Diversiteit is schadelijk

In het deftige Leiden liepen in de jaren tachtig van de vorige eeuw een paar gladde geleerden rond die meenden dat de kerken en de christelijke politici voorstander waren van migratie uit islamitische landen naar Nederland omdat het naar Nederland halen van moslims de algemene religieuze temperatuur in ons Koninkrijk een beetje zou laten oplopen. Van die lichte verhoging, mogelijk zelfs koorts, zouden de kerken en de christelijke partijen dan gaan profiteren, werd gehoopt en verwacht.

Het is het waarschijnlijkst dat de toenmalige politici helemaal niks dachten over de consequenties van de emigratie uit de islamitische wereld. De gevolgen van die migratie zouden immers pas lang na hun
herverkiezing zichtbaar worden. Migratie werkt met cycli van decennia, de politiek met perioden die eindigen bij de volgende verkiezingen. Als de verkozen machthebbers in de gaten krijgen dat er iets is met migratie, dan is vanwege dat tijdverschil het eigenlijk al te laat om problemen nog te voorkomen. 

Een religieus en etnisch diverse maatschappij leidt tot minder vertrouwen van mensen in elkaar. Dat wil zeggen dat na een migratiegolf het ontvangende land er slechter aan toe is dan tevoren. Dat is stevig onderbouwd door een onderzoek van Robert Putnam (Harvard), zie in het bijzonder zijn paper ‘E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century’. Deze paper is makkelijk op het internet terug te vinden. Een analyse van de paper staat bv. in We Are Doomed van John Derbyshire, 2009.

Wanneer we uitsluitend naar de diversiteit op godsdienstig gebied kijken, zijn de nadelen van diversiteit al groot. Het valt velen moeilijk om verstandig en verstandelijk over godsdienst na te denken (zie alleen al de reageerders op Hoeiboei!), en de meest gebruikte manier om de bevreemding over een vreemde godsdienst onder woorden te brengen is te zeggen dat wat de aanhangers van die andere godsdienst geloven en doen ‘misdadig’ en ‘ziek’ is. ‘Ziek’ wil wel eens afgewisseld worden met ‘krankzinnig’, wat trouwens ook een ziekte is.

Aanhangers van vreemde godsdiensten zijn bovendien ‘beesten’ - dat wil zeggen ze hebben geen geweten en houden zich niet aan de gewone wetten en regels die voor ‘alle mensen’ gelden. Ze staan, als beest, lager op de trede dan de aanhangers van de eigen godsdienst, en het is sterk de vraag of het doden van een beest wel moord is. De gelijkstelling van ongelovigen met beesten komt in één niet nader aan te duiden antiek religieus boek dan ook regelmatig voorbij.

Dat is allemaal schoon en goed, maar godsdienstig en ander gedrag van migranten wordt beoordeeld naar het strafrecht van de ontvangende maatschappij, niet naar het strafrecht van de landen die de migranten achter zich hebben gelaten. Hiervoor zijn minstens twee redenen: in het begin zijn de migranten met te weinig om de wet te veranderen; en de migranten zijn afkomstig uit verschillende landen met verschillende wetten. We laten (zoals trouwens gebruikelijk) de rechten van de oorspronkelijke bevolking even discreet buiten de beschouwing.

Desalniettemin zullen migranten gepikeerd zijn dat tal van gebruiken die zij als de wil van God beschouwen, eenvoudigweg verboden worden door het wetboek van strafrecht van het ontvangende land. Bij een groep migranten met een sterk afwijkende, religieus onderbouwde gedragscode is er dus veel wrijving met de ontvangende maatschappij te verwachten. Door toelating van zo’n groep migranten verslechtert het toelatende land.

Het is jammer dat er zo veel moeite gedaan wordt om de verschillen tussen de migranten en de oorspronkelijke bevolking te verzwijgen of weg te retoucheren. De media die dat doen, maken zich schuldig aan liegen. De ambtenaren en politici die dat doen, liegen ook. Het is een ernstig en immoreel verzuim van media en politiek om te verzwijgen hoe de beroepsgelovigen die de migranten met zich mee hebben gevoerd, bijvoorbeeld oordelen over het zedelijk niveau van de ontvangende bevolking.

Er schuilt trouwens wel een tegenstrijdigheid in het wegpoetsen en minimaliseren van de verschillen: als de cultuur van de migranten op een overbrugbare afstand staat van die van het ontvangende land, hoe kan er dan sprake zijn van de verrijkingen die het diversiteitsgeloof aan migratie toeschrijft? 

Beschuldigingen van ‘ziek’, ‘misdadiger’, ‘beest’, zullen bij godsdienstige verschillen tussen ingezetenen niet van de lucht zijn. De rechterlijke macht heeft hier vele kansen zich belachelijk te maken door processen wegens belediging en haatzaaien aan te spannen. Waar het om gaat is dat de leden van de ene groep andere dingen belangrijk vinden dan de leden van de andere groep. Dat op zich is niet ziek, beestachtig of misdadig.

Er zijn handelingen en gebruiken die binnen de ene groep veel prestige en aanzien verschaffen, en die in de andere groep als ziek, beestachtig en misdadig worden beschouwd. Een klein voorbeeld: een levenswandel die in het herkomstland geleid zou hebben tot het ambt van veldmaarschalk-staatshoofd, leidt in het ontvangende land tot levenslang plus TBS. Voor veel mensen is het lastig in het dagelijks leven met zulke verschillen om te gaan.

Het zou dus eigenlijk goed zijn als politici bij de toelating van nieuwkomers in Nederland er een beetje op letten dat ook na de volgende verkiezingen, en misschien ook nog de verkiezingen daarna, de ingezetenen het een beetje eens kunnen zijn over wat belangrijk is en welke daden en welk gedrag prestige en aanzien opleveren.

Als conflicterende culturen met ieder een eigen gedragscode en eigen, sterk onderscheiden, opvattingen over wat goed gedrag is, samen in één land zitten opgesloten, loopt het meestal slecht af. Maar misschien is er toch één principe waar op de lange duur iedereen het over eens kan worden: het zou het beste zijn mensen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat principe staat bekend als de ‘Gouden Regel’.

Maar helaas, er zijn uit hun kluiten gewassen godsdiensten en grote groepen politici die het daar heel bepaald niet mee eens zijn. Hun ideale maatschappij kan alleen verwerkelijkt worden als er twee soorten wetten zijn: wetten voor ‘ons soort mensen’, de ‘leuke mensen’, en wetten voor het grauw.

Het is niet zo simpel rationeel te beredeneren waarom het heilzaam is enerlei wet toe te passen op alle ingezetenen en waarom ‘tweeërlei weegsteen’ een ‘gruwel’ is. In Leiden hadden ze daarom destijds mogelijk wel gelijk: zodra je daar over gaat nadenken loopt de religieuze temperatuur als vanzelf langzaam op.

Het voormalige Joegoslavië is een illustratie van het falen van diversiteit. Fijn dat we die diversiteit nu ook naar Nederland hebben gehaald. Het scherpt ons vernuft en verhoogt de reli-temperatuur.

176 opmerkingen:

 1. Soms loopt bij contemporaine cultuurdragers de temperatuur tot kookpunt op als er alleen maar verschil is van mening over wie de eerste kalief was honderden jaren geleden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Labour wanted mass immigration to make UK more multicultural, says former adviser
  Labour threw open Britain's borders to mass immigration to help socially engineer a "truly multicultural" country, a former Government adviser has revealed.


  The huge increases in migrants over the last decade were partly due to a politically motivated attempt by ministers to radically change the country and "rub the Right's nose in diversity", according to Andrew Neather, a former adviser to Tony Blair, Jack Straw and David Blunkett.
  ...

  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/6418456/Labour-wanted-mass-immigration-to-make-UK-more-multicultural-says-former-adviser.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Hans Jansen, u verwijst naar Robert Putnam en zijn paper ‘E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century’.”

  Mijn vraag is, heeft u zelf deze studie wel gelezen? Blijkbaar niet, want waarom is het u dan volledig ontgaan dat Putnam juist een lans breekt vóór etnische diversiteit, en hij diversiteit juist verwelkomt als een “haalbare en wenselijke uitdaging” dat uiteindelijk “de moeite meer dan waard” zal zijn?

  Zo zegt Putnam onder andere:

  “This article is but a prolegomenon to a larger project on how to manage the challenge that immigration and diversity pose to social capital and solidarity. Nevertheless, my hunch is that at the end we shall see that the challenge is best met not by making ‘them’ like ‘us’, but rather by creating a new, more capacious sense of ‘we’, a reconstruction of diversity that does not bleach out ethnic specificities, but creates overarching identities that ensure that those specificities do not trigger the allergic, ‘hunker down’ reaction.”

  “It would be unfortunate if a politically correct progressivism were to deny the reality of the challenge to social solidarity posed by diversity. It would be equally unfortunate if an ahistorical and ethnocentric conservatism (Uw standpunt) were to deny that addressing that challenge is both feasible and desirable.”

  “The task of becoming comfortable with diversity will not be easy or quick, but it will be speeded by our collective efforts and in the end well worth the effort. One great achievement of human civilization is our ability to redraw more inclusive lines of social identity.”

  Robert D. Putnam komt hier dus in zijn stevig onderbouwd onderzoek van Harvard tot een precies tegenovergestelde conclusie over diversiteit, dat hij een “waardevolle uitdaging” noemt dan Dr. H. Jansen, die deze studie blijkbaar niet heeft gelezen. Erg slordig voor een voormalig hoogleraar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. Heer Havelaar, voor een onderzoek naar het "mengen" van christelijke en islamitische culturen moge ik U verwijzen naar het boek "The Decline of Eastern Christianity Under Islam" dat U gewoon bij Bol.com kunt bestellen.

   P.S. Moet het niet Max Havelaar en Ben Goedblick zijn, de snelle reactie en U grote deskundigheid ter zake komen me bekend voor!

   Verwijderen
  3. "U grote deskundigheid" moet zijn:
   "uw grote deskundigheid"

   Verwijderen
  4. @Ben Havelaar,
   Wat begrijpt u niet aan onderstaande tekst?:
   Ethnic diversity is increasing in most advanced countries, driven mostly by sharp increases in immigration.
   In the long run immigration and diversity are likely to have important cultural,economic, fiscal, and developmental benefits.
   In the short run, however, immigration and ethnic diversity tend to reduce social solidarity and social capital.

   Verwijderen
  5. @tvbeuningen
   De vraag zou moeten zijn, wat begrijpen tvbeuningen en Hans Jansen niet aan deze tekst. Robert Putnam laat er geen misverstand over bestaan dat het korte termijn effect van immigratie en etnische diversiteit tot sociale spanningen kan leiden. Hij laat er echter ook geen misverstand over bestaan dat deze negatieve sociale effecten kunnen en dienen te worden opgelost door wederzijdse acceptatie en assimilatie, waarna op de lange termijn diversiteit in een cultuur meer voor- dan nadelen kan hebben.

   Tevens waarschuwt Putnam ervoor dat politici en privépersonen of particuliere instanties die een onredelijke nadruk blijven leggen op de korte termijn nadelen, de wederzijdse acceptatie en assimilatie onnodig frustreren waardoor de korte termijn nadelen de gemeenschap gedurende een langere periode zullen blijven schaden, terwijl de lange termijn voordelen langer op zich zullen laten wachten.

   Volgens deze door Hans Jansen als "stevig onderbouwd onderzoek" aanbevolen studie, zou een partij als de PVV de samenleving een slechte dienst bewijzen door voortdurend de in Nederland wonende moslims als een bedreiging voor onze cultuur te bestempelen, omdat hierdoor de korte termijn problemen onnodig in stand worden gehouden of zelfs vergroot, en een dergelijke politiek een oplossing van deze problemen in de weg staat. Dit is precies het argument waarom de meeste Nederlanders nimmer op de PVV zullen gaan stemmen.

   Verwijderen
  6. "Hij laat er echter ook geen misverstand over bestaan dat deze negatieve sociale effecten kunnen en dienen te worden opgelost door wederzijdse acceptatie en assimilatie, ...."
   Het sleutelwoord is... assimilatie.

   Hoe denkt Havelaar dit te bereiken dan enkel door stiekem, list en bedrog ?
   Immers havelaars 'wederzijdse acceptatie' riekt naar dwang. En wanneer is die wederzijdse acceptatie bereikt ? Welke staatscommissie schuift de stem van het volk ter zijde ?

   Waar haalt de overheid het recht vandaan om de bevolking te assimileren, cultureel te assimileren ?
   Welk artikel in de grondwet heft soevereiniteit op ?

   "...door voortdurend de in Nederland wonende moslims als een bedreiging voor onze cultuur te bestempelen,..."

   neen, dat doen de moslims zelf.
   Die zeggen: "jullie rechtstaat is de onze niet !" Ze moeten wel, want anders zijn ze geen moslim meer. (zie koran)

   Verwijderen
  7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  8. Sirik, op deze terechte vragen krijg je geen antwoord want daar hebben de links elitaire mooipraters geen antwoord op!

   De Nederlandse bevolking heeft niet gevraagd om de multiculturele samenleving en al helemaal niet om te moeten assimileren met inmiddels meer dan 1 miljoen aanhangers van de profeet Mohammed. In de hele wereldgeschiedenis is er nog niet één volk geweest dat vreedzaam heeft weten samen te leven met grote groepen moslims vanwege de gewelddadigheid van het islamitische geloof. Het idee dat dit in Europa wel mogelijk is, is dan ook een waanidee van de linkse elite die het in de Europese Unie voor het zeggen heeft.

   Verwijderen
  9. @Ben Havelaar (14 augustus 2013 17:25)
   Vergeef mij dat ik Jansen verdedig, hij is uitermate capabel dit zelf te doen. Soms neemt een schrijver zoals bijvoorbeeld Putnam (ik heb niet veel meer gelezen van hem dan in jouw citaat) een voorbeeld. Dan raakt hij het onderwerp aan zonder dat schijnbaar dit voorbeeld zijn betoog kracht geeft of juist tegen werkt. Het waarde oordeel wordt niet geven. De lezer vult dat met met zijn eigen gedachten het plaatje in, geheel binnen de lijntjes.

   Zelf ben ik ook een grote voorstander van een etnische diversiteit, maar toch wil ik niet dat mijn cultuur daar door aan zijn eind raakt. Van huis uit waren mijn ouders al zeer betrokken en geïnteresseerd in de meningen en gedachten van anderen. Vroeger kwam bij ons thuis alles over de vloer, iedereen werd in zijn waarde gelaten en voor iedereen was er het zelfde respect.

   Zelf ben ik hier niet geleidelijk aan op terug gekomen maar ik ben er met een schok achter gekomen dat dit volkomen zinloos is, het is feitelijk onwaardig en stuitend om iemand die géén respect verdient tòch als gelijkwaardig te behandelen.

   Mijn vrienden en kennissen hebben een grotere diversiteit dan alle vrienden en kennissen van mijn ouders en mijn grootouders tezamen. Ik ken hoogstaande mensen, maar ook mensen die voor zware misdrijven in de gevangenis hebben gezeten, en steeds als wij elkaar tegenkomen dan spreken wij vriendelijk. Anders Breivik kende mij, ik kende hem niet. Een buitenlands voormalig parlementslid noemde mij eens zijn enige vriend van dat moment, èn zijn steun en toeverlaat. In mijn huiskamer hangt een groot portret van Lenin. Hij vertelde mij dat deze vroeger zijn lichtend voorbeeld was. Ik denk daar anders over. Als ik Lenin ergens ergens credit voor moet geven dan is dat voor het over de kling jagen van de Romannovs. Voor de rest heeft hij alleen dingen kapot gemaakt, waardeloos!

   Het is heel goed mogelijk om slechts een heel klein aspect van iemands leven als leidraad te nemen, en de rest te laten voor wat het waard is. Soms hoeft iets niet te worden uitgesproken. Als de schrijver en de lezer tot de zelfde culturele groep behoren. Een gezamenlijk jargon of denkraam hebben.

   Verwijderen
  10. @Ben Havelaar15 augustus 2013 15:17
   Dat waarschuwen tegen critici is een open deur. Maar dan de conclusie omarmen dat een eventueel niet slagen te wijten is aan die kritiek gaat mij toch iets te ver. En die kritiek ook nog eens het stempel misdadig willen geven is ronduit zot.
   Het enige feit in deze theoretische exercitie is dit: In the short run*, however, immigration and ethnic diversity tend to reduce social solidarity and social capital.
   En de rest is niet meer dan wensdenken.
   * 100-200 jaar?

   Verwijderen
 4. Staat uw reactie er niet bij? Probeer het nog eens maar dan onder uw eigen naam (voor- en achternaam).

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Ben Havelaar 1725

  Hahaha. Lees niet alleen het pc begin en het pc einde van het artikel. Hahaha.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. HansJansen 14 augustus 2013 22:43,

   Hahaha. Ik lees maar 1 woord aan het begin en 1 woord aan het einde van het artikel. Hahaha.

   Dat is precies wat u doet als u hierboven schrijft:
   "De gelijkstelling van ongelovigen met beesten komt in één niet nader aan te duiden antiek religieus boek dan ook regelmatig voorbij."

   U verwijst hier naar de koran, 2:65, 5:60, 7:166, 8:55 en 74:50.
   In een boekje waarin u beweert dat de koran ongelovigen voor allerlei beesten uitmaakt, haalde u deze verzen aan! Benamingen, volgens u!.

   Om te beginnen noem ik 1 voorbeeld:

   2:65 vertelt iets over een gebeurtenis van voor het islamitische tijdperk.

   "Jullie (Joden) hebben toch weet van hen die bij jullie op de sabbat in overtreding kwamen. Wij zeiden immers tegen hen: "Weest verachte apen."

   Een kleine Joodse groepering die de Sabbat overtrad zou tot apen zijn getransformeerd. Of vervloekt. Dit is wat dit vers in het kort zegt.
   (Bron: Tafseer ibn Katheer eerste deel pag. 134 t/m 137)

   Geldt ook voor die andere verzen die u regelmatig aanhaalt.

   Aan andere lezers: Sla die andere citaten er zelf maar op na!.

   Dus hoe komt u erbij dat 'Joden en ongelovigen' apen en andere beesten zijn volgens de koran?

   Ik heb mijn bronnen vermeld.
   En wat zijn uw bronnen?

   Verwijderen
 6. "Dat wil zeggen dat na een migratiegolf het ontvangende land er slechter aan toe is dan tevoren."

  Er zijn voorbeelden aan te wijzen waarin dit niet het geval is. Eén zo'n voorbeeld is Noord-Amerika. Dankzij de toestroom van Europeanen is het gemiddelde I. Q. gestegen. Een ander voorbeeld is de immigratie van Sefardische Joden naar Nederland

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. De toestroom van rechtgelovigen voorspelt weinig goeds voor Europa. Het analytische IQ zal dalen en dat vermindert het vermogen om aanpassingsproblemen rationeel te benaderen (zie Richard Lynn en "Religiosity and intelligence" op wikipedia).
   Wat resteert is dan, God verhoede, de Egyptische modus.

   Verwijderen
 7. @ Hans Jansen

  Kan u misschien iets specifieker zijn met wat u bedoelt? "Hahaha" kan ik niet terugvinden in het artikeltje van Robert Putnam. Ik heb het nagelezen, maar kan niet anders dan het met Ben Havelaar volkomen eens zijn dat Putnam diversiteit in een gemeenschap beschouwt als een verrijking voor een cultuur, mits de problemen die immigratie altijd met zich meebrengt zowel in de private als in de politieke sfeer met de nodige zorg juist worden opgelost.

  Het verschil tussen uw kijk op de zaak en die van Putnam is dat Putnam de cuturele veranderingen die immigratie met zich meebrengt niet a priori beschouwt als louter een gevaar, maar ook als een kans voor een samenleving om cultureel te groeien.

  "However, how people are assigned by others to racial and ethnic categories has varied greatly over time and space. Thus, adapting over time, dynamically, to immigration and diversity requires the reconstruction of social identities, not merely of the immigrants themselves (though assimilation is important), but also of the newly more diverse society as a whole (including the native born)."

  Mijn inziens is Putnam hier een stuk realistischer dan u. Niet alleen Nederland, maar de hele wereld is namelijk in rap tempo aan het veranderen, en het is ondenkbaar dat een landje als Nederland zich aan deze globalisering kan onttrekken, en wij hier in de waan zouden kunnen blijven leven dat wij niet cultureel hoeven mee te veranderen. Ook wij als Nederland zullen moeten assimileren in een multiculturele wereld inplaats van ons daarvan te isoleren, want dan gaan wij van Nederland een groot openluchtmuseum maken ter vermaak van buitenlandse toeristen, die hier dan tegen betaling aan onze monoculturele spruitjeslucht mogen komen ruiken. Instroom van moslimimmigranten is namelijk niet een typisch Hollands feestje, maar is een internationaal verschijnsel en komt in heel Europa voor. Dat gaat Europa veranderen, inclusief Nederland, of wij dat nu willen of niet, het is een realiteit die wij zullen moeten accepteren om er samen het beste van te maken.

  Toegegeven dat migratie niet altijd zonder risico is, van de oorspronkelijke culturen van de Noord- en Zuid Amerikaanse, de Australische en Nieuw-Zeelandse bevolking is niets meer overgebleven sinds de Europeanen daar massaal naar toe emigreerden. Maar wij Europeanen kregen dan ook niet eerst een verplichte inburgeringscursus aangeboden alvorens wij ons het land van de Indianen, de Aboriginals en de Maori's gingen toe eigenen. Maar dat waren andere tijden.

  Huub

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Huub Hermans 1:02

   "Instroom van moslimimmigranten" ...
   Wat dunkt u?
   Geen schoon nederlands, wat?
   Imimmi, das taal voor debielen, niet waar? Iene miene mutten...
   Gij als Brabander hebt nochtans van nature meer liefde voor onze schone dietse taal dan de meeste Hollanders. Wat vind u van "muzelmaanse inwijkelingen"? Klinkt schoner, wat?
   Maar nu ernstig, u weet net zo goe als ik dat die zogenoemde immigranten profiteurs en uitvreters zijn. Het zijn net kinderen, ze willen ook het speelgoed van andere kinderen bezitten, in casu auto's en electronica.
   U schrijft : "van de oorspronkelijke culturen van de Noord- en Zuidamerikaanse bevolking is niets meer overgebleven..."
   Zulks is zeer de vraag.
   Het is zeer goed mogelijk dat onze noordamerikaanse vrienden en bondgenoten veel culturele elementen van de oorspronkelijke indiaanse bevolking overnamen.
   We zullen eens een indianen-deskundige daaromtrent raadplegen.
   In Peru en Mexico hebben zuivere indianen zich tot de dag van vandaag gehandhaafd.
   Men denke aan Evo Morales van Bolivië.
   President Juarez van Mexico was eveneens een zuivere indiaan die keizer Max heel wat garen te twijnen gaf.

   Verwijderen
  2. Lijkt me een goed plan, dat de verzamelde Hoeiboei-reaguurders (en auteurs) de deskundigen op het gebied van de Europese inavsies in Noord en Zuid Amerika gaan raadplegen. Al is het maar ter relativering van het hier vaak beleden standpunt dat de islam de meest genocidale godsdienst uit de wereldgeschiedenis zou zijn. Evo Morales en Juarez zijn zeldzame uitzonderingen, al was de bevolking van het Meso-Amerikaanse cultuurgebied en de Andes te talrijk om helemaal uitgeroeid te worden of te worden weggevaagd door Europese ziektes. Maar een goed plan om de experts op dat gebied te raadplegen. Charles Mann, '1491' is een goed begin, al is een oude klasieker als Dee Browns 'Bury my heart at Wounded Knee' (1973) ook niet verkeerd om enig inzicht te krijgen in deze problematiek. Dames en heren Hoeiboei-reaguurders en scribenten, er zal een wereld voor u open gaan.

   Verwijderen
  3. "Het verschil tussen uw kijk op de zaak en die van Putnam is dat Putnam de cuturele veranderingen die immigratie met zich meebrengt niet a priori beschouwt als louter een gevaar, maar ook als een kans voor een samenleving om cultureel te groeien."

   Ik zie de enorm toegenomen schooluitval toch niet als 'culturele groei', noch homo- en/of joden-jacht.
   Ik teken ook bezwaar aan tegen de term 'a priori' , 'empirisch' is beter.

   Verwijderen
 8. @ Carel van Herstal14 augustus 2013 20:09

  Ik maakte een opmerking over Hans Jansens verwijzing naar de studie van Robert Putnam. Uw leestip is daarop geen antwoord.

  Uit het feit dat de heer Jansen in reactie op mijn opmerking slechts kan lachen als een boer met kiespijn maak ik op dat hij zijn fout inmiddels inziet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het artikel van de heer Jansen, gaat over diversiteit. De studie van de heer Putman over etnische diversiteit. Het boek dat ik U noemde gaat over religieuze diversiteit. In dit boek wordt beschreven hoe het met de christelijke meerderheid onder een islamitische overheid is afgelopen. Het optimisme van de heer Putman deel ik niet, in mijn artikel op de website "Keizers & Kleren" noem ik dit optimisme buitengewoon naïef.

   Tegen uw collega de heer Goedblick, heb ik al laten weten mij ernstig zorgen te maken over het voortbestaan van de Europese beschaving op het moment dat de nakomelingen van de meer dan 50 miljoen moslims die er nu leven, in de meerderheid zullen zijn. Ons land maakt een goede kans om als een van de eerste landen in West-Europa in een dergelijke situatie terecht te komen. Dat kan 100 of 200 jaar duren, het eindresultaat is hetzelfde.

   Verwijderen
  2. @ Carel van Herstal

   U schreef: "Het boek dat ik U noemde gaat over religieuze diversiteit. In dit boek wordt beschreven hoe het met de christelijke meerderheid onder een islamitische overheid is afgelopen."

   Sprookjes uit 1001 nacht. Wij leven niet onder een Islamitische overheid maar hebbben een seculiere overheid die een "scheiding van kerk en staat" te vuur en te zwaard zal verdedigen. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat geldt voor de hele westerse wereld en ook voor een groot deel van de niet westerse wereld, waar overheden geen theocratie zullen toelaten.

   Daarom is elke verwijzing naar situaties die politiek/economisch/sociaal niet te vergelijken zijn met de politiek, economisch en sociale realiteit waarin wij in het hier en nu leven zinloos, en leidt zo'n vergelijking enkel tot onbegrip, misverstanden, zelfmisleiding en misleiding, en uiteindelijk in de politieke context tot demagogie.

   Indien onze maatschappij en cultuur door etnische en/of religieuze diverstiteit daadwerkelijk zou worden bedreigd dan moeten daar maatregelen tegen worden genomen. Dit soort maatregelen kunnen echter alleen worden genomen op basis van feiten, niet op basis van fantasiën. Er bestaan echter geen betrouwbare studies waaruit blijkt dat er reden is om aan te nemen dat etnische en religieuze diverstiteit een bedreiging is voor onze cultuur en samenleving.

   Er bestaan wel de nodige casestudies die onomstotelijk aantonen dat angst voor etnische en religieuze diverstiteit tot enorme bloedbaden, etnische zuiveringen en burgeroorlogen kunnen leiden. Daarom wordt door deskundigen in de westerse wereld de toenemende ongefundeerde angst voor etnische en religieuze diverstiteit, en de politieke stromingen die deze angst cultiveren en uitbaten voor politieke doeleinden, als een veel grotere bedreiging voor onze cultuur en samenleving gezien dan de etnische en religieuze diverstiteit zelf.

   Ik heb een blik geworpen op uw "Keizers & Kleren" en ben geschrokken van uw naïeviteit en uw gebrek aan kennis en inzicht daar waar het gaat om de staatsinrichting van Nederland.

   Huub

   Verwijderen
  3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  4. Dan heeft U hier de gelegenheid om mijn gebrek aan kennis en inzicht in de staatsinrichting van Nedrland aan te tonen. Ga gerust uw gang!

   Verwijderen
  5. Ik zal van deze uitnodiging geen gebruik maken meneer van Herstal. Als zelfs de Minister van Justitie niet in staat is uw onjuiste denkbeelden te corrigeren, dan heb ik niet de illusie dat wel te kunnen. Ik ben slechts opgeleid om les te geven aan studenten die bereid zijn iets te leren.

   Verwijderen
  6. Een zwakker excuus dan dit heb ik nog niet vaak gehoord, de groeten heer Hermans!

   Verwijderen
  7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  8. De minister van Justitie heeft geen moeite gedaan om mijn "onjuiste denkbeelden" te corrigeren. Van een van zijn ambtenaren heb ik slechts een briefje met de tekst van art. 6 Gw mogen ontvangen. Dat ik niet bereid ben om iets te leren, lijkt mij een onjuiste inschatting uwerzijds aangezien ik twee academische opleidingen heb voltooid en dat lijkt niet mogelijk als je niet bereid bent iets te leren. Mag ik vragen, heer Hermans, in welk vak U les geeft en op welk niveau? Ik had gehoopt dat U een hoogleraar Staatsrecht zou zijn met wie ik van gedachten zou kunnen wisselen over de door mij voorgestelde godsdienst-wet. Heeft U mijn artikel op de website "Keizers & Kleren" eigenlijk wel gelezen, heer Hermans, want daar twijfel ernstig aan!

   Verwijderen
  9. Uw reacties op El_Houssain en Max Goedblik en uw weigering uw eigen site open te stellen voor reacties spreekt boekdelen. Ook het feit dat u in de drie jaar nadat de Minister van Justitie u een afschrift van art. 6 van onze grondwet heeft toegestuurd blijkbaar niet de moeite hebt genomen om uit te vinden wat er allemaal schort aan uw voorstel om de wet te veranderen verraden een onwil om tot inzicht te komen. Ik beschik dan over voldoende pedagogische kennis en ervaring om vast te stellen dat ik hier te maken heb met een persoon die niet bereid is zich open te stellen voor kennis dat niet strookt met zijn politieke vooringenomenheden, een cognitieve onvolkomenheid dat zich ook bij academici kan voordoen.

   Verwijderen
  10. "Indien onze maatschappij en cultuur door etnische en/of religieuze diverstiteit daadwerkelijk zou worden bedreigd dan moeten daar maatregelen tegen worden genomen. Dit soort maatregelen kunnen echter alleen worden genomen op basis van feiten, niet op basis van fantasiën. Er bestaan echter geen betrouwbare studies waaruit blijkt dat er reden is om aan te nemen dat etnische en religieuze diverstiteit een bedreiging is voor onze cultuur en samenleving.

   Eremoorden.
   Toegenomen criminaliteit (Marrokko 65%)
   Gedwongen huwelijken.
   Het uitschelden van vrouwen op straat voor "hoer".
   "NO GO" -gebieden.
   Draagplicht van islamitische kledij.
   Slagingspercentage voortgezet onderwijs van allochtonen.
   Het niet leren van het Nedderlands.
   enz. enz.

   Verwijderen
  11. Huub Hermans, 15 augustus 17.55

   Heer Hermans, ik heb geen eigen website, hoe komt U daar nu bij? De overige opmerkingen laat ik voor U rekening. Mijn vraag was of U iets van Staatsrecht weet zodat U iets verstandigs over mijn voorstel voor een nieuwe godsdienst-wet kunt zeggen. Het idee is om aan godsdienst of levensovertuiging een aantal voor de handliggende voorwaarden te stellen. Wat vindt U daar eigenlijk van? Of vindt U dat iedere godsdienst of levensovertuiging onvoorwaardelijk recht heeft op door de overheid gefinancierde scholen?

   Verwijderen
 9. Diversiteit is een kunstmatig nietszeggend ding bedacht voor en door poëten en dromers. In moderne tijden een emotioneel beladen gedrocht, slechts bedoeld om een beroep van emotionele aard te doen, op een te zwaar door emoties gestuurde groep: de meerderheid van het volk.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik moet toegeven dat het stuk van Putnam gelezen hebbende ook tot de conclusie kom dat hij een voorstander is van diversiteit. Hij ziet dat op de lange duur, waar hij dat op baseerd is minder duidelijk uit zijn stuk, want dat is nogal slecht onderbouwd en erg theoretisch.

  Als je het met die blik leest dan is het stuk inderdaad een afgang voor de stelling dat diversiteit goed is.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Zowel Allah als zijn boodschappenjongen Mohammed hebben helemaal niets met die gouden regel . Die regel bestaat echt niet in de Islam . Vraag het maar aan saddam el houssain .
  In de Islam kunnen ongelovigen echt niet gelijkwaardig behandeld worden , dat is werkelijk ongekend in de islamitische geschiedenis . Niet-moslims kunnen alleen maar rekenen op discriminatie , vernedering , kidnapping , beroving en moord in Islamitische landen . Altijd zal de ongelovige een tweederangs burger zijn . Wat is daar eigenlijk mis mee . Mohammed gaf toch het voorbeeld , dus hoe zou een moslim iets verkeerd kunnen doen .
  In feite is die gouden regel dus helemaal in strijd met de woorden van Allah .
  Als de mohammedaan in de gouden regel gelooft dan is er ook geen sprake meer van Islam .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Ibn Ab bassie

   Uitgaande van uw naam bent u blijkbaar een allochtoon, daar heb ik geen probleem mee want ik deel niet de visie van Jëhan die zich heeft laten wijsmaken dat alle immigranten profiteurs en uitvreters zouden zijn, maar gelet op de inhoud van uw schrijven bent u blijkbaar wel een allochtoon die heeft gespijbeld tijdens zijn inburgeringscursus.

   U schreef: "In de Islam kunnen ongelovigen echt niet gelijkwaardig behandeld worden, dat is werkelijk ongekend in de islamitische geschiedenis . Niet-moslims kunnen alleen maar rekenen op discriminatie , vernedering , kidnapping , beroving en moord in Islamitische landen."

   Discriminatie , vernedering , kidnapping , beroving en moord in zijn in westerse landen middels het strafrecht verboden. In Nederland maakt onze seculiere overheid de dienst uit, niet de Islam. En daar hebben ook moslims zich hier aan te houden.

   U schreef: "Altijd zal de ongelovige een tweederangs burger zijn"

   Dat alle burgers voor de wet gelijk zijn en dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen is niet afhankelijk van wat moslims geloven, maar is goed geregeld in onze grondwet, die ook discriminatie omwille van godsdienst niet toelaat, en tevens middels de strafwet die discriminatie strafbaar stelt. Daar ook vrijheid van levensovertuiging "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" door de wetgever wordt gegarandeerd, hoeven wij ons geen zorgen te maken over wat anderen geloven, daar wij niet wettelijk verplicht zijn een dergelijk geloof over te nemen.

   Daarom herhaal ik voor u wat ik vandaag eerder schreef:

   "Elke verwijzing naar situaties die politiek/economisch/sociaal niet te vergelijken zijn met de politiek, economisch en sociale realiteit waarin wij in het hier en nu leven is zinloos, dergelijke vergelijking leiden enkel tot onbegrip, misverstanden, zelfmisleiding en misleiding, en uiteindelijk in de politieke context tot demagogie."

   Voor alle duidelijkheid: Demagogie is een manier om de luisteraar van een onwaarheid te overtuigen door een beroep te doen op het "gezond verstand" en de "logica" van een persoon. Demagogie is iets anders dan het verkondigen van leugens. Iemand die demagogie bedrijft zal niet direct onwaarheden naar voren brengen. Men zal er wel naar streven de luisteraar die er niet op bedacht is zelf naar een bepaalde conclusie te leiden. Zo kan de demagoog diens publiek naar de hand zetten. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Demagogie)

   Verwijderen
  2. "In Nederland maakt onze seculiere overheid de dienst uit, niet de Islam."

   Op papier mag dat zo zijn maar iedereen die de laatste ongeveer 20 jaar niet in coma heeft gelegen, weet dat de realiteit effe anders is. Getuige de talloze (dhimmie)voorbeelden en andere knievallen die er in deze periode voor de islam zijn gemaakt.

   Verwijderen
  3. @ willem

   Kunt u een aantal voorbeelden geven waaruit blijkt dat in Nederland niet de overheid maar de Islam de dienst uitmaakt? Wanneer hebt u b.v. voor het laatst voor een Shariarechtbank gestaan, of is uw zus of moeder er door de politie op aangesproken dat ze geen hoofddoekje draagt?

   Ik heb nimmer in een coma gelegen, maar wat u hier als realiteit doet voorkomen ken ik, en iedereen met een beetje realiteitszin, niet anders dan als rabiate kolder uit de koker van lieden met neo-fascistische agenda's.

   Verwijderen
  4. @Huub Hermans,
   U deelt mijn mening dat wij in Nederland geen verdrinkingsdood meer te vrezen hebben omdat de aanrijtijd van de brandweer bij wet gesteld is op 6 minuten?

   Verwijderen
  5. Bij mijn weten rukt de brandweer niet uit voor slecht zwemmende tv's, maar misschien is de brandweer van Beuningen hierop een uitzondering. Verder lijkt mij uw vraag redelijk onzinnig en off-topic.

   Verwijderen
  6. Huub Hermans 14:02

   Ge schrijft aan Ibn Ab bassie dat hij getuige zijn naam een allochtoon is.
   Ik kan u uit de droom helpen;
   Ibn Ab bassie is een fantasienaam.
   Ontleend aan het clowns-duo Bassie en Adriaan.
   Overigens is het woord "allochtoon" uiterst denigrerend.
   U schrijft "rabiate kolder uit de koker van lieden met neo-fascistische agenda's".
   Uit dit knarsende partij-jargon blijkt dat de geest en de mentaliteit van de vroegere Communistische
   Partij Nederland nog springlevend is.
   Dat heb je met Brabanders die van hun katholieke geloof afvallen en zich bekeren tot het marxisme-leninisme: plus royalistes que le roi, in dit geval plus stalinistes que Staline .
   Liegen en de woorden van de tegenstander verdraaien zijn jullie evenmin verleerd;
   Nergens schreef ik dat àlle immigranten uitvreters zijn.
   Ik heb de kop bekeken die bij je naam staat;
   een zeste zintuig in mij zegt mij subiet:
   de fanatieke kop van een anti-fascist.   Verwijderen
  7. @ Jëhan

   U schreef: "u weet net zo goe als ik dat die zogenoemde immigranten profiteurs en uitvreters zijn."

   Behalve dat dit heel slecht Nederlands is geeft u ook niet aan dat deze schoffering slechts op een bepaald deel van de immigranten van toepassing zou zijn.

   Verder wens ik niet te reageren op heldhaftige anoniempjes die van hun anonimiteit misbruik maken om anderen online te beledigen en uit te schelden.

   Verwijderen
  8. "Kunt u een aantal voorbeelden geven waaruit blijkt dat in Nederland niet de overheid maar de Islam de dienst uitmaakt? "

   Nooit gehoord van:
   Talloze gedwongen huwelijken ?
   Eremoorden ?
   Talloze ontvoeringen naar dar el islam ?
   Opjagen van Homo's en joden ?

   En als afsluiter voor vandaag....

   Theo van Gogh.


   De islam heeft zo'n zijn eigen rechtbank.

   Verwijderen
  9. Demagogie is iets anders dan het verkondigen van leugens. Iemand die demagogie bedrijft zal niet direct onwaarheden naar voren brengen.

   Global warming.
   Energie tekort.
   Iedereen is gelijk.
   Systeembanken.
   Zonder de EU wordt Nederland een achterlijk land.
   Saddam had zoveel WMD, dat hij daarmee de wereldvrede bedreigde.
   Arabische lente.
   Snowden is een gevaar voor de veiligheid.

   Juist een uiterst grove leugen werkt uitstekend.

   Verwijderen
  10. Huub, u bent degene met een 'neo-fascistische agenda', dat blijkt uit al uw reacties die nooit inhoudelijk zijn maar voortdurend ontkennen dat er iets mis is met islam. Keep on dreaming zou ik zeggen. En verder wat Sirik zegt, gescheiden loketten voor mannen en vrouwen bij de gemeente, noem maar op! En niet te vergeten Van Gogh. Maar ach, dat was zijn eigen schuld toch, had hij maar niet moeten beweren dat er iets mis is met islam.

   Verwijderen
  11. Sirik, dat er geen problemen met migranten zijn, zal denk ik niemand hier beweren. Maar dat de islam hier de dienst uit maakt, dat zou waar zijn als jij gedwongen zou worden uitgehuwelijkt. Wat betreft het opjagen van homo's, ik weet dat er een aantal homoseksuelen veel last heeft gehad van pesterijen van Marokkaanse hangjongeren. Persoonlijk overigens (ik put even, als homo, uit eigen ervaring) heb ik, de sporadische keren dat ik ben lastiggevallen vanwege mijn seksuele geaardheid, meer te maken gehad met hooligans van het type Henk en Ingrid (zeg maar het wandelend trainingspak, dat ongetwijfeld PVV stemt).
   Misstanden binnen minderheidsgroepen als uithuwelijking, maar ook homohaat (ik ben goed bekend met zelforganisaties van homoseksuelen, die uit een islamitische achtergrond afkomstig zijn) zijn zeker grote problemen voor de mensen om wie het gaat, zonder meer. Dat de veroorzakers van deze problemen ook de dienst uitmaken in Nederland, is gewoon onzin en dat weet jij ook. Mohammed B. heeft met zijn domme moord veel kwaad aangericht (en vooral een spraakmakend en markant persoon van het leven beroofd). Heel erg, maar Mohammed B. heeft hier niet de macht overgenomen. Dat is ook de Amsterdamse onderwereld niet gelukt, ondanks die serie van liquidaties die hier een paar jaar geleden plaatsvond. Bovendien, het wordt bijna vermoeiend, maar toch nog een keer, er zijn, ook in Nederland, heel veel verschillende soorten moslims. Zelfs binnen de islamitische minderheid maken de Mohammed B's niet de dienst uit. Zelfs het gezag vcan orthodoxe, wat mij betreft homo-hatende imams, is niet heel erg groot.
   Er zijn genoeg emancipatie-problemen te overwinnen in de kring van de vroegere gastarbeiders. Heel belangrijk, maar deze problemen brengen niet de Nederlandse rechtsstaat in gevaar.

   Verwijderen
  12. "Misstanden binnen minderheidsgroepen als uithuwelijking, maar ook homohaat (ik ben goed bekend met zelforganisaties van homoseksuelen, die uit een islamitische achtergrond afkomstig zijn) zijn zeker grote problemen voor de mensen om wie het gaat, zonder meer. Dat de veroorzakers van deze problemen ook de dienst uitmaken in Nederland..."

   Maar dat is nu net het probleem. Er zijn GEEN misstanden bij bepaalde minderheidsgroeperingen !
   Gedwongen huwelijk, homojacht, Jodenvervolging, minder rechten voor vrouwen, zijn doodnormaal.....voor hen hoort het zo. Doe je huiswerk en sla de koran er maar op na.

   En je hebt gelijk er is nu niets te vrezen want inderdaad maakt de islam ( onderwerping!) hier de dienst niet uit. Wel in bepaalde buurten en voor bepaalde mensen maar niet voor de gehele samenleving.

   Floris, dan wachten we gewoon het moment af dat ze hier wél de dienst uit maken.
   De moffen kwamen hier ook vegetarisch binnen.... om de dienst uit te maken.

   Ik ben voor volledig open grenzen. Echter op voorwaarde dat iedereen zijn eigen broek ophoudt en voor zijn eigen toekomst werkt.En van de spullen van een ander afblijft.

   Dat is toch redelijk niet, Floris ?
   Oude jodenjacht ontkennert.

   Verwijderen
  13. Beste Huub .
   Een klein voorbeeld :
   Over 50 jaar zal er echt geen homo canal parade op de Amsterdamse grachten meer plaatsvinden . Dat komt simpelweg door demografische veranderingen . In Rusland is homo propaganda verboden en dat gaat ook hier gebeuren , maak je maar geen illusies .
   Trouwens mensen die hun hond uitlaten te dicht in de buurt van een moskee zullen aangesproken worden . Slijterijen of horeca zijn ongewenst in de buurt van een moskee of bij grote concentraties moslims , ook zal je overal vanaf honderden moskeeën 5 maal per dag de indoctrinaties en leugens vanaf de minaret aanhoren .
   En die seculiere grondwet van jou en je vrinden die kun je ergens in een hol stoppen . De sharia is de enigste basis voor het recht .
   Het kan toch niet zo zijn dat jij en je kornuiten het beter weten dan Allah . Nou moet het toch niet gekker worden . Een seculiere wet die boven de wet van Allah staat !!! Sorry huub , maar dat kan echt niet hoor .

   Verwijderen
  14. @Huub Hermans15 augustus 2013 15:53
   Nou..., men rukt tegenwoordig ook al uit voor een fiets die naast of half in het water ligt :-)
   En mbt tot mijn (zotte) vraag, precies dat is wel steeds uw verweer tegen mensen die minder optimistisch zijn dan u.

   Verwijderen
  15. Zo Sirik 'jodenjachtontkenner', wat wil je hiermee zeggen? Met Holocaustontkenners heb ik niet veel op. Dan plaats je me toch echt in de verkeerde hoek. Ik heb hier overigens wel veel over geschreven, dus als je mijn standpunt in deze zou willen weten, kun je dat zo op verschillende plaatsen op internet wel terugvinden (en over een week licht ik dat ook nog een keertje op televisie toe), maar dat gaat over een hele andere kwestie.
   Maar een beetje een vreemde opmerking van je. Ergens gedurende een specifieke periode in het midden van de twintigste eeuw zijn er ook familieleden van mij verdwenen en niet meer teruggekeerd. Dus ik vind je opmerking behoorlijk ranzig.
   Wat wel zo is, is dat de 'Jodenjacht' (jouw omschrijving) vooral veel baat heeft gehad bij anonieme gluiperds. Op een giftige grond gaan dit soort vreemde plantjes groeien en bloeien. Giftig gedachtegoed heeft kennelijk een onweerstaanbare aantrekkingskracht op dit soort elementen, die anoniem hun drek komen spuiten. Ik wil hier verder geen vergelijkingen maken met die mid-twintigste eeuwse periode dus wat mij betreft is het vanaf nu klaar. Maar die suggestieve opmerking van jou vroeg er wel om. En verder weer terzake graag.

   Verwijderen
  16. sirrikje is in de leer geweest bij dandruff. die peuters zitten de hele dag op hun duimpjes te zuigen om hun wereld kloppend te krijgen. get real sirr. als je denkt dat gastjes met jou soort ideeen het hier ooit voor het zeggen krijgen ben je nog dommer dan Mo B.

   Verwijderen
  17. "Ik wil hier verder geen vergelijkingen maken met die mid-twintigste eeuwse periode dus wat mij betreft is het vanaf nu klaar."


   Sorry hoor, maar ik heb geen vergelijking gemaakt en zeker geen mid-eeuwse.
   Ik had het over 21-ste eeuwse Jodenvervolgingen, jodenjachten. We zijn het jaar 2000 al enige tijd reeds gepasseerd, mocht je het willen weten.

   Jij ontkent dat Nederlandse moslims dit zouden doen ?
   Dan heb je de koran niet gelezen.
   Daarin staat dat je:
   Vrouwen mag slaan, vrouwen mag huwen en scheiden zonder haar medeweten, vrouwen, zonder ernstig vergrijp, mag vermoorden.
   Nederlandse vrouwen mag bespuwen en uitschelden voor "hoer" omdat (!) ze hun haar laten zien.

   En homo's van een hoog gebouw mag gooien.
   Dat krijgen Nederlandse moslims elke week tijdens de vrijdagse voorleesuur voorgeschoteld.... vrijwillig. ( Want niemand dwingt ze naar een moskee te gaan).

   Dus voor een goed begrip. De eerste week kom je daar en hoor je dat andersdenkende mensen minder rechten horen te hebben. En wat doe je dan ?
   Je blijft niet weg uit fatsoen, maar vraagt om meer ! En die week daarna, en de volgende enz., enz., enz..


   "Maar die suggestieve opmerking van jou vroeg er wel om."

   Dat was geen suggestieve opmerking, dat maak jij er van. Het was een nuchtere, voor sommigen minder onthutsende, constatering.
   heel simpel. Je ziet het voor je ogen gebeuren en je schrijft daarover op hoeiboei.   Nou, herhaal je mantra, pak je pilletjes en zwaaien met die vlag...

   Verwijderen
 12. De heren Havelaar en van Herstal gaan aan de kern van Jansens verhaal voorbij, dat de islam niet compatibel is met Nederland. Dat Jansen een misquote heeft gemaakt is voor de strekking niet fataal. Dat hoeft geen betoog, uit het raam kijken is voor een normaal verstandig mens voldoende. Vanochtend op zag ik op de site van Bron, ja, die islamophoob, weer foto's van kleuters die door de aanhangers van het geloof van de vrede onthoofd waren omdat ze 'ongelovig' waren. Madrid, Londen, Stockholm en onlangs Hamburg, de shariawijken in Frankrijk en Den Haag, het vormt allemaal een weerlegging van het zelfvoldane gekwezel van beide heren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Anoniem, als je de discussie tussen mij en dde heer Goedblick, alias Koekblik, gevolgd zou hebben, dan zou je weten dat ik het met jou en professor Jansen eens ben. Wel 'n beetje opletten de volgende keer!

   Verwijderen
  2. Ja klopt! Goedzack heeft Herstal niet voor niets omgedoopt tot "Sancho Panza". Treffend. Maar wat ga jij dan met de kern van Jansens verhaal doen lief klein Anoniempie? Hoogstpersoonlijk één voor één alle Mohammedonderdanen het IJselmeer in schuiven en dan stiekem anoniem hun zwembandjes lekprikken? Want daar heeft Jansen het niet over, dat onderwerp laat hij liever onbesproken hoe wij dan dat zogenaamde probleem van diversiteit moeten gaan oplossen. Dat weet Jansen namelijk zelf ook niet, dus wat hebben wij dan aan de kern van zijn verhaal? Noppus!

   Verwijderen
  3. Van Gogh, het zogenaamde probleem van diversiteit is door jullie, linkse activisten, over onze hoofden heen geschapen. Met ons bedoel ik de meerderheid die zich grote zorgen maakt over de cultuurverrijking. Het is dan ook aan jullie in de eerste plaats om zonder ons dat probleem weer op te lossen; als je daarvoor voorstelt zwembandjes anoniem lek te prikken laat ik dat voor jouw rekening.
   Wij zouden in elk geval voorstellen om eerst eens te stoppen met het rampzalige beleid om door te gaan met binnenhalen.

   Verwijderen
  4. Niks daarvan lief klein anoniempje. De Mosselmannetjes zijn hier naar toe gelokt door met flappen geld wapperende en sigarenrokende VVDers die goedkope werklui zochten die wel met 12 man in een stapelbedje wilden slapen. Dus vraag die dikbuikige fabrieksdirekteurtjes maar of ze jou probleem voor je willen oplossen.

   Verwijderen
  5. Tja Trudietje, je hebt ten dele gelijk; het waren de flappenwaaiende VVDers in naam der dikbuikige fabrieksdirekteurtjes die ze hier naar toe haalden. Maar het waren de linkse emo's (de Kabouters) die er voor zorgden dat ze hier mochten blijven. 'We' stonden op het punt om ze het land uit te lazeren, maar toen kwamen hippies, de linksen en overig labiel volk om de hoek kijken. Tja... dan krijg je dit.

   Verwijderen
  6. 'We' stonden op het punt om ze het land uit te lazeren,

   We?

   'We' hadden jullie in '44 '45 toch al het land uit gelazerd, sotteke!

   Verwijderen
  7. Ja hoor, Trudietje moet het afdoen met een Godwin. Goed gedaan meisje.

   Verwijderen
  8. Sulleke, jij bent zelf een wandelende Godwin, Jan Jansen.

   Verwijderen
  9. Van Gogh je weet niet eens wat dat betekent. Mij zie je niet refereren aan de 2e wereldoorlog. Dom wicht, je loopt hier alleen maar herrie te schoppen. Van mij mag je het laatste woorden hebben. De groeten.

   Verwijderen
 13. @ Ben Havelaar

  "Robert D. Putnam komt tot een precies tegenovergestelde conclusie over diversiteit, dat hij een “waardevolle uitdaging” noemt".

  Zijn opinie, zijn goed recht, maar niet terecht als volledige gok: 'diversiteit kan lukken, mitst, mitst, ... inheemse bevolkingen zich aanpassen, in hoop dat immigranten dat ook doen'. Ontkent dat over alle eeuwen heen massa-immigratie t/m volledig desastreuze gevolgen had voor inheemse volken; en 'op den duur benefiet' ook geen enkele garantie kent. Niet wetenschappelijk is dat hij de onoverbrugbare verschillen tussen culturen en religies ontkent, waardoor islam overal problemen en geweld (!) veroorzaakt in USA, Thailand, al decennia op Filipijnen, Europa, en in India al eeuwenlang, zet 'op den duur' weg als illusie.

  "globaliseren moet" is ongeldig door eenrichtingverkeer massa-emigratie uit islamlanden naar het Westen, want omgekeerd gebeurd niet.

  "Mijn inziens is Putnam hier een stuk realistischer dan u."

  Integendeel, hij is óf salon 'wetenschapper', óf politiek correct gekleurd.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Was er zo'n 1400 jaar geleden al niet een school die zei dat er een huis van de vrede is en een huis van de oorlog en dat er niet eerder vrede zou zijn voordat eenieder in het huis van de vrede zou zijn ondergebracht?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als ik hier inhoudelijk reageer op het "Nee!" van El_Houssain dan wordt ik door Annelies persoonlijk verwijderd en voorzien van een life-time ban.

   Verwijderen
  2. Wat vreselijk El_Houssain dat al die stomme kaffers je inside kennis van de islam steeds weer verkeerd interpreteren. Het moet voor je gelovige broeders en zusters die worden afgewezen voor het Walhalla een enorm angstbeeld zijn om later in de hel ook nog dat soort volk tegen te komen. Sterkte.

   Verwijderen
  3. Nee.
   Omdat die 'school die zei dat er een huis van de vrede is en een huis van de oorlog', eeuwen later door iemand is bedacht en komt verder nergens voor in de geschriften.
   Wie anders beweert moet dat maar aantonen.

   Verwijderen
  4. Dag El_Houssain,
   Ik geloof u op uw woord.
   Zijn er forums of sites waar volgers van de geschriften bovenstaande, of andere van de geschriften afwijkend problematisch denken en handelen, toch in praktijk brengen? Bestrijdt u dat daar met succes?

   Verwijderen
 15. @ Huub Hermans

  "Ibn en Al_' is Arabisch, 'bas' Frans 'laag', zegt De-lage-islam-is-Arabisch, én geen "allochtoon" door 'bassie'. Indien "allochtoon", dan bent u zelfingenomen 'daar heb ik geen bezwaar tegen'.

  Goed begin is het halve werk - u verdient mijn veeg uit de pan: 'Sharia' wordt gevarieerd toegepast wel of niet openlijk in Nederland. En sharia-strafrecht toegepast door Mo B op Theo en Ayaan, door de rechtszaak tegen Wilders, en websites 'tegen islam' vervolgd. Terwijl niemand weet hoeveel Nederlanders door islam voor de rechter gedaagd werden, ik "persoonlijk" iemand ken die 'voor beledigen van hoofddoek' een flinke boete kreeg. Terwijl islam effectief zwijgen opgelegd heeft aan schrijvers en o.a. cabaretier Teeuwen. Een moslim forum ophitst tot vermoorden van X-moslims in Nederland; en jihadisten nu in Syrië, als jihadisten gevaarlijk zijn voor Nederland.

  "lieden met neo-fascistische agenda's."

  U klets gotspe onwetendheid - Koran is facisme, dus bewonderd door Hitler - zie, luister en huiver:

  http://www.youtube.com/watch?v=7mkbBudJu1w

  http://www.youtube.com/watch?v=n0dAj9Vtrik

  ...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. LOL Godelieve, de History Channel is een neutrale bron he.

   Verwijderen
  2. @John Johnson,
   in Southpark wordt The History Channal omschreven als "were the Truth is History" dus met de neutraliteit valt het wel mee. Echter parallellen kunnen ook worden aangetoond met niet neutrale of betrouwbare bronnen. Het gaat er om een eye-opener te bieden, dat kan zelfs een kindertekening zijn, het gaat om de context.

   Verwijderen
  3. Vanhetgoor, lekker relevant allemaal. Je weet dondersgoed wat de strekking was.

   Verwijderen
  4. Aan Huub Hermans 17:28

   Gij beticht mij van het gebruik van heel slecht nederlands.
   Zulks naar aanleiding van mijn zinsnede: "U weet net zo goe als ik..."
   Het enige "slechte nederlands" dat ik in die zin kan ontdekken is "goe" in plaats van goed.
   "Goe" is inderdaad dialect.
   Dan spreken in uw linkse visie al die Vlamingen "slecht" nederlands die de uitgang-d weglaten.
   Dat ik de suggestie wekte dat ik immigranten als profiteurs zie betreur ik ten zeerste om schijnheilig democratisch taalgebruik te bezigen.
   Als u straks als voorzitter van een Revolutionaire Rechtbank het genoegen smaakt om mij ter dood te veroordelen, zo maak ik u het zeer gemakkelijk.
   Ik citeer van u de volgende zin:
   "Verder wens ik niet te reageren op heldhaftige anoniempjes die van hun anonimiteit misbruik maken om anderen on-line te beledigen en uit te schelden".
   Ik kan u diets maken dat van mij verschillende opstellen staan vermeld op Hoeiboei onder mijn eigen naam.
   Daarop kwamen verschillende reacties.
   Deze reacties beantwoordde ik met mijn picardiserende voornaam Jéhan.
   Door een stomme tikfout van mij staat op de eerste lettergreep een trema in plaats van een accent aigu.
   Overigens heb ik u niet uitgescholden noch beledigd.
   Tenzij gij de qualificatie "antifascist" als een belediging opvat.
   Verwijderen
 16. Van Herstal, excuus, ik bedoelde natuurlijk Hermans.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Churches torched across Egypt in anti-Coptic violence by Morsi loyalists
  Violence by Morsi supporters leaves dozens of Christian churches, Coptic-owned businesses and properties burnt; fears grow among Egypt's Christian minority of widespread sectarian strife


  http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/79124/Egypt/Politics-/Churches-torched-across-Egypt-in-antiCoptic-violen.aspx

  BeantwoordenVerwijderen
 18. De islam is dermate problematisch dat zelfs de Gouden Regel er niet voor op kan gaan.
  'het zou het beste zijn mensen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat principe staat bekend als de ‘Gouden Regel’.'
  Veel moslims laten zich graag met een bomgordel om exploderen met liefst zoveel mogelijk slachtoffers, bijvoorbeeld omdat hun god beledigd zou zijn.
  De behandeling die zij voor zichzelf willen, namelijk een bomgordel omgord krijgen, lijkt me geen manier om anderen te behandelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. "Mohammed B. heeft met zijn domme moord veel kwaad aangericht (en vooral een spraakmakend en markant persoon van het leven beroofd). Heel erg, maar Mohammed B..............."

  Neen, dat is geen domme moord geweest. Er is zelfs geen sprake van moord.
  De koraan moedigt juist zulke daden aan. In de koran staat je op joden moet(!) jagen, vrouwen mag slaan en een ongelovige, niet lijkt, maar IS een hond.
  En die mag je ook slaan.
  Die Mo. B. is juist een held, hij heeft het goed gedaan. Hij heeft laten zien dat er met de islam niet te spotten valt.
  Hij is jouw beste vriend van de Totenkopf-brigade, Floris. Hij laat zien wat de islam is. Daar zou je hem toch dankbaar voor moeten zijn.
  Voor honderdduizenden toehoorders bij de vrijdagse boekbespreking is dit de normaalste zaak. Ze bidden voor de onderwerping, ze zijn daar voorstander van, ze ondersteunen dit.
  Vrijwillig en uit liefde voor god, want niemand is gedwongen een moskee te bezoeken.

  Wapper maar lekker met je ecologiese regenboogvlag, Floris.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. hahahaha! Je laatste opmerking is geweldig. En voor de goede orde, ik heb geen vrienden bij de Totenkopf Brigade. Hoe kwam je op het idee? Die opmerking, net als de rest van je reactie, maakt een nogal paranoïde indruk. Terwijl de bestaande problemen al ingewikkeld genoeg zijn. Dus nogmaals (kennelijk nog niet doorgedrongen) een opmerking die ik hier eerder plaatste:

   "Misstanden binnen minderheidsgroepen als uithuwelijking, maar ook homohaat (ik ben goed bekend met zelforganisaties van homoseksuelen, die uit een islamitische achtergrond afkomstig zijn) zijn zeker grote problemen voor de mensen om wie het gaat, zonder meer. Dat de veroorzakers van deze problemen ook de dienst uitmaken in Nederland, is gewoon onzin en dat weet jij ook. Mohammed B. heeft met zijn domme moord veel kwaad aangericht (en vooral een spraakmakend en markant persoon van het leven beroofd). Heel erg, maar Mohammed B. heeft hier niet de macht overgenomen. Dat is ook de Amsterdamse onderwereld niet gelukt, ondanks die serie van liquidaties die hier een paar jaar geleden plaatsvond. Bovendien, het wordt bijna vermoeiend, maar toch nog een keer, er zijn, ook in Nederland, heel veel verschillende soorten moslims. Zelfs binnen de islamitische minderheid maken de Mohammed B's niet de dienst uit. Zelfs het gezag vcan orthodoxe, wat mij betreft homo-hatende imams, is niet heel erg groot.
   Er zijn genoeg emancipatie-problemen te overwinnen in de kring van de vroegere gastarbeiders. Heel belangrijk, maar deze problemen brengen niet de Nederlandse rechtsstaat in gevaar".

   Verwijderen
  2. "Dat is ook de Amsterdamse onderwereld niet gelukt, ondanks die serie van liquidaties die hier een paar jaar geleden plaatsvond."

   Een religie vergelijken met een criminele onderwereld. En ik ben paranoïde ?

   "Zelfs het gezag vcan orthodoxe, wat mij betreft homo-hatende imams, is niet heel erg groot."

   De invloed van de moskee is in ieder geval zo groot dat vrouwen nu uitgescholden en in hun eer worden aangetast.... ik ben bedoel de ongedoekten natuurlijk.
   Dat in het speelkwartiertje arabierisch ipv van nedderlends gesproken wordt.
   En dat de opgroeiende marrokkaanse jeugt geregeld op jodenjacht gaat.

   Kennelijk baart het jou geen zorgen dat wekelijks honderdduizenden de moskee bezoeken om uit Het Boek voor gelezen te krijgen dat wij honden zijn, onze vrouwen verkracht mogen worden en onze eigendommen geroofd.
   Wekelijks. Dat is 52 keer per jaar en 520 keer in tien jaar tijd. Voor jou is dat geen probleem, geen wetsovertreding, maar slechts ongevaarlijke problemen van emancipatorische aard.
   Wie zegt dat "ze" de macht overgenomen is gek.

   "maar toch nog een keer, er zijn, ook in Nederland, heel veel verschillende soorten moslims. "

   Inderdaad. Er zijn ontzettend veel verschillende moslims, je kunt de ene niet met de andere vergelijken, dat is waar.
   Maar over een paar dingen zijn ze het wel met elkaar eens:

   Het enige recht van de vrouw is het aanrecht.
   Ongelovigen mag je slaan, vermoorden, uitbuiten, onteigenen. Met name joden mag je extra hard slaan.
   En Floris mag je van een hoog gebouw gooien.

   Voor de Florissen onder ons is dat allemaal geen probleem, want in een goed gesprek op basis van gelijkheid kom je tot elkander.
   Ze weten het verschil niet tussen 'dialoog' en 'onderhandelingen'.

   Verwijderen
  3. Maar over een paar dingen zijn ze het wel met elkaar eens:

   Het enige recht van de vrouw is het aanrecht. "LOELKUK"(*)

   Ongelovigen mag je slaan, vermoorden, uitbuiten, onteigenen. "LOELKUK"(*)

   Met name joden mag je extra hard slaan. "LOELKUK"(*)

   En Floris mag je van een hoog gebouw gooien. "LOELKUK"(*)

   als er hier iemand tabletjes nodig heeft ben jij dat sirrikje. je laat je zelf hier wel even kennen als iemand wiens hersencellen door haat zwaar zijn aangetast en weggerot! wat een zielig figuur ben jij zeg. heb jij eigenlijk ooit wel eens een moslim in het echt ontmoet, en hoeveel moslims heb jij dat hoogst persoonlijk horen zeggen wat jij hier over deze mensen uitbraakt? jou denkbeelden over mensen zijn wel erg verziekt en verkankerd door je foute vrienden.

   ik zit nog liever een maand met 10 moslims in een lift opgesloten dan 1 dag met jouw soort in een slijterij! BAHbah

   (* LOELKUK = Lulkoek, maar dat soort taal gebruik ik niet)

   Verwijderen
 20. Goed artikel ! Als Nederland uit de Euro stapt en terug gaat naar een goedkopere gulden om zo de export sector te compenseren is Nederland ook zo uit Schengen en gaan de grenzen dicht voor Polen, Bulgaren en natuurlijk moslims. Voor Israël is iets dergelijks gaande. Als Amerika in een Jimmy Carter style Egypte naar Rusland drijft en geen miljarden meer aan Egypte geeft kan Israël stukken van de Sinaï kopen ter compensatie van de weggevallen Amerikaanse steun in plaats van 1.000 Arabische (Egyptische) moordenaars op vrije voeten laten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het maakt voor een economie niet uit welk betaalmiddel men invoert.
   Van mij part betalen we met kronen of marken. Onze economie wordt daardoor niet beïnvloed.
   Een munt wordt pas betrouwbaar indien:
   Free banking, free minting en geen centrale bank.

   Verwijderen
 21. Weledelgeleerde Heer Jansen,
  vergeef mij dat ik in gelijkenissen spreek, de tale Kanaäns is mij met de paplepel ingegeven, net zoals U waarschijnlijk Latijn en Grieks. U stelt dat diversiteit schadelijk is. Ik denk van niet. Zoals U weet is een griepje dodelijk voor mensen zonder weerstand, de zieken en de ouderen. Toch is een griepje goed voor het voortbestaan van de mensheid. Doordat mensen kunnen worden aangevallen door virussen bestaat er zoiets als een afweersysteem. En vanwege dit complete afweersysteem hebben mensen een antwoord op ziekteverwekkers.

  Een klein beetje islam is als een dodelijk griepvirus. Het vernietigt veel wat ons dierbaar is. De ouderen die wij nog zo graag een paar jaar erbij hadden gegund etc. Een Theo van Gogh die misschien ooit nog eens een film zou maken die wèl bekeken zou worden door het grote publiek. Door de maatschappij een klein beetje islam toe te dienen gaat er weer respect komen voor de werkelijke waarden waar het om gaat.

  Ik zie vaak hoe het toegaat in Mohammedaanse gezinnen, de vader neemt de meest vooraanstaande plaats in, de moeder is slavin. Domheid wordt geëerd en nuttige zaken afgedaan als westers.

  Onze (westerse) normen en waarden zijn de enige normen en waarden die er zijn. Feitelijk zijn onze westerse normen en waarden die uit het midden oosten, maar dat wordt te moeilijk om uit te leggen aan Sirik en El_Houssain.

  Door de mensheid een beetje smerigheid toe te dienen wordt de mensheid er beter van, die islamitische vuiligheid is dodelijk, maar omdat de mensheid net als het menselijk lichaam antistoffen gaat ontwikkelen komt er een betere en sterkere maatschappij voor in de plaats. De post-multi culturele samenleving!

  De menselijk maatschappij die kennis heeft genomen van hoe de islamitische tyfuszooi in elkaar steekt is beter weerbaar tegen onrecht. De mensheid had al een lesje gekregen in de vorige eeuw met het fascisme en het communisme. Maar ziekteverwekkers verhullen zich steeds weer als iets anders. Dat moet bekend zijn. Tegenwoordig gaat het het fascisme in een jurk gekleed en doet het zich voor als pedofiel. Het Spaanse fascisme heeft het uitgehouden tot in de jaren '70/'80 terwijl het fascisme in Duitsland en Italië in de jaren '40 al dood was. De islam tiert nog volop!

  Veel mensen van nu zijn de lessen van toen al weer vergeten! Voor die domme mensen moet er gewoon weer opnieuw een aanval komen van ziekteverwekkers voordat ook deze mensen veer immuun zijn de haat die door de islam wordt uitgekotst. Als er niet voldoende ziekteverwekkers zijn dan komt de aanmaak van antistoffen niet op gang. Als er te veel ziekteverwekkers zijn dan gaat het lichaam ten onder.

  Ik denk dat wij als mensheid geen gevaar lopen, het maakt niet uit hoeveel dooien de islam op zijn geweten heeft. Die slachtoffers zijn hoe erg het ook klinkt collateral damage. Bij een aanval van het slechte zijn er altijd goeden die er onder moeten lijden. Respect voor Theo van Gogh die op zo'n sullige manier het slachtoffer is geworden van een geestelijk gestoorde jongen. Maar hij heeft wel de ogen geopend voor tallozen die anders rustig zouden zijn gaan slapen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag mijnheer Van het Goor,
   Een virus is een organisme buiten de mens.
   Ik beschouw de mensheid als organisme.
   In een organisme ontsporen soms cellen en gaan over tot ongeremde groei.

   http://www.nu.nl/wetenschap/2874565/kankerstamcellen-heterdaad-betrapt.html

   Verwijderen
  2. "Respect voor Theo van Gogh die op zo'n sullige manier het slachtoffer is geworden van een geestelijk gestoorde jongen."

   Bouyeri was volledig bij zinnen. Je onderschat de kracht van Het Boek.
   Misplaatst respect.

   Verwijderen
 22. Goedzo Ronald Katee, gewoon alles lekker simpel houden, dan komt het inzicht en vooral de oplossing vanzelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ha, goed nieuws!!
  Minder diversiteit op komst !

  "In einem Sommerinterview mit dem DLF und Phönix hat Bundeskanzlerin Angela Merkel erstaunlich distanzierte Töne über eine weitere Integration in der EU verlauten lassen.

  Das ist mit Sicherheit zu einem guten Teil Wahltaktik. Merkel weiß, dass die Deutschen der Euro-Rettung sehr skeptisch gegenüberstehen, wie erst neulich eine Studie sehr drastisch belegt hat (hier)."

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Als reactie op: "Dat wil zeggen dat na een migratiegolf het ontvangende land er slechter aan toe is dan tevoren", schreef Sirik: -"Er zijn voorbeelden aan te wijzen waarin dit niet het geval is. Eén zo'n voorbeeld is Noord-Amerika."-

  Van de niet altijd even enthousiast de immigranten/kolonisten omarmende oorspronkelijke indianenbevolkingen zijn er weinig overgebleven. De nu overgebleven indianen schijnen er nog regelmatig om naar de fles te grijpen. Als er één fout voorbeeld van geslaagde 'integratie' of 'diversiteits verrijking' is aan te wijzen is het Noord-Amerika wel. Het is voor de Zuid-Amerikaanse indiaanse bevolking nauwelijk prettiger verlopen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. MICHIEL 14:08

   Een straffe tekst van uw zijde.
   Onlangs was Wounded Knee in het nieuws.
   Dat is de plaats waar het laatste gevecht tussen blanken en indianen plaats vond.
   December 1890 .
   Het is ongelooflijk wat zich binnen het tijdsbestek van slechts één eeuw kan ontwikkelen.
   In 1790 bewoonden machtige indiaanse volkeren het grootste gebied van wat nu de Verenigde Staten heten.
   Wist u dat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) drieduizend Cherokezen aan de kant van de Geconfedereerden streden?
   Klaarblijkend waren die boze slavenhoudende zuidelijken populairder bij de indianen dan de brave noordelijken van de nobele Abraham Lincoln.

   Verwijderen
  2. "Het is voor de Zuid-Amerikaanse indiaanse bevolking nauwelijks prettiger verlopen"

   Volledig mee eens.
   Criteria als 'slechter' of 'beter' zijn hier niet ter zake doende.
   Zo is de door 'onze captains of industry' dat Nederland beter af is in de EU behoorlijk vals en misleidend.
   "... met Nederland buiten de EU, slippen onze havens dicht", aldus oud-CEO DSM Wijers ( van D66) en Jeroen van de Veer, oud- CEO Shell (van Koninklijk Huis?).
   Zij bepalen wel hoe het hier aan toe dient te gaan. En als het mis gaat...... verhoog je gewoon de belastingen.
   Tegen deze mensen wordt ten onrechte hoog opgekeken. Op intellectueel vlak en wat betreft morele opvattingen scoren dit soort lui niet erg bijster hoog.

   Een ander actueel nadeel van diversiteit is, is dat onze nieuwe medelanders zó slecht zijn opgeleid dat zij niet in staat zijn om hoger dan het minimumloon te presteren.
   Dat betekent dus of soepsidie of een verder beroep op diegenen die wel juist hebben gehandeld, want solidariteit en sociale rechtsstaat.

   Asscher mag nu beslissen: Óf de grenzen dicht Óf de sociale vetpotten opheffen. Beiden blijven koesteren kan niet meer.

   Verwijderen
 25. "In het deftige Leiden liepen in de jaren tachtig van de vorige eeuw een paar gladde geleerden rond die meenden dat de kerken en de christelijke politici voorstander waren van migratie uit islamitische landen naar Nederland omdat het naar Nederland halen van moslims de algemene religieuze temperatuur in ons Koninkrijk een beetje zou laten oplopen. Van die lichte verhoging, mogelijk zelfs koorts, zouden de kerken en de christelijke partijen dan gaan profiteren, werd gehoopt en verwacht. "

  Het antwoord in deze tijd is een andere.
  Als de werkeloosheid zo groot is met de groeiende toestroom van Polen, Spanjaarden, Italianen, Bulgaren Roemenen, maar vergeet niet de Fransen, in gedachte, is het misschien een overweging waard om de oorspronkelijke bevolking te voorzien van een oprotpremie. Om dan maar elders in de EU te gaan werken. Net zoals ze dat bij de Spaanse en Portugese jeugd doen.

  Met de geboorte van de EUSSR en met de steun van dit kabinet, is het fascisme is terug.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sirik 11:29

   U schrijft: "Met de geboorte van de EUSSR en met de steun van dit kabinet is het fascisme terug".
   Ik neem aam dat u met de afkorting E.U.S.S.R. wilt zeggen Europese Unie van Socialistische Sovjet Republieken.
   Wat zulks met fascisme te maken heeft versta ik niet gans.
   Een hooggeleerde heer als Huub Hermans , professor in de Romaanse filologie te Groningue , heeft het in deze rubriek over politieke partijen met een neo-fascistische agenda.
   Zulks kan men uitleggen als een giftige uitval naar een bepaalde politieke partij in Nederland die ik niet met name zal noemen.
   Zelfs de meest naïeve lezer zal verstaan om welke partij het gaat.
   De professor gebruikt de term neo-fascisme met een duidelijke verwijzing naar de Repubblica Sociale Italiana die bestond van oktober '43 tot mei '45.
   Professor Hermans weet bescheid vermits hij gespecializeerd is in romaanse talen.
   Maar om de overleden U.S.S.R. net fascisme te associëren zoals u doet is onzinnig en verwarrend.
   De machthebbers in het Kreml gingen prat op het feit dat zij, de Sovjets, het meest geleden hadden onder de agressie van "het" fascisme en dat zij degenen waren die de overwinning op dat gehate fascisme hadden bevochten.
   Zelfs hun democratische opvolgers herdenken steeds Stalingrad en de capitulatie van het Derde Rijk.
   Zulks kan men verstaan als

   Verwijderen
  2. "Maar om de overleden U.S.S.R. met fascisme te associëren zoals u doet is onzinnig en verwarrend."

   Er zijn genoeg overeenkomsten en die gelden ook voor de huidige EU.
   Zo is er in beider geval geen sprake van daadwerkelijke volksvertegenwoordiging.
   Andere meningen dan de juiste wordt de kop ingedrukt.
   Propaganda.
   Onderdrukking, wegnemen van vrijheden.
   Het vernietiging van de economie.
   Bespioneren, afluisteren van bevolking.
   Het in werking stellen van immorele wetten.
   Verstoring van de openbare orde.
   Het uitlokken van oorlog.

   De machthebbers in het Kreml gingen prat op het feit dat zij, de Sovjets, het meest geleden hadden onder de agressie van "het" fascisme"
   De (boeren)bevolking had veel te lijden van oorlog en deportatie.
   En van communistische zuiveringen.
   In beide gevallen zo ongeveer dertig miljoen. Dat is bij elkaar opgeteld zestig.
   En, als toetje erna, 40 jaar concentratiekamp.

   "..en dat zij degenen waren die de overwinning op dat gehate fascisme hadden bevochten."
   yep. De tweede wereldoorlog is 'gewonnen' door de Russen. In vergelijking tot het oosten heeft het westen veel minder geleden.

   En nu beginnen we vrolijk aan een vierde Reich, alsof vrijheid nooit in gevaar is geweest.

   Verwijderen
 26. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ik snap niet dat mensen nog op sirik reageren.

  Hij vindt 't leuk, kan ie nog meer tekst in z'n kompjoetah kloppen.

  Laat die gozer toch gaarkoken in eigen sop. Een normaal gesprek aanknopen is toch niet mogelijk. Dus verdoe je tijd niet aan figuren die dat graag wensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. "Dat wil zeggen dat na een migratiegolf het ontvangende land er slechter aan toe is dan tevoren"

  De sociaaleconomische en culturele problemen zijn gigantisch. De uitkeringsafhankelijkheid, maar ook bijvoorbeeld criminaliteit zijn onder niet-westerse allochtonen gigantisch.

  Culturele achteruitgang zie je bijvoorbeeld ook bij het afgelasten van de voorstelling Aisha en speciale woning voor moslims.

  Lijkt mij geen demagogie, eerder realiteit.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. wiki:
  "........ embodied the state and claimed indisputable power. Fascism borrowed theories and terminology from socialism but applied them to what it saw as the more significant conflict between nations and races rather than to class conflict, and focused on ending the divisions between classes within the nation.[10] It advocates a mixed economy, with the principal goal of achieving autarky to secure national self-sufficiency and independence through protectionist and interventionist economic policies.[11] Fascism supports what is sometimes called a Third Position between capitalism and Marxist socialism.[12] Fascist movements emphasize a belligerent, virulent form of nationalism (chauvinism) and a distrust of foreigners (xenophobia), the latter closely linked to the ethnocentrism of many fascist movements. The typical fascist state also embraced militarism, a belief in the rigors and virtues of military life as an individual and national ideal, meaning much of public life was organized along military lines and an emphasis put on uniforms, parades, and monumental architecture.

  Influenced by national syndicalism, the first fascist movements emerged in Italy around World War I, combining elements of left-wing politics with more typically right-wing positions, in opposition to communism, socialism, liberal democracy and, in some cases, traditional right-wing conservatism. Although fascism is usually placed on the far right on the traditional left-right spectrum, fascists themselves and some commentators have argued that the description is inadequate"

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @ El_Houssain

  Uw vraag aan mij, dus waar blijft uw antwoord op mijn 'fouten in Koran door vergaren van sura's, t/m snippertjes aan elkaar plakken...'

  Mond vol tanden?

  "... dat er een huis van de vrede is en een huis van de oorlog', eeuwen later door iemand is bedacht en komt verder nergens voor in de geschriften".

  Het mooie 'Levensverhaal van Mohammed' werd ook eeuwen later bedacht; en Koran=het Huis van Oorlog met moordenaars in naam van 'Alluhakbar!' al zo getekend vanaf het begin islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Sirik 9:02

  U geeft een engels citaat uit Wikipedia over het thema fascisme.
  Zoals u ziet is het fascisme een historisch verschijnsel.
  Das war einmal, das kommt nicht wieder.
  Tegenwoordig is het woord fascist een ordinair scheldwoord, gebezigd door mensen als professor Huub Hermans en zijn geestverwanten, bedoeld om mensen met een afwijking naar rechts verdacht te maken.
  Deze nostalgiekers naar de tijd van de grote Socialistische Sovjet-Unie zouden, wanneer zij hun zin kregen, u en vele andere bezoekers van deze webstek hetzelfde lot doen ondergaan als Ferenc Szelassy, generaal Wlassov et alieni.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @ Jehan Daarom gebruiken ze ook niet de term fascisme maar neo-fascisme. Dat is geen historisch verschijnsel maar nog springlevend, en niet minder gevaarlijk dan het oude fascisme.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Ruud 12:18

   In mijn reactie aan Sirik (18 augustis 17:22) gaf ik een verklaring voor de term "neo-fascisme".
   Dit woord ontstond na de oprichting van de Repubblica Sociale Italiana in october 1943.
   Deze Republiek kwam tot stand om daarmee aan te geven dat Italië niet langer een koninkrijk was zoals vòòr de wapenstilstand met de westelijke geälliëerden op 8 september 1943.
   Aan deze neo-fascistische republiek kwam een einde in mei 1943 met de capitulatie van de duits-italiaanse strijdkrachten.

   Kunt u mij voorbeelden gaven van "neo-fascisme" in deze tijd?

   Verwijderen
 33. Zo meteen diversiteit in Duitsland:

  livestream: http://programm.daserste.de/pages/programm/detail.aspx?id=244DBD20D9B3C49AB6FD4FD66753C945

  BeantwoordenVerwijderen
 34. De gulden regel en de realiteit.


  Ik schreef: "
  sirik22 juli 2011 10:48

  Ik ben dol op proefjes.
  Stel we sluiten een hongerige leeuw en een onschuldig lammetje samen in èèn kooi op.
  En stellen de volgende regel, waaraan de winnaar zich niet aan zal zondigen, in:


  "‘Behandel anderen zoals ge zelf behandeld wilt worden’, of ook wel in de negatieve vorm: ‘Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.
  "
  Wedden dat het lammetje wint ?
  "

  Zoals u ziet, mijnheer Jansen...indianenverhaal.

  Lukas 6:31-36 (Herziene Statenvertaling)
  31 En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.
  32 En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.
  33 En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.
  34 En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.
  35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.
  36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is."

  In Egypte branden de kerken.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Wat ik mis bij Jansens betoog is dat diversiteit voornamelijk gedwongen diversiteit is.
  De wens tot diversiteit is namelijk niet spontaan ontstaan bij bevolking van het ontvangende land, noch dat het een noodzaak is.
  De wens tot diversiteit is er enkel dankzij lui die knettergek zijn en die de rekening bij anderen kunnen(!) leggen. Knettergek omdat 'ze' in het geval dat hun verzinsel negatief uitpakt nooit met de lasten er van dragen, maar dat zie je ook bij andere onderwerpen. Immigratie is een te onschuldig woord in deze. Beter is 'gedwongen immigratie'. Niet dat men gedwongen is om te gaan emigreren, maar dat de ontvangende kant gedwongen wordt om voor de gevolgen op te draaien. En die zijn enorm: scholing, onderdak, medische voorziening, een baan of uitkering, enz. enz.
  maar nog verwoestender zijn de gevolgen op (zeer) lange termijn. Voor de immigrant bijvoorbeeld.

  In de wetenschap dat men hier in een gespreid bedje belanden zal, weet ook de meest talentloze, incompetente werkschuwe dat hij/zij hier moet zijn. Immers als je aan zo'n onderneming begint is het laatste wat je kunt hebben een zwangerschap. Een wens die vaak voor hoogopgeleide Nederlanders pas na hun 25ste betaalbaar is. Immers een werkende Nederlandse (toekomstige) moeder dient eerst, vanwege belastingrecht, te werken voor het kind van een werkeloos geraakte allochtoon. Het restant, want de gemiddelde belastingdruk is hoger dan 50%, is voor haar eigen kind... indien betaalbaar.

  Putnam:
  Benefits
  "Creativity in general seems to be enhanced by immigration and diversity
  (Simonton 1999). Throughout history, for example, immigrants have
  accounted for three to four times as many of America’s Nobel Laureates,
  National Academy of Science members, Academy Award film directors
  and winners of Kennedy Center awards in the performing arts as nativeborn
  Americans "
  Hij is blind voor zijn tegenspraak. De generatie dat voortgebracht wordt door 'Immigrants' zijn.... 'Native born Americans'.
  Dus mocht er een voordeel zijn, dan is deze tijdelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. "Immigration is generally associated with more rapid economic growth."

  Dat is onzin. Iemand die onopgeleid is, qat kauwt, en geen zin heeft te werken kan onmogelijk een economische bijdrage aan de samenleving leveren. Een Noord-Amerikaan, naar NL geemigreerd, maakt een betere kans. Maar het mag ook een Vietnamees zijn.
  Als algemene regel is het dus onwaar.

  "
  In advanced countries with aging populations, immigration is important
  to help offset the impending fiscal effects of the retirement of the babyboom
  generation"
  Vergrijzing bestrijden door immigratie is niets anders dan het probleem verergeren, voor NL aantalinwoners/m2, en de rekening vooruitschuiven.
  Vergrijzing is een door policor veroorzaakt/aangepraat probleem.
  Inderdaad een "fiscal effect of retirement", wat je met van boven af opgelegde diversiteit, zeg maar etnische zuiveringen niet oplost.
  Bij 'vergrijzing' is
  vergroting van toegevoegde waarde per inwoner de oplossing, indiener al sprake is ven een 'probleem' ipv een door de staat of policor ongewenste verandering van de samenleving.

  "This new research suggests that immigration from the global South to the
  richer North greatly enhances development in the South, partly because
  of remittances from immigrants to their families back home and partly
  because of the transfer of technology and new ideas through immigrant
  networks. So..."

  Dat is een staaltje gelegenheid redeneren. In Ierland, een emigratieland bij uitstek, heeft men dergelijke ervaringen niet. Putnam beweert dat immigratie een toename van creativiteit oplevert. Als dat waar is geldt dat enkel voor een geselecteerd gezelschap, immers enkel de talentvollen genereren economische waarde. Over de gevolgen van mislukkingen heeft hij het niet. Het blijft onbewezen waar die veronderstelde creativiteit vandaan komt en waarom die niet meer aanwezig is bij de volgende generatie.

  policor probeert via 'regenboog diversiteit' een nieuwe gemeenschap, een eenheidsstaat te vormen.
  Of je het nou leuk vindt of niet !

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @ Floris Schreve

  "
  ... volkskrant.nl/vk/nl/12330/4-Uur-Nieuwsbreak/article/detail/3492934/2013/08/15/Hafid-Bouazza-Hysterie-zit-ingebakken-in-de-aard-van-Arabieren.dhtml

  Bouazza: “... Ik denk dat veel mensen onderschatten hoe zeer de onmin tegen de joden islamitisch bepaald is. Joden zouden zich niet aan verdragen hebben gehouden, ze zouden profeet Mohammed hebben proberen te vergiftigen, ze wilden de profeet niet erkennen - dat soort ideeën zijn heel diepgeworteld bij Arabieren. Ik zeg altijd: als de Palestijnen niet hadden bestaan, dan hadden de Arabieren ze wel uitgevonden. Arabieren zien zichzelf graag als slachtoffer. De profeet zei zoiets als: de islam begon als vreemdeling en zal altijd een vreemdeling blijven. Hulde dus aan mijn trouwe volgelingen!...'

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @ Godelieve van den Berg: Tja, laat ik daar nu eens een vriendelijk antwoord op geven. Hafid Bouazza… ik vond hem vroeger interessanter dan nu. Overigens lees ik vaak met veel interesse wat zijn zusje te melden heeft. Wat betreft de Palestijnse kwestie, natuurlijk wordt en is deze schaamteloos misbruikt door allerlei foute Arabische regimes en politieke bewegingen, als klassieke bliksemafleider. Precies zoals GW dat doet met ‘de Moslims’ of de EU (EUSSR, volgens een enkele reaguurder/papegaai alhier, zie je hoe effectief die methode is?). Maar om nu te zeggen dat er geen issue is? Ik zou alleen al een heleboel Israëlische bronnen (of Joodse, voor de goede orde, dat zijn twee verschillende dingen) kennen die daar toch een beetje anders tegenaan kijken. Wat te denken van het werk van Israëlische historici als Ilan Pappe of Avi Schlaim? Een journaliste als Amira Hass? Israëli’s voor wie ik de grootste bewondering heb. En wat te denken van een organisaties als Gate 48, of Breaking the Silence? Doen goed en belangrijk werk.

  Wat betreft negatieve uitspraken over Joden in de islamitische traditie, ze zijn er. Toch spande het Christelijke antisemitisme (en later het seculiere antisemitisme in de westerse wereld) nog altijd de kroon. Kijk eens naar hoe vaak pogroms zijn verdedigd met het Bijbelse 'Zijn Bloed kome over ons en onze kinderen' (Mattheus 27: 25). Of wat profane, dan wel semi-Heidense 19e eeuwse nationalisten als Richard Wagner, maar ook Huston Stuart Chamberlain of de Gobineau deden met de Ahasveros-Mythe, of de noties van 'de Wandelende Jood' en 'de Eeuwige Jood'? Daar haalden de Nazi's weer hun inspiratie vandaan.

  Wat betreft noties van iets als ‘Volksaard’, ik ben er niet zo van, om heel eerlijk te zijn. Vind het een beetje negentiende-eeuws. Stukje culturele antropologie van de koude grond, of in ieder geval van voor 1950 (al waren er toen ook al antropologen die daar goed de bezem door wilden halen, sterker nog, die waren er ook al in 1920). Eerlijk gezegd zou ik ook niks durven zeggen over ‘de volksaard’ van de Nederlander. Zie eens hoe veelvormig en divers die is. Kijk alleen al op deze site (vooral naar alle verschillende reacties). Ben benieuwd wat een cultureel antropoloog met een onbevangen blik hiermee zou kunnen. En vooral wat voor conclusies hieraan zijn te verbinden omtrent ‘de Nederlandse volksaard’. Wat een beschaafde natie! Zo zie je maar, toch goed dat begrippen als ‘volksaard’ al geruime tijd in onbruik zijn geraakt bij antropologen. Wij allen met ons saampjes ‘één volksaard’? We hadden er samen met ons allen niet aan moeten denken, hoe ‘samen voor ons eigen’ die nieuwe politieke beweging, die ook onder de reaguurders van dit forum enige aanhang kent, ook is (je weet wel waar ik het over heb ;) ) Toenmalig Prinses, nu Koningin Maxima had toch een beetje gelijk met haar uitspraak ‘dé Nederlander bestaat niet’, al vielen juist degenen die het nieuwe volksnationalisme omarmen toen over haar heen. Trouwens best ironisch om zo’n antwoord te moeten formuleren onder een artikel met de titel ‘Diversiteit is schadelijk’. Kennelijk niet altijd dus. Ik vind het echt niet erg om een beetje anders te zijn dan de meeste reaguurders alhier. Teveel ‘wij-gevoel’ is ook niet goed (ook een beetje klef trouwens). Ik weet overigens niet hoe dat zit bij de rest van de participanten alhier, maar ik heb die gevoelens in ieder geval niet ;)

  Als er al op Nederlands microformaat niet een echte volksaard valt te definiëren, denk ik dat dit een hele lastige klus wordt bij het Grote Midden Oosten en Noord Afrika, laat staan om een uitspraak te doen over ‘de Volksaard’ van alle volkeren, waaronder zich aanhangers van de islam bevinden.

  Ben ik zo essentialistisch genoeg? Ook voor Hans Jansen? Of is dit weer iets te postmodern Saidiaans? Ik vraag het maar even ;)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Kennelijk niet altijd dus."

   Kennelijk slaat op ....?

   Verwijderen
  2. Floris Schreve 7:36

   Bent u een Vlaming?
   Schreve is zuidnederlands voor grens.
   Met uw reactie zijt gij in ieder geval niet over de schreef gegaan.
   Wist niet dat Hafiz Bouazza een kleine zuster had.
   Volksaard.. ge kunt ook zeggen; nationaal karakter.
   Klinkt wellicht minder besmet in uw zienswijze.
   U schijnt een heilig vertrouwen in de culturele antropologie te koesteren.
   Ik kan u zeggen: het is een kul-vak.
   Nochtans is het wel zo dat daar zo iets als een volksaard.
   De socioloog professor A.N.J. den Hollander behandelde dit thema in zijn voordrachten over vooroordelen en stereotypen.
   Hij haalde een vermakelijk voorbeeld aan:
   Hollanders vinden het zonde als daar een dubbeltje in de sloot rolt.
   Ze spreken van een etentje waar een normaal mens maaltijd zegt.
   Een andere oud-leerling van professor Den Hollander is John Jansen van Galen van Het Parool.
   Men heeft professor Den Hollander in 1969 van de universiteit weggepest omdat hij niet links genoeg was.
   Zo zijn ze, les sadiques rouges.


   Verwijderen
  3. "Wat betreft negatieve uitspraken over Joden in de islamitische traditie, ze zijn er. Toch spande het Christelijke antisemitisme (en later het seculiere antisemitisme in de westerse wereld) nog altijd de kroon. Kijk eens naar hoe vaak pogroms zijn verdedigd met het Bijbelse 'Zijn Bloed kome over ons en onze kinderen' (Mattheus 27: 25). Of wat profane, dan wel semi-Heidense 19e eeuwse nationalisten als Richard Wagner, maar ook Huston Stuart Chamberlain of de Gobineau deden met de Ahasveros-Mythe, of de noties van 'de Wandelende Jood' en 'de Eeuwige Jood'? Daar haalden de Nazi's weer hun inspiratie vandaan."

   Dat is onsportief ! Zomaar lukraak de islam ervan beschuldigen dat ze aan Jodenhaat zouden doen en dan dit niet onderbouwen. Voor hetzelfde geld zou dit een onheuse of valse beschuldiging kunnen zijn. Niet netjes, Floris !

   "Koningin Maxima had toch een beetje gelijk met haar uitspraak ‘dé Nederlander bestaat niet’, al vielen juist degenen die het nieuwe volksnationalisme omarmen toen over haar heen."
   'Had' of 'heeft' ?

   Het vervelende van zo'n uitspraak is dat zij dat nooit heeft toegelicht noch onderbouwd waarom dit dan zo zou zijn.
   Best wel belangrijk want is dé Nederlander niet bestaat, bestaat dan ook dè Duitsser dan ook niet ? Fransman, Belg, Zuid-Afrikaan, Inuit ?
   Of bestaan die allemaal wel, maar dan enkel de Nedderlander niet ? Straks bezoekt ze nog een land en dan blijkt daar niemand te bestaan ! Wat heb je dan aan zo'n bezoek als je diezelfde mensen telkens maar weer tegen komt ?
   De regenboog mens! Verkansies kunnen dan in sommige gevallen een stuk goedkoper. Een zomerkamp bijvoorbeeld voor regenbooggezinnetjes met opgroeiende regenboogkindertjes. Heel de wereld één zonnige vlindertuin !
   "Teveel ‘wij-gevoel’ is ook niet goed (ook een beetje klef trouwens). "
   Ja teveel Wij-gevoel, klef. Tja geen solidariteit en geen sociale rechtsstaat dan maar.
   Ben ik best wel mee eens. Nu we, sorry, toch bezig zijn, is, bij nadere beschouwing, eigenlijk schandalig dat Marokkaanse kindertjes verboden wordt om op het schoolplein anders dan Nedderlands te praten.
   Ieder kind zou de taal naar keuze van de ouders moeten kunnen spreken. Iemand dwingen een taal te leren is immoreel. Afschaffen die zwemlessen !
   Maar natuurlijk ook het belastinggeld terug, want 'we' zijn niet gek.

   Verwijderen
 39. Niets te maken met ‘foute Arabische regimes”. Hafid Bouaza erkent dat Jodenhaat generiek met de paplepel ingegoten voortkomt uit Koran en Mohammed. Israël is de terugkeer van de 'door Allah verbannen Joden' daar gaat het om in islam. 'Ons islam Palestina' werd veroverd door uitheemse islam Arabieren, en daarna door islam 'Turkije', die als veroveraars Israël elk recht geven op heroveren, Israel als zodanig geen “issue” is!

  Wat 'de zonen van Allah' aanrichtten in Europa beschrijft Oriana Fallaci:... freethinker.nl/ index.phpoption=com_content&task=view&id=101&Itemid=43,

  'niet meer beschikbaar'?

  in Engels: http://www.amazon.com/The-Force-Reason-Oriana-Fallaci/dp/0847827534

  Pakistan staat bovenaan de lijst van christenvervolgingen, en die in álle islamlanden ten minste gediscrimineerd worden, w.o. Marokko en Turkije is GW 'donder op!'

  “Zijn Bloed kome over ons en onze kinderen' is geheel tegenstrijdig Jezus Christus aan het Kruis: ‘Vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen’. "Seculier" antisemitisme” komt waarschijnlijk voort uit jaloersheid, w.o. van Hitler ‘de Joden zijn te gewiekst/doen het te goed’. En tegen ‘christendom=Nieuwe Testament , was Hitler vanzelfsprekend vóór Koran ‘vernietigen van Joden en christenen’, is GW: ‘Mein Kampf Koran’ - opdoeken dat boek.

  ‘Dé Nederlander bestaat niet’, de “Nederlandse volksaard” wél anders dan de Franse, Engelse, Argentijnse, en heel anders dan de Chinese,Japanse Arabische, ... 'Arabieren makkelijk ontvlambaar' volgens Bouazza en islam generiek ‘schaamtecultuur’ zetten uw 'antropologen' voor schut.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. "Rechter verbiedt subsidie aan SGP omdat de partij vrouwen geen politieke functies gunt. De SGP kreeg wel gelijk in het punt dat zij vrouwen als politieke partij gemachtigd is op basis van hun geloofsprincipe geen politieke functies toe te kennen. De Wiarda Beckmannstichting beraad zich over een hoger beroep."

  Zo rolt policor. De fundamentalisten der PvdA zullen niet snel rusten voordat zij alles onder controle hebben. Helemaal niet gestoord door politiek standpunt van de SGP, maar wel 'strijden voor rechtvaardigheid', omdat men geen tegenstand wenst.
  Nergens wordt een andere diversiteit geduld dan die van de partij, de enige juiste. u bent gewaarschuwd, want ook uw diversiteit is niet veilig.

  Stom van de SGP-christenen om zich door ook niet- gelovigen te laten betalen. Makkelijk graaien in andermans portemonnee om vervolgens fietsverbod op zondag, verbod op abortus en euthanasie of winkelsluiting af te dwingen. Lukas 6:31 (laat de ander met rust) wordt enkel door de PVV beleden.

  Met de 'V' van Vrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Godelieve van den Berg, geloof je zelf wel wat je schrijft? Het is iets teveel ideologie en geen enkel inzicht in de geschiedenis. Bijvoorbeeld het gaat er niet om hoe jij of ik tegen het Christendom (of die Bijbelpassage) aankijken, het gaat erom hoe die passage in de loop der eeuwen is geïnterpreteerd en/of toegepast. Dat is wat er toe doet. En wil je dan nog beweren dat er minder Jodenvervolgingen onder het Christendom, dan onder de islam hebben plaatsgevonden?
   Oeps, niet teveel over ideologie beginnen hier, want dan komt Hans Jansen nog een keer aanzetten met dat artikeltje van Bill Warner, die beweerde dat er meer antisemitische passages in de Koran staan dan in Mein Kampf :) Smiley is misschien ongepast, maar het was wel een beetje om te lachen.
   Verder, Godelieve, als je de Heilige Boeken leest zul je zien dat zowel het Oude Testament, als het Nieuwe Testament, als de Koran zichzelf voortdurend tegenspreken. Heel lastig, daarom hebben fundamentalisten het altijd zo moeilijk. Een religie uitsluitend beoordelen op de overgeleverde teksten (zeg maar de essentialistische methode) is dan ook niet reëel. Oeps, niet teveel over essentialisme beginnen, zeker niet hier. Als de dingen lekker helder zijn moet je ze vooral niet te ingewikkeld maken ;) Dat zorgt alleen maar voor kortsluiting bij diverse reaguurders.

   Verwijderen
  2. Een religie uitsluitend beoordelen op basis van geruchten is inderdaad link.
   Praktischer is het om naar het (voorlopige) eindresultaat te kijken.

   Zo kunnen veel joden in Europa (weer) in alle rust in vrijheid leven. In christelijk Amerika, Noord en Zuid, zijn joden nooit vervolgd. De meeste Europese joden zijn dankzij een (linkse) ideologie vermoord, niet vanwege een christelijke ideologie of volksaard.
   In tegenstelling tot de joden in het gehele Midden-Oosten gebied. Daar zijn ze in de loop der eeuwen gedecimeerd. Net zoals de christenen overigens, ook daar is weinig meer van over.

   Kijken we naar de documentatie, staat er in de bijbel geen oproep tot jodenvervolging, terwijl de koran bol staat van velerlei oproepen tot moord en doodslag, onderdrukking van andersdenkenden en ander geweld. En homo's !

   Floris heeft hier zijn onwetendheid betreffende de koran maar weer eens aangetoond.
   Alleraardigst als hij weer met zijn bibliotheek komt aanzeulen.

   Verwijderen
 41. @Godelieve van den Berg: Heb jij je ooit gerealiseerd dat er in Europa veel meer Joden zijn vermoord dan in de Arabische wereld? (neocon agitprop, al is ook Hans Jansen daar soms dol op, laten we er even buiten). En ‘zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ zou ‘gecompenseerd’ worden met een andere tekst? Kijk, het gaat er niet om of de antisemitische interpretatie van dit citaat terecht is (dat is een theologische discussie). Zelf ben ik totaal niet gelovig (niet moslim, niet Christen) en bovendien dat is volstrekt irrelevant voor de kwestie hoe deze passage is ‘toegepast’ in de Christelijke traditie. Waar het om gaat is hoe een Bijbelpassage door de eeuwen is geïnterpreteerd en hoe daarnaar is gehandeld. Daar heb je dus blijkbaar geen flauw benul van.
  De Spaanse en de Portugese Joden kwamen hier bijvoorbeeld, ná de Reconquista van het Iberisch schiereiland. Voor wie waren zij nou eigenblijk gevlucht? Ik wil hier overigens zeker niet beweren dat Joden het altijd even goed hadden onder de islamitische overheersing (er zijn daar ook zeker vervolgingen en pogroms geweest), maar blijkbaar heb je geen benul van de Christelijke jodenvervolgingen. Of wil je ook beweren dat de Holocaust een islamitisch idee was? Het is trouwens tegenwoordig een trend in nieuw-rechtse islamofobe sfeer om dat te doen. De Holocaust zou een idee zijn geweest van de Groot Mufti van Jeruzalem Haj Amin al Husayni (zie de verschillende Hasbara-sites, die ook in het Nederlandse taalgebied bestaan). Alhoewel, misschien beter niet over beginnen, het zou verschillende lieden hier zomaar op een idee brengen. Maar wat mij betreft is het bijna een nieuwe vorm van Holocaust negationisme.
  Om je eigen cultuur en geschiedenis en die van andere culturen te beoordelen is het echt niet verkeerd om de eigen geschiedenis te kennen (en niet alleen een patriottische versie ervan, maar vanuit verschillende invalshoeken). Beste Godelieve van den Berg, ga je daar eens in verdiepen.

  Van de geschiedenis en de ontwikkeling van het vak culturele antropologie, hoe te kijken naar cultuurverschillen, etc. heb je kennelijk ook geen idee, dus ook hier weer mijn suggestie: ga je inlezen. Ergens een beetje verstand van hebben is echt geen linkse hobby. Boeken zijn niet vies.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Ik wil hier overigens zeker niet beweren dat Joden het altijd even goed hadden onder de islamitische overheersing (er zijn daar ook zeker vervolgingen en pogroms geweest), maar blijkbaar heb je geen benul van de Christelijke jodenvervolgingen."

   Jij hebt zeker geen benul van islamitische Jodenvervolgingen, anders had je die wel genoemd. En als je ze genoemd had, dan had je ook verwezen naar inspiratiebronnen.

   "Ik wil hier overigens zeker niet beweren dat Joden het altijd even goed hadden onder de islamitische overheersing"

   Een dubbele ontkenning !
   Poeslief, als het om uitroeiing gaat.

   Klinkt als :
   "Ik wil hier overigens niet beweren dat Joden het altijd even goed hadden onder het nazibewind "
   Dat klopt, die hebben het zeker niet makkelijk gehad.
   En niet als: "Henk en Ingrid zijn extreem rechtse neo-fassistiese rechts islamofoben die dom en angstig zijn"

   Verwijderen
 42. @ Jëhan21 augustus 2013 16:
  ´U schijnt een heilig vertrouwen in de culturele antropologie te koesteren.Ik kan u zeggen: het is een kul-vak.´(aan Floris Schreve 7:36):

  Zoals de culturele antropologie zich dezer dagen manifesteert, moet ik u bijvallen. Haar bijdragen komen neer op niet veel meer dan gebabbel van politiek geëngageerde journalisten.
  Vreemd aan die ´moderne´ culturele antropologie (M-CA) is haar vervreemding of verloochening van de klassieke voorgangers die de Culturele Antropologie hebben gesticht en van wie de M-CA wel de naam heeft geconfisqueerd, maar niet hun wetenschappelijke inzichten gevolgd. En inderdaad, teren op andermans roem doe je het beste door ´andermans´ dood te zwijgen.

  De afgelopen maanden kreeg ik op het internet artikels onder ogen over neef / nicht huwelijken tussen ´onze´ allochtonen. Geschreven door cultureel-antropologen begon ik er geïnteresseerd aan, en dit vooral gedreven door mijn nieuwsgierigheid naar hun referenties aan Claude Lévi-Strauss.* Gegeven het onderwerp en de disciplinaire achtergrond van de auteurs zijn die onvermijdelijk. Maar mijn belangstelling slonk snel en verdween ten slotte geheel. Want die verwijzingen waren er niet - alsof ze nooit van CLS hadden gehoord**
  - en concomitant met die omissie walmde je de schandalige ignorantie van de schrijvers op het onderhavige terrein je tegemoet.

  De culturele antropologie van Tylor, Linton, Radcliffe-Brown, Lowie, Louis Dumont en Lévi-Strauss, en vergeten wij ook niet onze Rassers en de Josselin de Jong, is door nominale ´écrasons les infames´ antropologen ter zijde geschoven en geëclipseerd. Maar de Klassieke Anthropologie is niet verloren gegaan. Haar schatten wachten om te worden opgegraven.

  * The Elementary Structures of Kinship, 1969 (1949)
  ** Gelijk psychologen die nooit iets van Jung of Freud hebben gelezen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. HPax 20:21

   U antwoordt mij in stede van Floris Schreve omtrent mijn opmerking over de antropologie.
   Floris Schreve heeft zijn handen vol met Godelieve.
   U citeert Lévi-Strauss.
   Spijtig genoeg noemt u zijn werk Les structures élémentaires de la parenté met de engelse titel.
   Lévi-Strauss was een Brusselaar, naar ik vermoed uit een franstalig midden. Later werkte hij in Frankrijk.
   Het lijkt mij derhalve meer voor de hand liggend om zijn werk in het frans te bestuderen en niet in het engels.
   Een vreselijke verantwoording voor de engelse ziekte aan de Universiteit van Amsterdam draagt professor A.J.F. Köbben, antropoloog.
   Deze uit zijn krachten gegroeide lummel met bebop-haar was een gallofoob.
   Anet Bleich noemt hem in haar biografie over Joop den Uyl (Amsterdam 2008).
   Hij vormde tijdens de laatste jaren van de duitse bezetting een kongsi met de reeds genoemde J. den Uyl een een zekere Meilof IJben, geschiedkundige.
   Gewapende weerstand boden de heren niet.
   Zulks lieten ze over aan het voetvolk.

   Verwijderen
 43. Eerlijk gezegd heb ik iets meer vertrouwen in hedendaagse cultureel antropologen dan het geouwehoer over cultuurverschillen aan de borreltafel van Dom Rechts, als jullie me dit allemaal niet erg kwalijk nemen. Een interessante beschouwing over het denken over cultuurverschillen en de ontwikkeling van zowel de antropologische als de filosofische kijk hierop, is hier te raadplegen (van Sjoerd de Jong, uit de NRC van alweer een paar jaar geleden), zie http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/gelijker-dan-de-rest
  Wellicht volkomen zinloos, want niet volgens de gewenste ideologische inkleuring, maar toch, als het mogelijk is, doe er je voordeel mee ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 44. @Floris Schreve,

  Over die jij-bak dat christelijk Europa 400 jaar geleden net zo moorddadig was als de Arabische wereld toen was en nu nog steeds is; dat klopt. Het christendom was inderdaad eeuwenlang net zo moorddadig als de islam toen was, en nu nog is.

  Dat is echter niet waar het nu om gaat.
  - Jansen schrijft dat diversiteit ook nadelen heeft, bijvoorbeeld als bepaalde nieuwkomers anders over ongelovigen denken dan de reeds aanwezigen.
  - En warempel, er zijn in Nederland inderdaad een hoop problemen met nieuwkomers die geen joden, homo's, vrouwen, afvalligen of zelfs Nederlanders accepteren.
  - Sterker nog, alle Europese landen met moslimimmigranten kampen met ongeveer dezelfde problemen.

  Dan is het antropologisch en filosofisch gezien reuze interessant te weten dat Luther ooit net zo over joden dacht als veel islamitische kinderen van een jaar of 8 nu. Maar Luther en zijn aanhang houden zich nu niet bezig met geweld tegen joden en aanslagen op synagogen; veel moslims wel.

  Natuurlijk waren de christenen vroeger ook geen lieverdjes, net zo min als de hier net zo irrelevante Hunnen, Romeinen en Azteken. Daarom ben ik zo blij dat het christendom eeuwenlang keihard is bekritiseerd; daardoor is het christendom inmiddels een stuk beter te pruimen. Jammer dat de islam niet bekritiseerd mag worden omdat zowel moslims als socialisten beweren dat de islamitische wetgeving die dat verbiedt hier relevant zou zijn.

  Jouw argument dat het dom-rechts is om reële problemen te erkennen is weliswaar zeer politiek correct, maar daarom dus ook onjuist.
  Het zal je verbazen, maar buiten het links-politieke toneel is het erkennen van reële problemen vrij veelvoorkomend.

  Een loodgieter bijvoorbeeld censureert en beledigt geen lekkages; hij erkent ze en verhelpt ze dan. Een automonteur doet hetzelfde met een weigerende versnellingsbak of een versleten koppeling.

  Zelfs linkse mensen blijken bij hun eigen fiets vaak heel goed te weten dat ze een lekke band moeten erkennen om die te kunnen plakken. Traditioneel linkse argumenten als beledigingen, censuur, intimidatie en geweld maken op een lekke band geen enkele indruk. Ook jij-bakken over lekke tractorbanden rond 1900 zullen een lekke fietsband nu niet minder lek maken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Opa oma Schreve, wel of niet ontsnapt aan de gaskraan, (Floris begon er zelf over) hebben een kleinzoon die applaudisseert voor de komst van de Koran, een boek waarbij het kwadraat van "Mein Kampf" verbleekt. Zelfs "Mein Kampf" zoekt desperaat redenen om de slachtpartij goed te praten daar waar in de koran expliciet en meermaals vertelt wordt dat joden dood moeten omdat ze jood zijn, omdat het een opdracht van god is.
   Er wordt dus zelfs geen moeite gedaan om een goed excuus te verzinnen.
   Floris en c.s. is meerdere malen vertelt over deze nare berichten. Bijvoorbeeld Jansen heeft middels nauwkeurige onderzoekingen een zo juist mogelijk beeld van deze onprettige inhoud gegeven. Maar hij is de enige niet.

   Het enige waarmee zij reageren is middels een scheldpartij en dom geleuter.
   Kennelijk luiheid of pure angst om de desbetreffende passages van de koran in zich op te nemen. (Dat verschijnsel deed zich in de tijd van Jodenvervolgingen ook voor. Begrip zoeken voor je beul, maar dat was in oorlogstijd).
   Er niet het kleinste stukje tekst in de koran te vinden waarin opgeroepen wordt om ten alle tijden je fatsoen te houden.
   In tegendeel.
   "Doodt waar je ze kunt vinden"
   "Onder deze steen is een jood. Doodt hem!"
   enz, enz.
   Maar ook "maak geen vrienden als het ongelovigen betreft"
   Floris is zo'n sukkel, die denkt dat hij vriendjes met ze is. Een onschuldig lammetje kan nooit vriendjes zijn met een tijger, ook al beweert de laatste van wel.
   De Florissen van deze wereld houden zich onwetend of zijn dat daadwerkelijk.
   En agressief, inderdaad.

   Verwijderen
 45. hahaha, goedzo Sirik, prachtig om dit verwijt van een dappere anonieme dreksmijter te krijgen. Ik heb het al weleens eerder gezegd, ook in een in een andere discussie met jou op deze site, maar ik ben iedere keer diep onder de indruk van de grootse heldenmoed van dit reaguurdersleger. Het toekomstige verzet van Nederland, ik heb het al een keer gezegd, maar ik wil dit graag nog een keertje herhalen.

  BeantwoordenVerwijderen

 46. Geachte Heer Floris, met uw hoghe sprongen lijkt het wel gedaen. Uw laatste povere reactie staat mij toe u deze (aangepaste) sprake toe te voegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. @ Floris Schreve

  “Heb jij je ooit gerealiseerd dat er in Europa veel meer Joden zijn vermoord dan in de Arabische wereld?”

  U ‘snugger’: Er zijn nog nauwelijks of helemaal geen Joden meer in islamlanden, dus waar zijn die gebleven áls die daar ooit in grote getalen aanwezig waren óm te kunnen vermoorden? Ironisch genoeg door Israël archeologen, vondsten in Afghanistan die bewijzen dat Pashtun Joden zijn – d.o. veel Talibans - die heftig anti-Joods a la islam:

  ...www.digibron.nl/search/detail/012dc3719d64c0d5fd660da9/de-neergang-van-het-jodendom-in-afghanistan

  Libanon (en Egypte) nu ‘Arabisch land’ genoemd – nooit geweest, nooit kan zijn. ‘Arabisch’ door islam, Libanese taal foetsie, christenen meer en meer vluchten, in Egypte gruwelijk voortgaat. In Afghanistan, christenen 'haram', kinderen Arabische Koran leren die ze niet begrijpen, mag niet in hun moers taal – doodstraf wacht.

  ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ zou ‘gecompenseerd’ worden met een andere tekst? Kijk, het gaat er niet om of de antisemitische interpretatie van dit citaat terecht is”

  Helemaal geen ‘interpretatie’ nodig – de zin is overduidelijk. Anti-Semitische christenen verloochen Christus aan het Kruis die (ná ‘laat hun bloed over on komen ....) zei: ‘VERGEEF het hen want zij weten niet wat zij doen’ - specifiek die Joden en andere betrokkenen, dus niét alle Joden/Jodendom. Dus, ná VERGIFFENIS door hun GOD/Messias, áls christenen FOUT handelden:

  * Tegenovergesteld vergiffenis door Jezus Christus

  *Zonder Kruisiging van Christus – geen Christendom/christenen.

  * Nieuwe Testament behoeft geen “interpretaties’

  * Oude Testament/Thora wél; en veel tegenstrijdig N.T., en vol met ‘zondigheid’ - mochten katholieken O.T. niet lezen t/m 19e eeuw of zo.

  Waarom ‘dat andere boek’ geheel misdadig is – andere keer uitleggen - aan betweters zoals u.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Godelieve 23:27

  U schrijft over israëlische archeologen die bewezen dat de Pathanen (u noemt ze Pashtunen) Joden zijn.
  Wat zegt Wikipedia daaromtrent?
  Een libanese taal bestaat niet en heeft nooit bestaan.
  Voor de komst der muzelmannen in de 7e eeuw sprak men daar Aramees.
  Helleens was de taal van het bestuur vermits ja Libanon behoorde tot het Byzantijnse Rijk.
  De oude taal van Libanon is het Phoenicisch maar ik vermoed dat deze taal reeds was uitgestorven voor de komst der muzelmannen.
  Rooms-Katholieken mochten vroeger niet in de Bijbel lezen.
  Zulks is misschien wel de meest zinnige opmerking in uw bijdrage.
  In de eerste helft van de jaren '90 las ik De Telegraaf.
  Deze gazet liet eens een pastoor aan het woord.
  Deze sprak en zeide:
  "De Bijbel is een heel moeilijk boek. Die mag je niet zomaar lezen".
  Woorden die steeds actueel zijn.


  BeantwoordenVerwijderen
 49. @ Jehan

  “Israëlische archeologen en Pathanen Joden. Wat zegt Wiki?:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Pashtun_descent_from_Israelites

  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/Afghanistan.html

  http://www.youtube.com/watch?v=_qGYW3thWm4

  Malouma Syrié (ben ik geweest) Aramees:

  http://www.youtube.com/watch?v=JW6Q2wzCElU

  Libanees Phoenician of Syriac = variant Aramees? vergeten welke taal genoemd werd.

  http://www.youtube.com/watch?v=2C0sS72Q4ik

  Zulks is misschien wel de meest zinnige opmerking in uw bijdrage.

  Tot uw dienst dat "zulks" meest "zinnig" was - tenminste wat zinnigs - toch!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Godelieve 00:56

   Dank voor de webstekken dewelke gij mij aanbeveelt.
   Heb ze nog niet geraadpleegd.
   Aramees is inderdaad hetzelfde als "Syriaque".
   Ik bezig de franse term.
   Voor de muzelmaanse invasie waren daar reeds arabische invloeden in Syrië.
   Men denke aan het rijk van Koningin Zaynoubîa in Tadmur.
   De naam Mal'ouma ken ik niet als plaats.
   Wel als voltooid deelwoord van het arabische werkwoord 'alima, kennen.

   Verwijderen
 50. Zo… ik zie dat als ik een paar dagen afwezig ben geweest het niveau van de discussie behoorlijk gestegen is. Sirik, wat is er met je aan de hand? Pilletje vergeten? Vervelend lijkt me dat, zo’n weekend-depressie. Realiseer je zelf wel wat je hier allemaal opschrijft? Het maakt op mij een beetje een labiele indruk. Weet ook niet of jouw partij, de PVV, hier blij mee zou zijn. Kennelijk weet mijn persoontje zo’n razernij in je op te wekken, dat ik me bijna zorgen ga maken. De teksten die je hier in het forum hebt uitgebraakt spreken voor zich. Wil je erover praten of zullen we het hierbij laten?
  Godelieve, je maakt er weer een ontzettende hutspot van. Zo erg, dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen om je te helpen. Ten eerste schort het nogal aan je historische kennis en ten tweede heb je geen idee hoe in de loop der tijd de oude teksten van de Heilige Boeken zijn ‘toegepast’ (daar gaat het namelijk om). Mijn suggestie is, nogmaals, ga je inlezen, niet in de laatste plaats in de geschiedenis van het Jodendom. En raadpleeg dan vooral wetenschappelijke en geen activistische literatuur (zoals de boeken van Bat Ye’or). De kennis en het inzicht volgen dan vanzelf. Dat er geen joden meer in de islamitische wereld zijn, zou ik niet zonder meer willen zeggen (geldt overigens ook voor Europa). Er zijn wel heel veel verschillende factoren waarom er soms Joden vertrokken uit Europa, of uit de islamitische wereld. Of juist gebleven zijn. In de loop der tijd zijn er vaak verschillende factoren geweest, die ervoor hebben gezorgd dat juist…. Voert een beetje ver voor een forumbericht. Is een complexe geschiedenis. Maar daarom, lees je in. Ik zou eerst die basale kennis op orde krijgen, voordat je je op nieuwe avonturen stort, zoals de vermeende Joodse herkomst van de Afghaanse Pashtu-bevolking. Of met wilde stellingen komen dat het Nieuwe Testament geen interpretaties behoeft. Jouw religieuze voorkeur gaat me natuurlijk niks aan, maar weet je wel zeker of dat zo’n goed idee is? Of zelfs mogelijk? Want ook het Nieuwe Testament (misschien juist het NT) spreekt zichzelf voortdurend tegen. Doe maar eens een vergelijkend onderzoekje naar de vier canonieke Evangelieën en laat je verrassen.
  HPax, succes met je boek. Misschien moet ik je toch aanraden om er een echte uitgever voor te vinden, dan hoef je er niet in allerlei fora mee te leuren. Dan gaan er gewoon recensie-exemplaren naar de diverse kranten en relevante tijdschriften en dan volgt de eeuwige roem vanzelf.
  Overigens begin ik het een klein beetje met Hans Jansen te doen te krijgen. Veel oude vijanden begrijp ik, als ik de verschillende artikelen op zijn site lees. Maar om dat nou te gaan compenseren met dit soort vrienden…. Enfin, waar bemoei ik me mee. Mijn zaak niet.
  Ik vraag me af of ‘het islamdebat’ met dit soort bijdragen vooruit geholpen wordt (dat was toch een beetje oorspronkelijk het idee?). Maar als ik de bovenstaande bijdragen bekijk zie ik het somber in.
  Er schiet me een anekdote te binnen, die Hans Jansen mij jaren geleden zelf vertelde. Dat was dat er na militaire parades in Saddams Irak de ziekenhuizen vol lagen met de deelnemende militairen die met scherp in de lucht hadden geschoten. Want zo’n kogel komt natuurlijk met een rotvaart terug en zo schiet je jezelf onbedoeld in eigen voet. Dus mijn algehele advies is: kijk een beetje uit.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Toch een hele geruststelling dat :

   "Er niet het kleinste stukje tekst in de koran te vinden waarin opgeroepen wordt om ten alle tijden je fatsoen te houden.
   In tegendeel.
   "Doodt waar je ze kunt vinden"
   "Onder deze steen is een jood. Doodt hem!"
   enz, enz.
   Maar ook "maak geen vrienden als het ongelovigen betreft""

   ongemoeid is gelaten, waarvoor dank.


   " vol lagen met de deelnemende militairen die met scherp in de lucht hadden geschoten. Want zo’n kogel komt natuurlijk met een rotvaart terug en zo schiet je jezelf onbedoeld in eigen voet"
   Erg onwaarschijnlijk. Alleen in de beste cartoons vallen terugkerende kogels precies in de zelfde loop.

   Verwijderen
 51. Jehan - a.u.b.:

  Aramees dorpje met klooster:

  youtube maaloula syrie

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ma%27loula

  BeantwoordenVerwijderen
 52. @ Floris Schreve

  u walgelijk zelfingenomen, en betweter. Niets te maken met mijn ‘religieuze instelling”, wel analyse:

  Essentieel ‘oorzaak en gevolg’:

  Oorzaak: gewelddadige Koran, Mohammed en hadiths. Gevolg: vanaf het begin allerlei, en voortdurend geweld inclusief 'jihad'/

  Oorzaak: Het N.T. Jezus: ‘Keer uw vijanden de andere wang toe', en ‘Geef aan de keizer wat hem behoort...’ = Scheiding van Kerk en Staat. Beide uitspraken oorlog 'In naam van Jezus Christus' VERBIEDEN. Is 'Vergeef het hen want zij weten niet wat ze doen' - onuitwisbare VERGIFFENIS.

  Wat "men niet begrijpt, is dat JUIST vergiffenis aan het Kruis, essentieel staat vóór: Vrede en Vergiffenis, dat 'laat zijn bloed over ons en onze nazaten komen' AFSCHAFT.

  Typerend voor Koran/Mohammed t.o. het N.T./Jezus: ‘De parabel van de Overspelige Vrouw’ – 600 jaar ná vergiffenis door Jezus - zou Mohammed deze vrouw hebben laten stenigen – dus nog gebeurd in islam.

  “Dat er geen joden meer in de islamitische wereld zijn, zou ik niet zonder meer willen zeggen”.

  Islamlanden: ‘0% anders gelovigen’, t/m zelden ‘15% álle andere religies samen’.

  Ik heb Pashtun vriend, die geen afstand neemt van Joods te zijn, en vooral zijn vrouw duidelijk van Joodse afkomst is. Op Maroc.nl moslim Pashtun: ‘wij zijn Joden, maar [als moslims] wel Israël haten’, hij niet begrijpt dat Koran Jodenhaat is; en Israël het land van herkomst van zijn Joodse Pashtun voorouders.

  Vide internet: ‘photos of pashtun jews’

  heel veel: ‘photos Pashtuns’.

  “Overigens begin ik het een klein beetje met Hans Jansen te doen te krijgen.”

  De wereldberoemde Engelse filosoof Anthony Grayling zei gisterenavond in de Balie: ‘Niet toegeven aan islamfratsen die Europa verwoesten, w.o. Scheiding van Kerk en Staat.

  “Ga lezen” én begrijpen waaróm anti-islam doorheen alle eeuwen in Europa: St. John van Damascus, Dante, Hugo de Groot, Nietzsche, ... Churchill....Fortuyn ... Ayaan,...

  En luister goed naar Syrische psychologe Wafa Sultan:

  http://www.youtube.com/watch?v=lYB4pG3kHIY

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Nog een reactie dan. Jezus (zeg dat wel), Godelieve, kun je begrijpend lezen, of ben je volkomen gebrainwashed? Nogmaals, het gaat er in dit verband niet om hoe Godelieve van den Berg, Floris Schreve of wat mij betreft Mel Gibson tegen die Bijbelpassage aankijken, het gaat erom hoe door de eeuwen heen door de Kerk (zowel de Rooms Katholieke als de Protestantse Kerk) tegen die passage is aangekeken en naar is gehandeld. Door de eeuwen heen hebben namelijk de RK Kerk, maar ook verschillende protestanten (als bijv. Maarten Luther) deze passage opgevat als een vervloeking van de Joden. Met die Bijbelpassage zijn talloze antisemitische wandaden gerechtvaardigd. Een echo van die interpretatie zien we nog bij Jenny Goeree-Mansholt, maar er zijn nog veel meer Christenen op deze wereld die deze traditie voortzetten. Of die rechtvaardiging terecht is, is in dit geval niet relevant. Want die wandaden hebben gewoon plaatsgevonden en met die rechtvaardiging. Wat die desbetreffende passage met persoontje Godelieve doet (hé, best wel postmodern eigenlijk, maar laat ik het niet nog moeilijker maken), of met mijzelf, of wederom met Mel Gibson, verandert daar helemaal niets aan. Dit heeft gewoon te maken met basale historische kennis. Daarom dus mijn advies: zorg dat je je die eerst eigen maakt, voordat je je op wilde theorieën stort (ik laat in het midden of daar enige grond voor is) over de vermeende Joodse oorsprong van de Afghaanse Pashtu.

  Overigens, ik heb een beetje mijn twijfels. Weet niet of je bekend bent met het werk van de Israëlische historicus Shlomo Sand? Die stelt dat er eigenlijk niet iets bestaat als een Joods Volk, althans, dat het Joodse volk in de loop der tijd is opgegaan in de andere Semitische volkeren in de regio en dat de Joden die wij nu kennen, bekeerlingen zijn, voornamelijk van oorsprong Khazaren of nazaten van de pre-islamitische Berberkoninkrijken (komt er, heel simpel op neer dat alle hedendaagse Joden eigenlijk Turken en Marokkanen zijn en dat de Palestijnen de echte Joden zijn, ja dat stelt een bekende Israëlische historicus, dat verzin ik niet). Dat zou dus misschien, alleen op een hele andere manier, ook relevant kunnen zijn voor dat verhaal van jou over de Pashtu, die misschien, net als de Khazaren, (beperkt) tot het Joodse geloof zijn overgegaan. In die zin is je bovenstaande opmerking dan nog wel interessant:

  “Ik heb Pashtun vriend, die geen afstand neemt van Joods te zijn, en vooral zijn vrouw duidelijk van Joodse afkomst is. Op Maroc.nl moslim Pashtun: ‘wij zijn Joden, maar [als moslims] wel Israël haten’, hij niet begrijpt dat Koran Jodenhaat is; en Israël het land van herkomst van zijn Joodse Pashtun voorouders.”

  In dit verband lijkt het erop dat die Pashtun vriend van je er meer van snapt dan jij.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Jij begrijpt niet eens dat zeer kritisch tegenover Israël staan, niet perse hetzelfde is als ‘Jodenhaat’. En zelfs als je een hekel hebt aan het Joodse geloof, hoef je nog niet perse een antisemiet te zijn (er zijn namelijk ook atheïstische Joden en antisemitisme is vooral een vorm van racisme). ‘Zionisme’, ‘Israël’ en ‘Jodendom’ zijn allemaal verschillende dingen, die elkaar misschien weleens overlappen, maar daarom nog niet noodzakelijkerwijs samenvallen. Overigens, er zijn ook een heleboel Joden die zeer kritisch tegenover Israël staan. Sterker nog, er zijn een heleboel Israëliërs die zich intens schamen voor wat hun land in de bezette gebieden doet. Google ‘Gate 48’, ‘New Historians’, ‘B'Tselem’ of ‘Breaking the Silence’ maar eens. Dit terzijde. Hoop niet dat dit te verwarrend voor je is.

  Maar goed, dat van de Joodse herkomst van de Pashtu is allemaal veel te specialistisch en jij of ik kunnen zelf niet controleren of die claims terecht zijn. Maar waar het hierom gaat, is het misschien niet verstandig om eerst iets te weten te komen over de achtergronden van het Europese antisemitisme, voordat je gaat luchtfietsen? Dit is gewoon basiskennis. Algemene ontwikkeling heet zoiets (en dat is geen linkse hobby). Net zoals het ook verstandig is om eerst het wetenschappelijke verhaal achter de piramides te kennen, voordat je gaat verder zweven over Atlantis, of UFO’s, die die dingen al dan niet bij Giza zouden hebben neergekwakt. Sorry, ik zal het niet te ingewikkeld maken, anders komen er weer misverstanden, of zie je door de bomen het bos niet meer, en dat wilde ik deze keer nu juist voorkomen.

  Verder heb je wel gevoel voor humor (alhoewel, ik vrees dat het niet grappig bedoeld was), als ik je adviseer je niet tot lectuur als die van Bat Ye’or te beperken, jij met Wafa Sultan komt aanzetten. Ik had hierboven net zo goed kunnen zeggen:

  “raadpleeg dan vooral wetenschappelijke en geen activistische literatuur (zoals de boeken van Bat Ye’or én Wafa Sultan)”.

  Had er nog aan toe kunnen voegen: Robert Spencer, Andrew Bostom, Ibn Warraq en natuurlijk, onze enige echte HPax.

  Dus nogmaals, een vriendelijk advies, verbreed je horizon en leg tegelijkertijd een degelijk fundament. Kun je zelfingenomen vinden, maar om zo je met je zelf opgetrokken betonplaten te koketteren (met alleen een hoge koker naarboven, zodat je wel kunt gaan zweven, maar dan wel door een tunnel, zonder iets te zien) is misschien ook een vorm van (kortzichtige) zelfingenomenheid. Kortom, genoeg te lezen en genoeg om over na te denken ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 55. U walgelijk zelfingenomen, aanmatigend, betweter, en neerbuigend belerend: “Sorry, ik zal het niet te ingewikkeld maken” - Pfff!


  Leuke peuter: youtube.com/ watch?v=Wg3m3t87-dk

  Al die eeuwen vervolgingen en vermoorden, en voortdurend anti-semitisme, geeft het bestaan van Israel groot gelijk. Lachwekkend is van Israël te verwachten niet terug te slaan op islam, bomvol Jodenhaat vanuit Koran/Mohammed/hadiths; en o.a. Palestina door islam Arabieren “bezet gebied”.

  Uw opinie is onbelangrijk, behalve die papiervondsten, in Afghanistan de Davidsster en Hebreeuws in steen gebeiteld, de fysionomie van Pashtuns t/m duidelijk Joods, indien u de moeite nam die foto’s te bekijken. De Pashtuns 400 jaar tegen islam invasies vochten, om bloedvergieten door islam te stoppen, een Pashtun koning capituleerde, dus ‘wonderbaarlijk’ allemaal ‘moslims’ werden.

  U tegenstrijdig: “N.T. Christus is theorie, in werkelijkheid christendom anti-semitisme’ , t.o. “een bekende historicus stelt dat Joden ... ” dat niet met de werkelijkheid klopt, noch:

  “de Joden die wij nu kennen, bekeerlingen zijn” – Tot Judaïsme “bekeren” kan niet.

  “De Palestijnen de echte Joden zijn” - mogelijk gedwongen tot islam net zoals christenen.

  “ Hedendaagse Joden zijn eigenlijk Turken en Marokkanen”

  Hallo? ‘De echte Joden zijn’: Turken, Palestijnen en Marokkanen:

  Turken die het eerst Europa bereikten, waren Sjamanistisch, Boeddhistisch of Nestoriaans Christelijk. De Oost ‘steppe Turken’ die christen Byzantium veroverden, waren al moslims (vandaar islamitisch ‘Turkije’) en die het M.O. aanvielen vanzelfsprekend geen “Joden werden”.

  Berber Marokko vóór islam, lag zo afgelegen, dat niemand weet óf Berbers wel/niet christen waren, en zich massaal overleverden aan islam, opnieuw ‘wonderbaarlijk’.

  “Bat Ye’or” - Nooit gelezen.

  X-moslims: “Wafa Sultan”, Ali Sina, Ayaan, Pashtun vriend, etc. zoals alle X-moslims Koran/Mohammed en GEVOLGEN diep verachten.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. @Godelieve, je snapt er helemaal niets van, sorry. Niet zelfingenomen of arrogant bedoeld, maar dat moet ik constateren als ik je bovenstaande reactie bekijk. Ik kan je alleen maar aanraden je in te lezen. Waarom begin je niet gewoon met Karen Armstrong (zal Hans Jansen leuk vinden ;)). Daar staan in ieder geval alle historische feiten gewoon in. Dan heb je tenminste een overview en kan de inkleuring daarna volgen. Dan kun je het nog altijd zo gifgroen, diepbruin of PVV oranje (alhoewel ;) ) maken met Wafa Sultan of Bat Ye'or zoals je zelf wil.
  En tot het Jodendom bekeren, dat kan wel degelijk, zij het dat het anders werkt dan bij het Christendom of de Islam. Je zou in principe gelijk hebben dat het binnen het traditionele Jodendom niet gebruikelijk is om erop uit te trekken om anderen te bekeren. Maar dat wil niet zeggen dat er in de geschiedenis geen bekeringen zijn geweest. Dat is wel degelijk zo. Maar lees je dan tenminste in. Kennis van zaken is niet vies en boeken lezen is geen minderwaardige linkse hobby.
  Tja, wat betreft 'Joodse fysionomie', daar krijg ik weer een beetje de kriebels van. Is ook een beetje beladen. Geen misverstand, ik verdenk je echt niet van allerlei griezeligheden (op dat gebied), ik heb daar geen enkele reden voor, maar een beetje besmet is het wel.
  En bovendien gaat die 'typische fysionomie' vaak niet op. Wat te denken van bijvoorbeeld de Ethiopische Joden? Die zien er precies zo uit als andere Ethiopiërs. En ik ken een heleboel mensen uit Joodse kring die absoluut niet aan 'die fysionomie' voldoen. Dus geen reden voor frenologie (bah).
  Maar goed, Godelieve, als je echt een mening wil hebben, lees dan dat boek van Shlomo Sand. Alhoewel ik je zou willen adviseren om het eerst wat meer in de breedte op te zoeken. Om direct vanaf de borrel/thee-tafel direct zo specialistisch de diepte in te duiken lijkt me ook niet zo verstandig.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. @ Floris Schreve

  Integendeel u "snapt er niets van": Karin Armstrong heb ik gelezen, en zij bekend door islam politiek correct te serveren. Het is u geraden de Geschiedenis van Islam te lezen t.b.v. "historisch feiten" en Oriana Fallaci 'De Kracht van de Rede'.

  "Joodse fysionomie', daar krijg ik weer een beetje de kriebels van."

  Niets mis met Joodse fysionomie, evenmin met die van Chinezen, etc., Joden in andere landen van allerlei, en in Nederland met blond haar en blauwe ogen; en onder Afghanen blauwe en groene ogen en rood en blond haar. Ik weet te veel en heb te veel ervaring gehad met de gruwelijke islam voor mijn gemoedsrust, slechts walg van islam; en niet geïnteresseerd naar de origine van Joden door Shlomo Sand.

  Neem de moeite voor zeer interessante "historische feiten" op video:

  Israelite origins of the pashtuns and pathans:

  http://www.youtube. com/watch?v=OQ_oMp8I-k8

  BeantwoordenVerwijderen
 58. @ Floris Schreve

  Het bestaan van Israël staat gerechtvaardigd door eeuwen vervolgingen, vermoorden, huidig anti-semitisme, en fascisten w.o. massaal als gevolg van dat 'heilig' boek van islam. Shlomo Sand 'wie zijn de echte Joden?' staat "historisch" gepasseerd, door het bewustzijn van Jeruzalem met verlangen terug te keren, doorheen eeuwen in de diaspora, geuit in Synagogen, literatuur, Jiddisch, Kunst, kleinkunst, etc.

  'huidige Joden zijn bekeerlingen" is invalide omdat bekeringsdrift in Judaïsme onbekend is, en "bekeringen" zo miniem, geheel verwaarloosbaar.

  Invalide ook 'er zijn ook Joden met blond haar' i.v.m. Exodus van Pashtuns 'lost tribe' naar Afghanistan. Pashtun als 'Joodse islam' slechts alles gruwelijk tragisch.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Jij beweert dus echt met droge ogen dat de Jodenvervolgingen, ook hier in Europa, het gevolg zijn de Koran? Zo bont maakt zelfs Oriana Fallaci het niet (als ik het me goed kan herinneren, want het is alweer een tijdje terug). Godelieve volgens mij zijn feiten voor jou irrelevant en word je louter gedreven door ideologie. Bovendien begrijp je dan niets van het echte antisemitisme en dat is ook gevaarlijk. Als jouw visie breed gedragen zou worden, zou ik me echt zorgen gaan maken. En ik denk dat dan ook veel Joden in Europa en elders zich dan met recht zorgen gaan moeten maken. Want dan heb je de belangrijkste les uit de geschiedenis van de Europese Jodenvervolgingen niet begrepen en dat kan weer een precedent voor rampen zijn.

  Lieden die overal de tien verdwenen stammen van Israël zoeken (meestal doorgedraaide extremistische en gestoorde Christenen) hebben vooral veel ellende veroorzaakt. Vraag maar aan de oorspronkelijke bewoners van Amerika, die hebben veel van dit soort ervaringen met de Mormomen, die hen ook tot de tien verdwenen stammen van Israël hebben gebombardeerd. Zoiets wens je de Pashtun, die achtereenvolgens de Russische invasie, de Taliban, de Amerikaanse invasie en alle tussentijdse burgeroorlogen hebben moeten doormaken, oprecht niet toe. Er hebben zich daar al genoeg geflipte gelovigen van het type Bin Laden en Al-Zawahiri genesteld. Als ze dan ook nog tot de tien verdwenen stammen van Israël worden verklaard zie ik het somber in. Dat is al een paar volkeren eerder in de geschiedenis overkomen en die hebben daar vooral heel erg veel narigheid van ondervonden. Ook iets om uit te zoeken. Dat het je horizon moge verbreden en misschien steek je er iets van op.

  Mensen die heel hard roepen dat ze niets hoeven te lezen omdat ze het toch al weten volgens hun ideologische blauwdruk zijn vaak hele gevaarlijke of enge mensen. Het valt me vaak op dat veel lieden van de nieuw rechtse stroming (zoals de PVV) vaak redeneren als de dogmatische Marxisten van dertig jaar geleden.

  Je ideologische omhelzing van Israël doet me sterk denken aan Christenen voor Israël, of andere griezelige Christen-zionistische groepen. Ik vraag me, net als heel veel Joden trouwens, af of dit wel de beste vrienden van het Jodendom zijn. Ik vrees namelijk van niet. Maar goed, dat vereist weer teveel nadenkwerk van je en dat is bij de meeste voor-geprogrammeerden onmogelijk. Wie weet kan die Pashtun-buurman eens met je praten, al was het maar om het eea een beetje los te wrikken. Naar een van de verdwenen Israëlieten luister je misschien wel, omdat je die, uit een soort ideologische dweperij, misschien heilig hebt verklaard. Al zie ik dat somber in.
  Hierboven schreef ik ergens:

  “Google ‘Gate 48’, ‘New Historians’, ‘B'Tselem’ of ‘Breaking the Silence’ maar eens. Dit terzijde. Hoop niet dat dit te verwarrend voor je is”.

  Jij viel vooral over die opmerking ‘hoop dat het niet te verwarrend voor je is’, maar ik denk dat kennis nemen van die geluiden uit Israël heel verhelderend kan zijn. Je zou Israël er bijna een dienst mee bewijzen. Meer dan achter een nieuw ‘verloren tien stammen van Israël’ project aanmarcheren. Dat heeft nog nooit tot iets goeds geleid. Zie hoe dat de vorige keren is gegaan en huiver

  BeantwoordenVerwijderen
 60. “Jij beweert dus echt met droge ogen dat de Jodenvervolgingen, ook hier in Europa, het gevolg zijn de Koran?”

  Kan niet gezegd worden, ik nooit gezegd. Ik heb naar de Nazi Mufti Jeruzalem in dienst van Hitler verwezen, en naar dat ‘heilig’ boek als Mein Kampf voor Joden en christenen.

  “Volgens mij zijn feiten voor jou irrelevant en word je louter gedreven door ideologie.

  Inderdaad “volgens u”.

  “Bovendien begrijp je dan niets van het echte antisemitisme”

  Na uw ‘de echte Joden’, ‘echt antisemitisme’, betwijfel ik echt dat u weet wat ‘echt’ is.

  “Lieden die overal de tien verdwenen stammen van Israël zoeken (meestal doorgedraaide extremistische en gestoorde Christenen)”

  Wat is uw bezwaar? Uw “doorgedraaide” Sholom door zijn “zoeken” lariekoek verkoopt over Joden.

  U zegt ‘Jood zijn is het ergste mogelijk i.v.m. Israel’: “Zoiets wens je de Pashtun niet toe”. Hahahaha! Integendeel, het zou alle Pashtuns goed doen moderne Joden te worden, i.p.v. Koran=sharia die voor geen cent deugt i.v.m. Mensenrechten, dus niet voor Pashtuns.

  “Het valt me vaak op dat veel lieden van de nieuw rechtse stroming (zoals de PVV) vaak redeneren als de dogmatische Marxisten van dertig jaar geleden.”

  ‘Marx was Rechts’ – Hahaha!

  “Dogmatisch Marxisme is islam en uiterst Links.

  “Wie weet kan die Pashtun-buurman eens met je praten”

  Woehahahaha! Hij stemt PVV!

  BeantwoordenVerwijderen
 61. "Jij beweert dus echt met droge ogen dat de Jodenvervolgingen, ook hier in Europa, het gevolg zijn de Koran? "
  Het waren toch echt Marokkaanse jongetjes hoor.
  Of ze islamitisch waren weet ik niet, maar het staat wel in de koran:
  "Doodt waar gij ze kunt vinden"

  Toch maar eens gaan lezen, Floris.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. @Sirik, misschien wist je dat niet, maar de Jodenvervolging gaat over een gebeurtenis in Europa in de eerste helft van de jaren veertig. Waren vooral blonde Europeanen bij betrokken, die daarvoor zelfs een zg Ariërverklaring moesten tekenen. Wist je dat niet? Toch nuttig, af en toe een boek lezen. Ook typisch PVV stemmer gedrag, het geheugen van een parkiet, nul historisch besef en alles wat er in de wereld gebeurt te relateren aan de eigen, meestal slechte, gemoedstoestand. Teveel buitenlanders in de Vinexwijk, dus die zijn verantwoordelijk voor de Holocaust. Stompzinnigheid is in die kringen een deugd, dat blijkt weer eens.
  @ Godelieve, wat mij betreft heb je die Pashtun buurman van je verzonnen. Vind het langzamerhand wel een beetje een vreemd figuur. Zeer anti-Israël en wel PVV stemmen (en hij vindt dat hij Joods is). Ik weet natuurlijk ook niet meer van die buurman van je dan wat jij in dit forum over hem uitkraamt, maar ik krijg of een vreemde indruk van hem, of, misschien nog erger, dat hij slachtoffer is van al jouw projecties. In dat laatste geval heb ik het erg met hem te doen.
  Over links en rechts. Godelieve, weet niet of je bekend bent met het hoefijzermodel, maar vulgair agitatorisch extreem links en vulgair agitatorisch extreemrechts zijn vaak communicerende vaten. Zie bijvoorbeeld voormalig RAF terrorist Horst Mahler, die nu actief is voor de NPD. Andere voorbeelden, overigens qua extremiteit onvergelijkbaar (laat ik het niet genoeg benadrukken) Pim Fortuyn en Rita Verdonk (nogmaals, die schrijf ik niet zoiets als de RAF danwel de neonazistische NPD in de schoenen). Maar die waren beiden eerst ordinair (en vooral modieus) radicaal links en werden later even ordinair en net zo modieus (fors)rechts. Ik geloof ook meer in het hoefijzermodel, waarbij de uiteinden dichter bij elkaar staan dan het midden, dan in een lineair model. Ik denk dat dit vaak opgaat.
  Verder roep je hier van alles over ‘Joodse trekken’. Geloof je ook dat er iets als een ‘Joods ras’ bestaat? Ben daar zo langzamerhand wel benieuwd naar. Het valt me op dat filosemieten en antisemieten vaak meer op elkaar lijken dan ze zelf denken (voor de goede orde, ik zal het niet in mijn hoofd halen om je daar zomaar toe te rekenen), maar misschien is dit, in algemene zin, iets om toch over na te denken.
  En verder, misschien toch een goed idee om je horizon wat te verbreden. Je kan je natuurlijk ook beperken tot bridgen (of wat je verder in je vrije tijd doet, gaat me niks aan en interesseert me overigens niet), maar als je een beetje mee wil kwaken, is het toch handig als je zelf snapt waar je het over hebt. En om uitsluitend bronnen te raadplegen om het eigen ideologische paradigma te bevestigen lijkt me niet verstandig. Een bredere oriëntatie kan nooit kwaad. Ook ik lees weleens Bat Ye’or (zelfs HPax wil ik in de toekomst niet uitsluiten). Je steekt er altijd wat van op, ook als je het er niet mee eens bent.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er waren Jodenvervolgingen als gevolg van "mein Kampf" en we hebben jodenvervolgingen, maar ook vervolgingen tegen homo's, ongedoekte vrouwen en ongelovigen veroorzaakt door de inhoud van de koran.

   dus er 'waren' en er 'zijn'.

   De koran:

   "Doodt waar gij ze kunt vinden"
   "Wees geen vrienden met ongelovigen"
   "Heer, onder deze steen een jood!"
   "Doodt hem !"
   "En houdt Floris voor de gek"

   Verwijderen
 63. @ Floris Schreve

  Mijn “simplificeren” opdat u begrijpt:

  * "Pashtun buurman" is niét “tegen Israël”
  * Uit géén bezwaar dat Pashtuns Joden zijn.
  * Stemt PVV
  * Bewonderd Ayaan, Wafa, etc. anti-Koran/Mohammed

  ****

  Uw: "De Pashtuns lijden al onder de Taliban"

  De Taliban zijn PASHTUNS!

  ****

  Hafid Bouazza – uit Iran:

  “Ik denk dat veel mensen onderschatten hoe zeer de onmin tegen de joden islamitisch bepaald is. Joden zouden zich niet aan verdragen hebben gehouden, ze zouden profeet Mohammed hebben proberen te vergiftigen, ze wilden de profeet niet erkennen - dat soort ideeën zijn heel diepgeworteld bij Arabieren. Ik zeg altijd: als de Palestijnen niet hadden bestaan, dan hadden de Arabieren ze wel uitgevonden. Arabieren zien zichzelf graag als slachtoffer. De profeet zei zoiets als: de islam begon als vreemdeling en zal altijd een vreemdeling blijven. Hulde dus aan mijn trouwe volgelingen!'

  ... volkskrant.nl/vk/nl/12330/4-Uur-Nieuwsbreak/article/detail/3492934/2013/08/15/Hafid-Bouazza-Hysterie-zit-ingebakken-in-de-aard-van-Arabieren.dhtml
  BeantwoordenVerwijderen
 64. Maar goed, Godelieve, je blijft wel een meester in ondeugdelijke redeneringen. De Taliban zijn Pashtuns! Moet ik dan begrijpen dat àlle Pashtuns Taliban zijn? Alle kangaroes zijn zoogdieren dus àlle zoogdieren zijn kangaroes. Zie hier de redenering van mevrouw Godelieve. Bovendien is het gelul. Want er zijn genoeg Pashtun die zeer onder de Taliban geleden hebben. Dat snap je misschien niet, maar in die oorden wonen net zulke individuen als wijzelf. Toch opmerkelijk, zodra een bevolking een geloof als de islam aanhangt wordt er opeens uitsluitend in collectieven gedacht. Misschien is het goed om je daar een keertje van bewust te worden, al maak ik me niet veel illusies. Wist je trouwens dat er ook Duitsers onder het Nazisme hebben geleden? En Russen onder het communisme? O ja, maar dat waren Europeanen en Moslims kennen alleen een groepsbewustzijn.
  Die tekst van Hafid Bouazza heb je al aangehaald, en daar heb ik hierboven ook al een mening over gegeven. Toch kun je niet onder het historische feit uit dat Joden het in de westerse wereld het er door de eeuwen heen veel slechter hadden dan in de islamitische wereld. Zie alleen al de Holocaust (nee dat is geen bedenksel van de groot Mufti van Jeruzalem, laat ik iedere vorm van modieus Holocaust negationisme voor zijn). Maar ook de Rooms Katholieke Kerk heeft zich niet bepaald onbetuigd gelaten, zoals je misschien weet, idd met als onderbouwing “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”.
  En nogmaals, ik schreef het hierboven al, je begrijpt kennelijk helemaal niets van het Israëlisch Palestijnse conflict. Dus nogmaals:
  “Google ‘Gate 48’, ‘New Historians’, ‘B'Tselem’ of ‘Breaking the Silence’ maar eens. Dit terzijde. Hoop niet dat dit te verwarrend voor je is”.
  Die laatste toevoeging van mij, waar jij zo over viel (zo aanmatigend ;) ), bleek dus volkomen terecht te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. @ Floris Schreve

  Inderdaad Pashtuns: 'Taliban' betekent 'student' Koranschool. Na de burgeroorlog door Krijgsheren (na de Russen) werden de taliban door Afghanen gezien als 'bevrijders door Koran'. Dat waren Pashtun vluchtelingen, in Pakistan uit Koranscholen, 'madrassahs', die nog steeds bevolkt door slechts doodarme jongens vanaf 6 jaar.

  Dus niet "alle Pashtuns" taliban zijn, wel miljoenen ras-islamisten, en onder hen ras-Taliban supporters.

  "Toch kun je niet onder het historische feit uit dat Joden het in de westerse wereld het er door de eeuwen heen veel slechter hadden dan in de islamitische wereld."

  Kan niet generiek gezegd worden, en een kleine minderheid, geen reden toe - nu wel door Israel - dat specifiek 'haram' verklaard staat door 'Allah' en Mo I - de 'heilige' afgezant.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. @Godelieve, 'Talib' betekent student in het Arabisch. Niets meer en niets minder. Als in een niet-Arabische taal het woord 'talib' wordt gebruikt heeft dat in regel een religieuze connotatie. Het meervoud van 'talib' is 'tulab', maar 'taliban' is een Perzische meervoudsvorm van een Arabisch woord. Idem het woord Madrassa. Betekent gewoon 'school' in het Arabisch. Toch wel wat opgestoken, lang geleden alweer, van Hans Jansen, maar dank voor je uitleg ;)
  En nu maak je er opeens een religieuze kwestie van het Israëlisch Palestijnse conflict? Natuurlijk wordt dit conflict ook in religieuze termen geduid, vooral door degenen die daar belang bij hebben (geldt overigens voor beide partijen), maar is het niet vooral een volkenrechtelijk conflict? Durf je het aan om er zo naar te kijken? Al het andere erom heen is ideologie. Er is op dit moment, mijns inziens dan, een overkill aan ideologie. Kijk ook maar eens goed op deze site en ik proef het ook in jouw reacties. Maar Godelieve, de kern van dit conflict is volkenrechtelijk. Gelukkig zijn er nog een paar intelligente mensen op deze wereld (ook in Israël) die dat ook inzien. En in die sfeer zou ook de oplossing moeten worden gevonden.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. “'Talib' betekent student in het Arabisch. Niets meer en niets minder. Als in een niet-Arabische taal het woord 'talib' wordt gebruikt heeft dat in regel een religieuze connotatie.”

  PRECIES WAT IK SCHREEF!!!

  Koran in Pashto is VERBOTEN!

  Aantalen ‘ónze islamitische landen”.... t/m 100% moslim, maakt “Volkerenrecht” één Joods land – Israel - gerechtigd.

  “Gelukkig zijn er nog een paar intelligente mensen op deze wereld”

  U behoort niet tot dat "paar".

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Godelieve: ik vind dat de Nederlandse bevolking moet worden geherhuisvest in België en Duitsland en dat er van hun grondgebied verdreven insianen uit e VS en Canada moeten komen wonen. Hen is genoeg aangedaan en er zijn al genoeg landen voor Christelijke Europeanen.
  Hierboven schreef ik ergens dat er om de een of andere bizarre reden er altijd in collectioeven wordt gedacht als het om moslims gaat. Maar waarom mochten Palestijnse families uit hun huizen (bijv. in Haifa) worden gedreven, omdat wij krokodillentranen moesten plengen over wat wij met onze eigen Europese Joden hadden uitgevoerd?
  Het is dus een totaal kulargument. Daarom zou het internationaal recht moeten worden toegepast. Dat lijkt me het enige wat tot een oplossing kan leiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. @ Floris Schreve

  Uw vergelijkingen lopen weer mank.

  Joden hebben slechts één land, Israel, waar zij veilig zijn tegen de gevolgen van anti-semitisme.

  In herhaaldelijk 'ónze islamitische landen' zijn t/m 100% moslim, slechts intolerant betreffende anders denkende gelovigen. Die verdreven of tot bekering gedwongen, die er nog over zijn in álle 'ónze islamtische landen' - gediscrimineerd t/m de doodstraf door vermoorden door moslims of hun regeringen.

  Islam is geheel "collectief" - de 'wereldwijde umah' is geheel anti Israël.

  U staat bij mij verdacht opgedoekte anti-semiet te zijn, vandaar uw anti-Israël "kulargumenten".

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Zo, ik ben opeens een antisemiet? Altijd leuk om zo door een moedige anonimicus te worden gelabeld. Maar ja, de geschiedenis van het echte antisemitisme is overigens doordrenkt van grootse daden door dappere anonimici. Hoop dat het duidelijk is.

  Als je mijn standpunt wil weten, ik ben zeker voor een inclusieve oplossing, wellicht een binationale staat naar het idee van de historicus Tony Judt. Heb je weleens iets van hem gelezen? ;) En anders een tweestatenoplossing volgens de grenzen van 1967, waarbij de vluchtelingen van 1948 recht op terugkeer krijgen, of volledige compensatie. Maar ja, als je dat een antisemitisch idee vindt? Of Tony Judt zelfs antisemitsich vindt? Ik vrees het ergste, als ik je bijdragen tot nu toe zo zie.

  Overigens, ik weet niet of je in staat bent het bovenstaande allemaal te snappen. Ik begin langzamerhand mijn twijfels te krijgen. Kun je weer ‘walgelijk zelfingenomen’ vinden, maar dit soort domme reacties verdienen ook dit soort antwoorden. Het spijt me.

  Met je opmerking ‘de islam is collectief’ toon je aan dat je totaal niet hebt begrepen wat ik hierboven schreef. Als je niet in staat bent om dat te begrijpen, vraag ik me af wat je überhaupt te zoeken had bij die lezing in de Balie van Anthony Grayling. In ieder geval heb ik ernstig mijn twijfels of jouw verwijzingen (ergens in een reactie hierboven) naar zijn verhaal wel betrouwbaar zijn. Maw of je het wel allemaal begrepen hebt wat je daar toen op die lezing gehoord hebt. Voel nu een aanvechting om hem zelf maar te gaan lezen, dan kan ik het zelf beoordelen.

  En Godelieve, zijn dan ook de inmiddels alweer een paar keer door mij hier genoemde namen van Joodse of Israëlische organisaties en individuen- ik herhaal ze nog maar eens: Ilan Pappé, Tony Judt, ‘Gate 48’, ‘New Historians’, ‘B'Tselem’ of ‘Breaking the Silence’- allemaal antisemitisch? Ik ben benieuwd.

  Overigens een ding. Dat baarde mij weer wel een beetje zorgen. Je had het op een gegeven moment over ‘Joodse fysionomie’. Ik heb het hierboven niet meteen gezegd (ik wilde het nog een beetje vriendelijk houden), maar geloven in ‘Joodse fysionomie’, dat is pas klassiek antisemitisch. Ik ben nog altijd bereid te geloven, dat je je daar absoluut niet bewust van bent. Maar ik zou daar toch een beetje voorzichtig mee zijn.

  Maar goed, als je dit soort wezenlijke dingen niet snapt kun je inderdaad maar beter gaan tennissen, sherry drinken, of een andere onschadelijke hobby kiezen.

  En Sirik (ik heb het elders ook al geopperd, hier http://hoeiboei.blogspot.nl/2013/09/syrisch-gifgas.html ) moet hoognodig een goeie wip maken. Dat dempt de frustraties een beetje.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. @ Floris Schreve

  De haat en geweld door islam voor Israel al rijkelijk bewezen, en omringd door haat w.o. Koranfascisme Iran. Het geheel islam, Israel geen andere keuzen biedt dan hard terug te slaan, w.o. die 'muur' tegen de Koranfascisten HAMAS.

  Arabieren horen niet thuis in Palestina! Hun land is Saoedie Arabie/Schiereiland, waar volgens hun 'heilige' Mo I 'geen plaats is voor andere religies'.

  Uw haat voor Israël, is de Holocaust door islam op Israël.

  Einde discussie!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Godelieve, als je zo in 'die Heimat' gelooft ( "Arabieren horen niet thuis in Palestina!"- voor de goede orde, ik zou het niet in mijn hoof halen om te stellen dat 'Joden niet in Palestina thuishoren') zou ik het woord 'fascisme' niet ijdel gebruiken. Lijkt me in dat geval niet verstandig. Maar ja, dan moet je je weer gaan verdiepen in wat fascisme is en er is al zoveel waar je je in zou moeten verdiepen. Dus mijn advies, ga niet allemaal dingen roepen, voordat je daadwerkelijk begrijpt waar je het over hebt. Het lijkt me verstandig als je dit als algemeen uitgangspunt zou hanteren. Dat verkleint de kans op het begaan van dit soort stupiditeiten (loop je bovenstaande reacties nog maar een keer langs, het lijkt eerder structuereel dan incidenteel) aanzienlijk.

   Verwijderen
 72. Floris Schreve 2:04

  Noch over fysionomie.
  Een aantal dagen geleden bekeek ik vluchtig een foto op de voorpagina van het Nederlands Dagblad.
  Ik meende dat daarop afgebeeld stond Netanjahoe.
  'Wat is die dik geworden", zo flitste door mijn brein.
  Bij nadere bestudereing bleek het dat hij was de syrische minister van Buitenlandse Zaken. Zijn naam ben ik vergeten.
  Beide mannen zijn van het dinarische ras.
  U heeft derhalve gelijk met uw stelling dat daar geen joodse fysionomie is.  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Jehan, er bestaan, altahsn wat ik er over gelezen heb, eigenlijk ook niet eens echt rassen. Natuurlijk, er zijn wel opppervlakkige uiterlijkheden, maar de genetische basis schijnt (althans volgens de huidige wetenschap) maar zeer beperkt te zijn.
   Een tij dterug las ik dat Afro-Amerikanen gemiddeld genetisch meer verwant waren aan blanke Amerikanen dan aan de huidige bewoners van het gebied waar hun voorouders vandaan kwamen. De conclusie was dat er veel meer 'gemengd' is, dan officieel is vastgelegd. Ook het makabere feit dat er nogal wat zwarte slavinnen blijkbaar zijn verkracht (dat zou de verklaring moeten zijn). Een semitisch 'ras' bestaat al helemaal niet. Er is wel een semitische taalfamilie (waartoe het hebreeuws, het Aramees, het Koptisch en het Arabisch toe behoort). Net zoals er de Altai taalfamilie is (daartoe behoort het Turks en het Mongools). Of Hamitisch (Berber en Toeraeg). Maar zowel het Nederlands (Germaans) als de Hindoe-talen, behoren 9net als het Perzisch en het Slavisch) wer tot de Indo-Europese taalfamilie. Ras schijnt een veel minder vaststaand begrip te zijn. Maar goed ik ben geen expert.

   Verwijderen
  2. Floris Schreve 23:47

   Een goede reactie van uw zijde.
   Ik besluit met:

   "Van je ras, ras, ras,
   rijdt de koning door de plas".

   Bij het zingen van deze strofe trommel ik met mijn vingers op de leuning van mijn zetel.

   Verwijderen
  3. Het Koptisch is niet zoals Floris Schreve 6/9 23:47 schrijft, Semitische taal. Koptisch is de laatste vorm van het Egyptisch van onder meer de hieroglyfen.

   Verwijderen
 73. Dan trek ik dat weer in. Dat het Koptisch nauw verwant is met de oude taal van de hieroglyfen was me bekend. Maar ik dacht dat het Koptisch, net als een paar oude talen van Mesopotamië, ook Semitisch was. Maar dus kennelijk niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. @ Floris Schreve

  Ik vertrouw geen enkele Nederlander die anti-Israël is, en islam verdedigt die generiek anti-Joods is.

  U huichelt, op de foto's van Pashtuns duidelijk de - oorspronkelijke Joodse fysionomie. Niét oorspronkelijk is de fysionomie van "Netanjahoe" met blauwe ogen, etc.

  Islamfascisme is Koran met 'Ewige Vernichtung' van Joden en christenen, die daadwerkelijk begon met Mo I, en voortduurt in islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. @Godelieve van den Berg,

  Wie je pas echt moet wantrouwen zijn mensen die in Joodse fysionomie geloven. Die vind ik pas eng. Of het nou antisemitisch of filosemitisch bedoeld is. Joden hebben pas echt last gehad van dit soort rassenveredelaars. Wist je dat niet? He, nog meer lezen.
  Dat de Koran 'ewige vernichtung' betekent, laat ik maar zitten. Ik kan het ook niet erg serieus nemen van iemand die niets van het Christelijke antisemitisme begrijpt en kennelijk ook in, tja, hoe zal ik het zeggen, 'Joodse fysionomie' (is dat een vorm van frenologie? Oeps niet te moeilijk maken) gelooft. Vind ik zelfs heel vies.
  Probeer (als dat mogelijk is) om daar nog eens goed over na te denken.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. @ Godelieve, ik denk dat er alle reden tot wantrouwen is naar rassenveredelaars die in Joodse fysionomie geloven. Daar is ook wel enige reden toe. De omschrijving ‘ewige vernichtung’ , die jij bezigt, is zelfs afkomstig van bepaalde schedelmeters, die in Joodse fysionomie geloofden. Wist je dat niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Maar Godelieve, je wereldbeeld intrigeert me wel. Ten eerste, je vertrouwt niemand die ‘anti-Israël is en de islam verdedigt’ (want die is ‘generiek anti-Joods’, in jouw woorden). Dat vind je ook van iedereen die rept over de Palestijnen, die daar al eeuwen woonden en opeens plaats moesten maken voor migranten uit Europa, die hun gebied tot hun oorspronkelijke thuisland hadden verklaard en het gebied exclusief voor zichzelf opeisten. Daar kanttekeningen bij plaatsen is dus volgens jou antisemitisch? Ook de vele Israëlische en Joodse historici, journalisten, mensenrechtenactivisten (zie het door mij veel aangehaalde rijtje) die dat doen, zijn dus in jouw ogen, min of meer antisemitisch?

  Tegelijkertijd ontken je het bestaan van het Christelijke antisemitisme, althans je vindt dat daar geen spoor van is terug te vinden in de vier canonieke Evangeliën, en er bestaat geen antisemitische traditie in het Christendom. En, wat mij het meest frappeert, je beweert met grote stelligheid dat er iets bestaat als een ‘Joodse fysionomie’ en die ‘karakteristieken’ zouden duidelijk kenmerkend zijn voor de Afghaanse Pashtu-bevolking. Wat een cocktail, als ik zo het geheel overzie. En over die ‘Joodse fysionomie’, zou je nog iets specifieker willen zijn? De blauwe ogen van Netanyahu vallen daar dus blijkbaar niet onder. Wat zijn dan volgens jou de kenmerken van deze typische Joodse fysionomie? Zou je zelfs kunnen spreken van ‘raskenmerken’, of gaat dat weer te ver? Zo langzamerhand ben ik nu wel heel nieuwsgierig.

  Heb ik het allemaal een beetje correct samengevat? Ik ben erg benieuwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. @ Floris Schreve

  U op foto draagt een burka!

  Dus vanzelfsprekend geen snars begrijpt, want kunnen lezen is VERBOTEN voor burkavrouwen; en talibannetjes in madrassahs alleen wat Koran Arabisch mogen lezen.

  Verwijder dat moordende Allahkreng - de burka - hopelijk Verlicht dat uw brein.

  Dag!

  BeantwoordenVerwijderen
 79. hahaha. Toegegeven, die vond ik nog best wel leuk. Was idd een beetje aan het knoeien met een foto in mijn google profiel. Dus bij deze, met recht geïncasseerd. Punt voor Godelieve van den Berg, of voor de persoon die achter die naam schuilgaat ('Godelieve van den Berg', is natuurlijk een olijke verwijzing naar de Profeet Mohammed, zoiets als de anonieme islam-alarmist 'Mohammed Rasul' van alweer zo'n dertig jaar geleden).
  Maar nu de rest...tja. Geen misverstand, ik ben zeker geen voorstander van burka's, al vind ik een verbod net zo intolerant als een verplichting. Idem de hoofddoek. Geldt voor mij hetzelfde als voor het dragen van keppeltjes en kruisjes. In dat opzicht ben ik extreem liberaal. Ik ben tegen groepsdwang, maar ook tegen 'symbolische verboden'. Wat ik wel vind is dat er veel werk moet worden gemaakt van vrouwen en ook homo-emancipatie. Zeker in Nederland, maar ik vind ook dat vrouwen en homo-organisaties daar gesteund moeten worden. Het gekke is trouwens dat juist de PVV dat helemaal niet wil, terwijl ze wel zeggen voor die rechten te staan. Maar op dat gebied kun je beter bij D66, de PvdA of GroenLinks zijn. Toevallig ken ik de zelforganisaties voor homo's afkomstig uit de islamitische wereld redelijk goed (nationaal, maar ook enigszins hun internationale zusterorganisaties) en die hebben vooral wat aan Boris Dittrich of Ahmed Marcouch gehad, niet aan nieuw populistisch islamofoob rechts (laat ik die stroming maar zo benoemen). Er valt nog altijd een wereld te winnen aan emnacipatie. Genoeg te doen denk ik, al denk ik niet dat triviaal gehamer op symbolische gezichtsbedekking ook maar iets constructiefs kan betekenen. Ik weet wel dat op deze site bijvoorbeeld Annelies van der Veer daar erg aan hecht (veel van jouw opinies doen me overigens sterk aan die van haar denken, het lijkt soms of je bijna bepaalde formuleringen van haar hebt gekopieerd, kan dat kloppen? ;) Het viel me al vrijwel vanaf het begin op en je bent dat beeld blijven bevestigen).
  Maar goed, verder vind ik dat de hoofddoek toch valt onder de vrijheid van godsdienst. Echte emancipatie vind ik belangrijker dan een stuk symboliek, waar je overigens op verschillende manieren tegenaan kunt kijken.
  Maar goed, dit is alles op wat je op al het voorgaande te zeggen hebt? tja... dan is het wat mij betreft ook 'dag'. Al denk ik dat ik je wel een paar leuke leestips heb gegeven. Wellicht kun je er wat mee ;) Veel leesplezier

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Dus, Annelies van der Veer I presume? Ik ben normaal echt niet zo van het 'hoofddoekje trekken' (zie je eerdere column http://hoeiboei.blogspot.nl/2008/07/ochtonen.html ), maar in dit geval vind heb ik er best wel lol in ;) Sommige zaken verdienen het om eens goed ontsluierd te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 81. @ Floris Schreve


  Ik ben niet Annelies van der Veer

  en 'van den Berg' een bekende Nederlandse familienaam

  BeantwoordenVerwijderen
 82. Ok, wellicht zit ik ernaast. Dat van den Berg een Nederlandse familienaam is, is natuurlijk een open deur. Maar ik vond de combinatie met 'Godelieve' toch een beetje ironisch, zeker in dit verband. Vond het wel een aardige vondst. Om die reden, maar ook om andere redenen kreeg ik een beetje de indruk dat... Overigens, als het wel zo zou zijn zou ik dat ook niet zomaar toegeven. Als je het hebt over Joodse fysionomie en dat soort zaken... ik weet het niet. Je begeeft je toch een beetje op glad ijs.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Aan Godelieve en Floris Schreve

  Uw discussie is uiterst leerzaam en amusant.
  Floris Schreve verwijst naar Mohammed Rasul van alweer zo'n 30 jaren geleden.
  Theo van Gogh schreef eveneens over hem.
  Korter bij is de zogenoemde Ibn Al Bassie dewelke gij in deze rubriek ontmoet.
  Een hooggeleerde heer is hierin getrapt.
  Waaruit blijkt hoe wereldvreemd universitaire studiën zijn.
  De man heeft spaans geleerd als men internet mag geloven.
  Studenten spaans ambeteert men met vulgair latijn terwijl arabisch veel nuttiger en belangrijker is.
  Maar daarvan leren ze niets.
  BeantwoordenVerwijderen
 84. Floris Schreve

  Er is niets mis mee met verwijzen naar fysionomie, hij/zij is Chinees, Surinamer, Marokkaan, Kaukasisch, etc. in media, justitie , etc. politie. Uw gelijk willen halen is zinloos, want de fysionomie (en bepaalde gebruiken] van Pashtuns duidelijk oorspronkelijk Joods, anders dan van andere stammen, w.o. de Hazare, in Afghanistan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Godelieve 11:42

   Quod licet bovi non licet Iovi zoals de Ouden zeiden.
   De polies zegt vaak, als het handelt over verdachten van een misdrijf, het waren mannen met een oosteuropees uiterlijk.
   Weet u wat zulks inhoudt?
   Men kan het slechts vermoeden.
   En zeggen dat de polies in nederland sociaaldemocratisch genoyauteerd is.


   Verwijderen
  2. Godelieve, ga je liefde voor Israël en je verhalen over Joodse fysionomie maar eens bij het Cidi slijten of probeer je aan te melden als Hasbara-blogger (dat kan op verschillende manieren, zoek maar eens goed, je kunt je op verschillende plekken op het internet aanmelden). Ik ben benieuwd of men in die kringen blij is met deze combi. Alhoewel, het zou toch wel heel ironisch zijn. Dat uitgerekend de meest vurige Israël-lovers zich zo bekennen tot ja...hoe zal ik het noemen, 'Joodse fysionomie' dan maar weer.
   Overigens, dat blijkt uit zo'n beetje al je reacties, je immense blinde vlek voor (of totale onwetendheid van)de lange westerse antisemitische traditie is immens. Zelden heb ik een ongeconditioneerde supporter van de politiek van Israël zulke stompzinnige dingen zien uitkramen over het Christelijke antisemitisme en zo naïef de bijbehorende stereotypen zien inzetten als jij. En dan nog iedereen die het niet met je eens is voor antisemiet uitmaken. Is het een totaal gebrek aan kennis of is het iets anders? Maar goed, dat jij je heel nodig moet gaan inlezen had ik je al geadviseerd. Doe het en dat je geest moge verruimen.

   Verwijderen
  3. Floris Schreve 1:28

   "Godelieve, ga je liefde..."
   Een klassiek voorbeeld van contaminatie.
   In het Nederlands Dagblad van vrijdag 13 september 2013 staat een ingezonden brief van rabijn Lodi van der Kamp.
   Deze neemt het op voor muzelmannen.
   Hij haalt zelfs Litauen aan als voorbeeld van een land waar Joden en muzelmannen eeuwen lang vreedzaam naast malkander woonden.
   Zulks moge vreemd klinken.
   Muzelmannen in Litauen?
   En nochtans is het zo .
   Deze muzelmannen waren Tataren en onderdanen van het Rijk van de Gouden Horde.
   Dit Rijk strekte zich uit tot aan de grenzen van het huidige Litauen.
   Men verwarre de bewoners van deze republiek niet met de gekende rotterdamse zanger Lee Towers.
   De filmacteur Charles Bronston was afstammeling van Tataren van Litauen.
   Ik ben het overigens met u eens dat overdreven filo-judaïsme het spiegelbeeld is van anti-judaïsme.   Verwijderen