeld voor zijn volgelingen, Koran 33:21. Mohammed spreekt de joden bij die gelegenheid aan als ‘apenbroeders’, ikhwaan qirada, zie Mohammeds biografie van de hand van Ibn Ishaq (± 750).

Jezus van Nazareth en Paulus van Tarsus, de scheppers van het christendom, zijn om het voorzichtig uit te drukken niet bedeesd wanneer ze hun critici dan wel tegenstanders op de korrel nemen, maar van moord is nergens sprake, wel van virtuoze scheldpartijen en beledigingen: ‘adderengebroed’, ‘witgepleisterde graven’, zie de bronnen en vermaak u.

Ook bij de afhandeling van het probleem van interne vijanden in later eeuwen blijkt een groot verschil te blijven bestaan. De islam roept op tot (informele) executie van afvalligen en van iedereen de profeet beledigt, bijvoorbeeld door de koran te verbranden.

Het christendom daarentegen behelpt zich vanaf de 12de-13de eeuw met de Inquisitie, die nu al eeuwen niet meer bestaat. De islam kent anderzijds vanaf het begin in de 7de eeuw tot op de dag van vandaag nagenoeg ononderbroken onderlinge oorlogen tussen Soennieten en Shi’ieten. Die oorlogen vinden in het hele territoir van de islam plaats. Dat is echt andere koek dan de ‘kruistocht’ tegen de Katharen in Zuid-Frankrijk, ergens diep in de Middeleeuwen.

De theoloog en presentator van variété-programma’s bij de staatsomroep Andries Knevel vergiste zich dus. De islam heeft vanaf het allereerste begin in Mekka en Medina van de volgelingen van Mohammed krachtige, bloedige en gewelddadige maatregelen geëist tegen andersdenkenden en critici, en doet dat nog steeds. Het christendom is inderdaad gewend om voor rotte vis en een geloof voor halfdebiele ‘vissersmensen’ te worden uitgemaakt, niet alleen de afgelopen drie eeuwen maar al bijna twee millennia lang.

Godsdienstkritiek is geen uitvinding van de Verlichting, maar het klopt wel dat godsdienstkritiek sinds de Verlichting een historische, filologische en archeologische wetenschappelijke ondergrond gekregen heeft. Ook dat laatste kan niet worden aangetroffen in het islamitische cultuurgebied. Als theoloog en presentator Knevel dat bedoelde, heeft hij gelijk.

55 opmerkingen:

 1. Hartelijk dank voor de duidelijke uiteenzetting! Het wordt zo hoe langer hoe duidelijker wat voor een bedriegers bij onze media aan de touwtjes trekken! Zo wordt de mensen willens en wetens zand in de ogen gestrooid, maar langzaam maar zeker zal de waarheid boven komen, door de noeste arbeid van enkelingen zoals u!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hans Jansen,

  U citeert graag Ibn Ishaq. De werken van Ibn Ishaq ('historicus' uit Irak) zijn gebaseerd op mondelinge overleveringen, dus niet op schriftelijke.
  Hij verklaarde dat zelf, met de mededeling dat er geen garanties bestaan dat zijn werk op waarheid berust, dus op datgene waar de geleerden vanuit gaan.
  Zo is de hadith van ' apenbroeders', door die geleerden als mawdoo bestempeld. Een verzonnen hadith!
  Al zou mohamed dat echt gezegd hebben, als de geleerden vinden dat dit geen uitspraak is van hem, is er niemand die er nog vanuit gaat.
  De hadith-inhoud is wat de hadith-geleerden ervan maken, niet Ibn Ishaq.

  Er is maar 1 reden te bedenken waarom u vaak Ibn Ishaq citeert, namelijk omdat hij verzonnen uitspraken en gezegdes verwerkt heeft die volgens gezaghebbende islamitische geleerden onterecht aan Mohamed zijn toegeschreven.


  33:21
  In de wijde omgeving van dit vers is er geen 'gelegenheid' te vinden waarbij Mohammed de joden aanspreekt als ‘apenbroeders’! Anders moet u dat maar aantonen.

  Dus uit de grote duim gezogen zodat uw ongeletterde fans hun vooroordelen weer bevestigd zien.

  Als u hier toch op reageert, dan graag inhoudelijk en met islamitische lectuur als bron.
  Ik vraag u niet om allerlei geponeerde stellingen of erger: uw eigen 'werken'!.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Houd moed Houssain; waar woorden niet overtuigen zijn het wel de daden van de Ummah die boekdelen spreken. Apen en zwijnen zijn het niet waard om opgenomen te worden in het Walhalla van Allah. Laat zijn wraak maar aan hem over.

   Verwijderen
  2. El Houssain .
   Probeer het nog een keer te lezen en dan nog een keer , misschien dat je het dan ziet .
   "-alles wat Mohammed deed is een voorbeeld voor zijn volgelingen, Koran 33:21." schrijft Jansen . Let vooral op de punt achter 33:21....
   dan volgt :
   "Mohammed spreekt de joden bij die gelegenheid aan als ‘apenbroeders’, ikhwaan qirada, etc.
   Dit slaat terug op :
   "Met de jodenman Ka’b ibn al-Ashraf en de mannen van de joodse stam Qurayza had Mohammed al eerder bloedig afgerekend ."
   Je leest het dus verkeerd , lees het maar een paar keer dan wordt het wel duidelijk .
   met vr.gr.
   Ibn Ab Bassie .


   Verwijderen
  3. Dank El Houssain dat jij, je (weer) zo bezorgd maakt over al die ongeletterde lezers van Hoeiboei met 'bevestigingen' van hun vooroordelen..

   Tjeetje.. volgens mij kan je nog heel wat leren van al de 'ongeletterde lezers' elke keer als je in debat gaat krijg je weer een ontiechelijke draai om je kop..(zelfs mij lukt dat)
   En als de professor mee doet ben je na 2 reakties uitgeluld....!

   "Zo is de hadith van ' apenbroeders', door die geleerden als mawdoo bestempeld. Een verzonnen hadith!"

   In welke Soera of Hadith staan nu de goedgekeurde 'geleerden' vermeld ?

   Anders dan bij moslims is de opvoeding bij westerse kinderen, humaan en gericht op persoonlijke ontwikkeling van zelfkennis en zelfreflectie. En probeert ze te leren om zelf na te denken over allerlei onderwerpen. Ook over religie..ect. Een ieder naar vermogen..En een is ieder vrij om (later) zijn eigen keuzes te maken.
   De westerse beschaving zien hun kinderen als unieke persoonlijkheden, mensen van morgen, die het nog slimmer en verstandiger aanpakken.... Vandaar ook het ongekende succes van westerse samenlevingen.
   En het succes breidt zich uit, als kringen in het water. Iedereen, en land wat zich opensteld kan er van meeprofiteren.

   Bij moslims is dat helaas heel anders, het enige wat belangrijk is in de opvoeding, dat de kinderen keurige volgelingen worden van die zogenaamde profeet (dtzmh) Een moslimse opvoeding crossiert in achterlijkheid. Met slaag, dwang, dreiging en indoctrinatie wordt elke unieke persoonlijkheidje, elke intelligentie van kinderen in de kiem vermoord. Elke mogelijke nieuwe Einstein of Morricone wordt vakkundig en op misdadige wijze om zeep geholpen. (letterlijk...)
   Als er in het westen iemand van school komt, kan deze persoon zelfstandig nadenken en zijn keuzes maken.
   Als er een moslim van school komt, (als tie het al haalt) dan komt er een strijder voor Allah van af.

   Het vermoorden van 'onschuldige' kinderhersen door moslims, is de allergrootse misdaad tegen de menselijkheid die je maar kan bedenken.

   De moslimse opvoeding levert éénheidsworsten af, allemaal denken ze hetzelfde.
   Vandaar die blijvende achterstand op maatschappelijke en sociale ontwikkeling, cultuur en economie, ect.. (en geen El-Houssain die zich DAAR druk overmaakt)

   Maar helaas, hier hebben de socialistischegekkies het onderwijs al goed verziekt. En pamperen moslims (stemvee) met eigen islamitische scholen, is de goden verzoeken.. Veel te laat hebben de 'verstandigen' (PF, GW) onder ons dit ingezien. Nu het uit de hand dreigt te gaan lopen, moeten het 'domgehouden' volk worden voorgelicht. De waarheid moet worden verteld..vooroordelen moeten worden bevestigd. (doen trouwens de moslims zelf wel, lees elke dag het nieuws) (nooit één positief nieuws-item)

   Er is al een paar keer door diverse mensen gesuggereerd dat jij, El-Houssain nu eens een blog schrijft over de islam.. over bijv. vooroordelen van PVV-gekkies... of over de zegeningen van de islam ?? Komt maar niet hé..? (lafaard!)
   Je hebt helemaal niets...oei wat doet dat pijn...

   Nog een linkje naar een 'echte' profeet..Kahlil Gibran.. http://www.xen.dds.nl/profeet/over_kinderen.html

   Verwijderen
  4. De biografie van Ibn Ishaq is de basis van alle verhaaltjes over dit heerschap. Als je die niet 'gelooft' blijft er niets over. De overige schrijvelaars leefden enkele eeuwen na de 'feiten' die ze beschrijven. Historische bronnen noemt men dat of sprookjes?

   Verwijderen
  5. hendrikush 6 augustus 2013 09:41,

   "waar woorden niet overtuigen zijn het wel de daden van de Ummah die boekdelen spreken."
   ----------------------
   Dus die RRK- misstanden spreken boekdelen over het Christendom?!

   Jansen heeft 't helemaal niet over de 'daden', maar over de geschriften. En de islamitische geleerden spreken hem daar in tegen. Dat is het hele manco van Jansen.
   Over de 'daden' spreekt hij pas als zijn stellingen onderuit worden gehaald.

   Nee hendrikush! Zoals elke misstand binnen de kerk niets zegt over het geloof zelf, zegt elke misstand binnen de islamitische gemeenschap niets over de islam. Het zijn de mensen die het doen, niet het geloof.


   Bassie en Adriaan 6 augustus 2013 13:58 probeert mij de koran te leren lezen!
   Probeer eerst aan te tonen in welke hadith ' apenbroeder' voorkomt en wat voor commentaar er onder staat.
   Dat zou Jansen moeten doen, maar daar is hij te laf voor.


   Pete 6 augustus 2013 17:17 zegt:
   "En als de professor mee doet ben je na 2 reakties uitgeluld....!"
   ------------------
   Waar is Jansen dan?!
   Als hij mij onderuit zou kunnen halen dan had hij dat zeker niet nagelaten. Maar niets. Muisstil!.


   Anoniem 6 augustus 2013 22:38,
   Islamitische geleerden uit de tijd van Ibn Ishaq uitten veel kritiek op zijn werk.
   Ibn ishaq heeft zelf verklaard niet te garanderen dat al zijn werk op waarheid berust. Om een simpele reden dat hij alles wat hem ter ore kwam, zonder verder onderzoek, opschreef.

   Wanneer een islamitische hadith- geleerde een uitspraak afkeurt, omdat deze in strijd is met de leer van de koran, dan is dat niet islamitisch. Klaar.

   Omar Ibn El- Kattaab, is voor de moslims een gerespecteerde metgezel die vaak in de nabijheid van Mohamed vertoefde, heeft gezegd:
   "Als ik iets doe of zeg wat in strijd is met de islamitische leer, dan is dat verkeerd en een tekortkoming van mij zelf. Doe het dan niet na, en spreek mij daarop aan!"

   Dus iemand die naast Mohamed leefde kan er naast zitten in zijn doen en laten, laat staan Ibn Ishaq die het zelf toegaf.

   Wanneer de koran en de hadith dingen verkondigen die haaks op elkaar staan, heeft niet de hadith, maar de koran de voorkeur, omdat de laatste het belangrijkste is in de islam.


   Uw uitspraak: "Als je die niet 'gelooft' blijft er niets over", zult u moeten onderbouwen met als bron de islamitische geschriften, alvorens ik met u verder zal discussiëren.

   Verwijderen
  6. El_Houssain7 augustus 2013 13:53

   Geen antwoord op de vragen die ik stelde...?

   "In welke Soera of Hadith staan nu de goedgekeurde 'geleerden' vermeld ?"

   Dyslexie ? Alleen de vraagjes eruit pikken waar je een antwoord op weet ?
   Kon Allah dit niet weten ?? dat er zoveel onduidelijkheid ging bestaan over die (gepikte) sprookjes van hem ??????
   Als HIJ die alwetende en almachtige is, dan had tie toch wel een lijstje "met gezaghebbende schriftgeleerden" meegestuurd met die engel in die befaamde grot ? Wakker worden Houssaintje....je wordt bedonderd.....!!!!

   "En de islamitische geleerden spreken hem daar in tegen"
   "Wanneer een islamitische hadith- geleerde een uitspraak afkeurt, omdat deze in strijd is met de leer van de koran, dan is dat niet islamitisch. Klaar."

   Klaar... ?? Wat klaar ?? Volgens de wet van El-Houssain ?? Kom jij dan eindelijk eens met een lijstje van die islamitische geleerden, die voldoen aan de eisen van "gezaghebbend" !!! ?
   (Volgende vraag natuurlijk, wie maakt die eisen voor "gezaghebbend"!!!)
   Is je al meer gevraagd, en dan kwam je 'eens' met wat geneuzel en onduidelijkheden eindelijk met Sjeik Vaatwas op de proppen. Dat meen je toch niet dat je deze smeerpijp als een "gezaghebbend" geleerde ziet ?

   En btw, de Koran is een doodnormaal, openbaar boek, in vele talen leverbaar. Een ieder kan het lezen en zich daar een mening over vormen.. Of moeten we eerst bij jouw langs voor uitleg ? Who the fuck are you..en schijt aan jouw uitleg....en van al die 100.000 zogenaamde schriftgeleerden....'Wij' zien héél goed welk effect de koran heeft op zijn (schaamteloze) schaapjes...
   (in het westen verzorgen we onze kinderen goed en leren we ze lezen, dat is in de apenlanden natuurlijk wel anders en heeft de kudde van Allah iemand nodig, zoals El-Houssain, die de koran wel effe uitlegt .

   En verder, bij elke misstand/crime binnen de kerk is het doel persoonlijk genot of geldelijk gewin voor de dader. En binnen de westerse rechtsstaat wordt hij, de dader, veroordeeld en opgeborgen.(soms, als er aangifte word gedaan)
   Bij (bijna) elke misstand gepleegd door een moslims (elke dag staan de kranten vol) is het doel de verdediging van de eer van hun (niet bestaande) god Allah en zijn profeet Mohammed ...
   Dus duidelijk WEL een gevolg van/door de islam. En de daders gaan vrijuit en worden toegejuicht... savvy !

   "Waar is Jansen dan?!"

   Excuus, ik zag zijn naam wel een keer of 20 voorbijkomen..en iets met "bodem bereikt" verkeerd gezien, mijn fout.

   "Als hij mij onderuit zou kunnen halen dan had hij dat zeker niet nagelaten. Maar niets. Muisstil!."

   Denk dat 'tie' daar veel te integer voor is !!!

   (en een blog van El-Houssain..zit dat er nog in ? over de vooroordelen van PVV'ers bijv.) (tja je weet dondersgoed dat die 'vooroordelen' op waarheid berusten...)

   Verwijderen
  7. Gelukkig El-Houssain, zijn zulke RKK misstanden gewoon toegestaan in de shariah.

   Verwijderen
  8. Wederom 'Muisstil'

   O.. wacht effe ! vrijdag..voorbereidingen voor alle gebeden naar boven. En nieuwe inspiratie..

   Ben benieuwd ?

   Verwijderen
  9. Oei wat is het toch muisstil !

   ach..zaterdag...effe bijkomend van al die inspannende gebeden en buigingen.
   En zijn oren doen nog zeer van het gebrul.

   Verwijderen
  10. Pete 8 augustus 2013 06:57,

   Het zijn niet de geleerden die gekeurd moeten worden! Dat heb ik nergens beweerd.

   De Schriftgeleerden hebben ooit een collectie hadith's bij elkaar opgezocht en beoordeeld op betrouwbaarheid, dwz ze mogen niet in tegenspraak zijn met de koran, anders is het een mowdoo- hadtih. Dus verzonnen.

   Een hadith heeft niet de status van de koran, en kan elk moment verwijderd worden wanneer het in tegenspraak blijkt te zijn met de islamitische leer volgens de koran en de Qudsie.

   Er zijn verschillende categorieën hadith. Waaronder:

   Sahih: zeer betrouwbaar. Hier gaan de geleerden vanuit in hun uitspraken.
   Hasan: betrouwbaar. Redelijk
   Da;ief: Zwak. Twijfelachtig. Ongeloofwaardig.
   mowdoo: Verzonnen. Geen geleerde doet hier wat mee. Deze 'hadiths' doken vaak op in Iraq en Perzië.

   Ibn Ishaq, die Jansen vaak aanhaalt, gaf zelf toe dat hij alles opschreef wat voorbij kwam drijven! En dat er geen garanties bestaan dat zijn werken wel door de geleerden gesteund worden. Zelf zou hij een historicus geweest zijn.

   Het is helemaal niet vreemd dat Jansen graag Ibn Ishaq citeert. Ibn Ishaq is bij uitstek een geschikte lectuur om de islam te beschadigen. Daar staan de meeste leugens over de islam, dus verhalen die andere mensen verzonnen hebben over Mohamed.

   De hadtih;s die goedgekeurd zijn vind je hier:

   http://www.searchtruth.com/hadith_books.php

   Alles wat hier niet tussen staat is verworpen en geldt niet als leidraad voor de islam.

   Zijn je vragen nu beantwoord?

   Verwijderen
  11. hendrikush 8 augustus 2013 15:34,

   Nogmaals: Als het wel de daden zijn van de Ummah die boekdelen spreken, zijn het dan ook de misstanden in de RKK- kerk die boekdelen spreken over het Christendom?

   Geef je wel antwoord? Of moet ik deze vraag anders stellen?

   Verwijderen
  12. Dank voor je keurige antwoord..staat precies ook zo in wikipedia..toeval ?
   (betreft wel jouw waarheid en jouw leefwereld !)

   Is dat nu geldig die voor alle moslims, alle stromingen en leerscholen ? of alleen voor jouw stroming, jouw tak van 'de islam'.. ?

   Nog een vraag..
   Waarom heeft Allah (en al die geleerde geleerden) dit vantevoren niet zien aankomen ? Al dat ''gekissebis'' over Hadith, Soera, Koran enzo !
   '
   Dat "gekissebis" geeft nogal wat problemen...

   Hier in het westen (gelukkig nogwel) vrij vreedzaam ? (polemiek ect.)
   Maar in de thuislanden elke dag tientallen dooie moslims, vermoord door andere moslims van andere (van de 1000de) stromingen.

   En daar krijgen wij hier in het westen nu juist weer de bibbers van..liever niet hier !! Dat kan je toch wel begrijpen ?

   Wat vind jij ?? Heb je daar begrip voor ? Voor die (gereserveerde) gevoelens van Westerlingen ?

   (dus meerdere vragen)
   En AUB een antwoord van je eigen gedachtes, en niet de standaard moslim antwoorden.

   Verwijderen
  13. El_Houssain10 augustus 2013 21:22
   Zijn je vragen nu beantwoord?

   Nog niet helemaal...look effe hierboven dan staan er nog wat ! dank voor de genomen moeite.

   Vooral die vraag "of dat nu voor alle moslims geldt" ? (die besluiten van 'geleerden' over die Hadith's enzo)

   Dan begrijp ik beter "als de ene moslim (sunnie) wat uitvreet, dat je niet zomaar de ander (sinnie) de schuld kan geven..Zeg ik zo goed ??

   Verwijderen
  14. Pete,

   Zo staat 't precies op wikipedia. Maar zo toevallig is dit nu ook weer niet, want zo staat de hadith in alle islamitische geschriften uitgelegd. Op wikipdia keek ik pas nadat jij het aanhaalde.

   Is niet geldig voor alle stromingen. Alleen soenniten doen wat met de hadith. Daarom ook wel 'sunnah' genoemd.
   Sji'ieten bijvoorbeeld moeten niets hebben van de hadith. Alleen zo kunnen ze 'innoveren' in hun geloofszaken!. (Verboden in de hadith)

   Wel geldig voor alle leerscholen.
   Maliki, Sjaffi'ie, Hanballi en Hanafi.
   leerschool verschilt per regio.

   De hadith- leer is een lang verhaal. En is het belangrijkste boek naast de koran.
   De koran is de basis van de hadith, nooit andersom.

   God (=Nederlands voor Allah) heeft de wereld het geloof gegeven, en ja: de mensen moeten het verder wel naar behoren invullen. (Koran).
   Als iedereen maar het verstand op nul zet en de vlam in de pijp.....ja, dat gaat nooit goed!.

   Maar natuurlijk heb ik begrip voor de gevoelens van Westerlingen! Niemand wil problemen. Het is nu eenmaal zo dat een deel van de moslims hier in het Westen (en daarbuiten), zich niet weet te gedragen en de rest voor schut zet.
   Ik baal van Mohamed B. en zou graag willen dat hij uitgewezen wordt naar land van herkomst om daar van dat schitterende staatshotel te genieten.

   Als iemand iets uitvreet, moslim of niet, is alleen diegene schuldig voor z'n daden. Als je het geloof erbij betrekt, (Namen moet je wel noemen!) lijkt 't alsof je wilt zeggen dat dit onder 'de vrijheid van godsdienst' valt, en hou je het probleem onnodig in stand.

   Vrijheid van godsdienst bestaat wel degelijk, maar je moet niet voor eigen rechter spelen!. Ook dat is in de islam verboden. Dus niks, geen vrijheid van godsdienst voor het gespuis!.

   Uit eigen gedachten kan ik zoveel zeggen.
   Omdat ik het hier over de islam heb, komt wat ik hier schrijf rechtstreeks uit de geschriften. Dus ook geen 'standaard moslim- antwoorden', want een standaard- moslim weet vaak ook niet waar hij over praat!.

   Verwijderen
 3. "lectuur "
  Lectuur, joh echt waar ?
  "De Libelle" en "De Magriet" is ook lectuur.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik mag de heer Jansen weer bedanken voor zijn leerzame stukje over godsdienstkritiek, heldere betoogtranten zoals altijd met de nodige humoristische formuleringen! Voor mij altijd iets verfrissend bv de persoonsaanduiding: de theoloog en presentator van variété-programma's bij de staatsomroep Andries Knevel. Naast Fortuin, Theo van Gogh, Wilders heeft Jansen met zijn publicaties in Hoei Boei en elders mijn ogen doen open gaan voor de verschrikkelijk geweldadige Islam! Mede door zijn toedoen ben ik me er meer in gaan verdiepen (Oriano Fallaci / The religion of Peace / Ramadan bombathon etc). Toch ook een beetje een pluspunt voor Andries Knevel in die zin dat ie Ebru Umar redelijk liet uitpraten. Hij zat er wel beteuterd bij maar ik denk dat P&W eerder hadden ingegrepen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik zou me eerder bezorgd gaan maken over de staatsinrichting.

   Verwijderen
 5. Het Vrije Westen kent kritiek als middel tot waarheidsvinding. Twee kernbegrippen dragen het Vrije Westen : Vrijheid en Waarheid.
  En nu juist deze twee kernbegrippen ontbreken in leer en leven van de Islam, waardoor leugen en moord ontstaan in leer en leven van de Islam. Taqya (leugen) dient volgens de leer van de Islam het hoogste doel van de Islam :
  onderwerping van alles en iedereen aan de Islam. En daarbij wordt het vermoorden van mensen als middel toegejuicht. Het Vrije Westen stelt vast, dat we met mohammedanen te maken hebben met islamitische psychopaten, die psychisch ziek zijn gemaakt door de leer van de Islam. En deze islamitische psychopaten
  dienen behandeld te worden in het Vrije Westen. In de eerste plaats door geneeskundigen, die in gesprekstherapieën de ogen dienen te openen van de islamitische patiënten voor hun verkeerde keuze voor de leugen. Zodoende kunnen de ongeveer 50 miljoen mohammedanen in Europa een eerste stapje zetten op de weg naar de waarheidsvinding. In Nederland kan begonnen worden met de aanpak van 2,3 miljoen islamitische patiënten. Indien nodig kunnen dwangverplegingen worden opgelegd. Als er onder de 2,3 miljoen mohammedanen in Nederland uitschieters zijn, die de leer van de Islam met het kromzwaard in de praktijk willen brengen, kan TBS aan hen worden opgelegd. Ter beschikking stelling aan de Staat.
  De macht ligt nog steeds in handen van de Staat, als hoeder en beschermer van de 15 miljoen niet-moslim Nederlanders en Medelanders.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze diagnose en remedie dient te worden onderschreven door alle politici in ons land: Luctor et emergo!

   Verwijderen
  2. Aan Hans 6:36

   U bezigt de term "Vrije Westen".
   Deze omschrijving dateert uit de tijd van de diplomatieke strijd tussen Noord-Amerika en bondgenoten enerzijds en de Sovjet-Unie en onderworpen staten anderzijds. Deze twee landen waren tot 1945 malkanders bondgenoten in hun strijd tegen agressieve, onvrije landen als de Italiaanse Sociale Republiek, het nationaal-socialistische Duitsland en het Japan van de Keizerlijke Weg.
   Om die term "Vrije Westen" werd veel gelachen.
   Want wat is "vrijheid"?
   In naam van het Vrije Westen viel men 2 x Iraq aan . Gevolg: een volstrekt ontredderd land en honderdduizenden doden.
   En, niet te vergeten, een enorme haat tegen dat Vrije Westen.

   Verwijderen
  3. @ Jëhan 10:48
   Je schreef: "In naam van het Vrije Westen viel men 2 x Iraq aan . Gevolg: een volstrekt ontredderd land en honderdduizenden doden." De inwoners van Iraq weten heel goed waarom Iraq is aangevallen, het was namelijk een vergelding voor de bezetting van Koeweit. De 'glorieuze bevrijding' van dat piepkleine maar superrijke ministaatje was namelijk niet ingegeven door de wens dat Iraq en Koeweit weer samen gezellig één land zouden worden, maar om de rijkdommen op te slokken. De eerste golfoorlog was gewoon een vergelding, een politionele actie. Zelfs de grootste nationalist in Iraq zal dat nooit ontkennen. De tweede golfoorlog werd alleen gehouden omdat George W. Bush het werk dat zijn vader niet wilde afmaken, alsnog af te maken. De ontreddering in Iraq was geen gevolg van Pappa Bush of Doubble-You Bush. Iraq was ontredderd door de dictator die Iraq had. De schade die dit gehad heeft is niet voorkomen, noch uitgewist, noch beïnvloed door een van de twee presidenten Bush!

   De Iraqi's weten heel goed dat al hun problemen afkomstig zijn van die kliek die het land vele jaren als privé win-gewest heeft gebruikt! Hoeveel miljarden zijn er onttrokken aan de staatsbegroting ten gunste van de persoonlijke bankrekening van het regerend staatshoofd? Niemand houdt de Amerikanen verantwoordelijk voor de doden in Iraq, zij weten heel goed dat dit relatief een verwaarloosbaar aantal is, ze weten heel goed dat Sadam Hussein elke tegenstander gewoon liet afschieten. En ze weten ook nog hoe hard ze moesten klappen als dat gebeurde.

   Die "enorme haat" tegen het westen is uit schaamte, omdat ze het zelf niet konden oplossen. Die "enorme haat" is alleen aanwezig bij de kliek die destijds vooraan zat bij de verdeling van de gestolen poen. Met die "enorme haat" valt het dus wel mee.

   Als jij probeert om het boete kleed aan te trekken kom dan niet met onzin. Elke Iraqi weet dat hij nu beter af is dan onder die dictator.

   Verwijderen
  4. Van het Goor 00:48

   Hartelijk dank voor uw reactie.
   Leuk, schuimbekkend geschreven, ik mag dat wel.
   U heeft het over Iraqi's.
   Zulks komt uit het anglo-amerikaanse jargon.
   Je moet zo'n cultuurloze, kauwgummi-kauwende noordamerikaanse proleet eens aanschouwen als hij dat woord met die wel-gekende knauwtoon uitspreekt. Wat vroeger de roodhuiden waren dat zijn nu de Irakezen en de Taliban; canaille dat ge ongestraft kunt afknallen.


   Verwijderen
  5. Jehan, waarom zijn die Yanken er dan mee gestopt?, wellicht omdat de Irakezen dat onderling nog vele malen beter kunnen?.

   Verwijderen
  6. Bertus 17:55

   Yanken zijn niet gestopt en zullen niet stoppen vermits het afknallen van anderen hen in het bloed zit.
   Zulks is het gevolg van hun frontier-cultuur.
   Iraq is vanaf zijn ontstaan een hot-craddle dat slechts een autoritair bewind in bedwang kan houden.
   Een welsprekend voorbeeld was de staatsgreep van Rashid-Ali el -Ghailani en zijn officieren van het Gouden Vierkant in 1941.
   De Britten smoorden deze staatsgreep in bloed.

   Verwijderen
 6. Waarom zouden wij de geestelijk gemaltraiteerden van de wereld hier moeten behandelen? Hebben wij niet genoeg aan onze eigen strompelaars? Behoeft niet ieder een medicijn op maat, van eigen teelt en bodem?
  Als geimporteerde lijders willen genezen moeten ze dat op eigen kracht doen: alles wat van ons komt is immers verdacht in hun ogen, want zoals de waard nu eenmaal is vertrouwt hij zijn gasten. Zelfs als er geen opperwezen te bekennen is onze pleidooien zullen ze ons ervan verdenken dat wij hun een kool willen stoven door hen stiekem te bekeren.
  Laten we de verbijsterden dus rap naar huis sturen om samen met andere lentevierenden hun eigen wiel uit te vinden!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. "Het christendom daarentegen behelpt zich vanaf de 12de-13de eeuw met de Inquisitie, die nu al eeuwen niet meer bestaat. "
  Maar die taak is gedeeltelijk overgenomen door politieke partijen....

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Aboe Afak en Asmaa bint Marwaan waren in Medina vermoord vóór de verovering van Mekka

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat krijg je nou als je de namen niet even Googelt nadat je een stukje hebt geschreven.. in mijn prachtboek De Verhalen uit Medina staat het gelukkig wel goed..

   Verwijderen
 9. 'Verhalen uit Medina'. Prachtige titel die de lading dekt!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Jëhan

  “Wat is vrijheid?”

  Islam kent geen vrijheid, een voorbeeld hierboven is de bekeerling ‘Aicha’ in doodsangst voor ‘Hel van ‘Allah’. Koran is dictatuur door psychisch- en fysiek geweld. Moslims zijn gevangenen, ‘slaven van ‘Allah’, de groots mogelijke vernedering voor mensen. Boeken geven ons rijkelijk “vrijheid” van gedachten en ontwikkeling. Echter censuur en allerlei achterstand in alle islamlanden, dus worden er in Spanje meer boeken gepubliceerd dan in héél islam. Islamlanden zijn min, meer, of geheel Korandictatuur - w.o. S.A. en Iran. Koran is ‘heilig ‘sharia’ strafrecht’ dus de Islam Inquisitie – o.a. toegepast door de Koranfascisten de “Taliban”, die “vrijheid” begraven door terreur. Mensenrechten bestaan niet door Koran, dus weigert islam de VN ‘Algemene Verklaring van Mensenrechten’ te ondertekenen, etc. geen “vrijheid”.

  “Irak”: als ik u een mes verkoop, dan bepaalt ú hoe dat te gebruiken. Saddam verkoos ongeveer 3 miljoen moslims te vermoorden. Ongetelde aantallen Irakezen in ‘het Westen” stonden te juichen in gedachten terug te kunnen keren nadat Saddam door USA verwijderd was. Na Saddam, de rollen omgekeerd, de sjiíeten aan de macht, discrimineren die soennieten, dus gaat het vermoorden van elkaar door, geholpen door de toegevoegde ‘waarde’ Al Qaeda, en islam ‘geestelijken’ geknipt voor opjutten tot geweld.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Aan Godelieve 18:30

  U bezigt de kreet "toegevoegde waarde".
  Dit is de laatste tijd in zwang gekomen.
  Ze is ontleend aan het marxisme.
  In de Sovjet-Unie, waar het marxisme staats-ideologie was, hield men godlozen-manifestaties.
  Men voer in optochten portretten mede met karikaturen van een pope, een rabbijn en een mullah.
  Dat waren de gehate representanten van achterhaalde, achterlijke godsdiensten.
  De grote socialistische Sovjet-Unie , het vaderland van alle boeren en arbeiders bestaat niet meer.
  In de opvolgers-staten zijn de drie gehate godsdiensten, te weten christendom, jodendom en islâm steeds springlevend.
  De omschrijving "verwijderen" voor de arrestatie en berechting van l' Ogre heeft u voortreffelijk bedacht.


  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Jëhan

  "Ontleend aan Marxisme, en de laatste tijd in zwang" dus heel lang om hier bon ton te worden.

  "De grote socialistische Sovjet-Unie, het vaderland van alle boeren en arbeiders bestaat niet meer." Heeft nooit bestaan, dus verdween zoals andere utopieën. Hetzelfde gebeurd nu in China met meer en meer kleine opstanden tegen beslissingen van allerlei bonzen.

  Religies hebben een hardnekkig streepje voor omdat God niet bewezen kan worden; en eigenbelang geldt niet in 'Hel branden'.
  Nieuwe Testament is pacifisme, christenen mogen geen geweld gebruiken - dus dat niet "achterhaald". Echter verguisd, dus ontstond anti-semitisme etc. rot. De rest is jaloezie op 'rijke Joden' w.o. Hitler, en die islam bewonderde.
  Judaïsme is heel veel kleiner, en niemand tot last, behalve voor 'de umah' tegen Israël. En die heeft Joden- en christenhaat vanuit Koran/Mohammed/hadiths.
  Door de fundamenten van Koran worden mensen doordrenkt met haat, dus de Taliban & Co, en die ook in Nederland.
  BeantwoordenVerwijderen
 13. Aan Godelieve 21:59

  Een straf antwoord van een straffe madam.
  Nochtans zij het mij vergund om een weerwoord te bieden.
  U schrijft dat de Sovjet-Unie nimmer heeft bestaan.
  Zulks is een gans existentiële opmerking.
  Nochtans lopen miljoenen mensen rond op deze planeet die nostalgie koesteren naar de grote tijd van Lenine, Staline, Kroe-Kroe en Brezjnev.
  Volgens u jagen deze mensen een utopie na.
  U noteert: Nieuwe Testament is pacifisme.
  Nochtans zegt Jezus in één der Evangeliën :
  Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
  Voorts ranselde hij de woekeraars uit de tempel.
  Verder bezigde hij verbaal geweld zoals " addergebroed "en "gij hebt de duivel als vader."
  De rest van uw tekst zal ik niet weerleggen.
  Ummah schrijft men met dubbel -m-
  Het meervoud van hadith is ahâdith.
  Zulks noemende grammatici "het inwendig meervoud" ook wel "gebroken meervoud".  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dat mensen nog serieus reageren op predikers van het 'geloof van de vrede'.

  Als je zo graag in een islamitisch land wil wonen, dan donder je maar op naar Iran of Afghanistan.

  Genoeg = genoeg.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anoniem 16:01

   Predikers van het geloof van de vrede...
   ...islamitisch land....

   U verkeert in de veronderstelling dat Islam wil zeggen geloof van de vrede.
   Zulks is niet juist.
   Islam wil zeggen; Overgave (aan God).
   Vrede is salâm.
   Mij dunkt dat daar een groot verschil bestaat tussen beide begrippen, overgave en vrede.

   Opdonderen heeft een ietwat omineuze bijsmaak.
   Bij donder denkt men al rap aan Donar, bij onze germaanse voorouders de god van de donder.
   Bij de hindoe's is het Indra.
   Bent u wellicht een aanhanger van het odinisme?

   Verwijderen
  2. Anoniem 16:01

   Opdonderen, Donar, Indra.
   Bent u Odinist?

   Verwijderen
 15. @ Jehan

  Betekenissen van woorden zijn t/m holderdebolder kolder anders in islam, w.o. bescherming van vrouwen 'opdoeken'; en 'baard' - 'hoofddoek'.

  'overgave' is capituleren t.b.v. 'vrede'.

  "Communisme" ligt niet in de aard van het beestje mens: 'eerlijk zullen we alles delen, maar ik een beetje meer als jij'.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Aan Godelieve 14:42

  Opdoeken. Zulks ziet u goed.
  Sinds de kwestie met de hoofddoeken heeft het werkwoord "opdoeken" een nieuwe betekenis verworven.
  Eveneens de zegswijze "iets uit de doeken doen" kan men nu niet zonder zekere Hintergedanken bezigen.
  Hetgeen u over het communisme zegt is waar.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Al_Houssain

  "...ooit hadith's opgezocht en beoordeeld ...

  Allemaal "ooit" maakt alle 'hadiths' onbetrouwbaar, en volledig 'gebaseerd op mondelinge overleveringen van sura's'. Vervolgens 'opgeschreven sura's onder de bevolking vergaard', w.o. 'sura's waarvan geleerden niet zeker waren' - die voor de zekerheid in Koran terechtkwamen.

  Met gevolg dat Koran fouten bevat die door hadiths ondersteund worden. LOL!

  'Geloven in' is per definitie 'de waarheid niet kennen'.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. w.o. 'sura's waarvan geleerden niet zeker waren' - die voor de zekerheid in Koran terechtkwamen.
   -----------------------------
   En waar zijn al die leugens van u en van al die andere 'critici' over die geschriften op gebaseerd dan?

   Verwijderen
 18. @ Jehan

  Nieuwe woorden: afdakjeshoofddoek, pinquin moslima, purda-burka, ram-me-dan, jellah=bah, roeptroeperij, islamkwezel, allahfeeks.

  Islam is waarheden opdoeken, over afvalligen: 'Ayaan door jaloersheid op de wijze van leven in het Westen', X-moslim christenen: 'voor respect krijgen onder niet-moslims in het Westen'; en 'Rijkdom leidt tot overspel, dus afvallig worden in het Westen'.

  Slechts lariekoek, en gesteld in onzekere verwondering en angst over 'afvalligen van 'Allah', de doodstraf krijgen in Koran=sharia en volgens de 'profeet'voor:

  * overspel
  * moordenaars
  * afvalligen

  Hugo de Groot: 'Koran en Mohammed zijn niet van God'.

  Noch volgens deze "straffe madame" die Nederland niet gekist/opgedoekt wil zien, dus 'geen blad voor de mond neemt' om islam 'uit de doeken te doen'.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Aan Godelieve 17:12

  U geeft blijk van een grote kennis van juridische geschriften, in casu van Hugo de Groot.
  Kunt u mij diets maken op welke plaats en in welk boek uw citaat van Hugo de Groot staat vermeld?
  U schrijft madam op zijn frans.
  Is niet nodig; wij nederlanders hebben dit franse woord overgenomen.
  Heb vroeger veel electronische correspondentie uitgewisseld op de webstek De Weekkrant van Henk Spaan.
  Daar was een mevrouw die als noodkreet uitte "Alstublieft geen madam". Ze vond zulks klaarblijkend overdreven .
  Zulks is typisch hollands; doe maar gewoon dan doe je al zot genoeg.
  Wat betreft het arabische woord ramadan: ik hoorde een vrouw in de Diemermeer eens zeggen:
  "En dan doen ze de rammenas".  BeantwoordenVerwijderen
 20. @ El_Houssain

  Islam wordt tot op het bot geanalyseerd door Westerse academici als top experts in van allerlei met betrekking op Islam. En hun eigen naam hoog houden t.o.collegae, dus zeggen 'waarschijnlijk' indien niet absoluut bewijsbaar.

  Dubieus ‘waarheid’: verbale overleveringen, vergeetachtigheid, sura’s vergaren, fragmenten van sura's, stilistische verschillen, interpreteren, “samen moeten bestuderen’, en Koran pas een eeuw of meer gepubliceerd na de dood van Mohammed.

  "waar gelezen?" weet ik niet meer, dus wat meer:

  ‘'Surat al-Muzzammil: The Enwrapped”

  “.... Het laatste deel waarschijnlijk door een samensteller [!] toegevoegd, die dacht...”

  Indien verkeerd toegevoegd – de samensteller de betekenis van Koran veranderde, etc., dat niet meer verifieerbaar is.

  ‘Surat al-Kawthar : Abundance’ – “een fragment van ...”:

  ‘Surat al-Muddaththir: The Enwrapped”:

  “Een samengestelde sura, en de betekenis van ‘mantel’ verkeerd begrepen ....

  ‘Surat at-Tariq : The Shining Star’ –

  Een aantal samengestelde fragmenten:

  “A composite Sura, made up of a number of small fragments put together....

  ‘Surat at-Tin: The Fig’ =

  “Waarschijnlijk slechts een fragment... ’

  ‘Surat al-A'la : The Most High’:

  “Vergeetachtigheid” kan niet genezen worden, dus de ‘profeet’ terecht "bang":

  “The Prophet is afraid of ‘lapses of memory’....

  ‘Surat Abasa: He Frowned:

  samengesteld: made-up of five small [!] pieces put together.

  ‘Surat al-Buruj : The Towers”

  “Op stilistische gronden duidelijk in twee delen, het 2e deel duidelijk vroeger....’

  Dus door wie werd het 1e, en door wie het 2e gedeelte geschreven? En wie heeft die samengevoegd; en hoe wist die ....?

  On stylistic grounds this Sura breaks clearly into two parts, of which the second is quite probably earlier than the first.

  etc.: http://www.answering-islam.org/Books/Jeffery/Koran/part2.htm

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alleen jammer voor je dat geen van de islamieten van dat gebral uitgaat. En waar de islamitische geleerden vanuit gaan, dat is de islam, en niet wat die www.answering in elkaar flanst.
   Vette pech dus!

   Verwijderen
 21. Aan Godelieve 13:15

  In uw antwoord aan El-Houssain schrijft u dat de eerbiedwaardige Al-Qorân pas werd gepubliceerd een eeuw na de dood van de profeet.
  Nochtans waren fragmenten deszelven reeds eerder gekend.
  De tweede rechtgeleide chalief, Omar al -Chattâb, was aanvankelijk anti-islâm, maar toen hij een oogopslag
  wierp op een surah was hij zo onder de indruk dat hij zich tot de Islâm wendde.

  Ik weet niet of u engelstalig bent opgegroeid, maar indien nederlands uw moedertaal is, zo kunt u beter de vertaling lezen van professor Kramers.
  Deze vertaalt At-Tarîq door "De nachtganger".
  Zulks is gans verschillend dan "Shining Star".
  Er is wel een soerah, genaamd het Gesternte, maar zulks is in het arabisch an-Nadzjm.
  Een andere zeer lezenswaardige vertaling is die van Régis Blanchère, maar daarvoor moet men frans kunnen lezen.  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ Jehan - 'at your service!'

  Hugo de Groot Grotius
  (1583-1645)

  Alsoo daer is ontstaen een trotse wrede wet

  Ontrent de roode zee door d’hand van Mahumed,

  Seer vreemd van Christus leer, een spiegel dogh van ’t leven

  Waer toe het Christendom sigh hadde toen begeven.  Dees’ Alcoransche wet, in ’t minst niet ootmoedigh
  nogh lijdsaem, maer tot wraek genegen ende bloedigh,

  maekt sonderlingh haer werk van ’t uitterlijk gelaet,

  Als wesend’ ingestelt tot styvingh van den staet,
  En den gemeenen man neemts’ uit de hand de boeken,

  Jae op de straff van ’t lijf verbied sy t’onderzoeken.

  Om nu te weten welk van beyde dese wetten is beter,

  wilt voor eerst op bey de brengers letten.
  Den onsen was altijd heel reyn en vroom van leven,

  Daer Mahumet heeft rooff en overspel bedreven.'

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @ Jehan

  "En dan doen ze de rammenas". Hahaha!

  In Australië door een politieke partij madam: 'Ik heb niets tegen islam-als-land, maar wel ...'

  Zullen we de rammenas doen? De poppetjes aan het dansen: 'Gisteren was de prins in het land, maar nu die malle islam'. Hopla!

  Heel mooi, ontroerend, tragisch Geuzenlied:

  'Uit het Geuzenliedboek van 1581: "Den Thienden Penninck".

  http://www.youtube.com/watch?v=jTMQJyCWdUU

  Nederland Waeck voor uw Saeck!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Dat de Nederlandse vrouwen voor hoer worden uitgemaakt, geconfronteerd worden met de eis van verplichte kleding of dat homo's op moeten passen. en joden helemaal heeft niets te maken met de islam. Het kan je buurman wel zijn die zoiets doet.
  Dat de islam eeuwen op het westen achter loopt is ook niet waar. De islam gaat een andere kant op.
  maar ook dat is niet echt een probleem.

  Het probleem waarmede wij zitten zijn die verdomde politici. Die hebben een masker op en voeren een heel andere agenda dan die voor sept 12 2012 is beloofd.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ El_Houssain

  U wilt ziende blind zijn blijven. Wetenschappers schrijven niets 'zo maar' en zeker geen "gebral".
  Uw godsdienst klopt voor geen bal.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op dezelfde blogwebsite op mijn werkkantoor, een opmerking geplaatst door een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit Africana-land, Dr.Oduduwa, in staat was om haar ex-vriend terug te brengen na een verbroken periode van 12 maanden. ik was gemotiveerd, ik probeerde het om dezelfde Oduduwa te contacteren via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  voor een dringende oplossing om ex-man terug te krijgen om meer dan ooit van me te houden, zijn we ongeveer 2 jaar getrouwd, ik ben van hem gescheiden vanwege ontrouw. Direct stuurde ik een e-mailbericht naar Dr. Oduduwa, ik kreeg onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kan helpen, hij zei dat mijn zaak te eenvoudig voor hem is om te behandelen omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik probeerde het, omdat ik niets te verliezen heb om te proberen. hij eiste foto's en ik kocht kaarsen en ander spellingsmateriaal dat nodig is voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdespreukgedeelte geactiveerd was, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-man, praatte hij zo vriendelijk met me en verontschuldigde me voor het uit elkaar gaan, dat het duivelshandwerk was en dat hij zich heel erg voelde sorry, ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. het was schokkend en een grote verrassing. ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterenochtend mijn man man thuiskwam om mij te ontmoeten en onze twee lieve kinderen zijn we allemaal gelukkig als één familie.
  Dr.Oduduwa heeft geweldige krachten om de betovering op te lossen
   1) liefdespreuk om liefde en vertrouwen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)

  Opmerking: Ik was wanhopig om mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, het werkt sneller sneller dan wanhopige mensen die op zoek zijn naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in een huwelijksrelatie te herstellen en onmiddellijk contact op te nemen met Dr.Oduduwa. WhatsApp-nummer: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Naam: ....... Zalina Diato
  Beroep ....... Directeur
  Leningbedrag Ontvangen ... € 6,4 miljoen
  Rentevoet ..... 1%
  Lening bedrijf ...... AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM
  E-mail ..... aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  Mijn naam is Zalina uit Azië, ik woon hier in Linz, ik ben een grote vastgoedinvesteerder, ik ben getrouwd met een slechte man die alles heeft vernietigd dat ik heb gewerkt en voor 31 jaar heb gebouwd. Hij bracht me bankschuld en ik kon niet betalen, mijn eigendommen aan zee werden gesiez ik benaderde veel banken en geen bank stond klaar om me een lening te geven omdat ik een slechte krediet kreeg, ik dank ALLAH voor het beëindigen van mijn verdriet door AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM.Ik las een paar dagen geleden een zakelijk tijdschrift toen ik veel getuigenissen tegenkwam over het gerenommeerde kredietbedrijf dat mensen in schulden helpt en leningen verstrekt voor investeringen zonder stress zoals de commerciële banken. Ik nam de e-mail en solliciteerde, hoewel ik een grapje vond toen ik mijn lening op mijn rekening kreeg. AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM gaf me (€ 6,4 miljoen), tegen een rentetarief van 1%, ik wil iedereen die een legitieme leningfirma wil, adviseren om contact op te nemen met AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM die 100% Geniue biedt en lening garandeert. Ik heb begon mijn schuld te betalen en mijn bedrijf nieuw leven in te blazen. moge God je zegenen.

  Solliciteer op: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 29. mijn naam is Joy Mongan ben erg blij vandaag omdat ik mijn lening van 7000 euro heb gekregen van sabinhelps vermogensbeheer, je kunt contact opnemen met agent Karin Sabine sabinhelps@gmail.com of whatsapp + 79267494861. voor meer informatie over hoe je je lening kunt krijgen, niet doen vergeet haar te vertellen dat ik je voorstel.

  BeantwoordenVerwijderen