Alternatieve sharia-kunde

Dinsdagavond 4 juni 2013 vond er een debat plaats over de sharia in het Westen, tussen Afshin Ellian en Maurits Berger, in de Lorentzzaal van het voormalige Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden.

Beide geleerden zijn hoogleraar aan de Leidse Universiteit. Beide geleerden lopen over van charme en vriendelijkheid. Dat is goed en mooi. Maar het onderwerp leent zich eigenlijk meer voor het kraken van een paar harde noten. Hoe is het mogelijk dat dit niet gebeurde? Charme en vriendelijkheid hoeven dat echt niet in de weg te staan.

Ik geef graag toe dat het mogelijk af en toe wel gebeurd is, maar
de geluidsinstallatie en akoestiek waren zo slecht dat met name wat het publiek zegde, niet goed te verstaan was. Mocht ik daardoor iets gemist hebben, mijn excuses. Aan de andere kant, een echte universiteit hoort zoiets professioneel te organiseren. Vragenstellers hadden bijvoorbeeld in een rij naast het spreekgestoelte opgesteld kunnen worden zodat ook zij, één voor één, van dat wonder van westers vernuft, de geluidsinstallatie, gebruik zouden hebben kunnen maken.

Wie op school meetkunde heeft gehad, weet dat meetkunde gebouwd is op axioma’s. De klassieke schoolmeetkunde is gebouwd op een aantal klassieke axioma’s die worden toegeschreven aan Euclides, ± 300 voor Christus. In het Engels heet dit soort meetkunde dan ook Euclid. Met andere axioma’s krijg je een alternatieve wiskunde.

Op dezelfde manier zijn de axioma’s die je toepast op de sharia, bepalend voor het soort sharia-kunde dat je vervolgens ontwikkelt. Als je axioma’s afwijken van wat daadwerkelijk en waarneembaar het geval is, krijg je een afwijkende alternatieve sharia-kunde voorgeschoteld die niet rijmt met de werkelijkheid in de rechtszaal, bij de notaris of op straat.

Het sharia-debat in Leiden was gebaseerd op zes axioma’s. Geen van deze zes was juist. Het eerste axioma luidde dat in een vrij land vrije burgers vrijheid van het sluiten van contract hebben, en dat het vrije burgers dus ook is toegestaan contracten volgens de sharia te sluiten. Dat axioma ziet er vrij goed uit, en er zijn een beperkt aantal terreinen waar het inderdaad van toepassing kan zijn, bijvoorbeeld bankieren. Maar het familierecht (erfenis, huwelijk, echtscheiding, voogdij) van de sharia is dermate vrouwvijandig, dat het in strijd is met de regels vervat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en (vooral bij echtscheiding) ook met de Nederlandse wet en openbare orde. Een axioma dat alleen maar af en toe van toepassing kan zijn, dit ter beoordeling van beroepsmoslims of andere deskundigen, is geen goed axioma.

Het tweede axioma luidde dat bij bemiddeling in conflicten de sharia een vrijwillige keuze van de conflictpartijen moet kunnen zijn. Dit is, wanneer een van de conflictpartijen moslim is, niet mogelijk. Een moslim die de sharia afwijst en verklaart liever ander recht toegepast te zien, heeft het vergrijp ‘uittreding uit de islam’ gepleegd, een vergrijp waar zware formele en informele straffen op staan. Dit sluit vrijwilligheid nagenoeg uit.

Het derde axioma luidde dat de toepassing van de sharia een intern islamitische zaak is, net zoals bijvoorbeeld het Katholieke canoniek recht. ‘Katholiek canoniek recht’, dat klinkt inderdaad een beetje muf, en laat die rare roomsen maar, zou je dan denken. En dus ook de moslims, want roomsen en moslims hebben gelijke rechten. Maar helaas, de sharia is helemaal geen intern islamitisch recht, de sharia telt een onoverzienbare menigte van regels die uitsluitend van toepassing zijn op wie geen moslim is. De sharia gaat daarbij uit van de maatschappelijke suprematie van de islam, met vervelende gevolgen voor wie nog geen moslim is.

Het vierde axioma luidde dat de regels van de sharia door mensen gemaakt zijn, en dus veranderd kunnen worden. Dat is feitelijk juist, maar er is geen beroepsmoslim die het daarmee eens is. Iemand die gelooft dat de sharia mensenwerk is, zal nimmer als een gezaghebbend lid van een shariarechtbank worden benoemd of geaccepteerd. Beroepsmoslims en islamitische religieuze leiders beschouwen de sharia-regels als de goddelijke wet.

Het vijfde axioma luidde dat de sharia gewoon een rechtssysteem is, vergelijkbaar met het onze. Dat is maar gedeeltelijk juist. De sharia maakt onderscheid tussen wat verplicht, aanbevolen, geoorloofd, afgeraden en verboden is. Zal de Qadi de (strengere) aanbevolen opinie niet toch maar volgen? Dat is onvoorspelbaar. Geleerden uit vroegere generaties spraken daarom vaak van ‘plichtenleer’.

Ook zijn, anders dan bij ons, in de sharia de vergrijpen zo ruim gedefinieerd dat er voor de verdediging meestal geen beginnen aan is. De sharia kent dan ook geen advocaten en geen hoger beroep. Dit is met name lastig als de Qadi (‘rechter’) een vonnis velt waarvoor in de geleerde juristische handboeken ergens wel een rechtvaardiging te vinden is. Goed, bij een andere interpretatie zou het anders gaan, maar de Qadi heeft al gevonnist, het vonnis is al geldig en voltrokken, klaar is kees.

Het zesde axioma luidt dat er ergens een shariawetboek te vinden is, precies zoals er Nederlandse wetboeken te vinden zijn. Er zijn voor de sharia wel rechtsgeleerde werken waar van alles in staat, maar er is geen code te vergelijken met de Code van Napoleon. Uiteraard deelden de twee geleerden dit zesde axioma niet, want zo ver staan ze nu ook weer niet van de werkelijkheid af. Maar voor het publiek zoude ik niet graag mijn hand in het vuur willen steken.

Toch was het een veelbelovende bijeenkomst, met een goed glas wijn na. Laten we hopen dat de beide geleerden, of wellicht anderen, ook eens willen discussiëren zonder zijden handschoenen, en in het volle licht van de realiteit. Misschien zou dan ook de bevreemdende stelling van Maurits Berger aan de orde kunnen komen, die luidt dat de sharia voor 95% gelijk is aan ons recht. Wie wil niet graag de berekeningen zien die aan die stelling ten grondslag liggen.

Maar misschien moeten we niet te veel meer verwachten van een universiteit die financieel mede afhankelijk is van giften van islamitische heersers, en waar de hoofddoekjes zo’n belangrijk deel van het studentenbestand vormen. De Leidsche universitaire alternatieve shariakunde is een stuk veiliger dan de echte.

23 opmerkingen:

 1. Schaamteloze aangelegenheid lijkt (Was er niet), me zo:

  Hendrik Antoon Lorentz (Arnhem, 18 juli 1853 – Haarlem, 4 februari 1928) was een van Nederlands grootste natuurkundigen en winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde 1902. Hij ontving de Nobelprijs samen met Pieter Zeeman voor hun onderzoek naar de invloed van magnetisme op spectraallijnen: het Zeemaneffect. Lorentz deed vooral theoretisch onderzoek naar de elektromagnetische eigenschappen van materie: zijn elektronentheorie. Hij kwam tot de veronderstelling, dat de afmeting van voorwerpen beïnvloed wordt door hun snelheid (de lorentzcontractie) evenals hun massa. Ook nam hij aan dat de lichtsnelheid de hoogst mogelijke snelheid is. Daarmee legde hij de basis voor de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein. Lorentz was de nestor van de natuurkundigen in zijn tijd: Einstein keek tegen hem op. De lorentzkracht op een stroomvoerende draad of geleider in een magneetveld is naar hem vernoemd, evenals de Lorentz-Lorenz-formule voor de brekingsindex en de lorentzverdeling uit de statistiek

  dynamo
  elektromotor
  beeldbuis in televisie
  synchrotron
  railgun
  massaspectroscopie
  Hall-effect
  Lorentzcontractie
  Lorentzfactor
  Lorentzkracht
  Lorentztransformatie
  Lorentzsluizen (IJsselmeer)

  In 1911 ontdekte Heike Kamerlingh Onnes dat zuivere metalen – zoals kwik, tin en lood – bij extreem lage temperaturen supergeleidend worden.
  De instrumenten die Heike Kamerlingh Onnes voor zijn experimenten liet vervaardigen, zijn nog steeds te bezichtigen in Leiden, in het Boerhaave Museum. De vloeibaar-heliumopstelling staat in het Kamerlingh Onnes Laboratorium in het Bio Science Park in Leiden.
  Toen Albert Einstein net afgestudeerd was, solliciteerde hij bij Kamerlingh Onnes naar een baan. Kamerlingh Onnes heeft deze briefkaart zelfs nooit beantwoord. Later is Einstein mede door de inspanningen van Kamerlingh Onnes toch naar Leiden gehaald als bijzonder hoogleraar.  Zouden de dommerdjes het bovenstaande in gedachten hebben gehad of er ooit van gehoord ?

  Schaamteloos.


  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Het eerste axioma luidde dat in een vrij land vrije burgers vrijheid van het sluiten van contract hebben, en dat het vrije burgers dus ook is toegestaan contracten volgens de sharia te sluiten."

  "... dat het in strijd is met de regels vervat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,..."

  Bij mijn weten is er op geen enkel moment maar zelfs overwogen om het voorstel tot binding met UVRM aan het Nederlandse volk (Law) voor te leggen. URVM is moderne aangeprate kletskoek (Legislation), waarbij de "U" alleen al op de lachspieren werkt.
  Voor meer geleerde acrobatiek zie Hayek's "Law,legislation and liberty"

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ sirik: geheel mee eens. mijn zin loopt dan ook door 'maar ook [in strijd] met de Nederlands wet', enz.

   Buitenstaanders zijn nu eenmaal eerder onder de indruk van de 'kosmopolitische' Universele Verklaring v/d Rechten van de Mens dan van het 'provinciale' Nederlands recht.

   Verwijderen
  2. Het Nederlands recht heeft, onder andere beginnend met "de Acte van verlathinghe", dat een inspiratiebron was voor de USA "declaration of independence" en het werk van Grotius, bijdragen aan de wereld geschonken.
   Daarom kan ik er niet goed tegen dat Nederland, klein als ze is, soms afgedaan wordt als kikkerland.

   Verwijderen
 3. Maurits Berger is vooral bekend om zijn stelling dat de sharia voor 95% (ook wel 98%) gelijk is aan het Nederlands recht. Hij heeft herhaaldelijk het verzoek gekregen dat percentage te onderbouwen maar heeft dat nooit gedaan. Twee jaar geleden diende ik een klacht in tegen Maurits Berger bij de Universiteit Leiden. In de toelichting op die klacht schreef ik onder andere:

  Ik heb zelf rond 30 jaar geleden Wiskunde gestudeerd in Leiden. Terugkijkend ben ik zeer tevreden over die opleiding. Ik leerde bij het practicum Natuurkunde en bij Numerieke Wiskunde dat we getallen die we noemen altijd goed moeten onderbouwen, en dat we daarbij zelfs een nauwkeurigheid moeten opgeven. Het valt me erg tegen dat een Leidse hoogleraar deze wetenschappelijke werkwijze tegenwoordig blijkbaar aan zijn laars kan lappen.

  Het is een grote schande dat sharia-charlatan Berger uitgerekend in de Lorentzzaal in het Kamerlingh Onnes gebouw zijn boek presenteert. Lorentz en Kamerlingh Onnes waren de grootste Leidse wetenschappers tot nu toe. Beiden ontvingen zij de Nobelprijs voor de Natuurkunde, in 1902 en 1913. Wanneer zij getallen produceerden gaven zij daar een onderbouwing voor.

  Sowieso is het een vernedering dat de rechtenfaculteit het Kamerlingh Onnes-gebouw in bezit heeft, plus ook nog de prachtige sterrenwacht. En dan komt nota bene in de Lorentzzaal, waar ik 32 jaar geleden college kwantummechanica volgde, zo'n @$#%@#% te spreken.

  Zie ook "Fopwetenschappers en het Gastheer-Parasiet-Model"
  http://climategate.nl/2011/09/19/fopwetenschappers-en-het-gastheer-parasiet-model/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Toen ik las van de bewering van Berger, ‘dat de sharia voor 95% gelijk is aan het Nederlands recht’, ik er van uitging dat hij dat kon beargumenteren en onderbouwen.

   Naar mijn weten heeft hij dat nooit gedaan, zodat hij mijns inziens gecategoriseerd kan worden in de duistere wereld van de Diederik Stapels.

   Verwijderen
  2. De Stapelcategorie is niet van toepassing op Berger.
   Diederik Stapel had gemerkt dat zijn onderzoekjes nutteloos waren: na publicatie kwam er geen bevestiging van anderen, en verdwenen ze uit beeld. Hij voerde een soort efficiëntieslag uit door de data te gaan verzinnen. Niet netjes natuurlijk maar zijn werk richtte eigenlijk geen maatschappelijke schade aan.
   Berger heeft daarentegen met zijn verzinsels het Mohammedanisme veel mooier voorgedaan dan het is. Veel mensen geloven Bergers uitspraken, en Berger heeft nooit gerectificeerd. Hij heeft zodoende een enorme maatschappelijke schade veroorzaakt.

   Verwijderen
  3. Toch hebben types als Berger en Stapel, maar er zijn er nog veel meer, hun nuttig functie.
   Zij maken, ongewild wellicht, duidelijk welke harlekijnen hen volgen.
   En dat scheelt.

   Wat de sharia-rechtbanken/rechtsysteem wèl gemeen hebben met die van ons, is dat zij beiden autoritair zijn en liefst geen tegenspraak dulden (Zie de horzel van Socrates)
   Beiden vertegenwoordigen het 'wettig gezag', "Het Pluche".
   Beiden straffen om indruk te maken en beiden hebben een opsporingsapparaat dat aan de kant staat van het 'wettig gezag'.
   Beiden rechtssystemen achten wetten tot in het oneindige geldig. dwz dat enige verandering, correctie, louter via de procedures van 'het wettig gezag' loopt.
   Beide systemen dulden geen burgelijke inmenging, kennen geen volksreferendum en vragen niet beleefd of de rechtbank wel erkend wordt door diegenen die berecht worden.

   Beiden systemen zijn ook onnodig ingewikkeld, complex, waardoor de eenvoudige burger, keurig op afstand wordt gehouden.
   Ik geef hier zelfs de sharia een streepje voor, daar er geen advocaat om de hoek komt.
   Het is toch schandalig, immoreel, dat de eigenaar en de schrijver van de wet, de burger, noodzakelijker wijs gedwongen is hulp in te moeten roepen van een advocaat, vanwege de complexiteit en onduidelijkheid.


   Dus.
   Zo makkelijk komen we er niet vanaf.

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. Moeder Aarde: "Biodiversiteit neemt, van de evenaar naar de polen, af." (S. Kroonenberg)

   Verwijderen
  6. Andre van Delft,

   U schreef:
   "Fopwetenschappers mogen zich hoogleraar noemen, en krijgen hetzelfde salaris als een echte bèta-professor (bèta = wiskunde + natuurkunde + sterrenkunde + scheikunde). ..."

   En daarna volgen er drie mogelijke oplossingen.

   Helaas heeft u gelijk en helaas begaat u dezelfde fout. Uw mes gaat niet diep genoeg.
   Uw voorstellen roepen enkel nieuwe commissies, dan wel nieuw beleid door commissies in het leven. U stelt voor om het monster nieuw leven in te blazen om die vervolgens te gaan bestrijden.

   De kern van corrupt beleid is een gebrek of een gemis aan verantwoordelijkheid. Altijd !
   Wie betaalt hier de rekening? Niet de disfunctionerende Leraar/leerling. Niet de bestuurders van de leerinstelling.

   Ook de Nederlandse leerinstellingen gaan ten onder aan een gebrek van concurrentie, zeg maar aan een gebrek aan meedogenloze kritiek, scherpe inzichten.

   Wetenschap, zou u toch moeten weten, is een zichzelf organiserend systeem, waarbij vrijheid en keuzemogelijkheden absolute voorwaarden zijn. (Taal, kunst en economie, zijn een andere voorbeelden) Die voorwaarden zijn uitgehold ! Er is een chronisch gebrek aan concurrentie. Immers alles wordt betaald door de staat. En de het recht op het heffen van belastingen is zonder limiet. Falen is uitgesloten, succes een keuze.

   Wetenschap ontstaat door verschil van competitieve inzichten, concurrentie èn gezamelijke vrijwillige acceptatie van onweerlegbare (eind)conclusies en zonder geweld. Er is hier geen (hiërarchisch) bureaucratisch systeem nodig! Geen keuringen van eigen vlees. Geen rechter, geen autoriteit, geen hegemonie, geen majoriteit(!),geen diploma's noch certificaten of licensies, geen (statelijke) normen, maar vrijheid (veiligheid) en inzicht.

   Hoe nu dit alles op te lossen, te bereiken? Zie mijn reactie waarin voorgesteld wordt om universiteiten, leerinstellingen in het algemeen, tot particulier bezit te laten worden en deze te laten opereren onder vrije markt condities. Dus geen verplichting van het accepteren van leerlingen. Voor de ouders van de leerlingen zou hetzelfde moeten gelden, geen staatsvangnet, geen kans op niet-falen. Geen verplichting tot het volgen van onderwijs. Alles gericht op het keurig opvoeden, naar eigen inzicht, van kinderen, anders missen ze de boot. (Een ander voorstel is om gepensioneerden onafhankelijk te maken/ (laten worden) van de staat, maar meer van de kinderen. Daar AOW een verborgen belastingheffing is. Maar dit onderwerp valt hier buiten). Men mag kiezen. De sollicitant wordt aangenomen na het overleggen van òf een brief van goedkeuring en waardering van H. Jansen òf die van Berger.
   Einde aan ectoparasitisme.

   Kortom een systeem waar falen niet beloond wordt, maar met gebakken peren, zeg maar haram

   Verwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Iemand die gelooft dat de sharia mensenwerk is, zal nimmer als een gezaghebbend lid van een shariarechtbank worden benoemd of geaccepteerd. "


  Dat is bij ons ook zo.
  Het is de staat die beslist, op welke gronden dit gebeurt blijft schimmig, wie de baas van de club, de president van de rechtbank mag zijn. De kans dat een staatsgevaarlijke gek of een sublieme geest ooit tot rechter zal schoppen, blijft dan klein. Pluche viert hoogtij. De staat beslist, de burger aan de zijlijn. (Mosko kan er over meepraten?) Ook in hoger beroep wordt men geconfronteerd met ongekozen onbekenden, geselecteerd uit een onbepaalde duistere kliek.
  In de middeleeuwen had men ondergrondse gangenstelsels tussen collega machthebbers om zaakjes onderling te regelen. Nu is een mobieltje meer dan voldoende.

  Heike en Hendrik zouden er trouwens een moord voor willen doen om in bezit te komen van de rekencapaciteit dat een zo'n puberale elektrische oorwarmer in zich heeft....Voor de gehele afdeling... voor belangrijk wetenschappelijk werk.
  [zucht]


  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hoe zit het met het joods recht? Wordt dat hier toegepast? Is het vergelijkbaar?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Willem 11:06

   Een ijzerstraffe vraag.
   Een gekend joods geleerde was Professor Meijers.
   Hij stelde dat een zogenoemd "ligurisch" recht ten grondslag lag aan ons recht in de middeleeuwen.

   Verwijderen
  2. Zie Google en de naslagwerken onder 'Dina de-Malkhuta Dina' voor het joods recht.

   Verwijderen
 7. Er is iets grondig mis met de wetenschappelijke wereld. Als je als hoogleraar in een publicatie een stelling doet en die niet onderbouwt zou de universiteit of het tijdschrift dat dit publiceert dit artikel moeten weigeren als zijnde onwetenschappenlijk.

  De universiteit in Leiden is hier blijbaar de grondbeginselen van de wetenschap vergeten. Maurits Berger geeft met dit soort publicaties niet alleen zichzelf maar ook de universiteit van Leiden een slechte naam.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "De universiteit in Leiden is hier blijkbaar de grondbeginselen van de wetenschap vergeten. Maurits Berger geeft met dit soort publicaties niet alleen zichzelf maar ook de universiteit van Leiden een slechte naam."

  Dat kan niet. Een universiteit is niet in staat iets te kunnen onthouden en dan kun je ook niets vergeten.
  Mensen kunnen dat.
  Op de uni werken mensen en deze mensen zullen moeten presteren anders leveren ze geen goed product en geen product geen inkomsten.
  Dat wil zeggen als het in een vrije markt zonder subsidie opereert. En dat is helaas niet het geval.
  Universiteiten zijn namelijk altijd gegarandeerd van inkomsten dankzij belastingen en politieke doelstellingen. En garanties tot succes leiden altijd tot decadentie. Griekenland is zo'n probleem op dit moment, nadert gevaarlijk de afgrond maar weet zich verzekerd van EU-belastinggelden, want Griekenland dient gered te worden. Het gaat dus van kwaad tot erger.
  Met de universiteiten is dat idem dito. Als een universiteit geen prestatie moet leveren om niet in haar bestaan bedreigd te worden, kun je, ik doe even gek, zelfs een D. Stapel tot hoogleraar benoemen. Immers het zuurverdiende belastinggeld verdiend door mensen met bewezen talenten, ligt te popelen om verkwist te worden. En hoogleraren van nix leveren ook geen goede producten en dus is studeren tijdverspilling.
  Echte hardwerkende, ambitieuze bollebozen zullen meer en meer dergelijke uni's mijden en afscheid nemen van Europa.
  Dus wat moet er gebeuren ?
  Vrije marktwerking voor universiteit, voor studenten geen steun van de overheid, maar via particulier initiatief.
  Hoogleraren moeten weer kwaliteit gaan leveren en studenten moeten maar zien of ze de investering er uit halen.
  Terug naar af, want zo is het ooit begonnen. Goedkoop en hoge kwaliteit.
  marktwerking; geen politieke doelstellingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Als moslim ontkom je niet aan de sharia. Dat is de reden waarom Maurits Berger zoekt naar een acceptatie.
  Het belangrijkste probleem is dat de Islam geen vrijheid van godsdienst kent. Berger verwoordt dat niet rechtstreeks in zijn 'Klassieke sharia en vernieuwing', maar brengt daarin wel tot uitdrukking dat de islam (beperkte) rechten geeft aan kerkgenootschappen, maar niet aan de individuele leden daarvan. Over dat onderwerp mag in Nederland wel eens flink worden nagedacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wie wil weten wat er in werkelijkheid van de rechten van kerkgenootschappen terecht komt wanneer de meerderheid in een land het islamitische geloof aanhangt, moet maar eens "kerk in nood" intypen in Google en vervolgens kiezen voor Nieuws Midden Oosten.

  Men kan het de opstellers van de Nederlandse grondwet niet kwalijk nemen dat zij bij de formulering van art. 6 het niet nodig hebben gevonden voorwaarden aan een godsdienst te stellen. Tweehonderd jaar geleden was het voor de staatsrechtgeleerden kennelijk ondenkbaar dat de meerderheid van de gelovigen in Nederland ooit moslim zou zijn. Nu ziet zelfs de vice-voorzitter van de Raad van State dat het aantal moslims in ons land zo snel groeit dat het de volgelingen van de profeet Mohammed in de toekomst mogelijk wordt om democratisch de sharia in te voeren: dan wordt art. 6 Gw gewoon buitenwerking gesteld met dank aan degenen die omwille van de multiculturele heilstaat niet hebben willen zien dat de Islam geen vreedzame godsdienst is maar een inherent intolerant en gewelddadig geloof. Wie niet wil dat zijn kleinkinderen hetzelfde lot wacht als de Kopten in Egypte of de Christenen in Irak en Syrië, doet er m.i. verstandig aan de volgende keer te stemmen op een andere partij dan de partijen (*) die middels een motie van mevr. drs. Halsema hebben laten weten de islamisering van Nederland niet te willen voorkomen.

  (*) alle partijen m.u.v. de SGP en de PVV.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Naam: ....... Zalina Diato
  Beroep ....... Directeur
  Leningbedrag Ontvangen ... € 6,4 miljoen
  Rentevoet ..... 1%
  Lening bedrijf ...... AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM
  E-mail ..... aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  Mijn naam is Zalina uit Azië, ik woon hier in Linz, ik ben een grote vastgoedinvesteerder, ik ben getrouwd met een slechte man die alles heeft vernietigd dat ik heb gewerkt en voor 31 jaar heb gebouwd. Hij bracht me bankschuld en ik kon niet betalen, mijn eigendommen aan zee werden gesiez ik benaderde veel banken en geen bank stond klaar om me een lening te geven omdat ik een slechte krediet kreeg, ik dank ALLAH voor het beëindigen van mijn verdriet door AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM.Ik las een paar dagen geleden een zakelijk tijdschrift toen ik veel getuigenissen tegenkwam over het gerenommeerde kredietbedrijf dat mensen in schulden helpt en leningen verstrekt voor investeringen zonder stress zoals de commerciële banken. Ik nam de e-mail en solliciteerde, hoewel ik een grapje vond toen ik mijn lening op mijn rekening kreeg. AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM gaf me (€ 6,4 miljoen), tegen een rentetarief van 1%, ik wil iedereen die een legitieme leningfirma wil, adviseren om contact op te nemen met AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM die 100% Geniue biedt en lening garandeert. Ik heb begon mijn schuld te betalen en mijn bedrijf nieuw leven in te blazen. moge God je zegenen.

  Solliciteer op: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen