Iets van de lange adem

Het is iets van de lange adem, zei Paul Cliteur zo'n vijf jaar na de moord op Theo van Gogh. De rechtsgeleerde doelde hiermee op het 'islamdebat' dat toen al jaren in Nederland woedde.

Iets van de lange adem. Zeg dat wel! Ik keek, in de herhaling, naar Knevel en gastpresentator Arend Jan Boekestijn waar "born columnist" Ebru Umar onder andere uitlegde dat zolang artikel 1 van de
grondwet het geloof toestaat dat mannen vrouwen onderdrukken, en we met z'n allen meebetalen aan religieus onderwijs (artikel 23) de islamisering van Nederland (lees: speciale behandeling van moslims, lees: pamperen van moslims) gewoon doorgaat met alle onprettige gevolgen van dien. Umar, die sinds 2 november 2005 de opengevallen plek in dagblad Metro vult, kan er vanwege een recente column ('Die dooie gast') over meepraten. Vroeger, tien jaar geleden, ging het om haat- en dreigmails, zie bijvoorbeeld DeGezondeRoker, tegenwoordig hebben de sociale media dit stokje overgenomen. Meer werk dan ooit voor 'sociale-media-rechercheurs'.

Heel goed dat La Umar een en ander weer eens benadrukte en nog wel voor zo'n groot publiek (wie kijkt er niet naar de theoloog Knevel?) maar hoorde ik iets nieuws? Hoe vaak zijn deze ideeën en oplossingen de afgelopen pakweg negen jaar niet langsgekomen? Aangedragen door niet de minsten. Ayaan Hirsi Ali wil ik toch nog 'ns noemen al heeft ze ons land net op tijd weten te verlaten. Zij wel. 

Iets van de lange adem. Jazeker. De reactie van mannen als A. Knevel, B.J. Spruyt en de hele goegemeente spreekt keer op keer boekdelen. Nooit is men bereid de hand in eigen boezem te steken en te doen wat has to be done. Neem artikel 23 van de Grondwet nu eindelijk op de schop en laat religieuzen, als ze zo nodig willen, hun eigen onderwijs bekostigen. Stop met onder het mom van vrijheid van godsdienst peuters geüniformeerd de straat op te sturen. Van die dingen, zo logisch als het maar kan zijn.

Maar ja, met poortbewakers als Knevel en co. - altijd weer die verbaasde blik als het onderwerp wordt aangesneden - wordt het inderdaad iets van de zéér lange adem, zij zijn met hun luie houding onderdeel van het probleem. Misschien wachten ze wel op een deus ex machina, een goddelijke ingreep dus die ervoor zorgt dat alle islamgerelateerde problemen in één klap als sneeuw voor de zon verdwijnen. Haha! Nee, het is niet grappig want intussen groeit de Nederlandse kweek van haatfiguren en dreigers met de dag. We staan erbij, kijken ernaar en doen geen moer. Nou ja, neuzelen over de toon van het debat en zo, totdat ons allen de adem ontnomen wordt.

205 opmerkingen:

 1. "Stop met onder het mom van vrijheid van godsdienst peuters geüniformeerd de straat op te sturen. Van die dingen, zo logisch als het maar kan zijn."

  Niets mis mee dat mensen de vrijheid hebben om peuters geüniformeerd de straat op sturen. Want wat is het alternatief ? Door de staat goedgekeurde opvoeding ? Het is nu al heel erg dat scholen, sgole, en universiteiten door de staat gereguleerd worden.

  Ik denk dat de beste oplossing is die van de vrijheid. De vrijheid om een geloof te belijden, de vrijheid om te discrimineren like hell. Beiden onder de voorwaarde dat men voor elkaars veiligheid in staat. Dus iedereen houdt zich gedeisd.
  En de vrijheid om geen belasting te betalen, dan vrijwillig !


  Vrijheid, het beste gif tegen de islam !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. het beangstigd mij enigzins dat je vrijheid als een gif classificeert. Wellicht is het verstandiger om te zeggen dat vrijheid van meningsuiting propageren het beste middel is tegen mensen die menen dat hun daden een basis hebben binnen de islamitische religie ( maar ook andere religies natuurlijk).

   Op elke religie valt wel wat aan te merken maar in het geval van de islam zijn de mensen die zich moslim noemen en zooi veroorzaken het echte probleem. Hun acties zijn doorgaans wel te verklaren aan de hand van koran passages, echter er moet rekening gehouden worden met ander dieper liggende oorzaken van hun acties. M.I. misbruiken veel zgn. moslims hun zgn. en vaak halfslachtig beleden religie ter rechtvaardiging van persoonlijke frustraties. Het wordt tijd dat de zwijgende meerderheid van de wel fatsoenlijke moslims om iets te ondernemen tegen deze afvalligen die hun religie misbruiken ter rechtvaardiging van hun acties.
   Zolang die zwijgende meerderheid daar niet toe bereid is, is islamofobie in al zijn vormen een goed middel om bij moslims een soort van geestelijk eelt te kweken en de bereidheid om tegen de eigen groep op te treden waar die excessief te werk gaat. Noem het maar een seculariseringsproces.

   Furthermore zou ik er iedereen op willen wijzen dat het veranderen van de zogenaamde gehoonde toon van het debat op langere termijn (over meer dan 1 generatie) pas effect zal hebben. De nederlandse overheid voert dan misschien wel een beleid van pappen en nathouden maar veel critice kijken m.i. niet verder dan de komende 20 jaar, (als ze zo'm tijdsspanne überhaupt al halen) Het beleid van de overheid straalt meer een 50 tot 100 jarenbeleid uit.

   Consider this, de kinderen van de kinderen van de huidige moslim generatie van 15 - 30 jaar (kort door de bocht) zal, zolang wij de huidige situatie laten voortmodderen, weer vee; geseculariseerder zijn dan de huidige. Dit is een te verwachten ontwikkeling zo als die ook is te zien met bijvoorbeeld de afbrokkelende verzuiling van de jaren zestig die alleen nog voor sommige ouderen bestaat. In naam bestaan veel van de instituties uit die tijd nog steeds maar hun karakter en de houding is een stuk pragmatischer dan dertig jaar geleden.
   Ook in de periode tussen toen en nu heeft de regering een soms wat religieus bevooroordeeld beleid gehad maar kijk naar de huidige situatie in nederland en dan kan men eigenlijk niet anders dan toegeven dat de regering niet zozeer een verstandig beleid heeft gehad maar wel een pragmatisch en op lange termijn werkzaam beleid ten aanzien van religieuze minderheden heeft gevoerd.

   Verwijderen
  2. Bravo voor Uw reaktie !

   "Het wordt tijd dat de zwijgende meerderheid van de wel fatsoenlijke moslims om iets te ondernemen tegen deze afvalligen die hun religie misbruiken ter rechtvaardiging van hun acties"

   Denk dat dit de enige manier is om 'iets' te bereiken.
   En om dit te bereiken, zal 'de islam' zich moeten aanpassen.

   Maar zolang de Nederlandse overheid in 'de islam' faciliteerd (als een schoothondje achter de EU aan), en niet in 'de moslims' ! Blijft het knagen, en geeft het blijk van weinig te hebben begrepen van de 'ware' aard van de islam !!
   En blijft de sociale dwang van 'de islam' en 'baardmannetjes' overheersen. Vandaar die terughoudendheid van de 'wel fatsoenlijke moslims'.

   Verwijderen
 2. 'We staan erbij, kijken ernaar en doen geen moer. Nou ja, neuzelen over de toon van het debat en zo, totdat ons allen de adem ontnomen wordt.'

  Omgaan met teleurstellingen:
  http://www.sodemieter.nl/krijg-je-dit

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bij 'humanmoslim' Enis Odaci gaan de signalen op rood als critici beginnen te spreken over afschaffing van artikel 1 en artikel 23:

  "In het islamdebat wordt de teevisiewaarheid heel snel dé waarheid"

  "Eind deze maand komt een groep van 10-12 jonge moslims en niet-moslims bij elkaar in het Dominicanenklooster in Huissen om te praten over het islamdebat van de afgelopen 10-15 jaar en dit debat te evalueren. Verder zal tijdens dit 'Beraad van Huissen' worden gekeken naar andere en nieuwe wegen in het islamdebat. Want: dat debat lijkt de laatste tijd gedomineerd te worden door atheïsten en aanhangers van de PVV. En tegelijkertijd zijn er steeds meer moslims die meer dan genoeg hebben van het islamdebat. Een gesprek met een van de begeleiders van dit weekend, Enis Odaci. Odaci is voorzitter van Stichting Humanislam."

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zóó slaapverwekkend en vermoeiend, die jarenlange herhaling van anti-godsdienst, anti-islam en anti-linksekerk mantra's. Het hele islamdebat heeft tot nu toe helemaal niets opgeleverd dan hier of daar een beetje symboolpoltiek voor de bühne. Kom nou potjanpiellekes eens een keer met iets concreets, zodat wij over dit onderwerp een zinnige, inhoudsvolle en constructieve discussie kunnen voeren! Stel voor mijn part een grondwetswijziging voor, dan kunnen wij daar over praten. Dat waren ook de laatste woorden van Theo van Gogh, "we kunnen er toch over praten." Maar dan moeten ze wel met iets zinnigs komen om over te praten.

  Als b.v. Hans Jansen opmerkt: "Als de Nederlandse policor elite in 1991 een beetje naar Bolkestein had geluisterd, dan zouden Pim Fortuyn en Theo van Gogh nog leven en Geert Wilders niet bewaakt hoeven worden." en ik reageer daarop met de terechte vraag: Kan u deze stelling op een geloofwaardige manier onderbouwen meneer Jansen, door aan te geven welk beleid de Nederlandse overheid had kunnen voeren dat de moord op Fortuyn en van Gogh had weten te voorkomen?..... dan komt er geen antwoord, want dan blijkt niemand in staat te zijn zo'n opmerking concreet te kunnen maken! En dat is zo kenmerkend voor dat hele islamdebat, "parole parole parole" & "bla bla bla" maar nooit eens iets realistisch dat in politiek beleid kan worden omgezet. Wanneer gaan de islamcritici eens hand in eigen boezem steken, i.p.v. de zogenaamde "politiek correcte elite" verantwoordelijk te houden voor andermans falen en onvermogen om islamangst om te zetten in uitvoerbaar politiek beleid?

  Is het dan gek dat de critici van islamcritici steeds vaker beginnen te gapen en te geeuwen als de bekende anti-islamlitanie weer eens zonodig de revu moet passeren? Dit heeft niets meer met een "lange adem" te maken, maar met een verspilling van tijd, omdat er nooit eens iets concreets uit voortkomt. Men begint in de "linkse kerk" een beetje toebak te krijgen van "Het verongelijkte en ondraaglijke gejank van ‘islamcritici’, zoals dat vandaag door Majda Ouhajji op Frontaal Naakt werd genoemd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat bazel je nou? Heb je niet gelezen? Die tekst hierboven lijkt me juist erg concreet.Opschonen artikel 1 en 23.

   Verwijderen
 5. Het is een hele goede ontwikkeling om over die Artikelen te beginnen (1 en 23). Hoe meer hoe beter!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En wat is er volgens jou dan goed aan die ontwikkeling Willem?. Denk je echt dat 2/3 van de Nederlandse kiesgerechtigden ooit voor een wijziging van art 1 en 23 van de grondwet zullen gaan stemmen? En waarom zouden wij de fundamenten onder onze rechtsstaat willen ondergraven? Denk je echt dat die paar procent Nederlandse moslims spontaan hun geloof gaan afzweren of hun kinderen niet meer islamitisch onderwijs gaan geven als wij onze grondwet gaan wijzigen?

   Maak dat maar eens even "concreet" dan!

   Verwijderen
  2. Je bent veel te aanmatigend om te reageren op wat je schrijft.

   Verwijderen
  3. R.O.F.L. Doe het dan niet voor mij, maar voor volk en vaderland! (Of zeg gewoon dat je het niet weet.)

   Kijk meneer Jansen, dat is nou wat ik bedoel met die "waandenkbeelden". Er worden iedere keer weer dingen geroepen, en als je dan vraagt; maak het eens concreet, dan komt er niets. En dat is waar de PVV zo slaapverwekkend van begint te worden, en waarom wij, uw zogenaamde "policor", deze club mensen niet meer als gesprekspartner serieus kunnen nemen. Ze zijn totaal niet in staat om hun kritiek op de Nederlandse samenleving te vertalen in politiek uitvoerbaar beleid waarmee een oplossing voor de bestaande problemen kan worden bereikt. (geeeeuw!) Er bestaat geen "politiek correcte elite" die oplossingen tegenhoudt, het probleem is dat er geen PVV bestaat die oplossingen aandraagt.

   Verwijderen
 6. Wij houden de politiek correcte elite niet verantwoordelijk voor andermans falen maar voor hun eigen falen. Niet de PVV maar het monolitische CDA/PVdA/VVD-blok heeft de gastarbeiders en hun gezinnen binnengehaald, de asiel-wetgeving veel te ruimhartig toegepast en als de economische immigrant aan geen enkele voorwaarde voldeed, meerdere keren een generaal pardon afgekondigd. Ook hebben deze partijen inclusief Groen Links en D66 met medewerking van linkse media de Nederlanders wijsgemaakt dat de Nederlandse cultuur niet deugt en dat er niets mooiers is dan een multiculturele samenleving.

  Als je een goed geschreven stuk (*) naar het NRC - waar ik 10 jaar op geabonneerd ben geweest - stuurt voor de bijlage Opinie en Debat, krijg je een kort e-mailtje met de de dooddoener dat ze niet alle stukken kunnen plaatsen. Mijnheer Goedblick, we doen wat we kunnen, hoeveel risico loopt professor Jansen niet met zijn kritiek op de Islam en zijn optredens bij P&W? ( retorische vraag ) De links elitaire kliek zit zo stevig in het zadel en heeft zoveel legale en indien nodig ook illegale middelen tot haar beschikking dat ik durf te stellen dat als je werkelijk een bedreiging voor de machthebbers in dit land vormt, je je leven niet zeker bent.

  (*) zie mijn artikel op de website "Keizers en Kleren".

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die "links elitaire kliek" zoals u dat noemt, zit al jaren te wachten tot er eens een keer iets zinnigs wordt gezegd door PVV-lid Wilders. Deze "l.e.k." is zich echter al jaren bewust van de problemen die in Nederland spelen rond de integratie van nieuwe Nederlanders en de problemen die voortkomen uit de cultuurverschillen tussen onze cultuur en de in Nederland aanwezige islamitische cultuur. Ze zijn zich daar niet alleen bewust van, maar werken ook aan realiseerbare oplossingen die niet in strijd zijn met onze grondwet, onze rechtsstaat en de internationale afspraken hierover. Aan de PVV hebben ze daarbij helemaal niets, want die club weet wel met heel veel misbaar de problemen te benoemen, en creëert daarbij een hoop onrealistische spookbeelden, maar komt nooit eens met oplossingen aandragen die realiseerbaar zijn. Een beetje symboolpolitiek dat niets oplost, en een hoop bangmakerij, verder komt de PVV niet.

   Dus inplaats van te jeremiëren over de "links elitaire kliek" zou ik zeggen; bedenk een oplossing voor de integratieproblemen dat in een moderne rechtsstaat als Nederland politiek uitvoerbaar is, en dan kunnen wij zaken doen. Want dat is waar het tot nu toe steeds aan onbreekt in het partijprogramma van de PVV, en dat is waarom de "links elitaire kliek" Wilders niet meer serieus kan nemen.

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. Mooi gesproken Heer van Herstal, maar het blijft jeremiëren over de "links elitaire kliek" en draagt geen politiek uitvoerbare oplossing aan voor de integratieproblemen.

   En wat de benaming van Greet Wilders betreft, een politicus zoals hij die al jarenlang niets anders lijkt te kunnen dan het schofferen van alles en iedereen die het niet met hem eens is verdient niet meer respect dan hij anderen toont, en mag wat mij betreft van het dak van de Ridderzaal tuimelen. "And al the kings horses and all the kings men....."

   Verwijderen
  4. In antwoord op uw opmerking over de "onrealistische spookbeelden" van de PVV, geachte heer Koekblik, nodig ik U uit om de volgende drie woorden waarbij aanhalingstekens niet nodig zijn, in te typen in Google: kerk in nood. Vervolgens klikt U op Nieuws Midden Oosten en scrolt U door naar beneden tot de regel: "Honderden Christelijke meisjes ontvoerd". Als U begrepen heeft dat de Salafisten denken hiermee uitvoering te geven aan de opdrachten die Allah zelf de profeet Mohammed heeft ingefluisterd, zult U wellicht de woorden waanideeën en psychoses wat minder
   vaak in de mond nemen.

   Voor mij is de radicale Islam (*) het werk van de duivel zelf. Het verwijt dat de PVV daar geen politiek realiseerbare oplossingen voor heeft bedacht, is m.i. dan ook onterecht. Het Kwaad laat zich niet bestrijden met voorschoolse taallessen en gesubsidiëerde buurthuizen en alles wat de Taskforce Integratie Problematiek van het ministerie van Algemene Zaken allemaal nog meer bedacht heeft en bedenken zal. Tegen het Kwaad is geen kruid gewassen. De enige oplossing voor ( de uitwassen van ) de Islam is minder Islam.

   Met meer dan 50 moslims in Europa begint de Europese beschaving gevaar te lopen, maar de EU weet - op aandringen van het OIC - niets beters te verzinnen dan islamofobie strafbaar te stellen. Mijnheer Koekblik, onze elites gaan de door hen zelf veroorzaakte problemen niet oplossen!


   (*) de radicale islamieten laten zich leiden door het voorbeeld van de profeet Mohammed en die verkondigde een ( heel ) andere boodschap dan Christus of Boeddha. Dat had de links elitaire kliek moeten weten, want daar worden ze voor betaald.

   Verwijderen
  5. Wij hebben hier in Nederland wetgeving die het moslims verbiedt om 100 christelijke meisjes te ontvoeren. Dus u creeërt hier spookbeelden die niets te maken hebben met de Nederlandse situatie en de Nederlandse wetgeving. Mijn advies aan u, emigreer naar het Midden Oosten, richt daar een PVV op en ga daar de Islam bestrijden. Blijft u liever in Nederland, richt u dan op de Nederlandse samenleving en kom met Nederlandse oplossingen voor Nederlandse problemen. Als u de in Nederland wonende moslims verantwoordelijk gaat houden voor het wangedrag van Arabische criminelen, dan kunnen wij u ook verantwoordelijk houden voor de oorlogsmisdaden van het Duitse Nationaal Socialsme, of de PVV verantwoordelijk houden en als criminele organisatie laten verbieden omwille van de massaslachting van Anders Breivik.

   "Het verwijt dat de PVV daar geen politiek realiseerbare oplossingen voor heeft bedacht, is m.i. dan ook onterecht."

   Nou, waar blijft dat "politiek realiseerbare beleid" dan? Tot nu toe hebben wij Wilders en zijn apostelen alleen nog maar dingen over het bestrijden van de Islam horen roeptoeteren die in een democratische rechtsstaat onuitvoerbaar zijn, met name vanwege art. 1 en 6 van de grondwet. Maar als u betere ideeën heeft dan Wilders dan zou ik zeggen; voor de draad ermee, schreeuw het van de daken!

   Verwijderen
  6. Geachte heer Koekblik, niemand houdt de Nederlandse moslims verantwoordelijk voor de daden van hun geloofsgenoten in het Midden Oosten. Ik heb U alleen laten weten dat de Islam een radicale kern bezit, het zogenaamde Salafisme, waarvan de aanhangers het volgen van het voorbeeld van Mohammed uiterst serieus nemen. Het is misschien goed om te weten dat onderzoek uitwijst dat hoe meer moslims er in een land wonen, hoe groter - ook percentueel - deze radicale kern wordt. Ook in Nederland zijn er moslims die deze radicale of orthodoxe variant van de Islam aanhangen. Als het aantal moslims in ons land toeneemt (*), zullen de strenggelovige volgers van de profeet Mohammed snel in aantal toenemen zodat ook de Nederlandse samenleving in de toekomst kennis zal maken met vormen van wat U "Arabische criminaliteit" noemt maar wat voor radicale moslims gewoon hoort bij hun geloof. Voor wat betreft de wetgeving die in Nederland crimineel gedrag verbiedt, maak ik U attent op mijn stukje onder Zomergast Anders ( waar U nog niet op gereageerd heeft, wat me enigszins teleurstelt ) waarin ik erop wijs dat justitie pas in actie komt als het misdrijf gepleegd is en dat U daar als slachtoffer in feite niets aan heeft. Ook is de pakkans voor alle soorten misdrijven in Nederland uitzonderlijk laag.

   Naar aanleiding van U oproep om betere ideeën dan die van Wilders van de daken te schreeuwen, verwijs ik U gaarne naar mijn door het NRC Handelsblad geweigerde artikel dat U kunt vinden op de website "Keizers & Kleren".

   (*) een verdubbeling elke 25 tot 30 jaar acht ik niet onwaarschijnlijk. Dit betekent dat aan het eind van deze eeuw de helft van de mensen in ons land moslim is. Het verontrust mij bovendien dat de autochtone bekeerlingen vaak lijken te kiezen voor de radicale tak van het islamitische geloof. Als die links elitaire kliek gewoon opgelet had op school, zouden er in Nederland helemaal geen allochtone laat staan autochtone radicale moslims rondlopen!

   Verwijderen
  7. Dat de Islam een harde kern heeft is algemeen bekend Carel, ook waar fanatici toe in staat zijn is algemeen bekend. Maar dat geldt niet alleen voor moslims, dat geldt meer nog voor aanhangers van extreem rechtse ideeën. Die worden ook pas opgesloten nadat ze een massamoord hebben begaan. Dat is nu eenmaal zo in een rechtsstaat. Daarom is het belangrijk dat wij er voor waken dat bevolkingsgroepen in ons land niet gaan radicaliseren en voor geweld gaan kiezen. Radicalisering wordt gevoed door angst en haat voor elkander. Hoe meer de de PVV roept dat de Islam een bedreiging is voor onze rechtsstaat hoe meer dit zal leiden tot radicalisering in de PVV-achterban. Hoe meer complottheorietjes er worden verspreid, hoe meer het contact met de realiteit wordt verloren en hoe meer angst en haat het gedrag van mensen gaat bepalen. Hoe meer extreem rechts radicaliseert, hoe meer moslims in Nederland zich bedreigd zullen voelen en ook zullen gaan radicaliseren. Uiteindelijk zal dat tot een uitbarsting van geweld leiden. Je oogst wat je zaait. Hans Jansen als de anti-Islam profeet en partij-ideoloog van de PVV heeft al te kennen gegeven geen vertrouwen te hebben in de Nederlandse wetgeving en heeft zijn voorkeur al uitgesproken voor doodseskaders die in Nederland zonder enige juridische en democratische controle "het vuile werk" zouden moeten doen. Ik citeer Jansen:

   "Onderzoek en analyse zijn inderdaad van levensbelang, maar wie doet er, zonder dat wij dat willen weten, het vuile werk? We zijn collectief vergeten dat een vreedzame enclave als Nederland ter verdediging niet genoeg heeft aan de eigen vreedzaamheid, maar dat er ook een aantal gedisciplineerde rotzakken nodig heeft die zo nodig in het verborgene vuile handen maken bij het vechten voor vrede en vrijheid.

   http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2008/03/professor-hans-jansen.html

   Kijk meneer van Herstal, dit is de radicalisering waar wij ons zorgen over moeten gaan maken, want dit is onze ziel aan de duivel verkopen waardoor wij kunnen gaan afglijden naar een nieuwe fascistische dictatuur. En dat is dan niet de schuld van de moslims, want 99,9 % van de moslims in Nederland wonen liever in een rechtsstaat dat vrijheid van religie en meningsuiting garandeert dan in een sharia dictatuur, dus die gaan pas radicaliseren en zich gewapend verdedigen nadat de doodseskaders van prof. Jansen 'vuile handen' hebben gemaakt. Onze rechtsstaat wordt niet bedreigd door de Islam meneer van Herstal, maar door de haatbaarden van rechts, die pleiten voor doodseskaders en hun bewondering uitspraken voor criminele kindermoordenaars als Anders Breivik, zoals de u ongetwijfeld welbekende E.J. Bron tussen zijn regels door voortdurend doet: "En opnieuw moet je de propagandistische genialiteit van Breivik bewonderen, of je dat nu wilt of niet. Hij kan precies berekenen waarmee hij het grootste effect heeft en zelfs vanuit de gevangenis kan hij zijn politieke tegenstanders voor het hoofd stoten, en hen hun hulpeloosheid, waartoe zij zichzelf dankzij hun ideologie verplicht hebben, laten zien.

   Verwijderen
  8. (*) een verdubbeling elke 25 tot 30 jaar acht ik niet onwaarschijnlijk. Dit betekent dat aan het eind van deze eeuw de helft van de mensen in ons land moslim is.

   Centraal Bureau voor de Statistiek:

   Nederland telt 16.730.632 (2012) inwoners. Het bevolkingsaantal zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toenemen tot 17,8 miljoen in het jaar 2040. Daarna zet een afname in. Het tempo van de groei neemt af, aldus het CBS. Vooral een lager aantal immigranten is daar de oorzaak van.

   Dus volgens u Carel leven er eind deze eeuw pakweg 17 miljoen moslims in Nederland, naast 17 miljoen niet-moslims? Denk toch dat u beter moet leren rekenen.

   Verwijderen
  9. Kijk mijnheer Koekblik, als 99.9 procent van de moslims in Nederland kiest voor een rechtsstaat die vrijheid van godsdienst, en vrijheid van meningsuiting, en scheiding van kerk en staat, en tolerantie ten opzichte van andere gelovigen, zoals joden, en tolerantie ten opzichte van mensen met een andere sexuele geaardheid, zoals homo's, en de gelijkwaardigheid van man en vrouw garandeert, dan hoeven U en ik ons nergens zorgen om te maken. Dan bestonden er geen integratieproblemen en zouden U en ik deze discussie niet hoeven te voeren. En dat E.J. Bron Breivik bewondert, wist ik niet, zoals U niet wist dat er sinds de val van Mubarak meer dan 500 Koptische meisjes zijn ontvoerd door islamieten, die Wilders en zijn PVV kennelijk niet nodig hebben om te radicaliseren. U zult dan ook wel blij zijn dat binnenkort op verzoek van de leiders van modelstaten zoals Saudie Arabië kritiek op de Islam verboden wordt. Dan kan het Openbaar Ministerie die rechtse haatbaarden eindelijk effectief de mond snoeren zodat het probleem van de radicaliserende islamitische jeugd in de EU in een keer is opgelost. Onze cabaretiers zouden hun repertoire kunnen uitbreiden en vernieuwen zodat we weer om Joep of heet ie Youp kunnen lachen. Als U dan ook nog even bij U mohammedaanse buren informeert wat dar al-Harb betekent, dan hoor dat nog van U ( gaarne als reactie op mijn stukje onder Zomergast Anders ) dan zoek ik wel contact met professor Jansen om hem te vertellen dat hij het verkeerd heeft vertaald of begrepen of misschien wel allebei, en dan zal ik hem tevens laten weten dat ik het idee van doodseskaders geen goed idee vind. Ik hoop zelfs dat de professor op Hoeiboei laat weten dat hij daar achteraf spijt van heeft!

   Verwijderen
  10. In rekenen was ik altijd heel goed. Daar gaan we dan, kijkt U even mee mijnheer Koekblik:
   2010 6 procent
   2040 12 procent
   2070 24 procent
   2100 48 procent
   Het is dus heel wel mogelijk dat van de 17 miljoen inwoners die Nederland aan het eind van de eeuw telt, de helft moslim is. Een simpele sommetje, geachte heer Koekblik, maar misschien heeft U slechts gymnasium alfa gedaan en zien wij daarom uw opmerking dat ik niet kan rekenen welwillend door de vingers.

   Verwijderen
  11. Vermenigvuldigen heb ik op de basisschool al geleerd. Maar waarom zou de instroom van van Islamitische immigranten exponentieel blijven groeien terwijl deze de laatste jaren juist aan het dalen is? En als het bevolkingsaantal niet oploopt naar 34 miljoen maar op 17 miljoen blijft staan, waar blijven dan al die niet-moslims die plaats moeten gaan maken voor al die moslims die volgens jou nog gaan komen?

   Verwijderen
  12. "....dan hoeven U en ik ons nergens zorgen om te maken. Dan bestonden er geen integratieproblemen en zouden U en ik deze discussie niet hoeven te voeren."

   Natuurlijk zijn er wel wat integratieprobleempjes, maar degene die daar het meeste last van hebben zijn de moslims zelf die aanpassingsproblemen hebben en vanwege hun afkomst en religie gediscrimineerd worden. Maar dat de Islam een bedreiging zou zijn voor onze Nederlandse cultuur is net zo waar als dat de Joden een bedreiging waren voor het Arisch ras.
   De grootste bedreiging voor onze cultuur is het zondebokmechanisme dat door politici wordt gebruikt om stemmen te winnen door mensen eerst angst aan te jagen voor die vreemde enge Islam om daarna te roepen: "Stem op mij want ik ben uw verlosser!" Zo werken religies en zo werkt het zondebokmechanisme in de politiek.

   "U zult dan ook wel blij zijn dat binnenkort op verzoek van de leiders van modelstaten zoals Saudie Arabië kritiek op de Islam verboden wordt.

   Als wij er voor waken dat de PVV niet onze rechtsstaat en grondwet gaat aantasten, dan hoeven wij ons van de leiders van modelstaten zoals Saudie Arabië niets aan te trekken, want die hebben hier dan niets te vertellen, en zullen art. 6 & 7 van onze grondwet niet buiten werking kunnen zetten.

   "Als U dan ook nog even bij U mohammedaanse buren informeert wat dar al-Harb betekent, dan hoor dat nog van U"

   Als wij er voor blijven zorgen dat art. 1, 6 en 7 van onze grondwet ongewijzigd voor alle Nederlanders van toepassing blijft, dan is en blijft Nederland voor ons allemaal "Dar al-salam" (huis van vrede) en zal geen moslim in Nederland de behoefte hebben daar een "Dar al-harb" (huis van oorlog) van te maken.

   De term "Dar al-salam" of "Dar al-Islam" wordt namelijk niet alleen gebruikt voor landen die onder islamitische heerschappij vallen, maar óók voor landen waar moslims in vrijheid hun godsdienst kunnen belijden, zoals Nederland.

   De term "Dar al-harb" wordt daarentegen óók gebruikt voor landen waar een islamitische regering aan de macht is maar geen godsdienstvrijheid heerst. En de meeste moslims zijn soms net mensen, die net als u en ik liever in vrijheid (Dar al-salam) dan onder een dictatuur (Dar al-harb) leven.

   Mijn advies aan u is wat minder boekjes van Hans Jansen te lezen over de Islam; de hogepriester maakt namelijk de laatste jaren opzettelijk nogal wat vertaal- en interpretatiefouten, om gelovigen zoals u angst aan te jagen voor de duivelse Islam, zodat u op zijn vriendje en verlosser Widers gaat stemmen.

   Verwijderen
  13. Nog een keertje, heer Goedblik
   2010 6 procent 1 miljoen moslims
   2040 12 procent 2 miljoen
   2070 24 procent 4 miljoen
   2100 48 procent 8 miljoen

   In het jaar 2100 is het mogelijk dat de helft ( 8/17 ) van de Nederlandse bevolking moslim is. Omdat
   a. er immigranten uit het Midden Oosten etc.
   in Nederland asiel zoeken. Via gezinshereniging
   komen er via 1 asielzoeker vaak meerdere personen naar ons land. Ook de asielzoekers stichten hier gezinnen en krijgen kinderen.
   b. de moslima's vaak jonger trouwen en meer kinderen krijgen dat de autochtone vrouwen.
   Ook worden er nog steeds bruiden uit het Marokko en Turkije gehaald. Slechts 4.2 kinderen per moslima is genoeg voor een verdubbeling van het aantal moslims per generatie.
   c. zich waarschijnlijk steeds meer jonge autochtonen bekeren tot de Islam en ook zij zullen gezinnen stichten.
   d. het geboortecijfer van Nederlandse vrouwen lager is dan 2.1 zodat de autochtone bevolking al jaren aan het krimpen is.
   e. er per jaar rond ( uit mijn hoofd ) de 50.000 Nederlanders emigreren, dit is 4.5 miljoen in 90 jaar. Ik denk (*) dat dit getal eerder zal stijgen dan dalen.
   De demografen van het CBS kunnen onder bepaalde aannames simpel uitrekenen hoe de bevolkingsamenstelling er over bijvoorbeeld 50 jaar uitziet, maar daar hoor je opvallend weinig over.

   (*) Dit heet stemmen met de voeten en kost met name de PVV en de VVD kiezers.

   P.S. Ik wacht nog steeds op uw reactie op mijn stukje onder Zomergast Anders.

   Verwijderen
  14. Waar heeft u uw kristallen bol gekocht meneer Herstal? Zo'n ding wil ik ook wel! Of heeft u geen kristallen bol? Hoe kan u dan weten dat er tussen 2070 en 2100 in Nederland 4 miljoen moslims bij komen? O ja rekenen! Laat ik dat ook eens doen:

   Per jaar ( uit uw hoofd ) emigreren 50.000 Nederlanders, dit is 4.5 miljoen in 90 jaar.

   16.000.000/50.000 = 320. Mooi, dus in het jaar 2333 emigreert de laatste autochtone Nederlander naar het buitenland. Zouden er dan wel genoeg moslims hier wonen om de toko van ons over te nemen? Even rekenen:

   2010 6 procent 1 miljoen moslims
   2040 12 procent 2 miljoen
   2070 24 procent 4 miljoen
   2100 48 procent 8 miljoen
   2130 96 procent 16 miljoen
   2160 192 procent 32 miljoen
   2190 384 procent 64 miljoen
   2220 768 procent 128 miljoen
   2250 1536 procent 256 miljoen
   2280 3072 procent 512 miljoen
   2310 6.144 procent 1,024 miljard
   2330 12.288 procent 2,048 miljard

   Goh, 2,1 miljard moslims in Nederland in 2333! Nog even doorrekenen (2390 = 8,192 miljard) en de hele wereldbevolking woont in Nederland. (behalve de Nederlanders dan, die zijn geëmigreerd en hebben lekker de rest van de wereld voor zichzelf.

   Jaha, dit soort rekensommetjes daar hebben wij wat aan.

   Verwijderen
  15. Als ik zie hoe de religieuze minderheden (*) in landen waar de moslims in de meerderheid zijn, worden behandeld. En ik zie hoe vaak het tot gewelddadigheden komt in landen waar de moslims een grote minderheid vormen zoals bijvoorbeeld Nigeria, dan vind ik dat Europa en Nederland een onverantwoord risico hebben genomen door zoveel moslims ( als gastarbeider of als asielzoeker ) op te nemen, dat heeft volgens mij met het zondebokmechanisme niets te maken. De Islam heeft in de 1400 jaar van zijn bestaan een spoor van vernielingen, wreedheden en gedwongen bekeringen in de gebieden die zijn aanhangers veroverd hebben, nagelaten dat met geen pen te beschrijven is. ( de titel van het boek heb ik U genoemd ) Het idee dat over 100 jaar de meerderheid van de kiezers in ons land een niet Nederlandse naam heeft, dat beslissingen over de Nederlandse geschiedeniscanon, subsidies voor scholen en musea en voor de restauratie van kerken en kastelen, het asielbeleid, het defensiebudget etc. genomen gaat worden door ministers met Turkse en Marokaanse namen en dubbele paspoorten die verantwoording afleggen aan een parlement waarin de meerderheid het geloof van de profeet Mohammed aanhangt, is voor mij onverdraaglijk. Dat U daar geen moeite mee heeft, is prachtig. Integratieprobleempjes te wijten aan discriminatie, ( dat zijn wij dus de autochtone Nederlanders ) Wilders en de PVV bedreigen onze rechtstaat ( vaker gehoord ) en maken de mensen bang ( waarom moet hij eigenlijk bewaakt worden? ) , professor Jansen maakt met opzet vertaalfouten ( geeft U eens een voor de lezer begrijpelijk voorbeeld ), 99.9 procent van de moslims is een voorstander van de democratische rechtstaat ( doet me een beetje denken aan een of andere professor die een vergelijkbaar percentage had uitgerekend voor de sharia ), zelfs als het allemaal waar is wat U schrijft, dan nog blijf ik zeggen dat de linkse elite haar volk, U en mij, verraden heeft door de kiezer een rad voor de ogen te draaien. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat homogene samenlevingen op alle onderzochte punten beter presteren dan multiculturele samenlevingen. De multiculturele samenleving een verrijking noemen is een grove leugen, de M.C.S. kost geld ( 7.2 miljard per jaar in 2010, 216 miljard euro over de periode 1960 - 2009 ), dat niet verdampt en weer terug vloeit in de staatskas, maar dat een homogene samenleving aan nuttigere zaken kan besteden, en als oud-docent denk ik dan aan goed onderwijs: 732 slag bij Poitiers, makkelijk te onthouden omdat het rijmt.

   (*) De Publieke Omroep vind het in ieder geval niet nodig om er over te berichten ( doden op het Tahir-plein mogen we gek genoeg weer wel weten ). Die wist nog niet zolang geleden te melden dat de Kopten zelf een kerk in brand gestoken hadden. Dan krijg ik het idee dat wij bewust worden voorgelogen omdat het islamitische geloof hele nare kanten heeft die kennelijk voor de kijker verborgen moeten blijven. Liegen en bedriegen, de kiezers een rad voor de ogen draaien en dan de schuld aan Wilders geven als de islamitische jeugd radicaliseert, mijnheer Goedblick, vroeger was ik bereid te sterven voor het vaderland, nu denk ik laat de linkse elite zelf maar op de Waalsdorper vlakte het Wilhelmus gaan zingen als de Duitsers ons land weer binnenvallen, om dit vaderland geef ik niet.

   Verwijderen
  16. Met dit soort rare berekeningen maakt U alleen zich zelf belachelijk, heer Koekblik. Als ik morgen tijd en zin heb zal ik eens kijken of het CBS cijfers heeft waarmee een betere raming te maken valt. Dat de helft van de Nederlanders in het jaar 2100 moslim is, acht ik echter niet uitgesloten.

   Verwijderen
  17. Wat denkt u dat er gebeurt als Wilders in de regering komt? Dat alle moslims zich spontaan tot het christendom of het atheïsme gaan bekeren? Dat de Islam verboden wordt in Nederland? Dat de EU het toestaat dat wij een paar honderdduizend inwoners de grens over duwen? Dat de Sjiieten en Soenieten spontaan ophouden met vechten in Irak? Dat er geen Koptische meisjes meer worden ontvoerd in Egypte? Dream on. Als Wilders in de regering komt gebeurt er gewoon niets, gaat alles gewoon door. Want ook Wilders moet zich dan aan de Nederlandse wetgeving en de internationale afspraken over opvang van politieke asielzoekers houden, en zich "politiek correct" gedragen, anders ligt hij zo met zijn hele partij op de keien van het binnenhof. En zolang de in Nederland wonende moslims de strafwet niet over treden kan Geert Wilders roepen wat hij wil, maar moet hij gewoon met zijn twee rechtse handen van die mensen afblijven, anders staat hij in no time zelf weer voor de strafrechter.

   Ondertussen zou u uzelf een dienst kunnen bewijzen door u niet meer te laten opjutten door politieke onheilsprofeten en kwaadaardige angstzaaiers die hun stemvee bijeen drijven door ons wijs te maken dat er een grote boze wolf is die ons wil opeten. Want uw rekensommetje ten spijt, sinds 2004 is het aantal moslims in Nederland afgenomen. Volgens de oude berekening zou het aantal moslims in 2006 de grens van 1 miljoen hebben gepasseerd. Tot 2004 nam het aantal moslims volgens het CBS toe, daarna nam het licht af tot zo'n 825.000 personen in 2008, zo'n 4,9% van de bevolking. Vier jaar later (2012) bleek de daling gestuit en telde de islamitische bevolking nog steeds circa 825.000 mensen. Dus van een islamisering van Nederland is absoluut geen sprake. En van die 825.000 is er in de laatste 40 jaar maar 1 doorgedraaide idioot echt de fout in gegaan. Statistisch gezien erg netjes. Neem willekeurig 825.000 autochtone Nederlanders en er zit ook wel een psychisch gestoorde moordenaar tussen. Dan heb ik liever 10 Mohammed Bouyeri's in Nederland wonen dan 1 Anders Breivik.

   Verwijderen
  18. Met dit soort rare berekeningen maakt U alleen zich zelf belachelijk, heer Koekblik.

   Neen meneer Kerststal, ik heb er mee aangetoond hoe belachelijk uw rekenmethode is.

   Als ik morgen tijd en zin heb zal ik eens kijken of het CBS cijfers heeft waarmee een betere raming te maken valt. Dat de helft van de Nederlanders in het jaar 2100 moslim is, acht ik echter niet uitgesloten.

   Dat had ik al gedaan voordat ik mijn berekening maakte. Het aantal moslims is al 5 jaar stabiel en ligt rond de 825.000, 4,9% van de bevolking. Hoeveel moslims er in 2100 in Nederland wonen vertelt het CBS ons niet, want daar doen ze niet aan koffiedik kijken, en al helemaal niet aan zinloze bangmakerij. Misschien is in 2100 de zeespiegel wel zo hoog gestegen dat er op het Binnenhof meer zeehonden zwemmen dan mensen lopen, en wie maakt zich dan nog druk om een moskee meer of minder in Den Haag.

   Verwijderen
  19. Geachte heer Koekblik, de CBS cijfers van het aantal moslims in Nederland gaan niet verder dan het jaar 2004. In dat jaar waren het er al 944.000 ( 5.8 procent ). Het lijkt er sterk op dat men om krantenkoppen als MEER DAN I MILJOEN MOSLIMS IN NERDERLAND te voorkomen, gestopt is met deze registratie onder het motto WAT NIET WEET, WAT NIET DEERT. Ik ben benieuwd hoe U aan het cijfer 825.000 komt, dat al 5 jaar stabiel is. Krijgen de Turkse en Marokaanse Nederlanders al vijf jaar geen kinderen meer? Worden er geen asielzoekers en gezinsherenigers uit Moslim-landen meer binnengelaten? Of zijn de Nederlandse moslims massaal van hun geloof gevallen? In het weekend zal ik - na uw antwoord vernomen te hebben - kijken of het mogelijk is op basis van een aantal aannames een simpel model te maken om een aannemelijke raming (*) van de het aantal moslims te maken, want mijnheer Koekblik ik heb een wetenschappelijk opleiding gevolgd in een tijd dat het onderwijs in Nederland uitstekend was.

   (*) U heeft ongelijk met uw opmerking dat een voorspelling voor het jaar 2100 koffiedik kijken is. De kans dat de voorspelling exact uitkomt wordt inderdaad kleiner, maar het CBS zou - als ze dat zouden willen - best een dergelijke voorspelling kunnen doen waarbij ze dan tevens een kwantitatieve maat opgeven van de betrouwbaarheid van hun voorspelling.

   Verwijderen
  20. Het lijkt er sterk op dat men om krantenkoppen als MEER DAN I MILJOEN MOSLIMS IN NERDERLAND te voorkomen, gestopt is met deze registratie onder het motto WAT NIET WEET, WAT NIET DEERT"

   Ja hoor, weer zo'n volstrekt belachelijk complottheorietje erbij om te verklaren waarom de realiteit niet overeenstemt met de waandenkbeelden van de PVV. Zo'n reactie als deze van u is nu precies waarom het meerdendeel van nuchter Nederland het helemaal gehad heeft met die malloten van de PVV, en luidruchtig beginnen te gapen als er weer zonodig een of ander onzinnig islamdebatje moet worden gehouden. Dan blijf jij toch lekker in je zelf bedachte complottheorietjes geloven Kerststal, als dat je troosteloze leventje een beetje kleur geeft. Daarmee bewijs je alleen maar dat ik gelijk heb als ik zeg dat bepaalde mensen in de achterban van de PVV zich gedragen als psychoten die niet in staat blijken te zijn om hun waandenkbeelden te toetsen aan de realiteit, maar in plaats daarvan steeds meer waandenkbeelden creëren en complottheoriën bedenken om oude waandenkbeelden in stand te houden. Als je echt zo graag de weg wil kwijtraken dan zit je nu op het juiste spoor.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nederland#Aantallen

   Verwijderen
  21. Geachte heer Koekblik,

   Die complottheorieën van U kennen we nu wel. Malloten, psychoten, rechtse haatbaarden en neo-fascisten, allemaal argumenta ad hominem die duidelijk maken dat U inhoudelijk weinig tot niets te melden heeft. Daarnaast maakt U als het in uw kraam te pas komt, gebruik van de "zondeboktheorie", die de door de goedbetaalde medewerkers van het Nexus-instituut is uitgevonden om kritiek op het islamitische gedachtengoed onschadelijk te maken. De vervolging van de Joden in WO II door de nazi's heeft namelijk niets te maken met de gewelddadige kanten van het islamitische geloof.

   Als ik U vraag hoe aan het cijfer van 825.000 moslims komt, dan geeft U geen antwoord. Als ik U vraag om uw bewering ( eigenlijk een soort verdachtmaking ) dat professor Jansen de koran opzettelijk onjuist vertaald met een duidelijk voorbeeld te staven, hoor ik van U niets.

   Integratieprobleempjes veroorzaakt door de autochtone Nederlanders die de nieuwe medelanders discrimineren. Van mij, geachte heer Koekblik, kunt U op dak gaan zitten en dan wachten wij wel tot de links elitaire kliek de problemen die ze zichzelf en de hardwerkende en goedwillende Nederlanders op de hals gehaald heeft, binnen art. 1 en 6 en 7 van de grondwet en de afspraken vastgelegd in internationale verdragen oplost zonder daarbij de Nederlandse economie in een langdurige recessie te storten. Met Uw opmerking dat de 7.2 miljard euro, die de nieuwe medelanders ons per jaar kosten, gewoon terugvloeit in de schatkist en dan weer opnieuw uitgegeven kan worden, heeft U in ieder geval bewezen dat U van economie geen kaas heeft gegeten: ook de overheid kan ons belastinggeld maar een keer uitgeven!

   Verwijderen
  22. U bent nog dommer dan ik dacht Carel. Mensen zoals u hebben inderdaad een "sterke man" nodig die hen dicteert wat ze moeten denken en zeggen. Docent zei u dat u was geweest? Dan zeker op een babycrèche want voor groep 1 van de basisschool moet je als docent tegenwoordig al kunnen knippen en plakken:

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nederland#Aantallen

   "Als ik U vraag om uw bewering ( eigenlijk een soort verdachtmaking ) dat professor Jansen de koran opzettelijk onjuist vertaald met een duidelijk voorbeeld te staven, hoor ik van U niets."

   Ik heb u een voorbeeld gegeven met de vertaling van "Dar al-harb", maar toen sliep u zeker nog. En verder zou u zijn vertaling van "taqiyya" eens kunnen controleren: De betekenis die Jansen hier aan ‘taqiyya’ geeft, is een veelgehoord internetfabeltje dat de ronde doet onder islamofoben. In werkelijkheid houdt taqiyya in dat je ongeloof mag veinzen indien je als moslim wordt gemarteld of met de dood bedreigd.

   Ja, googlen moet je tegenwoordig al op de onderbouw kunnen:

   Elke lezer, ook een journalist of eerstejaars student, kan nakijken of wat Jansen over de koran beweert wel klopt, simpelweg door de desbetreffende passages erop na te slaan en in hun bredere verband te lezen. Wie zich niet door een ideologische pro- of anti-islamitische stellingname laat verblinden, ziet dan al gauw dat Jansens werk op puur inhoudelijke en methodologische gronden niet deugt. Het stemt tot nadenken dat een man als Jansen zonder blikken of blozen de grootste nonsens over de koran als wetenschappelijke waarheid durft te presenteren; het stemt nog meer tot nadenken dat blijkbaar geen collega-arabist de moeite neemt om dergelijk prutswerk publiekelijk aan de kaak te stellen." Michiel Leezenberg in ZemZem 2008, nr. 2

   Of zie: http://www.waterlandstichting.nl/?p=artikelen&s=bekijken&id=1508

   Of zie: http://tinyurl.com/37nnslx

   Of:

   “Sinds Jansen zich mag tooien met de hoogleraarstitel, maar vooral sinds de moord op Theo van Gogh, heeft hij alle wetenschappelijke scrupules opzij gezet. Hij is een anti-islam polemist geworden die er geen moeite mee heeft willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken te geven.”
   Martin van Bruinessen, in: Hans Jansen wekt irritatie bij collega islamologen, Wereldomroep, 24 april 2008.

   “Jansen haalt bepaalde koranverzen aan om te bewijzen dat de islam geweld tegen ongelovigen predikt. Maar hij gaat volledig voorbij aan het feit dat de meeste moslims die teksten heel anders lezen. Hij gedraagt zich niet als een wetenschapper maar als een schriftgeleerde, een ayatollah die vindt dat hij anderen kan vertellen hoe je de Koran moet uitleggen.”
   Dick Douwes, in: Hans Jansen wekt irritatie bij collega islamologen, Wereldomroep, 24 april 2008.

   Verwijderen
  23. Maar u kan het hier op Hoeiboei ook zelf controleren Heer van Herstal. Telkens als je de "professor" om een onderbouwing vraagt van zijn boute uitspraken gaat de grote geleerde er met zijn staart tussen de benen vandoor. Hij roept voortdurend dingen die hij niet kan onderbouwen om zich uiteindelijk achter "God" te verschuilen:

   HansJansen 12 juli 2013 22:06

   ER WORDT NIET BEWEERD DAT OBAMA PRO-MOSLIMBROEDER ZOU ZIJN -- ALLEEN GOD KAN IMMERS IN DE HARTEN KIJKEN --


   Over de "Verlichting" gesproken! Ik denk dat de meeste Moslims meer van de Verlichting hebben meegekregen dan Ayatollah Jansen.

   Verwijderen
  24. De clou is dat Jansen precies roept wat ze in de PVV graag willen horen. Of het ook klopt wat Jansen zegt is dan niet meer belangrijk, als het maar te gebruiken is om de mensen nog meer angst aan te jagen voor de Islam. Zo werkt het zondebokmechanisme. De zondebok moet worden gedemoniseerd, en de waarheid moet daarbij worden vermeden. Want zondebokken en waarheid verdragen elkaar niet. Daarom heeft de PVV niets aan arabisten en islamologen die hun werk wetenschappelijk verantwoord blijven doen. Een ex-arabist als Hans Jansen die "alle wetenschappelijke scrupules " opzij heeft gezet en zich nu gedraagt als een profeet en hogepriester van een anti-islam religie, daar hebben ze bij de PVV veel meer aan om het stemvee bang en dom te houden. Wat dat betreft is de PVV meer een "rechtse kerk" voor goedgelovige islamofoben geworden dan dat je het nog een politieke partij kan noemen.

   Verwijderen
  25. U heeft zich goed voorbereid, heer Koekblik, als complotdenker zou ik bijna gaan denken dat U ook op de loonlijst van het Nexus-instituut staat om op islamofobe websites als HoeiBoei Wilders, de PVV en de heer Jansen zwart te maken, of bent U slechts een goedwillende amateur die zich uit wetenschappelijke interesse heeft ingelezen in het gebruik en de betekenis van het bekende woordje "taqiyya". Het was mij reeds bekend dat het woord door een heleboel arabisten in zijn oorspronkelijke betekenis wordt uitgelegd. Ik sluit echter niet uit dat het woord in de loop der tijd een ietwat algemenere betekenis heeft gekregen. Zo betekent gymnasium van oorsprong sportschool, een betekenis die terug te vinden is in het woord gymnastiek. Woorden en hun betekenis verschuiven, kunnen letterlijk en figuurlijk, beperkt of uitgebreid worden uitgelegd, ik ben er niet van onder de indruk.

   Misschien mag ik U een persoonlijke ervaring vertellen. Ik heb ooit, toen de gelegenheid zich voordeed, eens een moslim met joods aandoende pijpekrullen, die met een wel heel oude koran onder zijn arm liep, aangesproken om te vragen wat er nu eigenlijk waar was van de bewering dat de koran oproept tot geweld tegen niet-moslims. Dat was niet waar zei hij, en hij las mij in het Arabisch een aantal verzen voor en wees mij op de Nederlandse vertaling er naast. Daar stond iets wat leek op een islamitische versie van de 10 geboden, gij zult niet doden, niet stelen, niet liegen, niet echtbreken etc. Dat, zei hij, is de ware koran. Toen ik hem vroeg of dat ook gold voor ongelovigen kreeg ik niet echt een duidelijk antwoord. Hij lachte in ieder geval uiterst vriendelijk. Wat denkt U, heer Koekblik, is dit een opdracht aan de moslims om niet-moslims te behandelen en lief te hebben als hun naaste of is dit een gebod om elkaar niet lastig te vallen. Ik zelf heb wel een idee, maar ik ben dommer dan U dat geef ik gaarne toe. Ik denk namelijk dat uit het feit dat er in sinds de Arabische lente in Egypte meer dan 500 christelijke meisjes ontvoerd, geslagen en verkracht zijn om na hun bekering uitgehuwd te worden aan Arabische criminelen die zichzelf beschouwen als strenggelovige moslims, ik de conclusie mag trekken dat moslims ten opzichte van niet-moslims andere waarden hanteren dan ten opzichte van elkaar. Misschien dat U mijn conclusie, indien U daartoe in de gelegenheid bent, eens aan een van U geleerde vrienden kunt voorleggen, dan hoor ik nog wel van U of mijn conclusie juist is.

   Vervolgens:
   - de heer Leezenberg. Welnu, de heer Leezenberg beweert van alles, maar bewijst niks.
   - de heer Van Bruinessen. Welnu, de heer Van Bruinessen beweert van alles, maar bewijst niks.
   - de heer Douwes. Welnu, de heer Douwes beweert van alles, maar bewijst niks.
   Drie keer niks, wie iets stelt moet dat onderbouwen anders stelt het wetenschappelijk gezien niets voor! Wel wil ik U toegeven dat de heer Jansen bij sommige van zijn collegae kennelijk niet geliefd is. Ook ben ik op een website van de stichting Waterland geweest waar iets stond over apen, die er in twee soorten waren. Misschien niet de pagina waar U naar verwees maar het ging wel over apen uit de koran. Halverwege de pagina stond iets in de trant dat de schrijver de uitleg van Jansen over die apen aannemelijker vond dan de theorie van Leezenberg. Ik kan - ondanks uw fraaie poging om een en ander inhoudelijk te onderbouwen - ( nog (*) ) niet concluderen dat de heer Jansen opzettelijk de koran verkeerd vertaald om zijn vrienden van de PVV een plezier te doen.

   (*) Als U nog meer voorbeelden en citaten kunt vinden van het met opzet anders vertalen van de koran dan verneem ik dat gaarne want ik laat mij niet zomaar wat op de mouw spelden. Hetgeen U inmiddels duidelijk moge zijn.

   Verwijderen
  26. Dan blijft u toch lekker geloven in een partij die nooit verder zal komen dan een beetje bangmakerij en symboolpolitiek vanuit de oppositiebankjes. Als u zich daar prettiger bij voelt dan de realiteit onder ogen zien zal ik u dat pleziertje niet misgunnen.

   Verwijderen
  27. Beste Max, oh ja, en de zondebok bij de moslims wereldwijd zijn o.a. de joden, daar wordt oneindig veel harder tegen aan geschopt dan tegen moslims in NL of de rest van de wereld die worden wel heel erg in bescherming genomen door de nationale overheden.

   Verwijderen
  28. Tja Bertus, het is wat hè. Die Moslims en die Joden mogen Blondie wel dankbaar zijn. Want zonder de PVV zouden die arme islamietjes nog eens een keer door ons worden doodgeknuffeld of gaat iemand het nog opnemen voor de gevaarlijke stenen gooiende palestijnse kindertjes. Stel je voor zeg.

   Maar ondertussen heeft Blondie zijn partijprogramma zo knap geschreven dat geen enkele andere politieke partij in Nederland het naar de achterban toe kan verkopen om met de PVV een coalitie aan te gaan. Zo heeft Wilders zich er van verzekerd dat hij altijd in de oppositiebankjes mag blijven zitten om stennis te schoppen zonder daar ooit politiek verantwoording voor te hoeven afleggen. Ik hoop echt dat ze na de volgende verkiezing Blondie ijskoud op de stoel van de minister president gaan zetten, want dan is zijn kluppie binnen drie maanden ter ziele.

   Verwijderen
  29. Jaja.. Koekblick, eindelijk, eindelijk je puntje gemaakt hé... Die stoute Professor, Arabist Jansen toch.."Dar al-harb" en "Taqiyya" verkeerd vertaald. Schandelijk dames en heren. Collega arabisten vinden dat ook.. en nemen niet eens de 'moeite' om hem publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Tjeemig de Peemig wat en beresterke argumenten weer van onze Dr. in Psychiatrie.
   (btw. zijn die collega's toevallig ook geen moslim ?)
   Ja.. Nederland is Nederland niet meer...Afentoe wordt er een preek gehouden door Ayatollah Jansen, en na de preek lopen schuimbekkend 2,5 (misschien wel/al 3) miljoen opgefokte Wilderianen door de straten op zoek naar 'taqiyya' belijders.

   Zielig en rillend van angst zit bijna 1 miljoen (950.706) binnengehaald stemvee achter hun voordeur te wachten tot die Wildersbrassen zijn uitgeraasd. Wachten bibberend op de redder des vaderlands, Koning Koekblick op zijn witte paard.
   Jarenlang heeft hij die zieligers gewaarschuwd (opgehits) voor het naderen onheil van de opgezweepte canaille. Het heeft niet mogen baten...Politie en het leger kijken lijdzaam toe (ook allemaal PVV'ers helaas, zo geworden na de bittere jaren van leren en murw gebeukt te zijn door die zieligers en kinderen van de "taqiyya beweging.

   Oja.. je kan maar beter een beroep doen op 'een God' dan proberen je eigen kinderlijke betoogjes te ondersteunen met kinderlijkjes.. engerd...

   Welke partij stem jij nu PB ? of heb jij geen stemrecht ?

   Verwijderen
  30. Het onderwerp van gesprek hier was het islamdebat. Kan je daar ook iets zinnigs over zeggen Pete of kom je niet verder dan het uitbraken van rabiate onzin? Vertel bijvoorbeeld eens hoe die blonde God van jou er voor gaat zorgen dat jij straks niet met de bibs omhoog het tapijt van een moskee hoeft te kussen?

   Verwijderen
  31. Heb jij nu wel ? of geen stemrecht ?

   Verwijderen
  32. "Zielig en rillend van angst zit bijna 1 miljoen (950.706) binnengehaald stemvee achter hun voordeur te wachten tot die Wildersbrassen zijn uitgeraasd."

   En daarvan zijn er 700.000 zonder opleiding die niet gehinderd door enige scholing denken dat ze alles beter weten.

   http://tinyurl.com/m9lq64g

   Ik behoor tot die 8 miljoen kiezers die NIETTTT op de PVV hebben gestemd. Ik ben namelijk niet gevoelig voor dit soort indoctrinatie en ben nogal allergisch voor demagogen en volksverlakkers.

   Verwijderen
  33. Rofl...Je kan niet eens lezen gozer !
   Begrijpend lezen 3 klas lagere school...Op jouw missie schooltje zeker niet ?

   "Ik behoor tot die 8 miljoen kiezers die NIETTTT op de PVV hebben gestemd. Ik ben namelijk niet gevoelig voor dit soort indoctrinatie en ben nogal allergisch voor demagogen en volksverlakkers"

   Zozo...knap hoor...wat een persoonlijkheidje.
   Dus dan heb je ook niet op de PvdA, D66, GL gestemd... We komen steeds dichter bij het geheim van Max.. En je mag iig stemmen. Boven de 18 en nog niet deud..

   Op welke partij stem jij nu maxie ???

   Heb je linkje maar niet ingetikt, PB heeft nogwel eens rare verrassingen in petto als tie wordt ingeblikt....

   En kun je ons al blij maken welke oplossingen "domlinks" heeft bedacht ?

   (inmiddels al 30-0)

   Verwijderen
  34. Nogmaals, het onderwerp van gesprek hier was het islamdebat. Mijn vraag was of jij daar ook iets zinnigs over te melden hebt Pete, maar je komt nog steeds niet verder dan het uitbraken van rabiate onzin.

   En kun je ons al blij maken welke oplossingen "domlinks" heeft bedacht?

   Ja: Art. 1 en 6 van de grondwet handhaven en er voor waken dat onze democratische rechtsstaat niet door een stelletje op hol geslagen xenofobe randdebielen wordt afgebroken.

   Verwijderen
  35. Carel van Herstal 9 augustus 2013 16:08,

   -Wat is volgens u de betekenis van 'het bekende woordje "taqiyya"?

   -Wat zeggen Leezenberg en Jansen over 'de apen uit de koran'?
   En wat leest u zelf in de koran?

   Verwijderen
  36. Zeg, Koekblik, dat van art. 1 en 6 weten we nu wel, ik zou 7 er ook nog even bijzetten voor de volledigheid.
   Maar als U niets beters weet dan een aantal scheldwoorden achter elkaar te zetten, dan wordt het misschien tijd dat U uw linkse praatjes op een andere website gaat verkopen.
   Wie denkt je eigenlijk wel dat je bent, om anderen de maat te komen nemen, denkt je soms de wijsheid in pacht te hebben. We hier maken zelf wel uit op wie we stemmen. Is dat duidelijk, Koekblik!

   Verwijderen
  37. U kan blijkbaar slecht tegen uw verlies om gelijk zo boos te worden, Heer van Herstal. Ik heb u altijd netjes bejegend, slechts een enkele keer met "Kerststal" aangesproken omdat u mij, o zo komisch, "Koekblik" noemt. Of bedoelt u hier mijn opmerking over "op hol geslagen xenofobe randdebielen"? Dan moet ik u tot mijn spijt mededelen dat onze democratische rechtsstaat de laatste jaren steeds meer last krijgt van een groeiende groep op hol geslagen xenofobe randdebielen die volkomen schijt lijken te hebben aan art 1 en 6 van onze grondwet en de scheiding van kerk en staat. Dat zijn mensen die vinden dat ons rechtssysteem maar moet wijken voor hun rechtse hobby: Het treiteren en lastigvallen van onschuldige burgers omwille van hun religie. Sorry, maar ik wist niet dat u uzelf ook tot deze groep losers rekende.

   Verwijderen
  38. Neem me niet kwalijk, heer Koekblik, maar ik ben werkelijk van mening dat U de grenzen van het normale fatsoen overschrijdt door te spreken over op hol geslagen xenofobe randdebielen die onschuldige burgers treiteren en lastig vallen omwile van hun religie. Ik weet niet eens wie U daar meebedoelt, maar omdat U kennelijk de opdracht ( van wie als ik vragen mag? ) heeft de heer Wilders en de PVV zwart te maken, vermoed ik dat U het daar over heeft.
   Ook valt het mij op dat U de mening van anderen beschouwd als minderwaardig en voordurend scheldwoorden gebruikt. Verder weet U niet veel meer te melden dat art. 1 en 6 moeten worden nageleefd terwijl de grondwet gewoon mensenwerk is, en art. 1 pas in 1988 ( als ik het goed onthouden heb ) in deze vorm in onze grondwet staat. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als U in plaats van te schelden gewoon zou aangeven wat er inhoudelijk mis is met iemands mening. Tevens wijs ik U erop dat U er in het geheel niet ingeslaagd bent aan te tonen dat professor Jansen opzettelijk de koran verkeerd vertaald heeft, zodat hier in feite sprake is van smaad of laster waarop U strafrechtelijk kunt worden aangesproken. U lijkt ervan uit te gaan dat omdat U er links elitaire denkbeelden op nahoudt, U altijd gelijk heeft en alles roepen kunt. Ik wil U erop wijze dat noch de linkse noch de rechtse kerk de wijsheid in pacht heeft en verzoek U nogmaals uw toon te matigen en anders op een andere website uw praatjes te verkopen.
   Ik reken mezelf tot geen enkele groep en of U mij een loser vindt, interesseert mij niets, dus daar hoeft zich niet voor te verontschuldigen.

   Verwijderen
  39. Mijn excuses meneer van Herstal. Ik was in euvele hoogmoed even vergeten dat art. 7 van de Nederlandse grondwet alleen geldt voor mensen die het met Geert Wilders en zijn adepten eens zijn, en niet voor zijn criticasters. Meten met twee maten daar zijn jullie érg goed in. De hele dag alles en iedereen uitschelden en met stront besmeuren, Geert Wilders voorop, onder het mom van "vrijheid van meningsuiting", maar owee als ze eens een onaardige formulering terug krijgen, dan is het huis te klein en is men gelijk beledigd. Doe toch niet zo kinderachtig Heer van Herstal, ik zeur toch ook niet over al die bagger die ik hier over mij heen krijg alleen maar omdat ik een andere mening heb. If you can't stand the heat then stay out of the kitchen.

   En als wat ik over het werk van Jansen heb gezegd niet correct is, dan moet de grote islamgeleerde, die dit alles meeleest, maar onder zijn steen vandaan komen en publiekelijk gaan reageren op de kritiek die zijn vakgenoten uiten op zijn werk, en met steekhoudende argumenten deze kritiek eens gaan weerleggen zoals een academicus dat behoort te doen als hij kritiek op zijn publicaties krijgt. Zolang hij dat nalaat kan kritiek nooit smaad zijn.

   En misschien wilt u nu dan even de vragen van El_Houssain 9 augustus 2013 20:50 beantwoorden!

   Verwijderen
  40. Het lijkt erop of U niet begrepen hebt wat ik U duidelijk probeer te maken. Ik roep U op om de discussies op deze website niet te voeren met een aaneenschakeling van scheldwoorden maar met inhoudelijke argumenten. En als U de mening bent toegedaan dan de heer Wilders "alles en iedereen met stront besmeurt" dan stuurt U maar een e-mailtje naar de PVV om U beklag te doen. Uw verwijt dat ik met twee maten meet slaat nergens op want ik vind het ook niet goed als iemand met wie het inhoudelijk eens ben, begint te schelden. Ik vind het gebruik van scheldwoorden een zwaktebod waarmede de schrijver zich zelf diskwalificeert en aangeeft geen inhoudelijke argumenten te hebben. Het links elitaire gedachtegoed is niet per definitie beter dan wat de rechtse kerk van bepaalde zaken vind al lijkt U dat niet te willen begrijpen.

   Zo ben ik van mening dat geloven en levensovertuigingen die vijandig staan tegenover de kernwaarden van onze rechtsstaat niet de bescherming verdienen die art. 6 Gw biedt aan ( vreedzame ) godsdiensten en levensovertuigingen. Daarover verschil ik niet met de heer Wilders van menig. De heer Wilders noemt de Islam een fascistoide ideologie en ik een noem het een intolerant en gewelddadig geloof. En als U dan gaat schelden en met het epitheton neo-fascist aankomt dan bewijst U wederom dat U het ( nog ) niet begrijpt. Uw mening is niet beter dan die van een ander omdat U Wilders een gevaar voor de rechtsstaat vindt. Als U dat vindt moet U inhoudelijke argumenten aanvoeren die U gelijk bewijzen en die heb ik niet gehoord. Met de frase "op hol geslagen groep xenofobe randdebielen" bewijst U niets behalve dat U niets inhoudelijks heeft te melden.

   Voor wat betreft Uw aansporing om te reageren op vragen van uw maatje El Houssain, kunt U de heer El Houssain laten weten dat ik mijn mening over de Islam uiteen heb gezet in een artikel op de website "Keizers & Kleren". Mocht de heer El Houssain naar aanleiding van dit stuk vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik op voorwaarde dat deze vragen of opmerkingen fatsoenlijk geformuleerd zijn, bereid daar op deze website op in te gaan. Op andere vragen ga ik niet in om de simpele reden dat ik niet overal verstand van heb en zelfs niet wens te hebben. Maar, geachte heer Koekblik, als U iets van taqiyya weet of iets aardigs over de apen-theorie van de heer Leezenberg kunt zeggen dan staat het U vrij de vragen van de heer El Houssain te beantwoorden. Ik ben zelf ook zo vrij geweest om antwoord gegeven op uw dringende vraag aan de heer Jansen wat de politiek correcte elite had moeten doen in 1991 om te maken dat Pim Fortuyn en Theo van Gogh niet zouden zijn vermoord. Gek genoeg heeft U daar nooit op gereageerd, dus U heeft vannacht nog het een en ander te doen. Succes, heer Koekblik!

   Verwijderen
  41. U stelt mij teleur Heer van Herstal, u blijft een slecht verliezer. Ik heb hier meer steekhoudende argumenten aangedragen om mijn opinie te onderbouwen dan wie dan ook, en u heeft er niet één van kunnen weerleggen met een redelijk tegenargument. En nu gaat u uw gezicht proberen te redden met de bechuldiging dat mijn betoog niet meer is geweest dan een aaneenschakeling van scheldwoorden zonder inhoudelijke argumenten. Ondertussen heeft u de vraag waar deze hele discussie m.b.t het islamdebat om draait niet beantwoord. U blijft om de hete brij heen draaien en weet u geen antwoord te geven op de vraag wat de PVV zou kunnen doen om de door de PVV vermeende islamisering van Nederland tegen te gaan. En ja, dan begin ik steeds weer over de grondwet, want dat is namelijk het hete hangijzer. Zolang onze grondwet van kracht blijft, en dat blijft ze, zal het anti-islambeleid van de PVV nooit meer kunnen zijn dan een beetje symboolpolitiek voor de bühne. Dit heeft u niet kunnen weerleggen, en nu bent u boos op mij en is alles wat ik heb gezegd slechts schelden en zwartmaken geweest. Maar als u wil kan u de discussie nog winnen, door alsnog concreet aan te geven wat de PVV zou kunnen doen om de door haar zo gevreesde islamisering tegen te gaan.

   En dan zijn wij ook bij mijn vraag aan de heer Jansen wat de "politiek correcte elite" had moeten doen na 1991 om te voorkomen dat Pim Fortuyn en Theo van Gogh niet zouden zijn vermoord, en Wilders nu geen bewaking nodig zou hebben.

   De betreffende opmerking van Jansen draagt een zeer ernstige beschuldiging in zich. Hij zegt daarmee namelijk dat bepaalde, niet bij name genoemde politici, verantwoordelijk zijn voor de dood van deze twee mensen en ook verantwoordelijk zijn voor het feit dat Wilders met de dood wordt bedreigd. Wie een dergelijke ernstige beschuldiging uit moet ook in staat en bereid zijn zo'n ernstige aantijging concreet te maken door aan te geven wat deze politici dan hadden kunnen en moeten doen om deze twee moorden te voorkomen. Als Jansen dit niet concreet kan maken dan is zo'n opmerking louter smaad en laster en is Jansen bezig met haatzaaierij tegen politieke partijen die kritisch staan tegenover de PVV.

   Verwijderen
  42. "Ja: Art. 1 en 6 van de grondwet handhaven"

   Knap hoor ! (Dat geldt ook voor de PVV.. )

   "er voor waken dat onze democratische rechtsstaat niet door een stelletje op hol geslagen xenofobe randdebielen wordt afgebroken"

   Wederom zéér knap bedacht...maar daar wordt elke politicus voor betaald ! Ook de PVV'ers. En diezelfde grondwet zorgt daarvoor... Lagere school leerstof...

   Heb begrepen dat je met "een stelletje op hol geslagen xenofobe randdebielen" Geert Wilders en het PVV-stemvee bedoelt !

   Je pejoratieve terminologie is weer verbluffend moet ik zeggen.
   Heb je nu echt zo'n hoge dunk van jezelf ?

   Vraag blijft staan, welke oplossingen (wetenschappelijk onderbouwd) heeft "domlinks" nu in petto voor het vraagstuk van de vastgelopen integratie ?

   Nou maxie.. weer een 10+ van de bovenmeester. Nu weer terug naar je speeltje FN..

   (Preoccupatie is een serieuze psychische aandoening. Evenals Autisme en het Syndroom van Asperger.. Zou er niet mee rond blijven lopen..als ik jouw was...)

   Verwijderen
  43. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  44. Heb begrepen dat je met "een stelletje op hol geslagen xenofobe randdebielen" Geert Wilders en het PVV-stemvee bedoelt !

   Hoe kom je daar nu bij Pete !? Dat heb jij dus weer verkeerd begrepen, zoals jij bijna alles wat ik schrijf verkeerd begrijpt.

   NEE! Ik bedoel hier niet Geert Wilders en zijn achterban! Wie xenofobe randdebielen zijn, dat zijn mensen die, ik herhaal:

   "Schijt hebben aan art. 1 en 6 van onze grondwet en de scheiding van kerk en staat. Dat zijn mensen die vinden dat ons rechtssysteem maar moet wijken voor hun rechtse hobby: Het treiteren en lastigvallen van onschuldige burgers omwille van hun religie."

   Ik heb het hier over mensen de vinden dat ze de Nederlandse wetgeving mogen overtreden, of vinden dat art. 1 van de grondwet moet worden geschrapt zodat moslims e.a. met toestemming van de staat mogen worden gediscrimineerd en/of het land uitgezet omwille van hun religie of louter het feit dat ze geen autochtone Nederlander zijn. Ik heb het hier over mensen die de fundamenten van onze rechtsstaat willen aantasten omwille van hun angst voor andere mensen en hun geloof of cultuur. Dat soort mensen, die vanwege hun zieke ideeën dus een bedreiging zouden kunnen zijn voor onze rechtsstaat, die noem ik "randdebielen". En dat vind ik niet alleen, dat vindt gelukkig het overgrote merendeel van de Nederlanders, dat dit soort racisten en fascisten xenofobe randdebielen zijn.

   En als jij vindt Pete dat mensen die de fundamenten van onze rechtsstaat willen ondergraven geen randdebielen zijn dan wordt het tijd dat jij je eens laat nakijken.

   Verwijderen
  45. Vraag blijft staan, welke oplossingen (wetenschappelijk onderbouwd) heeft "domlinks" nu in petto voor het vraagstuk van de vastgelopen integratie ?

   Daar waar er problemen ontstaan door cultuurverschillen moet per geval worden bekeken hoe dat probleem het beste kan worden aangepakt en opgelost. Daar bestaat geen “universele oplossing” voor, in de trant van: “Schop ze allemaal het land uit dan is het probleem opgelost” of “Verbied gewoon dit of dat dan is het probleem opgelost”. Als je zo gaat denken dan creëer je een groter probleem, dan ga je namelijk handelen in strijd met het internationaal recht, de rechten van de mens en de beginselen van onze eigen rechtsstaat. Dan tast je de fundamenten van onze rechtsstaat aan, en dan zijn wij verder van huis.

   Zolang inwoners van Nederland met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning, of de Nederlandse nationaliteit zich houden aan de Nederlandse wet, dan hebben ze hier bepaalde rechten die door de staat dienen te worden gerespecteerd. Wij hebben in Nederland de vrijheid om zelf te bepalen wat we willen geloven en hoe we willen leven, dat is zo vastgelegd in onze grondwet en overige wetgeving, en die wetgeving geldt voor iedereen in gelijke mate. Dat betekent dat als moslims in Nederland willen leven als moslims dat hun goed recht is. En zolang deze moslims de Nederlandse wetgeving respecteren, dat wil zeggen dat ze geen strafbare feiten plegen door onze wetten te overtreden, zijn ze ook geen bedreiging voor onze rechtsstaat en hoeven wij geen onschuldige burgers te gaan behandelen alsof het potentiële terroristen of criminelen zijn en doodseskaders op hen af te sturen.

   Daarmee wordt niet ontkent dat er integratieproblemen zijn die moeten worden opgelost, maar daarmee wordt wel gezegd dat wij ons bij het zoeken naar en realiseren van oplossingen voor deze problemen niet moeten laten leiden door xenofobe angstcomplexen en aan paniekvoetbal moeten gaan doen. Angst is een slechte raadgever, en het is een goede Hollandse gewoonte om met beide benen op de grond te blijven staan. Dat laatste, met beide benen op de grond blijven staan, daar hebben ze bij de PVV af en toe nog wat moeite mee zou gauw ze het woord “Islam” horen, waardoor deze partij een integratieprobleem heeft dat moet worden opgelost.

   Verwijderen
  46. Gefeliciteerd, Koekblik, ga je bazen van het Nexus-instituut maar vertellen dat je weer een islam-debat gewonnen het met "steekhoudende argumenten (*)" waarvan ik er "niet een heb kunnen weerlegen met een redelijk tegenargument". De uitdaging om U en uw bazen van het Nexus-instituut, ook nog even te vertellen hoe de PVV concreet de "door haar gevreesde islamisering" kan tegengaan, wijs ik vriendelijk doch beslist van de hand. Laat die links elitaire kliek waardoor U betaald wordt, de door haar eigen beleid veroorzaakte "integratieprobleempjes" zelf maar oplossen. En zolang die goedbetaalde regentenkliek, die niks beters weet dan mensen die zich zorgen maken over het voortbestaan van Nederland en de Europese beschaving, racistenen en fascisten te noemen, stemmen wij gewoon op de PVV!

   (*) in 2100 zwemmen er "misschien wel zeehonden op het Binnenhof". Over 30 jaar, Koekblik, bepalen in al onze grote steden wethouders met dubbele paspoorten wie er in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en wie de directeur wordt van de school van uw kinderen.

   Verwijderen
  47. Laatste zin moet zijn:

   Zolang die goedbetaalde regentenkliek niets beter weet dan mensen die zich zorgen maken over het voortbestaan van Nederland en de Europese beschaving, racisten en fascisten te noemen, stemmen wij gewoon op de PVV!

   Verwijderen
  48. (*) in 2100 zwemmen er "misschien wel zeehonden op het Binnenhof". Over 30 jaar, Koekblik, bepalen in al onze grote steden wethouders met dubbele paspoorten wie er in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en wie de directeur wordt van de school van uw kinderen.

   Zolang die goedbetaalde regentenkliek niets beter weet dan mensen die zich zorgen maken over het voortbestaan van Nederland en de Europese beschaving, racisten en fascisten te noemen, stemmen wij gewoon op de PVV!


   Laten wij gewoon een beetje in de realiteit blijven leven Heer van Herstal. Uw angsten zijn volkomen ongegrond. U gaat niet het slachtoffer worden van mensen met twee paspoorten, maar u bent reeds het slachtoffer van mensen die u, om daar zelf politiek gewin uit te slaan, bang hebben gemaakt voor een grote boze wolf die niet bestaat.

   Verwijderen
  49. De realiteit waarin we nu leven, heer Koekblik met uw linkse praatjes, is een andere realiteit dan waar de mensen over 30 jaar in onze grote steden inleven, als U dat niet begrijpt bent U zelf een randdebiel. Een van onze democratische spelregels is dat de meerderheid beslist. En als de meerderheid vanwege hun geloof andere morele waarden (*) heeft dan U en ik, dan hebben wij een probleem. En die boze wolf van U die bestaat inderdaad niet, dat is nog maar een schattig klein islamitisch wolfje.

   (*) En ik heb U gevraagd mij te laten weten voor wie die 10 geboden in de koran nu eigenlijk gelden. Ik heb U al verteld dat mijn conclusie - die ik baseer op het gedrag van strenggelovige moslims in o.a. Egypte - is dat deze geboden slechts van toepassing zijn op de moslims zelf.

   En als ik geen antwoord van U krijg dan weet ik dat ik en niet U gelijk heb en dat U met uw opmerking dat ik geen enkel argument met een redelijk tegenargument heb weten te weerlegen gewoon leugens aan het intypen bent. Koekblik, je bent niet alleen een linkse praatjesmaker maar je liegt ook nog!

   Verwijderen
  50. @Carel van Herstal 10 augustus 2013 01:00

   Bedoelt u dit?
   Link:

   http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/het_verbod_om_haat_te_zaaien_geldt_ook_voor_de_islam/

   Daar staat niets over de apen- theorie en wat u ervan zegt.

   Bovendien is reageren daar niet mogelijk. Ik zou dit met een contactformulier moeten oplossen, maar dat is volgens mij niet openbaar. Dat wil ik niet, Ik wil dat iedereen mee kan lezen.

   Verwijderen
  51. Carel Mijn discussie met u op deze pagina demonstreert waarom men in wat jullie de “linkse kerk” of de “politiek correcte elite” noemen zo verschrikkelijk moe wordt van dat gebazel van de PVV over die veronderstelde bedreiging door de Islam.

   In de eerste plaats kunnen jullie dat gevaar dat onze cultuur zou gaan bedreigen op geen enkele wijze met feiten en cijfers concreet maken. Ook met uw rekensommetje waarmee u wilde aantonen dat er aan het eind van deze eeuw net zoveel moslims als niet-moslims in Nederland zouden wonen bent u keihard op uw smoel gegaan. Het enige dat jullie kunnen doen is wijzen naar wat er in verre vreemde landen gebeurt, maar daarbij wordt consequent over het hoofd gezien dat je niet appels met kikkervisjes kan vergelijken. De “strenggelovige moslims in o.a. Egypte” kan en mag je absoluut niet als norm of voorbeeld gebruiken om daarmee iets te zeggen over de moslim van de toekomst in Nederland. Dat zijn totaal andere mensen, met een totaal andere achtergrond in een totaal andere politieke en culturele situatie met totaal andere problemen en totaal andere belangen dan de in Nederland wonende moslim.

   Door telkens dat soort vergelijkingen te maken verlies je het contact met de (Nederlandse) realiteit en creëer je spookbeelden waar wij niets aan hebben en dus ook politiek gezien helemaal niets mee kunnen.

   Daarom is ook uw vraag over de 10 geboden in de Koran een volstrekte nonsens vraag dat niet hoeft te worden beantwoord. Wij hebben hier in Nederland enkel met de Nederlandse wetgeving te maken en daar moet iedere moslim zich gewoon aan houden, ongeacht wat er allemaal in de Koran staat. Doet hij/zij dat niet dan moeten en zullen politie en justitie waar nodig corrigerend optreden.

   Ook het beeld van “De Islam” en “De Koran” zoals dat door partijideologen van de PVV telkens weer wordt geschetst is een spookbeeld dat niets meer met de realiteit te maken heeft. Daarom gaan Wilders & Jansen ook al jaren het gesprek met vakgenoten, Islamkenners en Korangeleerden uit de weg en beantwoorden zij kritische vragen hierover niet. Jansen weet dat wat hij roept over de Koran en de Islam vaak niet waar is, en daarom kruipt hij telkens nadat hij iets heeft gepubliceerd weer weg onder zijn steen en legt hij geen verantwoording af over zijn uitspraken. Hij weet dat als hij dat wel zou doen hij gigantisch op zijn broodmolen gaat omdat hij jullie al jarenlang onzin verkoopt over de Koran en de Islam.

   Dit alles heeft helemaal niets met “links” of “rechts” te maken maar met “waar” en “onwaar” of “zin” en “onzin”.

   Wordt vervolgd.

   Verwijderen
  52. Vervolg

   Ten tweede, stel dat al die bangmakerij van de PVV over de Islam in Nederland terecht zou zijn, en onze toekomstige vrijheid en cultuur inderdaad door de Islam zou worden bedreigd, dan blijkt vervolgens dat het bij de PVV totaal aan “visie” ontbreekt over hoe dit probleem dan zou moeten worden opgelost. Want als je de PVV dan gaat vragen om met concrete voorstellen te komen hoe de Nederlandse cultuur dan zou moeten worden beschermd tegen deze vermeende “islamisering” van Nederland dan komt er geen zinnig antwoord omdat alles blijft steken in:

   A- Politiek onuitvoerbare nonsens omdat het in strijd is met de fundamentele principes van onze rechtsstaat en de internationale afspraken waar Nederland óók een belang bij heeft om zich aan te houden.

   B- Niet meer dan een beetje symboolpolitiek als zoethoudertje voor de PVV-achterban, politiek dat niet verder komt dan een beetje “moslimpje pesten” en dat daarom geen enkel integratieprobleem oplost, maar deze problemen juist alleen maar vergroot of zelfs onoplosbaar maakt. Politiek dus waarmee je het tegendeel bewerkstelligt dan wat je zou willen bereiken.

   En daarom is “het Islamdebat” met de PVV geen kwestie van “een lange adem” zoals de titel hierboven suggereert, maar gewoon een “gebed zonder end”, omdat wij hier te maken hebben met een gesprekspartner die weigert om het probleem tot realistische proporties terug te brengen en die vervolgens niet in staat blijkt om met serieuze en politiek realistische voorstellen te komen om het probleem, dat zij aankaarten, te kunnen oplossen.

   Vandaar ook mijn vraag aan Jansen wat de politiek correcte elite dan had kunnen en moeten doen om de moorden op Fortuyn en van Gogh te voorkomen, een vraag waarvan ik op voorhand al wist dat die niet zou worden beantwoord, omdat het een volstrekt onzinnige nonsens opmerking van Jansen is, louter en alleen bedoeld om haat en tweespalt te zaaien in de politieke arena: “Verdeel en heers politiek” noemen wij dat. En dit soort misselijkmakende politieke spelletjes daar hebben wij in de “linkse kerk” geen zin in en geen tijd voor. Wij hebben wel wat beters te doen dan als een Sancho Panza achter Geert-Don-Quichot-Wilders aan te hobbelen.

   Verwijderen
  53. Heer Koekblik, ik had U beloofd een simpel model te maken waarmede een raming van de bevolkingssamenstelling in het jaar 2100 te geven is, ook al wenst U zich geen zorgen te om een moskee meer of minder in 2096 omdat er misschien wel zeehonden op het Binnenhof zwemmen, maar ik wel.

   Rekent U evenmee, geachte heer Koekblik:
   Begin jaar: 2006
   Aantal autochtone Nederlanders: 13.000.000
   Looptijd: 90 jaar
   Percentage groei moslims in Nederland: 2 (*)
   Afname per jaar autochtone bevolking
   door emigratie en een geboortecijfer
   lager dan 2.1, geschat op: 50.000

   (*) het percentage van 2003 naar 2004 is 2.72 en sinds die tijd verstrektt het CBS geen cijfers meer. En nu maakt het SCP ons wijs dat het aantal eerst gedaald is van 944.000 naar 825.000 en dat het al vijf jaar niet meer verandert. Op de vraag hoe dit nu kan, verwacht ik nog steeds uw antwoord want U schijnt alles
   beter te weten dan ik.

   Uitkomst:
   - autochtone Nederlanders : 8.5 miljoen
   - islamitische Nederlanders: 5.8 miljoen
   - overige Nieuwe Nedranders: 2.7 miljoen
   Totaal aantal inwoners :17.0 miljoen

   In 1974 heeft de president van Algerije, de heer Boumedienne al geroepen ( in de Engelse vertaling: "... and they (*) wil conquer it (#)
   it with their sons. The wombs of our women wil give us victory"
   (*) De moslims die zich in Europa zouden vestigen. (#) Europa, dat zijn wij dus.
   En aangezien de president van Algerije dat in een toespraak tot de Verenigde Naties heeft gedaan, ben ik van mening dat de links elitaire kliek heeft zitten slapen, ons ongevraagd de multiculturele samenleving heeft opgedrongen en de integratieproblemen aan zichzelf te wijten heeft. En voor U politiek correcte praatjes dat het allemaal vanzelf goedkomt als we maar van U willen aannemen dat de PVV het werkelijke probleem is, koop ik helemaal niets.
   De PVV is inderdaad een probleem, een probleem voor de links elitaire kliek, waar U als medewerker van het Nexus-instituut deel van uitmaakt. Uw salaris wordt betaald door de hardwerkende Nederlanders, die door U, de Publieke Omroep en de zogenaamde kwaliteitskranten al meer dan 50 jaar een rad voor de ogen wordt gedraaid. Want onze elite, heer Koekblik, wordt betaald om de culturele tradities en economische belangen van haar burgers te beschermen en niet om de islamisering van Nederland te faciliteren. De Islam is een geloof dat vijandig staat tegenover ALLE kernwaarden van onze joods-christelijk-humanistische cultuur en was door verstandige bestuurders NOOIT in Nederland binnengelaten. En als U dat niet begrijpt, geachte heer Koekblik, dan bent U dommer dan ik!

   Verwijderen
  54. Meneer Sancho Panza van Herstal, ik adviseer u om uw kristallen bol terug te brengen naar uw leverancier en uw geld terug te vragen want dit instrument weerspiegelt slechts uw eigen waandenkbeelden.

   1. De grote instroom van moslims in Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw is niet veroorzaakt door een links elitaire kliek, maar door “vrije markteconomie” aanbiddende en VVD-stemmende ondernemers die massaal goedkope arbeidskrachten uit Marokko en Turkije hebben ingevlogen.

   2. Er is geen instroom meer van goedkope arbeidskrachten uit islamitische landen omdat de “vrije markteconomie” aanbiddende en VVD-stemmende ondernemers ze tegenwoordig invliegen uit Europese landen als Polen, Hongarije en Roemenië, en daar zitten nauwelijks moslims tussen, en die moslims die daar tussen zitten gaan na een poosje centjes verdienen hier weer terug naar hun familie daar.

   3. De politieke vluchtelingen die nu het land binnenkomen zijn merendeels niet-moslims, vaak juist christenen of atheïsten die het moslimterreur uit hun politiek onstabiele landen ontvluchten, en daarom verhoogt de instroom van asielzoekers niet of nauwelijks het percentage moslims in ons land.

   4a. Het beste anticonceptiemiddel is economische welvaart met een “sociaal vangnet”. Daarom hebben de in Nederland wonende moslims net zo weinig behoefte aan het stichten van grote gezinnen als de autochtone Nederlander, en dat verklaart waarom de groep in Nederland wonende moslims niet met een factor 2 per generatie groeit. Er komen dus blijkbaar niet veel meer kleine moslimpjes bij dan er grote moslims door natuurlijk verloop gaan hemelen. Deze reële cijfers spreken dus uw waandenkbeeld tegen dat moslims in Nederland m.b.v. de islamitische baarmoeder een democratische meerderheid aan het nastreven zijn.

   4b. “De Islam” bestaat niet eens in Nederland, omdat moslims onderling cultureel, sociaal en dus ook politiek nog meer verdeeld zijn dan wij autochtone Nederlanders. Er is niet eens een islamitische politieke partij waar al die moslims dan op zouden kunnen gaan stemmen, en een islamitische partij die langs democratische weg ons land zou kunnen “islamiseren” zal er ook nooit komen omdat moslims in Nederland zodanig onderling verdeeld zijn dat hun politieke ideeën niet in een of twee islamitische partijen zijn onder te brengen. Moslims zijn het onder elkaar voortdurend oneens over wat “Islamitisch” is, dus zullen ze het ook nooit eens worden over hoe zij Nederland dan zouden moeten “islamiseren”.

   5. Niet alleen autochtone Nederlanders emigreren, maar ook van oorsprong allochtone Nederlanders weten wat emigreren is. Een deel van hen emigreert vrijwillig naar het buitenland, vaak het land waar hun voorouders vandaan kwamen, om daar een toekomst op te bouwen, of zich te laten doodschieten door andere moslims zoals onze Syriëgangers. Dat moslims niet alleen immigreren maar ook emigreren verklaart o.a. waarom het aantal moslims in Nederland een aantal jaren is gedaald i.p.v. gestegen.

   6. Volgens uw rekensommetje zouden er tussen 2070 en 2100 4 miljoen moslims Nederland binnenkomen, maar u kan geen zinnig antwoord geven op de vraag: “Waarom zouden er tussen 2070 en 2100 4 miljoen moslims Nederland binnenkomen?” Dit is namelijk puur koffiedikkijken en zowel sociaal als politiek gezien klinkklare nonsens.

   Dat u toch maar door blijft doorrekenen met een factor 2 per dertig jaar om te “bewijzen” dat Nederland een “Islamitisch probleem” zou hebben bewijst niet dat Nederland een probleem heeft, maar dat ú een probleem heeft: U bent het contact met de werkelijkheid kwijt en gedraagt zich als het om de Islam gaat zoals psychoten zich gedragen als het om hun wanen gaat.

   Verwijderen
  55. P.S. Als u in uw kristallen bol mij als een goedbetaalde medewerker van het Nexus-instituut ziet, dan heb ik een verontrustende mededeling voor u: U hallucineert en hebt medicatie nodig.

   Verwijderen
  56. Heer Koekblik, het aantal moslims is niet gedaald maar het SCP heeft de opdracht gekregen om de door het CBS gevoerde registratie over te nemen omdat volgens het CBS het aantal moslims in Nederland in 2006 de 1 miljoen zou overschrijden. Hoe het SCP daar in geslaagd is, vraagt U maar aan uw linkse collegae, want U in mijn kristallen bol verdient U uw geld met het verkopen van linkse prietpraat.
   Dat U niet weet hoe een model (*) werkt en waarvoor het bedoeld is, kan ik U niet kwalijk nemen want U heeft duidelijk geen wetenschappelijke opleiding genoten.

   (*) een model gaat namelijk uit van een aantal aannames en als het model veronderstelt ( een soort "worst case scenario" ) dat het aantal moslims in Nederland in 30 jaar verdubbeld voor de komende 90 jaar, bewijst U niks door een van uw collegae te laten uitrekenen dat over vier honderd jaar de hele wereldbevolking in Nederland woont. Vandaar ook mijn opmerking dat U daar alleen zichzelf belachelijk maakt. Mijn simpele model dat ik U beloofd had, gaat niet uit van een verdubbeling in 30 jaar, inderdaad een factor 2 , het nieuwe model gaat uit van een jaarlijkse groei van 2 procent, en ik heb U al laten weten dat het laatste cijfer van het CBS bijna 3 procent was. Het geeft ook een andere uitkomst dan het "worst case scenario" namelijk 5.8 miljoen moslims in het jaar 2096.
   Van een daling van het aantal moslims in Nederland is dan ook geen sprake. En aangezien het aantal autochtone Nederlanders krimpt, komt er een dag waarop politici met dubbele paspoorten en Arabische namen de meerderheid in de Tweede Kamer zullen vormen. Dat neem ik de linkse elitaire kliek, waar U deel van uitmaakt, kwalijk en daarom stem ik op de PVV.
   En U mooie links elitaire praatjes over de Nederlandse rechtsstaat, die kunt U beter gaan houden in de moskee, want de orthodoxe islamieten kiezen als het ze gevraagd wordt gewoon voor de geboden van Allah. Dus heer Koekblik, U heeft nog een hoop te doen!

   Verwijderen
  57. Nou, Sancho van Herstal, laten wij bij wijze van gedachte-experiment er eens van uitgaan dat die windmolens inderdaad reuzen zijn die vrouwen slaan, wat gaat uw Don Quichot daar dan tegen doen?

   Noem eens een paar concrete maatregelen die meer zijn dan louter Islamietje plagen en symboolpolitiek, waarmee de PVV ons zal gaan beschermen tegen de door jullie gevreesde islamisering van Nederland?

   Verwijderen
  58. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  59. Heer Koekblik, het aantal moslims is niet gedaald maar het SCP heeft de opdracht gekregen om de door het CBS gevoerde registratie over te nemen omdat volgens het CBS het aantal moslims in Nederland in 2006 de 1 miljoen zou overschrijden.

   Zoudt u deze stelling eens met concrete controleerbare cijfers en feiten kunnen onderbouwen Heer van Herstal? Anders ga ik 'm toevoegen aan mijn database van uitspraken waaruit kan worden afgeleid dat bepaalde aanhangers van de rechtse kerk zich soms gedragen als psychoten.

   U poneert hier namelijk weer een heel vaag volstrekt niet onderbouwd complottheorietje, nl. dat er moedwillig zou worden gefraudeerd met de cijfers over het aantal moslims in Nederland, om zo te verklaren waarom er een conflict is tussen de realiteit (het aantal moslims in Nederland volgens de officiële cijfers) en uw (waan)denkbeelden daarover. En dat is kenmerkend psychotengedrag; de realiteit, veelal met complottheorietjes, aanpassen aan waandenkbeelden inplaats van denkbeelden in overeenstemming brengen met de realiteit, zoals psychisch gezonde mensen dat bij voorkeur doen.

   Verwijderen
  60. Als U dat wilt weten, geachte Koekblik, dan vraagt U het verkiezingsprogramma van de PVV maar op. Voor mijn eigen ideeën verwijs ik - zoals ik reeds eerder heb gedaan - naar mijn artikel op de website "Kiezers en Kleren" en dan hoor ik wel wat U en uw linkse collegae inmiddels bedacht hebben om aan te tonen dat het geen goed idee is. Veel succes, Koekblik!

   P.S. Wat vond U van mijn idee om uw kennis van de Nederlandse rechtsbeginselen te delen met uw medelanders, de strenggelovige bezoekers van een moskee bij U in de buurt, dan doet U nog iets nuttigs.

   Uw linkse prietpraatjes die niet verder gaan dan het noemen van art. 1 ( sinds 1983 in zijn huidige vorm in uw grondwet ) en art. 6, vrijheid van godsdienst ( ik denk sinds 1848 ) kennen we hier op Hoeiboei inmiddels wel. Waarbij het mij trouwens opvalt dat U art.7 de vrijheid van drukpers, waaronder ook het internet valt, een artikel dat naar mijn bescheiden mening feitelijk het fundament van de democratie is, opvallend vaak vergeet.

   Verwijderen
  61. De naam van de website is "Keizers & Kleren".

   Verwijderen
  62. Geachte Koekblik, als U wilt weten hoe sinds 2004 de aantallen moslims in Nederland worden bepaald, zoekt U maar contact met het SCP, dat is niet zo moeilijk. En wat betreft u dreigement mij op te nemen in uw database, zeg ik, Koekblik je doet maar wat je niet laten kunt!

   Verwijderen
  63. Ja. Ik heb uw artikel:
   "Het verbod om haat te zaaien geldt ook voor de islam",
   gevonden, maar ik kan daar niet op reageren!

   Verwijderen
  64. Geachte heer El Houssain, dat is dan jammer!

   Verwijderen
  65. ”Als U dat wilt weten, geachte Koekblik, dan vraagt U het verkiezingsprogramma van de PVV maar op.”

   Dat bedoel ik nou, als je vraagt om eens concreet te worden gaan ze er met de staart tussen de poten vandoor of wordt je met een kluitje in het riet gestuurd. Vluchten voor de werkelijkheid noemen wij dat, en daar worden wij links elitaire kliekjesmensen nou zo moe van!

   Natuurlijk ken ik dat verkiezingsprogramma van de PVV. Daar is ook mijn opmerking op gebaseerd dat als het om de Islam gaat de PVV niet verder komt dan een beetje mohammedaantje treiteren voor de bühne, als zoethoudertje voor de islamofobe achterban, om zetels te behouden.

   ”als U wilt weten hoe sinds 2004 de aantallen moslims in Nederland worden bepaald, zoekt U maar contact met het SCP, dat is niet zo moeilijk”.

   (Dit soort antwoorden daar worden wij links elitaire kliekjesmensen nou zo moe van!) Zie: Staart tussen de benen en kluitje riet hierboven. U poneert hier een stelling over knoeien met cijfers om uw waandenkbeeld overeind te houden, dus u moet dit kunnen onderbouwen, Zo niet → “Shredder” www.papiervernietigerstore.nl of antipsychoticum slikken.

   ”Voor mijn eigen ideeën verwijs ik - zoals ik reeds eerder heb gedaan - naar mijn artikel op de website "Kiezers en Kleren"

   Weer iets met staartjes en kluitjes? (Hier worden wij links elitaire kliekjesmensen nou zo moe van hè!) Wij voeren een gesprek op Hoeiboei en niet op K&K. Dus u knipt en plakt zelf maar datgene van K&K wat u van belang vindt naar Hoeiboei.

   ”P.S. Wat vond U van mijn idee om uw kennis van de Nederlandse rechtsbeginselen te delen met uw medelanders, de strenggelovige bezoekers van een moskee bij U in de buurt...”

   Het schrijnend gebrek aan kennis van de Nederlandse rechtsbeginselen is in de PVV-achterban vele malen groter dan onder de strenggelovige bezoekers van een moskee bij mij in de buurt. De meeste van hen hebben namelijk goed opgelet op school of tijdens de inburgeringscursus, en er geen politiek belang bij om net als sommige PVV'ers hun kop in het zand te steken voor de Nederlandse rechtsbeginselen.

   ”Uw linkse prietpraatjes etc etc..... kennen we hier op Hoeiboei inmiddels wel.”

   Nou weerleg die linkse prietpraatjes potjanpielekes dan eens een keer met goede argumenten gebaseerd op controleerbare feiten en cijfers en zonder je telkens weer te verschuilen achter vage niet controleerbare en niet onderbouwde complottheorietjes. (Hier worden wij links elitaire kliekjesmensen nou zo moe van!)

   Wordt vervolgd

   Verwijderen
  66. Vervolg

   ”Waarbij het mij trouwens opvalt dat U art.7 de vrijheid van drukpers, etc. etc. …... opvallend vaak vergeet.”

   Die vergeet ik niet maar waarom zou ik er dingen bij slepen die hier niet aan de orde zijn.

   ”Dat U niet weet hoe een model werkt en waarvoor het bedoeld is, etc. etc....”

   Het maakt niet eens uit welk rekenmodel u gebruikt. Probleem is dat u uw rekenmodel voedt met volledig uit uw duim gezogen cijfers. U ontkent een deel van de bestaande cijfers door te beweren dat deze opzettelijk zouden zijn vervalst, om ze vervolgens te vervangen door zelfbedachte cijfers die u beter uitkomen, en u gebruikt verouderde cijfers voor het willekeurig invullen van “toekomstige variabelen”. Zo kan iedereen met 3,5 jaar basisschool met elk rekenmodel de uitkomst naar believen manipuleren om de door hem/haar gewenste uitkomst te krijgen. Daar kunnen wij helaas geen politiek beleid op baseren. (Dat gesjoemel van jullie met feiten en cijfers, daar worden wij links elitaire kliekjesmensen nou zo moe van!)

   Misschien gaat het dankzij Rutte over 5 jaar economisch wel zo slecht met Nederland dat alle Nederlanders met een dubbele nationaliteit als economisch vluchteling naar hun andere vaderland vluchten, en waar blijft u dan met uw rekenmethode? Het is puur koffiedikkijken wat u doet. De uitkomst van uw rekenmethode: “Shredder” www.papiervernietigerstore.nl of antipsychoticum slikken.

   ”.....komt er een dag waarop politici met dubbele paspoorten en Arabische namen de meerderheid in de Tweede Kamer zullen vormen.”

   Nou en? Veel slechter dan onze huidige regering kunnen ze het niet doen, en met een slechter programma dan de PVV kunnen ze onmogelijk aan komen zetten.

   Dubbele paspoorten en Arabische achternamen zeggen helemaal niets over talent en kwaliteiten, ook niets over loyaliteit aan de Nederlandse cultuur en rechtsstaat, want dat zit allemaal tussen de oren en niet in het paspoort. Door die mensen een paspoort af te pakken verander je niets, gevalletje mohammedaantje treiteren voor de bühne, als zoethoudertje voor de islamofobe achterban, om zetels te behouden.

   "Geachte heer El Houssain, dat is dan jammer!"

   Staart tussen de poten & kluitje in het riet. Alsmaar weglopen dat PVV-volk als ze vragen krijgen die ze niet kunnen of willen beantwoorden. En dan snappen ze niet dat ze niet serieus worden genomen in de politiek. Daar worden wij links elitaire kliekjesmensen en brave moslims nou zo moe van!

   En daarom is het Islamdebat geen kwestie van een lange adem, maar is en blijft het een gebed zonder end!

   Verwijderen
  67. Geachte heer Koekblik, met uw opmerking dat mijn conclusie dat de 10 geboden, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, ge zult niet liegen etc. die in de koran staan alleen bedoeld zijn om moslims tegen elkaar te beschermen, nonsens is, neem ik geen genoegen. Dit is namelijk de kern van de integratieproblematiek. Alle moslims beschouwen de teksten uit de koran als de woorden van Allah zelf. Formeel heeft U gelijk als U stelt dat iedereen zich aan de Nederlandse wetten heeft te houden maar dit is slechts theorie. Voor 99.9 procent van de gelovige moslims gaan de voorschriften uit de koran voor de door de mensen gemaakte wetten, zeker als die mensen ongelovigen zijn die door diezelfde koran "de slechtste der schepselen" worden genoemd. Een cultuur die fundamenteel anders is dan de onze, hier willen laten integreren is een idee dat bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Een recept voor een multiculturele chaos, een levensgevaarlijk experiment waar een verstandige elite haar burgers nooit aan bloot had mogen stellen. Er is geen land in de geschiedenis van de mensheid waar moslims vreedzaam hebben samengeleefd met mensen met een ander geloof. Het idee dat dit in Nederland wel mogelijk is, beschouw ik als een links elitair WAANIDEE.

   Vandaar ook mijn oproep om uw mooie praatjes in een moskee aan gelovige moslims te gaan verkopen. Geachte Koekblik, het feit dat U hier op Hoeiboei als medewerker van een of andere linkse stichting of taakgroep bestrijding internet islamofobie tot diep in de nacht pogingen doet om alles maar dan ook alles wat ik hier typ, belachelijk te maken of af te doen als psychotische waanideeën bewijst dat het water de links elitaire kliek, die U verdedigt alsof U leven ervan afhangt, aan de lippen staat!

   P.S. Als U morgen even het CSP belt dan kunnen zij U precies vertellen hoe het mogelijk is dat er in 2004 944.000 moslims waren en nu nog slechts 825.000. Een aantal dat al 5 jaar lang ( dat heb ik van U ) gelijk is gebleven. En als U dan een heer bent, dan neemt U uw beschuldigingen van vage complot-theorietjes hier op Hoeiboei gewoon terug.

   Verwijderen
  68. "Alle moslims beschouwen de teksten uit de koran als de woorden van Allah zelf. etc etc etc...."

   Geachte heer Van Herstal
   Ons kenmerk
   167706/10/MB


   In uw e-mail van 8 september jl. vraagt u mijn aandacht voor uw ideeën over godsdienstvrijheid. U heeft al eerder een tekstvoorstel hierover bij mij ingediend.

   In mijn brief van 30 augustus jl. heb ik u artikel 6 van de Grondwet toegestuurd. Daarin staat dat een ieder vrij is in het belijden van zijn geloof, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Ik heb hier verder niets aan toe te voegen en verwijs u naar mijn eerdere brief.

   Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


   Hoogachtend,
   De Minister van Justitie

   Verwijderen
  69. En als U dan een heer bent, dan neemt U uw beschuldigingen van vage complot-theorietjes hier op Hoeiboei gewoon terug.

   Als u een held bent, dan gaat u gewoon met behulp van op redelijkheid gebaseerde argumenten en met verifieerbare cijfers en feiten aantonen dat uw uitlatingen hier op Hoeiboei enige realiteitswaarde bezitten, en gaat u aantonen dat er heden ten dage zo iets zou bestaan als een "links elitaire kliek" die uit onbenul of moedwillig onze samenleving zou willen schaden.

   Voorts verzoek ik u om als u schrijft "Het verbod om haat te zaaien geldt ook voor de islam" het goede voorbeeld te geven en uzelf ook aan dit gebod te houden, en niet middels geschiedvervalsingen, zoals u dat in het artikel met deze titel pleegt te doen, een grote groep Nederlanders onrechtmatig in een kwaad daglicht te plaatsten.

   "Het wordt daarom tijd om de in het verleden door opeenvolgende kabinetten gemaakte fouten te herstellen door het nemen van onorthodoxe maatregelen"

   En welke onorthodoxe maatregelen had u dan in gedachte Heer van Herstal? Ik zal hier voor de goede orde maar even geen Godwin maken. Door wie wordt u trouwens betaald om de Minister van Justitie lastig te vallen met zaken die indruisen tegen onze grondwet, de scheiding van kerk en staat en de goede zeden?

   Verwijderen
  70. Heer Koekblik, de toekomst zal uitwijzen wie er gelijk heeft. Maar als U ongelijk krijgt dan zit de links elitaire kliek en haar kroost in het buitenland en moeten de achterblijvers maar hopen dat de politici met dubbele paspoorten en Arabisch/Turkse namen de Nederlandse rechtstaat en de rechten van de autochtone minderheid overeind wensen te houden.

   Ik vertrouw erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

   P.S. En dat U te belazerd ben om zelf contact met het SCP op te nemen, bewijst dat U niet eens weten wil hoe het komt dat het aantal moslims is gedaald van 944.000 tot 825.000, want dat komt U goed in uw linkse kraam te pas. De groeten, Koekblik

   Verwijderen
  71. Daaag Heer van Herstal, veel plezier met uw strijd tegen reuzen die vrouwen slaan! Maar wees wel voorzichtig, want een klap van een molenwiek kan hard aankomen heb ik ergens gelezen! Dus vergeet niet even een fluitketeltje op uw hoofd te zetten.

   Zo, en nu even naar Radio Bergeijk 2.0 (*) luisteren!

   (*) Echte Jannen.

   Verwijderen
  72. Max Goedblick10 augustus 2013 12:20

   Ise das nouw ierliek woar beurd mien jong ? Moaar datte qan helegaar niette, ze motte met heur viese pooote von die grondwet afbleive kloar... Die Giert Wielders zitte nouw tog wiel in die knorre ?
   Aenders ikke stuure fieldwagter naor die mavve malote...in gefang met datte thuig...

   Moesliems ? whaat blief ! foendaamenten, regstaatt.. aannpaqqen.. jaoh..potjandubbeltjes. is noch nie beurd..maarre ise tog wiel rassiest enne fassiest. Mien jong whaat kleurgie die moesliems hebbe.. ? sswarrt ? moesliems hebbe niet kleurgie !! jaoh...tog moar noar prossekjueter..viese rassiest.
   Afblieve fan onse aardewet..


   Max Goedblick10 augustus 2013 14:08
   Vraag blijft staan, welke oplossingen (wetenschappelijk onderbouwd) heeft "domlinks" nu in petto voor het vraagstuk van de vastgelopen integratie ?

   Blablabla..... Je hebt het over spelregels mijn beste, "gutmensch spelregels"..Niet over oplossingen door 'dom links' bedacht..
   Conclusie: "dom links" heeft dus helemaal geen oplossingen.
   Blaaskaak...Was te voorzien, "narcistisch links" heeft nooit oplossingen.. Alleen rond paraderen met zichzelf, en zogenaamd opkomen voor de "zielige" medemens, ook al zijn die er niet dan verzinnen ze die wel. De hele wereld rondvliegen op zoek naar bevestiging van die "slechtheid" van "die neo-fascisten". Met een dikke zak geld gaan lopen pochen tussen de inboorlingen.

   Jammer en gemiste kans.. Nu de beurt aan "slim rechts" Misschien moeten "we" daar de grondwet voor aanpassen...
   Buitengewone problemen vragen om buitengewone oplossingen..
   Je kunt altijd nog emigreren...knulletje...

   En vergeet niet onderdanig, kruiperig te zijn als je moslims tegenkomt...ze zijn het zo gewend ! deplorabel gevonden te worden....ze hebben het zo nodig.. want...anders... gaan ze radicaliseren.
   Jij... Jij bent toch niet bang ?? mijn beste Max..zelfbenoemd, econoom, dokter, psycholoog, dominee, Iman en bruggenbouwer ? Met zijn kudde noodlijdende nooddruftige.. Alleen toch jammer (gelukkig maar..pofl) dat die kudde dat zelf nog niet weet.

   Aan U de eer van het laatse woord.....

   Verwijderen
  73. Nu maar effe nippen aan een Bacardi Superior + Cola...zolang het nog mag..
   En muziekje erbij (Adamo...Inch Allah..Pauvre Aleine) zolang het nog mag...

   Verwijderen
  74. Oja..We vechten niet voor vandaag...We vechten voor morgen, voor onze kinderen.

   Verwijderen
  75. Pete De problemen waar jij mee worstelt schat, hebben niets met politiek te maken, daar hebben ze noch bij links noch bij rechts een medicijn voor.

   Verwijderen
  76. Hallo maxie, dit is natuurlijk een flut reaktie...dat kan natuurlijk veel beter. Komop gozer, zo sta je voor gek.... probeer het opnieuw... !!!

   Straks in de namiddag pauze heb je meer tijd..of anders na college tijd ..!!!

   Om je alvast wat beter intelezen... Afshin Ellian...ook een professor die het zéér scherp ziet. (net als Prof. Jansen)

   "Jij... Jij bent toch niet bang ?? mijn beste Max."

   http://www.elsevier.nl/Cultuur--Televisie/blogs/2013/8/Solidariteit-met-islam-komt-voort-uit-angst-voor-radicale-moslims-1331936W/

   Verwijderen
  77. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  78. Mijn complimenten, Pete, je begint de "methode Max" al aardig door te krijgen. Zwartmaken, belachelijk maken en als dat niet lukt roepen dat je nodig medicijnen moet gaan slikken. Zo 'n makkelijke manier om je geld te verdienen, lijkt mij ook wel iets, heer Koekblik. En als je een idee hebt om de "integratieprobleempjes" op te lossen dan hoort Maxie dit graag, dan kan hij weer roepen dat de oplossing niet in strijd mag zijn met art. 1 en 6 van de grondwet. Welnu, Koekblik, ik heb een aardige oplossing die in ieder geval binnen art. 7 Gw valt. Greet Wilders "mollen" en zijn aanhang het land (*) uitzetten. Een idee van de oud-hoofdcommissaris van Amsterdam de heer Van Riessen. Wellicht dat U hierover eens uw gewaardeerde mening kunt geven, want ik heb van de linkse kerk, waar U de spreekbuis van lijkt te zijn, opvallend weinig mogen vernemen over dit plan.
   Tot ziens, Koekblik!

   (*) de meesten hebben maar één paspoort dus het wordt nog lastig om dit binnen de internationale verdragen te doen. Maar misschien dat in dit speciale geval ( xenofobe randdebielen ) een uitzondering kan worden gemaakt. Je weet het maar nooit!

   Verwijderen
  79. Wat een kift weer. Als jullie nu eens wat meer tijd gaan investeren in nadenken ipv. natrappen, dan komt er misschien ooit eens een tijd dat ze bij de PVV iets zinnigs te melden hebben. Als jullie Greet Wilders "mollen" een goed plan vinden, dan zou ik zeggen ga je gang, dan hebben die bodygards van hem ook eens een verzetje. In elk geval maak je jezelf met Geert Wilders mollen minder belachelijk dan met een "Lex Carolus". Ik kan mij zo voorstellen dat ze daar op het ministerie van Justitie in een deuk hebben gelegen. Toch netjes van ze dat je überhaupt nog een serieus antwoord hebt teruggekregen, van de afdeling "Incidentenmanagement". Iemand die zoiets bedenkt laat in elk geval zien dat hij van onze grondwet en rechtsstaat absoluut niets heeft begrepen. Typisch PVV'aanhang trouwens; niet gehinderd door enige kennis van zaken denken overal de oplossing voor te weten, en dan ook nog verwachten dat hun lariekoek serieus genomen wordt. Als je in de politiek iets wil veranderen zal je toch eerst een beetje je best moeten doen om te snappen waar het over gaat, Sancho Panza van Herstal.

   Verwijderen
  80. Carel van Herstal 11 augustus 2013 20:31:
   "Geachte heer El Houssain, dat is dan jammer!"
   --------------------
   Jammer! Wat nou jammer?!

   In uw reactie van 10 augustus 2013 01:00 schreef u:

   "kunt U de heer El Houssain laten weten dat ik mijn mening over de Islam uiteen heb gezet in een artikel op de website "Keizers & Kleren". Mocht de heer El Houssain naar aanleiding van dit stuk vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik op voorwaarde dat deze vragen of opmerkingen fatsoenlijk geformuleerd zijn, bereid daar op deze website op in te gaan."


   Nou. Naar aanleiding van dat stuk heb ik dus vragen en opmerkingen!. Alleen, ik kan mijn vragen en opmerkingen niet kwijt daar op de website!.
   Nu gaat u roepen dat dit dan jammer is?!

   Waarom afhaken?

   Verwijderen
  81. Beste El Houssain, als een autochtone Nederlander zegt het spijt me maar daar KAN ik niet op reageren! Bedoelt hij dat hij om de een of andere reden niet WIL reageren. U bent van harte uitgenodigd om uw vragen of opmerkingen hier op Hoeiboei te maken. Maar van apen in de koran weet ik praktisch niets, behalve dan dat de zinsnede 'weest verachte apen' mij een soort vervloeking lijkt.

   Als U mij wil laten weten dat de oproepen om ongelovigen hun hoofd af te slaan een opdracht van Allah aan zijn engelen is, wil ik dat best van U aannemen, maar uw geloofsgenoten in het Midden Oosten zien daar toch echt een oproep in om leden van religieuze minderheden zoals Alevieten en Christenen daadwekelijk te onthoofden. Daarom beschouw ik de Islam als een gevaar voor een beschaafde samenleving als de Nederlandse. De gelovige moslims laten zich niet alleen leiden door de verzen uit de koran maar ook door het voorbeeld van de profeet Mohammed. Naar mijn mening was dat geen goed voorbeeld maar een ( heel ) verkeerd voorbeeld. Van roven, moorden, verkrachten etc. wordt de wereld niet beter, vandaar mijn voorstel om geen Nederlands belastinggeld beschikbaar te stellen voor islamitische scholen. We verstrekken in Nederland immers ook geen subsidie aan scholen waar de kinderen het boek Mein Kampf als lesstof wordt aangeboden!

   Verwijderen
  82. Waarom afhaken?

   Bang. Stel je voor dat je hun ballonnetjes doorprikt, dan stort hun hele islamofobe wereldje als een kaartenhuisje in, en hebben ze niets meer om een illusie van superioriteit aan te ontlenen. Dan worden ze weer die kleine losertjes die ze altijd zijn geweest. Vandaar dat ze ook gelijk zo "pissed off" zijn als je kritiek op hun ideeën hebt die ze niet kunnen weerleggen.

   Verwijderen
  83. .....als een autochtone Nederlander zegt het spijt me maar daar KAN ik niet op reageren! Bedoelt hij dat hij om de een of andere reden niet WIL reageren.

   Zou je dat woordje "autochtone Nederlander" hier even willlen vervangen door "Ik Carolus van Herstal". Je spreekt hier namelijk bij lange na niet namens alle Nederlanders. Wij zijn niet allemaal hufters die wel moslims afzeiken maar te laf zijn om daar met moslims over in gesprek te gaan.

   En zoals ik eerder heb gezegd, als je in de politiek iets wil veranderen zal je toch eerst een beetje je best moeten doen om te snappen waar het over gaat. Misschien kan El Houssain jou daar een beetje bij helpen, iets van de Islam en de in Nederland wonende moslims te gaan snappen. Of hou je jezelf liever dom, zodat je in elk geval nog de illusie van superioriteit kan hooghouden?

   Verwijderen
  84. Koekblik, je kunt je reactie beter verwijderen want zij slaat, zoals we van je gewend zijn, weer helemaal nergens op. Een fluitketel zet jezelf maar op je hoofd en natrappen hebben we van jou geleerd. De groeten, Koekblik!

   Verwijderen
  85. Niet zeuren, wie anderen afzeikt moet zelf ook een beetje tegen kritiek kunnen Sancho Panza. Als jij nou je eigen blogje weer eens openstelt voor kritiek, dan zullen wij die "Lex Carolus" van jou eens vakkundig onder het fileermes gaan leggen, over dingen gesproken die helemaal nergens op slaan.

   Verwijderen
  86. Carel van Herstal 12 augustus 2013 22:15 :
   "Bedoelt hij dat hij om de een of andere reden niet WIL reageren."
   ---------------------
   Als er onderaan staat: "Reageren is niet mogelijk op dit bericht.", dan is het niet redelijk van u om mij ervan te verdenken niet te willen reageren!.


   Carel van Herstal 12 augustus 2013 22:15 :
   "U bent van harte uitgenodigd om uw vragen of opmerkingen hier op Hoeiboei te maken."
   ----------------
   Dit zijn de betere berichten. Mijn dank daarvoor is groot, heer van Herstal.

   En laat ik meteen maar met het apen- verhaal beginnen. De rest volgt.

   Op 9 augustus 2013 16:08 schreef u:
   "Ik kan - ondanks uw fraaie poging om een en ander inhoudelijk te onderbouwen - ( nog (*) ) niet concluderen dat de heer Jansen opzettelijk de koran verkeerd vertaald om zijn vrienden van de PVV een plezier te doen."
   -----------------------
   Goedblick en ik verdenken Jansen namelijk WEL ervan zijn PVV-vriendjes een plezier te willen doen door zich als een groot-ayyatollah (mist de zwarte tulband nog) op te stellen en de waarheid omtrent islamitische geschriften geweld aan te doen.

   In zijn boek 'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten, heeft Hans Jansen in zijn voorwoord op pagina 7 geschreven:
   "De titel van dit boek is afgeleid van benamingen die de koran gebruikt voor ongelovigen en joden. Het gaat om soera: 2:65, 5:60, 7:166, 8:55 en 74:50."

   Benamingen!.
   Hij suggereert dus dat de koran die mensen uitmaakt voor varkens, apen, ezels en andere beesten!.

   De zinsnede: "weest verachte apen" is inderdaad een soort vervloeking. U heeft 't goed gezien. Maar daarvoor is het dan ook een deel van een zin!

   Wat telt is dat men hele zinnen moet lezen, geen zinsneden.

   Mijn verzoek aan u is: Zoek die verzen op en vertel me wat u er leest.
   Moet zeker te doen zijn!.

   Verwijderen
  87. Geachte heer El Houssain, als U hier op Hoeiboei een korancursus wilt geven of uw visie op de mogelijke betekenis van enkele van de door professor Jansen in zijn boekje "Islam voor varkens, apen,ezels en andere beesten" genoemde verzen wilt geven, dan staat dat U volkomen vrij. De meeste Nederlanders hebben echter geen koran in huis en ik wil dat graag zo houden.

   Ik beschouw de Islam als een inherent intolerant en gewelddadig geloof dat wij in Nederland kunnen missen als kiespijn. Onze Europese beschaving is naar mijn mening - het zal U niet onbekend zijn - gefundeerd op het Christendom. En Christus predikte heel andere dingen ( bijvoorbeeld "Gij zult U naaste beminnen als Uzelve" en "Bemint U vijanden en bidt voor wie U vervolgen" (*) ) dan de profeet Mohammed waarvan U een aanhanger bent. Van roven, moorden, verkrachten etc. wordt de wereld niet beter.

   Met belangstelling wacht ik af wat U ons allemaal te vertellen heeft!

   (*) Ook verbood Christus uitdrukkelijk echtbreuk en raadde hij zijn leerlingen aan om als iemand ze op de rechterwang sloeg, de andere wang toe te keren. Mocht U willen weten op welke plaats in het Nieuwe Testament deze uitspraken van Jezus Christus te vinden zijn, dan verneem ik dat gaarne van U.

   Verwijderen
  88. @Carel van Herstal 13 augustus 2013 21:38,

   Nogmaals: Laat ik meteen maar met het apen- verhaal beginnen. De rest volgt.

   Hoe u over de moslims denkt, zal me een worst wezen. Ik heb 't over de bestaande teksten, waarover Jansen liegt dat ie barst!

   U schijnt uw mening over de islam te hebben 'uiteengezet' op een website.
   U blijkt te weten van het 'apen- verhaal' uit de koran.

   Maar nu er vragen komen verandert u plotsklaps van onderwerp? Vanwaar dat vluchtgedrag?

   Nee heer van Herstal. Mij verwart u niet met veel tekst die niets zegt.

   Ik wil hier geen korancursus geven, dat beweert u!.

   Dus de vraag blijft: Wat staat er in deze soura's?

   2:65, 5:60, 7:166, 8:55 en 74:50

   Worden andersgelovigen hier voor apen en varkens uitgemaakt of niet?

   U begon erover, nu moet u het klusje klaren ook!.

   Verwijderen
  89. Nee heer El Houssain, niet ik maar U bent over apen in de koran begonnen en wel op 9 augustus 2013 om 20.50! Ik heb U slechts laten weten bereid te zijn op Hoeiboei in te gaan op uw eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van mijn artikel "Het verbod om haat te zaaien geldt ook voor de Islam" op de website "Keizers & Kleren". Heeft U werkelijk geen vragen of opmerkingen?

   Als U iets aardigs te melden heeft over apen in de koran, dan hoor ik dat graag. Dan maak ik zelf wel uit of ik mij door het woord "benamingen" of door de titel "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten" van prof. dr. Hans Jansen misleid voel.

   En als U kunt aantonen dat professor Jansen liegt dat hij barst, moet U dat vooral doen!

   Verwijderen
  90. Op 9 augustus 2013 om 20.50?

   Op 9 augustus 2013 om 16:08 schreef u het volgende:

   "Misschien niet de pagina waar U naar verwees maar het ging wel over apen uit de koran. Halverwege de pagina stond iets in de trant dat de schrijver de uitleg van Jansen over die apen aannemelijker vond dan de theorie van Leezenberg."

   Dus wie begon er als eerste over?
   Sterker nog: Dit was voor mij de aanleiding om op u te reageren!

   En u was het er met de schrijver eens, die vond dat Jansen een betere uitleg had over de apen.

   Maar goed, laat dit geen discussiepunt vormen, wie er als eerste ergens over begon. Dat zou zonde zijn.


   "Dan maak ik zelf wel uit of ik mij door het woord "benamingen" of door de titel "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten" van prof. dr. Hans Jansen misleid voel."
   ---------------------
   Zo is dat!.


   "Als U iets aardigs te melden heeft over apen in de koran, dan hoor ik dat graag"
   ---------------------
   Ik ben van plan dit te vertellen aan u. Maar wees gewaarschuwd. Het is niet aardig tegen de mensen die het overkwam!.


   Goed. Jansen beweert dus dat de koran, Joden en ongelovigen uitmaakt voor apen, varkens en ezels. En haalt daarbij onder andere vers 2:65 aan.

   2:65 vertelt iets over een gebeurtenis van voor het islamitisch tijdperk.

   "Jullie (Joden) hebben toch weet van hen die bij jullie op de sabbat in overtreding kwamen. Wij zeiden immers tegen hen: "Weest verachte apen."

   Een kleine Joodse groepering die de Sabbat overtrad zou tot apen zijn getransformeerd. Of vervloekt. Dit is wat dit vers in het kort zegt.
   (Bron: Tafseer ibn Katheer eerste deel pag. 134 t/m 137)

   Geldt ook voor die andere verzen die Jansen aanhaalt. Sla die citaten er zelf maar op na!.

   Dus hoe kwam Jansen erbij dat 'Joden en ongelovigen' apen en dergelijke zijn volgens de koran?

   Verwijderen
  91. Heer El Houssain als U de andere voorbeelden ook kunt geven, wil ik mij graag laten overtuigen!

   Verwijderen
  92. Aayah 8:55 en 74:50. De eerste aayah kan in het Nederlands ongeveer als volgt worden vertaald:

   “Voorwaar, de slechtste schepselen bij Allah zijn degenen die ongelovig zijn, omdat zij niet geloven.”

   Nu haalt Hans Jansen deze aayah aan als bewijs voor de titel van zijn boek, en als bewering dat de Qur’an ongelovigen “beesten” zou noemen. Wie niet goed thuis is in het Arabisch, zal niet meteen begrijpen waarom hij bovenstaande aayah hiervoor aanhaalt. Er komen immers helemaal geen “beesten” aan bod. De fout die Hans Jansen maakt, is dat hij het Arabische woord ad-dawwaab vertaalt met “beesten”.Ad-Dawwaab slaat echter op ieder levend wezen dat op de aarde rondloopt, en kan zeker ook slaan op mensen. Het komt van het werkwoord dabba, dat zoveel betekent als “sloffen”, “kruipen”, of “zich langzaam voortbewegen”. Zo is het heel goed mogelijk in het Arabisch om te zeggen: “Dabba ash-shaykhoe”, wat betekent: “De oude man slofte langzaam.” Geen enkele Arabier zou dit interpreteren als: “De oude man liep als een beest.”

   “En alles dat rondloopt op aarde is een daabbah.” Voor alle duidelijkheid: daabbah is het enkelvoud van ad-dawwaab waar Hans Jansen naar verwijst, en wat hij zeer selectief vertaalt als “beesten”. Deze selectieve keuze van Hans Jansen wordt nog duidelijker wanneer we er een andere aayah uit de Qur’an bij nemen uit Soerah an-Noer (24:45), waarin we lezen:

   “En Allah schiep ieder levend wezen uit water; onder hen zijn er die zich op hun buiken voortbewegen en onder hen zijn er die op twee (voeten) lopen en onder hen zijn er die op vier (poten) lopen. Allah schept wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.”

   Het woord dat hierboven vertaald is met “levend wezen”, is in het oorspronkelijke Arabisch daabbah. Op welke schepselen slaan de woorden “en onder hen zijn er die op twee (voeten) lopen…”? Dit slaat met name op de mens, zoals bijvoorbeeld de vooraanstaande schriftgeleerde ‘Abdoer-Rah’maan ibn Naasir as-Sa’die zegt in zijn tafsier (Qur’an-uitleg), evenals imaam al-Baghawie en as-Soeyoetie in hun tafsiers, om maar eens wat voorbeelden te geven. En deze grote geleerden waren vast beter thuis in de Arabische taal en de Qur’an dan Hans Jansen uit Amsterdam.

   Conclusie: het woord ad-dawwaab uit aayah 8:55 klakkeloos met “beesten” vertalen is een erg selectieve vertaling, omdat het immers ook kan slaan op mensen.

   Verwijderen
  93. “Alsof zij opgeschrikte ezels zijn.”

   Deze woorden zijn alleen te begrijpen wanneer we ook de aayaat ervoor en erna lezen. Dan wordt duidelijk dat er wordt gesproken over de misdadigers, die hun gebeden niet verrichtten, de armen niet voedden, gewoon waren ijdele gesprekken te voeren en de Dag des Oordeels loochenden, alsof zij zijn als opgeschrikte ezels, die vluchten voor een leeuw. In andere woorden: Zij vluchten weg van de boodschap van de profeet Mohammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zoals wilde ezels die vluchten voor een leeuw. Nergens staat hier dat zij letterlijk ezels zijn. Het is beeldspraak, wat ook overduidelijk blijkt uit de woorden: “ka annahoem”, wat te vertalen is met: “alsof zij…” De bewering van Hans Jansen dat ongelovigen hiermee letterlijk ezels worden genoemd, is te vergelijken met iemand die het verwijt krijgt dat hij boeren met dieren vergelijkt wanneer hij zegt dat “boeren werken als paarden”. En zo bedoel je ook niet dat je schoonmoeder een levend lijk is, wanneer je zegt dat ze zich dood schrok, of dat Hans Jansen een haas is als je zegt "hij ging er vandoor als een haas"

   Verwijderen
  94. Geachte mevrouw Van Gogh, ik mis nog de verzen 5:60 en 7:166. Misschien dat U ook over deze verzen U licht wil laten schijnen, zodat ik mij een mening kan vormen over de opmerking van de heer El Houssain dat professor Jansen "liegt dat hij barst" op bladzijde 7 van zijn boekje "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten".

   Overigens ben ik het met de professor eens dat er iets is goed mis is met de Islam. Zelf denk ik dan nog niet zozeer aan de verzen van de koran - die, zo schijnt het mij toe, voor velerlei uitleg vatbaar zijn - maar meer aan het ( slechte )voorbeeld van de profeet Mohammed. Van roven, moorden, verkrachten etc. wordt de wereld niet beter, dat zult U toch wel met mij eens zijn!   Verwijderen
  95. Carel van Herstal 15 augustus 2013 18:17,

   Mevrouw Van Gogh heeft hierboven zeer goed werk geleverd.
   Ik had zeker meer tekst nodig gehad om hetzelfde te schrijven!.

   5:60
   Zeg: "Zal ik jullie iets meedelen wat nog slechter is, als vergelding bij God? Wie door God is vervloekt en op wie Hij vertoornd is en van wie Hij er tot apen en varkens gemaakt heeft en die de Taghoet dienen; zij zijn het die de slechtste plaats hebben en die het verst afgedwaald zijn van de correcte weg."

   7:166
   "En toen zij wat hun verboden was minachtten, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen"


   Spreekt voor zich, denk ik zo.
   Er staat nergens dat iemand voor een aap of een ander dier uitgemaakt moet worden.

   Het is mij een raadsel waarom Jansen zo nodig die teksten moet vervalsen en verdraaien en er een totaal andere betekenis aan moet geven!.

   Misschien dat u daardoor schreef: "voor velerlei uitleg vatbaar"?
   Lijkt mij een beetje raar, want hoe zou u deze citaten anders dan wat er staat willen uitleggen?

   Verwijderen
  96. Heer El Houssain, ik ben het met U eens dat mevrouw Van Gogh goed werk heeft geleverd. En mijn opmerking "voor velerlei uitleg" vatbaar is niet correct, ik had moeten schrijven "voor meer dan een uitleg" vatbaar. U en de heer Jansen verschillen kennelijk van mening over wat de juiste uitleg is, maar om dan maar meteen te zeggen "Jansen liegt dat ie barst" gaat mij te ver. Het lijkt er toch op dat de koran een deel van de Joden in verband brengt met apen en varkens. Ook over ongelovigen wordt in ongunstige zin gesproken:"de slechtste schepselen zijn bij Allah degenen die ongelovig zijn". Dat klinkt niet erg positief. Ik kan mij voorstellen dat U als korankenner liever gezien had dat professor Jansen een andere titel voor zijn boek gekozen had. Mag ik U vragen, heer El Houssain, welke titel U gekozen zou hebben als U zich zorgen zou maken over het feit dat het islamitische geloof minder aangename kanten kent in zijn omgang met niet-moslims?

   Verwijderen
  97. Carel van Herstal 15 augustus 2013 22:24,

   De titel van het boek is misleidend.


   "...een deel van de Joden"
   kijk, dat is al heel wat.
   Volgens 'Prof' Jansen gaat dit over ALLE Joden!


   "...in verband brengt met apen en varkens"

   De vraag is: In welk verband? En Hoe?


   Schepselen:
   Maar natuurlijk is dat niet positief voor de degenen die niet geloven!.
   Voor ieder geloof geldt: Wie niet gelooft is per definitie slecht. Dat is geloofs- eigen.

   Maar Jansen doet ook dit citaat tekort hoor!. zal ik u vertellen hoe hij 'm vertaalt?

   "de slechtste beesten zijn bij Allah degenen die ongelovig zijn"!

   De nadruk moet volgens hem uiteraard op 'beesten' gelegd worden. Hij vergat alleen dat het hierdoor lijkt alsof de koran ook de gelovigen wegzet als 'beesten'!
   Slechtste beesten = ongelovigen.
   Beste beesten = gelovigen.

   Komisch. Niet?


   7:163 onthuld iets meer over de Joden uit 7:166:
   "En vraag hun naar de stad die bij de zee lag; toen zij op de sabbat in overtreding waren, hoe hun vissen op hun sabbatdag tot hen kwamen terwijl ze vanzelf omhooggezwommen waren, maar op de dag dat zij de sabbat niet hielden kwamen ze niet."

   Tenslotte in 7:166 :
   "En toen zij wat hun verboden was minachtten, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."


   Jansen beperkt zich slechts tot:
   " "De titel van dit boek is afgeleid van benamingen die de koran gebruikt voor ongelovigen en joden."

   Maar de hele verzen, dus met het bovenstaande verhaal verteld hij er never nooit bij!

   Ik noem Jansen een leugenaar. Maar dat wil niet zeggen dat u dat ook moet doen!.


   De vraag is nu:
   Wat is uw oordeel over 2:65, 5:60, 7:166, 8:55 en 74:50?
   Komt de bewering van Jansen nu overeen met de citaten die hij nota bene zelf aanhaalt, of niet?

   Verwijderen
  98. Heer El Houssain, ik ben het met U eens dat er vanuit koranwetenschappelijk oogpunt het een en ander valt af te dingen op de titel van het boekje van professor Jansen. Maar als lezer voel ik mij geenszins misleid! Ik vind het een helder en vlot geschreven boekje dat zijn geringe prijs meer dan waard is. Er wordt in de koran niet alleen beweerd dat ongelovigen uiterst slechte schepselen zijn maar er wordt zelfs opgeroepen om deze ongelovigen te bestrijden. Dat professor Jansen ons hier voor waarschuwt, valt naar mijn mening te prijzen. Te meer daar allerlei linkse mooipraters ons willen doen geloven dat de Islam slechts een gewone godsdienst is, die niet wezenlijk verschilt van het Joodse geloof of het Christendom.

   Na lezing van het boekje van professor Jansen, kan ik de mening van deze linkse mooipraters niet delen! Ik heb met enkele citaten uit het Nieuwe Testament proberen aan te tonen dat het te vuur en te zwaard bestrijden van ongelovigen geen opdracht is die Christus zijn volgelingen heeft gegeven. Ik vind het spijtig dat U daar op reageert met de opmerking "mij verwart U niet met veel tekst die niets zegt". Het is geenszins mijn bedoeling om U te verwarren, maar om er op te wijzen dat er grote verschillen bestaan tussen de Islam en het Christendom. Het Christendom vormt volgens velen - en ik deel deze mening - het fundament van de Europese beschaving. Ik zou dus niet graag zien dat de christenen in Europa hetzelfde lot wacht als het lot dat de christenen in het Midden Oosten en Noord-Afrika hebben moeten ondergaan en nog ondergaan. ( zie bijvoorbeeld het boek "The Decline of Eastern Christianity Under Islam" te bestellen bij Bol.com of typ "kerk in nood" in in Google, en kies voor nieuws Midden Oosten )

   Vandaar dat ik een artikel geschreven heb met als titel "Het verbod om haat te zaaien geldt ook voor de Islam". U heeft laten weten daarop te willen reageren omdat dit op de website "Keizers & Kleren" niet meer mogelijk is. Heer Houssain, uw vragen en opmerkingen zijn - zoals ik U al eerder liet weten - van harte welkom hier op Hoeiboei!

   P.S. Ik had de zin op bladzijde 7 iets anders geformuleerd: "de titel van dit boek verwijst naar de namen van dieren die de koran gebruikt om groepen mensen aan te duiden die niet in Allah geloven".

   Verwijderen
  99. Carel van Herstal 17 augustus 2013 13:54,

   Even bij het onderwerp blijven a u b!.

   Onderwerp voor onderwerp, niet alles tegelijk. Dit bedoelde ik met ' verwarren'.
   Alles komt aan bod.


   Meerdere teksten opzettelijk verkeerd citeren, uit het zinsverband lezen en verdraaien is meer dan genoeg om iemand voor leugenaar te verklaren.


   U schreef:
   "P.S. Ik had de zin op bladzijde 7 iets anders geformuleerd: de titel van dit boek verwijst naar de namen van dieren die de koran gebruikt om groepen mensen aan te duiden die niet in Allah geloven".
   ----------
   NIET!
   Blijft hetzelfde!.


   Nogmaals:
   "En vraag hun naar de stad die bij de zee lag; toen zij op de sabbat in overtreding waren, hoe hun vissen op hun sabbatdag tot hen kwamen terwijl ze vanzelf omhooggezwommen waren, maar op de dag dat zij de sabbat niet hielden kwamen ze niet.
   En toen zij wat hun verboden was minachtten, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."


   Ten eerste: Volgens de koran is dit verhaal van voor het islamitische tijdperk.

   Ten tweede: die mensen waren WEL gelovig, maar overtraden alleen de sabbat, waardoor tegen hen is gezegd:
   "weest verachte apen"


   Dus hoezo: "groepen mensen aan te duiden die niet in Allah geloven"?

   Staat er gewoon niet!

   Ik verzoek u om toch echt te reageren op het feit dat deze tekst uit de koran niet overeenkomt met de bewering van Jansen.

   terwijl Jansen het heeft over 'gebruikte benamingen' voor Joden en ongelovigen, heeft dezelfde koran het over sabbat overtreders, die 'verachte apen moeten zijn".

   Bent u het eens met dit feit, of niet?

   Verwijderen
  100. Heer El Houssain, hoe kan ik ik het nu oneens zijn met een feit? Een ander feit is dat de Joden niet in Allah geloven maar in JHWH. Ook de christenen geloven niet in Allah, maar in dezelfde God als de Joden. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de koran zich de joodse aartsvaders en Jezus ten onrechte heeft toegeëigend en dat de notie dat Jezus een moslim was bespottelijk is!

   Ik heb U reeds laten weten dat ik zelf wel uitmaak of ik mij door de titel van het boekje van professor Jansen misleid voel. Het antwoord heb ik U reeds gegeven. Ik voel mij door de titel "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten" niet misleid ofschoon - en dat heb ik U ook laten weten - er vanuit koranwetenschappelijk oogpunt het een en ander op valt af te dingen.

   Mocht U naar aanleiding van mijn artikel op de website "Keizers en Kleren" vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat gaarne.

   Verwijderen
  101. Carel van Herstal 19 augustus 2013 10:13,

   Volgens de Monotheïstische Godsdiensten is Polytheïsme verboden. Laat staan dat er volgens die geloven meerdere Goden zouden bestaan.

   Er is maar 1 God.

   Arabisch: Allah - الله
   Nederlands: God
   Engels: God
   Frans: Dieu
   Duits: Gott
   Spaans: dios. Et cetera.

   Al zouden Moslims en Joden aparte Goden aanbidden, dan nog zou volgens de koran de God van de Joden tegen de Joden hebben gezegd "Weest verachte apen", nadat ze de sabbatregel overtraden. De sabbat is ook niet iets van de Moslims.

   Volgens Jansen zijn de termen 'apen, varkens, honden en ezels' 'benamingen' die de koran gebruikt voor Joden en ongelovigen.

   Volgens de koran was er een groep Joden die de sabbat niet in acht nam, die vervolgens een stel apen moest zijn.

   Duidelijk verschillende verhalen.


   U schreef al twee maal dat 'er vanuit koranwetenschappelijk oogpunt het een en ander op valt af te dingen.'

   Mijn vraag is dan:
   Okee, wat valt er zoal vanuit koranwetenschappelijk oogpunt op af te dingen?


   Voor ik verder ga heb ik een andere vraag aan u:

   Bestaat er volgens u nog een boek naast de koran dat belangrijk is voor de islam zoals de tafseer en andere jurisprudentie of is het puur en alleen de koran die ertoe doet?

   Ik weet het antwoord wel, maar ik wil het graag van u horen.
   Ik wil graag weten over wat voor kennis mijn gesprekspartner beschikt. Het discussieert makkelijker en het vergroot het wederzijdse begrip, vandaar.

   Verwijderen
  102. Geachte heer El Houssain, U heeft hier op Hoeiboei de gelegenheid gekregen om aan te tonen dat de titel van het boekje van professor Jansen misleidend is omdat de namen van de in de titel genoemde dieren slechts in bepaalde gevallen van toepassing zouden zijn op ongelovigen en Joden. Dat laatste punt heeft U gemaakt. Vandaar dat ik U heb laten weten dat ik zelf gekozen zou hebben voor "de titel van dit boekje verwijst naar de namen van dieren die de koran gebruikt om groepen mensen aan te duiden die niet in Allah geloven". Misschien was het beter geweest om te spreken over "groepen mensen die zich in de ogen van Allah misdragen hebben". Daar bent U waarschijnlijk niet tevreden mee, maar ik wel. Op mijn vraag welke titel U dan liever gezien had, heb ik geen antwoord gekregen. Wel is het mij duidelijk geworden dat de koran niet erg positief staat tegenover mensen die niets geloven. Dat professor Jansen ervoor gekozen heeft de door de koran voor ongelovigen gebezigde kwalificatie "slechtste der schepselen" in de titel van zijn boekje te vertalen met "beesten" vind ik geen misleiding. Het zal zeker zo zijn dat mevrouw Van Gogh gelijk heeft als ze stelt dat met "schepselen" meestal mensen aangeduid worden, maar "slechtste der schepselen" wijst mijns inziens duidelijk op dat deel van de schepping dat een trapje lager staat dan de mens: de dieren en de beesten. De manier waarop gelovige moslims vanaf de 7e eeuw joden, christenen en ongelovigen hebben behandeld en nu nog behandelen, geeft professor Jansen in deze helaas gelijk!

   Voor wat betreft uw vraag of er nog een ander boek is dat belangrijk is voor de Islam zou ik de sharia-handboeken willen noemen die - zo heb ik begrepen - ondermeer de omgang met niet-moslims regelen. Klopt het dat een moslim een niet-moslim niet als eerste mag begroeten?

   Verwijderen
  103. El Houssain en T v. Gogh .
   Leuk geprobeerd , deze witwas fabriek .
   Het is nu natuurlijk trend om alles ineens als beeldspraak te zien , maar wat zijn nou de feiten !!!

   Quran Tafsir ibn Kathir . over 5:65
   Al-'Awfi zegt dat Ibn 'Abbas het volgende zei :
   "Allah veranderde hun lichamen in dat van apen en zwijnen . De jongeren veranderden in apen terwijl de ouderen veranderden in zwijnen .

   Shayban An-Nahwi zegt dat Qatada wat betreft de uitspraak van Allah : "Be you monkeys , despised and rejected " het volgende zei :
   "Deze mensen werden veranderd in krijsende apen met staarten nadat ze voordien mannen en vrouwen waren geweest ."

   Ibn Abi Hatim heeft opgetekend dat Ibn 'Abbas zei :
   "Degenen die de heiligheid van de sabbath overtraden zijn veranderd in apen , vervolgens zijn ze uitgestorven zonder nakomelingen te kunnen verwekken ."

   Ad-Dahhak zei dat Ibn'Abbas zei :
   Allah veranderde hen in apen vanwege hun zonden . Zij leefden maar drie dagen . Ze aten niet , dronken niet en hadden geen nakomelingen . Allah veranderde de menselijke vorm in de vorm van apen enz. enz. .

   Het is dus wel erg goedkoop alles in de quran te zien als beeldspraak .
   De feiten zijn echter dat er enorm veel letterlijk is bedoeld .
   Het gaat om het geloof , als je gelooft in de almacht van Allah , dan kan hij ook alles , dus ook het veranderen van mensen in apen . Of wil el-Houssain beweren dat Allah iets niet zou kunnen . lol.
   Het verhaaltje van "werken als een paard" en "vluchten als een haas" etc. zijn dan ook de gebruikelijke rookgordijnen .

   Verwijderen
  104. Carel van Herstal 20 augustus 2013 09:48.

   Op de vraag welke titel ik dan liever gezien had, kan ik kort zijn, namelijk:
   "Aan Sabbat-overtreders: Weest verachte apen en varkens!"

   Dat is waar de koran het overheeft!. Ik neem toch aan dat Jansen de koran wil uitleggen?!.


   "groepen mensen die zich in de ogen van Allah misdragen hebben"
   ------------------
   Bijna.
   Wat hebben ze misdaan volgens de koran? Wilt u dat ook erbij vertellen?   Schepselen
   Nogmaals:
   "slechtste der schepselen", is niet de vertaling van Jansen, hoor!.
   Jansen erkent niet dat het woord 'schepselen' in de koran voorkomt!.

   Volgens hem is het "slechtste der BEESTEN"!

   Het woord 'beesten' komt NIET VOOR in dit vers!.

   'Adawaab' = schepselen.
   Jansen maakt van 'adawaab' beesten, om de nadruk op 'beesten', te leggen, met de bedoeling 'aan te tonen' dat de koran ongelovigen voor beesten uitmaakt. Wat deze leugenaar vergeet is dat er nu in zijn vertaling staat: "slechtste der BEESTEN" ! Dus moslims zijn ook beesten, maar dan de beste beesten! Want de ongelovigen zijn de slechtste beesten!!.


   Begroeten
   Het is belangrijk om eerst vast te stellen of er boeken naast de koran belangrijk zijn en om welke boeken het gaat alvorens op de details in te gaan.
   'Sharia-handboeken' is een containerbegrip en is door Jansen bedacht om vooral vaag te blijven! Geen mens, behalve Jansen, sprak ooit van een 'sharia-handboek'!

   De vraag is:
   Welke boeken zijn naast de koran belangrijk voor de islamitische jurisprudentie?

   Verwijderen
  105. Klopt als een bus, Bassie en Adriaan!.

   Dacht jij dat ik niet op de hoogte was van de ahadith en de tafseer?

   Het feit dat ik de hadith in deze discussie achterwege heb gelaten is omdat de teksten uit de koran al voldoende zijn om Jansens 'uitleg' onderuit te halen!

   Jansen zul je NOOOOIT horen over 'tot apen en varkens getransformeerde sabbatovertreders'!.
   Nooit, nooit, nooit!!.


   Ik vind 't moedig van je om dit, zonder rekening te houden met de gevoelens van Jansen en co, op te schrijven.


   Beeldspraak
   Trudy van Gogh schreef:
   "Alsof zij zijn als opgeschrikte ezels, die vluchten voor een leeuw. (Koran)
   In andere woorden: Zij vluchten weg van de boodschap van de profeet Mohammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zoals wilde ezels die vluchten voor een leeuw. Nergens staat hier dat zij letterlijk ezels zijn. Het is beeldspraak".

   Volgens Jansen maakt dit vers ongelovigen uit voor ezels! terwijl hier duidelijk staat: "Als wilde ezels die vluchten voor een leeuw".

   Zelfde als: "Werken als een paard" en "vluchten als een haas".
   Betekent toch ook niet dat werkenden paarden zijn geworden en de vluchtenden hazen!.

   Inderdaad: rookgordijnen. Maar dan opgeworpen door Jansen. Vrint!

   Verwijderen
  106. Geachte heer El Houssain, de titel van een boek is bedoeld om de lezer over te halen het boek te kopen. Tevens beoogt de titel de koper enig inzicht te verschaffen in de inhoud van het boek. Het is in principe denkbaar om een heel koranvers als titel te kiezen voor een boekje dat de lezer wil waarschuwen voor de gevaren van de Islam. Misschien is dit een idee voor een Engelstalige uitgave van dit boekje!

   Veel populaire maar ook wetenschappelijke boeken hebben naast een pakkende titel ook een ondertitel die duidelijk maakt waar het boek zich feitelijk meebezig houdt. Het boekje "Islam voor varkens etc" heeft als ondertitel "Prof. dr. Hans Jansen beantwoordt 250 vragen over de islam". Bij vraag 188 die luidt "Wat zegt de Koran concreet over andersdenkenden?" lees ik het volgende antwoord:
   De ongelovigen zijn in vérgaande dwaling, 4:167.
   Ze zijn de slechtste der schepselen, 98:6.
   Hun harten zijn verroest, 83:14.
   God heeft sluiers over hun harten gelegd, 6:25.

   Nergens lees ik dat professor Jansen de woorden
   "slechtste der beesten" gebruikt die U hem in de mond legt. In ieder geval niet in het boekje dat ik in mijn bezit heb. Ik kan me niet voorstellen dat U een boek in uw bezit heeft, waar professor Jansen "slechtste der schepselen" vertaald heeft met "slechtste der beesten". Wel kan ik mij - zoals ik U heb laten weten - vinden in de vertaling "beesten" voor "slechtste der schepselen". De woordvolgorde "Slechtste der beesten" lijkt mij dubbelop!

   Voor wat betreft uw vraag of ik wil aangeven wat ze dan misdaan hebben, moet ik U teleurstellen. Het is mij teveel werk om hele verzen uit de koran nog een keer in te typen, dat heeft U immers al gedaan! Wel wil ik - om U een plezier te doen - de tekst van mijn voorstel voor bladzijde 7 aanpassen in de hoop dat het nu wel uw goedkeuring krijgt: "De titel van dit boekje verwijst naar de namen van dieren die de koran gebruikt om die mensen aan te duiden die de geboden van God niet of niet goed naleven".

   Tenslotte, heer El Houssain, wilt U antwoord op de vraag naar andere boeken die naast de koran voor de Islam van belang zijn omdat U met het antwoord sharia-handboeken niet tevreden bent.
   Daarvoor maak ik gebruik van het antwoord op vraag 13 in het boekje van professor Jansen.

   "Die andere gezaghebbende teksten zijn in vier genres te verdelen: (1) traditieverzamelingen (het Arabische woord voor een traditie is Hadith); (2) sharia-handboeken; (3) fatwa-verzamelingen; en (4) Korancommentaren (Tafsir)."

   Ik hoop dat ik deze keer uw vragen naar tevredenheid heb beantwoord. Ik blijf wel nieuwsgierig naar het antwoord op mijn praktische vraag of ik als niet-moslim een moslim als eerste moet begroeten omdat de sharia het omgekeerde kennelijk niet toestaat.

   Verwijderen
  107. El houssain .

   waar staat in de tafsir dat 2:65 ook een soort vervloeking is ???
   Er staat alleen maar in dat Allah joden (wegens werken op de sabbath) heeft veranderd in apen en zwijnen .
   Je probeert ook de uitleg "vervloeking" (in 2:65) naar voren te halen om dat je diep in je hart misschien wel weet dat een verandering van de gedaante van de mens in apen en zwijnen natuurlijk een verzinsel is .
   Om te voorkomen dat jij en je moslimbroeders voor gek worden versleten
   kom je op de proppen met "het is ook een soort vervloeking" .
   Ik zeg neen , neen , neen .
   De uitleg in Ibn Kathir is duidelijk . Er is maar 1 uitleg .
   Allah heeft joden uit een vissersdorpje in apen en zwijnen verandert .
   Misschien kun je dat een kleine kleuter wijsmaken . er is toch geen mens die dat gelooft . Zelfs in de joodse geschriften is er niets te vinden over een transformatie .
   De joden zijn waarschijnlijk niet gek genoeg om zulke nonsens te geloven .
   El-Houssain probeer je verstand te gebruiken en uit je mond i.p.v. van uit je reet te praten .
   Er is geen Allah die mensen in dieren verandert . Er is geen Allah die opdracht geeft hoofden , handen en voeten te amputeren . Er is geen Allah die beveelt om mensen te kruisigen .
   Wordt toch eindelijk eens wakker arme stumper !!!

   Verwijderen
  108. Geachte heer Carel van Herstal,

   Het is laat, dus ik beperk me vandaag maar tot enkele antwoorden. Rest volgt spoedig.

   Nou. Het is duidelijk dat u de volgende woorden niet in de mond wilt nemen, ondanks dat ze de stelling van Jansen hard onderuit halen:
   "En vraag hun naar de stad die bij de zee lag; toen zij op de sabbat in overtreding waren, hoe hun vissen op hun sabbatdag tot hen kwamen terwijl ze vanzelf omhooggezwommen waren, maar op de dag dat zij de sabbat niet hielden kwamen ze niet.
   En toen zij wat hun verboden was minachtten, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."


   Teveel werk om alles in te typen!?
   Heer van Herstal!. Werkt u nog steeds met commodore 64? Weleens van copy/paste gehoord!?

   Maar goed. U heeft nu ingezien dat Jansen een andere voorstelling van zaken geeft dan dat er werkelijk staat. Want op mijn vraag: 'Wat zouden ze misdaan hebben', antwoordde u: "dat heeft U immers al gedaan!" (Intypen).
   Hieruit kan ik concluderen dat mijn boodschap aangekomen is. Daar gaat 't om.
   Dat betekent dat ik u bij dezen niet meer over aapjes en varkentje zal lastigvallen.

   Nou ja, nog 1 keer dan:
   U schreef:
   "Nergens lees ik dat professor Jansen de woorden
   "slechtste der beesten" gebruikt die U hem in de mond legt. In ieder geval niet in het boekje dat ik in mijn bezit heb."
   -----------------
   Welnu. In het boekje niet, maar hier wel:
   "http://www.youtube.com/watch?v=hGF_nbwDSPo

   Meteen aan het begin. "Sharra dawaab". (koran: 8:55) Vertaalt Jansen als: 'Rot beesten!".

   Dit, ter uwer informatie.

   Verwijderen
  109. Carel van Herstal,

   Oh, en op de achterkant van het boekje ontdek ik net het volgende:
   "Niet-moslims worden in de koran zonder pardon als beesten aangeduid. Als varkens, apen, ezels of 'de slechtste viervoeters'.

   Dit ook ter uwer info.

   Verwijderen
  110. Geachte heer El Houssain,

   In het Nederlands is het mogelijk om op nog twee manieren over dieren te spreken. Dieren is een neutraal woord, maar beesten heeft een slechte of pejoratieve betekenis, viervoeters daarentegen heeft een goede of melioratieve betekenis. Vandaar mijn opmerking dat "slechte ( der ) beesten" naar mijn gevoel dubbelop is.
   Slechte dieren of slechte viervoeters is niet dubbelop, maar wel - vind ik persoonlijk - slecht Nederlands omdat wij daar het woord "beesten" voor hebben. Dit te uwer informatie.

   P.S. Zegt de sharia iets over het begroeten van niet-moslims? Als U daar iets van weet, dan hoor ik het graag.

   Verwijderen
  111. Bassie en Adriaan,

   Carel van herstal had 't over vervloeking, waarop ik schreef:
   "De zinsnede: "weest verachte apen" is inderdaad een soort vervloeking. U heeft 't goed gezien. Maar daarvoor is het dan ook een deel van een zin!"

   Het is DAN OOK een deel van 'n zin. Indien je de hele zin leest merk je dat 't geen vervloeking is, maar dat de koran 't heeft over een transformatie. En ik heb 't daar vaak genoeg overgehad.
   Transformatie tot verschillende dieren wegens het niet in acht nemen van de sabbat-regel.

   Trouwens, Jansen erkent het hele sabbat-verhaal niet!. Hoe vind je die?!

   Of je het verhaal moet geloven of niet, daar gaat 't in deze niet om, vriend!. Het gaat om de teksten die Jansen naargelang de omstandigheden en de situatie verdraait .

   Ik heb je eerder vertelt dat je Nederlands tekortschiet, en dat blijkt maar weer eens.
   (Mijn Nederlands laat me ook in de steek, dus wees gerust.)

   Verwijderen
  112. Geachte Carel van Herstal,

   Vier genres. Nou ja. Het is gewoon : 'Alkitaab wa sounnah'. Oftewel: Het boek en de tradities.

   Het boek = de koran
   Tradities = Ahadeeth.

   Bij de koran horen de commentaren.
   Bij de ahadeeth horen de fatwa-verzamelingen.

   Heb je alsnog vier boeken, maar die 'sharia-handboeken' van Jansen zijn nogal dubbelop.

   Koran+commentaar+ahadeeth+verzameling van fatwa's vormen bij elkaar al de 'sharia-handboeken'.

   Al deze boeken en ook de boeken die ooit geschreven zouden kunnen worden, baseren zich op de koran, en nooit andersom!.

   Maar goed, ik neem aan dat u het met Jansen eens bent dat er in ieder geval meer boeken naast de koran bestaan. En daar ging het mij om.


   Begroeten
   Geleerden van de vier wetsscholen zijn het met elkaar over eens dat 't volstrekt normaal is dat een moslim, de niet-moslim met de salaam-groet (islamitische groet) begroet, mits het gaat om een persoon die niet vijandig is jegens de moslims.
   De discussie omtrent dit onderwerp gaat terug naar een verhaal toen een Joodse man Mohamed groette met ‘assaam aleikom’. ‘Assaam’ zonder ‘L’ is een ‘doodswens’. In feite zei hij: ‘ik wens je dood’, waarop Mohamed antwoordde met: ‘wa aleik’ (Insgelijks).

   Verder is het uitgangspunt van de koran dat eenieder die met moslims in vrede leeft, begroet behoort te worden.

   4:86
   "En wanneer men jullie met een groet begroet, groet dan op een betere manier terug of beantwoordt de groet."

   Nergens staat moslim of geen moslim.

   Er is geen enkele geleerde die ooit zei dat je niet-moslims niet mag groeten indien hij in vrede met moslims leeft.


   Waar kwam het 'verbod' op begroeten dan vandaan?!

   Dat heeft te maken met de ‘islaminterpretatie’ van de middeleeuwen toen de moslims de wereld verdeelden in een wereld van ‘het huis van vrede’ en ‘het huis van oorlog’.

   Niet-moslims die niet in vrede leefden met moslims waren automatisch vijanden.

   De Romeinen waren vijanden van de moslims en later ook de kruisvaarders van Europa.

   Er heerste spanning en de wereld was alles behalve vredig.

   Zo ook tijdens het leven van Mohamed was er spanning en kwam het regelmatig tot botsingen, vandaar dat hij in die context zei:
   "Laa tabda'ouhum bi salaam"
   Oftewel: Begin niet als eerste met het begroeten.

   Heden ten dage is dat niet het geval. Alhoewel de islam nog steeds vijanden heeft uiteraard, dient eenieder te kijken naar de realiteit en omstandigheden om zich heen.

   Eigenlijk zou ik moeten uitzoeken of deze hadith wel sahih is (betrouwbaar), of misschiem wel da'ief (onbetrouwbaar / verzonnen)!.

   Wanneer u met het bovenstaande tevreden bent, of er helemaal niets mee wenst te doen, dan heb ik een vraag aan u:

   Op 17 augustus 2013 13:54 schreef u:
   "....er wordt zelfs opgeroepen (in de koran) om deze ongelovigen te bestrijden."

   Welk koranvers roept op ongelovigen te bestrijden?
   Wie moet wie bestrijden? Waar blijkt dat uit?
   Is dat volgens u een algemene oproep aan eenieder?
   Zijn de oproepen altijd van kracht ongeacht de omstandigheden?
   Moet er een aanleiding zijn voor de te leveren strijd of is dat niet nodig?

   Verwijderen
  113. Geachte Carel van Herstal 22 augustus 2013 20:03,

   Okee, daar heeft U helemaal gelijk in. Maar het gaat erom: het Arabische woord 'dawaab' betekent schepselen. Jansen vertaalt dit graag als 'beesten'!.
   En aangezien Jansen een arabist zegt te zijn, is zo'n vertaling, helaas verkeerd bedoelt!.


   Verwijderen
  114. Geachte heer El Houssain,

   Mijn hartelijke dank voor uw uitgebreide antwoord op mijn vraag of een moslim een niet-moslim als eerste mag begroeten. Deze vraag heb ik U gesteld omdat ik na dertig jaar tussen mohammedaanse buren gewoond te hebben, sterk de indruk heb gekregen dat een dergelijk voorschrift het gedrag van mijn buren zou kunnen verklaren. Ik trek uit dit gedrag dan ook de conclusie dat het voorbeeld van de profeet Mohammed voor veel moslims kennelijk zwaarder weegt dan het door U geciteerde koranvers.

   Voor wat betreft de door U gestelde vragen,
   geef ik U de tekst van een zevental verzen, die voor mij de aanleiding waren om op te merken dat er in de koran wordt opgeroepen om ongelovigen te bestrijden. Deze verzen laten mijns inziens aan duidelijkheid niets te wensen over. Maar als U kunt uitleggen dat ze op een andere manier gelezen moeten worden dan staat dat U vrij. Ik wacht uw opmerkingen en commentaar op de door mij geciteerde verzen dan ook met belangstelling af.

   1.( 2:190 ) En bestrijdt op de weg Gods hen die u bestrijden, maar overschrijdt niet de maat. God bemint hen die de maat niet overschrijden. En doodt hen waar u hen aantreft en verdrijft hen.
   2.( 4:89 ) Neemt onder hen geen bondgenoten, zolang zij niet uitwijken naar de weg van God. Doch indien zij zich afwenden, grijpt hen en doodt hen waar u hen aantreft.
   3.( 4:91 ) Indien zij zich niet van u terugtrekken en u geen vrede aanbieden, grijpt hen en doodt hen waar u hen aantreft.
   4.( 9:5 ) Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht op hen in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen, de salaat verrichten en de zakaat geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig.
   5.( 9:29 ) Bestrijdt hen die niet geloven in God, noch in de Laatste Dag, en die niet verbieden wat God en zijn boodschapper verboden hebben verklaard, en die zich niet voegen naar de wezenlijke godsdienst van hen aan wie de Schrift gegeven is, totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.
   6.( 5:33 ) Doch de vergelding voor hen die God en zijn boodschapper bestrijden en zich beijveren verderf te brengen in het land, is dat zij ter dood gebracht worden, of gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden afgekapt aan weerszijden, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen vernedering in het nabije leven, en in het latere leven een ontzaglijke bestraffing.
   7.( 47:4 ) Wanneer u een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op hun nekken. En wanneer u onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien.

   Verwijderen
  115. Laat u niets wijs maken.

   1. daabba دابة meervoud dawaabb
   دواب betekent 'beest', zie bv. Koran 8:55. Zie ook het woordenboek van Wehr blz. 312 rechter kolom, 5de trefwoord.

   2. Shariahandboeken zijn wel degelijk een genre. Snouck Hurgronje gebruikte op college het handboek van Al-Bajuri; een handboek op middelbare school niveau uit Egypte is bv. dat van Muhammad Sayyid Tantawi (mijn editie is uit het jaar 2000). Een in het Engels vertaald handboek: N.H.M. Keller, Reliance.

   Verwijderen
  116. HansJansen 23 augustus 2013 18:45,

   8:55
   Dat kleine beetje respect dat ik nog voor u had als arabist is nu met deze onware mededeling met het doel om te misleiden, ook verdampt!.

   8:55
   "De slechtste schepselen ( دواب ) zijn bij God zij die ongelovig zijn en die dus niet geloven"

   'Dawaab' betekent: op aarde lopende en kruipende schepselen. Inclusief tweevoeters.
   Op aarde. Waarom op aarde? Omdat vliegende schepselen geen dawaab heten, maar ' toyoor'. (ev. Ta'ir).


   'Dawaab' kan dus ook beesten betekenen, alleen niet in deze context!

   Volgens u zou hier nu moeten staan:
   "De slechtste 'beesten' zijn bij God zij die ongelovig zijn"!

   Nou, nou!. Wie zouden de beste 'beesten' zijn volgens de 'professor'?

   Volgens deze 'professor' worden alle mensen, gelovig of niet, door de koran voor beesten uitgemaakt! Slechte beesten en de beste beesten!.

   Ik heb het woordenboek van Wehr niet in huis.
   Scan bladzijde 312 en ik zal u laten zien dat u de boel besodemieterd en dat 'dawaab' een algemeen Arabisch woord is voor schepsels.

   Mijn e-mailadres is bekend bij de redactie.

   Verder zijn de koran en de sounnah bij elkaar: sharia.

   Verwijderen
  117. Geachte heer Carel van Herstal,

   Dus u woont tussen de moslims en ze begroeten u nooit?!
   Dan zijn 't waarschijnlijk allemaal racisten. Wat rot!.
   Worden anderen wel begroet door dezelfde mensen?

   Maar 't is geen voorbeeld hoor, van Mohamed. Anders had er ergens gestaan dat iedere moslim dit zo moet doen. Het waren incidenten waarbij naar elkaar even niet gegroet kon worden.

   Daarin is de koran veel duidelijker.

   25:63
   “En de dienaren van de Erbarmer zijn zij die bescheiden op de aarde rondwandelen en wanneer de onwetenden hen toespreken zeggen: “Vrede”


   Strijd
   Alle verzen uit de koran, en uiteraard alle andere teksten, dienen gelezen te worden zoals er staat. Juist niet 'anders'! Want dan begrijpt niemand meer waar 't overgaat.
   Maar wat velen blijken te vergeten als 't om de koran gaat: Je leest een verhaal. Dus zinnen ertussenuit pikken is de waarheid, omtrent deze tekst, geweld aandoen!.

   De zin: "Bestrijdt hen die niet geloven in God, noch in de Laatste Dag, en die niet......" Komt tamelijk uit het niets!.

   Hoezo, ineens: Bestrijdt hen!?
   Waarom?
   Moet er niets aan vooraf zijn gegaan?

   Om dit te begrijpen dient wel het hele verhaal gelezen te worden.
   Voordat ik er dieper op in ga, wil ik u een voorbeeld geven, misschien is dit wel voldoende:

   Op 20 augustus 2013 19:36 schreef u:
   "Voor wat betreft uw vraag of ik wil aangeven wat ze dan misdaan hebben, moet ik U teleurstellen."

   Dus?
   In het niet helder dat u daar geen antwoord op had? Of moet ik deze zin 'anders lezen'?

   Nee. Ik moet 'm niet anders lezen, nee. Maar ik moet wel de rest van het verhaal ook lezen, dan snap ik waarom u mij moest teleurstellen. De koran werkt net zo. Wie maar 1 zinnetje leest, zal verbouwereerd zijn en met veel vragen blijven zitten. Begrijpt wat ik bedoel?

   Ik stel voor dat u soura 9 vanaf het begin, dus vanaf vers 1 leest, dan 2, dan 3 tot pakweg een vers of 10, 15, om mij dan te vertellen waarom er gestreden moest worden.

   Dit is geen cursus koran lezen, want ik kan me niet voorstellen dat ik beter ben in begrijpend lezen dan u, maar om 9:5 te begrijpen dienen de verzen 1, 2, 3, etc ook gelezen te worden. Ook citaten na 9:5.

   Verwijderen
  118. Beste El-Houssain, doe toch eens normaal. In Koran 8:55, daar kunt u niets aan veranderen, wordt het voorgesteld alsof God/Allah op zijn troon een beetje zit te schelden tegen wie kaafir is. Als dat uw godsbeeld is: gefeliciteerd er mee. Ik ben Godzijdank gewoon katholiek.

   Verwijderen
  119. Geachte heer El Houssain, dat er aan vers 9:29 28 verzen vooraf gaan, is mij bekend. Ook van de opvattingen van politiek correcte islamgeleerden dat wij niet alles wat in de koran staat letterlijk moeten nemen, heb ik kennis genomen. De vraag is echter niet welke uitleg de Westerse korangeleerden en U aan de door mij geciteerde zeven verzen geven. De vraag is of uw fanatieke geloofsgenoten vroeger (*) en nu (#) deze verzen hebben opgevat als een goddelijk gebod om te strijden tegen religieuze minder- en meerderheden ( rond het jaar 1000 was meer dan 50 procent van de inwoners van het Midden Oosten nog gewoon jood of christen!).

   Het antwoord op deze vraag, heer El Houssain, is te vinden in het boek en op de website die ik onderaan in de noten noem.

   Ik eindig deze discussie met de opmerking die ik onder het stuk "Islamofobie toen en nu" van professor Jansen heb gemaakt:

   "Duidelijke uitleg, professor! De vraag is niet wat er voor of na vers 8:60 staat, maar of de islamitische schriftgeleerden het betreffende vers algemene gelding hebben gegeven. Dat maakt tevens het argument van de islam-apologeten dat degenen die wijzen op het gevaar van de Islam en daarbij bepaalde verzen noemen zonder daarbij de context te betrekken, "selectief" uit de koran citeren, een heel stuk minder valide. Ook de vaak gehoorde tegenwerping dat er in de bijbel enkele geweldadige passages staan, is dus feitelijk een non-argument omdat deze zinsneden niet bedoeld zijn om de lezers tot geweld tegen niet-gelovigen aan te zetten. Het verschil tussen vreedzame godsdiensten en geweldadige geloven - dat wij in Europa en de VS niet wensen te maken - , is het resultaat van de uitleg die de eigen schriftgeleerden aan hun heilige boeken hebben gegeven. Islamofobie is derhalve de terechte angst voor de intolerantie en gewelddadigheid van de Islam, zoals beoefend door zijn meest fanatieke aanhangers, en geen psychiatrische aandoening die door de VN ( met steun van de EU ) binnenkort verboden gaat worden."

   (*) Zie het boek "The Decline of Eastern Christianity Under Islam" waarin precies beschreven wordt hoe het komt dat er nu nog maar heel weinig ( en steeds minder ) christenen in het Midden Oosten wonen. Dit boek is te bestellen op bol.com.
   (#) Typ s.v.p. kerk in nood in Google en kies vervolgens voor Nieuws Midden Oosten.

   Verwijderen
  120. Geachte HansJansen 27 augustus 2013 19:06,

   Het is niet dat God 'een beetje zit te schelden tegen wie kaafir is'.

   Het is godsdienst- eigen om iedereen die niet gelooft als het slechtste schepsel te beschouwen. Gelovigen zijn namelijk ook schepselen, maar dan de beste schepselen, volgens elk geloof.

   Daarom staat ook in 8:55:
   "De slechtste schepselen ( دواب ) zijn bij God zij die ongelovig zijn"

   Ik kan hier zeker niets aan veranderen. Maar: "De slechtste beesten", (Wie zijn de beste?) zoals u stelt, staat daar zeker niet!.

   Hoe zit 't dan met: 2:65, 5:60, 7:166 en 74:50?

   Gaat u bladzijde 312 van het woordenboek van Wehr nog scannen?

   Verwijderen
  121. Geachte heer Carel van Herstal 28 augustus 2013 14:12,

   Nu moet u niet de weg kwijtraken!

   Ik heb nooit gezegd dat 'wij niet alles wat in de koran staat letterlijk moeten nemen'.

   -Ik schreef nog: "Alle verzen uit de koran, en uiteraard alle andere teksten, dienen gelezen te worden zoals er staat. Juist niet 'anders'!"

   Mag ik van u weten waarom u woorden in mijn mond legt die ik nooit gebezigd heb?

   Over de bijbel heb ik helemaal niets gezegd.
   Het boek "The Decline of Eastern Christianity Under Islam, en kerk in nood in Google, zijn verre van een autoriteit op het gebied van de islam.

   Wat hebben we nodig om soura 9 en alle andere soura's te begrijpen?.......juist!
   (1) traditieverzamelingen (het Arabische woord voor een traditie is Hadith); (2) sharia-handboeken; (3) fatwa-verzamelingen; en (4) Korancommentaren (Tafsir).
   Weet u nog heer van Herstal?

   Dus vanwaar The Decline of Eastern Christianity Under Islam, en Google(!!!!)??

   Nee. Ik ga het niet hebben over wat Jan en alleman ervan vinden.
   Het zijn de vier genres die het doen, heer van Herstal! De vier genres. Uw eigen woorden en die van Jansen!.

   Wat er op die site en in die boeken staat, zal ongetwijfeld waar zijn. Ik ben de laatste die dat zal ontkennen. Want kijk maar naar de wereld om u heen. Er lopen weinig voorbeeldige moslims rond!. Ik zie dat en ervaar dat elke dag weer!.
   Maar daar heb ik 't niet over, dat behoeft namelijk geen discussie, dat moet aangepakt worden.
   Waar ik 't over heb is: Komt dat van de islam zelf? Of is dat slechts hun eigen slechte gedrag?

   Deze discussie is puur gericht op de geschriften en de inhoud ervan. Dus koran en aanverwanten. (De 4 genres).

   Verzoek is om te reageren op hetgeen ik geschreven heb.

   U beweert dat hoofdstuk 9 en andere hoofdstukken algemene oproepen zijn tot geweld.

   Het zijn wel oproepen tot geweld, maar geen algemene. Dat blijkt namelijk uit die hoofdstukken zelf!

   Laat ik hiermee beginnen:
   Strijd in soura 9 is ontstaan na het verbreken en het opzeggen van een verbond tussen de volgelingen van Mohamed en de polyethisten. (mushrikien).

   Mee eens of niet?

   Verwijderen
  122. Geachte heer El Houssain, ik zie een causaal verband tussen het voorbeeld van de profeet Mohammed ( roven, moorden en verkrachten ) en de door mij genoemde koranverzen enerzijds en het gedrag van fanatieke moslims vroeger en nu anderzijds. Vandaar dat ik in mijn artikel op de website "Keizers & Kleren" de Islam een inherent intolerant en gewelddadig geloof noem. Het staat U vrij daar anders over te denken.

   Verwijderen
 7. er is nog helemaal niet begonnen aan het islamdebat.

  Teeuwen vertelde bij 'Zomergasten' dat ie bedreigd werd, aan zelfcensuur deed, en liet een filmpje van pat condell zien, dat moslims maar moeten wennen aan kritiek.

  En waar ging het gesprek later over? Dat ie rookte op tv, zijn asbak..

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @carel,

  niet de politieke partijen hebben die moslims binnengehaald, maar de werkgevers. Die daarmee de loonstijging en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden konden onderdrukken.

  Zoals ze nu ook doen tav de polen en moelanders iha. De bloembinders en vrachtwagenchauffeurs en vele andere in de onderste loonlagen werden naar huis gestuurd, of in de zzp gewerkt.

  En de politieke partijen keken toe zoals ze nu ook toekijken. Om dan de geweldige nederlandse export te prijzen, die over de rug gaat van die normale nederlanders die én werkloos gemaakt zijn, én de sociaal en economische kosten van die import later mogen betalen.

  En die dan ook nog als belastingbetaler worden aangesproken, wanneer het betalingsbalansoverschot zoveel surplus heeft opgeleverd, dat de internationale banken door de internationale overheden gered moeten worden met staatsleningen, omdat anders de munt die die overschotten van die exportindustrie heeft mogelijk gemaakt, onderuit gaat.

  De armen die mede worden aangesproken, moeten betalen, het hun nekkende systeem overeind te houden. Zelfs het biertje dat je daartegen wil drinken, wordt duurder gemaakt.

  Cynisch he, deze politiek economische realiteit?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het probleem is breder dan de islam en multikul.
  Wat CDA, PvdA, VVD, GL, CU, SP, PvdD en D66 met elkaar gemeen hebben is, in één woord, nepotisme.
  Kortom, volledig met elkaar uitwisselbaar: barmhartige Samaritaan, ecologies, keyniaanse economische opvattingen, solidariteit, enz., enz..

  Maar bovenal: Allen zijn vóór meer wetgeving, om zo de vrijheid van de burger verder in te perken.
  En allen buigen voor de EU als wetgever, ondanks het referendum.

  Geen enkele van deze politieke partijen protesteert tegen "het verdrag van Lissabon", de EU-grondwet, terwijl de NL bevolking middels een referndum daar toch heel anders over dacht. Een dikke middelvinger was haar deel !

  Met een parlement dat niet naar de bevolking luistert is er geen democratie, is er geen rechtsstaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat ik ervaar in deze islam debat discussies de hoop op logische discussies. Alleen ik heb deze nog nooit mogen ervaren. Vanuit de islam aanhangers wordt een één of andere regeltje voorgedragen uit een één of ander boekje. Lees, islam is goed, lief etc.
  De voorvechters van het "vrije" woord (bijv. droeftoeter grunberg) betichten je dan van een soort reli gedrag. Uh, wat doen die islam aanhangers dan.....
  Komt er iemand uit de eigen geledingen, Ayaan Hirsi Ali, wordt deze weer verketterd omdat ze de boel zou verzieken. Terwijl de kritiek van de islam knuffelaars is dat wij (westerlingen) ons niet moeten bemoeien met die islam en dat we dat aan die mensen zelf moeten overlaten.
  Zolang de discussie niet gevoerd kan worden op basis van feiten zal er nooit een islam debat zijn. En dit is vooral een verwijt naar islam knuffelaars. Niet naar (echte) racisten, daar kan je niet iets anders van verwachten. Eigenlijk ook niet naar islamieten, zij worden er nogal emotioneel onder en gaan gekke dingen doen. Ook niet naar types zoals dhr. Jansen. Deze persoon(en) is vooral bezig op basis van feiten discussies op gang te brengen.
  Een aantal weken geleden een gesprek gehad met een vrien (dit ter illustratie):
  Ik vertelde en een andere vriend hoe het was in de kerk en wat voor "rare" dingen er waren in de jaren 50 bij ons in de buurt (verleden). Zegt hij: Jeetje die stomme kerk ook altijd (heden!?!)
  1 Minuut later hebben we het toevallig over de islam en zijn niet zulke leuke kanten (heden) zegt hij: Ja maar die lopen ook honderden jaren achter (maak er niet zo'n probleem van).
  Voor degene die het niet begrijpen: emo over de kerk... maar logisch (not) over de islam. En deze vriend is niet dom, zeg maar hoogbegaafd.
  Dit typeerd de hele houding van die ontwikkelde mensen over het heden. En dat zal nog lang zo blijven want helaas is de mens geen logisch wezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen

 13. Structurele problemen van de samenleving waarvan de aanpak een sterk centraal gezag vereist, heeft Nederland als Land nooit zelfstandig kunnen oplossen. In 1787 kwamen de Pruisen hier de orde herstellen, de noodzakelijke modernisering hier door onze regenten gefnuikt moest door de Fransen worden ondernomen. Op last van Frankrijk kreeg Nederland Wetten, werden we democraat en gingen wij rechts houden.
  In feite hebben Nederlanders weinig met de Wet op en verwarren ze een verstikkend egalitarianisme met democratie. Zoals de eminente Shahrir het in zijn Shaharazad uitdrukte: ´‘Hollanders spreken wel over gezag, maar zij blijven toch voor een groot deel anarchistische kleinburgers; ze zijn of angst¬vallig bekrompen of losbandig.’
  De regenten zijn verdwenen, maar gebleven hun mentaliteit en graaigedrag, inclusief de massa diakenhuismannetjes die ze ´het Volk´ noemen en nog steeds blij is te mogen prijzen wat de Heren wijzen

  Kijk maar naar onze Antillen: ´ansichtkaarten´ van een voortdurend bestuurlijk falen. Nederland voedt, maar niet op. Eeuwenlang al niet.

  ‘Nederland(ers) dragen hun cultuur niet over.’ Dat is wat de Franse jurist G. H. Bousquet in 1939 schreef. Hij had Nederlands-Indië bezocht en vastgesteld dat de Nederlanders alleen de materiële aspecten van het Westen hadden overgedragen, niet de cultuur. Trachtten de Franse ambtenaren van de inheemse bevolking ontevreden burgers te maken, de Nederlandse bestuursambtenaren poogden de ‘inlanders’ in tevreden koeien te veranderen. En dan had Bousquet aanvankelijk nog gedacht dat hij het Nederlands koloniaal bewind aan het Franse ten voorbeeld zou kunnen stellen. Een van de dingen die hij de Nederlandse autoriteiten verwijt, is dat zij niet inzagen dat de zogeheten a-politieke islamitische groeperingen de Nederlanders net zo graag uit Indië zagen verdwijnen als de nationalisten dat wilden. Samenvattend noemde Bousquet het Nederlands-Indisch bewind »un régime de réaction pure, sans envergure, sans idéal et à tout dire peu sympathique» (geciteerd bij de Graaff, pp. 595-596). Wij zijn dus ook nog eens onsympathiek!

  Een schandelijk elite heeft ons land met een Islamprobleem opgezadeld, een Buitenland zal ons moeten redden, als dat nog lukt. De Amerikanen weer? Maar die zijn onder Obama bezig zich in West-Europese zin te desoriënteren. Misschien Rusland. We hebben historische banden met dit land en Putin bespaarde onlangs het Westen in Syria een grote dwaasheid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een schandelijk elite heeft ons land met een Islamprobleem opgezadeld, een Buitenland zal ons moeten redden, als dat nog lukt.

   Wanhoopt niet, broeder HPax, als de nood het hoogst is dan is den redding nabij: http://www.care2.com/greenliving/aliens-might-save-earth.html

   Verwijderen

  2. Taalfouten constateer ik, een idiotiserende stijl toepassen veracht ik, van een gemeenzaamheid als ´broeder HPax´ walg ik.

   Over je onreinheid had ik het eerder, zie Hoeiboei: ´Egypte begeert het juk van de sharia af te schudden´, 06.07.2013, mijn reactie van 28.07.2013/23.22u, laatste 2 alinea´s. NB. In laatste alinea 10e zin opnemen: dingen.

   Verder graag alsnog antwoord op mijn vragen: 1) waarom je naar babylijkjes speurt, en 2) of je in je morbide vondsten geen aanleiding ziet fijnzinniger wijzen van geboortebeperking
   te gaan propageren. Als je toch met ontwikkelingshulp bezig bent.

   Verwijderen
  3. Waarom ik ooit babylijkjes heb zien ronddrijven in een sloppenwijk van Calcutta, HPax?

   OMDAT IK NIET ZOALS U MIJN OGEN SLUIT VOOR DE WERELD WAARIN WIJ LEVEN, EN BEREID BEN DE HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN ONZE POLITIEK EN ECONOMIE ONDER OGEN TE ZIEN!

   Zullen wij dan verder bij het onderwerp blijven, HPax, en zullen wij, nu u toch het thema "lijken" hebt aangesneden, in het kader van oplossingen voor islamgerelateerde problemen het eens gaan hebben over het voorstel van Hans Jansen om in Nederland doodseskaders op te richten om de Islam te bestrijden?

   http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2008/03/professor-hans-jansen.html

   Verwijderen
  4. "Waarom ik ooit babylijkjes heb zien ronddrijven in een sloppenwijk van Calcutta, HPax? "

   Dat dat niets te maken met heeft met "de gevolgen van onze politiek", maar met culturele opvattingen ?
   En mocht je het daar mee oneens zijn, wat ik verwacht, misschien kun je dan dat vermeende oorzaak-gevolg even uitleggen, wereldreiziger ?

   Verwijderen
  5. Economie uitleggen aan mensen die duidelijk hebben laten blijken dat ze liever in hun eigen zelfbedachte economische waandenkbeelden willen blijven geloven dan de realiteit onder ogen zien door zich te laten onderwijzen door een econoom, is een verspilling van tijd en moeite. Heb je "The End of Poverty" van Jeffrey Sachs al gelezen? Nee, nou doe dat dan, dan hoef je niet iedere keer weer diezelfde stomme opmerkingen te maken.

   Verwijderen
  6. sirik 8 augustus 2013 08:34
   "Waarom ik ooit babylijkjes heb zien ronddrijven in een sloppenwijk van Calcutta, HPax? "

   Dat dat niets te maken met heeft met "de gevolgen van onze politiek", maar met culturele opvattingen ?
   ---------------
   Welke 'culturele opvattingen'!?

   Verwijderen
  7. Vergeet de Amerikanen. Het is daar nog erger dan hier. Het zogenaamde 'race baiting' of 'race hustling' is een nationale sport geworden.

   Verwijderen
 14. De werkgevers hadden toestemming van het toenmalige kabinet De Quay nodig want je kunt niet zomaar werknemers uit het buitenland halen. Het kabinet De Jong heeft een overeenkomst met Marokko gesloten waarin ondermeer de mogelijkheid tot gezinshereniging werd opgenomen. Ik denk niet dat de werkgevers op deze mogelijkheid hebben aangedrongen. Ik vermoed de minister van Financiën die een gigantisch bedrag aan kinderbijslag aan Marokko moest afdragen omdat de regering van Marokko had bedongen dat zij zelf de gastarbeiders uit mocht kiezen en dus koos voor gehuwde kostwinners met zoveel mogelijk kinderen. Zo beweert het PvdA kamerlid Ahmed Marchouch nog 17 broertjes en zusjes te hebben.

  De werkgevers kunnen de politiek wel onder druk zetten, maar uiteindelijk beslist het kabinet dat ook nog eens verantwoording verschuldigd is aan de Tweede Kamer. Voor de grote aantallen moslims in ons land kunnen we - zonder iemand tekort te doen - het linkse machtsblok CDA/PvdA/VVD volledig verantwoordelijk houden. Dat de armen het eerst de pijn van de crisis voelen, is inderdaad cynisch, maar het wordt nog cynischer wanneer de hardwerkende middenklasse er achter begint te komen dat ze wel steeds meer belastingen mag betalen maar er steeds minder voor terugkrijgt: slechter onderwijs, minder veiligheid, hogere premies en eigen bijdragen in de gezondheidszorg, geen plaats meer in de bejaardenhuizen voor hulpbehoevende ouders, een multiculturele samenleving waarop niemand zit te wachten. We kunnen rustig wachten tot de pleuris uitbreekt want na een halve eeuw wanbeleid "keert de wal het schip" om maar eens een mooi Oud-Hollands spreekwoord te gebruiken. De publieke omroep kan het buitenlands nieuws nog door een politiek correct filter halen, bij het steeds somberder economisch nieuws uit Nederland zelf werkt dit filter veel minder goed. De dertig ( virtuele ) zetels van de PVV in de peilingen zijn nog maar een bescheiden begin.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "De dertig ( virtuele ) zetels van de PVV in de peilingen zijn nog maar een bescheiden begin.

   En als het er meer dan dertig worden, wat dan? Denk je dat Greet Wilders de huidige problemen gaat oplossen? Hoe dan?

   Verwijderen
  2. Weet je wat, gaan we ontkennen dat er problemen zijn dan bestaan ze in ieder geval niet.
   Zelfs als dit komt vanuit een pvv aanhanger benoemt dit nog steeds een bestaand probleem en dit is niet af te schuiven op, dat is maar pvv.
   Of pvv in staat is om het op te lossen, daar gaat de opmerking niet over. Het probleem elke keer terug leggen bij degene die het constateren "jullie islamofoben ook altijd" lijkt me nou niet de oplossing. Daar zijn (logisch gezien) iets te veel feiten voor.

   Verwijderen
  3. Niemand ontkent hier problemen CRT. Dit is weer zo'n typische dooddoener uit PVV hoek: "Ze (de politiek correcte elite) willen de problemen niet zien!" Daar worden wij zo moe van. Ze zien de problemen wel, maar ze zien de oplossingen niet de de PVV & achterban beweert te hebben. Dus jullie moeten eens ophouden met dat gezeik over "policor" en de linxe kerk. Hou eens op met dat gejammer sirik over het veronderstelde nepotisme van CDA, PvdA, VVD, GL, CU, SP, PvdD en D66. Hou eens op met dat zielige zelfbeklag over dat jullie niet serieus genomen worden. Zit je kostbare tijd niet te verprutsen met het verzinnen van allerlei belachelijke complottheorietjes om te verklaren waarom niemand meer met de PVV in zee wil gaan. Daar hebben wij allemaal geen zak aan. Ga aan het werk! Bedenk oplossingen voor de bestaande problemen en overtuig jullie critici ervan dat Nederland wel zal varen bij jullie politieke bedenksels! Maar daarvoor zullen jullie wel eerst een weg moeten inslaan die niet iedere keer weer doodloopt op art 1 & 6 van de grondwet, of de internationaal geldende afspraken waar Nederland een belang bij heeft om zich daar aan te houden.

   Verwijderen
  4. Meneer Max, is het begin van een oplossing niet eerst het benoemen wat er daadwerkelijk aan de hand is? Je hoort me niet het taalgebruik van de PVV verdedigen. Maar naar je reacties gemeten is geen enkel taalgebruik juist, alleen de stilte.
   Als iemand het probleem goed verwoord is het dhr. Jansen. En de verguisde dhr. Fortuyn was er ook goed in, recht door zee (waren we niet gewend meer) en eerlijk. In die tijd kon ik er ook niet naar luisteren maar heb recent nog een intervriew van hem gezien met de vpro, zeer verhelderend en soms erg confronterend.
   Ik hoor hier toch echt iemand het probleem ontkennen, wel mooi verpakt trouwens meneer max.
   Mijn reactie op jou opmerking is gebasseerd op dat je alleen kan reageren dat de pvv het probleem niet kan oplossen (ik verwacht dat ook niet). Alleen stel ik dat dat niet wordt geschreven. Er wordt geconstateerd dat er virtueel 30 zetels naar pvv gaan en dat dat nog veel meer zou kunnen worden. De oorzaak is heus niet alleen de economie en 30 zetels zijn heus niet alleen tokkies.
   Vraag in het kader van feiten: Wat hebben de zogenaamde linkse kringen voor oplossingen in petto voor de genoemde problemen?
   Andere vraag: als er al zoveel is gezegd ("gezeken) over de problemen waarom heb ik het idee dat het er niet beter op wordt? Er is steeds meer segratie in de samenleving terwijl in jou stellingname wordt gesuggereerd dat de bestuurders al lang de problemen kennen en er dus op (kunnen) reageren met adequaat beleid.
   Aanvulling: komt iemand met de stelling, lekker praten over een grondwetswijziging begin je een (ietwat) emotioneel verhaal dat toch niemand hiervoor wil stemmen. Over dooddoeners gesproken.
   Eerst maar eens discussie en uitwisseling van argumenten om dan misschien wel tot de conclusie te komen dat nl er niet aan wilt. Misschien ga ik wel voor stemmen.....
   Voor de rest weltrusten.

   Verwijderen
  5. Het gaat niet meer om het verwoorden van het probleem, maar het benoemen van de oplossing CRT. Waar is dat adequaat beleid dan waar bestuurders die de problemen kennen op zouden kunnen reageren? De doodseskaders van Hans Jansen, die het probleem zo goed verwoordt dat hij door zijn vakgenoten een Ayatollah en een pseudowetenschappelijke charlatan wordt genoemd? Slaap rustig verder CRT.

   Verwijderen
  6. "En als het er meer dan dertig worden, wat dan? Denk je dat Greet Wilders de huidige problemen gaat oplossen? Hoe dan?"

   Kort van memorie ? Die vraag had je al eens gesteld en is beantwoord met: "Door de wet toe te passen"

   Verwijderen
  7. "Door de wet toe te passen"

   Wéér zo'n vage niet onderbouwde kreet van sirik dat m.i. meer met waan dan werkelijkheid te maken heeft. Maar maak die kreet maar eens con-kreet dan, door de volgende vragen eens serieus te beantwoorden:

   A- Welke wet(ten) worden nu niet toegepast? Een verwijzing naar wetboek(en) graag waar deze niet-toegpaste wet(ten) te vinden zijn.
   B- Waarom worden deze wet(ten) nu dan niet toegepast?
   C- Waarom heeft de PVV tot op heden geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om in de eerste en tweede kamer op het bestaan van deze niet toegepaste wet(ten) te wijzen?
   D- Waarom heeft de PVV tot op heden niets ondernomen, zoals b.v. een proces tegen de staat, om er voor te zorgen dat deze wet(ten) wel worden toegepast?
   D- Welke wet(ten) gaat de PVV dan toepassen en hoe?
   E- Hoe zal het toepassen van deze wet(ten) problemen in onze samenleving gaan oplossen?

   Geen vage complottheorietjes graag, maar concreet. Als jij hier een zinnig antwoord op weet te formuleren ga ik bij de volgende verkiezingen misschien ook wel PVV stemmen. Weet je deze vragen niet op een zinnige en realistische manier te beantwoorden, met concrete verwijzingen naar wetboeken waar deze niet-toegepaste wet(ten) staan vermeld, dan ben je weer waandenkbeelden aan het verspreiden, en daar schieten wij in de politiek niets mee op.

   Verwijderen
  8. @carel,
   denk dat je gelijk hebt

   Maar de bestuurders dromen voort

   Verwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wordt het niet eens tijd dat er in de volksvertegenwoordiging een heuse mohammedaanse komt, waar een Erdoğan's gelijke, met de koran in zijn hand, het woord voert? Zou mooie discussies opleveren en ieder zou met de billen bloot moeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. "Maar daarvoor zullen jullie wel eerst een weg moeten inslaan die niet iedere keer weer doodloopt op art 1 & 6 van de grondwet, of de internationaal geldende afspraken waar..."

  Artikel 1.
  Wat niet door het parlement wordt nageleefd, kun je beter afschaffen.
  Art.1 regelt het verkeer tussen de overheid en burger.
  Iedereen zou dan gelijk moeten zijn. Dat betekent: gelijke rechten én gelijke plichten.

  Een van de bekende zelfbenoemde successen van links, maar alle andere partijen hebben zich er ook schuldig aan gemaakt dat de

  "Sterkste schouders, de sterkste lasten moeten dragen"

  Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
  Echter een heuse overtreding van art.1 , want met gelijkheid voor de wet heeft dit niets te maken.

  Rijken kunnen makkelijker wat extra dragen, hoewel immoreel, en dus een dankbaar excuus om ze extra te plukken.

  "Het veschil tussen hoge en lage inkomens is te groot"

  is een eenzelfde overtreding van art. 1, maar dan anders gezegd.

  Art.1 is door het parlement volledig, middels een veelheid aan plak en knipwerk aan toegevoegde wetgeving, allang buitenwerking gesteld. Het is aldus hypocriet, schone schijn, wat belet deze niet af te schaffen.

  Had men art.1 wel naar geest en, oorspronkelijke, letter in tact gelaten, was de belastingdruk niet zo groot geweest. De overheid had dan noodgedwongen eerder op een houtje moeten bijten.

  In de USA betaalt een minderheidsgroepering van 20%, 80% van het budget. En die minderheid heeft juist het meest bijgedragen aan de samenleving.
  Ook in de USA wordt succes enige tijd al bestraft. Zeker onder president Obozo.

  Stel je eens voor wat er gebeuren zou als iedereen, werk of geen werk, hetzelfde bedrag aan de belastingdienst over zou moeten maken.
  Thatcher heeft het geprobeerd met de poll tax.
  En gisteren heeft Obozo bewezen wat je kunt doen met een ruim budget: In Syrië een Iraans vliegtuig opblazen. Makkelijk zat. De belastingbetaler betaalt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Artikel 1 van de grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd.

   Als jij vindt sirik dat rijke mensen worden gediscrimineerd omdat ze meer belasting moeten betalen dan arme mensen, waarom kom je dan niet eerst met art. 1 van de grondwet in de hand op voor al die arme mensen die worden gediscrimineerd omdat ze voor een uur werken minder betaald krijgen dan een directeur of hartchirurg krijgt voor 1 uur werken? Als jij vindt dat iedereen gelijk moet worden behandeld als het gaat om betalen, dan moet ook iedereen gelijk worden behandeld als het gaat om verdienen. Waarom zou iemand die een uur wc's poetst daarvoor minder geld krijgen dan iemand die een uur achter een bureau zit te knikkebollen. Een uur is een uur toch? Dat is discriminatie en in strijd met art. 1 van de grondwet, als wij jouw denkpatronenen volgen! Dus eerst iedereen hetzelfde verdienen, dan kan ook iedereen dezelfde belasting betalen.

   Verwijderen
  2. Tamelijk overspannen toonzetting.

   ".. voor al die arme mensen die worden gediscrimineerd omdat ze voor een uur werken minder betaald krijgen dan een directeur of hartchirurg..."
   Art.1 hoofstuk 1. regelt de verhouding burger staat en is er voor om de staat in te binden, te beperken.
   Inkomsten door arbeid is een tyransactie, een contract tussen burgers onderling.

   Als er een wet is dat scheefwonen bevordert dan is dat discriminatie, op basis van inkomen, daar de wetgever art.1 overtreedt.
   Dat kan alleen maar bij semi-overheid of NGO's, want een Apple of een zak tomaten kopen op basis van inkomen is tamelijk funest voor een vrije economie.
   Maar dit is jou al eerder medegedeeld.
   Er zijn online leescursussen beschikbaar.
   Het oorspronkelijke art.1 luidde ooit: "Iedereen is voor de wet gelijk."
   Daarna heeft men zitten prutsen.

   Verwijderen
  3. Sinds 1848 is art. 23 van de grondwet meerdere malen veranderd. Dus die mogelijkheid bestaat nu ook nog.
   Ik zeg, ook gezien het verleden,: Vuilnisbak.
   Als er geen wetgeving bestaat betreff. onderwijs, dan kan de burger naar eigen inzichten handelen.
   Dan wordt het vanzelf beter en goedkoper.

   Verwijderen
  4. sirik, je bent een warhoofd die leeft in een zelfbedachte wereld die weinig meer te maken heeft met de realiteit van de Nederlandse samenleving anno 2013. Maar dit is jou al eerder medegedeeld.

   Verwijderen
  5. Nou, wat let je, dan schrap je art. 23 toch even uit de grondwet. Hier kan je lezen hoe dat moet:
   http://www.parlement.com/id/vhnnmt7k6sji/procedure_grondwetsherziening
   Succes ermee.

   Verwijderen
  6. "al die arme mensen die worden gediscrimineerd omdat ze voor een uur werken minder betaald krijgen dan een directeur of hartchirurg krijgt voor 1 uur werken? Als jij vindt dat iedereen gelijk moet worden behandeld als het gaat om betalen, dan moet ook iedereen gelijk worden behandeld als het gaat om verdienen. Waarom zou iemand die een uur wc's poetst daarvoor minder geld krijgen dan iemand die een uur achter een bureau zit te knikkebollen."

   Om met dat laatste te beginnen. Dat kan alleen bij de overheid. Geen enkel business model pleit voor betaald nietsdoen.

   Ik denk niet dat jij graag geholpen wil worden met problemen aan het gebit door iemand die net zoveel verdient als de hanteerder van een zwabber.
   Ik laat mijn hartkleppen liever niet afstellen door iemand die gedwongen is daar net zoveel ervoor te ontvangen dan een schilder in een uur verdient. En een APK-keuring laat ik niet doen door een notaris.
   Veel te duur. Ik kies wat mij gunstig lijkt. En kan het goedkoper, dan zal ik daar naar toe gaan waar het goedkoper is. ook als goedkoop duurkoop is. Het is mijn keuze. Mijn verantwoordelijkheid. In een vrije economie zal de directeur, chirurg, schilder, schoonmaakster gedwongen worden tot een bepaalde prijs/kwaliteit. De meest gunstige wint. Men krijgt wat men wenst te betalen. Wil men minder uitgeven aan een goed gebit, dan krijgt men minder gekwalificeerde tandartsen. Wil men meer uit geven aan een mobieltje, komt men met de meest luxueuze uitvoeringen op de markt. Het is de klant, niet de staat, die bepaalt wat een advocaat, dokter, interieurverzorgster, kinderoppas, enz, enz. dient te verdienen.


   Als dat niet democratisch is weet ik het niet meer.

   Verwijderen
 18. Wij hadden het hier over het Islamdebat, en jou antwoord op de vraag hoe de PVV het integratieprobleem denkt te gaan aanpakken is kort samengevat: Ons Nederlands belastinstelsel is in strijd met art. 1 van de grondwet, een links complot. sirik, ga alsjeblieft een psychiater zoeken en laat je opnemen; jij bent het contact met de realiteit echt volkomen verloren. Het trieste resultaat van het opeen stapelen van waandenkbeelden om opgestapelde waandenkbeelden in stand te houden. Het klassieke beeld van een chronische psychose! Tegen zoveel waanzin is geen enkele redelijkheid opgewassen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Ons Nederlands belastinstelsel is in strijd met art. 1 van de grondwet, een links complot. "

   Zijn niet mijn woorden.

   Verwijderen
 19. Tjonge..wat is PB weer ijverig met zijn kruistocht tegen de PVV'er..

  Een zee aan reakties, met natuurlijk allerlei verwijzingen van de oplossingen die de l.e.k. heeft bedacht..(maar niet heus)
  Zal er ééntje uitpikken...

  "Deze "l.e.k." is zich echter al jaren bewust van de problemen die in Nederland spelen rond de integratie van nieuwe Nederlanders en de problemen die voortkomen uit de cultuurverschillen tussen onze cultuur en de in Nederland aanwezige islamitische cultuur. Ze zijn zich daar niet alleen bewust van, maar werken ook aan realiseerbare oplossingen die niet in strijd zijn met onze grondwet, onze rechtsstaat en de internationale afspraken hierover"

  Blijkbaar zijn er toch dingen fout gegaan en heeft de PVV wel degelijk een punt...daardoor bestaat de PVV eigenlijk...door het maar blijven doormodderen van die LEK.. 1-0

  Welke oplossingen heeft de LEK ? Kom Maxie steek van wal..Je zwelgt alleen in kritiek op de PVV maar we horen (nooit) niet die oplossingen van je ?
  Of wordt er nog aan gewerkt ? 2-0

  Oja prachtwijken... bedacht door een volgevreten socialiste met haar breiwerk nog in d'r hand 3-0 (Catherine Ashton, zo'n zelfde type, ook knettergek)

  "Aan de PVV hebben ze daarbij helemaal niets, want die club weet wel met heel veel misbaar de problemen te benoemen, en creëert daarbij een hoop onrealistische spookbeelden"
  Misschien dat de PVV naar andere landen kijkt en concludeert dat overal waar veel moslims zijn "tweespalt" is, met bermbommen, zuurbommen en slacht/moordpartijen, auto's in de fik. Moslims kunnen alleen dingen afbreken en verzieken, zit ingebakken bij hun 'coltoer' (moet jij toch snappen dr. S.Freud) ect.. Realpolitik.. Waarom zouden moslims hier anders zijn ?. De voortekenen worden steeds meer zichtbaar. Bewijs jij het tegendeel aub (hoop ik) Schattingen op 100 miljoen 'harde kern' 4-0
  (Ojee..door die verdachtmakingen gaan ze juist radicaliseren..hoe verzin je het...)

  "Want dat is waar het tot nu toe steeds aan ontbreekt in het partijprogramma van de PVV"
  Is dat zo joh...? bewijs dat maar eens... http://www.pvv.nl/index.php/visie/verkiezingsprogramma-2012.html 5-0

  ect...ect...
  Voorlopig stellen al die PVV'ers zich hier op Hoeiboei zich open en welwillend op richting jouw sociale ideeën, en ben jezelf compromisloos.....(wat je de PVV verwijt)
  Dus lees je nog eens in...10-0 ect.. ect.. (rolflmao)

  En, als er zovéél fout is gegaan onder/door LEK, (en elk ander westers land, kan jij zelfs niet ontkennen) waarom zou Wilders en de PVV het dan slechter doen ??..binnen de grenzen van de wet ! Waar ook Wilders zich mee gecommitteerd voelt.

  Je hobbelt mee op het snateren van de links goedgemeente, die zo hun fouten willen maskeren, omdat ze het zelf ook niet meer weten. Ontbreekt ze nu éénmaal aan "brains..." !

  Weet je, de pech is !! dat Wilders en de Professor gelijk hebben. (tot ons aller nachtmerrie) En is het beter, er 'nu' iets aan doen dan wachten op dat getreuzel van LEK...of 'gutmenschen'
  Begin vast met het bedenken van oplossingen..kogelvrijvest ofzo..

  En kijk eens aan...kinderlijkjes vissen in Calcutta ? Big City aan de heilige rivier De Ganges, en begraafwater voor veel hindoe's..(coltoer mijn beste.. Sirik had weer gelijk) En tjeetje.. dat moet lang geleden zijn. Had dus gelijk met die geitenharensokken met pijp !
  Op welke partij stem jij eigenlijk, mijn beste ?
  Nou engerd....sorry doktor psychiater, drs. econoom, ben benieuwd ! (van die partij, de rest weet ik eigenlijk al, steeds het zelfde geleuter)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties

  1. Dat van de Ganges als begraafplaats kan waar zijn. In die heilige rivier kinderlijkjes vinden, heeft niets absurds. Maar wist Goedblick dat dan niet, dat van die functie van de Ganges? Bij ´neen´ valt MG door de mand; niet meer dan een ordinaire praatjesmaker, met een gebrek aan cultuur en eruditie. Bij ´ja´: denk ik horribile scriptu aan een pedo-necrofiel. Wie komt er nu met kinderlijkjes aanzetten!?

   Verwijderen
  2. Ah, daar hebben wij de crème de la crème van de Roze Khmer ook weer! De mannen die scheldend en schofferend hun morele superioriteit komen demonstreren. De Adelborsten van het Wildersbataljon. Met vrienden als Pete en HPax heeft Wilders geen politieke vijanden meer nodig. Jullie zijn het beste argument voor beschaafd Nederland om met een grote boog om de PVV heen te gaan!

   Verwijderen
  3. Ah, daar hebben wij de crème de la crème van de Groene Khmer ook weer! De mannen die scheldend en schofferend hun morele superioriteit komen demonstreren. De Adelborsten van het socialistische bataljon. Met vrienden als PB en Max bewijst de Groene Khmer waarom het integratie-vraagstuk vastloopt. Jullie zijn het beste argument voor het beschaafd bestaansrecht van de PVV. Verstandig Nederland gaat steeds meer met een grote boog om die achterlijke Groene Khmer heen !

   Oplossingen Maxie ! Oplossingen...Je plemt internet maar vol met gescheld en verdachtmakingen. Daar ben je echt een kei in.... eerlijk is eerlijk !
   Maar...welke oplossingen heeft de Groene Khmer nu bedacht ? Schreeuw het van de minaretten....!! (wel ademhalen tussendoor aub)

   Dag Maxie !! 20-0 (en welke partij stemde jij ook alweer ?)

   Verwijderen
  4. HPax8 augustus 2013 22:21

   Tis waar.. En de 'heilige' Ganges is de meest vervuilde rivier ter wereld.
   Fabrieken, gesponsord door Maxie en zijn fijne vrinden, lozen hun afval rechtsreeks het water in. Weer zo'n prachtig voorbeeld van de ongecontroleerde bekeersdrift van de Groene Khmer. Ja.. het is de schuld van het westen !
   Vorig jaar is er nog 1 miljard euro terbeschikking gesteld aan India voor het schoonmaken van deze rivier.
   Tjeetje.. met dat geld hadden we heel wat 'hongerigen' kunnen voeden.

   Verwijderen
 20. Met dank aan Pete voor het inblikken van de kwaadaardige verdraaier van de feiten, Max G., wat een querulant is dat.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Pete en HPax zijn het prototype van kwaadaardige warhoofden, ook wel "reaguurders" genoemd, voor wie de term "Domrechts" is bedacht. Inhoudelijk ingaan op het soort ongefundeerde onzin dat zij voortdurend uitkramen is een verspilling van tijd en energie.

   Verwijderen
  2. Haha.. schelden kan je wel PB, dat weten we nu wel. (grappig ook die verwijzing naar FN..je kon het niet laten hé ?)

   Weet je al die oplossingen van "domlinks" die Nederland met een gigantisch probleem hebben opgezadeld ?
   Ze waren zich "ervan" bewust schreef je. Nu graag de oplossing.
   De PVV heeft die namelijk niet (volgens jouw)
   Wie gaat het nu "oplossen" ??

   Verwijderen
  3. Pete, wie is die PB waar je elke keer over hebt?

   Verwijderen
  4. Omdat Max Goedblick hier anoniem blogt, heb ik hem een naampje gegeven/verzonnen van Peter Bloot.
   Als een verwijzing naar Peter Breedveld en zijn website Frontaal Naakt.
   Deze site is regelmatig in het nieuws door de onbehouwen schofferingen van anders denkende.
   Zo wilde hij "alle PVV'ers laten doodschieten" Waarom wist tie eigenlijk zelf niet, hij lult maar wat mee met de MSM..
   Gezien zijn preoccupatie met fecaliën, (en stemvee van de PVV) wat ook regelmatig hier ter spraken komt door deze meneer, maakte ik een vergelijking. En denk dat ik er niet ver naastzit.

   Verwijderen

 21. In een van zijn onophoudelijke stukken elders op Hoeiboei,verwittigt MG zijn lezers dat kennis berust op het leren van woorden. (Uit het hoofd en ad sentantiam geciteerd).

  Zijn platte opvatting over Kennis demonstreert MG sec en overvloedig in zijn reactie dd 09.08.2013 / 17.20u. Dorpspolitiek jargon, van iemand die verder helemaal niet zo slecht schrijft. Waarom imiteert MG dan papagaaien? Ik dacht dat die ons moesten nadoen.

  Uiteindelijk valt aan lui als MG geen debatters-eer te behalen. Ik zag dat vroeg in, maar ze uit luiheid en verveling nooit afstraffen, dat mag niet. Daarvoor zijn ze iets te gevaarlijk. Ze misleiden met hun praatjes het volk. Vandaar.
  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Uiteindelijk valt aan lui als MG geen debatters-eer te behalen."

   Aan mij valt best debatters-eer te behalen als je dat wil HPax, gewoon een kwestie van betere tegenargumenten verzinnen. Maar ja, als jullie alleen maar blijven vastklampen aan ongefundeerde waanideeën, dan ben je in een serieuze discussie gauw uitgeluld.

   @Carel: PB is Peter Breedveld. Bij Domrechts denken ze dat iedere niet-moslim die kritiek op Wilders heeft Peter Breedveld in cognito is. Alsof er niet nog 14.000.000 Nederlanders zijn die geen fan zijn van Blondie.

   Verwijderen
  2. (Uit het hoofd en ad sentantiam geciteerd)

   Zoudt u de term "ad sentantiam" eens kunnen uitleggen broeder HPax? Bedoelt u hier misschien een "constructio ad sensum"? Maar waar is deze "constructio ad sensum" dan te vinden in uw of mijn grammatica?

   Verwijderen
 22. Een ieder die denkt dat met het opheffen van artikel 23 de emancipatie - en segregatieproblemen zichzelf vanzelf opheffen, is niet alleen kortzichtig, maar heeft het hele vraagstuk omtrent koranscholen en diens financiering via de (uitwonende) kinderbijslag gemist.

  Vervang je het één, komt het in een andere gesubsidieerde vorm weer terug.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wanneer moslims niet meer de mogelijkheid krijgen -op kosten van de samenleving- een school te stichten, zullen moskee-internaten vertienvoudigen en het budget voor de uitwonende kindertoeslag evenredig verdubbelden.

   Door de vrijheid van (bijzonder) onderwijs op te heffen, beperk je uiteindelijk je eigen vrijheden doordat ook het christelijk onderwijs zal verdwijnen. Dit terwijl de hoofden van moslimkinderen van daaruit gewoon wekelijks in de moskee vergiftigd worden.

   Mijn stelling is dus: wanneer je de grondwet aanpast om intolerante religies te weren, creëer je in feite je eigen intolerante samenleving. De moslimideologie heeft dan alsnog gewonnen.

   Verwijderen
 23. 'Misschien wachten ze wel op een deus ex machina, een goddelijke ingreep dus die ervoor zorgt dat alle islamgerelateerde problemen in één klap als sneeuw voor de zon verdwijnen. Haha! Nee, het is niet grappig want intussen groeit de Nederlandse kweek van haatfiguren en dreigers met de dag. We staan erbij, kijken ernaar en doen geen moer.'

  Zou het kunnen zijn dat Iblis zijn zin krijgt -laatste alinea-:

  Wie is satan ('iblis')?
  "Toen Wij tot de Engelen zeiden: 'Buigt eerbiedig neer voor Adam', bogen zij zich eerbiedig neer, behalve Satan; hij weigerde en was hoogmoedig want hij was een van de ongelovigen". (Koran,2:34)

  Volgens de islam droeg God Adam op de naam van alle dingen te leren. Toen hij zover was, riep God alle Engelen (geschapen uit zuiver licht) en Djinns (geschapen uit vuur) samen en ondervroeg God Adam. Adam gaf overal het juiste antwoord op. Daarop beval God alle aanwezige Engelen en Djinns te buigen voor Adam als een teken van respect voor hem. Eén van de djinns weigerde echter voor Adam te buigen. Deze djinn, Satan genaamd (in het Arabisch: 'Iblis'), was erg hooghartig en vond dat iemand als hij, die gemaakt was uit vuur, superieur was aan een schepsel dat slechts uit aarde gemaakt was. In zijn hoogmoed, wou hij niet buigen voor Adam, en weigerde hij dus het gebod van God uit te voeren.

  God besloot nu Satan te straffen voor zijn ongehoorzaamheid. Maar Satan vroeg God zijn straf uit te stellen tot aan het Einde der Tijden. Tegen dan, zei Satan, zou hij er in slagen de overgrote meerderheid van de mensen te doen afdwalen van het pad van God en tot zijn (Satan's) volgelingen te maken. God stond dit verzoek toe.

  http://users.telenet.be/myprojects/peace/satan.html

  BeantwoordenVerwijderen
 24. http://www.zerohedge.com/news/2013-08-09/guest-post-tyranny-rules

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Ron, ik heb zelf ook weleens gedacht dat Mohammed, die in alles de tegenpool van Jezus is, de anti-christ is.
  Als Satan hier werkelijk achter zit, dan zie ik het somber in. De strijd tussen Goed en Kwaad, wordt altijd verloren door Goed, omdat Kwaad vals speelt!

  De wereld zou een stuk vrolijker en veiliger zijn als de profeet er niet geweest zou zijn. Het hele Midden-Oosten zou nog grieks-orthodox christen zijn! Een vakantieparadijs zoals Griekenland, niets geen bomaanslagen, onthoofdingen, verkrachtingen etc. Een heleboel oorlogen zouden niet gevoerd zijn. Dan hadden we hierop aarde bijna in het paradijs gewoond!

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Edit nieuwe versie: leesbaarheid vergroot.
  Het land gaat niets bereiken met kritiek op de Islam en massa-immigratie. Zolang kritiek op de islamitische hoek niet gepaard kan gaan met kritiek op Joodse lobby's, dan houdt het op. Daarnaast lijkt het erop dat de bevolking zich niet bewust is van de invloed van grote bedrijven op massa-immigratie.

  Voltaire geciteerd: “To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.”

  Opdat u het niet vergeet, het is voor een zeer groot deel ‘de Joodse lobby’ geweest die kritiek op de massa-immigratie onderdrukte. Dat was ten tijde van de Centrum Democraten. Het staat me nog helder voor de geest hoe – vooral - de 'Anne Frank Stichting' infiltranten vanuit de links-extreme hoek sponsorden. Dat gaven ze een paar jaar later gewoon toe. Het gevolg was dat de links-fascisten geen strobreed in de weg werd gelegd toen zij anti-immigratie demonstranten keer op keer aanvielen. Met stalen pijpen, balaclavas en alles. Nog maar te zwijgen over de moordaanslag op de vrouw van dhr. Janmaat met als gevolg levenslange invaliditeit voor haar.

  In het westen werkt het zo: je overleeft kritiek op massa-immigratie alleen als je je expliciet uitspreekt vóór Israël. Dat is de reden waarom sommigen, zoals Geert Wilders, Pamela Geller en Pat Condell, nog in business zijn. Zij zijn allemaal uitgesproken pro-Israel, en zullen het vertikken om ook meer één keer kritiek te uiten op de Joodse lobby.

  Wakker worden peopletjes. Je kunt voor eeuwig kritiek uiten op (islamitische) immigranten, en overige vormen van massa-immigratie (moe-landers), maar zoals je ziet heeft het geen bal opgeleverd. Geen bal! De PVV is ooit de nummer twee geweest en is nog steeds de nummer drie. En wat heeft het opgeleverd? Kijk eens goed: toen en nu worden PVV-stemmers schaamteloos weggezet. Alsof ze niet tellen. Alsof ze niet bestaan. Deze stemmers kunnen maar beter hun mond houden anders verliezen ze hun baan. So eenvoudig is de situatie nu. Daar komen de politiek correcten, de lobbyisten en de politici gewoon mee weg. Nou, dan weet je wat het heeft opgeleverd.

  Kortom, er moet ruimte komen voor kritiek op de Joodse lobby's en hun invloed op de Nederlandse politiek. Pas als dat er is, kan je zoden aan de dijk zetten voor wat betreft de economische ramp die massa-immigratie heet, en de culturele zwijnenstal die de Islam heet.

  En dan nog even over de Industriële lobby. Ook zij lobbyen voor meer immigratie. Immers, hoe groter de werkmanspopulatie, des te lager de druk op loonkosten. Of anders gezegd, meer arbeiders betekent lagere lonen. Lagere lonen voor jou. Daarom lobbyen bedrijven ook voor kansloze herintredende vrouwen en voeren ze druk uit op kansloze werkzoekenden (ondanks de belabberde economie). Enzovoorts. De arbeiderspopulatie moet zo groot mogelijk zijn, en de gewone burger mag er voor betalen.

  Ik zou het tof vinden als de auteurs die regelmatig zich tegen massa-immigratie uitspreken, eens hun toegang tot de (massa)media gebruikten om flink kritiek te leveren op het bedrijfsleven en de Joodse lobby. Ik zie ze het ze voorlopig niet doen. Maar het moet wel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Het land gaat niets bereiken met kritiek op de Islam en massa-immigratie. Zolang kritiek op de islamitische hoek niet gepaard kan gaan met kritiek op Joodse lobby's, dan houdt het op"

   "het is voor een zeer groot deel ‘de Joodse lobby’ geweest"

   "Zij zijn allemaal uitgesproken pro-Israel, en zullen het vertikken om ook meer één keer kritiek te uiten op de Joodse lobby"

   "Kortom, er moet ruimte komen voor kritiek op de Joodse lobby's en hun invloed op de Nederlandse politiek"

   Je vergeet er bij te vermelden, wat voor slechts (of goeds) die "Joodse Lobby" allemaal aanricht hier !! (grotere leesbaarheid ? blijven ademhalen aub)
   Uit de opmerking van "Voltaire" begrijp ik dat "ZIJ" over ons "rulen" ?? Ja ?
   Nou dan doen "ZIJ" dat prima..volgens mij, al bijna 70 jaar vrede in Europa, verrukkelijke welvaart, op mars rijden er auto's rond, van kanker gaat bijna 95 % van de patienten niet meer deud. ect..ect..

   "economische ramp die massa-immigratie heet, en de culturele zwijnenstal die de Islam heet"

   Oei..behoorlijk grof hé...maar jullie hebben het wel door zo te zien !!! Verder alles wel goed met jouw/jullie ?

   "Wakker worden peopletjes / So eenvoudig is de situatie nu / Pas als dat er is, kan je zoden aan de dijk zetten / Lagere lonen voor jou.../ Ik zou het tof vinden als de auteurs die regelmatig zich tegen massa-immigratie uitspreken...Maar het moet wel."

   Waarom moeten "wij" dat doen ? Kunnen jullie toffe peren dat niet zelf ??

   "Dat is de reden waarom sommigen, zoals Geert Wilders, Pamela Geller en Pat Condell, nog in business zijn"

   Ik begrijp dat jullie met je oeverloze gezwam "Out Business" zijn..? Volstrekt duidelijk !!

   "Deze stemmers kunnen maar beter hun mond houden anders verliezen ze hun baan"

   Behoorlijk schofterig vind je niet ? Gaan je schamen kl...zak..

   "En dan nog even over de Industriële lobby"

   Is dat nauw echt waar joh !!! Bah,, rukkers zijn het ... goed dat je 'ons' effe op de hoogte bracht..

   Dank Max.. houdt h'm in de hoogte AUB !

   Verwijderen
  2. Wat is jouw probleem Pete? John Johnson zegt ongeveer hetzelfde als jij, behalve dat hij geen taboe op kritiek op Israel kent. Maar dat is zelfs niet eens antisemitisch, want ook heel veel Joden hebben terechte kritiek op de Joodse Lobby.

   Verwijderen
  3. Zeg Pete, je bent een boos mannetje he? Sjonge jonge. Ga eens met iemand kletsen joh. Lekker je hart luchten, saampjes de DSM IV doorlopen, een pilletje nemen.

   Verwijderen
  4. Kijk eens aan..TvG doet ook mee..apart Internet lijntje van onder ?
   Há die Thea hoe is't mien jong ? Is het heet daar ?

   Na de "weken" van Maxie, was het er op wachten dat "de eeuwige Jude" er bij gehaald zou worden ! (de Jewwin !)

   "Het land gaat niets bereiken met kritiek op de Islam en massa-immigratie. Zolang kritiek op de islamitische hoek niet gepaard kan gaan met kritiek op Joodse lobby's, dan houdt het op"

   Wat houdt op ? Welk taboe ? Leg het uit AUB ? En van WIE mag er geen kritiek zijn op de "Joodse Lobby" ?

   Ik leer graag bij..vooral over nieuwe theorieën ect.??
   Niet wat meer info over die "Joodse Lobby" ? Website, telefoonnr. adres ofzo ?
   (wel wetenschappelijk onderbouwd ect..ect..)

   Zeg Max wat heb jij toch met prozac ? Kan ik niet wat van jouw lenen ? jeweet wel laag loon enzo...

   Verwijderen
 28. @ Max Goedblick

  Kunt u s.v.p. verklaren waarom voortdurend anti-islam in Europa vanaf het begin islam?

  "wat meer tijd gaan investeren in nadenken"

  mijn advies aan u.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @ Max Goedblick

  Typisch des moslims is anderen 'gestoord' te verklaren - zoals 'ga naar de psychiater',ook uw zwaktegebod.

  "Wat kan de PVV bereiken?"

  Alle islam immigratie, asiel, en gezinshereniging stopzetten en, zoals in Frankrijk, hoofddoeken verbieden op scholen, en roeptroeperij van minaretten en de burka; en hopelijk dat walgelijk 'halal' slachten onder verdoving bewerkstelligen. En zeker maken dat ze met hun fikken afblijven van de mijter van Sinterklaas! En alles islam w.o. Salafisten, Al Tawheed, Einad en Syrie jihadisten - voorgoed Nederland uit donderen. En Mo B. en 'kut Marokkaantje' laten straffen door hun koning in Marokko, etc.

  BeantwoordenVerwijderen