"Niemand hoort graag dat hij op weg is naar een gruwelijk einde".

Arabist_jansen

Het is zowel vanuit menselijk als intellectueel oogpunt een raadsel waarom mensen ontkennen dat er in de koran wordt opgeroepen tot het vermoorden van andersdenkenden. 'Doodt hen waar ge ze maar vinden kunt' , wa-qtuluuhum Haythu wagadtumuuhum, 4:89, en vele vele dergelijke passages. Volgens sommige sites zijn er maar liefst 164 'war passages', maar mijn favoriet is daar nog niet eens bij. Favoriet qua duidelijkheid bedoel ik dan, want qua inhoud is het zorgwekkend. Zeker voor leden van het CDA en de CU.

Aan het einde van 9:30 zegt de koran dat al wie gelooft dat Christus de zoon van God is, door God in de strijd gedood moge worden, qaatalahumu-llaah. De vertalingen gaan heel voorzichtigjes met dat vers om, maar echt, de Arabisch wortel QTL betekent 'doden'. 'Bestrijden' is een veel netter woord, want beschaafde mensen denken dan aan debatten en pamfletjes. Maar echt, het gaat om moord, om bloed. In beide citaten, 4:89 en 9:30 is de wortel QTL duidelijk te zien. Kijk, zo leert u spelenderwijs ook nog een beetje Arabisch.

Bedoelen moslims die ontkennen dat de koran moord voorschrijft (kutiba alaykumu-l-qitaal, 2:216), dat zij deze opdracht van de koran naast zich neer willen leggen? Dat zou mooi zijn, want dan komen zij niet met de Nederlandse justitie en AIVD in aanraking. Er is daarentegen ook een sinistere verklaring voor deze ontkenning: geen slapende honden wakker maken.

Wat mensen beweegt om te ontkennen dat de koran zulke opdrachten bevat, begrijp ik wel. Niemand hoort graag dat hij op weg is naar een gruwelijk einde. Uit de geschiedenis zijn daar tal van voorbeelden van.

Gelukkig zijn er daadwerkelijk vele moslims die deze onmenselijke instructies van de koran naast zich neerleggen, anders zag het er op straat nog heel anders uit. Maar er zijn er ook die vinden dat zij zijn geroepen om deze heldere opdracht uit te voeren. Voor zulke mensen is de koran een license to kill, en Theo van Gogh is hier mijn getuige.

HansJansen

35 opmerkingen:

 1. Volkomen mee eens. We zouden een openbaar register moeten aanleggen waarin moslims helder en duidelijk, met naam en toenaam als moslim afstand nemen van deze passages. Dus ook nadrukkelijk verklarend dat hier geen taqiyya wordt nagestreefd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er kan niet genoeg worden gewezen op de kwalijke passages van dat intolerante weinig goddelijke boek. Ja, ook de zogenaamd hippe moslims ontkennen de werkelijkheid. Maar veel belangrijker nog dan de geweldadige versen uit dat boek en niet te vergeten de hadiths is wat er uit voortvloeit, namelijk die diepe alomvattende intolerantie en absolutisme die zo kenmerkend zijn voor de islam en dan niet alleen de theoretische islam, maar ook de reëel bestaande islam. Het feit dat er in islamitische landen niet of nauwelijks godsdienstvrijheid is, terwijl moslims en de islamitische landen die vrijheden wel voor zichzelf hier in het westen opeisen, is des te zorgwekkender, vooral omdat ze hun eigen intolerantie ook nog ontkennen. Ik denk dat het van belang is om juist die dingen in het "debat" voor zover dat nog mogelijk is, onder de loep te nemen. Ik blijf erop hammeren, zolang er binnen de islam geen godsdienstvrijheid is, zal het een bron van spanningen blijven en een gevaar voor anderen. Het maakt daarbij niet uit dat vele moslims niet tot geweld overgaan, maar passief steunen ze wel de eenzijdige houding binnen de islam t.a.v. de godsdienstvrijheid. Alle vrijheid voor hen, maar steeds minder voor de ander, de niet-moslim. Zie de reëel bestaande praktijk in islamitische landen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In dit filmpje over Duitse schooljeugd is te zien hoe intolerant en agressief islamitische jongeren hun niet-islamitische medescholieren behandelen.
  Het zijn niet uitsluitend een imam of radicale die anti-westers is.
  Men wil ook zo graag in gematigde moslims geloven.
  Men wil zo graag geloven.
  http://de.sevenload.com/videos/mU1Vlpf-Mobbing-gegen-deutsche-Schueler
  Ook deze mensen in het filmpje denken er over om maar te vertrekken, aangezien er geen oplossing wordt geboden.
  Kijk wat er gebeurt in onze prachtwijken. Desnoods gaat de jeugd tot geweld over om de kafirs te laten vertrekken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Neem Boek Joshua in 1 ruk mee a.u.b.
  Dan kunnen ze bij Eretz-Yisrael hun boeltje wel pakken en verhuizen naar Israel...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Ron C. de Weijze
  Ze moeten een moslim halve maan dragen op hun revers

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Tulay, waarom vergelijk je het niet met het doen van een uitspraak die iemand kenmerkt, het tekenen van een condoleanceregister of te onzent het onbekommerd weergeven van de eigen naam, in plaats van websites aftrollen?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. En altijd streven naar een open vrije samenleving.
  Altijd maar weer het debat opzoeken ipv geweld opzoeken of verboden instellen.
  En altijd maar weer de open hand reiken naar de vreemdeling.
  En altijd maar weer geloven in jezelf, waar je vandaan komt en hoe je voorouders, ondanks alle tegenslagen, er toch in geslaagd zijn om tot deze samenleving te komen.
  Er is niets wat succesvoller en duurzamer is dan een democratische samenleving, waar bij voortduring gewikt en gewogen moet worden. Voorlichting en verspreiding van kennis en discussie zijn belangrijke instrumenten, maar veel belangrijker dan dat is ónze wetgeving, ónze grondwet en rechtsorde. Ónze wet, niet die van Goden of koningen, maar van jou en voor je kinderen.

  Zeer bruikbaar of welkom is dan de gematigde moslim, die, in camouflagepak gestoken, de beproeving doorstaan moet hoe zoet en zalig vrijheid is, want wie eens dit zoet van de Nederlandse vrijheid en welvaart geproefd heeft, wil niet meer terug.

  Dus ik zou me niet al te druk maken over kwadelijke lectuur. Noch over onmachtige, gefrustreerde mensen, op het verkeerde spoor gezet door een achterlijk, mislukt en versleten gedachtengoed. Die hebben de boot gemist en zullen dat ook zo blijven doen.

  Dus doe iets nuttigs.
  Vier de vrijheid !

  BeantwoordenVerwijderen
 8. om te oefenen:
  http://boeken.vpro.nl/programmas/24214180/afleveringen/41520139/

  Faizel Ali Enait komt daar ook aan de beurt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Vreemd toch dat haatzaaiers als Hans Jansen nooit eerlijk vermelden dat de Bijbel nog veel meer oproepen tot geweld bevat dan de Koran.

  De Koran bevat geen oproepen tot volkenmoord in naam van God. Zoals bekend bevat de Bijbel talloze daarvan. Bij voorbeeld:

  DEUTERONOMIUM 20
  16 Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten.
  17 Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen,

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ach die Kuiper komt weer met de standaard politiek correcte prietpraat aanzetten. Gemakshalve vergeet hij dat in landen die (post)christelijk zijn godsdienstvrijheid is die in islamitische landen op basis van het intolerante superioriteitsdenken volledig afwezig is. Daarnaast staat de meeste intolerantie in de islamitische hadiths. Noem mij een niet-islamitisch land, waarin je straf zelfs de doodstraf krijgt voor afvalligheid, zoals in islamitische landen. Zo'n land is er niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. P.Kuiper, luister eens naar deze pastor over hetzelfde onderwerp dat u aanroert, namelijk het geweld in het christendom en in de islam. Ik ben benieuwd waar een dialoog toe leidt.
  http://www.eo.nl/programma/eyeopener/2008-2009/page/-/episode.esp?broadcast=9961963

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ach, beste P. Kuiper, over een paar duizend jaar is het uiteindelijke lot van de huidige Europeanen even relevant voor de politieke situatie die er dan zal bestaan als nu het lot van de door u in de herinnering gebrachte Perizzieten en Chiwwieten. Hartelijke groet, HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ Ron C. de Weijze 0:54
  Een ieder die tot op heden op deze draad heeft gereaguurd loopt met gebedsmolentjes rond. Uiteraard mezelve uitgezonderd want ik hou niet van boedhisten zoals Tibetaanse monniken wier enige verdiensten lagen in de slavenhouderij van boeren, kinderen en vrouwen.

  @ (Arabist)Hans Jansen
  Wanneer mag ik van U vernemen of Alevieten ja/nee moslims zijn in uw ogen ?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Een mooie uitsmijter van de arabist, maar het is en blijft griezelig te zien hoeveel islamapologeten er in Nederland rondlopen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Tulay, storm hier wordt wel eens verklaard uit de slag van een vlinder in de Himalaya. Slavenhoudende monnik met gebedsmolentje mag uiteraard ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ik kan me voorstellen dat Hans Jansen de moeite niet meer neemt om het naïeve gebabbel van iemand als P. Kuiper van niet-sarcastisch antwoord te dienen. Maar ik zal de taak op me nemen te vertellen wat Professor gezegd zou kúnnen hebben, hadde hij de goesting tot ernst gehad. Hij zou gezegd kunnen hebben: beste Kuiper, google eens “trouw voorkant”, vervolgens ga je in de mogelijkheden die je bovenaan ziet naar “archief”. Daar klik je op je op het jaar 2007. Daar aangekomen klik je op 14 december. Dan vind je een artikel van Prof. Dr. W. van der Horst -- (over wie óók weer prachtverhalen rond dhimmitude en islam zijn te vertellen, maar waarin Van der Horst bepaald NIET de dhimmi is) -- onder de titel “Koran grossiert in hel en verdoemenis”. Daarin krijg je uitgelegd dat in de bijbel wel opgeroepen wordt tot genocide, maar altijd concrete, in plaats en tijd beperkte massamoord. Het Oude testament kent NIET universele oproepen om altijd en overal de ongelovigen en vooral de Joden uit te roeien, zoals de koran. Bovendien is het ontstaan van het Christendom, het karakter van de Profeet ervan (Jezus) , Nieuwe Testament, de leerstellige inhoud ervan, de ontwikkeling ervan een ietsje hotseknotse (Verlchting en Reformatie en zo, weetje wel?) anders dan in de islam, waar we alleen een al 1400 jaar oude stilstaande poel van rottend water zien die om te beginnen al stonk. De laatste tijd nog Christenen tegengekomen (of Joden!) die opriepen tot genocide, Kuiper? Godallemachtig wat word ik soms móé!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. De Islam is intolerant, omdat Mohammed (als directe woordvoerder van Allah) dat zo heeft verordonneerd. Jodenhaat en andere fraaie, menslievende gedachten worden niet verzonnen door dhr Jansen of andere Islam-kenners, Zij verwoorden slechts de kernboodschap in de Koran en die is bijzonder onverdraagzaam, haatdragend en gewelddadig jegens alle niet-moslims.

  Natuurlijk kun je die boodschappen negeren en je concentreren op de paar vriendelijke uitspraken die Mohammed heeft gedaan, maar daarmee verdwijnen de Jihadistische Jodenhaters (en hun stilzwijgende supporters onder grote groepen moslims) niet uit onze kranten en media.

  Dus, wie moslims goedgezind is, roept deze gelovigen op, zich onvoorwaardelijk te distantiëren van geweld, intolerantie en andere kwalijke zaken die zo rijkelijk worden gesanctioneerd door de Islam . Helaas ontstaat andermaal een probleem, want het is ‘not done’ om je als gelovige moslim te keren tegen de medebroeders en -zusters der ummah. Daarmee doorbreek je een soort Islamitische omerta (zwijgplicht onder maffialeden, CC). .Vuile Islamitische was, hoe pikzwart ook, wordt nimmer openlijk tentoongespreid voor niet-gelovigen.  Jammer voor al die Gutmenschen, die keer op keer blijven hameren op de ‘grote groep gematigde moslims’ die geen terreur bedrijven, vrouwen stenigen en zich aan andere, Islamitische voorschriften onttrekken.

  Niets doen, betekent evenmin, dat zogenaamd ‘gematigde moslims’ hun morele verontwaardiging (willen) uiten tegen terreur, laat staan dat diezelfde moslims er massaal tegen protesteren in openlijke demonstraties in onze Europese (hoofd-)steden. De werkelijkheid is veel grimmiger en onheilspellender: moslims accepteren de intolerantie en terreur van mede-gelovigen , al dan niet uit angst voor represailles (en dan is er een grote groep stilzwijgende bewonderaars van A-K strijders die 9/11 veroorzaakten of Hamas-terroristen die Israëlische burgers opblazen).  Daar staan de Islamapolegeten mooi in hun (politiek-correcte) hemd. Geen steun van hun geliefde medelanders die kennelijk Islamitische terreur, genocide (Darfur) en ander door moslims veroorzaakt geweld minder afkeurenswaardig achten dan zij.

  Misschien is een alternatieve remedie om de eigen westerse cultuur/beschaving fanatieker te verdedigen. Tenslotte is het leven nergens zo aangenaam als in datzelfde, zo politiek verafschuwde westen.  Lees eens, wat een Saudische wetenschapper vindt van onze Westerse beschaving en neem die lofzang op onze cultuur ter harte:

  memri

  N.b. Niet geschikt voor politiek verkrampte cultuurrelativisten

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Tulay stelt een vraag aan Hans Jansen die ze de moslims zelf zou moeten stellen, want volgens veel soenieten zijn de alevieten geen echte moslims en alevieten worden ook systematisch achtergesteld in Turkije. Dat zou Tulay toch moeten weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @ Dirk 11:58
  Voor wat betreft die kom met vissen en de kip met koe plus baal hooi moest ik denken aan een gesprek wat ik met een sjieke joodse had in Kempinski Istanbul. Tulle - zei ze - weet je wat mijn man - een stinkend rijke verkoper van Smyrna kleedjes - altijd zai beim leben ? Ik ? Turken zijn de Duiters van het Midden Oosten und nebenbei die Kinezen van het Avondland. Pas nu begrijp ik ten volle dat die rugdealer met een stamboom vanaf 3000 BC verstand van zaken had. Dus van ver voor Abraham en Joshua met zijn bandeloze roversbende. Een mashadi. Die Smyrna kleedjesverkoper. Loaded dat-tie was met niet alleen een stamboom van 5000 jaren oud en een zwarte Suzuki Rolls maar vooral door de sabel van zijn vrouw. Ik heb nog nooit zo'n mooie enkellange nerts gezien. Wie kan er nog wilde nertsen strikken ? Alleen sjamanen toch ?

  BTW Die Enait moet gaan staan maar Prof. mr. Herman Loonstein mag wel zijn pet ophouden als hij voor het befgajes verschijnt. Ik vind dat niet eerlijk.

  @ Grumzel van me
  Hans Jansen geeft geen sjoege want met elk antwoord gaat hij nat en dat weet hij.

  @ Rudolf 15:53
  Ik heb de اشهد ان لا اله الا الله, اشهد انّ محمّدا رسول الله gezegd maar ikke dom. Ikke nie weet of ik een moslim ben. Ikke denk dat ik als volgelinge van Ali ibn Abu Talib misschien een crypto joodse ben. Maar Hans Jansen mag het zeggen. Ja of Nee. Niet van die crypto-joden maar of de Alivler moslims zijn. Ja/Nee.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. CC, goed stuk op Memri. Alleen, ik vrees dat zo NOG meer accent op het enig overgeblevene komt te liggen in de cultuur van de trots: de morele, ethische, geesteswetenschappelijke en religieuze claims. DIE gaan dan weer gepromoot worden door links, met positieve discriminatie daarvoor en negatieve voor alles van eigen bodem, om maar geen licht door te laten van dat verfoeilijke niet-links (ongelovigen). Terwijl daar nu juist zo hard wordt gewerkt aan een niet-discriminerende, zuiver democratische samenleving. Maw, de beren zijn nog lang niet van de weg.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Tulay, als je je netjes blijft gedragen zoals op 13:07 dan krijg je vast nog wel eens je zo felbegeerde Bejahung. Maar niet zoals weer een paar postjes en uurtjes pas weer later. Of als je hem met je aka's (is/was Oneworld er ooit ook een van, begin ik mij af te vragen) van alle kanten 'onafhankelijk' door verschillende troll identiteiten probeert zwart te maken. Wat naar mijn gevoel trouwens nog nooit gelukt is en zeer waarschijnlijk ook nooit zal lukken.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Wat is dat toch voor raar gedoe met die Aleviten? Waarom moet ik daar een uitspraak over doen? Ben ik de paus of zo? Laatst ook al die onzin met Vaize. Laat Tulay eens kijken wie er in de Encyclopaedia of Islam het artikel Wa'iz geschreven heeft. Niet dat het er veel toe doet, maar misschien dat er een begin van een vermoeden ontstaat dat ik niet helemaal achterlijk ben. Maar beslissen of een groep Moslim is, dat moeten de leden van die groep zelf doen. En als de meerderheid van de Moslims die groep niet lust, ja, daar hebben buitenstaanders niets mee te schaften, en daar horen ze ook geen partij in te kiezen. Hou het mooi, en stel je niet aan. Hartelijke groet, HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Grumzel @ Tulay.Wat IS dat toch met jou? Dat zou ik nou wel eens echt willen weten. Je bent zo gek als een deur. Maar ook weer niet. Het is net alsof je door de ogen van een hert naar de richtende jager hebt gekeken. "The Deer Hunter", dat is het. Of niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Zie je, Tulay? Dät kan ik nou net niet! Die vaderlijke liefde van Hans Jansen. Prachtig: "Hou het mooi, en stel je niet aan. Hartelijke groet, Hans Jansen."

  Dat is het! Maar ik kan dat niet zo onder woorden brengen. Ik moet er weer zo nodig reebruine, gewonde ogen bijhalen. Maar ik bedoel hetzelfde! Doe nou eens gewoon je best om coherent iets te zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Het is te hopen dat er op één of andere dag werkelijk een Heiland neder daalt om te verklappen dat al die levensgevaarlijke waanzinnigen het verkeerde nummer draaiden tijden hun gebeden...Maar met Allah valt doorgaans niet zo te lachen als ik het allemaal goed begrepen heb...

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @ VanFrikschoten
  U is vroeg opgestaan. Net uit de klamme lappen en gelijk al volstrekt niet terzake ! Met Allah valt wel degelijk te lachen. Vraag het Baba Rexheb, Gus Dur of Hodja maar. Wij verzamelen islamitische moppen die we binnenkort publiceren op mijn blogje.

  @ Ron c. de Weijze
  Memri TV ? Mijn sluier af voor zo'n knap stukje agit-prop. Straks gaat die weer op. Het is een sluier waarmee je in Teheran in het Hurenviertel op straat mag zonder lastig te worden gevallen door de zedenkraaien. Hij is een echte De-Qeshm. De sluier. Katootje van die mashadi uit mijn vorige comment*

  Memri TV http://tinyurl.com/ck6fnz

  @ Hans Jansen
  U doet me aan Tariq Ramadan denken. De een is een expert in het niet-geven van antwoorden en de ander in het geven van niet-antwoorden. En welke paus bedoelde U. Welke van de zeven ? Een van die twee uit Egypte die U als elke Arabist moet kennen ? Ik hoef mijn Brill niet op te zetten om te weten dat U de schrijver is van de Prediker ofwel Mo Wa'iz. Hij vraagt U de waarheid te verkondigen want anders zal de straf van Allah groot zijn. Zelf lees ik liever Mo Rasoel. Smiley.

  Ik weet dus wat een Wa'iz is maar U weet niet wat een Vaize is. Op mijn blogje kunt U haar vinden. Een Vaize is een vrouwelijke imam vgl het met een female pastor in de Roomsche Kerk. Elke islamkenner weet dat @ efenim Jansen.

  @ Kassander
  U kent mijn aangeboren handicaps dus echt coherent schrijven kan ik nog niet.

  *straks even mailen naar de vriendinnen in Teheran.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. -typo- efenim moet zijn efendim

  Je moet altijd secuur zijn en geen letter of vliegenpoepje overslaanDe prediker
  De adviseur
  De leraar

  Wat de Profeet ook naar voren bracht in zijn preken, altijd had hij het belang van zijn toehoorders voor ogen. Hij probeerde hun situatie te verbeteren. Voor zijn preken zocht hij geen beloning. Bij het uitoefenen van zijn taak moest hij vele problemen overwinnen en moest hij aan vervolgingen het hoofd bieden.

  Als je de naam wil navolgen, dan dien je, zonder angst te tonen, het evangelie der waarheid te verkondigen. Zoek hierbij nooit naar een beloning.

  Qoer’aan 34:46
  Zeg: ‘Ik adviseer jullie te geloven in de eenheid van Allah en Hem individueel of in paren te aanbidden’. Bedenk: Jullie metgezel is niet door een djinn bezeten! Hij waarschuwt jullie alleen maar voor een toekomstige, grote bestraffing.

  U allen zijt bij deze gewaarschuwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Ik moet er weer zo nodig reebruine, gewonde ogen bijhalenDuizenden reebruine ogen kijken U aan op de eigen website van Afshin Ellian. En dat niet alleen. Ik leer alle islamologen ( altijd een beetje smoetsige gojim ) wat een mashadi is. Ellian is dan wel geboren in Teheran maar hij is een echte mashad. Ook Tofu Bibi is een mashadi @ Hans Jansen. G_D wat zou ik U leuk kunnen aanjurken voor een volgend TV optreden. Dat pak en die das kan echt niet meer. Ik weet ook een goede Turkse kapper voor weinig geld.

  @ Kassander : enjoi @

  http://www.afshinellian.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @Tulay 19:03h
  Geen baarlijke nonsens typen, Truus. De door jou genoemde grappenmakers zijn afvalligen en dienen ter dood te worden gebracht volgens de sharia.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @Tulay 20:27h
  Een publiek persoon, na aanleiding een column, aanvallen op zijn voorkomen is heel min. Het zijn over het algemeen mensen zonder wezenlijke argumenten die zulke troep in de reacties kladderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. poeh !

  Zoveel drukte om twee waardeloze boekjes.
  Vechten om eigen gelijk, elkaar vliegen afvangen en niet naar elkaar luisteren ?
  Raar, hoor.

  Wat voor een geloof je ook heb, aan waarheidsvinding doet men in de desbetreffende gebedshuizen niet. Dus waarom jezelf druk maken over onbenullige dingetjes uit het jaar nul ?

  waardat toe leidt ?

  Als men elke zondag ter kerke gaat of men het Nederlandse volk probeert te symboliseren, zou men toch denken dat men al een eind op weg is naar een fatsoenlijk gedrag.
  Echter.

  Waarom zes kaarsjes ipv zeven ?
  Zijn de harten van de bovenonsgestelden zo klein en benepen dat vergeving een te zware last is ? De majesteit, in bezit zijnde van een huisdominee, en al wat om haar wervelt, laten nogal gemakkelijk een onderdaan vallen.


  "Laat allen tot Mij komen ?"

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Dirk, de evolutie stamt ook uit het jaar 0 (nog veel nulliger dan dat jij bedoelde). Ook maar vergeten?

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe het eigenlijk gesteld is, gemiddeld genomen, met Koran-kennis onder zich moslim noemenden. Ik houd het voor mogelijk dat velen die zich moslim noemen misschien wel zich verbonden voelen met moslims als groep en dat gevoel van verbondenheid cultiveren door in wat uiterlijkheden mee te gaan, maar intussen eigenlijk van toeten noch blazen weten, en zeker niet veel Koranteksten kennen, laat staan weten hoe die moeten worden opgevat.
  Zo ongeveer ligt het bij vele zich Christenen noemenden, zo is mij al lang geleden opgevallen. Wie meent dat geregelde kerkgang, op catechesatie zijn geweest of gedoopt zijn, noem maar op, een garantie vormen voor superieure Bijbelkennis, vergist zich vaak deerlijk. Die Bijbel is natuurlijk ook een dik boek met veel tekst, waarvan veel moeilijk te doorgronden tekst, veel tegenstrijdigheden zelfs. Een gemiddeld intellect slaat dat allemaal zo makkelijk niet op. Dus waar die gelovigheid van met wat minder intellect bedeelde Christenen precies uit bestaat, gedegen Bijbelkennis zal er meestal geen onderdeel van zijn. En ik neem aan dat het zelfde opgaat voor de moslims die niet zo ruim met intellect zijn bedeeld. Want ook die Koran is, ofschoon een beetje minder dik dan de Bijbel, toch ook een tamelijk dik boek, geschreven in moeilijke taal en -anders dan de Bijbel- niet voortdurend hertaald met het oog op betere begrijpelijkheid voor het gewone volk.
  Moslim zijn en kennis hebben van de Koran zijn twee dingen, zoals Christen zijn en kennis van de Bijbel hebben ook twee dingen zijn.

  Aan de andere kant is er toch wel een rijtje bekende Bijbelgezegden te maken waar de meeste Christenen weet van hebben. Zo moet het dan waarschijnlijk ook bij moslims en hun Koran zijn. Wat mij zou interesseren is wat dat rijtje Koranteksten voor moslims is en of die afschuwelijke tot moord en doodslag van anders gelovigen oproepende teksten van dat rijtje deel uit maken. Als dat zo zou zijn dan zou het bij moslims toch een beetje anders liggen dan bij Christenen, want bij mijn weten hebben veruit de meeste Christenen, de doorsnee onnozele Christenen, echt geen idee van wat hun Bijbel zo hier en daar aan teksten bevat waarin gewelddadigheid wordt verheerlijkt. Allemaal weten ze dat je iemand die je op de ene wang slaat de andere wang moet toekeren; maar van al die smeuïge gewelddadigheid waar het Oude Testament vol van staat, daar hebben ze óf nooit van gehoord, óf ze menen goed begrepen te hebben dat die met een korrel zout moeten worden genomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Hassnae Bouazza begint zich steeds schaamtelozer te gedragen in haar strijd.
  Ziehier wat zij citeert van Hans Jansen:
  "Maar er zijn er ook die vinden dat zij zijn geroepen om deze heldere opdracht uit te voeren. Voor zulke mensen is de koran een license to kill, en Theo van Gogh is hier mijn getuige."

  En zie wat haar conclusie is:

  "Jansen is zelf een van de mensen die de koran als license to kill zien. Als hij moslim was geweest, was er al lang geroepen om zijn uitzetting. Iemand die zulke haatdragende en subversieve teksten uitkraamt en schaamteloos het slachtoffer van een haatmoord gebruikt om zijn gelijk te onderstrepen, is van alle fatsoen gespeend en hoort met medelijden te worden bejegend."

  En zie wat ons' Hass gemakshalve vergeet te citeren uit die laatste alinea van Hans Jansen:
  "Gelukkig zijn er daadwerkelijk vele moslims die deze onmenselijke instructies van de koran naast zich neerleggen, anders zag het er op straat nog heel anders uit."

  Nou is dat al 'n smerig tactiekje.
  Maar wat zij òòk schrijft is nòg onwelriekender:
  "Wat is Jansens bedoeling eigenlijk? Net zo lang erop hameren dat de koran zegt dat je ongelovigen moet doden van de koran tot er weer een gek op staat die hem gelooft en ernaar handelt?"

  Kijk eens aan.
  Niet door obscure imams of obscure moskeeën, waar ook ter wereld, wordt aangezet de ongelovigen te doden, neen, Hans Jansen zou daartoe oproepen.
  HIJ zou zo maar een Gelovige zo gek kunnen, willen krijgen.
  Door wat hij schrijft over minder prettige passages in haar heilige boek.
  De talloze islamitische haat-video's, de islamitische haat-boeken(verkrijgbaar bij uw vertrouwde winkeltje in de moskee of de islamitische boekhandel, waar ook ter wereld), islamitische haat-demonstraties(waar ook ter wereld) zijn allemaal door Ayaan, Wilders, Hans Jansen op de markt gebracht of georganiseerd.

  Dàt suggereert Hass.
  Kwalijk, maar èrger nog, gevaarlijk.

  BeantwoordenVerwijderen