Islamitische twijfels: wordt er in het paradijs aan seks gedaan?

Hemel
[klik op het plaatje voor de uitvergroting]

Professorale ruzie over de belofte van de Koran om de martelaren voor het moslimgeloof als prijs 70 maagden toe te kennen. Een artikel breekt het allemaal af en spreekt van «niet aardse geneugten», maar anderen corrigeren het: «De Profeet is heel duidelijk geweest»

In een samenleving zoals de islamitische, die meedogenloos de vormen van de vrouwen verbergt, is de ontmoeting met beschikbare en ongeremde vrouwen de obsessie van iedere man. Het is geen toeval dat er in de Koran gezinspeeld wordt op de bovenaardse (maar in werkelijkheid bijzonder aardse) prijs van tientallen zinnelijke maagden voor de martelaren van het moslimgeloof. En het is begrijpelijk dat, wanneer een onderzoeker van de teksten over Mohammed heeft beweerd dat er in het paradijs geen seks bedreven wordt, er onmiddellijk talrijke anderen hem gecorrigeerd hebben, om de gelovigen (en de kamikazes van de jihad) gerust te stellen. Er ontbraken daarbij evenmin details van seksuele maniakken: iedere “rechtvaardige” zal de kracht van honderd mannen hebben en zal honderd maagden per dag kunnen ontmaagden.

[Corbis]


Als de CIA het geweten had, zou men hem er zeker voor betaald hebben. De vooraanstaande professor Anwar Bin Majid Ishqi heeft het echter helemaal alleen gedaan. Met een eenvoudig artikel dat enkele weken geleden in het dagblad Al Madina gepubliceerd werd, heeft de directeur van het “Saudi-Arabische Centrum voor Strategische Studies” de droom van alle kamikazes verstoord, de uiterste illusie van iedere brave zelfmoordterrorist vernietigd en Bin Laden en zijn medewerkers beroofd van het meest waardevolle wapen. In zijn artikel «Het paradijs ligt buiten de seks» legt professor Ishqi, zonder er omheen te draaien, uit dat er daarboven geen maagden bestaan, noch vurige intieme handelingen, omdat daar gewoon geen seks op aardse wijze bestaat. Ook niet voor degene die er in stukjes aankomt nadat hij zich temidden van een bende gehate ongelovigen heeft opgeblazen. Het is dus zinloos te hopen op die 70 weelderige, donkerogige maagden, zinloos de illusie te scheppen dat ze zich, zoals zo vele aspirant kamikazes hopen, ineens naast een “escort fee” bevinden die je onzichtbaar begeleidt, terwijl je het dynamietvest draagt en die, smachtend en wellustig voor je opduiken, zodra je in een steekvlam verdwijnt. Dat is, volgens professor Ishqi, pure verlakkerij.

«Allah --legt de professor uit-- weet dat de menselijke natuur de aard van de genietingen van het paradijs niet kan begrijpen; en om het duidelijker te maken spreekt hij van donkerogige schoonheden, wijn, honing en fruit». Nog niet tevreden, maakt de professor ook schoon schip met de legende die veel zelfmoordterroristen er toe brengt de gulp met stalen platen te bepantseren en aldus het gereedschap dat onmisbaar is voor het genieten van een eeuwige, paradijselijke “duizend en één nacht” zeker te stellen. «Aangezien er daarboven geen seks bestaat, hebben de geslachtsorganen geen nut en verdwijnen zodra men er aankomt», zo verzekert de ketterse professor.

Lieve hemel! In minder dan geen tijd doet de pas bekend gemaakte beschrijving van het heilige paradijs de hel losbarsten. In minder dan geen tijd verdwijnt het artikel van de site, terwijl op het web de dissertaties elkaar opvolgen van de wahabitische pseudo-intellectuele geestelijkheid, tot alles bereid om activisten en eenvoudige gelovigen hun uiterste bevrijdingsdroom terug te geven.

De eerste die naar voren treedt is zijne eminentie Khaled Muhammad Al Numan. In een stuk met de emblematische titel «Ja, men doet aan seks in het Paradijs» haalt de geestelijke het Koranvers aan waarin de bewoners van het paradijs beschreven worden die «vrolijk bezig zijn» en «met hun bruiden op zachte kussens in schaduwrijke plekken rusten». Wat zullen ze toch aan het doen zijn? «Uit de interpretatie van de korankenners blijkt duidelijk --oordeelt Al Numan-- dat de in de verzen beschreven bezigheid gewoon de ontmaagding van de maagden is». En onder verwijzing naar Al Darr Al Manthur --een geroemde commentator van de hadith, ofwel de uitspraken van Mohammed-- voegt Al Numan eraan toe «Men heeft de Profeet gevraagd of men in het paradijs ooit aan seks zal doen en hij antwoordde zeker --volgens Allah-- zal het daarboven een flink dahman dahman zijn (Arabisch voor «hard duwen», NvdR) en zodra de man zich van zijn bruid verheven heeft, zal zij wederom een pure maagd worden».

Khaled Babtin, docent aan de universiteit Umm Al-Qura van Mekka en gezaghebbend lid van de vereniging voor de Islamitische Jurisprudentie, maakt het, dat mag gezegd worden, nog fraaier. Als we naar hem en zijn citaten luisteren, wordt het paradijs een echt Viagristan. «In het paradijs zal de gelovige de maximale potentie gegarandeerd worden voor iedere paring …hij zal de energie van honderd mannen krijgen ….iedere zalige kan zo iedere dag minstens honderd maagden hebben», verzekert Babtin en citeert de verschillende, gebruikelijke schriftverklaarders en hun uitleg van de hadith. Maar het grootste effect bereikt hij wanneer hij de mannen lijkt te willen geruststellen als ze zich zorgen maken het zonder hun onafscheidelijke vriend te moeten stellen. Rustig maar, verzekert Babtin: «Al de paringen die door de Koran en in de overlevering van de profeten genoemd worden, worden volbracht met het zelfde orgaan dat men op aarde bezat. Want dat zal niet verdwijnen --zoals iemand beweert-- aan de poorten van het paradijs… de gelovigen hierboven genieten op dezelfde manier als op aarde, met het enige verschil dat hierboven hun genot onvergelijkbaar intenser zal zijn».

Kortom,de kamikazes kunnen gerust zijn, mits zij de oude en verstandige raad niet vergeten om «een gepantserde onderbroek aan te trekken, voordat zij het bomvest omdoen».

Gian Micalessin
23.7.2010

Bron: http://www.ilgiornale.it/esteri/dubbi_islamici_ma_paradiso_si_fa_sesso/23-07-2010/articolo-id=462783-page=0-comments=1

Vertaling: Hans den Hollander

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961

15 opmerkingen:

 1. Grappig stukje van Gian Micalessin, hoewel de werkelijkheid waarop het betrekking heeft niet om te lachen is.
  Toevalligerwijs citeerde ik net nog op dit blog in een andere draad uit een interview met Van Koningsveld over de onwenselijkheid van een 'blind naieve benadering' van teksten en de wenselijkheid van -eerst door de juiste voorstudie pas mogelijke-hermeneutiek, en hier vinden we dus binnen de Arabische wereld zelve een hermeneuticus (prof. Ishqi) tegenover een stuk of wat blind naïeven (Al Numan, Khaled Babtin en vast nog veel anderen met van die voor ons zo moeilijk te spellen namen). Het zou natuurlijk mooi zijn als die 'blind naieven' niet zoveel gezag hadden en dat het gezag van hermeneuticus Ishqi voldoende was om aan het fenomeen van de bomgordelkamikazes een eind te maken. Daar zal het voorlopig wel niet van komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een vermakelijk stuk. Erg grappig, alleen zit het werkelijke probleem niet in het al of niet aanwezig zijn en het kunnen functioneren van "de kleine vriend!" Het probleem zit hem in de maagden, die 72 maagden die elke martelaar dagelijks zal ontvangen. Het zijn geen zelfherstellende maagden, en ook is het niet zo dat deze maagden hergebruikt kunnen worden. Want de definitie van een maagd is niet een vrouw met een ongeschonden maagdenvlies, maar een vrouw die nog nooit tevoren seksuele handelingen heeft verricht. Misschien is dit verschil te subtiel, maar het is wel belangrijk.

  Daarom kan een maagd niet hergebruikt worden, de maagdelijkheid is niet fysiek maar geestelijk! Dat is een aspect dat op denkniveau vaak een paar stappen te ver is voor de gemiddelde zogenaamde koran-kenner.

  Als men stelt zoals in het stukje wordt aangehaald, dat een vrouw weer maagd is nadat haar "man" van haar is opgestaan, dan houdt dit in dat voor deze "maagd" op dat moment al haar herinneringen aan de daad ook weg zijn. Dat is geen definitie van maagdelijkheid, maar dat is een toonbeeld van zeer onbevredigende seks. Opstaan van bed, en een prachtige herinnering direct vergeten zijn, dat komt op mij niet over als hemelse seks, het is nogal goedkoop.

  Het oorspronkelijke artikel (wat ik niet ken) heeft niet voor de problemen gezorgd. Het weerwoord van de koran-uitleggers is het werkelijke grappige, omdat het niet kan, omdat het onmogelijk is. Daarom wringt men zich in de meest stompzinnige bochten om toch te kunnen blijven volhouden dat het wèl zo is. Als nog een paar keer de knuppel in het hoenderhok wordt gegooid dan ontstaan er vanzelf scheuren in de theorie. Iets wat bestaat uit verzinsels kan niet worden bewezen, als in de verhalen al los zand zichtbaar wordt dan moet men er heel wat verzinsels tegenaan gooien om het weer toonbaar te maken. Hoe dan ook, het blijft onsamenhangend en onbewijsbaar. Maar wat wil men anders, het blijven leugens!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. In de eerste zin van Gian Micalessin gaat het al fout, de koran heeft nooit 70 maagden belooft.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Complimenten voor de uitstekende vertaling. El_Houssain gaat als standaard moslim gemakshalve voorbij aan het feit dat het niet gaat om het feit of het nou 70 of 72 maagden zijn. Maar dat is zo kenmerkend voor de gemiddelde moslim om zo de inhoud van de kritiek te willen ontkrachten, maar tevergeefs. Het gaat om de achterlijk in de islam dat de haat, onderdrukking en intolerantie die zo kenmerkend voor de islam zijn, extra worden gevoed door die belachelijke maagdencultus. Het zijn 72 maagden die worden beloofd. Vrouwen komen er ook in dat "paradijs" maar bekaaid van af. Wat een seksisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ja, leuk stuk. goede vraagstelling. Ik had ook al eens gedacht dat er eens iemand uit de Islam moest opstaan om zulk soort tegenwicht te bieden aan de jihadistische adrenaline.

  @Vanhetgoor
  Ik heb net de Koran van voor naar achter en andersom uit, maar die 70 of 72 maagden staan daar niet in. Daar heeft El_Houssain gelijk in. 't Zal wel uit de hadith komen (moet ik nog lezen). Geen punt voor de motivatie van strijdende gelovigen, immers de hadith behoren tot de kernteksten van de Islam.

  Je redenering over die maagden zaagt geen hout. Een eeuwig maagd is een eeuwige maagd, dat moet voor een godheid een fluitje van een cent zijn, fysiek danwel psychisch. En wat kan het de man schelen dat de maagd zijn daad of haar eigen bestaan is vergeten? Dan zal ze hem immers ook niet herkennen, dus is alles weer nieuw en vrolijk vers.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wie had nou gedacht dat we ons in de 21ste eeuw nog bezig zouden moeten houden met de weinig verfijnde sexuele fantasieën van zeer primitieve, afgestompte volkeren die zich in ruil voor de olie in onze maatschappij mochten vestigen.

  Je vraagt je toch af waarom onze bestuurders toen geen gunstiger condities bedongen hebben. Vermoedelijk wisten ze toen niet wat de islam was, of gingen ze er vanuit dat deze mensen deze primitieve ideologie zouden laten vallen zodra ze het materieel beter zouden krijgen.

  Wij betalen nu de prijs van hun vergissing en het gevolg lijkt ons fataal te worden. Samenwerking van landen om het gevaar te reduceren lijkt ons ook niet te lukken. Een trieste, islamitisch tuig likkende figuur als Cameron bewijst ons dat weer eens.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Binnen het Christendom bestonden/bestaan ook concrete voorstellingen van het paradijs, door schilders soms mooi in beeld gebracht. Bijv. Lucas van Leyden, "het laatste oordeel". Engelen leiden de rechtvaardigen in het paradijs. Een rechtvaardige loopt daar geheel bloot naar binnen en een gevleugelde engel legt teder een hand op één zijner billen. De zondaars komen in de hel, alwaar nare monstertjes met vorkjes klaar staan. Allemaal symboliek, maar intussen waren er althans vroeger heel wat gelovigen die werkelijk vreesden in de hel te komen of hoopten in de hemel te komen, en die van hel resp. hemel de concrete voorstellingen hadden zoals die wel door schilders werden weergegeven. Zij hoopten dus echt op die tedere engelenhand op hun blote bil, ofwel ze vreesden echt door nare zwarte monsterjes met vorkjes te worden geprikt.
  Hoeveel hedendaagse moslims er concrete hiernamaalsvoorstellingen op na houden en hiernamaalsbeschrijvingen in Koran of Hadith (of hoe hun boeken allemaal heten mogen) letterlijk nemen, zou ik niet weten, maar misschien is het percentage aanzienlijk. Hoe precies de voorstellingswereld van de bomgordelzelfmoordterrorist in elkaar zit, daar moest ik me misschien nog eens het fijne van laten uitleggen. Ik vind het allemaal nogal moeilijk invoelbaar. Maar het lijkt erop dat het islamitisch geloof nóg meer dan het christelijk geloof de potentie in zich bergt om sexuele verkniptheid onder de gelovigen te genereren. Als een godsdienstwetenschapper daar nou eens zonder ideologische vooringenomenheid een mooie vergelijkende studie aan zou wijden...

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ Gymzaal, je schreef "Je redenering over die maagden zaagt geen hout." Akkoord, als men een sprookjes-god wil hebben die rivieren van wijn kan maken, wijn waarvan men nooit dronken zal worden dan kan dat! Uiteraard gaat dat, behalve dat wijn waar men niet dronken van wordt geen wijn is maar druivensap. En net als Tinkerbell (Walt Disney) die bijna dood gaat, maar als de filmzaal vol kinderen heel erg hard gaat klappen dat ze dan zo weer levend wordt, 'tuurlijk het zaagt geen hout! Maar het geeft wel aan dat de redenering niet klopt, namelijk een maagd is een vrouw die in haar hoedanigheid als 'akker' nooit eerder is 'omgeploegd!' En als een vrouw geen maagd meer is dan kan daar geen eeuwige maagd van gemaakt worden omdat dit aan de definitie tornt.

  Hoe was het ook alweer met die paradox? De duivel staat op een rots, en naast hem staat God. De duivel vraagt aan god, dat als Hij echt de Almachtige is. of Hij dan ook een steen kan scheppen die zo groot en zo zwaar is, dat zelfs God die steen niet kan oppakken. Het zelfde geldt natuurlijk voor die maagden, wij staan met zijn allen op een rots en naast ons staat Allah, en dan vragen we aan Allah of hij voor ons allemaal maagden kan scheppen, 72 per persoon, per dag. En dat die maagden dan allemaal maagd zijn, en blijven en wat we dan met die maagden moeten doen . . . . . , Het is een raadsel, want het is onmogelijk!

  Mijn redenering zaagt niet alleen hout, het kapt met de botte bijl. Als men in sprookjes wil geloven dan mag dat, maar verwacht niet dat anderen er serieus op in gaan. Als er in de hadith 72 maagden worden beloofd voor elke martelaar dan moet men niet komen met verhaaltjes dat het er geen 70 zijn. (El 'TakkeFiya' Houssain) Dan zijn het tevens geen recyclebare maagden, en ook geen eeuwige maagden. (dat zijn nonnen en bibliothecaressen)

  Als we snel een Allah kunnen bedenken die zo met terug werkende kracht de definitie van een maagd zó kan aanpassen tot alles weer klopt dan hebben we nog steeds te maken met leugens en verzinsel. Al die verhalen uit de koran en de hadith die raken kant noch wal!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Vanhetgoor, sorry, een beetje late reactie (het artikel was van de pagina gescrold en een ander verhaal over vrouwen trok m'n aandacht meer).

  Maar mee eens hoor, alleen een sprookje kan dat, daarom schrijf ik ook dat 'het voor een godheid' een fluitje van een cent zou zijn. Dat het voor jou en mij dan een sprookje is, doet niet ter zake, zaagt geen hout, voor mensen die wel in een godheid/sprookje geloven. Dat bedoelde ik. Taalkundig/filosofische redeneringen zijn dan immers niet belangrijk. Het gaat om geloven. Ik leefde me even in in de moslim.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Vanhetgoor, een beetje late reactie (het artikel was van de pagina gescrold en een ander verhaal over vrouwen trok m'n aandacht).

  Maar mee eens hoor, alleen een sprookje kan dat, daarom schrijf ik ook dat 'het voor een godheid' een fluitje van een cent zou zijn. Dat het voor jou en mij dan een sprookje is, doet niet ter zake, zaagt geen hout, voor mensen die wel in een godheid/sprookje geloven. Dat bedoelde ik. Taalkundig/filosofische redeneringen zijn dan immers niet belangrijk. Het gaat om geloven. Ik leefde me even in in de moslim.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dus hun schepper is een rijke pooier en het hiernamaals een luxe bordeel. De droom van elke houriloper.

  BeantwoordenVerwijderen