Alle afvalligen op een vierzitsbank

Zo’n tien-vijftien jaar geleden kende ik nogal wat moslims die niets meer van de islam geloofden die genuanceerd over de islam dachten. Waar zijn ze allemaal gebleven? De een is met een Pool getrouwd en katholiek geworden, de ander is naar Amerika, weer een ander is gewoon zo maar katholiek geworden, er is er een aan maagkanker overleden, hij juicht nu voor de troon van de Allerhoogste. Een is ook katholiek geworden, maar ook daar weer uitgetreden omdat de kerk zijns inziens de islam onderschatte. Met anderen ben ik het kontakt wat kwijt geraakt, mogelijk door mijn steeds ongepastere opstelling en doordat ik in Amsterdam nu eenmaal minder moslims tegenkom dan toen ik in Egypte woonde.

Tijdens een gesprek met Pim Fortuyn in het programma Buitenhof van de staatstelevisie, niet zo lang voor Fortuyn vermoord werd, beweerde ik dan ook dat de moslims, ook in Nederland, bezig waren te seculariseren, wat dat ook betekenen moge; maar in ieder geval niet islamitisch-vromer en activistischer
aan het worden waren. Dat had ik fout gezien. Sinds het begin van deze eeuw krijgt de islam juist meer en meer greep op moslims. Meer en meer moslims onderwerpen zich aan de eisen die de islam stelt. (Zie de shariahandboeken voor wat die eisen zijn, de koran kan daar wel iets maar niet genoeg bij helpen.)

Die niet meer zo gelovige moslims destijds vertelden bv. dat als het veilig zou zijn om uit de islam te treden, dat de islam dan ‘als een ballon zou leeglopen’. Helaas kan het niet worden getest of dat juist is, want het is nog steeds niet veilig om uit de islam te treden als je binnen de islam bent geboren, of je vrijwillig of anderszins tot de islam hebt bekeerd.

Maar wat is er in de jaren sinds 2000 dan toch gebeurd, even afgezien van Nine-eleven, de oorlogsverklaring van 11 september 2001? Wat Nederland aangaat, is het belangrijkste waarschijnlijk dat er via steeds meer organisaties steeds meer beroepsmoslims op de moslims zijn losgelaten, vaak met subsidies van allerhande overheidsinstellingen, en die beroepsmoslims hebben hun kudde weer in het gareel weten te brengen.

Een knappe prestatie, daar gaat niets van af, maar kennelijk voorzag Pim Fortuyn dat wel, en ik niet. Die terugkeer tot de islam vraagt om degelijk academisch onderzoek, maar voorwaar voorwaar ik zeg u, zulk onderzoek zal er niet komen. Alleen policor onderzoek komt in aanmerking voor financiering. Onderzoek dat niet alleen vragen beantwoordt maar ook vragen oproept, please, niet doen. Niet ‘aan onze faculteit in ieder geval, wij willen geen studenten kwijt raken’.

In Egypte is het tussen alle revoluties en lentes door nu even pauze, en tijdens die pauze, ging het bericht, heeft de nieuwe Egyptische overheid 55.000 beroepsmoslims opgepakt, omdat ze het sharia-fundamentalisme van de MoslimBroederschap predikten. Als Israel maar 55 beroepsmoslims zou oppakken, in plaats van 55.000, zouden de Nederlandse staatsmedia en Mevrouw G. Duisenberg het over niets anders hebben, maar het terugzoeken van het berichtje over die 55.000 is nu al lastig. Meten met twee maten, heet dat.

Het probleem waar het Westen mee wordt geconfronteerd, is dat competente beroepsmoslims overal ter wereld druk bezig zijn het sharia-fundamentalisme in te voeren. Nigeria, Egypte, Mali, Soedan, Pakistan, Amerika, Amsterdam, Tilburg & Den Haag, Syrië, Egypte, Libië, Tunesië, de Kaukasus, Zuid-Thailand, de Filippijnen, welke bladzij van de atlas je ook opendoet, het is raak. 

Inhoudelijk is het sharia-fundamentalisme te hol om waar te zijn, maar taktisch en strategisch zijn de beroepsmoslims de rest van de wereld volledig de baas. Het westerse dedain jegens godsdienst maakt dat gewone westerse politici de mogelijke gevaren niet zien. Op zich is dat dedain wel een sympathiek trekje, maar dit is niet het moment voor koddige opvattingen en dedain. ‘Afvallig’ worden is gevaarlijker dan ooit. ‘Islamofobie’ en islamkritiek, daar wordt ook door westerse overheden streng justitieel en politioneel tegen opgetreden. Het is gewone moslims niet kwalijk te nemen dat ze eieren voor hun geld kiezen.

Kort na de eeuwwisseling was ik op een Congres, ergens in Midden-Europa, waar alle aanwezige openlijke afvalligen op de foto zouden gaan samen met de schrijver van het boek ‘Waarom ik geen Moslim ben, een zekere Ibn Warraq. (Die naam is een pseudoniem. Waarom toch?) Het was heel hilarisch, heel gezellig. Gevulde fonkelende glazen. Maar toen de fotograaf zijn camera spande, bleek toch dat alle afvalligen samen op één vierzitsbank pasten.

Als zelfs in zo’n gezelschap enige behoedzaamheid in acht werd genomen, wat kunnen we dan verwachten voor de rest van de wereld. Maar eens goed nagaan hoe die beroepsmoslims dat nu klaarspelen, zou dat geen verstandig plan zijn?

55 opmerkingen:

 1. In deze achtergrond verklaarde beroepsmoslim Arnoud van Doorn (zo geschift kan gewoon niemand zijn, deze man moet wel geld krijgen uit zijn idoolstaat Saoedi Arabië waar hij als een held werd behandeld) in een interview ("de doodstraf voor ex-moslims is geen exces" en daaraan toegevoegd "integendeel"). Dat was ook geen reden voor de "partij van de eenheid" om hem in de Haagse gemeenteraads fractie toe te laten. Nazi's zijn het.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De kennis over islam bij de gewone man of vrouw op straat is bedroevend laag. Waar WO2 en de holocaust op school onderwezen moeten worden is de nulde wereldoorlog WO0 (de jihad) geen onderwerp op school.

  Dit is vreemd. WO2 heeft 72 miljoen mensen het leven gekost is is nu voorbij.

  WO0 gaat nog steeds door, heeft volgens http://www.politicalislam.com/tears/pages/tears-of-jihad/ de jihad al aan 270 miljoen mensen het leven gekost.

  In het nieuws worden er expres steeds andere namen gegeven aan jihad strijders waardoor mensen het verband met de islam niet zien. Zo hebben we soenieten, sjiieten, salafisten, islamisten, moslim extremisten, Al Qaeda aanhangers, het moslim Broederschap en wat al niet meer als benamingen voor strijdende jihadisten die echt dezelfde oorlog voeren.

  Ook worden jihad aanvallen gewoon uit het nieuws gehouden. De jihadistische aaanval op een boeddhistisch klooster dit jaar heb ik niet in het nieuws gezien.

  Als ik mensen confronteer met de dood ongelovigen passage waar je ze maar aantreft uit de koran kijken ze me ongelovig aan. Dat Hamas om die reden gezworen heeft om Israel te vernietigen is een link die bijna niemand legt.

  De nulde wereldoorlog (jihad) zou verplicht op scholen en ook in journalistieke en historische opleidingen onderwezen moeten worden.

  Dus WO0 622 tot heden, 270 miljoen slachtoffers.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De oorzaak van die oorlogen is afkomstig van de staat ( met name de bekende bende van vier: Frankrijk, V.K., U.S.A., Rusland). Het is de staat dat oorlogszuchtig is, zie triggerhappy Timmerfrans. Maar ook pvda-dictatortje Samsom: "Er moeten minstens vier JSF toestellen beschikbaar zijn voor missies in het buitenland."
   De Nederlandse burger wordt dus gedwongen om permanent en sowieso(!) burgers van andere landen, waar dan ook, te bedreigen of daadwerkelijk te vermoorden. ( fatsoen moet je doen, internationale solidariteit, enz., enz.)
   En dan kloppen wij op onze borst omdat wij trots zijn op onze vrijheid en democratie. Teiltje, svp !

   Het onoplosbaar probleem voor de islam is vrijheid en wij verwaarlozen die.

   Als je mensen op de schaduwkanten van de islam moet wijzen, hoort dat niet op het credo van de islam maar is het resultaat van een kundige en succesvolle staatspropaganda door policor, bekostigd door de slachtoffers.

   Verwijderen
 3. "Maar eens goed nagaan hoe die beroepsmoslims dat nu klaarspelen, zou dat geen verstandig plan zijn? "

  Zie maffia.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het probleem waar het Westen mee wordt geconfronteerd, is dat de staten overal ter wereld druk bezig zijn vrijheden en bezit van burgers te ontnemen. De overheden handelen niet indachtig het belang van de burger. Nigeria, Canada, Duitsland, Soedan, Pakistan, Amerika, Amsterdam, Tilburg & Den Haag, Syrië, Egypte, V.K., Rusland, de Kaukasus, Japan, de Filippijnen.

  Welke bladzij van de atlas je ook opendoet, het is raak.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hans Jansen zegt : "‘Islamofobie’ en islamkritiek, daar wordt ook door westerse overheden streng justitieel en politioneel tegen opgetreden."

  Inderdaad.
  Zonet kwam ik het volgende berichtje tegen :

  "Danish-Iranian artist convicted of racism"
  http://tinyurl.com/mez7yj7

  Niks raciaals te bekennen in dat hele bericht, het ging alleen maar om de islam, maar dan toch veroordeeld worden wegens "racisme"...

  Het is (en blijft) onbegrijpelijk, bizar en verbijsterend.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Aan J. Morika 8:46

  U kwam een bericht tegen.
  U gaat daarvan uit dat de nederlandse lezer de engelse tekst verstaat.
  Zulks getuigt van een groot vertrouwen in de taalkundige vaardigheden van de bezoekers van Hoeiboei.
  Gans ongelijk kan ik u niet geven.
  Zo is één van de gasten van Hoeiboei hoogleraar in de Romaanse talen in bijzonderheid van het Spaans.
  Dat ik poge om het engelse woord "convicted" te vertalen in het nederlands.
  Ik vermoed dat zulks wil zeggen: "wettelijk en overtuigend schuldig bevonden".
  Omtrent de betekenis van het woord "racisme " daarover is veel verwarring des geestes.
  Het is waar hetgeen ge schrijft, mensen die onaangename dingen zeggen of schrijven over de Islâm behoeven daarom geen racist of sadist te zijn.
  In de kwal-krant de Nieuwe Rotterdamse Courant stond eind jaren '80 een opstel met het opschrift:
  Rassenrellen in India.
  Het ging om gevechten tussen Hindoe's en Muzelmannen.
  Wanneer men een Procureur des Konings of een rechter benadert zal hij of zij u vermoedelijk verwijzen naar de jurisprudentie omtrent dit brandende vraagstuk.
  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Jansen,
  Op Geenstijl schreef u:
  "We worden geregeerd door activisten die denken dat je de staat kunt vervangen door de samenleving. Maar zo is het niet. Een samenleving loopt het soepelst als er een natiestaat is die de belangen van de samenleving dient. Als er een paar miljoen nieuwkomers.."

  Bedoelde u misschien : "We worden geregeerd door activisten die denken dat je de samenleving kunt vervangen door de staat." ?

  En is de dan bijbehorende conclusie dat een samenleving het soepelst loopt op een vrijwillige samenwerking door burgers (leden) onderling, zonder een (niet noodzakelijke) autoriteit (Zie ook Milton Friedman)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "Dit is vreemd. WO2 heeft 72 miljoen mensen het leven gekost is nu voorbij."
  Maar de oorzaak is nog steeds aanwezig.

  WO2/WO1 is veroorzaakt door staten, niet door vaders en moeders van gelukkige gezinnetjes, niet door opa en oma, niet door de buren.
  De staat, politieke elite, stuurden de zonen en vaders naar het front.
  Dat is beschamend en we weigeren in te zien dat wij ons laten leiden door mensen die ons als kanonnenvlees beschouwen. Zelden is policor aan het front (achterstandswijken) te vinden.

  En toch, blind als wij zijn, slaan vol trots op de borst zeggende dat wij in vrijheid en in een democratische samenleving leven.
  Maar als een dergelijk offer gevraagd wordt, is niets minder waar.

  De lessen van WO1 en WO2 vergetend beginnen we nu doodleuk aan WO3 ( Van Creveld), te Syria.
  Veroorzaakte U.K. WO2 dmv een stompzinnig Poolse corridor naar Danzig, doen we het nu voor een stompzinnige EU-gasleiding, terwijl er een overvloed is aan gas en energie.
  Het volk wordt klaargestoomd door het NOS-journaal en wie gaan de kogels opvangen ?
  Wie betaalt de rekening ?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Sirik,

  Het alternatief voor staten is anarchie, zoals in de meest bloedige delen van Afrika.

  Oorlog is geen spontaan idee van activisten en politici, geweld zit van nature in elke mens. Dat begint al in de laagste klassen van lagere scholen waar kinderen elkaar wegpesten, en vooral rond de pubertijd maken jongeren (vooral mannen) ruzie om helemaal niks. Sommigen zijn bereid iemand dood te schieten vanwege een domme parkeerplaats.

  Geweld is een wezenlijk onderdeel van de natuur. Ook van bijvoorbeeld chimpanseegroepen is beschreven hoe zij (naast "gewoon" onderling geweld) oorlogen voeren en genocides plegen op naburige chimpanseegroepen. Op kleine schaal, maar toch. Je kunt miljoenen jaren evolutie niet even aan de kant zetten omdat je hoopt dat dat tot afschaffing van de belasting leidt.

  Het zijn de democratische Westerse landen die het menselijke geweld redelijk onder controle hebben gekregen. Daarom zijn Westerse landen relatief veilig vergeleken met "primitievere" samenlevingen, waar eerwraak en eeuwenoude vendetta's de toch al hoge geweldscijfers stevig omhoog duwen. Om over religieus en raciaal geweld nog maar te zwijgen. Alleen het geweldsmonopolie van de staat is in staat alle andere vormen van geweld de kop in te drukken. Aangezien een democratische staat tot op zekere hoogte door de inwoners ingericht kan worden, is een staat altijd te prefereren boven een anarchie waar het recht van de sterkste geldt.

  De oorlogen die het Westen gevoerd heeft zijn meestal begonnen door dictators die andere landen binnenvielen, of soms door democratiën die zich door dictators bedreigd voelden.
  Het is dus onzin dat genocideplegers altijd het "slachtoffer" zijn van democratische landen.
  - WO2 werd niet veroorzaakt door een corridor, maar door een dictator die streefde naar een gigantisch "derde rijk".
  - Ook de burgeroorlog in Syrië (nog lang geen WO3) wordt veroorzaakt door dictators. Enerzijds Assad en consorten (Iran, Hezbollah) en anderzijds al-qaida en consorten (Turkije, Saoudie Arabië).

  Jij verwijt de (nog steeds niet ingrijpende) Westerse landen dat hun roep om democratie en mensenrechten in Syrië oorlogsretoriek is, die te maken zou kunnen hebben met een toekomstige gasleiding. Erg aannemelijk is dat niet:
  - Met dictators is het altijd makkelijker zaken doen dan met democratiën, zeker in extreem racistische regio's zoals de islamitische wereld.
  - Sowieso is Assad veel Westerser ingesteld dan zijn vijanden.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Aan Dandruff 10:54

  Sowieso mijn portemonnee.
  Deze boutade vernam ik van een Vlaming die daarmee aanduidde het zonderlinge taalgebruik van den Hollander.
  Nochtans kan ik u gelijk geven waar u zegt dat Assad meer "westers" is ingesteld dan zijn tegenstanders.
  U doet een poging om Sirik te weerleggen met diens bewering dat de kwestie Danzig en de corridor doorheen West-Pruisen naar Oost-Pruisen de aanleiding vormde voor het Verenigd Koninkrijk om aan het Duitse Rijk de oorlog te verklaren.
  De britse historiker A.J.P. Taylor stelt in "The Origins of Worl War 2" (1961) dat Engeland een zware verantwoording draagt voor de uitbraak van de europese oorlog op 3 september 1939.
  Dit boek heeft Joop van Thijn in het nederlands vertaald in 1963 maar men heeft het sindsdien nimmer herdrukt.
  De Britten kregen de kolder in de kop na de bezetting van Praag in maart 1939.
  Professor Taylor stelt dat A.H. gedwongen was om in te grijpen.
  Boheme-Moravië was reeds sedert de 10e eeuw een leen van het Rijk.
  Staatspresident Hasja legde vol vertrouwen het lot van zijn land in handen van de Führer.


  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Jëhan,

  Natuurlijk is er op duizenden historici altijd wel eentje met een afwijkende mening te vinden, dat bewijst niks. De feiten zijn vrij duidelijk:
  - Hitler streefde van het begin af aan naar veel méér dan alleen een stukje Polen.
  - Hitler viel dus ook veel méér landen binnen dan alleen Polen.
  - Hitler had ook vergaande ideeën over de inwoners van alle veroverde gebieden, bijvoorbeeld de Polen maar ook de Russen.
  - Ook andere plannen van Hitler zoals de holocaust hadden niks met die corridor te maken.

  En dan een stukje logica.
  Dat stukje Polen wordt dus al enkele eeuwen door zowel Polen als Duitsland opgeëist. Voor beide standpunten valt wat te zeggen. Maar alleen Hitler begon daarover een wereldoorlog, en dat zou dan de schuld zijn van de Britten?
  Lijkt me niet.

  Je zegt "de Britten kregen de kolder in de kop na de bezetting van Praag, in maart 1939". Zie je zelf wel wat daar staat?
  Hitler had op dat moment dus gewoon al Praag bezet, en andere delen van Tsjecho-slowakije. Het duurde overigens nog tot september van dat jaar voor Duitsland Polen binnenviel, en pas *daarna* verklaarde Engeland de oorlog aan Duitsland. Het was juist Hitler die de kolder in de kop kreeg, omdat niemand hem tegenhield terwijl hij stap voor stap Europa bezette. Engeland was dus eerder veel te laat dan ietsje te vroeg met haar oorlogsverklaring aan de massamoordenaar Hitler.

  Staatspresident Hachá van Tsjecho-Slowakije had van de führer begrepen dat Praag platgebombardeerd zou worden als zijn leger zich zou verzetten tegen de Duitse bezetters. Dat had dus niks met "vertrouwen in de führer" te maken, maar alles met "angst voor de führer".
  Gezien de overmacht van het Duitse leger was verzet sowieso geen optie, hooguit een symbolisch gebaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Dandruff,

   Ik vrees dat een cursus "inleiding tot ww2" voor jou niet voldoende zal zijn.
   Danzig was voor 95% Duits; Hitler vroeg om slechts een corridor. Door stompzinnigheid van Polen en U.K. werd een oorlog uitgelokt.
   De oorzaak van ww2, waarover vele, dus niet één enkele, historici niet van mening verschillen, lag in Versailles. zie biografie John Maynard Keynes.
   Duitsland is van door ligging en het ontbreken van natuurlijke grenzen een moeilijk te verdedigen land. Duitslan werd zowel bedreigd door Rusland als door de geallieerden. enz. enz.

   Echter, daar gaat het niet om.
   Waar het wel om gaat is dat geen enkele Engelse, Duitse, Franse, Amerikaanse ouder, (enz. enz.) wilde dat hun kinderen en/of vaders voor en door de staat opgeofferd werden.

   En nu zien we weer meer van hetzelfde.
   Namelijk dat iemand anders dan familieleden van policor op moeten draaien voor iets stompzinnigs zoals de EU-gasleiding door Syrië. ( Gas is in overvloede op de vrije markt verkrijgbaar tegen de laagste prijs)

   Een derde wereldland dat aangevallen(!!) wordt door toedoen van Turkije, Saoedi Arabië en Qatar, aangevuld met een duistere alliantie van al qaida met CIA, moet zich verdedigen tegen, zo lijkt het de gehele westerse wereld.

   Moeten wij Nederlanders voor zoiets immoreels bloeden ? Of komen wij op voor een waarachtige wereld met internationale vriendschappen ( Wilders) ?

   Laat het volk, de belastingbetaler bedoel ik, middels een referendum beslissen of ze voor een slachtpartij verantwoordelijk willen zijn.
   Of nog beter. Diegenen laten stemmen die sneuvelen gaan. Dan is het met die ellende gauw gedaan.

   Het alternatief is inderdaad anarchie, een vrijwillig zelfregulerend systeem met enkel gelijkwaardige spelers. Niets mis mee. Zo werkt wetenschap, internet, taal, economie, kunst en (internationale) handel (wiki). Perfect, hoogste kwaliteit tegen de laagste kosten met een enorme innoverende kracht, zonder autoriteit, op basis van gelijkwaardigheid. Vergelijk de internationale auto- of computerindustrie maar met bijv. staatsbedrijven zoals de NS of in coma verkerende "inspectie"diensten [proest].

   Verwijderen

  2. Libertarische partij:
   https://www.youtube.com/watch?v=thng9vWHV78

   Verwijderen
 12. @Sirik,

  Je weerlegt geen één van de feiten:
  - Hitler streefde naar een 3e rijk, veel groter dan alleen die corridor.
  - Hitler viel dus ook veel meer landen binnen dan alleen Polen.
  - Ook de genocides op oa joden, jehova's, zigeuners etc hadden niks met die corridor te maken.

  Jouw argument dat naast geheel Polen ook Rusland, Tsjecho-Slowakije, Nederland, Denemarken, België, Oostenrijk en nog een tiental landen tot die Duitse corridor behoorden is naast onjuist en onbegrijpelijk ook irrelevant:
  1. Ook Polen heeft, zoals bijna elk land ter wereld, meermaals grond af moeten staan aan buurlanden (oa Duitsland).
  => Dat is geen excuus voor een wereldoorlog.
  2. Ook Polen had, zoals de meeste landen ter wereld, grenzen die moeilijk te verdedigen waren.
  => Ook dat is geen excuus voor een wereldoorlog.

  Zowel genocideplegers als hun Westerse aanhangers (vaak "pacifisten" genoemd) komen altijd met verhalen over ouders die hun kinderen liever bij zich willen houden dan ze ten strijde te sturen. Een goed punt, maar zou het voortaan altijd direct toegeven aan alle wensen van alle genocideplegers ter wereld werkelijk leiden tot minder oorlogen?
  De geschiedenis leert dat dictators altijd streven naar steeds meer macht in steeds grotere rijken. Als jij 1 uitzondering op die regel weet hoor ik het graag. Alleen een ander groot rijk kan dergelijke aspiraties stoppen.

  Daarom is jouw ideaalbeeld van anarchie zoals in Somalië niet haalbaar; anarchie leidt altijd tot een machtsstrijd die vroeg of laat door een dictator gewonnen wordt. Daarom streven organisaties als de taliban en shahaab ook naar anarchie; om uiteindelijk de macht over te nemen.
  Van "gelijkwaardige spelers" kan in een anarchie natuurlijk sowieso geen sprake zijn, zo zit de mens niet in elkaar. Anarchie is altijd het recht van de sterkste, en dat is maar zelden ook de meest humane en redelijke partij.

  Daarom is democratie naast vele malen haalbaarder dan anarchie vooral ook vele malen wenselijker dan anarchie.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Aan Dandruff 12:39

  Wanneer ik schrijf 'de Britten kregen de kolder in de kop' dan wil ik daarmede zeggen dat zij aan landen als polen,roemenië en turkije éénzijdige garanties aanboden,garanties die deze landen niet vroegen.
  Het gevolg van deze garanties was dat het kolonelsbewind in polen elk duits voorstel afwees om tot een verstandige oplossing te komen aangaande kwesties als Danzig en een volks-raadpleging in West-Pruisen.
  U heeft het over de imperialistische ambities van A.H. maar u vergeet dat de engelse rovers Duits Oost-Afrika en Zuid-West Afrika van Duitsland hadden gestolen.
  Terwijl ze zelf reeds een wereldrijk bijeengeroofd hadden.
  Wat betreft genocide, in 1943 stierven in bengalen 3 miljoen mensen van de honger.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "U heeft het over de imperialistische ambities van A.H."
   Hitler had geen imperialistische ambities. Hij wilde eigen grond terug. En joden ausradieren.
   En toen draaide Frankrijk en U.K. hem een loer.

   Verwijderen
  2. @Jëhan,

   Wat mij altijd irriteert aan moslims en socialisten is dat zij hun grootschalige genocides altijd goedpraten met jij-bakken; "maar de Nederlanders waren vroeger slavenhandelaren". De ene misdaad is echter geen excuus voor de andere misdaad; ik mag ook niet zomaar prostituees vermoorden met het excuus "want Jack the Ripper deed dat ook". Als ik daarvoor voor de rechter zou komen gaat het om mij, niet om Jack the Ripper.

   Los daarvan zijn jouw jij-bakken helemaal niet zo sterk:
   - De Britten stalen Afrikaanse gebieden van de Duitsers; die die gebieden zelf ook geroofd hadden van de Afrikanen; en dat rechtvaardigt de 2e wereldoorlog?
   Mogen Duitsers wel Afrikaanse grond roven?
   - Verder is een hongersnood niet per se een genocide, hoe bezwarend de omstandigheden volgens sommige (zeker niet alle) historici ook zijn. De gebeurtenissen in Bengalen zijn echter niet vergelijkbaar met de holocaust, en zeker geen excuus voor de holocaust of de 2e wereldoorlog.

   Ter zake. We hadden het dus over Hitler die bijna heel Europa in brand stak. Niet vanwege een hongersnood in Bengalen, maar vanwege een ideologie die hij 20 jaar eerder al had ontwikkeld. Hij deed dat helemaal zelf, zonder hulp of provocatie van de Britten. Hitler viel ook zonder waarschuwing geheel vrijwillig het land van zijn bondgenoot Stalin binnen. Zonder aanleiding; Stalin geloofde het verraad van zijn vriend niet eens, en verbood zijn soldaten 3 dagen lang om terug te schieten.
   Hitler had 20 jaar eerder al verkondigd dat Rusland voor de Germanen voorbestemd was; "lebensraum", "drang nach Osten".
   Dat ligt allemaal niet aan de Britten, en anders dan sommige leerlingen van het ibn ghaldoun wel eens roepen had dat ook niks met "eigen grond terug willen" te maken.

   Britse pogingen NA de bezetting van Praag om bondgenoten te ronselen waren dus niet de *oorzaak* maar het *gevolg* van de expansiedrift van de agressieve, moorddadige en machtsbeluste dictator Hitler. In de Europese geschiedenis zien we wel vaker diverse landen "samenspannen" tegen dictators die te veel macht krijgen, zoals Napoleon.
   Zonder Hitlers veroveringen was Engeland nooit zo hard op zoek gegaan naar bondgenoten, zelfs Stalin werd een bondgenoot toen hij eindelijk doorkreeg wat "operatie barbarossa" inhield.

   Verwijderen
 14. John Maynard Keynes verliet de besprekingen te Versailles vroegtijdig omdat hij van mening was dat een oorlog met de Duitsers onvermijdelijk was geworden door de onredelijk hoge Franse en Britse eisen.
  Keynes wist in 1920 al wat Dandruff, en met hem velen, in 2013 nog niet weten.
  D,
  Inschrijven voor cursusje + pilletjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "In Egypte is het tussen alle revoluties en lentes door nu even pauze, en tijdens die pauze, ging het bericht, heeft de nieuwe Egyptische overheid 55.000 beroepsmoslims opgepakt, omdat ze het sharia-fundamentalisme van de Moslimbroederschap predikten. "
  Ik dacht ergens gelezen te hebben dat S.A. daar achter zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Sirik,

  Op de lagere school leerden we inderdaad dat Versailles onredelijk was tegenover de Duitsers, en een eventuele voedingsbodem zou kunnen zijn voor een nieuwe oorlog.

  Dus onverdroten voort naar de brugklas:
  - Veel eisen van Versailles werden al lang voor het uitbreken van WO2 door Duitsland verbroken, zonder noemenswaardig protest van Frankrijk en Engeland. Om een dode letter hoeft men geen oorlog te beginnen.
  - Een oorlog met Frankrijk en Engeland is bovendien iets anders dan grootschalige massamoorden in heel Oost-Europa, en continentale genocide op joden, jehova's, zigeuners, etc.
  - Ook de moordpartijen in Polen en Tsjecho-Slowakije gingen door nadat aan alle Duitse eisen al ruimschoots was voldaan.
  - Landen zoals Nederland en Denemarken hadden niks met Versailles te maken en bleven zo lang mogelijk neutraal, maar werden toch ook zonder waarschuwing veroverd.
  - Rusland was zelfs een bondgenoot die de nazimachine olie leverde, maar werd toch ook binnengevallen.

  Kortom, de NSDAP draaide om mein kampf; niet om Versailles. Precies zoals al-qaida draait om de koran, niet om een VS-marinebasis in Saoedie-Arabië of een Deense cartoon. Dat zijn excuses die later worden bedacht om pure kwaadaardigheid een betere PR te geven.

  Daarbij is Versailles niet het enige onrecht dat de afgelopen eeuw is geschied; honderden andere volken en landen kregen met soortgelijke of zelfs ergere eisen te maken. Dat leidde maar zelden tot partijtjes zoals die van Hitler, en eigenlijk nooit tot een wereldoorlog.
  Daarom is specialisatie in 1 oorlog op lagere school niveau niet voldoende om de geschiedenis van die ene oorlog, laat staan van de hele wereld te begrijpen.

  Evenmin leert het iets over de biologie van de mens, die anarchie onwenselijk maakt.
  Of de realiteit van de werkelijke wereld, die anarchie onmogelijk maakt. "Gelukkig maar", zou ik bijna willen zeggen ware het niet dat ik weet dat juist dictators zoals jouw "slachtoffertje" Hitler altijd naar anarchie streven om vanuit die anarchie de macht te kunnen grijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Op de peuterspeelzaal leerden we dat je met een schot hagel altijd wel iets raakt.
   Terug naar de kern.
   Vanuit elke situatie kunnen 'dictators' de macht grijpen, hetzij vanuit een democratische, een monarchistische dan wel een anarchistische. Dat zegt minder over het systeem dan over de situatie. Elk systeem kan namelijk afgewezen worden en niet door dictators per se.

   Het betoog was, dat je geen (tyrannieke) overheid nodig hebt om een samenleving te runnen. En dat oorlogen voornamelijk door staten worden veroorzaakt.

   Sterker nog, bij het ontbreken van een overheid is de kans op welvaart en welzijn eerder groter.
   Bewijs dat anarchistische systemen werken is al reeds gegeven: Taal, wetenschap, kunst, handel, productie van goederen enz. enz.

   Zelfs in de biologie zie je dit verschijnsel. Van de voorpoten van een trilobiet tot de schedel van de mens.
   Evolutie heeft geen god nodig.

   Verwijderen
  2. @Sirik,

   De huidige Westerse overheden zijn de minst tyrannieke ter wereld in de menselijke geschiedenis voor zover bekend.
   De Westerse samenlevingen zijn bovendien de meest veilige samenlevingen, voor zover bekend.

   Waarom overstappen op het Somalië-model?
   Omdat daar alleen heel veel miniatuur-oorlogjes worden gevoerd, die jaarlijks overigens veel meer levens kosten dan al die Westerse interventies?

   Op elk systeem is altijd een hoop kritiek te bedenken, en aan elk systeem valt altijd een hoop te verbeteren. Maar er is geen enkele reden om op het Somalië-model over te stappen.

   Het is onzin dat dat anarchistische model wetenschap, kunst, handel, productie etc zou kunnen stimuleren.
   Integendeel; al die zaken konden in het Westen opbloeien omdat een eerlijke overheid de veiligheid en de winst van de ambitieuzen garandeerde. Die winsten werden weer geïnvesteerd in de samenleving.

   Als het "recht van de sterkste" geldt wordt er niet geleerd, gecomponeerd, gehandeld en geproduceerd, maar gemoord en geroofd. Iedereen die iets verdient wordt beroofd, tenzij zijn clan sterk genoeg is om de aanvallen af te slaan.

   En ook de sterkste clan heeft dus geen tijd voor wetenschap, kunst of handel; mensen moeten vechten, rouwen, en zich weer voorbereiden op de volgende strijd.
   Dat is net evolutie ja, en daar is geen god voor nodig nee, maar zouden we daar beter van worden?

   Daarom bloeit er geen wetenschap, kunst, handel en productie in Somalië; en evenmin in de Nederlandse kraakpanden, die overigens nog relatief veilig zijn dankzij onze overheid.

   Verwijderen
  3. Wetenschap, taal, handel, enz. zijn ontstaan door vrijwillige samenwerking en vrijwillige afspraken en juist niet door 'het recht van de sterkste'.
   De Nederlanden is zo begonnen ( acte van verlathinge). De deelnemers zijn gelijkwaardig en bezitten vrijheid. Daar hoort geen overheid bij.
   Ik heb het hier over bestaansgronden, voorwaarden, niet over gevolgen.
   Krakers en andere voorbeelden zijn indeze bespottelijk, daar er geen sprake is van vrijwilligheid, maar van diefstal, bedreiging.
   .
   Het is hier betrekkelijk veilig, ondanks de staat..

   Verwijderen
  4. Wetenschap, kunst, handel etc is ontstaan in (relatieve) vrijheid, niet in anarchie. Ook prehistorische handelaren woonden in gewelddadige samenlevingen. Wetenschap, kunst, handel, etc komt echter pas goed op gang met totalitaire staten zoals oa Egypte en Rome omdat zij ook veiligheid garandeerden.

   Je noemde de evolutie als voorbeeld van anarchie. Toch is de natuur minstens zo bloedig als "vrijwillige samenlevingen" van natuurvolken in het tropisch regenwoud ("nobele wilden"). Daarom is onze schedel zo hard; als bescherming tegen de medemens.

   Anarchie is het recht van de sterkste; dat zien we in de natuur, dat zien we in Afrika, dat zien we in steeds meer Europese getto's, en zo was het vroeger ook. Het Plakkaat van Verlatinghe was geen anarchistisch manifest; men verklaarde zich alleen onafhankelijk van de Spaanse koning. Er werd eerst nog gezocht naar een geschikte vervangende vorst, maar toen die niet werd gevonden werden we een republiek. Er was dus ook toen wel degelijk een bestuur, zij het niet democratisch.

   Nogmaals, jij kunt geen één voorbeeld geven van een anarchie die qua veiligheid bijna half zo goed scoort als Nederland.

   Verwijderen
  5. "Anarchie is het recht van de sterkste"

   Neen.

   Verwijderen
  6. anarchism works:
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ywl8Q_BqNh8

   Verwijderen
  7. @Sirik,

   In de praktijk is anarchie altijd het recht van de sterkste. Jij hebt geen voorbeeld van het tegendeel.

   Verwijderen
  8. "In de praktijk is anarchie altijd het recht van de sterkste. Jij hebt geen voorbeeld van het tegendeel."

   www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ywl8Q_BqNh8

   Verwijderen
  9. "Wetenschap, kunst, handel etc is ontstaan in (relatieve) vrijheid, niet in anarchie. Ook prehistorische handelaren "

   Wetenschap, kunst, handel etc is ontstaan in volledige vrijheid en dus in anarchie.

   Het recht "recht van de sterkste" is een niet bestaand recht Met jouw verwijzing naar natuur,
   bedoel je zeker "survival of the fittest", maar dat heeft weinig met fitheid van doen.
   Fantasie is geen kennis.

   Verwijderen
  10. @Sirik,

   Fantasie is geen kennis, inderdaad, en dat Plakkaat van Verlatinghe was geen anarchistisch manifest. We werden een republiek, nota bene omdat er geen koning voorhanden was. Je hebt dus nog steeds geen één (1) voorbeeld kunnen geven van een succesvolle anarchie.

   Wetenschap kan floreren in een maatschappij waarin wetenschappers relatief vrij zijn; dat kan gewoon een dictatuur zijn zoals Rome, Babylon of de USSR. Maar er moet wel gezag zijn, anders hebben mensen geen tijd om zich met wetenschap bezig te houden. Voor kunst, handel en productie geldt hetzelfde; als niemand de zwakken tegen de sterksten beschermt moeten mensen zelf voortdurend vechten, aan kunst en handel komt men dan nauwelijks toe.

   Vrijheid is iets heel anders dan anarchie. Democratie bestaat nog maar net, en anarchie heeft nooit lang bestaan. Anarchie was altijd een gewelddadige episode tussen 2 regeringen, democratisch of niet. Daar is nooit wetenschap, kunst of handel uit voortgekomen.

   Verwijderen
 17. Aan Dandruff 19:10

  U ziet, zelfs 68 jaren na de ineenstorting kan het thema "A.H." nog emoties oproepen.
  In uw repliek aan Sirik noemt u Napoleon.
  Men versloeg deze geweldenaar definitief in 1815.
  Wekte het noemen van de naam "Napoleon" in 1883 nog zulke emoties als nu de naam "A.H."?
  U noemt het programmaboek Mein Kampf.
  De auteur schreef dit tijdens zijn vestingstraf van 1923 tot 1925.
  Hij schreef zulks kort na de bezetting van het Roer-gebied.
  Hij was toen nog vertoornd op Frankrijk.
  Later heeft hij zijn mening herzien.
  U kunt vertoornd zijn vanwege zijn aanval op de grrote Socialistische Sovjet-Unie in 1941 maar historiekers hebben aangetoond dat dit een preventief aanval was.
  Miljoenen sovjet-soldaten stonden gereed om Duitsland aan te vallen.
  Het is daarom dat de Duitsers in de eerste weken reeds miljoenen gevangenen maakten.
  Voorts wil ik u daarop wijzen dat de gebieden die thans Wit-Rusland en de Oekraïne heten in de Oudheid behoorden tot het Rijk der Goten van Hermanarik.
  De inval der Hunnen in 395 maakte aan dit Rijk een einde.
  Het historisch besef van den Duuts speelt bij de aanval op de Sovjets eveneens een rol.
  Mijn vermelding van het beestachtige optreden van de britse plurken in Brits Voorindië is zeker niet gemeend als "jij-bak" om het in uw koddige nederlandse taalgebruik te formuleren.
  Ik wil alleen zeggen dat de Britten zeker niet braver zijn en waren dan uw gehate Duitsers.
  Dat die lijzige flegmatieke Britten een uiterst agressief volk zijn heeft in 2003 de aanval op Iraq bewezen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "...aangetoond dat dit een preventief aanval was"
   zie ook "bedrogen bedriegers" door M. Broekmeyer. Een geschiedkundig boek gebaseerd op Russische bronnen.
   ".. unnecessary war" P. Buchanan blz 317 e.v. ; Duitse oorlogsvloot was 1/3 van die van U.K. 'Hitler wilde juist geen oorlog met U.K.', laat staan de rest of de wereld veroveren.
   Maar daar ging het niet over.

   Verwijderen
  2. @Jëhan,

   Het gaat niet om emoties, maar om feiten.
   - Napoleon pleegde niet zulke grootschalige en industriële genocides als Hitler.
   - Hitler had net als Stalin, Mao en Ghengis Khan misschien hele goede redenen om boos te zijn. Maar dat rechtvaardigt niet de grootschalige genocides in tientallen landen, dat had niks meer met het Roergebied te maken.
   - Hitler trad tegen de Franse soldaten misschien veel minder streng op dan tegen Poolse kinderen, verder was hij niet echt van mening veranderd.
   - Vandaar de holocaust.
   - Ook Afrikaanse soldaten uit het Franse leger werden net als Poolse kinderen behandeld en dus vermoord.

   Hitler staat al met al vrij hoog in de top 10 van "grootste massamoordenaar in de afgelopen 2.000 jaar". Vergeleken met Hitler was de profeet Mohammed een toffe peer en keizer Nero een aimabele gozert.
   Iemand die Hitler desondanks verdedigt is dus ofwel niet helemaal bij zijn paasei, ofwel een tikkeltje walgelijk, waarschijnlijk een beetje van beiden.

   De suggestie dat ik net zo beschermend doe over Stalin als jij over Hitler is onjuist; ik beschouw beiden als socialistische dictators, en dus als uitschot.
   Dat neemt niet weg dat Stalin zichzelf als bondgenoot zag van Hitler:
   - Samen verdeelden ze Oost Europa.
   - Stalin leverde olie voor de nazi-oorlogsmachine tegen West Europa.
   - Stalin geloofde niet dat Hitler hem aanviel en dacht 3 dagen lang aan een misverstand; hij verbood zijn soldaten daarom terug te schieten.
   - Vandaar de miljoenen Russische gevangenen in de gigantische gebieden die werden buitgemaakt.
   - Natuurlijk heeft een groot en militaristisch land een groot leger, bovendien werden ook politiemensen en hogere CP-partijleden als "krijgsgevangenen" gezien.

   De Hunnen waren geen Russen, dus wraak op de Russen voor iets wat de Hunnen 1600 jaar eerder uitvraten is bijna half zo idioot als je beweringen over "blut und boden".
   - Goten waren ook geen Duitsers.
   - De Goten waren ook niet de eersten die in dat gebied aankwamen.
   - Ze waren ook geen lieverdjes, regelmatig vielen zij hun buurlanden aan, oa het Romeinse rijk, klein Azië, en als zeerovers ook het Middellandse zeegebied.
   - Toen de Hunnen aanvielen sloten veel Goten zich daarbij aan.
   - Anderen eisten en kregen asiel in het Romeinse rijk, en plunderden Rome als dank.

   Volkjes vechten al eeuwen over stukjes grond. Het is onzin daar eeuwen later rechten op genocide aan te ontlenen.

   Wat de Britten uitvraten is een hele andere discussie, los van het feit dat je ongelijk hebt dat dat vergelijkbaar was met de holocaust.
   De discussie begon met de idiote bewering dat Hitler tientallen landen binnenviel en reeksen van genocides pleegde, en dit enkel deed vanwege een corridor. Die corridor die geheel Europa besloeg was namelijk zo belangrijk dat het uitroeien van alle joden, gehandicapten, jehova's en zigeuners zo mogelijk nog belangrijker was dan genocide op bijvoorbeeld de Slavische volken, die er van werden beschuldigd dat een miniem promillage van hen inderdaad in de buurt van die corridor woonde.

   Als je zo denkt bestaan er geen oorlogsmisdaden; ook Pol Pot, Timoer Lenk en Mohammed hadden prachtige excuses om te doen wat ze deden. Wordt alsjeblieft geen rechter met die D'66 houding.

   Verwijderen
 18. Dandruff 22:19

  Heeft u een A.H. - syndoom?
  In uw laatste reactie noemt u zijn naam 10 keer, indien ik goed heb geturft.
  Echt, die A.H. is niet zo belangrijk.
  Staline, volgens Marcus Bakker in De Waarheid van maart 1953 "de grootste leider, filosoof en maatschappelijk hervormer die ooit aan het hoofd van de opgaande mensheid stond" , zei:
  "Hitlers komen en gaan, maar het Duitse volk blijft".
  Met dit machtswoord is alles gezegd.
  U schrijft:
  "Goten waren geen Duitsers".
  Wat waren het dan wel?
  Marsmannetjes?
  Een iegelijk die germaanse talen studeert is gedwongen om gotisch te leren.
  Een schone historische roman is Strijd om Rome van Felix Dahn.
  Hierin beschrijft hij de strijd tussen Goten en Byzantijnen om het bezit van Italië.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Sirik 18:11

   Bravo, Sirik, voor de vermelding van het boek van Marius Broekeman, pardon Broekmeyer.
   Aliethiea, het is waar, het boek dat gij noemt had ik in gedachten bij mijn antwoord aan Dandruff omtrent de inval in de Sovjet-Unie van juni 1941.
   Indien ge de discussie tussen hem en mij volgt, we zijn nu aanbeland bij de Goten.
   Ben benieuwd wat hij zal antwoorden.
   Ik kan u alvast diets maken dat de Goten niet die barbaren waren zoals Dandruff ze omschrijft.
   Integendeel, de Goten heerste eeuwenlang over Spanje tot de Arabieren hen aflosten na de slag bij Xerez dela Frontera in 711.
   Voorts verwart Dandruff de Goten met de Vandalen.
   Deze laatsten plunderden een keer Rome.
   De Vandalen waren evenmin barbaren.
   Andalusië of Andalousië is naar hen genoemd.
   De Arabieren spreken van Al-Andalous.   Verwijderen
  2. @Jëhan,

   Geen Hitlercomplex, alleen veel meer kennis over het onderwerp "2e wereldoorlog" dan jij. Jij weerlegt nergens de genoemde feiten over de 2e wereldoorlog, je probeert alleen steeds van het onderwerp af te dwalen, nu weer naar Stalin en Bakker. Maar het bestaan van Stalin en Bakker maakt de holocaust niet ongedaan. Hitler blijft gewoon een van de grootste massamoordenaars van de afgelopen 2000 jaar.

   Voor Stalin geldt hetzelfde als voor Hitler, maar omdat jij alleen Hitler consequent verdedigt leg ik consequent uit wat er mis is met die massamoordenaar. Als jij Stalin gaat verdedigen beloof ik dat ik je zal uitleggen wat er met hem is is, al geloof ik niet dat jij elke massamoordenaar bejubelt; Stalin was immers geen Germaan.

   Je kennis over Germanen laat ook nogal te wensen over. De Goten waren Oost Germaans, niet West Germaans zoals de Duitsers. Jouw argument dat Fransen ook gewoon Spanjaarden zijn want Romaans is onzin; taalverwantschap is iets anders dan "1 volk 1 reich".
   Dat het gotisch hoewel uitgestorven taalkundig van belang is is vooral omdat er een gotische vertaling van de bijbel bestaat, van de West Germaanse talen uit die tijd is veel minder geschreven materiaal bekend. Aangezien de talen natuurlijk wel verwant zijn is daar veel kennis over de oorsprong van onze talen uit te halen.

   Dat rechtvaardigt echter geen "blut und boden". De Germaanse stammen vochten in die tijd voortdurend tegen elkaar, waarom zouden ze nu samen genocide moeten plegen tegen niet-Germanen?

   En ook hier blijven de feiten overeind staan:
   - Hunnen zijn geen Russen.
   - Je kunt geen genocide plegen als "wraak" voor iets van 1600 jaar geleden.
   - De Goten wel degelijk gewelddadig:
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Goten#Invallen_op_Romeins_gebied
   - Hetzelfde geldt voor de eveneens Oost Germaanse Vandalen, die bijvoorbeeld op de vlucht sloegen voor de Longobarden die weer door de Goten werden opgejaagd..
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Vandalen#Onderscheid_in_meerdere_stammen

   Als je iets niet weet kun je het altijd even opzoeken, in plaats van te speculeren over geweldloze superrassen.

   Verwijderen
  3. Zoek zoek de overheid:
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2rjbtsX7twc

   Verwijderen
  4. Zoek zoek De staat:
   http://www.zerohedge.com/news/2013-09-26/greece-verge-military-special-forces-have-15-demands-or-else

   Verwijderen
  5. Aan Dandruff 22:22

   In de eerste plaats wens ik u geluk met het feit dat u veel meer afweet van de Tweede Wereldoorlog dan mijn persoon.
   Het doet immer deugd mensen te ontmoeten van dewelke men iets kan leren.
   U beticht mij daarvan dat ik A.H. verdedig.
   Verre zij het van mij dat ik zulks beoog.
   Het gaat mij slechts daarom dat men hem binnen de juiste proporties bespreke.
   Presser schrijft in het voorwoord van zijn biografie over Napoleon dat men over deze man steeds nieuwe dingen aan de weet komt.
   Die steeds een nieuw beeld scheppen.
   Zo is het ook met A.H.
   Onlangs verscheen in het Nederlands Dagblad een recensie van een boek van een zekere Giebels.
   Deze toont aan dat A.H. pas in 1919 anti-judaïst werd.
   Wat Staline aangaat, deze man deed ook goede dingen.
   Zo deed hij in 1952 een aanbod tot een herenigd, neutraal gedemilitariseerde Duitsland.
   Die kl..... van een Adenauer verwierp zulks.
   Nochtans ben ik geen stalinist.
   Voor verdere uitwisseling van gedachten kunt u mijn e-post adres vervoegen.
   johanvandermeulen64@gmail.com

   Verwijderen
  6. @Jëhan,

   Een goede daad maakt een misdaad niet ongedaan, dat geldt voor kleine crimineeltjes maar nog veel meer voor de grootste massamoordenaars van de afgelopen 2000 jaar. Dat zijn de proporties waarin we Hitler en Stalin moeten zien.
   Het zonder reden afmaken van hele bevolkingsgroepen inclusief vrouwen en kinderen valt op geen enkele manier te verdedigen.

   En of AH nu rond 1919 of rond 1933 antisemiet werd is niet zo relevant voor de uitkomst. Ik verwijt Hitler honderden oorlogsmisdaden waaronder de holocaust, niet zozeer het moment dat hij antisemiet werd. Zelfs niet dat hij antisemiet werd; er zijn ook antisemieten die nooit een moord plegen. Moord is een misdaad, gedachten zijn alleen maar gedachten, hoe belachelijk ook.

   Verwijderen
  7. Aan Dandruff 14:16

   U negeert mijn verzoek om de Gedankenaustausch voort te zetten met behulp van e-post.
   Nu moet ik rekening houden met het feit dat polies en justitie onze verhalen lezen en tot mogelijke strafrechtelijke vervolging overgaan.
   Nochtans wil ik u op 2 punten beantwoorden .
   1) Bevolkingsgroep . Vroeger zeide men volksgroep.
   2) Antisemitisme.
   Dit bestaat gelukig niet meer.
   Helaas nog wel anti-judaïsme.

   Verwijderen
  8. @Jëhan,

   We hebben geen van beiden strafbare uitlatingen gedaan, en ik ben dat ook niet van plan. Er is in principe ook niks strafbaars aan praten over (de oorsprong van) bevolkingsgroepen of volksgroepen, zolang men niet voor etnisch geweld pleit.

   Overigens worden op verzoek van justitie alle e-mails 3 jaar opgeslagen, en je kunt er veilig van uitgaan dat e-mails van islamcritici sowieso bekeken zullen worden.

   Verwijderen
  9. Dandruff 20:11

   Da weet ik, e-mail is evenmin veilig.
   Maar dan staat justitie minder sterk in haar bewijsvoering.
   Kritiek op de Islam is op zich niet zo ernstig vanuit juridisch oogpunt.
   Maar onze discussie over A.H. en de ellende die deze meneer heeft aangericht is reeds op het scherp van de snede.
   Polies en justitie zijn sociaal-democratisch genoyauteerd en deze sadiques rouges raken reeds opgewonden bij de gedachte dat ze mensen met een afwijking naar rechts kunnen pakken.
   Wanneer u en ik onze zienswijze open en bloot op Hoeiboei verkondigen, zo maken wij het deze sadiques rouges wel erg gemakkelijk.

   Verwijderen
 19. Maar voorwaar voorwaar ik zeg u, zulk onderzoek zal er niet komen. Prachtig, prachtig!! Ik mag de Hr Jansen weer bedanken voor zijn heldere, leerzame stukje met veel humor. Sympathiek, moedig van U dat u verwijst naar het Buitenhof programma waarin U het gelijk van Fortuyn naar voren brengt!

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Only true honest people would write that they where wrong. Thanks for that, Mr. Hans Jansen.
  "No one should be ashamed to admit they where wrong, they are wiser today than they where yesterday".

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Maar voorwaar voorwaar ik zeg u, zulk onderzoek zal er niet komen. Prachtig, prachtig!! Ik mag de Hr Jansen weer bedanken voor zijn heldere, leerzame stukje met veel humor. Sympathiek, moedig van U dat u verwijst naar het Buitenhof programma waarin U het gelijk van Fortuyn naar voren brengt

  BeantwoordenVerwijderen
 22. "Alleen policor onderzoek komt in aanmerking voor financiering."

  Hoogste tijd dus om de universiteiten op te heffen danwel te privatiseren in een vrije markt. Nog beter is het om het gehele ministerie van Onderwijs op te doeken. Daar wordt iedereen beter van.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Jansen...is dat niet die gozer die gigantisch te kijk werd gezet door Luiendijk bij Pauw en Witteman!?

  Niet serieus te nemen die dodo van een Janssen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Luiendijk, zou inderdaad kunnen.
   Maar je bedoelt J Luyendijk, strooienkop, waarschijnlijk. Neen, die was zelf de dodo.
   Hij probeerde met 'een Nazi een gematigde Duitser'. Terwijl de Totenkopfbrigade ongemoeid werd gelaten. Dat zijn misschien ook wel gematigde Duitsers.
   Of wat dacht je van de SS ? Ook zeer gematigde Duitsers.
   En ja inderdaad wist de man die er zo keurig bij zit, een paar voorbeelden niet te noemen.
   Maar dat wil nog niet zeggen dat gescheiden zwemmen niet ook een linkse overwinning is. Of jodenjacht. Linx staat erbij te lachen. Linx is in daad, niet in woord, juist niet, steeds meer anti-homo anti- zelfbewustwording van de vrouw.
   Tja wat is een afgang....?
   luiendijk...? What's in a name ?

   Verwijderen
  2. Badr Maghrani 14:04

   U schrijft dat men professor Jansen niet ernstig moet nemen.
   De eerste keer schrijft u Jansen met 1 letter s, de tweede keer met 2 letters s.
   Ik weet, nederlands is een zeer lastige taal.
   Maar ze bestaat.
   En 30 miljoen mensen spreken haar in de dagelijkse omgang.
   Het is daarom dat men u, Moghrebijn , het niet kwalijk kan nemen dat u onze taal verhaspelt.
   U zult onze taal nimmer goed leren.
   U gebruikt het woord "gozer".
   Wist u dat dit woord uit het hebreeuws stamt?
   Het is verwant met het arabische werkwoord " chasara" , verliezen.
   Maar u als Moghrebijn spreekt wellicht geen arabisch.
   Voorts gebruikt u het woord "gigantisch".
   Dat komt van het grieks.
   De Grieken gaven aan het bergland in al-Maghrib de naam Atlas.
   Voorts laat ik het aan professor Jansen over om uw aantijging te weerleggen.
   Indien hij het althans de moeite waard acht om zijn kostbare tijd aan u te besteden.

   Verwijderen
 24. Super leuke blog zeg. Ook veel leuke mensen die erop reageren.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Naam: ....... Zalina Diato
  Beroep ....... Directeur
  Leningbedrag Ontvangen ... € 6,4 miljoen
  Rentevoet ..... 1%
  Lening bedrijf ...... AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM
  E-mail ..... aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  Mijn naam is Zalina uit Azië, ik woon hier in Linz, ik ben een grote vastgoedinvesteerder, ik ben getrouwd met een slechte man die alles heeft vernietigd dat ik heb gewerkt en voor 31 jaar heb gebouwd. Hij bracht me bankschuld en ik kon niet betalen, mijn eigendommen aan zee werden gesiez ik benaderde veel banken en geen bank stond klaar om me een lening te geven omdat ik een slechte krediet kreeg, ik dank ALLAH voor het beëindigen van mijn verdriet door AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM.Ik las een paar dagen geleden een zakelijk tijdschrift toen ik veel getuigenissen tegenkwam over het gerenommeerde kredietbedrijf dat mensen in schulden helpt en leningen verstrekt voor investeringen zonder stress zoals de commerciële banken. Ik nam de e-mail en solliciteerde, hoewel ik een grapje vond toen ik mijn lening op mijn rekening kreeg. AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM gaf me (€ 6,4 miljoen), tegen een rentetarief van 1%, ik wil iedereen die een legitieme leningfirma wil, adviseren om contact op te nemen met AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM die 100% Geniue biedt en lening garandeert. Ik heb begon mijn schuld te betalen en mijn bedrijf nieuw leven in te blazen. moge God je zegenen.

  Solliciteer op: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen