Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono?

‘Illegale immigranten zijn zielig, en het is onchristelijk om de allerarmsten in Afrika, Zuid-Amerika en Azië in de steek te laten. Het is alleen maar menselijk om hulp naar de Derde Wereld te sturen. Bovendien, elke immigrant die eenmaal ontsnapt is aan de ellende van zijn herkomstland, die moet eigenlijk toegelaten worden. Hoe kan je het over je hart verkrijgen om te weigeren die arme mensen een verblijfsvergunning te geven terwijl wij het toch al zo goed hebben. Geen mens is illegaal.’

De normale rechtse argumenten tegen deze twee vormen van geldverspilling luiden dat ontwikkelingshulp, om een aantal goed onderzochte redenen, niet helpt, en dat de frisse en beschaafde jongens en meisjes die in deze sector werkzaam zijn, er een wel erg leuke boterham aan overhouden. Dat laatste is mooi, want gewoon geld verdienen (‘winst maken’, ‘profiteren van het kapitalistiese
systeem’) staat bij onze linkse goedmenselijke landgenoten in een kwade reuk.

Toch willen ook goedmensen wel over flinke inkomens en villa’s beschikken, maar zonder hun handen te hoeven vuil maken aan kapitalistiese uitbuiting. Nu, dat kan. In de ontwikkelingssamenwerking zijn goedbetaalde betrekkingen te krijgen waar zelfs uitgeschakelde politici van gaan watertanden. De hulp aan illegalen is daarentegen minder lucratief maar blijft voor advocaten en de vele andere hulpverleners toch ook niet onbeloond. Dat is goed, want waar elders op de arbeidsmarkt zouden al deze mensen terecht moeten.

Wie heeft dus baat bij hulp aan illegalen en bij ontwikkelingshulp? Het antwoord, lijkt het, kan iedereen zelf haast wel bedenken, en het is inderdaad beter dat de salarissen en honoraria van de weldoeners drukken op de wat meer idealistische posten van de rijksbegroting dan dat we wachtgeld, bijstand of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor deze groepen van goedbedoelende mensenvrienden moeten opbrengen.

Maar door illegalen toe te laten en door geld uit te kruien naar regeringen van ontwikkelingslanden – daardoor benadelen we de machteloze onderdanen van tirannieke regeringen. Die regeringen zijn stuk voor stuk gezworen vijanden van vrijheid. Miljoenen achterblijvers leiden een leven van armoede, vernedering en onvrijheid omdat wij, in onze christelijke goedmenselijkheid, kwaadaardige regimes elders in staat stellen te overleven door gratis geld toe te sturen en door opstandige elementen dan maar hier naar toe te lokken.

Elke impuls om in ‘arme landen’ iets te willen verbeteren valt weg omdat twee dingen de druk van de ketel halen: geld uit het westen en het uitzicht op verblijf als gesubsidieerd asielzoeker. Dat is extra immoreel omdat er maar één ding nodig zou zijn om de ‘arme landen’ rijk te maken: de onderdanen niet door hun eigen regering laten beroven, maar ieder in de gelegenheid stellen ongestoord te genieten van de opbrengst van zijn eigen arbeid.

Hulp aan asielzoekers en illegalen, ontwikkelingshulp, wie baat het? De traditionele vraag, in het Latijn gesteld, luidt: Cui bono? In de eerste plaats de moordenaars en dieven die de ‘arme landen’ in hun greep hebben. Om enkelingen te helpen, storten we ver weg miljoenen mensen in het ongeluk, en dwingen hen te leven en te sterven onder barbaarse regiems die mede dankzij onze vriendelijkheid geen enkele reden hebben om te hervormen – en die zelfs des te royaler geholpen en beloond worden naar mate ze een grotere puinhoop aanrichten.

Door aan enkelingen hulp te geven, beletten we dat het mogelijk wordt dat miljoenen medemensen de mogelijkheid krijgen om op eigen kracht aan de dingen toe te komen die het leven de moeite waard maken. Voor de echte zieligheid sluiten de helpers de ogen.

178 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eens met heer Jansen.
   Zo'n verhaal met dergelijke strekking
   schreef ik hier een tijd geleden, toen
   werd ik voor gek verklaard!.

   Verwijderen
 2. Dat wij het misschien niet goed gedaan hebben, is dat een goed excuus om nu niets meer te doen en al onze (gestolen) rijkdommen maar voor onszelf te houden? Deze vraag wordt nooit gesteld en evenmin beantwoord door de rechtse pleitbezorgers van het "Nationaal-Egoïsme".

  De schrijnende armoede in wat wij de "derde" wereld noemen (zodat wij niet hoeven in te zien dat het eigenlijk "onze" wereld is) is het resultaat van eeuwenlange sociale- culturele- politieke- en vooral ook economische ontwrichting en uitbuiting door het Europese kolonialisme. Wij Europeanen hebben in die landen een enorme politieke en economische puinhoop veroorzaakt en achtergelaten, en nu laten wij hen aan hun lot over omdat wij met onze "aalmoezen" geen wonderen konden verrichten. Misschien hadden wij iets beter ons best moeten doen voor deze mensen waar wij sinds de dagen van de VOC onze welvaart aan te danken hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. T
   De huidige tirannen van voorheen door het Westen uitgebuite landen maken er ook al niet meer van.

   Tja, waar gaat deze wereld naar toe.

   Verwijderen
  2. Ja Max, we zijn hier in het westen alleen maar rijk geworden door (zie-lu-ge) negertjes te bestelen. We zijn verderfelijke (blanke) westerlingen. Vandaar dat ze aan onze hekken staan te rammelen. Tis goed hoor... nu weer terug naar je zandbak. En braaf spelen.

   Verwijderen
  3. aan E. Eliveld 29 juni 8:21

   U gebruikt de beeldspraak "rammelen aan onze hekken".
   Op 28 juni staat een opstel in het Nederlands Dagblad van de magyaarse inwijkeling Jenö Sebök.
   Deze bezigt exact dezelfde matafoor.
   Het is waar:
   In de spaanse presidios aan de noordkust van Marokko rammelt men aan de hekken.
   Jenö Sebök toont aan dat zulks het gevolg is van de bevolkingsexplosie bezuiden de Sahara.
   Hoe deze bevolkingsexplosie in te dammen?

   Verwijderen
  4. Indammen? Waarom?

   Gewoon het hek dichthouden. Da's toch niet zo moeilijk?

   Verwijderen
  5. Aan Eliveld 20:08

   Het hek dichthouden is reeds gans moeilijk.
   Maar de geweldige toename aan mensen ten zuiden van de Sahara te stoppen of in te dammen of hoe u zulks ook wilt benoemen is nog moeilijker.
   Ten zij men tot zeer drastische maatregelen overgaat...

   Verwijderen
  6. @Max, Inderdaad ! Want waar zou dan de grens moeten liggen ? Al onze "gestolen" (wat dan ?) rijkdommen erheen verschepen. Zelf maar arm worden ? Hoe dan ? Kennis en cultuur zijn de ware dragers van rijkdom. Daar zouden we ze in moeten laten delen. Als onze aalmoezen toch niet helpen, kunnen we daar inderdaad beter mee stoppen. Aan "hadden" hebben ze niets. Je argumenten lijken te getuigen van grote betrokkenheid, maar zijn onzin en valse retoriek !

   Verwijderen
 3. Ook als het waar zou zijn dat 'wij' Afrika enz. hebben leeggeroofd, dan nog is er geen enkele reden de huidige corrupte heersers te hulp te schieten door massa-migratie toe te staan en geld bij miljoenen tegelijk hun richting uit te kruien.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Hans Jansen. Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar is dat een goede smoes om ons geweten het zwijgen op te leggen en dan maar niets te doen, en een paar miljard arme donders aan hun lot over te laten onder de terreur van corrupte heersers die veelal dankzij ons aan de macht gekomen en gebleven zijn?

  Wij zijn wel bereid om elk jaar honderden miljarden Dollars en Euro's uit te geven om onze oliebronnen veilig te stellen, maar als ergens anders een heel volk sterft door honger en geweld, dan werpen wij hen enkel wat korstjes brood en een paar Kalasjnikovs toe. En als dan blijkt dat dit niet helpt dan zegt u: "Laten wij hen dat brood en die Kalasjnikovs maar niet meer gratis geven, want dat is zonde van ons geld."

  Dat laatste daar heeft u gelijk in, zonde van ons geld. Maar zou het dan niet eens tijd gaan worden dat wij eens écht iets gaan doen wat zoden aan de dijk zet, iets waardoor deze mensen ook een toekomstperspectief gaan krijgen? Want als mensen in hun eigen land veilig en zonder honger een menswaardig bestaan kunnen opbouwen, dan komt er aan die massa-migratie vanzelf een eind.

  Willen wij die massa-migratie een halt toeroepen, dan zullen wij de oorzaak ervan moeten wegnemen, maar dat kost geld, veel meer geld dan dat beetje ontwikkelingshulp dat wij tot nu toe hebben weggegeven om ons eigen geweten te sussen. Maar ik verzeker u meneer Jansen, als wij uit "nationaal egoïstische" overwegingen de bereidheid niet hebben om te investeren in een voor iedereen leefbare planeet, dan zal ons dit uiteindelijk véél en véél meer gaan kosten dan slechts een beetje geld. Want dan zullen honger en oorlog uiteindelijk ook Europa binnen vallen. Het is namelijk een illusie om te denken dat wij in een brandend huis kunnen leven omdat onze airco het nog doet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Max, beste... als jij wilt doen prima hoor. maar val er anderen niet mee lastig. 'Altruïsme' is net zoals egoïsme, zoals jij het noemt een keuze.

   Massa immigratie roep je een halt toe door scherpere grenscontroles, het strafbaar stellen van illegaliteit en het plaatsen van illegalen in werkkampen. Is het zo bekeken.

   En alsjeblieft met die onzinnige uitspraken over 'brandende huizen' en 'aico's'. Je maakt jezelf belachelijk.

   Verwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen

 6. Ontwikkelingshulp (OWH) is een gift. In bijvoorbeeld de fooi herkennen wij één van haar gedaanten, als een relatief kleine toegift op een ruiltransactie die de donor aanzien verschaft. Mits hij niet teveel geeft!

  OWH daarentegen is de absolute gift, niet (zichtbaar) aan ruil gerelateerd. Als zodanig kweekt zij bedelaars en maakt van de gever een dwaas. ‘Al te goed is buurmans gek’, wisten wij al.
  Over de werking van de absolute gift merkt Rousseau merkt op:

  ‘De eerste diensten die ik verleende waren in de ogen van hen aan wie ze betoond werden slechts een voorschot op die welke nog volgen zouden; zodra de een of andere ongelukkige mij met een verkregen gunst in zijn greep had, was het einde zoek, en die eerste spontaan en vrijwillig verleende gunst gaf hem onbeperkt recht op al die andere waaraan hij naderhand nog behoefte kon hebben, zonder dat zelfs mijn onvermogen vermocht mij ervan te ontslaan.’ (R., Overpeinzingen, pp. 78 resp. 80).’

  De wortel van OWH is te zoeken in de Christelijke diakonie.* Daar is die religie groot mee geworden. De gevaren van de gift heeft zij onder controle gekregen, zie het verhaal van Ananias en Saffira. Hetzelfde verhaal leert in een moeite door hoe bedwelmend de gift kan zijn. De gever raakt ervan in een roes.

  OWH is funest en maakt ruilonbekwaam. Particulier bedreven, is zij schadelijk, maar nog tolerabel. Evenwel Staats-collectief afgeperst, i.e. met de hand in andermans portefeuille toegepast, intolerabel en schandelijk.

  *In BIDEZ’s ‘KEIZER JULIANUS’s Spectrum, Aula nr. 5, 1958, lezen we nog van een andere wortel, namelijk de gift gemotiveerd door het (heidense) begrip van ‘broederschap’. Ik geloof dat je die ‘broederschap’ mag vertalen met het socialistische concept ‘solidariteit’ en vind dan zo OWH als een ‘joint venture’ van Christenen en socialisten.


  PRAKTISCH VOORBEELD TANZANIA 1997: 0,945 MLN. KM2; 29 MLN. INWONERS. In 1962 telde Tanzania 10 miln zielen, in 1988: 23,2 miln., in 2006: 38 miln., in 2009 volgens ETU > 40 miln. Demografische gegevens dd 2006 (uit het hoofd geciteerd) melden voor Tanzania een geboorteniveau van 4,97 kinderen per vrouw; gemiddeld EU-cijfer: 1,47). Hoe meer zielen hoe meer vreugde, plegen Hollanders bij kennisneming van dit fallisch nieuws kinderlijk opgetogen te reageren.
  Deze groei heeft haar keerzijde. Konden vroeger zowat álle Tanzaniaanse kinderen lezen & schrijven, nu is dat 75%. Ontwikkelingshulp heeft mensen verwekt om aan een uitheemse, dodelijke ontwikkelingsmythe te voldoen. En Nederland heeft weer eens een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de wereldoverbevolking.
  Maar wat we zaaiden, oogsten we pervers via de NMI terug, in ongewenste immigratiestromen Niet geheel onrechtvaardig. Maar er is ook intellectuele winst. Tanzania bewijst dat maatregelen die in het begin effectief de welvaart bevorderen, niet automatisch tot afnemende groei van de bevolking leiden. Een demografisch-economisch ‘theorie’ - eigenlijk een religieus gevoede uitvlucht - is als fallistische dwangvoorstelling ontmaskerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Als wij de "bedelaars" van de wereld niet meer de kruimeltjes van onze welvaart gunnen, dan zijn wij verplicht hen daarvoor rechtvaardigheid terug te geven.

  Wij hebben altijd onze mond vol van "vrijemarkteconomie" maar in onze economie is alleen datgene vrij waar wij onszelf mee kunnen verrijken. Het laatste wat wij in het rijke westen willen is dat wij moeten concureren met wat wij noemen "lage lonen landen". Daarom leggen wij op produkten als bananen en suikerriet zulke hoge invoerrechten dat de arme producenten van deze produkten niet met onze producenten kunnen concureren. Vervolgens laten wij Amerikaanse en Europese multinationals daar alle produkten en grondstoffen voor een prikkie opkopen om het vervolgens voor veel geld op de wereldmarkt te verhandelen. De grote winsten gaan daardoor niet naar de landen waar deze produkten vandaan komen, maar glijdt in de zakken van de rijke kapitalist, die in ruil daarvoor ooit bereid was 1% terug te geven als "fooi". Maar nu blijkt dat deze mensen van deze fooi niet kunnen leven, zegt de rijke kapitalist bij monde van Hans Jansen: Zonde van mijn geld, ik hou die fooi liever zelf." Nu zijn wij genoodzaakt om steeds meer geld uit te geven aan de oorlogen die wij zullen moeten voeren om de oprukkende "bedelaars" van de wereld uit de buurt van onze pakhuizen vol met hun "bananen" en "suikerriet" te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Wij hebben altijd onze mond vol van "vrijemarkteconomie" maar in onze economie is alleen datgene vrij waar wij onszelf mee kunnen verrijken."

   Wij ?

   Wij worden verplicht om het geweten en de zielenrust van de leden van de groene khmer en andere socialisten zoals huidige christenen, zuiver te houden en hen een goed nachtrust te garanderen.

   Dat is, inderdaad, Tirannie.
   Niets minder dan dat.

   En immoreel van de "goeddoeners".

   Immers iemand anders voor jouw karretje te spannen en te verplichten om internationale solidariteit te stimuleren, is egoïstisch. De goed-mens slaapt rustig en zijn buurman heeft een lege portemonnee.

   Das niet rechtvaardig, niet netjes, Max.
   En het is net zo effectief als windmolens en zonnepanelen. Het werkt niet !

   En wij zijn ook verantwoordelijk voor de Arabische "lente " ?
   Voor die vegetarische rebellen in Syrie ?

   "Want als mensen in hun eigen land veilig en zonder honger een menswaardig bestaan kunnen opbouwen, dan komt er aan die massa-migratie vanzelf een eind."
   Die Somaliërs gaan op vakantie naar..... Somalië. Het overgrote deel van de vluchtelingen steekt wel gevoed onze landsgrenzen over.
   En Mauro was een goed business model, binnenkort komt de rest van de familie.

   En ik word niet gedwongen te werken voor deze mensen ?
   Waar zit je verstand.

   Verwijderen
  2. @sirik Struisvogelpolitiek heet dat, wat jij doet. En praten tegen een struisvogel die z'n kop diep in het zand houdt is verspilde moeite. Dus hou jij jezelf maar lekker dom, de wereld draait nog wel een paar jaartjes door zonder jou.

   Verwijderen
  3. Neen, Jansen heeft feitelijk gelijk. De betere tijden voor die landen was in de koloniale tijd.
   Gelukkig zijn we daar mee gestopt.


   Gezien je reactie vind je het kennelijk goed dat mensen gedwongen worden, hun vrijheid verliezen, om jouw idealen te helpen verwezenlijken ?
   En dat is niet immoreel, egoïstisch ?
   Zal ik jou eens gaan dwingen ?

   Als jij niet opkomt voor de vrijheid van je medeburger, wie komt er dan op voor die van jou ?

   Verwijderen
  4. Je praat poep sirik iets waar struisvogels hun anus voor gebruiken. Een hoop kreten die kant nog wal raken en zonder enige onderbouwing. Je roeptoetert anderen na maar je hebt nog nooit gecontroleerd of die onzin wel klopt. Over welke vrijheid van welke medeburger heb jij het bijvoorbeeld? Over de vrijheid van die 24.000 mensen die vandaag sterven van de honger, of de vrijheid van die 24.000 medemensen die morgen gaan sterven van de honger? Of denk jij alleen maar aan je eigen vrijheid en die van je vriendjes van de PVV? Dat noem ik geen vrijheid maar asociale stupiditeit en politieke debiliteit.

   Verwijderen
  5. Ik ben niets 'verplicht'. Niet aan jouw soort en ook niet waar jij voor staat.

   Do I know? YES Do I care.. NO

   Dus wat denke je daar tegen te kunnen doen Maxje? Ga je neus snuiten. Je bent vies.

   Verwijderen
  6. " Over de vrijheid van die 24.000 mensen die vandaag sterven van de honger, of de vrijheid van die 24.000 medemensen die morgen gaan sterven van de honger? "

   Ben jij verantwoordelijk voor de foute beslissingen die ik neem ?
   Ben ik verantwoordelijk voor jouw verkeerde beslissingen ? Ben jij zo onvolwassen dat ik verplicht moet worden, gedwongen, om je te ondersteunen ?
   neen. En dat geldt ook voor die 24.000 mensen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven. Ik kan daar niets aan doen. Tenslotte leven we met vier miljard op deze planeet en ik kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het leed aan de andere kant van de wereldbol.

   Ja, ik denk zeker aan mijn eigen vrijheid. Die is namelijk met rare snuiters in de buurt behoorlijk in gevaar.

   Verwijderen
 8. De column van Hans Jansen, knap geschreven!

  Als ik mijn mening zou moeten geven over dit onderwerp dan zou ik allemaal boeken moeten gaan raadplegen. Als ongeïnformeerde kan ik wel met zekerheid vaststellen dat alle ontwikkelingshulp pogingen tot nu toe hebben bewezen niet te werken!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Niet Hitler en de atoombom, maar de Barmhartige Samaritaan en de AK-47 zijn de grootste massamoordenaars.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @sirik Mooi. Dan heb jij tenminste een goed excuus om nooit barmhartig te hoeven zijn en je altijd als een gewetenloze psychopaat te mogen gedragen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jij hebt geen enkele goede onderbouwing in je betoog gegeven. Wordt eens tijd dat je je gelijk gaat aantonen.
   Het enige waarmee ik met je eens ben, is EU-dumping, en tariff. ( Het belasten van Import)

   Juist die vrije marktwerking, internationale handel kunnen heel wel bijdragen tot welvaart. Zie China, Zuid-oostazie als voorbeeld.
   Maar helaas ben je daar ook tegenstander van.

   Het beste zou zijn dat de overheid zich helemaal niet meer met handel zou bemoeien.
   Dat zou ons een hoop ellende besparen.

   Maar ik vrees dat je altijd gelijk zult hebben, Max.

   Verwijderen
  2. Klopt sirik Ik heb mijn betoog ook niet onderbouwd, maar Hans Jansen evenmin. Maar iedereen die weet hoe onze wereldeconomie functioneert weet dat het beeld dat ik schets overeenkomt met de harde werkelijkheid. Daar zijn genoeg studies naar gedaan. En wat Hans Jansen vertelt is wel waar, maar hij verzwijgt meer dan hij vertelt, waardoor hij een heel vertekend beeld van de werkelijkheid schetst.

   Zo verzwijgt Hans Jansen bijvoorbeeld dat er 20 jaar geleden nog 41.000 mensen per dag de hongerdood stierven, en dat dat in 2008 nog 'slechts' 24.000 mensen per dag waren. Een afname van een dikke 6 miljoen hongerdoden per jaar, mede dankzij de geleverde ontwikkelingshulp. Dus niet al het geld is in corrupte handen terecht gekomen.

   Maar steeds meer mensen willen dat liever niet weten, die maken zichzelf liever wijs dat wij nergens voor verantwoordelijk zijn en ook niemand kunnen helpen, zodat wij onszelf ook kunnen wijsmaken dat wij onze welvaart eerlijk hebben verdiend en daarom met niemand iets hoeven te delen.

   Maar wij maken daarbij een denkfout die onze cultuur fataal gaat worden. Wij hebben sinds de 17de eeuw een "groeieconomie" opgebouwd in het geloof dat onze economie altijd kan blijven groeien. Dat is helaas niet waar. Een groeieconomie kan alleen blijven groeien zolang de rijken rijker kunnen worden door het geld bij de armen vandaan te halen. Zolang de rijken rijker blijven worden, en de armen armer kan onze economie blijven bestaan. Maar aan armoede zit een ondergrens, op een gegeven moment valt er bij de armen niets meer te halen, en dan kunnen de rijken dus ook niet meer rijker worden. Op dat moment houdt de economie op met groeien, en elke econoom weet wat er dan gebeurt: Dan stort de wereldeconomie in elkaar en dan hebben wij niets meer. Dan zullen er ook in Europa mensen van de honger sterven, om te beginnen de nationaal egoisten van de PVV.

   Verwijderen
  3. Goedblick1: ‘Wij hebben altijd onze mond vol van "vrijemarkteconomie" maar in onze economie is alleen datgene vrij waar wij onszelf mee kunnen verrijken.’

   Mijn indruk is dat juist kritiek op de ‘vrijemarkteconomie’ ‘bon ton’ is. En inderdaad staan invoerrechten op bananen en suikerriet e.d. op gespannen voet met de idee van de vrije economische markt, maar komen die heffingen van politieke zijde. Er zijn 1. de Politiek en 2. de Economie, en de laatste kent geen land; of het moet het laagste lonenland zijn. En het is de Politiek (Staat, Land, Natie) die invoerheffingen oplegt, bijvoorbeeld om in eigen land de werkgelegenheid te beschermen. Is soms zelfs een linkse politiek.

   Goedblik2
   ‘Nu zijn wij genoodzaakt om steeds meer geld uit te geven aan de oorlogen die wij zullen moeten voeren om de oprukkende "bedelaars" van de wereld uit de buurt van onze pakhuizen vol met hun "bananen" en "suikerriet" te houden.’

   Dat zie je verkeerd. Die 'oprukkende bedelaars' zijn vrucht van een economische groei, omgezet in geboorte-explosies. Onze ontwikkelinggelden hebben daarbij waarschijnlijk een fatale rol gespeeld. Die ‘oprukkende bedelaars’ mede door ons verwekt, zien we o.m. terug in ongewenste immigratie, de Nederlandse Massa Immigratie. Vergl. op één na laatste alinea van mijn bijdrage hier op Hoeiboei.

   Goedblick3
   Dat faecaliseren van je tegenstander: afschuwelijk! Houd daar s.v.p. mee op. Aan de andere kant, zo demonstreer je meteen ook je beperkt vermogen tot argumenteren. Dus ga maar door. Dat scheelt opgevoede mensen moeite en tijd, al is het zonde voor Hoeiboei. En dan dat schermen met 24.000 van honger stervende mensen vandaag. Een weerzinwekkende intimidatie alleen geschikt om discussie te smoren.
   Lees verder mijn stukje over Tanzania nog eens goed door.
   En ten slotte met de PVV komen aanzetten….

   Verwijderen
  4. Sorrie HPax Erg naar voor u dat ik u met 24.000 doden per dag geïntimideerd heb. Het leed dat ik u daarmee heb aangedaan zal mij zeker zwaarder moeten wegen dan het leed van die moeder die mij wanhopig aankeek terwijl zij haar derde kind dat van de honger stervende was in haar armen droeg.

   Heeft u wel eens ondervoedde en stervende kinder in uw armen gedragen HPax? Heeft u wel eens tijdens de moeson tot aan uw knieen in het water gestaan om de rottende lijkjes op te vissen van babies die waren overleden aan dysenterie en ondervoeding? Ik welHPax! Ik wel! En nee, daar heb ik geen cent mee verdiend om dat te mogen doen, heb ik zelfs voor betaald om dat te mogen doen!

   En daarom heb ik ook volkomen schijt aan uw luxeprobleem dat u niet wil worden geïntimideerd met de keiharde feiten van de werkelijkheid waarin wij leven, een werkelijkheid waar u ook verantwoordelijk voor bent, net als Hans Jansen, omdat uw bordjes eten elke dag overvol liggen niet ondanks, maar dankzij deze keiharde werkelijkheid!

   Verwijderen
  5. Goedblick, u blijft anaal gefixeerd, en dat betreur ik. Leer dat nu eens af. Ik geloof in groei.

   Op wat ik naar voren heb gebracht, reageert u met verwijzing naar ‘rottende lijkjes op te vissen van babies die waren overleden aan dysenterie en ondervoeding’. In de MOESSONTIJD. De natte, veronderstel ik?

   Heeft uw gruwelijke ervaring u ertoe gebracht geboorteperking te gaan prediken? En als u dat deed, wat waren dan de reacties?
   Daarover zou ik graag iets van u willen vernemen.

   Verwijderen
  6. @Max,

   Je roept van alles, je bewijst niks, en je verwijt Jansen dat hij precies hetzelfde doet. Maar iets van wat Jansen zegt weerleggen doe je ook niet.

   Je argumentatie bestaat dan ook vooral uit achterhaalde maoïstische slogans.

   Alles is het gevolg van Westerse kolonisatie, Westerse oliemaatschappijen, Westerse politiek, bladiebla.

   Het wanbeleid van Mugabe; onze schuld.
   De burgeroorlog in Syrië; onze schuld.
   De killing fields van Pol Pot; onze schuld.
   Door de slavernij 200 jaar geleden zit de Bijlmer nu vol tienermoeders.
   http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=477001

   Dacht je echt dat we die verhalen pas een paar duizend keer gehoord hadden?

   Verwijderen
  7. "Een groeieconomie kan alleen blijven groeien zolang de rijken rijker kunnen worden door het geld bij de armen vandaan te halen."

   Ja, dat is natuurlijk kletskoek. Dat socialisme je hersens aantast blijkt hier maar weer eens.
   Vroeger, waren telefoon, auto, centrale verwarming, televisie alleen en enkel in bezit van de 'rijke' medeburgers of moesten nog uitgevonden worden. Die mensen konden dat betalen, de gewone werkman toen nog niet.
   Het gevolg hiervan is dat er forse winsten werden gemaakt op deze nieuwe producten. En dat verleidt meer ondernemende mensen die een graantje mee willen pikken. Het gevolg daarvan is dat door vrije marktwerking en concurrentie, veel kennisvergaring en toewijding en een aardige winstmarge, de geproduceerde goederen goedkoper(!!) werden, zodat vandaag de dag zelfs een werkeloze een kleuren TV, met LCD scherm, een geluidsinstallatie, een telefoon, een mobiel, centrale verwarming, een PC, koelkast, toegang tot het internet, magnetron en zelfs soms een auto er op na kan houden. Dan heb ik het nog niet gehad over verbeterde kleding, goedkoper voedsel van hogere kwaliteit, verbeterde medische zorg, goedkope vliegreizen
   en vakanties dichtbij.

   Kortom een simpele arbeider nu heeft veel meer goederen en geneugten tot zijn beschikking dan de notabelen van vroeger, leeft langer, vaak luxer en gezonder ( open hartoperatie, hersenscan) dan de 'rijken' van vroeger.

   Deze enorme vooruitgang is uitsluitend te danken aan het, door u zo vervloekte kapitalisme, vrije ondernemerschap. U scheldt op de mensen, systemen die het meest bijgedragen hebben aan de enorm verbeterde positie van niet alleen de arbeider, en de arme negertjes in Afrika. ( Neemt u de ontwikkelingen in China maar eens onder de loupe)
   Maar ook in Afrika heeft de vooruitgang niet stil gestaan. Geen grote epidemieën meer, geen grote hongersnoden zoals vroeger, mensen leven langer,veel betere medische zorg. Dat hebben ze niet zelf voor elkaar gebokst, maar gekregen.... van het door u zo verfoeide westen !

   U weet werkelijk niet waar u het over heeft.
   U bent een hol vat, een leeghoofd, te lui om op zoek te gaan naar het juiste antwoord. Had u werkelijk het juiste antwoord willen(!) weten had u met weinig moeite het bovenstaande ook tot u kunnen nemen.

   U zult nooit tevreden zijn. U weet, zoals een goed socialist het betaamt, altijd wel weer iets te vinden wat u niet zint. Terwijl het de succesvollen, de 'rijken' onder ons zijn die, volgens u, nog harder aangepakt dienen te worden omdat er een gefantaseerde armoedegrens is.
   Alle socialistische bewegingen, vakbonden bij elkaar hebben niet voorelkaar gekregen de ontwikkeling van mobiele telefoon tegen te houden. Noch dat van de kleurenTV, noch van de kijkoperaties, noch van de nieuwste medicijnen.

   Socialisten en oprechte christenen zijn de pest van onze vrije maatschappij. Die weten dat het altijd nog beter had kunnen zijn, maar leveren zelf geen enkele bijdrage aan de samenleving en grijpen elke kans om de medemens op te zadelen met hun idiotie en hun verboden.

   Verwijderen
  8. "Op dat moment houdt de economie op met groeien, en elke econoom weet wat er dan gebeurt: Dan stor... blabla...."

   Ik vrees dat de meeste(!) moderne economen, vooral die geregeld uitgenodigd worden om op de verrekijk te verschijnen, niet erg veel weet hebben van economie.

   Wat een kletspraat produceren die !

   Verwijderen
  9. U scheldt maar lekker door sirik, er zijn vast wel mensen bij wie u daarmee indruk kunt maken. Niet bij mij helaas, en uw schijnargumenten zijn nog minder indrukwekkend. Om te beginnen moet u eens ophouden met dat idiote links-rechts denken en gewoon naar de feiten kijken zoals ze zijn.

   200 jaar geleden waren de "rijke" landen ongeveer 3 x rijker dan de arme landen.
   60 jaar geleden waren de rijke landen ongeveer 35 x rijker dan de arme landen.
   Nu zijn de rijke landen ongeveer 80 x rijker dan die arme landen.

   En natuurlijk zijn er ook arme landen rijker geworden, maar daar moet je je niet op blind staren. Het gaat om het "systeem". Economie is een heel complex systeem dat je niet kan begrijpen door je blind te straren op slechts enkele details daarvan. Maar iedereen met een beetje verstand van systeemtheorie weet dat elk systeem dat is gebaseerd op ongeremde groei zichzelf uiteindelijk vernietigt. Denk maar aan een tumor. Alle zogenaamde "zichzelf instandhoudende systemen" , van microbiologisch niveau tot en met melkwegstelsels, groeien slechts tijdelijk totdat er een balans is bereikt. Onze wereldeconomie voldoet niet aan de eisen van een zichzelf instand houdend systeem, maar is een systeem dat ongeremd woekert en dus zichzelf zal vernietigen door dat waar zij op teert te vernietigen, net als een hersentumor.

   Verwijderen
  10. Dandruff En waarmee onderbouwt u uw argumentatie dan?

   Verwijderen
  11. "Onze wereldeconomie voldoet niet aan de eisen van een zichzelf instand houdend systeem, maar is een systeem dat ongeremd woekert en dus zichzelf zal vernietigen door dat waar zij op teert te vernietigen, ..."

   Ben benieuwd naar de argumentatie.
   Deze keer geen psychopaat, noch anus. Het gaat de goede kant uit.

   Verwijderen
  12. @Max,

   Het heeft geen enkele zin jou iets uit te leggen. Jij roept dat de aarde plat is, en iedereen die jou uitlegt waarom dat niet zo is noem jij een poep pratende nationaal-egoïstische gewetenloze psychopaat waar je schijt aan hebt.

   Je sterkste "argument" is dat je de meeste dode kindertjes in je handen hebt gehad. Of dat waar is kan ik niet controleren, maar al zou dat zo zijn dan bewijst dat nog niet je gelijk. Al is het beter dan je gescheld.

   Je negeert een serieuze vraag van HPax; heb je daar ook de moeite gedaan om de voordelen van geboortebeperking uit te leggen?

   Sirik heeft je uitgebreid uitgelegd hoe de echte wereld er uitziet; hoe liberaler een economie, hoe groter de welvaart.
   Jouw "feitjes" over 3 x of 35 x of 80 x rijker zijn gebaseerd op een denkfout. Dat de liberale economieën groeien bewijst niet dat de socialistische en feodale economieën "dus" het slachtoffer zijn van die groei. Die arme landen zijn in de meeste gevallen namelijk niet armer geworden vergeleken met zichzelf. Ze zijn armer geworden vergeleken met de liberale economieën die zo zijn gegroeid.

   Ik ben niet tegen ontwikkelingshulp als dat zin heeft. De afgelopen decennia is gebleken dat ontwikkelingshulp averechts werkt en dus meer armoede veroorzaakt. Jij vind dat acceptabel, ik niet.

   Verwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hulp aan asielzoekers en illegalen, ontwikkelingshulp, wie baat het? De traditionele vraag, in het Latijn gesteld, luidt: Cui bono? In de eerste plaats de moordenaars en dieven die de ‘arme landen’ in hun greep hebben.????
  En dan vervolgt u met: [..een enkeling.]

  Ik vrees dat uw toejuichers grotendeels gespeend zijn gebleven van kennis van Latijn, maar het lijkt heel wat. Meestal bezigt men Latijnse termen om de waarheid te verbloemen….

  Empathie (de u ontbrekende ) is dat men bedenkt hoe het zou zijn om een enkeling te zijn of in een keer miljoenen enkelingen te zijn.
  Wat een gekwek, van iemand die stel een 'ist 'te zijn van iets, op zijn minst een verhaal met argumenten. Maar nee, je afzetten tegen … is als pvv aanhanger en arabist schijnbaar eenvoudiger.

  En dan nog erger: [......en dat de frisse en beschaafde jongens en meisjes die in deze sector werkzaam zijn, er een wel erg leuke boterham aan overhouden...] Gelukkig zijn er echt beschaafde mensen zoals de vele jongeren die in hun vakantie hun energie besteden aan (jonge) mensen die dat hard nodig hebben. En die aldus proberen te voorkomen dat deze jonge mensen weer moeten vluchten en dan terecht komen in ons smakeloos rechtse landje in de schaamteloze concentratiekampen van meneer Teeven en Co.
  De jongeren die zelf alles bekostigen (daar is vakantiegeld voor) en vakantie dagen sparen om een handje te kunnen uitsteken.

  U mag van mij uw hele kliek meenemen en u gaan schamen in een heel donker hoekje, in Afrika bijvoorbeeld..... arabist.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Hulp aan asielzoekers en illegalen, ontwikkelingshulp, wie baat het? De traditionele vraag, in het Latijn gesteld, luidt: Cui bono? In de eerste plaats de moordenaars en dieven die de ‘arme landen’ in hun greep hebben.???? "

   Ben ik een moordenaar? Een dief, zoals u wilt. Die arme landen in een greep heeft ?
   Waarom moet ik betalen voor die andere mensen ?
   Waarom ben ik schuldig aan het leed dat gedaan is door anderen ?
   Waarom wilt u mij mijn vrijheid in te perken, te heersen over mij, vanwege iets wat buiten mij macht ligt ?
   Waarom leest u mij de les en gaat u uw idealen zelf niet verwezenlijken ?
   Waarom moest Halsema zonodig hoogleraar worden, terwijl ze zelf rondneukte en zoop en nu beland is in een grachtenpand van een miljoen ?


   U heeft mij toch niet nodig ?
   Sukkel.

   Verwijderen
  2. sirik U gedraagt zich als een psychopaat, louter en alleen gericht op eigen voordeel, eigen gewin en eigen gelijk, zonder ook maar een spoortje emphatie of medemenselijkheid te tonen en vol agressie tegen alles en iedereen die u daarbij voor de voeten loopt

   Verwijderen
  3. Tjonge wat kun jij zeuren zeg.

   Pak een lolly en netjes je mond houden als grote 'egoïstische blanke menschen' discussiëren.

   Verwijderen
  4. E.Eliveld Uw bijdrage aan deze discussie is indukwekkend.

   Verwijderen
  5. " ...zonder ook maar een spoortje emphatie of medemenselijkheid te tonen en vol agressie tegen alles en iedereen die u daarbij voor de voeten loopt.."
   U wilt mij toch onderdrukken ten faveure van de verwezenlijking van uw dromen. Ik verdedig mijn eigen belangen. Jij bent de agressor.

   Verwijderen
 13. @Gavi,

  Ook jij weerlegt eigenlijk niks.

  Dat Jansen een vaker gebruikte latijnse uitdrukking vertaalt betekent niet dat hij iets verbloemt.
  Dat sommige hulpverleners idealen hebben is mooi, maar dat voorkomt niet dat het meeste geld verkeerd terecht komt, zowel hier als in die landen.

  De verwijzing naar concentratiekampen is volkomen smakeloos en misplaats. Op internet geldt dat de gebruiker van zo'n "godwin" per definitie de discussie heeft verloren. Alleen linkse politici en columnisten gebruiken daarom dagelijks een paar godwins, zij kunnen immers niet beter.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Dandruff. Dat iemand die een Godwin gebruikt per definitie de discussie heeft verloren is een volstrekt kul-argument. Soms zijn Godwins helaas volkomen op zijn plaats. Vaak erg pijnlijk voor diegene wiens ongelijk met die Godwin wordt aangetoond.

   Verwijderen
  2. @Max,

   Als ik jou en Gavi goed begrijp hebben de nazi's nooit miljoenen mensen vermoord. De nazi's hebben slechts enkele uitgeprocedeerde asielzoekers vastgezet in afwachting van hun uitzetting.

   Ik ben het met je eens dat mensen die geen inhoudelijke argumenten hebben afhankelijk zijn van godwins. Ik zie dat echter niet als een excuus; mensen zonder inhoudelijke argumenten zouden namelijk ook gewoon kunnen proberen om zich eerst in de discussie te verdiepen.

   Dat klinkt erg rechts ja; vandaar dat ik zoals veel mensen ben "afgegleden" naar standpunten die ook zonder godwins zijn te verdedigen.

   Het is vooral pijnlijk dat jij niet beseft dat je de aarde niet "plat" kunt krijgen door alle aanhangers van de "ronde aarde theorie" steeds als kampbeulen weg te zetten. Godwins zijn niet meer dan smakeloos gescheld, waarbij en passant miljoenen slachtoffers geschofffeerd worden
   Leg liever uit waarom jij de aarde plat vind, ipv andersdenkenden constant uit te schelden.

   Verwijderen
 14. Verzoek aan de linkse 'gutmenschen' die hier 'effe' anderen komen beledigen en de les lezen.

  Graag jullie 'autistische zintuiglijke waarneming' op jezelf betrekken AUB !!

  "Ons" , "We" , "Wij" enz.. Ben me van geen kwaad bewust dat IK Afrika heb leeggeroofd ? Dat IK dictators in het zadel heb geholpen ? Dat IK mij schuldig moet voelen omdat anderen dik verdienen aan wapenhandel met dictators die worden gefinancieërd door stakkers "die hun geweten willen sussen". (en natuurlijk met andermans geld)

  Die "hongersnoden" komen niet doordat "jullie" Afrika hebben leeggeroofd (nog steeds het rijkste continent ter wereld) maar bestaan al sinds homo sapiens rechtop leerde lopen. (tig miljoen jaar geleden)(ook in beschaafd Europa)

  By the way... de Professor spreekt hier uit eigen ervaring en heeft "de toestanden" van dichtbij meegemaakt.
  Who the fuck are you ? Lopen jullie in een habijt ? Elke ochtend te bedelen voor een kommetje voedsel ?? Links grachtenvolk (tja...)

  Zolang "jullie" rijk zijn kunnen we andere helpen (niet met "jullie" geld natuurlijk..) Met gedeelde armoe schiet niemand wat op..

  Naar mijn bescheiden mening kunnen "jullie" beter "de Pil" leveren, ipv ontwikkelings gelden, die bijna nooit op de goeie plek terecht komen.
  Zoals wijlen Nobelprijs winnaar, moslim en smeerpijp Arafat. Dat hem die Nobelprijs nog steeds niet is afgepakt zal altijd wel een raadsel blijven. Of moeten we hier de "linkse" gedachte in ere houden ?

  En nog een tip ! bij al dat gratis geld tevens de "multiculti gedachte" meeleveren.
  Hun cultuur demoniseren en vernietigen, en "jullie" cultuur introduceren.(?) Misschien worden "die bedelaars" dan zelfredzaam ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Pete Pijnlijk hè, zo met je neus op de feiten gedrukt. Feiten die noch links noch rechts zijn maar gewoon waar. En dan kan je wel proberen de boel te verdraaien en op de boodschapper te schieten, maar daar verander je niets mee aan de feiten.

   Natuurlijk heb JIJ niet zelf Afrika leeggrerooft. Maar vertel eens schat, als jij hier allemaal niets mee te maken hebt, waarom voel jij je dan wel aangesproken hier en begin je gelijk te schreeuwen als een mager speenvarkentje? Heb ik iets over JOU gezegd dan? Ik reageer alleen maar op een tekstje van Hans Jansen, en voeg er alleen maar wat informatie aan toe die hij vergeten was om erbij te vermelden. Informatie die gewoon algemeen bekend is en ook niet ontkend kan worden. En meteen beginnen een paar gasten niet gehinderd door enige kennis van zaken op mij te schelden. Als je nou inplaats van schelden en beledigen je tijd zou gebruiken om uit te zoeken hoe het werkelijk zit dan deed je wat nuttigs.

   Maar daar zit het probleem met "jullie soort mensen" Jullie willen niet uitzoeken hoe het werkelijk zit door jullie theorietjes aan de werkelijkheid te toetsen. Jullie willen liever blijven geloven in jullie zelfbedachte sprookjes, sprookjes waarin jullie blanke blonde jongens en meisjes de "goodguys" zijn, en de "patriotten" die Nederland moeten beschermen tegen de rest van de wereld die slecht is en daarom een bedreiging is voor jullie kaas&klompen cultuur, inclusief de "linkse gutmenschen" omdat die weigeren om in jullie nationaal-egoïstische sprookjes te geloven.

   Maar omdat discussieren met mensen die de feiten ontkennen geen enkele zin heeft, ga ik afsluiten met een Godwin die hier volkomen op zijn plaats is: Precies zo ongenuanceerd en agressief zoals jullie nationaal-egoïstische reageren op iedereen die jullie ballonnetjes doorprikken, zo reageerden in de jaren dertig de Duitse nationaal-socialisten ook op de "gutmenschen" die weigerden om in hun fascistische haatideologie te geloven.

   Verwijderen
  2. Een feit is dat Wilders nooit in de regering heeft gezeten, maar de socialisten, liberalen en christenen maar al te vaak.
   Je kunt Wilders niet de schuld geven dat het een zooitje is geworden.
   Probeer je gelijk te halen bij diegenen die decennia lang deelgenomen hebben aan regeringen. De huidige wereldleiders.
   O Obama bijvoorbeeld. Die heeft Libie zonder reden aangevallen, staat te popelen om onschuldige Syrische gezinnetjes te bestoken en luistert de rest van de wereld stiekem af.
   Wie is hier de viespeuk. Wilders of O Obama ?

   Verwijderen
 15. Vroeger dacht ik er anders over. Vroeger dacht ik dat ontwikkelingshulp kon werken, nu weet ik dat het anders moet. De enige manier om tot een rechtvaardig systeem te komen is door middel van eerlijke handel. Wij maken iets waar wij goed in zijn, en zij maken iets wat wij kunnen gebruiken en dan wordt er met een zelfde bedrag aan geld betaald. Wij hoeven niet te verdienen aan de derde wereld en de derde wereld hoeft niet zijn hand op te houden. Dat is rechtvaardiger dan wat er nu wordt gedaan. Men geeft geld dat in de zakken van de bovenlaag verdwijnt.

  Als de arme Afrikaanse bevolking kan werken in een cacao-fabriek of in een koffiebranderij dan is het probleem van de arme bevolking ook opgelost, zodra ze betaald werk hebben zijn ze niet meer arm. Dan moeten ze zelf maar uitzoeken hoe zij hun maatschappij willen vormen, of er goede sociale voorzieningen komen of juist helemaal niet.

  Asiel moet ook veranderen. Nederland heeft jarenlang kwetsbare kasplantjes gekweekt. Nederland heeft zich nooit gerealiseerd dat alleen de sterke asielzoekers de mogelijkheid hadden om te vluchten, de hopeloze gevallen kunnen geen ticket naar Schiphol kopen! Door de gelukkigen die meestal gestudeerd hebben en geld voor handen hadden om te vluchten in een isolement te plaatsen en afhankelijk te maken heeft men veel kracht die deze mensen hebben verloren laten gaan. Het hele asielbeleid moet op de schop. Die uitkering moet direct stoppen. Na een of twee weken in een hotel moet men direct aan de slag, ophouden met zielig zijn, men heeft de vrijheid bereikt, dus men moet zo snel mogelijk verder met zijn leven. De huidige manier van werken kweekt zwakkelingen en vluchtelingen zijn niet zwak het zijn de overwinnaars, de strijders en de mensen die zich niet laten onderdrukken, die mensen moeten gesteund worden, maar niet met een bijstandsuitkering!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Precies vanhetgoor. "Eerlijke handel" zou een hele hoop problemen gaan oplossen en een einde kunnen maken aan heel veel armoede en ellende in de wereld. Maar "eerlijke" handel gaat nooit samen met "vrije" handel. Want als het om geld gaat is de mens van nature niet eerlijk maar hebzichtig. En daarom dat de grote multinationals, gesteund door de overheden en de legers van de rijke landen die de wereldhandel en economie domineren, er ook alles aan doen om te voorkomen dat de wereldhandel eerlijk zal worden. Want eerlijke handel betekent dat wij veel meer moeten gaan betalen voor de grondstoffen en produkten uit de zogenaamde arme landen, en dan moeten wij ook de enorme winsten die wij nu nog in eigen zak mogen steken gaan delen met die arme drommels die er hard voor gewerkt hebben. En dat willen wij hier in het rijke noordelijk halfrond niet, want dan moeten wij een deel van onze welvaart gaan afstaan. Daarom blijven wij hier ook maar liever geloven in onze vrije markteconomie, want zolang die handel "vrij" is kunnen wijzelf de spelregels bedenken en hoeven de rijke landen geen wetten te maken waarmee zij zichzelf verplichten om de handel ook "eerlijk" en "rechtvaardig" voor zwakkere economiën te laten zijn.

   Verwijderen
  2. 'Eerlijke handel' is niet mogelijk als de douane/regering corrupt is. 'Eerlijke handel' met ontwikkelingslanden bestaat dus niet. En dat is niet 'onze' maar 'hun' schuld.

   Verwijderen
  3. "En daarom dat de grote multinationals, gesteund door de overheden en de legers van de rijke landen die de wereldhandel en economie domineren, er ook alles aan doen om te voorkomen dat de wereldhandel eerlijk..."

   Aha, China is van de wereldkaart verdwenen !

   Verwijderen
  4. @HansJansen U bent er in geslaagd om met niet meer dan twee zinnen het laatste beetje respect dat ik nog koesterde voor uw gedachtegoed volledig om zeep te helpen. Ik moet helaas vaststellen dat u als academicus bent afgegleden naar het denkniveau van een PVV'er met een niet meer dan een VMBO-K diploma op zak.

   Dat corruptie niet bevordelijk is voor eerlijke handel is een opmerking waarmee u slechts een open deur intrapt. Maar om deze kruimeldieven nu uit te roepen tot de zondebokken die verantwoordelijk zijn voor een falende en inhumane wereldeconomie en daarmee alle armoede en ellende in 2/3 van de wereld op hun geweten hebben, om zo uw eigen handen te kunnen wassen in onschuld, is niet slechts een domme maar zelfs buitengewoon kwaadaardige redenering collega. Met zo'n foute opmerking heeft u zich als "deskundige" van wat dan ook volledig gediskwlificeerd. Dit soort kortzichtige statements zijn een professor niet waardig

   U ziet namelijk wederom meer over het hoofd dan u opmerkt. Wat u hier bijvoorbeeld volkomen verzwijgt is dat de grote multinationals met hun hoofdkantoren en bankrekeningen in landen als Nederland maar wat graag zaken doen met deze corrupte regenten, en ze daarom ook erg graag in het zadel helpen en houden. Geef ze een paar dollar en een Mercedes en je kan jarenlang ongestraft "legaal" hun land leegroven. Daardoor zijn het altijd de economieën van het rijke westen geweest die het meest hebben geprofiteerd van deze corrupte regenten, waar wij dan ook altijd o zo blij mee zijn geweest. De uiterst vriendschappelijke relatie tussen onze Shell en de corrupte regering van Nigeria is daar o.a. een heel goed voorbeeld van, en daar hebben wij Nederlanders altijd veel meer van kunnen profiteren dan het nog steeds straatarme volk van Nigeria. Want een land dat niet corrupt is en daarom eerlijke handel afdwingt is een land waar wij onze welvaart mee moeten delen, en daar houden mensen als u en uw adepten blijkbaar niet van, van eerlijk delen.

   Verwijderen
  5. China is een heel mooi voorbeeld sirik. Want China gaat ons, Europa en Amerika, de komende decenia economisch gezien volledig van de kaart vegen. En weet je waarom? Omdat China de laatste jaren bezig is vele miljarden te investeren in arme landen all over the world. En China doet niet flauw, die komt niet met wat geld in een ouwe sok en drie vrijwilligers om een kleuterschooltje te bouwen. China legt duizenden kilometers wegen aan. Stampt scholen uit de grond waar duizenden jonge mensen beroepsopleidingen krijgen, en stampt ook met chinees geld grote bedrijven uit de grond waar die mensen dan een redelijk betaalde baan kunnen krijgen. En zo helpt China deze vastgelopen economieën weer vlot te trekken. Maar dat doen ze niet uit liefdadigheid maar uit eigen belang. Die landen gaan straks allemaal zaken doen met China, en China voorzien van grondstoffen en produkten tegen een 'vriendenprijs". En dan hebben wij het nakijken schat, dan is het voor ons uit met de pret. Want wij laten deze landen nu in de stront zakken als wij het advies van Hans Jansen gaan opvolgen, dus hebben deze landen straks schijt aan ons als we bij hen wat te eten willen kopen. Dan mogen wij de hoofdprijs betalen, als China dan tenminste niet al alles heeft opgekocht. Dus binnenkort domineert China de wereldeconomie, en mogen wij ons handje gaan ophouden bij China!

   Verwijderen
  6. Zeer geachte ‘Max Goedblick’:

   Uw hartstocht voor wat u als een goede zaak beschouwt, siert u, maar laten we wel het gewone pakket burgerlijke beleefdheid wederzijds in acht blijven nemen.

   Mag ik u vragen u eens te verdiepen in de geschiedenis van de molen? Waarom werd de molen in de streken waar die werd uitgevonden nauwelijks gebruikt? Omdat de overheid aldaar een molen als een unieke locatie beschouwde om boeren van hun oogst te beroven.

   Ook viel het reizigers al vroeg op dat in verre streken bijna geen karren waren. Niet omdat het mechanisme om de as te laten draaien niet bekend was, hoewel dat meespeelde, maar vooral weer omdat de overheid karren en hun lading placht te confisqueren.

   Onze welvaart is te danken aan het stellen van grenzen aan de macht van de overheid. Het bestelen van zielige mensen heeft geen serieuze rol gespeeld bij het scheppen van onze voorsprong. Welvaart ontstaat automatisch wanneer mensen gelaten worden in het ongestoorde genot van de vruchten van hun arbeid.

   Met alle u verschuldigde hoogachting, HansJansen
   Verwijderen
  7. Geachte heer Jansen,

   Homo homini lupus est meneer Jansen. Cui bono?
   Daar waar geld de drijfveer is vervalt de mens tot barbarij. Dan geldt slechts nog het recht van de sterkste, en de sterkste stilt enkel zijn eigen onstilbare honger naar rijkdom en macht. Onze geschiedenis toont dit overvloedig aan. Wie niet leert van die geschiedenis zal in barbarij leven en door barbarij ten onder gaan. Uw geloof is afgoderij, en u bent een profeet van de Mammon.

   Hoogachtend,

   Max Goedblick.

   Verwijderen
  8. HansJansen Uw beweringen hierboven (30 juni 2013 08:01) worden overigens geheel ontkracht door de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Na het uiteenvallen van dit rijk, dat onder toezicht en regie van een sterke overheid veel volkeren en stammen voor het eerst cultuur en handel en daarmee welvaart had gebracht, braken voor onze voorouders de zogenaamde "donkere middeleeuwen" aan.

   Verwijderen
  9. Zeer geachte ‘Max Goedblick’:

   Geld is echt niet per definitie slecht. Mensen hebben bv. geld nodig om voedsel voor hun kinderen te kunnen kopen. De drijfveer om degelijke betaalde arbeid te verrichten, en dingen te doen of te maken waar andere mensen geld voor over hebben, die drijfveer lijkt mij helemaal OK.

   Tegen de door u gesignaleerde barbaren en de barbarij hebben we leger en politie. Het doel van die twee instellingen is te zorgen dat wie arbeidt, ongestoord van de vruchten zijner arbeid kan genieten, zonder dat barbaren hem die vruchten komen afnemen.

   De ‘donkere’ tijd na de val van Romeinse rijk begon pas toen veroveringsaanvallen vanuit het herkomstgebied van de godsdienst van de vrede de Middellandse Zee doormidden hadden geknipt. Overigens was het echt niet zo erg donker, daar is een hoop aardigs over geschreven.

   De stelling van Adam Smith dat welvaart automatisch ontstaat als wie arbeidt gelaten wordt in het ongestoord genot van de vruchten zijner arbeid, staat nog steeds recht overeind.

   Desgewenst laat ik u gaarne het laatste woord.

   HansJansen

   Verwijderen
  10. Geachte heer Jansen,

   Natuurlijk is geld onmisbaar, maar iedereen weet dat geld ook het slechtste in de mens naar boven haalt. Daarom hebben wij een sterke overheid en een goed funktionerende rechtsstaat nodig om er op toe te zien dat onze zucht naar geld niet ontspoort en leidt tot moord en doodslag. Die verantwoordelijkheid heeft de overheid niet alleen binnen de grenzen van haar eigen staat, maar ook daarbuiten indien wij buiten onze grenzen handel drijven, want niet alleen in eigen huis maar ook daarbuiten dienen wij ons menswaardig te gedragen. Dat is uiteindelijk ook in ons eigen belang. In die verantwoordelijkheid naar andere volkeren en culturen zijn wij Europeanen, misbruik makend van onze technische, economische en militaire voorsprong, vaak ernstig tekort geschoten, dit niet uit onmacht maar uit onwil om eerlijk handel te drijven. Een wereldwijde armoede, oorlogen en volksverhuizingen zijn daarvan het gevolg, iets waar wij nu ook een prijs voor gaan betalen en waartegen wij ons niet meer kunnen beschermen door ons terug te trekken achter onze dijken. Deze dijken houden misschien wel water maar geen economische crises, en daarmee ook geen armoede en onrust buiten de deur.

   Ik heb een hekel aan het woord "Gutmensch", maar hierboven ben ik omwille van mijn opvattingen uitgemaakt voor "Gutmensch" door een persoon die waarschijnlijk de herkomst en betekenis van dit woord niet kent. Een Gutmensch is iemand die tegen beter weten in een naïef vertrouwen heeft in het goede in de mens. In mijn ogen heeft iedereen die gelooft in de vrije markteconomie een naïef vertrouwen in het goede in de mens, terwijl wij inmiddels beter zouden moeten weten.

   Afsluitend wil ik mij bij u verontschuldigen voor mijn onbeleefdheden geuit in het vuur van de discussie en u danken voor deze nuttige gedachtewisseling.

   Hoogachtend en met vriendelijke groet,

   Max Goedblick

   Verwijderen
  11. Eindelijk het vereiste onderwerpingsgedrag van Goedblick.

   Verwijderen
  12. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  13. sirik30 juni 2013 21:32
   "Natuurlijk is geld onmisbaar, maar iedereen weet dat geld ook het slechtste in de mens naar boven haalt."

   Dat geldt misschien voor jou, niet voor mij.
   Jaloezie en afgunst, menselijke eigenschappen zeer slecht bestreden in linxe kringen, halen het slechtste in de mens naar boven. In de linkse kerk is het bon ton om boos te zijn over het gras van de buren
   Geld is slechts een ruilmiddel, een tijdelijk bezit. Een handig middel voor transitie van waarden. De geschiedenis heeft ons geleerd dat daar maar een deugelijke vorm voor is en dat is goud, maar de functie van ruilmiddel ook door een clearing systeem (systeem van vereffening) worden gedaan.
   De hoeveelheid goud, in tegenstelling tot commodities zoals ijzer, koper, is vrijwel constant en is niet daarom niet onderhevig aan 'ontwaarding', 'ínflatie'. Koper is een een 'commodity', goud niet.
   Economie gaat over toegevoegde waarde, niet over geld. Het creeren van toegevoegde waarde is uitsluitend een creatief en intellectueel proces. Een economie groeit dankzij de toename van toegevoegde waarde, niet door een groei van hoeveelheden goud, want de hoeveelheid goud is constant. Fiat geld, daarintegen, verandert wel in hoeveelheid. Dankzij de drukpers en een corrupte overheid, vijlen en armlastige koningen en een novum als het centrale bank-systeem, worden de burgers vanoudsher belast met deze (inflatie) verborgen belasting. ( Belastingen betaald door bedrijven is een andere vorm van verborgen last voor de burger, want bedrijven kunnen geen belasting betalen, burgers enkel) Het drukken van vals geld, is waardepapier produceren zonder onderliggende waarde en heet valsemunterij of INFLATIE (!). In de volksmond en door marionetten der Tweede Kamer worden prijsstijgingen 'inflatie' genoemd. Prijsstijgingen zijn een gevolg van versgedrukt geld. Inflatie ( valsmunterij dus) wordt door de staat verwelkomd en 'deflatie'( men bedoelt prijverlagingen) als schadelijk gezien. Nogmaals inflatie is valsemunterij ( door de staat).

   De huidige crisis is enkel en alleen veroorzaakt door de staat,

   niet door banken en helemaal niet door bonussen. Twee punten. 1 Het grootschalig bijdrukken van geld veroorzaakt misallocatie van kapitaal.( Zie huizenmarkt, maar ook andere goederen). 2 Banken kunnen niet omvallen vanwege het centrale bank-systeem.
   Oplossing:
   1 korte termijn. Een veel kleinere overheid (tot 10%), die zich niet met o.a. economie mag bemoeien.( geen subsidies, geen belasting voordelen, geen andere belasting dan een door de burgers betaald, geen import en export belemmeringen)
   2 Structurele oplossing. bestaande uit de volgende drie:
   2a verbod van een centrale bank.
   2b Volledige vrijheid van bankieren.
   2c Volledige vrijheid van het uitgeven van munten.

   Zie ook "wealth of Nations" door A. Smith. ( zo rond 1700?).

   Verwijderen
  14. @Max,

   Kun je een voorbeeld geven van een land waarvan jij denkt dat het Westen daar verantwoordelijk is voor de armoede?
   Uiteraard met enige uitleg?

   Verwijderen
 16. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. "Een Gutmensch is iemand die tegen beter weten in een naïef vertrouwen heeft in het goede in de mens"

  Jaja... naïef ? En tegen beter weten in...? projecteerd zijn goedheid op andere, voornamelijk in zijn ogen de zielige medemens, dat is zowat elk mens die niet in een westers, kapitalistisch land woont. Maar....natuurlijk niet die PVV'ers en de NE'ers (Nationale Egoïsten) en de boodschappers met lastige vragen!!!
  Veel empathie heb je niet met mensen die achter de opvattingen van de PVV staan hé ?

  Droom lekker verder conservenblickje. De criminelen / overleveraars lachen zich rot om al dat gratis geld. Maarja de cursus overleven word gratis verstrekt bij de opvoeding. Misschien maakt dat wel juist die mensen crimineel ??
  Bijkomend voordeel is wel dat deze "bedelaars" levend meer waard zijn voor deze dictators, dan weggerot in hun miserabele omgeving . Nu brengen ze nog geld op.
  En het brengt nog meer geld op als je ze een handje opweg helpt in een wankel bootje, die grote plas over.

  Ja.. de wereld zit helaas anders in elkaar dan de (socialistische) (menselijke) wensgedachte..and very, very bad.
  Mother nature is niet erg eerlijk...
  Levend mensenvlees in tegenwoordig pure handel.

  Beste lijkt mij om bij een zending hulpgoederen, direct een lading mariniers mee te sturen, om "die bedelaars" te beschermen tegen de gewetenloze profiteurs en eigenaars van de wapens, door Frankrijk geleverd !

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Hans Jansen heeft gelijk. Mij heeft het altijd verbaasd dat de welmenenden de willekeur van het ontwikkelingshulpsysteem en het immigratiebeleid niet snappen.

  Je helpt een handjevol gelukszoekers en opstandigen die hier zijn gekomen met het geld van hun familie. Dat geld is betaald aan mensenhandelaren. De familie blijft berooid achter en wacht tot de eerste overmaking via Western Union arriveert.

  Er wordt via die weg meer geld overgemaakt dan het bedrag dat via de belasting naar officiele ontwikkelingshulp gaat

  De familie wordt afhankelijk van de emigrant en regredieert tot een kinderstadium. Komt de immigrant een keer terug, dan heeft hij, in Afrika, in ruil voor Sinterklaas spelen een semi-chiefstatus bereikt en eist alle egards. Na verloop van tijd eist de familie steeds meer een stukje van de westerse welvaart op: we willen ook een i-Phone, we willen modeschoenen, enz.
  Dan gebeurt wat Hans Jansen beschrijft: mensen nemen geen initiatief meer en gaan leunen op de 'hulp'.

  Intussen blijven er miljoenen armen achter die niet 'geholpen' worden door dit lachwekkende systeem. De willekeur van al die goede bedoelingen zou de weldenkenden zorgen moeten baren. Maar misschien mogen we de goedmensen hun denkfouten niet verwijten. Ze hebben immers nog nooit een neger van dichtbij gezien.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als de wereld zo simplistisch in elkaar zat zoals jij het hier voorstelt Bernadette, dan waren alle problemen in de wereld allang opgelost geweest!

   Neem nu als voorbeeld Bangladesh. Dat land heeft heel veel water, heel veel arme mensen, heel veel moslims en een corrupte ambtenarij. Moet Nederland ontwikkelingshulp geven aan Bangladesh? De achterban van de PVV zal als een man roepen: "NEE!"
   Maar mensen die er verstand van hebben, omdat ze er voor hebben doorgeleerd, zoals economen en captains of industry roepen waarschijnlijk "JA!" Waarom?

   Als je ontwikkelingshulp biedt aan Bangladesh dan leggen Nederlanders goede en vriendschappelijke contacten met de regering, de ambtenaren en ondernemers in Bangladesh. En Bangladesh heeft heel veel behoefte aan baggerwerk, dijken, dammen en bruggen. Laat nou toevallig Nederlandse bedrijven daar erg goed in zijn. Hebben wij Bangladesh veel ontwikkelingshulp gegeven, dan wil Bangladesh in ruil daarvoor ook graag zaken doen met Nederlandse bedrijven als daar moet worden gebaggerd, of dijken, dammen en bruggen moeten worden gebouwd. Daarmee verdienen die Nederlandse bedrijven niet alleen geld in Bangladesh, maar laten ze er ook een visitekaartje achter waardoor mogelijk ook andere landen zoals India of Japan een beroep op die Nederlandse bedrijven gaan doen. En dat is dan weer goed voor onze economie, misschien wel zo goed voor onze economie dat wij het geld dat wij aan ontwikkelingshulp hebben uitgegeven dubbel en dwars weer terugverdienen.

   Daarom zijn ontwikkelingshulpsysteem en het immigratiebeleid ook niet zo willekeurig als jij denkt Bernadette. Daar zit een hele complexe politieke en economische realiteit achter. En daarom is ontwikkelingshulp ook nooit een zaak geweest van domme naïeve geitenwollensokkendragers die graag voor sinterklaas spelen, zo als ze dat in de PVV graag willen geloven. Was het maar zo simpel.

   Achter ons ontwikkelingsbeleid zitten hele knappe economen, zakenlui en politici die daar voor hebben doorgeleerd en er daarom ook veel meer van snappen dan alle auteurs hierboven. Het feit dat er ook veel fouten zijn gemaakt met ontwikkelingshulp komt niet omdat de mensen die hier achter zitten zo dom zijn, maar komt omdat de problemen zo ingewikkeld zijn, waardoor niet alle risico's en effecten vooraf goed zijn in te schatten, en men vaak achteraf pas kan beoordelen of een bepaald project een succes of een mislukking is geworden. Maar dat soort risico's moeten wij nu eenmaal nemen want wie niet waagt die niet wint. Veel projecten hebben ons ook meer opgeleverd dan gekost.

   Mensen die er een beetje verstand van hebben noemen stoppen met ontwikkelingshulp dan ook zoiets als je eigen dak verkopen, "penny wise pound foolish" zeggen de Engelsen. Het levert je eerst een klein voordeeltje op, maar op de lange termijn gaat het je veel meer kosten dan wat het je had opgeleverd.

   Veel economen zijn dan ook niet zo blij met die nieuwe krenterigheid van Nederland waar politici voor kiezen om stemmen te winnen in hun rechtse achterban. Veel economen voorspellen dat dit nieuwe "protectionisme" van met name de PVV Nederland wel eens een flinke schadepost kan gaan opleveren, want wie geld wil verdienen zal toch eerst moeten investeren, ook in het buitenland. Alleen door slim zaken te doen met het buitenland kunnen wij een positieve handelsbalans in stand houden. Daarvoor hebben wij wel buitenlandse zakenvriendjes nodig, en daar gaan wij er een hoop van verliezen als wij Geert Wilders gaan volgen. Dat gaat ons geld kosten.

   Daarom is mijn advies, laat de beslissing of Nederland ontwikkelingshulp geeft en zo ja aan wie en hoeveel a.u.b. over aan mensen die er verstand van hebben omdat het hun vak is, maar zeker niet aan de achterban van de PVV, die alleen maar dingen roepen omdat het wel lekker klinkt.

   Verwijderen
  2. @Max,

   Je hebt het steeds over economen, captains of industrie, zakenmensen, etc; kun je er ook een paar noemen?
   En kun je een voorbeeld geven van een ontwikkelingsproject dat ons meer heeft opgeleverd dan gekost?

   En belangrijker, hadden de mensen daar baat bij dat project?

   Ik kan je in ieder geval vertellen dat dijken bouwen in Bangladesh niet zo'n goed idee is. Het grootste probleem van Bangladesh is niet de waterhuishouding die daar al eeuwen bestaat. Bangladesh kampt vooral met overbevolking waardoor gronden die altijd al regelmatig overstroomden nu worden gebruikt voor woningen en landbouw. En dat levert problemen op als de waterstanden te hoog zijn.

   Een fout die we in Nederland ook een tijdje gemaakt hebben met het inpolderen van de zogenaamde uiterwaarden. Na diverse overstromingen in de jaren '90 zijn we dus op dat beleid teruggekomen.

   Ondanks je gezeik over de PVV-aanhang ben jij hier degene die alles simplificeert zonder enige kennis van de lokale problematiek. Het gaat niet om moslims maar om overbevolking; zolang geboortebeperking onbespreekbaar is blijven de problemen bestaan.

   En een corrupte lokale overheid is meer dan alleen maar duur voor de donorlanden. Corruptie en nepotisme schaden de economie van Bangladesh net zo zeer als het wanbeleid, het politieke, religieuze en racistische geweld en de censuur. Veel ontwikkelingshulp houdt al die misstanden in stand, en is daarmee medeverantwoordelijk voor de armoede ter plaatse.

   Verwijderen
 19. Dandruff In feite is het westen verantwoordelijk voor alle armoede in de wereld, om de doodsimpele reden dat het westen de hele wereld een economisch systeem heeft opgelegd dat zodaning functioneert dat de rijke zijn geld gebruikt om de arme zijn geld af te troggelen. Dat gebeurt niet alleen op wereldschaal tussen rijke en arme landen, maar ook in ons eigenland. De rijke Nederlanders zijn de laatste dertig jaar aanzienlijk rijker geworden, terwijl Jan Modaal steeds minder koopkracht overhoudt. Vroeger kon een kostwinner een met 1 modaal inkomen makkelijk een gezin met 3 kinderen onderhouden, een eigen huis kopen en een keer per jaar met de auto op vakantie. Tegenwoordig heeft een gezin met 3 kinderen daar minstens 2 of 3 modale inkomens voor nodig. Veertig jaar geleden was het idee van een voedselbank in Nederland ondenkbaar, tegenwoordig staan al mensen met een modaal inkomen aan te schuiven voor gratis eten van de voedselbank. Dit terwijl ons bruto nationaal produkt in de 40 jaar alleen maar is gegroeid en Nederland nu een stuk rijker is dan 40 jaar geleden. Maar alleen de rijke Nederlanders profiteren daarvan. Henk en Ingrid moeten echter steeds harder werken maar houden er steeds minder aan over, financieel gezien. Dat hebben Henk en Ingrid vooral te danken aan de vrije markteconomie. Bedrijven moeten namelijk prijstechnisch met elkaar concureren. Hoe minder loonlkosten een bedrijf heeft hoe goedkoper het zijn produkt kan aanbieden. Dan moet de concurent ook gaan snijden in de loonkosten om zijn klanten niet te verliezen. Het resultaat is dat de gewone werknemer steeds harder moet gaan werken voor steeds minder geld om zijn baan te behouden. De werknemer betaalt de prijs voor de concurentie. Daarom is het voor mensen die moeten werken voor hun geld ook niet zo slim om op politieke partijen te stemmen die de "vrije" markteconomie propageren. Die vrije markt is vooral interessant voor mensen die zoveel geld hebben dat ze hun geld voor zich kunnen laten werken. Werknemers die voor een maandloontje moeten werken worden door een vrije markteconoimie alleen maar steeds verder uitgekleed. Zo werkt dat op wereldschaal tussen landen en zo werkt dat nationaal tussen rijke en minder rijke Nederlanders. Het geld van de rijke groeit niet aan een boom, wil hij rijker worden dan zal hij dat geld toch ergens vandaan moeten zien te halen. Dus als de rijke rijker wordt dan wordt de arme armer. De wet van de communicerende vaten leert dat als het vloeistofpeil in het ene vat stijgt, het peil in het andere vat moet dalen. Dat is in de economie niet anders.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Dandruff In feite is het westen verantwoordelijk voor alle armoede in de wereld, om de doodsimpele reden dat het westen de hele wereld een economisch systeem heeft opgelegd dat zodanig functioneert dat de rijke zijn geld gebruikt om de arme zijn geld af te troggelen."
   Dat is nieuw voor mij!

   Dat "het westen" China heeft gedwongen te handelen naar onze wensen. Dat is toch zo'n vijftig procent van de wereldbevolking. Hetzelfde zou dan gelden voor een land zoals India, maar ook voor Rusland, maar ook Dubai en omstreken.
   Ik ben benieuwd naar een fatsoenlijke onderbouwing.

   "...functioneert dat de rijke zijn geld gebruikt om de arme zijn geld af te troggelen..."

   En even verder kletst hij over een periode van zo'n dertig jaar. Waarom dertig en geen zestig of honderd ?
   Die armen moet vroeger dan wel heel erg rijk zijn geweest ! Om dertig jaar lang geld te verliezen...

   "Dat hebben Henk en Ingrid vooral te danken aan de vrije markteconomie. Bedrijven moeten namelijk prijstechnisch met elkaar concureren. Hoe minder loonlkosten een bedrijf heeft hoe goedkoper het zijn produkt kan aanbieden. Dan moet de concurent ook gaan snijden in de loonkosten om zijn klanten niet te verliezen. Het resultaat is dat de gewone werknemer steeds harder moet gaan werken voor steeds minder geld om zijn baan te behouden." en blabla...

   Dat bedrijven 'prijstechnisch' met elkaar moeten concurreren is voornamelijk erg gunstig voor de kopers van het geproduceerde. Laten die we die ook Henk en Ingrid heten, wordt het een stuk overzichtelijker.
   Die relatief lage verkoopprijs gaat niet alleen ten koste van de werknemer, maar ook ten koste van het rendement van het geïnvesteerde kapitaal. Kortom ten koste van de 'rijke' ondernemer, Henk, maar ook Ingrid tegenwoordig.

   Dat de werknemer steeds harer moet werken om zijn baan te kunnen houden, heeft niet alleen met de winstmarge van het product te maken maar vooral met de vervangbaarheid van die werknemer... die andere werknemer ! Dat heeft de SP destijds goed begrepen bij die instroom van vreemde gastarbeiders, die later nieuwe burgers bleken te worden.
   Daar hoor je ze nu niet meer over.

   "Die vrije markt is vooral interessant voor mensen die zoveel geld hebben dat ze hun geld voor zich kunnen laten werken. "
   Zoveel geld hebben dat je spijkerbroeken,maar ook goedkope LCD schermen of mobieltjes met een Apple figuurtje enz, uit China of India kunt kopen.
   Dat aaridg van die, o.a. SP-stemmers. Dan hebben die kleine schattige chineesjes ook weer brood op de plank.......

   "De wet van de communicerende vaten leert dat als het vloeistofpeil in het ene vat stijgt, het peil in het ...."
   Waarbij het maar de vraag is of met water spelen iets met economie, menselijk handelen, te maken heeft.

   Neen, erg veel kennis van zaken heeft blickje niet.

   Verwijderen
  2. @Max,

   Wat je zegt is simpelweg niet waar:
   - Het Westen is niet in staat wereldmachten als China, Rusland en India allemaal haar wil op te leggen. Die landen kiezen zelf voor het kapitalisme omdat ze zien dat dat meer oplevert dan feodale en socialistische principes.
   - Het duidelijkst is dat te zien in die landen zelf; waar na decennia van genocide en hongersnood ineens rijkdom ontstaat na liberalisering van de markt. Die rijkdom wordt zelfs als een probleem gezien door de rest van de wereld, omdat dit leidt tot stijgende prijzen van voedsel en brandstof (vraag en aanbod).

   En dan over Nederland:
   - De lonen in Nederland zijn de afgelopen decennia alleen maar gestegen. Dat veel mensen nu minder overhouden komt omdat de belastingen ook flink zijn gestegen, en omdat de overheid met die belastingverhogingen ook nog eens inflatie veroorzaakt.
   - Ondanks dat hebben zelfs de armsten hier meer spullen dan 30, 50 of 100 jaar geleden; laptop, auto, DVD, mobiele telefoons met internet die soms meer geheugen hebben dan een laptop. Allemaal omdat de vrije markt zorgde voor betaalbaarheid van die spullen.

   Laat die maoïstische slogans links liggen. Mao was een massamoordenaar die genocides pleegde om zijn "gelijk" te halen. Socialisten bewijzen hun gelijk altijd met intimidatie, terrorisme, censuur, dictatuur en/of massamoord. Dat zegt genoeg over het waarheidsgehalte van die religie.

   Economie werkt dus anders dan een afgesloten watersysteem. Iedereen die zelf iets toevoegt (nieuw product, hogere productie, dienst) voegt feitelijk "water" toe aan het systeem zonder dat ergens anders te hoeven weghalen.

   Het kan niet vaak genoeg herhaald worden; kijk naar de wereld om je heen. De wereldbevolking is gigantisch gestegen, en toch worden er nog computers, auto's en telefoons verkocht in landen zoals Nigeria, India, Irak, Brazilië.
   Als het kapitalisme echt zo slecht is zou dat onmogelijk zijn; dan zou de bevolking ondertussen juist gedecimeerd moeten zijn en niet rijker dan 50 jaar geleden.

   Verwijderen
 20. Hallo Max.....stop AUB met je emotionele betoogjes over economie ect...en al helemaal met je opmerkingen over PVV-aanhangers" over hoe slecht die wel niet zijn. Je maak jezelf alleen maar belachelijk...

  Denk dat je verwonderd zult staan kijken hoeveel PVV'ers het met jouw eens zullen zijn over het helpen van mensen in nood
  (Waarschijnlijk nooit een PVV'er van dichtbij gezien)(en niet alles geloven van wat de MSM over PVV'ers vertellen en schrijven...)

  Zoals alles in deze wereld heeft elk systeem zijn goede en slechte kanten.
  Democratie is bijv. één van de minst slechte bestuursvormen van de laatste decennia, staat nu al vast. En misschien in de toekomst komen er betere bestuursvormen, die (nog) minder 'slechte' kanten hebben dan nu bijv. Democratie.

  Dit geld ook voor economie. Vrije markt economie blijkt, 'bewezen' beter te werken dan andere vormen van economische systemen. En is een "ongelovig" groot succes in bijv. Azië en voormalige Oost-Europese staten!
  Ipv, een paar rijke families (die de dienst uitmaakte) in een land, kan iedereen rijk worden. De minder begaafden worden goed verzorgd.
  En die nieuwe rijken zijn wel vaker bereid om hun rijkdom te delen ipv. bijv. de Fam. von Amsberg.
  (Google eens op het aantal hongerdoden in China van 20/30 jaar terug en nu !!!)(denk dat je statistieken voornamelijk hierop gebaseerd zijn)

  En ik vraag jouw waarom werkt dat wel in China of Thailand ect, maar niet in Afrika of Bangladesh ?

  Naar mijn bescheiden mening, komt dit door geen scheiding van Religie en Staat.
  Geile baardmannetjes denken met de Koran in de hand dat zij het beter weten.
  Zolang 'zij' geil worden van 'aanzien' en 'bewondering' in hun apenkolonie, kan de rest verrekken en de hongersdood sterven.

  Wel eens gehoord van "moslim-aid" ? Ja voor mosketen en ander soort islamitische haatvoorzieningen in het westen, wordt rijkelijk de beurs getrokken. Maar bij die gruwelijke aardbeving enkele jaren terug in Pakistan, stonden Amerika en Europa voorop met hulp.

  Je kan systemen niet één twee, drie veranderen.
  Probeer het over eeuwen heen te bekijken. !!!!
  En in jouw geval, waar je persoonlijk zo emotioneel bij bent betrokken, kun je beter ter plekke hulp bieden.
  (En je Internet-abonnement opzeggen, voor dat bedrag kun je minstens 10 mensen elke maand te eten geven in Afrika....grapje)

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Nog steeds achter het masker van de anonimiteit geeft 'Max Goedblick' de staatsvisie op ontwikkelingshulp. Deze visie, die ook binnen de Linkse Kerk wordt gepredikt, is onjuist, en de wetenschappelijke discussie over die visie is allang ten einde omdat er zelfs geen restant van twijfel meer bestaat aan de onjuistheid van deze theorie, en de praktijk ervan niets heeft opgeleverd.

  Wie niet in 'het vak' zit, en zich snel wil gaan inlezen, kan bv. beginnen met de boeken van P.T. Bauer, Graham Hancock, Catherine Caulfield of William Easterly, maar er is uiteraard veel meer. Van P.T. Bauer is de grap dat ontwikkelingshulp net champagne is: als het een land slecht gaat, heeft het hulp nodig, en als het goed gaat heeft het de hulp verdiend.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ‘en de praktijk ervan’ (van ontwikkelingshulp) niets heeft opgeleverd.’

   Maar dat heeft owh nu juist wel! OWH heeft welhaast zeker een bijdrage geleverd aan de wereldbevolkingsexplosie* en zo afgeleid ook aan het ontstaan van ongewenste migra-tiestromen. Of zeg maar ouderwets: ‘volkverhuizingen’. Invasies komen nog.
   * Zie mijn bijdrage boven over Tanzania, 28.06.13/12.24u

   Verwijderen
 22. Het is zo makkelijk om van een complexe werkelijkheid een simpel beeld te maken, je kan namelijk altijd wel ergens een argument vinden dat je waandenkbeeld lijkt te bevestigen. Maar wij leven gelukkig in een vrij land waarin iedereen in zijn eigen sprookjes mag geloven. Dus als jullie graag je kop in het zand willen blijven steken voor de realiteit zal niemand jullie dat verbieden. Bijkomend voordeel voor jullie is dan ook dat je niet hoeft te gaan inzien waarom andere mensen jullie ideeën "domrechts" noemen en waarom steeds minder mensen, partijen en organisaties die het beter snappen nog met de PVV geassocieerd willen worden. Ondertussen worden jullie door het grootkapitaal van alle kanten genaaid en als een stelletje domme koeien volledig uitgemolken terwijl jullie elkaar blijven wijsmaken dat je daar beter van wordt: http://tinyurl.com/mhc2q6r

  Maar aangezien informatie uitwissellen alleen zin heeft met mensen die hun kennis willen vergroten maar absoluut zinloos is met mensen die er de voorkeur aan geven zichzelf dom te houden laat ik het hierbij: http://tinyurl.com/nyum2s6

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @Max,

  Jij kunt jouw beweringen niet staven met concrete namen, feiten, voorbeelden, cijfers etc; en dus zijn wij "domme koeien".

  Eerlijk is eerlijk, als ik een kind van 8 was dan had ik misschien wel hetzelfde gedaan. Al moet ik wel toegeven dat ik mij destijds niet zo bezig hield met dingen waar ik geen verstand van had.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dandruff Ik heb genoeg feiten en voorbeelden gegeven Dandruff, maar alles wat niet in je straatje past daar lees je gewoon overheen. Als jij toen je 8 was je niet bezig hield met zaken waar je geen verstand van had, dan was je als kind verstandiger dan nu, want nu hou jij je wel bezig met zaken waar je aantoonbaar geen verstand van hebt. Of wil je beweren dat jij een succesvol afgeronde masteropleiding economie in je pocket hebt? Dat heeft Hans Jansen trouwens ook niet. Het feit dat hij verstand heeft van oude Arabische dingen is absoluut geen garantie dat hij ook verstandige dingen zegt als het om onze economie gaat. Daar hebben wij in Nederland een spreekwoord voor: "Schoenmaker blijf bij uw leest."

   Verwijderen
 24. @Max,

  Ik heb nergens overheen gelezen.
  - Ik vroeg je om namen van economen of zakenlieden die het met je eens zijn.
  - Ik vroeg je om namen van ontwikkelingslanden die er door het Westen slechter aan toe zijn dan 30 jaar geleden.
  - Ik vroeg je om voorbeelden van ontwikkelingsprojecten waar wij aan hebben verdiend.

  Het enige dat jij hier hebt aangetoond is dat je niks afweet van economie, ontwikkelingshulp of het door jou gekozen voorbeeldland Bangladesh. Je hebt aangetoond te kunnen schelden, en je hebt aangetoond dat je vooroordelen over andersdenkenden bijna net zo idioot zijn als je maoïstische idealen.
  In mijn ogen is dat te weinig om een discussie mee te voeren.

  Nu begin je over de masteropleiding economie die je niet hebt. Dat is echter irrelevant; dat jij nooit met die opleiding bent begonnen betekent namelijk niet dat jij je er niet eens in zou kunnen verdiepen. Net als Jansen en anderen hier kun je gewoon een keer een boek of een krant lezen.
  Niks mis mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Dandruff Als het om vooroordelen en domme uitspraken gaat spant u de kroon. Hier laat ik het verder bij.

  @HansJansen. Hierboven noemt u een aantal auteurs. Als academicus zou u toch moeten weten dat voor elke uitspraak die een econoom doet er tien economen te vinden zijn die deze uitspaak kunnen aanvechten of zelfs volledig onderuit kunnen halen. Als academicus zou u toch ook moeten weten dat binnen de economie talrijke stromingen en "scholen" bestaan die het voortdurend volstrekt oneens met elkaar zijn en over en weer in boeken en tijdschriften elkaars ideeën lopen te bekritiseren.

  Dus als u William Easterly noemt, dan noem ik lekker Jeffrey Sachs en Amartya Sen, twee top-economen die uw helden absoluut geen gelijk hebben gegeven. Als wij dat leuk vinden dan kunnen wij hier als amateur-economen nog wel een jaartje doorblijven gaan met elkaar met namen en traktaten om de oren te slaan. Weinig zinvol lijkt mij, want ik mag aannemen dat u als academicus ook wel snapt dat niemand in de economie het gelijk volledig aan zijn zijde heeft, maar dat elke econoom slechts een deel van de waarheid verwoordt, afhankelijk van het perspectief van waaruit hij werkt en welk belang hij nastreeft. Want zoiets als objectieve en waardevrije wetenschap (Max Weber) bestaat niet, zéker niet in de economie.
  Daarom zal een echte wetenschapper ook nooit beweren dat hij de waarheid in pacht en het gelijk aan zijn zijde heeft, maar voortdurend zijn kennis blijven toetsen aan die van vakgenoten die het bij voorkeur volstrekt oneens met hem zijn.

  Misschien zou u zich als wetenschapper daarom beter eens kunnen gaan verdiepen in de vraag hoe het mogelijk is dat als het om oplossingen voor economische vraagstukken gaat, de echte vakmensen en top-economen vechtend over straat blijven rollen, terwijl elke laaggeletterde PVV-stemmer die economie zelfs op de middelbare school niet in zijn vakkenpaket had voor elk economisch probleem de oplossing weet? Zou dit mogelijk iets te maken kunnen hebben met: "Niet gehinderd door enige kennis van zaken."?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Als academicus zou u toch moeten weten dat voor elke uitspraak die een econoom doet er tien economen te vinden zijn die deze uitspaak kunnen aanvechten of zelfs volledig onderuit kunnen halen...."

   en

   "Weinig zinvol lijkt mij, want ik mag aannemen dat u als academicus ook wel snapt dat niemand in de economie het gelijk volledig aan zijn zijde heeft, maar dat elke econoom slechts een deel van de waarheid verwoordt, afhankelijk van het perspectief van waaruit "

   en

   "Daarom zal een echte wetenschapper ook nooit beweren dat hij de waarheid in pacht en het gelijk aan zijn zijde heeft, maar voortdurend zijn kennis blijven toetsen aan die...."

   Tja, in de wetenschap dat je juist op economische gronden mensen hebt uitgescholden, huldig je nu ineens de theorie dat alles wat je daarvóór hebt gezegd eigenlijk onzin is......

   Nou, schiet mij maar lek.
   Vuilnisbak s.v.p. !

   "....elke laaggeletterde PVV-stemmer die economie zelfs op..... "
   Hmm, enquête gedaan. Elke, werkelijk ?


   Er zijn in de economie ten minste twee belangrijke stromingen: Volgens Keynes en de Oostenrijkse school (Ludwig von mises).

   Keynes, de man die tweede oorlog voorspelde, vijf jaar vóór dat Hitler zijn boekje schreef, is de eerste non-Keynesiaan van de Keynesianse stroming, volgens Hayek. Een briljant man, maar maar weinig verstand van economie.

   Jansen gaf een kostbare verwijzing naar Adam Smith, de vader van de economie. Adam Smith noemde de Amsterdamsche Wisselbank als een parel van het bankwezen. De bank die bewees dat een bank, mits goed gerund, nooit om kon vallen. Een zuiverend orgaan ter bestrijding van inflatie ! Heel Europa bracht zijn geld naar de kluizen van deze Wisselbank.
   Geen theorie, maar bewijs.

   Dat mensen over straat rollen komt, doordat de ene een goede blick heeft en anderen niet. Die met een goede blick mogen slaan, de anderen niet.

   Verwijderen
  2. sirik En waarom kakelen dan niet gewoon alle economen Adam Smith na? Zijn ze zo klaar, hebben ze een makkelijk vak. En waarom gaan aankomende economen niet gewoon een weekendje bij Hans Jansen in de leer, als hij de enige is die het snapt en de rest van de wereld gewoon dom is? Kunnen zij zich een zesjarige universitaire studie besparen.

   Verwijderen
  3. ..Omdat ze iemand anders nakakelen.
   Voor een wetenschapper is dat funest. Aldus voor veel economen is dat het geval.

   Waarom economen niet even bij Jansen in de leer ?
   Je kunt een paard wel naar de bron brengen, maar drinken is iets anders.
   Als je gewoontegetrouw genoegen neemt met verkeerde antwoorden, zal je nooit iets snappen.
   Dat heb jij wel bewezen !

   Zo kakelen 54 Nederlandse hoogleraren S. Kroonenberg of S Gould niet na.

   Verwijderen
  4. "Kunnen zij zich een zesjarige universitaire studie besparen."

   Gedurende die zes jaren zijn er maar weinigen die het niet vreemd vinden dat geen ernstige verstoring is als een onderneming failliet gaat, maar wel een als het een bank betreft.

   Overigens denk ik dat als je de wet verandert en waardoor de Belastingdienst als laatste bij een faillissement aan bod komt, er weinig schade geleden zal worden.

   Verwijderen
  5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  6. Waar heb jij je verstand zitten sirik? Je redeneert als een kleuter en je kennis van economie blijft steken bij de vraag "wat zit er nog in mijn eigen spaarpot." En dan net doen alsof je alles beter weet dan al die mensen die van economie hun beroep hebben gemaakt. Als je nou om te beginnen eens "The End of Poverty" leest van Jeffrey Sachs. Tegen de tijd dat jij dat boekje uit hebt begint het misschien wel tot je door de dringen dat de echte grote mensen wereld iets lastiger te begrijpen is dan de Donald Duck.

   Verwijderen
  7. Als ik beroepseconomen hoor zeggen:

   Dat "spaargeld weer terug in de economie moet worden gepompt".

   Of als ik hoor dat er geen bezwaar is tegen een gemanipuleerde rente.

   Of dat er "banen gecreëerd moeten worden".

   Dat een beetje (wat is een beetje ?)inflatie niet slecht is, maar des duivels zijn over een mogelijke deflatie.

   En er niet moeilijk wordt gedaan over het woord "bezuinigingen", terwijl het gewoon altijd lastenverzwaringen voor de burger zijn.
   En dat veel niet schijnen te beseffen dat het staatsbudget makkelijk 10% van het bruto nationaal product kan bedragen ipv nu 50%.
   Ook het stiekem bijdrukken van geld wordt niet als immoreel, diefstal, bekritiseerd.

   Dan ben ik blij dat ik mijn jaren niet vergooid heb aan zoiets als 'economie'.
   Je moet de teksten, uitgesproken door zeer vooraanstaande economen eens nauwkeurig beluisteren. Het is net alsof je terug in de kerk bent en de preek van een priester/dominee moet aanhoren.

   Dit keer kom ik er goed vanaf. Geen psychopaat, noch struisvogel of asociaal. En geen anus in zicht.
   Ik ben gepromoveerd tot kleuter.

   Ik blijf bij mijn stelling dat:
   De meeste "main stream" economen, bekenden van de verrekijk, geen flikker verstand hebben van de huidige economische situatie.
   Ze hebben geen idee hoe we hier uit kunnen geraken.

   Gelukkig zijn er wel nog helden....

   Verwijderen
  8. Ken je het verhaal van de Chinese vogeltjes? De Chinese volksrepubliek had een tekort aan graan. Daar had de grote volksheld Mao in 1957 wel een oplossing voor. “Als de boeren hun graan zaaien,” zo zei hij tegen zijn volk, “dan eten de vogels een deel van het zaad op. Dus kameraden, jullie moeten eerst alle vogeltjes vangen en doodmaken, dan blijft er genoeg graan over voor alle chinezen.” En als de grote volksheld Mao iets zei, dan protesteerde niemand en deed iedereen braaf wat de grote leider had gezegd. Dus alle bedrijven, winkels en scholen gingen dicht en alle chinezen gingen vogeltjes vangen tot er geen vogeltje in het land meer te vinden was. Daarna brak in China de grootste hongersnood uit die de wereld ooit heeft gekend. Alle oogsten gingen verloren omdat de Chinese landbouw werd geteisterd door de ene insectenplaag na de andere en sprinkhanen de ene akker na de andere kaalvraten. Vogeltjes eten namelijk niet alleen zaadjes, maar ook insecten. Daar had de grote held Mao even niet aan gedacht, met als gevolg miljoenen hongerdoden in China.

   http://www.youtube.com/watch?v=LjRZIW_hRlM

   Daarom moet je nooit luisteren naar volkshelden die zeggen dat ze het beter weten dan de deskundigen en voor elk probleem een pasklaar antwoord hebben. Die helden die zichzelf bij het volk graag populair willen maken door net te doen alsof ze alles beter weten dan een ander, die hebben er zelf namelijk niets van gesnapt, of ze verzwijgen meer dan ze vertellen.

   Want als die pasklare antwoorden de oplossingen waren geweest, dan hadden de deskundigen die oplossingen ook wel aanbevolen. Maar deskundigen weten beter, die weten ook wat de nadelen zijn die aan elke oplossing kleven, en houden daar ook rekening mee. Dus als jij de indruk hebt dat de deskundigen geen idee hebben hoe we hier uit kunnen geraken, dan komt dat niet omdat de deskundigen het niet snappen, maar omdat jij het nog niet snapt. Daarom willen andere politieke partijen ook niet de oplossingen die Geert Wilders aandraagt overnemen. Die partijen hebben namelijk deskundigen in dienst die haarfijn kunnen uitleggen dat als Nederland gaat doen wat Wilders zijn kiezers voorhoudt, de Nederlandse economie over een paar jaar als een plumpudding zal instorten. Net als de Chinese economie onder leiding van de grote volksheld Mao.

   En wat de bezuinigingen betreft, deskundige economen roepen al jaren dat Nederland teveel bezuinigd en dat Nederland bezig is het land kapot te bezuinigen. Dat onze regering daar toch mee door blijft gaan heeft dan ook niets met "deskundigheid" te maken, maar met "politiek". En dat maakt het voor deskundigen nog een stuk lastiger, een oplossing bedenken waarvoor ook de politieke bereidheid bestaat om die oplossing uit te voeren.

   Verwijderen
 26. Ach, en dan heb ik Dambisa Moyo, Dead Aid, nog vergeten!

  Ik lees met belangstelling dat 'Max Goedblick' niet gelooft in het bestaan van objectieve wetenschap. Dan heeft discussie over waar en onwaar inderdaad geen enkele zin.

  Dat vakmensen soms vechtend over straat rollen, komt doordat de een gelijk heeft, en de ander ongelijk.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De gedachte dat sociale wetenschappen, waar economie onder valt, objectief en waardevrij zouden kunnen worden beoefend is zóó 1800! Erkennen dat dit onmogelijk is niet het einde maar het begin van een zinvolle discussie over waar en onwaar. Een wetenschapper die dat niet eens snapt trapt in de val om te denken dat hij de enige is die het heeft begrepen en dat al zijn vakgenoten met een andere visie op de zaak gewoon dom zijn. Een econoom die zo denkt heeft zich bij voorbaat voor elk wetenschappelijk debat gediskwalificeerd en kan beter een hengeltje gaan kopen en gaan vissen.

   Verwijderen
  2. Wetenschap functioneert niet perfect, is niet zonder fouten.
   Maar zolang er jongetjes, die beweren dat de keizer geen kleding draagt, vragen mogen blijven stellen zonder dat hun welzijn in gevaar is, is dat het beste wat we tot toe hebben.

   Verwijderen
 27. @Max,

  Jij kunt dus geen concrete namen, feiten, cijfers of voorbeelden geven die jouw slogans zouden kunnen bevestigen?
  En jij vindt het dom van mij dat ik denk dat jij je ergens in zou kunnen verdiepen.

  Je hebt deels gelijk; zolang jij niks wilt leren zul je ook niks leren.

  Maar let op mijn woorden; als jij ooit besluit om je wèl ergens in te verdiepen, zul je zien dat je wel degelijk tot veel meer in staat bent dan je nu gelooft.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dandruff Als jij nu zelf eens het initiatief neemt om met keiharde onweerlegbare feiten en cijfers aan te tonen dat jouw economisch wereldbeeld klopt, dan praten wij daarna misschien verder.

   Verwijderen
  2. @Max,

   Jij moet jouw slogans aannemelijk maken. Het is niet mijn taak om te bewijzen dat wat iedereen hier al op de lagere school heeft geleerd, ook echt juist is.

   Ondanks dat hebben meerdere mensen inhoudelijk gereageerd op je slogans; jij ging daar nooit op in.
   Jij vond namelijk dat je meer schold dan alle aanwezigen samen en dat je daarom altijd gelijk hebt.

   Verwijderen
  3. @Dandruff Zo kom jij wel heel makkelijk weg he! Maak jij je huiswerk maar lekker zelf inplaats van opdrachten uitdelen. Jij hoeft ook niet te bewijzen dat wat kinderen op de lagere school leren juist is, maar jij moet gaan bewijzen dat wat economen op de universiteit leren ONJUIST is. Want jullie beweren hier namelijk dat die economen hun eigen vak niet begrijpen. O.K. dan mag jij dat met feiten en cijfers gaan bewijzen.

   Met het 'feit' alleen al dat jij vraagt om feiten en cijfers laat je blijken dat je er niets van snapt. Feiten en cijfers zeggen namelijk helemaal niets in de economie. Waar het om gaat is hoe je die feiten en cijfers interpreteert, en welke conclusies je trekt uit die interpretaties. En dat is geen objectieve waardevrije wetenschap. Integendeel. Zo zal een econoom in dienst van Shell feiten en cijfers heel anders interpreteren en er hele andere conclusies aan verbinden dan een econoom die werkt voor Human Rights Watch. En die twee economen zullen het nooit met elkaar eens worden over hoe de problemen in de wereld moeten worden opgelost. Je komt er dan niet mee weg door te beweren dat de ene econoom het "goed" heeft en de andere econoom het "fout" heeft, zoals Hans Jansen, niet gehinderd door enige kennis van zaken, beweert. Allebei de economen hebben hun werk goed gedaan, alleen dienen zij een ander belang en gaan daarom anders te werk. De ene econoom heeft zijn werk goed gedaan als hij de belangen van Shell het zwaarst laat wegen terwijl de andere econoom zijn werk goed doet als hij voor de menserechten opkomt. Daarom heeft het voor mij geen enkele zin om hier feiten en cijfers te gaan uitbraken, want die ga jij toch heel anders interpreteren dan ik, en wordt ons verschil van mening alleen maar groter.

   Verwijderen
  4. @Max,

   Ik heb nergens beweert dat economen hun vak niet begrijpen. Ik zeg wel dat alleen een slogan niks bewijst.

   "Het kapitalisme is de oorzaak van de armoede in de wereld". Klinkt makkelijk, inderdaad.
   - Maar zoals meerdere mensen jou hebben uitgelegd heeft het kapitalisme niet alleen in het Westen, maar ook in landen als China juist voor meer welvaart gezorgd.
   - De meeste armoede zien we in feodale en socialistische landen.

   Jouw slogans houden ook geen rekening met lokale problemen zoals overbevolking, corruptie, omgeving (zie Bangladesh), wanbeleid, geweld en natuurrampen. Allemaal zaken die weinig of niks met kapitalisme te maken hebben.

   Economen kunnen over heel veel van mening verschillen, maar toch niet over meetbare gegevens. Jouw bewering dat de armen in Nederland de afgelopen 30 jaar armer werden valt makkelijk te controleren; hadden zij destijds méér auto's, Dvd's, laptops en mobiele telefoons? Nee?
   Dan zal je slogan wel weer niet kloppen.

   Economie en mensenrechten zijn aparte onderwerpen die dus ook apart behandeld moeten worden. Je kunt mensenrechten in een land ook niet beschrijven door het BNP te noemen. Als je alle gegevens door elkaar gaat gooien kun je nooit meer iets te weten komen, en dus ook nooit meer een probleem aanpakken.

   Verwijderen
 28. @HansJansen U weet ook wat een van de rijkste mensen ter wereld, Bill Gates, over Dead Aid heeft gezegd? "Books like that are promoting evil."

  Nu ben ik beslist geen adept van Bill Gates, en Dambisa Moyo zal de laatste zijn om te beweren dat Afrika geen hulp nodig heeft, als u dat denkt dan heeft u haar werk verkeerd begrepen. En daarmee zijn wij terug bij af, want ik heb ook nooit beweerd dat u ongelijk heeft als u zegt dat het zinloos is om kruiwagens vol geld naar corrupte despoten te rijden. Ik heb u zelfs gelijk gegeven, ik citeer mijzelf: "Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar is dat een goede smoes om ons geweten het zwijgen op te leggen en dan maar niets te doen, en een paar miljard arme donders aan hun lot over te laten onder de terreur van corrupte heersers die veelal dankzij ons aan de macht gekomen en gebleven zijn?" Dat is een vraag waar ook Dambisa Moyo zich mee bezig houdt, ook in haar latere boeken "Winner Take All" en "How The West Was Lost". Wij lossen de problemen niet op door net te doen alsof het onze zaak niet is. Als wij gaan doen wat Geert Wilders bepleit dan gaan wij dezelfde kant op als China onder Mao Tse Tung. Toen Mao aan de macht was heeft hij de grenzen gesloten, China afgezonderd van de buitenwereld, de intelligentia en mensen met verstand van zaken de mond gesnoerd om daarna zonder enige kennis van economie het land te besturen, waarna de ene economische blunder op de andere werd gestapeld. Dat heeft miljoenen Chinezen het leven gekost en China aan de rand van de afgrond gebracht. En nu wil Geert Wilders met ons mooie landje hetzelfde gaan doen. Met China begon het pas goed te gaan toen zij de grenzen open gooiden, en niet kruiwagens maar jumbojets vol geld naar verarmde economieën begonnen te kruien. Lees daar maar eens over in: "Winner Take All: China's Race for Resources and What It Means for the World "

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Max,

   - Met China begon het pas goed te gaan toen zij het kapitalisme omarmden.
   - China stuurt niet zomaar jumbojets vol geld; China stelt keiharde eisen aan de besteding van dat geld.
   - Puur kapitalisme; vandaar dat die Chinese politiek onder linkse ontwikkelingshelpers niet zo populair is.

   Mao was inderdaad een ramp voor China, vandaar mijn afkeer van jouw maoïstische slogans.

   Wilders pleit echter nergens voor maoïsme of voor de door jou genoemde "kenmerken" zoals protectionisme. Wilders pleit allen voor een meer doordacht beleid.
   Hij gebruikt daarbij nauwelijks scheldwoorden inderdaad; vandaar jouw afkeer van zijn persoon (over zijn ideeën weet je immers niks).

   Grappig dat jouw eigen voorbeelden (eerder Bangladesh) jouw ongelijk steeds aantonen.

   Verwijderen
  2. Dandruff Alleen al uit het feit dat je mij van maoïstische slogans beschuldigd kan ik afleiden dat jij het contact met de werkelijkheid verloren bent.

   En nee, Wilders is geen maoïst, dat heb ik ook nooit beweerd, maar wel dat Wilders een soort van isolationisme nastreeft dat erg veel overeenkomsten vertoont met het isolationisme van de Chinese Volksrepubliek onder Mao. En daarom ben ik evenmin een aanhanger van grote volksheld Wilders dan een aanhanger van de grote volksheld Mao, want die twee lijken heel erg op elkaar, behalve dat Mao een betere kapper had dan Wilders.

   Verwijderen
  3. Een van de grootste fouten van Mao was dat hij nooit wilde luisteren naar mensen die kritiek hadden op zijn beleid. Die mensen liet hij allemaal vermoorden of opsluiten in werkkampen. Wilders wil ook nooit luisteren of een inhoudelijk debat aangaan met mensen die kritiek hebben op zijn politiek. Dan steekt hij zijn vingers in zijn oren en loopt hij heel hard weg. Wat luisteren naar deskundigen betreft is Wilders precies Mao. Politiek autisme noem ik dat.

   Verwijderen
  4. @Max,

   - Jouw slogans over armoede en concentratiekampen zijn wel degelijk afkomstig uit de maoïstische hoek.
   - Mao was geen isolationist en steunde gelijkgestemde clubjes, zelfs in Nederland.
   - Ook Wilders is geen isolationist, zeker niet op economisch gebied.

   Verdiep je in wat mensen zèlf zeggen ipv hun vijanden na te papagaaien. En blijf reëel:

   - Iemand vermoorden is nogal iets anders dan geen gesprek aangaan.
   - Wilders gaat wel degelijk gesprekken aan, maar niet met mensen die hem stelselmatig zwartmaken.
   - Dat leidde in het verleden namelijk al een paar keer tot moord, en de ernstig bedreigde Wilders heeft daar om begrijpelijke redenen gewoon geen trek in.

   Verwijderen
  5. Dit wordt een gebed zonder end. Jij attaqueert mij voortdurend op zaken die ik nooit heb gezegd en ook niet geloof. Jij denkt veel teveel zwart wit in hokjes en vult daarom veel te veel in en plakt veel te veel etiketjes. Maar als jij graag gelooft dat ze het alleen in de PVV hebben gesnapt dan blijf daar toch lekker op stemmen. Kom je er over een paar jaar vanzelf wel een keer achter hoe ze jou van alles en nog wat op de mouw hebben gespeld waar geen reet van klopt.

   Wilders wil Nederland uit de Europese Unie, uit de Euro, grenzen sluiten voor buitenlanders, geen geld meer sturen naar het buitenland, en dat leidt tot het isoleren van Nederland uit de internationale gemeenschap en is daarom isolationisme. Dat Wilders wel met buitenlandse clubjes praat verandert daar niets aan, want hij praat alleen met buitenlandse geestverwanten dus wat dat betreft lijkt hij precies op Mao Tse Tung.

   Als je iemand vermoordt ga je geen gesprek met hem aan. Wilders gaat alleen het gesprek aan met ja-knikkers en mensen die hem op voorhand gelijk geven en noemt elke vorm van kritiek op zijn politiek “zwartmaken”. En zo denken dictators ook altijd: Wie niet voor mij is is tegen mij dus daar praat ik niet mee.

   Maar dat was niet het onderwerp hier, waar het om gaat is dat het buitengewoon dom en kortzichtig is om te denken dat onze economie er wel bij gaat varen als wij geen geld meer in het buitenland investeren. Het tegendeel is waar. We zouden wat dat betreft beter een voorbeeld aan het nieuwe China kunnen nemen, dat op dit moment enorm veel geld uitdeelt om er voor te zorgen dat ze morgen nog wat te kopen hebben op de wereldmarkt, want aan geld heb je niets als de schappen in de wereldwinkel leeg zijn.

   Dat wij zouden moeten doorgaan met vormen van ontwikkelingshulp die een averechts effect hebben heb ik nooit beweerd, maar dat wij daarom dat geld maar in onze eigen zak moeten stoppen is een vorm van nationaal-egoïsme dat leidt tot isolationisme en dat lijkt mij niet alleen erg onverstandig voor onze eigen economie, maar is ook heel unfair voor die economieën waar wij rijke westerlingen met onze ongeremde vrije markteconomie jarenlang dankbaar roofbouw op gepleegd hebben. En zo denken de meeste economen er ook over, ook al hebben ze geen pasklaar antwoord op de vraag hoe je dan het beste in het buitenland kan investeren. Een econoom van de Shell heeft daar namelijk andere ideeën over dan een econoom van Human Rights Watch, omdat economie nu eenmaal erg ingewikkeld is en absoluut geen objectieve en waardevrije wetenschap is en dat ook nooit zal kunnen worden.

   Als jij hier ergens een Maoïstische slogan uit kan halen ben je een knappe jongen of meisje en dan trakteer ik op bier.

   Verwijderen
  6. @Max,

   Waar heb ik jou beschuldigd van iets dat je niet hebt gezegd?
   Een concreet voorbeeld aub.

   Het is geen isolationisme om reële problemen zoals de ondemocratische EU en de door wanbeleid falende Euro aan te kaarten. Er zijn zat landen die wereldwijd handel drijven zonder EU of Euro. Praat geen pechtoids zoals de maoïst Barroso na.

   Wilders wordt door jou en vele anderen consequent vergeleken met massamoordenaars, en dat is de reden dat hij al jaren wordt bedreigd. Levensgevaarlijke laster is iets heel anders dan neeknikken.
   Als Wilders zo vaak ongelijk zou hebben dan zou dat al lang door iemand zijn aangetoond; daarvoor hoef je echt niet met hemzelf in debat. Er zijn trouwens zat niet-bedreigde politici die niet of nauwelijks een debat aangaan, waarom wordt dat alleen Wilders verweten?

   On topic.
   Ik pleitte nergens voor een totaalstop op ontwikkelingshulp, en Jansen volgens mij ook niet. We constateren alleen dat de huidige hulp niet werkt, of zelfs averechts werkt. Daarom gaf jij ook geen voorbeeld van een geslaagd ontwikkelingsproject.
   In de praktijk blijkt handel deze landen veel meer op te leveren dan hulp, en dat verklaart het succes van ons voorbeeld China. Vandaar dat diverse mensen hier liever handel drijven dan onbeperkt geld te schenken aan de miljardenindustrie die ontwikkelingssamenwerking inmiddels is geworden.

   En nogmaals, economie en mensenrechten zijn 2 verschillende zaken; net als theologie en biologie. Alleen iemand die zijn ongelijk met complete chaos wil verhullen maakt zich hard voor het door elkaar halen van niet-gerelateerde zaken. En objectief en waardevrij of niet, zaken zoals BNP en BNI zijn gewoon meetbaar en controleerbaar.

   Jouw slogan over "roofbouw van de vrije markt" is een mooi voorbeeld van maoïsme. Het maoïsme leert dat 3e wereldlanden worden uitgebuit door Westerse landen en hanteert daarbij begrippen als imperialisme, semi-kolonialisme, neo-kolonialisme, etc.
   Dat sommige linkse economen daar nog steeds in meegaan bewijst niet dat de massamoordenaar gelijk had. Alleen concreet ingaan op de situatie in een bepaald land kan aangeven of die slogan in dat land geldig is. Dat zie ik dus maar zelden, dat iemand zo'n slogan aan de hand van een voorbeeld probeert hard te maken. Vage algemeenheden zijn nou eenmaal moeilijker te weerleggen dan controleerbare feiten over een bestaand land.

   Verwijderen
  7. Dandruff "Jouw slogan over "roofbouw van de vrije markt" is een mooi voorbeeld van maoïsme. Het maoïsme leert dat 3e wereldlanden worden uitgebuit door Westerse landen en hanteert daarbij begrippen als imperialisme, semi-kolonialisme, neo-kolonialisme, etc."

   Dit citaat bewijst dat jou wereldbeeld niets met de werkelijkheid te maken heeft maar bestaat uit extreem rechtse fantasieën. Dat rijke westerse landen zich veelal schuldig hebben gemaakt imprialistisch gedrag, kolonialisme, neo-kolonialisme en dat Amerikaanse en Europese multinationals bij voorkeur een zó lage inkoopprijs afdwingen voor de produkten die zij inkopen in landen met een zwakke economie dat ze daarmee al eeuwenlang armoede veroorzaken en in stand houden, heeft volstrekt niets met maoïstische slogans te maken maar is gewoon de realiteit van de wereld waarin wij leven. Je zal dan ook geen econoom vinden die dit ontkent.

   Als jij zelfs weigert om dat onder ogen te zien en jij deze feiten afdoet als maoïstische propaganda, dan ben jij het contact met de werkelijkheid verloren en is elk gesprek met jou over zaken van economische aard volstrekt zinloos.

   Economie heeft álles met mensenrechten te maken, want mensenrechten kunnen alleen worden gehandhaafd in landen met een gezonde economie.

   Verwijderen
  8. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  10. @Max,

   - In je reactie maak je wederom geen één van je slogans enigszins aannemelijk.
   - Je weerlegt ook niet wat diverse in de materie geïnteresseerden jou hierover hebben gezegd, je negeert alle gegeven argumenten.
   - Je weigert ook op concrete voorbeelden in te gaan omdat je weet dat die jou ongelijk aan zullen tonen.
   - Uiteraard kom je ook niet met nieuwe concrete voorbeelden; maoïstische slogans zijn het geloofwaardigst als ze oncontroleerbaar zijn.

   Je zegt dat "geen enkele econoom" de realiteit om ons heen zal erkennen, maar veel voorbeelden van economen die de realiteit ontkennen geef je niet. Daarmee is je "autoriteitsargument" (een officiële drogreden) nog irrelevanter dan een geslaagd autoriteitsargument, een geslaagde drogreden dus.

   Ook je punt dat concrete feitenkennis moet worden bestreden met zo veel mogelijk verwarring is belachelijk. Een gezonde economie is geen garantie voor mensenrechten, en een land dat alle mensenrechten respecteert kan een hele ongezonde economie hebben.

   Natuurlijk zijn er verbanden, diverse mensen hier hebben jou dat uitgelegd; zonder economische vrijheid ontstaat armoede, dictatuur leidt vaak tot corruptie en dat leidt tot armoede, etc. Maar door verschillende gegevens door elkaar te gooien bereik je alleen dat andere ongeïnformeerden net zo weinig van de zaak snappen als jij.

   Jouw sterkste argument is je scheldwoordenboek, maar dat bewijst feitelijk niks. Ook je godwins bewijzen niks, hoe vaak je ook roept dat mensen die zich ergens in verdiepen eigenlijk "extreem rechts" zijn, net als de nazi's die volgens jouw godwins nooit iemand hebben vermoord.
   Als je ooit een keer een schoolboek gaat lezen zul je je doodschamen.

   Verwijderen
 29. Max goedblick op de verrekijk !

  Linxs in blauw polo met bril, grijs, dik. dat is em. Even later zien hem in de rol van buiger, nu in grijs colbertje, met slappe krulletjes.
  Jansen is ook van de partij !
  Grijs, geen bril, paarse polo met streepjes.

  Gelukkig waren er ook nog echte mannen, zodat er sprake was van een (zwijgende) meerderheid.
  Komt het toch nog goed, stelletje buigers.
  Hulde David !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Oops op de koffie bij mart: www.geenstijl.nl

   Verwijderen
  2. Max Goedblick,
   Ik zie dat je 't maar al te druk heb met Dandruff.

   Die discussietrucs van Dandruff heb ik inmiddels onder de knie. Haalt van alles aan behalve datgene waar jij 't over hebt, legt de woorden in je mond en, voor je het weet, discussieer je over allerlei zaken behalve waar jij over begon!. Van discussietruc naar wisseltruc dus.
   Desondanks is een discussie opgeven een zonde. Hij ziet dit als een triomf.

   Mag ik je daarom een tip geven?
   Hou je reacties op Dandruff zo kort mogelijk en beperk ze tot de kern van het verhaal.

   Hoe meer je schrijft, hoe meer voorbeelden en andere aanvullingen je aanhaalt, hoe meer speling Dandruff heeft om jouw uitspraken te ontkennen, woorden in je mond te leggen en datgene wat jij zojuist zei, te verdraaien of op zijn manier erover heen te lezen!. Dat is Dandruff.

   Dus gebruik weinig tekst, en bied hem die ruimte niet om je verhaal te saboteren. Voorbeelden geven zijn uit den boze.

   En ik spreek uit ervaring. Mij lukt 't ook niet altijd kort te blijven, dat is vanwege al die bagger die hij over je uitstort.

   Verwijderen
  3. @El Houssain,

   Je hebt mij al heel vaak van heel veel beschuldigd.
   Tot nu toe heb je altijd geweigerd om één concreet voorbeeld te geven van mijn "discussietrucs".

   Laat je het nu weer bij laster alleen, of ga je voor het eerst in 3 jaar serieus proberen hier één voorbeeld van te geven?

   "Nee want een voorbeeld heb ik niet" lijkt me kort genoeg.

   Verwijderen
  4. Dandruff 3 juli 2013 21:22,

   Zat voorbeelden!.
   Zie bovenstaande reacties over en weer tussen jouw en Goedblick.
   Is dit kort genoeg?   Nu iets anders:
   Door bakken met geld in het kader van ontwikkelingshulp richting allerlei dictators te sturen, benadeeld het Westen de machteloze onderdanen van dictatoriale overheden . Het christelijke Westen helpt daarmee kwaadaardige regimes in het zadel te blijven en in staat te stellen om te overleven door geld over te maken.
   Onderdanen die het niet eens zijn met hun dictator, worden als opstandig gezien. Die worden dan op de een of de andere manier hier toegelaten.

   Verwijderen
  5. @El Houssain,

   Je kunt geen concreet voorbeeld geven zeg je; wist ik toch!
   Dat kon je nog nooit, en nu ook niet.

   Wat je zegt over ontwikkelingshulp waar dictators van profiteren klopt natuurlijk, dat was ook het punt van Jansen.
   Maar laten we vooral niet overhaasten door te doen alsof het "christelijke" (?) Westen "dus" verantwoordelijk is voor wat die dictators uitvreten. Alleen die dictators zelf zijn verantwoordelijk voor hun daden.
   Het is ook niet zo dat dictators altijd slecht zijn voor de economie, zie China, en evenmin zal democratie leiden tot meer welvaart. De meeste probleemgebieden kampen met veel grotere problemen; overbevolking, omgevingsfactoren, natuurrampen, geweld. Daarbij is democratie geen garantie voor minder corruptie of minder wanbeleid.

   Een ander punt is immigratie, slechts een miniem aandeel daarvan bestaat uit vluchtelingen, waarvan er overigens velen geen echte vluchtelingen zijn. Een goed immigratiebeleid zal meer oplossen dan hopen op meer welvaart in de 3e wereld.

   Verwijderen
  6. Ik zeg niet dat ik geen concreet voorbeeld kan geven.

   Zat voorbeelden, zeg ik!!.
   Zie bovenstaande reacties over en weer tussen jouw en Goedblick.   Maar laten we vooral niet overhaasten door te doen alsof het "christelijke" (?) Westen "dus"......
   --------------------
   Wel het christelijke Westen. Reken maar!

   Verwijderen
 30. Tjeetje... een moslim, El-Houssain, loopt te slijmen bij socialist Maxi.
  (Tis meestal andersom)

  En wat nu, stiekem je reaktie weghalen...smeerpijpje....!

  El_Houssain27 juni 2013 20:49

  Eens met heer Jansen.
  Zo'n verhaal met dergelijke strekking
  schreef ik hier een tijd geleden, toen
  werd ik voor gek verklaard!.

  Hoe moet ik dat nu zien Ellie ? Is Maxi door zijn antipathie en waandenkbeelden tegen de PVV, nu ineens je maatje/ handlanger.. ?
  Soort zoekt soort !! (Oei... wat zal die blij zijn)

  Zoek je hulp ofzo ? Kan je het niet alleen af ?? (en je hebt al zoveel steun van SSjeik Vaatwass en zijn medegespuis...)
  Of is het zo moeilijk je ongelijk toe te geven ?
  Denk het laatste... gezichtsverlies ? Islam=geen twijfel mogelijk !! Kop eraf door het broederschap ? Je mag niet meer met je vrouw naar bed, (of heeft ZIJ daar niets over te zeggen=grapje)

  Geef niets hoor.. je ongelijk toegeven, tis maar internet..(en zeer geduldig zo te zien)
  Je kan toch niet alles weten...!!

  We leven hier in Nederland, een beschaafd land...
  Niks geen gescheld, niks geen leugenaars, koeswous, discussietrucs, ect...
  Tis toch geen oorlog Ellie... ? (mag je toch wel zo noemen, jij altijd in een jurk)
  (en de laatste tijd doe je het vrij aardig, zonder gescheld mag ik wel toegeven..)

  Of denken moslims (sorry - criminelen) er anders over en is het wel oorlog ?

  Met de meeste laagachting en vriendelijke groeten...hehehe....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja ja, rustig maar.
   Da's waar ook! Reactie verdwenen. Zal ik wel gedaan hebben, maar niet bewust. Waarschijnlijk verkeerde knop aangeklikt.

   Wat ik daarmee bedoelde is:
   Leer die derde wereld nu eens, zeg maar zelf vissen, zorgt 't voortaan voor zichzelf. Wie elke dag een visje krijgt zal voor altijd afhankelijk blijven.

   Dit schreef ik hier een tijd geleden, maar toen kreeg ik heel die hoeiboei over me heen!
   Nu lees ik weer zoiets tussen de regels door in het verhaal van Jansen.

   Gelukkig had jij 'm gekopieerd, dus plaats ik 'm, daar waar die hoort terug.

   Dus schreeuw niet zo Pete! Dan breekt 't lijntje niet.

   Verwijderen
 31. @El_Houssain Met deze mensen valt geen zinnig woord meer te wisselen. Ze hebben de discussie verloren, kunnen geen enkel redelijk en steekhoudend argument meer bedenken en beginnen daarom maar een potje te schelden en te beledigen. Tijd om dit gekkenhuis te verlaten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Max,

   Mensen die net zo veel schelden als jij hebben inderdaad geen argumenten.

   Wel een tikje hypocriet van je dat je anderen verwijt dat zij net als jij alleen scheldwoordenboeken hebben gelezen.
   Alsof jouw gescheld "beter" is omdat je ook regelmatig slachtoffers van de holocaust schoffeert met je godwins.

   Verwijderen
  2. Dandruff Ik zeg wel eens iets onaardigs, maar als je goed leest staan daar ook altijd argumenten bij waarom ik dat zeg.

   Verwijderen
 32. Dandruff Ik heb nog nooit met iemand een discussie gehad die zo Rucksigtlos alles wat ik zeg op z'n kop zet, en niet slechts een beetje verbuigt maar gewoon 180 graden omkeert zoals jij dat doet. Ik herken helemaal niets in jou beschrijving over wat ik gezegd zou hebben? Waar in vredesnaam haal jij het vandaan dat ik zou hebben beweerd dat dat Nazi's nooit mensen hebben vermoord? Hoe haal jij het in je botte kop om zoiets te verzinnen en mij dat soort onzinnige uitspraken in de mond te leggen? Hoe kan een zinnig mens nog van mij verwachten dat ik mijn kostbare tijd aan dit soort volslagen onzinnige discussies ga verspillen met iemand die weigert te lezen wat ik schrijf maar daar gewoon telkens iets totaal anders van maakt.

  Zo heb ik b.v. ook nóóit gezegd dat "geen enkele econoom de realiteit om ons heen zal erkennen”, dus ik hoef ook géén voorbeelden te geven van “economen die de realiteit ontkennen”.

  Wat ik wél heb gezegd is (let op): Dat JIJ de realiteit ontkent, en dat JIJ geen econoom zal kunnen vinden die JOUW waandenkbeelden als realiteit zal erkennen. Dat is iets heel anders dan wat jij daar van maakt. Ben jij het daar niet mee eens, dan moet jij maar eens met een econoom aankomen die ontkent dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schrijnende armoede in veel van Europa's oud-koloniën en de westerse vrije markt economie, die het altijd heeft toegelaten dat onze handelaren hun inkopen aldaar tegen een zo laag mogelijke prijs deden, en nog steeds doen. Als je die econoom niet kan vinden moet je maar eens op zoek gaan naar waar het begrip “FAIR TRADE” vandaan komt, en waarom organisaties die volgens dit “fair trade” principe hun inkopen doen nog steeds een marginaal randverschijnsel zijn in de wereldhandel omdat de meeste multinationals door blijven gaan met “Unfair trade”, en daarmee niet alleen de bestaande armoede in stand houden, maar waardoor volgens veel economen ontwikkelingshulp ook nog steeds een noodzakelijk kwaad is, lees daarover de econoom Jeffrey Sachs:

  “Volgens Jeffrey Sachs moeten alle landen gezamenlijk overheidsinvesteringen doen om de grootste risico's af te wenden waarmee de wereld wordt geconfronteerd, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, de snelle bevolkingsgroei en extreme armoede.”

  “Een einde maken aan extreme armoede (overleven van minder dan 1 dollar per dag) kost eveneens minder dan 1% van het jaarinkomen van de rijke landen. Dit bedrag is voldoende voor de essentiële investeringen die in de armste landen nodig zijn om deze landen uit de armoedeval te halen (en zelfs dit bescheiden bedrag voor de armen is maar tijdelijk nodig, vermoedelijk slechts tot 2025)”

  “Evenals de vooraanstaande Britse ontwikkelingseconoom Paul Collier, is Sachs van mening dat er een directe relatie bestaat tussen armoedebestrijding en het vergroten van internationale veiligheid. Economische crises leiden tot ziekte, honger en wrok, waardoor gemakkelijk een voedingsbodem voor terrorisme ontstaat. Het is dus belangrijk dat de westerse wereld anders gaat kijken naar ontwikkelingshulp: niet jaar in jaar uit steeds kleine beetjes helpen om verder afglijden in de armoede te voorkomen, maar gedurende een bepaalde periode flink investeren in een land, waardoor zo'n land economisch in het zadel wordt geholpen.”


  Volgens Jeffrey Sachs is het noodzakelijk dat de armste landen met economische hulp van buitenaf eerst tot de onderste trede van de welvaartsladder worden gebracht alvorens zo'n land in staat is zijn eigen economie te verbeteren. Sachs is (helaas voor jou) geen Maoïst, zelfs geen aanhanger van de linkse kerk, maar een Amerikaanse econoom die er regelmatig van is beschuldigd dat hij te “liberaal” zou zijn, en hij is de geestelijk vader van de zogenaamde “schoktherapie” voor ex-communistische landen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Weet je Goedblick, Die Dandruff zit hier alleen maar om te zieken. Heeft nooit begrepen dat je het niet overal met elkaar eens hoeft te zijn. Hij gaat tekeer alleen maar vanwege het feit dat je enige kritiek wilde leveren op de bijdrage van Jansen.
   Want let maar op:
   Zegt Jansen iets, is dat per definitie goed. Als je anders beweert, kun je lachen.
   Zeg ik wat, is het per definitie verkeerd! Alleen maar omdat ik het niet altijd eens ben met Jansen, zijn al mijn andere uitspraken fout. En dat lijkt hier voor jouw ook te gelden.

   Verwijderen
  2. @El_Houssain. Dandruff is een Troll. Zo gauw een discussie een kant opgaat dat haar niet bevalt gaat zij opzettelijk chaos creëren door desinformatie te verspreiden over wat mensen zouden hebben beweerd. Bij voorkeur doet zij dat met valse beschuldigingen waarvan zij weet dat de persoon die het betreft dat als een belediging kan opvatten en daar boos of emotioneel op gaat reageren. Een paar voorbeelden daarvan zijn dat Dandruff beweert dat ik aan de lopende band Godwins zou gebruiken, terwijl ik er slechts 0 heb gebruikt, dat ik zou hebben beweerd dat Nazi's nooit mensen hebben omgebracht, dat ik zou hebben beweerd dat geen enkele econoom de realiteit om ons heen zal erkennen of dat ik zou hebben gezegd dat feitenkennis moet worden bestreden met zo veel mogelijk verwarring. Dit soort volstrekt onware en totaal ridicule opmerkingen van Dandruff zijn alleen maar bedoeld om mij op de kast te jagen en zo een zinvolle discussie over het onderwerp volledig te verstoren.

   Dit is de definitie van een Troll volgens Wikipedia, let vooral op het laatste zinsdeel:

   ”A troll is a person who sows discord on the Internet by starting arguments or upsetting people, by posting inflammatory, extraneous, or off-topic messages in an online community (such as a forum, chat room, or blog), either accidentally or with the deliberate intent of provoking readers into an emotional response or of otherwise disrupting normal on-topic discussion.”

   Voornaamste doel van zo'n troll als Dandruff is om mensen met een andere opinie zodanig te irriteren dat ze wegblijven of om anders de discussie volledig off-topic te brengen. Op de meeste fora of discussie blogs worden trollen als Dandruff dan ook geweerd.

   Verwijderen
  3. @Max,

   Op 28-6, 20:01 had Gavi het over "de concentratiekampen van Teeven". In de asielcentra van Teeven worden echter geen mensen vermoord; in de concentratiekampen dus kennelijk ook niet.
   Vanwege die denkfout zijn beschaafde mensen tegen het gebruik van godwins, en ik legde uit waarom "rechts" doorgaans geen slachtoffers van die concentratiekampen schoffeert. Jij reageerde daarop (29-06, 01:01) dat godwins zijn toegestaan voor mensen die gelijk denken te hebben. Vandaar dat er sinds 1970 geen discussie meer gevoerd is waarin links niet op een of andere manier de concentratiekampen uitbuitte; linkse mensen denken altijd gelijk te hebben maar hebben helaas nooit betere argumenten.

   En dan de realiteit, die is jou door diverse mensen hier uitgelegd:
   - Na eeuwen van feodaal bestuur en armoede bracht het kapitalisme het Westen rijkdom.
   - Andere landen begonnen aan een "socialistisch experiment"; die landen werden allemaal getroffen door armoede en hongersnood.
   - Landen die het kapitalisme omarmden kregen vaak met een groei van de welvaart te maken.

   Het is idioot te doen alsof anti-Westerse socialistische grootmachten zoals de USSR en China door het Westen werden uitgebuit. Socialisme leidt per definitie tot armoede, en dat is het best te zien in landen die werden gescheiden in een socialistisch en een kapitalistisch (rijk) gebied.
   - Oost vs West Duitsland.
   - Noord vs Zuid Korea.
   - China vs Taiwan en Hong Kong.
   Naast socialisme zijn overbevolking, corruptie, nepotisme, oorlog etc ook belangrijke oorzaken van armoede. Allemaal zaken waar het kapitalisme niks mee te maken heeft.

   Daarom kun je geen concreet voorbeeld geven van een land dat "door ons" arm is. Je kunt ook geen voorbeeld geven van een ontwikkelingsproject dat geslaagd is (en die zijn er wel) of een project waar wij aan verdiend hebben. Je reageerde op geen enkele inhoudelijke vraag, geen enkel inhoudelijk argument; zo gauw de discussie controleerbaar wordt (Bangladesh) blijkt je ongelijk.

   Dan je punt dat omdat jij niks van ontwikkelingslanden afweet, dat ook wel voor mij zal gelden. Toevallig is het zo dat ik al 25 jaar met dat onderwerp bezig ben, ik was al vaste klant in wereldwinkels toen Fair Trade nog Max Havelaar heette. Inmiddels is er dankzij de voortrekkersrol van de kapitalistische Albert Heijn geen supermarkt meer die niet ten minste een klein Fair Trade assortiment heeft. Kun jij ook allemaal niet weten natuurlijk; dat staat niet in je scheldwoordenboek.

   En dan de relatie armoede en terrorisme; opnieuw is het de realiteit die die slogan tegenspreekt. Vroegere linkse terreurbewegingen zoals de RAF, de kraakbeweging en Rara bleken grotendeels te bestaan uit rijkeluis- en middenklasse kinderen. Daarom was terrorisme een groter probleem in rijke Westerse landen dan in de veel armere socialistische landen zoals de DDR, die dat terrorisme trouwens mede financierden.

   Ook door oliesjeikhs en terreurstaten gefinancierde islamitische terreurgroepen kennen relatief veel rijke en middenklasse leden. Dat geldt heel erg voor de stinkend rijke oliestaten waar vrijwel elke Arabier rijk is en waar hun als slaven behandelde gastarbeiders zich niet met terrorisme bezighouden. Maar ook vanuit het rijke Westen vertrekken terroristen naar Afghanistan, Irak, Somalië, Syrië, noem maar op.

   Een voorbeeldje. Bij de door Pakistan opgezette bloedige aanslagen in Mumbai van 2008 werd het enige joodse centrum in die miljoenenstad overvallen, en de aanwezigen werden doodgemarteld. Een Amerikaanse bekeerling had het joodse centrum eerder bezocht, als verkenner.
   Dat heeft niks met armoede te maken, maar alles met religie.

   Los van de vraag of armoede de oorzaak is van terrorisme (nee), zolang ontwikkelingshulp averechts werkt (en daar waren we het toch hopelijk wel over eens) is ontwikkelingshulp dus geen oplossing.


   Verwijderen
  4. @El Houssain,

   Ik vroeg je of je je laster aannemelijk kon maken, dat kon je niet.

   Maar je gaat er wel mee door.

   Ik ben het met je eens dat je al 3 jaar weg komt met uitsluitend het belasteren van andersdenkenden, maar dat is geen excuus. Je geslijm naar Max, iemand die jij onder andere omstandigheden zou haten vanwege zijn "zionistisch" klinkende naam is echt heel erg sneu.

   Verwijderen
  5. Dandruff Max Havelaar heet nog steeds Max Havelaar. Blijkbaar snap je het verschil nog niet tussen de naam van een Nederlands Keurmerk en het internationaal gebruikte begrip "Fair Trade"

   http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_trade

   Maar goed, als jij graag in dat wereldbeeld van jou wil blijven geloven dan sta je volkomen in je recht. In art. 6 van de Nederlandse grondwet staat dat ieder het recht heeft zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden. In elk geval hebben de beweringen die jij voortdurend doet helemaal niets met de werkelijkheid te maken en zijn merendeels uit je eigen of andermans duim gezogen. Ik word er echter niet voor betaald om mensen van hun geloof af te brengen dus laat ik het hierbij.

   Verwijderen
  6. Dandruff 9 juli 2013 21:54,

   "Ik vroeg je of je je laster aannemelijk kon maken, dat kon je niet."
   -----------------------------

   komt eraan!

   Verwijderen
  7. @Max,

   Ik ben blij dat je me op een volstrekt onbelangrijk stijlfoutje hebt kunnen betrappen.

   Dat weerlegt overigens niks van wat ik verder zei. Dat weet jij ook, en daarom zeg je dat ik de realiteit op veel te godsdienstige wijze belijdt. Jij vind dat ik meer in slogans, scheldwoorden en godwins moet geloven.

   Maar waarom?
   Jij noemt het beschrijven van de realiteit zelfs "uit de duim zuigen", maar een concreet voorbeeld daarvan kun je natuurlijk weer niet noemen.
   Als je dat wel had kunnen doen had je dat heus wel gedaan; bijvoorbeeld door een rijk socialistisch land te noemen, of een oliestaatje waar als slaaf behandelde gastarbeiders méér aanslagen plegen dan de Arabische elite.

   Dat kun je niet; net als al je andere slogans zijn ook deze slogans niet geschikt voor controleerbare voorbeelden.

   Verwijderen
  8. @Dandruff. Ik had het niet over een godsdienst maar over "geloof". Een politieke ideologie kan ook een op het geloof in zelfverzonnen sprookjes gebaseerde levensovertuiging zijn. Verder zou ik alles wat jij schrijft haarfijn kunnen weerleggen, ware het niet dat ik er dan eerst dagelijks een dagtaak aan zou hebben om alles wat ik voorheen gezegd heb, maar wat door jou wordt verdraaid en vervalst, weer recht te zetten. Dit zou echter weinig doden aan de zeik zetten want dan ga jij gewoon weer opnieuw alles verdraaien en vervalsen. Als jij wil dat ik inhoudelijk op jouw onzin ga reageren zal je eerst zelf je best moeten gaan doen om te lezen wat er staat, en te reageren op wat er staat. Maar zolang jij alles afdoet als Maoïstische slogans en gescheld blijf jij in mijn ogen een troll en voel ik geen enkele behoefte om jou als gesprekspartner au sérieux te nemen. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken.

   Verwijderen
  9. reactie...Dandruff9 juli 2013 21:47

   Keurig gozer...recht uit het hart en met onnavolgbare logica..

   Socialisten en religieuzen zullen dit ten alle tijden blijven ontkennen, gewoon omdat hun geest/bewustzijn niet flexibel genoeg is.


   Het is een socialistisch idee dat winst maken een ondeugd is, volgens mij is het maken van verlies de werkelijke ondeugd

   De inherente ondeugd van kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen, de inherente deugd van socialisme is de gelijke verdeling van ellende

   Er is niets verkeerd aan verandering, zolang het maar in de goede richting is.
   - Winston Churchill


   Nu Maxi graag 10 (nee 5, nee 3) tegen citaten ?

   Verwijderen
  10. @Max,

   Ik heb het niet over geloof maar over controleerbare feiten zoals dat socialistische landen armer zijn dan kapitalistische landen. Jij weet dat dat klopt, daarom negeer je die feiten en probeer je me als een gelovige troll weg te zetten.

   Je weerlegt niks, je bewijst niks.
   En waar heb ik jouw woorden verdraaid of vervalst?

   Je probeert me regelmatig uit te leggen dat je geen tijd hebt om dingen uit te leggen. Hoe onlogisch dat klinkt zal je wel weer ontgaan.

   Ik denk dat je tijd genoeg zou hebben als je wat minder tijd zou stoppen in het gebruik van beledigingen, scheldwoorden en godwins om je slogans te onderbouwen.

   Dat "maoïstische" laat ik al een paar dagen weg omdat uit je reacties bleek dat je daar óók al niks van afweet. Kennelijk is het toeval dat je vaak slogans van maoïsten napapagaait.

   Verwijderen
  11. @Pete,

   Er is een hoop goed gefundeerde kritiek op het kapitalisme te bedenken, zoals op elk systeem en elke ideologie. Maar de meeste slogans over kapitalisme en armoede zijn gewoon aantoonbaar onjuist.

   Het is niet voor niks dat mensen al decennialang van socialistische landen naar kapitalistische landen vluchten; nooit andersom. Daarom staan er muren rond elke socialistische heilstaat. Daarom bleven de aanhangers van al die arbeidersparadijzen liever hier wonen.

   Het is niet voor niks dat steeds meer socialistische landen hun "idealen" laten varen, en kiezen voor een systeem dat wèl werkt. Zij het niet meteen, natuurlijk; tovenaars bestaan niet.

   Verwijderen
  12. Dandruff,
   Op 3 juli 2013 21:22 vroeg je aan mij of ik een voorbeeld wilde geven van jouw discussietrucs.
   Op 4 juli 2013 14:49 schreef ik :
   Zat voorbeelden!.
   Zie bovenstaande reacties over en weer tussen jouw en Goedblick.

   Op 7 juli 2013 13:13 zei je opeens:
   Je kunt geen concreet voorbeeld geven zeg je; wist ik toch!

   Waarna ik op 8 juli 2013 20:12 schreef:
   "Ik zeg niet dat ik geen concreet voorbeeld kan geven.

   Zat voorbeelden, zeg ik!!.
   Zie bovenstaande reacties over en weer tussen jouw en Goedblick."

   Dat je datgene waar ik je op wijs niet wil lezen, tot daar aan toe, maar dat je op 9 juli 2013 21:54 weer hetzelfde schrijft, namelijk:
   "Ik vroeg je of je je laster aannemelijk kon maken, dat kon je niet."
   Is een discussietruc op zich! Vrint!


   Verwijderen
  13. Dandruff,
   Omdat je aandringt zal ik een paar voorbeelden geven.

   Op 28 juni 2013 23:17 schreef jij:
   "Je argumentatie bestaat dan ook vooral uit achterhaalde maoïstische slogans."

   -Ik heb overal naar die 'maoïstische slogans' gezocht in de bijdragen van Goedblick, en kon er geen één vinden! Jij wel? Dan zul je die moeten aanwijzen.

   Op 29 juni 2013 00:44 vroeg Goedblick aan jouw:
   "Dandruff En waarmee onderbouwt u uw argumentatie dan?"

   En al na deze eerste reactie van Goedblick op jouw wist je 30 juni 2013 10:55 dat het geen enkele zin heeft om hem iets uit te leggen! Een discussietruc!

   Platte aarde:
   Daarbij probeerde je op andere discussies over te gaan en voor het gemak gooide je op 30 juni 2013 10:55 in de groep dat Goedblick 'roept dat de aarde plat is'!.
   Op 30 juni 2013 11:07 beweerde je zelfs dat hij de aarde 'plat wil krijgen!' en suggereerde je daarbij dat anderen Goedblick alleen maar willen uitleggen dat de aarde niet plat is en dat hij liever moet uitleggen waarom dit niet zo ipv op ze te schelden!

   Allemmal uitspraken van Dandruff die totaal uit de lucht zijn gegerepen en uit de grote duim zijn gezogen.

   Net voordat ik op publiceren wilde drukken vond ik nog wat:
   Op 30 juni 2013 11:07 schreef je:
   "Als ik jou en Gavi goed begrijp hebben de nazi's nooit miljoenen mensen vermoord"

   -Dat heb je dan niet goed begrepen zou ik zeggen, ware het niet dat Gavi en Goedblick die uitspraken nooit hebben gedaan! Ik heb overal gezocht en kon niets van dat vinden. Een wisseltruc.

   Dit waren een paar voorbeelden die ik vluchtig heb opgezocht, wie weet wat ik allemaal niet aantref als ik door zou zoeken.

   Genoeg voorbeelden zo? Of wil je nog meer?.   Verwijderen
 33. Citaat Dandruff 7 juli 2013 13:00:
  ”Ook je punt dat concrete feitenkennis moet worden bestreden met zo veel mogelijk verwarring is belachelijk”

  (Sorry Hoeiboei, mag ik even het woord “f*ck” gebruiken hier? Dank u.)

  Dandruff, “Where the F*CK”.... heb ik ooit zoiets beweerd? Waarom zou een zinnig mens als ik dit soort idiote en kwaadaardige uitspraken doen, dat ”feitenkennis moet worden bestreden met zo veel mogelijk verwarring???

  WIJS AAN! GVD!

  Ik hamer er juist voortdurend op dat wij uit moeten gaan van de feiten om verwarring te voorkomen, en dat jij verwarring sticht door niet_te_ontkennen_feiten glashard te ontkennen!

  Vervolgens doe jij in je reacties echter zelf niets anders dan zoveel mogelijk verwarring zaaien door “de feiten” te ontkennen over wat iemand zou hebben gezegd door zijn/haar uitspraken categorisch te verdraaien en mensen uitspraken in de mond te leggen die ze niet alleen nooit hebben gedaan maar vaak haaks staan op wat ze wel hebben beweerd. Zoals ook hier weer het geval is. En daarom is met jou een zinnig gesprek voeren onmogelijk, iets wat El_Houssain ook al had vastgesteld:

  “Haalt van alles aan behalve datgene waar jij 't over hebt, legt de woorden in je mond en, voor je het weet, discussieer je over allerlei zaken behalve waar jij over begon!. Van discussietruc naar wisseltruc dus.”

  Geef gewoon toe Dandruff dat je bent uitgel*ld en niets meer kan verzinnen om je gelijk te bewijzen, inplaats van jezelf zo belachelijk te maken, en iedereen last van roos te bezorgen, Roos. Get back to reality!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Max,

   Dat jij mijn reacties nooit leest is niet mijn schuld.

   Ik heb jou 2 x uitgelegd waarom we geen verschillende zaken door elkaar moeten halen, en jij zegt 2 x dat je dat lekker wèl wilt blijven doen. Ik ga er dan van uit dat je dat doet om verwarring te zaaien, precies zoals je dat doet door mensen die nog geen één mens hebben vermoord te vergelijken met mensen die miljoenen mensen hebben vermoord.

   Maar goed 3 maal is scheeprecht; gaan we weer, nu nòg Jip en Janneker:
   - Geen enkele bioloog zal zijn conclusies over biologische processen laten beïnvloeden door de bijbel.
   - Biologie en theologie zijn namelijk 2 heel verschillende zaken; die moet je dus zo veel mogelijk gescheiden houden.
   - Ook wiskunde en democratie; scheikunde en popmuziek; en natuurlijk natuurkunde en homo-emancipatie zijn verschillende zaken die we beter apart kunnen behandelen.
   - Hetzelfde geldt dus voor economie en mensenrechten.

   Ik blijf erbij dat wie opzettelijk verwarring zaait niet zal bijdragen aan welke oplossing dan ook. Economische problemen kunnen alleen worden opgelost door de economische situatie in kaart te brengen; mensenrechtenproblemen kunnen alleen worden opgelost door die mensenrechtensituatie in kaart te brengen. Alles door elkaar husselen vergroot leidt tot onbegrip van zowel de economische als de mensenrechtensituatie; en zal de oplossing van beide problemen dus in de weg staan.

   Verwijderen
  2. ”A troll is a person who sows discord on the Internet by starting arguments or upsetting people,
   -----------------

   En hier voldoet hij inderdaad ook aan!

   Verwijderen
  3. @El Houssain,

   Ja!
   Hahaha!

   Inderdaad geen slecht idee van je om je dagelijkse ongelijk wit te wassen met een jaarlijks grapje.

   Verwijderen
  4. Ik maak helemaal geen grappen!
   Je probeert verdeeldheid te zaaien, vriend.

   Verwijderen
  5. @El Houssain,

   Verdeeldheid tussen wie?

   Tussen jou en Max die jouw als "psychopaat" en "nationaal-egoïst" ziet omdat jij anders over ontwikkelingshulp denkt dan hij?

   Lees je zijn reacties überhaupt wel, of ben je het alleen maar met hem eens omdat ik zijn gescheld bekritiseer?

   Verwijderen
  6. Dandruff,
   Verdeeldheid tussen mij en Goedblick.
   Zie je eigen citaat:
   "iemand die jij onder andere omstandigheden zou haten vanwege zijn "zionistisch" klinkende naam"!

   Dus volgens jouw moet ik niet naar inhoud kijken, maar gewoon de schrijver haten vanwege zijn naam!

   Dat is verdeeldheid.

   En dat komt omdat jij niet door hebt dat je het niet overal met elkaar over eens hoeft te zijn om met elkaar te kunnen discussiëren.

   Verwijderen
  7. El_Houssain Waarmee Dandruff weer laat zien een querulant, een intrigant en een leugenaar te zijn die verdeeldheid probeert te zaaien door valse beschuldegingen te uiten, en in discussies verwarring zaait door mensen woorden in de mond te leggen die ze nooit gezegd hebben, of de uitspraken die iemand heeft gedaan volledig uit hun verband rukt om ze ergens te plakken waar ze niet thuis horen. Kortom een Troll dus waar geen zinnig gesprek mee te voeren is.

   Mensen die anders over ontwikkelingshulp denken dan ik noem ik geen psychopaat Dandruff, alleen mensen die daarbij uit louter egoïsme een zodanig ziekelijk gebrek aan empathie laten blijken dat ze met hun uitspraken verraden aan een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis te lijden, daarvan zeg ik dat ze psychoptahische trekjes vertonen, want dat is namelijk psychopatisch. Dit ziektebeeld heb ik echter bij El_Houssain nog niet vast kunnen stellen.

   Verwijderen
  8. Dandruff,

   Verdeeldheid tussen Goedblick en mij!

   Zie je eigen woorden:
   "iemand die jij onder andere omstandigheden zou haten vanwege zijn "zionistisch" klinkende naam"

   Dus jij vindt dat ik hem zou haten vanwege zijn naam!

   Dat komt omdat jij niet snapt dat ook anderen met anders klinkende namen wel eens rake punten kunnen hebben. (Niet met alles, maar dit terzijde.)

   Dit verklaard waarom jij als een tierelier tekeer gaat wanneer hier iemand opduikt met een andere soort naam.


   Anders klinkende naam = haten!. Volgens jouw.
   En dat is wel degelijk verdeeldheid zaaien.

   Wat je zegt ben je zelf. Je hebt je zelf verraden!.

   Verwijderen
 34. Indien armoede inderdaad een voedingsbodem voor terrorisme zou zijn, dan zouden er veel meer terroristen rondlopen dan thans het geval is want er zijn veel mensen die arm zijn.

  De sociale kom-af van de terroristen van 9/11, en vele anderen, is bekend. Dat waren geen 'arme jongens' in de gewone betekenis van dat woord.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HansJansen. Er bestaan ook nog mensen met geld die bereid zijn om op te komen voor hun arme broeders en zusters, mensen die ondanks hun privébezit strijden tegen armoede en onrecht. Een kind dat met een hongerbuik op een vuilnisbelt naar etensresten zoekt, zal niet de volgende dag een vliegtuig kapen en opblazen. Daar heb je namelijk op z'n minst nette kleren voor nodig, een vliegticket, een vuurwapen, een bom, en de nodige training en expertise om te weten hoe je een aanslag moet voorbereiden en uitvoeren. Terrorisme is dan ook een vorm van guerrilla oorlogvoering waarvoor je een professionele organisatie met veel geld nodig hebt. Wat dat betreft heeft u gelijk. Waar u pertinent ongelijk in heeft is dat hieruit zou kunnen worden afgeleid dat daarom terrorisme niets met armoede te maken heeft. Wie een klein beetje onderzoek heeft gedaan naar de oorsprong en de motieven van terroristische organisaties weet dat deze altijd te vinden zijn in politieke en vooral economische motieven, of het nu om de marxistische bevrijdingsbewegingen in Latijns-Amerika gaat, of om de Islamitische bevrijdingsbewegingen uit Arabische landen.

   De econoom Jeffrey Sachs weet dit, zoals iedereen die zich hier in heeft verdiept dat weet, en daarom waarschuwen deze deskundigen er terecht voor dat armoede en sociaal- politieke onrecht in de wereld een voedingsbodem is voor oorlog en geweld, inclusief het tegen het westen gerichte terrorisme. Want als je een kind met een hogerbuik wat te eten geeft en een kalasjnikov om “de vijand” dood te schieten dan doet hij dat graag voor je, zeker als jij 'm daarbij vertelt dat God of Allah hem daar voor zal belonen.

   Hiermee praat ik terrorisme niet goed, ik wijs enkel op de bekende feiten die ten grondslag liggen aan het ontstaan van dit soort geweld. Armoede en onrecht zet mensen nu eenmaal aan tot verzet, desnoods met geweld. Zou u ook doen als u onrecht werd aangedaan. Wie dat ontkent pleegt struisvogelpolitiek.

   Verwijderen
 35. @Max,

  Wie zich in terrorisme verdiept ontdekt niet alleen dat terroristen maar zelden van arme komaf zijn; die ontdekt bovenal dat terroristen schijt hebben aan hun armere medemensen.

  Dat gold voor de linkse terroristen die zich lieten inspireren door dictators als Stalin en Mao, die elk tientallen miljoenen mensen lieten verhongeren; terroristen die zich lieten betalen door landen die vele malen armer waren dan de landen waar ze tegen vochten.

  En dat geldt voor islamitische terroristen die zich laten inspireren door een "kalifaat" dat ooit dreef op slavenhandel en genocide; maar ondanks dat nog steeds grote armoede onder de gewone moslims kende. Islamitische terroristen laten zich ook betalen door landen waar de armoede onder moslims veel groter is dan in de landen waar ze tegen vechten. Verontwaardiging over armoede kan dus nooit de reden zijn van dat terrorisme.

  Kortom, ook terroristenslaken niet meer dan holle slogans.
  Je kunt niet zeggen dat je in Syrië kinderen het hoofd afsnijdt omdat je boos bent over het "onrecht" dat Marokkaanse crimineeltjes in Nederland een veel lagere uitkering hebben dan Nederlandse bejaarden die 40 jaar hebben gewerkt. Niet zolang je accepteert dat niet alleen miljoenen niet-moslims, maar ook miljoenen moslims als beesten worden behandeld in de landen die dat terrorisme subsidiëren zoals Saoedie Arabië en Qatar. Waar Marokkaanse crimineeltjes al helemaal geen uitkering zouden krijgen, eerder lijfstraffen.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ja Dandruff Inmiddels weten wij het wel; alles wat niet strookt met jouw wereldbeeld bestaat uit louter holle slogans, het liefst Maoïstisch en anders wel Stalinistisch of het is gescheld. Rustig nou maar. Maar misschien moet jij je eens gaan afvragen hoe het komt dat alle politicologen en economen niet verder kunnen komen dan het uitkramen van reeds lang achterhaalde Maoïsitsche slogans. Waarom ga je niet doceren aan een universiteit om die dommerikken uit te leggen hoe het zit. Heb je trouwens "The End of Poverty" van Jeffrey Sachs al gelezen of moet je daar nog aan beginnen?

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_End_of_Poverty

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Max,

   Je verwart me met ene Max Goedblick, die loopt hier inderdaad steeds te schelden.

   Ik wijs jou er alleen op dat jouw slogans niet stroken met de wereld om ons heen. Dat weet je, daarom heb je ook nooit de tijd om een van je slogans aannemelijk te maken. Je wilt de discussie zo vaag en onduidelijk mogelijk houden.

   Ik probeer wel een concrete discussie aan te gaan en wijs jou daarom steeds op feiten die je zelf kunt controleren.
   Zoals; terroristen vechten in de regel tegen landen waar de armen het veel beter hebben dan in de landen waar die terroristen door worden gesteund.
   Als jij een uitzondering weet hoor ik het wel.

   Of nee, daar heb je geen tijd voor natuurlijk. Je zult ook wel geen tijd hebben om mij uit te leggen hoe moordpartijen op de "ongelovige" armen en hun kinderen de armoede zouden kunnen bestrijden.

   Ik heb gelukkig wèl tijd om jou even uit te leggen dat de terroristen zelf vaak heel goed weten waar ze voor vechten, beter dan een meneer Sachs. Keer op keer leggen zij uit dat zij vechten tegen alle ongelovigen, arm of rijk, omdat hen dat een paradijs met 72 eeuwige maagden oplevert.

   Verwijderen
 37. Als je zoveel tijd hebt Dandruff ga dan lekker een boek schrijven, waarin je in je "Jip en Janneke" taal aan alle politici en economen die er volgens jou helemaal niets van snappen gaat uitleggen hoe de wereld in elkaar zit. Dat boek zal je dan wel in eigen beheer moeten gaan uitgeven want ik kan je verzekeren dat je geen uitgever zal vinden die zichzelf voor schut gaat zetten door al die idiote nonsense van jou te publiceren, want je kent nog niet eens het verschil tussen socialisme en communisme, en je snapt nog niet eens dat mensen bieden waar ze recht op hebben, zoals voedsel, onderdak en onderwijs, geld kost en daarom "mensenrechten" alles te maken heeft met "economie".

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Max,

   Feit blijft dat je niks van wat ik zeg kunt weerleggen. Daar kun je 10 x of 20 x omheen draaien, maar dan weerleg je nog steeds niks van wat ik heb gezegd.

   Jouw punt dat sommige politici en economen het niet met me eens zijn is het zogenaamde "autoriteitsargument". In discussies tussen volwassenen geldt dat als een officiële drogreden, zelfs als iemand ook echt heel veel experts kan noemen. Jij noemt nauwelijks experts dus is je puntje veel minder dan een drogreden; al is het wel veel beter dan wat je hier verder hebt gepresteerd.

   Je herhaaldelijke pleidooi voor het zaaien van zo veel mogelijk verwarring is op niets gebaseerd, en ik heb meermaals uitgelegd waarom.

   Verwijderen
 38. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatelliseren, lijkt onjuist. Het blote feit dat zij in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is geweest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die gevaarlijk roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick is leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan per Goedblick wel een interessante observatie gedaan: we hebben de wortels van het kwaad van de absolute gift gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers zouden er goed aan doen zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen

 39. Van HPax.

  Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die gevaarlijk roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick is leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en dan hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. We hebben er de wortels van het kwaad van de absolute gift mee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen

 40. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die gevaarlijk roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick is leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en dan hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. We hebben er de wortels van het kwaad van de absolute gift mee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen

 41. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die gevaarlijk roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick is leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en dan hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. We hebben er de wortels van het kwaad van de absolute gift mee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen

 42. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen

 43. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen

 45. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.
  DOOR: HPax

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen wordt veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen

 49. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen is veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen is veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen is veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen is veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Op het artikel ‘Ontwikkelingshulp en massa-immigratie: Cui bono? van Arabist Jansen is veel en fel gereageerd. Waarom dat bij ons zo is, leert de Bijbel. Aldus.
  Ontwikkelingshulp komt neer op de gift-om-niet. Die heeft een libidineuze werking. Hoe slecht het dan met je kan aflopen, is het verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira (Handelingen 5). De passie van de Christelijke gift had zich van hen meester gemaakt. Bedwelmd, in een roes geraakt, verloor het echtpaar het leven.
  Deze geschiedenis tot een schier-anecdotisch incident te bagatellise¬ren, lijkt onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille bestaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is ge¬weest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders, maar ook slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Die roes waarin A&S kwamen te verkeren, deelt zich mee - wat nu niet meer kan verbazen - aan reageerders op het onderhavige essay. Vooral zo’n type als Goedblick wordt leerzaam. Inhoudelijk zijn zijn bijdragen die van een kleffe praatjesmaker, maar hun hysterische lading kunnen we nu thuisbrengen en hebben we dan via Goedblick wel een interessante observatie gedaan. De wortel van het kwaad van de absolute gift is ermee gevonden.
  Wat dat ‘kwaad’ betreft: vergl. in dit verband mijn verwijzing naar Rousseau in mijn reactie van 28 juni, 2013, 12.24u.

  OWH als geseculariseerde diakonie! Moderne gevers is het geboden zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien. We hadden beter kunnen weten, want wisten we: ‘als te goed is buurmans gek’. OWH is gek, wij zijn gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @HPax & Dandruff Studeren is niets anders dan woordjes leren. Dat geldt niet alleen voor een talenstudie, dat geldt voor elke theoretische opleiding, ook voor economie.
  Economiestudenten leren in feite niets anders dan wat de betekenis is van begrippen zoals; kapitalisme, socialisme, marktwerking, investering, vrije markteconomie, armoede, imperialisme, mensenrechten etc. etc. Ze leren niet de betekenis van die woordjes zoals dat omschreven staat in een woordenboekje, maar ze leren over dit soort begrippen alles wat er over te weten valt, dus ook de theorie er achter, de voor en de nadelen, de geschiedenis etc. etc., en alles wat andere economen er over te melden hebben. Dus als economen met elkaar praten over zaken als socialisme of kapitalisme dan spreken ze dezelfde taal en weten ze van elkaar waar ze over praten.

  Wat jullie doen is niet gehinderd door enige kennis van zaken dit soort economische of politieke begrippen een eigen invulling en betekenis geven die totaal anders is dan wat een econoom of een politicoloog er mee bedoelt.

  Jullie hebben in feite als het om dit soort onderwerpen gaat een hele eigen taal ontwikkeld door de begrippen die jullie gebruiken een andere invulling te geven dan ze hebben in de economie of politicologie. Daarom zijn jullie ook niet in staat om economen of politicologen op de juiste wijze te begrijpen, en trekken jullie telkens de verkeerde conclusies omdat jullie alles wat ze zeggen verkeert vertalen.

  Zo kan je bijvoorbeeld diefstal goed praten door diefstal geen diefstal te noemen maar er het woord “eerlijke handel” voor te gebruiken. En zo kunnen jullie jezelf wijsmaken dat het geven van “economische hulp” altijd slecht is, omdat jullie stelselmatig ontkennen dat er ook goede vormen van economische hulp bestaan, waardoor in jullie denkbeelden het woord “economische hulp” een synoniem is voor “slechte hulp”.

  Daarom kan niemand die met beide benen in de realiteit staat, zelfs de beste econoom niet, een discussie met jullie over dit soort onderwerpen winnen. Niet omdat jullie gelijk hebben, maar omdat jullie van elke discussie een Babylonische heksenketel maken waar geen zinnig mens iets mee kan.

  Elke econoom doet zijn best om de begrippen die hij gebruikt zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de feitelijke werkelijkheid. Voor de econoom is de realiteit de norm, niet zijn eigen fantasie of zijn wishfull thinking, en daarom leert elke econoom ook om de realiteit onder ogen zien.

  Jullie daarentegen geloven in een niet bestaande werkelijkheid en hebben je eigen fantasieën over deze zelfbedachte werkelijkheid tot norm verheven, waarna jullie de gebruikte begrippen in overeenstemming brengen met jullie eigen waandenkbeelden. Waandenkbeelden waarmee jullie een werkelijkheid creëren die totaal niets meer te maken heeft met de werkelijkheid zoals die door economen in kaart is gebracht en wordt beschreven.

  Op zich hoeft dat geen probleem te zijn indien jullie de werkelijkheid als norm zouden willen aannemen, want dan ga je je denkfouten corrigeren en je denkbeelden stap voor stap in overeenstemming brengen met de werkelijkheid. Dat heet dan “leren”. Maar uit de wijze waarop jullie reageren valt duidelijk op te maken dat jullie meer waarde hechten aan jullie eigen waandenkbeelden over de werkelijkheid dan aan de werkelijkheid zelf, en laten jullie voortdurend blijken niet bereid te zijn iets te “leren” door de werkelijkheid onder ogen te zien. Daarom leven jullie in een fantasiewereld waar niemand jullie uit kan redden, zelfs Geert Wilders niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Max,

   Je maakt wederom geen één van je slogans aannemelijk, en je weerlegt ook weer geen één aspect van de realiteit om ons heen.
   Kortom, je gebruikt enorm veel woorden om helemaal niets te zeggen.

   Omdat wij allemaal meer woorden kennen dan jij doe je alsof wij "alleen maar woordjes leren". Onzin, want diverse mensen hier hebben jou heel goed uitgelegd hoe de realiteit in elkaar zit. Compleet met controleerbare feiten, heldere redeneringen en concrete voorbeelden. Die realiteit gaat veel verder dan de woordenboek-omschrijving van kapitalisme en socialisme.

   Dit is de realiteit die jij ontkent:
   - Kapitalisme leidt tot welvaart en socialisme leidt tot armoede. Jij weet geen uitzondering op die regel, daarom ga je daar nooit op in.
   - Juist anti-westerse regeringen zijn vaak het armst; dat maakt uitbuiting door het Westen onwaarschijnlijk, zeker bij wereldmachten als China en de USSR.
   - Terroristen komen veel vaker in opstand tegen rijke democratieën dan tegen armoedige dictaturen, en de terroristen worden ook altijd betaald door rijke dictators.
   - Jouw slogan dat kinderen uit de elite en de middenklasse uit "idealisme" armoede gaan bestrijden door ongelovige armen af te maken is daardoor niet alleen onwaarschijnlijk; zeker de islamitische terroristen geven zelf heel duidelijk aan wat hun echte motieven zijn.

   Ik heb wel respect voor de manier waarop je de werkelijkheid 180 graden om weet te draaien. Zo stel je dat jij door niks te bewijzen hebt bewezen dat "eerlijke handel = diefstal". Je lijkt geen experts te kennen die het met je eens zijn, en dat bewijst volgens jou dus ook dat alle experts het met je eens zijn. Je stelt dat je door nergens inhoudelijk op in te gaan hebt bewezen dat wij last hebben van "waandenkbeelden"; wij doen alsof armoede ontstaat door een complex samenspel van natuurlijke omstandigheden, overbevolking, nepotisme, wanbeleid, corruptie en oorlog. Maar jij weet dat alles de schuld is van de Wereldhandel; als bewijs voer je aan dat je daar geen concreet voorbeeld van kunt geven.

   Maar het feit dat jij niks aannemelijk maakt is geen bewijs, integendeel. Daarom ben ik het ook niet met je eens dat er zoveel mogelijk verwarring moet worden gezaaid binnen de wetenschappen, ik ga dat geen 5e keer uitleggen.

   Je komt met wat vooroordelen over mensen waar je niks van afweet. Hoewel ik het met je eens ben dat je nog veel minder van handel en van de 3e wereld afweet dan van ons, blijven je vooroordelen slechts vooroordelen; drogredeneringen die niks aantonen.

   Verwijderen
  2. Dat bedoel ik nou Dandruff, jij draait alles om en legt mij woorden in de mond die precies het tegenovergestelde zijn van wat ik heb gezegd. Ik heb nooit gezegd dat "jullie" woordjes leren, maar dat studenten dat doen die bijvoorbeeld op een universiteit ofzo (dat is een school voor hele knappe kinderen) woordjes leren, en dat jullie dat NIET doen. Dat jullie aan die woordjes een zelfverzonnen betekenis geven, waardoor jullie als het b.v. over economie gaat een andere taal spreken dan mensen die economie hebben gestudeerd, en er daarom met jullie geen zinnige discussie mogelijk is. Maar zelfs dat ben jij niet instaat te snappen.

   Om een voorbeeld te geven, een econoom zal nooit de vraag stellen "Noem eens een rijk socialistisch land", omdat een econoom die de betekenis van het woordje "socialisme" heeft geleerd weet dat dit een volstrekt onzinnige vraag is.
   Op de vraag van jou "Noem eens een rijk socialistisch land" kan ik als antwoord geven: "Nederland". Dan zullen alle Amerikaanse kapitalisten roepen: Dat klopt, Nederland is een socialistisch land en heel west Europa is een socialistisch bolwerk. Maar een Russische communist zal roepen: "Onzin, Nederland is een kapitalistisch land en Europa is een kapitalistisch bolwerk." De grap is dat ze allebei een beetje gelijk en een beetje ongelijk hebben. Maar om dat te snappen heb JIJ iets meer verstand nodig van hoe de wereld in elkaar zit en moet je sommige woordjes beter begrijpen, b.v. de woordjes kapitalisme en socialisme, en moet je bijvoorbeeld ook de verschillen kennen tussen: Communisme, Democratisch socialisme, Libertarisch socialisme, Marktsocialisme, Marxisme, Sociaal-anarchisme, Sociaaldemocratie, Syndicalisme, Revolutionair socialisme etc. etc. Dus ga eerst maar eens woordjes leren Dandruff, voordat je nog meer domme dingen roept.

   Verwijderen
  3. @Max,

   Zoals het christendom honderden kerkjes kent, zo kent het socialisme inderdaad ook honderden kerkjes, van nationaal-bolsjewisme tot anarcha-syndicalisme.
   Goed gezien, alleen; daar hadden we het niet over. Dat is hier ook helemaal niet van belang.

   De discussie ging over de vraag of ontwikkelingshulp helpt; over de vraag of het Westen verantwoordelijk is voor armoede; over de vraag of scheldwoorden jouw standpunten bewijzen; en over de vraag of terrorisme een gevolg is van armoede bij de slachtoffers van de terroristen.

   Geen een van die punten heb je aannemelijk proberen te maken, je verlegt steeds de aandacht naar vooroordelen over mensen waar je niks van afweet.

   Jij bent de enige hier die woordjes van betekenis laat veranderen, bijvoorbeeld door andersdenkenden psychiatrische ziektebeelden aan te smeren en godwins als normale scheldwoorden (en in jouw ogen dus als normale argumenten) te beschouwen.

   Ondertussen ziet de echte wereld er nog steeds precies zo uit als door mij en anderen hier beschreven. Dat ik niet ben ingegaan op al die soorten socialisme is niet omdat ik daar niks van afweet, maar omdat dat hier volstrekt irrelevant is. Het roepen van domme dingen laat ik liever aan jouw over, jij bent daar immers veel ervarener in.

   Verwijderen
  4. Elke econoom weet wat kapitalisme is en hoe dat werkt. Elke econoom weet ook wat vrije markteconomie is en hoe die werkt. Elke econoom kent ook de geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de wereldeconomie. Daarom weet, kent en begrijpt elke econoom ook hoe armoede in de wereld is ontstaan en hoe deze in stand wordt gehouden. Onder economen is hier geen noemenswaardig verschil van inzicht. Dat kan je namelijk gewoon uit een boekje leren. De discussie onder economen gaat dan ook nooit over het ontstaan van armoede, maar vooral over de vraag hoe economische problemen moeten worden opgelost, en wat er moet gebeuren om armoede te bestrijden.

   Maar Dandruff als jij al begint om de economische realiteit die door geen enkele econoom in twijfel wordt getrokken glashard als realiteit te ontkennen, dan plaats jij jezelf buiten de realiteit en is met jou een gesprek over die realiteit onbegonnen werk en een verspilling van tijd en energie. Ga eerst de werkelijkheid waarin je leeft maar eens onder ogen zien.

   Verwijderen
 56. "Want wat jullie voor “politiek correct” aanzien is in werkelijkheid niets anders dan de grondwet respecteren, de rechtsstaat handhaven "


  Rechtsstaat handhaven.
  Nivellering of algemene redistributie zijn juist de grootste bedreigingen van artikel 1 van de grondwet.

  De grondwet is geschreven met de gedachte dat elke burger door de staat gelijk behandeld dient te worden.
  Mede dankzij de PvdA, maar ook VVD en CDA, is deze wet vrijwel volledig buitenspel gezet en is deze wetmatigheid in het dagelijks bestuur eerder een uitzondering geworden. De grondwet wordt verkracht door PvdA, CDA, VVD en de rest van het toneelgezelschap.

  Gelijke plichten en rechten, gelijke behandeling aldus, het zal de 'Grote Drie' worst wezen.
  De volgende graaibeweging is richting pensioenfondsen.
  Diefstal onder het motto van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid.  "Voor de econoom is de realiteit de norm, niet zijn eigen fantasie of zijn wishfull thinking, en daarom leert elke econoom ook om de realiteit onder ogen zien"

  Geldt niet voor de meeste economen. Zeker niet voor diegenen die, door de staat opgeroepen, om op de door de staat goedgekeurde media te verschijnen.
  Als vijftien jaar geleden deze gesuggereerde realiteitszin inderdaad bij de 'mainstream' econoom zou zijn aangetroffen, dan was er nooit een "banken" crisis geweest.

  De meeste economen weten niet dat 'inflatie' een synoniem is voor 'valse munterij'.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Dandruff & sirik Ik heb gereageerd op een tekst van emeritus hoogleraar Hans Jansen. De korte discussie die ik daarna met de heer Jansen heb gehad op ik op alle fronten glansrijk gewonnen, de heer Jansen heeft namelijk niets van mijn kritiek op zijn stantpunten kunnen weerleggen, en heeft toen de discussie met mij gestaakt omdat hij weet dat hij op academisch niveau ook niet in staat zal zijn zijn standpunten met wetenschappelijk verantwoorde argumentatie overeind te houden. Bij vakgenoten en academici is dit onwetenschappelijk gedrag van de heer Jansen al jaren bekend. Elke discussie die hij wegens gebrek aan wetenschappelijk verantwoorde argumenten niet kan winnen vermijdt hij, zodat hij ten overstaan van zijn eigen vakgenoten zijn ongelijk nooit hoeft toe te geven, zoals ook hier weer is gebleken.

  Hiermee is wat mij betreft de kous af. Waarom ik geen enkele behoefte voel om op die onzin van jullie te reageren heb ik hierboven meerdere malen uitgelegd en daar blijft het bij. Net als bij voetbal of ijshockey moet ook bij een discussie bepaalde spelregels worden na geleefd om te kunnen winnen of verliezen. Mensen die zoals jullie de grootst mogelijke onzin uitkramen over de politiek en de economie, tevens mij de meest krankzinnige uitspraken in de mond leggen die ik nooit heb gedaan, en er daarbij voortdurend blijk van geven absoluut niet bereid te zijn om hun waandenbeelden te toetsen aan de realiteit, zijn mensen die alle spelrgels van een zinvolle discussie aan hun laars lappen.

  Ik geeft het ruiterlijk toe, van jullie valt geen enkele discussie te winnen, niet omdat jullie gelijk hebben of omdat iemand jullie ongelijk niet zou kunnen aantonen, maar omdat bij jullie elke bereidheid om je eigen fouten in te zien volledig ontbreekt en jullie retorisch gezien voortdurend vals spelen.

  Iemand die aan waandenkbeelden lijdt en daarom compleet malotige uitspraken doet zoals: "De grondwet wordt verkracht door PvdA, CDA, VVD en de rest van het toneelgezelschap." laat blijken dat hij het contact met de werkelijkheid is verloren en leeft in een soort van "politieke psychose". Met dit soort mensen die dit soort krankzinnige uitspraken doen is elk zinnig gesprek over de realiteit bij voorbaat uitgesloten. En daarom begin ik er niet meer aan om op dit soort idioterie inhoudelijk in te gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. @Max,

  Je hebt de discussie met Jansen qua beledigingen en scheldpartijen glansrijk gewonnen, dat klopt. Over de vraag of je daarmee Jansens ongelijk hebt bewezen verschillen we van mening.

  Overigens volkomen irrelevant. Net zo min als je het gelijk van jouw slogans aan kunt tonen door 1 "expert" die het mogelijk deels met je eens is te noemen, kun je mijn ongelijk aantonen door 1 expert die ongeveer hetzelfde zei als ik die je hebt uitgescholden te noemen.

  Je bent nooit inhoudelijk ingegaan op wat ik zei. Je komt niet verder dan vooroordelen, nep-diagnoses, scheldwoorden en nazi-vergelijkingen. En jij hebt het over "retorisch vals spelen"?

  Je zegt dat één van je slogans een "economische realiteit is" die door enkele economen wordt bevestigt. Alleen op de planeet aarde geldt die slogan toevallig niet, daarom ben je tegen het gebruik van controleerbare feiten en concrete voorbeelden in deze discussie.

  Zeg dat dan gewoon, in plaats van te doen alsof ik "krankzinnige uitspraken" (voorbeeld?) doe over zaken waar jij niks van afweet.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Naam: ....... Zalina Diato
  Beroep ....... Directeur
  Leningbedrag Ontvangen ... € 6,4 miljoen
  Rentevoet ..... 1%
  Lening bedrijf ...... AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM
  E-mail ..... aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  Mijn naam is Zalina uit Azië, ik woon hier in Linz, ik ben een grote vastgoedinvesteerder, ik ben getrouwd met een slechte man die alles heeft vernietigd dat ik heb gewerkt en voor 31 jaar heb gebouwd. Hij bracht me bankschuld en ik kon niet betalen, mijn eigendommen aan zee werden gesiez ik benaderde veel banken en geen bank stond klaar om me een lening te geven omdat ik een slechte krediet kreeg, ik dank ALLAH voor het beëindigen van mijn verdriet door AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM.Ik las een paar dagen geleden een zakelijk tijdschrift toen ik veel getuigenissen tegenkwam over het gerenommeerde kredietbedrijf dat mensen in schulden helpt en leningen verstrekt voor investeringen zonder stress zoals de commerciële banken. Ik nam de e-mail en solliciteerde, hoewel ik een grapje vond toen ik mijn lening op mijn rekening kreeg. AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM gaf me (€ 6,4 miljoen), tegen een rentetarief van 1%, ik wil iedereen die een legitieme leningfirma wil, adviseren om contact op te nemen met AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM die 100% Geniue biedt en lening garandeert. Ik heb begon mijn schuld te betalen en mijn bedrijf nieuw leven in te blazen. moge God je zegenen.

  Solliciteer op: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Mijn vriend en ik kregen een zeer serieus gevecht dat leidde tot onze breuk, ik maakte me zorgen over onze relatie omdat ik zo veel van mijn vriend hou en hem niet wilde verliezen, dus besloot ik een oplossing te zoeken op internet toen ik zag verschillende getuigenissen van mensen die Heer Bubuza bedankten voor het herenigen van hun relatie, dus nam ik onmiddellijk contact op met Heer Bubuza op WhatsApp: +1 505569 0396 en vertelde hem mijn relatieproblemen, Hij reageerde en beloofde me te helpen. Hij verzekerde me dat ik de resultaten binnen 12 tot 16 uur zal zien. Ik deed wat hij me had opgedragen, 15 uur later belde mijn vriend me huilend op en smeekte me om te vergeven en hem terug te accepteren. Lord Bubuza is geweldig en ik kan niet stoppen hem te bedanken. Neem contact met hem op voor hulp via WhatsApp: +1 505 569 0396 of via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Mijn vriend en ik kregen een zeer serieus gevecht dat leidde tot onze breuk, ik maakte me zorgen over onze relatie omdat ik zo veel van mijn vriend hou en hem niet wilde verliezen, dus besloot ik een oplossing te zoeken op internet toen ik zag verschillende getuigenissen van mensen die Heer Bubuza bedankten voor het herenigen van hun relatie, dus nam ik onmiddellijk contact op met Heer Bubuza op WhatsApp: +1 505569 0396 en vertelde hem mijn relatieproblemen, Hij reageerde en beloofde me te helpen. Hij verzekerde me dat ik de resultaten binnen 12 tot 16 uur zal zien. Ik deed wat hij me had opgedragen, 15 uur later belde mijn vriend me huilend op en smeekte me om te vergeven en hem terug te accepteren. Lord Bubuza is geweldig en ik kan niet stoppen hem te bedanken. Neem contact met hem op voor hulp via WhatsApp: +1 505 569 0396 of via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen