Belediging van de Profeet Habakuk

Arabist_jansen

Er is een steekje los aan het debat tussen islamactivisten en de enkeling die nog blijft weigeren de zegeningen van de islam te accepteren. De weigeraars wijzen steeds maar weer op de vele, algemeen gestelde oproepen tot het gebruik van geweld die de Koran bevat, en die ook door tal van moslims inderdaad en metterdaad als license to kill worden gezien.

De islamactivisten en hun multiculturele helpertjes wijzen er dan op dat het Oude Testament ‘even erg’ is. De weigeraars van de zegeningen van de Islam kennen het Oude Testament niet, de islamactivisten uiteraard ook niet. Hun helpertjes weten al helemaal van niks.

Maar ook zonder iets van de Arabische Koran of de Hebreeuwse Bijbel te weten, zouden beide partijen toch makkelijk moeten kunnen bedenken dat de fout van de een de fout van de ander niet opheft?

Toch hoor ik dat argument zelden, of eigenlijk: nooit. Ik denk daar een goede reden voor is. Het gaat in dit sub-debatje eigenlijk niet over de bijbel of de koran, maar over het Westen.

Als de islamactivisten en hun helpertjes de gemiddelde westerling er toe weten te brengen afstand te nemen van het Oude Testament, en hem zo ver krijgen dat hij de Hebreeuwse Bijbel bij de mesthoop van de geschiedenis zet, is de islam een belangrijke stap dichter bij de eindoverwinning.

De helft van de westerse beeldende kunst wordt een onbegrijpelijke verzameling rare plaatjes wanneer je de bijbel niet kent. Het sluiten van musea met onislamitische kunst zal dus heel wat makkelijker verlopen.

Terzijde: De andere helft van de westerse beeldende kunst, geïnspireerd op de ‘elitaire’ Latijns-Griekse cultuur, is al onbegrijpelijk gemaakt door de onderwijsingenieurs van Links. Met literatuur en muziek zijn vergelijkbare dingen aan de hand. Maar er valt misschien nog iets te redden.

Als dat ‘nare, gewelddadige’ Oude Testament weggewerkt is, dan zal het eindelijk in de vergetelheid kunnen raken dat de westerse cultuur ‘Joods-Christelijk’ is. Het Nieuwe Testament is onbegrijpelijk zonder het Oude, en allerlei ideeën die als typisch christelijk of typisch westers worden gezien, komen recht uit de Hebreeuwse Bijbel (“Hebt uw naaste lief als u zelve’, enz.).

Bovendien bevat de Koran niet alleen oproepen tot het doen of nalaten van allerlei zaken, het vertelt ook een aantal Bijbelse verhalen na. Wie die verhalen in hun oorspronkelijke Bijbelse versie kent, weet niet wat hij leest als hij de Koranische versie van hetzelfde ziet, en zal echt nooit van zijn leven kunnen geloven dat de Koran de moeite waard is, laat staan dat dit boek van God afkomstig zou kunnen zijn, zoals moslims geloven en prediken.

De islam loopt zes eeuwen op het Westen achter, wordt er door de goedwillende helpertjes wel beweerd. Maar nog voor het begin van onze jaartelling werden de ‘rare’ en ‘gewelddadige’ verhalen uit de Bijbel door Joodse geleerden geallegoriseerd, niet letterlijk meer genomen. De heidenen deden in die tijd trouwens hetzelfde met de ‘rare’ verhalen over de Griekse goden. De christenen hebben dat overgenomen. Het gaat dus niet over een achterstand van zes- of zeven eeuwen, maar om een achterstand van meer dan tweeduizend jaar, en de teller loopt nog steeds.

Tot slot is de verwijdering van een boek een aardig voorspel tot de verwijdering uit de maatschappij van de aanhangers van dat boek. (Daarom is het Koranverbod van Wilders ook onjuist, en overbodig: Datgene waartoe de Koran oproept, is allang verboden, daarom moest de Sharia ook worden ingevoerd).

Maar vooral: Er zijn geen gelovigen die geloven dat de bijbel algemene oproepen bevat tot moord op andersdenkenden, of op wie de profeet Habakuk beledigd heeft. Als u daaraan twijfelt: de Bijbel is overal te koop, neem en lees.

HansJansen

30 opmerkingen:

 1. Heere Heeresma zei een paar jaar geleden op de radio (toen niemand luisterde) - en dat was ook het enige wat hij over dit onderwerp kwijt wou - dat de koran zich tot de bijbel verhoudt als krantenpapier tot zuivere zijde. Hij heeft ze allebei gelezen, dus hij kan het weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is zonder meer waar dat de totalitaire islam streeft naar de vervanging van alles, ook de aanspraak dat iedereen een moslim is, is een blijk van totale annexatiedrift. Het wordt hoogtijd dat de islam niet langer meer wordt afgeschermd voor kritiek, want dat is wel het laatste dat moet gebeuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De islam heeft ook heel handig de figuren uit christendom en jodendom geannexeerd. Pure usurpatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Sterk stuk met goed gekozen titel. De verwijzing naar de titel aan het eind is precies de kern van het probleem.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Vergeet de literatuur niet! In een diep ver verleden heb ik maandenlang 4 uur per week bijbelcolleges moeten volgen, omdat ik niet bijbelvast genoeg was om Nederlandse teksten te kunnen verklaren!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Scherp stuk. Niets aan toe te voegen, behalve hooguit dit:
  Het is waar dat de meeste deelnemers in het hier besproken debat het Oude Testament niet kennen (noch de Koran overigens). Maar kennis van het Oude Testament is, ofschoon uiteraard een voordeel, niet voldoende om in dit debat tot een redelijke gefundeerd standpunt te komen. Als dat zo was, dan zou je onder mensen van protestants christelijke huize, bij wie vaak nog redelijk wat kennis van het Oude Testament aanwezig is, nauwelijks aanhangers van het multiculturalisme en vergoelijkers van islamitische gewelddadigheid tegenkomen. Zoals bekend is dat wel het geval. Of iemand als Doekle Terpstra zelf veel Bijbelkennis heeft weet ik niet zeker, maar dat veel linksige protestanten ongeveer zoals hij denken, spijts hun bijbelkennis, dat weet ik wel. Ook vermoed ik dat een figuur als Geert Mak (ex-gereformeerd, als ik mij niet vergis) enige kennis van het Oude Testament zal hebben. Talrijk zijn voorts de bevlogen christenen die de Palestijnse Zaak bovenmatig zijn toegedaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dat u een boek aanbeveelt welke een God aanprijst; hoe zalig, weldadig en verheven deze ook mag zijn voor de mensheid; is werkelijk een aanfluiting. Leg mij eerst maar eens klip en klaar uit, met bewijzen onderlegt, dat die God uit dat bewuste boek bestaat. U kunt dat niet. Het was veel beter geweest om te zeggen dat, als je dan zo nodig kiezen moest in dezen, dat je dan het beste het verhaal zou moeten kiezen wat de vredelievendheid tussen de mensen het minste schade berokkend.
  U kunt me uw zienswijze vast uitleggen en ik ben zeer benieuwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Zeer geachte Kees Rudolf: Ik zal wel een door-en-door slecht mens zijn, maar ik twijfel aan de kennis van de bijbel enz van Doekle Terpstra en dat soort activisten. Ik weet het gewoon niet, maar ik vrees soms het ergste: totaal analfabetisme.
  Zeer geachte VanFrikschoten: Hoe kan het u nu ontgaan zijn dat mijn verhaal nergens iets veronderstelt over het bestaan of niet bestaan van een God of godheid? Ik denk ook dat dat er in dit debat niets toe doet.
  Zeer geachte Tulay: Ik was zoals altijd even bang toen ik mijn stukje instuurde dat ik iets voordehandliggends over het hoofd had gezien, maar uit uw gescheld blijkt wel dat dat niet zo is. U zou er immers op gewezen hebben.
  Met hartelijke groet van verweg, HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Geachte meneer Jansen,
  Dank dat u de moeite neemt te antwoorden. Het al dan niet bestaan van een Heilandachtige heeft inderdaad niets te maken met uw betoog. Toch vond ik het opmerkelijk dat u tot slot opriep de Bijbel te kopen en te lezen. Dit zal ongetwijfeld als neutrale aansporing zijn bedoeld om je in de Christelijke heerlijkheid te verdiepen. Ik zou zeggen, als men dan toch in de boekenwinkel staat, koop er dan meteen een kwaliteits-Koran bij. Die dingen kosten bijna niks meer tegenwoordig. Er ontgaan mij inderdaad enorm veel de laatste tijd. Het zal aan het onstuimige weer liggen hier. Ik hoop dat het bij u beter is gesteld.
  Vriendelijke groet,
  Hendrik VanFrikschoten

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hans Jansen is natuurlijk geen wetenschapper maar een charlatan. Hij heeft het op tv over radicale preken in moskeeen, maar is er nog nooit geweest en heeft het van horen zeggen:
  http://religionresearch.org/martijn/2009/04/01/hans-jansen-in-de-moskee/

  Hij liegt over passages in de Koran:
  http://religionresearch.org/martijn/2008/04/25/hans-jansen-wekt-irritatie-bij-collega-islamologen-radio-nederland-wereldomroep/
  http://www.peterbreedveld.com/archives/00001878.html
  http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2009/01/hans-jansen-wet.html

  Hij heeft het over het koloniseren van Nederland, maar roept slechts wat vage slogans:
  http://www.peterbreedveld.com/archives/00001797.html

  En ook hier weer zijn ow zo goede uitsmijter:
  "Er zijn geen gelovigen die geloven dat de bijbel algemene oproepen bevat tot moord op andersdenkenden"
  Yeah right. Who would Jesus bomb?
  Zie:
  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/08/AR2006060801360.html/
  http://www.publiceye.org/ifas/fw/9703/bombs.html
  http://shakespearessister.blogspot.com/2006/05/did-florida-fundies-turn-terrorist-to.html

  BeantwoordenVerwijderen
 11. ja Layla en dan maken we ook even melding van http://www.youtube.com/watch?v=a7BOyXZdJ_c

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De islamactivisten en hun multiculturele helpertjes wijzen er dan op dat het Oude Testament ‘even erg’ is is op zich inderdaad zwaar irritant. Maar nog bonter maken islamactivisten en hun multiculturele helpertjes het als ze op de proppen komen met de Talmoed der Joden. Dan komen ze met de meest walgelijke uitvoering van die Talmoed en zeggen dan er bij dat die Talmoed heilig zou zijn bij joden. Dit terwijl de Talmoed absoluut niet heilig is maar gewoonweg een discussiestuk is en door Joden al jaren geleden gekuist is. Op die manier proberen de islamactivisten en hun multiculturele helpertjes het doen voorkomen dat Joden nog erger zijn dan moslims en of christenen. Een van die multiculturele helpertjes van die islamactivisten is de notaire jodenhater met de nick Bijstandskoning die op een walgelijke manier met dat Talmoed verhaal op de proppen kwam op zijn Volkskrant-weblogje van nul en generlei waarden. Bij hem is iedere islamist bijna heilig en zijn mensen die kritiek spuien op die voor hem heilige Islam klootzakken die bij Wilders horen. Toen ik hem op even botte manier van repliek diende als hij vuiligheid verspreide over Joden kreeg ik een IP-BAN omdat ik zo grof zou zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dit is weer een typische standaardreactie van Layla die altijd wordt gebruikt als intolerante preken worden ontkend. Op memri.org staan genoeg preken die intolerantie preken.
  en in 2003 is er een nova-uitzending geweest over haatpreken in Nederland. Om maar een paar voorbeelden te geven.

  Layla verwijst naar sites die een dubieuze bron vertegenwoordigen. De schrijvers daar zijn al vaak als leugenaar ontmaskerd. Zij zijn niet interessant.

  http://memri.org/

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Layla!
  Het lastige is dat we in Nederland vrijwel geen arabisch verstaan, laat staan begrijpen.
  Daarbij gebruik jij argumenten als: Jansen was niet bij de preken.
  En... jij als vrouw hebt weer minder informatie als de idem man.

  Dus de Nederlanders en zij die zich elders verzetten tegen de verbreiding van de islam, doen dit op basis van onvolledige informatie, d.i. wel beschikbare informatie.

  Als al die onvolledige informatie al maakt dat er een enorm onbehagen (understatement) ten opzichte van de islam is, dan weten jij en ik, die toch in ieder geval arabisch begrijpen, dat er nog veel meer is dat dat onbehagen zou aanwakkeren als men arabisch zou spreken -en de preken zou kunnen bijwonen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Overigens heb ik het dan nog niet eens onder de onderlinge interpretatie van wat de 'goede' islam is. http://www.telegraaf.nl/buitenland/4009572/___Boekverdrinking__in_Afghanistan__.html

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Zeer geachte professor Jansen - het is natuurlijk een grote eer dat u zich verwaardigt hier te reageren op van allerlei, maar ivm uw bloeddruk, uw hart en uw algeheel welbevinden raad ik het u ten sterkste af, als u mij toestaat..

  Als u zich maar met iedereen encanailleert wordt u op het niveau van de straat tot partij gemaakt in het heikele debat waaraan u al deelneemt - maar dan als autoriteit. Beter dan u het in uw boeken zegt kunt u het niet zeggen immers?
  Wie onbereikbaar blijft voor een uitgewerkt betoog is voor een korte uitleg ook verloren. Men is dan willens en wetens doof, gewoon kwaadwillig, of eenvoudig niet in staat uw betoog te volgen vrees ik

  Het doet mij plaatsvervangend pijn als nincompoops u ruw aanraden u voor tegenargumenten maar te vervoegen op amateurblogs van afstotelijk niveau, waar nòg meer domoren menen u de oren te kunnen wassen op voet van gelijkheid, en waar men u onverdroten 'charlatan' noemt in een vruchteloos steekspel met gansjes en kuitebijters

  Nu is het onder gecertificeeerde arabisten tegenwoordig al niet veel beter las ik van de week in Zemzem; hooggeleerden spreken tegenwoordig kennelijk óok al tegen hun collega's alsof zojuist gebleken is dat die hun kennis met vallen en opstaan bij het NTI hebben opgedaan, maar al bent u straks de enige: het lijkt mij noodzakelijk een bepaalde standing te bewaren, opdat uw beschermwaardigheid niet te zeer aan de straat wordt overgelaten..

  Je kunt je per slot niet met iedereen afgeven..

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hans Jansen schreef:
  "De helft van de westerse beeldende kunst wordt een onbegrijpelijke verzameling rare plaatjes wanneer je de bijbel niet kent."

  inderdaad.
  en.wikipedia.org/wiki/Image:Rembrandt-Belsazar.jpg
  of hier:
  www.bertsgeschiedenissite.nl/nieuwe%20geschiedenis/17e%20eeuw/nieuwstadhuis.html

  Of je het leuk vind of niet, de bijbel is onderdeel van onze geschiedenis.  De Donald Duck trouwens ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Rudolf
  Waar ontken ik dat die preken er zijn? Nergens. Geen strawman opzetten, is erg doorzichtig.

  En laat mij even weten hoe, waar en wanneer de schrijvers van frontaalnaakt, closer en allochtonenweblog zijn ontmaskerd als leugenaars? Dat wist ik namelijk niet.

  @Belle8
  Jij mag misschien geen Arabisch verstaan, Jansen doet dat wel en heel goed ook.

  @Paardestaart
  Waarom zijn Closer, frontaalnaakt en allochtonenweblog 'amateurblogs van afstotelijk niveau'? Ik vind met name de eerste en de laatste zeer informatief, de tweede is wel wat polemisch maar dat mag de pret niet druk toch? Wat maakt ze dan afstotelijk?

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het is inderdaad opvallend hoe slecht sommige mensen (reaguurders dan) lezen. Hoe zei Reve het ook al weer tijdens zijn Ezelproces?

  "Gerard Reve voorzag dat zelf al want hoewel zijn 'zaak' klein en min of meer lachwekkend mag schijnen, hij is wel van principieel belang voor de toekomst van de traditionele burgerlijke vrijheden. Reve is dan ook op de oude voet doorgegaan, eer en fatsoen nooit uit het oog verliezend. Hij heeft nog talloze prachtboeken geschreven en dat kon alleen maar omdat hij, zoals hij zelf schreef, twee beperkingen afwees: "ten eerste weiger ik, en zal ik altijd blijven weigeren mijn teksten aan te passen aan het begripsvermogen van de slechte verstaanders. Dat is geen kwestie van beginsel maar van vakmanschap: ik stel mij ten doel, voldragen literair werk te leveren, en geen produkt van het socialistisch realisme. Ten tweede weiger ik, maar dit is geen kwestie van vakmanschap maar wel degelijk van beginsel, bij het vervaardigen van mijn tekst rekening te houden met de boze verstaanders."

  Het Ezelproces

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ik hoop
  dat mijnheer Jansen nog lang zin mag hebben ons,via dit medium ,te onderwijzen met zijn (meestal gedegen)stukjes over de arabische wereld .Dat is niet zo eenvoudig lijkt mij vanwege de vaak onbeschofte en ongefundeerde kritiek ;Anekdotes overigens doen het bij mij het best .dank U

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Die Chaldeeën waren me daar ook een stelletje naarlingen als ik er nu zo over nadenk. Maar, ja, ik zal me er maar niet over opwinden want voor hetzelfde geld was die Habakuk een tuinman met veel te veel vrije tijd zodat hij in de schrijverij verviel als hobby. Het verdiend ernstige aanbeveling ons wereldbeeld heden ten dagen daar maar beter niet van te laten afhangen en onze harten te raadplegen en onze hersenen te gebruiken met verheven doelen voor ogen.
  Je weet per slot van rekening maar nooit hoe het uitpakt...Ik houd nu eenmaal van wereldvreemde invalshoeken. Anders moesten we het wiel nog uitvinden...

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @Paardestaart
  Wat een volstrekte onzin trouwens. "Ik heb doorgeleerd voor rakettechnologie en dus praat ik niet meer met de groenteboer..."

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Hm - hij praat misschien wel met de groenteboer, maar hij hakketakt niet met hem over rakettechnologie als 'ie verstandig is..vooral niet als 'ie door de eenvoudige middenstander ook nog voor charlatan wordt uitgemaakt en met bewijzen uit het ongerijmde om de oren wordt geslagen

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Hm - hij praat misschien wel met de groenteboer, maar hij hakketakt niet met hem over rakettechnologie als 'ie verstandig is..vooral niet als 'ie door de eenvoudige middenstander ook nog voor charlatan wordt uitgemaakt en met bewijzen uit het ongerijmde om de oren wordt geslagen

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Paardestaart
  Oh, en dan is daar gelukkig Paardestaart die dat allemaal goed in de gaten heeft en meneer Jansen daar voor behoed. Het is werkelijk fantastisch... Enfin, ik zou me als Heiland gaan vestigen als ik u was. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn...Wie weet zal het zo zijn als met die 2 honden die vechten om één been...

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Layla zegt "Hij heeft het op tv over radicale preken in moskeeen, maar is er nog nooit geweest en heeft het van horen zeggen"
  En krijgt Layla de tegenvraag of zij zelf in zo'n moskee geweest is waar men radicale preken pleegt te houden.
  Zelf ben ik nooit in de haagse haatbunker van Fawaz geweest maar dankzij de VPRO en met behulp van drie vertalers die men gebruikte (om misleiding te voorkomen) zag ik dus de donderdjinn van het Moskou achter de duinen preken met onderschrift. Hij zei dat wij de moslimSTRIJDERS in de Filipijnen maar moesten steunen. Voor iemand die getrouwd is met een vrouw uit dit land die Lourdes heet was dit bepaald geen gezellige introductie van ons aller islamitische haatzaaiende imam Fawaz, die later ook nog voorstander bleek te zijn van vrouwenmeppen (wadriboehoenna zie : Koran 4:34). Met dank aan good old Prof. Jansen die mij wadriboehoenna uitlegde. Video opnames, geluidopnames zat met radicale haatzaaiende preken voorhanden zie bijvoorbeeld deze op een echt te vertrouwen site http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/555 . Hierbij opgemerkt dat de preken van Fawaz bepaald niet gewaardeerd werden in de Emiraten alwaar men Fawaz het land uitzette juist vanwege haatzaaiende preken. Maar nogmaals U eist op hoge toon dat Prof. Jansen maar naar al die haatbunkers moet gaan waarbij ik mij dan afvraag of dat wel nodig is en of Layla ook naar die haatbunkers sjokt. Indien ze zelf ook niet geweest is dan moet ze niet komen met het verwijt dat Jansen niet persoonlijk op pad is geweest. Wie zonder zonde is werpe immers de eerste schoen.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. "Als de islamactivisten en hun helpertjes de gemiddelde westerling er toe weten te brengen afstand te nemen van het Oude Testament, en hem zo ver krijgen dat hij de Hebreeuwse Bijbel bij de mesthoop van de geschiedenis zet, is de islam een belangrijke stap dichter bij de eindoverwinning."
  Zeker waar, maar nog voor islamactivisten en hun multiculturele helpers op het toneel verschenen hadden al heel wat westerlingen afstand van het christendom überhaupt, en daarmee van Bijbel inclusief Oude Testament genomen. De ontkerstening was al in volle gang was voordat hier in het Westen islamactivisten en multiculturalisten talrijk genoeg waren om de toon te kunnen zetten. Veel westerlingen hebben niet eens meer een duwtje van deze groeperingen nodig om het Oude Testament bij de mestvaalt van de geschiedenis te zetten. Dat hebben ze al lang gedaan.
  Verder is met het uitsterven van de traditionele gelovigen ook het aantal regelmatige lezers van de Bijbel afgenomen. Weliswaar behoort naar mijn mening de Bijbel ook voor niet gelovigen een boek van grote betekenis te zijn, al is het maar uit het oogpunt van "algemene ontwikkeling", maar het aantal mensen dat vanuit andere motieven dan die met geloof samenhangen de Bijbel goed lezen, is toch helaas beperkt. Gevolg is dat nog maar zeer weinigen geëquipeerd zijn om iets in te brengen tegen de bewering als zou het Oude Testament "even erg" zijn als de Koran. Zo'n bewering passeert dus meestal onweersproken, tot vrijwel iedereen gelooft dat die waar is.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. De regie alhier ten huize komt uit onze voormalige landbouw gronden in de gordel van smaragd. Hebben we nog een fraaie grachtengordel aan over gehouden. LOL: we wonen er zelf en zo heb je er nog wat aan tenminste. Maar meneer is een geboren Javaanse moslim! Ik verklapte hem dat er meer animisme, hindoeïsme en de zo gehate Chinese invloeden in de daar geldende zogenaamde religieuze ceremonies zaten dan Islam. En nee, de in het Indonesisch vertaalde Koran was nog nooit echt gelezen. Dat is dus één. Er is nog een wereld te winnen.
  Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. "Hans Jansen is natuurlijk geen wetenschapper maar een charlatan. Hij heeft het op tv over radicale preken in moskeeen, maar is er nog nooit geweest en heeft het van horen zeggen"

  Ha, bewijsmateriaal geeist !
  Leuk.


  Ik ken mensen die zich volgens de laatste en enige echte mode kleden, puur uit liefde voor de almachtige.
  Maar als je aan hen vraagt waar de baas van baardmans dan uithangt of waar de bewijzen danwel de noodzakelijkheid voor zijn existentie zijn...geen hond die het weet.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Layla! Lees mijn posting nog eens: ik versta WEL arabisch en daarom versta ik zaken die in mijn bijzijn in het arabisch besproken worden. Het is bijzonder verontrustend om dan later 'vertaald' te krijgen, zoals ik het mag weten. Dubbel dubbel dubbel en zeer veel misleiding!

  BeantwoordenVerwijderen