(Uit)eindelijk

Uiteindelijk weten ze, u weet wel wie ik bedoel, het heus wel hoor. Dat je aan de letterlijke islam net zo weinig hebt als aan het strenge geloof van laat ik zeggen de SGP'ers. Achteruitgang, discriminatie, onvrijheid en vette pech als je vrouw, homo of ongewenst zwanger bent.

Ja maar, hoor ik enkelen van u denken en hardop zeggen, de SGP'ers zijn zich juist zo bewust van 'het grote gevaar' nu de islamitische medemens in groten getale in Nederland is neergestreken, die SGP'ers beseffen tenminste dat ze 'onder de islam' een tweede-, pff, dérderangs positie innemen, iets waar de
gemiddelde ChristenUnie-mens of CDA'er zich totaal niet bewust van is, of uit griezelig zelfbehoud niets van wil geloven.

U heeft gelijk, beslist, maar wat schiet je ermee op als je het ene kwaad met het andere kwaad bestrijdt? Geen mallemoer, zeg ik, en een hoop tijdverlies als je het mij vraagt. Leert ook wel de geschiedenis. Wie zit er op een burgerstrijd of iets in die richting te wachten? Aanslagen mét of zonder gifgas en zo? Daarom!

Daarom ben ik heel erg voor de seculiere richting die rechtsfilosofen voorstaan. Paul Cliteur bijvoorbeeld en, en.…. (hier haperen mijn vingers). Seculier maar dan wel voor het echie hè, dus allereerst moet artikel 23 van de Grondwet worden afgeschaft, geen gesubsidieerd bijzonder (religieus) onderwijs meer maar gelijke kansen voor alle kindertjes in Nederland, na hun achttiende zien we wel verder. Opdoeken van besnijdenisklinieken, na hun achttiende zien ze wel verder. Geen subsidies voor kerken, moskeeën en andere godshuizen. Overheidswerknemers kleden zich neutraal, in hun vrije tijd doen ze maar wat ze niet laten kunnen. No more weigerambtenaren. Er komt een einde aan het onverdoofd slachten van dieren, subsidies voor speciale begraafplaatsen worden afgebouwd, en de koning houdt het 'zo waarlijk helpe mij God almachtig' voor gezien. Nog zo het een en ander waar we eindelijk aan moeten gaan geloven met z'n allen. Ik zie de aangepaste inburgeringstest, inclusief kennis van de Nederlandse samenleving-toets al voor me!

Samenvattend: er komt een einde aan de extra 'voordeeltjes' voor gelovigen van welke snit dan ook, ontmoedigen van religieuze gekte in het algemeen en religieuze de rest in het bijzonder.

Seculier. Het lost niet alles op maar we zijn en blijven mensen hè, geen opperwezens, haha, dus 't blijft behelpen maar binnen de democratie is dit net als democratie de minst slechte oplossing voor iedereen die z'n toch al bescheiden aantal jaren op deze aardkloot in betrekkelijke rust, vrijheid, blijheid wil slijten. (Genoeg opwinding in de vrije tijd, nietwaar?) Seculier! Het biedt soelaas, het biedt respijt, het biedt perspectief en, vooruit, het biedt participatie! Eindelijk!

18 opmerkingen:

 1. en dit is naar aanleiding van ........

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Je zult het nooit van de islam winder zonder andere niet ook onder het vergrootglas te leggen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En dit soort overtuigingen faciliteren nou juist dezelfde islam.

   Verwijderen
 3. De enige manier om van de islam af te komen,zijn zeer strenge winters........

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Daarom ben ik heel erg voor de seculiere richting die rechtsfilosofen voorstaan. Paul Cliteur bijvoorbeeld en, en.…. (hier haperen mijn vingers). Seculier maar dan wel voor het echie hè, dus allereerst ..."

  Daarmede los je nog geen tien procent van de door de staat veroorzaakte problemen op:
  Systeembanken, vergrijzing, co2-kletskoek, non-discriminatie, EU-isering van NL, oorlogszuchtige buitenlandse missies, ontbreken van vrije pers, diverse staatsmonopolies en het afbreken van vrije markten, oplopende staatsschulden, valsmunterij en het afnemen van natuurlijke rechten van de burger in het algemeen, enz., enz.
  Daarbij vergelijken is islam maar een klein probleempje.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, inderdaad slechts een klein probleempje. Net zoals je voorhuid en een burka dat zijn. En je vrijheid, je burggerrechten...etc etc etc.

   Verwijderen
  2. Dankzij de staat ben je al een groot deel van je vrijheid verloren.
   Zo bepaalt de staat, licenties voor zendgemachtigden, onderwijs, rechterlijke macht, vrije handelsverdragen, diversiteit, belastingsdwang, je reisdocument (nodig om je stemrecht uit te oefenen), verplichting tot ziektekostenverzekering, verbeurdverklaren van bezit, onteigenen, verplichting tot betalen van pensioenen ook die van anderen, Autokeuring, lesmateriaal, wetenschappelijk onderzoek, registratie van bevoegde leraren en advocaten (kan je makkelijk ge-Moszkowiczd worden, immorele wetten zoals over abortus-, euthanasie- wetgeving. Maar ook preventieve wetgeving zoals max. snelheden. Het verbieden van levensreddende medicijnen/medische methoden.

   en als toetje, kan de staat je voorhuid en alles wat daar aan vastzit, naar het oorlogsfront sturen.

   Dus, van die kant bezien, is er niet zoveel verschil tussen de huidige moderne westerse staat en de islam.

   En jij lult enkel over je voorhuidje ?

   Verwijderen
  3. Belasting is immoreel:
   https://www.youtube.com/watch?v=ftB40GKIOn0

   Verwijderen
 5. Het is frappant hoe de uitersten elkaar raken. Het is alsof ik in deze blogposting een seculiere salafist hoor spreken. Kenmerkend is het pleidooi voor inperking van rechten. Denk zoals ik denk, en zo niet... Kenmerkend is ook het mobiliseren van de overheid voor het eigenbelang.
  Alleen de worst verschilt. Het is nu niet een worst van paradijselijke maagden maar een worst van seculiere vrijheid.
  Geef mijn portie maar aan fikkie, deze onverdraagzaamheid blief ik net zo min als die uit moslimhoek.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Scheepshuid,

   Welke rechten wil de columnist inperken?

   Waarom vind jij vrijheid "onverdraagzaam", zozeer zelfs dat seculiere vrijheden volgens jou zijn te vergelijken met salafistische wetten over het doodmartelen van homo's, afvalligen, overspeligen, ketters, andersgelovigen en andersdenkenden?

   Vind je ook dat de methoden van overreding die seculieren gebruiken om hun doelstellingen te bereiken (met 30 man en een spandoek op het binnenhof in de regen verkleumen) vergelijkbaar zijn met methoden van overreding die de safisten gebruiken om hun doelstellingen te bereiken?
   Dus stadbussen opblazen, kinderen onthoofden, etc.

   Als de "uitersten elkaar raken", kun je dan een concreet voorbeeld geven van een gewelddadige organisatie voor seculiere seculiere vrijheid die per jaar bijna half zo veel slachtoffers maakt als de islam per dag?

   Verwijderen
  2. Vanzelfsprekend gaan vergelijkingen niet voor 100% op. Gelukkig niet in dit geval! Geweld is een eindstation. De voedingsbodem daarvoor is echter onverdraagzaamheid. Op dat punt maakte ik mijn vergelijking met salafisten.
   Doorvoering van deze ideeën tast de vrijheid van groepen burgers aan. We leven nu immers in een pluriforme maatschappij waarin we met z'n allen samen leven en waar het voorkomt dat de vrijheid van de één een beperking van vrijheden voor een ander kan betekenen.

   Verwijderen
 6. @Scheepshuid,

  "Niet voor 100% opgaan" is iets anders dan 100% het tegenovergestelde.

  Het gaat niet alleen om het feit dat islamisten dagelijks geweld plegen, en secularisten nooit.
  Het gaat er ook om dat de islamisten hele bevolkingsgroepen willen uitroeien, tot slaaf maken en/of vernederen. De secularisten streven naar tolerantie, broederschap, gelijke behandeling van mensen.
  Hoe je daar verder ook over denkt; het is totaal niet vergelijkbaar.

  Welk voorstel tast volgens jou welke vrijheden aan en waarom?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het pleiten voor afschaffing van art 23 en het onverdoofd slachten zijn signalen van religieuze onverdraagzaamheid. De overheid is voor ons en door ons en behoort een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Daarom ben ik van mening dat een overheid zoveel mogelijk ruimte moet geven aan groepen in de samenleving om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen.

   Omdat elke burger bijdraagt aan de maatschappij naar draagkracht door belastingen, inzet etc. betekent dat ook dat iedere burger in principe ruimte krijgt en gebruik kan maken van voorzieningen door een overheid. In dit kader pleiten voor afschaffing van de zgn ‘subsidies’ voor allerlei religieuze instellingen is wat mij betreft opnieuw een signaal van religieuze intolerantie.

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. "Het pleiten voor afschaffing van art 23 en het onverdoofd slachten zijn signalen van religieuze onverdraagzaamheid."

   Het afschaffen van artikel 1 heeft als gevolg dat men impliciet gelijkelijk door de staat behandeld wordt. Met afschaffen van 23 ontneemt men gelovigen een aparte religieuze, vaak als roverhol tegen vrijheid gerichte, ruimte.
   Als voor eenieder de wet geldt, zijn clausules niet nodig. Juist een eis om aparte behandeling is een teken van religieuze onverdraagzaamheid en wel door religieuzen zelf. Zij zien hun medeburgers niet als hun gelijken en willen privileges. Zondagrust is een 'onschuldig' voorbeeld. Maar een ernstige aantasting van de grondwet, geldend voor eenieder (artikel 1) gebeurt via abortus- en euthanasie-wetgeving. Artikel 23-ruimte is dus niet voldoende; men wil meer ! Dit egoïsme is echter niet enkel aan religieuzen voorbehouden, anderen, regenboogmensen en nep-liberalen bijvoorbeeld, kunnen er ook wat van.

   "Omdat elke burger bijdraagt aan de maatschappij naar draagkracht door belastingen, inzet etc. betekent dat ook dat iedere burger in principe ruimte krijgt en .."
   Niet iedere burger draagt aan de samenleving bij. Zo leeft 13% van de inwoners permanent op kosten van hun medeburgers. De wet geeft hier toestemming ondanks artikel 1. Die 13% zijn dus bij wet ontlast van de plicht tot het betalen van belastingen. Permanent !
   Het naar draagkracht laten betalen van belasting is een overtreding van artikel 1.
   Economisch gezien is het onverstandig de succesvollen extra last, bestraffing, te laten dragen. Het tegenovergestelde zou veel juister zijn. Het belonen van falen is, economisch gezien, een ramp. En artikel 1 volgend zou eenieder het zelfde bedrag aan belastingen moeten betalen.

   "..iedere burger in principe ruimte krijgt en ..."
   Het uitgangspunt van deze redenering is fout en gevaarlijk.
   De mens is van nature vrij en kan overal gaan en staan en is aan niemand verantwoording schuldig. Natuurlijke wetten van de mens. Daarom kan de mens, tot burger geworden, nooit iets ontvangen wat hij (al van nature) bezit, dan door dwang en bedrog. Dat de samenleving, helaas, deze rechten en dit bezit, inperkt is een prijs die men kennelijk wil (!) betalen in ruil voor burgerschap.

   Subsidies in het algemeen en subsidies voor religie in het bijzonder zijn in de kern egoïstisch, immoreel. Dat is anderen laten werken voor eigen idealen om politieke doelstellingen te realiseren. De ene (groep) onderdrukt de andere. Dwang wordt juist in de bijbel afgeraden, bestreden en het is daarmee onchristelijk. Islamitisch gezien is het een pure winst.

   "In dit kader pleiten voor afschaffing van de zgn ‘subsidies’ voor allerlei religieuze instellingen is wat mij betreft opnieuw een signaal van religieuze intolerantie. "
   Het tegenovegestelde is waar. Juist het eisen van subsidies (voor welk doel dan ook) is het gebruik maken van andermans zweet en verstoort tevens de vrije markt en het economisch handelen van de mens. Een economische ramp.

   Verwijderen
  4. @Scheepshuid,

   Het afschaffen van artikel 23 valt sowieso niet te vergelijken met een sharia waarin afvalligen, homo's, ketters, etc moeten worden gedood.

   Maar los daarvan:
   - Waarom zouden mensen wel mogen discussiëren over het subsidiëren van voetbalclubs maar niet over het subsidiëren van religieus onderwijs?
   - Waarom moet iemands persoonlijke geloof gesubsidieerd worden? Is dat niet net als roken of sporten een eigen keus die je zelf mag bepalen en dus ook betalen?
   - En valt het subsidiëren van "hersenspoeling" (want dat is het doel van religieus onderwijs) eigenlijk wel onder "religieuze verdraagzaamheid"?

   Subsidies zijn geen mensenrecht, en evenmin een vorm van tolerantie. Scholen moeten in de eerste plaats onderwijs bieden, het hersenspoelen gebeurt thuis toch wel.
   En wat voor discussiëren over religieus onderwijs geldt, geldt eveneens voor discussiëren over onverdoofd slachten. Als we de slachtmethoden van "ongelovige slagers" aan de kaak mogen stellen en daar regelgeving voor mogen bedenken, waarom mag dat dan niet bij "gelovige slagers"?
   In feite pleit jij hier voor ongelijkheid; islamitische slagers hoeven zich niet aan de Nederlandse wetgeving te houden waar andere slagers zich wel aan moeten houden. Dan is afschaffing van alle wetgeving over dierenwelzijn een stuk minder hypocriet.

   Verwijderen